Sunteți pe pagina 1din 20

PROIECT DE DIPLOM

TEHNOLOGIE SI ORGANIZARE

Profesor indrumator: ing. Julietta Domsa

Intocmit: Muresan Liviu Ionut

PROIECT DE DIPLOM

Borderou piese scrise

1. Memoriu tehnico-economic
2. Documentaia economic
2.1 Antemasuratoarea pentru structur, nchideri, compartimentri i acoperi;
2.2 Devizul oferta al investitiei.
3. Documentaia tehnologic
3.1 Lista fluxurilor tehnologice sau a articolelor de antemsurtoare cu precizarea
mijloacelor tehnice necesare (utilaje, vehicole, echipamente), caier de sarcini;
3.2 Alegerea macaralei pentru activiti de montaj i manipulare;
3.3 Scheme tehnologice.
4. Documentaia pentru programarea lucrrilor
4.1 Lista activitilor ce urmeaz a fi programate, cu durate i personal necesar;
4.2 Programarea prin grafic GANTT;
4.3 Ealonarea lucrrilor.
5. Planul de organizare loco obiect al investiiei i evaluarea lucrrilor de organizare

PROIECT DE DIPLOM

Tehnologia, organizarea si economia obiectului proiectat


1. Memoriu justificativ tehnologie si organizare
Se recomanda a se avea in vedere si memoriul tehnic redactat in prima parte
a lucrarii.
Conform temei de proiectare s-a intocmit partea de tehnologie-organizare a
unui hotel 3S+ P+6E situat in municipiul Sibiu.
Pentru

constructia

proiectata

s-a

efectuat

antemasuratoarea

pentru

principalele articole de lucrari de punere in opera de la structura, inchideri, si acoperis.


Corespunzator partii de obiect din antemasuratoare s-a intocmit lista fluxurilor
tehnologice care cuprinde numarul de sectoare si cantitatea de lucrari pe sector.
Aspecte privind tehnologia de executie
S-au ales principalele utilaje, echipamente tehnologice si mijloace de transport
pentru fluxurile tehnologice din lista. S-a calculat principalul utilaj de transport loco-obiect,
respectiv macara turn MTA, model 125 cu caracteristicile:
Lungime brat : 45 m
Rmax = 45 m

Rmin =12.5 m

Qmin = 2,9 tf

Qmax = 21tf

Lucrarile vor fi deservite de aceasta macara, vibrarea betonului se va face cu


vibrator electric de exterior. Cofrarea stalpilor si grinzilor se va face cu cofraje din panouri
refolosibile, iar sustinerile sunt realizate cu ajutorul popilor metalici extensibili cu sistem de
reglaj fin si a grinzilor metalice extensibile.
Transportul betonului la obiect se va face cu autobetoniera de 5,5 mc, iar la loco
obiect betonul va fi transportat cu autopompa de beton cu brat distribuitor. Materialele necesare
vor fi aduse cu autocamionul Mercedes-Benz Actros 1945 .
Elementele de structur s-au realizat monolit. Pentru realizarea lor s-a folosit beton
clasa C20/25.

PROIECT DE DIPLOM

Stlpii cadrelor au seciunea variabil. Astfel pe inlimea subsolurilor i a parterului


