Sunteți pe pagina 1din 11

Circuite elementare cu amplificatoare operaionale

Scopul lucrrii
n cadrul acestui laborator se vor studia o serie de circuite elementare care au la baz
amplificatoareoperaionale(AO).

Introducere
Amplificatorul operaional este un circuit integrat care furnizeaz la ieire o tensiune
proporional cu diferena semnalelor de la intrare. Cu ajutorul acestuia se pot implementa operaii
matematiceasuprasemnalelordeintrare,deaiciprovenindinumeleacestuia.
Simbolul unui AO l putei observa n Figura 1.a, el fiindalctuit din:borneledealimentareV+
i V prin care se realizeaz alimentarea circuitului, borneledeintrare,inversoare()ineinversoare
(+)undeseaplicsemnaleleceurmeazafiprelucrateibornadeieire.
AOurile se pot utiliza n trei tipurideconexiuni:nbucldeschis(Figura1.a),nbucl nchis
cu feedback pozitiv (Figura 1.b) i n bucl nchis cu feedback negativ (Figura 1.c). Feedbackul se
poate realiza fie direct, fie prin intermediul rezistenelor, condensatoarelor sau a altor elemente de
circuit.

Figura 1 - Tipurile de conexiuni ale unui AO: n bucl deschis (a), cu feedback pozitiv (b)
i cu feedback negativ (c)

Proprietile AO-urilor ideale:


1.
Amplificarea tensiunii de intrare n bucl deschis, msurat ntre bornele ( + ) i (),
tindela
2.
Impedana de intrare (ntre borna inversoare i cea neinversoare)este.Oconsecin a
acesteiproprietiestecprinbornele()i(+)nucirculcurent.
3.
Impedanadeieireeste0
4.
Banda de trecere infinit funcionarea amplificatorului ideal este independent de
frecvenasemnalelordelaintrare
5.
Tensiunilelaieirepotluavaloridinintervalul(V,V+)

Regulideanalizaamplificatoareloroperaionaleideale
n bucl nchis cu feedback negativ cderea de tensiune ntre borna inversoare i cea
neinversoare este 0 (ieirea amplificatoarelor ncearc s menin diferena de tensiune
ntreceledouintrri0)
nintrrileamplificatoareloroperaionalenucirculcureni
Observaie! Tensiunea de ieire nu poate s fie n afara intervalului definit de tensiunea de
alimentareacircuitului(V+siV)

Circuit inversor

Figura 2 - Circuitul inversor

Descriereacircuitului:
SemnalulVinseconecteazlabornainversoare()prinintermediulrezisteneiRin.
SeutilizeazoconexiunenbuclnchiscufeedbacknegativprinintermediulluiRf.
Bornaneinversoare(+)esteconectatlamas.
Formulacaredescriefuncionareaacestuicircuiteste:
R

V out = Rinf V in

(1)

Demonstraie:
Pasul 1: Ne folosim de prima regul de analiz a amplificatoarelor i observm c tensiunea
dinborna()vafiegalcutensiuneadinborna(+),adica0V.
Pasul2:FolosindlegealuiOhm,calculmcurentul:
V

I 1 = Rinin
(2)
Pasul 3: n punctul A se aplic prima lege a lui Kirchhoff i innduse cont de a douaregul
seobineegalitatea:
I 1 = I 2
Pasul4:SecalculeazcdereadetensiuneperezistenaRfcuajutorullegiiluiOhm:
U Rf = Rf I 2
Pasul5:Secalculeaz:

(3)
(4)

V out = U A U Rf = 0 U Rf
undeUAreprezinttensiuneadinpunctulAmsuratfademas.

(5)

Circuit neinversor

Figura 3 - Circuitul neinversor

Descriereacircuitului:
SemnalulVinseconecteazlabornaneinversoare(+).
BornainversoareesteconectatlamasprinintermediulrezisteneiR1.
Seutilizeazoconexiunenbuclnchiscufeedbacknegativ
Formulacaredescriefuncionareaacestuicircuiteste:
R

V out = (1 + R21 )V in

(6)

Demonstraie:
Pasul 1: Ne folosimdeprimareguldeanalizaAOuriloriobservmctensiuneadin borna
( ) va fi egal cu tensiunea din borna ( + ), adicvaloareatensiuniidinpunctulAva fiegalcuVin
(msuratfadepunctuldemas).
Pasul2:FolosindlegealuiOhm,calculmcurentul:
V

