Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Notiunea, modalitatile si structura legii penale


Legea penala-act legislativ adoptat de Parlament care stabileste principiile si dispozitiile
generale si speciale ale drepului penal, determina faptele ce constituie infractiuni si prevede
pedepsele ce se aplica infractorilor.
Unica lege penala a RM este CP al RM.
Clasificarea legii penale:
1. Dupa tinderea domeniului de reglementare
Legi penale generale-contin o totalitate de norme penale sistematizate
Legi penale speciale-cuprind norme doar cu privire la unele institutii de drept penal sau
categorii aparte de infractiuni
2. Dupa caracterul lor
Legi penale ordinare- se adopta in conditii normale
Legi penale exceptionale- se adopta in conditii de ridicare brusca a criminalitatii sau de
razboi
3. In functie de durata lor de aplicare
Permanente- cu o durata nedeterminata
Temporare- se aplica pe o anumita perioada
Structura legii penale:
Partea generala- principiile si dispozitiile generale ale dreptului penal, conditiile raspunderii
penale, scopurile pedepsei, ordinea de aplicare a ei
Partea speciala- descrie aparte categoriile concrete de infractiuni si indica pedepsele pentru ele
Partile se impart in capitole
Capitolele in articole
Articolele in aliniate si in litere
2.Normele juridice penale
Legile penale sint alcatuite din norme penale.
Norma penala- o specie de norme juridice care prescrie reguli de drept penal precum si
sanctiunile aplicabile in cazul aplicarii acestora.
Clasificarea normei penale
1. Generale si speciale
2. Onerative si prohibitive
3. Unitare si divizate
Structura normei juridico penale speciale
Ipoteza-conditiile, imprejurarile dupa care se verifica infractiunea
Dispozitia - regulamentul care trebuie respectat in cadrul ipotezei
Sanctiunea - masura luata de lege care pedepseste infracturii
Tipuri de dispozitie
1. Simpla
2. Descriptiva
3. De trimitere
4. De blancheta (care face trimitere de alte acte normative)
5. Combinta
Tipuri de sanctiune
1. Absolut determinata
2. Relativ determinata
3. Alternativa- prevede mai multe tipuri de pedeapsa
4. Combinata- prevede mai multe tipuri de pedeapsa relative determinate

5. Absolut nedeterminata
3.Aplicarea legii penale in spatiu
Principii
Teritorialitatii- toate persoanele care au savirsit infractiune pe teritoriul RM urmeaza a fi trase la
raspundere penala in comformitate cu legea penala a RM. Exceptie fac parte crimele comise de
reprezentantii diplomatici ai statelor straine sau cele care in comformitate cu tratatele
internationale nu pot fi pedepsite
Cetateniei- cetatenii RM si apatrizii cu domiciliul permanent pe teritoriul RM care au savirsit
infractiuni in afara teritoriului RM sint pasibili de raspundere penala dupa LP a RM daca
persoana na fost supusa raspunderii penale in tara in care a savirsit infractiunea
Universalitatii- daca infractiunea sa comis in afara tarii, subiectul infractiunii este cetatean strain
sau apatrid care nu domiciliaza pe teritoriul RM, vinovatul nu sa tras la raspundere penala pentru
fapta data in strainatate, infractiunea poarta caracter international, atunci infractorul poate fi
pedepsit comform LP a RM
Realitatii- daca infractiunea sa comis in afara tarii, subiectul infractiunii este cetatean strain sau
apatrid care nu domiciliaza pe teritoriul RM, vinovatul nu sa tras la raspundere pentru fapta data
in strainatate, infractiunea este indreptata impotriva drepturilor si libertatilor cetateanului RM,
atunci infractorul este atras la raspundere penala comform CP al RM
Teritoriul RM- intiderea de pamint si ape cuprinse intre frontiere cu subsolul si spatiul
aerian al acestora
Stratosfera
Spatiul maritim- 12 mile maritime de la tarm
Self continental- Zona economica exclusiva(care apartine doar acestei tari)- 200 mile maritime
de la tarm
Teritoriul Navelor inregistrate in RM (maritime, fluviale, aeriene), daca in tratatele internationale
nu se prevede altfel
Locul savirsirii faptei- locul unde a fost savirsita actiunea sau inactiunea prejudiciabila
(care a vatam onoarea cuiva) indiferent de timpul survenirii (aparitiei spontane a) urmarilor
4.Aplicarea legii penale in timp
Legea penala intra in vigoare
1. La data expresa (cocreta) prevazuta in lege
2. La data publicarii in monitorul oficial
Legea penala iese din vigoare
1. Abrogare (scoaterea din vigoare) expresa- se anuleaza prin alta lege
2. Abrogare tacita (subinteleasa), inlocuirea- apare o lege noua care reglementeaza aceeasi materie
3. Autoabrogare- cazul legilor temporare
4. Caderea in desuitudine(legea deja nu are ce reglementa)- dispar acele relatii pe care le
reglementa legea
Modalitati de aplicare ale legii penale in timp
1. Principiul activitatii imediate- legea intrata in vigoare se aplica inainte
2. Principiul ultraactivitatii- legea veche, daca este mai blinda decit cea noua, continua sa se aplice
dupa abrogare pentru faptele comise in perioada ei de activitate
3. Principiul retroactivitatii- legea interpretativa (care explica sensul) si legea noua, care este mai
blinda se aplica faptelor comise pina la intrarea sa in vigoare
Se considera mai blinda acea lege care
1. Decriminalizeaza fapta

2. Micsoreaza pedeapsa- prevede o pedeapsa alternativa (care ofera posibilitatea de a alege din mai
multe feluri de pedeapsa una mai blinda) mai blinda, inlatura pedepsele complementare
(adaugatoare)
3. Altfel usureaza situatia infractorului- prevede un regim mai blind, posibilitatea eliberarii de
pedeapsa
Timpul savirsirii faptei- timpul cind a fost savirsita actiunea sau inactiunea prejudiciabila
indiferent de timpul survenirii urmarilor
5.Interpretarea legii penale
Interpretarea legii penale- operatiunea logico-rationala de lamurire a continutului unei legi
penale pentru aflarea si explicarea intelesului real al legii potrivit vointei legiuitorului
Modalitati de interpretare
1. Dupa subiectul (persoana fizica sau juridica) care o efectueaza
Legala- de catre organul care a emis legea (parlamentul) printro alta lege (Cap. XIII CP)
Judiciara- se efectueaza de catre judecatori la cererea fiecarui caz concret. Curtea Suprema
de Justitie generalizeaza practica si emite hotariri de interpretare de care se conduc
judecatorii
Doctrinara sau stiintifica- se face de catre teoreticieni in manuale, tratate, articole si nu are
efecte juridice
2. Dupa metoda de interpretare
Gramaticala- se analizeaza sintactic si gramatical
Logica sau rationala- se analizeaza prin intermediul logicii formale
Istorico-juridica
Sistematica(grupeaza normele intr-un sistem)- corelatia cu alte norme de drept (lit (b), alin
(2), art. 309) trimitere la art. 152 si 151
3. Dupa volum
Declarativa(care spune in fata)- ceea ce e scris coincide cu ceea ce intelegem
Restrictiva(care restringe, limiteaza)- cind intelesul real se reduce (art. 207)
Extensiva(care largeste)- sensul normei este mai larg decit al textului (art. 205)

S-ar putea să vă placă și