Sunteți pe pagina 1din 6

06.12.2014 HumanRightsandRuleofLawCONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI(CCJE)OPINIANR.

13(2010)PRIVINDROL
Advancedsearch

Council of Europe
Intranet

TheCouncilinbrief

LOGIN

HumanRights

Democracy

search

Human Rights and Rule of Law


RuleofLaw

Organisation

47Countries

Topics

Newsroom

PRINT WORD SEND BOOKMARK LANGUAGE HELP

Strasbourg,19noiembrie2010CCJE(2010)2Final
CONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI
(CCJE)
OPINIANR.13(2010)PRIVINDROLULJUDECTORILORNEXECUTAREAHOTRRILOR
JUDECTORETI
I.Introducere
1.ComitetuldeMinitrialConsiliuluiEuropeiasolicitatConsiliuluiConsultativalJudectorilorEuropenisadopten
2010oOpinieprivindroluljudectorilornrelaiecualtefunciidinStaticualiactoriaipuneriinexecutarea
hotrrilorjudectoreti1.
2.CCJEaemisaceastOpinieinbazarspunsurilorlaunchestionar,primitedinparteaa34destatemembre.
Rspunsurilemajoritiistatelormembreidentificexistenaunorserioaseobstacolencaleaexecutriiefectivei
adecvateahotrrilorjudectoretiAcesteobstacoleintervininmateriecivil,administrativipenal.Cuprivirela
materiaciviliadministrativ,statelemembreraporteaz,nparticular,complexitateaicostulprocedurilorde
executare.Cuprivirelamateriapenal,statelemembreraporteaz,spreexemplu,condiiilededeteniei
caracterullaxalexecutriipedepselor.
3.Aceastopinievapropunemijloaceconcretepentruambuntiroluljudectoruluinpunereanexecutarea
hotrrilorjudectoretiinusereferlaproceduradeexecutare,ngeneral.
4.Pentruarealizaacestlucru,roluljudectoruluivafiexaminatdinperspectivapuneriinexecutareahotrrilor
judectoretinmateriecivil,administrativipenal,precumiadeciziilorpronunatedeinstanele
internaionale,nmodnotabildectreCurteaEuropeanaDrepturilorOmului(denumitncontinuareCurtea).
5.PentruaelaboraaceastOpinie,CCJEsafolositdeinstrumenteleadoptatedeConsiliulEuropei,nspecial:
ConveniaEuropeanaDrepturilorOmului(ncontinuareCEDO),nparticularArticolele5,6,8i13iArticolul
1alProtocoluluiNr.1
DeclaraiadelaInterlaken,delaConferinalanivelnaltcuprivirelaviitorulCurii(Februarie19,2010)
RecomandareaRec(2003)16aComitetuluideMinitrictrestatelemembrecuprivirelaexecutareahotrrilor
judectoretiiadministrativedindomeniuldreptuluiadministrativ
RecomandareaRec(2003)17aComitetuluideMinitrictrestatelemembrecuprivirelaexecutare
RecomandareaRec(2006)2aComitetuluideMinitrictrestatelemembrecuprivirelaRegulileEuropeneale
Penitenciarelor
RecomandareaCM/Rec(2008)2aComitetuluideMinitrictrestatelemembrecuprivirelacapacitateanaional
eficientpentrupunereanexecutarecuceleritateahotrrilorCurii
RaportulCEPEJSistemelejudiciareeuropene(Ediia2010)
ExecutareahotrrilorjudectoretinEuropa(StudiulCEPEJNr.8)
LiniiledirectoareCEPEJpentruomaibunaimplementareaexistenteiRecomandriaConsiliuluiEuropeiprivind
executarea
AltreileaRaportanual2009cuprivirelasupervizareaexecutrilorhotrriiCurii
ConveniareferitoarelaProteciaDatelorPersonale(ETSNr.108)
ViziunileComisaruluipentruDrepturileomului:"Implementareaimperfectahotrrilorjudectoretisubmineaz
ncredereanjustiiilenaionale"(31August2009)

