Sunteți pe pagina 1din 397

33

.;

.33

.-0.rt7.1 )-

143,-

AfiA11AS CARP

.
1.0

4
"'

'

40'

'Or

LLt-

lr

1,"",,

CARTEA
EAGRA

to

I.
S

EAPTE $1 DOCUMENTE
0

SUFERINTELE EVREILOR

DIN ROMANIA

1940

1944

''.

V, '

30
.

t:',

"f ,

- ..

-,:r'-

''' ,,,* 1- ''


,. ::....--',/..;
.

,,4,4:, r19

.9.

.i.

".;'.

'-'':/- ".

Al

.I.1-,..;t..:,
..,i!.,;.

,,*-1. , ,

',1... /"?
,..

;?4 1 i *.+;

.-

' ''I'
P'.4!

'

,
0

'''',.'

.1.xr.

, P "'.

.... .-Eg

.34 ''.i

'

'',..'d , 1;

',':::'

r.,-

44 ..

'

tt . ---.
. o

1 9. 4 6

..

..

..
...y

'
>1".

'

..

';

4,..,r, " '

4.

'

''''

...-,./ t

'

r ,ty,_

,, Lt..
Z. ,....
.s

i';4'.

"
C

..

i' ,

, ..: -4: - ,.
,..,",

/ ,',r.'
7',,L.,

ff".

Iraq...0

,,!,

-',,1-4,-..,
I ..'`'Agi.
.,
.

. =.,

'....-e-,

". .,..,
I, ,...
.,.' ..

.: -i.

:I..

...= . .Z,s,i,,-9',::L.. u,, ,_....

,,:.

1I

il

-: '
._ ..,

."47'...1..

.,4
' ';

"..,,5--'

-.:11;

....

....,..

...r...

..

-,

c:-.0..`;

:,',:,

, r"3,
,,

IL.

. :t

:'

; ,,,

$*.r..,:

7:

11 1

www.dacoromanica.ro

.9,751

MATATIAS CARP

CARTER NEAGRA
SUFERINTELE
EVREILOR DIN ROMANIA
1940

1944

CU 0 PREFATA
DE

Dr. ALEXANDRU SAFRAN


$ef rabin al Cultului Mozaic din Romania

Vol. I

LEGIONARII SI REBELIUNEA

ATELIERELE GRAFICE

SOCEC & Co., S. A. R.


EITJCURESTI

19 4 6

www.dacoromanica.ro

Copyright by Matatias Carp, Bucharest 1946

www.dacoromanica.ro

. Vol fi mulfwnit deed istoria mea Ent fi socotita


Jolostioare, de care cei ce doresc sd oada
ertenimentele sFa cum s'au produs in adeoar
.si ass cunt, potrivit firei omului, s'ar pates
,,reproduce tn pator,daca nu sub aceasi forma,
cel putin sub forme asemanatoare.
Thucydide. Istorie.

www.dacoromanica.ro

PREFATA
Rolul memoriei in viola omului nu este mic. Potrivit aratarii
unui psiholog din secolul at XVII-lea, insemnatatea ei ar fi aka de
mare, inceit acolo unde lipsete, Coate celelalte insueri ale noastre
ar deveni, in bunt- parte, inutile".
Rolul memoriei in viaca colectivitatii nu este nici el mai mic.
Nu izbutim poate, indeajuns, set transpunem Coate regulele legate de
memoria individuals, pe planul psihologiei colective. Reuim inset, cu
prisosinea, set observilm ca funceiunea aducerii aminte
ceeace vratrebuie set fie detersazica mull mai mutt deceit memoria statica
minate la o colectivitate nu numai de resorturi psihice, ci Si de un

mobil etic. Exercitarea aptitudinilor memoriei la o colectivitate,


trebue set alba in vedere un stop moral. Aceasta o qi deosebeoe de

vremelnicia memoriei individuale. Cfind un popor, de pilda, sau mow-

nitatea chiar, aceioneaza cu foreele memoriei pe campul istoriei, se


cuvine ca set urmareasca un obiectiv moral. Judaismul, care cede
lstoria strilbatuta de duhul Dumnezeirii, ce se manifesto prin legi
etice inexpugnabile, atribuie funceiunii de aducere aminte o importanfei primordial& Regulele vieeii etice evree,iti purced dela comandamentul aducerii aminte. Ca indivizi se cuvine set tinem mereu minte
momente fi fapte din existent(' noastra; acestea nu ;lima inset instantanee isolate, ci se asociaza in reprezentatiuni vii ce in treaza conOlivier: noastris morale: i ne chicana catre indatoriri morale. Ca popor,
Biblia ne-a invaeat dela inceput set finem minte, set nu uitam: Adu-ei

aminte de zilele cele de demult, cugeta la anii neamurilor trecute"!


Ni se atrage luarea aminte, cu staruinea, ca nu cumva sir uitam, de
pilda, necazurile pe care ni le-au pricinuit in vechime Arnalecifii:
Adu-ei aminte cum s'a purtat cu tine Amalec pe drum, c find veneaci
voi din Egipt... nu uita .aceasta"!. Noi, gandindu-ne la episodul arnakeit, avem set tragem invaeaminte. Vorbind oamenilor, noroadelor,
lumii despre acest episod, Biblia supune pe fiecare in parte 0 pe toti
laolalta unui proces moral, le mince inaintea privirilor moth, de

judecata, de socoteala, de revizuire a constiineei.

www.dacoromanica.ro

Facultatea aducerii aminte face inteadevar parte din fesatura


f Tinted

noastre evreeti. Nu e o intamplare ca un fiziolog evreu, Richard

Semon, a incercat sa dovedeasca ca faculta file memoriei sunt, nu


numai de natura psihica, ci ele pot fi gasite Si in materia vie. Semon
numeqte, pentru prima tiara, Mneme (care in grecefte inseamna memorie), insufirea protoplasmei, a celulei vii, de a inregisira, de a
'Astra i de a reda impresiile...
Nu numai din punct de vedere psihologic, ci chiar fiziologic,
putem afirma ca impresiile" culese de noi printre noroade, dea-

lungul veacurilor de suferinfa, s'au inerestat calcine in fiinfa noastra.


Ele i -aid emit adeseori grai in zguduitoare Car* de Aduceri-aminte,
pline de folositoare invaganinte pentru noi i aspra morals pentru

Oil.

La finele razboiului 'recut, in 1919, cugetatorul evreu Nathan


Birnbaum, impreuna cu Hugo Hermann, a scos o carte ce cuprinde
relatari klespre ingrozitoarele suferinfe indurate de evrei in timpul
cruciadelor. Pe prima paging" a culegerii, autorii au aezat sugestiv
un verset din pro fetul lefaiahu, care graeqte: Si un mare macel
fost-a in lam Edom"... precum i o chemare a piosului psalmist:
Doamne, adu-ti aminte de fiii lui Edom"!.

Aduli aminte!" este, inteadevar, motivul ce ravine necontenit


in istoria noastra, care este o istorie a spiritualitafii, a martiriului
pentru inarile comandamente etice pe care noi le-am revelat pentru
prima oars umanitcifii i le-am sus final neincelat, cu dtirzenia credinfei noastre.

Pentru a imprumuta o culoare puternica descrierii chinurilor


suportate de evrei in timpul razboiului trecut, Nathan Birnbaum i
Hugo Hermann le infafiraztz prin caleidoscopul evului mediu, socotit
a fi cel mai infiorator.
Martiriul poporului evreu din timpul ultimului razboi face sa
paleasca intru totul suferinfele lui Israel in trecut. S'a adeverit previziunea talmudica despre perioada premesianica, cfind suferinfele
din urma vor face sa fie uitate suferinfele dintai"...
E deajuns sa ras f oim volumul scriitorului evreu sovietic Ilya
Ehrenburg, ce poarta titlul atat de autentic evreesc: Tine minte"...

gd ne vom convinge ca, crfimpeiele privitoare la mucenicia evreeasca,


pun in umbra focurile rugurilor medievale.

Este necesar sa cercetam prezenta opera a d-lui Matatias Carp,


pentruca sa ne dam seama de proporfiile, cu drept curoant premesianice, ale sulerincei evreefti. Zamislita cu sfinge i lacrimi", pa'strata
cu precut celor mai mari primejdii, zidita cu o competenfii impresionanta, Cartea neagret a suferincelor evreilor din Romania", (degtuiege un impunator monument pe care Secretarul general perma-

8
www.dacoromanica.ro

nent al durerilor evreeti din Romania", it ridica cu pietate martirilor


lui Israel. 1:1-1 Matatias Carp a trait, clips cu dips, cutremuratoarea
desfezurare a cruntelor realitati, ce dureaza aceasta opera.

Noi ii datoram recunovinta.

Rostul etic pe care autorul i l-a propus, alcamind aceasta valoroasa lucrare, va fi i prin aceasta atins, daca ea va contribui la
respectarea comandamentului simplu, sinaic: Sa nu ucizi! Caci
se intreaba stegarul luptei pentru dreptate, Horia
ce este aceasta
Carp
deceit primul pas spre recunowerea libertatii individului?
Ce este alta decal aspiratia spre libertate, porunca pe care am prim it -o
pe Sinai"...
De pe colinele Sionului, pe care le-a cantat, din Cetatea lui David

unde odihneve, Horia Carp, iluminatul aparator al libertatii, se va


declara multumit tiind ca osardia Mina de devotiune a fiului sau va
ajuta ca oamenii sa is aminte cu puterile for launtrice, morale, la
comandameniul sinaic: Sa nu ucizi"!.

Pentruca la evrei, o repet


a lost: Sa nu ucizi! !!".

zice Horia Carp

legea cea mare

sa se deprinda intai oamenii sa pretuiascii viata semenului; i


apoi vor putea urea spre inaltimile scaldate de lumina mesianica a
iubirii aproapelui...
DR. ALEXANDRU 5AFRAN
Sef rabinul Cultului
Mozaic din Romania.

Bueure,ti, 21 Ianuarie 1946.

9
www.dacoromanica.ro

CUVANT INAINTE
Cel de al doilea razboi mondial e terminal. Pergamentele si
peticele de hartie" a0eaptrz Inca s5 fie parafale, sigilate oi inmormantate cu protocolarele solemnitati. Dar armele au amutit.
Ambitia orgolioas5 i criminalii, care atata creme a aruncat
sfidare i dispret tuturor fortelor morale 0 spirituale ale ornenirii,
zace acum sugrumatii qi inc5tuata". Pacea isi reclamil garantiile,
popoarele I. i cer libert5tile si dreptul pretinde reparafii.
Via(a I i urmeaza cursul, evenimente not se desfasoara in riteza
si cele vechi sunt repede uitate. De-a-lungul ultimului deceniu s'au
produs insa prea multe cari merits a fi mereu amintite, cari niciodatii nu trebuesc uitate.
Dintre acestea, agile mai dureroase afecteaza sectorul eoreesc
eturopean. Daces facem abstractie de popoarele Uniunii Sovietice,

cari in acest razboi au dat istoriei cea mai zguduitoare pada a


puterii de sacrificiu al sangelui, svarlit cu nepasare, cu insuf letire, cu entuziasm, in slujba patriei oi a inaltelor concepte
morale, nu glisinz nicio alts natiune in lume
chiar dadi intrunim in manunchiu lode Nafiunile Unite
care sii fi deschis
states morminte fiilor sai, cafe a deschis poporul evreu, in aceea0
lupta pentru o patrie, pentru dreptate, libertate fl umanitate.
i totufi inch' nu a venit nzomentul de a se scrie o istorie compieta a suferintelor evree0i din e\poca 1933-1944. Cerceliiri, anchete, tudii s'au intreprins in toata lumea (Comitetttl Antifascist
din Moscova, Cornitetul Cartii Negre din America, Congresul Mondial Eoreesc, etc.). Nimeni nu s'a incumetat insa sa publice, atat
de repede, vreo lucrare care sa merile in adev5r calificare do, istorica.
11

www.dacoromanica.ro

0 privire fugitiva prin arhivele sau fioierele vreuneia din


aceste organizatiuni fie chiar cea a Congresului Mondial Evreesc,
Sectiunea pentru Romania, a carei Comisie de Studii, sub imboldul

preoedintelui ei ay. Kiva Ornotein, a realizat a opera remarcabila


ar dovedi cat de premature apare incercarea intocmirii
unei lucrari I iint ifice, care s imbratioeze ansamblul acestei perioade de prigoana pi suferinta. Numai echipe de istorici calif icati,
lucrand sub directivele unor fruntaoi ai spiritului omenesc, cum
sunt Ilya Ehrenburg, Vasilii Grossmann, Michoels (Cornitetul
Antifascist din Moscova), Prof. Albert Eintein, $alom Asch (Comitetul Mondial at Garth Negre), vor putea, dupe multi ani de stradanie fi munca, sa ofere omenirii Istoria suferintelar evreeoti din
timpul hegemoniei fasciste.
,Stiinta e ineeata. Dar not care am trail aceasta epoca cu toate
zguduirile, cu toate framantarile pi toate suferintele ei, avem nevoie set' cunoaotem ce s'a petrecut, pentru a ne forma a idee, data nu

riguros cornplecta, cel putin in deajuns de limpede oi cat mai


aproape de adevar.
De aceea, inca din Dremea tend vedeanz

gi simteam

cum cauza

noastra face parte integranta din marile evenifrnente mondiale


destinata sa invinga dace victoria se a.oeza intr'una din balan(e

sau sa sucombe data ar fi atarnat in cealalta

am hotarii sa

intocmesc aceasta lucrare.


Am scris cu sange oi cu lacrimi aceasta carte de sang& oi de

lacrimi, pentru ca fratii mei sa gaseasca in amintirea suferinfelor strabatute, not iinpulsuri fi teluri de viata, in imagines loviturilor primate, sa gaseasca mijloacele de a se apara in viitor fi
pentru ca in revolta scarba ce parte pricinui povestea acestor
Dre'rnuni, cieilalti sa. Dada cat au pacatuit, cat datoreaza obotei noasire pentru a-i marzgaia durerile si cat de mutt au de facut pentru
a descarca conotiinta ,Si: raspunderea in fata istoriei.
M'am ferit de a plamadi o opera literara. Zadarnic se vor cauza
in aceasta lucrare figuri de stil, metafore, descrieri epice sau efecte
patetice. Am ocolit pang ,si adjectivele.

Tot asa m'ain ferit sa laud, sa critic, sa apar un punct de


Dedere in dauna altuia, sa ridic In slava vreo virtute, sau sa blestem
Dreun pleat. Nu fostul secretar general al Federatiei Uniunilor de
Comunitati Evreeoli si inca mai putin eel al Uniunii Evreilor Romani, ci arhivarul oi registratorul durerilor evreeoti din Romania,

infatioeaza aceasta lucrare, pentru cei ce Inca nu pot, sau nu vor


sa creada i pentru cei cari uita prea repede.
12

www.dacoromanica.ro

Nu ma urmarqte niciun fel de gand de razbunare. Fac parte


din poporul cartii fi al culturii i ma miindresc ca civilizatia pe
care noi am dat-o omenirii, cipilizatie in care fi-a u gasit leagan
Moise, Profetii, Cristos, Spinoza, Ein#ein. i atatia altii, a alungat
din noi multe sentimente josnice i in special pe cel al razbunarii.
Nu vreau deci razbunare impotriva nimanui, nici pentru chinubile indurate pe trupul mleu, nici pentru maltratarile can l-au
alungat in departari pe fatal meu, pe care nu-1 voiu mai vedea
vreodata, nici pentru masacrarea pe malul Bugului a parintilor
celor doi copii din, Transnistria, can astazi sent copii mei
dadi
nu trap din trupul meu, in orice caz suflet din sufletul meu
nici pentru suferintele fratilor mei cei multi, de pretutindeni.
Dar vreau justitie. Pe sfanta dreptate care izvoraste din bunul simt, din cugetul si sentimentul omului civilizat, sa fie pedepsit
oricine a chinuit, a jefuit sau a ucis nevinovati.
Vreau sti scot durerea evreeasca, din bagatela in care a fost
infundata Omit acum. Vreau sa se cunoasca de toata lumea adevarul, nuinai adevarul i intreg adevarul.
De aceea, voiu ridica pentru o clips giulgiul ce acopera mai

mult de patrusute de mil de cadavre i voi da deoparte valul


care ascunde talharii ce intrec un miliard de dolari.
Toate afirrnatiunile cuprinse in aceasta lucrare sunt controlate, verificarte fi se sprijina pe dovezi, dintre cari cele mai
multe surd de neirilaturat: declaratii, marturii, comunicari of iaiale
ale Comunitatilor i Uniunilor de Comunitati Evreqii, adrese oficopii textuale sau fotocopii, semnate de
ciale, ordine oficiale

toata ierarhia administration dela Mar4al pang in ultimul plutonier sau pf de birou fotografii fi tot felul de alte documente
(ordonante, publica(iuni, telegrame, acte de vanzare, declaratiki de
sinucidere, sentinte judecatorefti etc.), rapoarte de ancheta (Buniioara: Jafurile pi tieilogiile legionare, au fost anchetate aproape
in toata tarn, Inca inainte de prabuOrea regimului, de doi avocati
creftini, impusi in contenciosul Federatiei Uniunilor de Comunitali, de ciiire Ajutorul Legionar". De asemenea jafurile fi tica/oviile din timpul rebeliunii, au fost constatate deg o comisiun,e cornpusa din vreo 30 avocafi eurei, carora tot Federafia Uniunilor de
Comunitafi le-a dat aceasta sarcina).
0 parte din inaterialul pe care se sprijina aceasta lucrare in
special) primul volum
prooine din arhioa Federatiei Uniunilor de
Comunitati Evreqti, din a carei comoara documentara, nu a mai

ramas decal ceea ce am ft/rat eu inainte de instalarea Centralei


13,

www.dacoromanica.ro

Evreilor din Romania. Restul a fost asvarlit Intr'un colt de pivnita, uncle dupa 23 August, nu am mai gasit decat un vraf de hartie
mucegaita.

Unele indicatiuni au fost verificate fi completate cu ajutorul


rezultatelor anchetei intreprinsa de Comisiunea de Studii a Congresului Mondial Evreesc, Sectiunea pentru Romania, cu al carei
sprijin s'a putut pa.si la publicarea acestei lucrari.
Mi-am propus sa impart matelqa Int 4 volume i anume:
Vol. I: Legionarii i rebeliunea.
Vol. 11: Guvernul Antonescu i fazboiul.
Vol. III: Tragedia Transnistrianii.
Vol. /V: Ardealul de Nord.

Gandul initial a fost ca lucrarea sa,' cuprinda vi intregul material docuinentar pe care se sprijina. Pentru aceasta ar fi nevoie de
spatiul a 10-1'2 volume, ceea ce nu poate fi realizat in momentul
de fats. Va ramane poate aceasta o sarcina a vtiitorului.
Cartea neagra a suferintelor Evreilor din Romania, apare
ca o opera exclusiv personals fi raspunderea pentru to ceea ce cuprinde, apasa numai asupra mea. Materialul a inceput a fi; adunat
Inca din lunie 1940, iar sistematizarea am inceput-o In primavara

1943, ajutat de o singura colaboraee: sotia mea, cu care am


impartit munca, sbuciumul f i pericolele in vremurile de prigoana.
MATATIAS CARP
Ianuarie 1941.

www.dacoromanica.ro

PRIVIRE GENERALA

asupra desfasurarii prigoanei


antisemite in Romania 1940-1944

www.dacoromanica.ro

Prigoana i teroarea fascists exercitata asupra populatiei evre-

eti dintre granitele Romaniei, au fost tot atat de violente .i


distrugatoare, ca in toate celelalte taxi de influents sau dominatie
nazista. Deosebirea iutre cele petrecute in Romania si ceeace
s'a desfa'urat in Virile in earl prigoana nazista a avut manifesearile
cele mai oribile (Ucraina, Bielorusia, Ionia, Ungaria i Germania), con.sta numai in unele detalii de metoda si in diferen.te in
cifrele absolute i procentuale, ale evreilor ucisi. Romania nu a
avut o organizare tehnica si stiintifica, a masacrului. Nu an fost
aici camere de gaze, nici crematoria de cadavre. Nu s'a industrializat parul, dintii sau grasimile victimelor. Dar in afara de metodele clasice de ticidere, cunoscute de tend s'a inventat streangul
si praful de puca, fascismul roman a avut metodele sale originale

de exterminare a evreilor. Aici an fost oameni batuti pans la


istovire i expiere, sufocati in vagoane cu rasuflatorile astupate,
vanduti din, mijlocul convoaielor pentru a fi apoi omoriti si a li

se comercializa imbracamintea, taiati in bueati pentru ca, cu sangele lor, sa se unga osiile carutelor q. a. m. d.
Aici s'au faptuit jafurile sub formele cele mai oribile ee le
poate infatisa istoria talharillor, la toate neamurile si in toate timpurile.
Averea evreeasca, devenita un fel de res nullius, a stat toata

vremea la indemana oricui ar fi jinduit dupe dansa, incepand


cu Statul Roman insusi i termingnd cu ultimul borfas. Aici an
au jefuit minifrii; au jefuit
cu alte metode
jefuit talharii i
raufacatorii .i nu s'au sfiit sa jefuiasca binevoitorii; evreii an fost
jefuiti, numai pentru a li se face rau si la fel an fost jefuiti ca sa
nu li se faca rau.; an fast ucisi evrei ca sa fie jefuiti, au fost ucisi
evrei pentruca au fost jefuiti, an fost jefuiti evrei pentruca erau
deacum ucisi si asa mai departe.
Mate documentele citate in paginile ce urmeazil, vor fi publi]iota.
cate, in copii fotografice, ca anexe ale capitolelor la can se ref era.
314t6 - 2

17

www.dacoromanica.ro

Rezultatul prigoan.ei din Romania, se oglindete in dou'ii cifre:


1. Din populatia evreeasca a Romaniei, care in anul 1940 era
de cca. 760.000 suflete, au fost omoriti cca. 400.000 oameni. Din.
acegia cca. 265.000 victime incarca raspunderea guvernului roman,
iar restul
locuitori in Ardealul de Nord pe cea a guvernului
ungar.
2. Pagubele suferite de populatia evreeasca a Romaniei, intrec
suma de UTI, miliard dollari.

CATEVA DATE STATISTICE


Rec. 29. XII.

Rec. 6. IV.

1930')

19412)

Rec. 20. V.
19422)

Romania Mare inainte de


1939

756.930

Teritoriul de sub autoritatea guvernului roman, intre


1941 - 1944, cuprinzand Vechiul
Regat, Ardealul de Slid, Bucovina
fi Basarabia.
Teritoriul afectat de deportk"ri masive: Basarabia, Bucovina

fi Jud. Dorohoi
Basarabia
Bucovina
Jud. Dorohoi

607.790

441.293

292.149

314.933
206.958
93.101
14.874

156.121
72.625
71.950
11.546

19.576
227
17.033
2.316

Rec. roman
291E1.1930

Ardealul de Nord .

. . .

148.294

Reg. nngar
3111941

Reintorsi din
lagare 4)

29.405

151.125

Djai cifrele de mai sus rezulti ca dela venirea la conducerea


Romaniei a regimului de dictatula fascists (6 Septembrie 1940),
pan'ii. la 20 Mai 1942, data recensiim'antului locuitorilor de sange
evreesc, populatia evreeasca dintre granifele Romaniei de atunci
?.) Ultimul recensamant oficial inainte de 1039. Cifrele acestui recensamant, nu au suferit modificari sensibile pentru populatia evreeasca in urmatorii 10 ani, pant). la Iunie 1940.

2) Recensamant oficial, efectuat sub guvernul Antonescu, cu o sectiune


specials pentru locuitorii de original etnica evreeasca. In .Basarabia si Bucovina, provincii cedate U. R. S. S. in Iunie 1940 si cotroptte in vara anului

1941, nu a avut loc un, recensamant propriu zis, ci numai o numaratoare


oficiala, efectuatti de autoritatile civile gi militare romane la 1 Septemvrie 1941.
3) Recensamant special al locuitorilor de sange evreesc.
4) Situatia cunoscuta la 1 Septembrie 1945. 1Se presupune
in lagarele
germane se mai anti. in viata cateva mu de evrei, can inca nu s'au intors.

18

www.dacoromanica.ro

faira Ardealul de Nord s'a imputinat cu 315.641 suflete. Este


drept ca la acea. data (20.V.1942), mai erau in viata in Transnistria,

cateva zeci de mii de evrei dintre cei deportati in toamna anului


1941 i in prima jumatate a anului 1942. Nu s'a facut niciodata
vreo numaratoare oficiala a acestora, dar dintr'un referat al Ministerului de Interne din Noembrie 1943 1), rezulta ca. la 1 Septembrie 1943, numarul celor in, viata acolo era de 50.741. Dintre acetia au mai murit sau an fost omorati Inca cateva mii dupa acea-

sta data, astfel ca la reocuparea Transnistriei de catre Armata


Roie, im Martie 1944, nu mai traiau acolo
dupa, cifre aproximative neoficiale
deent 40-45.000 deportati evrei. Luandu-se
insa ca valabila cifra oficiala a Ministerului de Interne de 50.741

supraviefuitori ai deportarilor, rezulta ca lipsesc din populatia


evreeasca a Romaniet
fare Ardealul de Nord
264.900 suflete,
adica 43% din totalul populafiei evree.,ti de atunci 2).
1) Ref eratul se &este in arhiva secrets Transnistria", pe anul 1943, a
Ministerului de Interne. Nu poarta nici semnatura, nici data. Este intocmit
de fostul Subsecrctar de Stat General C. Z. Vasiliu. Dupe continut, se pare
ca dateaza din Noemvrie 1943 si este destinat Presedintiei Clonsiliului de
Intre altele se spune textual:
In cadrul mtisurilor de purificare a Basarabiei si Bucovinei, in toamna
..anului 1941, dupa reocuparea acestor provincii de armata romans, s'a dispus
,,si executarea prin unitatile de politic ale armatei, transplantarea elementului
evreesc in Transnistria. 0 statistics a numarului celor adusi, nu s'a putut
"face deck dupa' asezarea for 9f dupti cc a luat fiinta administratia romaneascil, pe masnra ce a fost predate de trupele germane.
Din datele ce avem, numarul for ar fi fest :
1. Evacuati din Basarabia si Bucovina 1941. Basarabia

2. Din orasul yi judetul Dorohoi

Bucovina

Total

55.867
43.798
10.368
110.033

In decursul anilor 1941-1942, din cauza epidemiilor ce s'au ivit si a

imposibilitatii de asistenta medicala profilaxie, in regiuni peste cari trecuse


razboiul, o parte au murit, si dupa o statistica faced la 1 Septemvrie 1943,
ar fi ramas un numar de 50.741 evrei, cari sunt asezati in judetele Moghilev,
Tulcin gi Golta, in masse mai compacte si in restul judetelor, in numar mai

redus.
Oifrele can indica numarul evreilor deportati, an par a fi exacte. Ele

sunt contrazise, de unele documente, intocmite chiar in perioada deportarilor.

Intre altele Sintera informative intocmitii de Inspectoratul General al Jan-

darmeriei pe timpul 15 Dec. 1941 15 Ian. 1942, cuprinde la rubrics. Problems


Evreeasca` urmatoarele:
Pena in prezent an fost adusi de peste Nistru pentru plasare pe Bug, un
numar de 118.847 evrei, trecuti prin. punctele Iampol (35276) Moghilev
(55.913), Tiraspol (872), Rabnita (2457), Iasca (2216).

De subliniat ca aceasta sinteza", dateaza din Ianuarie 1942, deci inainte


de deportarile din acest an cari an cuprins alte peste 12.000 suflete.
6 S'ar putea obiecta ca aceste cifre nu oglindesc realitatea, d,oarece nu
tin seama de numArul evreilor, refugiati la inceputul razbotului. Obiectiunea,
chiar dae5. este intemeiata, an schimba cu nimic tragical cifrelor. Dar obiectiunea nu este intemeiata. Informapunile verificate arata ca numarul celor

19

www.dacoromanica.ro

Dim cifrele de mai sus rezulta de asemenea ca.' mai mutt de


au pierit inainte de
jumatate din victime
166.497 suflete
1 Septembrie 1941, sau mai exact intre 22 Iunie 1941, inceputul
razboiului si 1 Septembrie 1941, cand ocuparea teritoriilor ce fusesera retrocedate in 1940 in Est, era terminate 0 cand s'a procedat la o n-umaratoare oficiala a evreilor ce mai erau in viatii.
Restul de cca. 100.000 evrei au murit: prin asasinatele legionare;
in macelul dela Iasi dela 29-30 Iunie 1941; de-a-lungul drumurilor de deportare si in ghettourile din Transnistria, de mizerie,
frig, foame i boala sau ucisi de salbaticia facista romiino-germana.

In slarsit, cifrele de mai sus arata ca din. Ardealul de Nord


an pierit 121.270 suflete evreesti. Se presupune insa ca aceasta
cifra nu oglindeste realitatea, deoarece la ambele recensaminte
se pare ca au ramas
eel roman din 1930 si cel ungar din 1941
multe mii de evrei nerecenzafi, in care caz numarul victimelor ar
fi mai mare.
ce au incercat se-si salveze via* prin refugiu, a fost foarte redus. Cateva sute
din Cerniiuti, cateva mu din regiunea Chisingu si cam tot atilt din sudul Basarabiei, prin Cetatea Alba. Nici nu se putea altfel, feta de surpriza si rapi-

ditatea atacului roman- Berman. In adeviir, pe frontul Prututut, ofensiva a


inceput la 3 Iu lie cand a fost ocupat orastl Storojinet. La 5 Julie erau ocupate
Cernauti, Vijnita, Herta, Noua WW1 si Edineti, la 6 Julie Hofin, la 9 Iu lie
Bi ilti si la 17 Julie Chisinam Dupe ctiteva zile tot malul drept al Nistrului
era atins.
Convoaiele de refugiali au fost ajunse din llama de motorizatele germano-romilne. Numeroase documente certifidi realitatea acestei afirmatiuni.
Intre allele, raportul No. 1108 din 10 August 1941 al pretoralui armatei III-a
Lt. col. Jean Poitevin) adresat Marelui Pretor, cuprinde urmatoarele:

Am onoare a reports di in ziva de 0 August a. c., la Rascov, la


eapul podului Vadu Rascu, spre Ucraina, a sosit un grup de aproximativ

2000 evrei, dintre acei fugiti data cu armatele sovietice. Acesti evrei an fost
striinsi din zone de armatele romane si dirijati de serviciile pretorale la ctiminurile lor. Convoiul, care este in complefti mizerie, a fost oprit pe malul slang
al Nistrului.

Am trimis un ofiter cu 20 jandarmi pentru a-i impinge indiiriit, cat


mai in interiorul Ucrainei.
Am dat ordin serviciilor pretorale ca evreii sa fie impinsi inainte, nu
inapoi.
De asemenea, raportul telegrafic No. 602 din 17 Aug. 1941 al Inspec-

torului de Jandarmi Ia$i, ciitre Serviciul Marelui Pretor, aratii :


In dimineata zilei de 17 August au fost trecuti de germani dela lampol
4.1a Cosauti 12.500 evrei, probabil dintre acei fugitif cu armatele rosii; evreii au
fast dusi Intel) poiada Tanga Cosruti, uncle sunt paziti de jandarmi, graniceri

i premilitari.
Din aceste cauze, dintre cei ce au incercat se-si salveze viata prin refugiu, nu an reusit deciit foarte putini 4i anume cei can au luat drumul Moscovei
gi cei can au fost evacuati pe mare, dela Cetatea Alba la Odesa .si apoi mai
departe.

20
www.dacoromanica.ro

CATEVA CIFRE REPREZENTAND VALOR! JEFUITE DIN


AVUTUL EVREESC, PRIN LEGI SAU MASURI DE FAPT,
COLECTIV SAU INDIVIDUAL.

Expropieri
Prim efectul legilor de expropriere, populatia evreeasca a Roraaniei
tOrg. Ardealul de Nord
a fost deposedatii de urmrt-

torul avut:
42.320 Hectare paim&nt arabil
68.644
, p'aduri
2.062
vii
78
,
blati
265 mori
115 industrii forestiere

81 alte industrii
152 vase .plutitoare
40.758 imobile.

Intre acestea din urma.', se aflau: 330 temple, sinagogi, case


de rugkiuni; 92 coli.; 17 spitale; 2 sanatorii pentru oolonii c,olare;
2 dispensary; 26 aziluri de biltrani; 6 orfelinate; 68 cimitire: 53 bai
rituale; 31 locuinte parohiale; 10 fabrici rituale de azime; 27 aba-

toare rituale de paiari; 7 sedii de comunitbiti; 3 terenuri foste


temple sau sinagogi; 1 cantina.; 1 remizit pentru car funebru.
In cifrele de mai sus nu sunt cuprinse bunurile evreesti expropriate in Basarabia si Bucovina de Nord unde, in. afarii de ca-

tegoriile de bunuri specificate, au mai fost expropriate si toate


intreprinderile comerciale i industriale.

Valoarea bunurilor expropriate dela evrei, nu a fost estimatil 1), dar poste fi presupusa daca se examineazit veniturile pe
cari aceste bunuri le-au produs.
') 0 stational neoficiallk publicaa de revista Comert si Industrie" in

Odomvrie 1943, cuprinde urmfitoarele cifre:


Bunuri agricole

5.663364.350
2.585.890.760

Pilduri .

Fabrici de cherestea
Material Lemnos

Bunuri industriale legate de economia itirtmeasa


Vase plutitoare
Imobile

Total .

790.618.438
77.690.833
1.851.341.950
1.318.849.900
59.000.603.573
70.687.849.734

21

www.dacoromanica.ro

Pe cele trei exercitii bugetare dela incepu.tul razboiului, veniturile bunurilor expropriate Bela evrei, au fost pre-vazute in bugetul general al Statului,, precum urmeaza:
Ex. 1941-42 (pe 9 luni, dela 1/7/1941

Lei 2.940.000.000

31/3/1942)

Ex. 1942-43
Ex. 1943 44

4.800.000.000
2.728.500.000 ')

Contributii excepfionale

Imprumutul reintregirii (Imprunaut forfat impus evreilor in proportie de 4 on mai


mare decat celorlalti locuitori). Pana la 20 Mai
Lei 1.994.209.141 2)
1942 s'au subscris i platit

Echipamente sanitare pentru spitalele de


raniti, prin rechizifii forfate, neplatite

77

Palatul inualizilor, contributie impusa


evreilor prin Centrala Evreilor do Romania,
pentru construirea unui institut de sprijin al
invalizilor de razboi

"

500.000.000 8)

100.000.000 4)
13.062.709.141

Trebue subliniat ca cifrele de mai sus stint derizorii, deoarece administrarea bunurilor expropiate dela evrei, a fost ifrauduloasti si oneroasti.
2) Dupil 20 Mai 1942, Imprumutul a fost transformat in impozit, dar
sumele pRitite de evrei nu au fost totalizate.
3) Cifra este aproximativii si cuprinde numai valoarea obiectelor adu.
nate sau cumptirate la Bucuresti de Uniunea Comunifatilor Evreesti in Septemvrie 1941, in executarea ordinului No. 50524 din 3 Septemvrie al Comandamentului II 'Teritorial, care avea urmiitorul cuprins :

Din ordinul d-lui Marelal Antonescu, transmis de M. A. N. cu No.

