Sunteți pe pagina 1din 246

DOSAR DE CANDIDATURA

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DELTA DUNARII


Judetul Tulcea

MAI 2012, TULCEA


0

Anexa B

Plan de Dezvoltare Local


al teritoriului GAL DELTA DUNARII
judetul TULCEA

CUPRINS
INTRODUCERE

Rezumat privind informatii specifice ce caracterizeaza teritoriul GAL Delta


Dunarii

PARTEA I:PREZENTAREA TERITORIULUIANALIZA DIAGNOSTIC

1.

Prezentarea geografic i fizic

1.1

Prezentarea principalelor caracteristici geografice

1.2

Harti Planuri localizare teritoriu

19

1.3

Populatie demografie

22

1.4

Patrimoniu de mediu

27

1.5

Potential arhitectonic si cultural

40

2.

Economia locala

44

2.1

Repartizarea populatiei active

44

2.2

Agricultura

48

2.3

Industrie-IMM-Micro-intreprinderi

52

2.4

Comert si sector de servicii

55

3.

Servicii pentru populatie si infrastructuri medico-sociale

57

3.1

Echipamente prezente sau accesibilitatea populatiei la aceste servicii

57

4.

Activitati sociale si institutii locale

59

5.

Bilantul politicilor intreprinse in teritoriu

61

6.

Elemente complementare privind prezentarea teritoriului

172

II

PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT

177

III

PARTEA A III-A: PRIORITATI

189

IV

PARTEA A IV-A: PREZENTAREA MASURILOR

192

PARTEA A V-A: PARTENERIATUL

215

1.

Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatur

215

Prezentarea parteneriatului decizional

220

2.1

Descrierea partenerilor

220

2.2

Crearea i funcionarea GAL - ului

221
2

VI

PARTEA A VI-A: ORGANIZAREA GAL-ULUI

226

Resurse umane

226

Descrierea resurselor materiale

228

Buget indicativ anual de funcionare a GAL-ului

229

Dispozitivul de comunicare i informare

230

VII

PARTEA A VII-A: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE

233

VIII

243

PARTEA A VIII-A ACTIUNI DE COOPERARE SI FUNCTIONARE IN


CADRUL RNDR
Cooperare

Participarea GAL in cadrul RNDR

245

FOTOGRAFII TERITORIU

246

OPIS ANEXE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

248

IX

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU PARTEA I

250

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU PARTEA II

355

XI

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU PARTEA IV

520

XII

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU PARTEA V

532

XIII

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU PARTEA VIII

891

243

INTRODUCERE
Rezervaia Biosferei "Delta Dunrii" este o zon de importan ecologic naional i cu triplu
statut internaional: Rezervaie a Biosferei, Sit Ramsar (zon umed de importan internaional,
n special pentru psrile acvatice), Sit al Patrimoniului Mondial Natural i Cultural UNESCO.
Rezervaia Biosferei "Delta Dunrii" este parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000
n Romnia, att ca arie special de conservare (zona marin) ct i arie de protecie special
avifaunistic (i Complexul Razim Sinoie i Marea Neagr), conform HG 1284 din 24 octombrie
2007.
Teritoriul vizat de GAL Delta Dunarii are in componenta parti considerabile incluse in perimetrul
acestei rezervatii. Acest aspect, a determinat de la inceput directia de dezvoltare strategica a
teritoriului, care aduce in prim plan necesitatea unei dezvoltari socio-economice durabile, prin
atentia care trebuie acordata permanent, conservarii si protejarii capitalului natural, cultural si
istoric.
Planul de dezvoltare locala al teritoriului Delta Dunarii este un concept de dezvoltare axat pe trei
prioritati principale: cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural, valorificarea durabila a
resurselor naturale si culturale ale zonei si consolidarea initiativelor de cooperare. Odat transpus n
aciuni practice, conceptul planului va putea determina implementarea tipului potrivit de masuri
ntr-o anumita comunitate, oferind cele mai bune metode pentru atingerea obiectivelor operationale
stabilite la nivelul GAL-ului, dupa cum urmeaza:
-imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice ale populatiei din mediul rural, care desfasoara
activitati in sectorul agricol si non-agricol
-sustinerea initiativelor de antreprenoriat in sectorul agricol si non-agricol
-cresterea atractivitatii turistice a teritoriului si implicit a veniturilor alternative ale populatiei
-dezvoltarea de parteneriate transnationale
Pentru atingerea acestor obiective, au fost stabilite o serie de actiuni specifice, astfel:
-masuri de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte
-masuri care sa incurajeze antreprenoriatul local, si in consecinta intregul sector agricol si nonagricol al zonei
-masuri care sa sprijine fermierii de ferme agricole de semi-subzistenta sa poata deveni competitivi
pe piata unica
-masuri care sa sustina investitiile in activitati si servicii turistice locale
-masuri care sa ajute la valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si istoric prezent in zona
-masuri care sa determine o deschidere a factorilor locali catre parteneriate si colaborari interne si
externe
Dezbaterile asupra conceptului de dezvoltare locala durabila a teritoriului GAL Delta Dunarii
trebuie sa continue, astfel nct, s existe permanent o atentie indreptata catre acei indicatori de
rezultat ai succesului aciunilor ntreprinse n cadrul parteneriatului.
Prin urmare, dezvoltarea durabil a teritoriului trebuie realizata pe termen lung, iar prezentul plan
de dezvoltare locala conceput cu responsabilitate, pe baza realitilor din teritoriu, aprobat i
sprijinit de ctre toi factorii locali interesai n procesul dezvoltrii comunitatilor locale este
punctul de plecare pentru a progresa.

Rezumat privind informatii specifice ce caracterizeaza teritoriul GAL Delta Dunarii:


Spaiul aferent teritoriului GAL Delta Dunarii cuprinde 9 comune (30 de localitati), spatiu
considerat eligibil pentru implementarea axei LEADER si denumit spaiu rural, conform
legislaiei din Romnia.
Teritoriul GAL Delta Dunarii cuprinde 8 comune din judetul Tulcea si o comuna din judetul
Constant denumita Mihai Viteazu (SCS1.4).
Din cele 9 unitati administrative aflate pe teritoriul GAL Delta Dunarii, comunele Bestepe,
Ceamurlia De Jos, Jurilovca, Mahmudia, Murighiol, Nufaru, Sarichioi, Valea Nucarilor si Mihai
Viteazul sunt Unitati Administrativ Teritoriale incluse in lista Zonelor Semnificativ Defavorizate
(SCS 1.3).
Toate comunele de pe teritoriul GAL Delta Dunarii cuprind zone Natura 2000, in proportie de
80,5%, conform adreselor de la Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea si Constanta, coroborat
cu suprafetele administrative ale comunelor transmise de Directia de Statistica si Directia Agricola
Tulcea si Constanta, aferente anului 2002 (SCS 1.3).
Teritoriului GAL Delta Dunarii are o populaie de 33.632 locuitori, cu o densitate de 16,26
locuitori/km2 (SCS 1.1 si SCS 1.2).
Parteneriatul public privat GAL Delta Dunarii este format din 10 membri, reprezentanti ai
sectorului public, privat si societate civila. Partenerii privati si reprezentantii societatii civile
reprezinta mai mult de 65% din totalul partenerilor, respective 90% (SCS2.5).
Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este compus din 10 parteneri, cu urmatoarea structura:
-1 partener public si
-9 parteneri privati: 1 agent economic, 1 asociatie agricola, 1 grup de producatori, 1 intreprindere
familiala si 5 ONG-uri, dintre care: 1 entititate de reprezentare a comunitatii rusilor lipioveni din
Mahmudia (Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania, Filiala Mahmudia) si o entitate a
reprezentare etniei rome din Jurilovca ( Asociatia Sfanta Ecaterina din comuna Jurilovca).
In cadrul parteneriatului decizional, reprezentantii societatii civile si cei ai sectorului privat
detin o pondere de 80%, respectiv mai mult de 65% din totalul partenerilor(SCS2.5).
A se consulta Formularul G2 privind acordul de parteneriat privind participarea la procesul de
selectie al GAL, atasat la prezentul GAL, si totodata Formularul G3 Declaratia-Angajament a
reprezentantului legal si a partenerilor.
- tinerii, respectiv persoanele cu varsta de pana la 40 de ani, detin o pondere de 30% (SCS2.2)
(Turlica Simona Mihaela, Domusciu Mihaela-Valentina, Mocanu Daniel)
- femeile, detin o pondere de 40% (SCS 2.3).
(Tudorica Stefana, Turlica Simona Mihaela, Domusciu Mihaela-Valentina, Suciu EcaterinaMariana)
Parteneriatul are in componenta doi reprezentanti ai minoritatilor etnice, respectiv Asociatia
Sfanta Ecaterina din comuna Jurilovca, si Comunitatea Rusilor Lipoveni din Mahmudia, asa
cum reiese din statutul de infiintare al acesteia (SCS2.1).
Reprezentantul organizatiei agricole este Asociatia Agricola Mixta Bestepe;
Reprezentantul grupului de producatori este SC Legume Sabangia SRL;
Reprezentantul sectorului forestier este SC Delta Real Invest SRL;
Reprezentantul sectorului de mediu este Asociatia Delta Ecotur si Asociatia Hercinica
Astfel, este indeplinit criteriul SCS2.4

In urma procesului de evaluare a situatiei initiale a teritoriului, si in concordanta cu analiza SWOT


rezultata, strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Delta Dunarii se centreaza pe trei aspecte
cheie:
1 - Cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural
2 - Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale teritoriului
3 - Consolidarea initiativelor de cooperare si parteneriat
Cele trei prioritati identificate integreaza o complexitate de aspecte ale teritoriului GAL Delta
Dunarii, si totodata, asigura complementaritatea si coerenta cu Axele 1,2 si 3 ale Programului de
Dezvoltare Rurala (exista o identificare totala a masurilor planului local de dezvoltare, cu
masurile Programului National de Dezvoltare Rurala)
Astfel, obiectivele stabilite in prezenta strategie de dezvoltare locala combina obiectivele mai
multor axe din PNDR, obiectivele Axei 1 si 3, dupa cum se poate observa din schema nr. 1 de mai
jos si din fisa masurilor (SCS 3.2.3).
Inovatia este un alt element urmarit a fi atins in cadrul proiectelor finantate si implementate pe
teritoriul GAL. Inovatia in teritoriul GAL Delta Dunarii poate implica transferul si adaptarea
inovatiei generata in alta parte (exemplu: investitori veniti cu elemente de know-how si le aplica
local), modernizarea formelor traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la
problemele teritroiului GAL, pe care alte instrumente de politica nu au resusit sa le rezolve intr-un
mod durabil si satisfacator. In cadrul Masurii 322 este propusa o actiune de crestere a mobilitatii
locuitorilor prin crearea de trasee pentru biciclete, o masura inovativa care creaza un nou mod de
abordare a mobilitatii populatiei locale, influentand pozitiv impactul asupra mediului inconjurator.
De asemenea, Masura 421 care sprijina actiuni de cooperare transnationale, prin actiunile
propuse, reprezinta in sine o masura novatoare pentru teritoriul GAL Delta Dunarii, atata vreme cat
astfel de initiative reprezinta o nevoie stingenta in zona, care nu a fost exploatata in mod
consecvent si durabil pentru atingerea unor scopuri comune de dezvoltare a intregului teritoriu.
Strategia integreaza actiuni de cooperare, prin nominalizarea unui obiectiv distinct in cadrul
strategiei, care vizeaza dezvoltarea de parteneriate transnationale, prioritatea 3-consolidarea
initiativelor de cooperare si parteneriat (SCS 3.2.2).
Prin intermediul unei masuri distincte, respective Masura 141- Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenta si prin obiectivele aferente si celorlalte masuri, strategia se adreseaza fermierilor
de semi-sibzistenta, pe care ii sustine in vederea diversificarii si dezvoltarii microfermelor.
Urmatoarele obiective operationale:
Obiectivul operational 11 al startegiei, - Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice ale
populatiei din mediul rural, care desfasoara activitati in sectorul agricol si non agricol;
Obiectivul operational 12 al startegiei Sustinerea initiativelor de antreprenoriat in sectorul agricol
si non-agricol;
Obiectivul operational 21 cresterea atractivitatii turistice a teritoriuluisi implicit a veniturilor
alternative ale populatiei;
Obiectivul operational 31- Dezvoltarea de parteneriate transnationale si functionarea grupului de
actiune locala;
prevad actiuni/masuri a caror criterii de selectie se adreseaza:
- tinerilor,
- parteneriatelor, asociatiilor si grupurilor de producatori, si
- integreaza probleme de mediu
Conform tabelului de mai jos:
6

Astfel, Masura 111 vizeaza (2 proiecte) :


-actiuni de protectie a mediului si practici neintruzive in ariile protejate sit NATURA 2000 (2
proiecte vor integra in temarica cursului de formare o componenta de mediu), cu alocare financiara
distincta demonstrata
-2 proiecte vor include cel putin 4 activitati inovative privind procese inovative in domeniul
agriculturii, utilizarii energiei regenerabile, etc.
- 2 proiecte vor fi promovate de parteneriate, asociatii, etc.
- beneficiarii finali vor fi in proportie de 35% tineri (105 persoane)
-vor fi fermieri de semi-subzistenta (150 persoane )
Masura 312 vizeaza (4 proiecte):
-2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative demonstrate pin SF/memoriu tehnic
-2 proiecte vor fi promovate de tineri
Masura 141 vizeaza (1 proiecte):
-1 beneficiar va fi fermier de semi subzistenta
- 1 beneficiar tanar
-1 proiect ce include actiuni de protectie a mediului, cu alocare financiara distincta demonstrata
Masura 313 vizeaza (4 proiecte):
2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative demonstrate prin SF/memoriu tehnic
2 proiecte vor fi promovate de tineri
2 proiecte vor include actiuni de protectie a mediului, cu alocare financiara distincta
demonstrata
2 proiecte vor fi realizate in parteneriate sau asocieri
Masura 322 vizeaza (4 proiecte):
2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative demonstrate prin SF/memoriu tehnic
3 proiecte vor fi realizate in parteneriate sau asocieri
1 proiect va include actiuni de protectie a mediului, cu alocare financiara distincta
demonstrata
Masura 421 vizeaza (2 proiecte):
implic mai mult de doua GAL-uri din Romnia, promovnd aciunile de cooperare; 100%
din proiecte vor avea ca beneficiari asociaii i parteneriate;
includ activiti innovative schimb de experienta pentru un domeniu/tema care nu a mai
fost abordata de teritoriu, sub aceasta forma;
combin obiectivele din diferite axe ale PNDR-integreaza teme/subiecte/actiuni integrate in
masurile Axeleor I si III din PNDR ;
se adreseaz fermierilor de semi-subzisten;
se adreseaz tinerilor din zona rurala
respect normele de mediu i includ aciuni de protecia mediului mai mult de 25% dintre
proiecte cuprind actiuni de protectia mediului
urmresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca beneficiari
grupuri de producatori, asociaii, parteneriate.
includ actiuni inovative 2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative, iar in pregatirea
proiectului, pe baza Programului de Dezvoltare Locala, se va demonstra caracterul inovativ si
avantajele acestora;
proiecte derulate de femei/tineri cu varste pana in 40 ani la data depunerii proiectelor 1
proiect va fi promovat de tineri cu vasta pana la 40 de ani;
sa integreze in structura proiectului o componenta care abordeaza activitati de protectie a
mediului inconjurator
7

1 proiecte va avea inclus actiuni de protectie a mediu. Valoarea cheltuililor cu


implementarea componentei de mediu trebuie sa fie de minim 5.000 euro ;
- proiectul vizeaza actiuni realizate in parteneriat sau asociere 2 proiecte vor fi realizate in
parteneriat sau asociere.
Din totalul de 17 proiecte estimate:
8 proiecte ce includ actiuni inovative (47%)
3 proiecte vor fi exclusiv de cooperare transnationala (17%)
5 proiecte se adreseaza fermierilor de semisubzistenta (29%)
6 proiecte vor fi initiate de catre tineri cu varsta de pana in 40 de ani (35%)
7 proiecte vor cuprinde actiuni de mediu (41%)
9 proiecte vor fi initiate de catre parteneriate, asociatii su grupuri de producatori
(53%)

PARTEA I
PREZENTAREA TERITORIULUI ANALIZA DIAGNOSTIC
1 Prezentarea geografic i fizic
1.1 Prezentarea principalelor caracteristici geografice (amplasament, relief, altitudine)

Amplasarea teritoriului

Teritoriul GAL DELTA DUNARII se sfla situat intre meridianele de 28 grade, 48min si 29 grade si
17 min. longitudine estica si paralelele de 44 grade, 36 min. si 45 grade, 9 min. latitudine nordica.
La est teritoriul se invecineaza cu Lacul Razim, Marea Neagra si zona de varsare a Dunarii
(Bratului Sfantu Gheorghe) in mare, la sud cu Lacul Sinoe si zona Podisului Casimcei, la vest cu
Padurea Babadag(parte a Podisului Nord-Dobrogean, Dealurile Agighiolui si Dealurile Tulcei), iar
la nord cu zona de delta a Bratului Sulina a Dunarii. Pe teritoriul GAL avem zone lagunare, de
mlastini si balti, zone de campie si de dealuri care urca usor spre Podisul Casimcei si Podisul
Dobrogei de Nord.
Principala forma de relief este o vasta campie in formare, mlastinoasa, cu o foarte mica inclinare de
la vest la est (0,6%) si o altitudine medie de 3 m. Teritoriul este strabatut de cele Bratul Sfantu
Gheorghe al fluviului Dunarea, presarat cu mii de hectare de balti, lacuri si grinduri, precum si
raurile Taita si Telita.
In partea de est si sud-est se regaseste Complexul lagunar Razim - Sinoe cu o suprafata totala a
lacurilor componente de 86.300 Ha. Si reprezinta cel mai mare sistem lagunar din Romania.
Teritoriul GAL se intinde pe teritoriul administrativ a 9 comune si are o suprafata totala de 2068,20
km.patrati.
9

In partea de sud, teritoriul se invecineaza cu dealurile formate pe malul drept al lacului Golovita si
cu podisul Casimcei care se intinde din zona Baia spre vest.
Localitatile sunt concentrate de-a lungul Bratului Sfantu Gheorghe (Nufaru, Bestepe, Mahmudia,
Murighiol) si pe malurile lacurilor Razim si Sinoe (Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia
de Jos, Mihai Viteazu). Toate localitati, au in componenta terenuri administrate de Rezervatia
Biosferei Delta Dunarii intr-un procent semnificativ, dar si terenuri agricole care se regasesc cu
preponderenta in zona de sud si vest a teritoriului.

Zona este relativ izolat, datorita faptului ca se gaseste la extremitarea estica a Romaniei. Accesul
se face numai din partea de vest a teritoriului. Accesul este posibil pe sosea, dinspre Constana, pe
drumul european E 87 Constana Tulcea, dinspre Ploieti pe drumul naional DN 70 BucuretiPloieti Buzu- Brila Tulcea i dinspre Galai, pe DE 71 Iai Galai Brila Tulcea.
Pe calea ferat se poate ajunge de la Medgidia: Bucureti Cernavod Medgidia Tulcea, pe
conexiuni neoptimizate. Pe cale aerian, pe aeroportul Delta Dunrii (comuna Mihail
Koglniceanu).
In ansamblu, infrastructura de acces precar reprezint un punct slab.
Comuna Nufru - distana fata de orasul Tulcea este de 11 km. Comuna Nufru este conectat prin
DJ 222C de municipiul Tulcea, care strbate teritoriul comunei de la V la E pe o lungime de 13,2
km. n vara anului 2009, au nceput lucrrile de reabilitare la acest drum. Comuna Nufru fiind
strbtut de bratul Sf. Gheorghe al Dunrii , legtura cu localittile din delt se face i pe ap. ntre
Nufru i Ilganii de Jos traversarea Dunrii se face cu bacul. n Nufru si are originea drumul DC2
Nufru Ilganii de Jos Partizani Gorgova - Sulina care este pietruit pe o lungime de 10,6 km.
Reteaua stradal din intravilanul localittilor comunei, nsumeaz 20,432 km, din care 15,09 km n
10

Nufru; 12,894 km n Malcoci; 4,20 km n Victoria i 1,248 km n Ilganii de Jos. Din aceast retea
1,5 km au fost reabilitati n anul 2006 i 1,8 km in anul 2007. Pentru restul retelei, exist un studiu
de fezabilitate i se urmrete accesarea de fonduri pentru executia lucrrilor de reabilitare. Situaia
mijloacelor de legtur ale comunei cu celelalte localiti este satisfctoare.
Comuna Betepe prin comuna trec drumurile DJ 222C i DJ 229K. Legtura rutier direct cu
municipiul Tulcea i comuna Mahmudia a comunei Betepe este asigurat de DJ 222 C, care
strbate teritoriul comunei pe o lungime de 7,9 km. Conditiile de circulatie pe DJ 222 C vor fi
mbunttite prin executia n 2009 i 2010 a lucrrilor la obiectivul cu finantare extern
Modernizarea infrastructurii de acces ctre zona turistic Murighiol Uzlina Dunvt Lacul
Razim . DJ 229K; DJ 222 C Bltenii de Sus Mahmudia DJ 222C, strbate teritoriul comunei
pe o lungime de 6,9 km. Este pietruit pe o lungime de 2,7 km i din pmnt pe 4,2 km. Sectorul de
drum din pmnt este n stare foarte rea. Comuna are acces spre Tulcea i pe cale fluvial prin
bratul Sfntu Gheorghe. Reteaua stradal a comunei nsumeaz 22,5 km drumuri din pmnt n
stare rea, din care: 16,0 km n localitatea Betepe; 2,5 km n localitatea Bltenii de Sus i 4,0 km n
Bltenii de Jos.
Comuna Mahmudia este traversat de drumul judeean DJ 222C, pe o distan de 9 km. Legtura
dintre Mahmudia i Bestepe se face prin drum comunal, de 5,7 km. Strzile din localitate
totalizeaz 22 km. Infrastructura a fost reabilitat. n afara infrastructurii rutiere, n localitate exist
dou mici porturi, unul industrial i unul turistic neamenajat nc.
Comuna Murighiol - legtura rutier direct este asigurat de DJ 222 i DC 9. Legtura rutier cu
municipiul Tulcea i localitatea Agighiol este asigurat de DJ 222C care strbate teritoriul
administrativ al comunei pe o lungime de 19,5 km. DJ 229L cu o lungime de 9,0 km asigur
legtura cu localitatea Dunvtu de Jos, iar DJ 229 M asigur legtura rutier cu debarcaderul
Murighiol. Pentru anii 2009 i 2010 sunt prevzute a se realiza lucrrile la investitia Modernizarea
infrastructurii de acces ctre zona turistic Murighiol- Uzlina Dunvt 2 Lacul Razim . Pentru
restul drumului: DJ 222C: Murighiol Agighiol se vor executa lucrri de reabilitare n urmtoarea
perioad. Accesul ctre comun, dinspre Tulcea se face i pe cale fluvial pe Dunre. Primria,
consider satisfctaore situatia mijloacelor de legtur ale comunei cu celelalte localitti. Reteaua
stradal a comunei nsumeaz 46,705 km din pmnt n stare foarte rea, din care: 23,825 km n
Murighiol; 4,86 km n Dunvtu de Jos; 4,75 km n Dunvtu de Sus; 4,875 km n Plopu; 4,0 km n
Sarinasuf; 4,0 km n Colina i 0,4 km n Uzlina. Din reteaua stradal au fost reabilitati 5 km n 2006
i 5 km n 2007. Lucrrile vor fi continuate i n perioada urmtoare, existnd deja un studiu de
fezabilitate pentru un proiect n valoare total de 7 milioane euro, privind reabilitarea drumurilor
comunale n fiecare localitate, pe anumite tronsoane.
Comuna Valea Nucarilor are acces facil la cile navigabile Delta Dunrii, Razelm, Marea Neagr.
Drumul comunal aflat n administrarea Consiliului Local are o lungime de 48 Km i a fost reabilitat
pe o distan de 2 Km n anul 2007. Legtura rutier dintre sediul de comun i municipiul Tulcea
se face prin DJ 222C: Tulcea Murighiol Valea Nucarilor Agighiol i DJ 222 : Tulcea
Agighiol - Enisala - Jurilovca - Dou Cantoane Sarighiol de Deal - Limit judet Constanta.
Drumul judetean 222 strbate teritoriul comunei pe o distant de 11,0 km, directia N-S. n a adoua
parte a anului 2009 au nceput lucrrile de reabilitare de 8,426 km , directia E-V. Pentru acest drum
n anul 2009 i nceputul anului 2010 este prevzut a se ntocmi proiectul tehnic. Lucrrile de
reabilitare sunt prevzute a se executa n perioada 2010-2012. Reteaua stradal din intravilanul
localittilor comunei nsumeaz 91,0 km, din care: 31,0 km Valea Nucarilor, 25,0 km n Iazurile i
11

35,0 km n Agighiol. Din aceast retea au fost pietruiti 2,0 km n 2007. Pentru restul retelei s-a
initiat ntocmirea studiului de fezabilitate i functie de posibilittile de accesare a fondurilor ce va
demara i ntocmirea proiectelor pentru executia lucrrilor de reabilitare
Comuna Sarichioi este strbtut pe directia nord-sud de DN 22 Tulcea-Constana pe o lungime de
8Km. Reeaua de drumuri are n componen i un drum judeean de 40 Km i un drum comunal de
7,15 Km. Localitatea dispune de mijloace de legtur care asigur conexiunile cu toate celelalte
localiti cu care se nvecineaz. Drumul comunal aflat n administrarea Consiliului Local a fost
reabilitat pe o distan de 4 Km n 2007. Refacerea infrastructurii constituie n continuare o
prioritate pentru Primria comunei Sarichioi .
Comuna Jurilovca este traversat pe directia nord-sud de drumul judeean DJ 222. Distanele fa
de cele mai apropiate localiti sunt: 89 Km fa de Constana, 55 Km fa de Tulcea i 32 Km fa
de Babadag. Pe directia nord-sud comuna Jurilovca este traversat de drumul judetean DJ 222.
Distantele fat de cele mai apropiate localitti sunt: 90 Km fat de Constanta, 69 Km fat de Tulcea
i 32 Km fat de Babadag. Pentru sectorul de drum DJ 222 care tranzitez teritoriul administrativ al
comunei n cursul anului 2009 au nceput lucrrile de reabilitare. Tot n cursul anului 2009 se
execut i lucrrile de modernizare ale DJ 229P, drumul de acces la Cetatea Argamum. Reteaua
stradal din intravilanul localittilor comunei nsumeaz 50,0 km, din care: 20,0 km n Jurilovca;
19,0 km n Slcioara i 11,0 km n Viina. Acest retea este pietruit pe toat lungimea. Pentru
modernizarea unor strzi din Jurilovca, n anul 2009, s-a ntocmit Proiectul tehnic de executie. De
asemenea, comuna intentioneaz ntocmirea studiului de fezabiliate i a proiectului tehnic pentru
lucrrile de asfaltare i la restul retelei stradale.
Ceamurlia de Jos teritoriul comunei este strbtut de D.J.222, iar pe direcia nord-est este
deservit de calea ferat Tulcea Constana. Situaia mijloacelor de legtur ale comunei cu celelalte
localiti este satisfctoare. Drumul comunal aflat n administrarea Consiliului Local este de 4,5
Km i nu au mai fost realizate lucrri de reabilitare n ultimii 3 ani. Comuna a pregtit un studiu de
fezabilitate de 16 milioane de Lei pentru reabilitarea infrastructurii.
Comuna Mihai Viteazu - Transportul in comun dintre localitatea Mihai Viteazu si orasele
Constanta, Tulcea si Babadag se realizeaza cu microbuze si autobuze, cu un program de functionare
satisfacator, si suplimetar cu trenul, din statia C.F.R. Mihai Viteazu, pe linia Medgidia Babadag.
Centrul comunei este strabatut de o sosea principala, care leaga drumul european E87 Tulcea
Constanta de drumul judetean DJ 226, Mihai Viteazu Navodari.
Aceste drumuri, dezvoltate inca din antichitate, asigurau legatura dintre cetatea Histria si vatra
localitatii si erau strabatute de convoaiele armatei turcesti, in trecerea lor spre garnizoana
Babadagului. Numite la inceputul secolului XX, sosele vecinale si drumuri naturale, acum
aceste drumuri au devenit culoare europene, nationale si judetene.
Din totalul drumurilor intravilane cu o lungime de 34 km, doar 16 km sunt asfaltati iar restul de 18
km de drum sunt neasfaltati. Drumurile pietruite sunt in lungime de : - 9 km in localitatea Mihai
Viteazu ; 12 km in localitatea Sinoe .
Relief
Relieful zonei de la est la vest este reprezentat printr-o succesiune de cmpii litorale continuate spre
selful continental al Marii Negre printr-un front litoral. n cadrul cmpiei litorale se disting dou
forme de relief care dau nota specific : grindurile si cmpurile. Spre vest relieful urca domol spre
cel 2 podisuri dobrogene cu inaltimi cuprinse intre 100 si 270 de metri, parte a horstului dobrogean.
12

Horstul dobrogean constituie un rest al cutrilor hercinico-kimerice si se caracterizeaz ca un relief


tipic de platou, avnd ca elemente dominante: Podisul Babadagului, Podisul Casimcei si Dealurile
Tulcei.
Podisul Dobrogean si Dealurile Tulcei - formatiuni sedimentare si diabaze, cu nltimi de 200350 m n zona Mahmudia - Bestepe si muntii izolati din jurul Tulcei (dealurile Consul si Somova),
dealurile calcaroase din mprejurimile Tulcei cu nltimi ce nu depsesc 200 m.
Reteaua hidrografica
Prin cele trei brate principale Dunarea varsa in mare o cantitate insemnata de apa (6400mc/an) si
aluviuni
(peste
67
milioane
tone/an)repartizate
astfel
:
- Bratul Chilia, situat la nord, transporta 60% din volumul de apa si aluviuni si formeaza o delta
proprie
(secundara)
- Bratul Sulina, situat in partea de mijloc a deltei, are un curs rectiliniu. Este permanent dregat
pentru navigatia navelor de mare tonaj ; transporta anual 18% din volumul de apa.
- Bratul Sf. Gheorghe, orientat spre sud, sud-est, cu un curs relativ sinuos,transpota 22% din
volumul de apa .
Clima
Este continental excesiva , cu precipitatii reduse (sub 400 mm /an) , cu umiditate atmosferica
ridicata,
veri calduroase, ierni reci, marcate adesea de viscole, amplitudi mari de temperatura (66,3 0C) si
prin precipitatii reduse .
Zona litoral-maritima se caracterizeaza printr-un climat mai bland ,cu veri a caror caldura este
atenuata
de briza Marii Negre si ierni cu temperaturi nu prea coborate (media termica a lunii celei mai reci,
in zona lacurilor, este de -0,60C).
Precipitatiile medii anuale insumeaza cantitati cuprinse intre 359 mm la Murighiol (cele mai mici
din tara) si 435 mm la Ceamurlia de Jos.
Din punct de vedere climatic, zona suport trei influene exterioare: continental, pontic i a
aerului de advecie. Parametrii principali climatici inregustreaz valori caracteristice generale:
Nebulozitate: 5% (cea mai redus din ar)
Perioada cu cer senin: pana la 80,1 zile pe an (Murighiol)
Numrul zilelor cu cer acoperit: pana la 90 zile pe an (Murighiol)
Stralucirea soarelui: 2250 2500 ore pe an ( pana la 2600 ore in anii cu nebulozitate redus)
Radiaia solar: 130 135 kcal/cm2 (cea mai mare din ar)
Temperatura medie anual: 11 11,4 grade Cesius
Precipitaii medii anuale: 400 435 mm/an
Umezeala relativ a aerului: iarna intre 88 85% iar vara intre 69 80%
Precipitaiile sunt reduse cantitativ i scad de la vest spre est
Vnturile dominante bat din sectorul nord-estic, urmat de cel dinspre nord i alternativ din sectorul
sudic, cele mai intense accelerri inregistrndu-se iarna (peste 20 m/s)
Solurile
Principalele tipuri de soluri, ca si folosintele acestora, indic prezenta unor soluri tinere si
caracterizarea general a Deltei Dunrii ca cel mai tanar pamant al continentului european:
Solurile aluviale soluri foarte tinere, caracteristice grindurilor fluviale din partea vestic. Drenate
i aerate in mod controlat, pot fi utilizate in scop productiv
13

Limnosolurile depozite lagunare de pe fundul lacurilor, alcatuite din suspensii minerale aduse de
apele Dunrii. Reprezint un filtru pentru apele subterane, impotriva polurii chimice.
Gleisolurile dezvoltate pe depozite aluviale si de loess, acoperite de regul de stufaris, papuris si
rogozuri.
Psalmosolurile i nisipul grindurile i dunele de nisip, cu nivel de ferilitate scazut.
Solonceacurile la suprafaa solurilor. Biodiversitate scazuta, risc la eroziunea eolian.
Soluri balane specifice regiunii stepice, foarte buine din punct de vedere fizic dar cu un coninut
scazut de materie organic. Umiditatea scazuta reprezint principala problema legat de folosirea
lor in scop agricol.
Cernoziomuri putin raspandite, risc de crestere a salinitatii datorit cresterii nivelului apei freatice.
Histosoluri principala componenta pedologica din Delta, conin materie organic de peste 50 cm
grosime reprezentand suportul pentru vegetatia deltaica stufaris, vegetatie acvatica dar si in scop
agricol in spatii amenajate drenate.
Antroposoluri rezultatul activitatii antropice de sapare a canalelor, desecare a suprafetelor
agricole. Constituite din depozite aluviale, sunt folosite de localnici pentru cultura legumelor si a
pepenilor.
Resurse naturale
Resursele subsolului sunt reprezentate de roci vulcanice de natura porfirica si granite din care
rezulta prin prelucrare cribluri si nisip . Calcarele sunt exploatate ca roci de constructii n cariera
Malcoci Sud. Calcarele dolomitice de la Mahmudia au fost exploatate pana nu demult pentru Sidex
Galati.
Ca roci ornamentale se exploateaza calcare dolomitice de la Mahmudia.
Pe teritoriul vizat se mai gasesc importante rezerva de riolit, calcar, granit si diabaz (zona Valea
Nucarilor), precum si depozite loessoide de sub care se pot exploata cantitati forte marei de roci in
conditii favorabile (zona Sarichioi), calcare anisiene cenusiu roscate in rezerve foarte mari (Valea
Nucarilor), calcar triasic (Valea Nucarilor- Agighiol), dolomit alb (Mahmudia), roci devoniene
gresii, sisturi, calcare si siliconite (Bestepe).
Resursa de sol este tot att de importanta ca si resursa de apa, reprezentative fiind resursele practic
nelimitate de stuf si papura, terenurile arabile, viile, livezile si gradinile, pasunile si fnetele.
Resursa de apa este cea mai importanta dintre resurse, apele fiind grupate n doua bazine
hidrografice - Dunare si Litoral. Suprafata ocupata de luciul de apa este de 461 875,7 ha din care
ape curgatoare - 2 166,7 ha. Fluviul Dunarea margineste teritoriul pe o lungime de 276 km . Cele
trei brate ale Dunarii : Chilia la nord - 116 km ; Sfintul Gheorghe la sud - 109 km ; Sulina , median
- 63 km .
Resursa eoliana- Vanturile predominante bat cu o frecventa mai mare dinspre NE (18,3%), urmate
de cele dinspre NV(17,1%), dinspre E (15,2%)si dispre N(13%) cu viteze medii anuale cuprinse
intre 0,8 si 5,3 m/s. In timpul verii, in conditi de stabilitate atmosferica se manifesta o circulatie
termica locala a aerului, sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de uscat (noaptea) care se resimte
la o distanta de 10-15 km spre interiorul uscatului.
In judetul Tulcea functioneaza deja 125 de turbine eoliene care produc energie electrica, majoritatea
dintre ele pe teritoriul comunei Valea Nucarilor.

14

Vegetatia
Zona Deltei Dunrii este una dintre cele mai complexe zone umede, cu peste 30 tipuri de
ecosisteme in care traiesc 5429 de specii: 1839 specii de flora si 3590 specii de fauna.
Pe lista patrimoniului Mondial, Delta Dunrii a fost selectat pentru c prezinta fenomene naturale
superlative sau zone de o frumusete exceptionala. Deasemeni, conine cele mai importante si
semnificative habitate naturale pentru conservarea in-situ a diversitatii biologice, incluzand acele
specii amenintate, de o incontestabila valoare universala din punct de vedere al stiintei sau
conservarii.
Din cele 92 de habitate ale Romaniei, 30 se regasesc in spatiul Deltei Dunarii.
In decembrie 1990, Delta Dunarii a intrat in patrimoniul mondial al UNESCO ca rezervatie a
biosferei, dobandind maxima recunoastere internationala prin acceptarea de a figura pe Lista
UNESCO a Patrimoniului Natural si Cultural Mondial.
Biotopurile intalnite in Delta Dunarii sunt diverse: mlastini stuficole, lacuri, plaur plutitor sau fix,
paduri de foioase, vegetatie de grind cu sol sarat, vegetatie de pajiste, padure luxurianta, zavoaie, pe
scurt peste 1830 de specii de copaci si plante, specificul deltei fiind vegetatia plutitoare, a carei baza
este stuful, o planta perena care acopera peste 1500 de kmp din suprafata totala , constituit in plauri.
Plaurul este format dintr-o impletitura de rizomi de stuf si de radacini ale altor plante acvatice in
amestec cu resturi organice si sol, asociate intr-un strat gros de 0,5 - 1,6m. Plaurul se poate
desprinde de fundul ghiolurilor si baltilor, transformandu-se in insule plutitoare cu diferite marimi .
Terenurile mlastinoase, sunt acoperite cu papura, rogoz, salcie cenusie, izma de balta, macrisul de
apa, etc. Vegetatia pajistilor mesofile de grind - se extinde pe aproximativ 3% din totalul suprafetei
deltei, in special pe grindurile fluviale supuse inundarii periodice. Vegetatia de grind cu sol sarat se extinde pe aproximativ 6% din totalul suprafetei deltei, dezvoltandu-se pe soluri salinizate.
Zavoaiele, specifice deltei fluviale, sunt paduri de salcie, frasin, arin, plop, care cresc pe grindurile
fluviatile, sunt periodic inundate si se dezvolta pe 6% din totalul suprafetei. Intalnim patru tipuri de
zavoaie dezvoltate pe grindurile fluviatile joase, pe grindurile mai inalte, pe grindurile fluviatile
cele mai inalte. Un tip de zavoi mai rar este arinisul, care apare pe grindurile fluviatile din delta
marina.
In Delta Dunarii intalnim plante acvatice precum: nufarul alb, nufarul galben, stomata, lintita,
pestisoara, urticularia, aldrovanda. Ecositemul acvatic este foarte bine reprezentat de catre
fitoplancton, diverse specii de alge brune, verzi si albastre si de zooplancton, cu care se hranesc
organismele care traiesc in mal si pe fundul apei (nevertebrate, moluste).
In Delta Dunarii intalnim si incinte amenajate pentru culturi agricole si crescatorii piscicole.
Dezvoltarea anarhica a acestor amenajari, pana in anii 1989, au schimbat total peisajul deltaic, in
regresul tuturor speciilor prezente din Delta. Datorita ineficientei economice, o mare parte dintre
acestea sunt prevazute a fi reintegrate in regimul hidrografic natural.
Partea continentala a teritoriului are caracter predominant agricol si nu prezinta aspecte deosebite
sub acest aspect, exceptie facand rezervatia naturala Dealurile Bestepe (415 ha), reprezentativ
pentru vegetaia de step i silvostep din Dealurile Tulcei. Rezervatia se remarc prin coexistena
in cadrul acesteia atat a pajitilor stepice pe substrat calcaros ct i a celor pe substrat silicios, ceea
ce determina o crestere a numarului de specii. Specii precum Goniolimon collinum, Herniaria
hirsuta, Ephedra distachya sunt ntlnite doar n alte cteva rezervaii din judeul Tulcea. Alte specii
precum Reseda phyteuma, Symphytum tauricum, Rosa elliptica sunt conservate n arii protejate
doar aici, n cadrul nordului dobrogean.
O importanta deosebita o are si rezervatia geologica Agighiol - rezervatie paleontologica renumita
prin bogatia faunei fosile, in special amoniti - si punctul fosilifer cu ichtiosauri, recent descoperit de
profesorul Eugen Gradinaru. La acestea se adauga mai multe zone unde au fost identificate vestigii
arheologice: asezari Latne din sec. II-III (pe versantul nordic al dealului Pietros, la 350 m nordvest de sat), villa rustica datand din epoca romana, asezari din epoca romana (sec. II-III) la 1 km
nord-vest de sat, etc. Desi fauna de la Agighiol are o importanta deosebita din punct de vedere
stiintific, educativ si turistic, iar descrierea sumara a rezervatiei apare pe numeroase site-uri ale
judetului Tulcea, nu s-au realizat pana in acest moment amenajari sau delimitari ale perimetrului
15

rezervatiei paleontologice. Comunitatea locala in parteneriat cu organizatii neguvernamentale si-a


propus insa desfasurarea unor actiuni de protejare efectiva a sitului si de valorificare a acestuia, cum
ar fi: delimitarea rezervatiei geologice Agighiol si a sitului cu fosile de ichtiosauri; amenajarea unui
punct de informare dotat cu pliante si brosuri despre biodiversitatea si geologia sitului; amenajarea
de trasee geoturistice, semnalizate cu marcaje si amenajarea de poteci tematice, precum si o serie de
workshopuri si activitati educationale .
Cea mai mare parte a teritoriului Rezervatiei Biosferei Delta Dunrii(522820Ha) se afl n judeul
Tulcea (87,73%), adica 458700 Ha. Din acestea 1665006Ha, reprezentand 80.5% zone protejate se
afla pe teritoriul GAL Delta Dunrii.
In aceste conditii influenta reglementarilor privind Rezervatia Biosferei Delta Dunarii(RBDD) este
foarte importanta:
Caracteristici generale

suprafaa de 5228.20 Km patrati ( aprox. 2 % din suprafaa Romniei)

una dintre cele mai mari zone umede din lume

cea mai mare ntindere de stufri compact din lume


Uniti geografice

Delta Dunrii, incluznd Bratul Sfntu-Gheorghe

Complexul lagunar Razim-Sinoe

srturile Murighiol-Plopu

rezervatia Dealurile Bestepe


Biodiversitate

un adevrat muzeu natural al biodiversitii, care include 30 de tipuri de ecosisteme,

peste 5.000 de specii de flor i faun din care 1.689 de specii de flor i 3.448 de specii de
faun,

cea mai mare parte a populaiei europene de pelican comun Pelecanus onocrotalus (8.000) i
pelican cre Pelecanus crispus (200),

60% din populaia mondial de cormoran mic Phalacrocorax pygmaeus,

50% din populaia mondial de gsc cu gtul rou Branta ruficollis (pe timp de iarn),

altele: Pelican alb, Strc de noapte, Strc galben, Egreta mic, Strc rou, ignu, Loptar,
Codalb, Erete de stuf,etc.

16

Harta

RBDD

17

Suprafata agricola este de 64.063 Ha si reprezinta 31% din teritoriul administrativ al GAL DELTA
DUNARII, iar suprafata de paduri reprezinta numai 3.6% . In ordinea importantei, suprafetelor
agricole lucrate, o reprezinta terenurile cultivate cu cereale, plante tehnice si porumb, cu vii si mai
putin cu livezi sau fanete.

TERENURI
SUPRAF
206820

NUFARU

BESTEPE

MAHMUDIA

MURIGHIOL

VN

GAL
HA

5653

6530

6506

80449

15506

SUPRAF
AGRICOLA

64063,0

4276,0

75,6

4252,0

65,1

2546,0

39,1

9474,0

11,8

7358,0

47,5

PADURI

7378,0

485,0

8,6

1,0

0,0

707,0

10,9

2641,0

3,3

276,0

1,8

AGRICOL/TOTAL
GAL
[ %]

31,0

PADURI/TOTAL
GAL [%]

3,6

Sursa informatiilor: INS Tulcea si INS Constanta


TERENURI

SARICHIOI

JURILOVCA

CEAMURLIA

MV

SUPRAF GAL 206820

HA

27773

30263

13528

20607

SUPRAF AGRICOLA

64063,0

9918,0

35,7

8731,0

28,9

8294,0

61,3

9214,0

44,7

PADURI

7378,0

2625,0

9,5

643,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

AGRICOL/TOTAL GAL
[ %]

31,0

PADURI/TOTAL
[%]

3,6

GAL

18

1.2 Hri planul localizrii teritoriului


Teritoriul administrativ al GAL DELTA DUNARII

19

20

Teritoriul GAL Delta Dunarii este situat in judetul Tulcea si judetul Constanta cuprinzand localitati
al caror teritoriu administrativ este cuprins partial in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.
NUMELE LOCALITATII

NR. LOCUITORI

SUPRAF
TOTALA

DENSI
TATE

CODUL
INSSE

COMUNE

ORASE

SATE

DIN
ORAS

TOTAL
TERITORIU

Km2

LOC./
Km2

161053

NUFARU

NUFARU

2457

56,53

43,46

2031

65,3

31,10

MALCOCI
VICTORIA
ILGANI DE JOS
161552

BESTEPE

BESTEPE
BALTENII DE SUS
BALTENII DE JOS

160724

MAHMUDIA

MAHMUDIA

2795

65,06

42,96

160911

MURIGHIOL

MURIGHIOL

3778

804,49

4,70

3976

155,06

25,64

7457

277,73

26,85

5184

302,63

17,13

DUNAVATUL DE
SUS
DUNAVATUL DE
JOS
PLOPU
SARINASUF
COLINA
UZLINA
161482

VALEA
NUCARILOR

VALEA NUCARILOR
AGIGHIOL
IAZURILE

161179

SARICHIOI

SARICHIOI
SABANGIA
ZEBIL
ENISALA
VISTERNA

160644

JURILOVCA

JURILOVCA

21

SALCIOARA
VISINA
160092

2620

135,28

19,37

3334

206,07

16,18

TOTAL

0,00

33632

2068,2

16,26

% LOCUITORI ORASE
DIN TOTAL LOCUITORI
GAL (<25%)

0,00

CEAMURLIA
DE JOS

CEAMURLIA DE JOS
LUNCA

62253

MIHAI
VITEAZU

MIHAI VITEAZU
SINOE

Spaiul aferent teritoriului GAL Delta Dunarii cuprinde 9 comune (30 de localitati), spatiu considerat
eligibil pentru implementarea axei LEADER si denumit spaiu rural, conform legislaiei din Romnia.
Teritoriul GAL Delta Dunarii cuprinde 8 comune din judetul Tulcea si o comuna Mihai Viteazu din
judetul Constanta.(SCS1.4).
Din cele 9 unitati administrative aflate pe teritoriul GAL Delta Dunarii, comunele Bestepe, Ceamurlia
De Jos, Jurilovca, Mahmudia, Murighiol, Nufaru, Sarichioi, Valea Nucarilor si Mihai Viteazul sunt
Unitati Administrativ Teritoriale incluse in lista Zonelor Semnificativ Defavorizate(SCS 1.3).
Toate comunele de pe teritoriul GAL Delta Dunarii cuprind zone Natura 2000, in proportie de 80,5%,
conform adreselor de la Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea si Constanta, coroborat cu
suprafetele administrative ale comunelor transmise de Directia de Statistica si Directia Agricola Tulcea
si Constanta, aferente anului 2002 (SCS 1.3).

1.3 Populatie demografie


Teritoriului GAL Delta Dunarii are o populaie de 33.632 locuitori, cu o densitate de 16,26
locuitori/km2 (SCS 1.1 si SCS 1.2).
Populaia comunelor variaz ntre 2031 7457 locuitori, cea mai mare comun fiind com. Sarichioi
i cea mai mic com. Bestepe.
Ca tendinta generala a teritoriului dinamica populatiei este de scadere cu 3,5% in perioada de
referinta 2002 - 2010. Se remarca la acest capitol comunele Ceamurlia, Jurilovca si Sarichioi, cu o
scadere cuprinsa intre 10% si 7,5% . La polul opus gasim comunele Nufaru si Mihai Viteazucu o
crestere demografica de 4,8- 6,2% , de altfel si cele mai dinamice comune din punct de vedere
economic.
22

Populatia are o tendinta evidenta de imbatranire diferentele intre populatia peste 60 de ani si cea sub
19 ani atingand in anul 2010 o marja de 2%. Somajul declarat este relativ mic 2,74%, iar
populatia activa se cifreaza la 53% din total populatie.
In toate cele 9 comune analizate numrul noilor nscui nu este mai mare decat al celor decedai.
Comunele cu cel mai mare spor natural sunt Ceamurlia de Jos din judetul tulcea si Mihai Viteazu
din judetul Constanta.
POPULATIE

AN DE
SOLDUL
SOLDUL
SUB
REFERINTA MIGRARII NATURAL 20
2002
ANI
2010

PESTE
60 ANI
2010

POPULATIA SOMAJ
ACTIVA
2010

TOTAL

33632

-101

-282

6376

7051

17841

830

-0,30

-0,84

18,96

20,97

53,05

2,47

NUFARU

2457

10

-25

505

635

1372

63

BESTEPE

2031

-11

-38

354

430

1071

75

MAHMUDIA

2795

17

-13

532

652

1511

115

MURIGHIOL

3778

12

-32

772

810

1875

90

VALEA
NUCARILOR

3976

17

-61

684

1091

1874

58

SARICHIOI

7457

-17

-63

1006

1562

4143

187

JURILOVCA

5184

-46

-39

923

1009

2707

95

CEAMURLIA
DE JOS

2620

-55

-9

519

476

1270

91

MIHAI
VITEAZU

3334

-28

-2

1081

386

2018

56

Sursa datelor folosite la acest capitol:INS Tulcea si INS Constanta

23

DINAMICA POPULATIE 2002 - 2010

8000
7000
6000
5000
4000
3000

nr. persoane

2002

2000
1000
0

2008
2009

NUFARU

MAHMUDIA

VALEA

JURILOVCA

NUCARILOR

MIHAI

2010

VITEAZU

localitati

populatie/comune

2002

2008

2009

2010

%*

NUFARU

2457

2051

2565

2575

104,80

BESTEPE

2031

1976

1968

1930

95,03

MAHMUDIA

2795

2827

2804

2810

100,54

MURIGHIOL

3778

3556

3548

3547

93,89

VALEA NUCARILOR

3976

3757

3731

3707

93,23

SARICHIOI

7457

7081

7073

6898

92,50

JURILOVCA

5184

4896

4793

4734

91,32

CEAMURLIA DE JOS

2620

2431

2379

2356

89,92

MIHAI VITEAZU

3334

3387

3463

3541

106,21

TOTAL

33632

31962

32324

32098

96.38

* Dinamica populatiei intre anii 2002 2010 exprimata in procente

24

Analiza demografica a comunitatilor din teritoriul vizat de GAL Delta Dunarii:


TOTAL

ROMANI

NUFARU

2457

2443

BESTEPE

4826

4250

MURIGHIOL

3778

VALEA
NUCARILOR

TIGANI

LIPOVENI

UCRAINIENI

TATARI

MAGHIARI

GERMANI

499

43

24

3449

28

18

253

20

3976

3965

SARICHIOI

7457

4027

JURILOVCA

5184

2837

CEAMURLIA
DE JOS

2620

2569

48

MIHAI
VITEAZU

3334

3286

45

TOTAL

33632

26826

135

6269

79,76

0,40

18,64

BULGARI

ALTII

MAHMUDIA*

3417
2330

306

47

16

13

15

0,91

0,14

0,05

0,01

0,04

0,04

Romanii detin o pondere de 80% din intreaga populatie de pe teritoriul GAL Delta Dunarii. Cu
procente semnificative si impact importantant in dinamica demografica se afla comunitatile de rusilipoveni si ucrainieni cu 19% si respectiv 1%.
Venirea lipovenilor n Dobrogea dateaz de pe vremea lui Petru I, dup intensificarea persecuiilor
i prigoanei mpotriva lor, continuate i de Ecaterina a II-a. Ei primesc drept de edere n Dobrogea,
si in schimbul unor obligaii li se asigur libertatea cultului.
n anul 1930 recensmntul populatiei din Dobrogea noteaz un numr de 26.152 persoane de
origine rusa, iar pentru Romnia 50.725 de rui. Localitile cu majoritate lipovenesac n Dobrogea
erau:Carcaliu, Sarichioi, Jurilovca, Slava Cerchez, Slava Rus, Ghindreti, Mila 23, Sfitofca,
Periprava. Existau de asemeni comuniti importante i n localiti cu populaie cu majoritate
romneasc: Tulcea, Nvodari, Constana, Sulina, Mcin, Babadag, Mahmudia, 2 Mai, Chilia
Veche, Borduani ialtele mai mici.
In teritoriul GAL Delta Dunarii principalele comunitati de rusi lipoveni se afla in Sarichioi,
Jurilovca, Mahmudia si Murighiol. Ca parteneri a acestei minoritati in GAL avem Filiala din
Mahmudia a Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania si Asociatia Sfanta Ecaterina din Jurilovca.
Astzi, comunitatea se remarc prin pstrarea tradiiei: portul, n momentele festive ,obiceiurile i
mai ales credina i limba.

25

STRUCTURA ETNICA A TERITORIULUI GAL DELTA DUNARII

0%

19%

0%

ROMANI

1%

TIGANI

0%

LIPOVENI

0%

0%

UCRAINIENI

0%

TATARI
MAGHIARI
GERMANI
0%

BULGARI
ALTI

80%

ROMANI

TIGANI

LIPOVENI

UCRAINIENI

TATARI

MAGHIARI

GERMANI

BULGARI

ALTI

79,76

0,40

18,64

0,91

0,14

0,05

0,01

0,04

0,04

DINAMICA POPULATIE 2002 - 2010


8000
7000
6000
5000
nr. persoane 4000

2002
2008

3000

2009
2010

2000
1000
0
NUFARU

MAHMUDIA

VALEA
NUCARILOR
localitati

26

JURILOVCA

MIHAI
VITEAZU

1.4 Patrimoniu de mediu

Pe teritoriul judeelor Tulcea si Constanta au fost propuse 22 situri Natura 2000, dintre care 8 zone se afla pe teritoriul GAL Delta Dunrii.

SITURI NATURA 2000


SCI/SPA

HA

NUFARU
5653

BESTEPE
6530

MAHMUDIA
6506

ROSCI0060
DEALURILE
AGIGHIOLULUI

1433

ROSCI0065
DELTA DUNARII

454037

ROSCI0201
PODISUL NORD
DOBROGEAN

84812

ROSPA0009
BESTEPE MAHMUDIA

3663

2204,7

39

718,3

11

195,18

ROSPA0031 DELTA
DUNARII SI
COMPLEXUL
LAGUNAR RAZIM
SINOE

512820

2148,1

38

2547

39

4098,8

63

ROSPA0091
PADUREA
BABADAG

58473

ROSPA0052 LACUL
BEIBUGEAC

470

2261,2

40

2939

45

4228,9

65

MURIGHIOL
80449

70795

75622

470

27

VN
15506

88

94

0,01

SARICHIOI
%

27773

JURILOVCA
30263

CEAMURLIA
13528

20607

620,2

277,7

4187

27

13609

49

20276

67

6358,2

47

3055

11

605,26

135,28

13609

49

25724

85

11228

83

3055

11

605,26

135,28

155,1

4962

32

MV

12158

59

ROSCI 0066 Delta


Dunarii - zona marina

123374

TOTAL Natura 2000

603198

N2000 PE
TERITORIU GAL

166500

206820

4465,9

79

5485

84

4424,1

68

76092

95

5737

37

80,5%

Datele din acest tabel au fost sintetizate din datele furnizate de Agentiile de Protectie a Mediului Tulcea si Constanta

28

16942

61

26329

87

11364

84

3503

17

15661

76

Din suprafata totala a GAL DELTA DUNARII DE 206.820 ha, 166.500 Ha reprezinta zone
Natura 2000 care echivaleaza cu 80,5% din teritoriul GAL.
Cea mai mare pondere a suprafetelor Natura 2000 se gaseste in Unitatea Administrativ Teritoriala
(UAT) Murighiol cu o pondere de 95% si cea mai mica in UAT Valea Nucarilor cu o pondere de
numai 37%.

29

Descrierea siturilor de importanta comunitara aflate pe teritoriul judetului Tulcea in zona GAL DELTA DUNARII,
conform Ordinului nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta
a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania cu modificarile ulterioare.
Denumirea sitului

ROSCI 0060
Dealurile
Agighiolului

ROSCI 0065
Delta Dunarii

Suprafaa
ha

Suprafata UAT
cuprinsa in sit
( in procente)
1433 Sarichioi (1%),
Valea Nucarilor
(4%)

454037 Bestepe (45%),


Ceamurlia de Jos
(47%), Jurilovca
(67%), Mahmudia
(65%), Murighiol
(88%),
Nufaru (40%),
Sarichioi (49%),
Valea Nucarilor
(27%)

Caracteristici principale
Directiva Habitate
Tipuri de habitate:
40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos
Specii de mamifere:
2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 1335 Spermophilus citellus
(Popndu, ui)
Specii de amfibieni i reptile :
1 219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean)
Specii de plante :
2236- Campanula romanica (Clopotel dobrogean)
Tipuri specifice de habitate :
1110 - Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de ap de mare; 1150* -Lagune
costiere; 1210 - Vegetaie anual de-a lungul liniei rmului; 1310 - Comuniti cu salicornia i
alte specii anuale care colonizeaz terenurile umede i nisipoase; 1410 - Pajiti srturate de tip
mediteranean (Juncetalia maritimi); 1530* - Pajiti i mlatini srturate panonice i pontosarmatice; 2110 - Dune mobile embrionare (n formare); 2130* - Dune fixate cu vegetaie
herbacee peren (dune gri); 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede
intradunale; 3130 - Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din Littorelletea
uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligomezotrofe cu vegetaie
bentonic de specii de Chara; 3150 - Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion
sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice i iazuri; 3260 - Cursuri de ap din zonele de
cmpie, pn la cele montane, cu vegetaie din Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion;
3270 - Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i Bidention; 40C0* 30

Tufriuri de foioase pontosarmatice; 6260* - Pajiti panonice i vest-pontice pe nisipuri;


62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 - Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau
argiloase (Molinion caeruleae); 6420 - Pajiti mediteraneene umede cu ierburi nalte din
Molinio-Holoschoenion; 6430 - Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul
cmpiilor, pn la cel montan i alpin; 6440 - Pajiti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajiti
de altitudine joas (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis); 7210* - Mlatini calcaroase
cu Cladium mariscus ; 91AA - Vegetaie forestier ponto-sarmatic cu stejar pufos; 91F0 Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i
Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene i tufriuri (Nerio-Tamaricetea i Securinegion
tinctoriae)
Specii de mamifere:
1355 - Lutra lutra (Vidr, Lutr); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de step); 1356* Mustela lutreola (Nori, Nurc); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635 Vormela peregusna (Dihor ptat)
Specii de amfibieni i reptile:
1188 - Bombina bombina (Buhai de balt cu burta roie); 1220 - Emys orbicularis (Broasc
estoas de ap); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean); 1993 - Triturus
dobrogicus (Triton cu creast dobrogean); 1298 - Vipera ursinii (Viper de step)
Specii de peti:
2491 - Alosa pontica (Scrumbie de Dunre); 4120 - Alosa tanaica (Rezeafc de Dunre); 1130
- Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvrlug); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuor
de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghibor de ru); 1157 - Gymnocephalus schraetzer
(Rspr); 1145 -Misgurnus fossilis (ipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabi); 1134 - Rhodeus
sericeus amarus (Boare); 1146 -Sabanejewia aurata (Dunari); 2011 - Umbra krameri
(ignu); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 Zingel zingel (Pietrar)
Specii de nevertebrate:
4056 Anisus vorticulus ; 4027 - Arytrura musculus; 4028 - Catopta thrips; 4045 - Coenagrion
ornatum (rncu); 4030 - Colias myrmidone; 1082 Graphoderus bilineatus ( Gandac de
apa ) ; 1060 - Lycaena dispar; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4036 Leptidea morsei ; 1089
Morimus funereus ( Croitorul cenusiu ) ; 4064 - Theodoxus transversalis (Melc)
31

Specii de plante :
1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrel); 2253 - Centaurea jankae (Vineele, Dioc,Zglvoc);
2255 - Centaurea pontica (Vineele, Dioc, Zglvoc); 4067 - Echium russicum (Capul arpelui);
1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoia de balt)

ROSCI 0201
Podisul Nord
Dobrogean

84812 Ceamurlia de
Jos(1%),
Jurilovca (2%),
Sarichioi (11%),

Tipuri de habitate:
40C0* - Tufriuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 Comuniti pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stncrii
silicioase; 8310 -Peteri n care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaie forestier
ponto-sarmatic cu stejar pufos;91I0* - Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.;
91M0 - Pduri balcano-panonice de cer i gorun;91X0 - Pduri dobrogene de fag; 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen; 92A0 - Zvoaie cu Salix alba i Populus alba
Specii de mamifere:
2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romnesc); 2633 Mustela eversmannii
(Dihor de step); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoav); 2021
Sicista subtilis (oarece sritor de step); 1335 - Spermophilus citellus (Popndu, ui); 2635
- Vormela peregusna (Dihor ptat)
Specii de amfibieni i reptile:
1188 Bombina bombina(Buhai de balt cu burta roie ); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur
mare); 1219 - Testudo graeca (estoas de uscat dobrogean)
Specii de nevertebrate:
4011 - Bolbelasmus unicornis (Crbuul cu corn); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare);
1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuiu); 4053 Paracaloptenus
caloptenoides ( Calul dracului )
Specii de plante:
2236 - Campanula romanica (Clopoel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineele,Dioc,
Zglvoc); 327 - Himantoglossum caprinum (Oule popii); 2079 - Moehringia jankae
(Merinan); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruian cu cinci degete)

32

Descrierea siturilor de protectie speciala avifaunistica aflate pe teritoriul judetului Tulcea in zona GAL DELTA DUNARII, conform H.G.
nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania cu modificarile si completarile ulterioare .

