Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Administrativ
24.02.2014
Bibliografie:

Curs - Verginia Vedina


Tratat - Antonie Iorgovan (ed. C.H.Beck)
Legea 554/2004
Comentarii asupra legii 554/2004 (2008 - ed. Universul juridic/ 2014 - jud. Bogasiu =
pentru jurisprudenta)
Tratat - Paul Negulescu (1934 si 1925 - biblioteca)
Constantin Raricescu - Contenciosul administrativ romn biblioteca

Suplimentar:
-

Hanibal Teodorescu
Herast Diti Tarangul
Jean Verneule
Seminar: Cristina Feurdean

1. Administrativ
24.02.2014
Proiectul de reviziure a Constitutiei
Dreptul Administrativ = disciplina care tine de dr. public
= puncte comune cu: dr. constitutional, dr. financiar*, dr. fiscal*, dr.
mediului
(*sunt ramuri ale dr. administrativ autonomizate)
Dr. adm. nu are exclusivitate
Activitatea publica nu este guvernata numai de dr. adm., ci si de alte ramuri, de exemplu
dr. civil, care poate incheia si acte de drept public, si de drept privat ->
1. Contracte de drept public ale administratiei:
Statul si unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice- se comporta ca
detinatoare ale suveranitatii ale puterii publice.
2. Contracte de drept privat ale administratiei:
Statul si unitatile administrativ-teritoarile- sunt in egalitate cu celelalte persoane si
dreptul privat si incheie conventii cu aceste persoane de drept privat ca orice alt subiect
de drept.
Statul si unitatile adm.-ter.: domeniul public + domeniul privat = patrimoniu (= drepturi si
obligatii cu valoare economica):
- Domeniul public include bunuri proprietate publica: acele bunuri care (codul civil+legea
398) sunt de uz public sau interes public, fie prin natura lor, fie prin destinatia pe care leo da legiuitorul.
Ex.: marea- interes atat de interes public, cat si privat; este un bun proprietate publica.
O cladire poate trece de la a fi de interes privat si pot trece in interes public cand
devine scoala. Art. 136 numai bunuri publice; inalienabile
- Domeniul privat include bunuri proprietate privata
(!!) Contractul incheiat de administratie este un contract civil daca are ca obiect un bun privat =
contracte de drept public, administrative; reglementate prin legi speciale precum OUG
54/2006, OUG 34/2006, legea 213/1998.
Legi de serviciu public:
Legea 51/2006 lege cadru
Legea 101/2006
Legea 230/2006
Legea 92/2007
Legea 241/2006
Legea 325/2006
2

1. Administrativ
24.02.2014

Conceptul de administratie publica: o specie pentru 2 fenomene, pe de o parte


pentru ceea ce se numeste (1) fapta administrativa, pe de alta parte este o specie a ceea ce se
numeste (2) putere publica.
-

Etimologie: administratie > lat. ad=catre, minister=senator, supus


= activitate aservita, in slujba unei entitati supraordonate
(1) Ca prim fenomen, de specie de activitate administrativa ca gen proxim:

Activitate administrativa = imbinare de mijloace si resurse in vederea atingerii anumitor


obiective, sarcini stabilitate de o entitate supraordonata
(2) Administratia publica, ca fenomen al puterii in stat: sarcinile stabilite sunt de interes
public, obiectiv, stabilite de legiuitor (Parlament), organele cu competenta decizionala, for
decizional. Administratia publica activeaza in ceea ce se numeste regim de putere publica, ceea
ce iseamna anumite drepturi sau prerogative exorbitante pe care le are o autoritate administrativa,
ce ii permit sa prevaleze interesul public cand acesta intra in conflic cu interesul privat. Acest
regim, pe langa faptul ca ii permite administratiei sa emita acte administrative, permite
administratiilor si sa ia masuri de constrangere administrative, spre exemplu masurile de
carantina etc.

Executivul in sistemul constitutional - art. 3 alin. (4) = statul se organizeaza potrivit


principiului separatiei si echilibrului.
(!!) Exista activitati publice autonome, nesubordonate Parlamentului:
1. Curtea Constitutionala (aceasta are in comun cu instantele judiciare activitatea de
jurisdictie = activitate de solutionare a unei spete juridice, a unui litigiu si exista 3 tipuri
de jurisdictie: drept comun judiciara = justitie; constitutionala a C.C.; administrativa
art. 21 in Constitutie, administratia este judecator in propria cauza, solutia data: de
adevar legal).
2. Avocatul Poporului: controleaza administratia
3. Curtea de Conturi: cotroleaza administratia (din 2003, cand i s-au eliminat atributiile de
instanta jurisdictionala) (= controleaza folosirea banului public)
In dreptul administrativ ne intereseaza 2 tipuri de jurisdictii:
- Administrativa
- Contencios administrativ: numai acele litigii administrative date instantelor judecatoresti

Executivul intra in sfera lui activitatea ce nu reprezinta nici justitie, nici legiferare.
3

1. Administrativ
24.02.2014
Acesta poate avea 2 abordari:
- Sens larg: cu referire la sefii executivului: toate organele care au atributii legate de
aducerea la indeplinire a legilor ce presteaza servicii publice si guvernare, ca activitate
specifica executivului
- Sens restrans: cu referire la sefii executivului: Presedinte si Guvern
Forme de activitate ale executivului:
1. Activitati de administratie publica, cotidiana
2. Activitati de natura politica guvernare (la nivel central) concretizate prin masuri de
natura politica.
Acte politice:
Presedintele: adresarea de mesaje Parlamentului, declaratii
Guvernul: investirea Guvernului, promovarea de proiecte de lege,
ordonantele vointa politica de a reglementa anumite relatii sociale;
(!) guvernare = decizii esentiale pentru natiune;
1. sens organic: vizeaza autoritatile publice care, in baza legii, indeplinesc astfel de
activitati (mentionate la sensul functional)
sens material/functional: ansamblu de activitati prin care autoritati publice (1) aduc
la indeplinire legea sau, dupa caz, (2) presteaza serivicii publice.
(1) Aducerea la executare a legii 2 componente:
a) Organizarea executarii legii/pregatirea de executare a legii: norme de aplicare
- regulamente, instructiuni.
b) Executarea in concret a legii: pot fi chiar acte materiale asfaltarea etc.
(2) Prestarea de servicii publice = activitatea organizata de administratia publica in
vederea satisfacerii unor necesitati de interes public, care evolueaza in timp.
(!!) Confuzie:
administratie de stat administratie publica
Diferenta:
relatie de la parte la intreg
Exista activitati publice de interes: central (se implica statul si organele sale art. 102: ierarhia
acestora; autoritati autonome centrale art. 103: CSAP, SRI raspund in fata Parlamentului)
local (combinate interesele statului, dar si ale colectivitatii;
administratie de stat: principiul deconcentrarii ale ministerelor/ ale altor autoritati de la centru si
administratie locala autonoma: strict interese locale).