Sunteți pe pagina 1din 3

--- ---I~,;.

;----Generatia net (Millennials)

"~---~
Didactica specialitatii
Didactica specialitatii

Noi frontiere in invatare-predare

Valeria Negovan

::;...-:---

-----

......

Doua paradigme ale I'nvatarii

Web 2.0 - Pedagogia 2.0

Paradigma:

a noua

Achlzitiei - reflecta 0 perspective pasiv-receptiva


conform careia invatarea este in principal un proces de
achizitie de informatii

Pedagogia

Participarii - reflecta conceperea inva~arii ca proces de


participare la diferite practici culturale ~i activttati de
inva~are in comun (McLoughlin ~i Lee, 2008, P.13).

paradigma,

sprijine relatiile, dialogul, conexiunile din ~i intre


comunitatile de retele (participare)
(McLoughlin si
Lee,2008,p.1S)

1,0.:-'--

nO~;i;
de consumator:
prosu mator -u I

Alvin Toffler (1960): "prosumator"


(prosumer) =
consumator, care produce 0 buna parte din bunurile
care Ie consuma
Elevii prosumatori
= consumatori
~i producatori
timp (Tapscott si Williams, 2008):
creaza in mod activ si schirnba informatii
(McLoughlin si Lee, 2008, p.io)
explica diferenta
0 necesara

dintre

Invatarea

punte intre generatii

a predarii:

angajeze elevii in procesele sociale ale producerii de


cunostinte, mai degraba decat sa consume informatii
furnizate de instructor (productivitatea)

~.

1"':~E!;vul-

inovativa,

trebuie sa:

_~-

Generatf ...generatf ....

Baby Boomers (nascuti intre 1946-1960; varsta: 48 - 62)


pe

in acelasi

si idei

---.-c

Generatia

X (nascuti

intre 1961-1980; varsta: 28-47)

Generatia Y sau a mileniului


1981-2000; varsta sub 27)
Generatia

(Millennials)

(nascuti

intre

Z...urmeaza ....

in si in afara scolii,
(Komoski,

200'])

&by Boomer~

I..?--:--- -

Slogan: traiesc pentru a munci (live to work)


(.enl.'ratlc

I '\':l.',(U\I

J)l,.'nUmHI

Baby Boomers

'946 -.91i4

'-'4/
l5-19~h

Gen-X, "baby bust("latchkey kids: "videogeneration")

1980-1999

Geo-Y, Millennial
Generation, Baby Boom
Echo, Echo Boomers

~ Sunt: idealisti, competitivi, pun la lndoiala autoritatee,

1981-2000

'9&-200'

~.-

I '.--

(9/U)

~ Se irnplica$iIe place colaborarea,


~ Cauta inforrnatie/se documenteaza intens pentru a
obtine performanta la scoala sau In munca,
~ Apreciaza mai mult informatiile prezentate sintetic dar
lnvata $idad sunt prezentate mai analitic .

.-~
Generat~aYJ.Millf!!}nials
ogan: a trill si apoi a munci (live and then work)

lJ-eneratia-X-==Slogan: muncesc pentru a trai (work to live)

Sunt: edectici,
dctati, resilienti, nelncrezatori
tehnologie
~i sc.himbare , motivati de sucres

in institutii,

adaptabili

la

Una dintre cele mai bine educate generatii din istorie,

Sunt: ambitiosi ;;i dornici sa tnvete noi abilitap, sunt interesati de


traininguri nu neaparat pentru ocupatia lor ci pentru intreaga. lor cariera,

Sunt deschisi la instruirea


intermediul
computeru1u.i)
de curs,

Muncesc

pentru a avea lucrurile

tnva~ prin exemple


imediat,
Recompensa

pe care

~i prin actrvitate,

cea mai potrrvita:

~j

Perspectiva asupra realitatii - rnodificata (Lumea virtuala


este reala),
Disrinctie vaga intre perspectiva de consumator si cea de
creator,

Ie doresc,

au nevoie de feedback

direct si

Distinctie vaga intre logica jocului si cea traditionala

libertatea,

Trainerul ideal pentru generatia X - trebuie sa fie expert, eficient


o rnultime de materiale auxilia.re

~,..-

Perspectiva holista asupra lumii si flexibilitate,

bazara pe tehnologie
(cursuri interactive prin
~j ruai putin receptivi la inreractiunile
din sala

;;j

Toleranta fata de generatiile anterioare


Toleranta la diversitatea culturala, socialii., de gen

sa ofere

--.----

-Generatia Y (Millennials)
Prefera situatiile de invatare structurate de 0 autoritate in
domneiullor de invatare,
Prefera mediile de invatare care combina provocarea
personala cu munca in echipa ~itehnologia,
Apreciaza calificarea ~iexpertiza,
Entuziasm, realism, centrare pe sine, incredere,
Orientare spre reusita ~i succes,
Refuzul controlului.
Trainerul ideal: un mentor experimentat capabiJ sa
ofere atentie ~isa impuna respect.

?----~

~----

Generatia Y (Millennials

Asteapta mai multe oportunitati ~i alternative de invatare


(alegere si selectivitate),

Prefera invatarea experientiala ~i activii (nu citesc


instructiunile si prefera sii invete prin interactiune, prin
joc, studiu de caz, simulari),

Prefera flexibilitatea in ceea ce priveste timpul si


angajarea pentru a nu rata avantajele unei alternative mai
bune,

Asteapta personalizarea ~i adaptarea serviciilor


educationale la nevoile, interesele si preferintele
personale,

;;..----~
Generatia Y (Millennials)

I,...:;;.--Berieratia mileniufUl(Ei:iropezm'-Mitlennials ) la
locul de munca

Asteapta eficienta ~i viteza, satisfacere si gratificare


imediata a nevoilor de invatare,
Orientare inspre rezultate imediate si concrete,
Prefera indeplinirea mai multor sareini in acelasi
timp,
Prefera viteza si flexibilitatea serviciilor si resurselor
digitale,
Prefera sii invete prin joeuri eleetroniee ~i video,
Prefera impliearea in activitati extraeurrieulare cu
riseul diminuarii perfomantelor inviitiirii eurrieulare.

----.---- ------=-

"'"-------

".:;----- --

....

--

.."..

....__

...

'!~~~:!.=.J-:J

.I~

~.!

..~-

...,.iii;-1.~

Ce asteapta de la munca?
~ Nu neaparat bani,
~ Atasament afectiv,
~ Predispozitie de a renunta, daca job-ul nu este ceea ce doresc,
~ Echilibru,
~ Relatii interpersonale,
~ Conexiune cu timpulliber,
~ Interes crescut fata de calitatea vietii.

~----,-

----=:::=

MULTUMESC

Generatiile ~i educatla
gpt.",-

Specific:
Mobilitate,
Profesiooalism sustinut de multilingvism,
AccepJiunea Europei tArA limite

--

..-

PENTRU ATENTIE!

iNTREBARI?