Denumirea
sitului

ROSPA 0009
Bestepe Mahmudia

Suprafaa
(ha)

Suprafata unitatii
administrative
teritoriale cuprinsa
in sit ( in procente)
3663 Bestepe
(11%),
Mahmudia
(3%),
Nufaru
(39%),
Valea
Nucarilor
(1%)

Caracteristici principale ,
Directiva Pasari

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate.
Conform datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
migratoare (Bonn): 30
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Calandrella brachydactyla
Oenane pleschanka
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare.
(situl este bottle-neck pentru rapitoare)
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Branta ruficollis
Circus cyaneus

33

ROSPA 0031
Delta Dunarii si
Complexul
Razim - Sinoie

512820 Bestepe
(39%),
Ceamulia de Jos
(83%),
Jurilovca
(85%),
Mahmudia (63%),
Murighiol
(94%),
Nufaru
(38%),
Sarichioi
(49%),
Valea
Nucarilor
(32%)

89 - Specii de pasari enumerate n anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC


122 - Specii de pasari cu migratie regulata nementionate n anexa I a Directivei
Consiliului 2009/147/EC
Valoarea universala a Deltei Dunarii si a Complexului lagunar Razim-Sinoie a fost
recunoscuta prin includerea n reteaua international a rezervatiilor biosferei (1990), n
cadrul Programului OMUL si BIOSFERA(MAB) lansat de UNESCO. Rezervatia
Biosferei Delta Dunarii a fost recunoscuta n septembrie 1991, ca Zona umeda de
importanta internationala, mai ales ca habitat al pasarilor de apa- Conventia RAMSAR.
Valoarea de patrimoniu natural universala a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a fost
recunoscuta prin includerea acesteia n Lista Patrimoniului Mondial Cultural si Natural, n
decembrie 1990. Valoarea patrimoniului natural si eficienta planului de management
ecologic aplicat n teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au fost recunoscute prin
acordarea n anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate .Acest sit gazduieste
efective importante ale unor specii de pasari protejate.
Situl este deosebit de important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Pelecanus crispus, Pelecanus onocrotalus, Aythya nyroca, Falco vespertinus,
Phalacrocorax pygmeus, Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax,
Egretta alba, Recurvirostra avosetta, Ardeola ralloides, Sterna albifrons, Porzana
porzana,Haliaeetus albicilla, Sterna hirundo, Larus melanocephalus, Himantopus
himantopus, Glareola pratincola, Platalea leucorodia, Ixobrychus minutus, Charadrius
alexandrinus, Chlidonias hybridus, Circus aeruginosus, Ardea purpurea, Botaurus stellaris,
Coracias garrulus, Alcedo atthis, Gelochelidon nilotica.
Deoarece aceasta zona reprezinta limita de areal pentru Falco naumanni, exista fluctuatii
ale efectivelor cuibaritoare n perimetrul sitului.
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Phalacrocorax pygmeus, Gelochelidon nilotica,Larus minutus, Sterna caspia, Sterna
sandvicensis, Philomachus pugnax, Recurvirostra avosetta, Himantopus himantopus,
Charadrius alexandrinus, Puffinus yelkouan, Aquila pomarina, Phalaropus lobatus, Larus
genei, Pluvialis apricaria, Tringa stagnatilis, Tringa erythropus, Limosa limosa, Larus
ridibundus, Numenius arquata, Calidris minuta, Anas clypeata, Calidris alpina, Calidris
34

ferruginea, Phalacrocorax carbo,Tringa totanus, Tringa nebularia, Vanellus vanellus,


Larus canus, Gallinago gallinago, Calidris alba, Anas crecca, Calidris temminckii,
Arenaria interpres, Chlidonias leucopterus, Charadrius hiaticula, Charadrius dubius, Anser
fabalis, Anas querquedula, Tringa ochropus, Anas acuta,Larus cachinnans, Larus fuscus,
Lymnocryptes minimus, Mergus serrator, Limicola falcinellus.
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Anser erythropus, Aquila clanga, Branta ruficollis, Phalacrocorax pygmeus, Cygnus
cygnus, Egretta alba, Mergus albellus,Falco columbarius, Netta rufina, Aythya ferina,
Aythya fuligula, Anser anser.
ROSPA 0091
Padurea
Babadag

58473

Ceamurlia de Jos
(1%),
Jurilovca
(2%), , Sarichioi
(11%),

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
migratoare (Bonn): 61
c) numar de specii periclitate la nivel global: 6
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Falco vespertinus
Falco cherrug
Coracias garrulus
Hieraaetus pennatus
Accipiter brevipes
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Oenane pleschanka
Picus canus
Milvus migrans
Dendrocopos medius
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Haliaeetus albicilla
35

Ficedula parva
Ciconia ciconia

ROSPA 0052
Lacul Beibugeac

470

Murighiol (1%)

Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:


Circus macrourus
Circus cyaneus
SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife
International: C1, C2, C6.
Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform
datelor avem urmatoarele categorii:
a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 39
b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor
migratoare (Bonn): 56
c) numar de specii periclitate la nivel global: 7
Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare:
Glareola pratincola
Falco vespertinus
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Situl este important in perioada de migratie pentru speciile:
Branta ruficollis
Ayya nyroca
Pelecanus crispus
Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Platalea leucorodia
Pelecanus onocrotalus
Plegadis falcinellus
Glareola pratincola
Ardeola ralloides
Larus melanocephalus
36

Recurvirostra avosetta
Nycticorax nycticorax
Himantopus himantopus
Sylvia nisoria
Tringa glareola
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii:
Phalacrocorax pygmaeus
Branta ruficollis
Anser albifrons
Cygnus cygnus
In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de
balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife
International: C1, C2, C3, C4.

Datorita faptului ca exista suprapuneri intre siturilor de protectie speciala avifaunistica si siturile de importanta comunitara, prezentam o harta privind
suprapunerea celor 2 tipuri de situri NATURA 2000, cu teritoriul GAL DELTA DUNARII.

37

38

De o importanta deosebita este patrimoniul de mediu a carui situare confera posibilitatea valorificarii sale
in scop turistic. Majoritatea comunelor din zona vizata dispun de zone naturale cu un potential turistic
deosebit dar insuficient valorificat.
Comuna Nufaru reprezinta poarta de intrare in teritoriul GAL DELTA DUNARII venind dinspre Municipiul
Tulcea, la numai 11 km de acesta. Datorita pozitiei pe malul Bratului Sf. Gheorghe si a retelei rutiere care o
leaga- prin trecere cu bacul- de cateva asezari pitoresti dintre bratele Sf. gheorghe si Sulina, Nufaru
reprezinta un punct nodal in circuite turistice care sa puna in valoare teritoriul.
Potenialul turistic al comunei Mahmudia decurge din amplasarea localitii pe malul stng al braului Sf.
Gheorghe. Turismul are rdcini destul de vechi, datorit poziiei favorabile, pe malul braului sudic al
deltei. Vechiul hotel Plaur (150 locuri) a fost refcut i introdus n circuitul turistic, sub un alt nume
(Monjardin), ntre timp aprnd i alte cteva pensiuni i hoteluri cu grad ridicat de clasificare.
Comuna Murighiol este locul unde se poate ajunge foarte repede, fiind racordata la o buna retea de drumuri
asfaltate cu afluire dinspre galati, Braila, Bucuresti, tulcea, si Constanta. Are o buna retea agroturistica in
dezvoltare, iar din Murighiol se poate ajunge in toate zonele mirifice pe care le imbratiseaza bartele Sulina si
Sfantu Gheorghe precum si accse catre Lacul Razim. Lacul Sarat, numit de specialisti Saraturile de la
Murighiol, este o microrezervatie naturala. Este un loc de cuibarit pentru piciorong, avozeta (monumente ale
naturii), cioc-intors, rata cu ciuf, fluierarul de lac. .
Comuna Valea Nucarilor este formata din 3 sate insirate de-a lungul Lacului Razim. Puncte de interes
turistic: punctul fosilifer de la Agighiol situat in Dealul Pietrosu; mormant tumular de la Agighiol, unde s-a
descoperit un tezaur de piese de podoaba reprezentativ pentru arta geto-scythica, Lacul razim, insula Popina.
In cazul comunei valea Nucarilor, potentialul turistic se constituie dintr-o reea de pensiuni n jurul lacurilor
Razelm, Popina, Ghiol i Agighiol.
Situat pe malul celui mai mare lac de ap dulce din Romnia, lacul Razelm, localitatea Sarichioi are la
randul ei un potenial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat. Frontoanele caselor au elemente
decorative traforate cu diverse motive ornamentale: peste, evantaie, caluti-de-mare, frunze si pomul vietii
n Jurilovca, turismul de agrement s-a dezvoltat rapid. n timpul anului unii turiti vin pentru pescuit
sportiv (staiunea Lunca), alii cutnd Jurilovca doar ca destinaie estival (Gura Portiei), fr a exclude
posibilitatea pescuitului. Staiunea Lunca ofer faciliti de cazare foarte bune, punnd la dispoziia turitilor
22 de apartamente de trei stele i opt camere duble. Capul Dolosman un promontoriu stncos, singura
faleza de acest tip din Romnia, unde se afl i situl arheologic, Insula Bisericua i grindul Lupilor ambele
declarate rezervaii naturale se numr printre obiective turistice naturale din Jurilovca. De la Jurilovca se
poate ajunge cu vaporaul la Gura Portiei, un sat de vacan situat pe fia ngust de pmnt dintre lacul
Golovia i Marea Neagr.
n comuna Ceamurlia de Jos, lacul Golovita constituie un mediu excelent pentru pescuitul sportiv.
Din punct de vedere geografic com Mihai Viteazu face parte din cadrul Complexului Razelm Sinoe
,important obiectiv turistic. Teritoriul comunei Mihai Viteazu este partial cuprins in cadrul Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii . A inceput o dezvoltare a agoturismului in localitatea Sinoe si cu posibilitatea de a
accede n Grindul Lupilor si n Rezervaia Biosferei Delta Dunrii. Spre vest padurea formeaz cadre
compacte pe dealurile dinspre Tariverde, ntr-o varietate de arbori i arbuti ca : pin, salcm, frasin,
mojdrean, pducel, lemn cnesc, mce, ctin, liliac, iasomie. O foarte importanta resursa pentru comuna
Mihai Viteazu o reprezinta recolta de stuf din jurul lacului Sinoe. Acesta este folosit pentru export, fiind
comercializat catre Germania, Olanda, etc.

39

1.5 Patrimoniul arhitectural si cultural


Evaluarea resurselor culturale (patrimoniu cultural material si imaterial) a avut la baza zonarea
teritoriului determinat in functie nu atat de impartirea administrativ cat de caracteristicile culturale
comune (tradiii, obiceiuri, arhitectur tradiional, patrimoniu cultutral arheologic i arhitectural).
Din perspectiva dezvoltarii durabile, acest tip de zonare ofera cele mai bune oportunitati de
dezvoltare si de investitii, cu sanse maxime de a fi atat durabile cat si in armonie cu natura.
Deasemeni, pot fi integrate mult mai bine decat zonele administrative intr-un concept de
promovare durabila a Deltei Dunarii .
Cele 3 zone determinate sunt Jurilovca - Enisala, Mahmudia Murighiol, Valea Nucarilor Sarichioi
Zona Jurilovca
1. Situri arheologice:
1.a. Cetatea greco-romana Orgame (Argamum), cod LMI TL I s A 05808, situata la Capul
Dolosman, in proximitatea localitatii Jurilovca (5 km) prima cetate de pe treitoriul Romaniei
mentionata intr-un izvor antic si intemeiata de greci.Drumul de acces a fost recent reabilitat.
Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv:
E87 de la Tulcea catre Constanta, intersectia rutiera "Doua Cantoane" la stnga, spre Jurilovca; din
Jurilovca, spre est, conform indicator.
1.b. Cetatea medievala Enisala, cod LMI TL I s A 05785 fortificatie militara construita pe cel
mai inalt promontoriu situat intre lacurile Babadag si Razim, de forma poligonala, pe o suprafata de
0,3 ha. A facut parte din lantul de colonii genoveze care includea orasele din Delta pana la Cetatea
Alba de la Gurile Nistrului si Caffa si Balaclava din sudul Creimeei. Se afla in proximitatea
localitatii Enisala. Drumul de acces a fost recent reabilitat.
1.c. Dealul Mormintelor din comuna Mihai Viteazu inalt de 124 m, numit asa pentru ca la
poalele muntelui s-au gasit mai multe morminte in urma unor sapaturi arheologice.
2.Muzee:
2.a. Gospodaria araneasca in situ de la Enisala. Reprezinta sinteza arhitecturii traditionale din
nordul Dobrogei de la inceputul secolului XX: casa cu tinda centrala si doua camere, bucatarie de
iarna si magazie, prispa cu balustrada si stalpi.Se afla in administrarea Institutului de Cercetari Eco
Muzeale Tulcea.
Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv:
dinspre Tulcea sau Constanta pe E 87 pna la Babadag si, prin Babadag, spre est cca. 8 km.
3. Alte obiective culturale:
3.a. Amza Saisi (stana lui Amza) din comuna MihaiViteazu deal despre care se povesteste ca
un turc pe nume Amza crestea sute de oi si la care munceau romani veniti din Moldova;
3.Tipuri de turism practicate:
3.a. Turism de agrement i odihn
3.b. Turism cultural i religios
3.c. Turism piscicol
3.d. Agroturism
Zona Murighiol
1.Situri arheologice:
40

1.a. Cetatea romana Halmirys, cod LMI TL I s A 05844. cetate romano- bizantina intemeiata pe
malul sudic al golfului antic cu acelasi nume al Marii Negre. Are forma trapezoidala, cu o suprafata
de circa 2 ha, cu 15 turnuri, 3 porti si trei valuri de aparare.In anul 2001, aici a fost descoperita
cripta care adapostea ramasitele sfintilor Epictet si Astion, martirizati in anul 290 p. Chr., in timpul
domniei imparatului Diocletian.Se afla in proximitatea localitatiiMurighiol, drumul de acces fiind
in stare buna.
Descrierea traselului care poate fi folosit pentru a ajunge la obiectiv:
DJ Tulcea-Dunavatul de Jos, la 2 km. est de satul Murighiol.
1.b. Cetatea Romana Salsovia, situata in proximitatea localitatii Mahmudia. Posibilitate redusa de
acces.
1.c. Cetatea Nufaru /Prislav construita de bizantini la sfarsitul secolului X, functioneaza pana
in sec. XIII in contextul invaziei mongole.
2.Meteuguri specifice:
2.a. Atelierul de impletituri din papura de la Mahmudia. Singurele produse din papura cu valoare
de brand, conferita de originalitatea modelelor i de pictarea n culorile specifice zonei: albastrul
arhitecturii ruseti tradiionale inviorat de restul culorilor calde.
3. Obiceiuri locale/manifestari culturale anuale:
3.a. Festivalul de teatru pentru amatori Salsovia de la Mahmudia singurul festival de teatru
pentru organizat in mediul rural din Romania
3.b. Ansamblul Folcloric de cantece si dansuri al Comunitatii Rusilor Lipoveni din Mahmudia
4.Tradiii gastronomice :
4.a. borul de pete
4.b.produse i subproduse tradiionale din pete
5. Tipuri de turism practicate:
5.a. Turism de agrement i odihn
5.b. Turism cultural i religios
5.c. Turism piscicol,
5.d. Agroturism
6. Biserici i manastiri:
Biserica de rit vechi pictata exterior de la Mahmudia
7. Alte obiective:
Cazematele datand din timpul primului razboi mondial de la Mahmudia, situate pe culmea primuia
dintre dealurile Bestepe (la statia meteo)
Zona Valea Nucarilor
1.Situri arheologice:
Descoperirile arheologice de pe Dealul Agighiol Localitatea Agighiol este cunoscuta in lumea
intreaga ca un important punct fosilifer triasic. Punctul fosilifer de la Agighiol, situat in Dealul
Pietrosu (206 m), se desfasoara pe o suprafata de 3 hectare. Pe teritoriul sau a fost descoperit un
tumul ce adapostea un mormant princiar, datat de arheologi sec. 4 - 2 I.Hr.
Tezaur scitic Agighiol (Tezaurul de la Agighiol) reprezinta mostenirea voievodului din perioada
dacica de dinaintea lui Burebista (82-44 i.Hr.), si anume Basaraba. Este unul dintre cele mai
reprezentative tezaure pentru arta tracogetica de pe teritotiul dobrogei. Tezaurul este de o
importanta deosebita, deoarece poate stabili o punte de legatura intre lumea geto-dacica antica si
41

societatea feudala romaneasca, ceea ce demonstreaza, implicit, continuitatea si permanenta sedere a


stramosilor nostri pe aceste teritorii.
Complexul funerar de la Agighiol ocupa un areal cu un diametru de 32 m, avea o inaltime de 2 m
in forma boltita si cuprindea 3 incaperi (pocale ce ilustreaza cervideul cu opt picioare,"Sarabha",
aplica din argint, coifuri si vase din aur si bronz, nasture din argint, care pot fi vazute la Muzeul de
Istorie
si
Arheologie
din
Tulcea).
Rezervatia geologica Agighiol are in total 9,7 ha, singura rezervatie de fosile marine din Europa, si
se situeaza in partea nordica a Lacului Razelm, la NV de localitatea Agighiol, intre Dealul Redi si
Agighiol.
2.Tradiii gastronomice :
- Branza de oaie
- vinuri si rachiuri
5. Tipuri de turism practicate:
-. Turism de agrement i odihn
-. Turism piscicol
-. Agroturism

42

43

2. ECONOMIA LOCALA
2.1 Repartizarea populaiei active

POPULATIE

POPULATIA
ACTIVA
2010

SECTOR
AGRICOL

SECTOR
INDUSTRIAL
SI DE
ARTIZANAT

SECTOR DE
COMERT

SECTOR
PRIVIND
SERVICIILE

TOTAL

17841

630

441

272

1479

15,82

3,53

2,47

1,52

8,29

NUFARU

1372

187

16

19

104

BESTEPE

1071

12

56

MAHMUDIA

1511

62

268

42

161

MURIGHIOL

1875

78

39

169

VALEA NUCARILOR

1874

52

23

27

99

SARICHIOI

4143

58

29

62

538

JURILOVCA

2707

132

83

47

167

CEAMURLIA DE JOS

1270

31

12

86

MIHAI VITEAZU

2018

21

12

99

Datele din acest tabel au fost sintetizate din datele furnizate de INS Tulcea si INS Constanta

44

REPARTITIA POPULATIEI ACTIVE IN TERITORIUL GAL DELTA DUNARII

1372

2018

1071
1270
1511

NUFARU
BESTEPE
MAHMUDIA
MURIGHIOL
VALEA NUCARILOR

2707

SARICHIOI

1875

JURILOVCA
CEAMURLIA DE JOS
MIHAI VITEAZU

1874

4143

POPULATIE

AN DE
REFERINTA 2010

TOTAL

32098

100,00

% POPULATIE
ACTIVA

% POPULATIE IN
SOMAJ

56

SUB
20
ANI
2010

PESTE 60
ANI
2010

POPULATIA
ACTIVA
2010

SOM
AJ
2010

2,59

6376

7051

17841

830

NUFARU

2575

53,28

2,45

505

635

1372

63

BESTEPE

1930

55,49

3,89

354

430

1071

75

MAHMUDIA

2810

53,77

4,09

532

652

1511

115

MURIGHIOL

3547

52,86

2,54

772

810

1875

90

VALEA
NUCARILOR

3707

50,55

1,56

684

1091

1874

58

SARICHIOI

6898

60,06

2,71

1006

1562

4143

187

JURILOVCA

4734

57,18

2,01

923

1009

2707

95

CEAMURLIA DE
JOS

2356

53,90

3,86

519

476

1270

91

MIHAI VITEAZU

3541

56,99

1,58

1081

386

2018

56

Datele sunt sintetizate, in conformitate cu cerintele finantatorului, din documentele trasmise de INS Tulcea si INS Constanta

45

Pe scurt ele arata ca principalele activitati economice sunt repartizate astfel:


- agricultur i cresterea animalelor, pescuit i piscicultur (3,53%),
- industrie si artizanat (2,47%),
- comert (1,52%),
- servicii publice, constructii si servicii tertiare (8,29%).
Aceste date arata de fapt, ca din totalul populatiei active de 17.841 persoane active( calculat dupa
definitiile INS) numai 15,82% au un salariu de pe urma muncii prestate.
Acest stare caracterizeaza toate zonele rurale sarace din Romania. Majoritatea locuitorilor traiesc
din agricultura de subzistenta, din pescuit fara a fi incadrati intr-o forma fiscalizata, sau din munca
cu ziua, cu sau fara documente de angajare in diferite locuri. Pe de alta parte datele oferite de INS
nu mai concorda, cel putin la capitolul comert si servicii cu situatia existenta
O problem major este calificarea i ocuparea forei de munc din mediul rural. Datorit faptului
c multe din localitile rurale sunt situate la distan mare de Tulcea iar salariile nete medii din
Tulcea nu acoper costurile minimale de transport i cazarea n municipiul Tulcea, exist un interes
sczut pentru locuri de munc n orae. n momentul de fa, stimulentele acordate de ctre Agenia
de Ocupare a Forei de Munc nu i motiveaz.
O alta problema majora este migraia forei de munca. Conform datelor preluate de la INS Tulcea
si Constanta( vezi capitolul 1.3) in perioada 2008 2010 au migrat in medie, un numar de 1100
persoane, marea majoritate persoane active pe piata muncii sau la inceput de angajare ceea ce
reprezinta 3,5% din totalul populatiei teritoriului, sau daca raportam la populatia activa scorul creste
la 6,3%.
Situatia populatiei active in comunele vizate de GAL Delta Dunarii:
Sarichioi - Nivelul de pregtire al populaiei este sczut, ponderea cea mai mare avnd-o
persoanele care au pregtire elementar n proporie de 65%, urmnd apoi persoanele cu studii
liceale doar 20% i cu studii universitare n proporie de 10%.
Imposibilitatea comunitati de a asigura o colarizare a populaiei tinere la un nivel mai ridicat i ct
mai apropiat de posibilitile i cerinele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare spre
colile din mediul urban a populaiei tinere. Slaba pregtire educaional la nivelul comunitii este
completat i de o slab calificare a forei de munc existente. Un aspect pozitiv important n viaa
economico-social l reprezint ns faptul c Primria a iniiat n trecut proiecte de colaborare cu
AJOFM Tulcea pentru calificarea forei de munc pe sectoarele de legumicultur, apicultur i
piscicultur.
Cu toate acestea, raportat la nevoile comunitii, aceste programe sunt nc slab reprezentate n
structura populaiei i necesit o extindere att pe domenii de activitate ct i ca numr de
beneficiari.
Jurilovca Nivelul de pregtire al populaiei este sczut, ponderea cea mai mare avnd-o
persoanele care au pregtire elementar n proporie de 55%.
Imposibilitatea oraului de a asigura o colarizare a populaiei tinere la un nivel mai ridicat i ct
mai apropiat de posibilitile i cerinele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare spre
colile din mediul urban a populaiei tinere, implicit la accentuarea fenomenului mbtrnirii
populaiei.

46

Slaba pregtire educaional la nivelul comunitii este completat i de o slab calificare a forei de
munc existente.
Murighiol - Repartizarea populaiei n funcie de studii se prezint astfel: absolveni de studii
elementare - 55%, absolveni de studii liceale - 44%, absolveni de studii universitare: 1%, fr
studii: 0%. n ultimii doi ani, 10% dintre absolvenii locali ai ultimului nivel de studii oferit n
comunitate au devenit studeni.
Programele Primriei de cretere a calitii resurselor umane din comunitate vizeaz att
mbuntirea infrastructurii de nvmnt, ct i organizarea de cursuri de formare i reconversie
profesional. Astfel, n ultimii trei ani, s-au realizat proiecte de construcie a unei noi coli i de
reabilitare a colilor existente din Dunavu de Sus, Murighiol, Dunavu de Jos, din fonduri proprii
i cu sprijinul Ministerului Educaiei. Strategia Primriei de susinere a educaiei include construcia
unui liceu i a unui campus liceal, pentru atragerea elevilor din satele/comunele vecine.
n ultimii ani s-au realizat trei programe de reconversie profesional, prin 3 programe ale AJOFM
Tulcea, la care au participat 300 de persoane, alturi de mai multe iniiative ale Primriei n scopul
calificrii forei de munc, asistenei i sociale etc.
Problemele sociale cele mai acute n comuna Murighiol sunt srcia, vrsta naintat a populaiei,
slaba calificare a forei de munc, migraia tineretului i a persoanelor calificate.
Mahmudia - Nivelul educaiei n comun este destul de ridicat, astfel c n ultimii doi ani aprox.
40% din tineri au devenit studeni. Prioritile comunei n acest domeniu se concentreaz pe
meninerea infrastructurii existente (liceul) i introducerea anului terminal la SAM. De asemenea, n
ultimii ani au existat proiecte de reabilitare a infrastructurii de nvmnt prin fonduri de la Banca
Mondial.
n ceea ce privete recalificare resurselor umane, n ultimii ani s-au derulat o serie de programe
iniiate de Primrie, n colaborare cu AJOFM Tulcea, de care au beneficiat 180 de persoane (120
pescari, buctari, lucrtori din turism i 60 de beneficiari prin programul de consultan agricol).
Ceamurlia de Jos - Gradul de educaie al populaiei este destul de sczut: 45% din populaie cu
pregtire elementar; 40% au studii liceale, doar 10% cu studii universitare, iar 5% din populaie nu
a beneficiat de nici un fel de studii
Specializarea forei de munc reprezint o necesitate acut a comunei. n acest domeniu, au existat
urmtoarele iniiative ale Primriei:
1. Curs pentru creterea animalelor cu Direcia Agricol, 56 cursani
2. Asisteni sociali, 15 cursani
Nufaru - Prioritile comunei din punct de vedere al resurselor umane sunt atragerea de investiii
pentru a crea locuri de munc i dezvoltarea antreprenorial a locuitorilor localitii. Iniiative ale
Primriei referitor la recalificarea forei de munc a existat una singur, n anul 2007.
Gradul de educaie n comun se prezint astfel: 50% din populaie are studii elementare, 150 de
persoane au urmat studii liceale i 30 de persoane au absolvit studii universitare n ultimul an.
Problemele sociale cele mai acute n comun sunt srcia i slaba calificare a forei de munc.
47

Bestepe - Prioritatea primriei n ceea ce privete resursele umane vizeaz calificarea continu a
forelor de munc pentru ocupare n activitile locale. Nu au existat nc programe iniiate de
primrie pentru reconversie profesional.
Nivelul de educaie al populaiei este destul de sczut: majoritatea populaiei, 85%, prezint doar
studii elementare; studii liceale prezint 25% din populaie iar studii universitare doar 5%.
Mihai Viteazu - Un fenomen extrem de actual in comuna Mihai Viteazu este aparitia si cresterea
numarului persoanelor care se angajeaza pe perioade determinate de timp, numiti zilieri. Aceste
persoane nu sunt inregistrare ca si angajati datorita fluctuatiilor mari a acestora. Angajatorii sunt
asociatiile familiale sau societatile comerciale care au ca si domeniu de activitate cresterea
animalelor si prelucrarea pamantului in agricultura si viticultura.
In cele doua comune nu exista persoane angajate cu jumatate de norma, ci doar cunorma intreaga.
De asemenea, pentru ca domeniile de activitate nu impun o anumita sezonalitate, nu exista nici
persoane angajate in functie de sezon. Salariul mediu pe comuna praticat in Mihai Viteazu este cel
mediu pe economie. Ca situatie generala, in comuna nu exista un mediu clar si sigur care sa creeze
noi locuri de munca. Absolventii de liceu si scoala profesionala, cu calificare pe meserii, se
indreapta spre mediul urban. Doar 2% din cei care au calificare pe meserii, 50% practica agricultura
dupa absolvire.
In ansamblu, se remarca numarul mic al populatiei active in teritoriu, slaba calificare profesionala
sau calificarea in meserii care nu ofera perspective de dezvoltare durabila, saracia, practicarea
nesistematica si fara beneficii comunitare a unor ocupatii traditionale ca de exemplu pescuitul.Programele de formare si reconversie profesionala derulata sunt putine si neconcludente,
deoarece oferta nu e adaptat nevoilor de dezvoltare ale comunitatilor.

2.2 Agricultur
Structura fondului funciar pe principalele categorii de suprafete este urmatoarea:
CATEGORIA SUPRAFETEI AGRICOLE

HA

Total fond funciar

%
206820

Suprafata agricola totala:

64063

30,98

d.c Arabil

53834

26,03

Fanete

0,00

Pasuni

7222

3,49

Vii si pepiniere viticole

2241

1,08

72

0,03

Livezi si pepiniere pomicole

48

Paduri si ale terenuri cu vegetatie forestiera

7378

3,57

Constructii

2144

1,04

Drumuri si cai ferare

1476

0,71

123846

59,88

5070

2,45

Ape si balti
Alte suprafete
Datele au fost furnizate de INS Tulcea si Constanta

60% din totalul fondului funciar al GAL DD il reprezinta suprafetele de ape si balti, care in procent
de peste 98% se afla in administrarea Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii(RBDD) sau sunt in
administrarea/ in curs de preluare, a custozilor de zone protejate Natura 2000. Suprafetele arabile
sunt relativ mici cu o calitate medie spre mica a solului, dar in general, avand in vedere densitatea
mica a populatiei, aceasta nu reprezinta inca o constrangere. Pe langa acestea mai este dezvoltata si
apicultura, ramura care este foarte profitabila si aduce mari venituri celor care o practica (peste
15.000 familii de albine inregistrate pe teritoriul vizat). Solul cultivabil este in cea mai mare parte
un sol argilos. De aceea nu sunt foarte multe culturi care se potrivesc acestui tip de sol. Se cultiva
in principal grau, floarea soarelui, secara, porumb. Datorita solului si climei, cu veri foarte
secetoase in unii anii, nici cu aceste culturi nu se obtin rezultate foarte importante.
n zonele naturale protejate, activitile economice sunt permise numai n anumite zone si n
anumite condiii, fapt care a determinat ca activitile economice s fie slab reprezentate,
remarcndu-se n acelai timp i o pondere redus a terenului agricol aflat n proprietate
privat, comparativ cu alte zone ale regiunii. n aceste conditii activitatile economice
preponderente s-au axat pe exploatarea de resurse naturale, turism si activitati traditionale n
concordanta cu principiile dezvoltarii durabile.
Din punct de vedere al oportunitilor existente, suprafaa teritoriului corespunzator zonei umede a
GAL Delta Dunarii se preteaz la cultivarea plantelor energetice pentru obinerea
biocombustibililor. Colectrile de stuf i de alte resturi organice pot susine o capacitate de
generare termic care s asigure o parte din independena energetic. Din punctul de vedere al
ponderii pe care agricultura o are in raport cu celelalte ocupatii principale (pescuitul, cresterea
animalelor), se remarca faptul ca agricultura reprezinta activitatea predominanta in toate cele 10
comune ale teritoriului GAL Delta Dunarii).
In comuna Sarichioi, chiar daca agricultura in ansamblu se afla in declin, s-a dezvoltat in mod
deosebit legumicultura. Fiind o aezare marginal,comuna Jurilovca deine terenuri agricole
fertile pentru diverse culturi, datorita contactului cu podiul dobrogean. Comuna Mihai Viteazu,
cu o mica exceptie generata de existenta caii ferate Medgidia Tulcea, are o economie in
exclusivitate agrara. Predomina suprafetele de teren cultivate cu grau si secara, care au avut o
crestere semnificativa in ultimiiani. O scadere semnificativa a fost inregistrata in cultivarea
porumbului. O activitate bine dezvoltata in comuna Mihai Viteazu este prelucrarea laptelui,
productia lui inregistrand o crestere semnificativa in ultimii ani.
Resurse de sol deosebit de favorabile pentru agricultura se afla si pe teritoriul comunei Bestepe,
chiar daca actualmente aceasta ocupatie traditionala de afla in declin.

49

In ce priveste cresterea animalelor, activitatea se reduce in general la necesarul domestic. O mare


parte a animalelor aflate in proprietate privata nu pot fi cuantificate, deoarece traiesc in regim de
semi-libertate pe teritoriul zonei umede a Deltei Dunarii.

50

Detalierea fondului funciar pe comune se prezinta astfel:

TERENURI

NUFARU

BESTEPE

MAHMUDIA

MURIGHIOL

VALEA
NUCARILOR

SARICHIOI

JURILOVCA

CEAMURLIA

MIHAI
VITEAZU

Fond funciar GAL=


206820

HA

5653

6530

6506

80449

15506

####

####

####

20607

SUPRAF AGRICOLA

64063

4276

76

4252

65

2546

39

9474

12

7358

47

9918

36

8731

29

8294

61

9214

45

Arabil

53834

3303

58

3473

53

1819

28

8550

11

6653

43

8508

31

6347

21

7676

57

7505

36

Fanete

Pasuni

7222

717

13

702

11

830

341

669

2117

585

1261

Vii

2241

252

72

30

39

364

736

267

33

448

55

Livezi

72

Paduri

7378

485

707

11

2641

276

2625

643

Constructii

2144

67

84

124

479

360

309

255

206

260

Drumuri si cai ferare

1476

51

31

95

116

308

223

230

78

344

123846

678

12

80

1799

28

65641

82

3817

25

####

51

####

67

7413

55

10194

49

5070

96

114

2098

961

844

210

130

610

Ape si balti
Alte suprafete

Datele au fost sistematizate dupa documentele furnizate de INS Tulcea si Constanta

51

AGRICULTURA are o pondere important n activitatea economic a teritoriului, cu potenial de


producie natural, mare i diversificat, determinat de particularitile climatice i formele specifice
de relief. Suprafaa arabil este detinuta in proportie de 72% de, iar sector de stat cu cele 75.425 ha,
este constituit din terenurile ADS si ale Consiliului Judetean Tulcea.
Societatile comerciale infiintate conform Legii 31/1990 cultiva in jur de 20% , iar societatile
agricole infiintate conform Legii 36/1991 cultiva in jur de 8% din suprafata arabila a teritoriului.
Proprietatea a ramas in continuare faramitata, cu marea pondere a proprietarilor cu suprafete
cuprinse intre 0.5 Ha si 2,5 Ha. In ultimii 5 ani, legislatia si intelegerile intervenite intre prestatorii
de servicii agricole, terenurile au inceput sa se lucreze pe sole compacte de dimensiuni de pana la
60 100 Ha, fapt determinat de apatia reglementarilor privind arenda. Au inceput sa fie construite
depozite si silozuri private si se fac primii pasi in ceea ce priveste agricultura ecologica si
infiintarea de depozite cu temperatura controlata.
In ce priveste cresterea animalelor ordinea in functie de numar este urmatoarea: ovine, porcine,
caprine, bovine si pasari.
2.3. Industrie IMM Micro-intreprinderi
MicroTotal
ntreprinderi
ntreprinderi
cu 1-10
salariai

ntreprinderi
cu 10 - 50
salariai

ntreprinderi cu
50 - 250 salariai

ntreprinderi
cu peste 250
salariai
0

Numr

47

42

100

89.3

4.2

6.3

Numarul total al IMM urilor intelegand prin aceasta numarul de societati inregistrate ca societati
pe actiuni, societati cu raspundere limitata, etc, din teritoriul GAL este de 338.
Numarul total al IMM-urilor care se ocupa/ au in obiectul de activitate productie de bunuri, servicii
in agricultura, depozite, procesare primara de produse agricole este de 45, fara a lua in calcul PFA
care inca nu se regasesc in statistici.
Caracteristicile industriei pe teritoriul GAL Delta Dunarii
Mihai Viteazu - Localitatatea Mihai Viteazu dispune de o structura economica limitata, bazata in
special pe procesul de privatizare . Principalele aspecte negative ale acestei mici economii sunt :
insuficienta adaptare la potentialul de resurse al zonei ; inexistenta unei viziuni coerente asupra
domeniilor in care s-ar impune in plan zonal; preocuparea redusa sau necunoasterea atragerii de
resurse financiare cu scopul de a sprijini initiativa private.
Cu toate acestea, unitatile economice existente, fie ele cat de mici, fac posibil ca dezvoltarea lor sa
imbuntateasca nivelul de viata al locuitorilor . Pe teritoriul comunei functioneaza 4 IMM-uri cu
profil viticol, respectiv prelucrarea produselor agricole si 6 asociatii familiale.
Ceva mai diversificata este activitatea comerciala. Daca in perioada comunista exista doar un
magazin satesc in care erau cumulate toate produsele alimentare si nealimentare, acum exista o
52

densitate extreme de mare a spatiilor comerciale si de consum dincolo: 8 societati alimentare, 5


restaurante.
Serviciile catre populatie sunt satisfacute de o brutarie, o frizerie, un atelier de tamplarie, un atelier
de reparatii auto si un dispensar veterinar. Mica industrie este reprezentata de 2 societati de
prelucrare a laptelui. Prin pozitia sa geografica favorabila, localitatea Mihai Viteazu face parte din
cadrul Complexului RAZELM SINOE, important obiectiv turistic, cunoscut mai ales prin oferta
bogata pentru practicarea pescuitului.
Valea Nucarilor - Sectorul cu cea mai rapid cretere n economia comunei Valea Nucarilor l
constituie intensificarea companiilor care valorific potenialului eolian al comunei. Pe de alt parte,
se nregistreaz declin al sectoarelor tradiionale, agricol i zootehnic. Formele de parteneriat a
autoritilor locale cu mediul privat sunt inexistente. Nu exist nici un funcionar n Primrie
delegat s ofere asisten IMM-urilor i autoritile locale nu intenioneaz s dezvolte
parteneriatele public-private. Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenialii investitori
rmn poziionarea geografic favorabil pentru dezvoltarea agroturismului, potenialul turistic i
potenialul eolian. Dificultatea n obinerea de avize - birocraia excesiv - rmne dezavantajul
major pentru dezvoltarea de viitoare investiii n comuna Valea Nucarilor. Mediul de afaceril s-a
deteriorat n ultimi 3 ani iar puterea economic a comunitii a nregistrat declin semnificativ( al
societilor agricole n special).
Murighiol - Dinamica activitii economice din localitate a fost apreciat ca fiind n cretere lent
n ultimii ani. Domeniile percepute ca avnd anse reale de expansiune n viitor sunt turismul,
piscicultura i comerul, n timp ce domeniile n declin sunt agricultura, industria mic i mijlocie i
meteugurile. Pentru potenialii investitori, cei mai atractivi factori rmn varietatea formelor de
relief (mediul natural), precum i potenialul eolian-energetic.
Starea infrastructurii rmne un factor descurajant pentru investiii, iar lipsa specialitilor n cadrul
Primriei, care s vin n ntmpinarea nevoilor mediului de afaceri, constituie de asemenea un
impediment n dezvoltarea antreprenoriatului.
Mahmudia - Din punct de vedere economic, dezvoltarea comunei Mahmudia se bazeaz pe turism
i comer, sectoarele cu creterea cea mai rapid. n opoziie, sectoarele cu cel mai rapid declin sunt:
agricultura, pescuitul i creterea animalelor.
Autoritile apreciaz c mediul de afaceri s-a mbuntit n ultimii ani, iar dinamica economiei
este una pozitiv, considernd c valorificarea potenialului turistic ca fiind baza dezvoltrii
economice viitoare; pe de alt parte, solicit o implicare mai mare a autoritilor regionale pentru
definitivarea cadrului de reglementare n domeniu.
Industria este legata de resursele de subsol ale comunei. Partea nord-estic a comunei, la nord de
braul Sfntu Gheorghe, se suprapune peste depozitele nisipoase-mloase ale Deltei Dunrii, care
nu prezint substane minerale solide valorificabile n mod rentabil. n restul teritoriului sunt
prezente gresii, calcare, dolomite, depozite loessoide.
Calcarul (stratificat n bancuri groase, cu structura criptocristalin, compact, parial brecios, cu
diaclaze umplute cu calcit i goluri carstice coninnd argil rezidual) este folosit la Combinatul
siderurgic din Galai pentru prepararea aglomeratului autofondant i ca fondant n furnale. Alte
ntrebuinri includ ntreinerea drumurilor i cilor ferate, ca material pentru construcii i la
fabricarea varului. Exploatarea minier ocup o bun parte a forei de munc, atunci cnd cariera
are activitate. De regul, ns, aceasta depinde de cererea combinatului siderurgic din Galai, care

53

este foarte fluctuant. n prezent, Primria are un numr de 2 funcionari desemnai pentru asistarea
IMM-urilor.
Ceamurlia de Jos - Dezvoltarea economic a comunei Ceamurlia de Jos se bazeaz pe dezvoltarea
i modernizarea mijloacelor de practicare a zootehniei, prin valorificarea resurselor semnificative.
Parteneriatele public-privat sunt slab reprezentate n comuna Ceamurlia de Jos. Colaborarea
Primriei cu mediul privat se realizeaz fie pentru diverse contracte de asociere pentru furnizare de
servicii, fie n situaii de urgen, cum a fost cazul gripei aviare i a deszpezirilor. Cu toate acestea,
Primria dorete intensificarea relaiilor cu mediul privat i consider important rolul agenilor
economici n comunitate prin crearea de locuri de munc. Primria nu dispune de nici un funcionar
care s acorde asisten IMM-urilor. Sectorul privat dispune de 9 IMM-uri nregistrate i active. Cel
mai atractiv factor pentru potenialii investitori rmne infrastructura turistic.
Mediul de afaceri a rmas neschimbat n ultimii trei ani, iar baza economic a nregistrat un declin
moderat.
Nufaru - Sectorul economic activ n prezent n comuna Nufru este comerul. Activitile
tradiionale, agricultura i creterea animalelor, sunt n declin.
n comuna Nufru se nregistreaz o situaie aparte, anume, Primria nu are nregistrat nici o
societate comercial. Factorii atractivi pentru investitori sunt apropierea de Tulcea i specificul
zonei pentru investiii n turism. Un dezavantaj este lipsa de terenuri disponibile pentru agricultur.
Aceast situaie se datoreaz faptului c majoritatea terenurilor se constituie n zon arheologic.
Se consider, totui, c mediul de dezvoltare a afacerilor s-a mbuntit n ultimii trei ani iar baza
economic a nregistrat o cretere lent.
Bestepe - Primria colaboreaz cu cele 9 IMM-uri din comun prin informri i consultri
reciproce. Cu toate acestea, primria dorete intensificarea relaiilor cu mediul privat, cu obiectivul
central de creare de locuri de munc pentru populaia tnr. De asemenea, societile agricole
asigur produsele agricole necesare gospodriilor i exploateaz fondul funciar. Primria comunei
Betepe dispune de un funcionar pentru a oferi asisten IMM-urilor.
Dezvoltarea comunei Betepe din punct de vedere economic se bazeaz pe sectoarele agricultur,
turism
i producie energie alternativ. n opoziie, se nregistreaz un declin al
activitilor tradiionale de zootehnie i piscicultur.
O situaie aparte n exploatarea resurselor n comun se refer la nenelegeri privind exploatarea de
calcar, carier care a fost a comunei i nu li s-a mai retrocedat.
Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenialii investitori rmn potenialul eolian,
resursele naturale din delt, aezarea geografic a localitii i resursele de sol favorabile pentru
agricultur. Cel mai mare obstacol pentru potenialii investitori sunt piedicile birocratice n
obinerea avizelor.
Mediul de afaceri s-a mbuntit n ultimii ani iar baza economic este stabil.
Sarichioi - Dezvoltarea comunei Sarichioi din punct de vedere economic se bazeaz pe urmtoarele
sectoare, cu potenial de dezvoltare: pescuit, legumicultur, constructii i turism. In opoziie, se
nregistreaz un declin al sectoarelor tradiionale de cretere a animalelor, agricultur de cmp i
viticultur. Formele de parteneriat ntre autoritile publice locale i ntre mediul de afaceri sunt
inexistente sau se contureaz lent la nivelul comunei Sarichioi.
Sectorul privat dispune de 25 IMM-uri nregistrate i active. Relaiile cu IMM-urile se limiteaz la
activiti de rutin, de obinere de autorizaii, licene, de colectare taxe. Singura cale de colaborare a
54

Primriei cu aceste firme se rezum la procedurile comune de furnizare de diferite servicii.


Principalii contribuitori la taxele colectate la bugetul local, n proporie de 65%, sunt proprietarii de
terenuri extravilane (agricole). Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenialii investitori
rmn: poziia geografic favorabil pentru dezvoltarea agroturismului, posibilitatea de a nfiina
noi cariere de exploatare a pietrei i potenialul eolian. Un caz singular, de succes il reprezinta o
firma de constructii, care pe baza traditiei comunitatii de constructori de case, a dezvoltat o afacere
cu mana de lucru din comuna si cu lucrari in tot judetul Tulcea.
Jurilovca Sectorul favorizat ntr-o msur mai mare de condiiile locale la nivelul comunei
Jurilovca este sectorul piscicol. n pofida progreselor realizate n dotare i organizare, randamentul
pescuitului este inferior celui de la nceputul secolului (cantitatea de pete predat de fiecare pescar
la cherhanale este mult inferioar n prezent fa de cea nregistrat la nceputul secolului). Pe lng
poluare, responsabil mai ales pentru diminuarea ponderii speciilor valoroase, amenajrile piscicole
au rpit suprafee ntinse din zonele de pescuit, fr a reui o piscicultur rentabil (n prezent
recolta de pete la hectar este de 0,07 la suprafeele amenajate, fa de 0,04 la pescuitul n regim
natural). Piscicola Jurilovca are o infrastructura moderna pentru procesarea pestelui, dar activitarea
este fluctuanta, in functie de piata de profil. In ansamblu, se remarca numarul RELATIV mic al
IMM-urilor inregistrate pe teritoriul determinat, precum si discrepantele existante in repartizarea
acestora in teritoriu .
De asemenea, in foarte putine cazuri se remarca o colaborare intre aceste IMM-uri si structurile
administratiei publice locale.
O alta caracteristica este slaba diversificare a activitatilor derulate de acestea.
Masurile luate de APL-uri pentru atragerea investitiilor in zona nu au avut efectul scontat, deoarece
dezavantajele reprezentate de infrastructura precara sunt mult prea mari.
Sunt 3 IMM reprezentative in teritoriu, una in domeniul extractiei, una in domeniu constructiilor si
una in domeniul procesarii pestelui, prea putine pentru a sustine forta de munca existenta in
teritoriu.
Au fost puse in functiune 120 de turbine eoliene, care apartin marilor firme energetice, si care, din
pacate, angajeaza pentru mentenanta parcurilor eoliene oameni calificati din alte parti.
Lista cu Firmele inregistrate la Oficiul Registrului Comertului din comunele incluse in teritoriul
GAL DELTA DUNARII este anexata la prezentul dosar de candidatura.

2.4 Comert si sector de servicii


Tipuri de comer

Numr

Comert cu produse 99
alimentare

%
din ntreprinderi
numrul sectorul teriar
total
(servicii)
53

Hoteluri

55

din
Numr

%
din
numrul
total

Comert cu produse 18
industriale
Comert
materiale
constructii

18

Pensiuni turistice

cu 11
de

10

Servicii
agricultura
pescuit

Transport

12

19

Alte servicii

Total

172

100

76

87

pentru 42
sau

31

151

100

Numarul firmelor care activeaza in comert si servicii tertiare este in total de 291.
Datele sunt preluate din lista firmelor inregistrate la ORC, anexata la prezentul dosar de
candidatura.
Sfera comerciala a comunelor din GAL cuprinde un numar de 135 agenti economici profilati pe mai
multe domenii de activitate: magazine, depozite de materiale de constructii, baruri i chiocuri
alimentare, transport auto si naval. In anii 2006 -2010 s-a remarcat o dezvoltare crescuta a acestui
sector legat in primul rand de investitile care au avut loc in teritoriul cat si de cresterea locurilor de
munca.
In sectorul serviciilor pe primele locuri ca dinamica se afla serviciile in turism care si in momentul
de fata au o dezvoltare care nu este in concordanta cu starea economica generala, si serviciile in
agricultura care s-ua dezvoltat si ele, la fel ca si turismul, pe baza fondurilor europene din cadrul
PNDR. Au aparut servicii specializate, cum ar fi serviciile de cadastru, srviciile imobiliare,
serviciile sociale etc.
Datorita faptului ca prin construirea de pensiuni, agropensiuni si 2 hoteluri, a fost nevoie de creerea
unor servicii indispensabile functionarii, precum si a faptului ca infrastructura edilitar
gospodareasca si infrastructura de acces a inceput sa se dezvolte, acest fapt s-a transpus si in
dezvoltarea unor servicii care au usurat viata locuitorilor din comunitatile locale telefonie,
asistenta medicala si farmaceutica, servicii sanitar-veterinare, etc.
POPULATIE

SECTOR
COMERT

DE SECTOR
SERVICIILE

TOTAL

272,00

1479,00

1,52

8,29

NUFARU

19,00

104,00

BESTEPE

12,00

56,00

MAHMUDIA

42,00

161,00

56

PRIVIND

MURIGHIOL

39,00

169,00

VALEA NUCARILOR

27,00

99,00

SARICHIOI

62,00

538,00

JURILOVCA

47,00

167,00

CEAMURLIA DE JOS

12,00

86,00

MIHAI VITEAZU

12,00

99,00

Numarul locuitorilor care lucreaza in servicii este reflectat in graficul de mai sus( sunt date de la
INS Tulcea si Constanta, reprezentand populatia cu carte de munca la nivelul anului 2010). In
realitate numarul lor este mai mare, dar imposibil de cuantificat.

3. SERVICII PENTRU POPULATIE SI INFRASTRUCTURI MEDICO-SOCIALE


3.1 Echipamente prezente sau accesibilitatea populatiei la aceste servicii
MEDICAL

TOTAL
NUFARU
BESTEPE
MAHMUDIA
MURIGHIOL
VALEA
NUCARILOR
SARICHIOI
JURILOVCA
CEAMURLIA
DE JOS
MIHAI
VITEAZU

INVATAMANT

DOTARI
SPORTIVE

SPITAL MEDI FARMA DENTIS PRIM SECUN UNIV TEREN DE SALA


C
CIE
T
AR
DAR ER
SPORT
DE
SITAR
SPORT
0
11
9
5
16
4
0
13
8
12km1
1
1
1
1
1
TL
17km 1
1
1
1
1
TL
30km1
1
1
1
2
2
1
TL
34km1
1
1
5
1
2
TL
18km2
2
1
1
2
TL
30km1
1
5
2
1
2
TL
57km 2
1
3
2
2
1
TL
51km1
1
2
TL
36km1
1
1
1
2
CT

57

In tot teritoriul nu exista un spital, dotat si in stare de functionare. Toti pacientii se duc la Spitalul
Judetean Tulcea, cu exceptia celor din mihai viteazu care merg la Constanta.
Datorita politicilor publice privind sanatatea si invatamantul situatia nu este buna si mai mult se
observa o scadere a calitatii actului medical si pedagogic. S-au construit in ultimii 3 ani 2 sali de
sport in jurilovca si sarichioi si au fost amenajate cateva terenuri pentru practicarea in special a
fotbalului.
Situatia serviciilor educationale pe teritoriul GAL Delta Dunarii
Sarichioi nivelul de pregatire al populatiei este scazut, ponderea cea mai mare avand-o persoanele
cu pregatire elementara (65%).Scoala de Arte si Meserii recent renovata, cu un personal didcatic in
general calificat, ofera insa perspective reale de imbunatatirea a procesului educational.
Jurilovca - n Jurilovca exist trei coli de nivel primar i dou de nivel gimnazial. Numrul total
de elevi colarizai n aceste instituii este de 330. n cadrul comunitii exist de asemenea trei
grdinie, cte una n fiecare sat, fiind colarizai un total de 163 copii.De asemenea, n Jurilovca
exist o coal de Arte i Meserii avnd 56 de elevi. Elevii din Jurilovca desfoar numeroase
programe de protecie a mediului, printre care se numr amplele aciuni de ecologizare, la care
particip periodic, protejarea bujorului romnesc din pdurea Babadag i a lacului Razelm.
Mihai Viteazu In privinta gradului de scolarizare, cea mai mare parte a populatiei are studii
elementare. Doar 10% dintre cei ce termina scoala generala merg la liceele din mediul urban:
Navodari si Constanta. Prioritile Primriei n ceea ce privete procesul educaional se ndreapt
spre
Valea Nucarilor - Gradul de educaie este sczut n comuna Valea Nucarilor. Majoritatea
populaiei( 97%) a beneficiat doar de pregtire elementar.
Pentru mbuntirea infrastructurii de nvmnt Primria a ntreprins mai multe aciunii n ultimii
ani, sprijinit de ajutorul localnicilor:

renovarea celor 3 coli, prin MEC

construire grdini prin MEC

renovare grdini
Murighiol - Infrastructura de nvmnt se compune din 5 grdinie, 5 coli gimnaziale i o coal
de Arte i Meserii, n cadrul crora activeaz 8 nvtori, 26 profesori i suplinitori i 6 educatori.
Mahmudia- n comuna Mahmudia, 478 de persoane urmeaza cursuri n institutiile scolare din
localitate prezentate mai jos. Dintre acestea, 111 copii in 5 grupe urmeaza cursurile de invatamnt
prescolar la gradinita din localitate iar repartizarea in grupul scolar Mahmudia este urmatoarea:
- invatamant primar - 116 copii in 6 grupe
- invatamant gimanzial - 157 copii in 7 grupe
- invatamant liceal - 45 elevi in 2 grupe
- scoala de arte si meserii - 49 elevi
Ceamurlia de Jos - Gradul de educaie al populaiei este destul de sczut: 45% din populaie cu
pregtire elementar; 40% au studii liceale, doar 10% cu studii universitare, iar 5% din populaie nu
a beneficiat de nici un fel de studii. n fiecare component a comunei, Ceamurlia de Jos i Lunca,
exist cte o coal general i cte o grdini.
Pentru mbuntirea actului de nvmnt, singura iniiativ a Primriei din ultimii 5 ani a constat
n renovarea colii din Lunca, printr-un proiect de finanare realizat n colaborare de Banca
Mondial si ISJ Tulcea.
Nufaru Inultimii doi ani, la Scoala Nufaru au avut loc numeroase activitti al caror rezultat
principal a fost imbunatatirea calitatii educatiei.
In Scoala Nufaru si in unitatea subordonata a acesteia Scoala Malcoci, si-au desfasurat
activitatea 22 de cadre didactice: 3 educatoare, 6 invatatoare, 13 profesori, 1 preot.

58

La gradinite si la ciclul primar s-au desfasurat activitatile propuse, s-au incheiat parteneriate toate
avand ca scop imbunttirea calitatii.
Bestepe Scoala din localitatea Bestepe, datand din 1920, a fost recent renovata.
Prioritile localitii din punct de vedere al actului de nvmnt se ndreapt ctre construirea
unei grdinie moderne. Exista cate o clasa pentru fiecare an de studiu. Baza materiala este compusa
din 8 sali de clasa dintre care un cabinet de informatica, conectat la internet. Baza materiala sportiva
este in modernizare.
4. Activitati sociale si institutii locale
Institutii publice locale de pe teritoriul GAL Delta Dunarii:
Primariile Bestepe, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Mahmudia, Mihai Viteazu, Murighiol, Nufaru,
Sarichioi, Valea Nucarilor.
Asociatii de comune pe teritoriul GAL Delta Dunarii:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Razim Delta Dunrii formata din comunele: Valea
Nucarilor, Jurilovca, Sarichioi, Somova, Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol.
Domeniu de activitate: dezvoltare rurala
Majoritatea comunelor din zona vizata fac parte din asociatii de comune, iar autoritile locale
consider c prin asociere pot accesa mai uor programe de finanare.
ONG-uri locale reprezentative:
Asociatia Hercinica Mahmudia
Domeniu de activitate: cultura, social, mediu, dezvoltare rurala, instruire, consultanta
Asociatia Prom Tour Delta
Domeniu de activitate: promovarea turismului in Delta Dunarii, formare profesionala
Asociatia Salvati Dunarea si Delta
Domeniu de activitate: dezvoltarea de programe ecologice, stiintifice si culturale menite sa conduca
la protejarea si conservarea ecosistemelor RBDD si la dezvoltarea unui comportament ecologic
Asociatia EUDIVERS Centrul European pentru Diversitate
Domeniu de activitate: tineri, minoriti, mediu nconjurtor, drepturile omului, cercetare tiinific
i documentare, consultanta si consiliere
Asociatia Sfanta Ecaterina Jurilovca
Domeniu de activitate: social, apararea drepturilor femeilor si minoritatilor, consultanta
Asociatia Pro Dezvoltare Jurilovca
Domeniu de activitate: dezvoltare rurala
Asociatia Pro Danube Delta
Domeniu de activitate: promovarea Deltei Dunarii, tineret, mediu
Organizatia de tineret Young Heart
Domeniu de activitate: promovarea tineretului, mediu, cultura, relatii internationale
Asociatia Bestepeanca Bestepe
Domeniu de activitate: cultura, social, mediu
Asociatia Avantul Ceamurlia de Jos
Domeniu de activitate: cultura, social, mediu, consultanta
Asociatia Centrul de Consultanta Ecologica si Sociala Acces 21
Domeniu de activitate: mediu, social, consultanta
Asociatia Progresul Dobrogei
Domeniu de activitate: cultura, social, mediu, dezvoltare durabila
Fundatia Sfanta Ana Murighiol
Domeniu de activitate: social, mediu, educatie permanenta
59

Asociatia La Drum
Domeniu de activitate: turism, mediu, cultura
Fundatia Sf. Ana, din Murighiol
Domeniu de activitate: ingrijire si asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice
Asociatia Umanitara Noroc
Domeniu de activitate: suport si asistenta pentru copii aflati in dificultate

60

5. Bilantul politicilor intreprinse in teritoriu


COMUNA NUFARU
1.

Obiective specifice

1.

2.

Reabilitarea
si
modernizarea
drumurilor
comunale
in
localitatile Nufaru,
Malcoci, Victoria,
inclusiv marcarea
si dotarea lor cu
panouri
de
orientare,
directionare

Reabilitare DC 2
Nufru- Ilganii de
JosPartizaniGorgova

POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016

DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor din


inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Plan de reabilitare drumuri

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Realizat inventar
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor de realizat
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local
-Calendar de reabilitari realizat
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat
-Planul atragerii altor surse realizat

Proiecte de finantare
depuse

-Cereri de finantare formulate


-Cereri de finantare depuse

Realizare lucrari reabilitare


drumuri

- Reabilitarea drumurilor comunale


in localitile Nufaru, Malcoci,
Victoria

Evaluare stare actuala drum

- Constatare stare de degradare a


drumului

SF si proiect tehnic

-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic
- Identificare programe de finantare/
fonduri de finantare

Oportunitati finantare

61

Termen
e de
impleme
ntare
Realizat
Realizat

Costuri estimative (RON)


Din surse Din surse atrase
locale

Total

Realizat
-

Realizat

Realizat
20122016

550.000
lei

28.281.000 lei

Realizat

27.731.000 lei-Programul de
reabilitare si modernizare 10.000 km
de drumuri de interes local aprobat
prin HG nr. 530/ 2010, parte
integranta a Programului National de
Dezvoltare a Infrastructurii
-

Realizat
Realizat
Realizat

20122013

250.000
lei

250.000 lei

20122013

3.

4.

Regularizare curs
derea si constructie
poduri traversare
derea in localitatile
Malcoci si Nufaru

Extindere
sistem
alimentare cu ap
si statie dedurizare
apa potabila

Reabilitare drum comunal

-Lucrari reabilitare drum comunal


DC 2 Nufaru- Ilganii de JosPartizani- Gorgova

20122016

71.520.000 lei
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
Programului Reabilitarea si
modernizarea a 10.000 km de drumuri
de interes judetean si local aprobat
prin H.G. nr. 530/ 2010, parte
integranta a Programului National de
Dezvoltare a Infrastructurii
-

71.520.000 lei

Realizare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic

20122013

200.000
lei

Identificare posibilitati
finantare

- Identificare programe de finantare/


fonduri de finantare

20122013

Proiect cu finantare externa


nerambursabila

-Scriere si depunere cerere de


finantare

2013

Executie si derulare proiect

Regularizare curs derea si realizare


poduri

20132016

6.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

6.000.000 lei

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate

Realizat

Studiu fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Realizat

Realizat

In curs
de
evaluare
20122014

Fonduri guvernamentale/ fonduri


naionale-prin intermediul
programelor PNDI- MDRT
900.000 lei Fonduri guvernamentale/
fonduri naionale-prin intermediul
programelor PNDI- MDRT

Proiectare
Semnare contract de
finantare
Executie

62

400.000
lei

200.000 lei

1.300.000 lei

5.

Sistem centralizat
de canalizare i
staie epurare in
localitatile Victoria
si Ilganii de Jos

Alocare resurse financiare


necesare SF
Elaborare Studiu de
Fezabilitate

Identificare fond de
finanare
Elaborare cerere de
finanare

6.

Decolmatare Brat
Sf. Gheorghe in
zona
satelor
componente
ale
comunei
si
reabilitare
dig
aprare mpotriva
inundatiilor

Realizare lucrari sistem de


canalizare si staie de
epurare
Studiu fezabilitate
Studiu geo-topografic
Studiu de impact
Proiect tehnic
Cerere de finantare
Semnare contract grant
Implementare proiect

7.

Forarea de puturi
de apa potabila in
localitatea Malcoci

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
pentru Victoria
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
pentru Ilganii de Jos
-Studierea programelor de finantare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Achizitie publica
-Realizare studiu

-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Scriere si depunere cerere de
finantare
-Achizitii si executie lucrari

Identificare amplasamente
propice

-Aprobarea amplasamentului in
sedinta de consiliu local
-Studio geo

Identificare posibilitati
finantare

-Urmarire linii de finantare active


-Scriere cerere si depunere spre
evaluare
-Forare

Realizare

63

Realizat

Realizat
partial

20122013

100.000
lei

2013

2013

2013
2016

4.500.000 lei

Realizat

4.500.000 lei P.N.D.I.- Proiectul


Sistem de canalizare si epurare apelor
uzate
-

100.000
lei
-

100.000 lei

3.100.000
lei
-

7.400.000 lei

10.500.000 lei

2012
20122014

25.000 lei

25.000 lei

20122016

50.000 lei

450.000 lei

500.000 lei

20122013
20132014
2014
20142016

100.000 lei

Realizat

8.

9.

Lucrari
de
eliminare
a
efectelor produse
de inundatii

Reabilitarea
si
dotarea caminului
cultural din satul
Victoria

Scriere proiect cu
posibilitatea finantrii de
ctre Autoritatea Fondului
de Mediu

Evaluare situaie actual


Alocare resurse necesare
PT
Elaborare Proiect tehnic
ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare i dotare

10.

Gradinita cu 60 de
locuri
localitatea
Nufaru

-Evaluare situatia terenurilor


-Realizare SF
-Formulare si depunere cerere de
finantare
-Semnare contract de finantare
-Realizare lucrari de impadurire

-Realizarea de expertize de
specialitate
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare PT
-Achizitie publica
-Realizare PT
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

2012

20122013

200.000
lei

200.000 lei

20142016

100.000
lei

.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

2012

50.000 lei

50.000 lei

20122013

20122013
20132014
2014
2014

150.000
lei
-

150.000 lei

1.000.000 lei

2013

1.100.000 lei

Avize

Certificat urbanism

Realizat

1.000.000 lei Proiectul"Imbunatatirea


calitatii vietii pentru populatia rurala",
parte integranta a Programului
National de Dezvoltare a
Infrastructurii
-

Identificare amplasament/
locatie

-Studiu geo-topo

Realizat

SF+PT

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate si
proiect tehnic
-Urmarire programe de finantare
active
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract

Realizat

Realizat

Realizat

20122013

800.000 lei
Obiectiv propus pentru finantare in

800.000 lei

Identificare oportunitati
finantare
Accesare fonduri

Realizare

64

20142015

-Realizare lucrari si dotare


11.

Reabilitare
gradinia
Malcoci

Evaluare situaie actual

-Studii, expertize

Alocare resurse necesare


PT

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare realizare SF
-Achizitie publica
-Realizare proiect tehnic
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
Studii, expertize, avize

din

Elaborare Proiect tehnic


ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare
12.

nfiintare si dotare
centru after-school
Nufaru si Malcoci

Identificare locatie
Oportunitti de finantare
pentru amenajare si dotare
Realizare centru

13.

