Sunteți pe pagina 1din 17

LeciaI

Matrici,determinani,sistemedeecuaiiliniare
Determinani,minori,regulaLaplace,regulaCramer.
Spaiulvectorial,pecorpulcomutativ K,desemnatprin Mm,n( K ) (resp. Mn( K )n
cazulm n)almatricilordetip(m,n)cuelementeledinK(nceleceurmeaz,uneoriK
poatefidoarinelcomutativunitar).
nmulireamatricilor,matriciinversabile,ranguluneimatrici.
Sistemedeecuaiiliniare(teoremaKroneckerCapelli,teoremaRouch).
Sistemedeecuaiiliniareiomogene.
Completripentrumatrici
Formula Binet Cauchy. Fie A:=[ aik]dinMm,n( K ),B:=[ bik]dinMn,m( K ) i
m n.Atunci

det AB

1 k 1 ... k m n

a1k

...

a1k

amk

...

amk

bk

11

...

bk

bk

1m

...

bk

mm

Pentruascurtascriereasevafolosinotaia:

i1 . . ip
j ..j
1 p

desemneazminorulmatriciiMalctuitculiniilei1,...,ipicoloanelej1,

...,jp.

a1r br 1

r1 1

C :=AB =

a 1r br m

...

...

am r b r 1
1

rm 1

r1 1

am r

rm 1

.UrmrindcoloaneleluidetCsepoate

b rm m

scrie
n

det C = . . .
r1 1

rm 1

a1 r br 1 . . . a1 r br m

i nc, observnd factorul comun la


am r br 1 . . . am r br m
1

r1 1

rm 1

1 ... m
b r1 1 . . . b r m m . n sum se afl n m
r1 . . . rm

fiecare coloan, det C = . . . A

termeniiaceia,lacarenirulr1,...,rmdoisaumaimulitermenisuntegali,suntegali

1 ... m
br 1 ... br
r1 . . . rm

cu0,astfelcdet Cestesumaa A n termeni A

m lacarer1,..

.,rmsuntdiferiidoictedoi.idistribuimn C n grupe,punndntrogruppeaceia
care difer doar prin succesiunea indicilor r1, . . . , rm, prin urmare det C

1 ... m
Tk 1 , . . ., k m , T
k ,...,k := = A
bi 1 . . . bi
1

1 k 1 . . . k m n

permutarea

k1 . . . k m

i1 . . .

. Ori

im

i1 . . . im

1 ...

1 ...

= = ( )A

i1 . . . im

, unde este

k1 . . . k m

k1 . . . k m

( )signatura lui :=

i1 . . .

( =(1) =(1)t, numrul inversiunilor

im

prezentatede , tnumrultranspoziiilorncareaceastasedescompune),deci Tk1,...,km =

1 ... m

A
k1 . . . k m

( )bi 1 . . . bi

. Pe de alt parte,

i1 . . .

bi11
im

1 ...

1 ...

j1 . . .

jm

k1 . . . k m

...bim m =

( ) bk j . . . bk
1 1

Sm

k1 . . . k m

Exemplu.A =

bk j . . . bk j , astfel c Tk1,...,km =A
1 1
m m

m jm

1 ...

=A

k1 . . . km

1 ... m

k1 . . . k m

ideciconcluzia.

1 0 1 2 t ,detAB =?Termeniisumeisuntdai
1 0 1 2
,
B

3 2 1 0
3 2 0 1

decuplurile(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4),
detAB =

0
2

1 0 1 3
1 1 1 3
1 2 1 3
0 1 0 2
3 2 0 2 3 0 1 1 3 1 2 0 2 0 1 1

2 0
1 2

2
1 2 1

0
0 1 2

1
0

=30.

Corolar.A,B Mn(K) detAB=detAdetB.


