Sunteți pe pagina 1din 2

Natura 2000 Botosani

Situl-Suharau Darabani SCI

Situl-Iazurile de pe valea Ibnesei - Baeului Podrigi SPA


erete de stuf (Circus aeroginosus), crstel cenuiu (Porzana parva) ,egret mare (Egreta
alba), strcul de noapte (Nycticorax nycticorax), chirighi cu obraji albi (Chlidonias hybridus)
pescru rztor (Larus ridibundus).
Situl-Lacul Stnca Costeti-SPA
(Alcedo atthis) Pescaras albastru, (Aquila clanga)Acvila tipatore mare, (Aquila heliacal)Acvila de camp, (Aquila
pomarina)Acvila tipatoare mica, (Ardea purpurea)Starc rosiatic, (Ardeola ralloides)Starc galben,

Situl-Padurea Ciornohal-SCI

Situ-Dealul Mare Hrlu-SCI

Situl-Dorohoi - aua Bucecei-SPA


Anthus campestris(Fasa de camp), Acvila de camp, (Aquila pomarina), (Caprimulgus
europaeus)Caprimulg, (Ciconia ciconia)Barza alba, (Crex crex)Cristel de camp,
(Dendrocopos medius)Ciocanitoarea de stejar, (Pernis apivorus)Viespar,

Situl-Siretul Mijlociu Bucecea-SCI

Situl-Acumulrile Rogojesti Bucecea-SPA


(Ciconia ciconia)Barza alba, (Ardea cinerea)Starc cenusiu, (Aythya nyroca)Rata rosie,

(Botaurus stellaris)Buhaiul de balta, egret mare (Egreta alba),

Situl-Pdurea Zamostea Lunca-SCI

Situl-Turbria de la Dersca-SCI