Sunteți pe pagina 1din 2

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT

Realizari 01.01 - 31.12.2010


PIB 2010

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Bugetul

de
stat

centralizat
al unitatilor
adm.
teritoriale

asig
sociale
de stat

asig.
pentru
somaj

Fondul

Credite

Bugetul

national
externe
institutiilor/
de
ministere*) activitatilor
asigurari
finantate
sociale de
integral sau
sanatate
partial din
venituri
proprii

VENITURI TOTALE

68.050,7

50.018,3

42.871,9

1.320,1

17.249,1

23.286,5

Venituri curente

64.825,1

41.891,8

31.917,2

1.310,7

13.151,3

16.165,7

Venituri fiscale

56.305,1

34.524,3

14.460,1

Impozitul pe profit, salarii, venit si castiguri


din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din
capital
Impozite si taxe pe proprietate

intre
bugete
(se scad)

buget
general
consolidat

tiuni
financiare

-milioane lei Buget general


consolidat

Sume

% din
PIB

-46.009,9

168.598,5

168.598,45

33,0

-12.794,2

158.474,7

158.474,7

31,0

93.060,1

93.060,1

93.060,1

18,2

14.466,0

28.926,1

28.926,1

28.926,1

5,7

10.090,9

24,3

10.115,1

10.115,1

10.115,1

2,0

3.531,0

14.425,8

17.956,8

17.956,8

17.956,8

3,5

838,3

16,0

854,2

854,2

854,2

0,2

24.263,6

14.982,4

16,4

54,0

730,1

1.092,8

2.230,7

0,0

2.007,2

0,0

44,1

132,0

395,0
8.125,0

39.246,0

7,7

17.378,9

17.378,9

3,4

36,7

107,2

107,2

107,2

0,0

803,9

2.626,8

2.626,8

2.626,8

0,5

574,0

574,0

574,0

0,1

399,6

399,6

399,6

0,1

19,7

46.607,4

-910,2

45.697,2

45.697,2

8,9

31.601,4

-11.884,1

19.717,4

19.717,4

3,9

5.857,4

32.611,2

-32.611,2

684,2
393,9

4.657,2

-1,4
-603,0

13.143,9

99,6

7,5

13.915,3

5.340,9

10.954,7

4.097,8

6.360,5

294,6
209,2

2.457,5

2.279,9

3,4

6,3

2,0
2,0

6,0
6,0

6,3

223,5
1.211,1

500,9

0,7
11,6

39.246,0

79,4

282,6

3.801,5
59.358,9

17.378,9

31.837,8

Donatii
Sume de la UE in contul platilor efectuate*) si
prefinantari

3.801,5
59.358,9

39.246,0

7.367,6

Venituri din capital

3.801,5
59.358,9

1.166,6

574,0

Subventii

27.01.2011 14:55

Opera-

214.608,3

16.212,3

Operatiuni financiare
Incasari din rambursarea, imprumuturilor
Sume incasate in contul unic, la bugetul de
stat

Total

171.268,9

TVA

Venituri nefiscale

trezoreriei Companiei
de
Proprie
statului nationale de despatatea
autostrazi
gubire
si drumuri A.N.R.P
nationale

Transferuri

310,5

Accize

Alte impozite si taxe fiscale

Total

310,5

3.797,1

Contributii de asigurari

Fondul

845,6

16.129,2

Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea


utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
Impozitul pe comertul exterior (taxe
vamale)

Titluri

7.096,9

0,0

3.553,3

Bugetul

851,1

4,5

Alte impozite si taxe pe bunuri si servicii

externe
nerambursabile *)

Bugetul

851,1

41.222,4

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

Fonduri

511.581

851,1

845,6

107,0
3.553,3
653,3

-21,6

bgc dec 2010.xls

310,5

682,8

682,8

0,1

4.054,1

4.054,1

0,8

5.394,1

5.394,1

5.394,1

1,1

14,3
14,3

14,3
14,3

14,3
14,3

0,0
0,0

-21,6

-21,6

-21,6

0,0

BGC dec 2010

PIB 2010

Bugetul

Bugetul

Bugetul

Bugetul

de
stat

centralizat
al unitatilor
adm.
teritoriale

asig
sociale
de stat

asig.
pentru
somaj

Fondul

Credite

Bugetul

national
externe
institutiilor/
de
ministere*) activitatilor
asigurari
finantate
sociale de
integral sau
sanatate
partial din
venituri
proprii

