Sunteți pe pagina 1din 3

PROTOCOL DE COLABORARE

Nr. 9 Data: 21.10.2013

1. PARTILE
Prezentul protocol se incheie intre:

1.1. Asociatia Club Sportiv Magic Skate, cu sediul in Bucuresti, Str Pantelimon, nr. 312 ,
sector 2, Bucuresti, nr de inregistrare Registrul Comertului - 29079208 reprezentata legal de
Somai Adrian (Presedinte), tel./fax 0723.285.429.

1.2. FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE a UNIVERSITATII DIN BUCURESTI


prin DEPARTAMENTUL L.M.A., numita in continuare FLLS, cu sediul n 010451 Bucureti, Str.
Pitar Mos nr. 7-13, sector 1, reprezentat de Prof.dr. Liviu Franga, decan al FLLS.

se incheie prezentul protocol de colaborare, in urmatoarele conditii:

2. OBIECTUL PROTOCOLULUI
Obiectul prezentului protocol il consituie obligatiile partilor de a asigura un parteneriat in vederea
satisfacerii practicii profesionale a studentilor FLLS in cadrul departamentelor Asociatiei Club
Sportiv Magic Skate, prin activitati specifice profilului si specializarii de la care provin studentii,
cum ar fi activiti de traducere, de recenzare, de documentare si analiza, de arhivare si fisare, de
comunicare i relaii cu publicul, de protocol, de secretariat i organizare sau orice alte activiti
ce vor implica un nivel minim de specializare i de pregtire de profil.

3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Asociatia Club Sportiv Magic Skate se obliga:
- Sa ofere locuri de practica pentru un numar de minim de un student fara sa prejudicieze
participarea studentilor la activitatile didactice din cadrul FLLS.
- Sa asigure supervizarea studentilor pe perioada practicii si sa ii instruiasca cu privire la
siguranta muncii, protectia informatiilor si regulamentul de ordine interioara al Asociatiei Club
Sportiv Magic Skate. FLLS nu este raspunzatoare pentru orice fel de daune ori incidente
produse din vina studentilor si nici pentru chestiuni legate de incalcarea de catre acestia a
prevederilor legate de protectia informatiilor si de ordinea interioara.
- Sa evalueze studentii la sfarsitul perioadei de practica privind numarul de ore/zile efectuate
si calitatea muncii depuse si sa elibereze adeverintele corespunzatoare in termen de 30 zile de
la incheierea stagiului.

3.2. FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI


prin DEPARTAMENTUL L.M.A. se obliga:
- Sa anunte din timp studentii asupra ofertelor de practica ale Asociatiei Club Sportiv
Magic Skate
- Sa puna la dispozitia Asociatiei Club Sportiv Magic Skate in timp util lista nominala a
studentilor care vor efectua practica in companie, precum si a documentelor doveditoare
necesare.
- Sa puna din timp la dispozitia Asociatiei Club Sportiv Magic Skate agenda evenimentelor
FLLS.
- Sa permita participarea Asociatiei Club Sportiv Magic Skate la acele evenimente care
pot include si prezentari privind activitatile companiilor partenere ale FLLS si UB.
- Sa permita distribuirea de brosuri si materiale promotionale ale Asociatiei Club Sportiv
Magic Skate la evenimentele FLLS.

4. DURATA PROTOCOLULUI
Prezentul protocol va fi incheiat intre 21.10.2013 si 01.11.2013 si intra in vigoare la data semnarii.

5. REZILIEREA PROTOCOLULUI
Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul protocol de ctre una dintre pri d dreptul
celeilalte pri de a rezilia protocolul.

6. NCETAREA PROTOCOLULUI
ncetarea prezentului protocol intervine n urmtoarele situaii:
a) La expirarea duratei pentru care a fost ncheiat.
b) La o dat anterioar celei pentru care a fost ncheiat, cu acordul prilor. Oricare din partile
protocolului are dreptul sa inceteze indeplinirea obligatiilor stabilite in protocol in termen de
15 zile calendaristice dupa expedierea unei notificari scrise. Incetarea protocolului in aceste
conditii nu va atrage raspunderi pentru nici una din parti.
c) n cazul n care opereaz rezilierea.

7. LITIGIILE
Orice litigiu se va rezolva pe cale amiabila intre cele doua parti. n cazul nesoluionrii lor n acest
mod, litigiile vor fi supuse instanelor judectoreti competente.

8. DISPOZITII FINALE
Orice modificare sau completare a protocolului se face in scris, prin acordul partilor.
Prile semnatare sunt datoare s-i comunice una alteia orice modificare intervenit pe perioada
derulrii protocolului, cu privire la datele de identificare.

Prezentul protocol de colaborare s-a incheiat in patru exemplare, unul pentru Asociatia Club
Sportiv Magic Skate , unul pentru Decanatul FLLS, unul pentru Departamentul L.M.A. al FLLS si
unul pentru student.

FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI


STRAINE

Asociatia Club Sportiv Magic Skate

Presedinte,
Decan,

Prof. dr. Liviu Franga

DEPARTAMENTUL L.M.A.

Director Departament,

.................................................

Somai Adrian