Sunteți pe pagina 1din 11

L 190/8

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

28.6.2014

REGULAMENTUL (UE) NR. 715/2014 AL COMISIEI


din 26 iunie 2014
de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului privind anchetele structurale n agricultur i ancheta privind metodele de producie
agricol, n ceea ce privete lista caracteristicilor care trebuie s fie colectate n cadrul anchetei din
2016 referitoare la structura exploataiilor agricole
(Text cu relevan pentru SEE)
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind anchetele structurale n agricultur i ancheta privind metodele de producie agricol (1), n special articolul 7
alineatul (2),
ntruct:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 prevede un program de anchete privind structura exploataiilor agricole pn
n 2016.

(2)

Este necesar s se colecteze date pentru monitorizarea punerii n aplicare a msurilor legate de revizuirea politicii
agricole comune dup 2013. n plus, este necesar s se colecteze date pentru monitorizarea punerii n aplicare a
msurilor legate de dezvoltarea rural (2).

(3)

Exist o lips de informaii statistice privind utilizarea nutrienilor, a irigaiilor i a diferitelor metode de producie
agricol, legate de datele structurale, la nivelul exploataiilor agricole individuale. Prin urmare, este necesar s se
mbunteasc culegerea de informaii privind nutrienii, utilizarea apei i metodele de producie agricol referi
toare la exploataiile agricole, s se obin statistici suplimentare pentru dezvoltarea politicii de agromediu i s se
mbunteasc calitatea indicatorilor de agromediu.

(4)

Modificarea listei de caracteristici se bazeaz pe principiul c sarcina total va rmne echilibrat de faptul c
adugarea de noi variabile pentru a rspunde evoluiei i creterii nevoilor de date statistice agricole care rezult
din noua politic agricol comun n perspectiva anului 2020, n special n ceea ce privete mbuntirea perfor
manelor sale de mediu i, n consecin, obinerea indicatorilor de agromediu corespunztori, va fi compensat
prin renunarea la acele variabile care au devenit caduce ca urmare a modificrilor aduse legislaiei conexe i prin
suspendarea punctual a colectrii anumitor variabile n 2016, innd cont de faptul c nivelul contribuiei finan
ciare a UE la anchet va rmne acelai.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 ar trebui modificat n consecin.

(6)

Msurile prevzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru statistic
agricol,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 se nlocuiete cu anexa la prezentul regulament.
(1) JO L 321, 1.12.2008, p. 14.
(2) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare
rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

28.6.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 190/9

Articolul 2
Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

L 190/10

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

28.6.2014

ANEX
ANEXA III

Lista caracteristicilor anchetei structurale n agricultur pentru 2016


CARACTERISTICI

I.

UNITI/CATEGORII

Caracteristici generale
Amplasarea exploataiei (1)
Regiunile NUTS (2) 3
Exploataia se afl ntr-o zon defavorizat (ZD)?

Cod NUTS 3
L/M/N (3)

Statutul juridic al exploataiei


Este exploataia o unitate de terenuri comune?

Da/Nu

Responsabilitatea juridic i economic a exploataiei este asumat de:


o persoan fizic care este singurul titular, n cazul n care exploataia este inde
pendent?

Da/Nu

n cazul n care rspunsul la ntrebarea anterioar este da, persoana (titu


larul) este, de asemenea, i eful exploataiei?

Da/Nu

n cazul n care persoana respectiv nu este eful exploataiei, eful exploa


taiei este un membru al familiei titularului?

Da/Nu

n cazul n care eful exploataiei este un membru al familiei titularului,


eful exploataiei este soul/soia titularului?

Da/Nu

una sau mai multe persoane fizice care este/sunt partener(i), n cazul n care
exploataia este un grup de exploataii?

Da/Nu

o persoan juridic?

Da/Nu

Modul de deinere (raportat la exploatant) i mprirea exploataiei


Suprafaa agricol utilizat:
n proprietate

ha

n arend

ha

n parte sau alte moduri

ha

Teren comun

ha

Agricultur ecologic
Se practic agricultura ecologic n exploataie?

