Sunteți pe pagina 1din 1

http://www.ctptc-airinei.ro/procedura%20Siguranta%20elevilor.

pdf ------ procedur


a
http://iduoradea.ro/edid/documente/seaq/Programul_de_management_al_calitatii_DID
.pdf ---- obiective
http://www.id-hyperion.ro/doc/PROGRAM%20MAN%20CALIT%20ID.pdf --- program obiecti
ve
http://www.samiplastic.ro/man_cal.html---manual calitate
http://www.conta.ase.ro/Media/Default/pdfs/Program_calitate_2012_2013.pdf---prog
ram
http://www.upg-ploiesti.ro/fisiere/2617/OBIECTIVE%20DOMENIUL%20CALITATII%2020142015.pdf
http://ro.scribd.com/doc/227170873/120135986-Audit-Intern-de-Calitate-La-Fabrica
-de-Lactate-SC-TEOMI-SRL---audit intern lactate
http://www.usamvcluj.ro/cercetare/online/anunturi/PO-05_Achizitii.pdf
http://www.scribd.com/doc/212696011/Program-anual-de-obiective-privind-calitatea
-%C8%99i-siguran%C8%9Ba-alimentului-docx
http://www.iob.ro/documente/servicii/chestionar_satisfactie_pacient.pdf
http://dac.usamvcluj.ro/data/3%20REGULAMENTE%20SI%20PROCEDURI/SIMC/proceduri%20o
peratiolane/Prorectorat%20ACRU%20-%201si%208%20si%2018-20/PO-08%20Satisfactie%20
client.pdf
http://www.primariasimeria.ro/Aplicatii%20Online/Proceduri%20Operationale/Servic
iul%20Voluntar%20pentru%20Situatii%20de%20Urgenta/PO%20privind%20activitatea%20d
e%20prevenire%20stingere%20a%20incendiilor,%20protectie%20civila%20si%20situatii
%20de%20urgenta.pdf
http://tajovskynadlac.licee.edu.ro/documente/PO%20ACCES%20SCOALA%20LIC%20NADLAC.
pdf---procedura intrare