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1901507&Site=COE

1/6

06.12.2014 HumanRightsandRuleofLawCONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI(CCJE)OPINIANR.13(2010)PRIVINDROL
ConveniileConsiliuluiEuropeiprivindexecutareasentineloriextrdarea:ConveniaEuropeanprivind
extrdarea(ETSNr.24)iprotocoalelesale(ETSNr.86i98),ConveniaEuropeanpentrusupervizarea
pedepselorcondiionatesauaeliberrilorcondiionate(ETSNr.51),ConveniaEuropeanprivindvalabilitatea
internaionalahotrrilorjudectoreti(ETSNr.70),Conveniaprivindtransferulpersoanelorcondamnate(ETS
Nr.112)iProtocolulsuadiional(ETSNo.167)
precumijurisprudenaCuriinaceastmaterie,nspecial:
Hornsbyv.Grecia(19martie1997,Nr.18357/91)
Burdovv.RusiaNr2(15ianuarie2004,Nr.33509/04)
Akashevv.Rusia(12iunie2008,Nr.30616/05)
Zielinski,Pradal,GonzaleziAliiv.Frana(28octombrie1999,Nr.24846/94.a.)
Cabourdinv.Frana(11aprilie2006,Nr.60796/00)
ImmobiliareSaffiv.Italia(28iulie1999,MCNr.22774/93)
Paponv.Frana(25iulie2002,Nr.54210/00)
AnnoniDiGussolaiDesbordesiOmerv.Frana(14noiembrie2000,No.31819/96,33293/96).
I.Principiigenerale
1.Executareatrebuieneleascaaducerealandeplinireauneihotrrijudectoretiiaaltortitlurijudiciaresau
nejudiciareexecutabile.Aceastapoateimplicaunordindeaface,deanufacesaudeaplticeafosthotrtde
ctreinstan.Aceastapoateimplicaimpunereaunorsanciunipecuniaresauauneimsuriprivativedelibertate.
2.Executareaeficientauneihotrrijudectoretiobligatoriiesteunelementfundamentalalstatuluidedrept.
Esteesenialasigurareancrederiinautoritateasistemuluijudiciar.Independenajudiciaridreptullaunproces
echitabil(Articolul6alCEDO)suntlipsitedeconinutdacahotrreanuesteexecutat.
3.Proceduradeexecutaretrebuiesfieimplementatnacordcudrepturileilibertilefundamentale(Articolele
3,5,6,8,10,11dinCEDO,proteciadatelor,etc.).
4.Deciziaceurmeazafiexecutattrebuiesfieprecisiclarndeterminareaobligaiiloridrepturilor,pentru
aevitaoriceobstacolncaleaexecutriieficiente2.
5.DeciziileCuriiaratc,nanumitecazuri,putereaexecutivicealegislativauncercatsinflueneze
executareaprinrefuzsaususpendareorirefuzndsprijinulpoliiei.Deasemenea,auintervenitnlitigiipendinte
prinadoptareadeprevederi,adeseadeclaratecafiindcunaturretroactivsauinterpretativ,nscopuldea
schimbarezultatulprevizibilalunuiasaumaimultorcauzeaflateperolulinstanelorsaupentruintroducereaunor
noicaideatacpentrurevizuireahotrrilor3.
6.Executareauneihotrrinutrebuiesubminatdeointerveniestrin,fieidinparteaexecutivuluisau
legislativului,prinimpunereauneilegislaiicucaracterretroactiv.
7.nsinoiuneadeinstanindependeninstituitnArticolul6dinCEDOrelevfaptulcputereaacesteiade
aemiteodecizieobligatorienupoatefaceobiectulaprobrii,ratificriisauschimbriinesenaeidectrevreo
autoritatenejudiciar,inclusivefulStatului4.Toateorganelestatelortrebuie,prinurmare,sasigurectoate
prevederilelegaleprivindindependenainstanelor,careexistnconstituiisaulacelmainaltnivellegislativ,sunt
interpretatenaafelncthotrrilejudectoretisfieexecutateprompt,frinterveniidinparteaaltorputeri
aleStatului,cuexcepiaamnistieiiagraieriincauzelepenale.Suspendareaexecutriiuneihotrrijudiciare
poatefidispusdoarprinalthotrrejudectoreasc.
8.Nutrebuiesexistenicioamnarenproceduradeexecutare,nafaramotivelorprevzutedelege.Orice
amnaretrebuiesfiedispusdeunjudector.
9.Autoritateacarepunenexecutarehotrreanutrebuiesaibputereadeacontestasauschimbatermeniiunei
hotrri.
10.Dacaestenecesarcaopartesnceapprocedurapentruexecutareauneihotrri,aceastatrebuiespoatfi
iniiatnmodfacil.Oriceobstacol,cumarficosturileexcesive,trebuiesfieevitat.
11.Executareatrebuiesfierapidieficient.Prinurmare,fondurilenecesaretrebuiesfiedisponibilepentru
realizareaexecutrii.Prevederilegaleclaretrebuiesdetermineresurseledisponibile,autoritilecompetentei
proceduraaplicabilpentrualocareaacestorfonduri.
12.Statelemembretrebuiesprevadoproceduracceleratsauurgentdeexecutare,acoloundentrziereaar
puteacauzaunprejudiciuireversibil(anumitecauzendreptulfamiliei,cauzencareinculpatuladisprut,cauze
deexpulzare,risculdedeteriorareaproprietii,etc.).
13.Pentrucajudectoriisindeplineascsarcinile,urmtoarelemsuriartrebuiinstituitensistemuljudiciarn
materiaexecutriihotrrilor:
ocaledeatacnfaaunuijudectorncazulncareexecutareanuestepornitsaudacestentrziatdectre
organelerelevanteunjudectortrebuiesfieimplicat,deasemenea,cnddrepturilefundamentalealeprilor
suntndiscuientoatecazurile,judectorultrebuiesaibputereadeadecidecompensaiijuste
ocaledeatacorioplngerectreunjudector,ncazulabuzurilornproceduradeexecutare
ocaledeatacnfaaunuijudectorpentruasoluionaunlitigiuprivindexecutareaipentruasolicita
autoritilorstatuluiialtororganerelevantespunnexecutarehotrrilejudectoretinfazafinal,trebuieca
toatemodalitileposibiledeaasigurarealizareaexecutriisfieladispoziiajudectorului
aidentificaiaineseamadedrepturileiintereseleterilorialemembrilorfamiliei,inclusivcelealecopiilor.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1901507&Site=COE