Da/Nu

Detalii (4)
Suprafaa agricol total utilizat a exploataiei pe care sunt aplicate metode de
producie ale agriculturii ecologice certificate n conformitate cu normele naio
nale sau ale Uniunii Europene

ha

Suprafaa agricol total utilizat a exploataiei aflate n curs de transformare


pentru a respecta metodele de producie ale agriculturii ecologice care urmeaz
a fi certificate n conformitate cu normele naionale sau ale Uniunii Europene

ha

Suprafaa exploataiei pe care metodele de producie ale agriculturii ecologice


sunt fie aplicate i certificate n conformitate cu normele naionale sau cele ale
Uniunii Europene, fie n curs de transformare pentru a fi certificate:

Cereale pentru boabe (inclusiv semine)

ha

28.6.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


CARACTERISTICI

L 190/11
UNITI/CATEGORII

Culturi de leguminoase uscate i proteaginoase pentru producia de boabe


(inclusiv semine i amestecuri de cereale i leguminoase)

ha

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii i cartofi de smn)

ha

Sfecl de zahr (exceptnd seminele)

ha

Plante oleaginoase

ha

Legume proaspete, pepeni i cpuni

ha

Puni i fnee, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

ha

Plantaii de pomi fructiferi i de arbuti fructiferi

ha

Plantaii de citrice

ha

Plantaii de mslini

ha

Plantaii viticole

ha

Alte culturi (plante pentru fibre etc.) inclusiv cele de pe terenuri accidentate

ha

Metodele de producie ale agriculturii ecologice aplicate produciei animale i


certificate n conformitate cu normele naionale sau ale Uniunii Europene:

Bovine

Cap

Porcine

Cap

Ovine i caprine

Cap

Psri de curte

Cap

Alte animale

Da/Nu

Destinaia produciei exploataiei:

II.

Gospodria consum mai mult de 50 % din valoarea produciei finale a exploa


taiei

Da/Nu

Vnzarea direct ctre consumatorii finali reprezint mai mult de 50 % din


vnzrile totale ale exploataiei

Da/Nu

Teren
- Teren arabil
Cereale pentru producia de boabe (inclusiv semine):
Gru comun i spelt

ha

Gru dur

ha

Secar

ha

Orz

ha

Ovz

ha

Porumb boabe

ha

Orez

ha

Alte cereale pentru producia de boabe

ha

Culturi de leguminoase uscate i proteaginoase pentru producia de boabe


(inclusiv semine i amestecuri de cereale i leguminoase)

ha

dintre care mazre, fasole boabe i lupin dulce

ha

L 190/12

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

CARACTERISTICI

28.6.2014
UNITI/CATEGORII

Cartofi (inclusiv cartofi timpurii i cartofi de smn)

ha

Sfecl de zahr (exceptnd seminele)

ha

Rdcinoase furajere i Brassicaceae (exceptnd seminele)

ha

Culturi industriale:
Tutun

ha

Hamei

ha

Bumbac

ha

Rapi i rapi slbatic

ha

Floarea-soarelui

ha

Soia

ha

Semine de in (in pentru ulei)

ha

Alte culturi oleaginoase

ha

In

ha

Cnep

ha

Alte plante pentru fibre

ha

Plante aromatice, medicinale i culinare

ha

Alte culturi industriale care nu sunt menionate n alt parte

ha

Legume proaspete, pepeni galbeni i cpuni, din care:


n aer liber sau sub acoperi protector jos (neaccesibil)

ha

n cmp deschis

ha

Producie casnic

ha

n ser sau sub alt acoperi protector (accesibil)

ha

Flori i plante ornamentale (exclusiv pepinierele):


n aer liber sau sub acoperi protector jos (neaccesibil)

ha

n ser sau sub alt acoperi protector (accesibil)

ha

Plante recoltate n stare verde


Puni temporare

ha

Alte plante recoltate n stare verde:

Porumb verde

ha

Plante leguminoase

ha

Alte plante recoltate n stare verde care nu sunt menionate n alt parte

ha

Semine i rsaduri pe teren arabil

ha

Alte culturi pe teren arabil

ha

Teren necultivat

ha

28.6.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

CARACTERISTICI

L 190/13
UNITI/CATEGORII

Grdini familiale

ha

Pajite permanent

ha

Puni i fnee, exclusiv cele de pe terenuri accidentate

ha

Puni i fnee pe terenuri accidentate

ha

Pajiti permanente care nu mai sunt utilizate n producie i sunt eligibile pentru
plata subveniilor

