Sunteți pe pagina 1din 10

CONSILIUL LOCAL ORADEA

Administratia Imobiliara Oradea

INSTRUCTIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA LICITAIEI PUBLICE CU
STRIGARE VNZAREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEA DE
LOCUINTA SITUAT N ORADEA, STR. Episcop Mihai Pavel, nr. 14

- ORADEA 2014

CONSILIUL LOCAL ORADEA


ADMINISTRATIA IMOBILIARA ORADEA
NR. 113748 DIN 06.06.2014
Se aproba
Director general
Beltechi Cristian
SECIUNEA I Introducere
A.1.1. Date de identificare proprietar i organizator:
Proprietar: Municipiul Oradea
Drept de administrare: Administratia Imobiliara Oradea
Organizatorul procedurii: Consiliul Local al municipiului Oradea Administratia Imobiliara
Oradea
Adresa: Oradea, P-a Unirii, nr.1.
Numarul de telefon: 0259/436.276; www.aioradea.ro.
Numar de fax: 0259/409406
A.1.2 Obiectul procedurii de licitaie public deschis cu strigare:
Obiectul procedurii l constituie vnzarea prin licitatie publica cu strigare n vederea vnzarii, n
baza Legii 550/2002, a unui spaiu cu alta destinaie decat aceea de locuinta, situat n Oradea,
str. Episcop Mihai Pavel, nr. 14
DESCRIERE:
Spaiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta este este compus din 1 camer

Suprafata utila totala a constructiei : 17,05 mp.


Suprafata construita totala:21,76 mp
cota parte de teren aferent = 28 mp
Descrierea prezentat in caietul de sarcini are caracter orientativ. Este recomandat
vizitarea spaiului de ctre potenialii ofertani. Spaiul se vinde n starea tehnic din ziua
desfurrii licitaiei.
A.1.3 Dreptul de proprietate
Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta licitat este n proprietatea privat, n
exclusivitate, a STATULUI ROMAN, nu este gajat pentru credite bancare i nu este ipotecat.
A.1.4 Tipul de procedur aplicat:
-

licitaie public deschis cu strigare.

A.1.5 Temeiul legal al organizrii procedurii:

Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata;

Legea nr.550/2002 privind privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului
si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor
locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 434/2013 privind aprobarea unor
masuri pentru vanzarea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Ep. Mihai Pavel, nr.14
A.1.6 Preurile de pornire a licitaiei este de 7.380 euro.
Nota: In baza art.141, alin.2, lit.f), din Codul Fiscal, pentru prezentul spatiu comercial
nu se colecteaza TVA la vanzare.
A.1.7 Pasul de licitare: 5% din preul de pornire.
A.1.8 Condiii de participare la procedur: participarea la procedura de licitaie public

deschis cu strigare este permis persoanelor juridice, comerciantilor, prestatorilor de servicii,


asociatii familiale sau persoane fizice autorizate, care ndeplinesc urmtoarele condiii:
- nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile nu sunt administrate de un judecator sindic, activitatile comerciale nu sunt suspendate i nu sunt intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege;
- societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre
situatiile prevazute la aliniatul precedent;
- societatea si-a ndeplinit la zi toate obligaiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor
ctre bugetele publice;
- s-a achitat taxa de participare i garania de participare.
Ofertanii care ndeplinesc condiiile menionate mai sus sunt considerai eligibili.
Ofertanii au obligaia de a depune n vederea calificrii urmtoarele documente:
a) pentru persoane juridice:
A. Pentru societi comerciale:
1. copie de pe certificatul de nmatriculare eliberat de oficiul registrului comerului, de pe
actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiionale relevante i de pe certificatul de nregistrare
fiscal;
2. scrisoare de bonitate financiar, eliberata de o banca comercial romana;
3. dovada privind achitarea obligaiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscal, eliberat de organul fiscal competent;
3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcia General a Finanelor Publice privind
plata obligaiilor ctre bugetul general consolidat al statului, valabil;
3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcia Finane Locale din cadrul primriei n
raza cruia funcioneaz ofertantul, valabil;
3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de Administraia Imobiliar Oradea privind plata
obligatiilor bugetare;
4. declaraie pe propria rspundere a reprezentantului legal al societii comerciale, din
care sa rezulte ca aceasta nu se afla n reorganizare judiciar sau faliment;
5. mputernicire pentru persoana participant la strigare din partea ofertantului.
6. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare i a garaniei de
participare-original si xerocopie
3

