Sunteți pe pagina 1din 12

1.

Analiza poziiei financiare:


A)Situaia net a societaii:
SN2004 =AT-Dat T=10.731.935 +81.979.173 +7.695
(52.436.221 +1.542.448 +934.226 )= 37.805.908Ron
SN2005 =AT-Dat T= 13.858.081 +153.925.014 +159
(76.770.893 +1.654.695 +1.071.344 )= 88.286.322 Ron
SN2006 =AT-Dat T= 148.018.200 +101.815.351 +8.938.761
-5.270.725 (61.810.865 +10.307.567 +2.779.175 )= 178.603.980
Ron
SN2007 = AT-Dat T=143.054.409 +397.304.858 +30.499
-566.606 (351.363.656 +1.077.071 )= 187.382.433 Ron
SN2005-2004=Sn 2005-SN 2004=50.480.414Ron
SN2006-2005=Sn 2006-SN 2005=90.317.658Ron
SN2006-2007=Sn 2007-SN 2006=8.778.453Ron
Situaia net este pozitiv si cresctoare ,ca efect al unei gestiuni
economice sntoase. Aceast cretere semnificativ a situaiei
nete este consecina reinvestirii unei parti din profitul net si a altor
elemente de acumulari :provizioane etc
B)Fondul de rulment
FR2004=(CPR+DATL)-IMOnet=37.805.908+1.542.448
-10.731.935+934.226 =29.550.647 Ron
FR2005=(CPR+DATL)-IMOnet=88.286.322+1.654.695
-(13.858.081-1.071.344)=77.154.280 Ron
FR2006=(CPR+DATL)-IMOnet = 178.603.980+10.307.567(148.018.200-2.779.175)=43.672.522 Ron
FR2007=(CPR+DATL)-IMOnet= 187.382.433+o-(143.054.4091.077.071)=45.405.095 Ron
FR2005-2004=FR 2005-FR 2004=47.603.633 Ron
FR2006-2005=FR 2006-FR 2005=-33.481.758 Ron
FR2006-2007=FR 2007-FR 2006=1.732.573 Ron

Marimea pozitiv a fondului de rulment evideniaza existena


unei marje financiare de capitaluri permanente pentru finanarea
activelor circulante nete. Creterea fondului de rulment semnific o
intensificare a activitaii de exploatare,concretizata in cresterea de
la un an la celalalt a stocurilor si creanelor.
Un fond de rulment propriu pozitiv arat faptul ca starea de
echilibru pe termen lung este asigurat pe baza resurselor proprii,
adic aceast stare va fi mentinut si dupa plata eventualelor
datorii pe termen lung.
C)Nevoia fondului de rulment :
NFR2004=(Stocuri+Creante)-Dat de
expl=3.992.361+77.047.664+7.695-52.436.221=64.611.499 Ron
NFR2005=(Stocuri+Creante)-Dat de
expl=16.751.295+136.917.860+159-76.770.893=76.898.421
NFR2006=(Stocuri+Creante)-Dat de expl=
11.138.902+90.470.524+8.938.761-5.270.72561.810.865=43.466.597 Ron
NFR2007= (Stocuri+Creante)-Dat de expl=
77.966.571+315.376.709+30.499-351.363.656566.606=41.413.018 Ron
NFR2005-2004= NFR 2005-NFR 2004=12.286.922Ron
NFR2006-2005= NFR 2006-NFR 2005=-33.431.824 Ron
NFR2007-2006= NFR 2007-NFR 2006= -2.053.579Ron
Nevoia de fond de rulment are valori pozitive in anii analizai,
ceea ce se poate aprecia favorabil, deoarece este rezultatul unei
politici de investitii privind cresterea nevoii de finanare a ciclului
de exploatare.

