Sunteți pe pagina 1din 2

Comentarea unui fragment dintr-un

text poetic

Comentarea unui fragment dintr-un text Comentarea unui fragment


de proz
dintr-un text dramatic

1) prezentarea ideilor, a viziunii artistice i a sentimentelor


2) identificarea figurilor de stil, procedeelor artistice, figurilor de sunet, procedeelor retorice, imaginilor artistice cu ajutorul crora sunt exprimate
ideile
figuri de stil: epitetul, comparaia, personificarea, metafora, alegoria, hiperbola, oximoronul, simbolul, sinestezia
procedee artistice: enumeraia, repetiia, simetria, paralelismul sintactic, refrenul, antiteza, inversiunea, anafora
figura de sunet: aliteraia, asonana, rima interioar
procedee retorice: invocaia retoric, exclamaia retoric, interogaia retoric, imprecaia
imagini artistice: auditive, vizuale, olfactive, gustative, motrice, cromatice
3) precizarea valorilor stilistice ale unor pri de vorbire i ale semnelor de ortografie i de punctuaie
4)
5)
6)
7)
8)

identificarea unui cmp semantic/cmpuri semantice


numirea elementelor de cadru
descrierea atmosferei create
identificarea motivelor, laitmotivelor, caracteristicilor specifice unui curent literar
precizarea mrcilor lexico-gramaticale ale tipul de naraiune, tipul de narator, tipul de
eului liric n text
perspectiv
9) prezentarea caracteristicilor limbajului folosit (neologisme, arhaisme, cuvinte populare)
10) prezena modurilor de expunere: descrierea, naraiunea, dialogul, monologul liric, monologul narativ (monologul interior, monologul interior
adresat, monologul n stil indirect liber), monologul dramatic (solilocviul/ aparte-ul, monologul propriu-zis/ tirada)
11) identificarea rimei i a msurii metrice
12)

13)

indicaiile
scenice
i
rolul
lor
(prezentarea
timpului,
spaiului,
atmosferei, caracterizarea personajelor
etc.)
dac fragmentul conine prezentarea unui personaj,
se amintesc trsturile+ modalitaile de caracterizare