.3450/1941 cu onoare vii rugam a lua urgente miisuri ca in legtiturti cu Cercul


de Recrutare, Bucuresti, sit rechizifionafi dela evrei, urmiitorul cazarmament
necesar spitalelor din zon5.: 4000 raturi, 4000 saltele, 8000 cearceafuri, 8000
fete de pernii, 4000 perne, 4000 paturi de fier usoare, 1200 paturi complete
',pent= spitalele din Z. I. Bucuresti.
Operatiunea fiind urgent reclamatii, sa se termine in termen de 24 ore

dela primirea acestui ordin.

,Xuati legiiturrt cu Cercul de Recrutare Bucuresti.


Comandantul Comandamentului II Teritorial
(ss) General Alex. Gheorghies.
4) Jumatate din aceastrt sums a fost estorcata prin santai,amenintandu-se

cu deportarea evreilor din orasele de pe granifa roman-maghiarti: Timipoara, Arad, Beius, Turda, Sighisoara.

22
www.dacoromanica.ro

Lei 13.062.709.141

Efecte de imbreicaminte, con.tributie impusii evreilor prim cateva legi, sub sanctiuni

penale. Fiecare evreu major, biirbat sau femeie, au fost obligati sa depuna cafe un numar de asortimente complete de imbra'c5.minte, incaltilminte si lingerie, compus din eamasi, ismene, ciorapi, batiste, prosoape, flanele,

costume barlikesti, bocanci sau ghete, palarii


sau caciuli, paturi, saltele, dosuri de perng., fete
de perna i cearceafuri. Numiirul asortimente-

lor varia in report cu venitul impozabil al fieckuia 1).

Cei ce nu posedau efectele pretinse de


lege, puteau depune valoarea in numerar.
Valoarea efectelor depuse si a sumelor de

ban plkite a fost de

,,

1.800.135.600

,,

100.000.000

Unii evrei nu au putut implini obligatiunea depunerii efectelor si au fost condamnati


la pedepse variind iaatre 5-10 ani inchisoare.
Amnestierea for a fost cumpiirata dela guvernul roman 2) cu suma de
Taxe de scutire de muncii de folos ob#esc,
contributie impusa evreilor socotiti necesari economiei nationale, ca un echivalent al muncii
extenuante i distrugatoare, denumila munch'
obligatorie". Stabilite i incasate printr'un sistem arbitrar i prin santaj desgustkor, aceste

taxe au produs dela 1 Aprilie 1943-23 August

3.034.148.141
17.996.992.882
Lei

1944

3)

1) Potrivit baremului hotarit de lege si a preturilor fixate tot de lege,


evreul cu un venit anual de 101.000 lei, trebuia sa depuna, din unele obiecte
cate 4 randuri, din altele cate 2 randuri, in valoare totals de 79.400 lei; evreul cu
un venit anual de 501.000 lei trebuia sa depuna din unele obiecte elite 36
randuri si din altele cate 12 randuri, in valoare iota% de 461.400 lei.
2)

Decizia a fost luata in sedinta Consiliului Interministerial din 19

lanuarie 1943, suma a fost platila integral pang. la 15 Mai 1943 si decretul de
amnistie purtand numarul 2125, a aparut in Monitorul Oficial No. 177 din
31 Iu lie 1943.

3) Suma a fost incasata prin Centre la Evreilor din Romania si pus&

la dispozifia Presedintiei Consiliului de Ministrii


nici o socoteala.

care

cheltuit,0

farce

Pentru obtinerea carnetelor de scutire de munca,au fost cheltuite in

afara de taxe, same enorme pentru onorarii i sperturi

23
www.dacoromanica.ro

Lei 17.996.992.882

Taxe de scutire de munca la zapada, contributie impusa unor categorii restranse de evrei
in special intelectualii
pentru a fi
scutiti de obligafiunea de a matura zapada de

pe strazi. Aceste taxe au produs in iernile


1942-1943 ,i 1943-1944

144.024.375

Contributia exceptionala de 4 miliarde


lei, a fost impusa intregii populaiuni evreesti,
din ordinul personal al lui Ion Antonescu, in
alterAprilie 1943. Prin presiuni sti santaj
nativa fiind plata sau deportarea in Transnistria
s'au incasat in contul acestei contribufii

,,

734.156.308

jafurile legionare. De-a-lungul celor aproape 5 luni, cat a durat guvernarea legionarg, s'a desfasurat o vasty actiune de jaf a
averilor comerciale, industriale gi imobiliare
evreesti, intreprinsa.' de Miscarea Legionary,

sprijinita gi condusa de intregul aparat de stat,


in frunte cu vice-presedintele Consiliului de
,Prin maltratari saIbatice, uncle mer-

gaud pan5. la asasinat, prin amenintiiri cu


rnoartea
in fata ciomegelor, revolverelor
si pistoalelor intinse
evreii s'au vazut silifi
sa cedeze intreprinderile comerciale si industriale cu toate instalafiile gi toate marfurile,

fora a primi nimic in schimb Au fost jefuite


aproape toate intreprinderile din Ardealul de
Sud
afara. de Timisoara
toate intreprinderile din Craiova
toate intreprinderile din
orasele importante (Constanta, Calarasi, Targoviste, Giurgiu etc.) si foarte multe intreprinderi din Bucuresti, Ploesti gi alte orase. Va-

loarea acestora nu a putut fi estimata, dar se


presupune ca trece cu mull peste . . . . . .

2.000.000.000

Rebeliunea. Tm. cele trei zile de rebeliune

cari an terminat guvernarea legionary (21-24


Ianuarie 1941), s'a de,sfasurat la Bucuresti o
actiune pogromistil de o violenta neintalnita
Lei 20.p5.173.565

24
www.dacoromanica.ro

pang atunci. Au fost incendiate, distruse, daramate i jefuite institufiuni evreesti (temple,
scoli, sediile comunitatilor) si cartiere intre,gi
de intreprinderi i gospodarii evreesti. 0 an-

Lei 20.875.173.565

cheta samara, efectuata atunci, a stabilit la


1274 cazuri cercetate, pagube de

382.900.000

Lei 21.258.073.565

Cifrele de mai sus nu stint decal exemple dintre pufinele cari

an putut fi stabilite, unele cu preciziune, allele cu aproximatie.


Ele nu cuprind imensele sume pagubite prin lichidarile fortate sau

asa numitele roma'nizari" a intreprin.derilor; nici pagubele pricinuite de parasirea gospodariilor de zecile de mii de evacuafi si
deportafi; nici cele cauzate prin schimbul fortat, la cursuri arbitrare, a numerarului, devizelor, aurului si bijuteriilor; nici cele
produse de taxele militare cari mareau impozitele directe cu 40%
in uncle cazuri, cu 400%; nici cele indurate de intreaga populafie
evreeasca
in special cea nevoiase
care a fost obligate sa pia-

teasca painea cu un pref mai mare decat dublul celui platit de


ceilalfi locuitori; nici cele suferite de zecile de mii de evrei exclu.si
din dreptul la munca.
tie reprezinta o marunta parte a pagubelor suportate de evrei.
Tatusi, totalul de peste 21 milinrcle lei, la valoarea oficiala de atunci

a dolarului, este egal cu mai mull de 100 milioane dolari, iar la


valoarea medic de bursa a dolarului in acea vreme, repreziatta
aproape 70 milioane dolari.

SINTEZA. A SUFERINTELOR POPULAj'IEI EVREESTI DIN


ROMANIA DELA 6 SEPTEMBRIE 1940 23 AUGUST 1944.
I. Asasinate

91

masacre.

In timpul guvernlirii legionare (6 Septembrie 1944-24 Ianuarie 1941), an foal onioriti: 4 evrei /a Bucureti in cursul lunei
Nooravrie; 11 evrei la Ploefti, in noaptea de 27-28 Noembrie;
1 evreu la Mirfova (Constanfa), la 17 Ianuarie 1941 si 120 evrei
la Bucurefti, intre 21-24 Ianuarie 1941, in zilele si noptile rebeliunii.

In. zilele de 29 si 30 Iunie 1941, au fost omorif la Iasi, la


chestura de politic, pe strazi ,i in case, de dare politisti si soldati,
25
www.dacoromanica.ro

romani i germani, cateva mii de evrei. 1). Dintre barbatii salvati


din acest macel, au fost expediati 4400 2), in doua trenuri, spre
un lagar de concentrare din Muntenia. Din cauza sufocarii, fiind
inghesuiti cate 150-180 oameni, in vagoane plumbuite $i cu orificiile de aerisire astupate; din cauza emanatiunilor otravitoare ale
unor ramaite de carbid pastrate in unele vagoane; din cauza lipsei
de ape i din cauza rezistenfei organice diminuate a victimelor,
sari cu o zi inainte fusesera violent maltratate, au murit pe drum
aproape doua treimi din evacuafi i anume;
Din primul tren au fost coborite, la Podul Iloaiei, dupa 20
km., parcuri in 12 ceasuri, 1194 cadavre 3).

Din cel de al doilea tren au fost coborate la Tg. Frumos (40


km.) 650 cadavre 3) la Mirceti (85 km.) 327 cadavre 4), la Sabaoani

(95 km.) 172 cadavre 5), la Roman (110 km.) 53 cadavre, la Imoteti (370 km.) 40 cadavre 6), i in sfarit la gara de destinafie Calara1 Ialomita (563 km.) 25 cadavre, 69 muribunzi i 1011 oameni
vii 7). Dintre acetia din urma au mai murit in lagarul Calarai,
128 oameni.

De-a-lungul drumurilor de inaintare ale trupelor romane


germane in Bucovina i Basarabia, a fost exterminate intre 22 Tunie
i 30 Julie 1941, aproape intreaga populafie evreeasca din mediul

rural. Astfel: la Noua Su/ita 800 ucii, la Herta, 100 ostateci impurati i ingropati in 3 gropi comune, la Ciudei, intreaga populafie
evreeasca in numar de cca. 500 suflete, la Vijnita 21 evrei, la Rostochi 140, la Edineti 500, la Vascauti 20, la H &bona toti cei 10 locuitori evrei, la Banda pe Siret numai cativa evrei ucii, dar taiati in bucafi, pentru ca cu slingele for sei se unga osiile caruteilor,

la Hlinita i Drosnita, 90% din populafia evreeasca, la Parliti,


10 evrei uoiqi in condifiuni cari an starnit revolta chiar a armatei
9 Cifra exacta nu a fost stabilita. Din declaratiile unui miuistru din

guvernul roman de dupa 23 August 1944 (I. Hudita), prima care a vizitat
Iasii dupa armistifiu, rezulta ca pogromul dela Iasi si din trenurile mortis,
au produs peste 12.000 victime.
2) Raport No. 4457 din 6 Iulie 1941 al Inspectoratului de Jandarmi Iasi
Biroul III Polilie, catre Inspectoratul General all Jandarmeriei.
3) Idem.
4) Idem.

Raportul No. 1324 din 4 Iulie 1941 al Legiunei de Jandarmi Roman,


catre Inspectoratul General al Jandarmeriei.
6) Raportul No. 10952 din 6 Iulie 1941 al Legiunei de Jandarmi Prahova,
catre Inspectoratul General al Jandarmeriei.
7) Procesul verbal intocmit la 6 Iulie 1941 la Calarasi, de dare Sublt.
Triandaf Aurel, conducatorul trenului si autoritatile civile si militare locale.

26
www.dacoromanica.ro

germane, care a adresat un protest Marelui Stat Major Roman 1),


la Briceni i Lipcani, cifia ned.eterminata, la Teura Noug 50 evrei
(42 adult.i. i 8 copii), ucisi de asemeni in conditiuni cari au adus
un nou protest al armatei germane 2), la Cofmani, 10 evrei in frunte
cu rabinul, la Lipciiuti 40, la Cep/auti, intreaga populatie evreeasca de 180 suflete, Ia Zoniachie 139, la Riipujinef 37, la Marcu/efti intairu. 18 evrei in. frunte cu rabinul, iar dupri. 2 zile alti 600.
La orae, masacrele au fost masive i executate cu deosebita

salbaticie. La Storojinet, in ziva ocuparii (3 Iu lie), au fost ucisi


300 evrei i dup'a 2 zile, alti 15; la Cernauti au fost 1.160, pe strazi
i in case, peste 2000 evrei in ziva ocuparii (5 Iu lie) i alfi 300

in frunte cu seful rabin, au fost impurati dupa 2 zile; Ia Hotin,


in prima zi de ocupatie (7 Julie), au fost ucisi aproape toti evreii
locuind la periferia ormului (eca. 2000). Masacrul a continual insa
in ora trei zile de-a-randul.
La Chifinau, au fost omoriti in ziva de 17 Iu lie, de-a-lungul
celor doua" drumuri de patrundere in ora a armatelor romane i
germane, mai mutt de 10.000 evrei.
La Bati, ocupat la 9 Iu lie, Gestapoul a impucat la 11 Julie,
10 ostatecii evrei; la 15 Iu lie al ti 56, intre cari intregul comitet al
Comunifatii i la 16 Iu lie, alfi 20 ostateci evrei.
Cifrele de mai sus sent numai exemple din localitatile unde
s'au putut intreprinde cercetari. Proportiile masacrului au fost mull
mai mari. Un singur exempla da o imagine apropiata de realitate.
In judetul Ba lti traiau, potrivit statisticei oficiale, 31.916 evrei.

Dupe ocuparea intregului judet de catre trupele romane i germane, marele pretor al armatei raporta Marelui Cartier General
.1) Protestul poarta data de 11 Iulie 1941. Este semnat de $eful de Stat
Major al Armatei XI-a germane si a fost transmis Marelui Pretor (General

Ion Topor), de catre Mare le Cartier General Roman, cu ordinul No. 1411 B din
17 Iu lie 1941. Protestul este insofit de copiile unor constatari la fata locului
gi un proces verbal de sedinta al politiei secrete germane de campanie.

2) Protestul poarta data de 14 Iu lie 1941, este semnat de seful de Stat


Major a4 Armatei XI-a germane si a fost transmis Marelni Pretor, cu ordinul
No. 1665 B, din 19 Iu lie 1941, al Marelui Cartier General Roman.
Protestul, insofit de un raport al martoridor oculari gi un altul al poNiel secrete germane de campanie, cuprinde si urmatorul pasaj:
Atitudinea (comportarea) aratata in raport, a unor reprezentanti ai tru-

pelor romane, serveste numai pentru a scadea prestigiul armatei romane

"i in acelasi limp al armatei germane, in fata opiniei publice mondiale.


Cu toate acestea, afacerea a fost clasata, deoarece concluziile anchetei
intreprinse cuprinde in raporttil No. 258 din 14 -August 1941 al Legiunei de
nu indicau nicio
Jandarmi Balti catre Inspectoratul Jandarmeriei Chisinau,
vincrvatie sau raspundere.

27
www.dacoromanica.ro

la 17 Iu lie 1941 I), ca, pe cuprinsul judetului nu se mai aflau decat


8481 evrei, inchii in trei lagare. Dupii cam s'a ariltat mai sus potrivit cifrelor cuprinse in recensaminte i numsaigtori oficiale

au pierit in Basarabia i Bucovina pita'. la 1 Septembrie 1941,


166.497 evrei, b'arbati femei biltrani i copii.
Dupii terminarea operatiunilor militare, dei a fost stabling
oarecare ordine, uciderile i masacrele de evrei au continuat.
La 1 August 1941, un locotenent german insotit de 3 soldati,
au ridicat din ghettoul ChiOngu, 411 intelectuali evrei, can au fost
impucati la 2 km. afar din ora2).
La 7-8 August 1941, alti 525 evrei an fost ridicafi din ghettoul
Chisinau i, condui in gara Ghidighici. Dintre ei s'au intors numai
200, can au povestit cum au fost ucisf ceilali 9),
La 6 August 1941, jandarmii din compania de politie Chii&au, au executat 200 evrei, pe can i-au aruncat in apa Nistrului 4).
La 9 August 1941, jandarmii din Legiunea. Chilia, au impucat
451 evrei din laggrul nitarafti 5).
Din convoaiele de evrei ce peregrinau din ordinul autorithifilor
in nordul Basarabiei, au murit de foame, de epuizare, prin impucare i innec, multe mii de evrei. Dintr'un singur convoiu de 25.000
suflete, trecut peste Nistru ins Ucraina i reintors apoii in Basarabia,
an murit 4000 de oameni, in trei
ITn grup de 300 evrei, condus de un caporal i 2 jandarmi romani, a fost aexterminat la Voicing, la trecerea Nistrului, prin impucare i innec 6).
9 Raport No. 223 din 17 Iu lie 1941.
2) Raport de anchetri No. 2 al Comisiunei instituita pentru cercetarea neregulilor dela ghettoul din Chisinau. Comisiunea a fost compusa din D-nti :
General C. Niculescu. General Magistrat St. Stroe, Presedinte al Curtii de
Apel, L. Preotescu, Procuror General Traian Niculescu. Inspector General al
Bancei Nationale L. Paunescu si Lt. col. Magistrat A. Madarjac.
3) Idem.
4) Report telefonic No. 80 din 13 August 1941 al 'Inspectorului de Jandarmi Chisinau (Col. T. Meculescu), &titre Marele Pretor al Armatei.
3) Idem precum si procesul 'verbal incheiat la 9 August 1941 de ciltre SS

Untersturmfiihrer subloc. Heinrich Frohlich si capitan Vetu Gheorghe Ioan


din Legiunea de Jandarmi Chilia Nona, din care se constata ca primul a
transmis celui de al doilea ordinul de execulie in numele Generalului Antonescu, iar acesta a executat. Cripitanul Vetu a fost trimis mai tarziu in
judecatri, dar nu pentruca a masacrat atatia oameni nevinovati, ci pentru.cii
cu acest prilej a savarsit unele gainiirii, furand cateva ceasornice 5i inele.
9 Cu raportul No. 121239 din 17 Septemvrie 1944 al Pretorului Armatei III-a (It. col. Jean Poitevin) calre Marele Pretor, se inainteaza rezatatul cercetilrilor intreprinse de Legiunea de Jandarmi Soroca, cu privire la
acest masacru. Pe acest raport se anti urmatoarea mentiune :
22 Septemvrie 1941. Chestiunea prive.te impuscarea celor 200 evrei
la Nistru, care s'a cercetat de d-1 General Topor si elasat la dosar. ss inclescif rabil.

28
www.dacoromanica.ro

In lagarele din Basarabia, in care au fost adunati evrei inainte de deportare (Secureni, Edineti, Vertujeni, Marculeti), mureau cateva sute in fiecare zi1).
De-a-lungul drumurilor de deportare (Septembrie 1941 pentru
evreii din lagarele din Basarabia i Octombrie, Noembrie pentru

evreii din Bucovina, jud. Dorohoi i ghettoul Chiinau), mii de


evrei au murit de istovire, boala, foame i frig. Dint/una din coloanele pornite din Edine(i, au murit inghetati in noaptea de 15
Octombrie, inn satul Corbu 860 evrei, dintre cari multe femei cu
copii in brate.
Alta an fast omorifi de catre jandarmii ce pazeau convoaiele.
Ordinele autoritatilor militare romane, prevedeau impucarea tuturor celor ram* in urma convoaielor2). Unii evrei, au fost van dufi satenilor i apoi impucati, pentru ca cumparatorii sa primeasca imbracamintea victimelor.
') Cateva marturii extrase din actul de acuzare intocmit de Tribunalul
Poporului (dos. No. 23/945, cab. VII, impotriva criminalilor de razboi, fosti
comandanti ai lagarelor de evrei Vartujeni si Marculesti :
Din declaratia. col. Alexandru Constantinescu :

Evreii in numar de 21-23.000, adusi din Bucovina si Basarabia de


catre Legiunile de Jandarmi, ntt puteau fi incartiruiti toti in micul targusor Vartujeni, astfel ca ei constituiau o ingramadire nepermisti de fiinte
omenestt, neputandu-se garanta nici local de odilina pentru fiecare. Totul
intro promiscuitate de nedescris, femei, copii, fete, barbati, oameni bolnavi, oameni in agonie, femei lehuze si, in plus, faro putinta de a se hriini.
"Consecinta, o mortalitate dint ce in ce mai mare.
Din declaratia Lt. Dr. Epurescu Alexandru :

Oamenii acestia au fost adusi dintrun alt lagar amenajat intr'o padure, intr'o stare deplorabila, cu hainele rupte si nealimentati. Mortalitatea

creptea.

Din declaratia martorului Stefan Dragomirescu :


Child am sosit la Miirculesti, am gasit acolo mii de deportati, cari
Widen intr'un hal de mizerie indescriptibila. Peste tot, prin pivniti, santuri,
curti, ziiceau cadavrele deporta(ilor.
2) Raportul de ancheta at Comisiunei instituita pentru a cerceta nereg-ulile din ghettoul Chisinau, citat mai sus (pag. 27 No. 2), cuprinde in aceasta
privinta, urmatorul pasaj :
"Acest consemn special, i-a fost comunicat de catre oomandantul Legiunei Hotin, Maiorul Dragulescu, care i-a spus ca din ordinal Marelui Cartier General, evreii cari nu se vor putea tine de convoaie, fie din neputinta.
fie din boats, sa fie executa(i. In acest stop, i-a ordonat sa trimita, cu dourt
zile inainte de plecarea fiecarui ccm.voiu, cate un reangajat pe traseu, care
cu ajutorul posturilor de jandarmi din localitatile pe unde nrmau sa treaca
evreii sa faca din zece in zece km. cate o groapa pentru cca. 100 persoane,
unde vor fi adunati acei ramasi de coloane, impuscati si inhumati. La facerea
gropilor si inhumarea celor impuscafi, trebuiau sa ajute si premilitarii din
satele aflate pe traseul de evacuare.
Locotenentul Rocca a executat in tocmai dispozitiunile date, cari au

avut drept rezultat impuscarea a 500 evrei, dintre cei evacuati pe traseul
Secureni-Cosauti

Acelas sistem a fost intrebuintat si pentru convoaiele din traseul


Edinet-Cosauti, unde executarea evacuarilor a avut-o locotenentul Popovici
din aceeasi unitate de sub ordinele l000tenentului Rocca Augustin.

29
www.dacoromanica.ro

In prima lama de trai in. Transnistria, se presupune ca au


murit, dintre deportafii evrei din Romania, peste 50.000 de oameni,
de frig, foame, istovire i boli epidemice (febra tifoida, tifos exantematic, dezinterie, etc.).
Multi dintre deportati au fost insa ucisi. Cateva exemple:
La Grozdooca, in. luna Octombrie 1941, zed, de evrei deportati
erau impuscati zilnic, la intamplare, de soldati romani.
La 19 Decembrie 1941, pretorul raicaului Sargorod-Moghilev

intalnind 6 tineri evrei pe sosea, a ordonat sa fie impuscati, ceea


ce s'a executat iinediat in cimitirul satului. A doua zi, din ordinul
aceluiasi pretor au fest impuseati alti 2 evrei, ucaul pentru ca. ar fi

furat 2 kgr. de zahar, iar celalalt pentru ca ar fi vandut carne


clandestin.

La 9 Martie 1942, soldati germani din comunele Mostovoi i


Zavadovca au ridicat din lagarul Cihrin (jud. Berezorvca), un numar de 772 evrei, cari au fost impu.scati la marginea comunei1).
La 16 Martie 1942, un grup de 16 soldafi germani apartinand
formatiunilor SS. din comma Nova-Candelli (jud. Berezorvca), au
ridicat din lagarul din comuna Catousca 120 evrei, pe cari i-au ucis
prin impuseare in marginea comunei2).
La 4 Aprilie 1942, la Rabnita, an fost im.puscati 48 deportati
evrei, din ordinul comandantului Legiunii de jandarmi, pentru ca
au iesit din ghetto.
Intre 27-30 Mai 1942, an fos ucii in colhozul Suha-Verba
(jud. Berezovca), 1200 evrei de dare politia germane SS. din coIonia Lichtenfeld 3).
La 29 Septembrie 1942, au fost impuscati la Rastadt (jud. Be-

rezovca), de titre un grup SS. sub conducprea un-ui ofiter, 598


evrei deportati din Bucuresti; pentru a rotunji cifra, au fost ridicati si 400 evrei localnici, cari deasemenea au fost omoriti 4).
t) Nota informativii. Nr. 185 din 25 Martie 1942, a lnspectoratului de jan-

darmi Transnistria (Col. E. Brosteanu), titre Inspectoratul General al Jan-

darmeriei.

2) Nota informativil Nr. 187 din 24 Martie 1942 a Insp. Transnistria (Col. E. Brosteanu), ciltre Insp. General al Jandarmeriei.
2) Nota informativtt Nr. 189 din 16 Iunie 1942, a Insp. Jand. Transnistria, dare Inspectoratul General al Jandarmeriei.
4) Se pare ca din acesti 598 deportati evrei, 16 au reusit sd-$i salveze
kriata. In tabloul nominal al acestei categorii de evreii, trimis Ministerului
Afacerilor Interne, de dare Inspectoratul General al Jandarmeriei, cu raportul
No. 42411 din 16 Iunie 1943, acesti 16 evrei sunt m.entionati ca fiind In viatii.
in Transnistria", in timp ce ceilaiti 582 sunt aratati cal dispZiruti".

30
www.dacoromanica.ro

La 10 Octombrie 1942, soldati din formatiuni SS., au ales din


lagarul aricov, 80 copii si 40 femei 9i batrani, cari au fost condusi

intio padure i impuscati.


In aceeasi zi au fost impuscati in lagarul Krasnopolsk 80
evrei, femei, batrani copii.
La 14 Octombrie 1942, au fost impuscati 230 evrei, femei batrani i kopii din lagarul Geisen.
La 16 Octombrie 1942, un oberfeldwebel, insofit de cat' iva
soldati germani, au ridicat din lagarul Peciora, 150 fete evreice,
cari dupa ce au fost maltratate 0i unele batjocorite, au fost conduse
intr'o padure intre Bar si Vinifa, unde an fost impurate.
La 6 Noembrie 1942, au fost ucisi 1000 deportati evrei din
lagarul Geisen.
In aceeasi zi un masacru a lichidat aproape toata populatia
evreeasca deportata la Brailov. S'au salvat prin fuga 250 de evrei,
cari an fost insa prinsi peste o luna i impuscati la 5 Djecernbrie.
La 27 Ianuarie 1943 au fost impurati, pe motiv ca au fugit
din ghetto, 72 evrei, deportati la lampol.
La 16 Mar-tie 1944, an fost masacrafi in inchisoarea din Rabnita 68 evrei, dintre deportatii comunisti.
Masacrele insirate mai sus sunt numai exemple din numiirul
imens de omoruri faptuite de armatele germane Si roman, in Bucovina, Basarabia si Transnistria.

II. Baal, maltratari, chinuri.


In timpul gu.verrarii legionare, mii de evrei din toata Para, au
fost batufi, chinuiti, terorizati i torturafi de polifia legionarii, garzile legionare, Corpul Muncitoresc Legionar, etc.
Maltratarile au fost atat de salbatice, incat unele victime au
murit in mijlocul batailor, altii an sParsit chinu.rile prin sinucidere;
unii au zacut luni de zile im spitale, altii au ramas infirmi pe toata

viata. Metodele de tortura au fost cele mai oribile din cate se


cunosc din evul mediu pana in timpurile moderne, la cari s'au adau.gat cele insusite dela teroarea hitlerista ri cea fascists italiana.

Alu fost oameni batuti cu ciomege, cu ra.ngi de fier, vine de bou


i instrumente speciale de tortura; intini _pe dusumea sau pe mese
in pielea goala i batuti cu frangii ude de catre 4 bestii, cari alternau loviturne ca fierarii cari bat fierul la patru ciocane; oameni
batufi cu stick cari se spargeau pe trupul for i silifi apoi sa linga
sangele, de pe rnainile calailor sau de pe podea; oameni carora li
31

www.dacoromanica.ro

se dad.ea sa manance sa'pun i data, rezistau, h se impinges saptund

pe gat cu vana de bou; oameni inchii in etuva pans ce aburii ii


opareau sau u asfixiau; oameni siliti sa inghita doze masive de
purgative (100 gr. sulfat de sodiu in amestec de oft i benzins)
i apoi tinuii sub paza 70 de ore cu c,onsemnul de aqau fi lasati sa

iasa afara, pentru ca sa innate in propria for murdarie; oameni


tintuiti in piefele publice la stalpul infamiei" inconjurati, de copii,

sari svarleau cu pietre i le smulgeau parul din cap

s.

a. m. d.

Mai tarziu multi evrei an fost batuti i chinuiti in detaamentele de munca de folos obtesc, bataia fiind prevazuta chiar prin
ordinele Marelui Stat Major 1).
De asernenea au fost batuti i maltratafi evreii in lagarul de
concenirare dela Tg.- Jiu, in lagarele i ghettourile din Basarabia

i Bucovina, in trenurile i coaivoaiele de evacuare sau. deportare.

In special au fost grele suferintele in trenurile de evacuare in


cari, inghesuiti sate 150 de evrei in fiecarp vagon plumbuit, an
calatorit 6 zile in caldura de Julie, Mid' a avea voie sa priraeasca
un strop de apa. Uneori se deschideau uile vagoanelor i se aduceau

pang sub ochii insetafilor, .caldari de apa, cari erau varsate peste
ine 2).

III. Jafuri.
Din primele zile ale guvernarii fascists i pang in ultima clips
inainte de prabuOrea regimului, populafia evreeasca din Romania
a fost obiectul jafului continuu, de propor(ii neinchipuite, cond.us
i executat de indivizi i autoritati, dela cele mai marunte pans la

cele mai inalte.


) Extras din Instructmnile Generale No. 55500 din 27 Iume 1942 ale
Marelui Stat Major Secfia I, prin care se reglementa munca obligatorie"
,,D. 8 f. Pentru abaterile de mica importanta (intarziere la apel, delasare,
atitudine nedisciplinata etc.), efectuate in cadrul detasamentelor de lucru, comandantii respectivi vor aplica pedeapsa corporals ".
Extras din ordinul No. 98.500 din 12 Septemvrie 1942 al Marelui Stat
Major Secfia I, cuprinzand lamuriri si completari" la Instrucfiunile Generale No. 55500.

Dorinta d-lui Maresal este ca munca aceasta sa nu fie trivializata, ci


efectuata cu toata seriozitatea. De aceea s'au prevkzut si pedepse severe :
bataia aplicata regulamentar gi trimiterea in Transnistria.

2) Certificatul No. 22088 din 25 Iunie 1941, al Chesturii Municipiului


Bacau oonfirma ca organele politiei an trebuit sa coboare din tren o evreica
din Darabani care in timpul calatoriei spre lager, a inebunit.

32.

www.dacoromanica.ro

1. Paul legionar.
Legionarii an desfasurat o actiune vasty de jaf brutal, jaf de
talhari, executat de indivizi izolati sau de bande organizate, din
indemnul, cu sprijinul si participarea tuturor organelor cari in-

tun Oat civilizat an in sarcina paza avutului si vietii cetatenilor. Printre cele mai importante dintre jafurile legionare, sunt urmatoarele:
a) Ajutorul legionar.

Institulie cu caracter filantropic interlegionar, a jefuit dela


evrei prin teroare si chinuri, zeci

sau poate sute

de milioane,

in numerar si marfuri, in special la Piatra Neamt, Buhusi, Tg.


Neamt, Iasi, Bucuresti (in special Primaria S. III Albastru),
Targoviste, etc.
Infiintata atunci cand teroarea Mien in plin, si-a putut atinge

usor obiectivul, deoarece evreii timorafi si sleifi, au cedat repede


in fa(a ciomegelor amenintatoare si a revolverelor intinse. Din avere
evreeasca au fals'arit toate institufiunile legionare cu caracter social:
cooperative legionare, cantine legionare, magazine legionare, etc.

b) Confiscari de intreprinderi gi magazineL


0 actiune ce a fost condusa de insusi Vice-Presedintele Gansiliului de Ministri si a carei supraveghere a avut-o Ministrul Afacerilor interne, a inceput in Luna Octombrie 1940 si pans in Ianuarie
1941, a cuprins intreaga Para, tinzand la jefuirea tuturor evreilor
de avutul comercial, industrial si imobiliar 1). Prin mijloace salbatice de terorizare si chinuire, s'a reusit a se acapara, pe pre' de

5-10% din valoare

care in 90% din cazuri nu s'a platit .

aproape intregul comerf evreesc din Ardeal (afara de Timisoara),


totalitatea comerfului evreesc din Oltenia (afara de 2 intreprinderi din Craiova), intregul comerf evreesc din unele orase izolate
(Turnu Magurele, Constanta, Giurgiu, Slatina, Gaesti, Urziceni, Calarasi, etc.) si foarte multe intreprinderi conierciale si industriale
din Bucuresti si restul Orli. Valoarea jafului nu va putea fi niciodata stability, dar este de presupus ca intrece cu mult 2 miliarde
lei. 0 parte, pufin insemnata, din averea jefuita, s'a intors in posesia proprietarilor, dupa prabusirea regimului legionar.
c) Jefuirea gospodririilor.
0 alts actiune de proporlii mai mici, s'a desfasurat in aceeasi
vreme impotriva averii casnice evreesti. Cu aceleasi mijloace de te1)

Ministrul Afacerilor Interne, Genera lid Petrovicescu numea aceastil

actiune ..batatia eumptirtirei pruvaliilor si imobilelor jitrduesti" Cf. adresa

din 18/XII/1940 etitre M. St. M., eitatti mai departe in acest volum (Anexa).
31446 - 3

33
www.dacoromanica.ro

roare gi chinuire, gospodarii intregi au foist jefuite papa' la ultimul

scaun, ultima camasal si ultima perna, fare a mai pomeni de valoarea imensa a numerarului, bijuteriilor, obiectelor de arta si a
bibliotecilor furate.
d) Rebeliunea.

In cele trei zile de rebeliune au fost jefuite, incendiate sau


devastate in Bucuresti: sinagogi, institufiuni evreesti, intreprindeH si gospodarii, producandu-se pagube de aproape 400 milioane.
Refacerea comerfului distrus si opera de ajutorare a vaduvelor gi
orfanilor, au incarcat mult sarcinile asistentei sociale obstesti.