I 1 = Rinin
(7)
Pasul 3: n punctul A se aplic prima lege a lui Kirchhoff i tinnduse cont de a douaregul
seobineegalitatea:
I 1 = I 2
Pasul4:SecalculeazcdereadetensiuneperezistenaR2cuajutorullegiiluiOhm:

(8)

U R2 = R2I 2

(9)

V out = U A + U R2 = V in U R2

(10)

Pasul5:Secalculeaz:

Circuit repetor

Figura 4 - Circuitul repetor

Descriereacircuitului
Semnaluldeintrareseaplicpebornaneinversoare(+)
Sefoloseteoconexiunenbuclnchiscufeedbacknegativ
Moduldefuncionare
Pe baza primei reguli se poate observa c Vout este egal cu Vin. Principalul avantaj al acestui
circuit este c la ieire poate furniza un curent mult mai mare fa curentul de intrare al circuitului,
frafiafectattensiuneadeieire.
Acest circuit mai poate juca rolul unui buffer datorit proprietilor sale izolatoare (impedana
maredeintrare,impedanadeieiremic).

Comparator

Figura 5 - Comparator

Moduldefuncionare
Pentruanelegefuncionareaacestuicircuittrebuieslumnconsiderareurmtoareleaspecte:
1. Tensiunile V1 i V2 nu tind s fie egale (circuitul este n bucl deschis i nu putem aplica
proprietateafolositlademonstraiilecircuitelorcufeedbacknegativ)
2. Amplificareatensiuniidentrare(msuratelaborna+fadeborna)este
3. Voutnupoatesaibovaloarenafaraintervalului[V+,V].
nconcluzie,funcionareaacestuicircuitsepoatedescrienfelulurmtor:
V out = V + , dac V 1 > V 2

(11)

V out = V , dac V 1 < V 2

(12)

Datorit factorului mare de amplificare, acest circuit are urmtorul comportament nedorit: cnd
cele dou intrri sunt aproximativ egale isupusezgomotului,laieiresepotobserva comutrirapide
ntreV+iV(Figura6).
Pentruaeliminacomutrilenedoritecauzatedezgomotseutilizeazcomparatorulcuhisterezis.

Figura 6 - Comutarea ieirii comparatorului atunci cnd valorile intrrilor sunt egale
i supuse unui zgomot

Comparator cu histerezis (Schmitt Trigger)


Circuitele cu histerezis sunt cele care nu depind doar de semnalele de intrare, ci i de strile
anterioare.

Figura 7 - Comparatorul cu histerezis

Descriereacircuitului
SemnaluldeintrareseconectazlabornaneinversoareprinrezistenaR1
Bornainversoareseconecteazlamas
Seutilizeazoconexiunenbuclnchiscufeedbackpozitiv

Moduldefuncionare
Pentru a putea descrie modul de funcionare al comparatorului cu histerezis, la intrarea
circuitului se va aplica un semnal sinusoidal ca n Figura 8. Iniial ieireacircuituluiesteV. Aceasta

comut n V+ cnd Vin depete pragul superior. PentruacomutadinnouieireanVtrebuiecaVin


saibovaloaremaimicdectapraguluiinferior.

Figura 8 - Semnalul de la intrarea comparatorului cu histerezis i ieirea acestuia

Celedoupragurilacareareloccomutareaieiriisuntdefinitederelaiile
R1
R2 V +
R
P raginf = R12 V

P ragsup =

(13)
(14)

Integrator

Figura 9 - Integrator

Descriereacircuitului
Semnaluldeintrareseconectazalabornainversoare()prinrezistenR
Bornaneinversoare(+)seconecteazlamas
SeutilizeazoconexiunecufeedbacknegativprinintermediulcondensatoruluiC

Formulacaredescriefuncionareaacestuicircuiteste:
t

V out(t) =
0

V in(t)
RC dt

(15)

avndcondiiiiniialenule
Demonstraie:
Pasul 1: Ne folosim de prima regul i observm c tensiunea din borna ( ) va fi egal cu
tensiuneadinborna(+),adicnpunctulAvaloareatensiuniivafi0V.
Pasul2:FolosindlegealuiOhm,calculmcurentul
V

I 1 = Rin
(16)
Pasul3:npunctulAseaplicaprimalegealuiKirchhoff1iinndusecontdeadouaregul
sevaobineegalitatea:
I 1 = I 2
(17)
Pasul4:Condensatorulnuestecaracterizatderezisten,cideimpedan,careesteegalcu:
1
Z C = sC

Pasul5:Secalculeazcdereadetensiunepecondesantor:

U C = I 1Z C

putndusedetermina:
Observaie! Funcia de transfer

1
s

(18)
(19)

V out = I 1Z C
(20)
este transformata Laplace invers (din domenciul frecven n

domeniultimp)aoperaieideintegrare.

