Sunteți pe pagina 1din 15

04.11.

14
TEMA 6. FINANE PUBLICE LOCALE
6.1 Structura i funciile administraiei publice locale.
6.2 Autonomie local i principiile de baz ale activitii autoritilor publice locale.
6.3 Resursele financiare la dispoziia autoritilor publice locale.
6.4 Transferurile: tipuri i metode de calcul.
6.5 Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor administraiei publice locale.
6.6 Procesul bugetar la nivel de unitilor administrativ - teritoriale

6.1 Structura i funciile administraiei publice locale.

Administraie public local reprezint totalitatea autoritilor publice locale constituite, n condiiile
legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei uniti administrativ-teritoriale.
n cadrul organizrii administrative a statului i n corelare cu structura sistemului bugetar al Republicii
Moldova, deosebim:

autoriti ale administraiei publice locale de nivelul nti - autoriti publice, luate n ansamblu,
care snt constituite i activeaz pe teritoriul satului (comunei), oraului (municipiului) pentru
promovarea intereselor i soluionarea problemelor colectivitilor locale;

autoriti ale administraiei publice locale de nivelul al doilea - autoriti publice, luate n
ansamblu, care snt constituite i activeaz pe teritoriul raionului, municipiului Chiinu, unitii
teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor i soluionarea
problemelor populaiei unitii administrativ-teritoriale respective;

Structura administraiei publice locale n RM


Autoriti ale

Autoriti ale administraiei publice locale de nivelul

administraiei

doi

publice locale de

Raion

nivelul nti
Organul executiv

Primarul

Mun. Chiinu/

UTA

Bli
Preedintele
raionului

Primar General

Guvernator

Organul

Consiliul Local

reprezentativ i

Consiliul

Consiliul Municipal

Raional

Adunarea
Popular

deliberativ

6.2 Autonomie local i principiile de baz ale activitii autoritilor publice locale.
Autonomie local reprezint dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor publice locale de a reglementa
i gestiona, n condiiile legii, sub propria lor responsabilitate i n interesul populaiei locale, o parte
important din treburile publice. Deosebim autonomie decizional, organizaional i financiar-bugetar.

autonomie decizional este dreptul autoritilor publice locale de a adopta liber decizii, n
condiiile legii, fr intervenii din partea altor autoriti publice, n scopul realizrii
intereselor sale;

autonomie organizaional - dreptul autoritilor publice locale de a aproba, n condiiile legii,


statutul, structurile administrative interne, modalitile de funcionare a acestora, statele i
organigrama lor, precum i de a institui persoane juridice de drept public de interes local;

autonomie financiar i bugetar - dreptul autoritilor publice locale de a dispune de resurse


financiare proprii suficiente i de a le utiliza liber, n condiiile legii, prin adoptarea propriilor
bugete locale.

Descentralizarea administrativ are la baz urmtoarele principii:


a) principiul autonomiei locale, care presupune garantarea dreptului i capacitii efective a autoritilor
publice locale de a reglementa i gestiona, conform legii, sub propria lor responsabilitate i n interesul
populaiei locale, o parte important din treburile publice;
c) principiul echitii, care presupune garantarea unor condiii i oportuniti egale tuturor autoritilor
publice locale pentru a-i atinge obiectivele n realizarea competenelor lor;
d) principiul integritii competenelor, care presupune c orice competen atribuit autoritilor publice
locale trebuie s fie deplin i exclusiv, exercitarea acesteia nu poate fi contestat sau limitat de o alt
autoritate dect n cazurile prevzute de lege;
e) principiul corespunderii resurselor cu competenele, care presupune corespunderea resurselor
financiare i materiale alocate autoritilor publice locale cu volumul i natura competenelor ce le snt
atribuite pentru a asigura ndeplinirea eficient a acestora;
f) principiul solidaritii financiare, care presupune susinerea financiar de ctre stat a celor mai slab
dezvoltate uniti administrativ-teritoriale, n special prin aplicarea unor mecanisme de repartizare
financiar echitabil;