At. Fie A :=[ aik] din Mn(K). At:=[ bik], unde bik=aki, i, k =1, n (matricea
transpus;cndA =At,Asenumetesimetric).
A .Fie A :=[ aik]matrice din Mn(K). Senoteaz A :=[ bik],unde bik=Aki, i,k =
=1, n , Akicomplementul algebric alelementului aki.Avem A A =A A =(detA) E, E
matriceaunitate,prinurmarecndAestenesingularA1=

1
A .
det A

Matrice complex (matrice real). Toate elementele ei sunt numere complexe


(numerereale).
Matricetriunghiular.MatriceaA :=[ aik]dinMn(K)esteprindefiniietriunghiular
superior(resp.triunghiularinferior)cndi >k aik=0(resp.i <k aik=0).DacA
estetriunghiularsuperioriinferior,easenumete matricediagonalisedesemneaz
prindiag{a11,a22,...,ann}.
Matricenilpotent.AdinMn(K)senumetenilpotentdac pnNa..Ap=0.
p

f (A).Fie A matricedin Mn(K)i f polinomdin K [ X ], f (X)= ak X p k .Prin


k0

definiief (A)=a0Ap+a1Ap1+...+ap1A +apE,Ematriceaunitate.Dacf =g+hresp.f


=gh,gihdinK [ X ],atuncif (A)=g (A)+h (A)resp.f (A)=g (A)h (A).
Identificri.xi,i =1, n fiindelementedin K,sevatrecefravertismentifra
schimbanotaiadelavectorulx : =(x1,...,xn)dinK nlamatricealiniex =[x1xn],sau
lamatriceacoloan x =[x1 xn]t,saulaliniaoricoloanauneimatricicuelementelen
succesiuneax1,,xn.
Partiionare n blocuri. Fie A :=[ aik] matrice din Mm,n(K). Fixm urmtoarele
pacheteL1,L2,...,Lpdeliniiconsecutive:L1cuprimelei1linii,L2cuurmtoarelei2linii,
L3cuurmtoarele i3linii,...,Lpcuultimele iplinii.Seobservc i1+i2+...+ ip=m.
Fixmiurmtoarelepachete C1,C2,...,Cqdecoloaneconsecutive: C1cuprimelek1
coloane, C2cuurmtoarele k2 coloane,..., Cq cuultimele kq coloane. Seobservc
k1+k2+...+kq=n.LiniiledinL1icoloaneledinC1determinsubmatricea A11,liniile
dinL1icoloaneledinC2determinsubmatriceaA12,...,liniiledinL1icoloaneledin
Cq determin submatricea A1q. Trecnd la L2 seobinnmodasemntorsubmatricile
A21,..., A2q,...,trecndla Lp seobinsubmatricile Ap1,..., Apq. Auv , u =1, p ,
v =1, q senumescblocuri,elerealizeazprindefiniieopartiionarealuiA.Depild,

2 1 4 0
2 1 4
0
0 2 4 0 [ A 11 A 12 ], unde A 11 0 2 4 , A 12 0 .


MatriceaAdinMn(K)esteprindefiniiecuasidiagonaldaceaadmiteopartiionare
nblocuri Auv, u,v = 1, m , m 2a.. u v Auv=0iarmatricile Auu, u =1, m sunt
ptrate. n acest caz se ntrebuineaz notaia A =diag{A11, . . . , Amm}. Avem
m

detA = det Ai i .
i=1

Regulanmuliriisegeneralizeazlamatricipartiionatenblocuri.
1.1Teorem.FieA:=[ a ik]dinMm,l (K)cublocurileA uv detip(mu,lv),u=1, p ,
v=1, q iB:=[ b ik]dinMl,n(K)cublocurileB vw detip(lv,nw),v=1, q ,w=1, r .
q

AtuncimatriceaprodusABestepartiionatnblocurileCuw:= A uv Bvw , u = 1, p ,
v=1

w=1, r .
Cuw estedetip(mu, nw)ccifiecaretermenareacesttip.Seconsidermatricea

C ... C
1r
11

C :=

,corectcciCu1,Cu2,...,CuraumuliniiiarC1w,C2w,...,Cpw
C p1 . . . C p r

aunwcoloane.UrmeazaartacC =AB,adic,dacC :=[ cij],atuncicij= ais bsj ,


s1

i =1, m ,j =1, n .ntradevr,fiecijaflatnpoziia(k,t)abloculuiCuw,atuncicij este


sumaelementeloraflatenpoziia(k,t)nmatricileAuvBvw,v =1, q .Darelementulaflat
npoziia(k,t)amatriciiAuvBvw estesumaproduseloracelorlvelementedinliniakalui
AuvcuelementelecoloaneitaluiBvw.OrielementelelinieikdinAuvcoincidcuanumite
elemente ale liniei i din A i anume cu elementele ais unde s variaz conform cu