Dotarea scoala din


localitatea Malcoci
cu centrala termica

Evaluare situaie actual


(stabilirea necesarului de
dotri)
Identificare fond de
finanare i ntocmirea
cererii de finanare

14.

cadrul P.N.D.I.

Modernizarea
sistemului
de
incalzire al sediului

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Realizat inventar
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local

Dotarea scolii

-Deschidere linii de finantare


-Pregatire cerere de finantare
-Depunere si evaluare
-Semnare contract de grant
-Implementare proiect

Evaluare situaie actual


(stabilirea necesarului de
dotri)

-Realizat inventar
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local

65

20122013
2013

50.000 lei

50.000 lei

2013

50.000 lei

50.000 lei

2013

20142016

350.000 lei

20122013
2013

50.000 lei

350.000 lei
Fonduri prin Min educatiei si
cercetarii
-

20132015

100.000
lei

700.000 lei
Fonduri F.A.D.R.

800.000 lei

20122013

2013

20142016

50.000 lei

200.000 lei

2013

150.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

50.000 lei

primariei
panouri
fotovoltaice

cu

Identificare fond de
finanare i ntocmirea
cererii de finanare
Dotare

15.

Amenajare teren
sport scoala Nufaru

Studiu de fezabilitate

17.

18.

Modernizarea
si
finalizarea
sistemului
de
iluminat public in
satele comunei
Extindere
retea
energie electrica in
satele Malcoci si
Ilganii de Jos

Construcia unui
nou
cimitir
n
Nufaru

2014

20142016

500.000 lei

2014

20.000 lei

500.000 lei
Programul privind instalarea
sistemelor de incalzire care utilizeaza
energie regenerabila- Casa verde
-

2014

40.000 lei

40.000 lei

20152016

400.000 lei

Executie

-Aprobare sume necesare


-Achizitie
-Receptie SF
-Aprobare sume pt PT
-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Amenajare si dotare teren sport

Evaluare situaie actual

Stabilire necesar de realizat

2012

400.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Alocarea resurselor
necesare
Modernizarea sistemului de
iluminat public
Evaluare situaie

Aprobarea prin HCL a sumelor

2013

20142016
Realizat

400.000
lei
-

400.000 lei

Studiu fezabilitate

-Achizitie
-Receptie
Aprobarea prin HCL a sumelor

Realizat

20122013
20132016

250.000
lei

5.000.000 lei

Proiect tehnic

16.

-Deschidere linii de finantare


-Pregatire cerere de finantare
-Depunere si evaluare
-Semnare contract de grant
-Modernizare sistem incalzire

Alocarea
resurselor
necesare PT si executie
Extinderea si modernizarea
retelei de energie electrica

Realizare lucrari
Necesar extindere

Realizare lucrari

20.000 lei

Identificare locaie

Studii, expertize

2013

20.000 lei

4.750.000 lei
Fonduri alocate prin Programul de
Electrificare 2007-2009
-

Identificare surse de
finanare
Realizarea cimitir

Alocare sume de la bugetul local

2014

Amenajare

2014-

150.000

150.000 lei

66

20.000 lei

2016
19.
Amenajare zona de
agrement
in
localitatea Nufaru

20.

21.

Construire
reabilitare poduri,
podete, drene in
localitatile Malcoci,
Nufaru, Victoria

Lucrri
mpdurire
terenurilor
degradate

de
a

Studiu de fezabilitate,
proiect tehnic si studiu
impact
Identificare resurse
Implementare proiect

punct

100.000

100.000 lei

-Depunere documentatie in vedere


obtinerii finantarii
-Amenajare plaja

2012

20122013

Inventariere infrastructura
existenta
Evaluare situatie actuala

-Identificare stare actuala ,


inventariere si necesar
-Studii, expertize

2014

2014

30.000 lei

30.000 lei

Studiu de fezabilitate

-Achizitie si receptie SF

2014

50.000 lei

50.000 lei

Oportunitati finantare

-Identificare finantari active

2014

Construire

-Proiectare si realizare investitie

450.000 lei

-Studii fezabilitate si alte expertize

450.000
lei
20.000 lei

Delimitarea terenurilor de
ameliorare
Proiectare

20152016
2012

20.000 lei

-Achizitie si receptie servicii


proiectare
-Pregatire documentatie

2013

30.000 lei

30.000 lei

2013

-Oportunitati de finantare
-Scriere si evaluare cerere de
finantare
-Semnare contract si executie lucrari

20142016
100.000
lei

1.000.000 lei
Administratia Fondului ptr.Mediu
(Min.Mediului si Padurilor)
-

1.100.000 lei

Lucrari impadurire

Infiintare
SMURD

2012

Fonduri pentru infrastructura de


turism- MDRT
-

Documentatie
tehnicoeconomica
Oportunitati finantare

22.

-Achizitie studii, expertize

Parteneriat public-public
(9 comune) si Infiintare
unei Asociatie de
Dezvoltare Intracomunitara

Realizare proiect

-Semnare Parteneriat comune


implicate/ interesate

-Stabilire necesar dotari


-Identificare oportunitati finantare
-Depunere proiect
-Realizare obiectiv

67

20142016
Realizat

20132015

4.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul

programelor existente sau care vor


opera n perioada 2012-2016Programul de Buna Vecinatate
Romania-Ucraina-Moldova

2.

DEZVOLTAREA AGRICULTURII SI SECTORULUI ZOOTEHNIC

Obiective specifice

1.

Reabilitare sistem
irigatii

Activiti de realizat

Infiintare puncte de
colectare a laptelui si
altor
produse
agricole
(legume,
fructe, miere, etc)

Termen
e de
impleme
ntare
20122013

Costuri estimative (RON)


Din surse Din surse atrase
locale

Total

Stabilire parteneriate intre


asociatiile agricole din
comuna Nufaru si alte
comune

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

Accesare fonduri

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

20132016

6.000.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016

6.000.000 lei

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia

2012

-Consultanta
pentru
economici interesati

20122013

20132015

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n

Reabilitare sistem

2.

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Identificare potentiali
producatori si furnizori
agricoli si agenti
economici
Plan de afaceri pentru
comercializarea produselor
si preluarea lor de catre
operatorii
economici
specializati cu prelucrarea
Surse de finantare din
subventii de la bugetul de
stat

operatorii

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare

68

perioada 2012-2016
Selectare locatie
Infiintare locuri de munca
Realizare
3.

Reabilitare pasunilor
comunale

Studiu de fezabilitate
Identificare surse de
finantare

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii
-Deschidere centru de colectare
-Derularea activitate de colectare si
stimularea micilor producatori
-Alocare resurse
-Procedura de achizitie
-Linii de finantare deschise
-Scriere cerere de finantare si
depunere spre evaluare
-Achizitie PT si executie lucrari

20132015
20132016
20132016
20122013
20122013

50.000 lei

50.000 lei

20122014

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri
-Realizarea unui catalog al
agricultorilor

20122013

10.000 lei

Subventii A.P.I.A. sau


Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

2013

100.000 lei

30.000 lei

Elaborare proiect tehnic si


realizare

4.

5.

Dezvoltarea
asociatiilor de
producatori agricoli
si cresterea
animalelor

Identificarea celor
interesati

Incurajarea bioagriculturii

Facilitati fiscale in primii


ani pentru terenurile care
sunt pregatite pentru
agricultura ecologica

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

20122013

100.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

Promovare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

20122013

30.000 lei

Mediatizare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media,

20152016

5.000 lei

Organizare sesiuni de
instruire si informare

69

10.000 lei

5.000 lei

internet)
6.

Centru de informare
si consultanta
agricola pentru
persoane fizice si
juridice in localitatea
Nufaru

Identificarea celor
interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia, internet)

2012

1.000 lei

1.000 lei

Identificare unor spatii ce


pot fi valorificate in acest
mod
Resurse
banesti/
posibilitate
accesare
fonduri
nerambursabile
pentru amenajare spatiu si
organizare sesiuni de
instruire si informare
Implementare: amenajare
si dotare

-Aprobarea in sedinta de consiliu


local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Idetificare programe de finantare
active
-Scriere cerere de finantare
-Depunere spre evaluare
-Semnare contract de grant

20122013

20132014

-Executie lucrari si dotare centru

20132015

50.000 lei

650.000 lei

Mediatizare

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia, internet)
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

20152016

5.000 lei

600.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

20152016

50.000 lei

Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.
-Stabilirea si organizarea de intalniri
intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

2012

50.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

20122013

20132016

Organizare sesiuni de
instruire si informare

7.

Incurajare infiintare
miniferme
zootehnice

Facilitati fiscale

Parteneriate public-private
pentru statii de epurare

Parteneriat cu APIA si
Camera Judeteana

-Stabilire responsabilitati
-Semnare acord parteneriat

70

5.000 lei

Agricola Tulcea

Promovare zona ca si
potential

3.

2.

20132016

5.000 lei

5.000 lei

MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice

1.

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

Activiti de realizat

Infiinarea unui
serviciu de
salubrizare

Analiz documente
necesare
Susinerea ideii n edina
Consiliului Local

Campanie de
informare pentru
populatie pentru
colectarea selectiva
a deseurilor

Pregatire campanie:
materiale scrise, brosuri
Recrutare voluntara
Sedinte publice de
informare pentru populatie

Amenajare puncte de
colectare selectiva in
locuri publice
Activitati practice de
ecologizare selectiva

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Informare, pregatire documentatie


-Stabilirea ariei de activitate,
responsabilitati si aprobarea in
sedinta de consiliu local
-Achizitie publica de materiale de
promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

Termen
e de
impleme
ntare
20122013
20122013

Costuri estimate (RON)


Din surse Din surse atrase
locale

Martie
2012
Aprilie
2012

30.000 lei

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

Aprilie
2012

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare,
educare si pregatire

August
2012

71

Iulie
2012

Total

200.000 lei
Fonduri europene/
prin intermediul programelor existente
sau care vor opera n perioada 20122016- Ministerul Mediului si Padurilor

230.000 lei

3.

4.

Dotare dispensare
umane performante
in localitatile
Nufaru, Malcoci,
Victoria

Deschiderea unui
nou punct
farmaceutic in
Malcoci

Cuantificare necesar dotri

-Evaluarea necesarului de aparatura


-Evaluarea necesarului financiar

2013

Identificare resurse

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2013

Dotare cu echipamente
dispensar

-Achizitie publica
-Receptie dotari
-Functionare dispensare la parametri
optimi

20132014

Identificarea unui spatiu ce


va putea avea aceasta
destinatie

-Aprobarea in sedinta de consiliu


local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Aprobarea de catre consilierii locali
a concesionarii spatiului identificat
-Anunt pentru concesiunea spatiului
-Organizare procedura de atribuire
conform legislatiei in vigoare
-Concesionare si deschiderea
punctului farmaceutic
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Aprobarea de catre consilierii locali
a concesionarii spatiului identificat
-Anunt pentru concesiunea spatiului
-Organizare procedura de atribuire
conform legislatiei in vigoare
-Concesionare si deschiderea
punctului farmaceutic
-Identificare teren din domeniul
public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare proiect

2012

2012

500 lei

500 lei

2013

2012

2012

500 lei

500 lei

2013

2013

2013

100.000
lei

100.000 lei

Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare
5.

Amenajare cabinet
stomatologic

Identificarea unui spatiu ce


va putea avea aceasta
destinatie

Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare
6.

Construire locuinte
ANL pentru tineri
specialisti (medici,
cadre didactice,
ingineri, etc)

Identificare teren

Proiectare tehnica

72

450.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016- Ministerul
Sanatatii
-

450.000 lei

Identificare surse

Derulare investitie

7.

Acordare teren
pentru case pentru
familiile tinere sau
aflate in dificultate

Identificare teren

Stabilire criterii de
acordare
Mediatizare
Selectie familii

Acordarea terenului
familiilor selectate
Asigurare retea de utilitati
8.

Amenajare cladire
pentru after-school

Realizare centru
Realizare pia
agro-alimentara in
localitatea Malcoci

20132014

20142015

200.000
lei

1.200.000 lei

-Identificare teren din domeniul


public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Aprobarea in Consiliul Local a
criteriilor de acordare a terenului
-Promovare prin anunturi sediul
primarie si la avizierele din comuna
-Primire dosare
-Analiza documentatiei
-Selectare
-Aprobarea si semnarea actelor de
intrare in posesie a terenului
-Extinderea retelei de alimentare cu
apa, canalizare, energie electrica
Studii, expertize, avize

20122013

1.000.000 lei
Fonduri
guvernamentale/fonduri naionale-prin
intermediul programelor existente sau
care vor opera n perioada 2012-2016
prin M.D.R.T.
-

2013

2013

2013

20132014
20142016
20122013

500.000
lei
50.000 lei

500.000 lei

50.000 lei
-

Identificare locatie
Oportunitti de finantare
pentru amenajare si dotare

9.

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Identificare amplasament

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2013

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Alegerea sau construirea unei locatii
care sa avantajeze toti producatorii

20132015

100.000
lei

700.000 lei
Fonduri F.A.D.R.

73

Martie
2013

200.000
lei

800.000 lei

200.000 lei

10

4.

Campanie
de
informare sanitarveterinara
a
populatiei
despre
normele
sanitarveterinara impuse
in
Uniunea
Europeana
in
domeniul zootehnic
si a consumului
alimentar

-Achizitie publica de lucrari

Iunie
2013

200.000
lei

Identificare sponsori,
parteneri

-Parteniariat cu D.S.V. S.A. Tulcea


-Atragere fonduri din sponsorizari

Pregatire campanie

-Anunturi publice
-Editare flyere, pliante

Implementare campanii

-Organizare seminarii pentru agentii


economici
-Organizare sedinte publice pentru
populatie

Termen
e de
impleme
ntare
2013

Costuri estimate (RON)


Din surse
Din surse atrase
locale

Total

150.000 lei

150.000 lei

400.000 lei
-

400.000 lei
-

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016

200.000 lei

REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

Crearea condiiilor
necesare (grupuri sanitare,
etc)

Deschiderea unui
spatiu expozitional/
un muzeu al
comunitatii

Activiti de realizat

Identificare locaie
Reabilitare cldire i
transformarea sa ntr-un
muzeu;
Realizarea spatiului
expozitional

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Aprobarea in sedinta de Consiliu


Local a deschiderii unui spatiu
expozitional in cladirea identificata
-Proiect tehnic- achizitie si receptie
-Lucrari reabilitare- achizitie si
executare
-Colectare piese tradiionale i
stabilire tematic

74

2014

20142015

2.

3.

Deschidere

-Inaugurare centru expozitional

2015

Renovarea/
reabilitarea bisericii
din
localitatea
Victoria si a bisericii
germane
din
localitatea Malcoci

Realizare SF

-Identificare resurse

200.000 lei

200.000 lei

Identificare surse de
finanare

-Urmarire axe de finantare deschise


-Scriere si depunere spre evaluare
cerere de finantare
-Realizare lucrari renovare,
consolidare

20122013
20132014

20142016

1.500.000 lei

Realizare picturi in
bisericile din
localitatile Malcoci
si Victoria

Identificare surse finantare

Anual,
incepand
cu 2012

1.500.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Anual,
incepand
cu 2012
Anual,
incepand
cu 2012
Anual

20.000 lei

20.000 lei

Anual

10.000 lei

10.000 lei

Anual

10.000 lei

10.000 lei

Realizare

Scriere proiecte

Realizare

4.

Reluarea si initierea
de activitati
culturale

Organizarea actiunii
culturale Fiii Satului,
festivaluri

Promovarea grupurilor
artistice locale- Ansamblul
Folcloric Nuferii Deltei
si Ansamblul de copii
Festivitati pentru cuplurile
ce implinesc 50 de ani de
casatorie

-Informare reprezentanti ai parohiilor


cu
privire
la
finantarile
nerambursabile acordate din bugetul
Consiliului Judetean Tulcea
-Scriere si depunere spre evaluare
cereri de finantare
-Semnare contract
-Realizare lucrari

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Realizarea pliantelor de prezentare a
grupurilor
-Prezentarea la festivaluri

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor

75

-Realizarea evenimentului
Dezvoltarea de activitati
culturale locale

5.

Sa nu ne pierdem
cultura si traditiileghid local de
promovare

Documentare ghid cultural

Cautare surse de finantare

Tiparire ghid si
promovarea mostenirii
culturale locale sustinuta
de evenimente locale

6.

Realizarea unui
complex sportiv n
localitatile Nufaru si
Malcoci

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Culegere informatii, fotografii,
versuri
-Identificare programe de finantare
nerambursabila active
-Depunere proiect si evaluare
-Semnare contract de finantare
-Achizitie servicii de machetare si de
tiparire
-Diseminare ghid, publicare in
format electronic pe site-ul oficial al
comunei

Periodic

25.000 lei

25.000 lei

20122013

2013

20132014

50.000 lei

200.000 lei

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

2014

50.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

2014

200.000 lei

Stabilire surse de finanare


i ntocmire cerere de
finanare pentru lucrri de
realizare i dotare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Realizare lucrari

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

76

34.000 lei
Anii
20142015

1.800.000 lei
Fonduri europene/
fonduri
guvernamentale/
fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

1.834.000 lei

7.

Realizarea parcuri
i extindere locuri
de joac pentru
copii in localitatile
Nufaru, Malcoci si
Victoria

Evaluare i identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

2013

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

20132014

50.000 lei

50.000 lei

Stabilire surse de finanare


i ntocmire cerere de
finanare pentru lucrri de
realizare i dotare
Realizare lucrari

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2014

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20152016

450.000 lei
Fonduri europene/
care vor opera n perioada 2012 -2016"Programul National de Imbunatatire a
calitatii mediului prin realizarea de
spatii verzi in localitati"

450.000 lei

COMUNA BESTEPE

1.

DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016

Reabilitarea si
modernizarea
drumurilor
comunale in
localitatile Bestepe,
Baltenii de Sus si
Baltenii de Jos

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor
din inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Identificarea drumurilor
din inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Pasi ntreprinsi pentru realizarea


activitii

-Realizat inventar Baltenii de Sus


-Raport de evaluare a strii
obiectivelor de realizat Baltenii de
Sus
-Elaborare Not de Fundamentare si
prezentarea sa n consiliul local
Baltenii de Sus
-Realizat inventar Baltenii de Jos si
Bestepe
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor de realizat Baltenii de

77

Termen
e de
impleme
ntare
Realizat
Realizat

Din surse
locale
-

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

Realizat
-

20122014

20.000 lei

20.000 lei

Plan de reabilitare drumuri

Plan de reabilitare drumuri

Proiecte de finantare
depuse

Proiecte de finantare
depuse

Realizare
lucrari
reabilitare drumuri

2.

Reabilitare/
modernizare
drumuri de
exploatatie in satele
comunei

Jos si Bestepe
-Elaborare Not de Fundamentare si
prezentarea sa n consiliul local
Baltenii de Jos si Bestepe
-Calendar de reabilitari realizat
pentru Baltenii de Sus
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat pentru Baltenii
de Sus
-Planul atragerii altor surse realizat
pentru Baltenii de Sus
-Calendar de reabilitari realizat
pentru Baltenii de Jos si Bestepe
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat pentru Baltenii
de Jos si Bestepe
-Planul atragerii altor surse realizat
pentru Baltenii de Jos si Bestepe
-Cereri de finantare formulate pentru
Baltenii de Sus
-Cereri de finantare depuse pentru
Baltenii de Sus
-Cereri de finantare formulate pentru
Baltenii de Jos si Bestepe
-Cereri de finantare depuse pentru
Baltenii de Sus si Bestepe
- Reabilitarea drumurilor comunale
in localitatea Bestepe, Baltenii de Sus
si Baltenii de Jos

Evaluare stare actuala


drumuri

-Inventariere drumuri de exploatatie


- Constatare stare de degradare
drumuri

Parteneriate public-private

-Identificare investitori interesati


-Stabilire responsabilitati
-Incheiere acord de parteneriat

78

Realizat

Realizat

Realizat

20122014

Realizat

Realizat

20122014

10.400.000 lei

20122016

Realizat

10.400.000 lei-Programul de
reabilitare si modernizare 10.000 km
de drumuri de interes local aprobat
prin HG nr. 530/ 2010, parte
integranta a Programului National de
Dezvoltare a Infrastructurii
-

20122013

3.

4.

Regularizare curs
derea si constructie
poduri traversare
derea sat Bestepe

Sistem alimentare cu
ap Bltenii de Jos si
Baltenii de Sus

Reabilitare drumuri de
exploatatie

-Lucrari reabilitare drumuri

Din surse atrase de la investitorii ce sau angajat in parteneriatul publicprivat


-

Realizare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic

Identificare posibilitati
finantare

- Identificare programe de finantare/


fonduri de finantare

20122013

Proiect cu finantare
nerambursabila

-Scriere si depunere cerere de


finantare

20122013

Executie si derulare
proiect

Regularizare curs derea si realizare


poduri

20122016

100.000

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate

Realizat

6.300.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Studiu fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect

Realizat

2013Baltenii
de Jos
20132014 pt
Baltenii
de Jos
20122016

50.000 lei

50.000 lei

2.500.000 lei Fonduri europene/


guvernamentale/ fonduri naionaleprin intermediul proiectului
Alimentare cu apa a localitatilor
(HG nr. 577/ 1997), parte integranta a
Programului National de Dezvoltare a
Infrastructurii

Proiectare

20122016

Semnare contract de
finantare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Executie

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

79

Realizat

6.400.000 lei

2.500.000 lei

5.

Imbunatatirea si
extinderea retelei de
alimentare cu apa a
locuitorilor din
Bestepe

Alocare resurse financiare


necesare SF
Studiu fezabilitate
Proiectare
Semnare contract de
finantare
Executie

6.

Sistem centralizat de
canalizare si staie
epurare, dotare cu
denitrator pentru
tratarea apei in
localitatile Bestepe,
Baltenii de Sus si
Baltenii de Jos

Alocare resurse financiare


necesare SF
Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Hotarare a consiliului local pentru
alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Proiect tehnic

-Achizitie publica
-Realizare proiectare tehnica

Identificare fond de
finanare

-Studierea programelor de finantare

Elaborare cerere de
finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Realizare lucrari sistem de


canalizare si staie de
epurare

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

80

20122014
20122014
20122014
20132015

50.000 lei

50.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

20142016

Realizat

Fonduri guvernamentale/ fonduri


naionale-prin intermediul
programelor PNDI- MDRT
700.000 lei Fonduri guvernamentale/
fonduri naionale-prin intermediul
programelor PNDI- MDRT
-

20142015 pt
Baltenii
de Jos

40.000 lei
-

40.000 lei
-

100.000 lei
-

20142015 pt
Baltenii
de Jos
20122015
Baltenii
de SusdepusaFonduri
nationale
2012
2016

Bestepe2012-2014
Baltenii de
Jos 20142016
-

700.000 lei

100.000 lei

10.500.000 lei Fonduri nationale


prin HG nr. 577/ 1997; P.N.D.I.Proiectul Sistem de canalizare si
epurare apelor uzate, parte integranta

10.500.000 lei

7.

Achizitie doua
debarcadere la
Baltenii de Sus si
Baltenii de Jos si
amenajarea zonei de
acostare

Evaluare stare fizica a


debarcaderelor si zonei de
acostare

Studiu de piata
Organizare procedura
achizitie publica

Realizare
8.

Decolmatare Brat Sf.


Gheorghe in zona
Baltenii de Sus si
Baltenii de Jos

Proiect tehnic
Studiu de impact
Cerere de finantare

-Expertiza, studii
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a sumelor pentru studii,
expertize
-Organizare procedura achizitie
-Realizare Studiu fezabilitate
-Identificare caracteristici minime
obligatorii pentru debarcadere
-Alocare sume in buget pentru
achizitia celor doua debarcadere
-Procedura achizitie
-Semnare contract de furnizare
-Achizitie si mentenanta
-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Achizitie publica
-Realizare studiu
-Scriere si depunere cerere de
finantare

Semnare contract grant

9.

Reproiectare si
constructie dig
aparare impotriva
inundatiilor in zona
Baltenii de Sus

20122016

50.000 lei

a Programului National de Dezvoltare


a Infrastructurii sau fonduri externe
nerambursabile ce vor opera in
perioada 2012-2016
-

20132016
20132016

20132016
20132014
20132014
20132014
20142015
20152016

800.000 lei

800.000 lei

150.000 lei

150.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

100.000 lei

Implementare proiect

-Achizitii si executie lucrari

Studiu fezabilitate, Proiect


tehnic

-Analiza stare actuala dig, expertize


-Alocare sume pentru studiu
fezabilitate si proiectare
-Elaborare Sf si PT
-Cerere de finantare

20132014

200.000 lei

1.000.000 lei
Fonduri europene, nationale/
guvernamentale ce opereaza in
perioada 2012-2016
-

20132014

-Semnare contract de finantare


-Executie lucrari consolidare si

2014
2014-

100.000 lei

5.000.000 lei

Memoriu justificativ catre


Administratia Fondului de
Mediu si Apele Romane
Obtinere finantare
Realizare

81

50.000 lei

1.100.000 lei

200.000 lei

5.100.000 lei

10.

Consolidare,
reabilitare dig
protectie in Baltenii
de Jos

extindere dig protectie

2015

-Analiza stare actuala dig, expertize


-Alocare sume pentru studiu
fezabilitate si proiectare
-Elaborare Sf si PT
-Cerere de finantare

20132014

150.000 lei

Fonduri guvernamentale gestionate de


Administratia Fondului de Mediu si
Apele Romana in perioada 20132016
-

20132014

-Semnare contract de finantare


-Executie lucrari consolidare si
extindere dig protectie

2014
20142015

100.000 lei

-Analiza stare actuala dig, expertize


-Alocare sume pentru studiu
fezabilitate si proiectare
-Elaborare Sf si PT
-Cerere de finantare

20132014

100.000 lei

4.000.000 lei
Fonduri guvernamentale gestionate de
Administratia Fondului de Mediu si
Apele Romana in perioada 20132016
-

20132014

-Semnare contract de finantare


-Executie lucrari consolidare si
extindere dig protectie

2014
20142016

100.000 lei

Identificare amplasamente
propice

-Studio geotopo

2013

25.000 lei

3.000.000 lei
Fonduri guvernamentale gestionate de
Administratia Fondului de Mediu si
Apele Romana in perioada 20132016
-

Identificare posibilitati
finantare

-Urmarire linii de finantare active


-Scriere cerere si depunere spre
evaluare
-Forare

20132014
50.000 lei

450.000 lei

Studiu fezabilitate, Proiect


tehnic

Memoriu justificativ catre


Administratia Fondului de
Mediu si Apele Romane
Obtinere finantare
Realizare

11.

Suprainaltare dig
protectie in loc.
Bestepe (in zona
Ghiolbas)

Studiu fezabilitate, Proiect


tehnic

Memoriu justificativ catre


Administratia Fondului de
Mediu si Apele Romane
Obtinere finantare
Realizare

12.

Forarea de puturi de
apa potabila in
localitatile Bestepe

Realizare

82

20142016

150.000 lei

4.100.000 lei

100.000 lei

3.100.000 lei

25.000 lei

500.000 lei

13.

Constructie si
dotarea camin
cultural nou in
Localitatea Bestepe

Amplasament

-Identificare amplasament
-Aprobarea constructiei investitiei
-Studii, expertize
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare PT
-Achizitie publica
-Realizare PT
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

-Identificare amplasament
-Aprobarea constructiei investitiei
-Studii, expertize
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare PT
-Achizitie publica
-Realizare PT
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

Evaluare situaie actual

-Studii, expertize

Alocare resurse necesare


PT

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare realizare SF

Alocare resurse necesare


PT
Elaborare Proiect tehnic
ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare si dotare

14.

Constructie cladire
multifunctionala
socio-educativculturala Baltenii de
Sus

Amplasament

Alocare resurse necesare


PT
Elaborare Proiect tehnic
ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare si dotare

15.

Reabilitarea scolilor
si gradinie din
Bestepe si Baltenii de
Jos

83

60.000 lei

60.000 lei

20122014

20122014
20122014

150.000 lei

150.000 lei

20142015

2.500.000 lei Proiect integrat fonduri


FADR sau Proiectul "Imbunatatirea
calitatii vietii pentru populatia rurala",
parte integranta a Programului
National de Dezvoltare a
Infrastructurii
-

30.000 lei

2.500.000 lei

30.000 lei

20122013

20122013
20132014

100.000 lei

100.000 lei

20132015

1.000.000
lei

20122013
2013

40.000 lei

700.000 lei
Proiect integrat fonduri FADR sau
Proiectul "Imbunatatirea calitatii vietii
pentru populatia rurala", parte
integranta a Programului National de
Dezvoltare a Infrastructurii
-

1.700.000 lei

40.000 lei
-

Elaborare Proiect tehnic


ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare
16.

nfiintare si dotare
centru after-school
in localitatea Bestepe

Identificare locatie
Oportunitti de finantare
pentru amenajare si dotare
Realizare centru

17.

Cresterea
independentei
energetice pentru
caminului cultural,
primariei si scolii din
localitatea Bestepe
prin dotarea cu
centrale termice

Evaluare situaie actual


(stabilirea necesarului de
dotri)
Identificare fond de
finanare si ntocmirea
cererii de finanare
Dotarea scoala

18.

Reabilitare sediu
primarie

Studiu si fezabilitate,
proiect tehnic

Identificare surse de
finantare

-Achizitie publica
-Realizare proiect tehnic
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
Studii, expertize, avize
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Realizat inventar
-Elaborare Not de Fundamentare si
prezentarea sa n consiliul local

2013

50.000 lei

50.000 lei

2013

20142016

1.650.000 lei

Realizat
20132014

1.650.000 lei
Fonduri prin Min educatiei si
cercetarii
-

20142016

1.050.000 lei
Fonduri F.A.D.R.

1.050.000 lei

Realizat

-Deschidere linii de finantare


-Pregatire cerere de finantare
-Depunere si evaluare
-Semnare contract de grant
-Implementare proiect

20122013

20132016

50.000 lei

-Alocare sume prin aprobarea in


sedinta de consiliu loca
-Organizare procedura de achizitie
-Elaborare Studiu Fezabilitate
-Elaborare Proiect Tehnic
-Identificare programe de finantare
active
-Scriere cerere de finantare si
depunere spre evaluare

20132014

50.000 lei

450.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016 prin
Ministerul Mediului si Padurilor
-

2014

84

500.000 lei

50.000 lei

-Semnare contract de finantare

19.

20.

Modernizare centru
civic (spatii verzi,
parcuri, etc)

Modernizare si
imprejmuire teren
sport scoala Bestepe

Reabilitare

-Reabilitare constructie

20142016

Evaluare si identificare
poteniale locaii
Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Alegerea unei locatii

Realizat

-Achizitie publica
-Contract de servicii

Realizat
Bestepe
si
Baltenii
de Sus
20122014

Modernizarea si
finalizarea
sistemului de
iluminat public in
satele comunei

20122016

Proiect tehnic

-Aprobare sume pt PT
-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Amenajare si dotare teren sport

20122013

20.000 lei

20122013

Realizat
Realizat
Realizat
2012-

Modernizarea sistemului

85

20.000 lei

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

-Stabilire necesar de realizat


-Studii, expertize
-Scriere cerere de finantare si
evaluare
-Realizare lucrari

900.000 lei

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Evaluare situaie actual


Ridicare topo, studii
Fonduri nerambursabile

900.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Stabilire surse de finanare


si ntocmire cerere de
finanare pentru lucrri de
realizare si dotare
Realizare lucrari

Executie

21.

20.000 lei

500.000 lei
Fonduri europene/
care vor opera n perioada 2012 2016- "Programul National de
Imbunatatire a calitatii mediului prin
realizarea de spatii verzi in localitati"
-

500.000 lei

20.000 lei

400.000 lei

400.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

3.800.000 lei

3.800.000 lei

de iluminat public

22.

Constructie statie
eoliana pentru
asigurarea
independentei
energetice a
Comunei Bestepe

-Identificare amplasament, obtinere


avize, studii
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local
-Programe de finantare deschise
-Cerere de finantare
-Semnare contract de finantare
nerambursabila
-Realizare investitie

20132014

20.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
Programului electrificare
-

20132014

1.000.000 lei

Identificare surse de
finanare

Alocare sume de la bugetul local

20122014

1.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
Administratia Fondului ptr.Mediu
(Min.Mediului si Padurilor)
-

Realizarea imprejmuire
cimitire
Scriere proiect cu
posibilitatea finantrii de
ctre Autoritatea Fondului
de Mediu

Amenajare

20122014
2012

150.000 lei

150.000 lei

Stabilire amplasament

Identificare oportunitati
finantare
Scriere cerere de finantare
Implementare proiect

23.

24.

Imprejmuire
cimitire n localitatile
Bestepe si Baltenii de
Jos
Lucrari de eliminare
a efectelor produse
de alunecarile de
teren si inundatii

2016

-Evaluare situatia terenurilor


-Realizare SF
-Formulare si depunere cerere de
finantare
-Semnare contract de finantare
-Realizare lucrari de impadurire

20142015

20122013

100.000 lei

100.000 lei

2013

20142016
25.

Amenajare lacuri
prin decolmatare

Studiu de fezabilitate ,
studiu de impact

-Alocare resurse prin aprobare in


sedinta de consiliu local
-Procedura de achizitie publica
-Receptionare studii

86

20132014

100.000 lei

20.000 lei

1.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016 prin
Ministerul Mediului si Padurilor

100.000 lei

100.000 lei

1.100.000 lei

26.

27.

Construire
reabilitare poduri
podete, drene in
localitatile Bestepe,
Baltenii de Sus si
Baltenii de Jos

Lucrri de
mpdurire a
terenurilor
degradate

Resurse financiare PT

-Alocare resurse prin aprobare in


sedinta de consiliu local
-Procedura de achizitie publica
-Receptie Proiect tehnic

2014

150.000

Implementare

-Identificare surse de finantare


-Depunere memoriu sau cerere de
finantare
-Realizare lucrari de amenajare

20142016

Mediatizare

20152016

5.000 lei

Inventariere infrastructura
existenta

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media,
internet)
-Identificare stare actuala ,
inventariere si necesar

2014

Evaluare situatie actuala

-Studii, expertize

Studiu de fezabilitate

1.500.000 lei

5.000 lei

2014

50.000 lei

50.000 lei

-Achizitie si receptie SF

2014

70.000 lei

70.000 lei

Oportunitati finantare

-Identificare finantari active

2014

Construire

-Proiectare si realizare investitie

20152016

500.000 lei

500.000 lei

Delimitarea terenurilor de
ameliorare
Proiectare

-Studii fezabilitate si alte expertize

2012

20.000 lei

20.000 lei

-Achizitie si receptie servicii


proiectare
-Pregatire documentatie

2013

30.000 lei

30.000 lei

2013

-Oportunitati de finantare
-Scriere si evaluare cerere de
finantare
-Semnare contract si executie lucrari

20142016
20142016

100.000 lei

1.100.000 lei

-Aprobarea in sedinta de consiliu


local a realizarii investitiei

20122015

1.000.000 lei
Administratia Fondului ptr.Mediu
(Min.Mediului si Padurilor)
-

Lucrari impadurire

Infiintare plantatii
de salcie energetica

1.500.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul
programelor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

150.000 lei

Documentatie
tehnicoeconomica
Oportunitati finantare

28.

-Identificare amplasament

87

-Mediatizare initiativa
-Acorduri parteneriate

-Realizare

-Publicitate in presa locala si


centrala, pe internet
-Stabilire derpturi si obligatii
acorduri de parteneriat
-Stabilirea si organizarea de intalniri
intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii
-Semnarea de contracte de parteneriat
-Infiinatare plantatii

20122015
20122015

3.000 lei

3.000 lei

20122015

Surse atrase de la parteneri

2. DEZVOLTAREA AGRICULTURII, SECTORULUI ZOOTEHNIC SI PISCICOL

Obiective specifice

1.

Reabilitare sistem
irigatii

Activiti de realizat

Dotare statii de
pompare a apei
pentru sistemul de
irigatii

Termen
e de
impleme
ntare
2012

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

Din surse
locale

Stabilire parteneriate intre


asociatiile agricole din
comuna Bestepe si alte
comune

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

Accesare fonduri

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

20132016

-Stabilire cantitati si caracteristici


tehnice
-Expertize
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

20122013

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

20122014

Reabilitare sistem

2.

Pasi ntreprinsi pentru realizarea


activitii

Stabilire necesar dotari

Identificare finantare

88

3.

Constructie statie de
pompare noua la
Bestepe (zona Baba
Neagra) pentru un
sistem hidrodinamic
de irigatii
(furnizarea apei din
Dunare pentru
sistemul de irigatii)

Achizitie si instalare

-Contract furnizare
-Furnizare si montare echipamente

20132015

Stabilire amplasament

-Identificare locatie, aprobare in


sedinta de consiliu local
-Stabilire cantitati si caracteristici
tehnice
-Expertize
-Alocare sume prin aprobarea in
bugetul local
-Realizare SF si PT
-Consultanta pentru asociatiile cu
profil agricol partenere
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Contract furnizare
-Furnizare si montare echipamente

20132014

Identificare potentiali
producatori si furnizori
agricoli si agenti
economici
Plan de afaceri pentru
comercializarea produselor
si preluarea lor de catre
operatorii
economici
specializati cu prelucrarea
Surse de finantare din
subventii de la bugetul de
stat

Selectare locatie

Studiu de fezabilitate,
proiect tehnic
Parteneriat cu asociatiile
cu profil agricol
Scriere cerere de finantare

Constructie si dotare

4.

Infiintare puncte de
colectare a laptelui si
altor
produse
agricole
(legume,
fructe, miere, etc)

30.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

30.000 lei

20132014

150.000 lei

150.000 lei

20132015
20132015

20132016

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia

2012

1.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

-Consultanta
pentru
economici interesati

20122013

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare

20132015

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii

20132015

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

operatorii

89

1.000 lei

5.

Reabilitare pasunilor
comunale

Infiintare locuri de munca

-Deschidere centru de colectare

20132016
20132016
2013

Realizare

-Derularea activitate de colectare si


stimularea micilor producatori
-Alocare resurse
-Procedura de achizitie
-Linii de finantare deschise
-Scriere cerere de finantare si
depunere spre evaluare
-Achizitie PT si executie lucrari

100.000 lei

100.000 lei

20132014

20142016

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri
-Realizarea unui catalog al
agricultorilor

20122013

10.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

2013

100.000 lei

Facilitati fiscale in primii


ani pentru terenurile care
sunt pregatite pentru
agricultura ecologica

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

20122013

100.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

Promovare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

20122013

30.000 lei

30.000 lei

Consultanta pentru micii


investitori
pentru
identificare posibilitati de
finantare

-Identificare investitori interesati


-Adoptarea unor hotarari de consiliu
local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale pentru perioada de
pana la inceperea productiei
-Sprijin in identificarea surselor de
finantare pe care investitorii le pot

2012

2012

Studiu de fezabilitate
Identificare surse de
finantare
Elaborare proiect tehnic si
realizare

6.

Dezvoltarea
asociatiilor de
producatori

Identificarea celor
interesati
Organizare sesiuni de
instruire si informare

7.

8.

Incurajarea bioagriculturii

Infiintare plantatii
pomicole si viticole

Cerere de finantare

90

10.000 lei

accesa
Realizare

9.

Organizare targ de
animale

Stabilire locatie

Asigurare conditii
necesare si obligatorii
Amenajare

10.

Microferme
zootehnice pentru
cresterea animalelor

Realizarea de plantii de pomi


fructiferi si vita de vie

20122015

-Identificare amplasament
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local
-Proiect tehnic- achizitie, elaborare

20122014

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016 pentru micii
intreprinzatori
-

20122014
20122014
2015

20.000 lei

20.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

Permane
nt

Deschidere

-Imprejmuire, compartimentare
spatiu
-Functionare spatiu

Intretinere

-Asigurare sustenabilitate

Facilitati fiscale

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

2012

Parteneriate public-private
pentru statii de epurare, etc

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

20122013

Parteneriat cu APIA si
Camera Judeteana
Agricola Tulcea

-Stabilire responsabilitati
-Semnare acord parteneriat

20132016

Promovare zona ca si
potential

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media,
internet)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

20132016

5.000 lei

5.000 lei

91

11.

Reabilitare Casa
Agronomului

Elaborare Studiu de
Fezabilitate si proiect
tehnic
Realizare lucrari

-Achizitie publica
-Contracte de servicii
-Receptie SF si PT
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

50.000 lei

50.000 lei

20122013

300.000 lei

300.000 lei

3.MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice

1.

2.

Activiti de realizat

Dezvoltarea
serviciului de
salubrizare

Analiz documente
necesare
Susinerea ideii n sedina
Consiliului Local

Infiintarea unei
societati comerciale
de prestari servicii

Informare, pregatire
documentatie
Infiintare

3.

Dotarea cu pubele,
containere, cosuri de
gunoi pentru
colectarea selectiva a
deseurilor de la
populatie

Pasi ntreprinsi pentru realizarea


activitii

-Informare, pregatire documentatie


-Stabilirea ariei de activitate,
responsabilitati si aprobarea in
sedinta de consiliu local
-Stabilire arie de activitate
-Aprobarea infiintarii prin sedinta de
consiliu local
-Intocmire documentatie necesara
-Functionare

Termen
e de
impleme
ntare
20122013
20122013

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

2012

2012

200 lei+
contributie
la capitalul
social in
natura
(active fixe)
-

200 lei+
contributie la
capitalul social
in natura (active
fixe)

Proiect derulat de Consiliul Judetean


Tulcea- Ministerul Mediului si
Padurilor- Proiect Sistemul de
Management Integrat al Deseurilor in

Stabilire necesar dotari

Realizat

Derulare proiect de
management integrat al
deseurilor
Distribuire dotari catre
fiecare gospodarie

Proiect
in
evaluare
20122015

92

Din surse
locale

jud. Tulcea
4.

Campanie de
informare pentru
populatie pentru
colectarea selectiva a
deseurilor

Pregatire campanie:
materiale scrise, brosuri
Recrutare voluntara

-Achizitie publica de materiale de


promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

Sedinte publice de
informare pentru populatie

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

Aprilie
2012

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare,
educare si pregatire
-Aprobarea pentru constructia
dispensarului in sedinta de consiliu
local
-Evaluarea necesarului de aparatura
-Evaluarea necesarului financiar
- Studiu fezabilitate
-Proiect tehnic
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

August
2012

Amenajare puncte de
colectare selectiva in
locuri publice
Activitati practice de
ecologizare selectiva

5.

Construire dispensar
uman si dotare
instrumentar si
mobilier specific in
localitatea Bestepe

Identificare amplasament

Identificare resurse

6.

Deschiderea unui
punct farmaceutic in
Bestepe

Martie
2012
Aprilie
2012

30.000 lei

200.000 lei
Fonduri europene/
prin intermediul programelor existente
sau care vor opera n perioada 20122016- Ministerul Mediului si Padurilor

230.000 lei

Iulie
2012

Realizat

Realizat
Realizat
20122013

Dotare cu echipamente
dispensar

-Achizitie publica
-Receptie dotari
-Functionare dispensare la parametri
optimi

20122016

500.000 lei

Identificarea unui spatiu ce


va putea avea aceasta
destinatie

-Aprobarea concesionarii / inchirierii


spatiului in sedinta de consiliu local

20132016

93

700.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale, fonduri consiliul judeteanprin intermediul programelor existente
sau care vor opera n perioada 20122016- Ministerul Sanatatii
-

1.200.000 lei

Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare
7.

8.

9.

Amenajare cabinet
stomatologic

Infiintare punct
sanitar veterinar

Construire locuinte
de serviciu (ANL)
pentru tineri
specialisti (medici,
cadre didactice,
ingineri, etc)

Identificarea unui spatiu ce


va putea avea aceasta
destinatie
Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare
Identificarea unui spatiu ce
va putea avea aceasta
destinatie
Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare
Identificare teren

Studiu de fezabilitate
Proiectare tehnica
Identificare surse

Derulare investitie

10.

Locuinte sociale
pentru familiile
tinere sau aflate in

Identificare teren

-Mediatizare scoatere la concesiune/


inchirierii
-Incheiere contract si deschidere
punct farmaceutic
-Aprobarea concesionarii / inchirierii
spatiului in sedinta de consiliu local

20132016
20132016
20132016

-Mediatizare scoatere la concesiune/


inchirierii
-Incheiere contract si deschidere
punct farmaceutic
-Aprobarea concesionarii / inchirierii
spatiului in sedinta de consiliu local

20132016
20132016
20132016

-Mediatizare scoatere la concesiune/


inchirierii
-Incheiere contract si deschidere
punct farmaceutic
-Identificare teren din domeniul
public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20132016
20132016
2013

Realizat

Realizat

20132014

20142015

20.000.000 lei

20122014

20.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016
-

-Identificare teren din domeniul


public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren

94

dificultate

Studii, proiectare

Realizare lucrari
constructie
Stabilire criterii de
acordare
Mediatizare
Selectie familii

Acordarea locuintelor
familiilor selectate
Asigurare retea de utilitati
11.

Acordare teren
pentru case pentru
familiile tinere sau
aflate in dificultate

Identificare teren

Stabilire criterii de
acordare
Mediatizare
Selectie familii

Acordarea terenului
familiilor selectate
Asigurare retea de utilitati
12.

nfiintare si dotare
centru after-school
in localitatea Bestepe

Identificare locatie
Oportunitti de finantare
pentru amenajare si dotare

-Alocare sume pentru studii si


proiectare
-Organizare proceduri achizitie
-Receptionare studii si proiect tehnic
-Achizitie lucrari constructie
-Executie
-Aprobarea in Consiliul Local a
criteriilor de acordare alocuintelor
sociale
-Promovare prin anunturi sediul
primarie si la avizierele din comuna
-Primire dosare
-Analiza documentatiei
-Selectare
-Aprobarea si semnarea actelor de
intrare in posesie a terenului
-Extinderea retelei de alimentare cu
apa, canalizare, energie electrica
-Identificare teren din domeniul
public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Aprobarea in Consiliul Local a
criteriilor de acordare a terenului
-Promovare prin anunturi sediul
primarie si la avizierele din comuna
-Primire dosare
-Analiza documentatiei
-Selectare
-Aprobarea si semnarea actelor de
intrare in posesie a terenului
-Extinderea retelei de alimentare cu
apa, canalizare, energie electrica
Studii, expertize, avize
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

95

20122014

20122016
20132016

100.000 lei

1.300.000 lei

100.000 lei

1.300.000 lei

20132016
20132016

20132016
20132016
20122013

500.000 lei

500.000 lei

2013

2013

2013

20132014
20142016
Realizat

500.000 lei

500.000 lei

20132014

Realizare centru
13.

14.

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Expertize, Proiectare tehnica

20142016

1.050.000 lei
Fonduri F.A.D.R.

20132014

20132015

300.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n
perioada 2012-2016

300.000 lei

Modernizare/
reabilitare pia
agro-alimentara in
localitatea Bestepe

Necesar lucrari
Crearea conditiilor
necesare (grupuri sanitare,
etc)

-Achizitie publica de lucrari

Campanie de
informare sanitarveterinara a
populatiei despre
normele sanitarveterinara impuse in
Uniunea Europeana
in domeniul
zootehnic si a
consumului
alimentar

Identificare sponsori,
parteneri

-Parteniariat cu D.S.V. S.A. Tulcea


-Atragere fonduri din sponsorizari

Pregatire campanie

-Anunturi publice
-Editare flyere, pliante

Implementare campanii

-Organizare seminarii pentru agentii


economici
-Organizare sedinte publice pentru
populatie

1.050.000 lei

4. REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

Deschiderea unui
spatiu expozitional/
un muzeu al
comunitatii

Activiti de realizat

Spatiu disponibil sau


achizitie spatiu
Reabilitare si dotare cu
mijloace antiefractie

Pasi ntreprinsi pentru


realizarea activitii

Terme
ne de
implem
entare

-Aprobarea preluarii sau achizitiei


unei locatii ce va fi ulterior
amenajata
-Aprobarea sumelor necesare pt
proiectul tehnic si lucrarilor de

20142015

96

20142015

Din surse
locale
50.000 lei

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

50.000 lei

reabilitare si amenajare, precum si a


achizitiei unor mijloace de alarmare
antiefractie
-Achizitie PT si executie lucrari
-Elaborare PT
-Reabilitare cladire
-Achizitie sistem antiefractie si
instalare

2.

Amenajare lacuri
piscicole pentru
pescuit sportiv si alte
sporturi de
agrement

20.000 lei

20.000 lei

80.000 lei
30.000 lei
-

Colectare obiecte si lucrari


ale personalitatilor
Expunere

-Primirea de obiecte si colectii in


custodie
-Amenajare expozitie

2015

80.000 lei
30.000 lei
-

2015

Deschidere si sustenabilitate

-Amenajare/ reconditionare dotari


interioare
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a c/v biletului de acces pentru
turisti
-Inaugurarea casei memoriale
Incheiere parteneriate cu consiliul
judetean si cu agentii de turism
-Alocare resurse prin aprobare in
sedinta de consiliu local
-Procedura de achizitie publica
-Receptionare studii
-Mediatizare initiativa
-Identificare parteneri interesati
-Aprobarea incheierii parteneriatelor
in Consiliul Local
-Stabilire atributii/ responsabilitati/
obligatii contractuale
-Incheiere acorduri parteneriate
-Alocare resurse prin aprobare in
sedinta de consiliu local
-Procedura de achizitie publica
-Receptie Proiect tehnic
-Identificare surse de finantare
-Depunere memoriu sau cerere de
finantare

2015

20122015
20122014

100.000 lei

100.000 lei

20122014

1.000 lei

1.000 lei

20122014

150.000

150.000 lei

20122016

Includere in circuite
turistice
Studiu de fezabilitate ,
studiu de impact

Incheierea unor eventuale


parteneriate public- private

Resurse financiare PT

Implementare

97

1.800.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri

1.800.000 lei

5.000 lei

naionale-prin intermediul programelor


existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

5.000 lei

Anual,
incepand
cu 2012

Anual,
incepand
cu 2012
Anual,
incepand
cu 2012
Anual

25.000 lei

25.000 lei

Anual

10.000 lei

10.000 lei

Permane
nt

10.000 lei

10.000 lei

Permane
nt

50.000 lei

50.000 lei

-Realizare lucrari de amenajare

Mediatizare

3.

Renovarea bisericii
din localitatea
Bestepe

Identificare surse finantare

Scriere proiecte

Realizare

4.

Reluarea si initierea
de activitati
culturale

Organizarea actiunii
culturale Fiii Satului,
festivaluri

Hramul bisericii Sf .
Gheorghe
Promovarea grupurilor
artistice locale
Dezvoltarea de activitati
culturale locale

5.

Sa nu ne pierdem
cultura si traditiileghid local de

Documentare ghid cultural

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media,
internet)
-Informare reprezentanti ai parohiilor
cu
privire
la
finantarile
nerambursabile acordate din bugetul
Consiliului Judetean Tulcea
-Scriere si depunere spre evaluare
cereri de finantare
-Semnare contract
-Realizare lucrari

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Organizare de targ
-Organizare spectacol muzica
populara si dansuri populare
-Realizarea pliantelor de prezentare a
grupului
-Prezentarea la festivaluri
-Data stabilita pentru organizarea de
evenimente
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Culegere informatii, fotografii,
versuri

98

20152016

20122014

promovare

Cautare surse de finantare

-Identificare programe de finantare


nerambursabila active
-Depunere proiect si evaluare
-Semnare contract de finantare
-Achizitie servicii de machetare si de
tiparire
-Diseminare ghid, publicare in
format electronic pe site-ul oficial al
comunei

20122014

20122014

40.000 lei

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

20122015

40.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

20122015

100.000 lei

100.000 lei

Stabilire surse de finanare


si ntocmire cerere de
finanare pentru lucrri de
realizare si dotare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

20122015

Realizare lucrari

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Tiparire ghid si promovarea


mostenirii culturale locale
sustinuta de evenimente
locale

6.

7.

Realizarea unui
complex sportiv n
localitatea Bestepe

Realizarea parcuri si
locuri de joac
pentru copii in
localitatea Batenii de
Sus

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

2013

900.000 lei
Fonduri europene/
fonduri
guvernamentale/
fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Elaborare Studiu de
Fezabilitate si Proiect tehnic

-Achizitie publica
-Contract de servicii

20132014

50.000 lei

50.000 lei

Stabilire surse de finanare


si ntocmire cerere de
finanare pentru lucrri de
realizare si dotare
Realizare lucrari

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2014

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20152016

200.000 lei
Fonduri europene/
care vor opera n perioada 2012 -2016"Programul National de Mediu

200.000 lei

99

Anii
20122015

900.000 lei

COMUNA MAHMUDIA POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016


1.

DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

2.

Reabilitarea si
modernizarea
drumurilor
comunale in
localitatea
Mahmudia

Construire spatii
de parcare
amenajate in
localitatea
Mahmudia

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor
din inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Plan de reabilitare drumuri

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Realizat inventar
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor de realizat
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local
-Calendar de reabilitari realizat
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat
-Planul atragerii altor surse realizat

Proiecte de finantare
depuse

-Cereri de finantare formulate


-Cereri de finantare depuse

Realizare
lucrari
reabilitare drumuri

- Reabilitarea drumurilor comunale


in localitatea Mahmudia

Stabilire amplasament ce
va fi amenajat cu aceasta
destinatie

-Identificare zona cu amplasament


disponibil, dar care necesita si
amenajarea unui astfel de spatiu
-Aprobarea realizarii obiectivului in
sedinta de Consiliu Local
-Alocare resurse
-Achizitie publica
-Receptie studiu de fezabilitate si
proiect tehnic
-Urmarire programe de finantare
deschise

Studiu de fezabilitate si
proiect tehnic

Oportunitati finantare

100

Termen
e de
impleme
ntare
Realizat
Realizat

Costuri (RON)
Din surse atrase

Din surse
locale
-

Total

Realizat
-

Realizat
Realizat

Realizat

Realizat
20122016

4.880.000
lei

2012

4.880.000 lei-Programul de reabilitare si


modernizare 10.000 km de drumuri de
interes local aprobat prin HG nr. 530/
2010, parte integranta a Programului
National de Dezvoltare a Infrastructurii
-

20122013

50.000 lei

50.000 lei

20132014

Realizat

Amenajare

3.

Reabilitare/
modernizare
drumuri de
exploatatie

350.000 lei

350.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

-Inventariere drumuri de exploatatie


- Constatare stare de degradare
drumuri

20122013

Parteneriate public-private

-Identificare investitori interesati


-Stabilire responsabilitati
-Incheiere acord de parteneriat
-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic
-Lucrari reabilitare drumuri

20122013

2013

200.000 lei

200.000 lei

20122016

Din surse atrase de la investitorii ce s-au


angajat in parteneriatul public- privat

Reabilitare drumuri de
exploatatie
Imbunatatirea si
extinderea retelei
de alimentare cu
apa a locuitorilor
din Mahmudia si
achizitie pompe
apa

20142015

Evaluare stare actuala


drumuri

SF si proiect tehnic

4.

-Scriere cerere de finantare


-Depunere spre evaluare
-Semnare contract grant
-Achizitie executie lucrari
-Construire spatii de parcare

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate

Realizat

Studiu fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Realizat

20122013
20132014

150.000 lei

150.000 lei

Fonduri guvernamentale/ fonduri


naionale-prin intermediul programelor
PNDI- MDRT

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20142016

2.300.000 lei Fonduri guvernamentale/


fonduri naionale-prin intermediul
programului Sistem de alimentare cu apa
la sate- HG nr. 577/ 1997

Proiectare
Semnare contract de
finantare

Executie

101

2.300.000
lei

5.

6.

Extindere sistem
centralizat de
canalizare i staie
epurare in
localitatea
Mahmudia

Constructie
Miniport
Mahmudia

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Realizat

Realizat

Identificare fond de
finanare

-Studierea programelor de finantare

20122013

Elaborare cerere de
finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Aprobarea realizarii obiectivului de
investitii in sedinta de consiliu local
-Achizitie SF si PT
-Elaborare SF si PT
-Receptie SF si PT
-Justificare importanta investitiei
-Inaintare SF si PT

20122013

2013
2016

5.000.000
lei

Realizat

5.000.000 lei P.N.D.I.- Proiectul


Sistem de canalizare si epurare apelor
uzate
-

2012

250.000 lei

250.000 lei

2012

20122013
20132016

50.000 lei

4.050.000
lei

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

Realizare lucrari sistem de


canalizare si staie de
epurare
Amplasament
Studiu fezabilitate, Proiect
Tehnic, Studiu de impact
Memoriu catre Ministerul
Turismului si Dezvoltarii
Regionale
Obtinere finantare

-Semnare contract de finantare

Realizare obiectiv de
investitie

7.

Decolmatare Brat
Sf. Gheorghe in
zona Mahmudia

Proiect tehnic si Studiu


Fezabilitate
Studiu de impact
Cerere de finantare
Semnare contract grant
Implementare proiect

-Procedura achizitie
-Receptie PT si SF
-Achizitie publica
-Realizare studiu
-Scriere si depunere cerere de
finantare
-Achizitii si executie lucrari

102

20122013
2013

150.000 lei

4.000.000 lei
Fonduri nationale/ guvernamentale de la
MDRT- pentru infrastructura in turism ce
opereaza in perioada 2012-2016
-

50.000 lei

50.000 lei

20132014
2014
20142016

100.000 lei

4.000.000 lei
Fonduri europene, nationale/
guvernamentale ce opereaza in perioada

150.000 lei

4.100.000
lei

8.

9.

Consolidare,
reabilitare si
extindere dig
protectie si
extindere faleza in
Mahmudia

Reabilitare si
dotare camin
cultural in comuna
Mahmudia

Studiu fezabilitate, Proiect


tehnic
Studiu hidrologic
Memoriu justificativ catre
Administratia Fondului de
Mediu si Apele Romane
Obtinere finantare
Realizare

Evaluare situaie actual


Alocare resurse necesare
PT
Elaborare Proiect tehnic
ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare i dotare

10.

Reabilitarea
scolilor i
gradinielor din
Mahmudia si
dotare scoala I-IV
cu centrala termica

-Analiza stare actuala dig, expertize


-Alocare sume pentru studiu
fezabilitate si proiectare
-Elaborare Sf si PT
-Cerere de finantare

-Semnare contract de finantare


-Executie lucrari consolidare si
extindere dig protectie

-Realizarea de expertize de
specialitate
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare PT
-Achizitie publica
-Realizare PT
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Evaluare situaie actual

-Studii, expertize

Alocare resurse necesare


PT

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare realizare SF
-Achizitie publica
-Realizare proiect tehnic
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract

Elaborare Proiect tehnic


ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare

103

Realizat

2012-2016
-

20122013

2013
20132015

100.000 lei

Realizat

22.200.000 lei
Fonduri guvernamentale gestionate de
Administratia Fondului de Mediu si
Apele Romana in perioada 2013- 2016
-

Realizat

Realizat

Proiect
depus

20122013
20132015
20122013
2013

30.000

1.430.000 lei Proiect finantat prin


Compania Nationala de Investitii

1.460.000
lei

40.000 lei

40.000 lei

2013

50.000 lei

50.000 lei

2013

20142016

750.000 lei
Fonduri prin Min educatiei si cercetarii

22.300.000
lei

750.000 lei

11.

12.

13.

14.

Modernizare
centru civic (spatii
verzi, parcuri, etc)

Evaluare i identificare
poteniale locaii
Elaborare Studiu de
Fezabilitate
Stabilire surse de finanare
i ntocmire cerere de
finanare pentru lucrri de
realizare i dotare
Realizare lucrari

Reparatie curenta
teren sport scoala
Mahmudia si
realizare baza
sportiva

Proiect tehnic

Modernizarea si
finalizarea
sistemului de
iluminat public in
Mahmudia

Constructia unui
cimitir nou in
comuna Mahmudia

-Realizare lucrari si monitorizare


-Alegerea unei locatii

2013

-Achizitie publica
-Contract de servicii
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

20132014
2014

50.000 lei

50.000

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20152016

300.000 lei
Fonduri europene/
care vor opera n perioada 2012 -2016"Programul National de Imbunatatire a
calitatii mediului prin realizarea de spatii
verzi in localitati"
-

300.000 lei

1.200.000
lei

-Aprobare sume pt PT
-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Amenajare si dotare

Realizat

20122014

Evaluare situaie actual


Ridicare topo, studii
Alocarea resurselor
necesare
Modernizarea sistemului
de iluminat public

Stabilire necesar de realizat

Realizat
Realizat
2014

1.200.000 lei
Fonduri
guvernamentale/fonduri naionale-prin
intermediul programelor existente sau
care vor opera n perioada 2012-2016O.G. nr. 7
-

Realizare lucrari

20142016

9.125.000
lei

Identificare locaie
Identificare surse de
finanare

Studii, expertize
Alocare sume de la bugetul local

2013
2014

20.000 lei
-

9.125.000 lei
Fonduri
guvernamentale/fonduri naionale-prin
intermediul programelor existente sau
care vor opera n perioada 2012-2016Ministerul Economiei- Programul de
electrificare la sate
-

Executie

Aprobarea prin HCL a sumelor

104

20.000 lei
-

15.

16.

17.

Lucrari de
eliminare a
efectelor produse
de alunecarile de
teren si inundatii

Reconstructie
ecologica Canal
Litcov- Brat Sf.
Gheorghe
/Decolmatare
Canal DunareLitcov si
renaturare Zona
Carasuhat

Reabilitare termica
si igienizare blocuri
de locuinte

Realizarea cimitir

Amenajare

Scriere proiect cu
posibilitatea finanrii de
ctre Autoritatea Fondului
de Mediu

-Evaluare situatia terenurilor


-Realizare SF
-Formulare si depunere cerere de
finantare
-Semnare contract de finantare
-Realizare lucrari de impadurire

Studiu fezabilitate
Studiu de impact
Cerere de finantare
Semnare contract grant
Implementare proiect

Incheiere parteneriate cu
asociatiile de proprietari
Alocare resurse

Construire
/reabilitare poduri
podete, rigole,
ravene, drene in
localitatea
Mahmudia

-Achizitii proiectare si executie


lucrari
-Realizare
-Organizare adunari publice pentru
constientizare si implicarea
cetatenilor
-Identificare oportunitati de finantare

350.000

350.000 lei

20122013

100.000 lei

2013
20142016

100.000 leI

1.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

Realizat

Realizat

Realizat

20122013
20132016

20122013

12.800.000 lei
Fonduri gestionate de Ministerul
Mediului si Padurilor- Administratia
Fondului de Mediu
-

20132015
20132015
2014

500.000 lei

500.000 lei

2014

30.000 lei

30.000 lei

100.000 lei

1.100.000
lei

12.800.000
lei

Inventariere infrastructura
existenta
Evaluare situatie actuala

-Realizare lucrari de reabilitare si


igienizare
-Identificare stare actuala ,
inventariere si necesar
-Studii, expertize

Studiu de fezabilitate

-Achizitie si receptie SF

2014

50.000 lei

50.000 lei

Oportunitati finantare

-Identificare finantari active

2014

Construire

-Proiectare si realizare investitie

20152016

450.000 lei

450.000 lei

Implementare
18.

-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Achizitie publica
-Realizare studiu
-Scriere si depunere cerere de
finantare

20142016
2012

105

19.

