Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Sistemul informaional al unei organizaii (definiii, activiti, scop)

=ansamblu de proceduri tehnico organizatorice de constatare, culegere,


consemnare, verificare, transmitere, stocare, prelucrare a datelor in scopul satisfacerii
cerintelor informationale necesare conducerii in procesul de elaborare a deciziei.
Activitati: constatare, culegere, consemnare, verificare, transmitere, stocare,
prelucrare a datelor
2.

Sisteme informatice pentru management (definiie, componente)

=ansamblu de elemente intercorelate functional in scopul automatizarii obtinerii


informatiilor necesare conducerii pentru fundamentarea si elaborarea a deciziilor.
Componente:
-hardware(mijloace tehnice de culegere,transmitere,stocare si prelucrare
automata a datelor),
-software(programe necesare bunei functionari a sistemului informatic conform
functiunilor si obiectivelor stabilite),
-comunicatii(echipamente+mijloace de comunicare a datelor intre sisteme),
-baza informationala(datele supuse prelucrarii,fluxuri informationale,sisteme si
nomenclatoare de coduri),
-baza metodologica si stiintifica(modele matematice ale fenomenelor si
proceselor, precum si metodologiile,metodele si tehnicile de implementare a
sistemelor informatice),
-utilizatori(persoane spe cializate in culegerea,transmjiterea, stocarea si
prelucrarea detelor),
-cadrul organizatoric (se desprinde din regulamentul de organizare si functionare
al unitatii in care se va implementa sistemul informatic).
3.
Clasificarea obiectivelor sisteme informatice pentru management (sfera de
cuprindere, domeniul afectat). Dai 6 exemple din ultima categorie.
Dupa sfera de cuprindere: obiective generale(principale), obiective
secundare(derivate).
Obiectivul principal al unui sistem informatic este sa furnizeze tuturor
nivelurilor de conducere in timp util informatiile necesare si reale pt elaborarea
deciziilor referitoare la desfasurarea cat mai eficienta a intregii activitati economice.
Obiectivele secundare trebuie sa fie conditii de prim ordin in realizarea
obiectuvilui principal. Ele trebuie sa fie compatibile intre ele si compatibile cu
obiectivul principal.
Dupa domeniul afectat: crest.productivitatii muncii,cresterea
profitului.,reducerea consumului de mat.prime si materiale, crest.gradului de incarcare
a capacitatilor de productie, reducerea personalului, reducerea duratei ciclului de
fabricatie, reducerea costurilor informatiei.
4.
Clasificarea obiectivelor sisteme informatice pentru management (sfera de
cuprindere, cuantificarea efectelor). Dai 6 exemple din ultima categorie.
Dupa sfera de cuprindere: obiective generale(principale), obiective
secundare(derivate).

Obiectivul principal al unui sistem informatic este sa furnizeze tuturor


nivelurilor de conducere in timp util informatiile necesare si reale pt elaborarea
deciziilor referitoare la desfasurarea cat mai eficienta a intregii activitati economice.
Obiectivele secundare trebuie sa fie conditii de prim ordin in realizarea
obiectuvilui principal. Ele trebuie sa fie compatibile intre ele si compatibile cu
obiectivul principal.
Dupa cuantificarea efectelor:
obiective cuantificabile
- cresterea volumului productiei,
- scaderea cheltuielilor de transport,
- scaderea cheltuielilor indirecte,
- cresterea/scaderea salariilor angajatilor.
Obiective necuantificabile:
- cresterea prestigiului firmei
- cresterea calitatii informatiilor
- cresterea calitatii produselor si serviciilor
5.

Clasificarea sistemelor informatice.

6.

Dupa scop:
automatizarea activit.de rutina,
informarea conducerii,
sprijinirea grupurilor de lucru,
sprijinirea expertilor,
sprijinirea proceselor de comunicare
sisteme care asista top managerii.
Dupa elementul supus lucrarii:
orientate pe functii,
orientate pe procese, orientate pe date,
orientate pe informatii specializate
orientate pe cunostinte,
orientate pe obiecte.
Dupa modul de organiz a datelor:
care fol.tehnica fisierelor clasice, c
care utilizeaza metoda bazelor de date
mixte.
Sisteme suport de decizie (definiie, componente, faciliti)

Def: sisteme informatice interactive cu rolul de a ajuta managerii in rezolvarea


unor probleme semistructurale folosind in acest scop modele si bd specializate pe
probleme definite.
Componente:
Componenta de gestiune a datelor
Componenta de gestiune a modelelor
Componenta de gestiune a dialogului
Componenta de gestiune a cunostintelor
Facilitati:
o Compatibilitate (utilizatorii pot avea acces la resurse in acelasi timp)

o Interoperabilitate (sistemul dispune de functiuni pentru exploataea si


manipularea informatiilor)
o Evolutivitate (sistemul poate sa fie dezvoltat ulterior)
7.