inegalitile: s l1 dac u =1;


asupra

cij=

elementelor

u 1

k =1

k =1

lk s lk dac u >1. Raionnd asemntor

coloanei

din

Bvw

l1

l1 l2

s 1

s l1 1

s l lq 1

s1

ais bsj ais bsj . . . ais bsj = = ais bsj

se

obine

(l1+l2+ . . .+

lq=l l1+...+lq1=l lq).


Exemplu.A =diag{A1,...,Am} Ak=diag{A1k,...,Amk} k dinN.

Metoda reducerii. D un algoritm excelent pentru a calcula inversa unei matrici,


algoritmcareseblocheazcndaceastanuesteinversabil.Metodaarelabazobservaia
Dac C [ AE ]=[ EB ],A,B,CdinMn(K),Ematriceaunitate,atunciB=C=A1.
[EB]=C [AE]

1.1

[CACE]=[CAC]ideciconcluzia.

Seconsidermatriceadetip(n,2n)

a11 a12 . . . a1n


a21 a22 . . . a2n
U :=[AE]=

a a ... a
n1 n2
nn

1
0

0 ...
1 ...

0 ...

0
0

(liniaverticalajutndesfurareaalgoritmului,lancheiereaacestuiandreaptaeiseafl
matriceacutat A1).Seefectueazlamatricea Utransformrielementare numaiasupra
liniilor acesteia (nmulirea unei linii cu 0 din K, adunarea la o linie a altei linii
nmulitcu din K,schimbareantreeleadoulinii;fiecaredintreacestea revinela
nmulirealastngaaluiUcuomatricedetip(n,n)inversabil,vezi1.4,1.5,1.6)pnse
ajunge la o matrice de forma [EB]:TpTp1. . . T2T1[AE]=[EB]. Conform cu ultima
afirmaie,B =A1.Iatdesfurareacalculelor.Presupunema11 0,elsepunenchenari
devine pivot (dac a11=0ichiarcoloanantiaeste0,algoritmulesteblocat, A nueste
inversabil;dacal1 0,seschimblinia1culinial).Matriceaurmtoareaalgoritmului
esteU1:=[bik]detip(n,2n)undeprimalinieprovinedinliniapivotuluimpritlapivot
iarcelelalteseobindinliniapivotuluicureguladreptunghiului ianume
linia2:b21=0,b22=a22 a12,b23=a23 a13etc.,unde =

linia3:b31=0,b32=a32 a12,b33=a33 a13etc., =

a21
a11

a31
a11

..................................................
linian:bn1=0,bn2=an2 a12,bn3=an3 a13etc., =

an1
a11

(pefiecarelinie esteconstant;vizualizeazregula!).Astfelprimacoloandin U1 are


elementele1,0,...,0.Algoritmulcontinu.Dac bj2=0,2 j nblocare, Anueste
inversabil, iar dac bl2 0,2<l n,se schimb linia 2cu linia l i astfel se poate
presupune b22 0. Acesta se pune n chenar devenind pivot i se trece la matricea
urmtoareU2:=[cik]alecreiliniisunt
linia2:liniapivotuluimpritlaacesta

linia1:c11=1,c12=0,c13=b13 b23,c14=b14 b24etc., =

b12
b22

.......................................................
linian:cn1=0,cn2=0,cn3=bn3 b23,cn4=bn4 b24etc., =

bn2
b22

(seobservcpnncoloanacecorespundepivotuluiliniilenusufernicioschimbare
iardeasupraisubelementul1este0).a.m.d.DacAesteinversabil,Un=[EA1].

2 1 0 0
3 2 0 0

Exemplu.A =
1

2
1

U =
1

A1=?

