Sunteți pe pagina 1din 6

Colegiul National Liceal “Alexandru Odobescu” Pitesti CLASA a X-a

Proiectarea activitatii didactice la DISCIPLINA BIOLOGIE PLANIFICARE ANUALA


Prof. Stefania Daliana Rabolu An scolar 2006-2007
Ritmicitate: 1 ora /saptamana

COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE SPECIFICE


1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie 1.1. Culegerea de date din surse variate de informare/ documentare în scopul
asimilării de cunoştinţe despre structura şi funcţiile organismelor
1.2. Recunoaşterea organelor şi sistemelor de organe vegetale şi animale în
scopul comparării lor
1.3. Identificarea structurii microscopice a organelor vegetale şi animale în
vederea explicării relaţiei dintre structură şi funcţie
2.1. Utilizarea investigaţiei pentru evidenţierea structurii şi funcţiilor organismelor
2. Explorarea sistemelor biologice
2.2. Prelucrarea rezultatelor obţinute din investigaţii şi formularea concluziilor
3.1. Reprezentarea structurii şi funcţiilor organismelor pe baza modelelor
3. Utilizarea şi construirea de modele şi
algoritmi in scopul demonstrării 3.2. Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare şi de rezolvare de
principiilor lumii vii probleme
4.1 Utilizarea corectă a terminologia specifice biologiei în diferite situaţii de
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect
comunicare
terminologia specifică biologiei
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor despre influenţa factorilor de mediu
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi asupra funcţiilor organismelor
metodelor de lucru specifice biologiei în
contexte noi 5.2. Explicarea şi aplicarea unor reguli şi procedee de protejare a sănătăţii proprii şi
a mediului
5.3. Realizarea de conexiuni intra, inter şi transdisciplinare

1
Nr. Denumirea capitolului Numarul de ore Perioada calendaristica
crt. Unitati de invatare alocate
I. TESUTURI VEGETALE SI ANIMALE 3
A. Tesuturi vegetale 1
B. Tesuturi animale 2
II. STRUCTURA SI FUNCTIILE FUNDAMENTALE ALE 27 SEMESTRUL I
ORGANISMELOR VII 18 saptamani
1. Functii de nutritie 16 3+6+3+4=16 ore p +2 e
A. Nutritia 6
B. Respiratia 3
C. Circulatia 4

D. Excretia 3
2. Functii de relatie 7 SEMESTRUL II
A. Sensibilitatea 6 17 saptamani
B. Locomotia la animale 1 3+7+4+1=15 ore p +2 e
3. Functia de reproducere 4
1. Reproducerea la plante 2
2. Reproducerea la animale 2
III. DEZECHILIBRE ECOLOGICE 1
RECAPITULARE -EVALUARE 2 SEMESTRUL I
RECAPITULARE -EVALUARE 2 SEMESTRUL II

2
Colegiul National Liceal “Alexandru Odobescu” Pitesti Clasa a X-a
Proiectarea activitatii didactice la DISCIPLINA BIOLOGIE Planificare semestrul I
Prof. Stefania Daliana Rabolu An scolar 2006-2007
Ritmicitate: 1 ora/ saptamana

Total ore =18


Nr. Unitati de invatare Competente Continutul tematic al unitatilor de Numar Saptamana Observatii
crt. specifice invatare de ore
vizate alocate
I. A. TESUTURI VEGETALE SI 1.1 1. Tesuturi vegetale (embrionare, 1 S1
ANIMALE 1.3 definitive)
B. 3.1 2. Tesuturi animale (epiteliale, 1 S2
3.2 conjunctive -sangele)
4.1 3. Tesuturi animale (muscular, nervos) 1 S3
4.2