Sisteme suport de decizie. Componenta de gestiune a datelor


Componenta de gestiune a datelor:
asigura incarcarea, stocarea si organizarea datelor relevante pt procesul
decizional
controleaza securitatea datelor si accesul la date
Componente:
baza de date: tranzactii interne, date externe, precum si date personale ale
angajatilor
SGBD: programele care asigura interfata dintre utilizatori si SSD si asigura
interdependenta dintre componentele sistemului
Dictionar de date: catalog al datelor existente cu definitii ale acestor date.
Facilitati de interogare=element esential pt accesul la date si presupune
existenta unui limbaj de interogare sau a unui limbaj declarativ.

8.
Sisteme suport de decizie. Componenta de gestiune a modelelor (fr baza
de modele)
asigura incarcarea, stocarea si organiz diferitelor modele cantitative ce
confera sistemului facilitati analitice.
Componente:
baza de modele: colectie de modele preluate din domenii diferite
sistemul de gestiune al bazei de modele. Prin intermediul lui se realizeaza
urmatoarele activitati:
- incarcarea modelelor si identificarea dupa nume a lor
- regasirea variabilelor asociate unui model
- comunicarea rezultatelor obtinute dupa executia modelului
- construirea modelului fie de la 0, fie pe baza unui model deja existent.
- gestionarea modelelor de catre utilizatori
- corelarea modelelor prin intermediul bazei de date si integrarea lor in
SSD
- utilizarea unor functii analogice cu cele folosite in domeniul bazelor
de date pt exploatarea bazei de modele
dictionarul modelelor: catalog cu definitii ale modelelor si descrieri ale
functiilor si aplicatiilor unde pot fi folosite modelele
procesorul de executie si integrare a modelelor: verifica modul in care
operatiile mai multor modele interpreteaza instructiunile de modelare
9.

Sisteme suport de decizie. Baza de modele i clasificarea modelelor.


Baza de modele reprezinta o colectie de modele din domenii diferite:statistica,
finante, contabilitate si analiza econ.financiara.
Clasificare
I. In functie de nivelul organizational caruia ii sunt destinate:
a) Strategice asista deciziile de planificare strategica; au obiective largi
b) Tactice: se folosesc de managementul de nivel mediu pt controlul si
alocarea resurselor sistemului

c) Oprationale-destinate realizarii activitatilor curente


d) Subrutine: pot fi folosite independent pt diferite aplicatii de analiza, fie
ca elemente componente in cadrul unor modele complexe.
II. Dupa raportul functionalitate si structura:
a) Modele iconice
b) Modele analogice
c) Modele matematice
10.

Sisteme suport de decizie. Componenta de gestiune a dialogului


- trateaza toate aspectele de comunicare intre useri si ssd
- include nu numai hard si soft, ci si factori care faciliteaza interactiunea dintre
utilizator si SSD.
Diferitele tipuri de dialog sunt gestionate printr-un software complex numit
SGIU (Sistem de gestiune a interfetei cu utilizatorul).
Facilitati:
Interfata grafica care permite decidentului sa aiba o viziune de ansamblu
asupra aplicatiilor pe care le va utiliza
Datele sunt prezentate in forme diferite
Exista functii care rezolva situatiile de blocaj
Flexibilitate si accesibilitate a. i. utiliazatorul poate adapta sistemul la
cerintele aplicatiei.
11.