1 3 4

2 1 2 3

0 0 0 1 0 0

3 4 0 0 1 0

U1=

0 1 0 0 3 2 0 0

1 1 1 0

0 0 2 3 7

1 0 0 0
2
1
0
0 1 0 0 3
2
0

4
1
1
1
U3= 0 0 1

3
3
3
3

1
23 14
2
0 0 0

3
3
3
3

0 1 0 0 3

U4=
0 0 1 0

2
3
0
0 0
2
2
1
1
0
3 4
2
2
0 2 2 3 1

0 0 0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

1
2

0 1

1 0 0 0

0 0

1 0 0

U2=
0 0 3 4

2
1

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0

2 1 2 3 0 0 0 1

0
0

0
0

0
0

1
.A seaflladreaptalinieiverticale.

31 19 3 4

0 0 0 1 23 14 2 3

Completripentrusistemedeecuaiiliniare
n

Se consider sistemul de m ecuaii liniare cu n necunoscute (1) ais x s =bi,


s=1

i =1, m , aij, bi K, K corpcomutativ. Dac A :=[aij], B :=[b1 ... bn] t iseadopt


notaia matricial x :=[x1 . . . xn] t pentru necunoscute, atunci (1) poate fi transcris
matricialAx =b.MulimeasoluiilorsistemuluiliniariomogenAx =0esteunsubspaiu
vectorialalluiK n,elsenoteazKerA.
1.2dimKerA=n rgA.
Demonstraia ine seam de rezolvarea sistemului liniar i omogen. Notm

A11
A21

r :=rgA.SepoateadmitepartiionareaA =

A12
cudetA11minorprincipalise
A22

considerejvectordinK nrcarenpoziiajare1iarncelelalte0, jvectordinK negalcu

A 1 A e
1 1 12 j

,j =1, n r ifieEsubspaiulvectorialalluiK ngeneratde 1,...,


e

j
nr. Acetia fiind liniar independeni, dimE =n r i se va arta c E =KerA.

A1 1 A1 2 A111 A1 2 e j 2 .1

0
0

E KerA. A j =

ej
0

A2 1 A2 2
A2 1 A1 1 A1 2 e j A2 2 e j
=0, deoarece A11x' + +A12ej=0 A21x' + A22ej=0 i cum x' = A111 A12ej , rezult
A21A111 A12ej++A22ej=0.KerA E.ntradevr,dac(2) Ax =0,fie x t=[ x1tx2t]cu
n r

x2 K

(2)

,deci x2= je j , j Kicumx1

nr

j1

MetodaGauss.Seconsidersistemuldenecuaiiliniarecunnecunoscute

n r

A11 A12 x 2 ,avem x = j j .


j1

a11 x1 a1 2 x 2 . . . a1 n x n a1 n 1

a 2 1 x 1 a2 2 x 2 . . . a 2 n x n a2 n 1
(3)
,aik K,Kcorpcomutativ.
..................................
an 1 x1 an 2 x 2 . . . an n x n an n 1
Dac a11 0(coeficientprincipal),mprindnprimaecuaiedela(3)cu a11,(4) x1 +
+b2x2+...+ bnxn=bn+1.Senmuleten(4)succesivcu a21, a31,..., an1 ise
adunrespectivadoua,atreia,...,anaecuaiedin(3),rezult

a1 x a 1 x . . . a1 x a1
22 2
23 3
2n n
2 n 1

1
1
1
1
a32
x 2 a33 x 3 . . . a3 n x n a3 n 1
.
..................................
a1n 2 x 2 a1n 3 x 3 . . . a1n n x n a1n n 1

(5)

n(5)necunoscuta x1afosteliminatiar(4)+(5)esteechivalentcu(3). Dac a22 0


(coeficientprincipal)serepetprocedeulpentruaeliminanecunoscutax2,seobine(6)
1

x2+ b 2 x 3 . . . bn x n = bn1 ,

a2 x a2 x . . . a2 x a2
33 3
34 4
3n n
3 n 1

2
2
2
2
a43
x 3 a44 x 4 . . . a4 n x n a4 n 1
..................................
an23 x 3 an2 4 x 4 . . . an2 n x n an2 n 1

