Sunteți pe pagina 1din 7

1.

Scrieti un program cu ajutorul caruia sa puteti calcula si afisa f(k) , f(2k), f(3k), f (4k),
f (5k), f(6k), f (7k), f(8k), f(9k), f(10k), pentru urmatoarea functie

(
(

f(x)={

)
)

)
)

(
(

)
)

2 Scrieti un program cu ajutorul caruia sa puteti calcula si afisa f(k) , f(2k), f(3k),
f (4k), f (5k), f(6k), f (7k), f(8k), f(9k), f(10k), pentru urmatoarea functie
(

)
(

f(x)={

)
(

)
)

3 Sa se reprezinte graphic functia f(x) pe intervalul [-5,5] cu pasul 0,3


Inserati in graficul functiei obtinute axele x y, sagetille pentru axele
respective, legenda f(x) si titlul GRAFICUL NR 1
(

f(x)={

(
)

)
)

4. Sa se reprezinte graphic functia g(x) pe intervalul [-9,9] cu pasul 0,3


Inserati in graficul functiei obtinute axele x y, sagetille pentru axele
respective, legenda g(x) si titlul GRAFICUL NR 2
(
f(x)={

)
(

(
)

)
)
(

(
)

)
)

)
(

(
)

k=19.06
x1=-9:0.3:0;
x1=x1'
f1=(x1+k).^3-atan(x1-k)-6.^(2.*x1+2)+(x1-11).^3-sin(5.*x1-k)+tan(3.*x1-9)
x2=0:0.3:5;
x2=x2'

f2=acot(x2+k)+(x2+1).^9-5.^(x2+8)+((log(x2+k)).^3)./log(7)^3-cos(8*x2+24)-(2*x2+k).^6
x3=5:0.3:9;
x3=x3'
f3=7.^(x3+1)+(5.*x3+k).^(1./9)-((log(x3+k)).^2)./log(8)^2-sin(8.*x3+k)-acot(9.*x3-k)+(x32).^5
x=[x1;x2;x3]
F=[f1;f2;f3]
plot(x,F)
grid

5. Sa se reprezinte graphic functia P(n) pe intervalul [500,6000] cu pasul de 20


P(n)=-0.0000008

Inserati pe graficul functiei obtinute pe axa abciselor n*rot./min.+, pe axa


ordonatelor P*kW+, titlul PUTEREA IN FUNCTIE DE TURATIE si modificati
culoarea curbei plane obtinute , din albastru in rosu.
k=19.06

a=500;p=20;b=6000
n=a:p:b
x=length(n)
for i=1:x
p(i)=(-0.0000008)*n(i)^2+0.0108*n(i)+8.1748+k
end
plot(n,p)
xlabel('P[kw]')
ylabel('n[rot./min.]')
title('PUTEREA IN FUNCTIE DE TURATIE')

6 Sa se reprezinte graphic functia P(n) pe intervalul [500,6000] cu pasul de 20


P(n)=

Inserati pe graficul functiei obtinute pe axa abciselor n*rot./min.+, pe axa


ordonatelor P[kW], titlul PUTEREA IN FUNCTIE DE TURATIE si modificati
culoarea curbei plane obtinute , din albastru in megru
k=19.06
a=500;p=20;b=6000
n=a:p:b
x=length(n)
for i=1:x
p(i)=-0.0000008*(n(i)+k)^2+0.0108*(n(i)-k)+8.1748
end
plot(n,p)
xlabel('P[kw]')
ylabel('n[rot./min.]')
title('PUTEREA IN FUNCTIE DE TURATIE')
clear all

7 . Scrieti un program cu ajutorul caruia sa puteti calcula si afisa suma


elementelor vectorului pana cand se intalneste un numar mai mare ca .
V=

)(

) ]

k=19.06
v=[atan(k+2) (k-3)^7 (k-2)^(1/5) 4^(k+2) tan(2*k-3)]
n=length(6)

S=0
for i=1:n
if v(i)>=7^k
S=S+v(i)
else
break
end
end
S = 0

8 Scrieti un program cu ajutorul caruia sa puteti calcula si afisa suma


elementelor vectorului pana cand se intalneste un numar mai mare ca

9 Scrieti un program cu ajutorul caruia sa puteti genera si afisa o matrice cu


sase linii si cinci coloane , ale carei elemente sunt
(

)
(

B={

)
(

(
(

)
(

(
)
)

10 Scrieti un program cu ajutorul caruia sa puteti genera si afisa o matrice cu


sase linii si cinci coloane , ale carei elemente sunt
B=
(
{

(
(

)
)

k=19.06
n=6 % linii
m=6 % coloane
for i=1:n

(
(

)
)

)
(
(

(
)

)
)

(
(
(

)
)
(

for j=1:m
if abs(i-j)==2
B(i,j)= 7^(k+2)+acot(k+7)+(5*k+3)^(1/4)-(log(3*k+1)/(log(7)))^3-sin(8*k+1)-acot(9*k2)+(k+2)^2
elseif i==j+1
B(i,j)= (k+1)^2-atan(k-6)-6^(k+1)+(k+3)^(1/4)-sin(5*k4)+(log(4*k+1)/(log(6)))^2+tan(3*k-9)
else
B(i,j)= (k+2)^2-atan(k-6)-6^(k+1)+(k+3)^(1/4)-sin(5*k4)+(log(4*k+1)/(log(6)))^2+tan(3*k-9)
end
end
end

11. Determinati si apoi notati valoarea determinantului matricei B:


% Calculul determinantului
d=det(B)
d =2.0786e+056

12 . Determinati inversa matricei B si notati rezultatul:


% Calculul inversei
c=inv(B)
c = 1.0e+016 *

-0.0373 -0.0000

0 0.0373 0.0000

6.1233 -0.0000

0 -6.1233 -0.0000

0.0000

0 0.0000 0.0000 -0.0000

0.0000

0 -0.0000

0.0373

0 -0.0373 -0.0000

-6.1233 0.0000

0 6.1233 0.0000

13 . Determinati rangul matricei B si apoi notati rezultatul:


% Calculul rangului
r=rank(B)
r=4

14. Determinati cel mai mare element al matricei B


max(B)
M=max(max(B))

ans =
1.0e+017 *
6.2772 6.2772 6.2772 6.2772 6.2772 6.2772
M = 6.2772e+017

15. Determinati cel mai mic element al matricei B


min(B)
m=min(min(B))

ans =
1.0e+015 *
-4.0711 -4.0711 -4.0711 -4.0711 -4.0711 -4.0711
m = -4.0711e+015

16. Rezolvati sistemul de ecuatii B*X=C


X=[
C= [arctg(k-2)

sin(2k+4)

) tg(2k-4) ]