2/6

06.12.2014 HumanRightsandRuleofLawCONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI(CCJE)OPINIANR.13(2010)PRIVINDROL
14.nanumitesistemededrept,prilepotfiforatessesupunhotrrilorjudectoretiprinconstrngere
indirect,spreexempluprinimpunereaunoramenzi,sauprinnormecaresprevadpedepsepenalecepotfi
aplicatencazulrefuzuluilaexecutare.CCJEconsidercasemeneamsuriindirectedeexecutare,caretrebuies
fieprevzutedelegeidecisedeunjudectorntoatecazurile,attnhotrre,ctidupaceea,suntnmod
specialimportantepentruaasiguraexecutareancauzeleurgente,ncaremsurilespecificenuarputeafi
substituitecuocompensaieechivalent,incauzeledefamilie,ncareutilizareaforeipoatedunaintereselor
copiilor.Cuprivirelabeneficiileasociatecoerciieiindirecte,CCJErecomandcainstanelesasigureceamai
variatgamdeastfeldemijloace,carepermitoexecutarepromptnmajoritateacazurilor.
15.CCJEconsidercuncadrunormativtransparent,depreferabildenaturlegislativ,trebuiesfieaplicat
problematiciicosturilorexecutrii.Cuantumulonorariilortrebuiesianconsiderarenaturaactivitiicerute
executorilor,nuneapratsfieproporionalcuvaloareapreteniei.ncazulunuilitigiu,costuriletrebuieevaluate
dectreinstan.
16.Pentruagarantaaccesullajustiie,trebuiepropusereclamaniloracordurialternativedeasistenjudiciarsau
financiar,ncazulncarenupotsuportacosturileexecutrii(dinfonduripublicesauprinreduceridecosturi).
17.Pentrucaexecutareasfienconsonancusupremaiadreptului,estedeoimportanvitalcadateledespre
executaresfieinclusensistemeledeevaluareajustiieiininformaiilepecaresistemelejudiciarelepunla
dispoziiajustiiabililor,publiculuiipresei,cumafostpropusnOpinianr.6aCCJE(PrileAiC).
18.CCJErecomandConsiliuluiJudiciarsauoricruialtorganindependentrelevantspublicecuregularitateun
raportprivindeficienaexecutrii,inclusivcudateprivindntrzierileicauzeleacestora,precumicudiferitele
metodealternativedeexecutare.Oseciunespecialtrebuiespriveascexecutareahotrrilorjudectoreti
mpotrivainstituiilorpublice.
I.Roluljudectoruluinexecutareahotrrilorjudectoretinmateriecivil
1.Executareauneihotrrijudectoretinuvanecesitancepereauneiproceduricompletnoi,iarprocedurilede
punerenexecutarenuvorpermitereluareadezbateriifonduluihotrriijudectoretioriginale.Darjudectorul
poatesuspendasauamnaexecutareainndseamadeaspecteleparticularealesituaieiprilor,spreexemplu
pentruafaceaplicareaArticolul8alCEDO.
2.Pentrumeninereastatuluidedreptipentruasigurareancrederiijustiiabililornsistemuljudiciar,activitile
ceprivescexecutareatrebuiesfieproporionale,echitabileieficiente.Deexemplu,urmrireailuareadin
posesiaprtuluiabunurilortrebuiesfierealizatctsepoatedeeficient,lundnconsiderareprevederile
aplicabileprivinddrepturileomului,proteciadatelorpersonaleidreptulocaledeatac.
3.Cndprilesuntliberesdispundedrepturileloriatuncicndprileajunglaunacordprivindexecutarea
hotrrii,nicioprevederelegalnutrebuiesngrdeascefecteleacestuiacord.
4.Dreptulfundamentallaproteciadatelortrebuiepusnacordcuposibilitateadeautiliza,ncadrulprocedurilorde