2. Jefuirea evacuatilor,
Populafia evreeascal din tail a fost jefuita si mai ta_'rziu cu
prilejul evacuarilor din targuri si sate, executate odata cu des15.11fuirea razboiului.

Convoaiele de evacuafi erau oprite fie la ieiirea din localitatea de original, fie inainte de orasul de destinafie, iar jandarmii
si carutasii jefuiau tot ce era de valoare, in boccelele pe cari nenorocifii. le-au putut lua in pribegie. In multe localitati opera de
jefuire a fost completata de populafie, cu ingaduinta autoritafilor.
Case le evreesti au fost deschise dupil plecarea evreilor si jefuite de
tot confinutul, 'Anal la giurgiuvelele ferestrelor si tinicheaua acoperisurilor. In unele localitati s'au furat 'Anal i pietrele de marminte din cimitirele evreesti, pentru a fi asezate ca trepte la usile
de intrare ale locuinfelor.
Mai tarzfu, o lege a atasat chiar Statul la aceasQ opera, dispunand vanzarea prin licitafie publics a averilor evacuafilor, considerate ca parasite.

3. Jefuirea deportatilor.
Mull mai grave i cu consecinte mai distrugatoare, a fost opera
de jaf a deportafllor, savarsital cu dusmanie sallbatica. si lacomie
nesaturata, de catre autoritafile insasi (Centrul Wational de Romanizare, Banca Nationala a Romaniei, Prefecturi, Primarii, etc.),
functionarii insarcinati cu executarea deportafilor si paza convoaielor (ofiteri, comisari de politic, jandarmi, gardieni, etc.) si de
populafia arianal localnica
Evreii an fost jefuifi la intrarea trupelor de ocupafie, apoi eu
prilejul strangerii for in lagare i ghettouri, dupes aceea in timpul
peregrinarilor lungilor i tristelor convoaie, pe urma la trecerea
Nistrului i, in sfarsit, in ghettourile i lagarele din Transnistria.

34
www.dacoromanica.ro

a) Jaful gospociiiriilor.

Avutul casnic al deportatilor a fost jefuit aproape total, ea


i eel al evacuatilor, pans la ultimul scaun si ultimo. perna. Ceiea
ce a scapat de a fi pradat de trupele de ocupatie, a fost confiscat
de autoritati, deoarece evreii nu aveau voie a duce in ghettouri sau
in deportare deck eel mult ceea ce puteau purta fiecare in spinare
i in multe cazuri, nici macar atata. Ordonanfe severe opreau, sub
pedeapsa morfii, pe localnicii arieni sa cumpere ceva din avutul
evreilor deportati 1).
Ceea ce a scapat din acest jaf al Statului, a fost pradat la acele

cateva vsami pe unde evreii deportati au trecut in -tam calvarului


nesfarsit. Cei mai multi au ajuns acolo cu ce a fost pe ei" 2).

b) Jaful. numerarului, aurului fi bijuterillor.


0 dispozitie luata de Banca Nationale a Romaniei, de acord
cu autoritatile superioare, a obligat pe toti evreii supusi deportarii,
sa depuna la ghiseele bancii tot numerarul (lei si devize straine),
aurul si bijuteriile, primind in schimb ruble sovietise sau marci
germane R. K. K. S. (Reichskreditkassenschein), monedal farce nici o
acoperire, valabila numai in teriforiile ocupate 3).
9 De exemplu: Ordonanta Nr. 38 din 11 Octomvrie 1941 semnata de

Gen. Corneliu Calotescu, guvernatorul Bucovinei.


2) 0 not informative cu privire in jaful practicat la punctul de trecere
piaci, poarth Nr. 116 din 31 Octomvrie 1941 (Fara semnatura si fruit indicarea
autoritatii dela care emanh). A fost primit de Mare le Pretor al Armatei la
2 Noemvrie 1941 i cuprinde intre altele, urmhtoarele:

"Din informatii primite dela jandarmii localnici, s'a ridicat our dela
evrei cu kilogramele, precum si dolari sau alte obiecte de valoare. Dupes trecerea Nistrului la Moghilev, la evrei li s'a luat $i baloturile cu efecte ce mai
,,aveau si le-au depozitat intr'o remiza mare, asa ca ei au plecat numai cu ce
a fost pe ei si MITI bani".
Pe marginea notei informative, Gen. Ion Topor, Mare Pretor al Armatei
a notat: Cred ca cele denuntate pot fi adefarate" $'i a ordonat o ancheth, care
nu a dus ins la niciun rezultat.
3) Avutul in numerar al evreilor din teritoriile afectate de deport ri
masive a suferit in curs de un an $i cateva luni, urmhtoarele transforma'ri :
lulie 1940. Administratia sovietich obliges intreaga populatie a schimba
numerarul lei in ruble, la cursul de 44) lei ruble.

Julie 1941. Administratia

romaneasch obliges

intreaga

schimba numerarul ruble in lei, la cursul 1 rublh=1 leu.

populatie,

Octomvrie 1941. Banca Nationald a Romaniei obliges populatia evreeasch


a schimba numerarul lei in ruble, la cursul de 40 lei= 1 /tibia.
Mai tarziu, in Transnistria, rublele au fost preschimbate in marci germane (Reichskassenschein), la cursul de 60 ruble= 1 march.
In felul acesta evreul, care la 1 Julie 1940 a avut o agontseala de 1.000.000
lei, a primit in schimb 25.000 ruble, pentru can in Julie 1941, i s'au plata
25.000 lei, tar in Octomvrie 1941 i s'au preschimbat in 600 ruble, can mai
tarziu au fost preschimbate in 10 marci R. K. K. S., adich valoarea de atunci
a unei paini.

35
www.dacoromanica.ro

Estimatiunea obiectelor de pret a fost arbitrary si dusmanoa.sii


si schimbul a fost facut la valori derizorii.

c) Jefuirea ajutoarelor trimise pentru deportati.


Vreme indelungata, autoritatile
ordinul lui Ion Antodim
nescu
au refuzat sa ingaduie trimiterea de ajutoare, individuale
sau colective, cari sa usureze ceva din suferinta deportafilor. Cu
toate pericolele, s'au facut nenumarate incercari trirnitandu-se clandestin alimente, irnbracaminte, bani etc. Nici a suta parte din ace-

stea nu a ajuns la destinatie, pe de o parte din rautatea binevoitorilor cari s'au oferit sa clued coletele si si-au insusit continutul,

pe de alts parte din cauza organelor de paza cari urmareau en


deosebitil vigilenta acest trafic si confiscau tot ce descopereau.
Mai tarziu, cand in sfarsit s'a acordat hatarul de a se autoriza trimiterile de ajutoare 1), acestea au fost ingaduite numai prin
intermediul Bancii Nationale care
in mod arbitrar
socotea

o mama R. K. K. S. la valoarea de 60 lei, in limp ce cursul in


bursa .era de 12-15 lei.
4. Bacsisurile si sperturile.
Un mi Poe
pentru insusirea unei
folosit pe scar6 intinsa
parti din avutul evreesc, 1-au constituit bacsisurile si sperturile.
Oricine definea o cat de mica particica a autoritatii publice in legatura cu prigoana contra averilor, putea sa o exploateze in beneficiul sau. Evreii au trebuit sa plateasca sume maxi si mici, cari
totalizate ajung la miliarde, uneori pentru a li se face servicii, dar
in cele mai multe cazuri pentru a impiedeca, a micsora sau intatura o suferinta. Au luat bani dela evrei ministrii, secretari gene-

rali, prefecfi, ofiferi superiori si inferiori, magistrati si functionari din toata scara administrativa. Tarifele sperturilor incasate
dela evrei, erau nerusinate. Pentru o scutire de munch' de cateva
zile se platea pang la 50.000 lei; pentru o autorizatie de calatorie
dintr'u'n oral in altul, pana la 200.000 lei; pentru o autorizare de
1) Desi deportarile din Basarabia an inceput in lima Septemvrie, iar
cele din Bucovina la inceputul lunei Octombrie, aprobatea prineipiala a trimiterilor de ajutoare s'a dat abia la 10 Deoemvrie (adresa Presedintiei Consi-

liului de Ministrii No. 259 C. B. B. T. catre Federatia Uniunilor de Comunita(i)

iar realizarea mtisurilor de ajutorare a fost posibila abia dupes 10 Februarie


1942, cand s'a primit la Centrala Evreilor din Romania adresa No. 04687 din
5. II. 1942 a Guvernamantului Transnistriei, prin care s'au dat primele indicatiuni concrete cu privire la procedura trimiterii de ajutoare. La aceasta
data, insa muriserti deja in Transnistria, apreape 50.000 deportati rei de
frig, foame, boala $i mizerie.

36
www.dacoromanica.ro

evacuare it timpul bombardamentelor, pans la 1.000.000 lei; pentru

un carnet de scutire de munca obligatorie, pans la 500.000 lei;


pentru readucerea din deportare din Transnistria, a unei familii
evreeti, pans la 5.000.000 lei.

In foarte multe cazuri s'au estorcat banii, fara a se face serviciul promis.

5. Jafuri macabre.
Cadavrele evreilor ucii in prima noapte a rebeliunii, cele ooborite din trenurile de evacuati dela Iai, cele presarate pe drumul
pribegiei transnistriene 1), au fost jefuite dela imbracaminte, pang.
la dintii de our din gura.
S'a intamplat uneori ca din convoaiele de deportati, sa fie despringi evrei cari erau vanduti satenilor, pe pre de 2-3.000 lei,

pentru a fi omorati i jefuili de ceea ce se mai afla pe ei.


IV. Exproprieri.
Prin legile de expropriere, au fost trecute in patrimonial Statului, flea a se plati nicio despagubire, urmatoarele:
a) Proprietatile rurale, adica terenuri arabile, fanete, islazuri,
terenuri reproductive, balti, iazuri, vii, canacuri, parcuri, livezi
de pomi fructiferi, pepiniere, crescatorii de animale 5i pasari, stuOrli, gradini de zarzavat, gradini de flori, impreuna cu intregul
inventar viu i mort at stocurile de cereale i nutreturi, aflate pe
aceste proprietati2).

b) Paidurile impreuna cu toate constructiunile, instalatiile


uneltele, liniile ferate etc.; morile de orice fel, situate chiar in
orae; pivele i teascurile taraneti de ulei; pivele taraneti de postay impreuna cu terenul, inventarul viu i mort i toate stocurile
de produse i materii prime; fabricile de spirt situate chiar in
orae, cu terenuri, constructiani, instalatiuni, inventarul viu si mort
1) Raportul de ancheth al Comisiunii, instituith pentru a cerceta nere-

guilile din Ghettoul Chisinhu, citat mai sus (pag. 27 No. 2), cuprinde in aceasth
privinth, urmlitorul pasaj:
.Din cauza procedurei urinate pentru facerea gropilor si executarea inhu,,nardor, au luat cunostiinth de evenimentele cari wrmau sh se intample, taranii
,,din satele depe traseu cari asteptau pe la margine de drumuri, prm porumburi
si diferite ascunzisuri, faptud executiirilor, pentru a se arunca asupra cada-

vrelor spre a le jefui. Din declaratia verbalh a locotenentului Rosca Augustin, reiese ca operatiunea de preghtire si mai ales executarea ordinelor date,

au inregistrat momente asa de dramatice luck cei ce au luat parte, vor


,,purta multh vreme impresiunile retinute in acele imprejurdri.

2) Decret-lege Nr. 3347, publicat in M. 0. Nr. 233 din 5 Octomvrie 1940.

37
www.dacoromanica.ro

i toate stocurile de produse i materii prime; industriile forestiere


cu toate constructiunile, teren, instalafii etc. 1).
c) Vase le sau plutitoarele maritime sau fluviale 2).
d) Imobilele urbane i drepturile de superficie 3).
e) Studiourile ,i laboratoarele cinematografice 4).
f) Fermele, brutariile, instalafiile de prelucrat paste fainoase;
orice industrii anexe ale morilor; fabricile industriale de spirt, spirt
de yin, rafineriile de alcool i distileriile de categoria I-a i
a II-a; cazanele de orice categorie pentru fabricarea rachiului i
fuicei; fabricile de produse i substanfe medicamentoase; drepturile asupra subsolului, data solul aparfinea unui evreu; materialele

lemnoase apartinand proprietarului sau exploatatorului de paduri


sau de industrii forestiere, indiferent data se aflau in padure, in
depozit, sau in curs de transport; inventarul vin i mort, unelte,
instalatiuni, linii de cai ferate, etc., ale tuturor celor de mai sus 5).
g) Actiunile evreilor in societati de voiai i turism 6).
h) Creanfele ipotecare i privilegiate asupra imobilelor apartinand evreilor 7).
i) Bunurile apartinand Comunitalilor Evreeti, inclusiv multe
temple, sinagogi i cimitire 8).
j) Intreprinderile comerciale i industriale apartinand evreilor
din Basarabia i Bucovina 9).
Nu se cunoate valoarea exacta a averilor evreeti expropriate.
V. Confisciiri.
Au fost confiscate prin legi sau masuri administrative:
Instalafiile medicale din spitale i cabinetele medicilor, in special ale decntitilor i radiologilor.
1) Decret-lege Nr. 3810, publicat in M. 0. Nr. 271 din 17 Noemvrie 1940.
2) Decret-lege Nr. 3968, publicat in M. 0. Nr. 286 din 4 Decembrie 1940.
0 decizie a Ministerului Apiiriirii Nationale, publicatil in M. 0. Nr.

143/1941, ordonri inscrierea in parcul ivaselor N. F. R. (Navigafia Fluviala


Romani), a 100 vase i plutitoare, expropriate dela evrei i anume:
6 remorchere cu putere totath. de 2410 H. P.
3 elevatoare cu putere de 50 H. P. fiecare
80 lepuri cu un tonaj de 100.000 tone
8 ceanuri cu un tonaj de 6562 tone
3 tancuri cu un tonaj de 2758 tone
Totalul vaselor i plutitoaredor expropriate, a fost de 152. 0 parte din ele
au lost _puse la dispozifia navigafiei germane, prin Soc. D. D. S. G. Erste
Donau Dampfschiffahrtgesellschaft".
3) Legea Nr. 254 publicafd in M. 0. Nr. 74 din 28 Martie 1941.
') Legea Nr. 326 publicatii. in M. 0. Nr. 82 din 5 Aprilie 1941.
5) Legea Nr. 391 publicaed in M. 0. Nr. 102 din 3 Mai 1941.
6) Legea Nr. 843 publicatii. in M. 0. Nr. 228 din 26 Noemvrie 1941.
') Legea Nr. 902 publicatd in M. 0. Nr. 240 din 10 Octomvrie 1941.
8) Legea Nr. 499 publicatal in Mo. 0. Nr. 152 din 3 Julie 1942.
8) Decret-lege Nr. 791 publicat in M. 0. Nr. 209 din 4 Noemvrie 1941.

38
www.dacoromanica.ro

Aparatele de radio 1).


Bicicletele 2).
Schiurile 3).

Lanternele, binoclurile, aparatele fotografice (numai in unele


localitati).

Intreprinderile cornerciale sau industriale, condamnate in procesele de camuflaj al proprietatii4).


Drapelele nationale, precum i cele germane i italiene, confectionate i arborate din ordin, de titre comerciantii i proprietarii
de imobile evrei in ziva de 10 Mai 1941, au fost confiscate de catre
ofiteri de politic cari, prevazuti cu camioane rechizifionate, au
colindat strazile Bucuretilor in acest stop 5).
VI. Rechizifii.
Incepand Inc a din vremea legionarilor, s'au rechizifionat fare
a se plati mimic:
Aproape toate colile evreeti din toata tara;
Aproape toate spitalele evreeti din toata tara;
Aproape toate azilurile de batrani i orfelinatele;

Foarte multe sinagogi au fost rechizifionate i transformate


in depozite, sali de gimnastica, etc.
Toate autovehiculele apar(infind evreilor.

VII. Isgoniri.
Concomitent cu jafurile i violent-ale legionare in multe lacalitati din lath
in special in Oltenia i Muntenia
autori-

tatile sau indivizi izolati, au procedat la isgonirea evreilor. Situatia create de legionari, s'a mentinut i dupe prabuirea regimului. Acolo unde violenta legionary a fost mai pronuntata (Tar-

govite, Giurgiu, Turnu Magurele, Caracal), n'a mai ramas nici


20% din populafia evreeasca existents inainte de 6 Septembrie
1940. De asemenea au fost isgonifi evreii du Panciu, cu prilejul
cutremurului care a distrus oraul la 10 Noembrie 1940.

Isgoniri masive s'au mai facia in timpul legionarilor i de


catre jandarmi, in special din satele judefelor Bihor i Suceava.
1) Legea Nr. 409 publicata in M. 0 Nr. 106 din 7 Mai 1041.
Ordonanta a Prefecturei Politiei Capita lei din 18 August 1942.
Ordin No. 213903 din 29 Noembrie 1941 al Marelui Slat Major al

2)

Armatei.

4) Legea Nr. 106 publicata in M. 0. Nr. 65 din 14 Martie 1942.

5) Se spune ca aceste drapele au fost pastrate si aw insotit trupele de

invazie in Basarabia i Bucovina, unde au servit la pavoazarea oraselor cucerite.

39
www.dacoromanica.ro

VIII. Evacuari.

data cu declararea razboiului si in primele doua saptamani


urmatoare, toata populatia evreeasca rurala si toti locuitorii evrei
din aproape toate targurile au fost evacuati, din ordinal Conducatorului Statului '). Peste 40.000 suflete au luat drumul pribegiei.
Aproape o jumatate din ei, au fost transportafi in conditiuni oribile
la sute de kilometri distanta, uncle au dus vreme de peste
cloua luni, o viata mizerabila. De-a-lungul anilor de razboi, situatia
nu s'a imbunatatit, n.eingaduindu-se decal sporadic, reintoarcerea
evacuatilor in localitatile de origins.
IX. Internari, ostateci.

incepute inca din timpul legionarilor, prim trimiteri individuale de evrei in lagarul dela Tg. Jiu, internarile au fost continuate
in proporfii mull naarite, dupa declararea razboiului. Au fost internate populatiuni intregi (Constanta, Siret, Darabani), toti barbath valizi (Galati, Ploesti, Husi, Dorohoi), o mare parte din barbati
(Piatra Neamf, Focsani, Falticeni, Buzau etc.).

In toata Moldova si intio buns parte din restul tarii, an fost


internati sute de evrei cu titlu de ostateci, raspunzatori cu viata
de fapele coreligionarilor for 2). Internarile de ostateci au durat
dela 30 Iunie 1941, pans la 23 Ianuarie 1942.

X. Ghettouri.

Indata dupa terminarea ocuparii Basarabiei si Bucovinei, pe


la Inceputul lunei August, au fost adunate resturile omenesti ramase in viata din populatia evreeasca din aceste provincii, concentrandu-le in 5 centre. La 1 Septembrie 1941, situatia era urmatoarea:
Ghetto Secureni si Edinefi (Hotin) 20909
Ghetto Marculesti (Soroca)
10737 s)
Ghetto Vartujeni (Soroca)
24000
Ghetto Chisinau
10096
49497 ')
Orasul Cernauti
1) Ordin circular Nr. 4147 din 21 Iunie 1941 al Ministerului Afacerilor
Interne semnat de Ministrul Subsecretar de Stat Gen. I. Popescu.
') Ordin circular No. 4599 din 30 Iunie 11941 al Ministerului Afacerilor

Interne.

8) Aceste cifre extrase din datele inventarierii populatiei din Basarabia


i Bucovina, efectuatii In 1 Sept. 1941, nu a fost confirmate oficial. Ele ex,

40
www.dacoromanica.ro

XI. Deportliri.

Entre Septembrie 1941 si Octombrie 1942, a fost deportata


peste Nistru, a treia parte din populatia evreeasca, rarnasii in viata
intre granitele tarii. Averea deportatilor a fost confiscate, jefuita
sau distrusts. Conditiunile de deportare au fost de asemenea natures

ca o mare parte din cei deportati au murit pe drum, iar o jumatate din cei ajuni in lagarele sau ghettourile Transnistriei, au
murit in prima iarna. Supravietuitorii au dus timp de aproape trei
ani viata cea mai mizerabila ce se poate imagina, inconiurati de
boala, foame i lipsuri de tot felul, terorizati de prigoana necontenita i ingroziti la tot pasul de amenintarea mortii.

XII. Excluderi din dreptul la muncii.


Inca inainte de instituirea regimului legionar, s'a pregatit prin
statutul juridic al evreilor, excluderea evreilor din cat mai muhe
domenii de activitate.
a) Profesii libere.
Cu foarte patine exceptii, s'a luat dreptul de exercitarea profesiei tuturor avocatilor, inginerilor, arhitectilor, ziaritilor, experprima ins5. Mrri indoialg realitatea si aceasta se constata usor, daces sunt COMparate cu cele cuprinse in diverse ordine si rapoarte oficiale diri acea vreme.
Astfel :

Raportul No. 7151 din 1 Sept. 1941 al Inspectoratului de Jandarmi

Cern Anti catre Mare le Pretor, arata urm'iitoarea situafiune pentrui lagarele din
jud. Hotin:
Num'arritoarea
NunArritoarea autoritaltilor comunale
jandarmilor
Ligairul Edinita . . .
Laggrul Secureni .
.
Total .

.
.
.

12.248
10.201
22.449

11.224
8.302
19.526

Rapotul Nr. 1140 din 30 Aug. 1941 al Inspectoratului de Jandarmi

Basarabia, titre Marele Pretor, arata. ca la acea data se &eau in Lagrirul


Vertujeni 22969,

Situatia prezentatg de catre Marele Pretor al Armatei, Gen. Ion


Topor, ca urmare a ordinului Nr. 5023 B. din 4 Sept. 1941 al Marelui Cartier
General, pi-istreazil aceeasi cifrii de 22969 pentiu lagrirtd Vertujeni, dar arata
10356 evrei inchisi la Secureni 11762 la Edinita si 10400 la Chisinriu. Pe baza

acestei situatiuni s'au dat ordinele de deportare in Transnistria. Totusi in


Instructiunile relative la deportarea evreilor din- lagarul Vertujeni, comuni-

cate la 11 Sept. 1941 de eatre Inspectoratul de jandarmi Chisindu (Col. T. Meculescu), se vorbeste numai de 22150 evrei aflafi, in acest lagar.
4) Evreii din Cernriuti au fost inchisi in {,lietto la 11 Oct. 1941, in urma

ordinului Nr. 37 din 10 Oct., al Gen. Corneliu Calotescu, Guvernatorul Bu-

covinei.

41

www.dacoromanica.ro

filor si farmacistilor evrei. Prin legea medicilor s'a redus mult


campul de activitate al medicilor evrei.
b) Salariati publici psi particulari.
Prim legea legionary de romanizare a personalului din intreprinderi, s'a pornit o actiune viguroasa, care a dus la concedierea
majoritatii funotionarilor evrei din intreprinderi particulare 1).
Statutul juridic al evreilor realizase anterior punerea in disponibilitate a tuturor functionarilor publici evrei.
c) Meseriafi.

dintre cari multe ilegale


Prin legi draconice si decizii
ale Minsterului Muncii, s'au anulat brevetele de mesteri, carnetele
de lucratori si contractele de ucenicie ale meseriasilor evrei.
Desi prin ingaduinti individuale, o parte din acestia au pastrat
dreptul de lucru, totusi acesta a ramas iluzoriu, din cauza utilizarii,
aproape unanime si permanente, la munca de folos obstesc a meseriasilor evrei.
d) Comert ,si industrie.
Prin Statutul juridic al evreilor si printr'un sistem de legi ulterioare, s'a comprimat din ce in ce domeniul de activitate economica a evreilor. Au fost exclusi din consiliile de administratie ale
societatilor anonime, din comertul rural, din eel de bauturi alcoolice
si monopoluri, din eel de imprimate romanesti, din comertul de
pielarie, de fier, de cereale. de turism si voiaj, de cinematograf etc.
Prin legea de inscriere a firmelor, s'a lasat posibilitatea de a nu
se mai inscrie nici o noua firma evreeasca, ceea ce s'a si realizat.
Prin masuri administrative de contingentare, de radiere din
lista importatorilor si exportatorilor, de acordare sau neacordare de
d,evize, prin interzicerea deplasarilor dintr'un oral in altul, etc., s'a
facu.t imposibila viefuirea mai departe a multor intreprinderi
in
special din provincie
cari s'au vazut nevoite sy licliideze, sy
,

vanda sau sa romanizeze" industriile sau comertul lor.


1) Un raport al Ministrului Muncii Dr. C. Drinulescu. din Martie 1943
arata urmatoarele etape in acfiunea de excludere a salariafilor evrei :
La 16 Noembrie 1941 existau 8126 intreprinderi care utilizau 28225 salariati evrei
"
1941
1 August
23137
. 8003
,,
,.
,.
x
1941
13 Dee.
7647
16292
,,
,.
,.
,,
.
9
. 1 Martie 1943 .. 4301
.
6506
..
"
,.
..
SI

Pe acest raport Ion Antonescu a notat urm'atoarea rezolutie :


Foarte bine. SA se continue acfunea. Oricare ar fi greulatile circumstantelor actuale, srt se mearga pang la romanizarea total& Terminarea ritzboiullui trebue s'ii ne eiseascti cu opera infaptuia. Ministerul Muncii trebue
sli faces toate eforturile in aceast5 privinta, gilsind rnodalitatea cea mai
.,eficace. Are tota latitudinea in eisirea modalitatii.

42
www.dacoromanica.ro

XI1I. Munea de

folds

obstesc.

Ineepufai Inca din toamna 1940, prin abuzuri ale prefectilor


i primarilor, munca de folds obstesc a evreilor (intitulata mai tar-

ziu, prin lege specials, munca obligatorie"), a fost instituita ca


obligatie legala in. Decembrie 1940 si organizata
in cadru militar dela 1 August 1941 1). Trei ani, aproape fara intrerupere (o
singura pauza apreciabila in iarna 1941-1942), peste 150.000 evrei,
barbati i femei, an fost siliti sa execute munci grele, uneori extenuante (sosele, drumuri de fier, cariere de piatra, maturatul strazilor, curatitul zapezii, scoaterea cadavrelor sau ranitilor de sub
daramaturile bombardamentelor, degajarea bombelor neexplodate
etc.). Desi prin legi, varsta celor obligati la munca a fost limitata
intre 18-50 ani, prin abuzuri administrative, ea a fost extinsa in
sus si in jos, ingloband copii de 16 ani si batrani de peste 70 ani.
Dispozitiile legale si administrative pentru plata muncii si
ajutorarea familiilor muncitorilor, au ramas liters moarta.

Regimul la care erau supusi evreii din detasamentele de


munch, era dintre cele mai severe, conditiunde de trai erau mizerabile, iar serviciile higienice si medicale indispensabile erau inexistente, ceea ce a sdruncinat adanc sanatatea muncitorilor. Multi
s'au imbolnavit de tuberculoid' i alte boli sociale.
Din cauza lipsei de organizare, de control si de raspundere,
s'au intamplat i accidente grave cari au produs moartea unora
si infirrnitatea altora, dintre cei ce prestau munca obligatorie.
Sanctiuni severe, merga'nd dela pedeapsa corporals si d,eportarea cu familia in Transnistria, pang la pedeapsa cu moartea,
amenintau permanent pe evreii supusi obligatiunilor de munca2).
a
1) Primul ordin in aceast6 privinta eman5. dela Ion Antonescu. El
fost transmis sub semnatura Subsecretarului de Stat de pe langa Ministerul
pe care moartea I-a ajuns
Afacerilor Interne, Ceneralul I. Popescu (Jack)
inainte de a-si ispasi piicatele
cu ordinul Nr. 5811 din 18 Iu lie 1941, in
urmatorut cuprins :
Domnul General Antoncscu, Conducatorul Sfatului, a dat dispozitii
formale ca toli evreii ce se gasesc in lagiirele de munca.' gi prizonieri, sal he
pt4i la munca grea.
Mica fug, se impusca unul din zece.

Data nu muncesc cum trebue, nu li se da de mancare, nici nu sunt

15sati. sal primeased sau s5. cumpere.

Luati masuri de executare".


Ministru Subsecretar de Stat
General de Divizie (ss) I. Popescu
2) Instructiunile generale pentru reglementarea muncii presfate de evrei,
comunicate de Mare le Stat Major, sub Nr. 55500 din 27 lunie 1942, ordonau
urmatoarele sanctiuni, cuprinse in D. 8.:

f. Pentru abaterile de mica importantii (intarziere la apel, atitudine

43
www.dacoromanica.ro

XIV. Contributii exeeptionale.

Populatia evreeasck, exclusk in bunk parte dela dreptul la


munca., skrkcita prin. cascada de impovArkri i suferinte expose
mai sus, a fost obligati toatk vremea la uriase sacrificii financiare,
dintre cari unele sunt metationte in prima parte a acestui capitol.
XV. Diverse.

prin l,egi sau pe tale


De- a- lungul celor 4 ani, s'au hotkrat
administrativa
o serie de mksuri, cari, se intreceau intre ele

pentru a mkri apksarea si suferinta populatiei evreesti si cari au


contribuit la pauperizarea acestei popula.tii.
Legionarii, au organizat boicotul intreprinderilor evreesti, fie
prin placardarea inscriptiilor rnagazin iidovesc" s. a., fie prin
postarea legionarilor inarmati in fata intreprinderilor si interzicerea intrkrii.
Guvernul legionar a inchis porfile scolilor de Stat si ale Universitktilor, tuturor elevilor i studenfilor evrei. Au trebuit organizate scoli noui de toate gradele si aceasta a fost cu atat mai impovarktor, cu cat au fost rechizifionate aproape toate localurile de
scoli evreesti, iar profesorii au fost mai -koala vremea hartuiti de
obligafiile de munck de folos obstesc. Prin lege s'a retras valabblitatea certificatelor eliberate de scolile evreesti.
S'a interzis evreilor de a mai poseda aparate de radio 1) a se
folosi de servitori crestini 2), a se aproviziona in piefe inainte de
nedisciplinatii etc.), efectuate in cadrul detasamentelor de lucru, comandantii
respectivi vor aplica evreilor pedeapsa corporalii, conform regulamentului.

g. Vor fi sanctinoati cu trimiterea in Transnistria la munca grea sau


.,in ghettouri, impreunii cu familiile for (taut'', mania, sotia si copiii), toti
evreii cari comit urmiitoarele infractiuni:
Repeat abaterile aril-tate in punctul f. de mai sus.
Nu executes constiincios serviciul la munca sau se sustrag dela lucru
prin inselliciune cumptiraie, interventie, neprezentare la cherdarile fiicute
pentru munca obligatorie, paralsire fares vole a lucrului etc.
Nu anuntii Cercului de Recrutare, schimbarea domiciliului, fie in
oral, fie dintr'un oral in altul, chiari dad. au aprobarea Ministerwlui Afacerilor Interne.
Vor avea relatiuni intime cu romancele.
In cazul tend barbatii infractori nu se prezintil de bunk voie sau nu
sunt descoperiti de ciltre organele politienesti, vor fi trimise in Transnistria
familiile for ".
4.) Legea Nr. 409, publicata in M. O. Nr. 106 din 7 Mai 1941.
2) Ordin personal al lui Ion Antonescu din 19 Septemvrie 1942.

44
www.dacoromanica.ro

anumite ore 1), a circula intre anumite ore sau in anumite cartiere
(in unele orae2), a frecventa bade, strandurile 3) i uncle localuri

publico, a calatori dintr'un oral in altul, a se aproviziona direct


dela tarani 4). etc.

In unele orase s'a impus evreilor a mina un semn distinctly


aceasta a fost o sursa de incidence grave, care a paralizat toata
activitatea celor ce mai puteau avea o activitate 5).
Cartelele de alimente ale evreilor an fost barate, fiind valabile pentru cantita.li reduse, uneori numai la 20% din ratia celorlalti
locuitori. Populafia evreeasca a fost cu desavarire exclusa dela
unele ratii alimentare, in special fairaoase. 0 lungs perioada de
vreme, evrehi au fost obligati sa plateasca painea cu un pref mai
mare decat dublul celui plata de restul locuitorilor.
Evreii locatari ai imobilelor expropriate dela evrei, au fost
silifi la inceput sa plateasca chirii mai marl decat cele ce se pretindeau celorlalti chiriasi, iar apoi ii, s'a refuzat prin lege, prelungirea contractelor i au fost evacuafi, aproape fara excepfie tofi
chiriaii, chiar Si fotii proprietari, chiar i proprietarii exceptafi
de legile d,e expropriere. Chiriaii evrei in general, locuind in imobile ce apar(ineau proprietarilor cretini, an fost exclui pans in
Aprilie 1943, dela beneficiul legilor de prelungire a contractelor i
lasati in alternativa de a plati chirii exorbitante sau de a fi evasi

cuati.

Ciinitire evreesti, vechi de sate de ani (Bucuresti, Iasi, Buzau,


Moineti, Berefi, Siret, etc.), au fost distruse, osemintele deshumate i
pietrele aruncate sau intrein cele mai multe cazuri
buintate pentru pavatul strazilor sau curfilor.

1) Nenumarate ordine si ordonante locale, in special in orasele din Moldova. Bunlioaril: Ordonanfa No. 8096 din 24 Septemvrie 1941 a primarului
orasului Vaslui, Gen. Ion Rascann. Mai tarziu. fiind numit primar general al
municipiului Bucuresti, Gen. Wascanu a ordonat $i in Capitals aceeasi nigsur5.
2) Miisurii a fost aplicata.' In orasele din Moldova, fiind eomunicatii prin
ordonante locale. De exempla: Ordonanfa Nr. 7 din 6 August 1941 a Comandamentului Militar al municipiului last.
3) Ordin al Ministerului Afacerilor Interne Nr. 17638 din 26 August 1941.
4) Ordin circular al Ministerului Afacerilor Interne Cabinet Nr. 18899 din
5 Noemvrie 1942.
6)

Portul semnului distinctiv a fost extins in toatil fara prin ordinul

Nr. 8368 din 3 Septembrie 1941 al Ministerului Afacerilor Interne, asupra carata ins s'a revenit in ziva de 8 Septemvrie la interventia energica a Presedintelui Federatiei Uniunilor de Comunitilfi Evreesti.

45
www.dacoromanica.ro

Vina si raspunderile cumplitelor i dezastruoaselor lovituri


suferite de populatia evreeasca, o poarta Statul Roman, prin eonducatorul sau Ion Antonescu impreuna cu cele doua guverne ale
sale si o parte a natiunii roman, in special mica burghezie oralseneasca, cuprinzand aparatul administrativ, armata, presa, magistratura, preotimea, invatatorii, colegiile profesionale si liberii

profesionisti si negustorimea.

