Sunteți pe pagina 1din 8

Problema .

Avem urmatoarele date ale firmei Beta;


Activ
Cheltuieli de infiintare; 14.000
Terenuri; 120.000
Constructii; 800.000
Echipamente; 480.000
Mobilier; 52.000
Imobilizari necorporale(know how); 80.000
Titluri de participare; 30.000
1000 actiuni din cele 20.000 actiuni ale s.c.beta 30.000
Stocuri; 700.000
Creante; 1.800.000
Disponibilitati; 20.000
Pasiv
Capital social(30.000 actiuni); 1.500.000
Rezerve; 200.000
Profit; 300 000
Reportat; 200.000
Provizioane garantii; 50 000
Obligatii nefinanciare; 1 200 000
Obligatii financiare; 616 000
Din care pe termen lung 500 000
Alte informatii;
1.intreprinderea dispune de 3 000 m2 teren in valoare de 120 000 lei, din care construit
1000m2, valoare medie active a terenurilor in zona este de 70 lei/m2 .pe piata imobiliara
pentru terenurile construite se aplica o reducere de 50% la preturile pietei.
2. pentru evaluarea constructiilor se foloseste metoda comparatiilor de piata.in aceeasi
zona industriala o uzina cu indicatori comparabili s-a vandut cu un prt de 2200 lei/m2
suprafata la sol.
3.aplicand metode diferite in functie de natura si categorie, echipamentele au fost evaluate
la 750 000 lei, iar mobilierul la 110 000 lei.
4. ANC al sc Beta a fost stability la 1 200 000 lei.
5. analizand structura stocurilor, au rezultat stocuri fara miscare lenta, iar celelalte stocuri
au fost reevaluate la 750 000 lei.
6.in conturile bancare exista o suma de 3 000 euro, cursul fiind de 4.5 lei/euro, cu 0.25
euro mai mare decat cel inregistrat in contabilitate.
7. creante de 100 000 sunt neincasate de peste 90 de zile.
8. capacitatea beneficiara exprimata prin profit net a fost stabilita la 400 000 lei.
1

9. cifra de afaceri 9 000 000 lei pe an si creste cu 5% pe an in urmatorii 5 ani de


previziune.
10. necesarul de fond de rulment precum si fluxurile de numerar cresc cu 5% pe an.
11. investitia de mentinere este de 400 000 lei in fiecare an.
12. amortizarile sunt de 400 000 lei si cresc cu 5% pe an.
13. rata de actualizare determinate pe baza costurilor capitalului este 15%, iar rata de
remunerare a activelor in piata este de 5%.
14. masinile si utilajele inchiriate de la terti sunt in valoare de 150 000 lei
15. profitul inainte de impozitare si dobanzi este de 480 000 lei.
16. nu au fost repartizari pentru dividende.
17.coeficientul primei de risc este de 20%.
Sa de determine;
1. ANC prin ambele metode.
2. Valoarea matematica (intriseca)a unei actiuni.
3. Valoarea unei actiuni , prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar.
4. Valoarea goodwill a intreprinderii.
5. Elaborati bilantul functional si bilantul financiar.
6. Determinati valoarea substantial bruta si neta a intreprinderii.
7. Evaluate riscul de faliment si comentati starea de sanatate a intreprinderii.
8. Estimati valoare de rentabilitate continua a intreprinderii si a unei actiuni.
Rezolvare;
Ajustri ce trebuiesc aduse bilanului contabil n vederea ntocmirii bilanului economic.
ACTIV
1. Imobilizri necorporale sunt nonvalori i trebuiesc excluse din bilan, cu excepia
chelt. de cercetare-dezvoltarecarese refer la produse noi sau la dezvoltarea activitii.
- cheltuieli de nfiinare = 0 14.000 = - 14.000
- imobilizri necorporale Know how = 0 80.000 = -80.000
Ajustare imobilizri necorporale = -94.000
2. Imobilizri corporale
- teren neconstruit = 2.000 mp x 70 lei/mp = 140.000
- teren construit = 1.000 mp x 70 lei/mp x 50% =35.000
Total =175.000
Ajustare teren = 175.000 -120.000 = + 55.000
2