executare,informaiileconinutenbazelededatecareconinbunuriledebitorilor.Acestfaptnecesito
reglementarelegalclaraproceduriiiaautorizaieideaaccesabazadedate,cuscopuldeagarantaoexecutare
eficienticompletipentruprevenireaoricruiabuz.Toateorganelestatuluicaredeinbazededatecuastfelde
informaiinecesarepentruoexecutareeficienttrebuiesfieobligatesletransmitctreinstane.
5.Utilizarearepetatainformaiilorprivindbunuriledebitorilor,ncadrulprocedurilorsubsecventencareacelai
prtesteparte,trebuiesaibuncadrullegalclarsispecific(stabilindusedelimitestrictepentrureinerea
datelor,etc.)isndeplineasctoatecerineleproceduralepentruncepereaproceduriideexecutare.
I.Roluljudectorilornexecutareahotrrilorjudectoretinmaterieadministrativ
1.CCJEconsidercmajoritateaprincipiilorstabilitecuprivirelaexecutareanmateriecivilseaplicamutatis
mutandisiexecutriihotrrilornmaterieadministrativ,fiecexecutareaestempotrivauneipersoaneprivate
sauauneiinstituiipublice.
2.Totui,anumiteconsideraiispecialepotapreancazulexecutriihotrrilorjudectoretimpotrivaentitilor
publice.Acesteapotapreandreptuladministrativ,darinlitigiilecivile.
3.nprimulrnd,CCJEconsiderc,ntroarguvernatdesupremaialegii,instituiilepublice,maipresusde
toatecelelalte,suntobligatesrespectehotrrilejudectoretiisleexecutentromanierrapidexofficio.
nsiideeacunorganalstatuluirefuzsupunereanfaauneihotrrijudectoretisubmineazconceptul
preemineneilegii.
4.UnmarenumrdecauzeprezentateCuriivizeazneexecutareahotrrilorjudectoretidectreinstituiile
publice.Unstattrebuiesrespectehotrrilepronunatempotrivasafrntrziereifrafinevoieca
reclamantulsautilizezeproceduriledeexecutare.Curteaaadmisnmodrepetatpreteniilereclamanilor,carefie
nuaufolositacesteproceduri,fieaufostnevoiislefoloseasc,exprimndpunctuldevederecuneipersoane
careaobinutohotrrejudectoreascmpotrivastatuluinurmaunuiprocesctigat,nutrebuiesisecears
recurglaprocedurideexecutarepentruaopunenaplicare5.
5.Cndestenecesarrecurgerealaexecutaresilit,stateletrebuiesasigurenlegislaialornaionalprevederea
unorsanciunipenaleidisciplinarempotrivafuncionarilorresponsabiliderefuzulsauntrziereaexecutrii,
precumiposibilitateacaacetiasrspundcivil.
6.Stateletrebuiessendreptempotrivaunorastfeldefuncionaripentruarecuperacosturilegeneratederefuzul
sauntrziereaexecutrii.Actelefuncionarilorprincaresentrziesaurefuzexecutareatrebuiespoatfi
supusecilorjudiciaredeatac.
7.Interveniilelegislativencauzencareexecutareaestendesfurarenusuntpermise,maialesatuncicndo
entitatepublicestedebitorincauz.
8.Caincazulncareexecutareaestendreptatmpotrivaentitilorprivate,aceiaiexecutoritrebuiesaib
competeneiaceleaiprincipiiproceduraletrebuiesfieaplicate.Judectoriinutrebuiesaibrestriciin
aplicareaaceloraiprevederilegaleinasigurareacompensaiiloreficientepentruntrzierinprocedurade
executare(indexare,dobnddentrzierencuantumgeneralaplicabil,dauneinterese,altepenaliti)6.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1901507&Site=COE