(7)

iar(4)+(6)+(7)esteechivalentcu(3)etc.,inipotezactoicoeficieniiprincipalisunt
0,seobinesistemul,echivalentcu(3),

x 1 b2 x 2 . . . b n x n b n 1

1
1
1
x 2 b3 x 3 . . . bn x n bn1
..................
n 2
n 2
(8)
x b x b
n 1 n n n 1 n 1
a n n 1

n 1
n 1
x

b
,
b
:

.
n n 1 n 1
n 1
a
nn

(8)serezolvdejosnsus.
Fie B matricea coeficienilor necunoscutelor la (8). innd seam de operaiile
9

efectuate, avem 1=detB =

det A
1
22

n 1

a11 a a33 . . . ann

, prin urmare metoda Gauss poate fi

folositipentruacalculadeterminani.Deasemenieapoatefifolositipentruainversa
n

matrici.ntradevr,dac A : =[ aik],A1: =[ xik]atunci AA1=E

ais xsk

,i,

ik

s=1

k ==1, n ,adicnsistemedeecuaiiliniarecun2necunoscute,darlacaremetodaGauss
poatefiaplicatsimultan,toatesistemeleavndaceeaimatriceA.
Metodardciniiptrate.Seconsidersistemuldeecuaiiliniarenscrierematricial
(9) Ax =b, A Mn(C) simetric, b Cn. Se pune A n forma A =T tT cu T = =[ tij]

triunghiular superior. Elementele tij se obin evident din t11= a11 ; t1 j

i 1

= 2, n ; t ii

aii t , i 2, n ; t ij
s 1

2
si

a1 j
t11

aij tsi tsj , 1 i <j n;


t ii
s 1

, j =

i 1

tij=0

1 j <i n. Dac tii 0 pentru i =1, n , (9) are soluie unic deoarece
detA =detT tdetT =(detT) 2.(9)sedespicn(10) T ty =b (schimbaredenecunoscut
y =Tx),careserezolvdesusnjos,i(11)Tx =y,careserezolvdejosnsus.
MetodaCholescky.Seconsidersistemuldeecuaiiliniarenscrierematricial
(12) Ax =b, A Mn(K), b K n, detA 0. Se pune A n forma A =BC, B =

b11
b
21
=
...
b
n1

0
b22
...
bn 2

... 0

... 0
, C =
......

. . . bn n

1
0
...
0

c12
1
...
0

. . . c1 n
. . . c2 n
unde,evident, bi1=ai1 i =1, n ;
......
. . . 1

bij=aij
j 1

bis csj , 1<j i n; c1j=


s 1

10

a1 j
b11

, j =1, n ; cij=

i 1

aij bis csj ,


bii
s 1

1<i <j n (detA 0 detB 0 bii 0, i=1, n ). (12) se despic n By =b i


Cx =ycumatricitriunghiulare.
Observaie. Dintre toate metodele cunoscute, metoda Cholescky pentru obinerea
soluieiunuisistemdenecuaiiliniarecunnecunoscutefolosetecelmaimicnumrde
operaiidecorp(x+y,x y,xy,

x
y

)ianume

1
6

n(n+1)(4n 1)+n (n 1).

MetodaMorris(metodaescaladei).Fiesistemuldeecuaiiliniare
n

(13) ai s x s ai n 1 =0, i =1, n , aik, ain+1 K, K corp comutativ, aik=aki, i,k =


s=1

1, n ,detA

0. Seconsider,pentrufiecare p,2 p n +1,sistemulde p 1ecuaii

liniarecup 1necunoscute

a y ... a y a 0
1p 1 p 1 1p
11 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

ap 11 y1 ... ap1p1 yp1 ap1p 0

p 1

ifiet1p,t2p,...,tp1posoluieaacestuia(presupunemcexist).Astfel(14) ai s t s p
s 1

++aip=0, i =1, p 1 ievident t1n+1, t2n+1,..., tnn+1 este soluia lui (13). Seiau
matricile