dimensiunile seciunii stlpilor sunt 65x65 cm, iar de la etajul I se reduc la 60x60 cm.
Diafragmele exterioare au grosimea de 30 si cele interioare au grosimea de 20. Grinzile sunt
dispuse pe cele doua directii principale ale cladirii si au lungimi si dimensiuni ale sectiunii
transversale variabile. Placa are grosimea de 15 cm si reazem pe grinzi. In zonele pereilor de
compartimentare care dau o incarcare mai mare de 3 KN/ml, s-au prevazut in plac, sub peretii
respectivi, nervuri avnd inalimea seciunii transversale egal cu grosimea plcii si laimea egal
cu grosimea peretelui. Acoperiul este de tip teras necirculabil deasupra utimului nivel, iar de
tip circulabila deasupra nivelului 3 si 5.
Armturile longitudinale ale elementelor s-au realizat din otel S500 iar cele transverale
din otel OB 37 ,excepie fcnd armturile transversale din nodurile de cadru care sunt din acelai
tip de material ca i armturile longitudinale. Acestea sunt confecionate n ateliere de armturi
dup care sunt transportate pe antier. Pentru transportul materialelor (armturi, cofraje, etc.) se
va folosi un autocamion Mercedes-Benz Actros 1945. Betonul este preparat in staii centralizate
i transportat pe antier cu Autobetoniera CIFAROM de 5.5 mc.
S-au descris principalele 3 fluxuri tehnologice: cofrare stalpi, armare stalpi, betonare
stalpi.
S-a intocmit lista de activitati pentru activitatile de la suprastructura si s-au calculat
duratele pe sector, folosind formatia optima de muncitori.
Pentru organizarea de santier s-a efectuat dimensionarea aproximativa a suprafetei de
depozit pentru armaturi, de asemenea in functie de numarul de muncitori necesari s-a dimensionat
suprafata necesara a vestiarului.
Proiectul cuprinde graful GANTT si planul calendaristic pentru activitatile analizate in
lista de activitati, rezultand un numar de zile lucratoare.
Planul general de organizare loco-obiect cuprinde toate amenajarile necesare unei bune
desfasurari a lucrarii.

PROIECT DE DIPLOM

2. Documentatia economica
2.1 Antemasuratoarea pentru structura, inchideri, compartimentari si acoperis
-Anexa 1
2.2 Devizul oferta al investitiei
-Anexa 2
3.Documentatia tehnologica
3.1.Lista fluxurilor tehnologice sau a articolelor de antemasuratoare cu precizarea
mijloacelor tehnice necesare (utilaje, vehicule, echipamente tehnologice), caiet de sarcini;
Deoarece exist diferene notabile ale structurii de la un nivel la altul, s-a intocmit lista
fluxurilor tehnologice pentru fiecare nivel in parte. Listele contin informatii referitoare la:
- articolul de deviz (denumirea si descrierea articolului);
- numarul de sectoare pe fiecare nivel;
- volumul total de lucrari pentru un nivel curent;
- volumul total de lucrari pentru un sector.
Aceste date au fost centralizate in tabelele de mai jos.

Lista fluxurilor tehnologice pentru parter


Unitate
Numarul de
de
sectoare
masura
1. Flux tehnologic vertical-stalpi si diafragme

Nr.
crt.

Simbol
articol

1.1

CC02C1

Montare armaturi in
stalpi

1.2

CC02A1

Montare armaturi in
diafragme

1.3

CB04C1

1.4

CB12K1

1.5

CA02J1

Denumire articol

Cofrare stalpi cu
panouri refolosibile
Cofrare diafragme cu
panouri refolosibile
Turnare beton in
stalpi si diafragme

Qtotal

Q/sector

kg

5668

5668

kg

6068

6068

292.5

292.5

mp

551.7

551.7

mc

117.5

117.5

mp

PROIECT DE DIPLOM

Decofrare stalpi si
mp
diafragme
2. Flux tehnologic orizontal-grinzi si planseu

1.6

844.2

844.2

2.1

CB04C1

Cofrare grinzi cu
panouri refolosibile

mp

127.6

127.6

2.2

CB04C1

Cofrare planseu cu
panouri refolosibile

mp

457.7

457.7

2.3

CB44B1
CB45B1

333

333

2.4

CC02C2

2794

2794

2.5

CC02C1

3775

3775

2.6

CA02J1

86.2

86.2

585.3

585.3

20.50

20.50

Qtotal

Q/sector

2.7

3.2

CD05B2

Montare popi si grinzi


buc
metalice de sustinere
Montare armaturi in
kg
grinzi
Montare armaturi in
kg
placa
Betonare grinzi si
mc
planseu
Decofrare grinzi si
mp
placa
3. Flux tehnologic de inchideri
Inchideri si
mc
compartimentari

Lista fluxurilor tehnologice pentru etaje


Unitate
Numarul de
de
sectoare
masura
1. Flux tehnologic vertical-stalpi si diafragme etaj 1,2

Nr.
crt.