Lucrri de
mpdurire a
terenurilor
degradate

Delimitarea terenurilor de
ameliorare
Proiectare
Documentatie
tehnicoeconomica
Oportunitati finantare

Lucrari impadurire

-Studii fezabilitate si alte expertize

2012

20.000 lei

20.000 lei

-Achizitie si receptie servicii


proiectare
-Pregatire documentatie

2013

30.000 lei

30.000 lei

2013

-Oportunitati de finantare
-Scriere si evaluare cerere de
finantare
-Semnare contract si executie lucrari

20142016
100.000 lei

1.000.000 lei
Administratia Fondului ptr.Mediu
(Min.Mediului si Padurilor)

1.100.000
lei

20142016

2.Direcia strategic: DEZVOLTAREA AGRICULTURII, SECTORULUI ZOOTEHNIC SI PISCICOL


Obiective specifice

1.

Reabilitare sistem
irigatii

Activiti de realizat

Dotare statii de
pompare a apei
pentru sistemul de
irigatii

Termen
e de
impleme
ntare
2012

Costuri estimative (RON)


Din surse
Din surse atrase
locale

Total

Stabilire parteneriate intre


asociatiile agricole din
comuna Mahmudia si alte
comune

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

Accesare fonduri

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

20132016

-Stabilire cantitati si caracteristici


tehnice
-Expertize
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

20122013

50.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

20122014

Reabilitare sistem

2.

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Stabilire necesar dotari

Identificare finantare

106

50.000 lei

3.

Infiintare puncte de
colectare a laptelui
si altor produse
agricole
(legume,
fructe, miere, etc)

Achizitie si instalare

-Contract furnizare
-Furnizare si montare echipamente

20132015

Identificare potentiali
producatori si furnizori
agricoli si agenti
economici
Plan de afaceri pentru
comercializarea produselor
si preluarea lor de catre
operatorii
economici
specializati cu prelucrarea
Surse de finantare din
subventii de la bugetul de
stat

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia

2012

-Consultanta
pentru
economici interesati

Selectare locatie
Infiintare locuri de munca
Realizare
4.

Reabilitare
pasunilor comunale

Studiu de fezabilitate
Identificare surse de
finantare

1.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

1.000 lei

20122013

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare

20132015

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii
-Deschidere centru de colectare

20132015
20132016
20132016
2013

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

50.000 lei

50.000 lei

20132014

20142016

20122013

10.000 lei

operatorii

-Derularea activitate de colectare si


stimularea micilor producatori
-Alocare resurse
-Procedura de achizitie
-Linii de finantare deschise
-Scriere cerere de finantare si
depunere spre evaluare
-Achizitie PT si executie lucrari

Elaborare proiect tehnic si


realizare
5.

Dezvoltarea
asociatiilor de
producatori

Identificarea celor
interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)

107

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

10.000 lei

6.

7.

Incurajarea bioagriculturii

Plantare livezi si
podgorii de vita de
vie

Organizare sesiuni de
instruire si informare

-Organizarea de sesiuni de autoritatea


locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri
-Realizarea unui catalog al
agricultorilor

2013

Facilitati fiscale in primii


ani pentru terenurile care
sunt pregatite pentru
agricultura ecologica

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

20122013

Promovare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

Consultanta pentru micii


investitori
pentru
identificare posibilitati de
finantare
Cerere de finantare

Realizare

8.

Organizare targ de
animale

Stabilire locatie
Asigurare conditii
necesare si obligatorii
Amenajare
Deschidere

100.000 lei

100.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

20122013

30.000 lei

30.000 lei

-Identificare investitori interesati


-Adoptarea unor hotarari de consiliu
local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale pentru perioada de
pana la inceperea productiei
-Sprijin in identificarea surselor de
finantare pe care investitorii le pot
accesa

2012

2012

Realizarea de plantii de pomi


fructiferi si vita de vie

20122015

-Identificare amplasament
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local
-Proiect tehnic- achizitie, elaborare

20122013

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016 pentru micii intreprinzatori
-

2013

20.000 lei

20.000 lei

-Imprejmuire, compartimentare
spatiu
-Functionare spatiu

20132014
2014

100.000 lei

100.000 lei

108

Intretinere
9.

Microferme
zootehnice pentru
cresterea
animalelor

Facilitati fiscale

Parteneriate public-private
pentru statii de epurare, etc

Parteneriat cu APIA si
Camera Judeteana
Agricola Tulcea
Promovare zona ca si
potential

-Asigurare sustenabilitate

Permane
nt

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

2012

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

20122013

-Stabilire responsabilitati
-Semnare acord parteneriat

20132016

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media,
internet)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

20132016

5.000 lei

5.000 lei

3. MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice

1.

2.

Activiti de realizat

Dezvoltarea
serviciului de
salubrizare

Analiz documente
necesare
Susinerea ideii n edina
Consiliului Local

Dotarea cu pubele,

Stabilire necesar dotari

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Informare, pregatire documentatie


-Stabilirea ariei de activitate,
responsabilitati si aprobarea in
sedinta de consiliu local

Termene
de
implemen
tare
20122013
20122013
Realizat

109

Costuri estimative (RON)


Din surse Din surse atrase
locale

Total

3.

containere, couri
de gunoi pentru
colectarea selectiva
a deseurilor de la
populatie

Derulare proiect de
management integrat al
deseurilor
Distribuire dotari catre
fiecare gospodarie

Campanie de
informare pentru
populatie pentru
colectarea selectiva
a deseurilor

Pregatire campanie:
materiale scrise, brosuri
Recrutare voluntara

-Achizitie publica de materiale de


promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

Sedinte publice de
informare pentru
populatie

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

Amenajare puncte de
colectare selectiva in
locuri publice
Activitati practice de
ecologizare selectiva

4.

Construire
dispensar uman si
dotare instrumentar
si mobilier specific
in localitatea
Mahmudia

Identificare amplasament

Identificare resurse

Dotare cu echipamente
dispensar

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare,
educare si pregatire
-Aprobarea pentru constructia
dispensarului in sedinta de consiliu
local
-Evaluarea necesarului de aparatura
-Evaluarea necesarului financiar
- Studiu fezabilitate
-Proiect tehnic
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

-Achizitie publica
-Receptie dotari
-Functionare dispensare la parametri

110

Proiect in
evaluare

20122015

Proiect derulat de Consiliul Judetean


Tulcea- Ministerul Mediului si PadurilorProiect Sistemul de Management
Integrat al Deseurilor in jud. Tulcea
200.000 lei
Fonduri europene/
prin intermediul programelor existente
sau care vor opera n perioada 20122016- Ministerul Mediului si Padurilor

Martie
2012
Aprilie
2012

30.000 lei

Aprilie
2012

230.000 lei

Iulie 2012

August
2012

Realizat

2013

20132014

10.000.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor

10.000.000
lei

optimi
5.

Construire locuinte
de serviciu (ANL)
pentru tineri
specialisti (medici,
cadre didactice,
ingineri, etc)

Identificare teren

Studiu de fezabilitate
Proiectare tehnica
Identificare surse

Derulare investitie

6.

Locuinte sociale
pentru familiile
tinere sau aflate in
dificultate

Identificare teren

Studii, proiectare

Realizare lucrari
constructie
Stabilire criterii de
acordare
Mediatizare
Selectie familii

Acordarea locuintelor
familiilor selectate

-Identificare teren din domeniul


public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

-Identificare teren din domeniul


public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Alocare sume pentru studii si
proiectare
-Organizare proceduri achizitie
-Receptionare studii si proiect tehnic
-Achizitie lucrari constructie
-Executie
-Aprobarea in Consiliul Local a
criteriilor de acordare alocuintelor
sociale
-Promovare prin anunturi sediul
primarie si la avizierele din comuna
-Primire dosare
-Analiza documentatiei
-Selectare
-Aprobarea si semnarea actelor de
intrare in posesie a terenului

111

Realizat

existente sau care vor opera n perioada


2012-2016- Ministerul Sanatatii
-

Realizat

20122014
20132014

200.000
lei
-

200.000 lei

20142015

6.500.000 lei

20122013

6.500.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

20132014

100.000
lei

100.000 lei

20142016
2016

700.000
lei
-

700.000 lei

2016

2016

2016

7.

8.

Modernizare/
reabilitare pia
agro-alimentara in
localitatea
Mahmudia

Campanie de
sterilizare caini
comunitari

Asigurare retea de
utilitati
Necesar lucrari

-Extinderea retelei de alimentare cu


apa, canalizare, energie electrica
-Expertize, Proiectare tehnica

Crearea condiiilor
necesare (grupuri
sanitare, etc)

-Achizitie publica de lucrari

Implicarea unui ONG ce


activeaza in domeniul
protectiei animalelor

-Stabilire responsabilitati si zone de


implicare
-Incheiere parteneriate

20122014

Surse finantare

-Alocarea de sume prin sedinta de


consiliu loca
-Realizare campanie sterilizare caini
comunitari

20122014
20122014

Identificare sponsori,
parteneri

-Parteniariat cu D.S.V. S.A. Tulcea


-Atragere fonduri din sponsorizari

20.000 lei
Din surse atrase din donatii si
sponsorizari
-

Pregatire campanie

-Anunturi publice
-Editare flyere, pliante

Implementare campanii

-Organizare seminarii pentru agentii


economici
-Organizare sedinte publice pentru
populatie

Punere in aplicare

9.

Campanie de
informare sanitarveterinara a
populatiei despre
normele sanitarveterinara impuse
in Uniunea
Europeana in
domeniul zootehnic
si a consumului
alimentar

112

20142016
Realizat

300.000
lei
-

20122013

300.000
lei

30.000 lei

300.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

300.000 lei

50.000 lei

4. REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

Infiintare Casa
Memoriala Parintele
Calciu Dumitreasa

Activiti de realizat

Primire in folosinta
gratuita locaie
Reabilitare cldire i
transformarea sa ntr-un
muzeu si dotare cu
mijloace antiefractie

Deschidere si
sustenabilitate

2.

Deschidere Casa
Personalitatilor
Locale

Spatiu disponibil sau


achizitie spatiu
Reabilitare si dotare cu
mijloace antiefractie

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Aprobarea in sedinta de consiliu


local a preluarii in folosinta gratuita a
locatiei de la mostenitorii de drept
-Aprobarea sumelor necesare pt
proiectul tehnic si lucrarilor de
reabilitare si amenajare, precum si a
achizitiei unor mijloace de alarmare
antiefractie
-Achizitie PT si executie lucrari
-Elaborare PT
-Reabilitare cladire
-Achizitie sistem antiefractie si
instalare

-Amenajare/ reconditionare dotari


interioare
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a c/v biletului de acces pentru
turisti
-Inaugurarea casei memoriale
-Aprobarea preluarii sau achizitiei
unei locatii ce va fi ulterior
amenajata ca si casa memoriala
-Aprobarea sumelor necesare pt
proiectul tehnic si lucrarilor de
reabilitare si amenajare, precum si a
achizitiei unor mijloace de alarmare
antiefractie
-Achizitie PT si executie lucrari
-Elaborare PT
-Reabilitare cladire

113

Termene
de
implemen
tare
20122013

Costuri estimative (RON)


Din surse Din surse atrase
locale

Total

20.000 lei

20.000 lei

20122013

20122013

2013

100.000
lei
30.000 lei
-

50.000 lei

50.000 lei

20132014

100.000 lei
30.000 lei

20.000 lei

20.000 lei

-Achizitie
instalare

3.

Amenajare lacuri
piscicole pentru
pescuit sportiv si alte
sporturi de agrement

si

Colectare obiecte si
lucrari ale
personalitatilor
Expunere

-Primirea de obiecte si colectii in


custodie

2014

-Amenajare expozitie

2014

Deschidere si
sustenabilitate

-Amenajare/ reconditionare dotari


interioare
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a c/v biletului de acces pentru
turisti
-Inaugurarea casei memoriale
Incheiere parteneriate cu consiliul
judetean si cu agentii de turism
-Alocare resurse prin aprobare in
sedinta de consiliu local
-Procedura de achizitie publica
-Receptionare studii
-Alocare resurse prin aprobare in
sedinta de consiliu local
-Procedura de achizitie publica
-Receptie Proiect tehnic
-Identificare surse de finantare
-Depunere memoriu sau cerere de
finantare
-Realizare lucrari de amenajare

2014

2014

20132014

100.000
lei

100.000 lei

2014

150.000

150.000 lei

20142016

20152016

Includere in circuite
turistice
Studiu de fezabilitate ,
studiu de impact

Implementare

Mediatizare

Renovarea bisericilor
din comuna
Mahmudia

antiefractie

80.000 lei
30.000 lei
-

Resurse financiare PT

4.

sistem

Identificare surse
finantare

Scriere proiecte

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media,
internet)
-Informare reprezentanti ai parohiilor
cu
privire
la
finantarile
nerambursabile acordate din bugetul
Consiliului Judetean Tulcea
-Scriere si depunere spre evaluare
cereri de finantare

114

80.000 lei
30.000 lei
-

1.500.000 lei

5.000 lei

1.500.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Anual,
incepand
cu 2012

Anual,
incepand

5.000 lei

5.

Reluarea si initierea
de activitati culturale

-Semnare contract

cu 2012

Realizare

-Realizare lucrari

Organizarea actiunii
culturale Fiii Satului,
festivaluri

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Organizare de targ
-Organizare spectacol muzica
populara si dansuri populare

Anual,
incepand
cu 2012
Anual

Hramurile bisericilor Sf
Nicolae, Sf Nicolae de
Vara (de rit vechi si de rit
nou) (6 mai, 9 mai, 22
mai)
Promovarea grupurilor
artistice localeAnsamblul rusilorlipoveni Catiusa
Dezvoltarea de activitati
culturale localeFestivalul de Teatru
Salsovia (septembrie)

6.

Sa nu ne pierdem
cultura si traditiileghid local de
promovare

Documentare ghid
cultural
Cautare surse de
finantare

Tiparire ghid si
promovarea mostenirii
culturale locale sustinuta
de evenimente locale

20.000 lei

20.000 lei

Anual

20.000 lei

20.000 lei

Permanent

15.000 lei

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Culegere informatii, fotografii,
versuri

Anual

50.000 lei

50.000 lei

20122013

-Identificare programe de finantare


nerambursabila active
-Depunere proiect si evaluare
-Semnare contract de finantare
-Achizitie servicii de machetare si de
tiparire
-Diseminare ghid, publicare in
format electronic pe site-ul oficial al
comunei

2013

20132014

50.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada

50.000 lei

-Realizarea pliantelor de prezentare a


grupului
-Prezentarea la festivaluri

115

15.000 lei

2012-2016

7.

8.

Realizarea unei baze


sportive / stadion n
localitatea
Mahmudia

Extindere parcuri i
locuri de joac
pentru copii in
comuna Mahmudia

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

Realizat

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

Realizat

Stabilire surse de
finanare i ntocmire
cerere de finanare pentru
lucrri de realizare i
dotare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

20122013

Realizare lucrari

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

Evaluare i identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

2013

Elaborare Studiu de
Fezabilitate si Proiect
tehnic
Stabilire surse de
finanare i ntocmire
cerere de finanare pentru
lucrri de realizare i
dotare
Realizare lucrari

-Achizitie publica
-Contract de servicii

20132014

50.000 lei

50.000 lei

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2014

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20152016

450.000 lei
Fonduri europene/
care vor opera n perioada 2012 -2016"Programul National de Imbunatatire a
calitatii mediului prin realizarea de spatii
verzi in localitati"

450.000 lei

116

1.200.000 lei
Fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016- O.G. nr.7

1.200.000 lei

COMUNA MURIGHIOL POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016

1.

Direcia strategic: DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

Reabilitarea
drumurilor
comunale in
localittile
Murighiol,
Dunavtu de Jos,
Dunavtu de Sus,
Plopu, Sarinasuf,
Colina

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor
din inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Plan de reabilitare
drumuri

Proiecte de finantare
depuse
Realizare
lucrari
reabilitare drumuri

2.

Extinderea si
modernizarea
retelei de apa
potabila in
localitatile
Sarinasuf si Colina

Alocare resurse
financiare necesare SF
Studiu fezabilitate
Semnare contract de
finantare
Executie

Pai ntreprini pentru


realizarea activitii

-Realizat inventar
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor de realizat
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local
-Calendar de reabilitari realizat
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat
-Planul atragerii altor surse realizat
-Cereri de finantare formulate
-Cereri de finantare depuse
- Reabilitarea drumurilor comunale
in localitile Murighiol, Dunavatu
de Jos, Dunavatu de Sus, Plopu,
Sarinasuf, Colina
-Hotarare a consiliului local pentru
alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

117

Termene
de
impleme
ntare

Din
surse
locale

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

20122013

50.000 lei

50.000 lei

20122013

10.000.000 lei- Fonduri F.A.D.R.

10.000.000
lei

20132014
20132016

Realizat

Realizat

2012

20122014

9.000.000 lei Fonduri guvernamentale/


fonduri naionale-prin intermediul
programelor PNDI- MDRT- Proiectul

9.000.000 lei

imbunatatirea calitatii vietii pentru


populatia rurala
3.

4.

Realizare sistem de
canalizare i statie
de epurare in
localitatile
Sarinasuf, Plopu,
Colina

Reabilitare dig
aparare inundatii

Alocare resurse
financiare necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Identificare fond de
finanare

-Studierea programelor de finantare

Elaborare cerere de
finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Realizare lucrari sistem


de canalizare si staie de
epurare
Studiu fezabilitate
Studiu geo-topografic
Studiu de impact

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Achizitie publica
-Realizare studii

Proiect tehnic

-Procedura achizitie
-Receptie PT

118

20122013 pt.
Sarinasuf
20142015 pt.
Colina si
Plopu
20122013 pt.
Sarinasuf
20142015 pt.
Colina si
Plopu
20122013 pt.
Sarinasuf
20142015 pt.
Colina si
Plopu
20122013 pt.
Sarinasuf
20142015 pt.
Colina si
Plopu
2013
2016

25.000 lei

25.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

8.500.000 lei P.N.D.I.- Proiectul


Sistem de canalizare si epurare apelor
uzate
-

20122013

100.000
lei

20122013

150.000
lei

8.500.000 lei

100.000 lei

150.000 lei

Cerere de finantare

-Scriere si depunere cerere de


finantare

Semnare contract grant

5.

Ameliorare prin
mpdurire a
terenurilor agricole
degradate

2014

8.500.000 lei

500.000
lei

Delimitarea terenurilor
de ameliorare

-Studii fezabilitate si alte expertize

20122013

20.000 lei

8.000.000 lei
Fonduri guvernamentale, nationale
gestionate de Administratia Fondului de
Mediu
-

Proiectare

-Achizitie si receptie servicii


proiectare

2013

30.000 lei

30.000 lei

-Pregatire documentatie

2013

-Oportunitati de finantare
-Scriere si evaluare cerere de
finantare
-Semnare contract si executie lucrari

20142016
20142016

100.000
lei

1.100.000 lei

tehnico-

20.000 lei

Evaluare situaie actual

-Realizarea de expertize de
specialitate

Realizat

1.000.000 lei
Administratia Fondului ptr.Mediu
(Min.Mediului si Padurilor)
-

Alocare resurse necesare


SF si PT

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare realizare SF si PT
-Achizitie publica
-Realizare SF si PT

Realizat

Realizat

prezent2013

20122013

1.340.000 lei Proiectul"Imbunatatirea


calitatii vietii pentru populatia rurala",
parte integranta a Programului National
de Dezvoltare a Infrastructurii
-

Elaborare Studiu de
fezabilitate si proiect
tehnic
Realizare lucrari de
reabilitare i dotare

Dotare dispensar
Dunavtu de Jos
cu central termic

20142016

Lucrari impadurire

7.

-Achizitii si executie lucrari

Oportunitati finantare

Finalizare
reabilitare si dotare
camin din
localitatea
Murighiol

Implementare proiect

Documentatie
economica

6.

20132014

Evaluare situaie actual


(stabilirea necesarului de
dotri)

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Realizat inventar
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local

119

1.340.000 lei

Identificare fond de
finanare i ntocmirea
cererii de finanare
Dotarea dispensarului
8.

Constructia de
locuinte ANL
(pentru specialisti,
familii tinere si
aflate n dificultate)

Identificare teren

20132016

70.000 lei

70.000 lei

2013

100.000
lei

100.000 lei

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20132014

20142015

200.000
lei

1.600.000 lei

Studii, expertize

-Aprobarea investiei in sedinta de


consiliu local
-Studio geo

25.000 lei

Identificare posibilitati
finantare

-Urmarire linii de finantare active


-Scriere cerere si depunere spre
evaluare
-Forare

20122013
20122013
20132014

1.400.000 lei
Fonduri
guvernamentale/fonduri naionale-prin
intermediul programelor existente sau
care vor opera n perioada 2012-2016 prin
M.D.R.T.
-

Proiectare tehnica

Derulare investitie

Forarea a dou
puuri de adncime
n zona Plopu

2013

Identificare surse

9.

-Deschidere linii de finantare


-Pregatire cerere de finantare
-Depunere si evaluare
-Semnare contract de grant
-Implementare proiect

Realizare

-Identificare teren din domeniul


public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare proiect

Realizat

120

20132016

50.000 lei

450.000 lei
Fonduri europene/
guvernamentale/fonduri naionale-prin
intermediul programelor existente sau
care vor opera n perioada 2012-2016

25.000 lei

500.000 lei

2.Direcia strategic: DEZVOLTAREA AGRICULTURII SI SECTORULUI ZOOTEHNIC

Obiective specifice

1.

2.

Stimularea asocierii
agricultorilor

Investitii in sistemul de
irigatii

Activiti de realizat

Pai ntreprini pentru


realizarea activitii

Termene
de
impleme
ntare
20132015

Organizare sesiuni de
instruire si informare

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri
-Realizarea unui catalog al
agricultorilor

Stabilire parteneriate
intre asociatiile agricole
din comuna Murighiol si
alte comune
Consultanta pentru
accesare fonduri

Identificarea celor
interesati

Consultanta in lucrarile
de reabilitare sistem

3.

Consiliere si instruire
in domeniul agricol

Identificarea celor
interesati
Identificare unor spatii ce
pot fi valorificate in acest
mod
Resurse
banesti/
posibilitate
accesare
fonduri nerambursabile
pentru amenajare spatiu
si organizare sesiuni de

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

5.000 lei

5.000 lei

20132015

100.000 lei

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

20122013

100.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

20122013

20132016

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia, internet)
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Idetificare programe de finantare
active
-Scriere cerere de finantare
-Depunere spre evaluare
-Semnare contract de grant

2012

1.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

20122013

20132014

121

Din
surse
locale

1.000 lei

instruire si informare
Implementare: amenajare
si dotare

-Executie lucrari si dotare centru

20132015

50.000 lei

500.000 lei

550.000 lei

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia, internet)
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

20152016

5.000 lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Mediatizare

5.000 lei

20152016

Facilitati fiscale in primii


ani pentru terenurile care
sunt pregatite pentru
agricultura ecologica

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

20122013

Promovare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
Adoptarea unor hotarari de consiliu
local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.
-Stabilirea si organizarea de intalniri
intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat
-Stabilire responsabilitati
-Semnare acord parteneriat

Organizare sesiuni de
instruire si informare

4.

5.

Sprijin agricultura
ecologica

Incurajare infiintare
miniferme zootehnice

Facilitati fiscale
Parteneriate publicprivate pentru statii de
epurare
Parteneriat cu APIA si
Camera Judeteana
Agricola Tulcea

122

50.000 lei

50.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

20122013

10.000 lei

10.000 lei

2012

20122013

20132016

Promovare zona ca si
potential
6.

Renaturare Ghiol
Murighiol

Studii de fezabilitate,
proiect tehnic
Atragerea surselor de
finantare
Elaborare proiect tehnic
Implementare

Promovare/ mediatizare
7.

Dezvoltarea retelei de
colectare a produselor
animale si
agricole(lapte, fructe,
legume, miere, etc)

Identificare potentiali
producatori si furnizori
agricoli si agenti
economici
Plan de afaceri pentru
comercializarea
produselor si preluarea
lor de catre operatorii
economici specializati cu
prelucrarea
Surse de finantare din
subventii de la bugetul de
stat

Selectare locatie
Infiintare
munca
Realizare

locuri

de

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Procedura achizitie
-Receptie SF si PT
-Scriere si depunere cerere de
finantare
-Semnare contract de finantare
-Procedura achizitie
-Receptie SF si PT
-Lucrari renaturare zona

20132016

5.000 lei

5.000 lei

Realizat

Realizat

Realizat

Prezent2013

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Anunturi publice prin toate
mijloacele (sediu primarie , massmedia

20142015
2012

5.000 lei

1.800.000 lei
Fonduri gestionate de Ministerul
Mediului si Padurilor
-

-Consultanta
pentru
economici interesati

20122013

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare

20132015

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii
-Deschidere centru de colectare

20132015
20132016
20132016

operatorii

-Derularea activitate de colectare si


stimularea micilor producatori

123

1.800.000
lei
5.000 lei

3.Direcia strategic: MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice

1.

Campanie de informare
a populatiei pentru
colectarea selectiva a
deseurilor

Activiti de realizat

-Achizitie publica de materiale de


promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

Sedinte publice de
informare pentru
populatie

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de
informare si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

2012-2013

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de
informare, educare si pregatire
-Aprobarea destinatiei spatiului
identificat in sedinta de consiliu
local
-Estimarea necesarului de lucrari de
reabilitare a spatiului
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2012-2013

-Achizitie publica
-Semnare contract de lucrari si
contract de furnizare
-Realizare lucrari
-Dotare spatiu

Activitati practice de
ecologizare selectiva

Centru de informare si
educare ecologic n
Murighiol

Termene
de
implement
are
2012-2013

Pregatire campanie:
materiale scrise, brosuri
Recrutare voluntara

Amenajare puncte de
colectare selectiva in
locuri publice

2.

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Identificare unor spatii ce


pot fi valorificate in acest
mod

Resurse
banesti/
posibilitate
accesare
fonduri nerambursabile
Implementare: amenajare
si dotare

124

Din surse
locale

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

30.000 lei

200.000 lei
Fonduri europene/
prin intermediul programelor existente
sau care vor opera n perioada 20122016- Ministerul Mediului si Padurilor

2012-2013

Total

230.000
lei

2012-2013

2013-2014

2013-2014

2014-2016

800.000 lei

800.000
lei

3.

4.

5.

Mediatizare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media,
brosuri, pliante)

2014-2016

20.000 lei

20.000 lei

Cuantificare necesar
dotri

-Evaluarea necesarului de aparatura


-Evaluarea necesarului financiar

2012-2013

Identificare resurse

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2012-2013

Dotare cu echipamente
dispensar

-Achizitie publica
-Receptie dotari
-Functionare dispensare la
parametri optimi

2013-2014

Reabilitarea si dotarea
corepunztoare a
punctelor sanitare din
satele Plopu, Sarinasuf,
Colina

Reabilitare cldiri

-Aprobare plan reabilitare puncte


sanitare

2012-2014

800.000
lei
-

Deschidere farmacie
uman n Dunavtu de
Jos

Identificarea unui spatiu


ce va putea avea aceasta
destinatie

Dotarea cu aparatura
medicala performanta
si mobilier medical
dispensare umane
performante in
localitatile Murighiol si
Dunavtu de Jos

Dotare cu echipamentele
si mobilierul specific

Identificarea si atragerea
investitorului

Realizare
6.

Realizare piat agroalimentar n


localitatea Murighiol

Identificare amplasament

2012-2014

-Aprobarea in sedinta de consiliu


local a destinatiei nou propuse
pentru spatiul idetificat
-Aprobarea de catre consilierii
locali a concesionarii spatiului
identificat
-Anunt pentru concesiunea/
inchirierea spatiului
-Organizare procedura de atribuire
conform legislatiei in vigoare
-Concesionare/ inchiriere si
deschiderea punctului farmaceutic
-Alegerea sau construirea unei
locatii care sa avantajeze toti
producatorii

125

550.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016- Ministerul Sanatatii
600.000 lei Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016- Ministerul Sanatatii
-

550.000
lei

800.000
lei
600.000
lei

2012

2012

500 lei

500 lei

2013

2012-2013

Crearea condiiilor
necesare (grupuri
sanitare, etc)

7.

nfiintare centru afterschool

Realizare centru
Deschidere cofetrie

2013-2014

200.000
lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

200.000
lei

Studii, expertize, avize

Realizat

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Aprobarea inchierii unui spatiu
identificat

Realizat

Prezent2013

100.000
lei

700.000 lei
Fonduri Ministerul Educatiei- Proiectul
Reforma Educatiei
-

800.000
lei

Identificare locatie
Oportunitti de finantare
pentru amenajare si
dotare

8.

-Achizitie publica de lucrari

Identificare spatiu ce se
preteaza la o asemenea
activitate
Identificare agent
economic interesat
Deschidere

-Mediatizare inchiriere spatiu


-Incheiere contract de inchiriere si
stabilirea clauzelor contractuale

2012-2013

2012-2013

1.000 lei

1.000 lei

2013

4.Direcia strategic: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

Reluarea si initierea
de activitati culturale

Activiti de realizat

Organizarea actiunii
culturale Fiii Satului,
Ziua Pescarului,
festivaluri

Promovarea grupurilor
artistice locale

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Realizarea pliantelor de prezentare a
grupurilor

126

Termene
de
implement
are
Anual

Anual

Costuri estimative (RON)


Din surse atrase

Total

40.000 lei

40.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

Din surse
locale

-Prezentarea la festivaluri
Festivitati pentru
cuplurile ce implinesc 50
de ani de casatorie

Dezvoltarea de activitati
culturale locale

2.

3.

Realizarea unui
complex sportiv n
localittile Murighiol
si Plopu

Realizarea parcuri i
locuri de joac pentru
copii in localitatile
Murighiol, Dunavtu
de Sus, Dunavtu de
Jos, Plopu, Sarinasuf
si Colina

Evaluare si identificare
poteniale locaii
Elaborare Studiu de
Fezabilitate
Stabilire surse de
finanare i ntocmire
cerere de finanare pentru
lucrri de realizare i
dotare
Realizare lucrari

Evaluare i identificare
poteniale locaii
Elaborare Studiu de
Fezabilitate
Stabilire surse de
finanare i ntocmire
cerere de finanare pentru
lucrri de realizare i
dotare
Realizare lucrari

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Data stabilita pentru organizarea
evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Alegerea unei locatii

Anual

10.000 lei

10.000 lei

Periodic

25.000 lei

25.000 lei

2012-2013

-Achizitie publica
-Contract de servicii
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2012-2013

90.000 lei

90.000 lei

2012-2013

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

2013-2015

-Alegerea unei locatii

2013-2014

-Achizitie publica
-Contract de servicii
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2013-2014

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract

127

15200.000
lei

1.500.000 lei
Fonduri guvernamentale/ fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

50.000 lei

50.000 lei

2014

2015-2016

800.000 lei
Fonduri europene/

800.000 lei

-Realizare lucrari si monitorizare

4.

Organizare
concursuri de pescuit
sportiv

Parteneriate publicprivate

Promovare

5.

Organizare Festival
Muzica Murighiol
Open Air

Aprobare

Parteneriate publicprivate si public- public

Mediatizare

-Stabilire responsabilitati
-Aprobarea acordului de parteneriat
in sedinta de consiliu local
-Incheierea parteneriatului publicprivat
-Promovare prin toate mijloacele
(sediu primarie , mass-media,
brosuri, pliante)
-Aprobare in sedinta de consiliu local
a organizarii festivalului
-Stabilire conditii, facilitati pentru
atragerea de parteneri
-Stabilire responsabilitati
-Aprobarea acordului de parteneriat
in sedinta de consiliu local
-Incheierea parteneriatelor
-Promovare prin toate mijloacele
(sediu primarie , mass-media,
brosuri, pliante)
-Cofinantare pentru desfasurarea
actiunii

2013-2014

care vor opera n perioada 2012 -2016"Programul National de Imbunatatire a


calitatii mediului prin realizarea de
spatii verzi in localitati"
-

2013-2014

5.000 lei

5.000 lei

2013-2014

2013-2014

2013-2014

55.000 lei

55.000 lei

COMUNA VALEA NUCARILOR POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016


1.

Direcia strategic: DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

Reabilitarea
si
modernizarea
drumurilor comunale

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor
din inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Realizat inventar
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor de realizat

128

Termene
de
implement
are
2012-2013

Din surse
locale
20.000 lei

Costuri (RON)
Din surse atrase

Total

20.000 lei

in
localitatile
Agighiol,
Valea
Nucarilor si Iazurile,
inclusiv marcarea si
dotarea
lor
cu
panouri de orientare,
directionare

2.

Constructie trotuare
satele Agighiol, Valea
Nucarilor si Iazurile

-Elaborare Not de Fundamentare i


prezentarea sa n consiliul local
Plan de reabilitare
drumuri

-Calendar de reabilitari realizat


-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat
-Planul atragerii altor surse realizat

2012-2013

Proiecte de finantare
depuse

-Cereri de finantare formulate


-Cereri de finantare depuse

2012-2014

Realizare
lucrari
reabilitare drumuri

- Reabilitarea drumurilor comunale


in localitile Valea Nucarilor,
Iazurile si Agighiol

2012- 2016

Evaluare stare actuala


drum

- Constatare stare de degradare a


drumului

Realizat

SF si proiect tehnic

-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic
- Identificare programe de finantare/
fonduri de finantare

Oportunitati finantare

3.

Regularizare
curs
derea si constructie
pod traversare derea
sat Agighiol

300.000
lei

30.300.000
lei

30.000.000 lei-Programul de reabilitare


si modernizare 10.000 km de drumuri de
interes local aprobat prin HG nr. 530/
2010, parte integranta a Programului
National de Dezvoltare a Infrastructurii
-

Realizat

2012-2013

2012-2016

3.500.000
lei

Reabilitare drum
comunal

-Lucrari reabilitare drum comunal


DC 2 Valea Nucarilor- Ilganii de JosPartizani- Gorgova

Realizare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic

Realizat

3.500.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016/ Programul National de
Dezvoltare a Infrastructurii
-

Identificare posibilitati
finantare

- Identificare programe de finantare/


fonduri de finantare

Realizat

Proiect cu finantare
nerambursabila

-Scriere si depunere cerere de


finantare

Realizat

129

4.

5.

Regularizare
curs
derea si constructie
pod traversare derea
satele
Valea
Nucarilor si Iazurile

Imbunatatirea
si
extinderea retelei de
alimentare cu apa a
locuitorilor
satelor
Agighiol,
Valea
Nucarilor si Iazurile

Executie si derulare
proiect

Regularizare curs derea si realizare


poduri

2012-2016

Realizare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Receptionat studiu fezabilitate si
proiect tehnic

Realizat pt
regularizare
torenti
2012-2013
pt. Pod
Valea
Nucarilor
2012-2013

Identificare posibilitati
finantare
Proiect cu finantare
nerambursabila
Executie si derulare
proiect

- Identificare programe de finantare/


fonduri de finantare
-Scriere si depunere cerere de
finantare
Regularizare curs derea si realizare
poduri

Alocare resurse
financiare necesare SF

Studiu fezabilitate

Proiectare

Alocare resurse
financiare necesare SF

4.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016 prin Ministerul Mediului si
Padurilor
-

4.000.000
lei

100.000
lei

100.000 lei

2013

2012-2016

7.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate Agighiol

Realizat

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate sat
Agighiol
-Achizitie publica
-Realizare proiect tehnic pentru
extindere in sat Agighiol
-Hotarare a consiliului local pentru
alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate pentru satele Valea
Nucarilor si Iazurile

Realizat

Realizat

2012-2014

50.000 lei

50.000 lei

130

4.000.000
lei

Studiu fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
pentru satele Valea Nucarilor si
Iazurile
-Achizitie publica
-Realizare proiect tehnic pentru
extindere pentru satele Valea
Nucarilor si Iazurile
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

2012-2013

2012-2014

100.000
lei

100.000 lei

2012-2016

100.000
lei

900.000 lei

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Realizat

800.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

Realizat

Identificare fond de
finanare

-Studierea programelor de finantare

2012-2013

Elaborare cerere de
finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

2012-2013

2012
2016

-Identificare amplasamente
-Aprobare in sedinta de consiliu local
a realizarii investitiilor
-Alocare fonduri pentru realizare
studiu fezabilitate

2012-2013

32.600.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
Proiectul Sistem de canalizare si
epurare apelor uzate
-

2012-2014

Proiectare

Executie

6.

Sistem centralizat de
canalizare i staie
epurare in localitatile
Agighiol,
Valea
Nucarilor si Iazurile

Alocare resurse
financiare necesare SF
Elaborare Studiu de
Fezabilitate

Realizare lucrari sistem


de canalizare si staie de
epurare

7.

Construire
doua
statii de epurare la
Agighiol si Iazurile
care
sa
asigure
impotriva
poluarii

Identificare
construire

spatii

Resurse financiare

de

131

32.600.000
lei

apelor
Canalul
Lipovenilor

Studiu de fezabilitate

Scriere
finantare

cerere

de

Implementare proiect

8.

9.

10.

-Achizitie publica
-Elaborare studiu de fezabilitate
-Receptie studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie si
dotare cu echipamente
-Semnare contract de lucrari
-Realizare lucrari si monitorizare

2012-2014

150.000
lei

150.000 lei

2012-2014

2013-2016

1.500.000 lei

1.500.000
lei

Dotare cu pubele,
containere si cosuri
gunoi stradale pentru
colectare selectiva si
asigurarea serviciului
de
transport
a
deseurilor

Stabilire necesar dotari

Realizat

Derulare proiect de
management integrat al
deseurilor
Distribuire dotari catre
fiecare gospodarie

Proiect in
evaluare

2012-2015

Statiei de tratare a
apelor menajere in
localitatile Agighiol,
Valea Nucarilor si
Iazurile

Evaluare stare staie de


tratare a apelor

-Expertize, studii pentru evaluarea


starii statiilor de tratament

2012-2014

50.000 lei

Proiect derulat de Consiliul Judetean


Tulcea- Ministerul Mediului si
Padurilor- Proiect Sistemul de
Management Integrat al Deseurilor in
jud. Tulcea
-

Alocare resurse necesare


SF

-Alocare fonduri pentru realizare


studiu fezabilitate

2012-2014

Elaborare Studiu
Fezabilitate

de

2012-2014

50.000 lei

50.000 lei

Intocmire
finanare

cerere

de

2012-2015

Realizare
lucrari
modernizare

de

-Achizitie publica
-Elaborare studiu de fezabilitate
-Receptie studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie si
dotare cu echipamente
-Semnare contract de lucrari
-Realizare lucrari si monitorizare
-Aprobarea amplasamentului in
sedinta de consiliu local
-Studio geo

2012-2016

1.000.000 lei

Forarea de puturi de
apa
potabila
in
localitatile
Valea

Identificare
amplasamente propice

132

2012-2013

50.000 lei

1.000.000
lei

Nucarilor, Agighiol si
Iazurile

Identificare posibilitati
finantare
Realizare

11.

Reabilitare si dotare
camine culturale din
satele
comunei
(Agighiol,
Valea
Nucarilor si Iazurile)
cu
echipamente
specifice si centrale
termice

Evaluare situaie actual


Alocare resurse necesare
PT
Elaborare Proiect tehnic
ntocmire cerere de
finanare
Realizare lucrari de
reabilitare i dotare

12.

Construire gradinia
din Valea Nucarilor

25.000 lei

25.000 lei

2012- 2016

2012-2014

1.000.000
lei
50.000 lei

1.000.000
lei
50.000 lei

2012-2014

2012- 2014

70.000 lei

70.000 lei

2012- 2015

2012-2015
2012-2016

Avize

Certificat urbanism

Realizat

Identificare
amplasament/ locatie

-Studiu geo-topo

Realizat

SF+PT

Realizat
prin ISJ
Tulcea
Realizat

2012-2013

2012-2014

50.000 lei

Evaluare situaie actual

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate si
proiect tehnic
-Urmarire programe de finantare
active
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Studii, expertize

2013-2014

20.000 lei

1.000.000 lei
Obiectiv propus pentru finantare in
cadrul P.N.D.I.
-

Alocare resurse necesare


PT

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare

2014

Realizare
Dotarea
scolii
i
grdiniei
din
localitatea Iazurile cu

-Realizarea de expertize de
specialitate
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare PT
-Achizitie publica
-Realizare PT
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

2012-2013
2012- 2014

1.500.000 lei Proiectul"Imbunatatirea


calitatii vietii pentru populatia rurala",
parte integranta a Programului National
de Dezvoltare a Infrastructurii
-

Identificare oportunitati
finantare
Accesare fonduri

13.

-Urmarire linii de finantare active


-Scriere cerere si depunere spre
evaluare
-Forare

133

1.500.000
lei

1.050.000
lei
20.000 lei
-

necesare realizare SF

centrala termica
Elaborare Proiect tehnic
Realizare lucrari de
reabilitare
14.

Construire si dotare
sediu primarie

Evaluare situaie actual


(stabilirea necesarului de
dotri)
Proiect tehnic

Constructie si dotare
sediu nou

15.

Construire stadion i
mprejmuire stadion

Studiu de fezabilitate

Proiect tehnic

Executie

16.

Amenajare
teren
sport
scoala
si
imprejmuire in Valea
Nucarilor si Agighiol

Studiu de fezabilitate

Proiect tehnic

Identificare fond de
finanare i ntocmirea
cererii de finanare

-Achizitie publica
-Realizare proiect tehnic
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Aprobarea noului amplasamente
-Realizat inventar
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local
-Organizare procedura de achizitie
publica
-Semnare contract de prestari servicii
-Receptie proiect tehnic
-Organizare procedura de achizitie
publica
-Semnare contract de executie lucrari
-Executie lucrari si dotare
-Receptie investitie finalizata
-Aprobare sume necesare
-Achizitie
-Receptie SF
-Aprobare sume pt PT
-Procedura achizitie
-Receptie PT
-Amenajare si dotare teren sport

2012-2014

20.000 lei

20.000 lei

2012-2014

150.000
lei

150.000 lei

Realizat

Realizat

2012-2014

1.600.000
lei

1.600.000
lei

2014

20.000 lei

20.000 lei

2014

40.000 lei

40.000 lei

2015-2016

1.000.000
lei

-Aprobarea prin HCL a sumelor


-Procedura de achizitie
-Elaborare si receptie studiu
-Aprobarea prin HCL a sumelor
-Procedura de achizitie
-Elaborare si receptie proiect tehnic
-Deschidere linii de finantare
-Pregatire cerere de finantare
-Depunere si evaluare
-Semnare contract de grant

2013-2014

50.000 lei

1.000.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- 2012-2016
-

2013-2014

70.000 lei

70.000 lei

2013-2014

134

50.000 lei

Executie

17.

18.

19.

20.

Modernizarea
si
finalizarea sistemului
de iluminat public in
satele
comunei
(Agighiol,
Valea
Nucarilor si Iazurile)

Evaluare situaie actual

Stabilire necesar de realizat

2013-2014

800.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- 2012-2016, Proiectul
Reforma Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului
-

Alocarea resurselor
necesare
Modernizarea sistemului
de iluminat public

Aprobarea prin HCL a sumelor

2013-2014

Realizare lucrari

2013-2016

1.500.000
lei

Extindere
retea
energie electrica in
satele Agighiol, Valea
Nucarilor si Iazurile

Evaluare situaie

-Necesar extindere

Realizat

1.500.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- 2012-2016
-

Studiu fezabilitate

-Achizitie
-Receptie
Aprobarea prin HCL a sumelor

2012-2014

2012-2014

Realizare lucrari

2012-2016

50.000 lei

2.050.000
lei

Studii, expertize

2012-2014

20.000 lei

2.000.000 lei
Fonduri prin Programul de Electrificare
2007-2009
-

Identificare surse de
finanare
Realizarea cimitir

Alocare sume de la bugetul local

2012-2014

Amenajare

2012-2014

100.000

100.000 lei

Scriere proiect cu
posibilitatea finantrii de
ctre Autoritatea
Fondului de Mediu

-Evaluare situatia terenurilor


-Realizare SF
-Formulare si depunere cerere de
finantare
-Semnare contract de finantare
-Realizare lucrari de impadurire

2012-2013

2012- 2014

150.000
lei

150.000 lei

900.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- 2012-2016 prin Adm.
Fondului de Mediu

1.000.000
lei

Construcia unui nou


cimitir
uman
n
Iazurile si Agighiol

Lucrari de eliminare
a efectelor produse
de alunecarile de
teren

Alocarea
resurselor
necesare PT si executie
Extinderea
si
modernizarea retelei de
energie electrica
Identificare locaie

2014-2016

2014

2014-2016

21.

Impadurire terenuri
degradate in zona

Delimitarea terenurilor
de ameliorare

-Studii fezabilitate si alte expertize

135

2012-2013

100.000
lei
20.000 lei

800.000 lei

20.000 lei

20.000 lei

Valea Nucarilor
Agighiol

si

Proiectare
Documentatie tehnicoeconomica
Oportunitati finantare

Lucrari impadurire

22.

Perdele de protectie
forestiere impotriva
vanturilor, viscolelor

Studiu
feazabilitate,
proiectare tehnica

Identificare
de finantare

posibilitati

Realizare

-Achizitie si receptie servicii


proiectare
-Pregatire documentatie

2013-2014

30.000 lei

30.000 lei

2014

-Oportunitati de finantare
-Scriere si evaluare cerere de
finantare
-Semnare contract si executie lucrari

2014-2016

2014-2016

100.000
lei

1.100.000
lei

-Alocare sume de la bugetul local


-Achizitie publica
-Realizare studiu fezabilitate si
proiect tehnic
-Oportunitati de finantare
-Scriere si evaluare cerere de
finantare
-Semnare contract si executie lucrari

Realizat

1.000.000 lei
Administratia Fondului ptr.Mediu
(Min.Mediului si Padurilor)
-

2013-2014

2013-2016

900.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016

900.000 lei

2. Direcia strategic: DEZVOLTAREA AGRICULTURII SI SECTORULUI ZOOTEHNIC


Activiti de realizat

Obiective specifice

1.

Reproiectare
construire
irigatii

si
sistem

Stabilire parteneriate intre


asociatiile agricole din
comuna Valea Nucarilor si
alte comune

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

136

Termene
de
implement
are
2012-2013

Costuri (RON)
Din surse Din surse atrase
locale

Total

Accesare fonduri

Reabilitare sistem

- Consultanta din partea primariei cu


privire la: Cerere de finantate
formulata, Cerere de finantare
depusa, Semnare contract de
finantare
-Achizitie lucrari de executie

2012-2013

2013-2016

Fonduri europene/

fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
2.

Incurajare
crestere
animale
de
catre
localnici,
prin
acordare de facilitati

3.

Infiintare puncte de
colectare
produse
agricole
(fructe,
legume,
cereale,
miere)

Stabilirea de faciliti pentru


investitori prin Administraia
Public Local
Acordarea prin hotrre a
Consiliului local a tuturor
facilitilor legale pentru
investitori
Promovarea
facilitilor
acordate pentru investitori
Identificare potentiali
producatori si furnizori
agricoli si agenti economici
Plan de afaceri pentru
comercializarea produselor si
preluarea lor de catre
operatorii
economici
specializati cu prelucrarea
Surse de finantare din
subventii de la bugetul de stat

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale

2012-2013

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie)
-Anunturi publice prin toate
mijloacele (sediu primarie , massmedia
-Consultanta
pentru
operatorii
economici interesati

2012-2013

1.000 lei

2012-2013

-Hotarare de consiliu local pentru


alocarea de resurse financiare
necesare

2013-2015

Selectare locatie

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii

2013-2015

Infiintare locuri de munca

-Deschidere centru de colectare

2013-2016

137

1.000 lei

2012-2013

Fonduri europene/

fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016

Realizare
4.

Reabilitarea pasunilor
impadurite la Agighiol
si Valea Nucarilor
(Curcuz)

Studiu de fezabilitate

-Derularea activitate de colectare si


stimularea micilor producatori
-Alocare resurse

Identificare surse de finantare

-Procedura de achizitie
-Linii de finantare deschise

2012-2014

-Scriere cerere de finantare si


depunere spre evaluare
-Achizitie PT si executie lucrari

2012-2016

Subventii A.P.I.A. sau

Elaborare proiect tehnic si


realizare

2013-2016

2012-2014

50.000 lei

50.000 lei

Fonduri europene/

5.

Dezvoltarea
asociatiilor
producatori

Identificarea celor interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)

Organizare sesiuni de
instruire si informare

-Organizarea de sesiuni de autoritatea


locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

de

2012-2013

2013

10.000 lei

Incurajarea
agriculturii

bio-

Facilitati fiscale in primii ani


pentru terenurile care sunt
pregatite pentru agricultura
ecologica

-Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

138

10.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

Fonduri europene/

-Realizarea unui catalog al


agricultorilor

6.

fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
-

fonduri guvernamentale/fonduri
naionale-prin intermediul programelor
existente sau care vor opera n perioada
2012-2016
2012-2013

Promovare

7.

Infiintare centre de
informare
si
consultanta agricola
pentru IMM-uri

Identificarea celor interesati

Identificare unor spatii ce pot


fi valorificate in acest mod
Resurse banesti/ posibilitate
accesare
fonduri
nerambursabile
pentru
amenajare
spatiu
si
organizare sesiuni de instruire
si informare

Implementare: amenajare si
dotare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Anunturi publice prin toate
mijloacele (sediu primarie , massmedia, internet)
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Idetificare programe de finantare
active

2012-2013

10.000 lei

10.000 lei

2012

1.000 lei

1.000 lei

2012-2013

2013-2014

2013-2015

50.000 lei

600.000 lei

650.000 lei

-Scriere cerere de finantare


-Depunere spre evaluare
-Semnare contract de grant
-Executie lucrari si dotare centru

Fonduri europene/

Mediatizare

Organizare sesiuni de
instruire si informare

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia, internet)
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

2015-2016

5.000 lei

2015-2016

fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016
-

50.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016

139

5.000 lei

50.000 lei

3.Direcia strategic: MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Activiti de realizat

Obiective specifice

1.

2.

Infiinarea
serviciu
salubrizare

unui
de

Campanie
de
informare pentru
populatie pentru
colectarea
selectiva
a
deseurilor

Costuri (RON)
Din surse Din surse atrase
locale
-

Total

-Informare, pregatire documentatie

Susinerea ideii n edina


Consiliului Local

-Stabilirea ariei de activitate,


responsabilitati si aprobarea in
sedinta de consiliu local
-Achizitie publica de materiale de
promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

2012-2014

2012-2013

30.000 lei

230.000
lei

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

2012-2013

200.000 lei
Fonduri europene/
prin intermediul programelor existente
sau care vor opera n perioada 20122016- Ministerul Mediului si Padurilor

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare,
educare si pregatire
-Evaluarea necesarului de aparatura
-Evaluarea necesarului financiar

2012-2013

2013-2014

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie publica
-Receptie dotari
-Functionare dispensare la parametri

2013-2014

2013-2015

1.000.000
lei

Pregatire campanie: materiale


scrise, brosuri
Recrutare voluntara
Sedinte publice de informare
pentru populatie

Activitati practice de ecologizare


selectiva

Reabilitare
si
dotare dispensare
umane
performante
in
localitatile Valea
Nucarilor
si
Iazurile si dotare
dispensar
uman
Agighiol

Termene
de
implement
are
2012-2014

Analiz documente necesare

Amenajare puncte de colectare


selectiva in locuri publice

3.

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Cuantificare necesar dotri


Identificare resurse

Dotare cu echipamente dispensar

140

2012-2013

2012-2013

1.000.000 lei Fonduri europene/


fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada

2.000.000
lei

optimi
4.

Deschiderea unui
nou
punct
farmaceutic
cu
program normal
de lucru, in satele
Agighiol,
Valea
Nucarilor

Identificarea unui spatiu ce va


putea avea aceasta destinatie

Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare

5.

Amenajare cabinet
stomatologic

Identificarea unui spatiu ce va


putea avea aceasta destinatie

Identificarea si atragerea
investitorului
Realizare
6.

Construire
locuinte
de
serviciu
pentru
tineri
specialisti
(medici,
cadre
didactice, ingineri,
etc)

Identificare teren

Proiectare tehnica
Identificare surse

Derulare investitie

7.

Locuinte
pentru
familiile tinere sau
aflate in dificultate

Identificare teren

2012-2016- Ministerul Sanatatii

-Aprobarea in sedinta de consiliu


local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Aprobarea de catre consilierii locali
a concesionarii spatiului identificat
-Anunt pentru concesiunea spatiului
-Organizare procedura de atribuire
conform legislatiei in vigoare
-Concesionare si deschiderea
punctului farmaceutic
-Aprobarea in sedinta de consiliu
local a destinatiei nou propuse pentru
spatiul idetificat
-Aprobarea de catre consilierii locali
a concesionarii spatiului identificat
-Anunt pentru concesiunea spatiului
-Organizare procedura de atribuire
conform legislatiei in vigoare
-Concesionare si deschiderea
punctului farmaceutic
-Identificare teren din domeniul
public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

2014-2015

2014-2015

500 lei

500 lei

2014-2015

2014-2015

2014-2015

500 lei

500 lei

2014-2015

2012-2014

2012-2014

100.000
lei
-

100.000
lei
-

2014-2016

200.000
lei

-Identificare teren din domeniul


public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren

2013-2014

3.000.000 lei
Fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016 prin M.D.R.T.
-

141

2013-2015

3.200.000
lei

in loc Agighiol,
Valea Nucarilor si
Iazurile

Derulare investitie

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Stabilire criterii de acordare

-Aprobarea in Consiliul Local a


criteriilor de acordare alocuintelor
-Promovare prin anunturi sediul
primarie si la avizierele din comuna
-Primire dosare
-Analiza documentatiei
-Selectare
-Aprobarea si semnarea actelor de
intrare in posesie a locuintelor
-Extinderea retelei de alimentare cu
apa, canalizare, energie electrica
Studii, expertize, avize

Mediatizare
Selectie familii

Acordarea terenului familiilor


selectate
Asigurare retea de utilitati
8.

Amenajare cladire
pentru
afterschool in Valea
Nucarilor

10

1.000.000
lei

2014

1.000.000 lei
Fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016
-

2.000.000
lei

2014

2014

2014-2015

2014-2016

2012- 2014

500.000
lei
50.000 lei

500.000
lei
50.000 lei

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

2013-2014

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si dotare
-Alegerea sau construirea unei locatii
care sa avantajeze toti producatorii

2014-2015

100.000
lei

700.000 lei
Fonduri F.A.D.R.

Identificare locatie
Oportunitti de finantare pentru
amenajare si dotare

Realizare centru
9.

2013-2014

Realizare
pia
agro-alimentara in
localitatea Valea
Nucarilor

Identificare amplasament

Crearea condiiilor necesare


(grupuri sanitare, etc)

Campanie
de
informare sanitarveterinara
a

Identificare sponsori, parteneri

800.000
lei

Realizat

-Achizitie publica de lucrari

2013-2014

200.000
lei

Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016

200.000
lei

-Parteniariat cu D.S.V. S.A. Tulcea


-Atragere fonduri din sponsorizari

142

populatiei despre
normele sanitarveterinara impuse
in
Uniunea
Europeana
in
domeniul
zootehnic si a
consumului
alimentar

Pregatire campanie

-Anunturi publice
-Editare flyere, pliante

Implementare campanii

-Organizare seminarii pentru agentii


economici
-Organizare sedinte publice pentru
populatie

4.Direcia strategic: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

2.

Deschiderea
unui
spatiu expozitional/
un
muzeu
al
comunitatii

Dotarea cu mijloace
antiefractie
a
bisericilor
din
localitatile Agighiol,
Valea Nucarilor si
Iazurile si

Activiti de realizat

Identificare locaie

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Reabilitare cldire i
transformarea sa ntr-un
muzeu;

-Aprobarea in sedinta de Consiliu


Local a deschiderii unui spatiu
expozitional in cladirea identificata
-Proiect tehnic- achizitie si receptie
-Lucrari reabilitare- achizitie si
executare

Realizarea spatiului
expozitional

- Realizare replici Tezaur de la


Agighiol

Deschidere

-Colectare piese tradiionale i


stabilire tematic
-Inaugurare centru expozitional

Identificare surse de finanare

Realizare

-Urmarire axe de finantare deschise


-Scriere si depunere spre evaluare
cerere de finantare
-Realizare lucrari renovare,
consolidare

143

Termene
de
implement
are
2013-2014

Costuri (RON)
Din surse
Din surse atrase
locale

Total

2014-2015

150.000 lei

500.000 lei

2014-2016

150.000
lei
500.000
lei
-

2016

2013-2014

2014-2016

50.000 lei

150.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri

200.000
lei

3.

Reluarea si initierea
de
activitati
culturale

Organizarea actiunii culturale


Fiii Satului, festivaluri

Promovarea grupurilor artistice


locale- Ansamblul Folcloric de
copii
Festivitati pentru cuplurile ce
implinesc 50 de ani de
casatorie

Dezvoltarea de activitati
culturale locale

Documentare ghid cultural

4.

Sa nu ne pierdem
cultura si traditiileghid local de
promovare

Cautare surse de finantare

Tiparire ghid si promovarea


mostenirii culturale locale
sustinuta de evenimente locale

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Realizarea pliantelor de prezentare a
grupurilor
-Prezentarea la festivaluri

Anual

20.000 lei

naionale- care vor opera n perioada


2012-2016
-

Anual

10.000 lei

10.000 lei

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Data stabilita pentru organizarea
evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Culegere informatii, fotografii,
versuri

Anual

10.000 lei

10.000 lei

Periodic

25.000 lei

25.000 lei

2012- 2014

2014

2014-2015

50.000 lei

2014

50.000 lei
Fonduri europene/
fonduri guvernamentale/fonduri
naionale- care vor opera n perioada
2012-2016
-

-Identificare programe de finantare


nerambursabila active
-Depunere proiect si evaluare
-Semnare contract de finantare
-Achizitie servicii de machetare si de
tiparire
-Diseminare ghid, publicare in
format electronic pe site-ul oficial al
comunei
-Alegerea unei locatii

144

20.000 lei

5.

Realizarea parcuri
i locuri de joac
pentru copii
in
localitatile Agighiol,
Valea Nucarilor si
Iazurile

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

2013-2014

Stabilire surse de finanare i


ntocmire cerere de finanare
pentru lucrri de realizare i
dotare
Realizare lucrari

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

50.000 lei

50.000 lei

2014

2015-2016

450.000 lei
Fonduri europene/
care vor opera n perioada 2012 2016- "Programul National de
Imbunatatire a calitatii mediului prin
realizarea de spatii verzi in localitati"

450.000
lei

COMUNA SARICHIOI POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016


1.

Direcia strategic: DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

Reabilitarea
drumurilor
comunale in
localitatile
Sarichioi, Sabangia,
Zebil, Enisala,
Visterna

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor din


inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Plan de reabilitare

Proiecte de finantare depuse

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Realizat inventar
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor realizat
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local
-Calendar de reabilitari realizat
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat
-Planul atragerii altor surse realizat

-Cereri de finantare formulate


-Cereri de finantare depuse

145

Termene
de
implement
are
Iulie 2012
Iulie 2012
Iulie
2012
Iulie 2012
August
2012
Septembrie
2012
Octombrie
2012

Din surse
locale
-

Costuri (RON)
Din surse atrase

Total

2.

Constructia unei
variante ocolitoare
pentru circulatia
camioanelor in
localitatea Sarichioi

Realizare lucrari reabilitare


drumuri

- Reabilitarea drumurilor comunale


in localitatile Sarichioi, Sabangia,
Zebil, Enisala, Visterna

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Iulie 2012

Noiembrie
2012

Semnare contract de finantare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Proiectare

Executie

Studiu fezabilitate

Anul 2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale care vor opera n perioada
2012-2016

Bugetul
local

Ianuarie
2013

-Achizitie publica
-Realizare proiect

Mai 2013

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

August
2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri

Anul 2014
3.

Extinderea si
modernizarea
retelei de apa
potabila in
localitatile
Sarichioi, Sabangia,
Zebil, Enisala,
Visterna

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate

Iulie 2012

Studiu fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Noiembrie
2012
Ianuarie
2013

Bugetul
local
-

-Achizitie publica
-Realizare proiect

Mai 2013

Semnare contract de finantare

Proiectare

146

4.

Extinderea si
modernizarea
sistem de canalizare
i statie de epurare
in localitatile
Sarichioi, Sabangia,
Zebil, Enisala,
Visterna

Executie

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Alocare resurse financiare


necesare SF
Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Identificare fond de finanare

-Studierea programelor de finantare

Elaborare cerere de finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Realizare lucrari sistem de


canalizare si staie de epurare

August
2013

Realizare/modernizare statie de
tratare a apelor
menajere in
Sarichioi, Sabangia,
Zebil, Enisala,
Visterna

Anul 2014
August
2012

Octombrie
2012

Bugetul
local

Ianuarie
2013
Iulie 2013

Octombrie
2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Anul 2014
5.

naionale prin interme- diul


programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Evaluare stare staie de tratare


a apelor

-Evaluare necesar dotari


-Evaluare necesar financiar

Mai 2012

Bugetul
local

Alocare resurse necesare SF

-Hotarare consiliu local pentru


alocare resurse financiare SF
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Iunie 2012

August
2012

Bugetul
local

Intocmire cerere de finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Decembrie
2012

Realizare lucrari de
modernizare

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

147

Anul 2013
Anul 20132014

-Realizare lucrari si monitorizare

6.

7.

Modernizare si
dotare dispensare
in localitatile
Sarichioi, Sabangia,
Zebil, Enisala,
Visterna

Evaluare situaie actual

Constructia de
locuinte ANL
(pentru specialisti,
familii tinere si
aflate n dificultate)

Identificare teren

Identificare fond de finanare i


ntocmirea cererii de finanare
Dotarea dispensarelor

Studiu de fezabilitate
Proiectare tehnica
Identificare surse

Derulare investitie

-Realizarea de expertize de
specialitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie si
datare
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Identificare teren din domeniul
public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Martie 2014
Octombrie
2014

Bugetul
local
-

naionale prin interme- diul


programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Ianuarie
2015
Anul 2015

Ianuarie
2013

Martie 2013

Bugetul
local
Bugetul
local
-

Anii 20145015

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

Termene
de
implement
are
Iunie 2012

Costuri (RON)
Din surse
Din surse atrase
locale

Total

Iunie 2013
Decembrie
2013

2.Direcia strategic: DEZVOLTAREA AGRICULTURA


Obiective specifice

1.

Stimularea asocierii
agricultorilor i
pescarilor

Activiti de realizat

Organizare sesiuni de instruire


si informare

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Organizarea de sesiuni de autoritatea


locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

148

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul

2.

Investitii in
sistemul de irigatii

Identificarea celor interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)
-Realizarea unui catalog al
agricultorilor

Stabilire parteneriate intre


asociatiile agricole din comuna
Sarichioi si alte comune

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Accesare fonduri

3.

Consiliere si
instruire in
domeniul agricol

Sprijin agricultura
ecologica

programe-lor existente sau care vor


opera n perioada 2012-2016
-

Octombrie
2012

Noiembrie
2012

Ianuarie
2013
Martie 2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Reabilitare sistem

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Identificarea celor interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia
-Organizarea de sesiuni de autoritatea
locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

Martie 2012

Aprilie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

Ianuarie
2012

Organizare sesiuni de instruire


si informare

4.