ha

Culturi permanente
Plantaii de pomi fructiferi i de arbuti fructiferi

ha

Specii de fructe, dintre care:

ha

Fructe din zone cu climat temperat

ha

Fructe din zone cu climat subtropical

ha

Specii de bace

ha

Fructe cu coaj

ha

Plantaii de citrice

ha

Plantaii de mslini

ha

Care produc n mod curent msline de mas

ha

Care produc n mod curent msline pentru producia de ulei de msline

ha

Plantaii viticole, care produc n mod curent:

ha

Vin de calitate

ha

Alte vinuri

ha

Struguri de mas

ha

Stafide

ha

Pepiniere

ha

Alte culturi permanente

ha

Culturi permanente n ser

ha

Alte terenuri
Suprafa agricol neutilizat

ha

Suprafaa mpdurit

ha

dintre care crnguri cu rotaie rapid

ha

Alte terenuri (terenuri ocupate de cldiri, curi de ferme, drumuri, iazuri, cariere,
terenuri nefertile, pietroase etc.)

ha

Ciuperci

ha

Culturi energetice

ha

Irigaii
Suprafaa irigat
Suprafaa irigabil total

ha

L 190/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


CARACTERISTICI

Suprafaa total cultivat irigat cel puin o dat n ultimele 12 luni

28.6.2014
UNITI/CATEGORII

ha

Metodele de irigare folosite


Irigare de suprafa (prin inundare, anuri)

Da/Nu

Irigare prin aspersiune

Da/Nu

Irigare prin picurare

Da/Nu

Sursa apei de irigare folosit pe exploataie:

III.

Apele subterane ale exploataiei

Da/Nu

Apele de suprafa ale exploataiei (iazuri sau ndiguiri)

Da/Nu

Apele de suprafa din afara exploataiei, din lacuri, ruri sau cursuri de ap

Da/Nu

Apa din afara exploataiei din reelele comune de aprovizionare cu ap

Da/Nu

Alte surse

Da/Nu

Efective de animale
Ecvidee

Cap

Bovine
Bovine, sub un an, masculi i femele

Cap

Bovine, ntre un an i mai puin de doi ani, masculi

Cap

Bovine, ntre un an i mai puin de doi ani, femele

Cap

Bovine de peste doi ani, masculi

Cap

Juninci de doi ani i peste

Cap

Vaci de lapte

Cap

Alte vaci

Cap

Ovine i caprine:
Ovine (toate vrstele)

Cap

Femele de reproducie

Cap

Alte ovine

Cap

Caprine (toate vrstele)

Cap

Femele de reproducie

Cap

Alte caprine

Cap

Porcine:
Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 kg

Cap

Scroafe de reproducie de 50 kg i peste

Cap

Alte porcine

Cap

Psri de curte:
Pui de carne

Cap

28.6.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


CARACTERISTICI

IV.

L 190/15
UNITI/CATEGORII

Gini outoare

Cap

Alte psri de curte:

Cap

Curcani i curci

Cap

Rae

Cap

Gte

Cap

Strui

Cap

Alte psri de curte care nu sunt menionate n alt parte

Cap

Iepuri, femele de reproducie

Cap

Albine

Stupi

Animale care nu sunt menionate n alt parte

Da/Nu

Fora de munc
IV.(i) Activiti agricole n cadrul exploataiei
Titular
Sex
Vrst
Activiti agricole n cadrul exploataiei (n afar de activitile de gospo
drie)

Masculin/Feminin
Intervale de vrst (5)
Intervalul 1 % UAM (6)

eful exploataiei
Sex
Vrst
Activiti agricole n cadrul exploataiei (n afar de activitile de gospo
drie)

Masculin/Feminin
Intervale de vrst (5)
Intervalul 2 % UAM (7)

Nivelul de instruire al efului exploataiei


Pregtirea agricol a efului exploataiei
Formarea profesional a efului exploataiei n ultimele 12 luni

Coduri de formare (8)


Da/Nu

Membri ai familiei titularului unic, care desfoar activiti agricole pentru


exploataie: brbai
Activiti agricole n cadrul exploataiei (n afar de activitile de gospo
drie)

Intervalul 2 % UAM

Membri ai familiei titularului unic, care desfoar activiti agricole pentru


exploataie: femei
Activiti agricole n cadrul exploataiei (n afar de activitile de gospo
drie)