h) principiul parteneriatului public-privat, public-public, public-civil, care presupune garantarea unor


posibiliti reale de cooperare ntre guvern, autoritile locale, sectorul privat i societatea civil;
i) principiul responsabilitii autoritilor administraiei publice locale, care presupune, n limitele
competenelor ce le revin, obligativitatea realizrii unor standarde minime de calitate stabilite de lege la
prestarea serviciilor publice i de utilitate public de care snt responsabile.
6.3 Resursele financiare la dispoziia autoritilor publice locale.
Veniturile bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite, taxe, alte venituri
prevzute de legislaie i pot fi grupate dup cum urmeaz:
I. Venituri proprii ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, ce se formeaz din impozitele i
taxele locale, prevzute pe fiecare teritoriu n parte
II. Defalcri, conform normativelor procentuale de la veniturile generale de stat, stabilite prin legea
privind FPL pentru bugetele unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i pentru bugetul
municipal Bli i prin legea bugetar anual.
III. Transferuri de la bugetul de stat la bugetele raionale
IV. Mijloace speciale ale instituiilor publice se includ n bugetele respective, se consider venituri i snt
direcionate pentru cheltuielile legate de desfurarea activitii statutare a acestor instituii, n
conformitate cu principiile i regulile de elaborare, aprobare i executare a bugetelor corespunztoare.
V. Fonduri speciale. Autoritile reprezentative i deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale pot
constitui fonduri speciale pentru susinerea unor programe de interes local, cu respectarea dispoziiilor
legale.

6.4 Transferurile: tipuri i metode de calcul.


n conformitate cu prevederile legii FPL, art. 12: Bugetele anuale ale unitilor administrativ-teritoriale
nu pot fi aprobate i executate cu deficit bugetar. n acest scop i pentru asigurarea nivelrii bugetare a
unitilor administrativ-teritoriale, prin legea bugetar anual, de la bugetul de stat pentru bugetele
unitilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i bugetul municipal Bli se stabilesc urmtoarele
tipuri de transferuri:
a) transferuri din contul fondului de susinere financiar a unitilor administrativ-teritoriale
b) transferuri cu destinaie special, pentru exercitarea funciilor suplimentare delegate de ctre Guvern.
Transferurile cu destinaie special se prevd n legea bugetar anual i n alte acte normative i pot fi
alocate bugetelor unitilor administrativ-teritoriale n caz de:
a) delegare de ctre Guvern a unor funcii suplimentare autoritilor administraiei publice locale;

b) adoptare de acte legislative i alte acte normative a cror aplicare necesit mijloace bugetare
suplimentare pentru compensarea unor venituri ratate ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale,
modificarea organizrii administrativ-teritoriale etc.

6.5 Delimitarea competenelor n efectuarea cheltuielilor bugetelor UAT


Competenele n ceea ce privete efectuarea cheltuielilor publice snt delimitate ntre bugetele unitilor
administrativ-teritoriale n temeiul Legii privind administraia public local.
n bugetele unitilor administrativ-teritoriale se prevd alocaii necesare asigurrii funcionrii
instituiilor publice i serviciilor publice din unitatea administrativ-teritorial respectiv.
Cheltuielile anuale ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se aprob de autoritatea reprezentativ
i deliberativ respectiv numai n limita resurselor financiare disponibile.
Cheltuielile aprobate (rectificate pe parcursul anului bugetar) n bugetele unitilor administrativteritoriale reprezint limite maxime care nu pot fi depite. Contractarea de lucrri, servicii, bunuri
materiale i efectuarea de cheltuieli se realizeaz de ctre executorii (ordonatorii) de buget doar cu
respectarea prevederilor legale i n cadrul limitelor aprobate (rectificate).
Autoritile reprezentative i deliberative ale unitilor administrativ-teritoriale snt responsabile de
stabilirea caracterului prioritar al cheltuielilor bugetului unitii respective.
6.6 Procesul bugetar la nivelul unitilor administrativ teritoriale(UAT).
Autoritile administraiei publice ale unitilor administrativ-teritoriale snt responsabile de elaborarea
i aprobarea bugetelor proprii n baza prevederilor legale i n conformitate cu clasificaia bugetar unic.
Procesul bugetar la nivelul UAT include aceleai etape:
1. elaborarea proiectului de buget
2. examinarea i aprobarea bugetului
3. executarea acestuia
4. ntocmirea raportului privind executarea bugetului
5. controlul bugetar.