August
2012

Bugetul
local

Facilitati fiscale in primii ani


pentru terenurile care sunt
pregatite pentru agricultura
ecologica

149

Promovare

5.

Incurajare
infiintare
miniferme
zootehnice

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

Martie 2012

Bugetul
local

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.
-Stabilirea si organizarea de intalniri
intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

Ianuarie
2012

Iunie 2012

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Alegerea sau construirea unei locatii
care sa avantajeze toti producatorii

Iulie 2012

Septembrie
2012

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia
-Anunturi publice prin toate
mijloacele (sediu primarie , massmedia

Octombrie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016
-

Octombrie
2012

Bugetul
local

Creare locuri de munca

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia

Anul 2013

Realizare

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Anul 2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care vor
opera n perioada 2012-2016

Facilitati fiscale

Parteneriate public-private
pentru statii de epurare

Promovare zona ca si potential


6.

Dezvoltarea reelei
de colectare a
produselor animale
i agricole(lapte,
fructe, legume,
miere, etc)

Selectare locatie

Identificare potentiali
producatori si furnizori agricoli
Identificare potentiali agenti
economici

150

3.Direcia strategic: MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice

1.

Campanie de
informare pentru
populatie pentru
colectarea selectiva
a deseurilor

Activiti de realizat

-Achizitie publica de materiale de


promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

Sedinte publice de informare


pentru populatie

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

Aprilie 2012

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare,
educare si pregatire
-Evaluarea necesarului de aparatura
-Evaluarea necesarului financiar

August 2012

Activitati practice de
ecologizare selectiva

3.

Termene de
implementar
e
Martie 2012

Pregatire campanie: materiale


scrise, brosuri
Recrutare voluntara

Amenajare puncte de colectare


selectiva in locuri publice

2.

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Dotarea cu
aparatura medicala
performanta si
mobilier medical
dispensare umane
performante in
localitatile
Sarichioi,
Sabangia, Zebil,
Enisala, Visterna

Cuantificare necesar dotri

Dotare cu echipamente
dispensar

-Acizitie publica

Realizare piae
agro-alimentare in

Identificare amplasament

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Aprilie 2012

Costuri (RON)
Din surse
Din surse atrase
locale
Bugetul
Fonduri europene/
local
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Total
-

Iulie 2012

Ianuarie
2013

Februarie
2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Octombrie
2013

Martie 2013

Bugetul
local

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Resurse financiare
Iulie 2013

151

4.

localitatile
Sarichioi,
Sabangia, Zebil,
Enisala, Visterna

Crearea condiiilor necesare


(grupuri sanitare, etc

-Achizitie publica de lucrari

Iunie 2013

Bugetul
local

nfiinare centru
after-school

Identificare locaie

-Alegerea unei locatii care sa


avantajeze toate familiile
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Ianuarie
2013
Februarie
2013

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Anii 20132014

Termene de
implementar
e
Anual

Costuri (RON)
Din surse
Din surse atrase
locale
Bugetul
local

Oportuniti de finanare pentru


amenajare i dotare

Realizare centru

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

4.Direcia strategic: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

Reluarea si initierea
de activitati culturale

Activiti de realizat

Organizarea actiunii culturale


Ziua Pescarului, festivaluri

Promovarea grupurilor artistice


locale
Dezvoltarea de activitati
culturale locale

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii
-Data stabilita pentru organizarea
evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Realizarea pliantelor de prezentare a
grupurilor
-Prezentarea la festivaluri
Data stabilita pentru organizarea
evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului

152

Total
-

Bugetul
local

Periodic

Bugetul
local

2.

3.

Realizarea unui club


si a unui complex
sportiv n localitatea
Sarichioi

Realizarea parcuri i
locuri de joac
pentru copii in
localitatile in
localitatile Sarichioi,
Sabangia, Zebil,
Enisala, Visterna

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

Ianuarie
2014

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

Ianuarie
2014

Buget local

Stabilire surse de finanare i


ntocmire cerere de finanare
pentru lucrri de realizare i
dotare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Februarie
2014

Realizare lucrari

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale prin interme- diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Iunie 2014
Septembrie
2014
Anii 20142015
Ianuarie
2015

Evaluare i identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

Ianuarie
2015

Buget local

Stabilire surse de finanare i


ntocmire cerere de finanare
pentru lucrri de realizare i
dotare
Realizare lucrari

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Iunie 2015

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale sau care vor opera n
perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale care vor opera n
perioada 2012-2016

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Octombrie
2015
Decembrie
2015
Anul 2016

153

COMUNA JURILOVCA POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016


1.

Direcia strategic: DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

Reabilitarea
drumurilor
comunale in
localitile Jurilovca,
Visina, Salcioara

Activiti de realizat

Identificarea drumurilor din


inventarul comunei si
evaluarea starii acestora

Plan de reabilitare

2.

Extinderea si
modernizarea retelei
de apa potabila in
localitatile Jurilovca,
Visina, Salcioara

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

-Realizat inventar
-Raport de evaluare a strii
obiectivelor realizat
-Elaborare Not de Fundamentare i
prezentarea sa n consiliul local
-Calendar de reabilitari realizat
-Plan de activitati pentru lucrari cu
eforturi locale realizat
-Planul atragerii altor surse realizat

Termene
de
implement
are
Iulie 2012
Iulie 2012

Din surse
locale
-

Iulie
2012
Iulie 2012
August
2012
Septembrie
2012
Octombrie
2012

Anul 2013

Proiecte de finantare depuse

-Cereri de finantare formulate


-Cereri de finantare depuse

Realizare lucrari reabilitare


drumuri

- Reabilitarea drumurilor comunale


in localitatile Jurilovca, Visina,
Salcioara

Alocare resurse financiare


necesare SF

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate

Iulie 2012

Studiu fezabilitate

-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Noiembrie
2012
Ianuarie
2013

Bugetul
local
-

-Achizitie publica
-Realizare proiect

Mai 2013

Semnare contract de finantare

Proiectare

154

Costuri (RON)
Din surse atrase

Total

Fonduri
europene/fonduri
guverna-mentale/
fonduri
naionale-prin
interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin
interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri

3.

Extinderea si
modernizarea sistem
de canalizare i statie
de epurare in
localitatile Jurilovca,
Visina, Salcioara

Executie

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Alocare resurse financiare


necesare SF
Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Hotarare a consiliului local pentru


alocarea de resurse financiare studiu
de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Identificare fond de finanare

-Studierea programelor de finantare

Elaborare cerere de finanare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Realizare lucrari sistem de


canalizare si staie de epurare

August
2013

Realizare/
modernizare statiei
de tratare a apelor
menajere in
Jurilovca, Visina,
Salcioara

Anul 2014
August
2012

Octombrie
2012

Bugetul
local

Ianuarie
2013
Iulie 2013

Octombrie
2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin intermediul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Anul 2014
4.

naionale-prin
interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri
europene/fonduri
guverna-mentale/
fonduri
naionale-prin
interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Evaluare stare staie de tratare


a apelor

-Evaluare necesar dotari


-Evaluare necesar financiar

Mai 2012

Bugetul
local

Alocare resurse necesare SF

-Hotarare consiliu local pentru


alocare resurse financiare SF
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate

Iunie 2012

August
2012

Bugetul
local

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Decembrie
2012
Anul 2013
Anul 20132014

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care

Elaborare Studiu de
Fezabilitate
Intocmire cerere de finanare

Realizare lucrari de
modernizare

155

vor opera n perioada 2012-2016


5.

6.

Ameliorare prin
mpdurire a
terenurilor agricole
degradate

Restaurarea,
amenajarea,
echiparea i
mbuntirea cilor
de acces a Salbei de
Cetti Nord
Dobrogene (Cetatea
Enisala,Argamum,
Halmyris,
Noviodunum,Dinoge
tia)

Scriere proiect cu posibilitatea


finanrii de ctre Autoritatea
Fondului de Mediu
Evaluare situaie actual
Alocare resurse necesare SF

Elaborare Studiu de
Fezabilitate
ntocmire cerere de finanare

Realizare lucrari de reabilitare


i dotare

7.

Modernizare
reabilitare si dotare
camin din localitatea
Jurilovca

Evaluare situaie actual


Alocare resurse necesare SF

Elaborare Studiu de
Fezabilitate
ntocmire cerere de finanare

-Evaluare situatia terenurilor


-Realizare SF
-Formulare si depunere cerere de
finantare
-Semnare contract de finantare
-Realizare lucrari de impadurire
-Realizarea de expertize de
specialitate
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare SF
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

-Realizarea de expertize de
specialitate
-Hotarare de consiliu local pentru
alocarea de resurse financiare
necesare realizare SF
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

156

August
2012
Octombrie
2012
Martie 2013
Anul 20132015
Octombrie
2012
Decembrie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Bugetul
local
-

Martie 2013

Bugetul
local

Iulie 2013

Noiembrie
2013
Iunie 2014

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Anii 20142016
Iunie 2013
August
2013

Bugetul
local
-

Octombrie
2013

Bugetul
local

Ianuarie
2014
Iulie 2014

Realizare lucrari de reabilitare


i dotare

8.

Modernizare si
dotare dispensare in
localitatile Jurilovca,
Visina, Salcioara

Evaluare situaie actual


Identificare fond de finanare i
ntocmirea cererii de finanare
Dotarea dispensarelor

9.

Constructia de
locuinte ANL
(pentru specialisti,
familii tinere si aflate
n dificultate)

Identificare teren

Studiu de fezabilitate
Proiectare tehnica
Identificare surse

Derulare investitie

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

-Realizarea de expertize de
specialitate
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie si
datare
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare
-Identificare teren din domeniul
public sau privat al comunei sau
realizarea unui schimb de teren
-Achizitie publica
-Realizare studiu de fezabilitate
-Achizitie publica
-Realizare proiect
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
-Achizitie lucrari de executie
-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

157

Septembrie
2014
Anii 20142015
Martie 2014
Octombrie
2014

Bugetul
local
-

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Ianuarie
2015
Anul 2015

Ianuarie
2013

Martie 2013

Bugetul
local
Bugetul
local
-

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Iunie 2013
Decembrie
2013
Anii 20145015

2.Direcia strategic: DEZVOLTARE AGRICULTUR


Obiective specifice

1.

2.

Stimularea asocierii
agricultorilor

Investitii in sistemul
de irigatii

Activiti de realizat

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Termene
de
implement
are
Iunie 2012

Costuri (RON)
Din surse
Din surse atrase
locale

Total

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Organizare sesiuni de instruire


si informare

-Organizarea de sesiuni de autoritatea


locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

Identificarea celor interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia)
-Realizarea unui catalog al
agricultorilor

Stabilire parteneriate intre


asociatiile agricole din comuna
Jurilovca si alte comune

-Stabilirea si organizarea de intalniri


intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

Octombrie
2012

Accesare fonduri

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Noiembrie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

August
2012

Bugetul
local

Ianuarie
2013

3.

Consiliere si
instruire in domeniul
agricol

Reabilitare sistem

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Martie 2013

Identificarea celor interesati

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia

Martie 2012

158

4.

5.

Sprijin agricultura
ecologica

Incurajare infiintare
miniferme
zootehnice

Organizare sesiuni de instruire


si informare

-Organizarea de sesiuni de autoritatea


locala in parteneriat cu agenti
economici si ONG-uri

Aprilie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Facilitati fiscale in primii ani


pentru terenurile care sunt
pregatite pentru agricultura
ecologica

Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.

Ianuarie
2012

Promovare

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie, mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare

Martie 2012

Bugetul
local

Adoptarea unor hotarari de consiliu


local pentru reducerea taxelor si
impozitelor locale.
-Stabilirea si organizarea de intalniri
intre cei interesati pentru promovarea
avantajelor asocierii.
-Semnarea de contracte de parteneriat

Ianuarie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Iunie 2012

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Alegerea sau construirea unei locatii
care sa avantajeze toti producatorii

Iulie 2012

Septembrie
2012

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia
-Anunturi publice prin toate
mijloacele (sediu primarie , massmedia

Octombrie
2012

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Octombrie
2012

Bugetul
local

Facilitati fiscale

Parteneriate public-private
pentru statii de epurare

Promovare zona ca si potential


6.

Dezvoltarea reelei
de colectare a
produselor animale
i agricole(lapte,
fructe, legume,
miere, etc)

Selectare locatie

Identificare potentiali
producatori si furnizori agricoli
Identificare potentiali agenti
economici

159

Creare locuri de munca

-Anunturi publice prin toate


mijloacele (sediu primarie , massmedia

Anul 2013

Realizare

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Anul 2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

3.Direcia strategic: MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE

Obiective specifice

1.

Campanie de
informare pentru
populatie pentru
colectarea selectiva a
deseurilor

Activiti de realizat

Pregatire campanie: materiale


scrise, brosuri
Recrutare voluntara

-Achizitie publica de materiale de


promovare
-Recrutarea voluntarilor interesati

Sedinte publice de informare


pentru populatie

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare
si educare
-Achizitie publica
-Contract de lucrari

Amenajare puncte de colectare


selectiva in locuri publice
Activitati practice de
ecologizare selectiva

2.

Dotarea cu
aparatura medicala

Pai ntreprini pentru realizarea


activitii

Cuantificare necesar dotri

-Promovare prin toate mijloacele


(sediu primarie , mass-media)
-Organizarea de sesiuni de informare,
educare si pregatire
-Evaluarea necesarului de aparatura
-Evaluarea necesarului financiar

160

Termene
de
implement
are
Martie 2012

Costuri (RON)
Din surse
Din surse atrase
locale

Total

Bugetul
local

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Aprilie
2012
Aprilie
2012

Iulie 2012

August
2012

Ianuarie
2013

performanta si
mobilier medical
dispensare umane
performante in
localitatile Jurilovca,
Visina, Salcioara

3.

4.

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare
Resurse financiare

Februarie
2013

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Iulie 2013

Dotare cu echipamente
dispensar

-Acizitie publica

Octombrie
2013

Realizare piae agroalimentare in


localitatile Jurilovca,
Visina, Salcioara

Identificare amplasament

-Alegerea sau construirea unei locatii


care sa avantajeze toti producatorii

Martie 2013

Bugetul
local

Crearea condiiilor necesare


(grupuri sanitare, etc

-Achizitie publica de lucrari

Iunie 2013

Bugetul
local

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

nfiinare centru
after-school

Identificare locaie

-Alegerea unei locatii care sa


avantajeze toate familiile
-Cerere de finantate formulata
-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Ianuarie
2013
Februarie
2013

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Anii 20132014

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Oportuniti de finanare pentru


amenajare i dotare

Realizare centru

4.Direcia strategic: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

Activiti de realizat

Pai ntreprini pentru realizarea

161

Termene

Costuri (RON)

activitii

1.

Reluarea si initierea
de activitati culturale

Organizarea actiunii culturale


Ziua Pescarului, festivaluri

Promovarea grupurilor artistice


locale
Dezvoltarea de activitati
culturale locale

2.

3.

Realizarea unui club


si a unui complex
sportiv n localitatea
Jurilovca

Realizarea parcuri i
locuri de joac
pentru copii in
localitatile in
localitatile Jurilovca,

Evaluare si identificare
poteniale locaii

-Data stabilita pentru organizarea


evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Realizarea pliantelor de prezentare a
grupurilor
-Prezentarea la festivaluri
Data stabilita pentru organizarea
evenimentului
-Realizarea agendei evenimentului
-Identificarea potentialilor invitati
-Transmiterea invitatiilor
-Realizarea evenimentului
-Alegerea unei locatii

de
implement
are
Anual

Din surse
locale

Din surse atrase

Total

Bugetul
local

Bugetul
local

Periodic

Bugetul
local

Ianuarie
2014

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

Ianuarie
2014

Buget local

Stabilire surse de finanare i


ntocmire cerere de finanare
pentru lucrri de realizare i
dotare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Februarie
2014

Realizare lucrari

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
-

Buget local

Evaluare i identificare
poteniale locaii

-Alegerea unei locatii

Elaborare Studiu de
Fezabilitate

-Achizitie publica
-Contract de servicii

Iunie 2014
Septembrie
2014
Anii 20142015
Ianuarie
2015
Ianuarie
2015

162

Visina, Salcioara

Stabilire surse de finanare i


ntocmire cerere de finanare
pentru lucrri de realizare i
dotare

-Cerere de finantate formulata


-Cerere de finantare depusa
-Semnare contract de finantare

Realizare lucrari

-Achizitie lucrari de executie


-Semnare contract
-Realizare lucrari si monitorizare

Iunie 2015

Octombrie
2015
Decembrie
2015

Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016
Fonduri europene/
fonduri guverna-mentale/ fonduri
naionale-prin interme-diul
programe-lor existente sau care
vor opera n perioada 2012-2016

Anul 2016

COMUNA CEAMURLIA DE JOS POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016


1. DEZVOLTAREA I MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

Obiective specifice

1.

Activiti de realizat

Pai de ntreprins pentru realizarea activitii

Elaborarea proiectelor tehnice Elaborare buget local (alocare surse financiare


pentru
reabilitarea
i pentru elaborarea documentaiilor tehnice);
modernizarea
infrastructurii Elaborare not de fundamentare i adoptare Hotrre
Reabilitarea i
stradale din localitatea Ceamurlia de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului;
modernizarea
de Jos i respectiv DC 63 Elaborare SF i PT;
drumurilor comunale i Ceamurlia de Jos Gar;
Obinerea autorizaiei de construire i a avizelor
a strzilor din
necesare;
localitatea Ceamurlia
de Jos, judeul Tulcea
(execuia proiectelor de Atribuire contract i execuie Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea
infrastructur incluse lucrri reabilitare i modernizare contractului de lucrri;
stradal
n Contractare servicii dirigenie de antier;
n planul de investiii al infrastructur
localitatea
Ceamurlia
de
Jos
Predare amplasament;
comunei)
(4,685 km);
Avizare program de control al calitii;
ntiinare ISC;
Execuia lucrrilor;
Recepia lucrrilor;

163

Termene de
implementare
2012

2012 - 2013

Costuri
Buget
local
Buget
local

Buget
local

Surse atrase

Total

Finanare PNDI

Atribuire contract i execuie Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea


lucrri reabilitare i modernizare contractului de lucrri;
DC 63 Ceamurlia de Jos Gar Contractare servicii dirigenie de antier;
(2,365 km);
Predare amplasament;
Avizare program de control al calitii;
ntiinare ISC;
Execuia lucrrilor;
Recepia lucrrilor;
Elaborarea unui plan de
reabilitare (plan multianual de
investiii);
Elaborare studii de fezabilitate i
proiecte tehnice;

2.

3.

Modernizarea
infrastructurii rutiere a
comunei Ceamurlia de
Accesare fonduri
Jos (localitile
nerambursabile;
Ceamurlia de Jos i
Lunca)
Contractare i execuie lucrri;

Extinderea reelei de
canalizare n localitatea
Ceamurlia de Jos i
introducerea reelei de
canalizare i
construirea unei staie
de epurare n
localitatea Lunca

Accesare fonduri
nerambursabile;
Contractare i execuie lucrri
lucrari sistem de canalizare i
staie de epurare n localitile
Ceamurlia de Jos i Lunca;

2012 - 2013

Buget
local

Finanare PNDI

2012

2012

Buget
local

2012 - 2013

Buget
local

Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea


contractului de lucrri;
Contractare servicii dirigenie de antier;
Predare amplasament;
Avizare program de control al calitii;
ntiinare ISC;
Execuie lucrri
Recepie lucrri
Contractare finanare nerambursabil;

2013 - 2016

Buget
local

Fonduri externe
nerambursabile

2012

Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea


contractului de lucrri;
Contractare servicii dirigenie de antier;
Predare amplasament;
Avizare program de control al calitii;
ntiinare ISC;
Execuia lucrrilor;

2012 - 2014

Identificarea drumurilor din inventarul comunei i


evaluarea strii acestora;
Prioritizarea investiiilor;
Elaborare buget local (alocare surse financiare
pentru elaborarea documentaiilor tehnice);
Elaborare not de fundamentare i adoptare Hotrre
de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului;
Elaborare documentaie tehnic;
Obinerea autorizaiei de construire i a avizelor
necesare;
Identificare programe de finanare; Elaborare i
depunere cereri de finanare; Contractare finanri

164

Buget
local

Fonduri externe
nerambursabile
(PNDR Msura 322)

Recepia lucrrilor;

Evaluare situaie actual;

4.

Extinderea i
reabilitarea reelei de
iluminat public

Evaluarea zonelor fr reea stradal de iluminat


public i stabilirea zonelor unde este necesar
reabilitarea reelei;
Elaborare documentaie tehnic; Elaborare buget local (alocare surse financiare
pentru elaborarea documentaiei tehnice, a avizelor i
lucrilor);
Elaborare not de fundamentare i adoptare Hotrre
de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului;
Elaborare documentaie tehnic; Obinerea
autorizaiei de construire i a avizelor necesare;
Accesare fonduri
nerambursabile;

Identificare programe de finanare; Elaborare i


depunere cereri de finanare; Contractare finanare

Execuie lucrri de extindere i


reabilitare;

5.

Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea


contractului de lucrri;
Contractare servicii dirigenie de antier;
Predare amplasament;
Avizare program de control al calitii;
ntiinare ISC;
Execuie lucrri;
Recepie lucrri;
Elaborare documentaie tehnic; Elaborare buget local (alocare surse financiare
pentru elaborarea documentaiei tehnice, a avizelor i
lucrilor);
Elaborare not de fundamentare i adoptare Hotrre
Amenajare unor spaii
de Consiliu Local pentru aprobarea bugetului;
de depozitare a
Elaborare studiu de mediu i documentaie tehnic;
deeurilor (centru de
Obinerea avizelor necesare;
colectare selectiv)
Accesare fonduri
Identificare programe de finanare; Elaborare i
nerambursabile;
depunere cereri de finanare; Contractare finanare

165

2012

2012

Buget
local

2012 - 2013

2012 - 2013

Buget
local

Finanare
nerambursabil

2012

Buget
local

2012 - 2013

Execuie lucrri;

6.

7.

Amenajarea curii
colii I VIII
din Ceamurlia de Jos

Realizare lucrri;

Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea


contractului de lucrri;
Contractare servicii dirigenie de antier;
Predare amplasament;
Avizare program de control al calitii;
ntiinare ISC;
Creare centru de colectare selectiv;
Recepie lucrri;
Execuie lucrri de amenajare;
Recepie lucrri;

2013

Buget
local

Finanare
nerambursabil

2012

Buget de stat

2012

Buget
local

Finanare PNDR

Desfurare procedur de achiziie pentru atribuirea


Dotarea cminului
Atribuire contract de furnizare i contractului de furnizare;
cultural din Ceamurlia
dotare cmin culturale
Recepie i dotare cmin cultural
de Jos

2. CRETEREA CALITII VIEII CETENILOR

Obiective specifice

1.

2.

Amenajare de parcuri
i spaii verzi

Creare de locuri de
joac pentru copii

Activiti de realizat

Pai de ntreprins pentru realizarea activitii

Termene de
implementar
e

Buget local

Surse atrase

Total

Costuri

Execuie lucrri de amenajare


i dotare;

Continuare lucrri de amenajare spaii vezi i dotare

2012

Buget de stat
Fondul de
mediu

Identificarea unor poteniale


locaii;

Evaluare terenuri disponibile;

2012

Alocare resurse financiare;

Includere n planul de investiii; Not de


fundamentare; Adoptare buget local (HCL)

2013

166

Proiectare, amenajare i
dotare locuri de joac;
Responsabilizarea cetenilor
n ceea ce privete protejarea
mediului i prevenirea
polurii (campanie de
informare i contientizare);
3.

4.

Educarea cetenilor
privind importana
protejrii mediului

Educarea spiritului
civic

Implicarea cetenilor n
dezvoltarea comunitii locale
i cultivarea sentimentului
membru al unei colectiviti

Atribuire contract execuie lucrri i dotare; Predare


amplasament; Execuie lucrri amenjare locuri de
joac;
ncurajarea voluntariatului (plantare pomi, colectare
deeuri);
Campanie de informare privind gestionarea
deeurilor (pliante, ntlniri ceteneti) i i
contientizare n ceea ce privete riscurile polurii
(n special deversrile necontrolate de ape uzate
localitatea Lunca);
Organizarea de ntlniri ceteneti pentru
identificarea necesitilor
locale (amplasare
containere);
Educarea populaiei referitor la protecia mediului
(educaia ecologic);
Organizarea de cursuri de informare i formare
profesional pe tema agriculturii ecologice;

2013 - 2014

Buget local

2012 - 2016

Buget local

Realizare calendar cu ntlniri ceteneti periodice


(identificare necesiti, implicare ceteni n
dezvoltarea comunitii locale);
Organizarea unor activiti bazate pe voluntariat n
beneficiul ntregii comuniti locale, care necesit
eforturi colective (activiti de deszpezire,
prevenire inundaii, plantare arbuti/amenajare spaii
verzi, alte activiti de nfrumuseare a comunei
etc.);
Organizare de ntlniri i dezbateri publice pentru
informarea cetenilor (proiecte de investiii locale
i prioritizarea necesitilor comunitii);
Incurajarea iniiativelor locale (atidudinea proactiv
a unor ceteni care doresc s se implice n
devzoltarea comunitii locale);
Mediatizare exemple de buna practic din alte
comuniti;

2012 2016

167

DIRECIA STRATEGIC REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE

Obiective specifice

1.

2.

Activiti de realizat

Termene de
implementar
e

Buget local

Surse atrase

Total

Costuri

Elaborarea unui program de


activiti culturale, care s
integreze evenimente care
promoveaz
tradiiile
(conservarea
valorilor
culturale locale specifice
etniilor);

Promovarea grupurilor artistice locale prin


participarea la evenimente culturale locale i
regionale (ansamblul de dansuri bulgreti,
ansamblul de colindtori);
Organizarea unor evenimente culturale pentru
conservarea tradiiilor;
Organizarea unor evenimente pentru promovarea
meteugurilor (conservarea de arte i meserii
locale);
Sprijinirea cminelor culturale n ceea ce privete
oferirea de programe i activiti culturale pentru
ceteni;

2012 2016

Buget local

Sponsorizri

Identificarea unor surse de


finanare pentru sprijinirea
activitilor culturale;

Identificare unor programe pentru finanarea


diverselor activiti i evenimente culturale
(finanri acordate de Ministerul Culturii);
Elaborarea de cereri de finanare i accesare
finanri nerambursabile;
ncheierea de parteneriate cu ONG-uri ce activeaz
n acest domeniu la nivel local sau regional n
vederea accesrii de finanri sau organizarea de
evenimente

2012 - 2016

ncurajarea activitilor de
socializare a populaiei i
prevenirea marginalizrilor
anumitor categorii sociale (n
special vrstnicii)

nfiinarea unui club pentru petrecerea timpului liber


(ncurajarea activitilor de socializare de ex.
clubul pensionarilor, clubul copiilor); Dotarea
corespunztoare a cminelor culturale;
Alocarea de resurse financiare (finanri
nerambursabile, sponsorizri);

2012

Buget local

Sponsorizri

Revitalizarea
tradiiilor prin
activiti culturale

Crearea unui club la


cminul cultural

Pai de ntreprins pentru realizarea activitii

168

Elaborarea unui program de


activiti sportive
3.

Revitalizarea
activitilor sportive

Marcarea
i
protejarea
corespunztoare a zonelor cu
vestigii istorice;

4.

Conservarea,
patrimoniului
cultural

Mediatizarea patrimoniului
cultural al comunei

ncurajarea populaiei (n special tinerii i copii) s


practice sport;
Amenajarea unor spaii pentru practicarea
activitilor sportive;
Organizarea unor activiti sportive (concursuri
colare, meciuri amicale);
nfiinarea unei echipe sportive

2012 - 2016

Buget local

Solicitarea de sprijin din partea instituiilor judeene


abilitate pentru identificarea locaiilor unde sunt
amplasate siturile arheologice; Adoptarea unor
msuri de protejare i conservare a vestigiilor
istorice;
Marcarea corespunztoare a zonelor cu vestigii
istorice;
Promovarea prin intermediul instituiilor judeene
(includerea obiectivelor turistice n pliante i brouri
editate la nivel judeean);
Includerea acestor obiective n cadrul unor circuite
turistice judeene;
Distribuirea pliantelor prin intermediul ageniilor de
turism, consiliul judeean, centrelor judeene de
informare turistic;

2012 2013
centre
judeene de
informare
turistic )

2012 2013

Buget local

169

COMUNA MIHAI VITEAZU POLITICI DE DEZVOLTARE LOCALA PERIOADA 2012-2016

1. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale


Infrastructura rurala este foarte redusa si prezinta disparitati foarte mari. In majoritatea spatiului rural se
remarca drumuri locale nemodernizate sau lipsa lor, stare de lucruri ce are impact negativ asupra accesului
direct la reteaua rutiera si cele care imbunatatesc circulatia in zonele rurale sau deservesc accesul la
exploatatiile agricole. Integrarea satului romnesc n Uniunea European nu se poate realiza fr dezvoltarea
unei infrastructuri edilitare corespunztoare, care s asigure un nivel minim de confort locuitorilor comunei
i condiii propice de desfurare a activitii pentru agenii economici. Lucrrile de infrastructur edilitar
de interes public (reele de canalizare, asigurarea energiei termice a locuinelor, reele de energie electric,
drumuri circulabile, modernizare uniti de nvmnt i de instituii de cultur) sunt o prioritate pentru
Primria i Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu. O parte din proiectele prezentate aici sunt n derulare,
regsindu-se n Programul de dezvoltare economico-social a judeului Constana pentru perioada 20052007, altele urmeaz a fi realizate n perioada 2007-2013.
In raport cu obiectivele si directiile de actiune propuse, proiectele de infrastructura edilitara vizeaza
urmatoarele domenii:
A. Amenajarea teritoriului i reele tehnico-edilitare
1. Finalizarea modernizrii reelei de drumuri comunale intre satele componente si in interiorul localitatilor;
2. Constructia a doua poduri peste paraul Sariurt;
3. Modernizarea retelei de apa in Mihai Viteazu si extinderea reelei de alimentare cu ap in Sinoe;
4. Extinderea retelei de canalizare in Mihai Viteazu si constructia retelei de canalizare in Sinoe;
B. Protecia mediului
1. Realizarea unor perdele de protecie a drumurilor comunale i a intravilanului, precum i crearea unor
zone mpdurite, msur absolut necesar n vederea protejrii localitii de alunecrile de teren, inundatii,
fenomenul de eroziune , etc;
2. Elaborarea unui plan de management integrat al deseurilor , care s rezolve problemele de salubritate ale
comunei avand in vedere colectarea selective a deseurilor.
2. Dezvoltarea agriculturii si atragerea investitiilor in exploatatiile agricole
Suprafata de teren destinata agriculturii are o pondere semnificativa in suprafata totala a teritoriului
administrativ al comunei Mihai Viteazu. Calitatea terenurilor agricole din zon este propice desfurrii unei
agriculturi de tip intensiv. Din pacate fragmentarea accentuata a proprietatii agricole a dus la imposibilitatea
aplicarii unor practici agricole cu rol benefic asupra mediului , cu efecte negative asupra starii de fertilitate a
solurilor. Din acest motiv agricultura realizata la nivelul comunei Mihai Viteazu este sub potentialul ei
maxim. Dezvoltarea agriculturii n conformitate cu cerinele Uniunii Europene impune adoptarea unei
strategii locale coerente n acest sector.
Principalele obiective vizate sunt:
- ncurajarea crerii de exploataii agricole de dimensiuni medii i mari, nzestrate cu baz material
modern, capabile s asigure o agricultur eficient, cu randamente ridicate la hectar;
- imbunatatirea retelelor de colectare si comercializare en-gross precum si a proceselor de relucrare a
produselor agricole ;
- investitii noi pentru pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si modernizarea si retehnologizarea
unitatilor existente pentru infiintarea de centre de colectare, receptionare a materiei prime;
- asigurarea conditiilor reale de atragere a tinerilor de a deveni managerii unor exploatatii agricole;
- asigurarea consumului de produse agricole i zootehnice din zona i intensificarea schimburilor
comerciale externe;
- creterea nivelului de dezvoltare a zonelor rurale limitrofe comunei Mihai Viteazu i a nivelului de trai al
locuitorilor acestor zone;
Principalele directii de actiune locala care se vor realiza in urmatorii 7 ani, actiuni care trebuie
corelate cu politicile naionale n acest sector, sunt urmatoarele :
1. Dezvoltarea pieei terenurilor agricole pentru a nu mai exista terenuri agricole neexploatate i pentru a
crete suprafaa medie a unei exploataii;
2. Infiinarea de uniti de procesare a produselor vegetale i animale obinute n regiune, prin concesionarea
ctre societile interesate a spaiilor dezafectate ale fostului CAP sau ale altor uniti agricole din comun i
170

din zonele limitrofe i prin susinerea accesului la programe cu finantare europeana pentru modernizare a
celor existente.
3. Crearea premiselor pentru realizarea unei agriculturi ecologice prin reabilitarea sistemelor de irigaii i
prin ncurajarea transferului de tehnologii prietenoase cu mediul;
4. Creterea nivelului de via al locuitorilor comunei prin ncurajarea dezvoltrii de activiti alternative,
indeosebi pentru categoria tineri si femei (meteuguri, artizanat, apicultur, sericicultur, creterea
ciupercilor, etc); dezvoltarea de noi piee i organizarea de trguri periodice de produse agricole,
meteuguri i produse artizanale;
5. Susinerea de cursuri de formare pentru tinerii fermieri corelat cu acordarea de asisten i consultan
permanent (eventual n cadrul unui incubator de afaceri agricole) acordat persoanelor interesate n
dezvoltarea de activiti agricole;
6. Stimularea folosirii forei de munc necalificate din zon n cadrul exploataiilor agricole, fermelor
zootehnice i unitilor de procesare nfiinate n comun.
7. Reabilitarea plantatiilor viticole, ( inlocuirea vitei de vie imbatranita si/sau slab productiva cu soiuri nobile
)
8. Reducerea riscului de pierdere a terenului din suprafata agricola datorita unor eroziuni severe cauzate de
apa sau vant prin amenajarea de benzi inierbate.
Politicile locale, corelate cu cele la nivel naional i susinute de fonduri ale Uniunii Europene vor transforma
agricultura comunei Mihai Viteazu dintr-o agricultur de subzisten ntr-una modern, capabil s
concureze cu cea din alte regiuni ale rii i chiar din Uniunea European.
3. Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice
Pentru comuna Mihai Viteazu, dezvoltarea unor uniti de procesare a produselor agricole i zootehnice i a
unei reele competitve de prestri servicii este de o importan prioritar.
Strategia de dezvoltare economico-social local trebuie s pun accentul pe dezvoltarea industriei
alimentare i serviciilor, astfel nct s se realizeze:
1. Apariia de noi ntreprinderi care s presteze activiti n domeniile procesrii, depozitrii i
comercializrii produselor agricole;
2. Crearea unei reele de prestatori de servicii n domenii conexe agriculturii, dar i pentru populaie;
3. Intensificarea schimburilor comerciale n zon;
4. Dezvoltarea resurselor umane prin calificarea i recalificarea, cu precdere a omerilor, n noi meserii,
specifice sectorului serviciilor i industriei alimentare.
Proiecte prioritare de aciune pentru dezvoltarea industriei i serviciilor sunt urmatoarele:
1. Investitii noi si/sau modernizarea si retehnologizarea cladirilor, masinilor si echipamentelor in vederea
receptiei, depozitarii, procesarii si marketingului produselor agricole i zootehnice.
2. Investitii in sectorul animal la nivelul fermelor pentru imbunatatirea constructiilor fermelor si a
potentialului genetic al animalelor .
Pentru realizarea acestor proiecte este necesar dezvoltarea unui plan de msuri pentru stimularea
investiiilor n infrastructura din regiune precum i pentru atragerea de investiii competitve directe.
4. Dezvoltarea resurselor umane, creterea gradului de ocupare i combaterea excluziunii sociale
In conditiile reale ale comunei MV, investitiile in resursele umane sunt esentiale pentru implementarea
programelor propuse si evolutia spatiului rural. Oamenii reprezint principala surs de avantaje competitive
pentru o organizaie, regiune etc. n cele mai multe cazuri, ns, aceasta este insuficient pregatita si
exploatat. Aceast situaie se regsete i la nivelul comunei Mihai Viteazu. De aceea, orice plan de
dezvoltare al comunei implic necesitatea elaborrii unei strategii privind resursele umane, care s conduc
la dezvoltarea de noi calificri care s corespund evoluiilor din sectorul economic.
Pentru dezvoltarea activitilor conexe agriculturii, prestrilor de servicii i prelucrrii produselor agricole,
este necesar ca sursa umana locala sa fie pregatita profesional, astfel :
1. Calificarea i recalificarea omerilor i n special a grupurilor sociale vulnerabile (femei, minorii,
persoane cu handicap etc.) i oferirea unor posibiliti reale de acces la piaa muncii;
2. Pregatirea profesionala a producatorilor agricoli in vederea imbunatatirii managementului fermelor
agricole si zootehnice in vederea asigurarii viabilitatii lor economice, sociale si din punct de vedere al
mediului.
171

3. Pregatirea profesionala pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice pentru generarea de


activitati multiple si venituri alternative.
Masuri prioritare de actiune in domeniul resurselor umane:
1. Dezvoltarea calificrilor profesionale necesare, care s rspund evoluiei economice din zon. n acest
sens este nevoie de elaborarea unei strategii privind resursele umane strns corelat cu strategia general de
dezvoltare a zonei;
2. Integrarea comunitii rrome printr-un program de educare care s duc la scderea abandonului colar,
creterea responsabilitii prinilor cu privire la educarea copiilor, consiliere psihologic, etc
3. Programele de calificare si recalificare a resurselor umane (n special a omerilor) vor viza meserii
specifice activitilor logistice, de servicii etc, care pot fi dezvoltate n zon, astfel:
n legtur cu posibilitile de dezvoltare a agriculturii, sunt necesare cursuri de calificare n meseria de
agricultor;
dezvoltarea activitilor de prestri servicii necesit calificarea n meserii precum lucrtor comercial,
lucrtor n alimentaie (specializrile buctar, barman, osptar etc.), ofer, morar, etc.;
iniierea unor programe de formare n domenii specifice societii informaionale: operare PC,
telecomunicaii, etc;
4. Intensificarea cooperrii ntre autoritile locale, instituiile de profil (AJOFM) i agenii economici din
zon n vederea prognozrii calificrilor necesare pentru ocuparea viitoarelor noi locuri de munc. Astfel, se
vor stabili numrul i structura cursurilor de calificare/recalificare, numrul de participani, grupurile int
(omeri pe termen lung, femei etc.). Totodat este necesar evaluarea eficienei acestor aciuni prin urmrirea
gradului de inserie pe piaa muncii a persoanelor participante.
5. Utilizarea fondurilor europene dirijate catre finanarea proiectelor viznd dezvoltarea resurselor umane.
Aceste proiecte se pot baza pe parteneriatul public-privat n vederea soluionrii unor obiective complexe de
ordin social-economic n acest domeniu extrem de important al resurselor umane.

6. Elemente complementare privind prezentarea teritoriului


De o mare importanta pe teritoriul vizat de GAL Delta Dunarii este dezvoltarea turismului, care tinde sa
devina pentru zona de delta si lagunara a teritoriului principala sursa de venit pentru comunitati. De asemeni,
patrimoniului cultural material (cetati, situri arheologice, biserici si manastiri) si imaterial (traditii folclorice
si gastronomice), au un potential deosebit in acest sens.
Din pacate, structurile de primire turistica se dezvolta deocamdata haotic si, in cele mai multe cazuri, in
dizarmonie cu specificul arhitecturii locale. De remarcat este si gradul mare de informalitate din turism.
Astfel, din numrul total de structuri de primire turistic, aproximativ 33 % reprezint structurile de primire
turistic neclasificate.
Resursele Deltei Dunrii pot fi valorificate turistic fr a distruge ecosistemul prin promovarea unui turism
durabil rural, bazat pe agricultur i valori locale. Resurse importante privind dezvoltarea turismului sunt
cele legate de ecoturism i structuri de cazare de capacitate mic i de punerea n valoare a anumitor tradiii,
obiceiuri care s se bazeze pe etnicitate i diversitate cultural.
Din punct de vedere al promovrii, teritoriul va trebui s i dezvolte acele elemente minimale de vizibilitate
necesare realizrii unui turism durabil: indicatoare, colectarea selectiv a deeurilor pentru localitile din
teritoriu GAL, promovare online, organizarea de evenimente internaionale pe teme floristice sau faunistice.
Principalele atractii turistice si oportunitati ale teritoriului sunt sistematizate pe localitati:
NUFARU
Potenialul turistic al comunei Nufru este reprezentat de plasarea comunei pe braul Sf. Gheorghe. innd
cont de poziia favorabil (punct de trecere cu bacul), de vestigiile arheologice pe care le adpostete, Nufru
ar putea intra ntr-un circuit turistic cu tent istoric, efectele putand fi benefice pentru ntreaga regiune.
Malul Dunrii din amonte de sat ar putea fi curat i amenajat n scopuri turistice, deoarece vara el este luat
cu asalt de tulceni, care se refugiaz aici de canicula din ora. Aceast activitate are deja un cap de pod n
partea de est a satului, unde a aprut un modern complex turistic, numit Steaua apelor, iar pe malul Dunarii
pensiunile Stanca Dunarii, Lotus si Nichita. De asemenea, ca si obiective turistice amintim Biserica (1880)
cu hramul Sfntul Dumitru (26 octombrie) si Cetatea Proslavita este situat n comuna Nufru, la 12 km
aval de Tulcea, pe malul drept al braului Sfntu Gheorghe. Cetatea a fost ridicat a fundamentis de ctre
Imperiul bizantin ntr-o zon cu urme materiale din epocile hallstattian, latene i romano-bizantin. n epoca
romano-bizantin pe malul Dunrii, la captul nordic al promontoriului, au funcionat dou turnuri de
172

supraveghere a liniei Dunrii. Cercetrile arheologice - sistematice sau de salvare - mult ngreunate de faptul
c satul actual Nufru suprapune n totalitate cetatea medieval.
BESTEPE
Asemenea altor localiti din nordul Dealurilor Tulcei, satul ar putea deveni un important punct de interes
turistic, pe un itinerar care ar trebui s cuprind vestigiile romane sau medievale de o importan aparte.
Pentru aceasta s-ar impune unele investiii de infrastructur (drumuri, marcaje) i publicitate. Efectele ar
putea fi benefice pentru ntreaga regiune. Un punct turistic central al comunei Betepe este posibilitatea de
navigaie pe braul Sf. Gheorghe.
Din apropierea localitilor Betepe i Mahmudia se poate vizita, pe trasee nemarcate, rezervaia natural
peisagistic Dealurile Betepe (415 ha). Specificul geologic al rezervaiei este conferit de existena
formaiunii de Betepe caracteristic Devonianului (410-360 milioane de ani), constituit din complexul
silicolitic, istos calcaros, respectiv flioid. Din aceste roci, erodate timp de sute de milioane de ani, sunt
constituite cele cinci coame de deal golae, aride, cu altitudine maxim de 242 m. Dealurile Betepe prezint
o importan peisagistic major, de aici fiind vizibile Delta Dunrii i meandrele braului Sfntu Gheorghe,
Lacul Razim i Insula Popina, uneori chiar Marea Neagr.
MAHMUDIA
Dei sufer mult de pe urma reculului nregistrat de industria siderurgic, satul are anse s se dezvolte n
continuare, profitnd de potenialul turistic ridicat sau de dezvoltarea unor activiti complementare acestuia.
Potenialul turistic al comunei Mahmudia decurge din amplasarea localitii pe malul stng al braului Sf.
Gheorghe. Turismul are rdcini destul de vechi, datorit poziiei favorabile, pe malul braului sudic al
deltei. Vechiul hotel Plaur (150 locuri) a fost refcut i introdus n circuitul turistic, sub un alt nume
(Monjardin), ntre timp aprnd i alte cteva pensiuni i hoteluri cu grad ridicat de clasificare.
Cetatea Salsovia. Vestigiile fortificaiei romane Salsovia sunt amplasate pe un promontoriu, la baza cruia
se afla braul Sf. Gheorghe. Cetatea a funcionat drept castru militar nc din prima jumtate a sec. III i
ulterior, ca anex la Legiunile militare romane. La sud de cetate, pe un platou ntins, n epoca roman se afla
o aezare civil aparat din trei pri de vi naturale, cu maluri abrupte. Castrul a fost, foarte probabil,
distrus n vremea lui Valens. Locuirea este reluat n epoca feudal, n apropierea cetii dezvoltndu-se o
aezare rural, mrturie fiind monedele btute n sec. XI. Zidurile cetatii antice, groase de 2 m, au fost
afectate att de factorii naturali de eroziune, ct i de efectele celui de-al doilea rzboi mondial.
Casa Pescarului, intrarea liber. Reprezint un mini-muzeu initiat de comunitatea locala care ofer
vizitatorilor secvene din viaa comunitilor de pescari din Delta Dunrii. Va prezenta obiecte funcionale
din gospodrie, diverse produse de manufactur practic meteugreasc, scene din viaa domestic a
familiilor tradiionale de pescari. Pe durata sezonului estival, Casa Pescarului va putea gzdui expoziii
temporare tematice, intenia comunitii fiind de a realiza diverse parteneriate cu pensiuni locale ce vor oferi
turitilor preparate tradiionale locale. La Casa pescarului se va putea servi un pete prjit, un bor de pete
gtit de localnici, iar amatorii vor avea ocazia s nvee s gteasc pe loc, chiar ei, o ciorba de pete ca n
Delta Dunrii.
MURIGHIOL
Plecnd din Mahmudia, traseul (DJ 222C) trece prin apropierea unor zone umede cu stufriuri ce mrginesc
lacurile Pietrei i Porcule, izolat fiind vizibil i un plc de tufriuri de ctin roie (Tufriuri danubiene
de ap dulce de Tamarix ramosissima cu Calamagrostis epigeios-Danube small reed fresh water tamarix
stands). La vest de localitatea Murighiol, situat pe malul lacului cu acelai nume (lac violet n limba
turc), drumul traverseaz o pajite stepic intens punat care se ntinde spre sud, pe colina calcaroas
Movila Duna.
n imediata apropiere a localitii se afl rezervaia ornitologic Lacul Srturile, component a Rezervaiei
Biosferei Delta Dunrii, cu o suprafa de 87 ha, fiind un lac de tip ot, loc ideal de cuibrit pentru piciorong
i ciocntors. Apele lacului sunt puternic salinizate, fiind caracterizate printr-o mare concentratie de
zooplancton si fitoplancton.
Aceast rezervaie, ca i zona Uzlina, Ghiolul Pietrei (loc de pescuit) i mai ales ultima descoperire
arheologic pot genera un turism activ, benefic pentru localitate i locuitorii si.
Din Murighiol un drum secundar de pmnt ajunge pn pe malul braului Sfntu Gheorghe, printre zvoaie
de salcie (Lower Danube willow galleries).
173

Murighiolul este un punct de plecare in Delta Dunarii si Lacul Razelm prin portul care se gaseste la 2 km de
comuna, si prin punctul de plecare ambarcatiuni - Plopul. Nu exista parcari pazite, dar exista posibilitatea de
inchiriere ambarcatiuni.
Un alt drum secundar pietruit permite accesul la Cetatea Halmyris, situat limitrof zonelor umede cu
stufriuri, rmase pe amplasamentul fostelor lacuri Cruhlicul Mare i Cruhlicul Mic, din ultimul pstrnduse un mic luciu de ap, la vest de situl arheologic. Spturi recente realizate de o echip de arheologi n
perimetrul cetii Halmyris au fcut o descoperire de o excepional valoare tiinific i istoric:
monumentul martiric paleocretin coninnd osemintele martirilor Epictet i Astion. Bazilica cretin
construit deasupra criptei (sec. V d.Hr.) a suferit mai multe renovri, devenind biseric episcopal n timpul
lui Justinian, fapt dovedit de decoraiile interioare, lespezile de marmur i fragmentele de ceramic sau
piatra altarului.
n sud-estul localitii Plopu, pe o colin nalt de 75 m din apropierea lacului Razim, au fost descoperite
ruinele Cetii Zaporojenilor, ceea ce presupune prezena acestora n regiune i o organizare militar
specific. Printr-o hotrre a Consiliului local, lacul Plopu-Beibugeac (170 ha) a fost declarat arie special
de protecie avifaunistic, fiind administrat de S.O.R. Tulcea.
La Uzlina, exist o alt baz puternic pentru turism, care face ca ntreaga regiune s prezinte un real interes
i s spere ntr-o dezvoltare ulterioar. Exist cteva pensiuni moderne, care ofer turitilor condiii excelente
de cazare i mas i posibilitatea practicrii pescuitului i vntorii.
In Uzlina, pe perioada 1970-1989 a existat o caban folosit cnd i cnd de Nicolae Ceauescu i acoliii
si, care dup 1990 a constituit punctul de plecare n dezvoltarea unui impresionant complex turistic. Pornind
de la cteva case de vacan i pensiuni, s-a ajuns la complexul turistic Cormoran, cu dotri moderne,
restaurant, piscin, corpuri plutitoare, etc. Practic, Uzlina nici nu este un sat n adevratul neles al
cuvntului, ci mai degrab un sat de vacanta, cteva case / pensiuni pe lng complexul turistic amintit, dar
el nu a fost declarat oficial dezafectat, aprnd n statistici i recensminte.
VALEA NUCARILOR
Resursele turistice pentru comuna Valea Nucarilor sunt limitate.
Dintre acestea , cele mai importante sunt reprezentate de :

tezaurul de la Agighiol

insula Popina -zon de protecie integral R.B.D.D.

rezervaia paleontologic i geologic , singura rezervaie de fosile marine din Europa

Pestera Paralela

Biserica din Agighiol

Dealul Pietros
Infrastructura turistic este inexistenta, dar este aprobat PUZ Amenajare turistica-Iazurile, ce prevede
dezvoltarea functiunii turistice si a locuirii de vacanta, pe un teritoriu situat in sudul satului Iazurile, pe o
suprafata de 92,74 ha.
Exist tendina de axare i pe activitatea de turism, care pn n prezent nu a fost exploatat, dei potenial ar
exista. Monumente i situri arheologice. n apropierea localitii, n 1931 s-a descoperit un tezaur getic, ntrun mormnt princiar, coninnd piese de podoab i armurrie din argint i aur, care a devenit celebru.
Mormntul din sec. IV .Hr., atribuit unui reprezentant al aristocraiei getice, este contemporan cu tezaurele
descoperite n alte pri ale Dobrogei (Mangalia, 2 Mai) sau ale rii (Poiana Coofeneti, Biceni Cucuteni). Complexul funerar de la Agighiol ocupa un areal cu un diametru de 32 m, avea o nlime de 2 m,
form boltit i cuprindea trei ncperi. Camera princiar, n care se afla mormntul propriu-zis, adpostea
piese din argint sau argint aurit, ntre care un coif, cnemide (jambiere), cinci vase din argint i alte obiecte
din bronz i fier. O a doua ncpere coninea obiecte ce au aparinut unei femei, iar cea de-a treia, piesele de
harnaament a trei cai, sacrificai probabil la moartea cpeteniei.
SARICHIOI
Situat pe malul celui mai mare lac de ap dulce din Romnia, lacul Razelm, localitatea Sarichioi are un
potenial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat. Cetatea Enisala este situat n vecinatatea satului
Enisala, pe un deal ce domin mprejurimile, la intersecia unor importante drumuri de ap i de uscat.
Cetatea a fost construit de puterea imperial bizantin i de cea comercial genovez la sfritul sec. XIII i
174

nceputul sec. XIV. n timpul lui Mircea cel Btrn cetatea a trecut n stpnirea rii Romneti, iar la
sfritul domniei acestuia, cnd Dobrogea a fost cucerit de ctre turci, n cetate s-a instalat o garnizoan
militar otoman. Cetatea propriu-zis, de form poligonal, ocupa o suprafa de aproximativ 0,3 ha; o a
doua incint, aproape complet demantelat, nchidea un spaiu de cel puin dou ori mai mare dect cel
cuprins n perimetrul incintei mici. Pe tronsonul pstrat al incintei mari se afl cinci turnuri rectangulare. Ca
element de arhitectur se impune bastionul porii principale cu arcad dubl continuat cu o arcad oarb.
Amplasat n centrul localitii Enisala, la 6 km de orasul Babadag i 51 km de Municipiul Tulcea, muzeul
reprezint o sintez a gospodriei tradiionale din nordul Dobrogei, zona lacului Razim, de la nceputul
secolului al XX-lea. Ansamblul arhitectural cuprinde: casa cu chiler i cateva din anexele tipice pentru o
gospodrie din aceasta zon: buctria i cuptorul de var, grajdul pentru animale, porumbarul, oproanele,
fntna. Anexele gospodreti au fost reconstituite i au devenit acum spaii de reprezentare a coleciilor. Pot
fi vzute: instrumentar agricol, crue pictate, tipic dobrogene; unelte pescreti, scule i produse de dogrie,
fierarie, albinrit, olrit, instrumentar pentru industria casnic textil. Interiorul locuinei relev bogaia i
frumuseea esturilor tradiionale.
JURILOVCA
De la Jurilovca se poate ajunge cu vaporaul la Gura Portiei, un sat de vacan situat pe fia ngust de
pmnt dintre lacul Golovia i Marea Neagr. Zona reprezint o parte a rezervaiei biosferei Delta Dunrii.
Gura Portiei este nscris pe hri din anul 1710 i reprezint locul de legtur ntre apele Complexului
salmastru Razim-Golgovia i cele ale Mrii Negre. Se ajunge din Jurilovca cu vaporaul sau cu brcile de
agrement ale localnicilor, fiind un loc deosebit de recreere, pescuit, plaj.
Cetatea Orgame / Argamum, situat la 6 km est de satul Jurilovca, n punctul numit Dolojman" sau La
Cetatea. Cercetrile arheologice desfaurate aici n anii 1926 - 1932 i din 1965 far ntrerupere au permis
dezvelirea unor importante monumente i schiarea istoriei cetii pentru cele mai bine de 12 secole de
existen. Cetatea, prima localitate de pe teritoriul de astzi al Romniei menionat ntr-un izvor antic
(Hecataios, Periegesis), a fost ntemeiat la mijlocul sec. VII .Chr. de ctre grecii din Asia Mic cu cel puin
o generaie naintea cetii Istros / Histria, ntr-o zon cu urme de locuire din epoca bronzului i din prima
epoc a fierului. Cetatea romano-bizantin avea o suprafa de aproximativ 2,6 ha, o form aparent
triunghiular cu opt turnuri, ase contraforturi (bastioane) i dou porti principale.
Complexul lagunar Razelm-Sinoe, format din 5 lacuri principale - Razelm (Razim), Sinoe, Zmeica, Golovita
i Babadag i alte cteva secundare - Istria, Nuntai, Ceamurlia, Leahova Mare, Leahova Mica, Cosnei,
Agighiol, Topraisar. Apa, n marea majoritate a complexului, este salmastr. Suprafaa totala este de 1.015
kmp, din care 865 kmp luciu de ap. Cea mai mare parte a complexului o constituie zona depresionar
(vechiul golf Halmyris), ocupat iniial de apele mrii i care a fost compartimentat ulterior, prin formare de
cordoane i grinduri.
Insula Bisericua. Aparine teritorial locatitii Jurilovca, fiind situat la aproximativ 2,4 km SE de Capul
Doloman, n partea de sud a lacului Razim. Lung de 360 m i lat de 58 m, jumtate stncoas i acoperit
de stuf, jumtate ocupat de o colin de calcar nalt de 9 m, cu margini foarte abrupte, aproape de vertical,
insula este inclus n Rezervaia ornitologic Periteasca-Insula Bisericua-Gura Poritei, de care o separ un
canal lat de 9 m. Insula Bisericua este o zon predilect pentru cuibaritul speciilor limicole, mai ales al
califarilor. n anul 2003, au fost demarate primele spturi arheologice, pe insul existnd urme de aezare
greac (sec.V-IV .Chr), roman (sec.II-IV d.Chr.) i medieval (sec. X-XII), cea mai evident descoperire
fiind dat de urmele unei fortificaii cu zid din piatra legat cu mortar.
Alte obiective de interes turistic. - Administraia Pescriilor Jurilovca construcie din 1928.
Trasee cu bicicleta:
Circuitul lagunei prin Nord: Jurilovca, Doloman (obiectiv: cetatea Argamum, singura falez stncoas din
zona litoral a Romniei), Slcioara, Enisala (obiective: cetatea Heracleea, Muzeul gospdrie rneasc in
situ), Sarichioi, Valea Nucarilor (obiective: Insula Popina, zon strict protejat n RBDD; Rezervaia
paleontologic i geologic, singura rezervaie de fosile marine din Europa, mormntul tumular de la
Agighiol, Sarinasuf, Mahmudia, Murighiol (obiective: ruinele orelului antic roman Halmyris secolele I-VI
d.C., ruinele unei basilici paleocretine cu cripta pentru moate de martiri, mnstirea Halmyris, lacurile
rezervaii naturale Srtura I, II, III adpostesc nmoluri negre sapropelice cu caliti terapeutice), Dunavul
de Jos, transfer pe barca Moana, canalul Dunav, canalul Mustaca, lacul Razim, Jurilovca. Lungime traseu:
85 km. terestru+45 km. pe ap.
Circuitul lagunei prin Sud: Jurilovca, Viina (obiectiv: muzeul Casa Paraschiva), Lunca, Ceamurlia de Jos
(obiective: pe raza comunei se gsesc dou situri arheologice), Baia (obiectiv: urmele unei culturi din
175

neolitic, ce poarta numele de Cultura Hamangia), Mihai Viteazul, Sinoie, Istria (obiectiv: cetatea Histria).
Traseul se poate scinda n Grindul Lupilor, Canalul 5, Gura Portiei sau Vadu, Grindul Chituc, Periboina,
Gura Portiei. Din Gura Portiei transfer pe barca Moana, Lacul Golovia (obiectiv: insula Bisericua, pe care
se gsesc ruinele unui castru roman), Jurilovca. Lungime traseu:-prima variant: 93 km. terestru+12,5 km. pe
ap; -a doua variant: 105 km. terestru (din care 36 km. plaje virgine) + 12,5 km. pe ap.
Circuit pdurea Babadag: Jurilovca, Viina, Pdurea Babadag (rezervaia botanic Korum Tarla),
Visterna, Babadag (obiective: Fortificaia Roman Babadag situat la 5 km nord de Babadag, Geamia lui
Ali-Gazi Paa, Muzeul de Art Oriental), Enisala (obiective: cetatea Heracleea, Muzeul gospdrie
rneasc),
Slcioara,
Jurilovca.
Lungime
traseu:
50
km.
Circuit mnstiri: Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Dou Cantoane, Slava Rus (obiectiv: cetatea Ibida), Slava
Cerchez (obiective: Mnstirea Vovidenia, construit n sec. XVII, fiind unica mnstire de maici de rit
vechi din lume, Mnstirea Uspenia, a fost ridicat n sec. XVII i este unica mnstire de clugri de rit
vechi din lume), Pdurea Babadag, Babadag (obiective: Geamia lui Ali-Gazi Paa, Muzeul de Art
Oriental), Enisala (obiective: cetatea Heracleea, Muzeul gospdrie rneasc) , Slcioara, Jurilovca.
Lungime traseu: 78 km.
Arhitectura tradiional este cea specific populaiei lipoveneti. Casele au faadele colorate n alb i
albastru, iar acoperiul este fcut din stuf. Aproape in fiecare locuinta exista o baie lipoveneasc, construcie
separat de locuina propriu-zis. Baia tradiional, mai ales naintea marilor srbatori are un caracter
aproape ritualic.
Ceamurlia de Jos: Pe raza comunei Ceamurlia de Jos se pot vizita urmatoarele locuri:

Situl arheologic de la Ceamurlia de Jos - sat Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, la Pod
de jur mprejurul interseciei cii ferate Tulcea Constana cu DJ Jurilovca Slava Rus pn n apropierea
podului de cale ferat peste prul Slava;

Villa rustica sec. II p. Chr. epoca roman - sat Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, la
Pod de jur mprejurul interseciei cii ferate Tulcea Constana cu DJ Jurilovca Slava Rus pn n
apropierea podului de cale ferat peste prul Slava;

Aezare neolitic, cultura Hamangia - sat Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, la Pod de
jur mprejurul interseciei cii ferate Tulcea Constana cu DJ Jurilovca Slava Rus pn n apropierea
podului de cale ferat peste prul Slava;

Aezare epoca roman - sat Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, extravilan la limita de E
a satului Ceamurlia de Jos, cca 200 m S de DJ Ceamurlia de Jos Lunca;

Aezare latne, cultura geto dacic - sat Ceamurlia de Jos, comuna Ceamurlia de Jos, extravilan
la limita de E a satului Ceamurlia de Jos, cca 200 m S de DJ Ceamurlia de Jos Lunca;

Aezare, sec. II VI p. Chr., epoca roman sat Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, la marginea de
E a satului Lunca i la S de DJ Lunca Viina, intravilan i extravilan;

Aezare, epoca roman sat Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, la cca. 200 m NE de satul Lunca i
150 m NV de DJ Lunca Viina;

Aezare - eneolitic, cultura Gumelnita sat Lunca, comuna Ceamurlia de Jos, la 2,5 km E de sat,
pe malul lacului Golovita;

A SE CONSULTA DATE STATISTICE PRIVIND SECTORUL TURISTIC, atasate la documente


justificative Partea a II-Analiza SWOT

176

PARTEA A II-A: ANALIZA SWOT

Urmand procesul logic de elaborare al unei strategii de dezvoltare locala, s-a trecut la elaborarea
analizei SWOT a teritoriului, pornind de la analiza diagnostic a teritoriului.

