Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE RECTOR,

Subsemnatul/a ....................., student/ al/a


Facultii de Electronic, Telecomunicaii i Tehnologia Informaiei din
Iai,

studii

universitare

de

licen/masterat,

anul

......

anul

universitar................,, grupa .............., v rog s binevoii a-mi aproba


retragerea definitiv de a studii.

Data:

Semnatura

DOMNULUI RECTOR AL UNIVERSITII TEHNICE


GHEORGHE ASACHI DIN IAI