Sunteți pe pagina 1din 10

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

LIMBA FRANCEZA
I

Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

56

Total ore de studiu


individual

Ob

Numrul de credite

50

Total ore pe
semestru

Lect. Univ. Dr. Claudia Elena Dinu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru

Total
** C curs, L activiti de
laborator, P proiect sau lucrri
practice

28

C**
8

20

C2
4
28

Obiectivele disciplinei
Scop:
Cunoaterea limbii franceze ca instrument profesional n formarea unui viitor medic n vederea
documentrii de specialitate, rspunsului adecvat n contexte academice sau practicrii profesiei
la nivel internaional.
Prelegerile i aplicaiile practice vizeaza s prezinte i s integreze competene lingvistice,
competene transversale i competene profesionale.
Competeele lingvistice sunt cele descrise n Portofoliul European al Limbilor adaptate la
domeniul medical i calibrate n functie de nivelul iniial al studenilor.
Competenele transversale avute n vedere sunt : abiliti de comunicare, de utilizare IT, tehnici
de negociere, lucru n echip, respectul diversitii i multiculturalitii.
Competena profesional inclus este cunoaterea, nelegerea i utilizarea limbajului specific
profesiei medicale (cf CNCIS)
Obiective:
Cunotine teoretice, n msura n care sunt necesare ca suport pentru cunotinele i
competenele practice :
- Date despre Portofoliul European al Limbilor
- Situatia de comunicare specifica limbii franceze ( termeni medicali)
- Relaia sens-gramatic i elemente de logica a sintaxei in construirea strategiilor de
comunicare (context medical)
- Elemente de specificitate pentru didactica si invatarea limbii franceze relevante pentru
studentii medicinisti
Cunotine practice:
- Corecta nelegere/utilizare a elementelor lingvistice pentru decodarea/transmiterea
sensului dorit, corecta nelerege/utilizare a terminologiei medicale, ascultare, citire,
vorbire i scriere n limba francez.
- Gndire i nvare: corecta utilizare a dicionarelor (medicale) si documentelor
autentice, strategii de analiz, comparaie, clasificare, identificarea cauzalitatii,
persuasiune, interpretare, evaluare.
- Intelegere / utilizare legat de exprimarea coordonatelor spatio-temporale si
organizatorice aferente contextelor medicale
- Intelegere / utilizare a constructului de limbaj aferent interogatoriului adresat de medic
pacientului
- Intelegere / utilizare a constructului de limbaj aferent examinarilor clinice

Coninutul cursului-Programa analitica 8 ore


1.
nvarea limbii franceze n context european Portofoliul European al Limbilor.
(Auto)evaluarea nivelului de limba francez conform Cadrului European Comun de
Referin pentru Limbi (2h)
2.
nvarea limbii franceze n context european:
FOS (Francais sur Objectifs Specifiques)
- Educaia medical, implicatii la nivel de competente (2h)
3.
Situatia comunicationala medicala. (2h)
4.
Strategii de comunicare in relatia medic-pacient. (2h)
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica 20 ore
1. Pronunie i scriere corect (support video). (2h)
2. Pregtirea pentru activitatea n spital. Coordonate spaio-temporale i organizatorice.
Cunoaterea echipei medicale si paramedicale (4h)
- Vocabular: specialiti medicale i specialiti, funcii, atribuii, sarcini de lucru
- Gramatica: prezentul verbelor, perfectul compus
- Acte de limbaj: exprimarea localizrii (aseriune i interogaie), abordarea unei persoane n
termeni formali i non formali (tu/vous)
- Abordarea intercultural a temei
3. Interogarea pacientului (etape, metode i tehnici de comunicare) (6h)
- Vocabular: simptome (temperatura, durerea)
- Gramatica: exprimarea prepoziional i propoziional a temporalitii
- Acte de limbaj: a situa n timp, a ntreba despre durat i frecven
- Abordarea intercultural a temei
4. Examinarea pacientului (8h)
- Vocabular: constantele vitale, elemntele anatomice relative la examenele clinice,
adjectivele pentru intensitate, gravitate, benign
- Gramatica : viitorul, imperativul, subjonctivul, exprimarea propoziional i prepoziional
a scopului
- Acte de limbaj: a da explicaii, instruciuni, exprimarea obiectivului
- Abordarea intercultural a temei

