Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 2 Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. Tranziia de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: Practica economica si manageriala in organizatii romneti - PRACTOR
Beneficiar/ Partener: Academia de Studii Economice din Bucureti
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/141010

FI DE NSCRIERE

Subsemnatul(a) __________________________________________________ nscut()


la

data

de

_________________

___________________,

in

fiul/fiica

localitatea
lui

_______________________

_________________________

jud./sect.
si

al/a

___________________________ posesor al BI/CI, seria ______, nr.____________, eliberat de


______________________,

la

____________________________,

data
cu

de

domiciliul

___________________,
in

localitatea

CNP

_________________

_______________________________jud./sect._____________________________,
str.___________________________________________, nr._____, bl. ____, sc.___, et.____,
ap._______, telefon ______________________, email ______________________________
student al Facultii __________________________, an de studiu _______ solicit s particip la
activitile de practic organizate in cadrul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141010 Practic
economic i managerial n organizaii romneti - PRACTOR.

Data

Nume prenume

__/__/____

Semntura