Sunteți pe pagina 1din 7
RAPORTRAPORT LALA STUDIULSTUDIUL DEDE IMPACTIMPACT ASUPRAASUPRA MEDIULUIMEDIULUI PENTRUPENTRU CONSTRUIRECONSTRUIRE AA
RAPORTRAPORT LALA
STUDIULSTUDIUL DEDE IMPACTIMPACT ASUPRAASUPRA MEDIULUIMEDIULUI
PENTRUPENTRU
CONSTRUIRECONSTRUIRE AA DOUADOUA TURBINETURBINE EOLIENEEOLIENE
PENTRUPENTRU PRODUCEREPRODUCERE ENERGIEENERGIE ELECTRICAELECTRICA
JudetulJudetul Tulcea,Tulcea, ComunaComuna Baia,Baia,
SatulSatul CeamurliaCeamurlia dede Sus,Sus, SectorulSectorul DealulDealul IenicerilorIenicerilor
BENEFICIAR
S.C. PENTIUM S.R.L.
ELABORATOR:
PETRESCU TRAIAN
DESCRIEREA PROIECTULUI Se propune amplasarea unui ansamblu ce produce energie neconventionala alcatuit din 5 centrale
DESCRIEREA PROIECTULUI
Se propune amplasarea unui ansamblu ce produce energie neconventionala
alcatuit din 5 centrale eoliene din care 3 sunt deja construite, iar doua urmeaza a fi
instalate, acestea din urma cu o putere nominala de pana la 3 MW/buc si a unui post
de transformare 690V/20kV, pe un teren avand suprafata totala de 60 ha din care s-au
scos din circuitul agricol 9998 mp.
Cele doua centrale pot fi identificate prin urmatoarele coordonate:
Baia 4:
Nord: 44º 45’ 54”, 1951
Est:28º 39’ 47”, 6284
Cota la sol:146,70
Cota la varf:291,70
Baia 5:
Nord:44º 45’ 50”, 6200
Est:28º 39’ 46”, 9134
Cota la sol: 141,50
Cota la varf:286,70
Energia eoliana=Sursa regenerabila EnergiaEnergia dede origineorigine eolianaeoliana faceface parteparte dindin
Energia eoliana=Sursa
regenerabila
EnergiaEnergia dede origineorigine eolianaeoliana faceface
parteparte dindin energiileenergiile regenerabileregenerabile
CumCum sese obtineobtine energiaenergia electricaelectrica::
aaeroero--generatorulgeneratorul utilizeazautilizeaza energiaenergia
cineticacinetica aa vantuluivantului pentrupentru aa antrenaantrena
arborelearborele rotoruluirotorului sausau
transformandtransformand--oo inin energieenergie
mecanicmecanicaa,, carecare lala rraandulndul eiei esteeste
transformattransformataa îînn energieenergie electricelectricaa
dede ccaatretre generatorulgeneratorul cuplatcuplat
mecanicmecanic lala turbinaturbina eolianeolianaa
EExistxistaa maimai multemulte posibilitposibilitatatii dede aa
utilizautiliza energiaenergia electricelectricăă produsprodusaa::
fiefie esteeste stocatstocataa îînn acumulatori,acumulatori,
fiefie esteeste distribuitdistribuitaa prinprin intermediulintermediul
uneiunei rereţţeleele electriceelectrice,,
fiefie suntsunt alimentatealimentate sarcinisarcini izolate.izolate.
Lucrari de baza Pe teren sunt instalate trei centrale eoliene si urmeaza a se amplasa
Lucrari de baza
Pe teren sunt instalate trei centrale eoliene si urmeaza a se amplasa inca doua turbine
eoliene, cu urmatoarele caracteristici:
- vor avea un diametru al rotorului de pana la 90 m.
- se vor monta pe cate un pilon avand o inaltime de pana la 100 m.
- vor fi dotate cu cate un transformator de 690V/20kV amplasat intr-o cutie metalica cu
anvelopa de beton.
Fiecare instalatie eoliana noua va consta dintr-un tub metalic alcatuit din tronsoane
conice cu diametre si grosimi variabile ale peretelui pentru structura. Pe ultimul tronson
va fi montat generatorul si elicea. Elicele sunt fabricate din material compozit.
Exemple de specii de pasari care au fost vazute in preajma centralelor eoliene prezente deja
Exemple de specii de pasari care au fost vazute in preajma centralelor
eoliene prezente deja pe amplasament:
Hieraaetus pennatus –
avcila mică
Falco naumanni –
vânturelul mic
Acvila heliaca -
acvila de câmp
Falco cherrug – şoim dunărean
Buteo rufinus –
şorecar mare
IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI APA 10 9 8 7 6 5 4 ASEZARI UMANE AER
IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI
APA
10
9
8
7
6
5
4
ASEZARI UMANE
AER
3
2
1
0
BIODIVERSITATE
SOL-SUBSOL
Calculul pentru stabilirea indicelui de poluare globala” - IPG a condus la
urmatoarea valoare: IPG = 1,23.
In conformitate cu “Scara de calitate” pentru IPG = 1,23 rezulta ca prin
realizarea obiectivului proiectat, mediul este supus activitatii umane in limite
admisibile.