Etapa I. Elaborarea proiectului de buget


Bugetul unitii administrativ-teritoriale se elaboreaz de ctre autoritatea executiv a acesteia, inndu-se
cont de urmtoarele prevederi:

a) n termenele stabilite de Guvern, Ministerul Finanelor remite autoritii executive a unitii


administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, a municipiului Bli i direciei finane respective note
metodologice privind prognozele macroeconomice, principiile de baz ale politicii statului n domeniul
veniturilor i cheltuielilor bugetare pe anul(anii) urmtor(i), prognozele normativelor de defalcri de
la veniturile generale de stat n bugetul central al unitii teritoriale autonome Gguzia i unele
momente specifice de calculare a transferurilor ce se prognozeaz a fi alocate acestor bugete de la
bugetul de stat;
b) n termen de 10 zile dup primirea notelor metodologice, direcia finane comunic autoritilor
executive ale unitilor administrativ-teritoriale de nivelul nti principiile de baz ale politicii statului
c) n termen de 20 de zile dup primirea notelor metodologice, autoritile executive ale unitilor
administrativ-teritoriale de nivelul nti asigur elaborarea prognozei tuturor tipurilor de impozite i taxe,
precum i a proiectului bugetului local, care se prezint pentru analiz direciei finane;
d) n termenele stabilite de Ministerul Finanelor, direciile finane depun la Ministerul Finanelor pentru
analiz prognoza tuturor tipurilor de impozite i taxe ce urmeaz a fi ncasate precum i proiectele de
bugete ale raioanelor, unitii teritoriale autonome cu statut juridic special, municipiului Bli i
municipiului Chiinu.
Etapa II. Examinarea i aprobarea bugetelor locale
Examinarea i aprobarea bugetului unitii administrativ- teritoriale de nivelul nti
Autoritatea executiv prezint, proiectul bugetului local spre examinare i aprobare consiliului local.
Consiliul local examineaz proiectul bugetului local n dou lecturi la un interval de cel mult 5 zile.
Etapa III. Executarea bugetului.
autoritatea reprezentativ i deliberativ a unitii administrativ-teritoriale aduce bugetul aprobat n
concordan cu prevederile legii menionate.
Execuia de cas a bugetelor unitilor administrativ-teritoriale se efectueaz prin sistemul trezorerial:
Direciile finane, n baza deciziilor autoritii reprezentative i deliberative a unitilor administrativteritoriale de nivelul al doilea, percep n mod incontestabil din conturile trezoreriale ale unitilor
administrativ-teritoriale de nivelul nti mijloacele bneti datorate bugetului unitilor administrativteritoriale de nivelul al doilea.
Etapa IV. ntocmirea raportului privind execuia bugetelor UAT
Rapoartele trimestriale se examineaz i se aprob de ctre autoritatea executiv respectiv.n termenele
stabilite de Ministerul Finanelor, direciile finane prezint ministerului rapoarte trimestriale i anuale

privind execuia bugetelor unitilor administrativ-teritoriale pentru a fi incluse


n raportul privind execuia bugetului public naional.

