Sunteți pe pagina 1din 9

EVALUAREA FUNDAMENTALA A ACTIUNILOR

In fundamentarea deciziei de investire in actiuni,sunt importante urmatoarele aspecte ale valorii


unei actiuni;
1.valoarea nominala (face value)este egala cu valoarea capitalului social (CS)raportata la numarul de
actiuni emise(N) ;VN=CS/N; valoarea nominala este o valoare conventionala;
2.valoarea patrimoniala imbraca 2 forme: valoarea contabila(partea din activul net care revine unui
actionar;Vctb=An/N,in care AN reprezinta activul net, respectv Active totale datorii totale ale
companiei) si valoarea intrinseca(raportul dintre activul net corectat cu plusurile si minusurile de active
lente ce revin pe o actiune(active lente=provizioane pentru riscuri si cheltuieli care nu au aparut in
exercitiul incheiat) Vintrinseca=Anc/N)
3.valoarea de rentabilitate ,care imbraca 2 forme: valoarea de randament=raportul dintre profitul net pe
actiune si rata medie a dobanzii de pe piata Vr=Pn/rd si valoarea financiara=raportul dintre dividend si
rata dobanzii din piata ;
4.cursul bursier=pretul titlului format pe piata,ca urmare a raportului intre cerere si oferta.
Deci,un investitor este interesat de toate informatiile cu privire la evaluarea actiunilor,la un
moment dat.
Sunt 2 modalitati de evaluare a actiunilor,si anume,evaluarea fundamentala si evaluarea tehnica.
1. Evaluarea fundamentala se realizeaza pe baza informatiilor furnizate de situatiile financiare
din ultimii ani, la nivelul unei firme si isi propune sa furnizeze informatii despre perspectiva
titlurilor.
Se utilizeaza urmatorii indicatori:
a)profitul /actiune exprima capacitatea emitentului de a obtine profit; pa=Profit net total/nr.actiuni;
b)dividend pe actiune,(brut sau net)reprezinta raportul dintre dividendele distribuite si nr.actiuni.
c)rata distribuire a dividendului exprima raportul dintre dividende totale distribuite si profitul net. rd
%=Dt/Pn.
Rata de distribuire a dividendelor se fundamenteaza in cadrul politicii de dividend,la nivelul
firmei si poate imbraca urmatoarele variante:
distribuirea in totalitate a profitului sub forma de dividende,ceea ce inseamna o rata d%
apropiata de 100%.;actionarii societatii sunt motivate sa detina aceste actiuni;
autofinantarea,respectiv,reinvestirea profitului,ceea ce conduce la o rata d% apropiata de
zero;
in practica se utilizeaza rate de distribuire cuprinse intre 40%si 70%,ceea ce permite
imbinarea celor doua categorii de interese la nivelul companiei.
d)randamentul unei actiuni se calculeaza ca raport intre efectul generat de detinerea unei actiuni si
efortul pentru cumpararea acesteia.
Se calculeaza astfel:
r%=(D+C1-Co)x100/Co,
in care:d reprezinta dividendul repartizat ,C1 este pretul la momentul t1,iar Co este cursul sau pretul
actiunii la t0.
In general,randamentul investitiei in actiuni trebuie comparat cu alte randamente oferite de piata
de capital sau cea financiara(rata de dobanda la obligatiuni,rata la depozite);
e)coeficientul PER(price earning ratio)este un indicator care se numeste coeficient multiplicator al
capitalizarii.

