Sunteți pe pagina 1din 2

Bilet de voie

Subsemnatul/a ......................................................este invoit/a in data


de.....................de la ora ..............la ora................, urmand ca orele invoite sa fie
recuperate.
Data...........................
Aprobat,
Semnatura.............................. .............................
Bilet de voie
Subsemnatul/a ......................................................este invoit/a in data
de.....................de la ora ..............la ora................, urmand ca orele invoite sa fie
recuperate.
Data...........................
Aprobat,
Semnatura.............................. .............................
Bilet de voie
Subsemnatul/a ......................................................este invoit/a in data
de.....................de la ora ..............la ora................, urmand ca orele invoite sa fie
recuperate.
Data...........................
Aprobat,
Semnatura.............................. .............................
Bilet de voie
Subsemnatul/a ......................................................este invoit/a in data
de.....................de la ora ..............la ora................, urmand ca orele invoite sa fie
recuperate.
Data...........................
Aprobat,
Semnatura.............................. .............................

Catre,
Departamentul Resurse Umane
Subsemnatul/a.....................................................in data de................., de la
ora........la ora.............. am fost plecat/a in interes de servici.
Data...........
Aprobat,
Semnatura....................... ..........................

Catre,
Departamentul Resurse Umane
Subsemnatul/a.....................................................in data de................., de la
ora........la ora.............. am fost plecat/a in interes de servici.
Data...........
Aprobat,
Semnatura....................... ..........................

Catre,
Departamentul Resurse Umane
Subsemnatul/a.....................................................in data de................., de la
ora........la ora.............. am fost plecat/a in interes de servici.
Data...........
Aprobat,
Semnatura....................... ..........................
Catre,
Departamentul Resurse Umane
Subsemnatul/a.....................................................in data de................., de la
ora........la ora.............. am fost plecat/a in interes de servici.
Data...........
Aprobat,
Semnatura....................... ..........................