- fisa ofertantului (Anexa nr. 2);


- declaratie de participare (Anexa nr. 1);
B.Pentru comerciani sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaii
familiale:
1. copie de pe actul de identitate .
2. copie dup autorizaia de funcionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul
legal de constituire, dup caz,
3. dovada privind achitarea obligaiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscal, eliberat de organul fiscal competent;
3.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcia General a Finanelor Publice privind
plata obligaiilor ctre bugetul general consolidat al statului, valabil;
3.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcia Finane Locale din cadrul primriei n
raza cruia funcioneaz ofertantul, valabil;
3.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de Administraia Imobiliar Oradea privind plata
obligatiilor bugetare;
4. documentele justificative privind plata contravalorii taxei de participare i a garaniei de
participare-original si xerocopie;
- fisa ofertantului (Anexa nr. 2);
- declaratie de participare (Anexa nr. 1);
A.1.9 Participarea la procedura de licitaie public deschis cu strigare
Numrul de participani este nelimitat.
n situaia n care, pentru spaiul licitat, nu au fost prezeni un numr de 3 ofertanti, Comisia
de vnzare va repeta licitaia in conditiile stabilite in caietul de sarcini si cu respectarea legislatiei
in vigoare.
A.1.10 Depunerea plicurilor cu documentele de calificare
Documentele de calificare solicitate la punctul A.1.8 vor fi depuse ntr-un plic nchis, la
sediul organizatorului procedurii, P-a Unirii, nr. 1, Sala Ghiseelor pn cel trziu la data de
30.06.2014 orele 0900. Dup aceast dat nu se pot depune plicuri cu documente de calificare.
Pe plicul cu documentele de calificare se va meniona:
- Ctre Consiliul Local al municipiului Oradea-Administratia Imobiliara Oradea - Documente de
calificare la licitaia public cu strigare organizat pentru vnzarea spatiului cu alta destinatie
decat accea de locuinta situat n Oradea, Ep. Mihai Pavel, nr.14.
- numele/denumirea i adresa/sediul ofertantului
- meniunea A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE 30.06.2014 ORELE 12,00.
A.11 Taxa de participare i garania de participare
Taxa de participare, n sum de 50 RON, reprezint suma pe care un potenial ofertant
trebuie s o achite pentru a putea participa la calificare i ofertare.
Aceast tax reprezint un venit al organizatorului i nu se mai restituie ofertanilor sau
potenialilor ofertani (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au
participat sau nu prin mputernicit la strigare, au ctigat sau nu licitaia).

Taxa de participare se achit pn la data de 30.06.2014, orele 09 00, n numerar la casieria


Administratiei Imobiliare Oradea, Sala Ghiseelor sau prin virament bancar n contul
RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Administratia
Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927.
Garania de participare este de 3.200 RON si reprezint o garanie pentru organizator n
ceea ce privete comportamentul corespunztor al ofertantului pe perioada de derulare a
procedurii de licitaie pn la semnarea contractului de vnzare - cumprare.
Garania de participare se constituie pn la data de 30.06.2014, orele 09 00 prin virament
bancar n contul RO74REZ0765006XXX005460 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont
Administratia Imobiliara Oradea, cod fiscal 21982927 sau prin scrisoare de garantie bancara
pentru participarea la licitatie.
Nota:
Restituirea garantiei de participare se va efectua in baza unei cerereri scrise care va
contine inclusiv contul si banca unde se va restituii garantia de participare. Mentionam ca
restituirea garantiei de participare se face cu prioritate intr-un cont bancar.
Garania de participare se restituie ofertanilor nectigtori, care au participat la procedura
de licitaie, n termen de maxim 5 zile de la adjudecarea licitaiei.
Pentru ctigtorii licitaiei garania de participare se restituie numai dup achitarea
integrala a preului de cumprare.
Garania de participare poate fi executat de ctre organizatorul licitaiei n urmtoarele
situaii:
- fiind declarat calificat nu particip la edina de strigare;
- revoc oferta n caz de adjudecare a acesteia;
- fiind declarat adjudecat nu ncheie contractul de vnzare-cumprare n termen de maxim
15 zile de la expirarii perioadei de depunere a contestatiilor (7 zile de la data licitatiei);
- dup semnarea contractului de vnzare - cumprare nu achit contravaloarea spaiului n
termen de 30 zile de la ncheierea contractului de vnzarecumprare in forma autentica, conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini.
Seciunea II Desfurarea licitaiei publice deschise cu strigare
B.1 Desfurarea licitaie publice cu strigare
Etapa I-a deschiderea plicurilor cu documentele de calificare i calificarea
ofertanilor
Plicurile cu documentele de calificare vor fi deschise de ctre Comisia de vnzare a spaiilor
comerciale sau de prestri servicii n data de 30.06.2014, orele 12,00, in Sala Mica a Primriei
municipiului Oradea, P-ta Unirii nr. 1, et. I.
Comisia de vnzare, in prezenta ofertantilor sau a reprezentantilor imputerniciti ai acestora,
verific existena tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verific i analizeaz
5

