Sunteți pe pagina 1din 2

DOOM 2- EXERCITII APLICATIVE

1. Identific seria n care toate cuvintele sunt


scrise corect:
a) omoloag, doctor, baroac, bioloag
b) omolog, baroc, biolog, doctori
c) omoloag, doctori, biolog, baroc
d) omoloag, doctori, baroac, bioloag
2. Fructele se numesc:
a) cpuni, peri, lmi
b) cpune, pere, lmie
c) cpuni, pere, lmi
d) cpune, pere, lmi
3. Diminutivul substantivului "lacrim" este:
a) lcrmioar
b) lcrimioar
c) lcrmi
d) lcrimu
4. Pluralul substantivelor "moral", "nounscut", "zilier" este:
a) morali, noi-nscui, zilieri
b) morale, nou-nscui, zilieri
c) morale, noii-nscui, zileri
6. Varianta corect de genitiv-dativ a substantivelor
"Florica", "Ileana", "Brdu" este:
a) lui Florica, Ileanei, Brduului
b) Florici, Ilenei, lui Brdu
c) Florichii, lui Ileana, lui Brdu
d) Florici/Florichii, Ilenei/Ileanei, lui Brdu
7. Indic varianta n care substantivul "sor" la
G.-D. este utilizat cu sensul de "infirmier":
a) Hainele surorii sunt albe.
b) Meseria surorii mele este de invidiat.
c) Sorei mele i s-a propus sa lucreze n Ministerul
Agriculturii.
d) Stetoscopul sorei este sterilizat.

b) coperte/coperi, monede/monezi, tuneluri/tunele,


poieni/poiane
c) glute/gluti, coarde/corzi, chibrituri, seminare
d) chipie/chipiuri, chibrite/chibrituri, ignci/igance,
monede/monezi
10. Pluralul difereniaz semantic toate cuvintele din
seria:
a) chibrituri/chibrite, seminare/seminarii,
coarde/corzi, cpune/cpuni
b) robinete/robinei, elemente/elemeni,
virui/virusuri, cpune/cpuni
c) tunele/tuneluri, ciree/cirei, monede/monezi,
poieni/poiene
d) rpe/rpi, glute/gluti, chipie/chipiuri,
bunici/bunice
11. Indic ortografia recomandat:
a) Ion-Caraion, Statupalm-Barbcot, Jumtate de
Om clare pe jumtate de iepure chiop
b) Ion Caraion, Statu-Palm-Barb-Cot, Jumtate-deOm clare pe jumtate de iepure chiop
c) Ioncaraion, Statupalmbarbcot, Jumtate de om
clare Pe Jumtate de
iepure chiop
d) Ion Caraion, Statu-Palm-Barb-Cot, Jumtate-deOm-Clare-pe-Jumtate-de-Iepure-chiop
12. Alege varianta corect:
a) ntrebarea s-a dovedit a fi echivoac.
b) Ca i director se descurc admirabil.
c) Ion a acionat n calitate de printe.
d) A venit dect el.
13. Locuitorii din Serbia i Croaia, Peru i Noua
Zeeland se numesc:
a) srbocroat, peruan, noi-zeelandez
b) srbo-croat, peruvian, noozeelandez
c) srbo-croat, peruan, neo-zeelandez
d) srbocroat, peruan, neozeelandez

8. Forma determinat hotrt la G.-D. a


substantivelor "bunicu-meu",
"nevast-mea", "sor-mea" este:
a) bunicului-mei, nevestei-mele, surorii-mele
b) lui bunicu-meu, nevesti-mii, sor-mii
c) lui bunicului-meu, lui nevast-mea, lui sor-mea
d) lui bunicu-meu, nevesti-mii, lu sor-mea

14. Identific varianta n care s-a utilizat corect


articolul hotrt:
a) UNICEF-ul a comunicat tirea.
b) Bleul m avantajeaz.
c) Show-ul m-a uimit.
d) Cprui ei ochi mi-au luminat sufletul.

9. DOOM 2 admite:
a) cpuni/cpune, chibrituri/chibrite, rpe/rpi,
glute/gluti

15. Sunt considerate corecte:


a) unei cri de-a mea, unor batiste de-ale mele, unui
stru de-al meu

b) unei cri de-ale mele, unor batiste ale mele, unui


stru al meu
c) unei cri de-a mea, unor batiste de-ale mele, unui
stru de-ai mei
d) toate variantele de mai sus
16. Sunt articulate hotrt toate substantivele din
seria:
a) cafengii, copii, fii, cireii, bolovanii, biei
b) cafengiii, copiii, fiii, cireii, bolovanii, bieii
c) cafengi, copi, fi, cirei, bolovani, biei
d) cafengiii, copiii, fiiii, cireiii, bolovani, bieii
17. Adjectivul pronominal negativ are grafia:
a) Nici un elev nu plecase.
b) Ni ci un elev nu plecase.
c) Niciun elev nu plecase.
18. Se scriu cu blanc toate locuiunile din seria:
a) alaltieri diminea, odat ce, cu bun tiin,
Doamne Ferete!
b) Domnia Lui!, bgare de seam, alt dat, cu bun
tiin
c) azi-mine, odat ce, Excelena Sa!, bun dimineaa
d) pn s, odat ce, Mria Ta!, de bunvoie
19. Grafia recomandat pentru locuiunile
pronominale de politee este:
a) Cuvioia Sa, Excelena sa, Mria sa, Sfinia Sa,
Sanctitatea Sa, Domnia sa
b) Cuvioia sa, Excelena SA, MRIA SA, Sfinia sa,
sanctitatea SA,Domnia Sa
c) Cuvioia Sa, Excelena Sa, Mria Sa, Sfinia Sa,
Sanctitatea Sa, Domnia Sa
d) Cuvioia sa, Excelena sa, Mria sa, Sfinia sa,
Sanctitatea sa, Domnia sa
20. Flexiunea adjectivului pronominal de politee
este:
a) eu nsumi, ele nsi, noi nsene, ei nsei
b) eu nsumi, ele nsei/nsele, noi nsine, ei nii

c) eu nsumi, ele nsei/nsele, noi nine, ei nii


d) eu nsemi, ele nsele, noi nine, ei nsei
21. Adjectivul "bine-venit" nseamn:
a) sosit cu bine
b) sosit la timp
c) oportun, agreat
d) sosit cu ntrziere
22. Indic sintagma corect:
a) putere herckulian
b) putere herculean
c) putere herculeean
d) putere herculian
23. Indic seria n care toate adjectivele sunt la
plural, genitiv-dativ:
a) anumite persoane, puinor copii, diferite probleme
b) anumitor persoane, puinor copii, diferitor
probleme
c) anumitor persoane, puini copii, diferitor probleme
d) anumite persoane, puini copii, diferite probleme
24. Seria care conine numai adjective invariabile
este:
a) ecosez, dictando, asemenea, eficace
b) vernil, exterior, ulterior, edenic
c) alb, mort, destoinic, unic
d) pustiu, divers, felurit, ultim
25. Indic ortografia recomandat:
a) clarvztor, aero-portuar, dacoromn, dulce-acrior
b) clar-vztor, aeroportuar, daco-romn, dulceacrior
c) clarvztor, aeroportuar, daco-romn, dulce-acrior
d) clarvztor, aeroportuar, dacoromn, dulce-acrior
26. Formeaz o familie lexical toate cuvintele din:
a) lung, ndelung, lungan, lunc
b) florar, florilegiu, nflorire, nflorat
c) des, ndesare, ndesire, ndesear
d) ndestul, ndestula, ndestulare, ndesare