3/6

06.12.2014 HumanRightsandRuleofLawCONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI(CCJE)OPINIANR.13(2010)PRIVINDROL
9.Hotrrileprivindodecizieauneiautoritiadministrativeinterzicnddreptulunuistrindeastapeteritoriul
statuluiimplicnmodfrecventntrebareadacstrinulpoatefiexpulzat.nacestcontext,expulzareaconstituie
executareadecizieiautoritii.CCJEconsiderc,pentruagarantauncontroljudiciareficient,statelenutrebuies
mpiediceinstanelesexaminezeadmisibilitateaexpulzriinhotrreadefinitivsauintermediarprivindactul
emisdeautoritateaadministrativ.
I.Roluljudectorilornexecutareahotrrilorjudectoretinmateriepenal
1.nmateriepenal,respectareasupremaieilegiipresupuneexecutareatotalasanciunilororipedepselor
penale,indiferentdenaturasentineiimpuse.Prinurmare,statelemembretrebuieseviteinstituireaunorpolitici
carepresupunpedepseminore,carenusuntaplicate,fiedinmotivebugetare,lipsadespaiunpenitenciaresau
oportunitate.Rezultatulunorastfeldepoliticiestesubminareaautoritiihotrrilorjudectoretisi,implicit,a
supremaieilegii.
2.Opedeapspoateaveaformadeteniei,amenziisaualteisanciuni(spreexempluinterdiciadeaconduceun
vehicul,interdiciiprofesionale,etc.).Caoregulgeneral,executareauneisanciuninuestedecompetena
judectoruluiasemeneamsurisuntpusenaplicaredeprocurori,organedepoliiesaualteautoriti
administrativerelevante.Judectoriisauoaltaautoritatecompetentpotdesemnafuncionaripublicisauprivai,
cumarfiexecutorii,pentruarealizaacestesarcini.noricecaz,realizareaacestoratribuiiiexecutareamsurilor
penaleauimpactdirectasupradrepturilorindividuale.Roluljudectoruluiestedeaprotejaigarantaasemenea
drepturincadrullegalalhotrriiceurmeazafipusnexecutare.
3.Deteniapoatefiprivitdindouperspective.Primasereferlamodalitiledeexecutareapedepsei,maiprecis
durataimoduldeexecutare,carepotimplicaprobleme,cumarfigraierea,eliberareacondiionata,detenia
limitatasaueliberareasubcontroljudiciarsausubmijloaceelectronicedesupraveghere.Adouaperspectivse
referlacondiiilefiziceipsihicesaulaefecteledeteniei,carepotpuneproblemesubaspectullegalitiideteniei
saualcondiiilordedetenie.
4.nanumitestatemembre,modalitiledeexecutarealesentineipotfidecisedectrejudectori.naltestate,
msurilesuntluatedectreunconsiliudeeliberarecondiionatsaudealtautoritateadministrativ.noricare
dincazuri,punereanaplicareaunorastfeldemsuritrebuiesfiesupuscorectitudinii,controluluijudiciari
cilordeatac.
5.Oriceschimbareprivindnaturasauloculdeteniei,deexempluinternareantroinstituiepsihiatricdincauza
sntiimintaleacondamnatului,trebuiesfiesupusdreptuluilaapelsaurevizuirejudiciar.
6.Privareadelibertate,deoricenaturarfiaceasta,trebuiesrespecteArticolele3i8dinCEDO.Opersoan
reinutdeorganeledepoliiesauuncondamnatnutrebuie,nniciosituaie,sfieobiectulunuitratament
degradantsauinuman.Demnitateaumantrebuieprotejatntotdeaunantimpuldeteniei.CerineleArticolului
8.1alCEDO(dreptullaviaaprivatidefamilie)trebuie,deasemenea,respectate,subrezervaprevederilor
