Sunteți pe pagina 1din 4
Nume și prenume Clasa Învățător Școala CLASA A IV-A fIșă de LuCru – LIMBA rOMÂNă
Nume și prenume
Clasa
Învățător
Școala
CLASA A IV-A
fIșă de LuCru – LIMBA rOMÂNă
1. Citeşte cu atenţie textul:
„Trăia în vremurile de odinioară, pe o coastă a Mării Egee, un popor paşnic de
măsline. Îşi părăsea arareori meleagurile natale, mai exact, atunci când sosea vremea
culesului, iar cei care plecau o făceau pentru totdeauna. În rest, măslinele îşi petreceau
timpul lâncezind sub razele blânde ale soarelui. Aveau un conducător înţelept şi chibzuit,
numit Regele-Măslină, la curtea căruia se ţineau petreceri minunate.
Într-o dimineaţă, regele stătea de vorbă cu Măslinel, un sfetnic de încredere.
– Aseară m-am uitat la stele şi am meditat, mărturisi regele. Oare de ce toate
popoarele din jurul nostru sunt expansioniste, adică vor să cucerească noi teritorii,
stăpânite de alte popoare? De pildă, viţa-de-vie! Nu creşte într-un singur loc
cu vrejurile
sale se caţără peste tot, se întinde şi se lăţeşte! Sau omizile! Cuceresc bieţii copaci şi le
ronţăie frunzele. De ce noi, măslinele, suntem altfel?
– Pentru că noi nu suntem un popor războinic, îi explică sfetnicul Măslinel regelui.
Noi iubim pacea şi buna înţelegere.
Regele-Măslină tocmai cugeta la ce-i spusese Măslinel, când un supus veni în goană,
strigând:
– Se apropie o legiune de furnici fioroase! Sunt înarmate până în dinţi!
– Sunt furnici africane? întrebă regele, păstrându-şi calmul.
– Nu. Sunt furnici romane. Vin tocmai de la Roma.
– Aha, făcu regele, fără să se teamă. Şi ce vor?“
(fragment din Măslinele şi legiunea de furnici, de Adina Popescu,
revista Doxi, ian. 2008)
2. răspunde la următoarele întrebări:
a) Unde se petrece întâmplarea?

b) Când începe această întâmplare?

c) Care sunt personajele din acest fragment?

d) Ce se întreba regele?

e) Ce răspuns i-a dat sfetnicul Măslinel?

3. Marchează pe marginea textului cele trei fragmente, apoi alcătuieşte planul de idei.

4. Povesteşte textul pe baza planului de idei alcătuit de tine.

5. explică folosirea ghilimelelor la punctul 1 din fişă.

6. Continuă povestea cu încă 6–10 enunţuri. foloseşte semnele de punctuaţie: linia de dialog, semnul exclamării, semnul întrebării, ghilimelele, punctul.

7. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles pentru cuvintele din text, scrise cu verde.

8. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru cuvintele din text, scrise cu roşu.

9. Alcătuieşte propoziţii în care cuvintele scrise cu albastru să fie alte părţi de vor- bire decât în text.

10. Analizează gramatical cuvintele din text scrise cu albastru.

11. Identifică în text un substantiv însoţit de două adjective. Analizează gramatical substantivul găsit.