Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule RECTOR,

Subsemnatul/a, ..,. student/ al/a


Facultii de Drept i tiine Juridice, Masterul DEVIAN I DELINCVEN, anul
II,

rog

mi

aprobai

alegerea

temei

de

disertaie

..

.......................................................................................
...................... ce urmeaz a fi
elaborat sub ndrumarea tiinific a D-nei. / D-lui. .......................
V mulumesc!
Data:

Semntura,

Se aprob,
Coordonator tiinific,
..
Decan,
Conf.univ.dr. Gabriel NAGHI
D-lui. Rector al Universitii Andrei aguna, Constana

S-ar putea să vă placă și