ANALIZA SWOT GENERAL A TERITORIULUI


GAL DELTA DUNARII
Puncte tari

Puncte slabe

-Capital natural remarcabil (flora si fauna):


-Rezervatia Biosferei Delta Dunarii (rezervatii
de cormorani si pelicani)
-Complexul lagunar Razim Sinoe
-Situri NATURA 2000
-rivenaritate la Dunare.
-interferenta cu bratul Sf Gheorghe (acces catre
zona umeda a deltei)
-Capital cultural deosebit:
-material: cetati, situri arheologice, biserici si
manastiri
- imaterial: traditii si obiceiuri, gastronomie
specifica
-Multi-interculturalitate (convietuire seculara a
peste 10 etnii: rusii lipoveni, ucraineni, tatari,
turci, rromi, greci, etc.)
-Conditii climatice favorabile sezonului turistic
de vara
-Potential de valorificare a surselor de energie
verde (regenerabila)
Fond piscicol diversificat
-Aeroport international si aflat in proximitatea
teritoriului GAL Delta Dunarii
-Modernizarea recenta a caii de acces catre zona
Murighiol-Lacul Razim
Investitii in structuri de cazare turistica aflate pe
un tred ascendent
-Existenta in numar considerabil a lacurilor
pretabile pentru activitati de agrement: plimbari
cu barca, pescuit sportiv, canoe etc.
-Finalizarea anumitor lucrari de decolmatare a
canalelor, lacurilor, care ofera posibilitatea
practicarii plimbarilor de agrement

Capital uman cu tendinte de migrare din


cauza lipsei locurilor de munca
Densitate scazuta a populatiei
Rata crescuta a somajului
Adaptarea lenta a populatie rurale la
schimbarile necesare privind integrarea in
UE
Bilan demografic general negativRata
scazuta de activitate si ocupare a fortei de
muncaAdncirea procesului de mbtrnire a
populaiei din mediul rural, pericolul de
depopulare a unor aezri rurale
Reducerea numrului de locuitori i
schimbarea structurii pe grupe de vrste
Gradul de srcie ridicat al populaiei din
mediul rural
Clasa social de mijloc, slab reprezentat
Insuficiena
resurselor
financiare
n
asigurarea
sprijinului
real
mpotriva
marginalizrii i excluderii sociale
Fora de munc necalificat n spaiul rural,
ocupat cu preponderen n agricultur
Interes sczut pentru practicarea meseriilor
tradiionale
Decalaj ntre pregtirea oferit de coal i
cerinele pieei muncii
Dispariti educaionale
Lipsa de perfecionare continu n special a
personalului ocupat n sectorul privat
Nivelul redus al serviciilor pentru educatie si
formare profesionala
Participarea slaba a populatiei la toate
nivelele de educatie
Componenta practica redusa a educatiei
Infrastructura
si
dotari
slabe
ale
invatamantului

177

Lipsa de formatori si programe de formare in


activitati specifice mediului rural
Populatie imbatranita
Infrastructura sociala dezvoltata neuniform
Buget local insuficient pentru realizarea de
proiecte de investitii
Lipsa traditiei de cooperare intra si
intercomunitare
Slaba exploatare a resursei locale, pentru
crearea de valoare adaugata, prin obtinerea
de produse locale finite
Valorificare
redus
a meteugurilor
tradiionale
Valorificare redusa a capitalului cultural si
istoric
Drumuri comunale nemodernizate
Lipsa totala a spatiilor de recreere si
agreement destinate localnicilor si turistilor
Servicii turistice slab diversificate
Infrastructura de reciclare a deseurilor slab
dezvoltata
Sistem integrat de colectare a deseurilor inca
neimplementat
Insuficienta informare a factorilor de decizie
locala coroborata cu lipsa expertizei in
domenii tehnolofii novatoare in agricultura
Constientizare
insuficienta
privind
gestionarea durabila a resurselor naturale
Lipsa unei viziuni comune pentru dezvoltarea
economica a zonei
Cadru legislativ lipsit de norme care sa
stimuleze si sa atraga investitiile in zona
Fragmentarea proprietailor terenurilor
Promovarea insuficienta a obiceiurilor si
traditiilor din zona
Oportuniti

Ameninri

Surse de finantare externe pentru diverse


proiecte investitionale
Surse alternative de venit prin valorificarea
potentialului agroturistic
Interes in cretere pentru utilizarea surselor
alternative de energie regenerabila
Interes crescator pentru dezvoltarea de
microferme
Interes crescator pentru demararea de noi mici
afaceri locale
Interes crescut al investitorilor pentru unele zone
ale teritroiului
Oportunitatea de dezvoltare de contacte

Reticenta la schimbare/la abordari noi/la


solutii noi, a factorilor de decizie locala si a
populatiei locale
Concurena liber a produselor romneti,
aflate inca la un nivel inferior) cu cele din
alte state europene, odat cu intrarea pe Piaa
Agricola Comun
Inconsecventa proiectelor legislative din
mediul rural
Declinul demografic al zonei
Migratia fortei de munca calificata catre alte
regiuni din tara/strainatate, datorita salariilor
mici oferite in zona

178

comerciale transfrontaliere cu Ucraina si Riscuri naturale: seceta, inundatii


Moldova
Disponibilitatea autoritatilor locale pentru
stabilirea de asocieri/parteneriate, in vederea
accesarii fondurilor europene
Introducerea de facilitati fiscale, in vederea
incurajarii practicarii turismului de catre
populatia locala

ANALIZA SWOT PE DOMENII


TERITORIUL
(caracteristici geografice izolare deservire infrastructuri)
(centre de interes patrimoniu cultur mediu nconjurtor)
Puncte tari

Puncte slabe

Resurse naturale deosebite: peisaj, flora, fauna,


Delta Dunarii, Marea Neagra, site Natura 2000
Recunostere internationala a valorilor de
patrimoniu existente in Delta Dunarii
Clima continental moderata
Atractivitatea zonei
Zone organizate ca arii naturale protejate
Program de dezvoltare durabil n Rezervaia
Biosferei Delta Dunrii (Master Plan)
Program de reconstrucie ecologic
Cadru legal favorabil

Implicarea slab a comunitilor locale n


problemele de mediu
Lipsa unui sistem integrat de gestionare a
deeurilor
Existena unor localiti fr sisteme de
alimentare cu ap
Lipsa infrastructurii de canalizare i de tratarea
apelor uzate
Lipsa unei strategii pentru dezvoltarea durabil
Promovarea insuficienta a obiceiurilor si
traditiilor din zona

Oportuniti

Ameninri

Dezvoltarea ecoturismului
Valorificarea statutului de site Natura 2000
Participarea activa la rezolvarea problemelor de
mediu prin cooperari si parteneriate
Dezvoltarea de parteneriate externe
Revigorarea unor meserii tradiionale cu impact
redus asupra mediului
Includerea unor arii importante din teritoriul
judeului n Programul Natura 2000
Parteneriate pentru rezolvarea problemelor de
mediu
Existena posibilitilor de finanare pentru mediu

Legislatia insuficient adecvata nevoilor Deltei


Existenta unor structuri paralele privind
reglementarea aspectelor de mediu
Creterea traficului rutier i lipsa locurilor de
parcare
Creterea nivelului de poluare extern
Efectele negative ca urmare a nclzirii globale
ntrzierea dezvoltrii infrastructurii eseniale
(alimentri cu ap, canalizare, gestionarea
deeurilor)
Continuarea procesului de degradare a solurilor
Existena procesului de eroziune a solurilor,
fluvial i costier
Creterea presiunii asupra resurselor naturale
regenerabile
Creterea presiunii asupra resursei peisagistice

PATRIMONIU CULTURAL
179

Puncte tari

Puncte slabe

Patrimoniu cultural de mare valoare i diversitate


cu elemente unice n ar
Tradiii culturale i populare bine pstrate i
perpetuate
Potenial deosebit de valorificare a monumentelor
istorice existente
Existena mai multor minoriti naionale cu
identitate cultural proprie
Existena unor acorduri de cooperare/nfrire
avnd unul dintre obiective, schimbul cultural
Manifestri culturale care devin cunoscute i
importante la nivel naional i internaional in
proximitatea teritoriului Festivalul de Film
Anonimul de la Sf Gheorghe

Slaba promovare a evenimentelor culturale


Slaba finanare aasezamintelor culturale, ceea ce
duce la restrngerea activitilor acestora
Scderea numrului de cinematografe i a altor
spaii destinate manifestrilor culturale
Promovarea insuficient a unor obiective
culturale, monumente istorice i tradiii populare
n jude
Scderea numrului de persoane care activeaz
n diverse asociaii culturale
Lipsa unei legislaii adecvate privind protecia
patrimoniului, carenele din legislaia aprobat n
ultimii ani,
Neincluderea
obiectivelor
muzeale
din
municipiu sau jude n ofertele turistice ale
operatorilor din domeniu
Dificultate n stabilirea parteneriatelor naionale
i internaionale n domeniu

Oportuniti

Ameninri

Existena unor organizaii neguvernamentale


interesate in organizarea de aciuni culturale
Interesul manifestat de turiti pentru cunoaterea
valorilor culturale din jude
Posibilitatea realizrii de schimburi culturale prin
acorduri de nfrire i colaborare ntre localiti
din jude i localiti din alte ri

nchiderea unor instituii culturale din lipsa de


finanare
Degradarea unor monumente istorice din cauza
lipsei de fonduri necesare protejrii i restaurrii
acestora

POPULATIA
RESURSE UMANE SI FORT DE MUNCA
Puncte forte

Puncte slabe

Concentrare de naionaliti care asigur


interferene culturale i o mare varietate de tradiii
i obiceiuri
Convieuire armonioas a minoritilor
Grad ridicat de toleran, nivel redus de conflicte
sociale ntre ceteni
Pondere mare a persoanelor cu varsta de munca in
populatia judetului
Existena unor meserii tradiionale specifice zonei

Densitate scazuta a populatiei


Populatie activa redusa
Rata crescuta a somajuluiAdaptarea lenta a
populatie rurale la schimbarile necesare privind
integrarea in UE
Bilan demografic general negativRata scazuta
de activitate si ocupare a fortei de
muncaAdncirea procesului de mbtrnire a
populaiei din mediul rural, pericolul de
depopulare a unor aezri rurale
Reducerea numrului de locuitori i schimbarea
structurii pe grupe de vrste

180

Gradul de srcie ridicat al populaiei din


mediul rural
Clasa social de mijloc, slab reprezentat
Insuficiena resurselor financiare n asigurarea
sprijinului real mpotriva marginalizrii i
excluderii sociale
Fora de munc necalificat n spaiul rural,
ocupat cu preponderen n agricultur
Interes sczut pentru practicarea meseriilor
tradiionale
Decalaj ntre pregtirea oferit de coal i
cerinele pieei muncii
Dispariti educaionale
Lipsa de perfecionare continu n special a
personalului ocupat n sectorul privat
Nivelul redus al serviciilor pentru educatie si
formare profesionala
Participarea slaba a poopulatiei la toate nivelele
de educatie
Componenta practica redusa a educatiei
Infrastructura si dotari slabe ale invatamantului
Oportuniti

Ameninri

Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale


destinate formrii i reconversiei profesionale
Liberalizarea circulaiei forei de munc n spaiul
european
Creterea mobilitii populaiei
mbuntirea standardelor educaionale ale
populaiei
Inexistena conflictelor sociale majore

Creterea disparitilor economice inter i


intrazonale
Creterea ratei omajului n urma restructurrii
industriale;
Integrarea Romniei in UE conduce la creterea
competiiei pe piaa
produselor agricole,
putnd defavoriza unele sectoare tradiionale
Migraia masiv a tineretului ctre zonele
urbane sau n afara rii
Proceduri greoaie de accesare a serviciilor de
ocupare i formare profesional

SNTATE-EDUCATIE
Puncte tari

Puncte slabe

Existenta a doua spitale in teritoriu


Existenta unui serviciu operaional de
ambulan
Existenta unui personal specializat din cadrul
instituiilor cu atribuii n domeniul sntii
Exist resurs uman disponibil, calificat i
necalificat

Slaba dezvoltare i dotare a unitilor sanitare.


Servicii medicale i de sntate deficitare
Lipsa unui sistem informatic integrat unic care s
conecteze toi furnizorii de servicii medicale
Sistem de formare continu deficitar n domeniu
Lipsa ONG-urilor locale cu activitate n domeniu
Imbatranirea populatiei
Lipsa de corelare intre nevoile populatiei si
sistemul de furnizare a serviciilor sociale
Scaderea sporului natural
Speranta de viata scazuta
Numarul mic de unitati sanitare si dotarea precara
181

a acestora
Subfinantarea sistemului sanitar
Insuficienta personalului medico-sanitar
Existena n mai multe localiti a nvmntului
simultan cu impact negativ, asupra actului
educaional
Reea colar ntins n zone cu ci de acces
improprii pe uscat i pe ap
Spaii colare neadecvate (lucrul n 2 3
schimburi, lipsa slilor de spectacol, slilor de
sport, spaiilor de joaca pentru precolari, existena
colilor gimnaziale integrate n Grupuri colare) ;
n unele zone infrastructur, colar nu dispune de
minimul de utiliti (apa curent, grupuri sanitare)
Necorelarea pieei educaionale cu cerinele pieei
muncii
Slaba implicare a familiei n viaa scolii
Interes sczut al elevilor fa de coal
Migrarea cadrelor didactice calificate ctre alte
domenii
Numr insuficient de uniti precolare
Deficiena programelor de consiliere i orientare
profesional
Oportuniti
Descentralizarea i acordarea unei autonomii
reale autoritilor cu competene n sntate i
asisten medical, statuate ca obiective n
programul de guvernare
Implementarea asigurrilor private de sntate,
care are, ca o consecin benefic, degrevarea
sistemului social de povara crescnd i
presiunea tot mai mare la care este supus din
partea asigurailor
Creterea competenei i calitii actului
medical
Faciliti acordate cadrelor medicale care
doresc sa lucreze in mediul rural
Atragerea unor fonduri externe pentru
finanarea unor programe in domeniu

Ameninri
Descentralizarea
i
acordarea
autonomiei
autoritilor cu competene n sntate i asisten
medical, poate avea i consecine mai puin
benefice.
Apariia unui decalaj social ntre persoanele care
i pot permite o asigurare suplimentar i
persoanele defavorizate
Emigrarea cadrelor medicale ca urmare
liberalizrii pieei muncii n domeniu
Riscul ca incidena epidemiilor, bolilor
transmisibile i a bolilor cronice s creasc
constant, fr un program coerent i concret de
intervenie.
Creterea costurilor asistenei medicale care poate
conduce la creterea decalajului n ceea ce privete
accesul la serviciile de sntate, ntre populaia cu
venituri decente i populaia aflat sub pragul
srciei.

ACTIVITATI ECONOMICE
182

AGRICULTURA
Puncte forte
Conditii pedoclimatice favorabile culturilor de
cereale (gru, orz, orzoaica, porumb, floarea soarelui)
si plante tehnice
Conditii favorabile pentru dezvoltarea zootehniei
(bovine, porcine, pasari, cabaline) si in mod special
ovine
Sistem institutional bine organizat (Dir. Agricola,
APIA, Oficiul Judetean de Consultanta Agricola etc.)

Oportunitati
Lucrari agro pedo - ameliorative la solurile
existente
Infuzie de capital in retehnologizarea agriculturii:
masini si utilaje agricole pentru culturile de cmp si
zootehnie si in depozitele de produse agricole
Facilitati in obtinerea de credite de productie si
investitii
Organizarea bursei si a pietei agricole
Cererea de produse ecologice
Cresterea cererii pentru culturi tehnice destinate in
special obtinerii bio-combustibililor
Organizarea de cursuri de instruire intensiva pentru
persoanelor ocupate in agricultura
Concentrarea suprafetelor de teren agricol prin
acordarea rentei viagere si a altor modalitati

Puncte slabe
Tehnica agricola invechita (utilaje si mijloace
de depozitare a recoltei)
Nivel redus de accesare a finantarilor pentru
agricultura (intern sau extern)
Sistem de valorificare traditional depasit
fara contracte pe produs, lipsa unei burse
agricole
Marimea exploatatiilor este de dimensiuni mici
Lipsa de pregatire profesionala a celor care
cultiva pamntul
imbatrnirea fortei de munca in domeniu
Fenomen asociativ nereprezentativ
Asociatii ale producatorilor slab reprezentate
Amenintari
Extinderea fenomenului de depopulare a unor
teritorii agricole
Pierderea din cultura a unor plante traditionale
Pierderea unor specii de animale datorita
neadaptarii tehnologiilor la cerintele si
standardele UE
Restrictii impuse de includerea unei mari
suprafete a teritoriului in Reteaua de arii
protejate Natura 2000
Fenomen de desertizare

TURISM
Puncte forte

Puncte slabe
Lipsa serviciilor difersificate
Numar redus de organizatii de promovare a
turismului
Conditii neatractive de creditare pentru
proiectele in turism
infrastructura de acces precara in unele comune
Grad redus de cunoastere a notiunilor de
management, legislatie si necunoasterea
limbilor de circulatie internationala de catre cei
implicati in turism
Oferta redusa de pachete turistice complexe
Lipsa unei strategii de dezvoltare a turismului
Lipsa unor studii de marketing specifice
zonelor turistice
183

Oportunitati
Reintroducerea Aeroportului Delta Dunarii in
circuitul curselor regulate interne si intrarea
aeroportului in circuitul international prin atragerea
unor companii aeriene low-cost
Interesul administratiei publice pentru dezvoltarea
turismului
Realizarea de parteneriate public-private in scopul
promovarii turismului durabil
Sprijinirea de Initiative locale si centrale pentru
dezvoltarea infrastructurii turistice prin diverse
programe
infiintarea de centre de informare turistica in
localitatile cu potential turistic
Extinderea retelei de ferme si gospodarii autorizate
pentru practicarea agro-turismului
Reabilitarea
monumentelor
si
ansamblurilor
culturale, istorice si de arhitectura
Utilizarea programelor de finantare ale UE si a altor
programe initiate de autoritatile locale sau nationale

Amenintari
Reducerea sau eliminarea unor facilitati fiscale
Managementul defectuos al patrimoniului
natural si cultural
Insuficienta folosire a oportunitatilor acordate
turismului rural
Subestimarea importantei pregatirii de
specialitate in turism
Concurenta puternica din partea turismului
extern
Aparitia unor epidemii sau epizootii (gripa
aviara, antrax, holera etc.)

INFRASTRUCTURA
Puncte forte
Aeroportul Delta Dunarii aflat langa localitatea
Mihail Kogalniceanu, in proximitatea teritoriulu
Existenta retelei de distributie a energiei electrice in
toate localitatile teritoriului
Existenta echipamentelor moderne de telecomunicatii
(digitale) in majoritatea localitatilor teitoriului
Acoperirea cvasitotala a suprafetei teritoriului de
servicii de telefonie mobila

Oportunitati
Programe comunitare ale Uniunii Europene pentru
sprijinirea dezvoltarii infrastructurii in mediul rural
prin fondurile structurale
Programe guvernamentale pentru incurajarea
initiativelor locale;
Programe judetene de modernizare a infrastructurii
rutiere

184

Puncte slabe
Starea tehnica necorespunzatoare a retelei
rutiere
Retea feroviara nemodernizata (neelectrificata
si pe un singur fir de circulatie)
Existenta unor localitati fara sistem de
alimentare cu apa
Retea
de
canalizare-epurare
aproape
inexistenta in mediul rural
Distrugerea infrastructurii rutiere din cauza
mijloacelor de transport greu
Inexistenta unei infrastructuri moderne de
management al deseurilor
Amenintari
Fonduri insuficiente pentru dezvoltarea
infrastructurii
Incapacitate organizatorica de absorbtie a
fondurilor alocate
Interes redus al investitorilor pentru demararea
de afaceri in teritoriu, datorita infrastructurii
fizice neadecvate

ORGANIZAREA SOCIALA SI INSTITUTIONALA


Organizare sociala si institutionala
Puncte tari

Puncte slabe

Relaionarea bun a autoritilor locale cu ONG


uri, Poliie, Jandarmerie, Biseric
Parteneriate intercomunitare n dezvoltarea de
proiecte rurale
Descentralizarea cadru legislativ privitor la
descentralizare in mare masura definitivat

Cultura parteneriala si asociativa slaba


Logistica informationala redusa
Resurse umane insuficiente atat cantitativ cat si
calitativ fata de activitatea institutionala
Slaba capacitate in ce priveste managementul
proiectelor
Lipsa traditiei parteneriale public-privat
Parteneriatul intre societatea civila si APL s-a
dezvoltat disproportionat, in special in sectorul
de asistenta sociala, cultura
Comunicare cu cetatenii insuficienta la nivelul
APL

Oportunitati

Ameninri

1.Existenta de competente in activitati specifice


2.Programul Leader+
3.Existena unor programe de formare a resurselor
umane (POSDRU)
4.Dezvoltarea de cooperari si parteneriate
5.Informare / instruire privind accesarile de
fonduri UE
6.Politica de finanare pe baza de programe a UE

1..Necunoasterea cerintelor si exigentelor


privind fondurile europene(2007-2013)
2.Planificarea strategica nu este o activitate
sistematica

Proiecte prioritare identificate la nivelul comunitatilor:


COMUNA NUFARU
Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Nufaru:
Identificarea, semnalizarea si promovarea unui traseu turistic local
Centru de informare turistic i ecologic
Construirea unui loc de joaca pentru copii (exista SF)
Construirea unei baze sportive (exista SF)
Amenajarea unui muzeu al comunitatii care sa includa i un centru de formare a populatiei
locale in meserii traditionale (impletituri din papura i stuf)
Muzeu al Comunitatii Germane, prin reabilitarea si functionalizarea fostei Catedrale
Catolice (Axa 3, 3.1.3)
Proiecte prioritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
Identificare si promovarea unor trasee turistice locale pedestre sau cicloturistice Amenajarea
unui muzeu al comunitatii
Realizarea unui parking pentru rulote, camping si parcare auto pe domeniul public
Cursuri de instruire pentru personalul de toate categoriile implicat in ecoturism
COMUNA BESTEPE
185

Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Bestepe :


Identificarea, semnalizarea si promovarea unui traseu turistic local
Modernizarea infrastructurii de acces ctre zona turistic Murighiol-Uzlina-Dunav-Lacul
Razim (exista SF)
Amenajarea unui muzeu al comunitatii care sa includa i un centru de formare a populatiei
locale in meserii traditionale (impletituri din papura i stuf)
Valorificarea plantelor medicinale din zona spontana
Proiecte prioritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
Identificare si promovarea unor trasee turistice locale pedestre sau cicloturistice Amenajarea
unui muzeu al comunitatii
Realizarea unui parking pentru rulote, camping si parcare auto pe domeniul public
Cursuri de instruire pentru personalul de toate categoriile implicat in ecoturism
COMUNA MURIGHIOL
Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Murighiol:
Renaturarea ghiolului Murighiol
Renaturarea amenajrii agricole Murighiol , Dunavu de Jos
Amenajarea trasee de acces si observatoare ornitologice in zona Saraturi - Murighiol
Centru de informare turistic i ecologic intr-o casa tradiional
Identificarea, semnalizarea si promovarea unui traseu turistic local
Centru de informare turistic i ecologic intr-o casa tradiional
Amenajarea unui muzeu al comunitatii care sa includa i un centru de formare a populatiei
locale in meserii traditionale (impletituri din papura i stuf)
Proiecte prioritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
Amenajarea unor mici dane pentru ancorarea ambarcatiunilor de mica dimensiune
Identificare si promovarea unor trasee turistice locale pedestre sau cicloturistice Amenajarea
unui muzeu al comunitatii
Infiintarea unui centru de informare turistica, intr-o casa traditionala
Realizarea unui parking pentru rulote, camping si parcare auto pe domeniul public
Crearea si dezvoltarea turismului ecvestru
Cursuri de instruire pentru personalul de toate categoriile implicat in ecoturism
Infrastructura mica pentru acostarea barcilor in puncte cheie (locuri pentru observare pasari,
observatoare, poteci de vizitare, centre de vizitare
proiect de valorficare a energiei eoliene
Crearea si dezvoltarea turismului ecvestru
Cursuri de instruire pentru personalul de toate categoriile implicat in ecoturism
COMUNA MAHMUDIA
Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Mahmudia:
Identificarea, semnalizarea si promovarea unui traseu turistic local
Centru de informare turistic i ecologic intr-o casa tradiional
Amenajarea unui muzeu al comunitatii care sa includa i un centru de formare a populatiei
locale in meserii traditionale (impletituri din papura i stuf)
Proiecte prioritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
Amenajarea unor mici dane pentru ancorarea ambarcatiunilor de mica dimensiune
Amenajarea unor perdele de protectie din specii de arbori in jurul fostei zonei industriale
(protectie a peisajului)
Centru de cercetare dezvoltare, pregatire si transfer de know how pentru locuitorii din
Delta Dunarii
186

Identificare si promovarea unor trasee turistice locale pedestre sau cicloturistice (ex: malul
Dunarii cetatea Salsovia observatorul de pasari punctul belvedere de la releu biserica
ruseasca atelierul de impletituri din papura)
Amenajarea unui muzeu al comunitatii
Infiintarea unui centru de informare turistica, intr-o casa traditionala
Realizarea unui parking pentru rulote, camping si parcare auto pe domeniul public
Crearea si dezvoltarea turismului ecvestru
Reconstructie ecologica prin renaturarea incintei indiguite Carasuhat
Cursuri de instruire pentru personalul de toate categoriile implicat in ecoturism
Microintreprindere pentru valorificarea durabila a stufului (Axa 3, masura 3.1.2.)
COMUNA SARICHIOI
Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Sarichioi:

Valorificarea patrimoniului cultural i natural local printr-un proiect de promovare turistic


Proiecte prioritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
Identificarea si promovarea unui traseu turistic local pentru mersul pe jos sau cu bicicleta
Construirea unui campus constructii traditionale experimentale din lut si stuf la poalele
cetatii Enisala, care vor functiona ca puncte de desfacere pentru produse culinare traditionale si
produse mestesugaresti
COMUNA JURILOVCA
Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Jurilovca:
Valorificare potentialului cultural i natural al zonei printr-un proiect de promovare turistica
Calificarea resurselor umane ale zonei prin organizarea de cursuri: ghid turistic, lucrator in
pensiuni turistice, conducator ambarcatiuni, impletitor papura, etc.
Proiecte priritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
Amenajari pentru pescuitul sportiv
Proiect pilot pentru dezvoltarea comunitara durabil a comunitatilor din Delta Dunarii
Punerea in valoare a cetatii Argamum prin identificarea si promovarea unui traseu turistic
local avand ca punct central de interes situl arheologic
Targ de mestesuguri si produse alimentare traditionale in proximitatea cetatii Argamum (la
aprox. 600 m)
Colectarea selectiva a deseurilor
Infiintarea unei micro-intreprinderi pentru produse si subproduse traditionale din peste
Punct de informare turistic la Portia
COMUNA VALEA NUCARILOR
Proiecte prioritare rezultate in urma consultarilor cu APL Valea Nucarilor:
- Valorificarea patrimoniului local prin elaborarea unei strategii integrate de turism si a unui proiect
de promovare turistica
Proiecte prioritare rezultate in urma activitatilor de animare comunitara:
identificarea si integrarea produselor locale in oferta turistica a zonei Valea Nucarilor
crearea unui punct de inchiriere a bicicletelor pentru turisti
crearea unui centru de activitati sportive si agrement

Complementaritatea planului de dezvoltare local cu alte programe relevante de dezvoltare


cu finantare locala, nationala sau europeana (SCS3.1.4)
187

Pentru a asigura implementarea unui demers integrat de dezvoltare micro-regionala, prin


exploatarea tuturor oportunitilor de finanare, fie ele din surse private sau publice, naionale sau
europene este important ca strategia teritoriul Gal Delta Dunarii sa fie complementara cu
programele de finantare deja existente la nivel local, national sau european.
Prin msurile (actiunile eligibile din fisa masurii) propuse in cadrul strategiei de dezvoltare a
teritoriului GAL Delta Dunarii, reiese complementaritatea acesteia cu urmtoarele programe de
dezvoltare, cu finantare locala, regionala, nationala i europeana, dupa cum urmeaza:

Cu POS DRU care finaneaza, prin axa prioritar 5 formarea profesionala a persoanelor din
mediul rural n vederea dezvoltarii nivelului general de pregtire i al activitilor non agricole
(Masura 111 din PDL GAL Delta Dunarii)

CU POS DRU care finaneaz, prin axa prioritara 2 accesul anagajailor la formare continua
n diverse sectoare de activitate, printre care turismul i serviciile (Masura 111 din PDL GAL Delta
Dunarii)

Cu POR care prin axa prioritara 5 finaneaz dezvoltarea infrastructurii turistice precum i a
promovrii turistice a regiunilor(Masura 313 si 322 din PDL GAL Delta Dunarii).

Cu POS CCE care sprijin, prin diferite axe prioritare i domenii de intervenie creterea
competitivitii sectorului economici (Masura 312 din PDL GAL Delta Dunarii)

CU PO DCA care finaneaza elaborarea strategiilor de dezvoltare locala ale comunitilor


precum i pregtirea personalului din administraia public local n vederea implementrii acestor
demersuri de dezvoltare strategica. (Masura 412 din PDL GAL Delta Dunarii)

Cu POS Mediu care finaneaz Elaborarea planurilor de management, dezvoltarea, operarea


i meninerea infrastructurii, nfiinarea sistemelor de monitorizare, training i construirea
capacitii administrative pentru sit-urile Natura 2000(Masura 322 din PDL GAL Delta Dunarii )

Cu POS CCE care finanteaz dezvoltarea producerii de enrgie din surse regenerabile
(Masura 313, 312 si 322 din PDL GAL Delta Dunarii )

Cu POS CCE care finanteaza dezvoltarea micro intreprinderilor (Masura 312 din PDL GAL
Delta Dunarii )

188

PARTEA a III - a:
PRIORITI
Primul pas n procesul de pregtire al strategiei a fost crearea unei echipe dedicate de coordonare
a activitii de diagnostic a situaiei existente (diagnosticul zonei), de planificare i de dinamizare
a angajamentului comunitii, i de elaborare a strategiei n sine.
Echipa a fost alcatuita din 6 experti cu expertiza si competente in activitile i tehnicile de
dezvoltare/planificare teritorial i facilitare comunitara, care au realizat analiza diagnostic si au
activat implicarea comunitilor locale in acest proces. Alaturi de echipa au fost identitifcati si
cooptati persoane resursa din teritoriu, care fara o experienta bogata in implementarea unor astfel de
actiuni, au contribuit considerabil, prin simplul fapt ca toti isi desfasoara viata socio-profesionala, in
interiorul comunitatilor.
Faza de planificare a implicat stabilirea clar a "logicii de intervenie" din cadrul strategiei, cu
legturi clare ntre obiectivul general, scop, rezultatele preconizate i activitile prevzute,
mpreun cu un set de indicatori verificabili i care sa se bazeze pe ipoteze realiste.
ntregul proces de evaluare a situatiei initiale a necesitat o serie de ntlniri consultative i discuii
cu actorii locali ai zonei, i totodata, o activitate intensa de animare i facilitare comunitara. Scopul
a fost de a informa ct mai multe persoane locale c se elaboreaz un diagnostic local, c acesta va
fi folosit ca baza pentru dezvoltarea unei strategii locale i a unui plan de aciune pentru zona din
care ei fac parte, i c rezultatul va fi utilizat pentru a obine finanare pentru necesitatile zonei.
Acest stadiu de cercetare a fost esenial n furnizarea, respectiv colectarea de date din surse
disponibile existente pentru fundamentarea dezvoltrii strategiei, respectiv profilul teritoriului.
Pentru completarea datelor colectate din interiorul localitatilor, au fost solicitate si datele statistice
(a se consulta la documente justificative aferente partii I) existente la nivelul instituiilor judetene
de profil. Scopul strangerii tuturor informatiilor existente si privitoare la teritoriul Gal Delta
Dunarii, a fost pe de o parte, de a realiza cea mai bun utilizare a materialului existent deja i pe
de alta parte, de a evita dublarea unui lucru deja fcut. Astfel, ne-am asigurat c planurile
relevante existente, i strategiile zonei sunt luate n considerare, multe dintre acestea utiliznd date
similare.
Odat ce datele i informaiile au fost colectate, urmtoarea responsabilitate a fost de a organiza
aceste informaii secundare ntr-o serie de seciuni logice, care au avut drep obiectiv analizarea
lor, identificarea oricror lacune care trebuiesc completate i schiarea punctelor-cheie relevante.
Aceste seciuni au acoperit:
-teritoriul, cu caracteristicile sale geo-fizice, transporturile, infrastructura, serviciile;
-patrimoniul de mediu, arhitectural si cultural;
-populaia si mediul social;
-economia i piaa forei de munc;
-organizarea sociala si institutionala.
Pentru fiecare domeniu, a fost foarte important formularea unui set de ipoteze preliminare cu
privire la principalele probleme/nevoi, schimbrile care au loc si potentialul de dezvoltare.
Identificarea colectiv a problemelor, posibilitilor i a cauzelor acestora a reprezentat o faza
distincta in procesul de elaborare a analizei SWOT, cu scopul de a face vizibile diferitele puncte de
vedere ale prilor interesate i pentru a se ncerca obinerea unui acord asupra principalelor
probleme, oportuniti, a cauzelor lor i stabilirea prioritii acestora.
Analiza SWOT pe o sectiune anume, a impus identificarea punctelor forte i a punctele slabe,
(reprezentand factorii interni, mai exact lucruri care pot fi influenate n mod direct) si identificarea
oportunitilor i ameninrilor, factori externi, care pot avea o solutionare sau, se pot valorifica.
189

Din cele 5 sectiuni de analiza SWOT au fost identificate mai departe, modaliti/obiective, prin care
problemele/necesitatile si punctele slabe caracteristice teritoriului, pot fi reformulate n termeni
pozitivi, prin identificarea unei "viziuni", a ceea ce zona ar putea deveni in termeni SMART.
Analiza strategiilor posibile pentru atingerea obiectivelor a impus o abordare ce are in atentie
consolidarea punctelor forte, care s reduc punctele slabe, s evite ameninrile i s valorifice pe
deplin oportunitile existente in mediul intern si extern.
n aceast etap a fost extrem de util efectuarea de exerciii cu bugete indicative, avnd n vedere
nivelul resurselor/potenialului disponibil i ceea ce se poate face prin alte programe, de exemplu.
Exerciiul a ajuta n mod considerabil la verificarea fezabilitatii propunerilor venite din partea
comunitatii, gestionarea ateptrilor i stabilirea prioritilor.
Per general, obiectivele/prioritatile au fost clasate astfel incat s reflecte gradul n care acestea
contribuie la satisfacerea nevoilor fundamentale, precum i la valorificarea oportunitile
existente in mediul intern si extern aferent teritoriului GAL Delta Dunarii.
Imaginea comun a principalelor necesitati, ce anume se doreste a fi ntreprins n legtur cu
aceste nevoi, prioritatea relativ sau ponderarea i modul n care ar putea atinge viziunea,
exprimat printr-o o serie de aciuni fezabile (masuri de finantare), a constituit etapa cea mai
delicata, ntruct aceasta a implicat aducerea mpreun de viziuni diferite, pentru a crea o viziune
comuna, printr-o strategie teritorial unificat.
A fost esenial s se identifice relatia sinergica dintre elementele definitorii ale teritoriului si
aciunile/obiectivele nominalizate pentru devoltarea unei strategii locale, n care toat lumea s fie
multumita. In aceeasi masura, a fost importanta necesitatea gsirii de proiecte reprezentative i linii
de aciune, cu un puternic efect multiplicator pentru restul strategiei, n cazul n care exista o
legtura cu aciunile care se susin reciproc i care pot s mobilizeze diferiii actori locali.
Acestor activiti li s-au alocat un buget estimativ, persoane asignate cu responsabilitati clare de
realizare, in termene, a activitatilor planificate si cu atingerea rezultatelor intermediare si finale.
Strategia elaborata a respectat urmtoarele caracteristici:
Abordarea teritorial: utilizarea eficient a resurselor, a activitilor integrate la nivel local i
construirea unei viziuni comune de dezvoltare a zonei;
Abordarea de jos n sus: participarea activ a reprezentanilor populaiei locale la planificarea,
luarea deciziilor i implementarea strategiei locale de dezvoltare.
Integrarea multi-sectorial: strategia se bazeaz pe interaciunea partenerilor din diversele
sectoare ale economiei locale.
In urma acestui amplu proces de evaluare a situatiei initiale a teritoriului, si in concordanta cu
analiza SWOT rezultata, strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Delta Dunarii se centreaza pe
trei aspecte cheie:
1 - Cresterea calitatii vietii populatiei din mediul rural
2 - Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale teritoriului
3 - Consolidarea initiativelor de cooperare si parteneriat
Cele trei prioritati identificate integreaza o complexitate de aspecte ale teritoriului GAL Delta
Dunarii, si totodata, asigura complementaritatea si coerenta cu Axele 1,2 si 3 ale Programului de
Dezvoltare Rurala (exista o identificare totala a masurilor planului local de dezvoltare, cu
masurile Programului National de Dezvoltare Rurala) Astfel, obiectivele stabilite in prezenta
strategie de dezvoltare locala combina obiectivele mai multor axe din PNDR, obiectivele Axei 1 si
3, dupa cum se poate observa din schema nr. 1 de mai jos si din fisa masurilor (SCS 3.2.3).
Strategia integreaza si actiuni de cooperare, prin nominalizarea unui obiectiv distinct in cadrul
strategiei, care vizeaza consolidarea initiativelor de cooperare si parteneriat (SCS 3.2.2). Prin
intermediul unei masuri distincte, respectiv de sprijinire a fermelor agricole de semi-subzistenta, si
190

prin obiectivele aferente si celorlalte masuri, strategia se adreseaza fermierilor de semi-sibzistenta,


pe care ii sustine in vederea diversificarii si dezvoltarii.
Pe langa aceste aspect privind componenta si structura strategiei, inovatia este un alt element
urmarit a fi atins in cadrul proiectelor finantate si implementate pe teritoriul GAL. Inovatia in
teritoriul GAL Delta Dunarii poate implica transferul si adaptarea inovatiei generata in alta parte
(exemplu: investitori veniti cu elemente de know-how si le aplica local), modernizarea formelor
traditionale de know-how sau descoperirea de noi solutii la problemele teritroiului GAL, pe care
alte instrumente de politica nu au resusit sa le rezolve intr-un mod durabil si satisfacator. Spre
exemplu, in cadrul masurii 322 este propusa o actiune de crestere a mobilitatii locuitorilor prin
crearea de trasee pentru biciclete, o masura inovativa care creaza un nou mod de abordare a
mobilitatii populatiei locale, influentand pozitiv impactul asupra mediului inconjurator. De
asemenea, masura care sprijina actiuni de cooperare transnationale, prin actiunile propuse,
reprezinta in sine o masura novatoare pentru teritoriul GAL Delta Dunarii, atata vreme cat astfel
de initiative reprezinta o nevoie stingenta in zona, care nu a fost exploatata in mod consecvent si
durabil pentru atingerea unor scopuri comune de dezvoltare a intregului teritoriu.
A se consulta schema nr. 1 privind corelarea dintre prioritati, obiective operationale si masuri.

191

PARTEA A IV A: PREZENTAREA MSURILOR

Prezentul capitol este compus dintr-o descriere succinta si compacta a masurilor evidentiata mai jos,
si dintr-o fisa de prezentare a masurilor ce contine elemente precum: obiectivele masurii, raportul
cu strategia, miza interventiei, tipuri de beneficiari, aciuni si costuri eligibile, intensitatea ajutorului,
finantare, criterii de selectie specifice PNDR si specifice GAL, indicatori de masurare a rezultatelor.
Prima Prioritate intitulata Cresterea calitatii vieitii populatiei din mediul rural stabilita pentru
implementarea planului de dezvoltare locala, este caracterizata prin doua obiective operationale,
respectiv:
1-Imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice ale populatiei din mediul rural, care desfasoara
activitati in sectorul agricol si non-agricol.
2-Sustinerea initiativelor de antreprenoriat in sectorul agricol si non-agricol.
Modalitatea de atingere a acestor obiective a fost concretizata pin alegerea unor masuri, care prin
actiuni specifice, sa poata asigura cadrul necesar pentru obtinerea rezultatelor, aferente acestor
obiective.
Astfel, Masura 111-Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte urmareste sa
valorifice forta de munca care inca mai exista la nivelul comunitatilor, oferindu-i posibilitatea
accesarii unui curs de calificare relevant pentru contextul economic din mediul rural si totodata,
insusirea unor cunostinte noi si inovative. Prin aceasta masura se incearca o stopare somajului si a
migratiei fortei de munca de la nivelul teritoriului, o integrare pe piata muncii a celor care nu detin
inca nici un fel de calificari ori competente, si mai ales, o contientizare a celor care sunt reticenti la
schimbare, la noi abordari si noi viziuni pentru convietuirea un cadrul comunitatii unde s-au nascut
si traiesc in prezent. Astfel, prin insusirea de noi competente, printr-un proces eficient de informare
si constientizare a capitalului uman existent in teritoriu, se poate induce/produce o schimbare a
perceptiei, a mentalitatii oamenilor in ce priveste ocuparea unui statut pe piata muncii, si in
consecinta, o crestere a calitatii vietii populatiei din mediul rural.
Proiectele finantate prin aceasta masura urmaresc ca prin criteriul de selectie aferent, sa ofere
prioritate acelor proiecte care in tematica cursului de formare, includ un modul de
formare/activitati/procese sau procedee inovative in sectorul agricol si non-agricol, utilizarii
resurselor regenerabile (2 proiecte vor avea incluse cel putin 4 activitati inovative/SCS 3.2.1.)
Masura 312-Sprijin pentru dezvoltarea sectorului non-agricol vizeaza incurajarea
antreprenoriatului local in sectorul productiei si serviciilor, prin incurajarea si sprijinirea actorilor
locali in dezvoltarea de mici afaceri, care pe de o parte, sa incerce exploatarea resurselor locale, in
vederea obtinerii de produse finite, cu valoare adaugata crescuta si valorificarea acestora pe piata,
iar pe de alta parte, sa incerce sa dezvolte mici afaceri pentru imbunatatirea si diversificarea
serviciilor destinate locuitorilor propriilor comunitati din care fac parte. Aceasta masura acorda o
atentie deosebita si potentialului energiei neconventionale p ecare teritroiul il are, si sprijina astfel
serviile de exploatare a potentialului eolian si solar.
Masura 141-Sprijinirea fermelor agicole de semi-subzistenta are drept grup tinta fermierii de
semi-subzistenta, pentru care, in contextul economic actual, nu exista posibilitati reale de
restructurare, in vederea transformarii lor in ferme comerciale. Orientarea acestor ferme catre piata,
necesita schimbarea sistemului de productie, si implicit, cheltuieli financiare suplimentare, pe care
fermierii nu si le pot permite. Sprijinul acordat prin aceasta masura, este un instrument menit sa
determine, in principal, o imbunatatire a managementului, si o transformare a acestora in microferme rentabile si totodata in exploatatii familiale comerciale. Astfel, prin aceasta masura, va fi
sustinuta initiativa actorilor locali care activeaza in sectorul agricol local.

192

Intre Masura 111 si Masurile 312 si 141 exista o relatie sinergica, intrucat prima dintre ele vizeaza
capitalul uman in vederea imbunatatirii cunostintelor tehnice si economice, iar urmatoarele doua
ofera cadrul necesar pentru punerea in practica a acestor cunostinte si valorificarea lor prin
demararea unor proiecte de antreprenoriat local.
Cea de a doua Prioritate intitulata Valorificarea durabila a resurselor naturale si culturale ale
teritroiului stabilita pentru implementarea planului de dezvoltare locala, este caracterizata de un
singur obiectiv operational principal, respectiv:
1-Cresterea atractivitatii turistice a teritoriului si implicit a veniturilor alternative ale populatiei
Modalitatea de atingere a acestui obiective a fost concretizata pin alegerea unor masuri, care prin
actiuni specifice, sa poata asigura cadrul necesar pentru obtinerea rezultatelor, aferente acestor
obiective.
Astfel, Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice urmareste sa creasca interesul populatiei
locale pentru dezvoltarea de investitii in infrastructura turistica si agro-turistica, contribuind astfel la
crearea de noi locuri de munca, la crearea de venituri alternative pentru populatutia locala si nu in
ultimul rand, la valorificarea potentialului natural si cultural deosebit, pe care teritoriul il detine in
ansamblul sau. In acelasi timp, se intentioneaza atragerea de investitori din afara teritoriului, care
prin know-how si expertiza in turism sa creasca inovarea in teritoriu a acestui sector cu un
potentialul imens de valorificare.
Avand in vedere convietuirea in armonie a etniilor prezente pe teritoriul GAL Delta Dunarii,
traditiile si obiceiurile seculare ale acestora pot fi valorificate in cadrul acestei masuri, prin oferte
adresate turistilor ce vin din alte parti ale lumii si sunt interesati si dornici sa cunoasca elementele
definitorii vietii sociale ale unei anume minoritati din zona. Acest aspect coroborat cu desfasurarea
unei activitati economice in sine, creaza premisele unei surse de venit reale si alternative pentru
populatia locala. Prin caracterul
Masura 322 Valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu cultural si natural urmareste
valorificarea identitatii istorice data de vestigiilor de cult unice la nivel regional si national,
pitorescul aparte al zonei dat de flora si fauna existenta, si in acelasi timp, crearea unor facilitati de
recreere si agrement pentru populatia locala si turistii zonei, in acord cu practicile de mediu. Aceste
actiuni vor crea valoare adugata resurselor naturale si culturale ale teritroiului GAL Delta Dunarii.
Aceasta masura va conduce la cresterea atractivitatii zonei, la cresterea interesului turistilor pentru
a-si petrece timpul liber si vacantele in zona, si implicit, vor creste locurile de munca din sectorul
turistic si de agrement, concomitent cu veniturile la bugetele locale si veniturile localnicilor
antreprenori.
Cea de a treia Prioritate intitulata Consolidarea initiativelor de cooperare si parteneriat
stabilita pentru implementarea planului de dezvoltare locala, este caracterizata de un singur
obiectiv operational principal, respectiv:
1Dezvoltarea de parteneriate transnationale si functionarea grupului de actiune locala
Modalitatea de atingere a acestui obiective a fost concretizata pin alegerea unor masuri, care prin
actiuni specifice, sa poata asigura cadrul necesar pentru obtinerea rezultatelor, aferente acestor
obiective.
Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare urmareste facilitarea la schimb de
experienta si introducere de know-how in teritoriu, prin realizarea de proiecte de cooperare
transnationale, in domenii care necesita abordari noi in valorificarea resurselor naturale, a
potentialului turistic, cultural si eolian al zonei. In cadrul prezentei strategii locale au fost semnate
doua intentii de cooperare cu 2 GAL-uri deja functionale din Spania.
Masura 422 -Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea
teritroiului vizeaza asigurarea cadrului logistic si financiar pentru implementarea de catre Grupul
de Actiune Locala Delta Dunarii a planului de dezvoltare locala.
193

Finanarea
Conform Planului de finantare -Anexa C, costurile necesare realizrii planului de dezvoltare
locala (contributie privata + contributie FEADR+ contributie nationala) este de 3.072.605 euro.
Sprijinul nerambursabil va fi acordat pentru implementarea strategiilor de dezvoltare local.
Cursul total al realizarii proiectelor, la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2012 (aferent zilei
depunerii dosarului este de 4,3878) este de 13.481.976,30Ron.
Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor respecta un plafon
de maxim 200.000 euro co-finanare public, iar valoarea total a investiiei nu va depi 400.000
euro. Costurile sunt in acord cu specificul fiecrei msuri din Regulamentul Consiliului 1698/2005,
n care aciunile proiectelor se regsesc. Ajutorul public (FEADR + contribuia naional) n cadrul
fiecrei msuri este diferit n funcie de tipul de beneficiar (public, ONG, privat).
Pentru proiectele care conin i contribuie privat, sursa de finanare va fi din fonduri proprii
ale fiecarui aplicant de proiect, astfel:
Beneficiarul trebuie s declare pe propria rspundere c va asigura cofinanarea proiectului.
Solicitantul va prezenta la depunerea Cererii de Finanare sursa cofinanrii, documentele de la
solicitant care dovedesc capacitatea i sursa de cofinanare pot fi (unul sau mai multe dintre ele
emise de instituii financiar - bancare):
a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depunerii, n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) sau prin certificate de depozit
nominative i dematerializate, cu o scaden mai mic sau egal cu trei luni fa de data nchiderii
licitaiei de proiecte;
b) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data
depunerii n cazul existentei unor surse de cofinanare de tipul: granturi, sponsorizri, donaii,
nsoit de un document care s ateste sursa respectiv, emis de organizaia care a acordat-o;
c) extras de cont bancar i formularul de achiziie titluri de stat, emise i vizate de banc, n cazul
cofinanrii prin titluri de stat cu o scaden mai mic sau egal de trei luni fa de data nchiderii
licitaiei de proiecte;
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrtoare fa de data depunerii Cererii de
Finanare i Contractul de credit vizat de banc, n cazul cofinanrii prin linie de credit cu o
valabilitate de un an fa de data lansrii licitaiei de proiecte, deschis la o banc;
e) scrisoare de confort (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data
emiterii. Beneficiarul care i propune o activitate generatoare de profit, trebuie s declare pe
propria rspundere faptul c suma total a ajutorului public nerambursabil accesat de ctre acesta nu
depete 200.000 Euro pe o perioad de pn la 3 ani fiscali (vezi Anexa 4.3 la Ghid)
Este necesar ca beneficiarul s nu aib: fapte nscrise n cazierul fiscal, nscrieri care privesc
sanciuni economicofinanciare n cazierul judiciar i s respecte graficul de rambursare a datoriilor,
dac are datorii ctre bnci.
Pentru sustinerea demararii activitatii de functionare a GAL Delta Dunarii Masura 422,
capacitatea de finantare proprie va fi asigurata din sursele proprii ale partenerilor, conform
Angajamentului de sustinere a cofinantarii si functionarii GAL atasat la prezentul dosar, din aportul
Asociatiei Hercinia (a se consulta extrasul de cont anexat la dosar), din eventuale credite pe termen
scurt (a se consulta scrisoarea de intentie de colaborare din partea BRD Sucursala Tulcea) sau din
utilizarea facilitatilor premise de Odonanta de Urgenta privind modificarea si completarea unor acte
normative privind garantarea in domeniul agriculturii si dezvoltarii durabile, Articolul III.
Fiecare masura are stabiliti indicatori specifici, care evideniaza rezultatele ateptate, ca urmare a
implementrii planului de dezvoltare local.

194

Schema nr. 1.
PRIORITATI

OBIECTIVE OPERATIONALE
OB.11 Imbunatatirea cunostintelor tehnice si
economice ale populatiei din mediul rural, care
desfasoara activitati in sectorul agricol si non-agricol

P1 - Cresterea calitatii vietii


populatiei din mediul rural

MASURI
Masura 111 - Formare
profesionala, informare si
difuzare de cunostinte
Masura 312 Sprijin pentru
dezvoltarea sectorului nonagricol

OB.12 Sustinerea initiativelor de antreprenoriat in


sectorul agricol si non-agricol

OB.21 Cresterea atractivitatii turistice a teritoriului


si implicit a veniturilor alternative ale populatiei

Masura 141 -Sprijinirea fermelor


agricole de semi-subzistenta

Masura 313 Incurajarea


activitatilor turistice
Masura 322
Valorificarea durabila a
obiectivelor de patrimoniu
cultural si natural

P2 Valorificarea durabila a
resurselor naturale si culturale
ale teritoriului

Masura 4.2.1. Implementarea


proiectelor de cooperare
P3 Consolidarea
initiativelor de cooperare si
parteneriat

OB.31 Dezvoltarea de parteneriate transnationale si


functionarea grupului de actiune locala

195

Masura 4.2.2.
Functionarea Grupului de
Actiune Locala, dobandirea de
competente si animarea
teritroiului

FISA MASURII 111


Formare profesionala(training), informare si difuzare de cunostinte

Necesitatea activitatilor de formare profesionala a capitalul uman existent pe teritoriul GAL Delta
Dunarii, apare in contextul legat de valorificarea anumitor puncte tari, caracteristice teritoriului,
respectiv existenta unui potential crescut de dezvoltare al zonei, alcatuit din diversitatea de
patrimoniu natural istoric si cultural, si in special, de existenta ariilor naturale protejate, situri
Natura 2000, cu o insemnatate deosebita pentru teritoriu. In acelasi timp, resursele de terenuri
agricole din zona, inca nevalorificate corespunzator, lipsa de forta de munca calificata, si nivelul
scazut de implicare al actorilor locali in perfectionarea pe domenii care sa creeze competitivitate
sectorului agricol al zonei, justifica nevoia de implementare a unor actiuni de formare profesionala,
informare si difuzare de cunostinte a populatiei locale, pe domenii specifice acestor sectoare
economice.
Miza interventiei aferenta implementarii acestei masuri destinata exclusiv resursei umane locale, o
reprezinta cresterea nivelului de constientizare, informare si formare a populatiei locale, in
domeniile de intres economic al zonei, respectiv: agricultura, turismul, protectia mediului si
antreprenoriatul.
Prin urmare, este esential ca aceste activitati de formare profesionala sa vizeze in special populatia
matura din teritoriu, pentru ca in acest mod, aceasta, sa poata dezvolta aptitudini antreprenoriale, sa
poata intelege corect si suficient, nevoia de practicare intr-un mod sustenabil, a unei activitati din
domeniul agricol, forestier si alimentar, in scopul obtinerii unei surse de venit, dar mai ales, pentru
o imbunatatire a calitatii propriei vieti.

Raportul cu
strategia de
dezvoltare:
miza
interventiei

Obiectiv general:
mbunttirea competitivittii sectoarelor agricol, silvic si alimentar, utilizarea durabil a
terenurilor agricole si protectia mediului, prin actiuni de formare, informare si difuzare de
cunostinte inovative adresate persoanelor adulte care activeaz n sectoarele mentionate
Obiective specifice:
Dobndirea de informatii si cunostinte relevante care s permit gospodrirea durabil a terenurilor
agricole si forestiere, cresterea calittii managementului la nivel de ferm, restructurarea si
modernizarea n sectoarele de procesare si comercializare pentru produsele agricole si forestiere,
contribuind astfel la mbunttirea conditiilor de viat si reducerea somajului n GAL Delta
Dunarii.
Obiectivele operationale:
a) mbunttirea cunostintelor tehnice si economice generale, specifice pentru
agricultur, silvicultur si industria alimentar;
b) pregtire general pentru managementul si administrarea fermelor;
c) respectarea conditiilor de eco-conditionalitate si a Standardelor Pietei Agricole
Comune, diversificarea sau restructurarea productiei fermelor (introducerea de noi
produse si sisteme de procesare) ;
d) constientizarea fermierilor privind probleme generale de mediu n sectoarele agricol, forestier si
al industriei alimentare n scopul mbunttirii protectiei mediului;
e) educarea si constientizarea proprietarilor de pduri (dobndirea constiintei forestiere) n vederea
asigurrii gospodririi durabile a pdurilor coroborat cu valorificarea superioar a resurselor
forestiere;
f) informri privind introducerea de noi tehnologii informationale si de comunicare (It).

Obiectivele
masurii

Descrierea
interveniei

Domeniul
actiune
msurii:

de
al

Masura sprijina:
1-Programele de formare profesionala de scurta durata (initiere, perfectionare si specializare), in
vederea imbunatatirii si perfectionarii cunostintelor si competentelor manageriale si tehnice in
domenii de activitate economica, agricola si non-agricola, cu impact semnificativ asupra economiei
comunitatilor rurale, si/sau social, prin generarea de noi locuri de munca.
2-Aciuni de informare si diseminare de cunostinte, privind practicarea activitatilor economice,
agricole si non-agricole, intr-un mod sustenabil si prietenos cu mediul inconjurator:gestionarea
durabila a terenurilor, practicarea unei agriculturi ecologice, aplicarea de tehnologii si practici
prietenoase mediului si de valorificare a energiei regenerabile

196

Beneficiari:

Estimarea
numarului de
beneficiari:

Beneficiarii finali sunt persoane adulte care activeaz n domeniile agriculturii, silviculturii si
industriei ago-alimentare,.
Beneficiarii direci, furnizori ai aciunilor de formare profesional, informare i difuzare a
cunotinelor, sunt entiti publice sau private care activeaz n domeniul formrii profesionale a
adulilor i/sau informrii si difuzrii de cunotine, care ndeplinesc criteriile de eligibilitate si de
selecie aferente Ghidului Solicitantului.
2 beneficiari directi;
1140 beneficiari finali

Beneficiari care
pot realiza
activitatile de
formare si
actiunile de
informare

Furnizorii de formare profesional, informare si difuzare de cunostinte pot fi entitti publice sau
private care activeaz n domeniu, sunt nfiintate conform legislatiei n vigoare n Romnia si care
ndeplinesc criteriile de eligibilitate si de selectie.
Astfel, furnizorii de formare profesional, informare si difuzare de cunostinte pot fi:
- Institutii de nvtmnt: licee si colegii cu profil agricol, silvic sau alimentar.
- Entitti private - persoane juridice care au competent de formare n domeniul agricol, silvic sau
alimentar conform cu obiectivele msurii.
-Universitti cu profil agricol, silvic, alimentar sau economie agrar.

Descrierea
operatiunilor
eligibile

1. Oferirea de programele de formare profesional care cuprind actiuni din domeniile agricol, silvic
si alimentar, ca de exemplu:
a) Diversificarea activittilor n exploatatiile agricole, mbunttirea calittii productiei, igiena si
siguranta alimentelor, crearea de conditii pentru a asigura bunstarea animalelor si sntatea
plantelor, siguranta muncii, folosirea fertilizantilor si amendamentelor n agricultur n concordant
cu standardele Uniunii Europene;
b) mbunttirea si ncurajarea afacerilor;
c) mbunttirea cunostintelor privind protectia mediului;
d) Pregtire tehnic (noi tehnologii informationale, introducerea de inovatii, difuzarea rezultatelor
cercetrii si a gestionarii durabile a resurselor naturale etc.);
e) Managementul durabil al terenurilor agricole si forestiere;
f) Dezvoltarea unor capacitti inovative n lantul agro-alimentar;
g) nsusirea cerintelor privind eco-conditionalitatea si aplicarea unor metode de productie
compatibile cu ntretinerea si ameliorarea peisajului, respectiv cu protectia mediului.
2. Sprijin financiar acordat pentru participarea fermierilor la diferite ntruniri tematice, trguri,
expozitii, proiecte de succes, evenimente care pot contribui la informarea acestora privind, de
exemplu, noile tehnologii aplicate n diferite sectoare, sau pentru actiuni de schimb de experient
etc.
Lista actiunilor prezentate la pct. 1 si 2 nu este exhaustiv.

Costuri
eligibile:

a) costuri legate de pregatirea si desfasurarea actiunilor de formare profesionala


-Onorarii si diurna pentru expertii formatori si consultanti;
-Diurne pentru cursanti (cazare si masa);
-Cheltuieli de transport;
-Inchirierea de echipamente si spatii necesare pentru desfasurarea actiunilor de formare
profesionala;
-Alte cheltuieli legate de implementarea aciunilor de formare profesionala;
-Materiale didactice, informative si consumabile
b) costuri legate de pregatirea si desfasurarea actiunilor de informare si difuzare de
cunostinte
- cheltuieli de transport;
- materiale informative;
- alte cheltuieli legate de actiunile de informare si difuzare de cunostinte

Nu sunt
eligibile:

a) cursurile sau activittile de formare care intr sub incidenta programelor sau sistemelor normale
de nvtmnt agricol si silvic de nivel secundar sau superior inclusiv cele de calificare;
b) cheltuielile cu investitiile;
c) cheltuielile pentru activitti de formare sprijinite prin Fondul Social European.

197

Criterii de
selectie locala:

Criterii de selectie pentru furnizorii de formare eligibili (specifice masurii din PNDR):
Atribuirea contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obtinut n urma
aplicrii unor criterii de selectie pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se refer la:
-Caracteristici privind nivelul calitativ i tehnic (nelegerea nevoilor, experienta si numarul
expertilor propusi, logistica folosit pentru implementarea proiectului,etc.
- Planificarea activitilor;
- Oferta financiar.
Criterii de selectie a furnizorilor de formare (beneficiari directi) specifice GAL :
-sa integreze in tematica cursului de formare o componenta care abordeaza activitati de protectie
a mediului inconjurator si practici neintruzive in ariile natural protejate( Natura 2000 si RBDD)
2 proiecte vor avea incluse actiuni de protectie a mediu. Valoarea cheltuililor cu implementarea
modul de protectie a mediului trebuie sa fie de minim 20.000 euro ;
-proiectele vor fi realizate in parteneriat/ asociere. Aplicantul principal va avea sediul social sau
punct de lucru in teritoriul GAL Delta Dunarii. 2 proiecte vor fi promovate de parteneriate si
asociatii;
- proiectele vor contine in tematica cursului de formare, un modul cu tipuri activitati/procese sau
procedee inovative in domeniul agriculturii, silviculturii, procesarii produselor agricole si silvice,
introducerii folosirii resurselor regenerabile 2 proiecte vor avea incluse cel putin 4 activitati
inovative.
Criterii de prioritizare specifice GAL pentru participanii la activitile de formare
profesional, in baza crora furnizorii de formare profesional, vor selecta beneficiarii finali:
-s aib vrsta de cel mult 40 de ani -35% dintre beneficiari vor fi tineri ;
-s fie fermier intr-o ferma de semi-subzisten
-s fie membru al unui grup de productori sau altor forme asociative recunoscute conform
legislaiei naionale n vigoare;
-s aib un proiect de investiii;
-s aib ferma amplasat ntr-o zon defavorizat;
-s fie beneficiari ai msurilor din Axele I si III;
-s aib un nivel sczut de educaie

Propuneri de
proiecte

-Diversificarea activittilor n exploatatiile agricole, mbunttirea calittii productiei, folosirea de


metode si tehnologii novatoare n agricultur n concordant cu standardele Uniunii Europene;
- mbunttirea cunostintelor privind protectia mediuluisi raportarea la constrangerile de mediudin
zona ARBDD, Pregtire tehnic si introducere in noi tehnologii informationale, introducerea de
inovatii si a gestionarii durabile a resurselor naturale

Instensitatea
ajutorului:

Ajutorul public (FEADR + contribuie public naional) este de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile, conform anexei la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005.
Valoarea maxima a ajutorului public este de 190.000 euro

Finantarea:

Buget in euro
Nr. de
proiecte
prevzute
2

Indicatori de
realizare:

Cost total
mediu
190.000

Estimarea
costului total pe
msur

Contribuia
FEADR
msur

380.000

Contribuia
Contribuia privat
public naional

304.000

Indicatori specifici PNDR


Numar de participanti din care:
- nr. de participanti la activitati de formare
- nr. de participanti la actiuni de informare si difuzare de cunostinte
Din care:

198

76.000

0
tinta
2012-2015
1140
380
760

-tineri sub 40 de ani


-femei
Numar de participanti, din care:
-fermieri de semisubzistenta
-persoane care fac parte din grupuri de producatori/asociatii
Numar total de zile de instruire realizate de toti participanti:
-de pregatire profe

105
300
150
30
2660
1900
760

sionala
-de informare si difuzare de cunostinte
Obs: (1zi=8 ore). S-a calculat: 380 participanti x 5zile/curs pe participant pentru
instruire . S-a calculat 760 participanti x 1zi/ participant pentru informare
Indicatori aditionali specifici GAL:
Furnizori de formare profesionala:
-care aplica/participa in parteneriat/asociere

Nr. de beneficiari finali care au participat la un modul de formare in domeniul


privind protectia mediului;

380

Nr. de beneficiari finali care au participat la un modul de formare privind privind ,


tipuri de activitati/procese sau procedee inovative in domeniul agriculturii,
silviculturii, procesarii produselor agricole si silvice, introducerii folosirii resurselor
regenerabile;

199

150

FISA MASURII 312


Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
La nivelul teritoriului GAL Delta Dunarii, activitatile de productie si servicii nu sunt dezvoltate in
masura potentialului care exista, iar majoritatea populatiei este dependenta de activitatile din
agricultura.
Dezvoltarea micro-intreprinderilor este recunoscuta ca fiind sursa cea mai semnificativa de creare
de locuri de munca /obtinere de venituri in spatiul rural, atat pentru economiile deja dezvoltate cat
si pentru cele in curs de dezvoltare.
Micro-intreprinderilor existente in spatiul rural acopera o gama limitata de activitati productive si
servicii si nu valorifica suficient resursele locale. Majoritatea sunt orientate catre comert, iar
veniturile gospodariilor agricole provin in mare parte din productia agricola, in detrimentul
veniturilor monetare, in timp ce in mediul urban, veniturile unei gospodarii provin in principal din
salarii.
n acelasi timp tinerii reprezint categoria cea mai afectat de somaj si care manifest tendinta
cea mai mare de a pleca spre mediul urban si peste granite.
Sprijinul vizat prin aceasta masura se adreseaza micro intreprinderilor si locuitorilor din spatiul
GAL care doresc sa initieze o afacere economica, devenind antreprenori.
Obiectivul general:
Vizeaz dezvoltarea durabil a economiei rurale prin ncurajarea activittilor non-agricole, n
scopul cresterii numrului de locuri de munc si a veniturilor aditionale.
Obiective specifice:
a)
Crearea si mentinerea locurilor de munc n spatiul rural;
b) Cresterea valorii adugate n activitti non-agricole;
c) Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rural prestate de ctre
micro-ntreprinderi.
Obiective operationale:
- Crearea de micro-ntreprinderi precum si dezvoltarea celor existente n sectorul non-agricol, n
spatiul rural;
- ncurajarea initiativelor de afaceri promovate, n special de ctre tineri si femei;
- ncurajarea activittilor mestesugresti si a altor activitti traditionale;
- Reducerea gradului de dependent fat de agricultur.