Bibliografie
1. ***, Cadre europen commun de rfrence pour les langues. Apprendre, enseigner,
valuer, Didier, Paris, 2000.
2. *** Portfolio europen des langues (www.coe.int/portfolio i www.eelp.org)
3. Bejenaru, Galina, Bejenaru, Vasile, Nstase, Viorica, Dicionar explicativ francez
romn de medicin i biologie, Editura Dosoftei, Iai
4. Bertaud du Chazaud, Henri, Dictionnaire des synonymes, Robert, Paris, 1990.
5. Chamberlain, E., et Steele, R., Guide de la communication (100 actes de
communication), Didier OPAL CREDIF, Paris, 1985.
6. Fassier, Thomas et Talavera Goy, Solange, PUG, Grenoble, 2008
7. Ghidu, George, Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciii, Bucureti,
Editura Teora, 1996
8. Ilie, Ctlin, Le franais mdical, cours pratique, Editura medical universitar, Craiova,
2003.
9. Lon, P. R., Prononciation du franais standard, Didier, Paris, 1978
10. Mourlhon-Dallies, Florence et Tolas Jacqueline, Sante-medecine.com, CLE
International, Paris 2004
11. Qurin, Serge, Dictionnaire des difficults du franais mdical, Edisem, Qubec Canada,
2006
12. Saras, Marcel, Stefnescu, Mihai, Gramatica practic a limbii franceze, Editura
tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1986
13. Dicionar general francez-romn / romn-francez ediii recente.
14. Dicionar medical francez-romn / romn-francez ediii recente.
15. Dicionar enciclopedic de medicin - ediie recent.
16. La Presse mdicale - numere recente
17. Materiale autentice din pres i alte publicaii cu specific medical (n limba de studiu).
18. Alte cursuri de limb strin pentru domeniul medical disponibile la Disciplin.
Platforme online pentru cursuri de limb strin
(ex. ELSTI www.eurobusinesslanguageskills.net)
Competene
1. Competene lingvistice:
- B1-B2 In conformitate cu descriptorii din Portofoliul European al Limbilor
2. Competene profesionale: (extrase din Cadrul European al Calificrilor i al Cadrul Naional
al Calificrilor n nvmntul Superior)
- Cunoaterea, nelegerea i utilizarea limbajului specific
3. Competene transversale:
- Comunicare oral i scris ntr-o limb strin (limba francez)
- Autonomia nvrii (n cazul de fa a unei limbi strine)
- Lucrul n echip
- Utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
- Respectul diversitii i multiculturalitii etc.

Ponderea n notare exprimat n


procente
(Total = 100%)

La stabilirea notei finale se iau n considerare


- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):

33%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator


- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului

33%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


proiecte etc.

33%

- alte activiti (PRECIZAI) :


Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv
i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup,
proiect, etc.)
Lucrare scris descriptiv.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse


studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
3
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
8. Pregtire prezentri orale
h
3
2. Studiu dup manual, suport de curs
9. Pregtire examinare final
h
3
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
10. Consultaii
h
2
4. Documentare suplimentar n bibliotec
11. Documentare pe teren
h
5. Activitate specific de pregtire
2
12. Documentare pe Internet
SEMINAR i / sau LABORATOR
h
6. Realizare teme, referate, eseuri,
3
13. Alte activiti: ...
traduceri, etc.
h
7. Pregtire lucrri de control

0
3h
1h
0
5h

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe


semestru) = 25
Data completrii: octombrie 2011

Semntura titularului: Lect. Univ. Dr. Dinu Claudia

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

LIMBA FRANCEZA
I

Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

56

Total ore de studiu


individual

Ob

Numrul de credite

50

Total ore pe
semestru

Lect. Univ. Dr. Claudia Elena Dinu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru

