Sunteți pe pagina 1din 2

Crile de munc virtuale

Cartile de munca nu isi vor mai pastra clasicul format, ci vor fi inlocuite cu baze de date electronice. Toate
datele privind evidenta salariatilor, vechimea in munca si dreptul la pensie, vor fi inregistrate in format electronic.
Noi formalitati
Avantaje si dezavantaje
Obligatiile angajatorilor si angajatilor
Important de stiut
Noi formalitati
De la 1 ianuarie 2011, cartile de munca si-au schimbat formatul intr-unul electronic, la care angajatorii vor avea acces
pe baza unui user si a unei parole.
Au fost eliminate documentele clasice, iar angajatorii pot sa depuna acum documentele fie online (prin
programul Revisal - Registrul general de evidenta a salariatilor), fie le pot lasa la inspectoratul teritorial de munca in
format electronic.
Angajatorii care pastreaza la sediul firmei carnetele de munca ale angajatilor, dar si ITM-ul, vor trebui sa returneze
cartile de munca salariatilor pana la data de 30 iunie 2011, pe baza de proces-verbal individual de predare-primire.
Registrul de evidenta a salariatilor va trebui completat in ordinea angajarii si va cuprinde:
- numele, prenumele, cod numeric personal (CNP)
- data angajarii
- functia / ocupatia
- tipul contractului individual de munca
- durata normala a timpului de munca
- salariul, sporurile si cuantumul acestora
- perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca
- data si motivul incetarii contractului de munca
Avantaje si dezavantaje
Masura privind introducerea datelor angajatilor in format electronic ajuta angajatorii prin eliminarea cozilor pentru
depunerea documentelor si scutirea de la plata comisioanelor.
Angajatorul care prefera ca inspectorii de la ITM sa gestioneze contractele salariatilor trebuia sa plateasca un comision
de 0.75% din valoarea totala a statului de plata, iar daca le administra singur platea doar 0.25%.
Avantajul salariatilor va fi ca, in caz de demisie, angajatorii nu vor mai putea sa-i oblige" pe acestia sa ramana prin
refuzul de eliberare a carnetului de munca. Astfel, salariatii vor fi liberi sa plece dupa preavizul specificat in contractul
de munca.
Dezavantajele insa, sunt de ambele parti:
- firmele cu putini salariati vor trebui sa angajeze o persoana calificata (de exemplu, o firma de contabilitate) pentru
completarea carnetelor de munca in format electronic
- pentru angajati ar putea fi o problema in momentul in care, in mod neintentionat, vor aparea greseli in completarea
datelor lorRegistrul pentru evidenta salariatilor - REVISAL-ul - contine el insusi in prezent un dezavantaj legat de
performantele programului.
Conform doamnei Iuliana Badea, director de vanzari la compania de recrutare Lugera & Makler, datele incarcate in
programul Revisal se afiseaza partial, nu exista optiunea de a lucra on-line, ci doar intr-un fisier xml care se incarca
ulterior, si nu exista optiunea de a exporta date sau de a genera rapoarte.
In plus, REVISAL-ul ar trebui modificat pentru a permite si introducerea datelor salariale ale angajatilor. In concluzie,
fiecare firma va trebui sa aiba o persoana certificata pentru folosirea acestui program.
Obligatiile angajatorilor si angajatilor
Conform HG 161/2006, modificata si completata, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de
evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora (art. 2, alin. 2).
Registrul se trimite la ITM prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati:
- prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii
- prin e-mail, pe baza de semnatura electronica
- prin depunerea la sediul ITM in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator
De asemenea, tot angajatorii vor trebui sa inregistreze contractele de munca cu o zi inaintea inceperii activitatii.
Nerespectarea acestor reguli vor fi sanctionate cu amenzi intre 1500-20.000 lei.

Angajatii ar trebui totusi sa-si pastreze carnetele de munca, pe principiul ca nu se stie niciodata". Oricand le-ar putea
fi necesare la calcularea pensiei, mai ales ca uneori s-ar putea strecura anumite greseli cu privire la datele inscrise in
sistemul electronic.
Nu acelasi lucru va putea fi facut si de catre persoanele care s-au angajat pentru prima data dupa 1 ianuarie 2011.
Acestea nu isi vor putea demonstra ulterior vechimea prin clasicul carnet de munca. Nu vor avea in mana" decat
contractul individual de munca incheiat cu angajatorii.
Important de stiut
Salariatul va putea sa faca dovada calitatii sale prin adeverinta de salariat, eliberata de catre angajator (de exemplu in
cazul contractarii unui credit bancar).
In cazul in care angajatorul nu mai exista, salariatul se poate adresa ITM-ului, facand dovada radierii fostului sau
angajator, iar ITM-ul va reconstitui vechimea in munca (pe baza datelor existente in arhiva) si va elibera in acest sens o
adeverinta de vechime in munca.
Acest lucru este posibil pentru perioada de dupa anul 1990, iar pentru perioada anterioara, deoarece nu exista date in
arhiva ITM, vechimea in munca se va reconstitui in instanta.
Angajatul va putea sa-si verifice informatiile cu privire la vechimea in munca printr-o cerere catre ITM.
Cartile de munca in format electronic aduc anumite imbunatatiri, insa, si dezavantajul acestora este unul major. Ce se
va intampla in situatia in care sistemul electronic va fi compromis, sau datele inregistrate vor fi eronate?
Trebuie stiut faptul ca Inspectoratul teritorial de munca (ITM) isi declina raspunderea cu privire la inscrierea datelor in
programul REVISAL. Informatiile vor fi arhivate in formatul depus de fiecare angajator.