Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE DEPOZIT

ncheiat astzi ....................


la ........................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ................................................., domiciliat n .................................., str. ...................................
nr. .........., bloc ......, scara ........., etaj .........., apartament ......., sector/jude ............................, nscut
la data de (ziua, luna, anul) .............. n (localitatea) ....... sector/jude ........................... fiul
lui ..................................... i al ................................................., posesorul buletinului (crii) de
identitate seria ............. nr. ........................, eliberat de ...................................., cod numeric
personal ......................................., n calitate de deponent, pe de o parte, i
1.2. D .........................................................................., domiciliat n ..................................................,
str. ............................................ nr. ........., bloc .........., scara ........, etaj ........., apartament ......,
sector/jude ................, nscut la data de (ziua, luna, anul) ................. n (localitatea) ...............
sector/jude ......................................., fiul lui .................................. i al ....................................,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria ......... nr. ..........................., eliberat de ............., cod
numeric personal ........................... n calitate de depozitar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de depozit, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Deponentul ncredineaz depozitarului spre pstrare, cu titlu de depozit, bunurile prevzute n anexa
nr. ................................... care face parte integrant din prezentul contract.
2.2. Depozitarul asigur pstrarea bunurilor n imobilul proprietate (nchiriat) situat n
localitatea .............................................................. str. ......................... nr. ..........., bloc .......,
scara ........, etaj .........., apartament ............, sector/jude ................................. .
2.3. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baz de proces-verbal, ce constituie parte integrant a
prezentului contract pn la data de ........................................ . Procesul-verbal de predare-primire
va cuprinde: denumirea, caracteristicile, unitatea de msur, cantitatea, calitatea, ambalajul i
preurile, precum i meniuni dac bunurile sunt sau nu perisabile ori alte meniuni necesare
identificrii lor.
III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata depozitrii bunurilor primite n depozit este de .............. ncepnd de la data de ................
pn la data de ............... .
3.2. La ncheierea termenului, deponentul va ridica bunurile pe baz de proces-verbal de predare-primire
care va conine datele prevzute la pct. 2.3 alin. 2.
IV. PREUL CONTRACTULUI
4.1. Preul depozitrii este de ............................................ lei lunar, pe toat durata contractului i va fi
indexat n funcie de ................................................ pe baz de act adiional ncheiat ntre pri.
4.2. Plata preului se va face depozitarului lunar, pn la data de 5 a lunii curente pentru luna
anterioar/n termen de 5 zile de la mplinirea duratei depozitrii.
V. CLAUZA PENAL
5.1. Neplata preului la termenul stabilit l ndreptete pe depozitar s perceap o penalitate de
ntrziere de ................... %, calculat asupra sumei neachitate.
VI. DREPTURI I OBLIGAII
6.1. Depozitarul are urmtoarele obligaii:

a) s pstreze bunurile primite n depozit i s ngrijeasc de ele aa cum se ngrijete de bunurile


sale;

b) s asigure integritatea bunurilor ce i s-au ncredinat, s ia msuri de prevenire a deteriorrii sau


degradrii lor;

c) s nu foloseasc bunurile n interes personal;


d) s nu nstrineze bunurile care fac obiectul prezentului contract;
e) s ia msuri pentru asigurarea i garantarea secretului depozitului;
f) s restituie bunurile n starea n care au fost preluate la expirarea duratei prezentului contract sau
la cererea deponentului. Restituirea bunurilor se va face de la locul de depozitare pe cheltuiala
deponentului.
VII. FORA MAJOR
7.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n
mod necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului
contract, dac neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost

cauzat de fora major, aa cum este definit de lege.


7.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ................ (zile,
ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
7.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile
au dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s
pretind daune-interese.
VIII. NOTIFICRI
8.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este
valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa prevzut n partea introductiv a prezentului
contract.
8.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal
primitor pe aceast confirmare.
8.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup
cea n care a fost expediat.
8.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
IX. CLAUZE FINALE
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
9.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar
ncheierii lui.
9.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile lor, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu
nseamn c ea a renunat la acest drept al su.
9.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ................ exemplare din care .......................
astzi ........................., data semnrii lui.
DEPONENT

DEPOZITAR

S-ar putea să vă placă și