Total
** C curs, L activiti de
laborator, P proiect sau lucrri
practice

28

C**
8

20

C2
4
28

Obiectivele disciplinei
Scop:
Cunoaterea limbii franceze ca instrument profesional n formarea unui viitor medic n vederea
documentrii de specialitate, rspunsului adecvat n contexte academice sau practicrii profesiei
la nivel internaional.
Prelegerile i aplicaiile practice vizeaza s prezinte i s integreze competene lingvistice,
competene transversale i competene profesionale.
Competeele lingvistice sunt cele descrise n Portofoliul European al Limbilor adaptate la
domeniul medical i calibrate n functie de nivelul iniial al studenilor.
Competenele transversale avute n vedere sunt : abiliti de comunicare, de utilizare IT, tehnici
de negociere, lucru n echip, respectul diversitii i multiculturalitii.
Competena profesional inclus este cunoaterea, nelegerea i utilizarea limbajului specific
domeniului medical (cf CNCIS)
Obiective:
Cunotine teoretice, n msura n care sunt necesare ca suport pentru cunotinele i
competenele practice :
- Fenomene lexicale specifice limbii franceze ( preponderent relativ la termeni medicali)
- Constientizarea dimensiunilor abordarii dialogice a situatiei medicale
- Elemente de specificitate ale comunicarii in limba franceza in contextul formarii
medicale
Cunotine practice:
- Corecta nelegere/utilizare a elementelor lingvistice pentru decodarea/transmiterea
sensului dorit, corecta nelerege/utilizare a terminologiei medicale, ascultare, citire,
vorbire i scriere n limba francez.
- Strategii de comunicare n situaii academice i profesionale.
- Gndire i nvare: corecta utilizare a dicionarelor (medicale), strategii de analiz,
comparaie, clasificare, identificarea cauzalitatii, persuasiune, interpretare, evaluare.
- Intelegere / utilizare a constructului de limbaj aferent interrelationarilor colegiale in
domeniul medical
- Intelegere / utilizarea a constructului de limbaj aferent gandirii, prescrierii si prezentarii
tratamentului
- Intelegere / redactare a documentelor autentice din domeniul medical, cu circulatie
interna sau cu adresabilitate externa
- Simularea globala a unei situatii profesionale sau academice inscrise in domeniul
medical

Coninutul cursului-Programa analitica 8 ore


1. Fenomene lingvistice de contrastivitate romn-francez (2h)
2. Fenomene de pragmatica discursului medical, abordare contrastiv romn- francez
(2h)
3. Abordare dialogic a consultaiei (2h)
4. Competenele de comunicare n formarea medical (2h)

Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica 20 ore


1. Dispoziiile pe care le d medicul (4h)
- Vocabular: materiale sanitare, examinrile complementare
- Gramatica: imperfectul, structura comparativ n fraza i propoziie
- Acte de limbaj: a da dispoziii, a se interesa despre evoluia pacientului
- Abordarea intercultural a temei:
2. Conceperea observaiei clinice i abordarea analizelor biologice (2h)
- Vocabular: elemente ale foii de observaie clinic, substane biologice, tipuri de analize de
laborator (biochimie, microbiologie)
- Gramatica: faire faire/ se faire faire, pronumele relative, timpurile condiionalului
- Acte de limbaj: a cere i a exprima o opinie, a da/a cere informaii
- Abordarea intercultural a temei:
3. Vizita la patul pacientului i prescrierea tratamentului, explicarea reetei (2h)
- Vocabular: expresii despre starea, simptomele i diagnosticul unui pacient, nume de
medicamente, forme de prezentare, de administrare, clase terapeutice
- Gramatica: structura condiional n propoziie i n fraz
- Acte de limbaj: exprimarea obligativitii i necesitii
- Abordarea intercultural a temei
4. Activiti practice interactive vizand simularea globala a unor situaii profesionale sau
academice de utilizare a limbii franceze (aplicaia pentru o bursa, participarea la o
conferin, comunicarea medic-pacient/familie/echipa medical) (10h)
5. Concluzii si evaluarea activitatilor (2h)