Aceast situaie poate fi interpretat ca efect pozitiv al unei


creteri economice sntoase, dar si ca efect al ncetarii rotaiei
stocurilor si creantelor n raport cu cifra vnzrilor.
D) Trezoreria net
TN2004=FR2004-NFR2004= -35.060.852 Ron
TN2005=FR2005-NFR2005= 255.859Ron
TN2006=FR2006-NFR2006= 205.925Ron
TN2007=FR2007-NFR2007= 3.992.077 Ron
Perioadele analizate se ncheie cu un excedent de
trezorerie( excepie anul 2004) care trebuie s fie plasat rentabil si
sigur. Totusi se constat o cretere a trezoreriei nete ca urmare a
scderii necesarului de fond de rulment.
Analiza echilibrului financiar evideniaza faptul c aceast
ntreprindere adopt o politica financiar relativ defensiv prin
constituirea unui fond de rulment mai mic decat necesarul de fond
de rulment acoperitor pentru orice variaie mai mic sau mai mare
a acestuia din urm.
E)Cash Flow
CF 2005=TN 2005-2004=35.316.711 Ron
CF 2006=TN 2006-2005=-49.934 Ron
CF 2007 =TN 2007-2006= 3.786.152Ron
Cash-flow-ul pentru evaluarea ntreprinderii :
CFD=CFgestiune-Cr Ec
CFgestiune

a)Dupa origine:
CFD 2005-2004=CFgestiune-Cr Ec= -38.423.538 Ron
CFD 2006-2005=CFgestiune-Cr Ec=-148.591.325 Ron
CFD 2007-2006=CFgestiune-Cr Ec=33.440.821 Ron
CFgestiune 2005=PN+AMO+DOB(1-)= 12.306.241,3+1.071.344
=13.377.585.3 Ron
CFgestiune 2006=PN+AMO+DOB(1-) =19.892.236+2,779,175=-17.113.061 Ron
CFgestiune2007=PN+AMO+DOB(1-) =1.077.071+17.508.249=
18.585.320 Ron

Valoriile pozitive(excepie anul 2006) a cash-flow-ului de


gestiune semnific faptul ca firma are un surplus de resurse pentru
acoperirea pltilor curente de gestiune, pentru achiziii de noi
active prin autofinanare pentru remunerarea acionarilor cu
dividende si a creditelor cu dobanzi.
Cr Ec 2005-2004=IMObrute+ACRnete= 13.858.08110.731.935+1.071.344+153.925.014+159-76.770.893-81.979.1737.695+52.436.221=51.801.123 Ron
Cr Ec 2006-2005=IMObrute+ACRnete= 148,018,20013.858.081+2,779,175+101,815,351+8,938,761-61,810,8655,270,725-153.925.014-159+76.770.893=-131.478.264 ron
Cr Ec 2007-2006=IMObrute+ACRnete= 143,054,409148,018,200+1,077,071
+397,304,858+30,499-351,363,656-566,606-101,815,3518,938,761+61,810,865+5,270,725= -14.855.501 ron

b)Dupa destinatii:
CFD 2005-2004 =CFDact+CFDcr= -38.423.538 Ron
CFD 2006-2005 =CFDact+CFDcr=-148.591.325 Ron
CFD 2007-2006 =CFDact+CFDcr= 33.440.821 Ron
CFDact 2005-2004=PN-CPR= 0-(88.286.322-37.805.9088.081.904)=-42.398.510 Ron
CFDact 2006-2005=PN-CPR=0-(178,603,98088,286,322+22,750,003)=-113.067.661 Ron
CFDact 2007-2006=PN-CPR=0-(187,382,433-178,603,9809,559,671)=-781.218 Ron
CFDcr 2005-2004=Dob(1-)-DAT= 12.306.241,3-8.081.904(1.654.695+1.071.344+0-1.542.448-934.226-0)= 3.974.972,3
CFDcr 2006-2005=Dob(1-)-DAT=-19.892.236(10,307,567+2,779,175+5,270,725-1,654,695-1,071,344-0)=
-35.523.664 Ron
CFDcr 2007-2006=Dob(1-)-DAT= 17.508.249 (0+1,077,071+566,606-10,307,567-2,779,175-5,270,725)=
34.222.039 Ron
2.Indicatori de Acivitate (viteze de rotatie):
A.Pentru Stocuri:
a)Viteza de rotaie a stocurilor nr rotatiiCA/Stocuri2004= 206.404.480/ 3.992.361=51.69
CA/Stocuri2005= 206.782.194 /16.751.295=12.34
CA/Stocuri2006=193.688.714/11.138.902=17.38
CA/Stocuri2007=565.047.673/77.966.571=7.24

Se observ c stocurile au o rata de rotatie destul de mare si


de asemenea un numr de rotaii mare. nrautatirea eficienei
gestiunii activelor circulante este ilustrat si de analiza rotaiei
principalelor elemente componente, si anume: stocurile si-au
majorat durata rotatiei cu 43 zile .