Simbol
articol

1.1

CC02C1

Montare armaturi in
stalpi

kg

4895.4

2447.7

1.2

CC02A1

Montare armaturi in
diafragme

kg

5080.2

2540.1

1.3

CB04C1

mp

372

186

1.4

CB12K1

mp

461.8

230.9

1.5

CA02J1

mc

177

59

833.8

416.9

Denumire articol

Cofrare stalpi cu
panouri refolosibile
Cofrare diafragme cu
panouri refolosibile
Turnare beton in
stalpi si diafragme

Decofrare stalpi si
mp
2
diafragme
2. Flux tehnologic orizontal-grinzi si planseu 2,3

1.6

2.1

CB04C1

Cofrare grinzi cu
panouri refolosibile

mp

262

131.03

2.2

CB04C1

Cofrare planseu cu
panouri refolosibile

mp

905.4

452.7

PROIECT DE DIPLOM

2.3

CB44B1
CB45B1

2.4

CC02C2

2.5

CC02C1

2.6

CA02J1

2.7

Montare popi si grinzi


metalice de sustinere
Montare armaturi in
grinzi
Montare armaturi in
placa
Betonare grinzi si
planseu
Decofrare grinzi si
placa

mp

636

318

kg

5588

2794

kg

7470

3735

mc

171

85.5

mp

1167.4

583.7

73.8

36.92

6461

2153

7620.3

2540.1

491

163.6

692.7

230.9

167.1

55.72

1183.7

394.5

368

122.6

1181.8

390.6

288

288

7851

2617

9666

3222

225.4

75.1

1459.8

516.6

103.9

34.65

1859.4

1859.4

3. Flux tehnologic de inchideri etaj 1,2

3.1

CD05B2

1.1

CC02C1

1.2

CC02A1

1.3

CB04C1

1.4

CB12K1

1.5

CA02J1

1.6

2.1

CB04C1

2.2

CB04C1

2.3

CB44B1
CB45B1

2.4

CC02C2

2.5

CC02C1

2.6

CA02J1

2.7

3.1

CD05B2

1.1

CC02C1

Inchideri si
mc
2
compartimentari
1. Flux tehnologic vertical-stalpi si diafragme etaj 3,4,5
Montare armaturi in
kg
3
stalpi
Montare armaturi in
kg
3
diafragme
Cofrare stalpi cu
mp
3
panouri refolosibile
Cofrare diafragme cu
mp
3
panouri refolosibile
Turnare beton in
mc
3
stalpi si diafragme
Decofrare stalpi si
mp
3
diafragme
2. Flux tehnologic orizontal-grinzi si planseu 4,5,6
Cofrare grinzi cu
mp
3
panouri refolosibile
Cofrare planseu cu
mp
3
panouri refolosibile
Montare popi si grinzi
mp
3
metalice de sustinere
Montare armaturi in
kg
3
grinzi
Montare armaturi in
kg
3
placa
Betonare grinzi si
mc
3
planseu
Decofrare grinzi si
mp
3
placa
3. Flux tehnologic de inchideri etaj 3,4,5
Inchideri si
mc
3
compartimentari
1. Flux tehnologic vertical-stalpi si diafragme etaj 6
Montare armaturi in
kg
1
stalpi

PROIECT DE DIPLOM

1.2

CC02A1

1.3

CB04C1

1.4

CB12K1

1.5

CA02J1

1.6

2.1

CB04C1

2.2

CB04C1

2.3

CB44B1
CB45B1

2.4

CC02C2

2.5

CC02C1

2.6

CA02J1

2.7

3.1

CD05B2

4.1

CD04K2

4.2

CA01D1

4.3

IZF03A1

4.4

IZF10F

4.5

CA01D1

4.6

IZF04C

4.7

IZF19A

Montare armaturi in
kg
1
diafragme
Cofrare stalpi cu
mp
1
panouri refolosibile
Cofrare diafragme cu
mp
1
panouri refolosibile
Turnare beton in
mc
1
stalpi si diafragme
Decofrare stalpi si
mp
1
diafragme
2. Flux tehnologic orizontal-grinzi si planseu terasa
Cofrare grinzi cu
mp
1
panouri refolosibile
Cofrare planseu cu
mp
1
panouri refolosibile
Montare popi si grinzi
mp
1
metalice de sustinere
Montare armaturi in
kg
1
grinzi
Montare armaturi in
kg
1
placa
Betonare grinzi si
mc
1
planseu
Decofrare grinzi si
mp
1
placa
3. Flux tehnologic de inchideri etaj 6
Inchideri si
mc
3
compartimentari
4. Flux tehnologic de inchideri etaj terasa
Executare zidarie din
mc
1
caramizi
Turnare beton de
mc
1
egalizare
Executie bariera contra
mp
1
vaporilor
Strat termoizolator la
mp
1
terase
Turnare beton de
mc
1
panta
Executie strat
mp
1
hidroizolatie
Executie protectie
mp
1
hidroizolatie