Articolului8.2alCEDO(posibilitateaintervenieiuneiautoritipublice).Estededatoriajudectoruluisprotejeze
isapereacestedrepturiigaraniinfiecarestatmembru.
7.nanumitestatemembre,judectorulsupravegheazdinoficiucondiiilededetenie.naltestate,judectorul
nuipoateasumadinoficiujurisdicianaceastamaterie.Indiferentdesistemulnvigoare,legislaiafiecruistat
membrutrebuiespermitpersoaneicondamnate,aprtoruluisu,precumiacuzrii,sseadreseze
judectoruluiatuncicndcondiiilededeteniencalcdrepturilefundamentalegarantatedeArticolele3i8din
CEDO.Aceastlegislaietrebuiesprevadimecanismecarespermitautoritiloradministrativeindependente
ssupraveghezecondiiilededetenieinevoie,ssesizezeCurtea.
8.Contactuldintrejudectoriautoritiledeexecutare(MinisterulJustiiei,autoritilepenitenciare,serviciile
sociale,directoriipenitenciarelor)vafi,ngeneral,limitatlaaspecteleprivindexecutarea,attincazulncare
acesteautoritisuntntrebatecuprivirelacondiiilededeteniesaumodalitiledeexecutareapedepsei,ctin
cazulncarelisesolicitsexprimeopiniacuprivirelamodulncaretrebuieexecutatpedeapsa.ntoate
cazurile,judectorultrebuiesfactoipaiinecesaripentruaprimitoateinformaiilerelevantedelaautoriti.
Acesteorganetrebuie,deasemenea,spunladispoziieacesteinformaiiprilorcarecontestaoriceaspect
relevant.
9.Executareapedepselorneprivativedelibertatepoateaveaimpactasupraproprietii(deexempluamenzi,
sechestrusaunchidereauneiafaceri)saupotafectadrepturipersonale(cumarfiinterzicereaanumitordrepturi,
interzicereadreptuluideaconducevehicule).Toateacestechestiunipotridicaproblemejuridice.Opersoan
condamnattrebuiessepoatadresaunuijudectorpentruaisolicitasasoluionezeoricedisputacareaparein
acestsens.
10.Deasemenea,estenecesarcajudectoriicareauresponsabiliticuprivirelaexecutareapedepselorsaib
pregtireanecesarpentruanelegelimpededimensiunilejuridice,tehnice,socialesauumanealeacestei
probleme.Oastfeldepregtiretrebuiesfierealizaticondusnrelaiecutoateautoritilesiserviciileimplicate
inprocesuldeexecutare,inclusivjudectorii,procurorii,oficialiiministeriali,personaluldeexecuieiconducere
dinpenitenciare,directoriiinstituiilorpenale,precumsilucrtoriisociali,avocaiiialii.
I.Roluljudectoruluinexecutarealanivelinternaional
1.ImplementareahotrrilorCuriiEuropeneaDrepturilorOmului
1.nOpinian9,CCJEaoferitpunctulsudevedereasupraroluluijudectoruluinimplementareajurisprudenei
internaionale,nspecialaceeaaCurii.SaspecificatmodulincarejudectorultrebuiesrespectepracticaCurii.
2.AtuncicndunstatestecondamnatdectreCurtelaplatauneicompensaii,creditorultrebuie,ncazul
neexecutriihotrriiCurii,saaibdreptulsasoliciteexecutareadectreunjudectornaional,fraaduce
atingeremsurilorcearputeafiluatelanivelsupranaional.
1.Cooperareainternaionaliexecutareatransfrontalier
1.ntrunmomentncarejustiiaestecaracterizatdeomobilitatecrescndidedezvoltareacomerului
internaional,prioritateatrebuiesfiedatdezvoltriiipromovriiunuispaiucomundejustiiepentrucetenii
europeni,prineliminareaoricruiobstacolexistentnexercitareadrepturilorlor.Prinurmare,hotrrile