I. Dictatorul i ministrii sai, sunt vinovati si raspunzatori,


pentruca:
1. Au pregatit, prin propaganda desantata, cu ajutorul unei
prese dirijate, atmosfera in care sa se poata desfasura nesfavilite,
masacrele si jafurile.
2. Au tolerat i sprijint, prin nefasta opera legislative si administrative, talhariile, crimele si nelegiuirile regimului legionar.
3. Au organizat jaful avutnlui evreesc, legiferand exproprierea bunurilor esentiale.
4. Au ordonat evacuarea evreilor din sate si targuri, sortindu-i
unei bejanii inutile si distrugatoare.
5. Au tolerat i incurajat sathaticiile comise de armatele inva-

datoare, cari an dus la masacrarea a peste 150.000 evrei.


6. Au dat girul
pentru
printiun comunicat mincinos
masacrul dela Iasi din 29-30 Iunie 1941.
Z. Au ordonat deportarile din Basarabia si Bucovina, cari au

ucis mai mutt de doua 'treimi din populatia evreeasca, ce mai


ramasese in aceste provincii dupe masacre. Au refuzat vreme indelungata autorizarea ajutorarii deportatilor si nu au ingaduit-o decat
dupe ce epidemiile cuibarile acolo, incepusera opera de distrugere
a evreilor si amenintau restul populafiei.
8. Au tolerat i apoi au legiferat jaful averilor acestor deportafi.
9. Au ordonat si executat represalii sangeroase, cari au ucis
peste 20.000 oameni nevinovafi in majoritate evrei,
cu prilejul
unei explozii dela Odesa, presupusa a fi un act de sabotaj.
10. Au legiferat si ordonat munca obligatorie", munca silnica
de sclavi, la care au trimis limp de trei ani, peste 150.000 oameni,
barbati, femei, batrani si copii.
11. Au ordonat si legiferat taxe i contributii masive, la care
au obligat numai populafia evreeasca saracita, infruptandu-se de
multe on din produsullor.
12. Au exclus apr%oape intreaga populatie evreeasca a tarii
din until din drepturile esentiale ale omului: dreptul la munca.

46
www.dacoromanica.ro

13. Au isgonit pe toti elevii evrei din toate universitatile, din


scolile publice i din cele particulare cretine i au incercat sa di-

struga i eoala evreeasca.


14. Au introdus in legislatia romance spiritul i litera legislafiei
rasiale hitleriste.
15. Au desfiintat conducerea traditionala a oWiilor evreeti
substituindu-i o organizatie politieneasca, dupa modelul introdus

de nemfi in Europa ocupata, cu sarcina de a curati Romania de


evrei.

16. Au legiferat pedeapsa cu moartea pentru unele infracfiuni data erau comise de evrei i au cuprins in aceasta pedeapsa
pana i pe copiii de 15 ani. 1).

17. Au intretinut timp de 4 ani o atmosfera de panics i teroare, care a mileinat sufletete i fizicete intreaga generafie de
evrei cari au reusit sa-i salveze viata din acest macel.
1I. Aparatul administratio al tarii, predispus prin. tradifie sa
oprime pe cei slabi i in special pe evrei, a executat cu slugarnica
ascultare, ordinele i masurile pe cari conducerea criminata a Statului le hotara impotriva populafiei evreeti. De multe ori, inipeste ordinele sau chiar impotriva ordinelor dela
tiative proprii,
centru
veneau sa mareasca intensitatea prigoanei.
In fruntea vinovafilor din aparatul administrativ, stau guvernatorii provinciilor ocupate (Basarabia, Bucovina 1) i Transnistria)
i toti prefectii din cele doua" serii cari s'au succedat sub dictatura
fascista.
1) Legea No. 698 publicala in M. 0. No. 221 din 22 Septemvrie 1942,
pedepsea cu moartea pe toti evreii de ambele sexe, peste 15 ani, deportatt in
Transnistria, cari ar reveni in Cara, in mod fraudulos.

Pe raportuil Inspectoratului General al Jandarmeriei No. 36945 din 10 Mai


1944, referitor la trecerea frontierei de &Aire evrei fugiti din iadul din Ungarta,
thctatorul Antonescu a pus urmiltoarea rezolutie:
Comunicat public.
Evreii trecuti fraudulos sal fie impuscati Si ei i cei care-i gazduiesc
si nu-i divulga.
Lege in 24 ore.
Am cerut d -Iui Ministru von Killinger sa nugneascil la punctele de

frontiera controlori germani can impreuna cu ai nos.tri sal faca controlul tu-

furor cari trec

Data nu vor numi se va face tuturor controlul cu forta.

Trebue supraveghiatrt bine toatal frontiera


Trebuiesc razii periodice in tarrt.
Rezolutia a fost comunicata Ministeruilui Afacerilor Interne cu ordinul
No. 205396 M 2 din 16 Mai 1944 al Cabinetului Militar al C,onduciltorului
Statului.

Legea de pedepsire cu moartea purtand No. 301 a fost publicata in M.

0. Nr. 123 din 29 Mai 1944.

3) Dintre cei trei guvernatori ai Bucovinei, invinufirile privesc numai pe


Generalul Cornelia Calotescu. Deasemenea pentru guvernamantul Transnistnet, vinovat i rrapunziltor este numai primul guvernator, prof. G. Alexianu.

47
www.dacoromanica.ro

Guvernatorii poarta vina si raspunderea pentru conducerea


i executarea ucigatoarelor deportari, precum i pentru regimul de
mizerie, teroare si. Infometare, la care a fost supusa populatia evreeasea deportata.
s'au intrecut unul
cei legionari
Prima serie de prefecti
pe celalalt in crearea si intretinerea atmosferei de panics si teroare
si in conducerea actiunilor violente de jaf a averilor evreesti. Cei
au fost execudin a doua serie
aproape exclusiv militari
tantii
de cele mai multe on foarte zelosi ai masurilor prigonitoare pornite data cu razboiul: evacuarile din sate si targuri, arestarea i internarea ostatecilor, impunerea portului semnului distinctiv, organizarea primelor detasamente de munca, ingradirea
orelor de circulafie a evreilor, ingradirea orelor de aprovizionare,
ingradirea perimetrelor de circulatie etc.

Un rol important in actiunea de prigoana a evreilor, l'au


avut primarii i chestorii de politie.
III. Armata a fost in Coate timpurile un cuibar de dusmanie
antisemita. Pseudodemocratia romaneasea pastreaza raspunderea
de a fi sprijinit si Intretinut in mijlocul acestei elite a natiunii,
atat dusmania impotriva evreilor cat si cea impotriva curentelor
democrate i progresiste. Legionarismul si razboiul au favorizat
desvoltarea acestei dusmanii, care s'a manifestat violent si salbatec i cu consecinte oribile. Presupunand sau pretextand injurii

sau ofense ce s'ar fi adus acestei armate de catre evrei, cu prilejul retragerii din teritoriile cedate in 1940, Armata Romans, recucerind aceste teritorii in 1941, a savarsit o opera de razbunare jos-

nica, exterminand cu furie barbara, in numai cateva saptamani,


peste 150.000 evrei, barbati, femei, batrani si copii. 0 sete de sange
nesatisfacuta de desfasurarea operatiunilor militare, a fost revarsata impotriva nevinovatilor lipsiti de aparare. Toata erarhia mi-

litara, dela comandantii marilor unitati pang la simplii soldati, a


avut nenumarati reprezentagriti in bandele de criminali in uniforma.

Un rol odios a pastrat armata in organizarea Si supravegherea

muncii de sclavi a evreilor, in organizarea si conducerea deportarilor din 1941, in pregatirea unor deportari masive
in parte
executate
in toamna anului 1942 si in aplicarea masurilor speciale antisemite in zona din apropierea frontului (Semnul distinctiv,
isgonirile dela sate, restrictiile de circulatie etc.).

IV. Magistratura, nu a dat criminali de razboi, in infelesul generic al cuvantului si unii din slujitorii sai au cautat sa mentina

48
www.dacoromanica.ro

principiile. A stralucit la inceputul prigoanei prin carengt totals


de justifie, fiind cu totul absents in timpul teroarei legionare, dar
ad
in schimb a fost extrem de vigilenta i harnica in aplicarea
literam i paste liters
a legiuirilor rasiale. Influentata de leginnarism, mai ales in cadrele tinere, a avut un rol important in desvoltarea acestei. miqcari, prin impunitatea acordata tuturor faradelegilor comise Inca inainte de 1940.
Magistrafii ca i ofiterii, au dat un procent insemnat printre
profitorii legiuirilor rasiale, provocand in special izgonirea evreilor
din locuinte, pentru a le lua locul.
V. Presa, s'a pus total i Fara rezerve, in slujba dictaturii fasciste. De altfel, regimul a avut grija inlaturarii
prin suprimare
a tuturor ziarelor i ziaritilor, cari ar fi putut mai prigoana

nifesta ostilitate, independenta sau macar rezerva, fata de actinnea guvernului. Rolul nefast de otravire permanents a opiniei publice, a fost indeplinit de intreaga press cu deosebita sarguinta.
Campainii deantate de calomnii, ura i incitare la jaf si trims,
s'au desf4urat fara Intrerupere, intretinand climatul apasator,
prielnic desvoltarii actiunilor criminale ale guvernului. Este de
prison a se cita nume de ziare sau ziariti. Nu se exagereaza die
loc data se acuza intreaga press aparuta in far intre 1940-1944,
ca a fost unul din agenfii principali adevarata coloana a V-a ai
propagandei naziste i antisemirte in Romania.
VI. Preotimea i crascrilimea, au avut o sarcina importanta in

opera de intoxicare a maselor. Din amvon i de pe catedra, s'a


predicat ura care a provocat mai tarziu sangeroasele masacre i
distrugatoarele jafuri i devastari. Multi preoti i multi in,vatatori,

au fost agentii directi ai jafului i crimei si profitori ai actinnilor criminale.


VII. Colegiile fi asociatiunile profesionale, ca i marea massa
a liberilor profesioniti, au avut manifeaproape unanima
stari desgustatoare de oportunism, profitand din plin de conjuncturile creiate de regimul politic.
Indata dupa instaurarea dictaturii fasciste in Romania,
aproape toate organizafiunile, publice sau particulare, cari sub orice
forma reprezentau colectivizari, fie profesionale, fie tiintifice, culturale etc., au pornit o intrecere pentru a dovedi mai curand incadrarea in noua ordine, prin isgonirea membrilor evrei. Lista for
cuprinde quintezenta intelectualitatii roman*i 1).
1) A se vedea aceasfa lista la pag. 58.

49

M446 - 4

www.dacoromanica.ro

Singura breasla intelectuala care a ingaduit membrilor stai


evrei sa continue intrucatva activitatea profesionala, a fost cea a
medicilor. Aceasta insa numai dupa isgonirea prin lege, a evreilor
din sanul colegiului public medical si izolarea for intr'un soi de
ghetto profesional. ENercitiul profesiunii a fost reglementat pe
principii rasiale, dintre can cele mai absurde opreau pe medicii
evrei de a ingriji bolnavi crestiini, iar pe cei crestini de a ingriji
bolnavi evrei.
VIII. Negustorimea, destinata prin jocul conjuncturilor a i
marea profitoare a regimului antisemit, s'a aflat permanent in
fruntea initiativelor i actiunilor prigonitoare.
Jafurile legionare din avutul comercial evreesc, au fost impartite frateste, intre. negustorii
instigatori din umbra
si
banditii executanti. Cascada de masuri economice impotriva evreilor
motivate toate de necesitatea promovarii elementelor romanesti
i-au avut obarsia, in oficinile de sfat i studiu ale negustorimii romane. Dupa fiecare mIsura noua care izgonea sau facea imposibila existenta in viata comerciala, a cate unei categorii de negustori evrei, apareau binevoitorii cari se of,ereau sa is sub scutul
for arian, intreprinklerile evreilor. Marea majoritate a acestor binevoitori, imbogatita pe spinarea evreilor, a avut o purtare oribila
atunci cand a fost vorba. sa restitue ceva din bunurile incredintate.
* * *

Asa s'a desfasurat teroarea i prigoalla antievreeasca in. Romania, izvorata din ind.eannurile nebune semanate de dusmanii
omenirii, initiata i ordonata de o conducere criminals a tarii rti
sprijinita i executata de o parte a natiunii romane, nu cea mai nu-,
ineroasa dar,
pentru. mentalitatea si vremurile acelea
reprezentativa.

50
www.dacoromanica.ro

cea mai

GUVERNUL LEGIONAR

6 Septembrie 1940-21 Ianuarie 1941

www.dacoromanica.ro

Chemarea Generalului Ion Antonescu la Presiden.tia Consiliului de Ministrii al Romaniei in ziva de 5 Septembrie 1940, urmata a doua zi de incredintarea conducerii Statului cu puteri dictatoriale,, a fost o scoafere din anonimat.
Pans a se desmetici din halucinanta surpriza, provocata de
vertiginoasa desfasurare a evenirnentelor, opinia publics, a tarii
a stat nedumerita si incurcata, in fata acestui salvator necunoscut.
Foarte putini erau acei cari ii remarcasera prezenta, efemera
si farce rasunet, in cateva guverne reactionare; mai putini Inca, cei
cari ii cunosteau activitatea pe la unele institutiuni superioare militare. Sc spunea doar ca este un militar energic si autoritar, dar
nehotarit si usor influenfabil; se soptea ca ar fi vanitos, orgolios
si foarte sensibil la laude i lingusiri; peste toate se stia ca e un
impulsiv cu apucaturi violente i un ora rau. Caine le rose fusese
porecla ce 1-a insotit dealungul Intregii cariere.
Daca -tam intreaga, surprin.sa de iuresul ametitor al evenimentelor, zapacita de haosul politic si hipnotizata de dibacea regisare a atmosferei generale, a pastrat numai o indoiala nemarturisita, imbracata in indiferenta si scepticismul traditional, o
parte din populafiie, a avut dela Inceput imaginea implacabila a
pericolului. Hanibal ciocanea zgomotos si ameninfator, la poarta
corturilor lui Israel.
Deja ultimele doua luni adusesera semne prevestitoare de
furtuna. Pogromul dela Dorohoi, cu anexele mai marunte din targurile si satele Bucovinei de Sud; asasinatele de evrei in trenuri,

prin asvarliri in timpul mersului; scapararile de ura si incitare


53
www.dacoromanica.ro

la asasinat din intreaga press 1; ranjetul prezentei in guvern a lui


Horia Sima si, Rada Budisteanu si in sfarsit infamul statut juridic
al evreilor, impodobit cu perfida expunere cle motive a Ministrului de Justifie I. V. Gruia, urmat de imediate si samavolnice aplicari, formau vartejul care prinsese napastuita populatie evreeasca,
lasand-o numai sa." vada venind norii grosi si negri, ce aveau sa aco-

pere orizontul, vreme de 4 ani.


Se scurg zilefe, se desfasoara evenimentele. Generalul Antonescu este ref de guvern, conducator de Ora cu puteri dictatoriale,
legionarii sunt din ce in ce mai mult stapanii strazii, defileaza,
cantecele for de ura, de
patruleaza, cants
mai ales cants&
sange si de moarte si totusi cerul nu se cutremura si pamantul
nu se despica sa inghita pe to evreii cari asteptau implacabilul
destin".
Pretutindeni, aproape liniste. Doar ici colo cate o bagatela, un

platonism sau

pe limba Generalului

romantism si entu-

ziasm.
Sporadice batai de evrei pe strada, cateva jafuri pe la evreii
instariti, ba chiar incercari de organizare a boicotului economic,
aduc o circulars a lui Horia Sima catre organizatiile legionare, in
care se recunoaste dupes numai 5 zile de guvernare (la 11 Septembrie 1940) ca in fares s'au intarnplat incidente, fares importanta
de altfel, ca urmare a schimbarii de regim".
Conducerea politica evreeasca. se sesizeaza.' dela inceput si

prin glasul pmedintelui Federafiei Uniunilor de Comunitati


Evreesti, se adreseaza direct Generalului Antonescu, chiar in prima
siiptarnana dupes inscaunare. In audienta din 14 Septembrie, Dr.
W. Filderman, infatiseaza Generalului abuzurile si fariideleErile
-- fie ale borfasilor, fie ale ministrilor
ingramadite numai in

8 zile de guvernare. La acest prim contact intre doi conducatori


ce aveau sa se infrunte de aci inainte intr'o lupta lungs, inegala
si fares crutare, Generalul arata numai amabilitate sl bunavointa.
Se mires de tot ce afla, promite indrepta'ri, des ordine bunaoara
pentru. ridicarea unor afire cu inscriptia MAGAZIN JIDOVESC".
orclona Ministrului de Culte sa inlature decizia de desfiinfare a

I Pamfil Seicaru bunrioarri, spunea riispicat si


Apel catre Romani" in ,,Curentul" din 2 Julie 1940 :

incontur inteun
In lunile Julie si August sa manifestam un maxim de discipline na-

lionala

fares

Evreii insa sit gandeasca lucid la ziva de maine. La acel

maine" care se apropie cu fulgerari de furtuna. Sa nu fie acel maine al


crancenelor rafueli, sa nu fie acel maine al scrasnirilor de dinti, al remuscarilor vaicarite . .
liabdare si liniste pentru acel maine care
Tine implacabil ca si destinul.

54
www.dacoromanica.ro

cultului mozaic, urla la telefon &hire Ministrul de Interne:


Petrovicesculeee! baie ii tai S'au apucat de nazhatii; ma fac de ras"
si in cele din urma cere sprijinul evreilor, rugandu-i ca nimeni sa
nu lichideze intrepriderile si fiecare sa-si vada de ocupafiile sale
si lash nadejdea ea nici o schimbare esentiala si nici un eveniment

gray nu se va produce. Promisiunile sale sunt chiar cristalizate


dupa 2 zile, printr'o adresa a Presedintiei Consiliului de Ministrii,
Qabinetul Conducatorului, trimisa Federatiei Uniunilor de Comunitati Evreesti, in care se spune, intre allele:

Asigur pe D-1 Filderman ca data coreligionarii D-sale


nu vor sabota pe fafa si din culise regimul, nici pe planul
politic nici pe planul economic, populatia evreeasca nu va
avea nimic de suferit. Cuvantul Generalului Antonescu este
cuvant 1) ".

Desi cuvantul Generalului Antonescu este cuvant", totusi


aproape de dansui, in. Capita la Orli, abuzurile se intetesc, bathile
in strada se inmultesc, evreii isi vad perchezifionate locuinfele din
care se jefuesc in special alimentele pregatite pentru iarna, auto-

mobilele evreilor sunt luate cu forta din garaje sau din strada,
asfel ca Ministerul de Interne se vede obligat sa publice comunicatul din 27 Septembrie, care nu ascunde rusinoasa situafie:
Se atrage atentiunea tuturor ca actele abuzive cari s'au
comis zilele acestea, au fost puse la cafe de elemente strain
de miscarea legionary, pentru a compromite acfiunea de or-

dine si indreptare intreprinsa de Guvern.


Ceva mai iintreprinz5.tori decat in Capita la, au fost baietii"
in provincie.
La Buzau de pilda, politia legionary aresteaza vreo 20 de li-

nen sionisti intre 16-20 ani si, dupa ce-i chinueste, pentru a obtine marturisirea ca sunt comunisti, ii trimite in judecata Curtii
Marfiale. Fireste ca au fost aehitati, dar au trebuit sa plateasca
stump mai tarziu aceasta gluma legionary. Au ramas stigmatizati"
in fisele Siguranfei Generale, ceeace a determinat mai tarziu deportarea for in Transnistria, unde aproape toll au fost omoriti.
La Arad, vreo 40 de evrei, alesi printre fruntasii obstei, sunt

arestati rara motiv, batuti si maltratati si tinuti cateva zile la


polifie.

La Calarasi, Urziceni, Buzau, Ramnicul Sarat, Roman etc.,


firmele si vitrinele evreesti, se impodobesc cu inscripfiile: MAGA') Adresa No. 44 C. C. din 16 Septembric 1940.

55
www.dacoromanica.ro

ZIN JIDOVESC" gi Indemnuri de boicot. La Buzau se posteazg


chiar patrule legionare, cari impiedica prin amenintari gf violenfe,
intrarea in magazinele evreesti. Tot acolo s'a prod-us in aceste
prime zile i un atac indreptat de o bandg. de legionari Impotriva
unei sin agogi, uncle credinciosii, gasiti la ruggeiune, s'au vazut
perchezitionati, jefuifi sf apoi arestafi o noapte intreaga.
La Iasi, leagg.'nul huliganismului cuzist si mai tarzin al legionarismului codrenist, teroarea se desfaisoarg." salbatec, din primele zile. Sute de evrei sunt azvarliti in beciurile polifiei sau in
cuiburile legionare, unde sunt batufi, maltratati i jefuifi. Mai
tarziu s'a aflat ca scopul dezlantuirii teroarei, a fost estorcarea de
bani. In adevar, dupa ce s'a convenit cu conducatorii organizaliei
legionare sa li se plateasca o sums de 6.000.000 lei, teroarea s'a
potolit pentru o bung bucata de vreme.

Mai harnici ca borfasii, s'au aratat in primele zile unii din


baietii", ajunsi
Radu Budisteanu, Ministrul Scoalelor, care simfea cat e de
subred fotoliul sau ministerial, incearca sa-si lege numele de o
isprava rasunatoare, prin celebrele decizii din 11 Septembrie 1940,

cari alungg cultul mozaic din randul cultelor recunoscute, inlgturandu-i posibilitatea de manifestare.
Ace las ministru care, Inca inainte de 6 Septembrie, s'a facut
eglaul scolilor evreesti, prin decizia din 31 August 1940, are griig
inainte de plecare, sa isgoneasca artistii evrei din toate teatrele
nationale i particulare i sa interzica achizifionarea obiectelor de
cult dela furnizori evrei. El Iii Inchee cariera politics la 14 Septembrie 1940, dupg o discufie lungg cu conducatorul obstiilor evreesti Dr. W. Filderm.an si S.eful Rabin Dr. Al. *afran, cand se vede
nevoit a anula propriile sale dispozifii, suspendand masurile ce le

luase Impotriva cultului mozaic. A doua zi nu mai era ministru.


Succesorul sau la Ministerul coalelor, profesorul Traian
Brgileanu, Iii supraliciteazg inaintasul. Reglementeazg.' un soi de
ghetto artistic evreesc, cu compunere gi titulaturg obligatorie de
Teatru Evreesc"1) i organizeaza boicotul librariilor evreesti, interzicand functionarilor, corpului didactic si chiar elevilor, de a
se mai aproviziona din aceste magazine. Se vede insa si el obligat, sa pronunfe anularea mg'surilor ce se luasera pentru distrugerea cultului mozaic.
1) Decizia No.

444001940.

56
www.dacoromanica.ro

Ministrul Justifiei, profesorul I. V. Gruia, cu camasa mai pufin verde decal a colegilor sai, culege Inc a lauri pentru faimosul

sau statut juridic al evreilor". Roadele le va culege ceva mai


tarziu, ca avocat plata scump de evrei, in nenumarate procese
sprijinite pe legea faurita de dansul. Deocamdata se grabeste sa
isgoneasca din functii pe tofi. magistrafii i avocafii publici evrei
prin lege specials
i sa interzica
avocafilor evrei, sa ocupe
posturi in forurile conducatoare ale barourilor i sa exercite profesiunea inaintea instanfelor militare.
Pigmeii ii fac i ei datoria cu prisosinfa. Prin toate ministerele, se,cretaraii generali
numifi chiar Inainte de constituirea
definitive a Guvernului
isgonesc ultimele resturi de evrei i
pregatesc in culise i in cartoane, loviturile cele mari. Astfel, la
Departamentul Agriculturii i Domeniilor, unde ministru este Inginerul Nicolae Mares, care mai tarziu avea sa se scuture de legionarism ca de satana, dar unde subsecretarii si secretarii generali sunt legionari, get-beget se prepare cu sarguinifa prima lege
scelerafa, aceea a exproprierii bunurilor rurale evreeti. De teams
ca nu cumva
aflandu-se secretul
sa scape vreo bucata de

psamant prin vanzare, Ministerul Agriculturii anunfa inc. dela


27 Septembrie, ca vanzarile de terenuri rurale evreeti trebuesc
supuse in prealabil acestui departament pentru exercitarea eventualului drept de preemfiune, ceea ce facea imposibila orice incercare de instrainare.
*

Harnice cu adevarat, s'au dovedit, in aceasta prima lung din


viaf a Statului Nafional-Legionar, organizafiile profesionale, mai
cu seams cele intelectuale. Pomelnicul e lung, ruinos de lung, dar
se cuvine a fi inregistrat.

Inceputul it face primul Barou al Tani". Odata cu inscaunarea noului regim la 6 Septembrie 1940, Baroul Capita lei ii fabrics. i el ziva sa istorica, printr'o prima decizie de radiere a primului lot de avocafi evrei cari inaintasera actele potrivit sfatutului

juridic. Dace in aceasta zi nu au fost isgonifi decal 55 avocafi,


vina e numai a consilierilor, cari au obosit.
Oboseala primei zile a fost insa compensate prin munca sporita, dat tot atat de pripita, superficiala i-abuzi-va, care a facut
ca in ase edinfe (la 6, 7, 10, 11, 12 i 13 Septembrie), sa se lichideze totalitafea avocafilor evrei: din 1479, au pastrat exercitiul
profesiunii numai 177.
57
www.dacoromanica.ro

Baroului i-a urmat, la distanta de nuinai o saptamana,


AGIR-ul (Asociatia Genera la a Inginerilor Romani), care la 13
Septembrie a radiat un prim lot de ingineri evrei, avand grije
sa sublinieze ca nu a tinut seams de nici un fel de dispozitiune
care ar fi permis unora sa-si pa.'streze drepturile i sa anunfe ca
lotul al doilea si ultimul va urma in curand, pentruca Asociatia
sa fie curatata" complect de evrei (ceeace de aitf a! s'a i produs
in sedinta urmatoare dela 10 Octombrie).
Dupes aceea s'a pornit totul in toront nestavilit. La 20 Septembrie, Federatia Sporturilor anuleaza permisele ziaristilor evrei;
la 21 Septembrie. Casa Asigurarilor Sociale inlatura furnizorii evrei .i in aceiasi zi Opera Romans elimina intregul personal
evreesc. La 25 Septembrie Sindicatul Ziar4tilor exclude membrii
sai evrei, la 27 Uniunea Ziari,stilor Prof esion4ti elimina pe evreii
sai si la 29 Consiliut Uniunei Sfaturilor Negustorefti omogenizeaza
conducerea cu elemente romanesti".
Intarziatii rusinati1) se grabesc i ei, in cursul lunei Octom-

brie si la inceputul lunei Noembrie. La 4 Octombrie, Societatea


Scriitorilor Romani, la 6, $indicatul Ziar4tilor din Bucovina, la 7
Asociatia Electricienilor autorizati, la 10, Adunarea Generale ti
Medicilor Stomatologi i tot atunci Asociatia Antreprenorilor de
Lucrari Publice, iar a doua zi Societatea Arhitectilor (cu prilejul
solemn al serbarii jubileului de 50 de ani), apoi Sindicatul Artelor
Frumoase (12 Octombrie), Societatea Roinana de Oto-Rino-Laringologie (12 Octombrie), Asociatia Generals a Chim4tilor (17 Oc-

tombrie), Asociatia de Turism Romania Pitoreascr (26 Octombrie), Sfatul Negustoresc din C'dmpina i Societatea de endocrinologie (30 Octombrie), Breasla macelarilor din abatorul Capitalei
(30 Octombrie), Asociatia Public4tilor Romani (5 Noembrie), Dilast but
rectoratul de box, lupte etc. (8 Noembrie) si in sfarsit
la 10 Noembrie Adunarea Generala a Asociatiei Genot least
nerale a Docentilor Universitari i Asociatia surdo-mutilor, elimina
colegii sau membrii evrei.

Luna Septembrie s'a incheiat cu un rasunator interview, acordat de Generalul Antonescu unui trimis al ziarului italian

Stampa", pe_ care ziarele din Bucuresti it reproduc la 30 Septembrie, cu comentarii ample, cu elogii la adresa conducatorului",
cu insulte Si revarsari de ura la adresa evreilor.
Pentru intaia oars generalul ataca public si in plin problema
1) In adunarea generalii a Colegiului Medicilor s'a repro.at aceasfa rir-

sinoasa Pntarziere.

58
www.dacoromanica.ro

evreeasch i zvarle primele sale ameninthri: Substituiri, inlaturari,


exproprieri, expulzari e tot ce aduce Conduchtorul Thrii in primele
sale declarafii referitoare la o populafiune de 400.000 de suflete,

care de sute de ani ii are rhdhcinile in aceasta tars, la a chrei


prop4ire a contribuit intiO mhsurh uriae ce nu sufera comparatie cu contributiile tuturor celorlalte populafiuni minoritare.
Textual, generalul a spus:

In Romania, evreii ocuph toate posturile economice,


posedh capitaluri i au avut monopolul creditului. Cum guvernele romane nu s'au ingrijit sa organizeze creditul i pia fa
economics& adevhratii romani au sfarit prin, a fi inlocuiti

de chtre strhini. Dar not avem in Romania intreprinderi


.,conduse de roman, intreprinderi cari pot marturisi calitatea
rasei noastre.
Eu voi rezolva problema evreeasch in cursul reorganizarii Statului, substituind incetul cu incetul pe evrei cu Ro-

mani i in primul rand cu legionari, cari intre timp se vor


preghti. Bunurile evreilor vor fi in mare parte expropriate,
in schimbul unor indemnizatii. Evreii cari an venit in tare
dupes 1913, cu alte cuvinte dupes a doua parte a razboiulut
balcanie, vor fi inlhturati de indath ce aceasta va fi cu pu.tints& chiar daces au devenit cethteni roman, in vreme ce
ceilalti, o repet vor fi substituifi incetul cu incetul. Evreii
vor putea trai, dar nu vor putea fi beneficiarii resurselor
i boghtiilor acestei thri. In Romania trebue sal triliasch i
sh fie pui in valoare mai intai Romani; ceitlalti, dach rhman

locuri libere, yin dupes ei.


Daces prima lurid a sthpanirii legionare, a fost o epoch de incerchri

Si

latonhri dezordonate, cea de a doua a fost destinath

pregatirii temeinice i organizarii tuturor domeniilor, in vederea


telurilor ceva mai dephrtate, urmhrite de Micarea Legionary i Reichul German.

A fost epoca infiltrhrilor legionare in cele mai adanci cute


ale orgauisinului de scat i in toate ramurile activithtii economice;
a fost epoca invaziei elementelor dubioase i nepreghtite, in caMate de comisari de romanizare, in toate marile intreprinderi comerciale i industriale; a fost epoca in care Ministrul de Interne

i Directorul General al Siguranfei Statului, organele supreme


de pazh a ordinei i lini5tei publice, inlocuiau la Chesturile i Se-

59
www.dacoromanica.ro

fiile de Politie din {oath'. tara, pe politistii de cariera, prin elemente

flra nici o pregatire (licenfiafi in litere, absolvenfi de scoala comerciala etc.), dar cari prezentau garanfia ca vor execute. fare
scrupule si cu toata salbatecia necesara, teroarea ce se punea la
tale si rebeliunea ce se intrezarea; a fost mai ales epoca elaborarii
chiar
si sanctionarii legilor scelerate ce au format mai tarziu
dupe distrugerea legionarismului
piatra de temelie ,pe care
s'a sprijinit opera de jaf si impilare impotriva populafiei evreesti.
Dupe un plan dinainte intocmit, cu un dozaj calculat pentru
a intretine in permanenfa incordarea si panica victimelor, s'a succedat ciclul de legi rasiale ale regimului legionar, ca o avalansa
neintrerupta de suferinfe. Lipsite de orice principiu de drept sau
dreptate, lipsite de etica si logic. juridica, lipsite chiar si de o
ideologie conducatoare
fie" ea nafionalista sau supernation.alista
legislatia rasiala legionary ramane numai ca un rusinos
instrument de jaf de care Statul si conducerea sa s'au servit, tot
asa cum borfasii de rand se servesc de bats si pistol, impotriva
victimelor lipsite de aparare.
Expunerile de motive ale acestor legi, cari au servit de
model, vreme de patru ani, tuturor scribilor fauritori de legi, vor
ramane monumente de prostie juridica% de falsificare a adevarului
si de cinica batjocorire a moralei si a bunului simf.

Ritmul de avalanse cu care a pornit legislafia rasiala legio-

nary, nu s'a mentinut vreme indelungata si nici nu a cuprins


Coate sectoarele ce erau dela inceput amenintate. Cauza nu trebue
cautata nici intr'o binevoitoare intarziere a conducerii legionare,

nici in vreo rezistenta specials conducerii Statului. Rapacitatea


legionary si pofta de acaparare, nu au fost suspendate nici o clipa
in rastimpul dintre 6 Septembrie 1940 si 24 Ianuarie 1941. Dar,
pe de o parte experienfa legislative a dat rezultate prea slabe,
caci prada a trebuit sa fie impartita cu insusi patrimoniul Statului, cgruia i-a revenit partea leului, iar pe de alts parte, teroarea
deslantuita paralel cu legislaia. s'a dovedit mult mai eficace, intrucat inPatura concurenfa Statului, i procura indivizilor, lesne
si imediat, orice ar fi poftit sau ochit. Astfel se explica voita
suspendare a

activitatii legislative rasiale legionare pe la

mjlocul lunii Noembrie, tend teroarea incepuse a da roade si


mai ales se lamuresc motivele pentru can legionarii nu au procedat la expropierea imobilelor urbane evreesti si nici a intreprinderilor comerciale si industriale.
Legislafia scelerata legionary, incepe la 3 Octombrie 1940 cu
un decret-lege care
privit in ainsamblul legilor ce au urmat

60
www.dacoromanica.ro

e cu totul lipsit de importanfa. Desi aducea mina gi jale in. mijlocul unei categorii intregi de profesionisti, legea de isgonire a
arendasilor evrei de droguerii ai farmacii din intreprinderile lor,
atingea un numar atat de restrans de indivizi, incat apare juste
presupunerea ca.' a fost dictate de unele meschine interese individuale imediate.
Legile serioase, temeinice, de pradaciune organizata si diri-

jata, incep sa vicna abia peste doua zile. Cu prilejul sarbatoarei


pregatita de legionari, pentru ziva de 6 Octombrie, intru praznuirea implinirii unei luni Bela ingenuncherea Ora, Generalul An.-

tonescu a oferit baiefilor" mai multe daruri.