b)Numarul zile de incasare a stocurilor


(Stocuri/CA)2004*365=7.06 zile
(Stocuri/CA)2005*365=29.57 zile
(Stocuri/CA)2006*365=21 zile
(Stocuri/CA)2007*365=50.36 zile;
B.Pentru Creante:
a)Viteaza de rotatie a creante-nr rotatii(CA/Creante)2004=206.404.480/77.047.664=2.67
(CA/Creante)2005=206.782.194/136.917.860=1.51
(CA/Creante)2006=193.688.714/90.470.524=2.14
(CA/Creante)2007=565047673/315.376.709=1.79
b)Numar zile de incasare creante:
(Creante/CA) 2004 *365=136.7 zile
(Creante/CA) 2005 *365=241.72 zile
(Creante/CA) 2006 *365=203.91 zile
(Creanet/CA) 2007 *365=205 zile;
C.Pentru Active:
a)Viteza de rotaie a Imobilizarilor-nr rotaii-

CA/IMO2004=206.404.480/10.731.935=19.23
CA/IMO2005=206.782.194/13.858.081=14.92
CA/IMO2006=193.688.714/148.018.200=1.3
CA/IMO2007=565047673/143.054.409=3.88
Ratele de rotaie a activelor imobilizate evalueaza eficacitatea
managementului acestora prin examinarea valorii cifrei de afaceri
generate de o anumit cantitate de active imobilizate.
b)Viteza de rotatie a Activului Total
CA/AT 2004 = 206.404.480/174.697.976=1.18
CA/AT 2005 =206.782.194/184.790.408=1.11
CA/AT 2006 =193.688.714/258.772.312=0.74
CA/AT 2007 =565047673/540.389.766=1.06
Acesti indicatori exprima eficienta utilizarii
activelor(pasivelor). Faptul ca duratele rotaiilor scad de la un an la
altul semnaleaz mbunatatirea performanelor firmei.nsa,puterea
informativ a acestei comparaii nu trebuie supra solicitat,intrucat
condiiile de functionare ale firmei se pot modifica oricand in timp.
D.Pentru Datorii Explotare
a)Viteza de rotaie a Furnizorilor
CA/Fz 2004=206.404.480/25.658.954=8.04
CA/Fz 2005=206.782.194/50.578.324=4.08
CA/Fz 2006=193.688.714/33.336.588=5.81
CA/Fz 2007=565.047.673/25.2942.266=2.23
b)Numarul de zile de plata a furnizorilor- zile -:

(Fz/CA) 2004 *365=45.39


(Fz/CA) 2005 *365=89.46
(Fz/CA) 2006 *365=62.82
(Fz/CA) 2007 *365= 161.43
c) Viteza de rotaie a datorilor pe termen scurt:
CA/Dat t.s 2004=206.404.480/52.436.221=3.93
CA/Dat t.s 2005=206.782.194/76.770.893=2.69
CA/Dat t.s 2006=193.688.714/61.810.865=3.13
CA/Dat t.s 2007= 565.047.673/96.632.702=5.84
d)Numarul de zile de plat a datorilor explotare- zile (Dat t.sl/CA) 2004 *365=92.87
(Dat t.s/CA) 2005 *365=135.68
(Dat t.s/CA) 2006 *365=116.61
(Dat t.s/CA) 2007 *365=61.64
3.Analiza riscului de faliment:
a)Indicatori de solvabilitate :
-Rata ndatorarii
DATL/AE 2004=
1,542,448+934,226/1,542,448+934,226+37.805.908=0.395
DATL/AE 2005= 1,654,695+1,071,344/1,654,695+1,071,344+
88,286,322=0.02995
DATL/AE2006=10,307,567+2,779,175+5,270,725/
10,307,567+2,779,175+5,270,725 +178,603,980=0.0932
DATL/AE 2007
=1,077,071+566,606/1,077,071+566,606+187,382,433=0.0087

-Levierul
DATL/CPR 2004=1,542,448+934,226/37.805.908=0.06551
DATL/CPR 2005=1,654,695+1,071,344/88,286,322=0.03088
DATL/CPR
2006=10,307,567+2,779,175+5,270,725/178,603,980=1.78097
DATL/CPR 2007 =1,077,071+566,606/187,382,433=0.00877
b) Indicatorii de lichiditate :
Rata curenta2004=Active curente/Datori
curente=81.979.173/52.436.221=1.56
Rata curenta2005= Active curente/Datori curente=
153.925.015/76.770.894=2
Rata curenta2006=Active curente/Datori
curente=101.815.351/61.810.865=1.64
Rata curenta2007=Active curente/Datori curente=
397.304.858/351.363.656=1.13>1
n urma valoriilor obtinute in anii analizai se observ c rata
curent de lichiditate are valori peste 1 astfel putem susine ideea
c dac activele pe termen scurt ar fi transformate in lichiditati,
acestea ar fi suficiente pentru a asigura rambursarea datoriilor pe
termen scurt. Prin urmare, societatea nu ntampin dificultai in
stingerea obligaiilor pe termen scurt, neexistnd riscul lipsei de
lichiditate.

