Sunteți pe pagina 1din 2



Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba scris de limba i literatura romn
PROBA A
Varianta 66

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de trei ore.
Subiectul I (40 de puncte)

Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul
de mai jos:
Dup aceea Budulea a rs i a zis c -i bine, iar eu am pus scrisoarea la po t i am trimis-o lui Hu u,
care-mi fusese prieten n copil rie, i la care ineam i acum, fiindc era feciorul lui Budulea cel cu fluierul
n erpar*.
Iar Hu u a primit scrisoarea, a cetit-o i s-a ntors, apoi s-a dus s s rute mna episcopului, a venit s 
strng mna mea i a mers ncet acas la p rin ii lui.
De aici nainte Budulea nu mai edea pe prisp i nu mai era gnditor, ci venea iar la ora i le spunea
drume ilor c are un fecior care a fost la colile mp r te ti i acum e scriitor* la episcopie, c ci Hu u urma
cu noi la cursul clerical i era n acela i timp arhivar consistorial*. Dasc lul* Cl i nu prea era mul umit de
aceast prefacere a lucrurilor, dar Hu u i adusese din Viena un glob pentru coal , o hart a Europei i un
exemplar din Istoria lui Petru Maior; mai adusese i pentru cele trei fete nc nem ritate cte ceva, i
ar tase n sfr it, c oriunde omul poate s nve e, dac voie te, i c via a din ora ele mari e prea plin 
de ncerc ri i nu e pentru un om hot rt a- i petrece via a n cuvioas retragere. Cl i se plimba, dar i
zicea c e mare cinste pentru Cocor ti c tocmai unul din sat s fi umblat prin ri str ine, s fi stat la
Viena i s fie la episcopie.
Eu, n sfr it, eram iar prietenul i fratele mai mic al lui Hu u. C ci, de i intrnd cu ase clase n
teologie, eram un an naintea lui, sim eam ntotdeauna ntietatea pe care i-o d dea vrsta, darurile fire ti
i cuno tin ele ntinse ce- i c tigase printr-o munc serioas i necurmat . Pentru noi to i el era un fel de
izvor de l murire i de sfaturi bune, pentru to i un prieten bun i ndatoritor.
Chiar cnd rdeam de dnsul, c ci avea unele apuc turi de care trebuia s rzi, nimeni nu rdea
mai din toat inima dect dnsul.
(Ioan Slavici, Budulea Taichii)
*erpar bru de piele
*scriitor (aici) func ionar de cancelarie care copia sau redacta acte, scrisori oficiale

*consistorial - organ administrativ i disciplinar n conducerea unor biserici
*dasc l (nv.) nv tor (la ar )

1. Men
ioneaz cte un sinonim potrivit pentru sensul din text al fiec ruia dintre
urm toarele cuvinte: prefacere, scrisoare, exemplar, cuvioas .
4 puncte
2. Motiveaz utilizarea virgulei n enun
ul Iar Hu u a primit scrisoarea, a cetit-o i
s-a ntors, apoi s-a dus s s rute mna episcopului...
4 puncte
3. Alc tuie te patru enun
uri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a face.
4 puncte
4. Transcrie patru termeni din cmpul semantic al teologiei.
4 puncte
5. Precizeaz un mod de expunere din fragmentul dat.
4 puncte
4 puncte
6. Ilustreaz dou particularit
i ale stilului, prezente n textul dat.
7. Transpune n vorbire direct cuvintele lui Budulea, din primul alineat al textului dat.
4 puncte
8. Nume te patru calit
i ale lui Hu
u, prezente n text.
4 puncte
9. Ilustreaz , prin referire la fragmentul dat, o calitate general / particular a stilului
(claritate, proprietate, precizie, concizie, corectitudine; cursivitate,
eufonie, oralitate etc.).
4 puncte
10. Explic n
elesul frazei: ,,Cl i se plimba, dar i zicea c e mare cinste pentru Cocor ti
c tocmai unul din sat s fi umblat prin ri str ine, s fi stat la Viena i s fie la episcopie. 4 puncte
Subiectul al II - lea (20 de puncte)
Te nume ti Andrei/ Andreea M nescu, e ti elev la un liceu din Ploie ti i te afli la sfr it de
sptmn, ntr-o excursie la munte, mpreun cu al
i colegi de clas. Cu acest prilej, trimi
i o scrisoare
unui prieten, Mihai Florian, rmas acas.
Redacteaz, n 10 - 15 rnduri, continuarea scrisorii cu nceputul dat mai jos.

1
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 66

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

Predeal, 29.06. 2007


Salut amice,
Tare m-a bucura s - i v d fa a cnd cite ti rndurile acestei scrisori. Parc te aud spunnd: E ti iar
la munte, norocosule!. Ei, da! Sigur c m-am gndit la tine cnd am trecut prin localitatea natal , pentru
c am dat nas n nas cu bunicii t i. Tocmai se duceau la prim rie.
....................................................................................................................................................................
Aten ie! n scrisoare, trebuie:
s utilizezi conven
iile specifice stilului epistolar;
4 puncte
12 puncte
s ai con
inutul i structura adecvate acestui tip de compunere i nceputului dat;
s respec
i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i
de punctua
ie).
4 puncte
Not ! Este obligatorie folosirea numai a datei i a numelor precizate. Punctajul pentru redactare se
acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa
iu precizat.

Subiectul al III - lea (30 de puncte)


Scrie un eseu argumentativ, de 2 - 3 pagini, despre modernismul unei poezii studiate, apar
innd lui
Lucian Blaga, pornind de la propria mrturie: ,,Poetul este nu att un mnuitor, ct un mntuitor al cuvintelor.
El scoate cuvintele din starea lor natural i le aduce n starea de gra ie.
Not ! n elaborarea textului, vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza, constnd n
formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la tem , argumenta ia (cu minimum 4 argumente) i
concluzia/ sinteza. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14
puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abilit i de analiz i
de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctua ia 2 puncte; a ezarea n pagin , lizibilitatea
1 punct).
n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

2
Proba scris de limba i literatura romn

Varianta 66