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1901507&Site=COE

4/6

06.12.2014 HumanRightsandRuleofLawCONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI(CCJE)OPINIANR.13(2010)PRIVINDROL
judectoretitrebuiesfierecunoscuteipusenaplicarentrestatelemembrefrpiedici.
2.Principiilencrederiiirecunoateriireciprocereprezinttemeliaconstrucieiunuispaiujudiciareuropean,cu
respectareadiversitiisistemelornaionale.Recunoatereareciprocnseamnctoatehotrrilepronunatela
nivelnaionalauefectnaltestatemembre,nparticularnsistemelelorjudiciare.Este,astfel,esenialscreasc
schimburileintreprofesionitiidreptului.Diferitelelorreeleaunevoiederestructurare,consolidareide
coordonarereciproc.
3.Artrebuiasiguratopregtireeuropeansistematicpentrutoijudectoriisiprocuroriiacetiaartrebuis
participelainiiativedeformaresauschimburinaltestate.Maimult,artrebuidezvoltateprogramedeformarela
distan(elearning)imaterialedepregtirecomun,pentruainstruiprofesiilejuridicecuprivirelamodulncare
sinteracionezecumecanismeleeuropene(relaiicuCurtea,CJUE,utilizareainstrumentelorderecunoatere
mutualicooperarejudiciar,dreptcomparat,etc.).
a.nmaterieciviliadministrativ
1.nlitigiilecivile,hotrrilejudectoretiartrebuiexecutatenmoddirectifrvreoaltmsurintermediar.
Vafi,deci,necesarsseavansezegradualicuprudennprocesuldeeliminareaclauzeideexecutaredin
anumitehotrrinmateriecivilaicomercial.
2.nacesttimp,celeritateaprocedurilorieficienaexecutriihotrrilortrebuiesfiecrescutprinacorduri
internaionalembuntitecuprivirelaluareaiimplementareamsurilordeexecutareiprevenie.
3.Suplimentar,recunoatereareciprocarputeafiextinslazonecarenusuntncacoperitedelegislaia
european,darcaresunteseniale,cumarfimotenirilesitestamentele,regimeledeproprietatematrimoniali
consecinelepatrimonialealeseparriicuplurilor.
b.nmateriepenal
1.nmateriepenal,cooperareainternaionalimplicmaimultedomenii.Exemplelepotincludeexecutareaunei
pedepsenaradeorigine,caurmareauneihotrrijudectoretipronunatenaltar,cererideextrdare,
mandatuleuropeandearestare,recunoatereahotrrilorjudectoretinmateriepenal,cooperarejudiciar,etc.
2.Executareahotrrilorstrinetrebuierealizatncadrulacorduluintrestateisebazeazpencrederea
reciprocnsistemelelorjudiciare.Judectoruldinaraexecutriitrebuiesonorezeaceastncredere.Astfel,
judectorulnutrebuiesschimbesauscontestehotrreanaradeorigine.El/eanuvarefuzaexecutareadect
pentrumotiveledeexcludereprevzutenacorduldintreceledouastatesauatuncicnddeciziaestecontrar
drepturilorfundamentalealepersoanelorimplicate.
3.Cutoateacestea,ndomeniultransferuluipersoanelorcondamnate,judectorulpoateadaptasanciunile
pronunatedectrejudectorulstrin,atuncicndposibilitateaexistnacordulceobligstatelencauz.
I.Concluzii
A.Executareaeficientahotrrilorjudectoretidefinitivesiirevocabileesteunelementfundamental
alsupremaieilegii.Esteesenialasigurareauneincrederiapubliculuinautoritateasistemului
judiciar.Independenajustiieiidreptullaunprocesechitabilsuntlipsitedeconinutdachotrrea
nuestepusnaplicare.
B.nsinoiuneadeinstanindependeninstituitnArticolul6dinCEDOrelevfaptulcputerea
acesteiadeaemiteodecizieobligatorienupoatefaceobiectulaprobrii,ratificriisauschimbriin
esenaeidectrevreoautoritatenejudiciar,inclusivefulStatului.
C.Toateorganelestatelortrebuiesasigureinterpretareaprevederilorlegaleprivindindependena
instanelor,careexistnconstituiisaulacelmainaltnivellegislativ,naafelncthotrrile
judectoretisfieexecutateprompt,frinterveniidinparteaaltorputerialeStatului,cusingura
excepieaamnistieiigraieriincauzelepenale.Suspendareaexecutriiuneihotrripoatefi
dispusdoarprinalthotrrejudectoreasc.
D.Nutrebuiesexistenicioamnarenproceduradeexecutare,nafaramotivelorprevzutedelege.
Oriceamnaretrebuiesfiedispusdeunjudector.Executoriijudectoretinutrebuiesaib
putereadeacontestasauschimbatermeniiuneihotrri.
E.nmateriepenal,statelemembretrebuiesaevitesinstituiepoliticicarepresupunpedepseminore
carenusuntaplicate.
F.CCJEconsiderc,ntrunstatguvernatdesupremaialegii,instituiilepublice,maipresusdetoate
celelalte,suntobligatesrespectehotrrilejudectoretiisleexecutentromanierrapidex
officio.nsiideeacunorganalstatuluirefuzsupunereanfaauneihotrrijudectoreti
submineazconceptulntietiilegii.