Raportul cu
strategia de
dezvoltare:
miza
interventiei

Obiectivele
masurii

Domeniul
actiune
msurii:

de
al

Sprijinul activitilor non-agricole n teritoriul GAL Delta Dunarii prin intermediul


dezvoltrii microntreprinderilor att nou create ct si existente.
Aciunile prevd:
a). Investiii n activiti non-agricole productive cum ar fi:
-Industria usoar (articole de pielrie, nclminte, ln, blan, tricotaje, produse de uz
gospodresc, produse odorizante etc.);
-n activiti de procesare industrial a produselor lemnoase - ncepnd de la stadiul de cherestea
(ex. mobil);
- Mecanic fin, asamblare masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
- Alte investitii in conformitate cu lista CAEN eligibila prin masura 312 PNDR
b). Investiii pentru dezvoltarea activitilor mesteugresti, de artizanat si a altor activiti
tradiionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lnii, olritul, brodatul,
confecionare instrumente muzicale tradiionale etc.), precum si marketingul acestora (mici
magazine de desfacere a propriilor produse obinute din aceste activiti).
c). Servicii pentru populaia rural cum ar fi:
-servicii de croitorie, frizerie, cizmrie;
-servicii de conectare si difuzare internet;
-servicii de mecanizare, transport (altele dect achiziia mijloacelor de transport) protecie
fitosanitar, nsmnare artificial a animalelor, servicii sanitar-veterinare;
-servicii reparaii masini, unelte si obiecte casnice;
- Alte servicii in conformitate cu lista CAEN eligibila prin masura 312 PNDR
d).Investiii n producerea de energie regenerabil
achiziionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile dect
biocombustibilii.

200

Beneficiari:

Estimarea
numarului de
beneficiari:
Descrierea
operatiunilor
eligibile

Eligibilitatea
beneficiarilor

Costuri
neeligibile:

Micro-ntreprinderile asa cum sunt definite n Recomandarea Comisiei (CE) nr.


361/2003 si n legislaia naional n vigoare: avnd mai puin de 10 angajai si o
cifr de afaceri anual net sau active totale avnd o valoare de pn la 2,0 milioane Euro.
- Persoane fizice (nenregistrate ca ageni economici) - care se vor angaja ca pn la data
semnrii contractului de finanare s se autorizeze cu un statut minim de persoan fizic autorizat
si s funcioneze ca micro-ntreprindere.
4 proiecte din care: 3 proiecte de productie bunuri( 85% finantare publica) si 1 proiect de
prestari servicii(75% finantare publica)
Actiuni imateriale:
-software, patente, licene etc.,
-onorarii si diurnal pentru activitati de consultanta, plan de afaceri, studii de fezabilitate, studii de
piata, plan de marketing, etc.
-costurile generale legate de ntocmirea proiectului precum taxe pentru arhiteci, ingineri si
consultan, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor,
avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, asa cum sunt ele menionate n
legislaia naional,
Actiuni materiale
-construcia, modernizarea, extinderea cldirilor n scop productiv; dotarea aferent cu
echipamente, utilaje etc.,
Criterii de eligibilitate
Micro-ntreprinderile att cele existente ct si star-up trebuie s fie nregistrate si s-si
desfsoare activitatea propus prin proiect, n spatiul rural;
Beneficiarul trebuie s demonstreze viabilitatea investitiei;
Micro-ntreprinderea trebuie s nu fie n dificultate;
Beneficiarul sau responsabilul de proiect s fac dovada detinerii de aptitudini
manageriale/marketing sau n acord cu activitatea propus prin proiect (experient /cursuri de
formare profesional absolvite - cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau s le
dobndeasc pn la efectuarea ultimei plti;
Beneficiarul trebuie s prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective;
Beneficiarul trebuie s prezinte avizele/autorizatiile de mediu40, necesare investitiei;
Beneficiarul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaz s
realizeze investitia sau dreptul de folosint pe o perioad de cel putin 10 ani;
Beneficiarul s declare pe proprie rspundere c va asigura cofinantarea proiectului; - Beneficiarul trebuie s declare pe proprie rspundere faptul c suma total a ajutorului public
nerambursabil accesat de ctre acesta nu depseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activittile
din sectorul transportului rutier) pe o perioad de pn la 3 ani fiscali.
Impozitesi taxe fiscale;
Costuri operationale, inclusiv costuri de ntretinere si chirie;
Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second hand;
Achizitionarea de teren/cladiri;
Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport
n numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real si definitiv suportat
de catre beneficiari, altii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din
Regulamentul (CE) nr.1698/2005;
Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate
contului euro APDRP;
Contributia n natura;
Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de asigurare
etc.
Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de
afaceri si a studiilor de fezabilitate;
Costuri privind nchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;

201

Criterii de
selectie:

Criterii de selectie (specifice masurii din PNDR):


Prevederi privind ajutorul de stat
Sprijinul acordat prin aceast msur se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr.
1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 si 88 al Tratatului privind ajutorul de
minimis , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea total a ajutoarelor de minimis primite
pe perioada a 3 ani fiscali de ctre un beneficiar nu va depsi plafonul maxim al ajutorului public
de 200.000 Euro/beneficiar si 100.000 Euro/beneficiar n cazul sectorului de transport rutier).
Criteriile PNDR sunt:
- Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitti similare n ultimii 3 ani;
- Proiectele care prin activitatea propus creeaz mai mult de un loc de munc/25.000 Euro
investiti;
- Proiectele care promoveaz activitti mestesugresti, de artizanat;
- Proiecte derulate de femei/tineri cu vrsta pn n 40 de ani la data depunerii proiectelor;
- Start-up-uri (micro-ntreprinderi nou nfiintate).
- Proiecte ce vizeaz dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare;
- Proiecte ce vizeaz achizitionarea de echipamente pentru producere a energiei din alte surse
regenerabile dect biocombustibilii.
Punctajele pentru proiectele care prevd investitii pentru activittile mestesugresti, de artizanat si
energie regenerabil, se acord proportional cu ponderea acestor investitii, n valoarea total
eligibil a proiectului.
Criterii de selectie specifice GAL :
- Proiectele sa aiba la baza achizitii de echipamente si tehnologie noi si moderne, sau sa se
modernizarea activitatii firmei prin introducerea de noi solutii sau echipamente.
Inovaia n teritoriul GAL Delta Dunarii poate implica transferul i adaptarea inovaiei generat n
alt parte, modernizarea formelor tradiionale de know-how sau descoperirea de noi soluii la
problemele teritoriului GAL persistente pe care alte instrumente de politica nu au reuit s le
rezolve ntr-un mod durabil i satisfctor. Acestea pot furniza rspunsuri noi la problemele
teritoriilor GAL 2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative, iar in studiul de
fezabilitate/memoriul tehnic, pe baza Programului de Dezvoltare Locala, se va demonstra
caracterul inovativ si performantele acestora;
-proiecte derulate de femei/tineri cu varste pana in 40 ani la data depunerii proiectelor
2 proiecte vor fi promovate de tineri cu vasta pana la 40 de ani;

Propuneri de
proiecte

Instensitatea
ajutorului:

- activitati/servicii care folosesc materii prime si resurse din teritoriul GAL


- explatarea resurselor locale in vederea obtinerii de produse finite si valorificarea pe piata locala;
- activitati prestatoare destinate locuitorilor pentru imbunataritea serviciilor in comunitati;
-servicii care exploatezxa potentialul de eco-energie al zonei: eolian si solar.
Ajutorul public FEADR + contribuie public naional este de 85% (in sectorul productiei nonagricole), si de 70%(in sectorul serviciilor) din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depsi:
50.000 Euro/proiect dac beneficiarii sunt persoane fizice autorizate;
80.000 Euro/proiect pentru micro-ntreprinderile care si desfsoar activitatea n sectorul
transportului rutier;
190.000 Euro/proiect pentru alte micro-ntreprinderi;
120.000 Euro/proiect pentru sectorul serviciilor.

Finantarea:

Buget in euro
Nr.
proiecte
prevzute

de

Estimarea
Contribuia
Cost total
costului total pe FEADR
mediu
msur
msur

Contribuia
Contribuia privat
public naional

3*

223529,412 670.588

456.000

114.000

100.588

1**

171428,571 171.429

96.000

24.000

51.429

202

TOTAL

Indicatori de
realizare:

210.504

842.017

552.000

138.000

152.017

* Investitii in activitati productive, mestesugaresti si producere de energie regenerabila


** servicii
Indicatori specifici PNDR:
Indicator
Numar de micro-intreprinderi sprijinite, din care
-nou infiintate
-existente
Volumul total al investitiilor
Numar de locuri de munca nou create
Numar de micro-intreprinderi sprijinite, din care
-investitii in activitati non-agricole productive
-investitii in servicii pentru populatia rurala
-investitii in dezvoltarea activitatilor mestesugaresti
-investitii in producerea de energie regenerabila

tinta
2012-2015
3
1
842.017
8
2
2

Indicatori specifici aditionali GAL:


Numar de micro-intreprinderi sprijinite, din care:
-conduse de tineri sub 40 de ani;
- are inclusa inovarea la nivel de tehnologie/ metoda si/sau echipamente

203

2
2

FISA MASURII 141


Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta
Cresterea si diversificarea productiei in fermele de semi-subzistenta, prin asigurarea cadrului
financiar, necesar fermierilor de semisubzistenta, in perioada de restructurare a fermelor, si pentru
a deveni viabili din punct de vedere economic, in procesul de dezvoltare al acestora.

Obiectivul
masurii

Deoarece in zona vizata de proiect exista ferme mici (de subzistenta si semi-subzistenta), pentru
care nu exista posibilitati reale de restructurare, in vederea transformarii lor in ferme comerciale,
s-a considierat oportun ca aceasta masura sa poata fi accesata de potentialii fermieri de semisubzistenta.
In aceste tipuri de ferme se desfasoara diverse activitati agricole de cultivare a plantelor si de
crestere a animalelor, bazate pe traditii specifice satului romanesc. Orientarea acestor ferme catre
piata, necesita schimbarea sistemului de productie, si implicit, cheltuieli financiare suplimentare,
pe care fermierii nu si le pot permite. Sprijinul acordat prin aceasta masura, este un instrument
menit sa determine, in principal, o imbunatatire a managementului, si o transformare a acestora in
exploatatii familiale comerciale.

Raportul cu
strategia de
dezvoltare miza
interveniei :

Prin implementarea masurii, se urmareste:


Asigurarea sprijinirii veniturilor necesare n perioada de restructurare a fermelor de
semisubzisten pentru mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de producie, prin:
stimularea spiritului antreprenorial
diversificarea activitilor si veniturilor.

Descrierea
interveniei

Domeniul
acoperire
msurii:

Beneficiari:
tipuri de
beneficiari:

Estimarea
numarului de
beneficiari:
tipuri de
aciuni
eligibile:

de
al

Sprijinul acordat prin aceasta masura are scopul de a asigura veniturile necesare in perioada de
restructurare si transformare a fermelor de semi-subzistenta, in exploatatiile orientate catre piata,
prin utilizarea durabila a factorilor de productie, imbunatatirea managementului, introducerea de
noi tehnologii performante adaptate conditiilor locale. Ca urmare a acestei interventii, veniturile
aferente fermelor vor creste si concomitent cu acest fapt, costurile de productie vor scadea.
Ferma de semi-subzisten este ferma care produce, n principal, pentru consumul propriu, dar
care comercializeaz si o parte din producia realizat. Dimensiunea economic a fermelor de
semi-subzisten poate varia ntre 2-8 UDE. Pentru a deveni viabil, ferma de semi-subzisten
poate desfsura si activiti non-agricole generatoare de venituri. Dup o perioad de trei ani de la
acordarea sprijinului, viabilitatea economic a fermei de semisubzisten va fi demonstrat prin
cresterea cu 20% a produciei destinate comercializrii si prin cresterea cu minim 3 UDE a
dimensiunii exploataiei, comparativ cu situaia iniial menionat n planul de afaceri.
Sprijinul se acord fermierilor asa cum sunt definii n subcapitolul 5.2. din PNDR.
Defininia fermierului pentru msurile din Axa 1 - Fermierul este o persoan fizic sau
juridic, a crei exploataie este situat pe teritoriul rii si are o dimensiune egal sau mai mare
de 2 UDE, care practic n principal activiti agricole si care este nregistrat n Registrul
fermelor/Registrul agricol/.
Acestia sunt persoane si persoane fizice autorizate n vrst de pn la 62 de ani care prezinta un
Plan de Afaceri pentru restructurarea exploatatiei agricole.
Persoanele fizice neautorizate nc vor fi acceptate ca beneficiari poteniali dac se angajeaz s
se autorizeze pn la data ncheierii contractului de finanaare

Sprijinul public nerambursabil se va acorda sub forma unei sume fixe anuale, in urmatoarele
conditii:
Dup o perioad de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economic a fermei de
semisubzisten va fi demonstrat prin creterea cu 20% a produciei destinate comercializrii i
prin creterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploataiei, comparativ cu situaia iniial
menionat n planul de afaceri.

204

Criterii de
selectie locala:

Criterii de selectie specifice masurii din PNDR, pentru fermele de semi-subzisten:


-sa detina o ferma de semi-subzistenta 100% din beneficiari vor fi fermieri de semi-subzistenta
s fac parte cu minim 6 luni nainte de lansarea sesiunii pentru care aplic, dintr-o form
asociativ recunoscut conform legislaiei naionale n vigoare (de exemplu: grup de productori,
cooperativ etc.);
s acceseze msura de agromediu;
s fie n zon defavorizat;
s aparin tinerilor fermieri, respectiv cu varsta sub 40 de ani 100% din beneficiari vor fi
tineri;
s realizeze o investiie, n special o investiie pentru ndeplinirea conformitii cu standardele
comunitare.
Criterii de selectie specifice GAL:
-Sa nu fie inscris pana la data depunerii Cererii de Finantare la un curs de formare/competente
care a fost organizat in cadrul Masurii 111 din PNDR
- sa integreze in proiect o componenta/achizitie referitoare la protectia mediului inconjurator
si/sau practici neintruzive in ariile natural protejate( Natura 2000) 1 proiect va avea inclus
actiuni de protectie a mediu. Valoarea cheltuililor cu implementarea acestora trebuie sa fie de
minim 500 euro ;

Instensitatea
ajutorului:

Ajutorul public FEADR + contribuie public naional:100% din totalul cheltuielilor eligibile.
Sprijinul acordat n cadrul acestei msuri este de 1.500 de Euro/an/ferm de semi-subzisten.
Sprijinul se acord pentru o perioad de maxim 5 ani pentru cererile aprobate nainte de 31
decembrie 2013.
Buget in euro

Finantarea:

Indicatori de
realizare:

Nr. de proiecte Cost total


prevzute
mediu

Estimarea
costului total pe
msur

Contribuia
FEADR
msur

Contribuia
Contribuia
public naional privat

7500

6000

1500

7500

Indicatori specifici fisei masurii din PNDR:


Indicator
Numar total de ferme de semi-subzistenta sprijinite
-cu beneficiari tineri sub 40 de ani
-din zone defavorizate
-care aplica pentru agro-mediu

205

tinta
2012-2015
1
1
1
1

FISA MASURII 313


Incurajarea activitatilor turistice
Cadrul natural existent pe teritoriul GAL Delta Dunarii este caracterizat de o biodiversitate bogata in
specii de flora si fauna, si totodata, de prezenta obiectivelor reprezentative, de patrimoniu istoric si
cultural. Acestea constituie elemente esentiale pentru practicarea unui turism sustenabil rural, alaturi
de dezvoltarea structurilor cu functiune de cazare si de agrement, care sa poata oferi turistilor
posibilitatea de a innopta pentru o perioada mai lunga de timp.
n general, turismul rural din zona noastra nu este dezvoltat conform cererii pietei turistice interne si
internationale, infrastructura turistic existent nu rspunde pe deplin cerintelor turistilor din punct
de vedere cantitativ si calitativ al spatiilor de cazare si a locurilor de recreere, confruntndu-se n
prezent cu dificultti sub aspect tehnic, financiar si educational. Aceast situatie necesit msuri de
sustinere si impulsionare a dezvoltrii acestui sector, n mod deosebit, promovarea si marketing-ul
turismului rural care sunt slab dezvoltate si acoper doar anumite zone.
Activitatea de turism va fi orientat ctre zonele de pe Bratul Sf. Gheorghe si de pe malurile
lacurilor Razim si Sinoie, zone cu potential turistic, precum si asupra posibilittilor de dezvoltare a
activittilor recreationale care s se adreseze turistilor. Recreerea n zonele rurale poate fi obtinut
prin desfsurarea activittilor sportive, plimbri n aer liber, odihn, vizionarea de spectacole cu
caracter traditional si participarea la srbtorile locale bazndu-se pe folosirea resurselor din zonele
rurale si contribuind la adoptarea unui mod de viat activ si sntos.
Obiectivul general
Dezvoltarea activittilor turistice n zonele rurale care s contribuie la cresterea numrului de locuri
de munc si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivittii spatiului rural.
Obiective specifice:
a)
Crearea si mentinerea locurilor de munc prin activitti de turism, n special pentru tineri si
femei;
b)
Cresterea valorii adugate n activitti de turism;
c)
Crearea, mbunttirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
d)
Cresterea numrului de turisti si a duratei vizitelor.
Obiective operationale:
a)
Cresterea si mbunttirea structurilor de primire turistice la scar mic;
b)
Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistic;
c)
Crearea facilittilor recreationale n vederea asigurrii accesului la zonele naturale de
interes turistic.

Raportul cu
strategia de
dezvoltare:
miza
interventiei

Obiectivele
masurii

Domeniul
actiune
msurii:

de
al

Sprijinul prin acesta msur vizeaz urmatoarele tipuri de investitii:


b) Investitii n activitti recreationale;
c) Investitii n infrastructura la scar mic precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice, etc.;
d) Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.
Componenta b)
-Investitii private n infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de
primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de
mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie inclusiv prima achizitie de
cai n scop turistic, rafting, trasee pentru ciclism etc.
Componenta c)
-Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare n scopul promovarii, prezentarii
si vizitarii turistice;
-Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din
spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
-Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica etc.;
-Investiii legate de nfiinarea si amenajarea de trasee tematice specifice zonei
Pentru componenta d):
Elaborare de materiale promoionale precum prima editare a materialelor n scopul promovrii
aciunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, harti, pagini web si platforme
electronice de promovare, etc

206

Beneficiari:

Estimarea
numarului de
beneficiari:

Descrierea
operatiunilor
eligibile

- Micro-ntreprinderile ;
- Persoane fizice (nenregistrate ca agenti economici) - care se vor angaja ca pn la data semnrii
contractului de finantare s se autorizeze cu un statut minim de persoan fizic autorizat si s
functioneze ca micro-ntreprindere;
- Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale n vigoare, precum si
asociatiile de dezvoltare intercomunitar realizate doar ntre comune si nfiintate conform
legislatiei nationale n vigoare;
- ONG-uri.
4 proiecte din care:
2 proiecte cu beneficiari privati( 85% finantare publica);
2 proiecte cu beneficiari APL, ADI, ONG-uri, asociatii(100% finantare publica)
Actiuni imateriale:
-software, patente, licene etc.,
-onorarii si diurnal pentru activitati de consultanta, plan de afaceri, studii de fezabilitate, studii de
piata, plan de marketing, etc.
-costurile generale legate de ntocmirea proiectului precum taxe pentru arhiteci, ingineri si
consultan, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor
i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, asa cum sunt ele menionate n legislaia
naional,
Actiuni materiale
a)
Investitii private n infrastructura turistic de agrement independent sau dependent de
structura de primire turistic precum spatii de campare, amenajri de stranduri si piscine,
achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbri, trasee pentru echitatie inclusiv
prima achizitie de cai n scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea
adposturilor acestora (ca parte component a proiectului), rafting etc;
b)
Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare n scopul promovrii,
prezentrii si vizitrii turistice; Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru
structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice52 de utilitate public etc.; Investitii legate de
refacerea n scop turistic a vechilor trasee de cale ferat cu ecartament ngust, a amenajrilor
complementare acestora (ex: constructii, plan nclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si
utilajelor; Investitii legate de nfiintarea si amenajarea de trasee;
c)
Elaborare de materiale promoionale precum prima editare a materialelor n scopul
promovrii aciunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, harti, pagini web si
platforme electronice de promovare, etc

Eligibilitatea
beneficiarilor

Criterii de eligibilitate
Micro-ntreprinderile, att cele existente ct si start-up trebuie s fie nregistrate si s-si
desfsoare activitatea propus prin proiect, n spatiul rural;
Beneficiarul trebuie s demonstreze viabilitatea investitiei;
Micro-ntreprinderea s nu fie n dificultate ;
Pentru investitii noi, modernizare si extindere n cazul structurilor de primire turistice rurale,
altele dect cele agro-turistice, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie
s ating standardul de calitate de minim 3 margarete/stele;
n cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permis doar modernizarea si
extinderea structurilor de primire turistice;
Constructia, modernizarea si extinderea cldirilor trebuie s respecte prevederile PUG;
Constructia, modernizarea si extinderea cldirilor trebuie s respecte/pstreze arhitectura
specific local;
Pentru investitiile noi n structurile de primire turistice, suprafata de teren aferent structurii de
primire turistice (inclusiv n structuri de primire agro-turistice) trebuie s fie de cel putin 1000 mp n
vederea evitrii supraaglomerrii si a fragmentrii excesive a peisajului natural;
Angajament din partea beneficiarului c va introduce obiectivul investitional n circuitul turistic;
Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect s fac dovada detinerii de aptitudini
manageriale/marketing sau n acord cu activitatea propus prin proiect experient / cursuri de

207

formare profesional absolvite - cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare etc.) sau s
ledobndeasc pn la efectuarea ultimei plti;
Beneficiarul trebuie s prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective,
Beneficiarul trebuie s prezinte avizele/autorizatiile de mediu56 necesare investitiei, s respecte
dup caz cerintele de mediu specifice investitiilor n perimetrul ariilor protejate;
Beneficiarul trebuie s dovedeasc dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaz s
realizeze investitia sau dreptul de folosint pe o perioad de cel putin 10 ani;
Beneficiarul trebuies declare pe propria rspundere c va asigura cofinantarea proiectului;
Beneficiarul care si
propune o activitate generatoare de profit, trebuie s declare pe propria
rspundere faptul c suma total a ajutorului public nerambursabil accesat de ctre acesta nu
depseste 200.000 Euro pe o perioad de pn la 3 ani fiscali.
Costuri
neeligibile:

Criterii de
selectie:

Impozite si taxe fiscale;


Costuri operationale, inclusiv costuri de ntretinere si chirie;
Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;
Cheltuieli pentru cumpararea de echipament second hand;
Achizitionarea de teren/cladiri;
Achizitia de vehicule pentru transportul rutier de marfuri pentru a presta servicii de transport n
numele tertilor si de mijloace de transport pentru persoane, ca si activitate principala;
Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal;
TVA, cu exceptia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real si definitiv suportat de
catre beneficiari, altii dect persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a) din Regulamentul
(CE) nr.1698/2005;
Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro
APDRP;Contributia n natura;
Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima de asigurare etc.
Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de
afaceri si a studiilor de fezabilitate;
Costuri privind nchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente;
Criterii de selectie (specifice masurii din PNDR):
Prevederi privind ajutorul de stat
Sprijinul acordat prin aceast msur se va face conform Regulamentului Comisiei (CE) nr.
1998/2006 din 15 Decembrie 2006 de aplicare a Art. 87 si 88 al Tratatului privind ajutorul de
minimis , Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006 (valoarea total a ajutoarelor de minimis primite pe
perioada a 3 ani fiscali de ctre un beneficiar nu va depsi plafonul maxim al ajutorului public de
200.000 Euro/beneficiar).
Criteriile PNDR pentru componenta b) sunt:
- Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare n
ultimii 3 ani;
- Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate din acest punct
de vedere;
- Proiectele care prin activitatea propus creeaz mai mult de un loc de munc/25.000 Euro
investitii;
- Proiecte derulate de femei/tineri cu vrsta pn n 40 de ani la data depunerii proiectului;
- Proiecte integrate, care combin actiuni din componentele: b), c) sau d);
- Proiecte care au n component si investitii de producere a energiei din surse regenerabile utilizate
n scopul desfsurrii activittii turistice;
- Proiecte care prevd prin activitatea propus pstrarea si promovarea culturii traditionale prin
achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marc, n vederea amenajrii
structurilor de primire turistice;
viii. Proiecte de investitii n agro-turism ai cror aplicanti nu au beneficiat de sprijin pentru investitii
prin msurile Axei 1.;
Criteriile PNDR pentru componenta c) si d) sunt:
- Proiecte incluse ntr-o strategie de promovare la nivel national/regional/judetean sau local (de tip
LEADER);
- Proiectele care acoper o zon omogen alctuit din cel putin 3 comune si n care exist minim 15
actiuni/investitii de turism;
- Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale.
Criterii de selectie specifice GAL :

208

- Proiectele sa aiba la baza si modernizarea formelor tradiionale de know-how sau descoperirea de


noi soluii la problemele teritoriului GAL persistente pe care alte instrumente de politica nu au
reuit s le rezolve ntr-un mod durabil i satisfctor Acestea pot furniza rspunsuri noi la
problemele teritoriilor GAL 2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative, iar in studiul de
fezabilitate/memoriul tehnic, pe baza Programului de Dezvoltare Locala, se va demonstra
caracterul inovativ si avantajele acestora;
-proiecte derulate de femei/tineri cu varste pana in 40 ani la data depunerii proiectelor
2 proiecte vor fi promovate de tineri cu vasta pana la 40 de ani;
-sa integreze in structura proiectului o componenta care abordeaza activitati de protectie a
mediului inconjurator si practici neintruzive in ariile natural protejate( Natura 2000 si RBDD) 2
proiecte vor avea incluse actiuni de protectie a mediu. Valoarea cheltuililor cu implementarea
componentei de mediu trebuie sa fie de minim 5.000 euro ;
- proiectul vizeaza actiuni realizate in parteneriat sau asociere 2 proiecte din componentele b)
si/sau d) vor fi realizate in parteneriat sau asociere.
Propuneri de
proiecte

- Centru de agrement deltaic in zona Murighiol;


- Activitati recrationare in zona Jurilovca;
- Centru de inchiriere echipamente sportive si de agreement;
- Traseul cetatilor din zona lacurilor razim - Sinoe

Instensitatea
ajutorului:

-Pentru investiiile de interes public, negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public


nerambursabil va fi de pn la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depsi valoarea de
180.000 Euro/proiect;
-Pentru investiiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pn
la:
-85% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 200.000Euro/proiect, pentru investitiile in
activitati recreationale

Finantarea:

Buget in euro:
Nr. de
proiecte
prevzute

Cost total
mediu

Estimarea
costului total pe
msur

Contribuia
FEADR
msur

Contribuia
Contribuia privat
public naional

2*

180.000

360.000

288.000

72.000

2**

235.294

470.588

320.000

80.000

70.588

TOTAL

207.647

830.588

608.000

152.000

70.588

* Investitii publice
** Investitii private
Indicatori de
realizare:

Indicatori specifici fisei masurii din PNDR:


Indicator
Numr de activitai turistice noi sprijinite:
- comp. b)infrastructur recreaional i de primire turistic
- comp. c)+d)infrastructur la scar mic, precum centrele de informare turistic,
amenajare marcaje/trasee turistice, dezvoltarea/marketing-ul serviciilor de turism
rural
Volumul total al investitiilor:
Numr locuri de munc create
Numr de activiti recreaionale
Numr de beneficiari, tineri sub 40 de ani
Numr de proiecte realizate n cooperare
Numr de proiecte care cuprind aciuni de protecia mediului
Indicatori aditionali

209

tinta
2012-2015
5
2
2
830.588
6
2
2
2
2

Proiecte de turism
Nr. De structuri turistice care-si diversifica gama de servicii

2
2

FISA MASURII 322


Valorificarea obiectivelor de patrimoniu cultural si natural
Unicitatea si diversitatea cadrului natural al teritoriul Gal Delta Dunarii este recunoscuta la nivel
mondial de diverse institutii de profil. Patrimoniul cultural-istoric, alcatuit din obiective variate ce
au si o certa valoare turistica, precum: cetatea Enisala, Halmyris, Agamum, siturile etnografice,
arheologice, gastronomia traditional specifica si diversitatea tarditiilor cultural multietnice,
constituie o premisa in realizarea unei valorificari sustenabile a patrimoniului teritoriului.
Patrimoniul natural al teritoriului trebuie protejat n continuare iar populaia va trebui ncurajat
s foloseasc anumite practici n agricultur. De asemenea, peisajul deosebit, speciile protejate pot
fi ncadrate ntr-un program special de protejare, dar n acelai timp de valorificare economic prin
includerea lor ntr-un circuit turistic. Astfel, serviciile publice primare si patrimoniul natural al
zonei nu va fi doar subiect de conservare i protejare dar i stimulare a activitii turistice a zonei,
cu impact ulterior asupra vieii economice.
Aceast msur susine astfel dezvoltarea sustenabila a comunitatilor, contribuind direct la
sprijinirea, ncurajarea activitilor turistice, dar i la dezvoltarea de microntreprinderi n
domeniul serviciilor, pentru c va genera o cerere de servicii n domeniul construciilor i
amenajrilor arhitecturale cu un anumit specific.

Raportul cu
strategia de
dezvoltare:
miza
interventiei

Obiectivul general al msurii vizeaz mbunttirea conditiilor de viat pentru populatie,


asigurarea accesului la serviciile de baz si protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul
rural n vederea realizrii unei dezvoltri durabile.
Obiective specifice :
- cresterea numrului de locuitori din zonele rurale care beneficiaz de servicii mbunttite:
- cresterea gradului de accesibilitate si asigurarea fluxurilor de circulatie n localittile rurale
afectate de inundatii care beneficiaz de refacerea infrastructurii tehnico edilitare;
Obiectivele operationale ale acestei msuri vizeaz:
mbunttirea accesului la serviciile publice de baz pentru populatia rural;
Cresterea numrului de sate renovate;
Cresterea numrului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite;

Obiectivele
masurii

Domeniul
actiune
msurii:

Beneficiari:

Estimarea
numarului de
beneficiari:

de
al

Aceasta msura sprijina:


Submsura 322 b)Crearea si dezvoltarea serviciilor publice de baz pentru populaia rural
Submsura 322 c) Protejarea patrimoniului cultural de interes local i natural din spaiul rural
Comunele prin reprezentanii lor legali conform legislaiei naionale n vigoare;
Asociaiile de dezvoltare intercomunitar realizate ntre dou sau mai multe comune;
ONG-uri, instituii de nvmnt, aezminte culturale i instituii de cult
Persoane fizice i juridice care dein n proprietate sau administreaz
obiective de patrimoniu cultural de interes local.
3 proiecte din care: 3 proiecte realizate in parteneriat

210

Descrierea
operatiunilor
eligibile

Actiuni imateriale:
-software, patente, licene etc.,
-onorarii si diurnal pentru activitati de consultanta, plan de afaceri, studii de fezabilitate, studii de
piata, plan de marketing, etc.
-costurile generale legate de ntocmirea proiectului precum taxe pentru arhiteci, ingineri si
consultan, studii de fezabilitate/memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor,
avizelor i autorizaiilor necesare implementrii proiectelor, asa cum sunt ele menionate n
legislaia naional,
Actiuni materiale
Tipul de servicii/aciuni sprijinite
Pentru componenta b):
nfiinarea, amenajarea spaiilor publice de recreere pentru populaia rural (parcuri, spaii de
joac pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
Renovarea cldirilor publice (ex.primrii) si amenajri de parcri, piee, spaii pentru organizarea
de trguri etc);
Prima nfiinare si dotarea infrastructurii aferente serviciilor sociale precum centrele de ngrijire
copii, btrni si persoane cu nevoi speciale;
Achiziionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice (de deszpezire,
ntreinere spaii verzi etc.) dac fac parte din investiia iniial pentru nfiinarea
serviciului;
Investiii de renovare, modernizarea si dotarea aferent a asezmintelor culturale,
inclusiv prima achiziie de cri, materiale audio, achiziionarea de costume populare si
instrumente muzicale tradiionale n vederea promovrii patrimoniului cultural immaterial ca parte
component a proiectului. De asemenea vor fi susinute cheltuielile cu achiziionarea de
echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj.
-Echipamente i dotri pentru gestionarea deeurilor rezultate din activitile de turism create (ex.:
pubele, echipamente de colectare a gunoiului de lng obiectivele de patrimoniu);
Pentru componenta c):
Restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B73 si
natural din spaiul rural (pesteri, arbori seculari, cascade etc.);
Studii privind patrimoniul cultural (material si imaterial) din spaiul rural cu posibilitatea de
valorificare a acestora si punerea acestora la dispoziia comunitii;
Achiziionare de echipamente pentru expunerea si protecia patrimoniului cultural.

Eligibilitatea
beneficiarilor

Costuri
neeligibile:

Criterii de eligibilitate
Proiectul trebuie sa fie realizat n spatiul rural conform definitiei din PNDR iar
beneficiarul se identifica ntr-una din categoriile de beneficiari definite;
Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/investitie din alte fonduri comunitare sau
nationale;
Beneficiarul trebuie as prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei;
Prin memoriul justificativ/studiul de fezabilitate, proiectul trebuie as demonstreze
oportunitatea si necesitatea socio-economica a investitiei;
Proiectul propus este n conformitate cu normele de mediu, (inclusiv Directiva Cadru Apa) si
legislatia n vigoare cu privire la normele de siguranta n transport/energie;
Investitia sa respecte Planul Urbanistic General;
Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura
specifica locala;
Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale pe
ntreaga perioada de programare (2007-2013) ;
Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei.
Proiectele de utilitate public care nu respect normele privind calitatea n constructii si nu sunt
conforme cu normativele de proiectare;
Investitiile privind infrastructura de ap/ap uzat pentru localittile rurale care intr sub
incidenta proiectelor regionale finantate prin POS Mediu pe baza Master Planurilor
regionale;
Cumprarea de teren si/sau de imobile;

211

Criterii de
selectie:

Impozitesi taxe fiscale;


Costuri operationale inclusiv costuri de ntretinere si chirie;
Comisioane bancare, costurile garantiilor, cheltuieli de nfiintare si cheltuieli similare;
Investitii care fac obiectul Msurii 125 din Axa 1 a PNDR (drumurile de acces la ferm si cele
de exploatatie forestier);
Drumurile judetene, nationale si reteaua TEN-T;
Achizitionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu exceptia celor care au ca obiectiv
obtinerea caracterului traditional autentic;
Renovareasi constructia de scoli, dispensare si spitale;
Investitiile n obiective de patrimoniu cultural UNESCO si national;
Constructia de asezminte culturale noi;
Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurrii mentenantei sau orice alte cheltuieli
generate de simpla nlocuire n conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr.
1974/2006;
Criterii de selectie specifice masurii din PNDR:
-Localitile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiie similar;
-Localiti rurale din regiunile cu grad de srcie ridicat;
-Proiectele care se ncadreaz ntr-o strategie de dezvoltare local sau judeean;
-Proiecte integrate de investiii;
-Proiecte de investiii n infrastructura social;
- Proiecte care promoveaza investitii in scopol conservarii specificului si mostemirii culturale.
Criterii de selectie specifice GAL:
-Va fi acordat prioritate pentru proiecte care au o componenta de punere n valoare i promovare
a practicilor de mediu n vecinatatea ariile naturale protejate 1 proiect va avea incluse actiuni de
protectie a mediu. Valoarea cheltuililor cu implementarea componentei de mediu trebuie sa fie
de minim 5.000 euro ;
-proiectele care se deruleaza in parteneriate si acoper/se deruleaz pe teritoriul mai multor
comune din teritoriu, promovnd aciunile de cooperare; -3 proiecte vor fi vor promovate de
asociaii i parteneriate;
-proiecte care abordeaza idei si actiuni innovative la nivelul teritoriului, respectiv tipuri de
proiecte care nu au mai fost implementate in zona. respectiv, cum ar fi:
-crearea pistelor de biciclete,
-crearea/amenajarea spatiilor de recreere, gen picnic, pentru locuitori si turisti

Propuneri de
proiecte

-Realizare spatiilor de recreere, gen picnic, pentru locuitori si turisti in zona GAL Delta Dunarii;
- Sustinerea si revigorarea evenimentelor culturale perene ale comunitatilor din zona GAL delta
Dunarii;
- Renovarea monumentelor de arhitectura si culte din zona lacurilor;
- Mobilitatea locuitorilor prin crearea de trasee pentru biciclete.

Instensitatea
ajutorului:

Sprijinul public (comunitar si naional) acordat n cadrul acestei msuri va fi:


a) de pn la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate public,
negeneratoare de profit,
b) de pn la 70% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit.
Volumul sprijinului nu poate depsi plafonul de 200.000 Euro/beneficiar pentru o perioad de
minim 3 ani fiscali conform regulii de minimis stipulat n Regulamentul Comisiei (CE) nr.
1998/2006 Jurnalul Oficial L 379 din 28.12.2006.

Finantarea:

Buget in euro
Nr.
proiecte
prevzute
3

de

Estimarea
Contribuia
Cost total
costului total pe FEADR
mediu
msur
msur
190.000

570.000

212

456.000

Contribuia
Contribuia privat
public naional
114.000

Indicatori specifici fisei masurii din PNDR:


Indicator

Indicatori de
realizare:

Aferenti masurii dominante


Numr de uniti administrative sprijinite
Volumul total al investiiilor
Numr de aciuni de patrimoniu rural sprijinite
Populaia care beneficiaz de servicii mbuntite
Numr de proiecte care cuprind aciuni de protecia mediului
Numr de proiecte care sunt promovate de asociaii, parteneriate, etc

7
570.000
1
27.000
1
3

FISA MASURII 421


Implementarea proiectelor de cooperare
Facilitarea Grupului de actiune locala Delta Dunarii, la informatii si idei noi, la schimbul de
experienta, si obtinerea de inovatie, prin realizarea de proiecte de cooperare transnationale.

Obiectivul
masurii

Raportul cu
strategia de
dezvoltare -miza
interveniei :

O parte din membrii GAL au participat in anul 2010 la o vizita de studiu in Delta Ebrului din
Spania, vizita care a creat premisele semnarii a doua acorduri de cooperare, respective:
1- GAL INTEGRAL SOCIEDAD PARA EL DESARROLO RURAL, regiunea Murcia,
Spania in domeniul turismului, pe tema Integrare si promovare a pensiunilor turistice din zona
rurala: rute, cooperare si patrimoniu local
2- CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENt DEL BAIX EBRE I MONtASIA, regiunea
Catalunia, delta Del Ebru, Spania in domeniul cultural, pe tema valorificarii patrimoniului
cultural si dezvoltarea si valorificarea durabila a ariilor protejate NATURA 2000.

Msura va susine financiar proiecte de cooperare ale GAL Delta Dunarii cu alte 2 GAL-uri sau
grupuri/parteneriate, care funcioneaz dupa principiul i metoda LEADER. Proiectele propuse
vor trebui s susin obiectivele din strategia de dezvoltare a teritoriului i s corespund Axelor
1 i 3 din PNDR.

Descrierea
interveniei

Domeniul
acoperire
msurii:

tinta
2012-2015

de
al

Proiectele de cooperare vor cuprinde urmatoarele aspecte:


a. Parteneriatul: tipul actorilor implicati, legturile dintre responsabilii de proiect i GAL,
implicarea partenerilor locali n operatiunile prevazute.
b. Integrarea n strategia teritoriului: integrarea n strategia teritoriala, valoarea adaugata a
proiectului, coordonarea cu alte aciuni derulate, valorificarea experienei cooperrii din afara
teritoriului.
c. tipul de proiect: Actiuni comune concrete (mai mult dect o intentie si/sau un schimb de
experien).
d. Aspecte tehnice: fezabilitate tehnic, calendar, mecanismul de implementare, aspecte
practice, metodologie si organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e. Aspecte financiare: buget realist si coerent, plan de finantare, deviz, fezabilitate financiar,
implicarea diverilor actori.

Beneficiari:

Grupuri de actiune locala /parteneriate, care funcioneaz dupa principiul i metoda LEADER

Estimarea
numarului de
beneficiari:

3 (GAL Delta Dunarii i alte dou GAL-uri)


Precizr

tipuri de aciuni
eligibile:

Cheltuieli pentru pregtirea proiectelor de cooperare organizare misiuni tehnice, ntlniri,


seminarii, activitati de traducere i interpretare, multiplicare documente;
Cheltuieli de investiii pentru implementarea proiectelor comune.

213

Criterii de
selectie locala:

Criterii de selectie specifice masurii din PNDR:


Vor avea prioritate proiectele de cooperare care:
- implic mai mult de doua GAL-uri din Romnia, promovnd aciunile de
cooperare; 100% din proiecte vor avea ca beneficiari asociaii i
parteneriate;
- implic un GAL din alt stat membru cu experienta Leader +;
- includ activiti innovative schimb de experienta pentru un domeniu/tema care nu a mai
fost abordata de teritoriu, sub aceasta forma;
- combin obiectivele din diferite axe ale PNDR-integreaza teme/subiecte/actiuni integrate in
masurile Axeleor I si III din PNDR ;
- se adreseaz fermierilor de semi-subzisten;
- se adreseaz tinerilor din zona rural.
- respect normele de mediu i includ aciuni de protecia mediului mai mult de 25% dintre
proiecte cuprind actiuni de protectia mediului
- urmresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca beneficiari
grupuri de producatori, asociaii, parteneriate.
Criterii de selectie specifice GAL:
- includ actiuni inovative 2 proiecte vor avea incluse actiuni inovative, iar in pregatirea
proiectului, pe baza Programului de Dezvoltare Locala, se va demonstra caracterul inovativ si
avantajele acestora;
-proiecte derulate de femei/tineri cu varste pana in 40 ani la data depunerii proiectelor 1
proiect va fi promovat de tineri cu vasta pana la 40 de ani;
-sa integreze in structura proiectului o componenta care abordeaza activitati de protectie a
mediului inconjurator 1 proiecte va avea inclus actiuni de protectie a mediu. Valoarea
cheltuililor cu implementarea componentei de mediu trebuie sa fie de minim 5.000 euro ;
- proiectul vizeaza actiuni realizate in parteneriat sau asociere 2 proiecte vor fi realizate in
parteneriat sau asociere.

Instensitatea
ajutorului:

Ajutorul public FEADR + contribuie public naional:100% din total cheltuielil eligibile

Finantarea:

Buget in euro
Nr.
proiecte
prevzute
2

Indicatori de
realizare:

de

Estimarea
Contribuia
Cost total
costului total pe FEADR
mediu
msur
msur
71250

142500

114000

Indicatori specifici fisei masurii din PNDR:


Indicator

Contribuia
Contribuia
public naional privat
28500

Numr de proiecte de cooperare sprijinite


- transnaionale

tinta
2012-2015
2
2

Numr de GAL-uri care ntreprind proiecte de cooperare

Numar de proiecte de cooperare initiate de tineri

Numar de proiecte care include aciuni de protecia mediului

214

PARTEA A V A:
PARTENERIATUL
Grupul de Actiune Locala Delta Dunarii este compus din 10 parteneri, cu urmatoarea structura:
-1 partener public si
-9 parteneri privati: 1 agent economic, 1 asociatie agricola, 1 grup de producatori, 1 intreprindere
familiala si 5 ONG-uri, dintre care: 1 entititate de reprezentare a comunitatii rusilor lipioveni din
Mahmudia (Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania, Filiala Mahmudia) si o entitate a
reprezentare etniei rome din Jurilovca ( Asociatia Sfanta Ecaterina din comuna Jurilovca).
Parteneriatul public privat GAL Delta Dunarii este format din 10 membri, reprezentanti ai
sectorului public, privat si societate civila. Partenerii privati si reprezentantii societatii civile
reprezinta mai mult de 65% din totalul partenerilor, respective 90% (SCS2.5).
In cadrul parteneriatului decizional, reprezentantii societatii civile si cei ai sectorului privat
detin o pondere de 80%, respectiv mai mult de 65% din totalul partenerilor(SCS2.5).
Tinerii si femeile, detin o pondere reprezentativa, astfel:
- tinerii, respectiv persoanele cu varsta de pana la 40 de ani, detin o pondere de 30% (SCS2.2)
(Turlica Simona Mihaela, Domusciu Mihaela-Valentina, Mocanu Daniel)
- femeile, detin o pondere de 40% (SCS 2.3).
(Tudorica Stefana, Turlica Simona Mihaela, Domusciu Mihaela-Valentina, Suciu EcaterinaMariana)
Reprezentantul minoritatilor etnice, prin, asa cum reiese din statutul de infiintare al acesteia
(SCS2.1).
Reprezentanti ai organizatiilor agricole, grupurilor de producatori, sectorului forestier,
sectorului economic si de mediu, sunt prezenti in cadrul parteneriatului, indeplinind astfel
criteriul de selectie (SCS2.4-a se consulta documentele de constituire ale partenerilor).
Parteneriatul este consemnat prin urmatoarele documente:
-Acordul de parteneriat privind participarea la procesul de selectie al GAL formularul G2, acord
prin care partenerii GAL i asum responsabilitatea implementrii strategiei prezentate n planul
de dezvoltare local i numete responsabilul legal al grupului n relaia GAL - AM DGDR PNDR
APDRP, si;
- Declaratia-Angajament-formular G3, conform careia, GAL-ul nu va efectua modificari ale
strategiei de dezvoltare locala, care sa duca la neindeplinirea criteriilor de eligibilitate si selectie, pe
baza carora planul de dezvoltare locala a fost selectat (formulare se gasesc atasate la prezentul
dosar de candidatura).
1.

Prezentarea procesului de elaborare a dosarului de candidatur

Planul Local de Dezvoltare a fost elaborat in cadrul unui proces amplu de informare si consultare,
care a vizat dezvoltarea unui parteneriat durabil, in zona GAL Delta Dunarii (SCS 3.1.8).
Activitatile au fost initiate si derulate in perioada 2009-2010, de catre Asociatia Hercinica care a
aplicat si a primit finantare pentru implementarea proiectului Constructia unui parteneriat publicprivat de tip GAL in zona Delta Dunarii, finantat prin Axa 4-Leader, sub-masura 431.1-faza 3, a
PNDR.
215

Teritoriul vizat de respectivul proiect a cuprins toate cele 9 localitati incluse in parteneriatul de la
acest moment, si inca alte 9 localitati din zona Deltei Dunarii. Astfel, actiunile de animare si
consultare a teritoriului au fost desfasurate la acel moment in toate cele 9 localitati, respectiv:
Nufaru, Bestepe, Mahmudia, Murighiol, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de
Jos (jud. Tulcea) si Mihai Viteazu din judetul Constanta.
In perioada februarie aprilie 2012, s-a reluat procesul de consultare si animare a teritoriului nou
constituit, in vederea validarii noii strategii updatate.
Etapele de realizare ale planului de dezvoltare locala a teritoriului:
Metodologia de elaborare a dosarului de candidatura a demarat cu nominalizarea liderului/reprezentantului GAL. Asociatia Hercinica din Mahmudia, ai carei reprezentati detin
expertiza si formare specifica managementului de proiect si aprogramului LEADER, (a se vedea
CV-urile si diplomele de participare la cursurile de formare ale expertilor Georgel ROSCA,
Elisabeta DOBRISAN si Ariana TEODOR) a fost desemnat reprezentantul GAL-ului Delta
Dunarii.
Pasul urmator a constat in cooptarea expetilor in vederea formarii unei Echipe de coordonare a
procesului elaborarii strategiei. Echipa de lucru a fost constituit n aa fel nct s acopere
direciile mari de dezvoltare ale teritoriului Delta DunariiF, aa cum au reieit ele din atelierul de
lucru participativ.
Echipa de experti
Nr.
Nume/Prenume Experti
crt.
1.
Rosca Georgel
2.
Dobrisan Elisabeta
3.
Ariana Teodor
4.
Bercea Costica
5.
Suzana Mihailov
6.
Tiberiu Tioc
7.
Tudorica Minodora
8.
Mihai Mitrenca
A se consulta CV-urile anexate la prezentul dosar

Rolul in echipa
Coordonator proiect
Coordonator animarea teritoriului
Prelucrare date statistice/economice/financiare
Expert planificare strategica
Expert analize finantari/programe UE
Expert turism/mediu/patrimoniu cultural
Expert agricultura
Expert antreprenoriat in mediul rural

Principalele atribuii ale echipei de lucru au fost:


-stabilirea calendarului de lucru
-organizarea consultarilor publice/dezbaterilor/intalnirilor de lucru/vizitelor
-animarea si sensibilizarea actorilor locali
-consultan n domeniile cheie de expertiz
-colectarea si structurarea datelor privind teritoriul
-analiza datelor privind teritoriul
-elaborarea analizelor SWOT si diagnostic
-analiza factorilor institutionali, organizationali ai comunitatilor, privind interesul si capacitatea in
implementarea strategiei
-analiza reglementari1lor locale, nationale si europene
-formularea viziunii de dezvoltare si stabilirea obiectivelor strategice majore
-formularea/prioritizarea actiunilor/proiectelor vizate de strategie
-elaborarea necesarului de resurse umane in vederea implementarii strategiei
216

-elaborarea sistemului de monitorizare, evaluare si control a procesului de implementare a strategiei


-elaborarea documentului final al Planului de Dezvoltare Local
Pentru realizarea unui diagnostic realist al teritoriului, a fost stabilit un Plan de Actiune care a
condus la implementarea urmatoarelor activitati:
1 - Consultari publice ale actorilor locali (9 comune), in cadrul carora au fost colectate date cu
privire la specificul teritoriului (fisa localitatii), completate de activitati de facilitare comunitara,
prin adresarea de chestionare de evaluare comunitara/sondaje de opinie.(a se consulta modelul de
chestionar de evaluare atasat la dosar), in scopul evaluarii stadiului de dezvoltare comunitara,
precum si a stadiului de asumare a ideii de parteneriat pentru dezvoltare, a actorilor locali. A se
consulta si Criteriile generale de evaluare a activitatilor de animare si dezbateri publice
Concomitent, au avut loc consultari cu autoritatea publica locala si diversi actori locali, pentru a
identifica caracteristici socio-culturale si economice a zonei, pentru a cunoaste nevoile prioritare ale
comunitatilor si a evalua capacitatea autoritatilor publice de a implementa proiecte, care sa conduca
la rezolvarea acestora. Dificultatea ridicata de aceasta metoda a constat in faptul ca gradul de
dezvoltare comunitara nu poate fi masurat astfel cu exactitate, acest aspect fiind mult mai bine
observat prin discutii deschise si observare. Din aceasta activitate a rezultat o fisa de evaluare (a
se consulta fisele celor 9 comune din teritoriu) ce cuprinde o analiz sumar (localizare
geografic, tipuri de localiti orae, comune, sate, numr de locuitori etc.) a localitilor cuprinse
n teritoriului vizat pentru viitorul potenial GAL. Pentru o mai mare relevanta a cercetarii, expertii
proiectului au identificat principalele nevoi ale comunitatii prin sondaje stradale si interviuri din
usa in usa.
Astfel au putut fi identificati liderii formali si informali ai comunitatii-persoanele-resurs, care
ulterior au fost invitati sa participe la formarea parteneriatului si respectiv la inalnirile organizate in
cadrul proiectului, alaturi de echipa tehnica de experti.
Persoane-resursa din teritoriu:
Nr.
Nume si Prenume
crt.
1.
TINCU GAVRILA
2.
POSTICA ROMAN
3.
MOSCU VASILICA
4.
MOCANU DANIEL
5.
TURLICA SIMONA MIHAELA
6.
CRISTEA NICOLAE
7.
CONDRAT PAUL
8.
DOMUSCIU VALENTINA
9.
DRAGOI MARIN

Localitatea
NUFARU
BESTEPE
MAHMUDIA
MURIGHIOL
VALEA NUCARILOR
SARCHIOI
JURILOVCA
CEAMURLIA DE JOS
MIHAI VITEAZU

2 - Debateri publice organizate in teritoriu care au utilizat o abordare de tipul facilitare si nu


impunere, metoda extrem de utila si pentru a monitoriza capacitatea de raspuns a comunitatii.
Aceste dezbateri au fost precedate de prezentari power-point aferente comunitatilor (a se consulta
modelul de material ppw suport atasat la dosar), prezentari in care au fost utilizate informatiile
dobandite ca urmare a implementarii activitatii de consultare/facilitare comunitara, precum si a unui
draft posibila diagnoza zonala, supusa ulterior in dezbatere, pentru observatii si completari.
217

Pe parcursul dezbaterilor s-au formulat viziuni de dezvoltare si de stabilire a obiectivelor strategice


majore. La finalul acestor dezbateri, fiecare participant a completat o fisa-idee de proiect (a se
consulta fisele atasate la prezentul dosar), reprezentativa pentru comunitatea sa.
Dezbaterile publice au fost organizate la un moment dat pe Grupuri de lucru, derulate pe
parcursul a trei intalniri, la care au luat parte reprezentanti ai sectorului public, privat si civil.

In cadrul primelor intalniri care au avut loc in toate comunele de pe teritoriul GAL s-au formulat i
prioritizat propunerile de proiecte, pentru identificarea msurilor din cadrul PNDR, printr-un proces
de schimburi si aport de idei din partea tuturor partenerilor. Dupa aceasta faza, au fost organizate 3
grupuri de lucru pe administratie publica locala, societatea civila si mediul de afaceri in vederea
sistematizarii informatiilor din teritoriu si raportarea experientelor existente in teritoriu. Astfel, din
analiza diagnostic si analiza SWOT, s-au conturat prioritatile teritoriului si masurile necesare de
implementat in perioada urmatoare, tinandu-se cont de oportunitatile oferite de potentialul fiecarei
comune.
In urma acestor intalniri echipa de experti a realizat fisele masurilor pentru cele 3 obiective
prioritare ale teritoriului GAL Delta Dunarii.
A doua intalnire a vizat validarea strategiei, prin prezentarea concluziilor lucrrilor pana la acel
moment, a componentei oficiale a parteneriatului, a comitetului de selecie provizoriu si totodata a
obiectivelor prioritare si aciunilor vizate de masurile strategiei. Aceasta intalnire s-a desfasurat in
prezenta reprezentantului AM de la nivel judeten.
In cea de a treia intalnire a fost prezentat dosarul de candidatura in forma finala, si s-a supus
validarii de catre reprezentantii partenerilor din GAL. Alaturi de participanti sau luat act de prezenta
si reprezentantii Autoritatii de Management la nivel judetean. (a se consulta minutele anexate la
dosar).

3 - Animarea si sensibilizarea actorilor din teritoriu - a constat in informarea si sensibilizarea


actorilor locali cu privire la actiunea vizata de acest demers, din cadrul axei LEADER, si totodata
au fost diseminate materiale promotionale (afis, pliant, agenda, calendar) in vederea
constientizarii.
In cadrul dezbaterilor publice, prezentarile ppw au avut un impact pozitiv asupra sensibilizarii
actorilor prezenti la intalniri, deoarece acestia nu cunosteau destul de exact specificitatile si
necesitatile propriului teritoriu, pentru a exploata potentialul oferit de comune.
Prin difuzarea de comunicate in mass-media s-a incercat o cooptare a cat mai multor persoane,
potentiali beneficiari ai proiectului ( a se consulta materialele depuse la dosar).
Web siteul creat pentru informarea permanenta a celor interesati in actiunil ederulate de GAL Delta
Dunarii, a avut postata baza de date cu privire la teritoriu si alte informatuii relevante.
4 - Metodologia de elaborare a dosarului a fost influentata si de schimbul de experienta care
s-a realizat cu un GAL din Uniunea Europeana, actiune care a adus o plus valoare calitatii
strategiei GAL Delta Dunarii.

218

In urma invitatiei adresate oficial de catre Consortiul pentru Dezvoltarea zonei Baix Ebre si
Montsia cu sediul in Tortosa/Spania, 9 persoane din teritoriu, s-au deplasat pentru efectuarea
vizitei de studiu, in perioada 19-23 mai 2010 in Spania, regiunea Catalunya/zona Delta Ebrului.
Scopul vizitei in regiunea DelEbre a fost atat schimbul de experienta si bune practici, cat si
stabilirea premiselor pentru dezvoltarea unui viitor parteneriat. Optiunea pentru regiunea DelEbre
din Spania a fost motivata atat de necesitatea unui schimb de experienta cu GAL-uri deja
functionale, cat si de similitudinile dintre Delta Ebrului si Delta Dunarii, zone asemanatoare ca
relief, populatie si potential de dezvoltare-promovare. Grupul de Actiune Locala Consortiul
pentru Dezvoltarea zonei Baix Ebre si Montsia acopera o suprafata de 1146,13 km2, cu o populatie
de 51.160 de locuitori si este cel mai sudic dintre cele 13 GAL-uri din regiunea Catalunya. Axa
centrala a strategiei Consortiului esta data de includerea in cadrul economiei locale a activitatilor
sectorului tertial, in special sectorul turistic. Elementele principale sunt raul Ebru, zona port
(muntoasa) si zona agricola unde este localizat nucleul urban si patrimoniul cultural.cObiectivele
principale ale strategiei consortiului sunt diversificarea activitatii economice, crearea de noi locuri
de munca si o activitate agricola intensa care sa fie rentabila si sa compenseze dezechilibrul
teritorial (media veniturilor populatiei se afla sub media regiunii Catalunya). Obiectivele economice
vizitate la invitatia partenerilor spanioli au fost realizate in totalitate sau partial prin proiecte
finantate in cadrul programului Leader . La invitatia delegatiei romane, reprezentanti ai GALului de pe teritoriul Catalunyei / zona Delta del Ebro a efectuat o vizita de studiu in teritoriul GAL
Delta Dunarii, in cursul lunii octombrie a anului 2010, in vederea dobandirii unei perspective clare
asupra avantajelor comune ale dezvoltarii relatiei parteneriale pe termen lung.
A se consulta materialele de informare si pozele justificative privind animarea teritoriului,
anexate la prezentul dosar.
A se consulta comunicatele emise in mass media locala si internationala.

219

2. PREZENTAREA PARTENERIATULUI DECIZIONAL


2.1 Descrierea partenerilor
Parteneriatul public privat GAL Delta Dunarii este format din 10 membri, reprezentanti ai
sectorului public, privat si societate civila.
Parteneriatul public privat GAL Delta Dunarii este format din 10 membri, reprezentanti ai
sectorului public, privat si societate civila. Partenerii privati si reprezentantii societatii civile
reprezinta mai mult de 65% din totalul partenerilor, respective 90% (SCS2.5).
In cadrul parteneriatului decizional, reprezentantii societatii civile si cei ai sectorului privat
detin o pondere de 80%, respectiv mai mult de 65% din totalul partenerilor(SCS2.5).
A se consulta Formularul G2 privind acordul de parteneriat privind participarea la procesul de
selectie al GAL, atasat la prezentul GAL, si totodata Formularul G3 Declaratia-Angajament a
reprezentantului legal si a partenerilor.
Tinerii si femeile, detin o pondere reprezentativa in cadrul parteneriatului, astfel :
- tinerii, respectiv persoanele cu varsta de pana la 40 de ani, detin o pondere de 30% (SCS2.2)
- femeile, detin o pondere de 40% (SCS 2.3)
Nume si Prenume

Tineri/Data
Nasterii

Femei

TUDORICA STEFANA
X
TURLICA SIMONA MIHAELA
11.01.1980
X
SUCIU ECATERINA MARIANA
X
DOMUSCIU MIHAELA VALENTINA
21.03.1975
X
MOCANU DANIEL
21.09.1975
A se consulta cartile de identitate ale reprezentantilor parteneri tineri si femei.
Parteneriatul are in componenta doi reprezentanti ai minoritatilor etnice, respectiv Asociatia
Sfanta Ecaterina din comuna Jurilovca, si Comunitatea Rusilor Lipoveni din Mahmudia, asa
cum reiese din statutul de infiintare al acesteia (SCS2.1).
Reprezentantul organizatiei agricole este Asociatia Agricola Mixta Bestepe;
Reprezentantul grupului de producatori este SC Legume Sabangia SRL;
Reprezentantul sectorului forestier este SC Delta Real Invest SRL;
Reprezentantul sectorului de mediu este Asociatia Delta Ecotur si Asociatia Hercinica
Astfel, este indeplinit criteriul SCS2.4
A se consulta documentele de constituire si functionare ale partenerilor, atasate la prezentul
dosar.