A schimbat pe prefectul Politiei Capita lei, inlocuind pe Generalul Dana, membru in Senatul Legionar, prin. Colonelul Stefan Zavoianu, ale -carui aptitudini criminale puteau fi folosite in
deslanfuirea teroarei ; a aparut la serbarea legionara in camase
verde ; a promulgat legea expropierii bunurilor rurale evreesti gi
cea de instituire a comisarilor de romanizare.
Este caracteristica i semnificativa aparifia simultana a
acestor doua legi, cari dau semnalul legal al ineeputului actiuniii de
jaf gt pradaciune.
Dupe aceste legi capitale, urmeaza la scurta distanta legea

din 14 Octombrie care organizeaza ghetto-ul scolaresc, apoi


cateva legi marunte, prin care se rapese evreilor tot felul de drepturi (de pilda slujbele de contencios ale pufinilor avocati evrei
ramasi in barouri; autorizarile de desfacere a produselor monopolizate acordate invalizilor, vaduvelor i orfanilor de razboi
evrei etc).

Doua legi de mare importanfa apar consecutiv la 15 si 16


Noembrie Legea medicilor i cea a romanizarii personalului din
intreprinderi.
Toate statisticile st unanimitatea studiilor de specialitate erau

de acord pentru a stabili ceeace constitue o problema de baza a


lipsa de medici, cu consecinfele dezastruoase
pentru poporul romanesc, ce decurg din aceasta. Mispandirea ingrijoratoare a asa ziselor boli sociale, mortalitatea infantile depasind cu mult media din alte f ari. fusesera den-untate cu elocinta
gi belsug de documente de toll cei pe cari ii preocupa problema
aceasta capitala a sanatatii poporului roman ; i leacul, oricat de
variate ar fi fost concepfiile politice sau sociale ale cercetatorilor,
recomarndat in primul rand, era inmultirea numarului medicilor la
sate si la orase si o mai mare atenfie de dat preocuparilor de ordin
societatii romanesti

sanitar.
61

www.dacoromanica.ro

In situatia aceasta, s'a gasit totusi un guvern romanesc, cel


legionar, care nu numai ea nu facea nimic pentru a remedia raid
endemic atat de des semnalat, dar care, pentru a da satisfactie unor
porniri bestiale ale unora dintre membrii sal, excludea dintiodata,

prin efectul un.ui simple decret-lege, din Corpul medicilor, o


bung parte dintre cei cari it formau, micsorand astfel intr'o pro porfie dezastruoasa numarul si asa destul de redus al acelora carora le era incredintata ingrijirea sanatatii nafiunii.
In adevar, prin legea din 15 Noembrie 1940, se interzicea,
sub sancfiuni severe, medicilor evrei sal ingrijeasca bolnavi neevrei; si, pentru ca nici o confuzie sa nu fie posibila, se impunea
medicilor evrei, oricare ar fi fost calificarea for profesionala.
sa specifosti conferenfiari, docenfi sau asistenfi universitari
fice in toate ref etele sau reclamele lor, spre stiinta obsteasca, aceasta

situafie specials a lor de medic evreu".


Mai mult : Se interzicea tuturor acestora libertatea de a colabora sau edita publicatii stiin ifice, stiinta medicala romaneasea
oricare
renuntand superb la orice ar fi putut fi aportul evreesc
ar fi Lost valoarea acestuia Intr'un domeniu care eel putin
pans atunci
nu cunoscuse discriminari rasiale.
Mai crud. Inca, fiindca cei loviti erau de data aceasta mult
mai numerosi,
intreaga categorie a funcfionarilor particulari
evrei avea sa se dovedeasca legea care a capafat numele autorului ei, parts pentru a desolidariza pe toti ceilalfi de vreo raspundere in alcatuirea ei, legea Iascinski din 16 Noembrie 1940, asa
zisa lege a romanizarii.
Prin aceasta lege, toate intreprinderile civile sau comerciale,
de orice natural, erau obligate sa concedieze, intiun anumit termen, care nu putea depasi pe acela de 31 Decembrie 1941, pe tofi

salariatii evrei, oricare ar fi modul de salarizare si durata sau


condifiunile de prestare a serviciului, inclusiv ucenicii, practicantii si cei care lucreaza pentru patron fara a primi vreun salariu".

Nu interesa, fireste, pe fauritorul legii nici o preocupare de


ordin umanitar, cum de al-del era natural, la cineva care se reclama dela doctrinele si practicele legionarismului : nu se acorda
in majoritatea cazurilor, nici o despagubire salariatului lasat la
discrefia patron-u.lui. Dar nu era vizibila nici cea mai departath.'
grija pentru insasi soarta intregii economii nafionale, sdruncinata
adanc prin ceeace oonstituia o turburare structurala a tuturor rosturilor ei ; aplicarea legii insemna inlocuirea rapids a unei cate62
www.dacoromanica.ro

gorii sociale inchegate prin ani de experienta, cu elemente lipsite in marea majoritate a cazurilor, de orice pregatire daca nu si
de buns vointa.
In fapt, aplicarea legii avea sa insemne cu timpul, o impovarare pentru intreprinderile nevoite sa plateasca salarii asa zc
silor dublanti, de cele mai multe on simpli sinecuristi si un pretext de imbogatire pentru cei numiti sa supravegheze aplicarea
dispozitiunilor politiste ale legii ; dar, in orice caz, ea avea sa

aduca pentru multimea functionarilor evrei opresiunea morals


a unei primejdii permanente de concediere
cu bate consecintele
distrugatoare inerente
si obligatia, nu mai putin permanents,
de a satisface pretentiile diversilor inspectori asa zisi de romani-

zare, de bunavointa sau supararea carora depindea mentinerea


sau concedierea.

La toate acestea avea sa se adauge curand, problema scuti-

rilor de munch, a unei munci care avea sa reprezinte in anti


acestia, forma moderns a unei robii de multiesite
din deprinde,
rile lumii civilizate.

Ultima lege scelerata legionara, aparuta chiar in ziva deslantuirii rebeliunii, transforms obligatiunile militare ale evreilor
in obligatiuni fiscale si obligatiuni de munch, de fobs obstesc.
Ceeace pana atunci constituise o obligatie cetateneasca, devenea acum o sarcina fiscal. ; legiuitorul impunea la taxe progresive pe toti evreii intre 18 si 50 de ani, dupe o scars care f.cea ca
tinerii panrt la 24 de ani sa plateasca taxe nu numai in raport cu
veniturile for
ci si. cu aoelea ale parindata acestea existau
tilor si eventual sotiei lor, mentionand aceasta impunere asupra
veniturilor sotiei la bate categoriile de impozabili. In felul acesta

un comerciant care ar fi avut nefericita inspiratie sa marturiseasca un, vent anual de 1.000.000. lei urma sa plateasca, la acest
capitol al taxelor militare. lei 249.235 lei, in afara celor 415.392 lei
impozite si supracota.
*

Firese ca activitatea legislative legionary nu a impiedicat


desfasurarea actiunei borfasilor, talharilor si bestiilor, pentru pregatirea climatului necesar ceva mai tarziu, in momentul declansarii
teroarei propriu zise. Atat in Capitals cat si in cele mai departate
colturi ale lath, se succed, neintrerupte si n.estavilite, acte de violenta si de hotie menite sa slabeasca puterea de rezistentrt indivi'duala si colectiva a populatiei evreesti.
63
www.dacoromanica.ro

La 31 Octombrie
dupe o consfatuire cu presedintii obstiilor din fare
conducatorul populafiei evreesti, doctorul W.
Filderman. are o noua audienta la generalul Antonescu. Cu
aceeas amabilitate ipocrita ca si in trecut, generalul are griia sit
remarce ca este desigur singurul dintre conducatorii statelor din
Axii care pastreaza raporturi de asemenea nature cu conducatorul
populatiei evreesti. Dupes aceia, convorbirea s'a desfasurat cam in
felul urmator
*tiu dece ai vent. Am auzit ca s'au intamplat unele abuzuri, dar am luat masuri si nu se vor mai repeta. Vad ca ai adus
iarasi o intreaga bibliotecit ; nu era nevoie insa de atatea dosare
i atatea, plangeri, pentru ca nimic nu se va mai intampla.
Domnule General, mi-ati cerut ca populatia evreeasca sa
continue activitatea i nimeni sa nu lichideze. Vara ascultat cu
to ii, dar iata ca yin. legionarii cari lichideaza prin teroare, cu revolverul. La Cerna-Vodil de pilda, chiar autoritatile au obligat pe
cei cativa evrei de acolo sa predea intreprinderi in valoare de
milioane, pentru cateva zeci de mii de lei. Cei ce an rezistat au
fost batuti, chinuiti, femeile au fost tunse i apoi toti isgoniti din
oral.

Domnule Filderman, nu se va mai repeta.


Afi dat ordin sa inceteze placardarea afiselor MAGAZIN
JIDOVESC". Ordinele n'au fost respectate; dimpotriva, boicotul
se intinde din ce in ce mai mult, lovind nu numai in evrei, ci in

insai economia nationala. Sau placardat asemenea afire la Calarasi, Buzau, Turnu Magurele, Urziceni, Orastie i alte orase. La
Ramnicul Valcea stau in perman.enta echipe de legionari inaintea
magazinelor evreesti i nimeni nu are voe sa intre. S'a reelamat
prefectului care a raspuns : N`aveti decat sa lichidati".
N'avea grija, Domnule Filderman. Nu se va mai intampla.
In trenuri, evreii nu mai pot calatori. Deplasarea diratiun
oral in altul a deve.nit un calvar. De pretutindeni primesc scrisori
i telegrame in cari se arata jafurile i chinurile la cari sunt supusi
evreii, sub ochii organelor de control sau de paza.
Stiu.

Mi s'a raportat, dar nu se va mai repeta.

Alaltaieri legionarii au navalit cu revolverele intinse in


imobilul din Bucuresti in care este instalata Comunitatea Evtreilor
de rit Spaniol. Au isgonit din locuinta sa pe Seful Rabin, au evacuat birourile Comunitatii, Conservatorul de Muzica i pe tofi
locatarii apartamentelor i s'au icnstalat, Vara nici un titlu ,si fare
nici o forma.
Domnule Filderman, nu se va mai intampla.
64
www.dacoromanica.ro

La Para, nu numai ca se procedeaza cu severitate exceba chiar cu brutalitate


la luarea in primire a Omanturilor expropiate, dar se comit abuzuri cari merg pans la jafuri
siva

nerusinate. La Saveni, s'au luat negustorilor de animale vii, cari nu

au si nu au avut niciodata pamanturi agricole, cirezi intregi de


vita cari erau destinate consumului imediat. La Braila, s'a format
o comisiune sub conducerea subprefectului, care a blocat in
port sute de vagoane de cereale, proprietate a exportatorilor evrei,
cari deasemenea nu au si nu au avut vreun teren agricol sau rural.
Legiunile de Jandarmi lucreaza acum la inventarierea bunurilor
mobile ale evreilor din sate si targuri. In unele locuri
la Ceica
in Bihor si la Balaceanca in Suceava
au sechestrat si au si riridicat aceste bunuri. La Campulung-Bucovina, Primaria a mutat
raza orasului la numai 300 de metri distant de centru, pentru ca

tot re,stul orasului sa fie considerat rural si in consecinta proprietatile evreilor sa fie expropriate.
Sigur ca e un abuz. Legea exproprierii o vom aplica treptat si cu incetul. sit .tii insa ca toate abuzurile o sa inceteze.

Tot in legatura cu legea exproprierii, autoritatile comit


si altfel de abuzuri. Au procedat bunaoara la exproprierea cimitirelor cari
din motive lesne de inteles
sunt asezate la marginea oraselor, astfel ca le-au considerat teranuri rurale. Asa s'a

procedat la Ploeti, Buzau, Vaslui, ba chiar si la Bucureti La


Bacau, agronomul Primariei, fara sa facii vreo forma de exprGpriere, a pus de s'a arat intregul cimitir ca sa creasca paine din
osemintele evreilor.

Nu trebuia sa faca asta. Tata, dau ordin sa se restitue cimitirul din Bucureti, dar nu se va mai intampla.
Domnule General, stiti ca copiii nostri an fost isgonifi prin
decizii i legi, din scolile Statului. Domnul Ministru Braileanu ne-a

spus cu dispref ca nu-1 intereseaza problema invatamantului nostru; sa ni-1 organizam cum putem. Tata insa ca *wide noastre
sunt rechizifionate, prin calcarea legii, sau preluate prin violence'.
S'a luat koala din Bucecea, cea din Harlau, din Vaslui i cateva
din Bucuresti.

Nu se va mai repeta.
Domnule General, la Orastie...
Nu se va mai intampla. Nu se va mai repeta. Nu, nu, nu!...
Am dat ordine...
A doua zi a inceput teroarea.
*

3 1446 - 5

65
www.dacoromanica.ro

Ultimele trei luni de guvernare legionara, au fost o vreme de


neincetata groaza pentru intreaga populatie evreeasca a -rani. Se
aflau in timpul acela in cuprinsul Romaniei, aproape 400.000 de
oameni scosi de sub scutul autoritatii statului. Nu numai ca pierdusera siguranfa viefii si a avutului, dar, mai mult, simfea.0

permanent i pretutindeni amenintarea. Cel ce era lovit sau


chinuit nu avea cum sa se apere, eel ce era pradat i jefuit nu
avea cui sa se planed.. In orice colt al Orli, evreul plecat dimineata la treburi, nu stia daca seara se va intoarce sub acoperiwl
sau. Cei ce rannaneau acasa, tresareau la fiece sgomot, se ingrozeau la orice bataie in usa. La sate ca gi la orar, in blocurile din
ccatru., ca i in bordeiele sarace, in biroul bancherului sau ind.ustriasului ca si in maghernita covrigarului sau langa taraba ambulantului, evreul oricat de puternic, fie prin averea sa, prin numale sau legaturile sale, fie prin prestigiul culturii sau chiar prin
taria mu5chilor, traia in zbucium neintrerupt, cu grije permanents,
de zi i noapte, pentru avutul i viata sa sau a celor din jurul sau.
Sute i mii de evrei au suportat in vremea aceia chinuri dintie cele mai oribile in. beciurile prefecturilor Polifiilor sau Primariilor, la sediile sau cuiburile legionare, in propriile for locuinfe,
pe strazi, pe drumul mare, pe intinsul campiilor sau in desiul
padurilor. Sub obladuirea sau din inifiativa si sub supravegherea
i conducerea direet5 a tuturor organelor cari intr'un stat civilizat
au sarcina pazei avutului i viefii locuitorilor, s'au comis toate
asasinatele i jafurile.
Incepand cu ministrul de interne, Generalul Constantin. Petrovicescu, ajutat de seful sau de cabinet, maiorul Stelian Marinescu, carora insa nu li s'a alaturat subsecretarul de Stat It. col.
Alexandru Riosianu, continuand cu directorul general al Siguranfei
Statului Alexandru Ghica, ajutat si el de directorul Maimuca Si de

inspectorul de politie Baciu; urmand apoi cu cei trei prefecfi


cari s'au succedat la conducerea Politiei Capita lei, General Dona,
Colonel Stefan Zavoianu i Radu Mironovici, precum i cu

toti prefecfii Romaniei numifi prin decretul din 17 Septembrie


1940, a caror lista s'a modificat numai din pricina unei sinucideri
si a unor destituiri pentru incorectitudine i sfarsind cu aproape
tofi chestorii politiilor din Cara in fruntea carora au stralucit: Ilie
Stanga. (Bucureti), Paul Cojocaru (Ploesti), Mazilu (Braila), Harm
(Alba-Iulia), Ion Crisovan si Dr. Preda (Arad), Jura (Lugoj), Yes-

pasian Lane (Sighioara), Bucur Stavrescu (T. Magurele), Vatasescu (Targov4te), Petre Zegheanu (Caracal), V. Stefanescu (Bra$ov), Radu Popian. (Ramnic Valcea), etc., toti Para nisi o exceptie
66
www.dacoromanica.ro

s'au intrecut unul pe celalalt, pentru a lovi {lira de mila sau a


prada Fara vreun. scrupul.
Fireste ca uriasa activitate de terorizare, nu a putut fi im-

plinita fara ajutorul unei arcuate intregi de mercenari, profesionisti sau nu ai batei, pistolului si a tuturor celorlalte unelte sau
mijloace de tortura. Au fost recrutati din toate paturile Si stratarile populatiei, functionari din toate autoritatile publice (in special
winistere i prirnarii), functionari particulari, negustori, muncitori
din fabrici, avocati, apasi, ingineri, talhari, medici, haimanale.
Toni acestia, fie ca lucrau sau nu sub camasa verde., se intitulau
emfatic legionari i savarseau ispravile for salbatice in numele
Miscarii Legionare" unica reprezentanta politica a Orli, consacrata ca atare prin decretul regal Nr. 3151 din 14 Septembrie 1940.

In massa mare a inconstientilor, sa nu fie uitate niciodata


bestiile: Mircea Petrovicescu, starostele Centrului de tortura din
pivnifele Primariei prucuresti Sect. III Albastru, $toia, comandant
legionar (Constanta), Ilie Colhon (Alba Julia), Grigoras Constantin.
primar la Tg. Neamt, Dr. Silviu Craciunas (P. Neamt), Ing. Stefan

Georgescu Gorjan (Petrosani), Olteanu, ajutor de primar (Aiud),


Dr. Stefan Milcoveanu, Dr. Popovici Lupa, Dr. Ruptureanu (Bucuresti), Avocat Zozo Grigorescu (Ploesti), Mitica si Ion Dancila
(Turda), Willy Janischewsky (Vice-Presedintele Camerei de Comer( Craiova), C. Pivniceru (Vaslui), Ion Bolfan (Primar al comunei Harlan), Nicodem Borca (Ajutor Primar Deva), N. Craioveanu
(primar la Lupeni), D. Ifriim, (Vice-,Presedintele Camerei de Comer( Bucuresti), profesorul Wertz (Arad), etc.
In mijlocul acestei pustiiri de ura i salbatecie, nu s'a auzit
de nicairi niciun glas de revolta, nici o soapta de raidejde. Fireste

ea nu putea fi vorba de manifestari prin presa sau in intruniri


publice. Dar nici macar in linistea intalnirilor dintre oameni cari
inainte fusesera colegi sau prieteni, nu se auzea vreun murmur
de mangaiere.

Pe masa Generalului s'au adunat unele protege. Au fost numai ale acelora cari, deli romani, au avut personal de suferit vi
nu uita sa reverse venin pests ducari
chiar in durerea for
rerea evreeasca. Fostul ministru din vremea pseudo-democrafiei
Voicu. Nifescu, povestind durerea de a-si fi aflat copilasul de case
ani sub teroarea revolverelor legionare, are grija sa inceapg pro-

testul prin a educe Generalului felicitari de ziva sa si nu uita sa

crate ca la Ministerul Muncii a activat pentru nafionalizarea


muncii i indepartarea din campul ei a elementelot ce impiedecau afirmarea muncii nationale". Mai departe se scutural de lega67
www.dacoromanica.ro

turi evtreesti, precizand ca nici din intreprinderile economice condun de semifi sau cu capital semit n'am facut si nu fac parte".
Zvonul public a mai inregistrat pe vremea aceea un protest,
care se referea inset tot la suferinfe personale. Un fost presedinte
de consiliu i consilier regal, ui -a vazut dulapurile din camera golite de o banda de legionari, can crezusera soaptele despre originea
etnica, evreeasca a acestuia. Se spune ca i-ar fi scris generalului:
Mi-ai fost subaltern si am stint ca vei ajunge un conducator. N'am

crezut insa vreodata ca vei ajunge conducatorul unei bande de


talhari".
Nu se poate trace inset cu vederea un protest pe care fostul

prerdinte al Consiliului de Ministri d. Iuliu Maniu 1-a inaintat


Generalului Antonescu la 3 Decembrie 1940, cinci zile dupa asasinarea oamenilor politici, printre care se gasea i intimul sau colaborator Virgil Madgearu. Fireste ca durerea i indignarea se refera la aceste asasinate. Dar memoriul confine si urmatorulpasagiu:

Din parte-mi, Domnule General, va adresez rugamintea si acesta este scopul principal al randurilor de fata
,.sa nu intarziati nisi o clips& in a restabili autoritatea puterilor constituite in gat, set dati serviciile de mentinerea or.
dinei in maini competente i set faceti prin toate mijloacele
ca cetatenii de once categorie set redobandeasca siguranfa
averii si a vietii lor, pentru ca astfel set poata continua munca
productiva atat de necesara organismului social si economic 1).

Teroarea legionara a imbracat formele cele mai salbatice pe


can le-a infatisat vreodata istoria tuturor neamurilor si a tuturor
vremurilor. Incepand cu perchezitii si aresta..ri samavolnice, isgoniri, batai, violuri, chinuri, fintuiri la st'alpul infamiei, jafu'ni individuale si colective, a culminat in timpul rebeliunii cu formele
inspaimantatoare ale devastarilor generale, ale incendierilor de
lacasuri sfinte, intreprinderi i gospodarii si ale macelului in massa.
Teroarea a fost organizata de Miscarea Legionara si de unii
ministri in frunte cu Vicepresedintele Consiliului, Horia Sima, incurajata de restul guvernului prin toleranta i impunitate si inlesnita de insusi Conducatorul Statului, printr'o inconstienta opera
legislativa i administrativa.
1) Inregistrandu-se eceasta manifestare a presedintelui Partidului
National-Taranist, nu se poate trece cu vederea caracterul ei echivoc ai confuz
care duce fatal la Introbarea daca, an gandul i constiinta d-sale, di Tulin
Maniu a cuprins si pe evrei printre cetiltemi de once categorie.

68
www.dacoromanica.ro

Obiectivele principals ale teroarei legionare, difereau dupe


elementele asupra carora era exercitata. Populatia cresting a tarii
trebuia finuta intr'o stare de timorare care sa paralizeze orice
initiative de trezire a putinelor constiinte ce ar fi putut alcatui
un soi de opinie publics. Populatia evreeasca trebuia inlaturata
din orice pozitie economics si jefuita de toate bunurile cari, trecand
fie in patrimoniul Miscarii Legionare ", fie in eel al membrilor
sai, aducea o arms noua, foarte puternica, ce inlesnea atingerea
obiectivului final: Preluarea puterii si a conducerii Statului, exclusiv de catre legionari.
Era firesc ca toat51 greutatea puterii acaparate de legionari
sa cads asupra populatiei evreesti. Lupta era foarte usoara si re
zultatele atat pentru indivizi cat si pentru Legiune, meritau
osteneala.

Semnalul deslantuirii teroarei se pare 61 s'a dat la 1 Noembrie. La inoeput haidamacii au fost lasati sa lucreze dupe bunul
for plat sau, eel mult, poirivit initiativelor si directivelor locale,
Conducerea legionary tatona in felul aoesta atat rezistenta evreilor cat si reactiunea eventuala a Cond.ucatorului Statului. Acttunile din primele 8 zile, deli prezintal aspecte din cele mai violente, ajungand pans la asasinat, sunt totusi izolate. La Turda
cunt chinuiti cativa evrei, pentru a se prelua o distilerie de mull
jinduita, la Caracal si Corabia se jefuesc cateva pravalii si -victimele sunt isgonite din oral, la Gaesti se incearea prin maltratari
a se prelua cateva intreprinderi, la Bucurasti ineep arestari, din
ce in ce mai masive si maltratari din ce in ce mai sanatice s. a. in. d.

In aceste zile cade prima victims evreeasca, un copil din RucuTeil, ucis in chinuri la Prefectura Politiei.
Curand insa conducerea legionary a constatat ca victimele

nu opun rezisteng, iar Conducatorul Statului se margineste la


dojana parinteasca, in Consiliul de Ministri si aiunci a hotarit deslantuirea teroarei organizate. S'a ales pentru aceasta o zi istorica,
ce intrase de mult in traditia politiei romanesti., Aniversarea revolutiei ruse a fost totdeauna un prilej de prigoana impotriva evreilor. In preajma zilei de 8 Noembrie au pornit echipe de politisti
si legionari cari au ridicat la intamplare orice evreu intalnit. La
Bucuresti, convoaie de sute de oameni au fost conduse la aresturile
politiei sau la cuiburile legionare. Centre le de torture cele mai
inspribnantatoare au fost in vremea aceia la Prefectura Po Niel
Capita lei si la cuiburile legionare din str. Traian. Nr. 1, str. Cercului si str. Roma. Fara motiv, fara.' pretext, evreii arestati erau

69
www.dacoromanica.ro

hatuti, chinuiti, schingiuiti si jefuiti, apoi eliberati pentru Ca altii


sa le is locul.
Cutremurul catastrofal care a sdruncinat in noaptea urmatoare pamantul Orli, departe de a fi socotit ca un semn ceresc de
&dire cei ce impod.obeau sathatecia for cu misticism si duranezeire,,

este dimpotriva ales ca un nou prilej de prigoana si teroare. La


Panciu, in regiunea epicentrala a cutremurului, evreii an fost isgo-

niti din ruinele locuintelor for si timp de 4 ani nimeni nu a mai


putut sai se reintoarca.
La Bucuresti, medicii evrei veniti sa-si ofere serviciile pentru

ingrijirea ranitilor, au fost batuti si chinuiti de catre colegii for


crestini.

La Ploesti, prefectul a adunat cu arcanul pe toti evreii valizi, dela salahor pans la intelectual, pentru a-i supune la munci
grele de daramare i carat moloz. Cu mans evreeasca, a daramat
aproape toate casele de rugaciune si institutiunile de culture evreesti. Pentru ca spaima sa paralizeze orice incercare de rezistenta
sau opunere a victimelor, acela prefect tolereaza ca seful politiei

legionare sa aresteze, in timpul slujbei la sinagoga, un grup de


60 de evrei, can sunt chinuiti salbatic vreme de 2 saptamani. DinIre acestia s'au ales jertfele evreesti, in noaptea razbunarii legionare. In timp ce in inchisoarea dela Jilava erau macelariti inaltii
demnitari ai Orli, cari ridicasera glasul sau bratul, impotriva nebuniei legionare, la Ploesti 11 evrei luati la nimereala, dar avand
in frunte pe rabinul comunitatii, au fost impuseati si aruncati in
santurile soselelor din jurul orasului. Ura legionary a amestecat
in noaptea ceia durerea evreeasca cu durerea tarii. Pe duumelele
intre rabinul
legiunii de jandarmi Prahova
dat sufletul
Friedman si covrigarul Smil Smilovici
Nicolae Iorga, apostol al
culturii romanesti si
intermitent
al intolerantei antisemite.

Para lel cu actiunea de inspaimantare a populatiei evreesti


prin amenintari, bataie, schingiuire si asasinate, s'a organizat si
actiunea de jaf in masse. Dupes cele gateva gainarii faptuite la
inceputul lunii Noembrie pomenite mai sus, urmate de altele similare la Aiud, Inca, Orastie, Turnu- Severiu, se porneste un atac
de proportii maxi. In ziva de 16 Noembrie, dupes ce ocupa cu forta
toate instifutiile de cult si culture evreeasca, legionarii din Brasov,
ridica din magazine o seama, de comercianti evrei, carora le pre-

find a, semna acte de vanzarea intreprinderilor, fie pe numele


Miscarii Legionare", fie pe cel al membrilor sai. Cei ce au incercat sa reziste, au fost chinuiti {Ira' intrerupere pans au semnat.
Actiunea condusa cu repeziciune, a reusit aproape complect.
70
www.dacoromanica.ro

In cinci zile, 80% din intreprinderile comerciale es ree,ti din Bra5ov, erau in stapanirea jefuitorilor. 0 incercare de acaparare facuta de organizatia economics a sesilor Deutsche Handels Gremium zu Kronstadt ", a fost paralizata prin vigilenta legionara.
Dupa aceasta izbanda usoara, batalia pravalidor i imobilegiumita aa chiar in adresele oficiale
lor evreeti"
continua
cu furie i violenta crescanda i se intinde in stiprafata i adancime pe intreg cuprinsul tarii. Incepand cu Ardealul de Sud, care
pang la sfaritul lunei Decembrie a fost aproape complect lichiexceptie ciudata a ramas numai Timisoara
continuand
dat

cu Oltenia, operata toata in ziva de 10 Ianuarie i urmand mai


departe pe tot intinsul Romaniei, actiunea pregatita i dirijata de
Consiliul Economic Legionar de sub conducerea lui Garneata, stimulate i sprijinita de Horia Sima cu intreg aparatul administrativ
si politienesc, atingea in preajma rebeliunei aproape toate obiectivele vizate.
*

Populatia evreeasca a tarii, inspaimantata, lovita i in parte


saracita O. mai ales amenintata de o apropiata i totals exterminare, nu avea in vremea aceea nici un organ politic, dinauntru
sau dinafara, dela care sa poata nadajdui un sprijin.
Despre o protectie decurgand din Tratatul minoritatilor, nu
mai putea fi vorba atunci cand stapanirea nazista se intindea dela
Brest pang dincolo de Vistula i dela Narvik pang peste Mediterana si cand Wehrmacht-ul se instala, din ce in ce mai staruitor,
pe teritoriul Romaniei.

Partidele politice romaneti nu au oferit niciodata un azil


durerilor evreeti, decat in masura intereselor electorale i a con,
juncturilor politice de moment. In orice caz, in 1940 ele nu aveau
existents legala si personalittitile politice pastrau o rezerva foarte
prudenta, spre a nu se angaja in atitudini ce eventual ar fi putut
deveni compromitatoare.
Organizatiile politice evreeti traditionale: Uniunea EvreiTor
Romani" i Partidul Evreesc, fusesera dizolvate inc a in 1938, odata
cu instaurarea dictaturii regelui Carol al II-lea.
Prin miracol, sau poate prin indemanarea conducatorilor sai,
Organizatia Sionista i-a pastrat fiinta legala pe timpul regimului
legionar, ba chiar m-ulta vreme dupe aceia, pans in August 1942.

Firete insa ca prin caracterul sau special, nu putea fi organul


de aparare al evreilor din Cara. Era deci natural sa pastreze o
atitudine pasiva.
71

www.dacoromanica.ro

Au ramas numai organizafiile obstesti, comunita file si Uniunile de comunitati, singurele institufiuni coplesite de nemasurata sarcina de a incerca, daca nu inlaturarea suferinfelor, eel putin usurarea lor.
In prevederea pericolelor, s'a incercat Inca in tuna Mai. 1940,

creiarea unui organ central puternic, in stare de a desfasura o


activitate politica' si de asistenta sociala. Prin voinfa si energia
unui singur .om, Federafia Uniunilor de Comunitati Evreesti, a
funcfionat mai bine de un an de zile ca singur zid de aparare al

durerii evreesti ,impotriva torentului de ura ce se revarsa din toate


partite.

Fireste ca in timpul teroarei legionare, cand si puterea executiva si cea ludecatoreasca erau sub carenfa totala, nu se putea
nadajdui prea mult din activitatea conducerii evreesti. E drept
ca s'a infiripat foarte repede contactul cu Conducatorul Statului.
ba chiar s'au Minty( ici colo, unele hataruri cari
sporadic si
efemer
aduceau din cand in cand ceva liniste in unele sectoare
ale viettii evreesti. Dar asa bicisnice cum erau, aceste hataruri meritau osteneala unei activitati neintrerupte. Cu un aparat administrativ redus, cu un buget saracacios, lovindu-se in tabara evreeasca de indotenta tot atat de periculoasa pe cat era in tabara dusmana ura si inversunarea, conducerea evreeasca de atunci, a angajat lupta cu regimul legionar. Lupta inegala, in care deoparte
era puterea, beta si pistolul si de cealalta constiinf a si demnitatea
evreeasca. $i totusi,
cu sacrificii enorme de viefi si avutie evreeasca
in prima eiapa a prigoanei fasciste, acestea din urma an
invins. Regimul legionar s'a prabusit in sange si cenuse si unul din
elementele care au contribuit la aceasta prabusire a fost activitatea conducerii evreesti.

Se stia dela inceput ca cei doi factori politici fundamentali


ai larii, Antonescu sl Miscarea Legionara, nu aveau comun decat
camasa verde exhibata fanfos la toate paiaferiite publice si duplania impotriva evreilor. Incolo, totul ii despartea: ideologie, metocle,
objective etc. Inca in luna Octombrie, numai dupe cateva saptamani de guvernare laolalta, Antonescu si Horia Sima isi trimcteau
reciproc in scris, ameninfari cu falimentul regimului si al Orli si
asvarleau, unul asupra celuilalt, raspunderea dezastrului. Discordia aceasta trebuia cu orice pref intrefinuta. Chiar daca se intrezareau pericolele si suferinfele pe can o eventuala convulsiune
le-ar abate asupra tuturor, ea trebuia provocata, pentruca in acel
moment cealalta alternative era prabusirea farii si exterminarea
tortala a populafiei evreesti.
72
www.dacoromanica.ro

Sutele de memorii eari cuprindeau dureri si suferinte evreesti

din toate colfurile Orli, si aratau toata groaza si oroarea, lasate


pretutindeni de legionarismul ueigator si distruga."tor, nu erau menite ski umanizeze pornirile salbatioe ale Conducatorului Statului,
dar puteau avea darul de a limpezi orizontul acestui ambifios, pentru a vedea cum se zdruncinau temeliile Statului, periclitand.u-se
astfel sifuafia lui personals. Pe unul din memorii
din 9 Decembrie 1940
prin care i se aduceau la cunostiinta vreo 400 crime
Si nelegiuiri, captuite in 35 localitati, Generalul Antonescu a pus
urmatoarea rezolufie:
Ministerul de Interne impreuna cu un legionar din Forul Legionar, desemnat de d-1 Sima, vor cereeta urgent toate
aeeste cazuri. Constatarile vor fi consemnate inteun articol

care imi va fi prezentat in cel mai scurt timp cu putingt.


In masura in care se va constata exactitatea plangerilor, va

lua dispozititmi direct si pe propria raspundere Ca tot


ce m'am angajat fata de eetatenii acestei tari a voi respecta
si tot ce s'a angajat Legiunea fata de mine este o realitate,
iar nu simple vorbe. Daca astfel de acte continua, eu nu pot
tolera la infinit desordinele, care dau peste cap tam. D-1 Ministru de Interne ma asigura zilnic ca este liniste si nu se
pefrece nimic. Eu tau protejez pe jidanii care sunt vinovafi
in mare parte de nenorocirile care s'au abatut asupra acestei
tari. Dar nu pot sa. tolerez ca Sef al Guvernului, acte care
compromit acfiunea de redresare prin liniste si prin ordine,
pe care o due si care este zilnic contracarata de acte usuratece a unor oameni cari nu-si dau seaina cat rau fac Tarii
si Miscarii Legionare. Atrag o ultima oars atenfia tuturor
ca sa faca pe legionari unii prin autoritatea pe care trebue
s'o aibe in cadrul Legiunii si a altora (Ministrul de Interne)
prin raspunderea, pe cane o are in Stat sa renunfe la aceste sisteme, care compromit total si mu dau nimic.

