Sunteți pe pagina 1din 7

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III Sibiu – seria 1

     

ActivităŃi tutoriale

Grad

Nume si

     

Disciplina

did.

prenume

Data

Ora

Sala

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Prep.drd.

Martin Florin

21.nov

08-12

M21

Comportamentul consumatorului 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

21.nov

16-20

M21

Cercetări de marketing 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

22.nov

08-12

M21

Comportamentul consumatorului 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

22.nov

12-16

M21

Cercetări de marketing 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

22.nov

16-20

M21

Tehnici promoŃionale 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

27.nov

17-21

M21

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

05.dec

12-16

E51

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

11.dec

17-21

M21

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

08.ian

17-21

M21

Economie mondială 1

Prep.drd.

Bunescu Liliana

30.ian

12-16

M21

Economie mondială 1

Prep.drd.

Bunescu Liliana

31.ian

12-16

M21

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

12-16

E21

Laboratoare:

         

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

09.ian

08-14

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

06.feb

08-14

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

09.ian

14-20

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

06.feb

14-20

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Asist.

Stoica Eduard

10.ian

08-14

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Asist.

Stoica Eduard

07.feb

08-14

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.4

Asist.

Stoica Eduard

10.ian

14-20

E22

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.4

Asist.

Stoica Eduard

07.feb

14-20

E22

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Eduard 07.feb 14-20 E22 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Secretar, Ec. Bianca VASIU

Eduard 07.feb 14-20 E22 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III Sibiu – seria 2

     

ActivităŃi tutoriale

Grad

Nume si

     

Disciplina

did.

prenume

Data

Ora

Sala

Comportamentul consumatorului 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

21.nov

16-20

M21

Cercetări de marketing 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

22.nov

08-12

M21

Comportamentul consumatorului 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

22.nov

12-16

M21

Cercetări de marketing 1

Prof.dr.

Catoiu Iacob

22.nov

16-20

M21

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Prep.drd.

Martin Florin

27.nov

17-21

M44

Tehnici promoŃionale 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

04.dec

17-21

M03

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

05.dec

16-20

E51

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

11.dec

17-21

M21

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

08.ian

17-21

M21

Economie mondială 1

Prep.drd.

Bunescu Liliana

30.ian

08-12

M21

Economie mondială 1

Prep.drd.

Bunescu Liliana

31.ian

08-12

M21

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

16-20

E41

Laboratoare:

         

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Prep.drd.

Martin Florin

23.ian

08-14

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Prep.drd.

Martin Florin

28.nov

08-14

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Prep.drd.

Martin Florin

19.dec

08-11

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Prep.drd.

Martin Florin

23.ian

14-20

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Prep.drd.

Martin Florin

28.nov

14-20

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Prep.drd.

Martin Florin

19.dec

11-14

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Prep.drd.

Martin Florin

24.ian

08-14

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Prep.drd.

Martin Florin

29.nov

08-14

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.4

Prep.drd.

Martin Florin

24.ian

14-20

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.4

Prep.drd.

Martin Florin

29.nov

14-20

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Prep.drd.

Martin Florin

19.dec

14-17

E12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.4

Prep.drd.

Martin Florin

19.dec

17-20

E12

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Florin 19.dec 17-20 E12 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Secretar, Ec. Bianca VASIU

Florin 19.dec 17-20 E12 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III

Mediaş – seria 1

 

Grad

Nume si

ActivităŃi tutoriale

Disciplina

did.

prenume

Data

Ora

Cercetări de marketing 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

28.nov

9-13

Comportamentul consumatorului 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

28.nov

13-17

Tehnici promoŃionale 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

28.nov

17-21

Cercetări de marketing 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

29.nov

8-12

Comportamentul consumatorului 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

29.nov

12-16

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

11.dec

17-21

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

12.dec

08-12

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

09.ian

08-12

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

06.feb

10-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Conf.dr.

Cristescu Marian

13.feb

08-12

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

13.feb

14-18

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

12-16

Laborator:

       

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

16.ian

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

20.dec

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

16.ian

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

20.dec

14-20

Mediaş – seria 2

 
       

ActivităŃi tutoriale

Disciplina

Grad

Nume si

   

did.

prenume

 

Data

Ora

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

 

12.dec

08-12

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

 

13.dec

16-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Asist.

Stoica Eduard

 

18.dec

16-20

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

 

09.ian

08-12

Cercetări de marketing 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

 

16.ian

09-13

Comportamentul consumatorului 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

 

16.ian

13-17

Tehnici promoŃionale 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

 

16.ian

17-21

Cercetări de marketing 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

 

30.ian

08-12

Comportamentul consumatorului 1

Lect.dr.

Stanciu Oana

 

30.ian

12-16

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

 

06.feb

14-18

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

 

13.feb

10-14

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

 

14.feb

16-20

Laborator:

       

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

 

17.ian

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

 

19.dec

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

 

17.ian

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

 

19.dec

14-20

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Eduard   19.dec 14-20 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Doina ONIGA

Secretar, Ec. Doina ONIGA

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III Târgu Mureş

     

ActivităŃi tutoriale

Grad

   

Disciplina

did.