220

2.2 Crearea i funcionarea GAL ului


GAL Delta Dunarii va fi constituit si va functiona ca si asociatie, organizata n conformitate cu
prevederile OG 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, iar organele de conducere ale acestuia,
vor facilita o participare directa a asociatilor la luarea deciziilor.
La nivelul GAL-ului, organele asociaiei sunt:
1) Adunarea general;
2) Consiliul director;
3) Cenzorul
4) Comitetul de selecie a proiectelor;
5) Compartimentul administrativ
1) Adunarea general a GAL Delta Dunarii este formata din totalitatea partenerilor, respectiv
din 10 membri, reprezentanti ai sectoarelor public, privat si societate civila. Este organismul
suveran si suprem al grupului de actiune locala, care concepe si planifica strategia de functionare al
acestuia. Sectorul public este reprezentat de o administratie publica locala, iar cel privat de 9
entitati, asigurandu-se astfel un procent de reprezentativitate a celor din urma, de peste 65% din
totalul partenerilor.
Competena Adunrii Generale se refera la:
-Aprobarea strategiei i a obiectivelor generale ale GAL-ului;
-Aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli, i a bilanului contabil;
-Alegerea i revocarea membrilor Comitetului de selecie;
-Alegerea i revocarea cenzorului;
Adunarea general se ntrunete cel puin o dat pe an i are drept de control asupra celorlalte
organe ale asociaiei. Hotrrile luate de Adunarea general n limitele legii, ale actului constitutiv
i statutului sunt obligatorii chiar i pentru membrii asociai, care nu au luat parte la Adunarea
general sau au votat mpotriv.
2) Consiliul director asigur punerea n executare a hotrrilor Adunrii generale. El poate fi
alctuit i din persoane din afara asociaiei, n limita a cel mult o ptrime din componena sa.
n exercitarea competenei sale, consiliul director:
- Prezint Adunrii generale raportul de activitate pe perioada anterioar, executarea bugetului de
venituri i cheltuieli, bilanul contabil, proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i proiectele
asociaiei;
- Incheie acte juridice n numele i pe seama asociaiei;
- Aprob organigrama i politica de personal ale asociaiei, dac prin statut nu se prevede altfel;
- Desemneaz, din rndul membrilor si, un preedinte al asociaiei;
- Indeplinete orice alte atribuii prevzute n statut sau stabilite de Adunarea general.
Consiliul director i poate elabora un regulament intern de funcionare. Nu poate fi membru al
consiliului director, iar dac era, pierde aceast calitate orice persoan care ocup o funcie de
conducere n cadrul unei instituii publice, dac asociaia respectiv are ca scop sprijinirea activitii
acelei instituii publice.
3) Cenzorul:
Numarul asociatilor fiind mai mic de 15, asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, astfel ca
fiecare din asociati , care nu este membru al consiliului director, poate exercita dreptul de control.
221

Acesta poate fi unul din membrii GAL, care detine studii economice/contabil autorizat sau expert
contabil, n condiiile legii. Regulile generale de organizare i functionare a cenzorului, se aprob de
Adunarea general.
n realizarea competenelor sale cenzorul:
-Verific modul n care este administrat patrimoniul asociaiei;
-Intocmete rapoarte i le prezint Adunrii generale;
-Particip la edintele consiliului director, fr drept de vot;
-Indeplinete orice alte atribuii prevzute n statut sau stabilite de Adunarea general.
4) Comitetul de selecie a proiectelor va fi format din reprezentani ai partenerilor GAL Delta
Dunarii, propui i votai de ctre Adunarea General. Comitetul de selecie va avea urmtoarele
responsabiliti principale:
- se implic direct n promovarea programului de finanare ctre potenialii beneficiari;
- studiaz rapoartele de evaluare i decide cu privire la proiectele care vor fi finanate n cadrul
strategiei de dezvoltare a teritoriului;
- raporteaz Adunrii Generale cu privire la stadiul implementrii strategiei.
Componena:
Comitetul de selectie al Gal Delta Dunarii va fi alcatuit din 5 membri titulari si 5 membri
supleanti reprezentnd diversele categorii de parteneri, astfel nct partenerii privai s fie
reprezentai n proporie de cel puin 60%.
Cei 5 membri vor face parte din urmtoarele categorii:
-1 reprezentant al administraiei publice locale
-1 reprezentant al sectorului privat
-3 reprezentani ai societii civile
Daca unul din proiectele depuse pentru selectare, apartine unuia din membrii comitetului,
persoana in cauza (organizatia), nu are drept de vot si nu va participa la intalnirea comitetului
respectiv.
Pentru transparena procesului de selecie a proiectelor n cadrul GAL i totodat pentru efectuarea
activitilor de control i monitorizare, la aceste selecii va lua parte i un reprezentant al
AMPNDR.
Procesul de selecie a proiectelor depuse spre finanare ctre GAL , va avea urmtorul parcurs:
- odat depuse la registratura GAL, proiectele vor fi preluate de ctre un secretariat format din
angajaii asociaiei, care vor verifica conformitatea si eligibilitatea administrative a documentaiei
aferenta proiectului
- un grup de lucru format din consultani interni si externi vor trece la evaluarea proiectelor, n
baza criteriilor de selecie propuse n ghidul de finanare i vor elabora rapoartele de evaluare
- rapoartele de evaluare mpreun cu documentaia suport vor fi supuse deciziei finale a unui
comitet format din membrii GAL, denumit Comitet de selecie a proiectelor.
Pentru selectia proiectelor se va aplica regula dublului cvorum iar pentru validarea voturilor este
obligatoriu ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din parteneri, din care peste
50% sa fie din mediul privat si societate civila.
Parteneriatul decizional, in cadrul procesului de implementare a strategiei locale a GAL Delta
Dunarii, este reprezentat de Comitetul de selectie a proiectelor.
222

Componena Comitetului de Selecie:


PARTENERI PUBLICI 10%
Nume i prenume

Partener

Funcia n C.S.

TINCU GAVRILA

PRIMARIA NUFARU membru

Tip* /Observaii
Admin

PARTENERI PRIVAI 80%


Nume i prenume

Partener

Funcia n C.S.

Tip* /Observaii

MOCANU DANIEL

SC DELTA REAL
INVEST SRL

membru

SRL

ONG
Nume i prenume

Partener

Funcia n C.S.

Tip* /Observaii

GEORGEL ROSCA

ASOCIATIA
HERCINICA

presedinte

ONG

TURLICA SIMONA
MIHAELA

ASOCIATIA DELTA
ECOTUR

membru

ONG

SUCIU ECATERINA
MARIANA

ASOCIATIA
SFANTA
ECATERINA

membru

ONG

In procesul de implementare a Planului de Dezvoltare Locala al GAL Delta Dunarii, fiecare


partener va fi prezent direct sau prin intermediul reprezentantului desemnat. De asemenea, fiecare
dintre parteneri isi va desemna cate un supleant, care sa il inlocuiasca, functie de necesitate. GAL
Delta Dunarii este responsabil de implementarea actiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare
Locala al teritoriului, pe baza caruia a fost selectat si de indeplinirea obiectivelor asumate prin
intermediul acestuia.
Reprezentare grafica a structurii Comitetului de Selecie
Reprezentantii supleanti:
Nume i prenume

Partener/Tip

CRISTEA NICOLAE

SC LEGUME SABANGIA SRL/Privat

DRAGOI MARIN

DRAGOI MARIN INTREPRINDERE


FAMILIALA/Privat

TUDORICA STEFANA

ASOCIATIA AGRICOLA MIXTA


BESTEPE/Privat
223

DOMUSCIU MIHAELA VALENTINA

ASOCIATIA AVNTUL CEAMURLIA DE


JOS/Privat

IVANOV CALIN

COMUNITATEA RUSILOR LIPOVENI/Privat

Reprezentant sector privat

Reprezentant APL

Comitet de selecie GAL


DELTA DUNARII
Reprezentanti ONG

Public

Privat

20%

80%

Organizarea edinelor de selecie


a proiectelor
Comitetul de selecie se va
intruni de cel puin 2
Numr de membri:
ori pe an, n funcie i de
numrul de sesiuni
lansate
pentru
depunerea
proiectelor. edinele
5 titulari si 5 supleanti
sunt
convocate
de
ctre
Preedintele
Comitetului de selecie iar secretariatul este asigurat de ctre personalul asociaiei. Sunt invitai s
participe la edine cei 5 membri titulari cu drept de vot, iar n condiiile n care acetia nu pot
participa, vor informa Preedintele i vor delega membri supleani. n situaiile excepionale n care
nici membru titular, nici supleantul su nu pot participa, ei pot delega, prin procur, dreptul lor de
vot ctre un alt membru al Comitetului de selecie. Procura este valabil doar pentru edina n
cauz i niciun membru al Comitetului nu poate deine mai mult de o procur. n urma a trei
absene succesive nejustificate a membrului titular, Preedintele poate propune GALului excluderea
membrului respectiv din comitetul de selecie.
Conflictul de interese: Dac unul dintre membrii comitetului se afl n conflict de interese (ex. este
iniiatorul sau are o relaie de rudenie de gradul 1 sau 2, conform legii, cu iniiatorul unuia dintre
proiectele
depuse spre finanare etc.), n aceast situaie persoana n cauz nu are drept de vot i nu va
participa la edina respectiv.
5)
Compartimentul administrativ va avea urmatoarea componenta:
Compartimentul administrativ este format din totalul angajailor i colaboratorilor Asociaiei GAL
Delta Dunarii i are urmtoarea componen:
a) Manager GAL (1 persoana cu norma intreaga) - coordoneaz activitatea GAL att sub aspectul
activitilor, ct i al resurselor umane i financiare, precum i implementarea strategiei de
224

dezvoltare a teritoriului, angajeaz asociaia n relaie cu teri, administreaz relaia cu APDRP,


desfoar activiti de animare pentru promovarea aciunilor GAL, menine relaia cu partenerii,
beneficiarii;
b) Responsabil financiar contabil (1 persoana cu fractiune de norma) - se ocup de
supravegherea i controlul gestiunii financiar contabile ale GAL-ului;
c) Manager proiecte (1 persoana cu norma intreaga) desfoar activiti de coordonare proiecte
d) Secretar/Animator (1 persoan, norm ntreag) asigur suportul logistic i de secretariat
pentru toate activitile GAL si asigura animare pentru promovarea aciunilor GAL;
e) Consultani externi funcie de necesiti si de specificul proiectelor depuse spre finantare
pentru buna desfurare a activitilor GAL
Se poate stabili o suplimentare a numarului de persoane implicate, in funcie de complexitatea
activitilor de la nivelul GAL, avnd ca sarcin verificarea i selecia proiectelor ce se vor
implementa, in limitele bugetului aferent functionarii GAL-ului.

225

PARTEA a VI a: Organizarea GAL-ului


1. Resurse umane
La nivelul GAL-ului se vor desfura urmtoarele activiti:
1. Informare si comunicare;
2. Lansare sesiuni pentru depunerea de proiecte;
3. Consiliere potentiali aplicanti de proiecte;
4. Organizarea procesului de verificare i decizie a proiectelor depuse;
5. Monitorizarea implementarii proiectelor;
Pentru fiecare dintre angajaii GAL-ului vor fi ntocmite fie de post detaliate, n care vor fi
cuprinse toate activitile la care particip i atribuiile lor n cadrul acestor activiti. Pe baza
acestor fie de post la nivelul GAL se va realiza procedura de recrutare i angajare a personalului.
Principalele atributii si responsabiliti ale personalului cheie de execuie n cadrul Grupului
de Aciune Local Delta Dunarii
Fi post Manager GAL

este responsabil de managementul activitii organizaiei (punerea n practic a strategiei de


dezvoltare a teritoriului, a proiectelor i programelor organizaiei), inclusiv prin iniierea de noi
programe, n conformitate cu strategia i principiile elaborate de Adunarea General i Consiliul
Director;

este responsabil de implementarea mecanismului de comunicare- informare privind


implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului;

iniiaz si mentine aciuni de cooperare cu alte teritorii i parteneriate, naionale i


internaionale;

este responsabil de administrarea relaiei cu APDRP i alte structuri teritoriale ale acesteia;

este responsabil pentru buna i corecta gestionare a fondurilor asociaiei, cu respectarea


legislaiei n vigoare i a statutului asociaiei;

asigur comunicarea i informarea ct mai extins i mai divers la nivelul ntregului


teritoriu, pentru promovarea coninutului strategiei.

sprijina potenialii beneficiari n identificarea surselor de co-finanare a proiectelor.


Criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o
perioada de cel putin 5 ani; sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta; sa
fie absolvent de studii postuniversitare sau master in domeniul managementului de proiecte; sa
detina abilitati organizatorice, de lidership si de comunicare;
Fi post - Responsabil financiar-contabil

Organizeaz, deruleaz si monitorizeaza activitatea financiar-contabil: gestionarea actelor


contabile, nregistrrile i plile salariilor i contribuiilor aferente datorate statului, nchiderile
lunare i anuale, etc.
Criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
- sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL de cel putin 3 ani,
sa fie absolvent de studii economice medii / superioare finalizate cu diploma de bacalaureat /
226

licenta; sa cunoasca toate procedurile contabile necesare supravegherii i controlului gestiunii


financiar contabile a GAL.

Fi post - Manager proiecte

gestioneaz lansarea msurilor i a apelurilor de propuneri de proiecte conform calendarului


stabilit la nivelul GAL;

acord asisten/sprijin tehnic i metodologic potenialilor beneficiari pentru mbuntirea


propunerilor de proiecte, elaborarea de propuneri de proiect solide din punct de vedere tehnic i
financiar;

realizeaz verificarea eligibilitii i conformitii administrative a propunerilor de proiecte


primite de ctre GAL;

organizeaz i supervizeaz derularea procesului de evaluare a propunerilor de proiect la


nivelul GAL;

organizeaz edinele Comitetului de Selecie conform calendarului de lucru stabilit.

monitorizeaza continuu implementarea proiectelor de catre beneficiari.

desfoar activiti proactive de identificare a potenialelor proiecte care s rspund


obiectivelor strategice;

culege din teritoriu informaii despre modul de pregtire i implementare a proiectelor pe


care le comunic echipei executive a GAL;

ofer consiliere cu privire la conditiile de particiare in cadrul sesiunilor de proiecte,


eligibilitatea proiectelor i ale aplicanilor, posibilitati de asigurare a cofinantarii proiectelor, etc.
Criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada
de cel putin 3-4 ani; sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta in
managementul de proiect, sa detina certificate de absolvire /formare in domeniul managementului
de proiect, sa detina calitati bune de comunicare, de organizare si lidership
Fi post Secretar /Animator

acord sprijin administrativ i tehnic echipei executive a GAL (asigur comunicarea interna
i extern cu beneficiari/furnizori, clieni, ofer sprijin n monitorizarea activitilor, elaboreaz
rapoarte, pregtete documentele pentru ntlnirile periodice ale GAL);

face aranjamente logistice pentru evenimentele organizate de GAL sau la care particip
reprezentani ai GAL;

disemineaz n teritoriu informaiile privind aciunile GAL i apelurile de propuneri de


proiecte

elaboreaz i redacteaz documente i situaii cerute de echipa executiv

actualizeaza pagina de web a Gal-ului


Criterii din punct de vedere profesional si al experientei anterioare detinute:
-sa fi detinut anterior o pozitie similara cu cea pe care o va detine in cadrul GAL pentru o perioada
de cel putin 1 an; sa fie absolvent de studii superioare finalizate cu diploma de licenta in domeniul
vizat de fisa de post, sa detina calitati bune de comunicare, de organizare si lidership
Consultanti Externi
Pentru fiecare dintre consultanii externi pe care GAL i va putea angaja vor fi elaborai termeni
de referin specifici, n care se vor regsi responsabilitile principale ale acestora precum i
termenele limit pn la care vor fi ndeplinte sarcinile vizate. Orientativ, se ateapt ca aceti
consultani externi s ofere sprijin GAL pentru:
consultan cu privire la specificul activitatilor proiectelor
227

. consultanta privind managementul organizaional, resurse umane;


consultan cu privire la organizarea activitii de finanare i evaluarea proiectelor;
realizarea de studii, analize i sinteze;
realizare baze de date, situri web i promovare online;
2. Descrierea resurselor materiale (echipamente, localuri disponibile)
Membrii partenerilor vor sprijini implementarea activitatilor din cadrul planului de dezvoltare,
functie de disponibilitatea resurselor umane si financiare ale fiecaruia, dupa cum urmeaza:
- acces la echipamente IT (computer si imprimant) pentru persoanele resursa din teritoriu
- acces la sali de edine ale consiliilor locale, pentru ntlniri organizate la nivelul comunelor din
teritoriu
Sediul GAL Delta Dunarii se va stabili intr-una din localitatile teritoriului, in cadrul unui imobil
inchiriat. Spatiul va trebui sa dispuna de: o sala mare pentru derularea reuniunilor Adunarii
Generale, ale Consiliului Director si ale Comitetului de Selectie a proiectelor, dotata cu masa de
sedinta si scaune, flipchart; aceasta sala trebuie sa aiba o capacitate de min. 10 persoane; un birou
in care sa isi desfasoare activitatea personalul angajat pe baza de contract de munca al GAL-ului,
dotate cu mobilier specific de birou si aparatura IT (calculatoare, imprimante, fotocopiatoare,
telefon, fax, scanner, videoproiector, aparat foto.). De asemenea GAL Delta Dunarii va dispune de
propriul domeniu de internet. Fiecare primarie locala partenera pe teritoriul GAL, va pune la
dispozitie cate un spatiu aferent desfasurarii intalnirilor si dezbaterilor cu actorii locali, ori doar
pentru intalnirile cu beneficiarii de proiecte. Va fi inchiriat un mijloc de deplasare in teritoriu.
La nivelul partenerilor din teritoriul GAL Delta Dunarii au fost identificate 9 persoane-resurs care
s sprijine i s fie implicate n derularea activitilor de implementare a strategiei la nivelul fiecrei
comune membre n parte.
Nr.
crt.
1.

Nume si Prenume

Expertiza

Localitatea

TINCU GAVRILA

NUFARU

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

POSTICA ROMAN
MOSCU VASILICA
MOCANU DANIEL
TURLICA SIMONA
CRISTEA NICOLAE
SUCIU ECATERINA
DOMUSCIU
VALENTINA
DRAGOI MARIN

Administratie
publica
locala
Agricultura
Turism si servicii conexe
Antreprenoriat
Mediu
Producatori agricoli
Proiecte locale
Turism
Agricultura

MIHAI VITEAZU

9.

228

BESTEPE
MAHMUDIA
MURIGHIOL
VALEA NUCARILOR
SARCHIOI
JURILOVCA
CEAMURLIA DE JOS

3.Buget indicativ anual de funcionare a GAL-ului


Euro
Total (2012-2015)

Functionarea GAL
VENITURI TOTALE Accesare Sub masura 431.2 Functionarea GAL, dobandirea de
competente si animarea teritoiului

300.000

CHELTUIELI:
A. Functionarea GAL
Salarii si alte plati pentru personalul GAL

300.00

300.00

137.400

Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii


de expertiza legate de implementarea strategiei de dezvoltare locala
Cheltuieli legate de plata expertilor si pentru alte servicii
de expertiza legate de implementarea strategiei de ezvoltare locala
AUDIT
Cheltuieli pentru inchirieri locatii si mijloace de trasport

25.052

Cheltuieli pentru inchirierea achizitia/ de echipamente de


birotica si electronice, mobilier precum si a altor echipamente necesare
pentru defasurarea activitatilor GAL
Cheltuieli pentru organizarea intalnirilor

14.400

Cheltuieli legate de utilitati si comunicare (telefonie, internet, posta,


combustibil pentru incalzire si servicii postale), transport si plata
utilitatilor. Intretinerea mijloacelor de transport
Consumabile( birotica si comustibil pentru mijloace de trasport)

27.740

Cheltuieli pentru participarea la activitatile retelei nationale si europene


de dezvoltare rurala, seminarii etc

6.000

Total cheltuieli componenta a)


B. Instruirea si animarea teritoriului dupa selectia GAL
Studii ale zonei;
Masuri pentru furnizarea informatiei cu privire la strategia de dezvoltare
locala
Evenimente de promovare
Instruirea personalului implicat in implementarea strategiei de dezvoltare
locala si instruirea liderilor locali
Alte cheltuieli:
TOTAL CHELTUIELI componenta b)
TOTAL CHELTUIELI

229

4.500
11.200

1.709

12.000

240.000
Total (2012-2015)
14.000
10.500
21.000
13.500
1.000
60.000
300.000

Cheltuielile de funcionare a GAL-ului de maxim 300.000 euro din totalul cheltuielilor publice
eligibile. Pentru componenta a funcionarea GAL vor fi alocati 80% din total si anume 240.000
euro si se vor acoperi urmatoarele cheltuieli :
Salarii i alte pli pentru personalul GAL; Cheltuieli legate de plata experilor i pentru alte
servicii de expertiz legate de implementarea strategiei de dezvoltare local; Cheltuieli pentru
nchirierea sediului GAL; Cheltuieli pentru achiziia de echipamente IT si de birotic, precum i a
altor echipamente necesare pentru desfurarea activitilor GAL; Cheltuieli pentru intretinerea si
inchirierea mijloacelor de transport, Cheltuieli pentru organizarea ntlnirilor, cum ar fi: catering,
traducere, inchiriere sala Cheltuieli legate de comunicare (telefonie, internet, pot i servicii
potale), transport i plata utilitilor (cldur, lumin, combustibil centrala termica, etc.); Cheltuieli
pentru participarea la activitile reelei naionale i europene de dezvoltare rural, seminarii etc.
Pentru componenta b instruire i animarea teritoriului dup selecia GAL au fost alocati 20%
din total cheltuieli, reprezentand 60.000 euro si se vor acoperi urmatoarele cheltuieli :
- Studii diverse ale teritoriului; Msuri pentru furnizarea informaiei cu privire la strategia de
dezvoltare local; Instruirea personalului implicat n implementarea strategiei de dezvoltare local;
Evenimente de promovare; Instruirea liderilor locali.

4. Dispozitivul de comunicare i informare


Dispozitiile de comunicare i informare au ca scop principal diseminarea eficienta a informaiilor
relevante ctre potentialii beneficiari, cu privire la actiunile intreprinse in cadrul GAL.
Comunicarea i informarea reprezint o activitate important pentru asigurarea ndeplinirii
obiectivelor strategice i dezvoltarea teritoriului.
Mecanismul propus va sprijini furnizarea de informaii cu privire la activitile legate de
implementarea proiectelor aferente strategiei (management, monitorizare, evaluare etc.) i, de
asemenea, va garanta vizibilitatea i transparena operaiunilor co-finanate.
Prin acest mecanism, GAL Delta Dunarii va pune la dispoziie informaii clare i in termen, despre
msurile de finanare disponibile, activitile pe care le deruleaz in teritoriu, criterii de eligibilitate
ale beneficiarilor i proiectelor. Totodata, vor fi sustinute si ncurajate iniiativa local i crearea de
parteneriate. Indiferent de mijloacele de comunicare folosite se vor promova principiile de baz ale
participrii i implicrii beneficiarilor la identificarea, elaborarea i implementarea proiectelor
eligibile pe teritoriul GAL.
Grupurile int vizate n cadrul aciunilor de comunicare informare sunt:
-Potenialii beneficiari, aa cum sunt ei definii n fiele de msuri;
-Partenerii implicai n elaborarea i implementarea strategiei (reprezentani ai instituiilor
administraiei publice locale de la nivelul teritoriului, reprezentani ai sectorului economic i de
afaceri, reprezentani ai societii civile);
-Publicul larg att de la nivelul teritoriului, ct i de la nivel judeean i regional (ceteni care pot
fi afectai pozitiv de implementarea planului de dezvoltare local).
Mijloacele de comunicare care vor fi utilizate n cadrul mecanismului de comunicare informare
vor cuprinde cel puin urmtoarele, fr ns a se limita doar la acestea. Astfel, pe msur ce
strategia este implementat, n baza monitorizrilor privind activitatea de comunicare, personalul
230

GAL poate decide adugarea de noi instrumente adecvate situaiilor ntlnite sau reprioritizarea
celor menionate:
-Un web-site special dedicat GAL;
-Conferine, seminarii i workshop-uri;
-Conferine de pres/comunicate de pres;
-List cu ntrebri frecvente postat pe site/chestionare;
-Materiale de prezentare tiprite i audio-video (buletine informative, afie, brouri, fluturai, etc.);
-Ghiduri, manuale i alte documente operaionale;
-Materiale de prezentare electronice;
-Sesiuni de instruire;
-Sesiuni de informare;
a)Elaborarea elementelor de identitate vizual pentru Gal Delta Dunarii: aceste elemente vor
fi inserate n toate materialele referitoare la strategie, tiprite sau electronice, care vor fi fcute
publice dup aprobare.
b)Crearea i updatarea website-ului
Acest instrument va oferi vizibilitate ctre publicul int care nu este neaprat localizat la nivelul
teritoriului. Pentru crearea website-ului vor fi elaborate specificaii tehnice i de coninut adecvate,
printre care un minimum ce va cuprinde:
-home page prezentarea general a teritoriului (cu inserarea elementelor de identitate vizuala
logo)
-componena teritoriului (link ctre pagina oficial a fiecrei localiti aparinnd teritoriului)
-harta regiunii cu marcarea localitilor centru de comun/ora
-prezentarea GAL (extras din statut, organigram, echip, contacte)
-prezentare strategiei de dezvoltare a teritoriului (pe capitole),
-sectiune media (upload galerie foto/video)
-link-uri utile (ctre instituii relevante, PNDR, reeau LEADER, alte surse de finanare etc.)
-finanri (calendarul preconizat al lansrii sesiunilor de proiecte, linii de finanare active si
inactive, beneficiari eligibili pe fiecare msur, bugete alocate)
-finanatori, parteneri
-resurse utile cu posibilitatea de upload documente
-nouti
-contact
c)Conferine, seminarii i workshop-uri
Aceste miijloace de comunicare presupun planificarea i organizarea unor evenimente de informare
i diseminare informaii pentru grupuri int distincte, la care GAL dorete s ajung n mod direct,
nemijlocit.
- conferinele au ca scop diseminarea de informaii privind implementarea strategiei, vor asigura
participarea unui numr mare de persoane din teritoriu i vor fi organizate cu ocazia unor momente
mai importante din activitatea GAL: ncheierea unui ciclu de proiecte, nregistrarea unor succese
notabile din implementarea strategiei de dezvoltare a teritoriului. Sunt estimate trei astfel de
conferine pe perioada primului mandat (trei ani);
- seminariile au ca scop informarea potenialilor beneficiari de grant-uri, cu privire la condiiile
de aplicare i derulare a proiectelor, conform strategiei. Vor fi organizate n principal cu ocazia
lansrii apelurilor de propuneri de proiecte n ct mai multe locaii din teritoriu, pentru a asigura
accesibilitatea potenialilor beneficiari. Aceste seminarii, organizate cu maxim 30 de persoane, vor
permite personalului GAL s intre n contact direct cu persoanele i organizaiile interesate, s
comunice condiiile de aplicare i de implementare a proiectelor, s culeag informaii privitoare la
potentialii beneficiari, etc. n fiecare localitate din GAL vor fi organizate anual astfel de seminarii,
n aceast activitate fiind implicai persoanele resurs de la nivelul comunitatii si alti actori locali.
231

- workshop-urile au ca scop principal implicarea membrilor comunitii n procese decizionale


pentru care este nevoie de consultarea populaiei. Astfel de workshopuri pot avea loc pentru
realizarea de studii privind implementarea strategiei, pentru identificarea ideilor de proiecte care se
ncadreaz n liniile directoare ale strategiei, pentru a identifica aplicani i parteneriate care s
promoveze proiectele GAL.
d)Conferine de pres/comunicate de pres
Mass media, presa scris, audio i video joac un rol important n diseminarea de informaii i
mai ales n crearea unei imagini positive a GAL-ului. Comunicarea cu presa va fi o prioritate n
activitile personalului. Directorul executiv impreuna cu managerului de proiecte i promotorul
local, se vor asigura c la fiecare lansare/ncheiere de sesiune de apeluri de proiecte, presa va fi
informat i va difuza informaii relevante pentru actorii locali sau naionali.
e)Sesiuni de instruire
Dup etapa de lansare a apelurilor de finanare membrii GAL vor organiza sesiuni pentru nsuire a
noiunilor i deprinderilor de baz n elaborarea cererilor de fianare i pregtirea documentaiei de
proiect aferente. Astfel, potenialii aplicani vor fi sprijinii s pregteasc proiecte de bun calitate,
n conformitate cu obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare a teritoriului. Pentru ctigtorii
finanrilor vor fi organizate mici sesiuni de instruire privind modul de gestionare i implementare a
proiectelor. Gradul de detaliere a informaiilor va fi mult mai mare dect n cazul mijloacelor de
comunicare descrise anterior, dar i nevoia grupului int este mai specific. n acest mod, GAL-ul
va reduce riscurile unor eecuri n implementarea proiectelor.
Toate aciunile de comunicare descrise anterior vor fi susinute de materiale audio-video (buletine
informative, afie, brouri, fluturai, etc.)
f)Implementarea proiectelor n cadrul GAL-ului
n contextul implementrii strategiei de dezvoltare locala a teritoriului sunt prevzute activiti de
gestionare a finanrilor nerambursabile pe baz de propuneri de proiecte din partea beneficiarilor.
Astfel, proiectele pot trece prin mai multe faze, dup cum urmeaz:
-asisten pentru pregtirea i elaborarea proiectului (informare-comunicare);
-depunerea i nregistrarea proiectelor;
-verificarea administrativ i a eligibilitii proiectelor;
-evaluarea tehnic i financiar (care va conine i o subetap n cadrul creia vor fi efectuate vizite
de teren pentru evaluarea propunerii);
-ierarhizarea tuturor proiectelor primite la o anumit rund, n funcie de scorurile obinute n
procesul de evaluare i de recomandrile pentru aprobare;
-selecia proiectelor n cadrul Comitetului de Selecie;
-evaluarea tehnic i financiar de ctre CRPDRP
-notificarea beneficiarilor;
-semnarea contractelor de finanare;
-finanarea i implementarea proiectelor;
-monitorizarea i controlul implementrii proiectelor;
-evaluarea proiectelor;
-nchiderea proiectelor;
-diseminarea rezultatelor

232

PARTEA a VII a: MECANISMUL DE IMPLEMENTARE

Mecanismul de implementare al strategiei de dezvoltare locala va avea scopul de verificare efectiva


a realizarilor interveniilor stabilite i evaluarea impactului lor social-economic, n raport cu
obiectivele urmrite.
PROCESUL DE EVALUARE presupune compararea obiectivelor i indicatorilor stabilii n
strategia de dezvoltare a teritoriului, cu cei efectiv nregistrai i realizai. Atribuiile cu privire la
nregistrarea i analiza progresului implementrii strategiei, prin intermediul indicatorilor financiari,
de realizare i de rezultat, le au Consiliul director i compartimentul administrativ al GAL Delta
Dunarii.
Principalele responsabiliti ale Consiliului Director, in acest proces, sunt:
Evaluarea periodic a progreselor nregistrate pentru realizarea obiectivelor specifice ale
strategiei, pe baza documentelor primite de la personalul administrativ;
Examinarea rezultatelor implementarii fiecrei msuri i monitorizarea calitii implementrii
strategiei;
Examinarea rezultatelor evalurilor externe;
Analizarea i aprobarea Raportului anual de progres i a rapoartelor de evaluare, nainte de a fi
transmise forurilor superioare: CDRPDR/DADR
Elaborarea recomandrilor i propunerilor n vederea mbuntirii impactului strategiei;
Analizarea si aprobarea propunerilor de ajustare/ modificare a Strategiei;
Principalele responsabiliti ale Compartimentul Administrativ in acest proces sunt:
-colectarea, nregistrarea, i stocarea informaiilor statistice necesare monitorizrii n conformitate
cu prevederile fielor de msuri, dar i alte date/informaii necesare monitorizrii suplimentare.
Toate datele privind monitorizarea implementarii proiectelor vor fi transferate Autoritii de
Management i APDRP de ctre GAL, conform unor tabele sintetice coninnd pentru fiecare
intervenie, informaiile privind obiectivele urmrite, descrierea tehnic a interveniei, indicatorii i
obiectivele fizice ale acesteia, beneficiarii, rata de cofinanare public i privat etc.
Tipuri de tabele:
-Tabele de monitorizare privind implementarea financiar a strategiei de dezvoltare locala, pentru
fiecare masur ( rapoarte care s conin stadiul de evoluie al evalurii proiectelor; stadiul de
evoluie al proiectelor; stadiul de evoluie al cheltuielilor GAL; stadiul de evoluie al cheltuielilor
efectuate de operatorii economici;
-Tabele de monitorizare care includ informaii cantitative pe baza indicatorilor de rezultat;
-Analiza rezultatului monitorizarii strategiei locale.
Informaiile necesare monitorizrii implementrii strategiei din punctul de vedere al gestionrii
financiare vor fi colectate la nivelul CRPDRP, pe baza metodologiei interne de monitorizare i
evaluare, din cererile de finanare, respectiv cererile de plat ntocmite de ctre beneficiari. Ele vor
sta la baza calculrii indicatorilor financiari, de realizare la nivel centralizat i pentru o parte a
indicatorilor de rezultat necesari monitorizrii i evalurii implementrii strategiei.

233

CDRPDR i Agenia de Pli pot verifica respectarea planificrii privind implementarea, prin vizite
de verificare pe teren i elaborarea rapoartelor aferente.
SISTEMUL DE MONITORIZARE organizare, metodologie, indicatori / Organizarea i
metodologia monitorizrii
Progresul, eficiena i eficacitatea strategiei de dezvoltare a teritoriului n raport cu obiectivele
stabilite, vor fi msurate prin intermediul indicatorilor de realizare, de rezultat i de impact.
Indicatorii principali menionai, la care se adaug i indicatori financiari, sunt elaborai la nivelul
fielor de msuri n aa fel nct s fie n concordan cu indicatorii PNDR i cu direciie strategice
prevzute de strategie.
Sistemul de monitorizare propus va asigura:
Luarea deciziilor privind activitile de gestionare a programului de finanare sau depistarea
problemelor n mod operativ;
Executarea operativ i corect a procedurilor de gestionare a resurselor;
Facilitarea coordonrii ntre activitile componentelor;
Monitorizarea i raportarea la timp a rezultatelor i impactulului implementrii strategiei;
Transmiterea informaiilor privind rezultatele implementrii strategiei ctre factorii de decizie de
la nivelele superioare.
Aciunile de monitorizare din cadrul GAL Delta Dunarii se vor concentra n principal asupra
aspectelor financiare i fizice ale realizrilor, care sa permita colectarea sistematica si structurarea
anuala a datelor cu privire la activitatile desfasurate.
De aceea, instrumentul principal va fi reprezentat de indicatori care furnizeaz indicaii precise
asupra diverselor aspecte ale programrii privind corespondena, pertinena, eficiena, eficacitatea,
impactul i sustenibilitatea aciunilor.
Corespondena: lund n considerare previziunile din proiect, permite evaluarea raportului dintre
cele prevzute i cele realizate.
Pertinena: evalueaza anterior coerena dintre nevoile de context i implementarea proiectului,
precum i compatibilitatea dintre mijloace existente i finalitate, i coerena i compatibilitatea
dintre obiectivele specifice ale proiectului/actiunile proiectate si cele realizate.
Eficiena: se vor evalua rezultatele obinute n raport cu resursele utilizate. n special, se vor analiza
aciunile implementate, i cheltuielile efectuate pentru a le realiza. Unde este posibil, se va cuta s
se compare parametrii de cost (pentru achiziii, lucrri i personal) cu cele ale altor proiecte
similare. Indicatorii utilizai vor fi att de tip tehnic (conformitatea realizrilor cu standardele
prevzute), ct i de tip economic (costuri ale materiei prime, ale personalului, de gestiune, de
organizare). Se va acorda o atenie special la nivel de eficien organizaional i relaional dintre
diverii actori implicai (responsabil de proiect, parteneri locali, beneficiari).
Eficacitate: n vederea obinerii unui proiect bine definit, obiectivele specifice au fost evaluate
pentru a fi msurabile. n fazele ulterioare, se va msura gradul de ndeplinire a obiectivelor,
innd cont de indicatorii privind cantitatea i tipologia beneficiarilor, a aciunilor i a sistemului de
gestiune.
Impact: msurnd evaluarea impactului transformrilor care deriv din stimuli produi de proiect
asupra teritoriului de referin, o astfel de monitorizare poate interveni doar pe termen mediu i
lung. Se vor putea oricum evalua transformrile directe, strns legate de proiect i prevzute ca
obiective cu caracter general, i cele indirecte, i rareori previzibile, legate de aspecte mai ample de
context, cum ar fi schimbrile de la nivel politic, social, economic, cultural, antropologic,
tehnologic i de mediu.
Sustenibilitate: este parametrul pentru evaluarea capacitii subiecilor locali de a urmri aciunile n
mod autonom dup finalizarea proiectului. Sustenibilitatea va fi evaluat la nivel politicinstituional, al operatorilor i al beneficiarilor.
234

n funcie de situaiile specifice se vor utiliza n combinaie sau singuri indicatori de realizare.
Indicatori financiari:

raportul dintre valoarea contractelor beneficiarilor i alocri (pentru evaluarea capacitii de


angajare a GAL-ului);

raportul dintre pli i valoarea contractelor beneficiarilor (pentru cuantificarea capacitii de


plat);

raportul dintre pli i alocri (pentru cuantificarea capacitii de absorbie);


Indicatori fizici:

numrul intreprinderilor beneficiare;

numrul tinerilor beneficiari;

numrul femeilor beneficiare;

numrul publicaiilor realizate;

numrul serviciilor activate;

numrul de evenimente realizate;


Indicatori de eficacitate (raportul dintre valoarea realizat i valoarea prevzut)

% intreprinderibeneficiare din totalul prevzut al intreprinderilor;

% femeilor beneficiare din totalul prevzut;

% tinerilor implicai din totalul prevzut;

% populaiei deservite din populaia total a GAL-ului;


Indicatori de eficien (raportul dintre aciunile realizate i resursele financiare implicate)

echivalena n ore-om a muncii efectuate;

costul personalului/ persoan (costul/locuitorii GAL).


n ce privete indicatorii de impact menionai n continuare, se precizeaz c acetia furnizeaz
indicaiile privind efectele structurale i permanente produse de interveniile realizate. Definirea lor
se bazeaz pe formularea obiectivelor specifice, considernd coerena dintre obiective i
instrumente sau tipurile de intervenie care vor fi utilizate.
Indicatori de impact:

variaia rezidenilor n comunele din zona GAL;

variaia numrului de itinerarii turistice i culturale pe teritoriul GAL;

cretere a numrului de societi i exploataii pe teritoriul GAL;

variaia numrului de utiliti i servicii pentru populaie n comunele din zona GAL;

cretere a accesibilizrii teritoriului (km infrastructur);

cretere a atractivitii teritoriului (numr de structuri de agrement, culturale, turistice etc.,


care cresc atractivitatea teritoriului).
Pe lng aceti indicatori globali la nivelul strategiei, personalul GAL va monitoriza i indicatorii
de rezultat pentru fiecare msur de finanare, indicatori regasiti in fisa masurii.
Prin urmare, GAL-ul va urmri in cadrul procesului de monitorizare, s:
- documenteze toate fazele procedurale implementate pentru acordarea contribuiilor i
adjudecarea de bunuri/ servicii i controalele aferente;
- se utilizeze un sistem contabil corespunztor, capabil s nregistreze fiecare plat efectuat i s
demonstreze corespondena direct cu un document contabil justificativ;
- s realizeze un sistem conform de arhivare a informaiilor legate de controale i cu
documentaia aferent pentru a le putea pune la dispoziie pentru orice operaiune de control i
verificare la nivel superior.
Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui s aib
n vedere anumite principii, cum ar fi: eficiena unor astfel de demersuri, pstrarea bunelor relaii,
verificarea doar a aspectelor legate de proiect etc.
235

De asemenea, n cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire a


responsabilitilor, pentru fiecare etap a circuitului unui dosar, ntre GAL, agenia de pli i
autoritatea de management.
Sarcinile dispozitivului de monitorizare, evaluare si control implementat de GAL
Sarcin
GAL DELTA DUNARII CDRJ AM
Agenia de Pli
Informare
X
Sprijinirea elaborrii X
proiectelor
Lansarea
apelului X
pentru proiecte
Selectarea proiectelor X
Controlul
X
X
administrativ
al
dosarelor
Decizie
X
Notificarea
ctre
X
X
beneficiar
Monitorizare
X
X
Plat
X
Control
X
X
Arhivare
X
Pentru ndeplinirea aspectelor prevzute mai sus, Grupul de Aciune Local va utiliza cel puin un
tip de pisa de audit precum cea prezentata mai jos. Acestea vor putea fi modificate i completate n
funcie de necesiti, pentru eficientizarea activitii, cu aprobarea Consiliului Director. De
asemenea, n funcie de solicitri, Grupul de Aciune Local va elabora i alte piste de audit, astfel
nct s i desfoare activitatea n mod corect i eficient.

PISTA DE AUDIT
pentru Cererea de finantare depusa in cadrul sesiunii de proiecte GAL Delta Dunarii:
MASURA:_________________________________________
CEREREA DE PROIECTE____________________________
Numar inregistrare cerere de finantare:
Proiect:
Denumire solicitant:

Activitatea

Instituti
a

1. Inregistrarea cererii de finantare


2. Verificarea
conformitatii
236

Cine
a
efectuat
verificarea
Nume/Semna
tura/Data

Statut cerere de
finantare(eligibila/sol
icitare
de
clarificari/neeligibila)

Docume
nte
intocmi
te

3. Infiintarea dosarului administrativ


4.Verificarea pe teren
5. Intocmire raport
verificare cerere de
finantare
6. Verificarea si
semnarea rapoartelor
si intocmirea si
transmiterea
borderourilor de
trasmitere a cererii de finantare de la GAL la
AM Judetean
7. Transmiterea cererii de finantare originale
si a dosarului administrativ de la
GAL la AM judetean
8. Verificarea
documentelor primate de catre AM judetean
/Agentia de plati
9. Repartizarea cererii de finantare unui
expert
10. Verificarea
eligibilitatii sia
criteriilor de selectie ( daca este cazul )
11. Finalizarea verificarii
eligibilitatii si
evaluarii criteriilor de selectie dupa primirea
informatiilor
suplimentare , daca
este cazul
12. Intocmirea listei
cererilor de finantare eligibile si neeligbile
13. Notificarea cererilor de finantare
neeligibile/
neselectate ( daca este cazul )
14. Repartizarea cererilor de finantare
eligibile,
conform Listei
cererilor de finantare
eligibile si neeligibile, expertilor in vederea
contractarii

Circuitul proiectelor inaintate spre finantare catre GAL Delta Dunarii:


1. GAL lanseaz apelul de selecie a proiectelor, folosind mecanismul de comunicare
informare;
2. Potenialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL;
3. GAL efectueaz verificarea conformitii proiectului i respectarea criteriilor de eligibilitate;
4. Evaluarea i selecia proiectelor la nivelul GAL, pe baza strategiei, utiliznd criteriile stabilite
n fiele de msuri aferente strategiei
5. Transmiterea rapoartelor de selecie i a proiectelor selectate de ctre GAL la Centrul
Regional de Pi pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (CRPDRP)
237

6. CRPDRP verific eligibilitatea proiectelor i se efectueaz verificarea pe teren a potenialului


beneficiar de ctre structurile teritoriale ale APDRP
7. CRPDRP transmite o notificare ctre beneficiar i ctre GAL, de ntiinare cu privire la
aprobarea sau neaprobarea proiectului
8. ncheierea contractului ntre beneficiar i Centrul Regional de Pli pentru Dezvoltare Rural
i Pescuit (CRPDRP)

FAZE ale
implementarii strategiei
Gestionarea
Procesului de
identificare, primire si
selecie a proiectelor
(pn la momentul
transmiterii rapoartelor
de selecie ctre
CRPDRP)

GAL
Delta Dunarii
Definitivarea procedurilor i
a documentelor
operaionale
- Lansarea apelurilor de
propuneri de proiecte
- Comunicare informare cu
potenialii beneficiari
- Primirea propunerilor de
proiecte

AMJ
PNDR/CRPDRP

AGENTIA DE
PLATI

Participare ca
observator la
edinele
Comitetului
de Selecie

Verificarea eligibilitii
aplicanilor, a proiectelor i
a conformitii
administrative a
propunerilor de proiecte
primite
- Evaluarea tehnica i
financiar din perspectiva
criteriilor de selecie la
nivelul teritoriului
- Selectarea proiectelor
propuse spre finanare de
ctre Comitetul de Selecie
al GAL
- Transmiterea rapoartelor de
selecie ctre
CDRPDR/DADR i a
documentaiei aferente
- Arhivare documente
Evaluarea
proiectelor propuse
spre finanare de
ctre gestionarul
fondurilor

Controlul
administrativ al
dosarelor
- Evaluare
tehnic/vizite de
evaluare n teren
- Notificri ctre
beneficiari
238

Controlul
administrativ al
dosarelor
- Notificri ctre
Beneficiari

Monitorizare i
evaluare
implementrii
proiectelor (control)

Vizite de monitorizare
proiecte n implementare
- Gestionarea informaiilor
primare privind numrul i
tipul proiectelor, durata lor
i parametrii tehnici i
financiari ai acestora n
varianta final, transmis
spre tiin de ctre
CRDPDR/DADR
- nregistrare evidene ale
progresului proiectelor n
SIM
- Arhivare documente

Gestionarea
financiar a
implementrii
proiectelor

GAL va fi co-semnatar al
contractelor de finanare
ntre APDRP i beneficiar
putnd astfel monitoriza
indirect derularea
respectivelor contracte

Gestionare sistem
de contractare
- Gestionarea
amendamentelor
la contractele de
finanare, a
notificrilor
referitoare
la contracte
- Arhivare
documente

Vizite de
control/monitorizare
proiecte n
implementare

Gestionare sistem de
prefinanare
- Gestionarea
dosarelor de
rambursare/cererilor
de rambursare
- Pli ctre
beneficiari
- Arhivare documente
financiare

PROCEDURA DE MONITORIZARE CONTINU a ndeplinirii aciunilor propuse n cadrul


PDL - indicatori
Adiional fa de indicatorii propui pentru fiecare msur de finanare, sistemul de monitorizare i
evaluare de la nivelul GAL va avea n vedere dezvoltarea de indicatori specifici pentru fiecare faz
a implementrii strategiei n care este implicat.
FAZE ale implementarii
strategiei

GAL DELTA DUNARII

INDICATORI

Gestionarea procesului de
identificare, primire si selecie
a
proiectelor (pn la momentul
transmiterii rapoartelor de
selecie ctre CRPDRP)

Definitivarea procedurilor i a
documentelor operaionale
- Lansarea apelurilor de
propuneri de proiecte
- Comunicare informare cu
potenialii beneficiari
- Primirea propunerilor de
proiecte
- Verificarea eligibilitii
aplicanilor i a proiectelor i a
conformitii administrative a
propunerilor de proiecte
primite

Numr de apeluri de propuneri


lansate
Numr de evenimente publice
de
comunicare informare
derulate la nivelul teritoriului
Numr de activiti de sprijinire
a potenialilor beneficiari n
elaborarea de proiecte
Procentul proiectelor eligibile
din totalul proiectelor depuse
Numr de edine de selecie de

239

- Evaluarea tehnica i
financiar din perspectiva
criteriilor de
selecie la nivelul teritoriului
- Selectarea proiectelor propuse
spre finanare de ctre
Comitetul de Selecie al GAL
- Transmiterea rapoartelor de
selecie ctre CDRPDR/DADR
i a documentaiei aferente
- Arhivare documente
Evaluarea
proiectelor
propuse spre
finanare de ctre
gestionarul
fondurilor

GAL nu are responsabilitate


direct (GAL poate fi ns
observator-invitat pentru aceste
vizite)

Monitorizarea i
evaluarea
implementrii
proiectelor

Vizite de monitorizare proiecte


n implementare
- Gestionarea informaiilor
primare privind numrul i
tipul
proiectelor, durata lor i
parametrii tehnici i financiari
ai
acestora n varianta final,
transmis spre tiin de ctre
CRDPDR/DADR
- nregistrare evidene ale
progresului proiectelor n SIM
- Arhivare documente

Gestionarea
financiar a
implementrii
proiectelor

GAL va putea fi implicat


indirect n activitile de
monitorizare
a
derulrii
financiare a contractelor, n
calitate de cosemnatar al
contractelor de finanare

proiecte

Numr de vizite de
monitorizare a implementrii
proiectelor
- Rapoartele semestriale privind
programul de finanare sunt
aprobate de ctre Adunarea
General a GAL
- Funcionarea zilnic a SIM
verificat de ctre
CDRPDR/DADR prin
accesarea paginilor dedicate
rapoartelor sintez

PROCEDURA DE EVALUARE CONTINU - organizare, metodologie, indicatori


(Evaluarea realizrilor i rezultatele proiectului)
Din punctul de vedere al entitii care realizeaz evaluarea, aceasta se va realiza pe dou paliere:
- evaluare intern, realizat de personalul GAL i de organele statutare de conducere ale GAL pe
baza metodologiei minimale prezentate anterior;
- evaluare extern independent (realizat de ctre experi externi independeni) pe baza unei
metodologii agreate de ctre GAL. Procesul de selectie a evaluatorilor este stabilit n conformitate
240

cu prevederile comunitare relevante si va fi prezentat n detaliu n Termenii de Referinta specifici,


ce vor fi elaborati de ctre GAL Delta Dunarii.
Din punctul de vedere al momentului evalurii, vor exista dou tipuri de evaluri:
1. Evaluri intermediare, prin Rapoarte de evaluare intermediar. Acestea vor fi elaborate bianual
2. Evaluare final. Aceast evaluare va fi una ampl, care va msura succesul proiectului la nivel de
rezultate, obiective i impact.
Rapoartele de evaluare intermediar vor fi realizate de ctre organele statutare ale GAL. Evaluarea
final va fi elaborat, pe de o parte, de organele statutare ale GAL, dar se va apela i la o echip de
evaluare extern, independent.
GAL Delta Dunarii va folosi un sistem transparent de evaluare continu a aciunilor propuse n
cadrul Planului de Dezvoltare Local.
Rapoartele de evaluare vor cuprinde urmtoarele tipuri de informaii:
1-Informaii specifice despre msurile cuprinse n planul de dezvoltare locala
Denumirea msurii
Buget:
- buget total alocat
- buget total solicitat de ctre beneficiari la data raportrii
- buget contractat de beneficiari la data raportrii
Termene limit:
- termene de lansare expirate
- calendar aproximativ al lansrilor viitoare
Numr de proiecte:
- numr de proiecte depuse pe msur
- numr de proiecte declarate eligibile din punct de vedere administrativ
- numr de proiecte declarate neeligibilie din punct de vedere administrativ
- numr de proiecte contractate
- numr de proiecte respinse
- numr de proiecte aflate n faza de precontractare
- numr de proiecte implementate
2-Informaii generale despre stadiul implementrii planului de dezvoltare locala
Buget:
- procent solicitat din totalul bugetului teritoriului
- buget total solicitat de ctre beneficiari la data raportrii
- buget contractat de beneficiari la data raportrii
Numr de proiecte:
- numr total de proiecte depuse
- numr total de proiecte declarate eligibile din punct de vedere administrativ
- numr total de proiecte declarate neeligibilie din punct de vedere administrativ
- numr total de proiecte contractate
- numr total de proiecte respinse
- numr total de proiecte aflate n faza de precontractare
- numr total de proiecte ncheiate
3-Informaii despre proiectele depuse
Va exista o seciune public de date, preluat pe site-ul online, care va conine:
- denumirea proiectului
- aplicant
- msura pentru care s-a aplicat
- data depunerii proiectului
241

- bugetul total solicitat al proiectului


- obiectivul declarat proiectului
- status-ul proiectului: depus, n evaluare, aprobat-respins.
Observaie:
n cazul proiectelor aprobate se va trece:
- bugetul aprobat spre finanare
- procentul aportului propriu din costul total al proiectului
4-Informaii despre activitatea GAL
- numr sesiuni de comunicare informare susinute n perioada raportat
- numr total sesiuni de comunicare informare susinute n perioada de implementare a strategiei
de dezvoltare a teritoriului
- data i locul de desfurare al evenimentelor
- numrul participanilor la eveniment
- o scurt descriere a evenimentului
Pentru a fi uor de urmrit, rapoartele de monitorizare vor conine descrieri, dar vor cuprinde i date
structurate n form tabel i grafic.
Forma de prezentare a rapoartelor de evaluare:
a)GAL Delta Dunarii va actualiza periodic, cel puin bianual statusul indicatorilor de rezultat i de
progres pe pagina de internet a teritoriului, la seciunea FINANRI. Aceste informaii vor fi
publice tuturor potenialilor beneficiari, factorilor interesai la nivel de teritoriu Leader, dar i
factorilor externi.
b)GAL Delta Dunarii va pregti materiale informative coninnd elementele specificate la seciunea
de mai sus, care vor fi distribuite n cadrul mecanismului de comunicare informare: conferine,
seminarii, workshopuri, sesiuni de instruire.
c)GAL Delta Dunarii va pregti rapoarte de evaluare i de progres bianual, care vor fi trimise
structurilor Autoritii de Management i Ageniei de Pli. Rapoarte de monitorizare i evaluare
vor fi transmise instituiilor de mai sus i la cerere.
SISTEMUL DE CONTROL elaborat de Grupul de Aciune Local n scopul garantrii unei
utilizri corespunztoare a finanrilor, n linie cu regulile de eficien i conformitate, se inspir din
prevederile Regulamentului CE nr. 1290/1999, privind controlul financiar al interveniilor
cofinanate din fonduri comunitare i ale Regulamentului nr. 438/2001 care disciplineaz
modalitatea de aplicare. n special, acesta respect principiile unei definiri clare, alocrii i separrii
funciilor n cadrul GAL, exercitrii eficace a unor funcii i informrii organului abilitat cu privire
la efectuarea sarcinilor i la mijloacele implicate n realizarea aciunilor. Prin intermediul
previziunii adoptrii pistei de control respective, sistemul de control permite verificarea:
- corespondenei dintre datele sintetice certificate de APDRP pentru fiecare nregistrare a
cheltuielilor i documentaia justificativ pstrat la sediu sau la beneficiarii finali;
- alocarea i transferul resurselor comunitare i naionale disponibile.

242

PARTEA a -VIII a: ACIUNI DE COOPERARE I FUNCIONARE IN CADRUL


REELEI NAIONALE DE DEZVOLTARE RURAL
1. Cooperare
n cadrul axei LEADER, cooperarea reprezint o modalitate de a extinde experienele locale pentru
mbuntirea strategiilor locale, un mod de a avea acces la informaii i idei noi, de a face schimb
de experien i de a nva din experiena altor regiuni sau ri, in vederea stimularii i sprijinirii
inovaiei, pentru dobndirea de competene i mbuntirea lor.
Desi cooperarea inter-regionala si transnationala nu este ntotdeauna simpla, poate reprezenta
adesea cea mai importanta modalitate de obtinere a rezultatelor inovative si a celor de constructie
institutionala.
Integrarea unei dimensiuni transnationale si interteritoriale initiativelor locale, ajuta de asemenea, la
crearea identitatii UE pe lnga cea locala, regionala si nationala. Proiectele de cooperare concrete
trebuie sa aiba ca rezultat o valoare adaugata reala pentru teritoriu. Aceasta masura, va fi facilitata
si de sprijinul metodologic care se va baza, n principal, pe Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala
din Romnia si Reteaua Europeana.
In urma invitatiei adresate oficial de catre Consortiul pentru Dezvoltarea zonei Baix Ebre si
Montsia cu sediul in Tortosa/Spania, 9 persoane din grupul tinta al proiectului, s-au deplasat pentru
efectuarea vizitei de studiu, in perioada 19-23 mai 2010 in Spania, regiunea Catalunya/zona Delta
Ebrului.
Scopul vizitei in regiunea DelEbre a fost atat schimbul de experienta si dobanirea de bune practici,
cat si stabilirea premiselor pentru dezvoltarea unui viitor parteneriat.
Optiunea pentru regiunea DelEbre din Spania a fost motivata atat de necesitatea unui schimb de
experienta cu GAL-uri deja functionale, cat si de similitudinile dintre Delta Ebrului si Delta
Dunarii, zone asemanatoare ca relief, populatie si potential de dezvoltare-promovare.
Grupul de Actiune Locala Consortiul pentru Dezvoltarea zonei Baix Ebre si Montsia acopera o
suprafata de 1146,13 km 2, cu o populatie de 51.160 de locuitori si este cel mai sudic dintre cele 13
GAL-uri din regiunea Catalunya.
In urma discutiilor purtate cu partea spaniola de-a lungul intregului parcurs al schimbului de
experienta s-au conturat posibile obiective comune care ar putea fi puse in practica in cadrul unor
proiecte viitoare:
incurajarea unei economii turistice echilibrate si competitive
incurajarea infiintarii de locatii turistice cu caracter traditional si capacitate redusa
(adaptate conceptului de turism de nisa)
incurajarea infiintarii de mici intreprinderi care sa valorifice traditiile prin practici
ale calitatii, competitivitatii si inovarii
protejarea patrimoniului natural si cultural prin incurajarea investitiilor
prietenoase cu natura si cultura locala
promovarea activitatilor turistice alternative- agroturism, turism natural si cultural
aplicarea noilor tehnologii ale informatiei in conceptia si promovarea produsului
turistic
cresterea calitatii vietii in mediul rural prin sustinerea initiativelor generatoare de
locuri de munca, respectiv alternative de venit (in special pentru persoanele dezavantajate).

243

A se consulta documentele atasate la dosar, respectiv raportul deplasarii, invitatia de participare,


comunicatele emise in mass-media spaniola si poze justificative din cadrul deplasarii.
Pana la acest moment, exista initiat deja un schimb de experienta cu regiunea DelEbre din
Spania/Catalunya, colaborare ce a pus bazele premiselor, pentru dezvoltarea unui viitor parteneriat.
Parteneriat 1:
Optiunea pentru regiunea DelEbre din Spania a fost motivata atat de necesitatea unui schimb de
experienta cu GAL-uri deja functionale, cat si de similitudinile dintre Delta Ebrului si Delta
Dunarii, zone asemanatoare ca relief, populatie si potential de dezvoltare-promovare.
Grupul de Actiune Locala CONSORTIUL PENTRU DEZVOLTAREA ZONEI BAIX EBRE SI
MONTSIA acopera o suprafata de 1146,13 km 2, cu o populatie de 51.160 de locuitori si este cel
mai sudic dintre cele 13 GAL-uri din regiunea Catalunya. Axa centrala a strategiei Consortiului esta
data de includerea in cadrul economiei locale a activitatilor sectorului tertial, in special sectorul
turistic. Elementele principale sunt raul Ebru, zona port (muntoasa) si zona agricola unde este
localizat nucleul urban si patrimoniul cultural. Obiectivele principale ale strategiei consortiului
sunt diversificarea activitatii economice, crearea de noi locuri de munca si o activitate agricola
intensa care sa fie rentabila si sa compenseze dezechilibrul teritorial (media veniturilor populatiei se
afla sub media regiunii Catalunya). Astfel s-au conturat posibile obiective comune care ar putea fi
puse in practica in cadrul unor proiecte viitoare precum:
- incurajarea unei economii turistice echilibrate si competitive;
- incurajarea infiintarii de locatii turistice cu caracter traditional si capacitate redusa (adaptate
conceptului de turism de nisa);
- incurajarea infiintarii de mici intreprinderi care sa valorifice traditiile prin practici ale calitatii,
competitivitatii si inovarii;
- protejarea patrimoniului natural si cultural prin incurajarea investitiilor prietenoase cu natura
si cultura locala;
- promovarea activitatilor turistice alternative- agroturism, turism natural si cultural;
- aplicarea noilor tehnologii ale informatiei in conceptia si promovarea produsului turistic;
- cresterea calitatii vietii in mediul rural prin sustinerea initiativelor generatoare de locuri de
munca, respectiv alternative de venit (in special pentru persoanele dezavantajate).
Valoarea estimata pentru realizarea unui proiect comun este de aproximativ de 71.250 euro.
Parteneriat 2:
G.A.L. INTEGRAL, SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO RURAL din loacalitatea BULLAS,
Regiunea Murcia, Spania este cel de-al doilea GAL cu care a fost semnat un acord de
parteneriat;
Integral, Sociedad para el Desarrollo Rural, este o asociatie non-profit creata in iulie 1995 pentru
stimularea dezvoltarii socio-economice a zonelor din Nordvest, Rio Mula, Pedanias Altas de Lorca
si Sierra Espua din Regiunea Murcia si integrata prin colaborarea intre agenti publici si privati
existenti in teritoriu, interesati in dezvoltarea aceluiasi sector. Intre 2000-2006 aceasta asociatie a
gestionat Initiativa Comunitara Leader+, care a contribuit la dezvoltarea integrala a zonelor in care
societatea Integral a intervenit, imbunatatind abordarea teritoriala si corectand dezechilibrele
teritoriale.
In prezent, GAL-ul gestioneaza noul program Leader 2007-2013 (FEADER) dupa aprobarea
programului de dezvoltare zonala prezentat. Acest program constituie axa centrala a activitatii si a
strategiei Integral, fiind completata de proiecte care au scopul de a crea locuri de munca, de a
sprijini demararea de noi initiative ale intreprinzatorilor, de a ajuta la imbunatatirea competivitatii
244

IMM-urilor si adaptarea angajatilor, de a sustine integrarea femeii pe piata muncii in zona, de a


facilita accesul la noile Tehnologii de Informare si Comunicare (TIC) si pentru a incuraja activitatea
in acest nou sector, etc.
Domeniul de cooperare este turismului rural: Integrare si promovare a pensiunilor turistice
din zona rurala: rute, cooperare si patrimoniu local. Obiectivul principal il reprezinta animarea si
sprijinirea agentilor din zona rurala de a reflecta asupra potentialului teritoriului cu o perspectiva pe
termen lung. Printre obiectivele secundare se numara: noi forme de a valorifica patrimoniul natural
si cultural, imbunatatirea conditiilor din mediul economic pentru a infiinta noi locuri de munca si
imbunatatirea capacitatii de organizare a comunitatilor rurale implcate.
Avem in intentie ca in perioada de implementare a strategiei locale sa mai dezvoltam si un al treilea
parteneriat, cu un alt teritoriu similar din Romania sau UE, care sa aiba in vedere obiective, precum:
Dezvoltarea si valorificarea ariilor protejate NATURA 2000 prin schimb de bune practici.
Dezvoltarea tehnicilor de reciclare si compostare a deseurilor si producerea de energie verde.
Proiectele de cooperare care vor fi elaborate odata cu demararea procesului de implementare al
strategiei locale, vor avea urmtorul continut:
a)
Parteneriatul: tipul actorilor implicai, legturile dintre responsabilii de proiect i GAL
implicarea partenerilor locali n operaiunile prevzute.
b)
Integrarea n strategia teritoriului: integrarea n strategia teritorial, valoarea adugat a
proiectului, coordonarea cu alte aciuni derulate, valorificarea experienei cooperrii din afara
teritoriului.
c)
Tipul de proiect: Aciuni comune concrete (mai mult dect o intenie i/sau un schimb de
experien).
d)
Aspecte tehnice: fezabilitate tehnic, calendar, mecanismul de implementare, aspecte
practice, metodologie i organizare, indicatori de monitorizare, managementul proiectului.
e)
Aspecte financiare: buget realist i coerent, plan de finanare, deviz, fezabilitate financiar,
implicarea diverilor actori.
A se consulta documentele atasate la dosar, cu privire la intentiile de cooperare prestabilite.

2. Participarea GAL n cadrul RNDR


Gal Delta Dunarii intentioneaza sa participe la implementarea obiectivelor RNDR, obiective care
converg cu aspecte pe care strategia de dezvoltare rurala a teritoriului le are in vedere de atins.
RNDR va organiza actiuni gen training, informare, comunicare, etc., actiuni la care partenerii GAL
Delta Dunarii vor fi prezenti si activi.
Pentru identificarea altor GAL-uri care doresc s ntreprind proiecte de cooperare vom consulta
baza de date facilitata de RNDR i vom incerca elaborarea de proiecte inovatoare..
De asemenea, GAL Delta Dunarii intenioneaz s participe la activitatile retelei si pentru a-i face
cunoscut teritoriul i aciunile pe care le realizeaz. GAL Delta Dunarii se va inscrie la forumul
national permanent on line de discutii pentru parteneriate, prin intermediul caruia toti actorii
implicati n dezvoltarea rurala din Romnia si vor putea exprima opiniile si sugestiile privind
dezvoltarea zonelor rurale n legatura cu stadiul de implementare al PNDR. De asemenea va
participa la programele de instruire pentru Grupurile de Actiune Locala si va solicita informatii si
asistenta tehnica pentru realizarea actiunilor de cooperare inter-teritoriala si trans-nationala.
245