D-1 General Petrovicescu imi va comunica astazi in


scris ca a luat act de acest ordin si masura pe care a luat-o
de executarea ei imediat.
Fireste ca practic si imediat, rezolufia nu a adus nici o imbunatatire. Ba dimpotriva! 1) Dar s'a mai rapt un fir din legaturile
1) S'a procedat la un simulacru de anchetil efectu.atil de insu'i vinovatii
cateva zeci de evrei, dintre care unii rnai put-tau urmele cruzimilor surerite, a trebuit sa suporte din nou teroarea din cuiburile $i ofirinele legionare. Ancheta s'a terminat cu declaratii de... multumire date de tofi evreii
anchetati, afar de Presedintele si secretarul general al Federatii Uniunilor
de Comunitrtti, cari fireste au refuzat sa se supuna cererilor legionare.
51

73
www.dacoromanica.ro

subrede dintre General si Miscarea Legionara. Conducerea evreeasca a continuat aceasta actiune pang in ultimul moment 1). A
contribuit prin aceasta la hotarirea Generalului din ziva de 19 Ianuarie de a desfiinta institufia comisarilor de romanizare si de a
inlatura din fruntea treburilor publice, ativa din principalii agenfi
ai teroarei si anume: Ministrul de Interne, Directorul General a!
Siguranfei Statului si Prefectul Polifiei Capita lei. A Lost semnalul
asa numitei rebeliuni", care a adus doliu, jale si ruing in millocul
populafiei evreesti, dar a inchis un capitol infernal din istoricul
suferinfelor evreesti.
*

Sunt gresite si poate chiar vinovate, gandurile ce presupun


in intervalul dintre
ca Generalul Antonescu ar fi avut vreodata
6 Septembrie 1940-23 August 1944
preocupari de ordin sufletesc cari sa ascunda solicitudime, bunavointa sau ingrijorare, cu
privire la soarta din ce in ce mai dureroasa, a populafiei evreesti
din Romania. Sunt cu atat mai gresite si Inca mai vinovate, concluziile ce se trag din aceasta premises falsa, can due papa la afirmarea ridicola ca, datorita acfiunii sale, au fost salvate o parte din
viefile evreesti dintre granifele OHL Fireste ca cei ce judeca.' cu
mentalitatea artificiala, evident falsificata, care a staruit peste Europa intreaga dealungul celor 5 ani si potrivit careia cel ce cruta
viata unui evreu era socotit finger, sunt dispusi sa explice, sa
justifice sau sa absolve. Dar cugetul si constiinta omeneasca, neatirnse de influentele efemere, nu pot inlatura adevarul etern ca, cel
ce chinueste sau ucide un om nevinovat si lipsit de aparare, este un

ticalos. Generalul Antonescu a inceput prin a tolera, cu buns


stiinta, agresiunea, tortura, jaful sit crima impotriva populafiei
evreesti, careia nu-i putea aduce alte Invinuiri decat cele proclamate
sgomotos si staruitor de demagogia national-socialists si a sfarsit

prin a initia, autoriza sau ordona masuri ce duceau itnevitabil la


jefuirea i uciderea in masse a aceleiasi populatiuni.
Din cele 400.000 victime evreesti, inghifite de hidra hitlerista
pe primantul Romaniei, mai mult de 250.000 incarca constiinta Generalului Antonescu.

Deaceea, pro-vocand rebeliunea, care in acel moment perieulos a salvat populafia evreeasca de exterminare, Generalul AnRedactarea ultimului memoriu, care inregistra peste 300 aim .0

nelegiuiri, a fost Intreruptgi prin arestarea secretarului general al Federattei


Untunilor de Comunifati, In prima zi a rebeliunii.

74
www.dacoromanica.ro

tonescu nu a fost insufletit de vreun indemn generos sau umanitar


cu privire la cei ce erau atunci cele mai apasate victime ale legionarismului.

A provocat rebeliunea pentruca avea nevoie de dansa.


Miscarea legionary isi insusise aproape intreaga avutie evreeased si prin aceasta devenea o forta prea puternica, pe care mai
tarziu, cu greu ar fi putut sa o inlature. Teroarea legionary ameninfa acum sectoare economice romanesti si ingrijora o patura din
populatie, de sprijinul careia dictatorul nu se putea dispensa. Fusesera deacum legionarizate" cu beta si revolverul, intreprinderi
importante romanesti ca: Fabrica de hartie Letea", fabrica textile
Dorobanful", institutele grafice Adevarul" etc.
Peste toate acestea, pentru consolidarea dictaturii sale, Ge
neralul avea nevoie de o manifestare de forts personals, asemanatoare aceleia care la 30 Iunie 1934, a consolidat dictatura lui Hitler.

Se pare ca Genera lul a cautat sa desfaca cardasia cu bandele legionare Inca dela inceputul lunei Decembrie, indata dupti
masacrul dela Jilava. N'a gasit Ins ocazie prielnica nici in ordinul de desfiintare a polifiei legionare, pentruca masura a putut fi
usor eludata, nici in scandalurile pe cari le provoca in toate raporturile cu conducatorii legionari si in special in sedintele Consiliulu;
de Ministri, cand condamna cu ipocrita vehementa, nelegiuirile legionare pe cari dupa mai putin de un an, avea sa, le ordone singur 1).
La 11 Ianuarie, dupa ultimul consiliu de ministri al guvernului legionar, hotarirea sa era luata. Situatiunea de vasalitate ii

impunea insa, in prealabil, o consfinfire din partea Fiihrerului


sau, sau cel putin o intarire a pozifiei sale politice, printr'o noua
dovada de Incredere. A plecat foarte grabit la Berchtesgaden, a
facut plecaciunile de rigoare in fata luii Hitler la 14 Ianuarie p.
inca mai grabit decat plecase, s'a Intors in tara.
1) Extras dintr'una din rodomontadele sale din Consiliul de Ministri

(sedinta din 11 Ianuarie).

Domnule General Petrovicescu, au venit ieri aid Procurorii din tarrt.


"Am raportul lor. A asistat la cele raportate si D-1 Horia Sima. Se petrec
lucruri groaznice pe hosts suprafafa Orli. Tara este bolsevizatii. Au intrat
"bolsevicii in Miscarea Legionary. Astfel la Braila s'au scos in timpul sarba,Aordor to fi jidanii, intelectuali, avocati, medici, rabini, tineri, batrani,
Mei nici o deosebire si Rirri nici o considerafie si an fost pusi la currttatul
.,zapezti in ora".

La Buzau un rabin brttriin a fost scos la curatatul zApezii.


Suet lucruri oribile care se petrec in fuse.
,Se duc la pravillitle jidanilor gi iau fondul de comert, distrugand
oasifel leomerful si creditul. In aceasta situatie ne Nom pomeni peste dourt
lum cu o catastrofrt economica".
..Fabricile nu mai trimit materiale fabricate pentruci jidanii care an pr.&
,Jvaln nu mai cumpgra marfrt".

75
www.dacoromanica.ro

0 serie de masuri era din. vreme pregatite de cgtre oamenii


sai de incred.ere. Doua din ele erau hotaritoare:
1. Desfiinfarea comisarilor de romanizare, corp de talhari legionari, cari ma.'"cinau in interes propriu sau numai pentru a distruge intreaga economie nationala 1) si

2. Inlocuirea principalilor agenti ai teroarei legionare: Ministrul de Interne, Directorul General al Sigurantei Statului si Prefectul Politiei Capita lei 2).

De aci incolo, totul a mers dela sine. 0 zi si o noapte. Capitala tarii a fost un ebulitiune preg-atitoare. Intruniri, mandestatii,
cantece, discursuri
in fata mulfimilor sau din ascunzisul microfonului
aclamatii, huiduieli, vuet si alergaturi de masini si
motociclete
in special curieri motociclisti si... arestari de evrei.
Ambele tabere rivale faceau preparativele de atac si aparare. Cea

de a treia, nu putea decat sa astepte neputincioasa desfasurarea


catastrofei.

Incaerarea n'a durat mult. Dela o amiaza la cealalta, rebelfi


au fost lasati sa sburde in voie, sa rastoarne cateva tramvaie, sa
incendieze cateva cisterne, ba chiar sa atace unele autoritati si sa
comita atrocitati impotriva soldatilor. Cand insa Genera lul s'a hotarit sa lichideze rebeliunea, n'a avut nevoie decat de cateva ceasuH; dela orele 2 p. m. pane spre innoptat 3).
Nu a fost nevoie de tine stie. ce desfasurare de forte. Cateva
unitati soldatesti naarunte, insotite de carp mici de lupta, bine
inarmate, bine incadrate si avand ordin categoric sa traga in tofi
ticalasii, au luat pe rand cele cateva centre de rezistenta legio-'
nary 4) si
dupe cateva schimburi de focuri
le-au redus la tacere. Hartuieli au mai continual
toed noaptea, pAn'A pe
la 5 dimineata cand, din vizuina sa, Horia Sima a lansat comunicatul de capitulare.
Asa s'a desfasurat rebeliunea in sectorul nordic al Capitalei
tariff, printre impunatoarele cladiri ale autoritatilor s1 palatele marete ale protipendadei romanesti. Cateva victime cazute de o parte
1) Masura seamtina aidoma cu concedierea armatei de S. A. a lui Roehm,
ordonata de Hitler Su ajunul rebeliunii" sale dela 30 lunie 1934.
2) Ca mtisura de prevedere aw fost eonvocati tofi prefectii din fare la
o conferi-nta de catre Ministerul Coordonarii Economice. In plink sedinta
ace.stia au fost declaraji arestati, ceeace a desorientat organizafiile provinciale
si a impiedecat intinderea rebeliunii in Para.
3) S'a dovedit atunci mai mutt decat oricand cat de usoara este pentru
un guvern sarcina de a Initititra o miscare demagogicti de strada, atunci efind
vrea cu tot dinadinsul s'o Inlature.
4) Prefectura Politiei Capitalei, Directiunea Genera% a Siguranfei Statului, Cazarma Gardienilor Puiblici. Casa Verde din Str. Roma, Sediul C.M.L.
(Corpul Muncitoresc Legionar) din Calea Calarasilor etc.

76
www.dacoromanica.ro

si de alta in lupta dreapta, cateva geamuri, sparte, cateva ziduri


zdrelite de schije, un oficiu public jefuit si incendiat 1), cateva
birouri publice ravasite si cateva mu de brafe ridicate peste fete
pleostite de barbati, femei i copii, impleticindu-se in lungi si des-

gastatoare convoaie printre sentinele, au marcat sfarsitul erei


legionare", pe care Horia Sima o anuntase emfatic, numai cu trei
saptam'ani inainte, in mesajul sau de anul nou.
Cu totul altfel s'a desfasurat rebeliunea in cealalta emisferil
a orasului, acolo unde bolnave traditiii au facut sa. se Ingram&
deasca, una lan.ga alta, asezarile evreesti. Aici bandele nu au avut
sa infrunte nici care de lupta, nici gloantele soldatilor si nici railcar
garbaciul pokistilor. Aici au avut de luptat numai cu priviride
inspaimantate din fetele hvide, cu implorarile din gurile uscate,
cu lacrimile femeilor si copiilor si, din cand in cand, cu cite o use
care se opintea efemer dar zadarnic, topoarelor si tarnacoapelor
s'albatice.

Deli sectorul eel mai amenintat, stiut ca atare de cei ce an


facut totul ca rebeliunea sa izbucneasca, totusi nimeni nu s'a ingrijit sa is din vreme vreo masura, de paza, data nu a avutului, cel
putin a vietilor omen.esti. Din indolenta sau cu dinadipsul, o populafie de aproape o suta de mii de oameni, a fost lasata prada bestiilor desla.'ntuite.

Cartierele evreesti au fost in.vadate de bandele ucigatoare si


jefuitoare, data. cu primele semnale ale razmeritei, ba chiar mai
inainte. Incepand de Marti, pe la vremea pranzului, pane catre
revarsatul zorilor de Vineri, deci multi vreme dupa capitularea
rebelilor, bunurile fi vietile evreesti au stat sub puterea pistolului,
a tarnacopului i calcaiului legionar. Aproape 70 de ore, o masse ce
cuprindea cateva zeci de raii de oameni, bIrbati, femei si copii,
n'au avut alta preocupare decal maltratarea, distrugerea, incendierea, furtul si asasinatul.
Atacul s'a produs concomitent in toate cartierele si impotriva tuturor obiectivelor. Trecatorul, care in dupa amiaza zilei
de 21 Ianuarie, parcurgea cateva sute de metri in vreunul din cartierele evreesti, putea vedea aicil un templu pe care il mistuiau flacarile, in limp ce in jurul sau se desfasura, in muzica salbaticb.'

a sfintei tinereti legionare", sau a echipei mortii", o sarabande


fantastica si desgustatoare; dincolo putea zari cativa evrei, incon-

') Administratia Financiara a Sectorului I Galben.

77
www.dacoromanica.ro

jurali de pistoale intinse i tarati in branci si ghionti catre vreun


sediu legionar sau centru de teroare; mai departe, cortegiul camioanelor duca.'ncl zeci de evrei spre abator, Baneasa, Jilava, etc,
unde aveau sa cumasca o moarte salbatica. 8i in tot timpul acesta,

orgia jafului si a distrugerii pe tot intinsul strazilor evreesti, ramase Para apararea celei mai plapande paze politienesti.
Periferia a revarsat in zilele acestea spre mahalalele evreesti,
pe toti amatorii de bunul altu:ia, sub scutul celei mai sigure impunitati. Cine ar fi putut rezista ispitei unei imbogatiri usoare,
cand rezistenta era nula, iar primejdia unei pedepse viitoare, ineexistenta?.

Nici macar nu exista riscul unei confuzii, cu privire la origina elnica a celui ce urma sa fie jefuit sau torturat; la apartamentele n.eevreilor, indicafii dare aratau ca acolo talharii n1'aveau
ce canta. Proprietate cresting ", era inscriptia care indeparta bandele, in limp ce denuntatori.benevoli, recrutati din lumea camenilor de serviciu si a timizilor, cari nu indrazneau sa opereze singuri, atrageau atenfia asupra pravaliilor sau gospodariilor ce pu-

teau fi atacate pentruca apartineau evreilor. In ode 3 zile cat a


durat progromul, nicio cases crestina nu a fost turburata de Irapele rebeliunii; victimele au fost numai evrei.
Psihologii, mai mull decal criminologii, sustin ca infractorii
de once fel, independent de tarele for ereditare, pierd
in momentul desavarsirii actului delictuos sau criminal controlul coinplet al simtului moral. Instincte amorfite, din strabuni, din gorila
sau poate chiar din monstrii Inca mai vechi, se trezese deodata,
Ira nsformand nu numai psihicul, dar chiar i trasaturile fizice ale
individului. Cu atat mai mull o masses criminals, necontrolata,
care nu intampina rezistenta, se lass imboldita de cupiditate. tarata de frenezia distrugerii, ametita de betia sangelui si devine o

turma animalica, bestiala, capabila de cele mai oribile acfiuni.


Numai asa s'ar putea explica, faptul ca, din mijlocul unui popor
a carui prima caracteristica este blandetea, s'a putut deta5a aceasta masses de bestii, care sa comita infricosatorul progrom din Bucuresti, ce inscrie prima paging a ororilor pe cari popoarele fas-

ciste le-au insemnat in istoria tragica a celui de al doilea razboi


mondial.

Vineri 24 Ianuarie, in limp ce furgoanele militare carau din


imprejurimile orasului. maldare de cadavre evreesti, desbracate,
spintecate si desfigurate, in limp ce triste convoaie de femei
78
www.dacoromanica.ro

copii colindau locurile de strangere a inorfilor, pentru a c'auta disParufii pe cari numai aveau
vad'a vreoclata, in timp ce ruinele
bisericilor i locuinfelor evreesti mai fumegau, descindea in Capitala farii, baranul Manfred von Killinger, sub titlul de ministru al
Reichului in Romania.
Se inchisese primul capitol al patimirilor evreesti. Ura teutonich" venea
deschidil pe cel de al doilea.

79
www.dacoromanica.ro

TEROAREA LEGIONARA
...(...ass*.sispms*.nr""

INCEPLTUL... Legi imantui Ion Antonescu-Horia Sima. 6 Oetombrie

ill

11 .1.7

1940.

'

r.t.1

-,.

f
r

SFARSITLL... Aleia martirilor pogromului in cimitiiul din Sos. Giurgiului.


24 Ianuarie 1940.

www.dacoromanica.ro

PODUL

www.dacoromanica.ro

SABARULUI
L1*&

,_

1'

64

c it

is.

N- *;
`-t

.
- co`

'
7:
-1,4:4

(ZU

N14,

:
.0

- 2-4.

III
www.dacoromanica.ro

IN PADUREA

Colt al piidurii, cu ziipada presarata de cadavre evreeti.

1.
s

'0

- -4
z

rz:

Alt colt al pildurii.

IV

www.dacoromanica.ro

os.zar

JILAVA

:A.

In ziva de 22 Ianuarie, eadavrele mai erau invelite in vestminte.

AIL

Awireimaris'
In ziva de 23 Ianuarie, rvestmintele erau jefuite

dintii de our smul0 din gurii.

www.dacoromanica.ro

.74

r -1

^w
.

.74

41 -

r '._ . ,071 ,
rob

z_

Cadarvru neidentificat scos din canalul colectorwww.dacoromanica.ro


al Abatorului.

Inca un colt al padurii blestemate,

LA MORGA

ee.

.14'

ZIVIP:sir
%-or-4".

_...

-r

."--3
....,,....._......

lir -la
'7

-_

..

,..

,,

..:.

,'17: r

Expozifie de cadavre evreeti.

.t

7 7,:a

t.,

7-IIP

Umbra ariene

tte

cadavre evreeti.

VII
www.dacoromanica.ro

LA MORGA
rf

re

Pe lespezile Institutului Medico-Legal din Bucure0i...

i.

tk

*MC'

r. r;e12.

" -'X-. -st=d.

aliituri de tomberonul care le-a carat.

VIII
www.dacoromanica.ro

CRONOLOGIA LEGISLATIVA

Masuri de prigoan6 luate prin decrete legi, regulamente si deciziuni ministeriale dela 6 Septembrie 1940
21 Ianuarie 1941.

31446 -6

www.dacoromanica.ro

1940

11 Septembrie
Dec. Nr. 42352
M. C. Ed. Nat.
M. 0. Nr. 216

Cultul mozaic este eliminat dintre cultele


istorice protejate i autorizate (art. 1), el ne-

mai avand decat o existenta de fapt (art. 2)


contrar legii cultelor care it recunoaste cult
istoric. El nu se va putea deci manifesta decat
potrirvit Deciziilor Ministerului Cultelor.
Nota. Ministru: Radu Budisteanu.

11 Septembrie

Cultul mozaic se poate manifesta munai

M. C. Ed. Nat.
M. 0. Nr. 216

aloud asezari a Statului (art. 1), drept care nici

Dec. Nr. 42354

dace nu contravine principiului de baza a


o sinagoed existents nu mai poate funcfiona
pang ce nu va obfine autorizarea Ministerului
(art. 2), pe baza unei cereri inaintatii prim Pre -

fectura Judetului (art. 3), autorizare subordonat51 constatarii administratiei Prefecturii locale ea deserveste 400 familii evreesti in comu-

nele urbane si 200 in cele rurale (art 4).

Se va interveni la Ministerul de Interne


pentru imediata inchidere a caselor de rueaciune cari nu satisfac condifia num5.rului de
enoriasi, iar localurile vor trece in patrimoniul
Statului, pentru ajutorarea cultelor crestine
locale (art. 5-7).
Acolo unde nu va exista o sinagogai, se
va desfiinta i Comunitatea (art. 6).
83
www.dacoromanica.ro

Slujitorii cultelor crestine can vor tolera


sau ascunde pe cei ce infraing dispoziiiile acestei decizii, vor fi destituiti (art. 8).
Note. Ministru: Radu Budisteanu.
11 Septembrie

Dec. Nr. 42181

M. Cult. i Art.
M. 0. Nr. 211

Tot personalul evreese dela teatrele Nationale sau partieulare, chiar nesubventionate
de Stat, sau dela once injghebari sau forma-Omni cu caracter artistic sau teatral, este exclus Cara nisi o exeeptie (art. 1).
Aceleasi norme se aplica beneficiarilor di-

recfi sau indirecti ai agenfiilor teatrale i artistice precum i personalului evreesc si tutu-

ror celor can participa sau colaboreaza pe


once cale la once manifestare artistica sau
teatrala organizata, din initiativa particulara
sau oficiala (art. 2).
Note. Ministru: Radu Budisteanu.
11 Septembrie
Dec. Nr. 42180

M. C. Ed. Nat.
M. 0. Nr. 216

Se iRterzice achizitionarea, pentru toate

cultele crestine din tara, direct sau indirect


dela once intreprindere evreeascii, indiferent
de forma ei, a obiectelor de cult. vestminte
i alte articole iin. legatura cu cultul.
Nora. Ministru: Radu Budisteanu.

14 Septembrie
D. R. Nr. 3151

M. 0. Nr. 214 bis

Se decreteaza noul caracter al Statului


Roman:

1. Statul Roman devine Stat NationalLegionar.

2. Miscarea legionary este singura mi-

care recanoscuta in noul Stat, avand ca fel


ridicarea morale i materials a poporului roman si desvoltarea puterilor lui creatoare.
3. D-1 General Ion. Antonescu, este Conducatorul Statului National-Legionar i Seful
Regimului Legionar.
4. D-1 Horia Sima, este Comandantul MicarR Legionare.
5. Cu ineepere dela data acestui
It

Decret, once lupta intre frati inceteaza.


84
www.dacoromanica.ro

21 Septembrie

Se suspendg aplicarea Deciz. Nr. 42.352

M. C. Ed. Nat.
M. 0. Nr. 220

si Nr. 42.354/940 si se anuleazal ()rice decizie


si dispozitiune sau masurg luate pe baza ace-

Dec. Nr. 43931

lor decizii.

Nota. Ministru: Traian Braileanu.


22 Septembrie
Dec. Nr. 44400
M. Cult. qi Art.
M. 0. Nr. 221

Artistii evrei pot juca pe scen,ele trupelor


particulare evreesti autorizate, iar personalul
administrativ va putea fi evreesc (art. 1).
Teatrele i trupele vor purta obligator

mentiunea de teatru evreesc ", putand reprezenta piese in. limba romang cari nu vor avea
caracter antinafionalist si antiromanesc. Se interzice a se juca opere ale auto, aor sau compozitorilor roman. (art. 2).
Nota. Ministru: Traian Brgileanu.
3 Octombrie
D. L Nr. 3294
M. 0. Nr. 231

Se interzice arendarea farmaciilor gr drogheriilor de mice categorie, evreilor si se desfiiateazg pe data aparitiei legii, contractele in
curs (art. 1 si 4), proprietarii fiind obligati a

lichida intr'o lung raporturile cu arendasii.


Evreii nu pot fi intrebuintati decat iln farinaclile evreesti (art. 2). Dirigintii, precum si administratorii evrei, vor fi inlocuiti in termen
de o lung.
5 Octombrie
D. L. Nr. 3347
M. 0. Nr. 233
Expropriereakrural'a

Evreii de orice categorie nu mai pot stapani, dobandi sau define, sub nici un titlu si
nici o calitate: proprietari, uzufructuari, asociafi sau administratori, proprietati rurale
(art. 1), adica terenuri arabile, fanete, islazuri,
terenuri neproductive, bglti, iazuri, vii, conacuri, parcuri, livezi de pomi fructiferi, pepithere, crescgtorii de animale i pasgri, stupgrii, gradini de flori, indiferent data acestea
sunt situate in perimetrul municipiilor, comunelor urbane, suburbane sau rurale (art. 3).

Toate acestea tree in patrimoniul Statului impreung cu intregul inventar viu si mort,
stocurile de cereale si nutreturi, aflate pe aceste

85
www.dacoromanica.ro

proprietafi sau oriunde, dad). sunt destinate


exploatarii acestora (art. 4).
Se dedara mule de plin drept toate contractele de arendare, asociafie i administrare
intre un proprietar neevreu i un arenda, asociat sau administrator evreu (art. 10).

Swat exceptate bunurile expropriate in


limitele strict indispensabile arzarii si fumefionarii industriilor evree0i; terenurile din jurul locuinfelor evreeti situate in vetrele satelor i t'argurilor,

in intindere de cel mult

2.000 m. p.; gradinile imobilelor urbane i terenurile nearabile dela orate. Sunt deasemenea exceptate mobilierul i obiectele casnice
aflate in locuinfele expropriate; cerealele i fanefele cumparate cu acte cu data certa pentru
a fi vandute (art. 5).

Statul preia i folosinfa pe data D. L.,


dar indemnizafia o va plati dupai ce se va stabill pe baza venitului brut fiscal
adica de

15 on venitul eel pufin


in rents blocata
purtatoare de o dobanda de 3% (art. 8).
Evreii, can nu vor depune, in 30 zile,
declarafi ca poseda averi expropriabile, se con-

siders ca le-au abandonat i deci pierd once


drept la indemnizare (art. 6).
S Octombrie
D.L. Nr. 3361
M4,0. Nr. 233
Legea Comisarilor de
romanizare

Ministerul Economiei Nationale poate


numi, oricand va socoti necesar, fara motivare,
comisari de romanizare, pe Maga' once intreprindere (art. 1). Toate actele de gestiun.e vor

fi supuse aprobarii prealabile i nemotivate


a comisarului, care supravegheaza si actele
de administrafie (art. 2).
Actiunile la purtator se nominalizeaza i
se stampileaza in termen de 30 zile. Inscrie-

rea titlurilor in registrele de actionari, se va


face numai cu aprobarea comisarului, pe baza
de acte de proprietate cu data certa anterioara
datei de 9 August 1940 (art. 3). Actiunile la
purtator se blocheaza pe data numirii comisa86
www.dacoromanica.ro

rului, pang la nominalizare (art. 4). Abaterile sunt sanctionate cu pedepsele din D. L.
Nr. 3122 (M. 0. 14 Septembrie 1940), referitor
12 Octombrie
Dec. Nr. 49782
Min. Justiliei
M. 0. Nr. 239

1430ctombrie
D. L. Nr. 3438
M. 0.rNr. 2.10

la sabotajul economic (art 6).


Se interzice firmelor evreesti de a participa la licitatii publice si a trata prin. buns invoiala cu directiile penitenciarelor.
Nola. Ministru: Mihai Antonescu.

Evreii isi pot organiza scoli proprii de


grad primar 5i secundar in cadrul legii invatamantului particular (art. 1), putand func-(iona numai pentru evrei i cu personal evreesc (art. 2), deci se interzice profesorilor romani de a mai preda once materie in scolile
evreesti.

Cei nsascuti din ambii pairinti evrei sau


numai tats evreu, indiferent de religie, sunt
exclusi din personalul didactic si administrativ si nu sunt admisi ca elevi sau studenti, in
intreg invaTamantul de Stat, particular sau
confesional, al oricarei unitati etnice crestine.
In mod exceptional, Ministerul va putea permite copiilor botezati pan5. la 2 ani, din mama

cresting de once alts origin.e etnica si fed


evreu botezat sai frecventeze coble particulare sau confesionale (art. 3).
Sunt exceptati dela dispozitiile legii: urmasii voluntarilor, in-valizilor i mortilor din
razboiul dela 1877, daces sunt actualmente
crestini; invalizii, cei decorati pentru fapte de

arme sa'varsite pe front in 1916-1918; urmasa directi al celor de mai sus, daca' la 9
August 1940 erau crestini (art. 4).
Se indepiirteazti din scoahi cei ce intra in
prevederile art. 3 si se ridica dreptul de pu.blicitate scolilor evreesti (art. 6).
16 Octombrie
Dec. Nr. 191730

M. C. Ed. Nat.
M. 0. Nr. 242

Corpul didactic de origins etnic6 romans


nu va putea publica in viitor lucrari didactice
sau stiintifice la edituri evreesti.
Nola. Ministru: Traian Brsaileann.
87
www.dacoromanica.ro

17 Octombrie
D. L. Nr. 3487
M. 0. Nr. 243

caAvocani evrei ramasi in barouri


tegoria II-a
nu mai pot presta servicii de
orice natura, ca reprezentare in Justine, redactari de acte, consultafiuni, etc., decat nu-

mai pentru coreligionari,


(art. 1).

persoane

fizice

Sunt exceptafi invalizii, orfanii de razboiu si cei decorati pentru fapte de arme cu
Virtutea Militara" sau alto ordine cu panglica de Virtute Militara" (art. 2).
Locurile avocafilor evrei din contencioase,

se vor ocupa de avocafii crestini (art. 3). Nerespectarea prevederilor, se sanctioneaza cu


amenda si inchisoare.
Nola. Ian expun,erea de motive a legii,
Ministrul Justitiei, Mihai Antonescu spune
intro allele:

D. L. de fata este izvorat din noua eonceptie politica ce sta.' la baza Statului Natiocnal-Legionar. Inspirat din principii nationa,,liste, el are rostul de a face ca elementul roman sa reintre i pe acest taram in drepturile
lui legitime.
De alibi parte, in imprejurarile actuale
cand multi avocati romani din teritoriile cedate si-au parasit caminurile, D. L. vine sa.
aducg, o usurare in suferinta lor, permitandu-le sa alba acces in contecioasele ocupate
pana acum de profesionisti evrei.
In fine, elementul evreesc reprez,entand
o neinsemnata minoritate in cadrul comunitatii romanesti, este firesc ca exercifiul profesinnii de avocat sa fie limitat, pentru avocatii evrei, numai la afacerile coreligionariJor for ".
2 Noembrie
D. L. Nr. 3627
M. 0. Nr. 257

Crescatoriile de porumbei Calatori nu


pot fi autorizate decat pentru cetateni etnici
romani (art. 9).

88
www.dacoromanica.ro

7 Noembrie
D. L. 3713
M. 0. 261

9. Noembrie
D. L. Nr. 151696
Min. Justitiei
M. 0. Nr. 263

Membrii Consiliului Barourilor trebue sal


fie de rit ems-tin.

Se radiaza din tabloul antreprenorilor


cadastrali si al ajutorilor de antreprenori, 41
persoane ca fiind de origine etnica evreeasca.
Nota. Ministru: Mihai Antonescu.

10 Noembrie
D. L. Nr. 3758
M. 0. Nr. 264

Se anuleaza autorizatiile de debit pentru


vanzarea produselor monopolizate C. A. M.
definute de evrei, independent de categoriile
din Statutul juridic (art. 1), detinatorii autorizatiilor urmand sal lichideze cantitatile de
produse ce poseda in termen de 30 zile (art. 2)
deci sunt eliminati si invalizii, vaduvele si orfanii de razboiu evrei.

13 Noembrie
D. L. Nr. 3801

Cared infractiunile referitoare la D. L


pentru reprimarea intrunirilor sau infractiucnilor cu caracter de uneltire impotriva ordinei sociale ,existente in Stat, se comit de per-

M. 0. Nr. 267

soane de alts rigida, etnica decat romans, pedeapsa este dubla (art. 1 si 3).
13 Noembrie
D. L. Nr. 3802

M. 0. Nr. 267

Cand cei ce determina sau iau parte la


intruniri sau manifestatiuni cu caracter politic
potrivnic prevederilor D. R. Nr. 3151 din 14
Septembrie 1940 (Statul roman devine Stat
national-legionar), sunt persoane de alts ori-

gine etnica decal romans, pedeapsa e dubla


(art. 1 si 2).
13 Noembrie

Se interzice functionarilor publici sau ai


institutiilor avand acest caracter, casatoria cu
persoane de original etnica straina.

15 Noembrie
D. L. Nr. 3789

Medicii de religie mozaica sau crestinati


si femeile medici de origine evreeasca, fie ea
sunt crestinate sau casatorite cu romani, sunt
exciui din Colegiul Medicilor (art. 39).

D. L Nr. 3804
M. 0. Nr. 369

M. 0. Nr. 269
Legea medicilor

Ei vor forma o asociatie condusa de an


singur Presedinte, numit sau revocat de catre
Comitetul Judetean al Colegiului Medicilor
89
www.dacoromanica.ro

(art. 40) pane la data rezolvarii radicale a problem ei evreesti.

Medicii evrei vor putea profesa provizoriu in cadrele D. L. (art. 39 al. 2), dar numai
in localitatile unde au domiciliul real, fiindu-le interzis a practica in statiile balneare sau

climaterice sau de a face consult cu medicii


crestini (art. 46).

Medicii evrei vor ingriji numai bolnavi


evrei (art. 42).

Nu vor putea practica medicina in viitor


detest evreii cetateni rom.ani, cari la data D.

L. au fost inscrisi in Colegiul Medicilor si


dace au fost stabiliti in Romania inainte de
1 Tunie 1919 (art. 43).

Medicii evrei vor fi obligati sa poarte o


insigne dupe modelul stabilit de Colegiu, si
firma, refetele si reclamele for vor fi insotite
de inscripfia medic evreu" (art. 45 si 53).
Se interzice medicilor evrei sau asociatii-

lor de a edita sau colabora la reviste sau publicafii stiintifice sau profesionale, sau de a
fi membrii sau a asista la sedintele asociatiilor stiintifice (art. 55).
Medicilor crestini li se interzice de a in..
grill pe bolnavii evrei, cu excepfia cazurilor
de urge*: (art. 7), sub pedeapsa inchisorii
dela 5-15 zile si amenzii dela Lei 500-1000.
16 Noembrie
D. L. Nr. 3825
M. 0. Nr. 270
LegeO romanizarii

Toate intreprinderite civile sau comerciale de orice natures, apartinand persoanelor


fizice sau juridice, cu sau Lira stop lucrativ,
precum si asociatiunile, fundafiunile si stabilimentele de orice fel
cu excepfia institu-

tiilor evreesti cu caracter strict religios sau


cultural
sunt obligate sa concedieze pans
la 31 Decembrie 1941, salariatii evrei, la datele

ce se vor stabili de Ministerul Muncii prin


Decizii (art. 1-2)
cu excepfia patronului
(art. 5), oricare ar fi modul de salarizare si
90
www.dacoromanica.ro

durata sau conditiunile de prestare a serviciului, inclusiv ucenicii, practicanfii i cei cari
lucreaz6 pentru patron fara a primi vreun salariu (art. 5), adica inclusiv copiii, sotia Si as-

cendentii patronului, acetia avand numai


dreptul sa-1 reprezinte in atribujiunile lui, in
caz de impiedicare i numai pe durata ei (art.
5 3-4).
Sunt evrei in infelesul legii de fates acei
nascuti din ambii parinfi evrei sau ,numai din
fatal evreu, indiferent de religie. Copiii naturali urmeazil condifia juridica a mamei (articolul 6).