1 t12 t13 . . . t1 n 1
. . . a1 n
a1 n 1
0 1 t
. . . t 2 n 1

23

. . . a2 n
a2 n 1

0 0 1
t 3 n 1

... ...
... , T


. . . an n
a n n 1

0 0 0
t n n 1

. . . a n n 1 a n 1 n 1
0 0 0
1
~
unde an+1n+1esteunelementoarecaredinKsupusdoarlacondiia det A
0 (exist,
~
~
ccidetA 0).Evident A t A .Fie(15) C =[ cik]:=T. inndseamde(14),din
a11
a12
a
a22
21
~ ...
...
A
a
an 2
n1
a1 n 1 a2 n 1

(15)seobineci1=ai1,i =1, n 1

11

(16)1<l n +1:

l 1

r 1

cil air t rl ail , l i n 1

.Astfel C estetriunghiularinferior

cil 0 , 1 i l .
icumdetC 0(vezi(15)),rezultcii 0,i =1, n 1 .nsfrit,sepuneCnforma
(17) C =C0,unde,dac =[ ik], i <k ik=0,iar C0=diag{c11,..., cn+1n+1},prin

urmare, din (17), (18) il =

ci l
cl l

, 1 l i n +1. Din (15) i (17), C0=T i cum

detT =1 0, =C0T 1,dar A t

~
1 t
1
1
t
t
A ,deci(T ) C0 =C0T ,prinurmare =T ,

T t=E,Ematriceaunitate,adic

p11 p12 t12 ... p1p t1p t1p1 0p 12 p 13 t23 ... p 1p t2p t2 p1 0 p =1, n
(19)
........
p1p tp p1 0.
Cu(16),(18)i(19)secalculeazpascupas(prin escalad ,fiecarepasestelegat
deindicelelalluiil )soluiilesistemelorintermediarepnseajungelat1n+1,t2n+1,...,
tnn+1soluialui(13).
(18 )

Pasul 1i1

ai1
a11

, i 1, n 1
iardin(19)unde p =1(osingur relaie)rezult

t12:21+t12=0.
Pasul 2i2=

ci 2
c 22

(16 )

ai1 t12 ai 2
a21 t12 a22

(dourelaii):

31+32t12+t13=0,32+t23=0
.............................

12

, i 2, n 1 iapoi t13,t23din(19)undep =2

n 1

a n 1 s t s n a n 1 n
Pasuln n+1,n=

s 1
n 1

an s t s n an n

insfrit t1n+1,..., tnn+1 din(19)unde

s 1

p =n.

Matricioperatori
FieAmatricedinMm,n(K),Kcorpcomutativ.
Definiii.DacnmatriceaAelementeleuneiliniisaualeuneicoloanesuntnmulite
cu0dinK,asupraluiAsaefectuatotransformareelementardetipulI.
Dac nmatricea A laelementeleuneilinii(resp.coloane)suntadunateelementele
altei linii (resp. coloane) nmulite cu scalarul din K, asupra lui A sa efectuat o
transformareelementardetipulII.
DacnmatriceaAseschimbntreeledouliniisaudoucoloane,asupraluiAsa
efectuatotransformareelementardetipulIII.
Matricea ptrat uv:=[xij], (i, j)(u, v)xij=0, xuv=1, se numete matrice
unitarfundamental.Evidentdetuv=0.
1.3FieAdinMm,n(K).uvAestematriceadetip(m,n)acreilinieindiceueste
egalculiniaindicevdinAiarcelelalteliniisuntegalecu0.Auvestematriceadetip
(m,n)acreicoloanindicevesteegalcucoloanaindiceualuiAiarcelelaltecoloane
suntegalecu0.
Calculeaz!
2
Din1.3,(01)uv 2
uv =0,pecnd(02) uu uu .

Exemplu. Pentru uv inversamatricii E+uv, K,este Euv:(E+uv)


(Euv)=E

( 01 )

uv

E.