Rata rapida2004=(Active curente-Stocuri)/Datori


curente=(81.979.173-3.992.361) /52.436.221=1.48
Rata rapida2005 = (Active curente-Stocuri)/Datori curente=
(153.925.015-16.751.294 )/76.770.893=1.78

Rata rapida2006 = (Active curente-Stocuri)/Datori curente=


(101.815.351-11.138.902)/61.810.865=1.46
Rata rapida2007= (Active curente-Stocuri)/Datori curente=
(397.304.858-77.966.570)/351.363.656=0.91>0.8
Rata rapida exprima capacitatea firmei de a-i onora datoriile,
pe termen scurt, din creane si disponibilitati. In anii analizati are
valori mai mari de 0.8 ceea ce se poate aprecia favorabil pentru
firma, deci ii poate onora datoriile pe termen scurt.
4.Indicatori de rentabilitate
a)Rentabilitatea economica
ROA2005=Ebit(1-)/AE2004 *100=
12.306.241,3/1.542.448+934.226+37.805.908=0.308
ROA2006=Ebit(1-)/AE2005 *100 =-19.892.236/
1.654.695+1.071.344+ 88.286.322=-0.218
ROA2007=Ebit(1-)/AE2006 * 100=17.508.249/
10.307.567+2.779.175+5.270.725 +178.603.980=0.088
EBIT 2005= 208.425.995- 193.698.564= 14.727.431
EBIT 2006= 193.728.944-213.621.180=-19.892.236
EBIT 2007= 581.971.941-564.463.692=17.508.249
2005=Imp/(Imp+Pn)=1590998/9672905=0.1644
2006=Imp/(Imp+Pn)=0 ,PN2006=0
2007=Imp/(Imp+Pn)=0
Rentabilitatea economic trebuie s fie la nivelul ratei minime de
randament din economie (rata medie a dobnzii) i al riscului

economic i financiar pe care i l-au asumat acionarii i creditorii


uniti.
Acesta are valorii pozitive in anii analizai(excepie anul 2006)
prin urmare, ar fi indicat ca firma sa pun in practic o serie de
politici de diminuare a cheltuielilor, dar o solutie le fel de bun ar
fi si contractarea de noi mprumuturi pe termen lung pentru c
acestea ar aduce o economie de impozit si implicit, o rata de
rentabilitate economica mai mare.
b)Rata rentabilitatii financiare=PN/CPR(0)
ROE 2005=PN/CPR 2004=8.081.904/ 37,805,908=0.2137
ROE 2006=PN/CPR 2005 * 100 =0
ROE 2007=PN/CPR 2006 * 100=9.559.671/ 178,603,980 =0.0535
Rentabilitatea financiara, care reprezinta rentabilitatea obtinut
de actionari calculat prin raportarea profitului net la valoarea
capitalului propriu a continuat s cresc la o valoare apropiat de
rata inflatiei pe primul trimestru din 2007.

c) Variabilitatea Rezultatului :
ePN2005 =(PN/PN0)*(CA0/CA)=[( 8.081.904-15.707.732)/
15.707.732]*[(206.404.480/206.782.194 -206.404.480)]= --265.25
ePN2007 =(PN/PN0)*(CA0/CA)=N/A*
*PN 2006=0
Anul 2007 reflect efectele tuturor msurilor de consolidare si
eficientizare a activitaii,compania inregistrand att profit
operational ct si net.Conducerea estimeaz ca cifra de afaceri va
mentine trendul ascedent nceput in anul 2007,iar nivelul

profitabilitaii se va mbunatati(atingnd un de 15%).Argumentele


acestor creseri rezulta pe de o parte din contexul macroeconomic
in care opereaza compania( o piata adresata in crestere aproximativ
15% anual ) precum si din optimizarea cheltuielilor operationale la
nivel de grup (luand in calcul rezultatele procesului de consolidare
realizat 2006 si 2007 ).