G.Executareatrebuiesfieechitabil,eficientiproporional.
H.Priletrebuiespoatiniiaproceduradeexecutarenmodfacil.Oriceobstacolnacestsens,de
exemplucosturileexcesive,trebuieevitat.
I.Toateproceduriledeexecutaretrebuieimplementatenacordcudrepturileilibertile
fundamentalerecunoscutedeCEDOialteinstrumenteinternaionale.
J.PrivareadelibertatetrebuiesfienconformitatecudrepturileprotejatedeArticolele3i8ale
CEDO,inndseamadeprevederileArt.8.2.Estededatoriajudectoruluisprotejezeisapere
acestedrepturi.
K.Fiecmodalitiledeexecutareauneipedepsecadnsarcinaunuijudector,aunuiconsiliude
eliberarecondiionatsauuneiautoritiadministrative,executareamsurilortrebuiesfierealizat
printroprocedurcorect,carespoatfisupervizatievaluat.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1901507&Site=COE

5/6

06.12.2014 HumanRightsandRuleofLawCONSILIULCONSULTATIVALJUDECTORILOREUROPENI(CCJE)OPINIANR.13(2010)PRIVINDROL

L.Principiilencrederiiirecunoateriireciprocereprezinttemeliaconstrucieiunuispaiujudiciar
european,curespectareadiversitiisistemelornaionale.Recunoatereareciprocnseamnctoate
hotrrilepronunatelanivelnaionalauefectinaltestatemembre,nparticularnsistemelelor
judiciare.Este,astfel,esenialscreascschimburilentreprofesionitiidreptului.Diferitelelorreele
aunevoiederestructurare,consolidareidecoordonarereciproc.
M.CCJErecomandConsiliilorJudiciaresaualtororganeindependenterelevantespubliceregulatun
raportprivindeficienaexecutriihotrrilor.Oseciuneseparatartrebuissereferelaexecutarea
hotrrilormpotrivainstituiilorpublice.
1Vezitermeniidereferindin2010aiCCJEaprobaidectreComitetuldeMinitrilaceadea1075antlnirea

adjuncilorminitrilor(20ianuarie2010).
2VeziPrivalikhinvs.Russiadin12mai2010:Curteaareafirmatc,pentruadecidedacamnareaexecutriia

fostrezonabil,trebuiesstudiezecomplexitateaprocedurilordeexecutare,conduitareclamantuluiiaautoritilor
icareafostnaturaatribuirii(veziiRaylyanv.Russia,nr.22000/03,31,15februarie2007).
3Vezi,spreexemplu,ImmobiliareSaffiv.Italy,28iulie1999,ialte156decauzev.ItalyZielinski,Pradal,

Gonzalesialiiv.France,28Octombrie1999Cabourdinv.France,11Aprilie2006.
4Vezi,spreexemplu,VandeHurkv.Olanda,19Aprilie1994Findlayv.MareaBritanie,25Februarie1997,n

special77.
5VeziKoltsovv.Russia,24februarie2005,16veziiPetrushkov.Rusia,24Februarie2005,18Metaxasv.

Grecia,27mai2004,19.
6Oasemeneacompensaieeste,deasemenea,ocerindirectaCEDO(inspecialArticolul1dinProtocolulnr.1).

PotrivitCurii,nsuifaptulcautoritileaurespectathotrrilenupoatefiprivitcaorenunareautomata
victimeilacalitateadevictimncadrulconveniei,dacnuaufostoferitecompensaiiadecvatepentruntrzierea
procedurilor(vezi,spreexemplu,Petrushkov.Russia,24februarie2005,15).Compensaiileadecvatepltite
pnlaurmcuntrzieretrebuiesianconsiderarediferitelesituaii,pentruacompensadiferenantresuma
datoraticeapltitnfinalctrecreditor,iscompensezepierderile(vezispreexemplu,Akkusv.Turcia,9iulie
1997,Angelovv.Bulgaria,22Aprilie2004,EkoEldaAveev.Grecia,9March2006).Compensaiilepotficerutei
pentruprejudiciinepatrimoniale(vezi,deexemplu,Sandorv.Romnia,24martie2005).Absenaresponsabilitii
statuluipentruntrzierenuapututfijustificatdeimposibilitateastabiliriiculpeinsarcinaautoritilorpublice
(veziSolodyukv.Rusia,12iulie2005,16).

Top

Activities
HumanRightsandRule
ofLaw
Democracy
Whoweare
HumanRights
Convention
CouncilofEurope
Treaties

DisclaimerCouncilofEurope2014photocreditWebmaster
LOGIN

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1901507&Site=COE

PressMultimedia

Usefullinks

Contactus

Newsroom

Employment

WebTV

Callfortenders

SecretaryGeneral&
DeputySecretary
General

Photogalleries

Archives

Media

Campaigns

Archivedwebpages

Contacts

Sitemap

ExternalOffices

Amicale

Visitus

AdministrativeTribunal

Newsletters

Ecards

PatronageForm

Print

RSS

SHARE
ShareonFacebook
ShareonTwitter
ShareonGoogle+
ShareonLinkedin
ShareonPinterest
Sendthispage

6/6