2540.1

2540.1

141.3

141.3

230.9

230.9

52.3

52.3

372.2

372.2

111.8

111.8

394.2

394.2

258

258

2371

2371

2674.2

2674.2

75

75

506.6

506.6

30

30

24.2

24.2

17.3

17.3

394.2

394.2

394.2

394.2

47.4

47.4

394.2

394.2

394.2

394.2

In tabelele urmatoare sunt prezentate utilajele, mijloacele de transport si


echipamentele necesare executarii lucrarilor de la suprastructura. Tabelele contin denumirea
utilajelor, caracteristicile tehnice ale acestora, precum si fluxurile tehnologice la care sunt
folosite.

PROIECT DE DIPLOM

Lista utilajelor necesare pentru executarea lucrrilor la suprastructur

Nr.
crt

Denumire
utilaj

Caracteristici tehnice

- ecartamentul: E=5000 mm
- apatamentul: A=5000 mm
- sarcina maxim aferent razei
minime: Qmax=12 tf; Rmin=11.5
Macara
m
turn MTA
- sarcina minim aferent razei
125
maxime: Qmin=2.5 tf; Rmax=45
m
- nlimea maxim de ridicare:
Hmax=49 m
- numrul de capete vibratoare:
2
Vibrator de
- dimensiunile capetelor
interior de
vibratoare:
joas
- diametrul: 50 mm
frecven
- lungimea: 410 mm
tip PV 500
- masa: 4.5 kg
A
- lungimea arborelui flexibil:
4000 mm
- grosimea stratului vibrat: 100250 mm
- puterea: 0.4 KW
- gabaritul:
Vibrator
- lungimea: 950 mm
plac tip I- limea: 550 mm
7
- nlimea: 270 mm
- greutatea: 44 kg
- frecvena vibraiilor (pe minut):
2850 Hz
- productivitatea: 30 mp/h

Fluxurile
Numrul tehnologice
de utilaje la care este
necesare
folosit
utilajul

1.1, 1.2, 1.3,


1.4, 1.5, 1.6,
2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5,
2.6,2.7, 3.1,

1.5, 2.6

2.6

Lista mijloacelor de transport necesare pentru executarea lucrrilor la


suprastructur

PROIECT DE DIPLOM

Nr.
crt

Denumire
mijloc de
transport

10

Caracteristici tehnice
- sarcina util: 20 t
- suprafaa de incarcare: 35
mp
- puterea motorului (motor
Diesel in 4 timpi): 450 CP
- viteza maxim: 87.9 km/h

Autocamion
MercedesBenz Acatros
1945

- sarcina util: 14 t
- capacitatea util:
- ca autoagitator 5.5 mc
- ca autobetonier: 5 mc
Autobetonier - gabaritul:
CIFAROM
- lungimea: 8.15 m
de 5.5 mc
- limea: 2.5 m
- nlimea: 3.65
- volumul geometric: 10.6 mc
- viteza maxim: 65 km/h
- rampa maxim: 18%

Numrul
necesar

Fluxurile
tehnologice
la care este
folosit

transportul
cofrajelor, a
armturilor si
a crmizilor
de la depozit
pe santier

transportul
betonului de
la staia de
preparare pe
santier

Lista echipamentelor necesare pentru executarea lucrrilor la


suprastructur

Nr.
crt

Denumire
echipamente

Caracteristici tehnice

- capacitatea: 1mc
- limea: 1200 mm
- inlimea: 930 mm
- lungimea furtunului: 1100
Ben
mm
basculant de 1 - dimensiunile gurii de
mc cu furtun
incrcare: 900x1100 mm
- diametrul interior al gurii
de descrcare: 191 mm
- masa neta: 452 kg (aprox.
0.45 t)