Sisteme suport de decizie. Componenta de gestiune a cunotinelor


- furnizeaza SSD-ului cunostintele si experienta necesare rezolvarii rapide a
unor probleme complexe.
Cuprinde:
- Baza de cunostinte
- Motor de inferenta
Baza de cunostine cuprinde cunostinte specifice problemei de rezolvat precum si
cunostinte generale din domeniul acelei probleme.
Motorul de inferenta reprezinta elementul efectiv de prelucrare din cadrul unui
sistem expert care, pornind de la fapte, activeaza cunostintele din baza de cunostine,
construieste rationamente si genereaza astfel noi fapte.
12. Clasificarea sistemelor suport de decizie (enumerarea criteriilor i
prezentarea a 4 criterii de clasificare).
Criterii:
1) dupa natura problemei decizionale:institutionale(fol frecvent pt
probl.structurate) si ad-hoc(spontane,ocazionale);
2) dupa nr de utilizatori:monoutilizator, de grup, organizationale;
3) dupa gradul de modelare:orientate pe date, or. pe modele;
4) dupa destinatie: dedicate, generatoare, instrumente;
5) dupa modul de instruire: inteligente, neinteligente;
6) dupa modul de interactiune om-masina: cu limbaje flexibile(dialogul are la
baza un lbj apropiat de cel natural), cu comenzi precise(are la baza comenzi cu o
sintaxa standard);
7) dupa tipul de suport: active(ofera sugestii sau solutii user-ului), pasive(nu
dau nici un fel de sugestii userului), de cooperare(decidentul are posibilit sa modifice
si sa completeze sugestiile inainte de a i le trim sist.spre validare)

8) dupa orientarea tehnologica a sist: or pe date(includ sist de informare a


conducerii,depozite de date,sist.OLAP,sist informatice executive), pe modele(cupr sist
ce fol modele din domenii vizate), pe cunostinte(rezolva probl.nestruct.),pe
documente(ajuta managerii sa gestion.doc.nestructurate aflate in formate electronice
diverse), de grup/de comunicatii(include tehnologii de comunicare,colaborare,suport
de decizie), inter/intro-organizationale(fol.facilitati internet si intranet),
specializate(asiat un anumit domeniu de activitate), bazate pe web.
13.

Metode de filtrare n MO Excel.

Filtrarea in MO Excel permite o selectare rapid a informaiei direct pe ecranul


unde este afiat baza de date.
- Filtrarea simpla a datelor (AutoFilter)
- filtrare avansata.
Filtrarea simpla (automata) prsupune existenta unui tabel, a unui cap de tabel
pentru ca datele sa fie organizate pe categorii. Prin filtrarea automata, categoriile de
date (capurile de tabel) primesc butoane derulante pentru a seta optiunile de filtrare.
Cu ajutorul acestei filtrari, datele pot fi sortate, cele numerice / calendaristice pot fi
afisate ca primele/ultimele x date, cu ajutorul Top 10. Prin Custom Filter se pot defini
criteriile de filtrare in functie de siruri de date sau informatii introduse.
Filtrarea avansata presupune parcurgerea urm etape:
- existenta sursei de date,
- definirea campului de criterii (contine min 2 linii: prima linie include de
regula numele campurilor asupra carora se definesc restrictiile; a 2-a liniecontine restrictiile impuse bazei de date(linie SI); urmat.linii repr
restrictiile operatorului SAU),
- definirea campului de rezultate,
- executarea procedurii de extragere a inreg.
14.

Funcii tip baz de date n MO Excel


-efectueaza diferite clc in cadr uni bd asupra unui camp cf unui criteriu.
=D functie grup (Bd;camp;criteriu).
Functii: DSUM, DPRODUCT(multiplica valorile); DAVERAGE; DMIN
;
DMAX; DCOUNT; DCOUNTA(nr elem alfanumerice); DGET (det continutul
unei celule).

15.

Ce este o tabel pivot i cum se creeaz n MO Excel?

=un instrument de asistare a deciziei care permite analiza multidimensionala a


datelor regrupate in tabelele unei foi de calcul Excel.
Creare:
Pasul I. Data->Alegerea optiunii PivotTable And PivotChartReport, activanduse prima fereastra a utilitarului PivotTable & PivotChart Wizard.
Pasul II. Se indica sursa de date pe baza careia se va construi tabela si tipul
raportului de sintetizare.
Pasul III. Se specifica adresa sursei de date, sau, in cazul in care sursa de date a
fost selectata anterior, se confirma adresa acesteia.
Pasul IV. Se precizeaza locatia unde va fi amplasata tabela pivot.

Actionarea butonului Layout determina afisarea casetei de dialog PivotTable &


Pivot Wizard-Layout care controleaza modul in care vor fi afisate datele in cadrul
tabelei pivot. Macheta tabelei pivot contine 4 zone:
1. ROW aplica un format vertical tabelei pivot, rezumand datele de sus in jos
2. COLUMN aplica un format orizontal tabelei pivot, rezumand datele de la
stanga la dreapta
3. DATA defineste campurile asupra carora se aplica functia agregat
4. PAGE contine un meniu derulant care restrictioneaza afisarile din tabela
pivot.

S-ar putea să vă placă și