Intervalul 2 % UAM

Angajai permaneni nemembri ai familiei: brbai


Activiti agricole n cadrul exploataiei (n afar de activitile de gospo
drie)

Intervalul 2 % UAM

Angajai permaneni nemembri ai familiei: femei


Activiti agricole n cadrul exploataiei (n afar de activitile de gospo
drie)
Angajai fr contract nemembri ai familiei: brbai i femei

Intervalul 2 % UAM
Zile lucrtoare cu
norm ntreag

L 190/16

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

CARACTERISTICI

28.6.2014
UNITI/CATEGORII

IV.(ii) Alte activiti lucrative: Alte activiti dect cele agricole, n cadrul exploataiei (care nu sunt direct legate de exploa
taie) i activiti n afara exploataiei

V.

Alte activiti lucrative ale titularului care este, de asemenea, eful exploataiei:

M/S/N (9)

Alte activiti lucrative ale celorlali membri ai familiei titularului unic: activi
tate principal

Numr de persoane

Alte activiti lucrative ale celorlali membri ai familiei titularului unic: activi
tate secundar

Numr de persoane

Alte activiti lucrative ale exploataiei (direct legate de exploataie)


V.(i) Lista activitilor lucrative neagricole
Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaionale

Da/Nu

Turism, cazare i alte activiti de agrement

Da/Nu

Artizanat

Da/Nu

Prelucrarea produselor agricole

Da/Nu

Producerea de energie regenerabil

Da/Nu

Prelucrarea lemnului (de exemplu, tierea)

Da/Nu

Acvacultur

Da/Nu

Lucrri contractuale (folosind mijloacele de producie ale exploataiei)


Agricole (pentru alte exploataii)

Da/Nu

Neagricole

Da/Nu

Silvicultur

Da/Nu

Altele

Da/Nu

Cine este implicat?


Titularul care este, de asemenea, eful exploataiei

M/S/N (9)

Ali membri ai familiei titularului unic, ca activitate principal

Numr de persoane

Ali membri ai familiei titularului unic, ca activitate secundar

Numr de persoane

Membri care nu fac parte din familie care lucreaz cu regularitate n cadrul
exploataiei, ca activitate principal

Numr de persoane

Membri care nu fac parte din familie care lucreaz cu regularitate n cadrul
exploataiei, ca activitate secundar

Numr de persoane

V.(ii) Importana activitilor lucrative neagricole, direct legate de exploataie


Procentajul produciei finale a exploataiei

VI.

Intervale procentuale (10)

Sprijin pentru dezvoltarea rural


Exploataia a beneficiat de una din msurile de dezvoltare rural n timpul ultimilor
3 ani (11)

Da/Nu

Participarea fermierilor la sisteme de calitate alimentar

Da/Nu

Pli legate de Natura 2000 i de Directiva-cadru privind apa (12)

Da/Nu

Pli pentru agromediu i climatice

Da/Nu

28.6.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


CARACTERISTICI

VII.

L 190/17
UNITI/CATEGORII

Agricultur ecologic

Da/Nu

Pli pentru bunstarea animalelor

Da/Nu

Investiii n active fizice

Da/Nu

Prevenirea i repararea daunelor cauzate potenialului de producie agricol de


dezastre naturale i de evenimente catastrofale

Da/Nu

Dezvoltarea exploataiilor i a ntreprinderilor

Da/Nu

Investiii n dezvoltarea zonelor forestiere i n viabilitatea pdurilor

Da/Nu

mpdurirea i crearea de suprafee mpdurite

Da/Nu

Instituirea de sisteme agroforestiere

Da/Nu

Prevenirea i repararea daunelor cauzate pdurilor

Da/Nu

Investiii n ameliorarea rezilienei i a valorii ecologice a pdurilor

Da/Nu

Investiii n tehnologii forestiere i n prelucrarea, mobilizarea i comercializarea


produselor forestiere

Da/Nu

Pli pentru zone care se confrunt cu constrngeri naturale sau cu alte constrn
geri specifice