Bibliografie
1. ***, Cadre europen commun de rfrence pour les langues. Apprendre, enseigner,
valuer, Didier, Paris, 2000.
2. *** Portfolio europen des langues (www.coe.int/portfolio i www.eelp.org)
3. Bejenaru, Galina, Bejenaru, Vasile, Nstase, Viorica, Dicionar explicativ francez
romn de medicin i biologie, Editura Dosoftei, Iai
4. Bertaud du Chazaud, Henri, Dictionnaire des synonymes, Robert, Paris, 1990.
5. Chamberlain, E., et Steele, R., Guide de la communication (100 actes de
communication), Didier OPAL CREDIF, Paris, 1985.
6. Fassier, Thomas et Talavera Goy, Solange, PUG, Grenoble, 2008
7. Ghidu, George, Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciii, Bucureti,
Editura Teora, 1996
8. Ilie, Ctlin, Le franais mdical, cours pratique, Editura medical universitar, Craiova,
2003.
9. Lon, P. R., Prononciation du franais standard, Didier, Paris, 1978
10. Mourlhon-Dallies, Florence et Tolas Jacqueline, Sante-medecine.com, CLE
International, Paris 2004
11. Qurin, Serge, Dictionnaire des difficults du franais mdical, Edisem, Qubec Canada,
2006
12. Saras, Marcel, Stefnescu, Mihai, Gramatica practic a limbii franceze, Editura
tiinific i enciclopedic, Bucureti, 1986
13. Dicionar general francez-romn / romn-francez ediii recente.
14. Dicionar medical francez-romn / romn-francez ediii recente.
15. Dicionar enciclopedic de medicin - ediie recent.
16. La Presse mdicale - numere recente
17. Materiale autentice din pres i alte publicaii cu specific medical (n limba de studiu).
18. Alte cursuri de limb strin pentru domeniul medical disponibile la Disciplin.
Platforme online pentru cursuri de limb strin
(ex. ELSTI www.eurobusinesslanguageskills.net)
Competene
Competene lingvistice:
- B1-B2 In conformitate cu descriptorii din Portofoliul European al Limbilor
Competene profesionale: (extrase din Cadrului European al Calificrilor i al Cadrului
Naional al Calificrilor n nvmntul Superior)
- Cunoaterea, nelegerea i utilizarea limbajului specific
Competene transversale:
- Comunicare oral i scris ntr-o limb strin (limba francez)
- Autonomia nvrii (n cazul de fa a unei limbi strine)
- Lucrul n echip
- Utilizarea tehnologiei informaiei i comunicrii
- Respectul diversitii i multiculturalitii etc.
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente

(Total = 100%)
- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):

25%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator


- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului

25%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


proiecte etc.

25%

- alte activiti (PRECIZAI) : prezentare tematica

25%

Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv
i / sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup,
proiect, etc.)
Lucrare scris descriptiv.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse


studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
3
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
8. Pregtire prezentri orale
h
3
2. Studiu dup manual, suport de curs
9. Pregtire examinare final
h
2
3. Studiul bibliografiei minimale indicate
10. Consultaii
h
2
4. Documentare suplimentar n bibliotec
11. Documentare pe teren
h
5. Activitate specific de pregtire
1
12. Documentare pe Internet
SEMINAR i / sau LABORATOR
h
6. Realizare teme, referate, eseuri,
2
13. Alte activiti: ...
traduceri, etc.
h
7. Pregtire lucrri de control

3h
3h
1h
0
5h

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe


semestru) = 25
Data completrii: octombrie 2011

Semntura titularului: Lect. Univ. Dr. Dinu Claudia

S-ar putea să vă placă și