ulterior documentele de participare depuse de ofertani i ntocmete lista cuprinznd ofertanii


acceptai, care include toi potenialii cumprtori care au depus documentaia complet de
participare la licitaie, i o va afia la locul desfurrii licitaiei cu strigare, cu cel puin 30 de
minute nainte de ora fixat pentru nceperea acesteia.
Se consider ofertant calificat ofertantul care a depus documentaia complet i
ndeplinete cerinele de calificare solicitate prin prezentele Instructiuni, n caz contrar ofertantul
fiind descalificat.
In situatia in care un ofertant nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare
stabilite n prezentele Instructiuni sau nu a prezentat unul sau mai multe documente de calificare,
Comisia de licitatie va declara oferta ca fiind descalificata, nemaiputand participa la strigare.
Se ntocmete o list cu ofertanii calificai care pot participa la strigare.
Comisia de vnzare ntocmete procesul - verbal de verificare i analizare a documentelor
de calificare depuse de ofertani, n care se va meniona rezultatul deschiderii plicurilor, ofertanii
prezeni, ofertanii respini, ofertanii acceptai, ora la care s-a ntocmit lista cuprinznd ofertanii
calificai, respectiv observaii ale ofertanilor prezeni.
Etapa a II-a licitaia cu strigare i adjudecarea licitaiei:
Etapa a II-a se va organiza doar in situatia in care sunt cel putin doi ofertanti calificati.
Mod de derulare:
a) n data de 30.06.2014, orele 13.00 preedintele comisiei de vnzare declar
deschis edina de licitaie, citete lista ofertanilor acceptai (calificai) i verific mputernicirea
acordat persoanei care reprezint ofertantul; mputernicirea va fi semnat de reprezentantul legal
al ofertantului.
Preedintele comisiei de vnzare anuna denumirea proprietii ce se pune in vnzare,
realizeaz o scurt descriere a acesteia, anun preul de pornire a licitaiei, pasul de licitare de
5% din preul de pornire a licitaiei, denumirea ofertanilor, modul de desfurare a licitaiei,
asigurndu - se c fiecare ofertant a neles procedura de desfurare.
Preedintele comisiei conduce licitaia astfel:
1) licitaia se desfoar dup regula licitaiei competitive;
2) daca se ofer preul de pornire al licitaiei, preedintele comisiei de vnzare va crete
preul cu cate un pas de licitare, pana cnd unul dintre ofertani accepta preul astfel majorat si
nimeni nu ofer un pre mai mare;
3) n cursul edinei de licitaie ofertanii au dreptul sa anune, prin strigare un pre egal
sau mai mare dect preul anunat de preedintele comisiei de licitaie;
4) adjudecarea licitaiei se va face n favoarea ofertantului care ofer cel mai mare pre;
5) preedintele comisiei de vnzare anuna adjudecatarul, declara nchisa edina de
licitaie si ntocmete procesul - verbal de licitaie, semnat de membrii comisiei de vnzare, de
adjudecatar si de ceilali ofertani.
6