Fonduri

Bugetul

externe
nerambursabile *)

Bugetul

Titluri

Fondul

Total

trezoreriei Companiei
de
Proprie
statului nationale de despatatea
autostrazi
gubire
si drumuri A.N.R.P
nationale

Transferuri

Total

Opera-

intre
bugete
(se scad)

buget
general
consolidat

tiuni
financiare

511.581
-milioane lei Buget general
consolidat

Sume

% din
PIB

63,4
CHELTUIELI TOTALE
Cheltuieli curente

102.627,73

50.631,2

42.639,3

3.821,8

17.497,8

307,0
27,1

22.410,1

3.553,3

684,8

7.467,0

429,1

63,4

252.132,3

-46.034,1

206.098,2

-4.194,5 201.903,63

39,5

684,0

1.954,3

429,1

-45.635,5

182.985,3

182.985,3

35,8

42.806,5

42.806,5

8,4
5,8

97.348,2

39.906,4

42.665,6

3.825,3

17.306,2

20.858,0

3.553,2

14.764,5

16.740,2

105,4

73,0

104,7

10.796,3

0,2

Bunuri si servicii

3.718,4

11.881,1

400,7

71,0

16.160,8

5.547,9

312,8

Dobanzi

6.319,1

751,1

52,9

30,2

12,6

17,0

Subventii

4.663,2

2.068,1

Cheltuieli de personal

Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale administratiei
publice
Alte transferuri
Proiecte cu finantare din fonduri externe
nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare
Active financiare
Operatiuni financiare
Imprumuturi
Rambursari de credite
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

27.01.2011 14:55

3,2

64.535,2

8.465,8

42.106,6

3.648,0

25.708,5

581,4

0,0

1.001,3

12.687,1

1.531,5

0,1

5.299,3

2.235,4

21,7

19.283,7

3.536,3

1.556,6

581,2

42.106,6

2.597,9

63,4

228.620,9

218,0

4,1

42.806,5

25,5

1.604,2

59,3

39.781,6

-9.980,4

29.801,2

29.801,2

658,6

132,1

7.973,5

-699,4

7.274,0

7.274,0

1,4

6.734,6

6.734,6

1,3

0,0
1.028,2

27,1

4.432,8

6.734,6
3.240,1

429,1

2.241,5
27,1

1.323,2

3.239,8

476,6
1.028,2

49,0

27,0

0,4

342,5

3.347,7

429,1

64,0

127.913,0

-33.338,2

94.574,9

94.574,9

18,5

29.532,8

-29.068,0

464,8

464,8

0,1

18.808,8

-3.472,9

15.335,9

15.335,9

3,0

8.033,0

-797,3

7.235,7

7.235,7

1,4

68.601,9

68.601,9

68.601,9

13,4

2.936,5

2.936,5

2.936,5

0,6

1.794,2

0,4

3.411,7

-1.617,5

1.794,2

3.012,4

10.287,9

1,7

4,2

201,5

279,8

1.522,7

0,1

0,7

5.042,1

20.353,1

-274,5

20.078,6

2.451,4

10.139,2

1,7

4,2

201,5

279,8

1.522,7

0,1

0,7

5.042,1

19.643,3

-274,5

19.368,9

561,1

148,7

709,7

-709,7

2.670,2

630,7

470,6

3.802,4

-124,1

3.678,2

-3.484,8

709,7
30,8

193,4

193,4

2.476,8

630,7

30,8

-403,1

-193,9

-28,0

-7,7

-9,9

-34.577,0

-612,8

232,55

-2.501,65

-248,65

-307,0

470,6

-1,4

0,0

876,4

166,3

bgc dec 2010.xls

3.609,0

193,4
-124,1

-644,0
-370,1

-429,1

247,1

-37.524,0

-709,7

3.484,8

-37.499,7

3,8
3,8

193,4

0,0

193,4

0,0

-644,0

-0,1

-33.305,2

-6,51

-3.484,8

-644,0
24,3

19.368,9
19.368,9

4.194,5

BGC dec 2010