Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

GHID DE PRACTICĂ

Prezentul „Ghid de practică” este elaborat ȋn conformitate cu Ordinul M.E.C. nr.3955


publicat ȋn Monitorul Oficial nr.440/12.06.2008 privind aprobarea cadrului general de
organizare a strategiilor de practică ȋn cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi
de masterat.
Ghidul de practică cuprinde documentele:
1. Cadrul general de organizare a stagiului de practică
2. Convenţia cadru privind efectuarea stagiului de practică
3. Portofoliul de practică
4. Programa analitică de practică pentru fiecare specializare
5. Caietul de practică