Figura 10 Semnalul de intrare i cel de ieire al unui integrator

Observaie! Att semnalul de intrare ct i cel de ieire sunt caracterizate de aceeai frecven, dar
semnaluldeieireestedefazatcu90fadeceldeieire.
Amplitudinea semnalului de ieire scade o dat cu creterea frecvenei de intrare. De aceea,
circuitulintegratorarecomportamentulunuifiltrutrecejos.
Pentru a observa aceste proprieti putei realiza diagramele Bode pentru funcia de transfer a
1 ).
circuitului ( H = sRC

DESFURAREA LUCRRII - AMPLIFICATOARE OPERAIONALE

Figura 11 - Montajul de laborator

Sedoreterealizareaconexiunilorcuamplificatoareoperaionaleprezentatenparteateoretic
andrumarului.
Sealimenteazplacadelaboratorcu+12VlaVCC(fadeGND)i()12VlaVEE(fade
GND)(VCCreprezintalimentareapozitiv,notatcuV+nseciuneadeteoriealucrriicurente,iar
VEEreprezintalimentareanegativ,notatcuV).
Generatoruldesemnalsevareglalaofrecvenconvenabil,ntre100i300kHz,semnal
sinusoidal,deamplitudine0,5VPkPk.

Figura 12 Circuit inversor cu AO

1.

Circuitinversor

Se realizeaz montajul din Figura 12. A se observa c toate montajele realizate pe AOul din
parteadreaptaplciivoraveaalimentaredubl.
Se aplic semnal (i se msoar cu sonda A de la osciloscop) la borna inversoare R1 i se
msoarieireaAOuluilabornaOUT(folosindsondaBaosciloscopului)..
Notai n anex rezultatele i calculai valoarea amplificrii de tensiune, AU. Verificai formula
(1).
2.

Circuitneinversor
Se realizeazmontajuldinFigura13.Deaceastdat, semnalulseapliclabornaneinversoare

R1+.
Se msoar semnalul de intrareideieire.SecalculeazvaloareaamplificriidetensiuneAU.
Severificformula(6).
RezultatelesetrecnAnexa1.

Figura 13 Circuit neinversor cu AO

3.

Circuitrepetor

Pentruacestpunctschemaesterealizatdejaamplificatoruloperaionaldinparteastngajos
acircuitului,marcatcuX1(amplificare1).Tensiuneadeintrareesteaplicatsubformaieirii
poteniometrului.
SeseteazcanalulAalosciloscopulpentruamsurasemnaluldetipDC,isemsoar
tensiuneadelaieirearepetorului,labornauR.Observaicesentmplcuieireaatuncicndrotiide
poteniometru.
SetaipoteniometrullajumtateinotaivaloareasemnaluluidelaieirenAnexa1.

Figura 14 - Integrator cu AO

4.

Circuitintegrator
SerealizeazmontajuldinFigura14.

Seaplicsemnaldreptunghiularlabornainversoareiseobservformasemnaluluidela
ieireaamplificatorului.Semsoartensiunealaieire.(nuuitaissetaibornaAaosciloscopului
pentrusemnaldetipAC).
Semretefrecvenasemnaluluideintrarepncndseobservmodificareaamplitudinii
semnaluluideieire.
RezultatelesenoteaznAnexa1.
5.

Circuitcomparatorcuhisterezis

SerealizeazmontajuldinFigura15.Observaicpeintrareapozitivsafolositieirea
repetoruluicuAO,nloculuneisursedetensiune,.
Seaplicsemnaldeamplitudinemare(10VPkPk),detipramp,labornaR1.Sevizualizeaz
semnaluldeieirelabornaOUT.
Cumsemodificsemnaluldeieirenfunciedesemnalulaplicatprinrepetor?(Rotii
poteniometruliobservaicarecaracteristicasemnaluluideieireesteafectat).

Figura 15 - Comparator cu histerezis cu AO