Numrul
necesar

Fluxurile
tehnologice
la care este
folosit

1.5, 2.6

PROIECT DE DIPLOM

- lungimea: 3.5 m
Dispozitiv de
- diametrul: 22 mm
manipulare a
- sarcina maxim capabil:
benei
5.5 tf
- masa: 86 kg
- dimensiuni: 3x2.8x0.4 m
Lad metalic
- capacitatea maxim: 2 mc
pentru mortar
- masa: 465 kg
- puterea: 2.8 W
- tensiunea: 220/380 V
- dimensiuni de gabarit:
- lungimea: 1950 mm
Malaxor de
- limea: 850 mm
mortar cu motor - nlimea: 1200 mm
electric tip Md2 - masa: 460 kg
- capacitatea normal a
cuvei: 150 l
- nlimea cuvei la
ncrcare: 900 mm
Dispozitiv de
prindere cu
- lungimea: 1.6 m
cercel si crlig - diametrul: 22 mm
tip U196, pentru - sarcina: 3.2 tf
manipularea
- masa: 28 kg
cofrajelor
Dispozitiv cu
cable si ocheti - sarcina maxim: 6.4 tf
pentru
- lungimea cablelor: 3.8 m
manipularea
- masa dispozitivului: 143 kg
armturii
- nlimea maxim: 5.5 m
Popi metalici
- nlimea minim: 2.9 m
extensibili
- sarcina maxim: 25 KN
- lungimea util minim: 3.6
m
Grinzi metalice - lungimea util maxim: 6.5
extensibile
m
- masa medie a grinzii: 7
kg/ml
Cofraje din
panouri
- dimensiunile panourilor:
refolosibile tip 2500x500x15 mm
DOKA

11

1.5, 2.6

3.1

3.1

1.1, 1.2, 2.1,


2.2

1.1, 1.2, 2.1,


2.2

1
set/nivel

2.4, 2.5

1
set/nivel

2.4 2.5

1
set/nivel

PROIECT DE DIPLOM

10

11

Pompa de
beton
Putzmeister
P715

Ascensor pe
catarg 07t

12

-presiune de lucru: 70 bar


-randament turnare: 18
m.c/ora
-granulatie agregat: max
16mm
-inaltimea de turnare: max
60m

- sarcina :700 kg
- viteza: 0.65M/S
- inaltimea maxima de
ridicare: 50m
- dimensiunile cabinei:
- lungimea: 3.0m
- latimea: 3.0m
- inaltimea 2.7m
- productivitatea medie: 6t/h

3.1.2.Fise tehnologice de executie a stalpilor


3.1.2.1. Fisa tehnologica pentru fluxul nr. 1 cofrare stalpi
Operatii ce compun fluxul:
-trasarea pozitiei cofrajelor
-transportul si asezarea panourilor de cofraj pe pozitie
-ungerea tabliei cu substante decofrante
-asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor
-verificarea si corectarea pozitiei panourilor
-incheierea,legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor cu ajutorul elementelor speciale
:caloti, tiranti, juguri, zavoare, distantieri, spraituri, contravantuiri

Descrierea procesului tehnologic pentru stalp:


Trasarea pozitiei cofrajului se efectueaza plecand de la axe materializate pe cale
topografica prin repere . Se noteaza caloti de baza in sistem morisca , pe conturul stalpului trasat.
Pe calotii de baza se monteaza numai panouri P2 iar pe una din laturi nu se monteaza, ramanand o
fereastra de curatire. Apoi se monteaza alternativ panouri de cofraj si caloti intermediari scurti si
lungi. Din 3 in 3 metri se monteaza un rand de panouri P2 , iar pe una din laturi se lasa o fereastra

PROIECT DE DIPLOM

13

de turnare . Asigurarea la actiunile vantului se realizeaza cu spraituri metalice pe directia


perpendiculara. Se toarna beton. Dupa turnare se scot clamele si suruburile . Se coboara talpa
superioara a palniei de turnare. Se ridica palnia in sus si se scoate.
Se monteaza un panou P4 fixat pe calot cu 2 cleme. Se monteaza doua panouri P4 si se
fixeaza cu 2 cleme Se monteaza panoul P3 care se fiseaza de panoul P4 cu suruburi.
Resurse principale
-substante decofrante, material lemnos, cuie
-forta de munca : dulgheri
-mijloc de transport: -autocamion
-ruleta, fir de plumb, nivela, echere.
-utilaj de ridicat: macara turn MTA 125

Probleme C.T.N., P.S.I., N.T.S.M.


