Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA : DREPT
CATEDRA ISTORIA DREPTULUI ROMANESC

Reforma Agrara a lui Constantin Mavrocordat


Lucrul Individual

Numele Prenumele: Bodistean Grigore gr.106


Verificat: Lupascu Zinaida

CHISINAU-2014