6. A doua etap este examinarea i aprobarea bugetelor locale. Autoritatea executiv prezint proiectul
bugetului local spre examinare i aprobare Consiliului local. Consiliul local examineaz proiectul
bugetului local n dou lecturi. A treia etap este executarea bugetului. Dup publicarea Legii Bugetului
pe anul respectiv autoritatea reprezentativ i deliberativ a UAT aduce bugetul aprobat n concordan
cu prevederile legii menionate. Execuia de cas a bugetelor UAT se efectueaz pe sistemul trezorerial.
Direcia Finane i/sau subdiviziunea financiar a UAT ntocmesc rapoarte trimestriale i anuale privind
execuia bugetelor respective. Rapoartele trimestriale se examineaz i se aprob de ctre autoritatea
executiv respectiv. n termenele stabilite de Ministerul Finanelor direciile Finane prezint
Ministerului rapoarte trimestriale i anuale privind execuia bugetelor UAT pentru a fi incluse n Raportul
privind execuia bugetului public naional.
Tema 7: Finanarea proteciei sociale
1. Caracteristica general a proteciei sociale i componena cheltuielilor pentru aceste scopuri
2. Principiile asigurrilor sociale de stat
3. Formele susinerii sociale a cetenilor prin intermediul asigurrilor sociale
4. Finanarea asigurrii cu pensii din bugetul asigurrilor sociale de stat
I. Protecia social realizat la moment n RM poate fi grupat n dou direcii mari:
1. Asigurri sociale
2. Asisten social
Protecia social este un ansamblu de msuri materiale i/sau nemateriale difereniate pe segmente de
populaie menite s asigure acestora o anumit securitate social. Msurile de protecie social apreciate
ca intensitate i diversitate se refer la protecia locului de munc a ntregii colectiviti, a calitii vieii
pentru a nu se deteriora sub nivelul atins la diferite ajutoare pentru grupurile sociale defavorizate.
Asigurrile sociale reprezint un sistem de sprijin bnesc cu caracter contributoriu, rezultat n urma
funcionrii mecanismului distinct de transfer financiar realizat de ctre stat prin intermediul procesului
de redistribuire. Asigurrile sociale se fundamenteaz n majoritatea cazurilor pe ideea de risc. Asistena
social face parte din categoria sprijinului non-contributoriu. Principiul constituirii sistemului de asisten
social este dimensionarea nevoii existente. De aceea sprijinul material i/sau financiar este n raport cu
nevoia respectiv ca mrime i intensitate pe termen scurt i/sau lung.
II. Sistemul public de asigurri sociale se organizeaz i funcioneaz avnd la baz urmtoarele
principii:

1. Principiul unicitii, potrivit cruia statul organizeaz i garanteaz sistemul public bazat pe
aceleai norme de drept.
2. Principiul egalitii, care asigur tuturor participanilor la sistemul public de asigurri sociale
(contribuabili i beneficiari) un tratament nediscriminatoriu n ceea ce privete drepturile i
obligaiile prevzute de legislaie.
3. Principiul autonomiei, potrivit cruia sistemul public de asigurri sociale se administreaz de
sine stttor n baza legilor.
4. Principiul solidaritii sociale, conform cruia participanii la sistemul public i asum contient
i reciproc obligaii i beneficiaz de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau nlturarea riscurilor
sociale prevzute de legislaia n vigoare.
5. Principiul obligativitii, care presupune c persoanele fizice i juridice au obligaia de a
participa la sistemul public de asigurri sociale. Drepturile de asigurri sociale se exercit
corelativ ndeplinirii obligaiilor.
6. Principiul contributivitii, conform cruia fondurile de asigurri sociale se constituie n baza
contribuiilor datorate de ctre persoanele fizice i juridice participante la sistemul public.
Drepturile de asigurri sociale se cuvin n temeiul contribuiilor de asigurri sociale pltite.
7. Principiul repartiiei, potrivit cruia fondurile acumulate privind asigurrile sociale

se

redistribuie pentru plata obligaiilor ce revin sistemului public.