Nume si prenume

Data

Ora

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

12.dec

12-16

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

12.dec

16-20

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

09.ian

12-16

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

09.ian

16-20

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

10.ian

16-20

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

15.ian

17-21

Tehnici promoŃionale 1

Lect.drd.

Apostu Camelia

16.ian

08-12

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

16.ian

16-20

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

17.ian

16-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Prep.drd.

Martin Florin

22.ian

17-21

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

13.feb

12-18

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

16-20

Laborator:

       

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

23.ian

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

30.ian

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

23.ian

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

30.ian

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Asist.

Stoica Eduard

24.ian

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.3

Asist.

Stoica Eduard

31.ian

08-14

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Stoica Eduard 31.ian 08-14 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Secretar, Ec. Bianca VASIU

Stoica Eduard 31.ian 08-14 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III Miercurea Ciuc

     

ActivităŃi tutoriale

Grad

   

Disciplina

did.

Nume si prenume

Data

Ora

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

13.dec

08-12

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

09.ian

08-12

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

10.ian

08-12

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

16.ian

08-12

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

16.ian

13-17

Tehnici promoŃionale 1

Lect.drd.

Apostu Camelia

16.ian

17-21

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

17.ian

08-12

Managementul resurselor umane 1

Conf.dr.

Todericiu Ramona

22.ian

17-21

Managementul resurselor umane 1

Conf.dr.

Todericiu Ramona

23.ian

16-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Lect.drd.

Hunyadi Daniel

05.feb

17-21

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

14.feb

08-12

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

16-20

Laborator:

       

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Lect.drd.

Hunyadi Daniel

06.feb

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Lect.drd.

Hunyadi Daniel

07.feb

08-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Lect.drd.

Hunyadi Daniel

06.feb

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Lect.drd.

Hunyadi Daniel

07.feb

14-20

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Hunyadi Daniel 07.feb 14-20 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ing. Lucica TURCU

Secretar, Ing. Lucica TURCU

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III Hunedoara

     

ActivităŃi tutoriale

Grad

   

Disciplina

did.

Nume si prenume

Data

Ora

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

29.nov

12-16

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Conf.dr.

Cristescu Marian

11.dec

17-21

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

13.dec

10-14

Managementul resurselor umane 1

Prof.dr.

Cindrea Ioan

10.ian

10-14

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

30.ian

8-12

Economie mondială 1

Asist.dr.

Baltador Lia

30.ian

12-16

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

30.ian

16-20

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

31.ian

8-12

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

31.ian

14-18

Tehnici promoŃionale 1

Lect.drd.

Apostu Camelia

06.feb

14-18

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

13.feb

12-16

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

16-20

Laborator:

       

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Conf.dr.

Cristescu Marian

12.dec

8-14

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Conf.dr.

Cristescu Marian

5.feb

17-21

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Conf.dr.

Cristescu Marian

6.feb

8-10

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Conf.dr.

Cristescu Marian

12.dec

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Conf.dr.

Cristescu Marian

6.feb

8-14

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Marian 6.feb 8-14 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Delia C Ă

Secretar, Ec. Delia CĂLUłIU

Planificarea activităŃilor didactice – sem. I, an univ. 2009-2010

ECTS anul III Bacău

     

ActivităŃi tutoriale

Grad

   

Disciplina

did.

Nume si prenume

Data

Ora

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

27.nov

17-21

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

28.nov

8-12

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

28.nov

12-16

Comportamentul consumatorului 1

Asist.

Tichindelean Mihai

28.nov

16-20

Cercetări de marketing 1

Asist.

Tichindelean Mihai

29.nov

8-12

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1

Asist.

Stoica Eduard

05.dec

08-12

Tehnici promoŃionale 1

Lect.drd.

Apostu Camelia

23.ian

12-16

Managementul resurselor umane 1

Conf.dr.

Todericiu Ramona

06.feb

16-20

Managementul resurselor umane 1

Conf.dr.

Todericiu Ramona

07.feb

8-12

Tehnologie hotelieră şi de restaurant 1

Conf.dr.

Nicula Virgil

14.feb

16-20

Economie mondială 1

Lect.drd.

Gheorghiu Mihai

se vor planifica ulterior

Economie mondială 1

Lect.drd.

Gheorghiu Mihai

se vor planifica ulterior

Laboratoare:

     

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

05.dec

12-16

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.1

Asist.

Stoica Eduard

13.feb

14-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

05.dec

16-20

Sisteme inform. şi aplicaŃii informatice în AA 1 - sgr.2

Asist.

Stoica Eduard

13.feb

8-14

Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANCĂ

Stoica Eduard 13.feb 8-14 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU

Secretar, Ec. Bianca VASIU

Stoica Eduard 13.feb 8-14 Director specializare, Asist. univ. dr. Dumitru TROANC Ă Secretar, Ec. Bianca VASIU