- construcii = 1.000 mp x 2.200 lei/mp = 2.200.000


Ajustare construcii = 2.200.000 800.000 = + 1.400.000
- echipamente = 750.000 480.000 = + 270.000
- mobilier = 110.000 52.000 = + 58.000
Ajustare mobilier i echipament de protecie = + 328.000
3. Imobilizri financiare
- titluri de participare 1.000 de aciuni ale SC BETA din 20.000 o cot de
participare de 5% din totalul aciunilor BETA
ANC Beta = 1.200.000 x 5% = 60.000
Ajustare titluri de participare = 60.000 30.000 = + 30.000
4. Stocuri se constituie provizion pentru suma de 25.000 lei reprezentnd stocuri cu
micare lent
Valoarea net a stocurilor din bilanul contabil = 700.000 25.000 = 675.000
Ajustri stocuri = 750.000 -675.000 = + 75.000 25.000 = + 50.000
5. Creane se constituie provizion pentru clieni inceri n valoare de 100.000
Ajustare creane = 100.000
6. Ajustare disponibiliti 3000 x 0,25 lei/ = + 750
PASIV
1. Provizioane pentru garanii au caracter de rezerv = + 50.000
2. Provizioane pentru impozite de plat = 30.000 x 16% = + 4.800 cresc obligaiile
nefinanciare
Profitul va crete cu 30.000-4.800 = + 25.200

Bilant contabil
ACTIV
Elemente
bilantiere
Imobilizari
necorporale

PASIV

Ajustari

Valori
corectat
e

94.000

-94000

Valori

- Chelt. de
infiintare
- Know how
Imobilizari
corporale
- Terenuri

14.000

-14.000

80.000
1.452.0
00
120.000

-80000
+17830
00
+55000

- Constructii

800.000

+14000
00

- Mobilier si
echipament

532.000

+32800
0

Imobilizari
financiare

30.000

+30000

- Titluri de
participare

30.000

+30000

Stocuri

700.000

+50000

Creante

1.800.0
00

100000

Disponibilitat
i

20.000

+750

Total Activ

4.096.0 1.669.75
00
0

Elemente
bilantiere

Valori

Capital
propriu

2.280.0
00

Capital
social
0 Rezerve
3.235.0
Profit
00
175.000 Reporturi
Provizioa
2.200.0
ne pt.
00
garantii
Provizioa
ne
860.000
pt.impozit
e de plata
Diferente
60.000 din
reevaluare
Obligatii
60.000 nefinancia
re
Obligatii
750.000
financiare
- Pe
1.700.0
termen
00
lung
- Pe
20.750 termen
scurt
5.765.7 Total
50 Pasiv
0

Ajustari

Valori
corectat
e

-4.800

2.275.20
0

1.500.0
00
200.000

1.500.00
0
+50000 250.000

300.000

+25200

200.000

325.200
200.000

50.000

-50000

30.000

-30000

+16697 1.669.75
50
0
1.200.0
00

+4800

1.204.80
0

616.000

616.000

500.000

500.000

116.000

116.000

4.096.0 1.674.55 5.765.75


00
0
0

1. Determinarea activului net corijat


- prin metoda substractiv
ANC = TA Total Datorii = 5.765.750 ( 1.204.800 + 616.000 ) = 3.944.950
- prin metoda aditiv
ANC = Capital propriu + Difrente din reevaluare = 2.275.200 + 1.669.750 = 3.944.950
2. Valoarea matematic a unei aciuni
VMC =

ANC
3.944.950

131,50 lei / actiune


Nr . de actiuni
30.000

3. Valoarea unei aciuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar


CF = pn + am + pr Ir - NFR
pn- profit net
am amortizare
pr- provizioane
Ir investiii de renoire
NFR variaia necesarului de fond de rulment
Pn = 480.000 x 0,84 = 403.200
NFR2009 = Stocuri + Creane Datorii nefinanciare = 750.000 + 1.700.000
1.204.800 = 1.245.200
NFR2010 = 1.245.200 x 1,05 = 1.307.460
NFR 2010/2009 = 1.307.460 1.245.200 = 62.260
Indicatori
Pn
+ am
+ pr
- Ir
- NFR
CFD