III. Asiguraii din sistemul public de asigurri sociale au dreptul la urmtoarele prestaii:
a. Indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc, cauzat de boli obinuite sau de accidente
nelegate de munc.
b. Prestaie pentru prevenirea mbolnvirilor
c. Prestaie pentru recuperarea capacitii de munc
d. Indemnizaie de maternitate
e. Indemnizaie unic la naterea copilului
f. Indemnizaie pentru creterea copilului
g. Indemnizaie pentru ngrijirea copilului bolnav
h. Ajutor de deces.
IV. Prin Legea RM privind pensiile de asigurri sociale de stat sunt prevzute urmtoarele categorii de
pensii:
1. Pensie pentru limita de vrst
2. Pensie pentru invaliditate
3. Pensie de urma

Condiiile pentru a fi beneficiar al pensiei sunt urmtoarele:


1. Vrsta pensionar
2. Stagiul de cotizare necesar
3. Pierderea capacitii de munc
4. Pierderea ntreintorului
n sistemul public o persoan poate primi doar o singur pensie. n cazul cnd asiguratul ndeplinete
condiiile pentru obinerea a mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru cea mai avantajoas.
Tema 8: Finanarea nvmntului public
I.

Caracteristica general i componena cheltuielilor pentru nvmntul public

II.

Indicii principali de planificare a cheltuielilor pentru nvmnt

III.

Sistemul de salarizare a lucrtorilor din sfera nvmntului

IV.

Planificarea cheltuielilor pentru ntreinerea instituiilor precolare

V.

Ordinea finanrii cheltuielilor pentru ntreinerea colilor medii de cultur general, liceelor,
gimnaziilor.

VI.

Planificarea cheltuielilor pentru pregtirea cadrelor

I. Sistemele economice actuale se caracterizeaz printr-o important tendin de lung durat i


anume progresul cunotinelor i creterea complexitii mediului social i economic. Aceste tendine
reclam specialiti cu un anumit grad de calificare nzestrai cu abiliti polivalente i cu capaciti sporite
de a studia i a se adapta rapid la cerinele pieei.
Singura strategie de cretere economic pe termen lung este cea care prevede extinderea accesibilitii la
cunotine i ridicarea nivelului relativ i absolut al ofertei de for de munc calificat i instruit prin
investiii masive n educaie.
Contientiznd importana proceselor educaionale, a dezvoltrii i modernizrii acestora guvernele
sporesc continuu cheltuielilor publice n domeniul nvmntului.
Cost/beneficiu min
beneficiu/cost max
ECi=E/C
e-eficien, beneficiu
c-cost
CEi=C/E
Procesul educaional n RM se desemneaz prin urmtoarele etape:

1. nvmntul precolar
2. nvmntul primar
3. nvmntul gimnazial
4. nvmntul liceal
5. nvmntul secundar-profesional
6. nvmntul special
7. nvmntul mediu de specialitate (colegii)
8. nvmntul superior (universitar)
9. nvmntul post-universitar

II.

Finanarea instituiilor de nvmnt precum i a tuturor instituiilor bugetare se efectueaz


conform devizului de cheltuieli n baza indicilor de activitate i a normelor de consum. Indicii de
activitate a instituiei de nvmnt difer n dependen de tipul instituiei i anume:
1. Pentru instituii de nvmnt precolare indicii de activitate sunt:
a. Numrul copiilor
b. Numrul grupelor
c. Numrul instituiilor

Aceti indicatori se determin pentru nceputul/sfritul anului i n mrime medie anual. Indicii de la
nceputul anului de plan corespund cu sfritul anului precedent.
2. Pentru instituii de nvmnt mediu general (primar, gimnazial, liceal) indicii de activitate sunt:
a. Numrul elevilor
b. Numrul claselor
c. Numrul colilor
Numrul elevilor i numrul claselor se determin la nceputul/sfritul anului i n mrime medie anual.
3. Pentru instituii de nvmnt superior indicii de calitate sunt:
a. Numrul de studeni
b. Numrul de grupe
c. Numrul de instituii de nvmnt

III.

