Sunteți pe pagina 1din 1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PLANIFICAREA EXECUTIEI LUCRARILOR PRIN METODA IN LANT


NUMAR
SECTOARE

ETAJ IV 6
ETAJ III 5
ETAJ II

ETAJ I

PARTER 2
TIMP
ZILE

MOD DE
EXECUTIE
NUMAR
PROCES
SIMBOL
PROCES

PLAN CALENDARISTIC DE TIP GRAFIC GANTT


ANUL CALENDARISTIC
LUNI CALENDARISTICE
ZILE CALENDARISTICE
ZILE DE EXECUTIE

ti ri

Scara absoluta a timpului


Scara relativa a timpului

IN SUCCESIUNE
PE CINCI SECTOARE

IN SUCCESIUNE
PE UN SECTOR

1 Ssv
2

Sg

3 Sm
4

Ss

IC

Ta

Ti

10

Nota:
Fiecare proces se
executa cu o singura
formatie de lucru
bi= 1 formatie pentru
fiecare proces

IN
PARALEL

11 Fi
12

13 Fa

Durata zile
Nr. muncitori

NUMAR
MUNCITORI

GRAFICUL RESURSELOR

35
30
25
20

profilul
mainii de lucru

15
10
5
TIMP
ZILE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

SUBSOL 1