2009
403.20
0
400.00
0
50.000
400.00
0

2010

2011

2012

2013

2014

423.360

444.528

466.754

490.092

514.597

420.000
52.500

441.000
55.125

463.050
57.881

486.203
60.775

510.513
63.814

400.000
62.260
433.600

400.000
65.373
475.280

400.000
68.642
519.044

400.000
72.074
564.996

400.000
75.677
613.246

1/
(1+0,15)1
factor de
actualizare
CFD
actualizat

1/
(1+0,15)2

1/
(1+0,15)3

1/
(1+0,15)4

1/
(1+0,15)5

0,87

0,76

0,66

0,57

0,50

377.232

360.025

341.474

322.048

305.090
5

CF

VR

V(CFD) = 1 i n 1 i n
VR- valoare rezidual
VR = Z x CF2014 = 6,67 x 613.246 = 4.090.351
Z multiplu rezidual
Z=

1
1

6,67
Kg
0,15 0

K rata de actualizare = 0,15


g creterea pe termen lung a ratei de cretere la infinit = 0
V(CFD) = 1.705.868 + 4.090.351/2,01= 3.740.868
Vaciuni = V(CFD) / nr. aciuni = 3.740.868/30.000 = 124,70 lei/aciune
Dup 5 ani, valoarea unei aciuni va crete cu 74,70 lei pe aciune.

4. Valoarea de Goodwill a ntreprinderii


V(GW) =

CB ANC i
t

400.000 3.944.950 0,05


0,15

= 1.351.683

CB- capacitatea beneficiar


i- rata de remunerarea a activelor n pia
t- rata de capitalizare
ANC x i pragul de rentabilitate al ntreprinderii

5. Bilanul funcional i bilanul financiar


6

Bilan funcional
Activ
Pasiv
Elemente
Elemente
Valoare
Valoare
bilantiere
bilantiere
Funcia de investiii
Funcia de finanare
Imobilizari
3.295.000 Capitaluri proprii 3.944.950
Funcia de exploatare
Obligaii
616.000
financiare
Stocuri+Creane 1.245.200
-Obligaii
nefinanciare
Funcia de
trezorerie
Disponibiliti
20.750
TOTAL
TOTAL PASIV
ACTIV
4.560.950
4.560.950
Bilan financiar
Activ
Elemente
Valoare
I. Imobilizri
3.295.000
II .
Stocuri+creane 2.450.000
III.
Disponibiliti
Total Activ

20.750
5.765.750

Pasiv
Elemente
IV. Capitaluri
permanente
V. Obligaii
nefinanciare
VI. Obligaii
financiare pe
termen scurt
Total Pasiv

Valoare
4.444.950
1.204.800
116.000
5.765.750

6. - Valoarea substanial brut (VSB)


VSB = Total activ reevaluat + Valoarea bunurilor luate cu chirie Valoarea bunurilor
date cu chirie = 5.765.750 +150.000 = 5.915.750
- Valoarea substanial net (VSN)
VSN = VSB Total Datorii = 5.915.750 1.820.800 = 4.094.950

7. Riscul de faliment
7

Z = a x1 b x2 c x3 d x 4 e x5
x- ratele implicate n analiz
a- coeficientul de ponderareal fiecrei rate
x1=
x2=

capital circulant
2.470.750

100 42,85%
active totale
5.765.750
Pr ofit reinvestit
Pn Divident
403.200

100 6,99%
Active totale
TA
5.765.750

x3=

Pr ofit ina int e de impozit si dobanzi


480.000

100 8,33%
TA
5.765.750

x4=

Valoarea de piata a capitalului 3.944.950

100 788,99%
DTL
500.000

x5=

Venituri din vanzari 9.000.000

100 156,09%
TA
5.765.750

a= 1,2 b= 1,4 c=3,3 d= 0,6 e= 1


Z = (42,85x1,2 + 6,99x1,4 + 8,33x3,3 + 788,99x0,6 + 156,09x1)/100 = 7,18 > 3 situaie
financiar far probleme
8. Valoarea de rentabilitate continu a ntreprinderii i a unei aciuni
- valoarea de rentabilitate V =

CB
i

400.000
2.666.667
0,15

- valoarea de rentabilitate continu a ntreprinderii V= CB +

CB
i

= 400.000 + 2.666.667 =

3.066.667
- valoarea de rentabilitate continu a unei aciuni Vaciuni =
V
3.066.667

102,22 lei / actiune


Nr.actiuni
30.000