II. II. STRUCTURA SI 4. Nutritia autotrofa Frunza –structura, rol 1 S4


FUNCTIILE 5. Fotosinteza (definitie, ecuatie chimica, 1 S5
FUNDAMENTALE ALE 1.2 faze, importanta)
II. 1 ORGANISMELOR VII 2.1 6. Nutritia heterotrofa saprofita, parazita, 1 S6
Functii de nutritie 2.2 simbiotrofa, mixotrofa
3.2
A. Nutritia 4.1 7. Recapitulare -evaluare 1 S7
4.2 8. Digestia (definitie, tipuri) Sistemul 1 S8
5.1 digestiv la mamifere
5.3 9. Digestia si absorbtia la om 1 S9
10. Boli ale sistemului digestiv la om 1 S 10
(cauze, manifestari, prevenire)
B. Respiratia 11. Respiratia (definitie, tipuri). 1 S 11
Respiratia la plante

3
12. Sistemul respirator la mamifere 1 S 12
1.2 (localizare, structura). Mecanismul
2.1 ventilatiei pulmonare la om
2.2 13. Boli ale sistemului respirator la om 1 S 13
3.2 (cauze, manifestari, prevenire)
C. Circulatia 4.1 14. Circulatia la plante 1 S 14
4.2 Structura primara a radacinii si tulpinii la
5.1 angiosperme dicotiledonate (LP)
5.3 Absorbtia apei si a sarurilor minerale de
catre plante
Evidentierea circulatiei sevei brute si a
sevei elaborate in corpul plantei (LP)
15. Determinarea grupelor sangvine (LP) 1 S 15
16. Sistemul circulator la mamifere 1 S 16
17. Boli ale sistemului circulator la om 1 S 17
(cauze, manifestari, prevenire)
18. Recapitulare –evaluare (nutritia, 1 S 18
respiratia, circulatia organismelor vii)

4
Colegiul National Liceal “Alexandru Odobescu” Pitesti Clasa a X-a
Proiectarea activitatii didactice la DISCIPLINA BIOLOGIE Planificare semestrul II
Prof. Stefania Daliana Rabolu An scolar 2006-2007
Ritmicitate: 1 ora\ saptamana

Total ore =17


Nr. Unitati de invatare Competente Continutul tematic al unitatilor de Numar Saptamana Observatii
crt. specifice invatare de ore
vizate alocate
II. D. STRUCTURA SI 1.2 1. Excretia la plante 1 S1
FUNCTIILE 2.1 2. Sistemul excretor la mamifere 1 S2
FUNDAMENTALE ALE 2.2 Configuratia externa si structura
ORGANISMELOR VII 3.2 rinichiului (LP)
Excretia 4.1 3. Boli ale sistemului excretor la om 1 S3
4.2 (cauze, manifestari, prevenire)
5.1
5.3
2. Functii de relatie 4. Sensibilitatea si miscarea la plante 1 S4
A. Sensibilitatea 5. Sistemul nervos la mamifere (maduva 1 S5
1.2 spinarii)
1.3 6. Sistemul nervos la mamifere (encefalul 1 S6
2.2 –componente, localizare, rol)
5.1 7. Boli ale sistemului nervos central la om 1 S7
(cauze, manifestari, prevenire) si factori
de risc
8. Organe de simt la mamifere (ochi, 1 S8
ureche) –structura, rol, deficiente
9. Organe de simt (piele, nas, limba) – 1 S9

5
B. Locomotia la animale 1.2 10. Sistemul locomotor la mamifere 1 S 10
2.2 (scheletul si musculatura membrelor)
Recapitulare –evaluare (functii de relatie)
3. Functia de reproducere 11. Reproducerea asexuata la plante 1 S 11
12. Organe de reproducere si 1 S 12
reproducerea sexuata la angiosperme
(structura si functiile florii, alcatuirea
1.2 semintei, tipuri de fructe)
2.2 13. Reproducerea sexuata la om 1 S 13
5.2 Sistemul reproducator masculin si feminin
(localizare, structura, rol)
14. Boli cu transmitere sexuala (cauze, 1 S 14
manifestari, prevenire), planificarea
familiala
III. DEZECHILIBRE 1.1 15. Dezechilibre ecologice (cauze, efecte, 1 S 15
ECOLOGICE 3.2 masuri de combatere)
5.2
5.3
16. Recapitulare –evaluare (tesuturi, 1 S 16
functii de nutritie)
17. Recapitulare –evaluare (functii de 1 S 17
relatie, reproducere, dezechilibre
ecologice)