Muncitorii au obligatia sa ia toate masurile necesare prevenirii accidentelor si incediilor ,
fiind obligatorie respectarea prevederilor din I. Cap.II art. 73; din II. art. 2; din III. Cap.I art.
15,16.
-respectarea geometriei elementului structural, etanseitatii cofrajelor, curatirea tabliilor.
3.1.2.2 Fisa tehnologica pentru fluxul nr. 2 armare stalpi
Operatii ce compun fluxul:
-asamblarea otelului beton in carcase;
-montarea armaturilor : -montarea barelor flotante
-montarea carcaselor
-pozitionarea si fixarea armaturilor
-solidarizarea intersectiilor de bare si inadirea barelor

Descrierea procesului tehnologic pentru stalp:

PROIECT DE DIPLOM

14

Armaturile se transporta pe santier cu autocamionul Mercedes-Benz Actros 1945, loco


obiect, dupa care descarcarea se face cu macaraua turn echipata cu carlige. Se face sortarea
armaturilor si se pun langa locul de punere in opera. Apoi se monteaza armaturile si se
pozitioneaza ;
Resurse principale: - S500;
- fierari - betonisti
-echipamente si dizpozitive: - masa de fasonare
- cheie de fasonat armaturi
- sarma slaba de legat
- distantieri
-utilaje: -autocamion, macara MTA 125

Probleme C.T.N., P.S.I., N.T.S.M.


-

personalul sa aiba facuta protectia muncii

sa fie dotat cu echipament de protectie corespunzator ( casca de protectie, centura de


siguranta, manusi si ochelari )

circulatia pe armaturi este interzisa

masuri de electrosecuritate in cazul lucrarilor de sudura

este interzisa prezenta oricarei persoane in jurul muncitorilor care formeaza manual otel beton

3.1.2.3 Fisa tehnologica pentru fluxul nr. 3 betonare stalpi


Operatii ce compun fluxul:
- aprovizionare cu beton simplu
- transportul betonului pe santier
- transport betonul loco - motor
- verificari si turnare beton
-compactare beton si nivelare beton
-verificare cote nivel si protejare beton

PROIECT DE DIPLOM

15

Descrierea procesului tehnologic pentru stalp:


Betonul se transporta pe santier cu betoniera auto. Transportul loco obiect al betonului
se face cu macaraua cu bena.
Inaintea inceperii betonarii se verifica planeitatea, sustinerile cofrajelor , se pregatesc
caile de acces.
Pentru a fi compactat mai bine betonul se toarna in straturi. Compactarea se realizeaza
prin vibrare la exterior.
Se verifica

inaltimea de turnare a betonului sa corespunda cu cota din proiect a

elementului . In functie de conditiile meteorologice betonul proaspat se protejeaza.


Resurse principale:
- beton proaspat
- muncitori- betonisti
-echipamente si dizpozitive: - autoagitator
-macara cu bena
-vibrator

Probleme C.T.N., P.S.I., N.T.S.M.


-personalul sa aiba facuta protectia muncii
-se vor respecta normele si instructiunile prevazute in normativul privind executarea
lucrarilor de betonare:
-inaltimea maxima de turnare
-marca betonului sa fie corespunzatoare
-betonul va fi protejat de ploaie
-timpul de transport al betonului cat si timpul maxim intre betonari trebuie sa fie mai mic
decat intervalul de incepere a prizei betonului
-betonul trebuie sa fie pus in opera in maxim 15 min. de la aducere la locul de turnare, iar
inaltimea de cadere max 1.5 m.
-se stropeste cu apa dupa 2-12 ore ( peste 50C )
Caietul de sarcini este atasat in Anexa 3 a lucrarii.

PROIECT DE DIPLOM

16

3.2. Calculul utilajului principal loco-obiect


Calculul si alegerea macaralei turn pentru activitati de montaj si manipulare

Latimea constructiei = 14.15


Lungimea constructiei = 34.65 m
Inaltimea constructiei = 34.75 m

H nec Ha H hs

Qnec Gm ax

E
Rnec l d
2

Ha=1.2 m
H = 34.75 m
hs 1 hdispoz 4 m

Gm ax 3 t bena beton
d 3.0 m , distanta dintre sina si cladire
E 5. 0m , ecartament
R nec = 16.15 + 4.5 +1.75 = 22.4 m
H nec = 1.2 + 34.75 + 4 = 40 m
Qnec 3t
Aleg macara turn MTA 125

H max 49m
Rmax 45m Qmin 2,9t
Rmin 12,5m Qmax 21t
- viteza mecanism rotire 0-0,8 rot/min
- viteza translatie 20m/min

Fisa tehnologica a macaralei este atasata in Anexa 3.