Da/Nu

Servicii de silvomediu, servicii climatice i conservarea pdurilor

Da/Nu

Gestionarea riscurilor

Da/Nu

Practici de gestionare a solului i a ngrmntului organic lichid aplicate n


exploataiile agricole
Metode de cultivare a solului (13) aplicate pe teren arabil n aer liber
Arat convenional

ha

Arat de conservare

ha

Niciun fel de arat (cu excepia suprafeelor de teren arabil n aer liber care sunt
acoperite de plante multianuale)

ha

Acoperirea solului (14) terenurilor arabile n aer liber


Cultur normal de iarn

ha

Cultur acoperit sau cultur intermediar

ha

Reziduuri de plante

ha

Sol sterp

ha

Suprafee de teren arabil n aer liber care sunt acoperite de plante multianuale

ha

Rotaia culturilor pe terenuri arabile


Parte din terenurile arabile incluse n rotaia culturilor
Zone de interes ecologic suprafaa total a marginilor de cmpuri, a zonelor de
protecie i a particularitilor peisajului, cum ar fi gardurile vii, arborii, ziduri de
piatr etc.

Intervalul % SA (15)
ha (16)

Tehnici de aplicare a ngrmntului organic lichid


mprtiere
Fr ncorporare

Interval de % ngr
mnt organic lichid (17)

ncorporarea n termen de 4 ore

Interval de % ngr
mnt organic lichid

ncorporarea dup 4 ore

Interval de % ngr
mnt organic lichid

L 190/18

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

CARACTERISTICI

28.6.2014
UNITI/CATEGORII

mprtiere n fii
Ramp orizontal cu furtunuri

Interval de % ngr
mnt organic lichid

Ramp orizontal cu duze de stropire la nlime mic

Interval de % ngr
mnt organic lichid

Injectare
de suprafa/brazd deschis

Interval de % ngr
mnt organic lichid

de adncime/brazd nchis

Interval de % ngr
mnt organic lichid

Import/export de ngrmnt organic lichid de ctre exploataie

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

ngrmnt organic lichid produs i exportat de ctre exploataie

Tone

ngrmnt organic lichid importat de ctre exploataie

Tone

n 2016, nu se includ coordonate geografice.


Nomenclatorul unitilor teritoriale de statistic.
L- zon nemuntoas defavorizat; M- zon muntoas defavorizat; N- zon normal (non-ZD) Aceast clasificare ar putea fi adap
tat n viitor ca urmare a evoluiilor privind CAP 2020.
Aceast seciune se completeaz numai n cazul n care rspunsul la ntrebarea anterioar este da
Intervale de vrst: (de la absolvirea colii obligatorii pn la vrsta de 24 de ani), (25-34), (35-39), (40-44), (45-54), (55-64),
(65 i peste).
Intervalul procentual 1 de uniti anuale de munc (UAM): (0), (> 0-< 25), ( 25-< 50), ( 50-< 75), ( 75-< 100), (100).
Intervalul procentual 2 de uniti anuale de munc (UAM): (> 0-< 25), ( 25-< 50), ( 50-< 75), ( 75-< 100), (100).
Coduri de formare: (doar experiena practic n agricultur), (formarea de baz n agricultur), (formarea complet n agricultur).
M activitate principal, S activitate secundar, N nicio participare.
Intervale procentuale ( 0- 10),.(> 10- 50),.(> 50-< 100).
Msuri privind cercetarea i dezvoltarea n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvol
tare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487) aceste
caracteristici ar trebui s fie disponibile din surse administrative.
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic
comunitar n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
n aer liber de teren arat convenional + sub suprafaa exterioar de la cultivarea de conservare + suprafaa exterioar de la culti
vare zero + n aer liber pe suprafaa arabil acoperite de plante perene = Total suprafa de teren arabil care cresc n aer liber.
n aer liber pe suprafaa arabil cultivate cu Cultur normal de iarn + n aer liber pe suprafaa arabil cultivate cu Cultur acope
rit sau cultur intermediat + n aer liber pe suprafaa arabil, acoperite cu reziduuri vegetale + n aer liber pe suprafaa arabil,
care este un sol curat + n aer liber pe suprafaa arabil acoperite de plante perene = Total suprafa de teren arabil care cresc n
aer liber.
Intervalul procentual de suprafa agricol (SA): (0), (> 0-< 25), ( 25-< 50), ( 50-< 75), ( 75).
Trebuie raportat numai de ctre fermele cu mai mult de 15 ha teren arabil.
% din totalul de ngrmnt organic lichid cu tehnic de aplicare specific: (0), (> 0-< 25), ( 25-< 50), ( 50-< 75), ( 75-< 100),
(100).