1.4 Fie A din Mm,n(K), E matriceaunitatedin Mm(K)(resp. Mn(K)) i din K.


Atunci(E+(1)uu)A(resp.A(E+(1)uu))seobinedinAnmulindelementele
liniei(resp.coloanei)ucu.
Depild,(E+(1)uu)A=A+(1)uuA,aplic1.3!
1.5 Fie A din Mm,n(K), E matriceaunitatedin Mm(K)(resp. Mn(K)) i din K.
Atunci (E+uv)A(resp.A(E+vu)) seobinedin Aadunndlaelementeleliniei
(resp.coloanei)uelementeleliniei(resp.coloanei)vnmulitecu.
Depild,A(E+vu)=A+Avu,aplic1.3!
Camaisusseobine
13

1.6FieAdinMm,n(K),EmatriceaunitatedinMm(K)(resp.Mn(K)).Atunci
(E(uu+vv)+uv+vu)A(resp.A(E(uu+vv)+uv+vu))seobinedinA
schimbndntreeleliniile(resp.coloanele)deindiciuiv.
Matricile ptrate E+uv, E(uu+vv)+uv+vu se numesc matrici
operatori.Avem
(03)det(E+uv)=1+uv
(04)det(E(uu+vv)+uv+vu)=1
iastfelmatricileoperatorisuntnesingulare(nprimulcaz,cndu=vtrebuie1,ceea
ceseintmplncazuluneitransformrielementaredetipulI).Schimcalcululpentru
(04).Determinantulesteegalcu

14

vu
1
0
00
0
1
v 01
0
010.
0

Acestasedezvoltsuccesivdupprimele
v1liniiiapoidupultimelemulinii,
seobine

u 10
1
0
00
0
1
0 0 1
0 1
0

1
,caresedezvoltdupprimalinieobinnd

1 0 0
0
0
1
0 0
0
0
0
,caredezvoltatdupultimalinieducelaundeterminant

0
1
1 0
triunghiularsuperior.
UltimeletreipropoziiiaratcoricetransformareelementarasupraluiArevinela
nmulirealuiA,lastngasauladreapta,cuomatriceoperatorcareestenesingular,prin
urmare,inndseamde4.8,
1.7Prinefectuareaasupraunei matrici auneitransformrielementareoarecare,
rangulacesteianusemodific.
inc
1.8Oricare ar fi matricea A din Mm,n(K), prin efectuarea unui numr finit de
transformrielementareasupraliniiloricoloanelorluiAseobineomatricedeforma

E
0''

0'
,E matriceaunitatedetip (r,r), unde r=rgA, iar 0',0'',0''' blocuri cu
0'''

elementeleegalecu0.
Observaie. inndseamde1.8idelegturadintretransformrileelementare i
matricileoperatori,sepoateafirma

E
0''

AMm,n(K)U,Vmatriciptratenesingularea..UAV=
unitatedetip(r,r),r=rgA.
Putemacumcompleta4.7

0'
,Ematricea
0'''

15

1.9LegeaSylvesteranulitii.OricarearfiAdinMm,n(K)iBdinMn,p(K),
rgA+rgBnrg(AB)min(rgA,rgB).

E 0'
,E matriceaunitatedetip(r2,r2), r2:=rgB.
0'' 0'''

Cazulparticular B=

A11
A21

Partiionm pe A corespunztor i aplicm 1.1, AB=

A11
A21

A12 E 0'

A22 0'' 0'''

0'
iastfelprimeler2coloanealeluiABcoincidcuprimeler2coloanealelui
0'''

A iar celelalte coloane sunt egale cu 0. Fie S1 irul coloanelor lui A i S1 subirul
primelor r2 coloane.Dac 1 esteunsubirmaximalcucoloanel.i.allui S1 ,atunci,
punnd:=rgAB,r2estenumrulcoloanelordin S1 careseexprimliniarprin 1

. Adugmla 1 altecoloanepnseobine 1subirmaximalcucoloanel.i.allui S1


(numrulacestoraesteegalcur1:=rgA).NumrulcoloanelordinS1careseexprimliniar
prin 1,iprintreacesteaseafliaceleacareseexprimliniarprin 1 ,fiind nr1,
rezultr2nr1,r1+r2n.Cazulgeneral.FieU,Vmatriciptratenesingularea..