Nu vor fi concediafi urmaii directi ai


voluntarilor, invalizilor 1 morfilor din razboiul din 1877, daces actualmente sunt cretini;

invalizii din razboiul de intregire i orfanii


celor morfi in razboiul de intregire (art. 7).
Vor fi deci concediafi, salariafii urmai ai

voluntarilor, invalizilor i mortilor din razboiul din 1877, daces scent ,evrei, invalizii din
razboiul balcanic; orfanii celor morfi din razboiul balcanic; tofi decoratfii citafi cu ordine de zi, ranifii neinvalizii, etc. din razboiul
de intregire, etc.
Prin derogare dela dreptul comun i dela

legile speciale, salariafii evrei concediati nu


vor avea dreptul la ,nici o despagubire, cei
concediafi dupes primele 3 luni de aplicare;
cei concediafi in primele 3 luni vor avea dreptul la despbigubiri, salariul pe 15 zile, 1 lima,
2 luni sau 3 luni, dupes vechimea for de 5, 10,
20 sau peste 20 de atni, Vira ca despsagubirea
sa depa'eascsa 60.000 lei (art. 8).

.Patronii cari vor acorda d.espagubiri mai


man sau vor acorda despagubiri celor cari nu
concediafi dupes 3 luni de apliau dreptul
vor fi condamnafi la o amends egara
care

cu de 10 on sums sau echivalentul platit in


plus (art. 8).
91

www.dacoromanica.ro

In vederea formarii de elemente romanesti, se va putea impune intreprin.derilor

evreesti, angajarea de personal roman pe langa

salariafii specialisti evrei sau strain care vor


fi retribuifi cu cel pufin 50% din salariul evreului sau strainului in primul an si 75 % in
anii urmatori (art. 10).
Dublarea poate fi prelungita dela caz la
caz din 6 in 6 luni, prima Decizie Ministerial.
(art. 10).

Intreprinderile cari nu vor eoncedia salariafii evrei pang. la 31 Decembrie 1941, precum i toate asociatiunile si fundatiunile, care

in genre nu se vor conforma legii sau deciziilor ministeriale, vor fi preluate pentru
exploatare de catre Stat, potrivit D. L. Nr.
3518 din 18 Octombrie 1940 (art. 23) sau se
vor pune ima lichidare (art. 16).
Nora. Legea este semnata in afar. de Generalul Ion Antonescu, de d-nii: V. Iascinschi,

Ministrul Muncii, San'atAtiii i al Ocrotirilor So-

ciale, Mircea Cancicov, Ministrul Economiei


Nationale, G. Cretzeanu, Ministrul Finanfelor
i Mihai Antonescu, Ministrul Justifiei.
16 Noembrie
Dec. Nr. 218585

M. Ed. Nat.

Tofi studenfii evrei na'scuti din ambii parinti evrei sau numai tata evreu, indiferent de
religia studentului, stint exclusi dela avantagiile acordate de Stat pentru schimbul vaintar, in vederea continuarii studiilor in strainatate (art. 1).
Restricfiile nu se aplic6 urmailor cr*ini
ai voluntarilor, invalizilor i mortilor din riizboiul din 1877; invalizilor din razboaiele de
intregire, decoratilor pentru fapte de arme, orfanilor color cazufi in razboiul de intregire si
urraasilor for (art. 2).
Nora. Ministru: Traian Braileanu.

92
www.dacoromanica.ro

17 Noernbrie
D. L. Nr. 3810

M. 0. Nr. 271

A doua lege de expropriere rural].

Se expropriaza dela evrei


zice sau societali.

persoane fi-

Pdurile impreuna cu toate construcfiunile, instalafiile, uneltele, liniile ferate, etc.

Mori le de on ce fel, situate chiar in


orase.

Pivele si teascurile .0.ranesti de ulei.


Pivele tgriineti de postav, in comunele
rurale si suburbane, impreunit cu terenul, inventarul viu si mort si toate stoeurile de produse si materii prime.

Fabricile de spirt
situate chiar in
orase
cu terenul, construcfiunile, instalatiunile, inventarul viu si mort si toate stocurile de produse si materii prime.

Industriile forestiere, cu toate construeiunile, teren, instalafii, etc.


Stocurile de cereale, uneltele si recoltele

ce s'au Osit pe proprietiltile evreesti rurale


expropriate prin D. L. Nr. 3347 din 5 Octombrie 1940.

Intregul inventar viu si mort, precum si


recoltele de mice natures, cari au servit sau
rezultat din exploatarea imobilelor rurale, cari
au facut obiectul contractelor declarate nule
prin D. L. din 5 Octombrie 1940.

Se interzice pe viitor evreilor $i societatilor evreesti de a dobIndi sau define bunuri


expropriate din acelea prevrizute de acest D.
L. si de cel din 5 Octombrie 1940.
Sunt societati evreesti acelea, in care ma-

joritatea capitalului aparine evreilor.


Acfiunile societsgilor eari detin bunuri
din cele interzise evreilor conform D. L. din
5 Octombrie 1940, devin nominative, formalifi-

tile indeplinindu-se in 30 de zile.


93
www.dacoromanica.ro

Societatile in nume colectiv, comandita


simply sau cu raspun.dere limitata, sunt considerate evreesti, daca unul din asociafi este
evreu.

Contractele de exploatare a padurilor in

curs, se mentin numai daca arendwil nu e


evreu. Exploatarile morilor vor putea fi continuate, cu obligafia pentru exploatator de a
intrefine constructiunile si instalafiunile de
orice natural, sub sancfiunea penalitatilor din
legea sabotajului din 1 Noembrie 1940 (articolul 4).

Contractele cu data certa anterioaral datei de 5 Octombrie 1940, pentru morile, pivele
si teascurile taranesti, se mentin daca aren.dasul nu este evreu (art. 5).

Art. 8 are caracter interpretativ, aratand


ca proprietati rurale, in sensul art. 1 al D. L.
din 5 Octombrie 1940, sunt si acele apartinand
societatilor civile i. comerciale.
18 Noembrie
Regu lament
M. 0. Nr. 272

Prin regulamentul aprobat cu decizia Nr.


55.117, se interzice evreilor calitatea de membri ai sindicatelor sau organizatiilor profesionale de artili, fiind insa obligati a plati taxele

si cotizatiile spre a li se acorda permisul de


lucru (art. 2).
Se interzice artitilor dramatici, lirici, instrumentisti sau diletanti precum i personalului administrativ i tehnic, de origins etnica
romans sal se produca in trupe sau orchestre
evreesti sau in localuri definute de evrei.

Artistii evrei se pot produce numai in


formafiuni si localuri evreesti, avand pe firma

menfiunea teatru sau local evreesc" (art. 4).


19 Noembrie
D. L. N. 3850
M. 0. Nr. 274

Se retrag autorizafiile date evreilor de


orice categorie

inrautatindu-se Statutul ju-

ridic care excepteaza pe cei din categoria


II-a

pentru functionarea sailor de cinema-

94
www.dacoromanica.ro

tograf si casele de filme si birourile comerciale de voiai si turism (art. 1 si 6), numindu-se comisari de romanizare pans la data
tend se vor da autorizatii romanilor (art. 2).
Sunt socotifi evrei cei nascuti din unul
sau ambii parinti evrei, indiferent data ei sau
pa."rintii for sunt sau nu botezafi in alts religie
decat cea iuozaica (art. 1).

26 Noembrie
D. L. Nr. 3902

M. 0. Nr. 279

Actiunile societatilor cari exploateaza cinematografe sau case de filme, se blocheaza


si se norninalizeaza in 30 zile (art. 3). Evreii
sau societatile in care evreii sunt interesunt obligati sa inchirieze salile for pe
safi
eel putin un an, persoan,elor autorizate de Ministerul Propagandei, care va fixa si chiria, in
caz de desacord intre parti (art. 5).
Se amnestiaza infractiunile de trecere
clandestine sau frauduloasa a frontierei savarsita de evrei, ce sunt in curs de judecata,
cercetare, instruire sau definitiv judecate
(art. 1).

Nola. Aceste prevederi creiaza

c,onse-

cinte inn, vederea expulzarii refugiatilor din

alte tari, cari ar trehui altfel sa execute intai


pedeapsa.
28 Noembrie
Dec. Nr. 64258
M. 0. Nr. 281

Se hotaraste Ca:

;nate magazinele alimentare si anume:


macelariile, mezelariile, laptariile, brutariile,
pescariile, pravaliile de zarzavat, fructe, vanzarile de oua si pasari, cafenelele, restaurantele, herariile, bodegile si carciumile, cari

apartin evreilor sau sunt conduse de evrei,


precum si magazinele de aceeasi natura cari
desfac produsele societatilor cu capital evre-

esc, vor fi inchise in zilele de Dumineca si


,sarbatori legale.
Nora. In expunerea de motive a deciziunii se arata ca aceasta masura a fost luata
In vederea promovarii comertului romanesc.
Ministru: V. Iascinsky.
95
www.dacoromanica.ro

4 Decembrie
D. L Nr. 2968
M. 0. Nr. 286
Legea de Expropriere
a vaselor si plutitoarelor

Se expropriazii vasele sau plutitoarele,


maritime sau fluviale, de once natures sau denumire sub pavilion roman, apartinand evreilor sau societatilor evreeti, (art. 3) cari nu vor

mai putea define in viitor asemenea bunuri


(art. 1).

Toate contractele de inchiriere, asociafie


sau administratie, incheiate intre un proprietar neevreu si un evreu, se anuleaza de plin
drept (art. 8).
Acfiunile la purtator ale societatilor vizate de D. L., se transforms de plin drept in
actiuni nominative (art. 2).
0 comisie va, stabili cuantumul indemnizafiei care se va plati in obligafii blocate producand 3%, iar coindivizarii neevrei ai vaselor expropriate vor primi o indemnitate in num erar platibila in 5 ani cu 3% (art. 6).
Sarcinile sau obligafiile ce greveaza proprietatea sau folosinfa vaselor, se vor plati din
indemnitatea proprietatilor expropriate (articolul 8).
Nola. Ia expunerea de motive senunata de
D-1 Amiral Koslinski, se spune:

Navigatiunea este o activitate de o covar0.toare importanta pentru economia si


apararea nationala, iar trecerea sa in main
romaneti este o garanfie ca ea va fi desfa.,surata in interesul exclusiv al natiunii.
Aceasta nu I-a impiedicat pe semnatarul expunerei de motive, ca dupes 2 zile, sa puny primele vase expropriate dela evrei, la dispozifia
unei societati nemtesti.
5 Decembrie
D. L Nr. 3984
M. 0. Nr. 287
Statutul militar al
evreilor

Se exclud toti evreii, fara deosebire, dela


serviciul militar (art. 1) si dela premilit'arie
(art. 10)
deci se modifica Statutul juridic
din 9 August 1940, care admitea pe cei din categoria II-a la serviciul militar si premilitar

obligandu-se premilitarii de a plati taxe mi96


www.dacoromanica.ro

litare (art. 10), iar militarii de a plati taxe militare si a presta munci de folos obstesc (art. 1),
taxe ce se vor plati si de cei inapti pentru serviciul militar (art. 2) care insa nu vor fi ehemilli la munci data devin. insolvabili (art. 7
2), pe cand cei apji i insolvabili vor presta
tot timpul munca (art. 7).

Pe timp de concentrare, mobilizare si

6 Deeembrie
Dec. 924 M. A. N.
M. 0. N. 288

6 Deeembrie
Dec. 935 M. A. N.
M. 0. N. 290

razboiu, evreii pot fi utilizaji in folosul armatei sau la munci de toles obstesc, iar specialitii cu titluri academice, vor fi rechizijionaji
Si platiji cu o diurna, fi,ind asimilaji CU gradele militare (art. 8). In timpul prestarii
muncii de toles obstesc, sunt supusi regimului
Si jurisdicjiunii militare (art. 9).
Se diming din armata ofijerii gi subofijerii evrei activi sau de rezerva, maestrii, submaestri, gagistii i se sterg din controale, contrariu Statutului juridic care menjinea pe cei
din categoria II-a (art. 11). Cei proveniji din
activitate, primesc solda pe 3 luni dupa care
vor fi pensionaji data au cel putin 10 ani de
serviciu (art. 13).
Subsecretariatul de Stat pentru Marina
decide ca 27 slepuri si 5 remorchere, expropriate dela evrei, sa fie puse la dispozijia Prir
mei societaji de navigajie pe Dunare D. D. S.
G. (Donauer Dampf Schiffahrt Gesellschaft).
Nora. Ministru: Amiral Koslinsky.
Subsecretariatul de Stat pentru Marina
decide ca 8 slepuri, expropriate dela evrei, sa
fie puse la dispozijia Primei societaji de n.a-

vigajie pe Dunare D. D. S. G. (Donauer


9 Deeembrie

Dec. Nr. 246961

Min. Ed. Nat.


M. 0. Nr. 290

Dampf Schiffahrt Gesellschaft).


Nola. Ministru: Amiral Koslinsky.
Diplome le studenjilor evrei obtinute in
Germania si Italia, precum si in orice alts tarn,
nu vor putea fi echivalate decal conform art. 4

din D. L. Nr. 3438/940, referitor la situajia


evreilor din invajamtint (art. 4 si 5).
Nota. Ministru: Traian Braileanu.
51446 - 7

97
www.dacoromanica.ro

24 Decembrie
Dec. Nr. 67794
Min. Mimed
M. 0. Nr. 303

Se suspends inregistrarea oon.tractelor de


ucenicie ale ucenicilor evrei, anulandu-se cele
facute dupa 16 Noembrie 1940.
Nola. Ministru: V. Iascinsky.

24 Decembrie
Dec. Nr. 64504
Min. Munch
M. 0. Nr. 303

Se suspends eliberarea si preschimbarea


titlurilor de capacitate profesionala mesterilor
9i lucratorilor evrei.
Nota. Ministru: V. Iascinsky.
Ainbele aceste decizii sunt date cu viola-

rea legilor in fiinta.


Se modifica art. 93 din legea burselor, cerandu-se ca prima condifiune pentru a fi numit
mijlocitor oficial, calitatea de roman, cu toate
drepturile politice 9i civile, adica se exclud
evreii din toate categoriile.

194(

10 Iannarie
L Nr. 19
D. L Nr. 33
M. O. Nr. S
15 Ianunrie
L. Nr. 34

In cadrul recensamantului general al Ro-

maniei pe 1941, se organizeaza un recensa-

D. L Nr. 67
M. 0. Nr. 12

mant special al evreilor (art. 2) cu colaborarea


supravegherea Miscarii Legionare (art. 4),
pentru lucrarile cu caracter special, putandu-se
angaja exper(i straini (art. 11).
pi

19 lenunrie

L Nr. 50

D. L Nr. 121
M. 0. Nr. 16
Desfiintarea Comisarilor de rominizare

Se desfiinteaza comisarii de romanizare


1) interzicandu-se intreprinderilor unde
acestia an existat, orice acte de de dispozifie
ca: cumparari si vanzari de imobile, constituiri
de drepturi reale, desfiinfarea intreprinderii,
contracte de asigurare pe viata, constituiri de
rente viagere, locafiunea fondului de comerf,
transactiune, compromis, renuntari si recunoauteri de drepturi, renuntari la succesiuni sau
legate, inchirieri sau arendari pe mai mult de 5
farce autorizarea
ani, reinnoiri de contracte
Ministerului Economiei Nationale (art. 2), cele
facute farce autorizare declarandu-se nule
(art.

(art. 4).

98
www.dacoromanica.ro

21 Ianuarie
L. Nr. 54
D. L Nr. 132
M. 0. Nr. 17
Regulamentul
Statului
Mili tar

Obligatiunile premilitare si militare ale


celor scosi din armata se transforms in obligatiuni fiscale si obligatiuni de munch. de folds
obstesc.

Sunt supusi obligatiunilor fiscale toti


evreii arittati in Statutul juridic, indiferent de
categorie, inclusiv cei improprii .i exclusi, scuurea acordandu-se numai pentru cei proveniti
din activitate (art. 2).
Obligafiunile fiscale se cumuleazh cu cele
de munch de folds obstesc, cei rechizitionati in
intreprind,eri nefiind scutiti de ele. Se scad to-

tusi pentru timpul cat sunt utilizafi, in epoca


concentrarilor prelungite, mobilizare si rhzboiu,

numai cand sunt retinuti efectiv in acest stop


(art. 3).

Taxele sunt: intre 18-21 ani, Lei 6.000


anual, datorate de tartar $i phrinti; intre 21-24
ani, Lei 5.000 anual fix si 30% din impozitele
directe ale veniturilor tanhrului, phrintilor $i

sofiei; intre 24-41 ani Lei 3.000 fix si 20%


din impozitele directe ale veniturilor sale si
ale sofiei; intre 41-50 ani, 15% din impozitele directe ale veniturilor sale si ale sofiei
(art. 4). Toate taxele se majoreazh cu 50% in
caz de mobilizare si se dubleaza in timp de rhzboiu (art. 5).

Nu se pot acorda suspendhri si esalonhri


pentru aceste debite (art. 15), ele transformandu-se dupes 6 lath in obligatiuni de munch de
folds obstesc, cu exceptarea celor improprii.
In temeiul acestei legi un tanZir intre 2124 ani avand un venit brut anual de lei 250.000,

plhtea 40.716 lei impozit militar, in afarh de


67.860 lei impozit, adica." in total 108.576.

Un comerciant cu un venit de 1.000.000


lei anual, plhtea 415.392 lei impozit si supra
cots plus 249.235 lei taxe militare proprotionale.

99
www.dacoromanica.ro

CRONOLOGIA ISTORICA

prigonitoare, luate pe cale administrative,


de catre autoritati inferioare: prefecturi, primarii, chesMasuri

turi de politie, autoritati militare, autoritati fiscale,


colegii profesionale, etc., precum si masuri de fapt :
abuzuri, arestari, maltratdri, omoruri, confiscari, rechizitii, jafuri, izgoniri savarsite de aparatul administrativ
si Miscarea Legionary prin diversele sale organizatii:
Ajutorul Legionar, cuiburi legionare, politie legionary,
Corpul Muncitoresc Legionar etc., dela 6 Septemvrie 1940
21 Ianuarie 1941

www.dacoromanica.ro

1. 6 Septemvrie 1940.

Regele Carol al II-lea abdica dela Tronul Romaniei *i incredinteaza Generalului Ion Antonescu, conducerea Statului, aeordandu-i puteri dictatoriale.
2. 6 Septemvrie 1940.

Consiliul Baroului Ilfov procedeaza la examinarea actelor


depuse de avocatii evrei i decide radierea cu efect imediat a acelora cari n'ar fi intrunind conditiunile prevazute de Statutul Juridic al evreilor, pentru a fi mentinuti in. Corpul Avocatilor.
Note.
Cercetarea este superficiala i extrem de severe,
acordandu-se cu multa parcimonie dreptul de continuare a exer-

citarii profesiunei.
3. 7 Septemvrie 1940.

Baroul Ilfov izgonete un al doilea lot de avocati evrei.


4. 10 Septemvrie 1940.
Baroul Ilfov izgonete un al treilea lot de avocati evrei.
5. 11 Septemvrie 1940.
Un comunicat al Preidentiei Consiliului de Minitrii anuntii.

ca in tare s'au intamplat incidente farce importanta de altfel, ca


urmare a schimbarei de regim".
6. 11 Septemvrie 1940.
Baroul Ilfov izgonete un al patrulea lot de avocati evrei.
7. 12 Septemvrie 1940.
Baroul Ilfov izgonete un al cincilea lot de avocati evrei.
8. 13 Septemvrie 1940.

Baroul Ilfov izgonete ultimul lot de avocati evrei.


Din totalitatea avocatilor evrei de 1.479, an pastrat exercitiul profesiunei numai 177 avocati.
103
www.dacoromanica.ro

9. 13 Septemvrie 1940.
Asociatia General a Inginerilor Romani, radiaza o parte

din membrii sai evrei, farce a mai face vreo distinctiune potrivit crirteriilor sau categoriilor prevazute de Statutul Juridic al
evreilor.
Nota.

Ziarul Timpul" anunfand aceasta, adauga ca va


urma un al doilea lot de radiati, astfel ca A. G. I. R. va reusi sa
curefe cadrele sale de evrei.
GG

10. 14 Septemvrie 1940.


Ministerul Economiei Nationale ordona tuturor burselor din

tars, sa verifice situafia evreilor ce ocupa funcfiile de agenti sau


mijlocitori in comitetul bursei, indepartand pe cei ce nu indeplinese conditiunile cerute de Statutul Juridic al evreilor.
11. 14 Septemvrie 1940.
Generalul Antonescu numeste membrii guvernului sau.
Afars de conducalorii departamentelor economice (Finante,

Economie Nationale si Agricultura) can sunt oam.eni de increden ai Generalului, tofi ceilalfi ministrii sunt legionari.
12. 14 Septemvrie 1940.
La Ca larasi (Ialomif a), organizatia legionary afiseaza cu forta,

pe vitrinele si usile magazinelor evreesti, placarde imprimate cu


inscriptia MAGAZIN JIDOVESC".
13. 14 Septemvrie 1940.

Generalul Antonescu, Conducatorul Statultki, primeste in


audienta pe d-rul W. Filderman, Presedintele Federatiei Uniunilor de Comunitati Evreesti. In timpul discufiunilor, scuza violenfele legionare din primele zile, aratandu-le ca manifestari romanlice ale unui tineret inabusit", ordona suspendarea unor masuri
abuzive (Decizia de desfiinfare a cultului mozaic si placardarea
inscriptiilor Magazin jidovesc") si cere populafiei evreesti sal continue activitatea. Intr'o adres'a trimisa Federatiei Uniunilor de
Comunitati Evre*i ca urmare a acestei audienfe (No. 44 C. C. din
18 Sept.) Generalul spune textual: Asigur pe D-1 Filderman ca

data coreligionarii D-sale nu vor sabota pe fats si din culise


regimul, nici pe planul politic, nioi pe planul economic, populatia
evreeasca nu va avea nimic de suferit. Cuva.'ntul Generalului Antonescu este cuvant".
104
www.dacoromanica.ro

14. 17 Septemvrie 1940.

Ministerul Educafiei Nationale interzice institutiunilor pendinte de acest departament, precum i tuturor elevilor, sa-si procure fur-nituri i rechizite scolare si de birou, dela Intreprinderile evreesti. Totodata dispune anularea contractelor in curs.
Nora.
Ministru: Traian Braileanu.
15. 20 Septemvrie 1940.
Se numesc prefecfi in toata Para, alesi exclusiv dintre legionari.

16. 20 Septemvrie 1940.

Federafia Sporturilor anuleaza permisele de intrare pe arenele sportive, ale ziaristilor evrei.
17. 21 Septemvrie 1940.

Casa Asigurarilor Sociale inlatura pe furnizorii sai evrei.


18. 21 Septemvrie 1940.
Opera Romans elimina intregul salt personal evreesc.
19. 25 Septemvrie 1940.

Comitetul Sindicatului Ziaristilor exclude pe tofi membrii


evrei ai sindicatului.
20. 27 Septemvrie 1940.

Ministerul Agriculturii comunica ca nici o vanzare de ferenuri rurale evreesti nu va fi valabila, data nu va fi supusa in prealabil avizului acestui departament, pentru exercitarea dreptului
de preempfiune.
Nola.
Masura este ordonata pentru a nu se putea instraina

din aceste terenuri, Inaintea aparitiei legii de expropriere, care


e in curs de elaborare.
21. 27 Septemvrie 1940.
Uniunea Ziaristilor profesionisti elimina pe tofi membrii sai
evrei.

22. 27 Septemvrie 1940.


Un comunicat al Ministerului de Interne_anunta intre allele:

Se atrage atenfiunea tuturor ca actele abuzive cari s'au


comis zilele acestea, au fost puse la tale de elemente strain de
mi1carea legionara, pentru a compromite actiunea de ordine $i
indreptare, intreprinsa de guvern".
105
www.dacoromanica.ro

23. 29 Septemvrie 1940.


Consiliul Uniunei Sfaturilor Negustoreti hotarkte omoge-

nizarea conducerii cu elemente romane i incadrarea in Statul


Legionar.
Nora.
evreilor.

Omogenizarea conducerii", inseamna exciuderea

24. 30 Septemvrie 1940.

Intr'un interview acordat ziarului Italian Stampa" Generalul Ion Antonescu, Conducatorul Statului, declara ca inarmat
cu experienta guvernului Goga, va inlocui incetul cu incetul"
pe evrei cu roma.ni, incepand cu evreii veniti in Cara dupa 1913 i

numai dupa inlaturarea acestora va incepe substituirea celorlalti


care se va face tot incetul cu incetul ". Substituirea se va face
cu legionari, cari intre timp se vor pregati.
Interviewul se sf'arete cu declaratia ca evreii vor putea
trai in Romania, dar nu vor putea fi beneficiarii resurselor i
bogatiilor tarii".
25. Septemvrie 1940.

La Piatra Neamt, autoritatile nu ingaduie nici o inhumare


in cimitirul evreesc, pans ce nu se pliite0e o sums de bani pentru
Ajutorul Legionar".
.26. Septemvrie 1940.

Politia legionary din Buzau aresteaza o seamy de tineri evrei


sioniti, in varsta de 16-20 ani. Toti sunt chinuiti pentru a li se
smulge marturisirea ca ar fi comuniti.
27. Septemvrie 1940.

40 fruntai evrei din Arad sunt arestati i numai o parte din

ei sunt eliberati a doua zi, iar ceilalti sunt mentinuti in arest


cateva zile fara motiv.
28. Septemvrie 1940.

In diferite orae (Buzau, Ramnicul-Sarat, Roman, Urziceni


etc.) comerciantii evrei sunt obligati, sub amenintarea de devastare, sa lipeasca afire cu text ostil i jignitor, pe vitrinele magazinelor.
29. Septemvrie 1940.

Echipe de legionari patruleaza in fata magazinelor evreeti


din Buzau Si impiedica cumparatorii cretini de a intra. Cei ce
reursc a pa'trunde in vreun magazin, sunt izgoniti cu forta.
106
www.dacoromanica.ro

30. Septemvrie 1940.

La Iasi teroarea legionary impotriva evreilor se deslantuie


din primele zile ale regimului. Sute de evrei sunt arestati si chi nuiti in beciurile politiei legionare, sub motive imaginare sau in
urma inscenarilor.
31. Septemvrie 1940.

Facultatea de Medicina din Bucuresti interzice Inscrierea


studentilor evrei de orice categorie.
32. Septemvrie 1940.

Un grup de evrei din Buzau cari rosteau rugaciunile in sinagoga, sunt perchezitionati i jefuiti de o echipa de legionari gi
retinuti apoi toala noaptea, pans la ora 8 dimineata.
33. Septemvrie 1940.

O seams de temple i sinagogi din Capita la i provincie, sunt

inchise in mod arbitrar de diverse autoritali. Ministerul Internelor promite redeschiderea lor.
34. 1 Octomvrie 1940.

Consiliul de Ministri hotaraste ca avocatii evrei famasi in


barouri, nu vor mai putea pleda deca't procesele coreligionarilor
lor.

35. 4 Octomvrie 1940.


Comitetul de conducere al Societatii Scriitorilor Romani decide eliminarea din sanul societatii, a tuturor scriitorilor evrei.
36. 4 Octomvrie 1940.
lor,

Consiliul de Ministri hotaraste a se retrage tuturor evreititlul de Funnizori ai Curtiii Regale". Pe viitor aceasta

,,onoare" se va acorda numai comerciantilor crestini.


37. 4 Octomvrie 1940.

Consiliul de Ministrii hotaraste ca toti evreii intrati clandestin in -taxa in ultimii 5 ani, sa piece in termen de 2 luni.
Cei ce nu vor pleca vor fi internati in lagare ce se pregatesc

in acest scop si in cari vor fi intretinuti cu mijloace proprii sau


de Comunitatea Evreeasca, statul neavand bani disponibili pentru asemenea cheltueli".
107
www.dacoromanica.ro

38. 5 Octomvrie 1940.

Bursa de efecte, actiuni i schimb din Bucuresti hotaraste


revocarea agenfilor oficiali de schimb evrei: Achille Saraga, fancu
Focsaner, I. Cociu Eskenasy, Sebastian Wechsler si Sigmund
Schumann.
39. 5 Octomvrie 1940.

Un nou comunicat semnat de Conducatorul Statului, arata


stares, de ameninfare permanents in care se gaseste populafia
evreeasca. Textual, comunicatul spune, intre allele:

Uncle elemente imbricate clandestin in camase verde si


allele cu false tocuri de ziaristi la ureche, merg din cases in cases
si din intreprindere in Intreprindere, in Capita la si in Para, pentru a
ameninta, a teroriza si a stoarce bani ".

Mai departe comunicatul infiereaza pe cei cari incearca


sa profite, in interes personal, prin santai si prin amenincari, de o
situafie care este evident Inca turbure, pe urma rasturnarilor totale
care s'au produs in ultima vreme si a masurilor de repunerea Natiei noastre in, drepturile ei naturale, pe care nu trebue sa le piarda
niciodata.

Sa nu se pripeasca nimeni si sa fie tofi siguri ca Generalul


Antonescu, va infaptui aceasta mare si dreapta opera. romaneasca".
Nora.

Drepturile naturale ale Nafiei" asa cum le inte-

legea Antonescu, erau bunurile evreilor.


40. 6 Octomvrie 1940.

Sindicatul Ziaristilor din Bucovina elimina membrii evrei.


41. 7 Octomvrie 1940.
Asociafia Electricienilor Autorizati din Bucuresti elimina
membrii evrei.
42. 10 Octomvrie 1940.
Adunarea Genera la a Medicilor Stomatologi exclude din asociatie membrii sai evrei.

43. 10 Octomvrie 1940.


Asociafia Genera la a Inginerilor Romani (A. G. I. R.), exclude restul de membrii evrei.
44. 10 Octomvrie 1940.
Asociafia, Antreprenorilor de Lticrari Pub lice si Particulare
hotaraste eliminarea membrilor evrei.
108

www.dacoromanica.ro

45. 11 Octomvrie 1940.

Directia Penitenciarelor interzice evreilor de a mai depune


oferte sau a participa la licitafii.
46. 11 Octomvrie 1940.

Primaria Municipiului Bucuresti hotaraste anularea formelor de adjudecare ale compartimentelor detinute de evrei in halele si piefele municipiului.
47. 11 Octomvrie 1940.
Societatea Arhitectilor Romani, intrunindu-se pentru a serba
jubileul de 50 ani de existents, hotaraste eliminarea din societate
a arhitectilor evrei.
48. 11 Octomvrie 1940.

Prefectul judefului Campulung ordona ridicarea autorizatiilor de funcfionare si inchiderea magazinelor proprietatea
evreilor Jacob Apter, Solomon Rosenberg, Nustim Katz, Marcus
Werner, Marcus Altschuler i David Ellenbogen, pe raotiv ca,' in
ziva de 5 Octombrie (Ro Hasana) in timpul rugaciunii de pomenire a morfilor, an inchis magazinele pe timp de un teas, pentru
a merge la sinagoga.
In ziva urmatoare, 12 Octombrie (Ion-Kipur), se pornete o
acfiune de teroare salbatica, din iniftiativa comandantului legionar

Vistic Erhan, cu concursul autoritatilor, in frunte cu prefectul


Av. Cristea Russu si comandantul garnizoanei, Col. Mociulski.
In fa4a locuinfelor evreesti sunt postate sentinele din garnizoana locals, la adapastul carora, bande amestecate, formate din
funcfionari ai chesturii de politie si membrii ai Miscarii Legionare,
aresteaza, chinuesc si jefuese populafia evreeasca. 0 mare parte

din averea casnica, a fost incarcata in carute si transpartata la


,,Casa Verde", sediul legionar. Printre allele a fost jefuita si distrusa, biblioteca
deosebit de pretioasa
a Rabinului Moses
Iosif Rubin. Rabinul insusi
dupa ce a fost chinuit in templu,
pentru a i se smulge o declarafie prin care sa recunoasca ca a ascuns

in sinagoga dinamita pregatita pentru atentate


a fost plimbat
intre sentinele cu revolverele intinse, prin tot orasul, iar apoi a
fost inhannat impreuna cu fiul sau la una din carutele ce transportau avutul sau furat.
Sinagogile orasului au fost predate de toate podoabele de prof.

109
www.dacoromanica.ro

49. 12 Octomvrie 1940.


0 parte a cimitirului evreesc din Sos. Giurgiului din Bucuresti, este declarata expropriate de un delegat al Mithisterului Economiei Nationale, care a incuia.t poarta si a lust cu sine cheia.
50. 12 Octomvrie 1940.
Sindicatul 'Artelor Frumoase exclude pictorii i culptorii
evrei sau cei casatoriti cu evrei.
51. 12 Octomvrie 1940.
Societatea Romans de Oto-Rino-Laringologie exclude pe
membrii sai evrei.
52. 13 Octomvrie 1940.

In portul Braila au fost declarate blocate marl can.titati de


marfuri ale cerealistilor evrei.
53. 13 Octomvrie 1940.
Primaria Municipiului Bucuresti ordona Uniunei Comunita- -

filor Evreesti din Vechiul Regat si Uniunii Comunitatilor de rit


spaniol, sa evacueze de indata cimitirele din str. Sevastopol, B-dul
Filantropia si SeTban-Voda-Bellu.
54. 15 Octomvrie 1940.

Presedintele Comunitatii Evreilor din Sibiu Alfred Fe liter


este ridicat de o bands de legionari si condus in Dumbrave (o
p5.durice de langa oras), unde e batut si maltratat, iar apoi silit
sa semneze o declaratie de demisie din conducerea Comunitatii.
Declaratii similare de demisie au fost obligati s i dea si VicePresedintele Dr. Neumann si Presedintele girant Dr. Matyas Lazar.

Acesta din urma a fost mai intai batut chiar in locuinta sa de o


bands de legionari condusi de croitorul
55. 16 Octomvrie 1940.
Se anunta ea autorizatille antreprenorilor evrei de cinematografe cari expire la 26 Octombrie 1940, nu vor mai fi reinoite.
56. 17 Octomvrie 1940.
Ministerul Finantelor retrage avantagiile vamale unor intreprinderi evreesti.
57. 17 Octomvrie 1940.
Ministerul Educatiei Nationale a intervenit la Ministerul Eco-

nomiei Nationale pentru ca acesta din urma sa oblige librariile


evreesti s5-i schimbe emblemele si firmele, urmand a se mentions
numai numele proprietarului si feint comertului.

110
www.dacoromanica.ro

58. 17 Octomvrie 1940.


Asociatia, Genera lg a Chimistilor din Romania exclude pe
membrii sgi evrei.
59. 18 Octomvrie 1940.
0 echipg' de legionari se prezintg la Comunitatea Evreeascg
din Targul Bucecea, de unde is cheile localului scolii, declarand

cg deacum inainte ei sunt stgpanii acestui imobil.


60. 18 Octomvrie 1940.