Se calculeaza ca raport intre Cursul mediu (pretul )unei actiuni si profitul pe actiune(calculate pe
baza profitului din anul precedent).PER=Curs/pa .
Acest indicator arata cat de scumpa este actiunea comparative cu capacitatea acesteia de a genera
profit.
In general,se prefera actiuni cu PER mic,intrucat se spera in cresterea cursului acesteia .
f)valoarea unei actiuni,in momentul actual,poate fi privita ca suma a dividendelor actualizate,care se vor
incasa in viitor.
Modelul Gordon Shapiro arata ca valoarea prezenta a unei actiuni este data de urmatoarea
formula: Va=D1/k-g
in care,D1este dividendul estimate pentru momentul t1,k reprezinta rata de rentabilitate pe care o
asteapta actionarii,iar g reprezinta rata de crestere economica a firmei,datorata reinvestirii unei parti din
profit.
Valoarea actuala a unei actiuni creste odata cu rata g(datorita perspectivelor favorabile ale firmei)
si descreste cu rata K ceruta de actionari.Daca o companie decide distribuirea in totalitate a profitului
sub forma de dividende,atunci va fi in situatia de a nu mai inregistra crestere economica.
Deci Va=D1/k

Indicatorul PBV (price per book-value), determinat ca raport intre cursul mediu al zilei de
tranzactionare si valoarea capitalurilor proprii (active datorii);
Indicatorul PS (price to sales), calculat ca raport intre cursul mediu al zilei de tranzactionare si
cifra de afaceri pe actiune;
Indicatorul PCF (price to cash-flow), ca raport intre cursul mediu al zilei de tranzactionare si
cash-flow-ul pe actiune (profit net + depreciere + amortizare). Cash flow-ul pe actiune este mai stabil si
puternic corelat cu evolutia cursului bursier.
Prin utilizarea tuturor acestor indicatori,se pot desprinde informatii care sa reprezinte adevarate
semnale pentru investitori,cu privire la momentul cel mai bun in care sa fie achizitionata actiunea.

ALRO S.A. (ALR)

Elemente de identificare si contact


Nume:
ALRO S.A.
SLATINA, jud. OLT, str. Pitesti nr.
Adresa:
116
Telefon: 0249-413990, 0249-434302
Fax:
0249-413990;021-3113595
E-mail:
alro@alro.ro
Site web: www.alro.ro
Registru: Depozitarul Central
Cod unic: 1515374
ISIN:
ROALROACNOR0
Presedinte:FRANK MUELLER

Activitatea societatii
Materii Prime si Materiale
Sector:
de Baza
Ramura:Metale neferoase
Capital social
Capital social:
Valoare
nominala:
Numar actiuni:
Forma
proprietate:

356.889.567,50 lei
0,50 lei/actiune
713.779.135
Majoritar Privat

Descarca istoric tranzactii in format Excel


Actionari semnificativi
VIMETCO N.V. loc. AMSTERDAM NLD
84.19%
FONDUL PROPRIETATEA S.A. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1 10.21%
alti actionari / others
5.60%
Rezultate economico-financiare
Anul:
2009
Venituri totale:
1.624.631.428,00
Cheltuieli totale:
1.539.764.331,00
Profit net:
78.216.767,00
Active totale:
2.263.706.456,00
Capitaluri proprii:
1.433.379.498,00
Capital social:
356.889.567,50
Numar actiuni:
713.779.135
Valoare nominala: 0,5000
Dividend actiune:
0,1576

2010
2.190.098.237,00
1.997.072.054,00
159.781.849,00
2.304.965.727,00
1.459.251.506,00
356.889.567,50
713.779.135
0,5000
0,1881

Date tranzactionare
Cea mai recenta zi de
tranzactionare:
Pret:
Pret minim:
Pret maxim:
Volum:
Valoare tranzactii:
Numar de tranzactii:
Indicatori
Indice P/E:
16,14

11-03-2013
1,9150 lei
1,8890 lei
1,9150 lei
2.800 actiuni
5.340,60 lei
6

2011
2.682.008.472,00
2.401.826.476,00
228.309.982,00
2.428.827.729,00
1.553.478.084,00
356.889.567,50
713.779.135
0,5000
0,2659

Indice P/B:
0,97
Rata de
3,29
profitabilitate:
Solvabilitate:
60,27
Capitalizare bursiera: 1.366.887.043,53 lei
Indice beta:
0,94
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare:
16-10-1997
Variatia pretului in ultima luna:
-16,56 %
Variatia pretului de la inceputul anului: -4,25 %
Variatia pretului in ultimul an:
-35,54 %