Contractul de vnzare - cumprare se va ncheia n termen de max. 15 zile de la expirarii


perioadei de depunere a contestatiilor (7 zile de la data licitatiei).
Etapa III Achitarea preului de vnzare - cumprare a spaiului comercial
Preul de vnzare cumprare stabilit prin licitaie va fi achitat integral n termen de 30 zile
de la data ncheierii contractului de vnzare-cumprare n form autentic.
Neplata la termenul stabilit a contravaloarii spatiului conduce la pierderea garaniei de
participare la licitaie.
Sef Birou Achizitii Publice
Adina MARGE

ANEXA NR. 2
OFERTANT
___________________
FIA OFERTANTULUI
PENTRU LICITAIA PUBLIC CU STRIGARE ORGANIZATA N VEDEREA CUMPARARII
SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN ORADEA,
STR. EPISCOP MIHAI PAVEL, NR. 14

1) Ofertant ________________________________________________________________
2) Sediul societii sau adresa _________________________________________________
3) Telefon _________________________________________________________________
4) Reprezentant legal ________________________________________________________
5) Funcia __________________________________________________________________
6) Cod fiscal _______________________________________________________________
7) Nr. nregistrare la Registrul Comerului _________________________________________
8) Nr. Cont (pentru restituirea garantiei de participare)_______________________________
9) Banca __________________________________________________________________
10) Capitalul social (mil. lei) ___________________________________________________
11) Cifra de afaceri (mil. lei) ___________________________________________________
12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale dac este cazul _____________________________
13) Certificatele de nmatriculare a sucursalelor locale _______________________________

Data ____________

Ofertant
_________________
L.S.

ANEXA NR.1
OFERTANT
___________________
DECLARAIE DE PARTICIPARE
PENTRU LICITAIA PUBLIC CU STRIGARE ORGANIZATA N VEDEREA CUMPARARII
SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN ORADEA, STR.
EPISCOP MIHAI PAVEL, NR. 14

Ctre, _______________________________________________
Urmare a publicarii documentatiei de licitatie pe site-ul www.oradea.ro/ licitatii in data de
__________
Prin prezenta,
Noi,_____________________________________________________________
(denumirea ofertantului)

ne manifestm intenia ferm de participare la licitaia public deschis pentru cumprarea


spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Oradea, STR. EPISCOP MIHAI
PAVEL, NR. 14

aparinnd STATULUI ROMAN, organizat n edin public la data

_________ ora ___ de catre Administratia Imobiliara Oradea.


Am luat cunotin de condiiile de participare la licitaie, condiiile respingerii ofertei, de
pierdere a garaniei de participare la licitaie, prevzute n caietul de sarcini i ne asumm
responsabilitatea pierderii lor n condiiile stabilite.
La locul, data i ora indicat de dumneavoastr pentru deschiderea ofertelor din partea
noastr va participa un reprezentant autorizat s ne reprezinte, sa strige i s semneze actele
ncheiate cu aceast ocazie.

Data ____________

Ofertant
______________________
L.S.

FORMULARUL
BANCA
_______________________
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura ___________________
Catre ______________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)
Cu

privire

la

procedura

pentru

______________________________________________________________________
/(denumirea procedurii), noi _______________________/(denumirea bancii), avand sediul
inregistrat la ___________________________________________________________________
/(adresa bancii), ne obligam fata de _________________________________/(denumirea
autoritatii contractante) sa platim suma de ______________________________________/(in
litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva
cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma
ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile
urmatoare:
a) fiind declarat calificat nu particip la edina de strigare;
b) revoc oferta n caz de adjudecare a acesteia;
c) fiind declarat adjudecat nu ncheie contractul de vnzare-cumprare n termen de maxim
15 zile de la expirarii perioadei de depunere a contestatiilor (7 zile de la data licitatiei);
d) dup semnarea contractului de vnzare - cumprare nu achit contravaloarea spaiului n
termen de 30 zile de la ncheierea contractului de vnzarecumprare in forma autentica, conform
prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________.


Parafata de Banca ___________________________ in ziua _____ luna _______ anul ______
(semnatura autorizata)

10