E
0''

E
0'
0'
(observaia la 1.8). Atunci ABV=AU1

,
0'''
0'' 0'''
E
0'
rgABV=rgAU1
i folosind 4.8 i cazul particular considerat,
0'' 0'''
E
0'
1
rgAB=rg(AU1)
rgAU +r2n=r1+r2n.
0'' 0'''
UBV=

Formanscar
FieAmatricedin Mm,n(K),Kcorpcomutativ. Efectundasupraliniilorlui Aanume
transformrielementaredetipurileIIiIII(vezimaisus)sevaobinedinAomatricecuo
form, forma n scar, ce generalizeaz forma triunghiular a unei matrici ptrate.
Importanadeosebitaacesteiavareieidinceleceurmeaz.Seconsiderprimacoloana
lui A cenuaretoateelementeleegalecu0.Presupunem caceastaestecoloana1.Se
schimbdouliniintreelepentruaaducenpoziia(1,1)unelement 0,acestadevine
pivot,iapoisubpivotseface0cutransformridetipulIII.Setrecelacoloana2.Dac
toateelementeledinpoziiile(2,2),(3,2),...,(m,2)suntegalecu0setrecelacoloana3,
ncazcontrarseschimbntreeledoudintreliniile2,...,mpentruaaducenpoziia
(2,2)unelement0,acestadevinepivot,iapoisubpivotseface0cutransformride
tipulIIIetc.Dupunanumitnumrfinitdepaiposibilitiledeaacionaaacumsa
indicatsuntepuizateimatricea U cearezultatesteprindefiniie formnscar (sau
formtrapezoidal)aluiA.nmodevidenteanuesteunic(veziposibilitilediversede
schimbarentreeleadouliniipentruobinereapivotului),nsanalizaprocedeuluifolosit
aratcntreAiUavemrelaia
16

(20)PA=TU,
P matrice permutant1, T matrice triunghiular inferior cu elementele de pe diagonala
principalegalecu1.Remarcmpeloccdin(20)rezult(21)KerA=KerU,deoarece
Ax=0Ux=0,xdinKn,PiTfiindmatricinesingulare.VizualizareamatriciiUeste
urmtoarea,depildncazulm=5,n=6,

0
0
(22)U= 0

0
0

0
0
0
0

.
0
0
0
0

0
0
0

.
.

0
0

.
.
.

0
0

(steauancercuitnseamnpivot;liniilenenulesunt1,2,3;coloanelecupivotsunt2,4,
5;secoboarotreaptdoarndreptulunuipivot;subscarseafldoarelementeegalecu
0).
2 0 2 0 2
2 0 2 0 2
0 1 0 1 0
0 2 0 2
0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
Exemplul2.(K=R)A= 2

2 1 0 2 1
2 1 0 2 1
0 1 2 2 1
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
0 1 0 1 0
2 0 2 0 2
0 1 0 1 0 =U.
0 0 2 1 1
0 0 0 0 0
ncontinuareproprietialematriciiU,formnscar.
(23)NumrulliniilornenulealeluiU=numrulcoloanelorcupivotaleluiU.
(24)Liniile nenule ale lui U ca i coloanele cu pivot ale lui U sunt liniar
independente.
Fiedepildu1,u2,u3liniilenenulealeluiUiu:=u1+u2+u3=0,,,
din K. Proiecia nti a lui u este pivot+0+0, deci pivot=0, =0.
Proieciaadouaalui ueste pivot+0,deci pivot=0, =0etc.Raionament
asemntorpentruadouaafirmaie.
(25) Corolar.U fiindformnscaralui A,rgA=rgU=numrulliniilornenule
aleluiU=numrulcoloanelorcupivotaleluiU.
Numruldinenunesteegal,inndseamde(24),curgUiarrgU=rgA(1.7).
Depild,ncazulex.2,rgA=3.

1 2 n
i1 i2 in

Fie K corpcomutativi e1,,en bazacanonicaspaiuluivectorial Kn.

permutare,matriceadinMn(K)P:

fiindo

e e e esteprindefiniiematricepermutant.
i1 i 2

in

17