Sistemul de salarizare a lucrtorilor din sfera nvmntului

Salarizarea lucrtorilor nvmntului public, precum i a tuturor lucrtorilor sferei bugetare se


nfptuiete n baza reelei tarifare unice elaborate n cadrul Legii RM cu privire la sistemul de salarizare
n sectorul bugetar.
n conformitate cu prevederile legii, salariile personalului di unitile bugetare cuprind:
a. Salariul de baz (salariul tarifar, salariul funciei)

b. Sporuri i suplimente la salariul de baz


c. Premii pentru rezultatele activitii curente i ajutor material
Sistemul de stabilire a salariului de baz prevede determinarea categoriei de salarizare n baza vechimii n
munc i studiilor pretendentului la locul de munc. n scopul diferenierii nivelului de salarizare n
raport cu specificul complexitatea i importana unor ramuri sau domenii de activitate se aplic indicii de
prioritate. Grilele salariilor de funcie cu aplicarea indicilor de prioritate intersectorial se determin prin
nmulirea cuantumului minim i respectiv maxim al salariului de baz indicat la categoria respectiv de
salarizare cu indicele de prioritate stabilit pentru domeniul de activitate concret. Personalul unitilor
bugetare salarizat n baza reelei tarifare unice beneficiaz de urmtoarele sporuri la salariul de baz:
a. Pentru grad (categorie) de calificare
b. Pentru vechime n munc
c. Pentru grad tiinific i titlu tiinific
d. Pentru titlu onorific
e. Pentru utilizarea n exerciiul funciunii a unor limbi strine

IV.

Planificarea cheltuielilor pentru ntreinerea instituiilor precolare

Calcularea cheltuielilor pentru ntreinerea instituiilor precolare se efectueaz pornind de la datele


reelei de state i contingente n care sunt prevzui urmtorii indici:
a. Numrul de instituii precolare la nceputul i sfritul anului planificat la nivel de localitate
b. Numrul de grupe cu diferit durat de lucru
c. Contingentul copiilor la nceputul/sfritul anului i n mrime medie anual
d. Numrul de zile de frecventare a unul copil pe an
e. Numrul de copii/zile care se determin ca produs ntre numrul mediu anual de copii i numrul
de zile de frecventare a unui copil pe an.
f. Numrul unitilor de state
Cheltuielile pentru ntreinerea curent a instituiilor precolare se clasific n urmtoarele direcii
principale:
1. Remunerarea muncii personalului instituiei
2. Contribuii la asigurrilor sociale de stat
3. Contribuii la asigurrile obligatorii de asisten medical
4. Alocaii pentru alimentaia copiilor
5. Plata mrfurilor
6. Plata serviciilor

V.

Ordinea finanrii cheltuielilor pentru ntreinerea colilor medii de cultur general,


liceelor, gimnaziilor.

Cheltuielile pentru ntreinerea colilor medii de cultur general, liceelor, gimnaziilor se determin
pornind de la numrul de clase i de la numrul de elevi. Numrul claselor depinde de numrul elevilor i
de normativul de completare a claselor.
Fondul de salarizare al pedagogilor se determin pornind de la numrul normelor pedagogice i mrimea
medie lunar a salariului pe grupe de clase. Acest indicator se calculeaz n baza listelor de tarifare care
se completeaz n fiecare an la nceputul anului de studii i lista dat cuprinde:
1. Lista lucrtorilor pedagogici
2. Studiile fiecrui lucrtor
3. Vechimea n munc
4. Disciplina predat
5. Volumul de lucru
6. Munca suplimentar

VI.