PROIECT DE DIPLOM

17

3.3 Scheme tehnologice


Se va intocmi schema tehnologica de montaj pentru un nivel al structurii care va fi
detaliata in plansa de tehnologie numarul 2 anexata acestei parti a lucrarii.
4. Documentatia pentru programare lucrarilor
4.1 Lista activitatilor ce urmeaza a fi programate, cu duratele si personalul necesar
4.1.1. Lista activitatilor

Nr.C
rt.

Simbol
activitate

CC02C1

CC02A1

CB04C1

CB12K1

CB02J1

Activ.
prec.

Activ.
urm.

Armare stalpi

Start

Armare diafragme

10

11

10

12

11

13

Decofrare grinzi,placi

12

14

Executarea zidariei la pereti


Caramida

13

Stop

Montarea cofrajelor pentru


stalpi
Montarea cofrajelor pentru
diafragme
Turnare beton in stalpi si
diafragme
Decofrare stalpi si diafragme

CB04C1

CB04C1

CB44B1
CB45B1

10

CC02C2

11

CC02C1

12

CA02J1

13
14

Durata
(zile)

Denumire activitate

CD05B2

Cofrare grinzi cu panouri


refolosibile
Cofrare placi cu panouri
refolosibile
Dispunere popi metalici
extensibili pentru sustinerea
grinzilor, placii
Armarea grinzilor
Armarea placii de beton
armat
Turnare beton in grinzi si
placa

Cantitate
5668
kg
6068
kg
292
mp
551
mp
117.5
mc
844
mp
585
mp

333
Buc.
2794
kg
3775
kg
86.2
mc
585
mp.
20.5
mc

PROIECT DE DIPLOM

4.1.2 Calculul duratelor si a personalului necesar


-Este atasat calculul in Anexa 3.
4.2 Programarea prin grafic GANTT, ciclograma sau GRAF retea
-Este atasat graficul in Anexa 4.
4.3. Planul de organizare loco-obiect al investitiei
4.3.1 Dimensionarea amenajarilor de organizare de santier
- Dimensionarea unui vestiar:
- in perioada de varf este nevoie de 32 muncitori
- suprafata necesara unui muncitor este de 1,70 m2
Snec=30 1,70=51 m2
- am ales 4 vestiare de 2.50x6 cu S0= 60 m2

- Dimensionarea aproximativa a suprafetei de depozit pentru armaturi

- vom asigura cantitatea necesara pentru 2 sectoare


- cantitatea de armatura ce trebuie stocata este de 29834kg
qd=(1,51,9) t/m2
io= 0,7
Sd=17650 /(1,80,7x1000)=14.1 m2
- vom asigura o suprafata de depozitare de 30 m2
-o platforma de 6,0 m5,0 m -din conditii de alcatuire a armaturii

- cantitatea de caramida ce trebuie stocata pentru un nivel 89.75 mc


- vom asigura o suprafata de depozitare de 75 m2
- platforma de 15 x 5 m

18

PROIECT DE DIPLOM

- cantitatea de cofraje ce trebuie stocata 1113 mp


- vom asigura o suprafata de depozitare de 75 m2
- platforma de 15 x 5 m

4.3.2 Lista amenajarilor de organizare


Drum provizoriu de organizare de santier balastat
Acostament balast
Pichet P.S.I.
Platforma depozitare cofraje
Platforma pentru popi,grinzi extensibile,cofraje pentru grinzi si placi
Platforma depozitare armaturi
Magazie scule si material marunt
Birou sef punct de lucru
Vestiar
Grup sanitar
Bransament electric
Retea electrica provizorie aeriana
Stalpi de lemn cu loc de lampa
Retea electrica subterana
Tablou electric cu sigurante si prize
Camin racord retea apa cu apometre
Conducta provizorie de apa
Tablou de distributie capsulat pentru macara turn

19

PROIECT DE DIPLOM

20