Sunteți pe pagina 1din 2

Decizie de sanctionare disciplinara - Avertisment scris

HOTARAREA/DECIZIA nr. 555


din data de 12.12.2013
Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. 44 de sesizare a
conducerii Sc. Vanbet SRL, de catre administratorul Bogos Florin, cu privire la savarsirea de
catre salariatul/a Arsenie Elena a urmatoarei abateri disciplinare de absente nemotivate de la
servici.
In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003
Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al SC Vanbet SRL.;
Directorul Bogos Florin :
DECIDE:
Art. 1. (1)D-na/l Arseni Elena, avand functia de economis- contabil in
cadrul SS. Vanbet SRL se sanctioneaza disciplinar, cu avertisment scris.
(2) Prin prezenta, D-na/l Arsenie Elena se avertizeaza in scris
ca este sanctionata disciplinar si la urmartoarea abatere savarsita in termen de 12 luni va
sanctionata mai grav.
Art. 2. (1) Motivele de fapt ale sanctionarii disciplinare il constituie
neindeplinirea atributiilor de serviciu,nerespectarea normelor de conduita in unitate, si
anume din cauza absentelor nemotivate de la servici facute de catre angajata in numarate zile
si constatate de catre colegi si prin faptul ca in ziua de 10.11.2013 aceasta avea de indeplint o
sarcina,un contract de munca pentru unul dintre angajati, sarcina pe care nu a indeplinit-o si a
dus la amanarea angajarii, astfel ca mana de lucru din unitate fiind mica, productia a fost
intarziata.
(2) Imprejurarile in care fapta a fost savarsita sunt urmatoarele:
(3) Gradul de vinovatie a salariatului: fara intentia de a nu-si indeplini atributiile de servici
(4) Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: avertisment scris
(5) In stabilirea sanctiunii disciplinare au fost avute in vedere comportarea generala in
serviciu a salariatului si lipsa sanctiuni disciplinare suferite anterior de
catre acesta.
Art. 3. Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 247-252
din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, in special art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul
muncii.

Art. 4. Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la instantele judecatoresti


competente.
Art. 5. (1) Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei decizii.
(2) Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.
REPREZENTANI LEGALI ANGAJATOR, BogosFlorin, SC. Vanbet SRL.
Data comunicarii: 13.12.2013
Semnaturi de luare la cunostinta:

S-ar putea să vă placă și