Planificarea cheltuielilor pentru pregtirea cadrelor

Devizul de cheltuieli se stabilete n baza planului de nmatriculare i promovare a lucrtorilor calificai


i a specialitilor cu studii medii de specialitate i superioare. Cheltuielile pentru ntreinerea curent se
compun din:
1. Salariul personalului pedagogic i administrativ-gospodresc
2. Cheltuieli cu caracter gospodresc
3. Burse
Salariul lucrtorilor pedagogici se determin n conformitate cu Legea RM cu privire la sistemul de
salarizare n sectorul bugetar.
Pentru corpul profesoral categoriile de salarizare se determin n funcie de vechimea n munc i funcia
deinut.
TEMA 9. FINANAREA CHELTUIELILOR PENTRU OCROTIREA SNTII.

9.1 Sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical n Republica Moldova.


9.2 Salarizarea lucrtorilor din sfera ocrotirii sntii.
9.3 Planificarea cheltuielilor de ntreinere a instituiilor medico sanitare publice.

9.1 Sistemul asigurrilor obligatorii de asisten medical n Republica Moldova.


sistemul de sntate din Republica Moldova s-a aflat ntr-un proces amplu de restructurri
funcionale i administrative. innd cont de necesitatea schimbrilor n sistemul de sntate, Ministerul
Sntii i Proteciei Sociale i-a concentrat eforturile asupra urmtoarelor obiective prioritare:

Elaborarea bazei legislative i normative pentru implementarea asigurrilor obligatorii de asisten


medical;

Consolidarea sectoarelor de asisten medical primar i de urgen;

Optimizarea fondului de paturi i sporirea calitii serviciilor medicale;

Promovarea politicii medicamentului innd cont de necesitatea formrii reelei instituiilor


farmaceutice de stat;

Stabilirea unui sistem eficient de evaluare i acreditare a instituiilor medico-sanitare;

Crearea premiselor pentru implementarea n sistemul de sntate a relaiilor economice i


contractuale dintre pltitori, furnizori i consumatori de servicii medicale.
Scopul fundamental al reformelor sistemului de ocrotire a sntii este creterea speranei de

via i satisfacerea necesitilor beneficiarilor serviciilor medicale.


Instituiile medico-sanitare publice din Republica Moldava au urmtoarele organe de conducere i
control:
Fondatorul (autoritatea administraiei publice locale/centrale);
Consiliul administrativ;
Ministerul Sntii i Proteciei Sociale;
Medicul-ef (directorul).
Subiecii asigurrii obligatorii de asisten medical snt:
a) asiguratul;
b) persoana asigurat;
c) asigurtorul;
d) instituia medical.
Finanarea instituiilor medico sanitare publice se efectueaz din cadrul fondurilor asigurrii obligatorii
de asisten medical
9.2 Salarizarea lucrtorilor din sfera ocrotirii sntii.
Categoriile de salarizare pentru personalul medical se stabilete n dependen de funcia deinut i
vechimea n munc.
n funcie de specificul ramural de activitate, personalul IMSP mai beneficiaz de urmtoarele sporuri la
salariul de baz:

A Spor pentru vechime n munc n condiii deosebite stabilit:


B Spor pentru condiii nefavorabile personalului care lucrez n condiii periculoase, duntoare sau n
condiii de risc;
C Spor la salariu:
D Spor la salariu pentru condiii specifice n activitate.
Pentru mobilizarea la domiciliu, n vederea efecturii serviciului de sear sau pe timp de noapte, n zilele
de odihn i de srbtori, medicilor indiferent de timpul i locul asistenei li se acord un supliment de
plat n mrime de 50% din salariul funciei pentru fiecare or lucrat, iar pentru personalul medical ce
acord asisten medical de urgen suplimentul consituie 100% din salariul funciei pentru fiecare or
lucrat noaptea.