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV)

Elemente de identificare si contact


Nume:
BANCA TRANSILVANIA S.A.
CLUJ NAPOCA, 400027, jud. CLUJ,
Adresa:
str.Gh. Baritiu 8
Telefon: 0264-407150
Fax:
0264-407179; 0264-407176
actionariat@btrl.ro,
E-mail:
piatacapital@bancatransilvania.ro
Site web: www.bancatransilvania.ro
Registru: Depozitarul Central
Cod unic: 5022670
ISIN:
ROTLVAACNOR1
Presedinte:HORIA CIORCILA

Activitatea societatii
Sector: Servicii Financiare
Ramura:Banci comerciale
Capital social
Capital
1.903.042.413,00
social:
lei
Valoare
1,00 lei/actiune
nominala:
Numar
1.903.042.413
actiuni:
Forma
Integral Privat
proprietate:

Descarca istoric tranzactii in format Excel


Actionari semnificativi
alti actionari / others
BANCA EUROPEANA PT. RECONSTRUCTIE SI DEZVOLT. loc.
LONDRA GBR
Rezultate economico-financiare
Anul:
2009
Venituri totale:
4.890.938.924,00
Cheltuieli totale:
4.804.917.893,00
Profit net:
61.935.038,00
Active totale:
19.472.269.784,00
Capitaluri proprii: 1.776.436.015,00
Capital social:
1.086.337.883,00
Numar actiuni:
1.086.337.883
Valoare nominala: 1,0000
Dividend actiune: 0,0000

2010
5.359.736.527,00
5.224.715.016,00
97.493.089,00
21.589.089.838,00
1.994.840.162,00
1.357.922.353,00
1.357.922.353
1,0000
0,0000

Date tranzactionare
Cea mai recenta zi de
tranzactionare:
Pret:
Pret minim:
Pret maxim:
Volum:
Valoare tranzactii:
Numar de tranzactii:
Indicatori
Indice P/E:
21,20

11-03-2013
1,4690 lei
1,4610 lei
1,4690 lei
133.758
actiuni
195.805,62 lei
45

85.39%
14.61%

2011
6.017.117.238,00
5.831.346.620,00
131.870.976,00
25.745.165.072,00
2.137.774.632,00
1.773.658.066,00
1.773.658.066
1,0000
0,0000

Indice P/B:
1,31
Rata de
2,19
profitabilitate:
Solvabilitate:
8,30
Capitalizare bursiera: 2.795.569.304,70 lei
Indice beta:
0,90
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare:
15-10-1997
Variatia pretului in ultima luna:
3,16 %
Variatia pretului de la inceputul anului: 15,67 %
Variatia pretului in ultimul an:
37,93 %

ANTIBIOTICE S.A. (ATB)

Elemente de identificare si contact


Nume:
ANTIBIOTICE S.A.

Activitatea societatii
Sector: Farmaceutice si servicii

Adresa:

IASI, jud. IASI, str. Valea Lupului nr.1


0232-209583, 0232-209570;
Telefon:
0372065583; 0372065570
Fax:
0232-209633;
E-mail:
actionariat@antibiotice.ro
Site web: www.antibiotice.ro
Registru: Depozitarul Central
Cod unic: 1973096
ISIN:
ROATBIACNOR9
Presedinte:VALENTIN RADU

medicale
Ramura:Medicamente
Capital social
Capital social: 56.800.710,00 lei
Valoare
0,10 lei/actiune
nominala:
Numar
568.007.100
actiuni:
Forma
Majoritar de Stat
proprietate:

Descarca istoric tranzactii in format Excel


Actionari semnificativi
MINISTERUL SANATATII loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1
alti actionari / others
S.I.F. OLTENIA loc. CRAIOVA jud. DOLJ
Rezultate economico-financiare
Anul:
2009
Venituri totale:
221.309.361,00
Cheltuieli totale:
205.661.833,00
Profit net:
11.916.807,00
Active totale:
383.116.085,00
Capitaluri proprii:
242.024.210,00
Capital social:
45.489.729,10
Numar actiuni:
454.897.291
Valoare nominala:
0,1000
Dividend actiune:
0,0042
Date tranzactionare
Cea mai recenta zi de
tranzactionare:
Pret:
Pret minim:
Pret maxim:
Volum:

2010
262.815.581,00
244.343.311,00
12.539.100,00
398.333.646,00
262.612.444,00
45.489.729,10
454.897.291
0,1000
0,0000

11-03-2013
0,4550 lei
0,4500 lei
0,4600 lei
54.087
actiuni
24.771,85 lei
31

Valoare tranzactii:
Numar de tranzactii:
Indicatori
Indice P/E:
11,69
Indice P/B:
0,85
Rata de profitabilitate: 7,02
Solvabilitate:
63,95
Capitalizare bursiera: 258.443.230,50 lei

53.02%
36.89%
10.10%

2011
302.548.473,00
276.150.814,00
20.298.909,00
454.251.209,00
287.058.407,00
56.800.710,00
568.007.100
0,1000
0,0128

Indice beta:

0,70

Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare:
16-04-1997
Variatia pretului in ultima luna:
3,83 %
Variatia pretului de la inceputul anului: 20,88 %
Variatia pretului in ultimul an:
4,89 %

EFECTELE EMISIUNII DE ACTIUNI


Emisiunea de actiuni se realizeaza la momentul constituirii capitalului social, precum si in timpul
functionarii respectivei societati comerciale, ori de cate ori se decide majorarea capitalului social.
Efectele emisiunii sunt diferite in cele doua situatii enuntate. Astfel, la momentul constituirii
capitalului social, emitentul isi procura resurse pe termen lung prin vanzarea de actiuni, iar investitorii
intra in posesia drepturilor conferite de detinerea acestora.
In cazul emisiunii efectuate in scopul majorarii capitalului social, investitorii existenti pot fi
dezavantajati daca nu li se asigura dreptul de a participa la noua emisiune. Orice emisiune de noi actiuni

poate sa genereze efecte nefavorabile asupra actionarilor existenti, adica sa conduca la diminuarea
drepturilor acestora cu privire la capital, profit si la luarea deciziei.
Indicatorii care masoara efectele de dilutie sunt: valoarea intrinseca, profitul net al exercitiului si
modificarea ponderii detinerilor de actiuni.
- Dilutia capitalului este pusa in evidenta prin diferenta dintre valoarea intrinseca dupa majorarea
capitalului social si valoarea intrinseca inainte de majorare.
- Dilutia profitului se masoara ca diferenta intre profitul net al exercitiului dupa si inainte de majorarea
capitalului social.
- Dilutia dreptului de vot exprima reducere ponderii actiunilor detinute dupa majorarea de capital social
in totalul actiunilor existente in circulatie.
Pentru a preintampina situatiile in care sunt dezavantajati actionarii existenti, emitentul
calculeaza si acorda dreptul de preferinta, potrivit caruia actionarii existenti pot sa subscrie cu prioritate
la noua emisiune pentru a-si pastra nemodificata detinerea in capitalul social al emitentului. Marimea
dreptului de subscriere se determina teoretic ca diferenta intre valoarea actiunilor vechi (inainte de
majorare) si pretul tuturor actiunilor vechi si nou emise.
Ds = Cb (NC + nPe)/( N+n) ;
N = numarul actiunilor vechi, n = numarul actiunilor nou emise, Cb = cursul actiunilor vechi, Pe = pretul
de emisiune al noilor actiuni.
Dreptul de subcriere este un produs bursier, deci o valoare mobiliara atasata actiunilor, a carei
durata de viata este limitata la un numar de zile stabilit de adunarea generala a actionarilor, timp in care
dreptul de preferinta coteaza la bursa putand fi tranzactionat. Pretul dreptului de preferinta este dat de
raportul dintre cererea si oferta inregistrate in fiecare moment al zilei de tranzactionare.