9.3 Planificarea cheltuielilor de ntreinere a instituiilor medico sanitare publice.


Planificarea cheltuielilor de ntreinere a IMSP se efectueaz n cadrul devizului de venituri i cheltuieli
ntocmit anual, n baza indicilor de activitate i a normelor de consum. Indicii de activitate se deosebesc
n dependen de tipul instituiei medico sanitare:
Pentru instituiile spitaliceti, indicii de activitate sunt:

Nr. Paturilor

Nr. Pat * zile

Numrul paturilor se determin pentru nceputul i sfritul anului, i n mrime medie anual. Numarul
la nceputul anului de plan este egal cu numrul de la sfritul anului precedent.
Pentru instituiile de tip ambulator, indicii de activitate sunt:

Nr.vizitelor

Volumul anual de lucru

TEMA 10. FINANAREA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE GENERALE


10.1 Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice generale.
10.2 Particularitile salarizrii funcionarilor publici.

10.1 Caracteristica cheltuielilor pentru serviciile publice generale.


Sarcinile principale ale serviciului public sunt:
Executarea prevederilor Constituiei i legislaiei;

Aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor fizice i juridice, ale autoritilor
publice locale, asigurarea exercitrii lor;
Asigurarea unei activiti eficiente autoritilor publice n conformitate cu scopurile, sarcinile i
competenele lor, prevzute de legislaie;
Perfecionarea organizrii activitii administraiei publice, a pregtirii profesionale a
funcionarilor publici.
Persoanele cu funcii de rspundere sunt funcionarii publici nvestii cu atribuii n vederea exercitrii
funciilor autoritilor publice sau a aciunilor administrative de dispoziie i organizatorico-economice.
Funcionar public este persoana care ocup funcie de stat remunerat i care dispune de ranguri i grade,
stabilite n conformitate cu principiile legii.
Funciile publice sunt de trei ranguri:
Rangul I include funciile de conducere din autoritile publice centrale,
funciile de conducere din autoritile administraiei publice a UTA;
Rangul II include funciile de conducere din unitile autoritilor publice centrale, funcionarii de
execuie din aceste autoriti i funcionarii de conducere din administraia public local;
Rangul III include celelalte funcii din autoritile publice.
Pentru fiecare rang se stabilete trei grade de calificare ale funcionarilor publici:
1. rangul I:
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I;
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa II;
consilier de stat al Republicii Moldova de clasa III;
2. rangul II:
consilier de stat de clasa I;
consilier de stat de clasa II;
consilier de stat de clasa III;
3. rangul III:
consilier de clasa I;
consilier de clasa II;
consilier de clasa III;
trecerea funcionarului public ntr-un alt grad de calificare se face succesiv, n corespundere cu
pregtirea profesional, cu rezultatele muncii i ale atestrii, cu vechimea n grad de cel puin doi ani.
Gradele de calificare se confer pe via. La ncadrarea n serviciul public i ulterior n fiecare an,
funcionarul public este obligat s prezinte declaraia cu privire la venituri i proprietate.

10.2 Particularitile salarizrii funcionarilor publici.


Retribuirea muncii trebuie s asigure funcionarilor publici condiii materiale pentru exercitarea
independent a atribuiilor, s contribuie la completarea autoritilor publice cu cadre competente, s
ncurajeze contiinciozitatea i spiritul de iniiativ. Retribuirea muncii se constituie din:
salariul de baz care se stabilete n raport cu responsabilitatea i competena atribuiilor,
precum i cu nivelul de pregtire necesar funciei ocupate;
sporurile la salariul de baz:
1. pentru grad de calificare;
2. pentru vechime n munc;
3. pentru nalta competen profesional, intensitate a muncii, precum i pentru ndeplinirea
unor sarcini de importan major;
4. pentru pstrarea confidenialitii;
5. pentru utilizarea, n exerciiul funciunii, a unor limbi strine.
Premiul pentru rezultatele activitii curente.
Grilele de salarii sunt stabilite prin Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar nr.355 XVI din 23 decembrie 2005.