Agresiunile legionare se intefesc si devin din ce in ce mai


violente. La Bucuresti cele mai multe se petrec, cu prilejul perchezifiilor pentru cAutarea de alimente. 0 asemenea perchezitie
s'a 'Aleut la comerciantul Simon Bick din str. Ceau Radu Nr. 2.
de unde o echipg de legionari a ridicat:
1.257.000 lei

11/2 lirg sterling


350 fr. frs.
Diverse monede metalice franceze.
100 actiuni Letea

O cutie au bijuterii de valoare


Un brevet de decoratie
Certificat de inregistrarea firmei comerciale
O ladg cu 25 Kg. zahgr.
2 saci cu 140 Kg. Ling
Dupg raptuirea jafului, victima a fost adusg la polifie, pentru
a fi cercetate urmgloarele chestiuni:
a) Unde a ingropat 25.000 lire sterline?
b) Din ce organizafie comunistg face parte?

c) De ce a ofensat legionarii, spunandu-le betivi?


La Prefecturg a fost chinuit in mod ingrozitor vreme de 3
zile. Tinut mereu cu capul in jos i picioarele in sus, a fost blitut
atat de crunt, incat 1a examinarea medicalg facutg. de d-rul Vasile
Budu la 21 Octombrie, prezenta:
Echimoze violacee a ambelor orbite si a regiunei faciale si
temporale stangi, contuzii 5t echimozg inting pe ambele brate $i
antebrate si pe articulatia metacarpiani, contuzie si echimozg intinsa a regiunei scapulo-humeralg dorsalg stand. Membrele inferioare echimozate, articulafiile si gambele cu echimoze multiple.
picior propriu zis tumefiat. Toate leziunile, echimozele, tumefieri
si oedeme, sunt cauzate prin lovire cu un corp contondent".
111

www.dacoromanica.ro

La Prefecture a mai fost jefuit de 25.000 lei ce avea cu sine,


dar la eliberare, la, 20 Octombrie au fast restituite sotiei sale, urmatoarele obiecte: 1 piepten, 1 creion, 1 cravats, carnetul de identitate si livretul militar.
61. 18 Octomvrie 1940.
Incepe teroarea legionary la Alba-Iulia. Un nuniar de 35 evrei,

fruntasi ai orasului, sunt adusi noaptea la chestura politiei, unde


sunt luati in primire de o bandy compusa din chestorul Traian
Hanu, inspectorul legionar Ghinibasanu, gardianul Margineanu
Ion si legionarul Cretu Ion. Toti au fost batuti si maltratati salbatec. Cu deosebita cruzime au fost chinuiti Gluck Andrei si batranul si bogatul comerciant Ferdinand Fuchs, proprietarul celei
mai importante intreprinderi de comert de textile din Ardeal.
Cand banditii au crezut da acesta e epuizat, i-au cerut sa semneze
un act al Carui continut nu-I cunotea. Batranul a refuzat. A fost
chinuit din nou in special de Ghimbasanu care in batiocura i-a
desenat cu creion chimic pe chelie semnul garzii de fier.
Batranul a cazut lesinat si cand s'a trezit istovit, in fata noilor amenintari, a semnat hairtia pe care i-au infatisat-o &ilea shi.
A fost eliberat dar a ramas 'intuit patului pe urma suferintelor
indurate. A aflat atunci ca actul semnat era o renuntare la intreaga sa avere.
62. 20 Octomvrie

1940.

Comerciantii evrei din Sibiu sunt obligati sa placardeze pe


usile si vitrinele magazinelor, inscriptia: Pravalie jidoveascr.
63. 21 Octomvrie

194th

Po litia legionary opereaza o perchezitie la fabrics. textile


Philip 'Birmann & Co., proprietatea Presedintelui Comunitratii
Evreilor din Bucuresti. Gasind cu prilejul acesta un vagon de zahar destinat aprovizionarii lucratorilor, confisca intreaga cantitate, care apoi este distribuita in f elul urrator: 2380 kg. pentru lucratorii fabricei si 7420 kg. pentru Ajutorul Legionar".
64. 21 Octomvrie

1940.

0 echipa de legionari perchezitioneaza pe evreii din gara


Vaslui, inainte de trecerea trenului. La tana'rul lancu Menahim,
care insotea pe fatal sau, mare negustor de vite, se gaseste suma
de 450.000 lei. Amandoi sunt arestati si condusi la politia legionary, unde victimele si banii sunt predati sefului politiei Gheorghescu asistat de legionarii Voitinovici, Stefanescu, Tiglea, Pa112
www.dacoromanica.ro

vlov Richard si Pivniceru. Fiul este eliberat iar fatal cercetat


asupra provenienfei celor... 250.000 lei.
Batranul refuzand sa cads in curses si sa se lase jefuit de ju-

matate din bani,"a fost batut intai in biroul politiei si apoi in


pivnita.

A doua zi batranul, cu toate chinurile indurate, continua sa


reziste. Atunci a fost din nou arestat fiul, dupes ce au fost strecu-

rate, intre bagaje, manifeste comuniste Catre tarani si proletari". Chinuit la randul sau ceasuri intregi, intre lovituri de
pumn si ciomag, tanarul Menahim accepts sa declare tot ce i se

cere. Sub dictatul legionarilor numeste pe colegii sai de class, ca


autori ai manifestelor.
Sunt arestati in miez de noapte: Zighi Segall, Friedman Josef,
Weintraub Solomon, Silbernzan Ficu, Flis Adolf, Candel Alfred,
Cahane Saie i Simon Gold. TO acestia sunt chinuifi timp de 5
zile, cu mijloace ingrozitoare: bataie, smulgerea parului din cap,
strivirea cjegetelor intre doua usi etc. In special au fost maltratafi
in ziva de 24 Octombrie cand legionarii s'au intors dela cimitir,
unde si-au facut o sarbatoare, deshumand cateva cadavre de legionari executati, in urma cu un an din ordinul guvernului. Setea de razbunare i-a facut sa loveasca atat de salbatec, incest una
din victime, Z. Segall, disperat
deschis vinele dela maini cu
o lama de ras.
65. 22 Octomvrie 1940.
In urma unui Consiliu de Ministri, se publics un comunicat

cu privire la o seams de reclamafiuni adresate Guvernului de


dare Federafia Uniunilor de Comunitati Evreesti. Comunicatul
cuprinde textual urmatoarele:
S'a constatat Ca s'au facut Guvernului numeroase reclamatiuni cari an fost gasite neadevarate".

Astfel Presedintele Federafiei Uniunilor de Comunitati


Evreesti din tara, dl. Dr. W. Filderman a reclamat ca la PiatraNeamf nu se des voie sa se inmormanteze nici un evreu papa nu
se platesc taxe in folosul miscarii legionare".
Rabinul-sef din Piatra -Neamf si Presedintele Comunitatii

Evreilor locale au dat declarafii in scris ca afirmafia nu este

adevaratr.
DI. Filderman a mai reclamat ca la _Negresti (Vaslui), au
fost sigilate magazii de cereale ale comercianfilor evrei".
S'au facut cercetari si s'a constatat ca au fost blocate conform legii numai cerealele provenind de pe mosiile expropriate.
31436 - 8

113

www.dacoromanica.ro

Dealtfel toti au dreptul legal" de a face contestatie in fata jus-

tifier
Jot Dl. Filderman a mai reclamat ca la RaducAneni (Fah
ciu) au fost inchise magazinele evreeti i aceasta afirmafie este
inexacta".
S'a hotarit ea pe viitor toti care fac reclamafiuni de aceasta
natura sA fie dusi impreuna cu organele anchetatoare la fata locului i daca se va constata netemeinicia reclamafiei, sa fie trimii in judecata pentru raspandire de stiri false si tendentioase".
Nola.
Comunicatul constitue faspunsul la 33 reclamafiuni
adresate Guvernului de F. U. C. E. Decd, 30 din ele au fost gasite
exacte, dar nu s'a luat nici o masura de indreptare.
In ceea ce privete cele 3 reclamafiuni menfionate in corounicat, eercetarile ulterioare ale F. U. C. E. au dovedit ca faptele
erau exacte.
Declarafiile scrise ale conducatorilor evrei au fost luate
prin amenintari 5i teroare. Sistemul teroarei pentru obtinerea de
declarafii scrise a fost dealtfel utilizat tot timpul regimului legionar. Asa bunaoara la Orastie insui Prefectul judefului Hunedoara a venit sa cearla evreilor batuti, maltratati i jefuiti,
declarafii ea nu au a se plange de nimic. La Bueureti, Prefectul
judefului llfov, delegat de forul legionar, sa ancheteze o serie de
reclamafiuni ale F. U. C. E. adresate Conducatorului Statului,
a cerut declarafii de retraegre a plangerilor insusi Presedintelui
F. U. C. E. i Secretarului General. Fapte similare sunt confirmate
chiar de Generalul Antonescu (.,Pe marginea prapastier vol. I.
pag. 224).

66. 23 Octomvrie 1940.

Ministerul Finanfelor dispune anularea brevetelor de bauturi spirtoase, aparfinand evreilor, indiferent de categoria Sta
tului Juridic din care fac parte
67. 24 Octomvrie 1940.

Subsecretariatul de Stat al Presei i Propagandei, atrage


atentia bibliotecilor publice ca pans la aparitia legii privitoare
la nationalizarea i protectia imprimatului romanesc, este nevoie de a se opri folosirea sau consultarea lucrarilor datorite
autorilor evrei. Se anunfa chiar intocmirea unui tablou de autori
evrei ce va fi trimis tuturor bibliotecilor.
Nola.
Tabloul a fost intoemit ceva mai tarziu i afisarea
lui a fost obligatorie in locuri vizibile, nu numai la bibliotecile
publice, ci la toate librariile importante din Ora'.
114
www.dacoromanica.ro

68. 25 Octomvrie 1940.


Spiritul legionar se manifests violent i cu consecinte ingrijoratoare, in armata. Putinii evrei Inca neexclui din cadre, au de

indurat suferinte morale si fizice. Soldatii evrei sunt insultati i


batuti de superiori; ofiterii evrei se vad persecutarti de superiori,
dispretuiti de camarazii egali in grad .5i insultati de subalterni i
chiar de soldati cari nisi nu-i mai salutes. La Urziceni-Ialomita,
soldatii dinteun pluton de graniceri comandat de un sublocotenent
evreu, instigati de un legionar in camae verde, ce trecea pe osea,
se rasvratesc Impotriva ofiterului pe care-1 ataca pe la spate. Sub
puterea loviturilor, ofiterul cade gramada. Este ridicat de soldati
cari i1 leaga strains cu o franghie siL inchid intro magazie. In
aceiai noapte, jumatate din efectivul plutonului, a dezertat. Raportand comandantului de companie, ofiterul evreu s'a vazut la

randul sau raportat comandantului de regiment ca prin propaganda comunista, a indemnat soldatii din plutonul sau sa dezerteze".

69. 26 Octomvrie 1940.

Politia legionary din Bar lad aresteaza i trimite la Vaslui


pe Lica Granberg, Ricu Dressner, Ficu HerKooici, Fratii Dodel
i fetita Mimi Horodniceanu, deoarece au fost identificati pe o
fotografie gasita la unul din elevii arestati cu 5 Tile in urma. Ei
sunt chinuiti in acela mod ca i camarazii for din Vaslui de catre
comisarii. Vizitiu i Constantinescu, pentru a li se smulge declaratii de participare la actiuni comuniste.
Notes.
Chinurile acestor 15 tineri s'au sfarit abia la 19
Decemvrie, cand au fost judecati de Curtea Martiala din Galati
i achitati in unanimitate.
710. 26 Octomvrie 1940.

Asociatia de Turism Romania Pitoreasca" elimina pe membrii evrei.


71. 27 Octomvrie 1940.
Mare le Stat Major comunicla ca evreii de orice categorie ce

urmau sa fie incorporati cu contingentul 1941, vor fi lasati la


vatra, fiind exclui dela serviciul militar.
72. 29 Octomvrie 1940.

Chestorul Politiei Arad, Dr. Preda, ordona Inchiderea celor 6 tipografii evreeti: Eugen Lefkooits, Samuel Reisman, Lu115

www.dacoromanica.ro

dooic Bloch, Adalbert Reiner, Maxim Kallai i Kain ljac i cere


proprietarilor sa predea instalatiile catre legionarul Ing. Matei.
Victimele reclamra prefectului care sfatuiete pe fiecare sa-si asocieze elemente crestine, ceea ce chestorul nu admite. Atelierele
raman inchise.
73. 29 Octomvrie 1940.
Legionarii evacueaza i ocupa imobilul proprietatea Comunitafii Spaniole din Bucuresti, Str. Negru Voda Nr. 3, precum

si multe alte localuri de scoli, institufii evreesti si case de rugaciuni din Bucuresti.
74. 29 Octomvrie 1940.

Legionarii Burada, Constantin Casiadi si Ioan Serghie se


prezinta la depozitul de cherestea Mates Simca Maier din comuna

Raurni (judetul Botoani), uncle dupa ce au batut pe vanzatord


A. Schwartz, au luat in primire depozitul pe numele miscarii le.
oionare".

75. 29 Octomvrie 1940.


Un batrain voialor evreu in varsta de 85 ani, Paul Leibovici

din Bucuresti str. Vultur Nr. 115, este prins de legionari in comuna Teisani, jud. Prahova, unde dupli ce este batut la Primarie
si dus in padure, unde este ameninfat cu sptuizuratoare, este jefuit de inarfuri cumpiarate prin sate (160 Kg. fasole si 30.000
nuci).

76. 29 Octomvrie 1940.

Polifia din Sibiu trimite tuturor evreilor somatii de evacuarea imediata a locuinfelor. Unele somatii sunt executate de indata (Aladar Stein, str. Trei Stejari Nr. 4).
177. 30 Octomvrie 1940.

Sfatul Negustoresc din Campina a hotarit ca in mijlocul


sau sa nu mai fie deck comercianfi romani crestini.
78. 30 Octomvrie 1940.

Breasla macelarilor din Alatorul Capita lei a hotarit excluderea angrosistilor evrei.

79. 30 Octomvrie 1940.

0 echipa de legionari compusti din legionarii Scuturici,


Doane *teranescu, Diaconu si Dragoiu, jefuiesc toate marfurile
116
www.dacoromanica.ro

din magazinul de haine al comerciantei Toni Zaharia din Corabia (jud. Romanati). Duper 2 zile jaful continua la celelalte doua
magazine evreesti din oral: Sarni Buton, comerciant de manufacture si Victor Pacovici, ceasornicar.
80. Octomvrie 1940.

0 echipa de legionari cornpusa din I. A. Chirculescu ajutor


de primar, Cocuta Sigmund, Ing. Popescu, directorul scoalei de
meserii, Sica Constantinescu, seful politiei legionare, Avanes Deceamian, armean supus turc, Panait Teologu, supus grec .i Fabian supus italian, silesc sub amenintarea revolverelor pe comerciantul Herman Naftuli Being las din Cerna-Voda, jud. Constanfa
sa le predea magazinul in care area marfuri de peste 2.000.000
lei, pentru suma de 20.000 iei.
Rezistand la inceput, Being las a fost batut, iar membrii familiei sale, barbati si femei, au fost tunsi. In cele din urma, la
capatul rezistenfei, a cedat si magazinul a fost imediat preluat
de banda de legionari, iar familia Being las a fost isgonit6 din
oral.
81. Octomvrie

1940.

Politia din Dorohoi rechizitioneaza samavolnic toate scolile evreesti din oral i anume: Scoala primara de baieti, koala
primara de fete si liceul tome-tic.
82. Octomvrie

1940.

Douasprezece familii evreesti de origins strainer, au fost expulzate si conduse la frontiers. Ungaria a refuzat primirea lor,
iar autoritatile romanesti au refuzat reprimirea, astfel ca oamenii

au ramas in camp, sub cerul liber, intre cele doua bariere, in


tara nimauui.
83. Octomvrie

1940.

Din ordinul Legiunilor de jandarmi se procedeaza in diverse


colfuri de tara la inventarierea, ha uneori chiar la sechestrarea
bunurilor mobile evreesti.
84. Octomvrie

1940.

Tofi evreii, proprietari sau chiriasi, domiciliafi in cartiere


din Bucuresti, declarate zone militare, cunt incunostiintati ca trebue sa evacueze locuinfele.
117
www.dacoromanica.ro

85. Octomvrie 1940.

Agronomul Primariei Bacau, impreuna cu mai multi functionari, au arat ni insamantat in cimitirul evreesc, locul destinal
inhum'arilor.
86. Octomvrie 1940.
Catatoria evreilor pe &dile ferate, a devenit un adevZirat cal-

var. In trenuri sunt interogati, perthezitionati, jefuiti, batjocoriti sau molestati sub ochii organelor de paza sau control si une
on chiar de care acestia.
87. Octomvrie 1940.

La Iasi teroarea legionary continua. Intre altii au fost arestati fratii Lerner, proprietarii unei fabrici de sapun, de catre o
echipa condusla de legionarul Cristian, care a confiscat suma de
lei 4.500.000. Fabricantii au fost chinuiti pentru a renunta la
orice pretentii cu privire la aceasta suma.
88. Octomvrie 1940.

Legionarii au ridicat si distrus la Ploesti busturile ctitorilor


evrei de asezaininte culturale si filantropice, Mendel Predingher ni
Luca Moise.
89. 1 Noemvrie 1940.
Se incepe jefuirea intreprinderilor evreesti din Turda. Prima

victims este insusi Presedintele Comunitatii, Alexandru Princz,


al ca'rui depozit de vinuri ni licheruri din Piata Mihai Viteazul in valoare de peste 4.000.000 lei este luat cu forta de o
bands compusa din fratii Mitica si Ion Dancila, mars proprietari
din oral, Sunman, comisar al Garzii Financiare, Victor Moga ni
Pop Amos Horatie (carciumar, fost vizitiu) comandant legionar
al judetului. Intreprinderea este preluata fares nicio forma, bands
isgonind numai pe proprietar si schimband firmele.
'90. 1 Noemvrie 1940.
0 bands de 9 legionari asistata de notarul comunei si un Jan-

darm invadeaza pravalia evreului Maximilian Breuer din Beliu


(jud. Bihor) cerandu-i sa predea imediat intreprinderea cu marfurl in valoare de 1.800.000 lei pentru suma de 100.000 lei si amenintandu-1 ea de nu se va supune, va fi trecut peste granites chiar

in noaptea urmlatoare. Speriat evreul a cedat tofu' legionarilor


care i-au spus des ei stin ca suma nu reprezint6 valorea bunurilor
luate, ci numai din generozitate ii lass un miiloc de existents
pans cand vor fi isgoniti toti evreii din Ora.
118
www.dacoromanica.ro

Cu aceleasi mijloace a fost jefuit si comerciantul lszak Iuliu


din aceeasi comuna, de o casa in valoare de 400.000 lei.

Ambele bunuri au intrat in patrimoniul Cooperativei Bihor,


filiala Be liu, condusa de legionarul avocat Ilies Anton.
91. 2 Noemvrie 1940.

Incepe jefuirea intreprinderilori comerciale evreesti din Caracal. 0 bandy de indivizi din politia legionary se prezinta la magazinul de stole si haine al comerciantului Wolff Besen, in timp
ce acesta se afla concentrat la regimentul sau. Farce nicio forma

au ridicat marfa din pravalie impreuna cu casa de bani. Dupa


acela sisfem, au jefuit in zilele urmatoare pe tofi ceilalti comercianti evrei si anume: M. Barat (librarie), fratii Haber (depozit de
vinuri), Marcel Grunberg, Simon Schwa lb, I. Segall. Victimele au
fost apoi isgonite din oral.
92. 2 Noemvrie 1940.

Politia legionary din Bucuresti aresteaza pe stradii pe copilul Lucian Rosen in varsta de 15 ani 0.-1 conduce la Prefectura
Politiei. Dupa doua zile, Institutul Medico-Legal, preda familiei
cadavrul copilului stilapuns de gloanfe si oribil mutilat.
Nola.
Desbaterile procesului asasinatelor dela Jilava an
dovedit ca acest copil a fost arestat de ofierii de politie legionary
Gheorghe Cretu, Petre Grimalsky si Topliceanu Nicolae, sub
pretextul ca copilul ar fi fost vazut, lipind pe strada manifeste
cu caracter comunist. Magistratul-instructor a stabilit ea nici macar
acest lucru nu era adevarat. Tot magistratul-instructor constata ca
copilul a fost batuf peste faKi, peste corp si membre, cu un instrument de fortuel, alcatuit dintr'o feaysa din care ieseau trei arcuri

din ce in ce mai mici si care se sfarseau la capk cu o bila de


metal, care lovea puternic, crunt si rapid. Din cand in cand copilul, al ciirui corp sangera puternic dela crestet la picioare, era
scos do beciurile Prefecturii, pentru a fi spalat si inviorat, cu
scopul de a mai putea rezista torturilor la care era supus.
In cele din urmii copilul a fost strangulat, apoi asvarlit dela
etajul V. al Prefecturii Politiei Capitalei, intr'o marina ce stafiona
in strada i era condusa de un. ofifer de polifie legionary si transportat la Institutul Medico-Legal, de unde cadavrul a fost predat
familiei.

93. 2 Noemvrie 1940.


Comisarii de romanizare exercitd atributiunile for din ce

in ce mai abuziv. Terorizeaza pe patroni si functionari, instrai119


www.dacoromanica.ro

neaza sau fura bunurile intreprinderilor si cand nu mai au ce


fura pentru ei, flak pentru altii.
Asa de pilda, comisarul de romanizare la editura Giornei,
deed Comisariatului General al Refugiatilor din Basarabia si
Bucovina, 12 locuri de funcfionari .yi 1 loc de avocat.
94. 2 Noemvrie 1940.
O functionary din Bucuresti, Betty Schwartz, din B-dul Ma-

rasesti Nr. 93 este arestata pe strada de politia legionary si condusa la un cuib legionar, unde este batufa atat de cruet, ineat
a trebuit sa zaca 7 zile in spitalul Caritas" cu echimoze ale membrelor, ale regiunei fessiere, ale regiunei molare si palpebrale
stangi.
95. 3 Neemvrie 1940.

O unitate military rechizitioneaza samavolnic, localul scolii


evreesti din Odobeti.
96. 3 Noemvrie 1940.

Prin amenintari, maltratari si .teroare, o bandy de legionari


compusa din indivizii Teodosiu, Heber ling, V oitulescu, Malcov
i avocatul Sica Florescu au reusit sa sileasca pe evreii din Tarnu-Magurele, sa van& marfurile, magazinele, ba chiar si restul
avutului, inclusiv mobila din cases si irnbracilmintea. pe preturi derizorii de 5-10% din valoare. Cumplitlatorii au fost comerciantii
crestini locali. (De ex. Sebastian Craciunescu).
Victime: lancu Albert, A. Gologan, We Goldenberg, C. Niirenberg, M. Silberman, T. Segall, Haim Haimovici, Solomon Jacoby,
R. Aschendorf.

O parte din evrei au fost silifi sa paraseasca oraul.


97. 4 Noemvrie 1940.

O unitate military rechizitioneaza samavolnic coala primary a Comunitatii Evreilor din Buzau.
98. 5 Nottmvrie 1940.

Incepe jefuirea avutului evreilor din Urziceni (jud. Ialomita). ,Primul atacat este comerciantul de cherestea Sigmund
Kahane, caruia politia legionary ii ridica toti banii din cassa,
80.000 lei, pe care ii distribue imediat: 45.000 oamenilor de serviciu si 35.000 pentru Ajutorul Legionar". Apoi negustorul este
terorizat pentru a fi silit sa vanda depozitul. Infricosat vinde unui
cumparator ales de dansul, dar acesta nu e pe placul politiei legionare. Victima este ridicata dela Bucuresti, unde fugise intre
120
www.dacoromanica.ro

timp, dusa la 20 Noemvrie in padure i obligati sa taie lemne, iar


apoi silita grin teroare siii vanda depozitul si imobilul la un pref
fixat de legionari. Din pref s'a retinut 150.000 lei pentru Ajutorul Legionar", dar chitanta s'a emis pe numele cumplaratorului,
deoarece evreii nu sunt admisi, in aparenta, sa contribue la acesi
fond.

Toti ceilal f i comercianti evrei din oral: Lazar Solomooici, lu-

ster, Schapira, Ligi, Moscooici au fost pradati intro noapte de tot


avutul, de bande din politia legionara, care amenintand cu revolverele, au ridicat din magazine si locuinfe tot ce au gasit. Apoi
toti evreii au fost isgonifi din "oras, afara de un dentist care a
fost obligat sa ramana la dispozifia localnicilor. fiind singurul
dentist din toata regiunea.

99. 5 Noemvrie 1940.


Asociatia publicistilor romani elimina pe membrii sai evrei.
100. 5 Noemvrie 1940.

Chestorul Polifiei Arad, Dr. Preda, invita in biroul sau pe comercianfii evrei Scheer Elemer, Leibnicker Andrei i Szedelyi Ste-

fan, proprietarii hotelului si restaurantului Dacia" si le core sa


vanda intreprinderea for indivizilor Sere Dumitru, Pantos si
Cristescu, pe pref de 1.000.000 lei, deli acestia oferisera anterior
3.000.000 lei.

Fara de refuzul proprietarilor, chestorul insotit de 25 polltisti, face perchezifii atat in hotel cat si restaurant si la domicibile proprietarilor si dispune inchiderea i sigilarea localului.
Apoi aresteaza pe proprietari, pe cari ii tine inchi i timp de 5
zile, in frig si fa ria mancare. Epuizati.de suferinta, victimele cedeaza si pentru facerea actelor este adus notarul public Dr. Silvia Pascutiu, care la orele 2 noaptea, primeste la sediul legionar
consimtamantul vanzatorilor arestati. Pretul de 1.000.000 lei a
Post ref inut de notar pentru plata datoriilor, astfel ca proprietarii, deposedati de o avere de 4.000.000, nu au primit nici un ban.
101. 6 Noemvrie 1940.

Dupe ce pe toate intreprinderile evreesti din Orastie (jud.


Huniedoara), au fost placardate inscriptii cu textul: Atentiune!
Pravalie iidoveasca, Crestinii nu intrar; legionarii Olariu Ioan,
Terne Petru i Ciundarescu, insotiti de un garian public, au inchis
urmatoarele magazine: Ludwig Mahler, Griinfeld Simion, Manghel

Wilhelm, Nicolae Rosenfeld, Igner Samuile, Igner Desideria si


Benea Carol. Tuturor li d'a pus in vedere ca in termen de 15 zile
121

www.dacoromanica.ro

trebue sa vanda intreprinderile unui cumparator etnic roman, ba


chiar s'a precizat ca trebue sa vandal numai cumparatorilor legionari.
A doua zi organele de urmarire fiscala au sechestrat o parte
din marfuri pentru asigurarea platii impozitelor pe trimestrul...
Januarie-Martie 1941.

Toji locuitorii evrei din Orastie au lost somafi de o comisie legionara, ca 'Ana la 1 Decembrie 1940 sa paraseasca orasul.
Nora.

Rezultatul acestei actiuni a fost ca in intervalul

6-25 Noembrie, 8 din cei 14 comercianfi evrei din Orastie au van-

dut intreprinderile. Prava liile acestora au lost redeschise. Faptele fiind reclamate Direcfiunii Generale a Siguranfei Statului
de cratre Fed erafia Uniunilor de Comunitati Evreesti, s'a ordonat
o ancheta care a fost facuta la 25 Noembrie de &dire Prefectul
judefului, conducatorul din umbra al Intregei actiuni. Anchetatorul a dojenit pe evrei cia s'au plans la Bucuresti, a cerut tuturor
declarafiuni ca nu an nimic de reclamat si a smuls celor 6 neguMori care Inca nu an lichidat avutul, lagadueli, consemnate intr'un proces verbal, ca vor vinde totul imediat. Magazine le for
an ramas Inchise.
Para lel cu acfiunea de jaf a avutului comercial, polifia legionaia a confiscat toate aparatele de radio aflate in posesia
evreilor Albert Rubinftein, Ludwig Mahler, Griinfeld Simion si
Roth Desideriu.
102. 6 Nakemvrie 1940.

In preajma zilei aniversarii revolufiei sovietice, bande de


legionari sau de agenfi ai asa numitei Politii legionare" din Bucuresti, aresteaza in strada sute de evrei, cari condusi la Prefectura Polifiei sau la cuiburile legionare sunt batufi si chinuiti sal batec. Doua puncte dintre cele mai frecventate de evrei, devin
extrem de periculoase: Incrucisarea strazii Traian cu calea Dudesti si a strazilor Labirint si Cauzasi cu Ca lea Vacaresti.
Cateva exemple:
Josef Berconici, comerciant de cereale, Campul Mosi lor Nr. 24,

a lost ridicat de o bandt de legionari, pe Ca lea Mosilor, in momentul cand cobora din tramvai. Dus la sediul central legionar
din str. Roma, a fost batut pawl ce i s'a spart capul si s'au inflamat ochii. Apoi a fost trimis sub paza la Prefectura Polifiei, unde
a fost refinut 5 zile $i batut in ,fiecare zi. Dupa eliberare a zracut
122
www.dacoromanica.ro

10 zile in spitalul Iubirea de Oameni", avand: coatuzii pe fesse


si regiunea dorsda a coapselor, echimoze palpebrale".
Moise Schweitzer, lucrator tipograf din Parcul Berindei, Str.
G. No. 1, ridicat de o banda de legionari, care patrula pe Ca lea
Dudesti, a fost dus la Prefectura Politiei unde a fost batut crunt
incat, dupe ce a fost eliberat, a trebuit sa zaca. 6 zile in spitalul
Iubirea de Oameni", avand: echimoze i plagi contuze in regiunile fessiere
pe
fata dorsals a coapselor ssf gambelor
ambele membre superioare si la nivelul arcadei orbitale".
Luri Goldstein, student in medicine, Ca lea Dudesti Nr. 29.
Ridicat din casa de o banda de legionari a fost dus intai la un
cuib legionar instalat in str. Traian Nr. 1. Dupe o prima bataie,
s'a format aci un cionvoi de 100 evrei can, sub paza legionary, au
fost condusi la sediul central legionar din str. Roma, in celalalt
capat al orasului. Fara motiv i Med vreo invinuire, toti an fost
batufi i torturafi de dimineafa pans sears, cand au fost eliberafi.
Din cauza maltratarii suferite a zacut 9 zile la spitalul Iubirea de
Oameni" cu: echimoze 1i plagi contuze pe ambele fesse si
coapse

Leon Livadaru, comerciant din Str. Triumfului Nr. 15, a fost


ridicat de o patrula legionary, pe Ca lea Dudesti i dus la un cuib
legionar pe langa Foisorul de Foe de unde apoi a lost transpor-

tat la sediul legionar din Str. Roma, intro saki de torture in


care se aflau peste 100 de evrei can erau incontinuu batuti. A
fost finut vreme de 27 ore, in permanenta in aceeasi pozifie: in

picioare cu fata la perete, primind din cand in cand lovituri


unde se nimerea.
Jean Iscovescu, copil de 16 ani din Ca lea Dudesti Nr. 215,
a fost ridicat la miezul noptii din casa parintilor sai de o band5
legionary, care 1-a dus la Prefectura Politiei, unde a fost retinut
i batut limp de 10 zile, pentru a declara ca este comunist.

Marcu Fruchtman, electrician, Parcul Mica Str. A Nr. 12,


a fost arestat pe str. Carol de o banda de 7 legionari, can 1-au
dus la Prefectura Politiei unde a fost batut atat de crunt, incar
a zacut la spitalul Caritas" 5 zile cu: abces in regiunea posterioarq a antebratului drept, deschis spontan, escoriatii ale gambelor, echimoze ale fesselor i coapselor".
Marcus David, negustor ambulant, Str. Foisor Nr. 23, a fost

ridicat din strada pe motiv ca autorizatia de ambulant ar fi in


123
www.dacoromanica.ro

neregula. Condus intai la Primaria Sec. III Albasrtu, a fost inchis


impreuna cu inch vreo 30 evrei, apoi cu tofu au fost dusi la Prefectura Politiei unde au fost batuti 5i chinuiti oribil. A fost desbiacat, pus cu capul intre picioare, atat cat incheieturile permit
aceasta pozitie i batut cu vana de bou pang cand a cazut in nesimfire. Dupil eliberare, a zacut in spitalul Caritas" dela 7-13
Noembrie, cu: plagi contuze cu echimoze pe ambele fesse, pe
partea dorsa1l dreapta a toracelui, greutate in respirafie i dureri in hemitoracele slang".

David Mann, ziarist din Str. Olimpului Nr. 27 arestat pe


strada de 2 legionari, este dus intai in curtea Po tei Centrale, intr'o cameral dela subsol unde, dupa ce este batut, i se infativaza
un manifest cu caracter comunist pe care el l-ar fi aruncat in
strada. I se face perchezitie corporals si, gasindu-se un paaport

ale ca'rui mentiuni arata o recenta intoarcere din Anglia, este


dus sub escorts puternida la Prefectura Politiei, unde este batut
i chinuit limp de 2 zile intio camera cu etuva dela subsol. A
fost eliberat numai dupa ce a plata legionarului care it maltratase: 100 lire sterline, 400 fr. frs. i 45.000 lei.
103. 7 Noemvrie 1940.

0 unitate germada rechizitioneaza coala primary evreeasca din Ramnicul-Sarat


104. 7 Noemvrie 1940.
Continua evacusarile salbatice a locuintelor evreeti din Sibiu

Au fost evacuate 34 familii intre cari: Dr. Alex Antal, medic din
Str. Carmen Sylva Nr. 12, Moise Rosenthal din Str. Regele Carol,
Emerich Goldberger din Str. Franciscanilor.
105. 8 Noemvrie 1940.
Politia legionary rechizitioneaza coala i Templul Ronetti
Roman din Bucureti pentru Comandamentul legionar al evacua-

tilor din Bucovina de Nord.


106. 8 Noemvrie 1940.

Camera de Comert Si Industrie din Brasov publics un tablou continand 35 firme evreeti ce urmeaza a fi radiate.
107. 8 Noemvrie 1940.

Directoratul de box, lupte etc. a radial pe boxeurii evrei.


interzicandu-le accesul in salile de sport.
124
www.dacoromanica.ro

108. 9 Noemvrie 1940.

Se radiaza din tabloul antreprenorilor cadastrali si al ajutorilor de antreprenori, 41 persoane ea fiind de orginii etnica
evreeasca.

109. 10 Noemvrie 1940.

Politia legionary navaleste in sinagoga din Ploesti a rabinului Friedman din Sir. Municipals Nr. 4, unde erau adunati
vreo 60 de evrei la ruglaciune. In acea zi se afla in sinagoga un
numlir mai mare de credinciosi ca de obicei, deoarece cu cateva
ceasuri inainte un groaznic cutremur de pg.mant, distrusese o
parte din oral, avariind i cele 2 temple principale. Sub pretext
ca evreii s'au adunat pentru o intrunire comunista, toti au fost
ridicafi i condusi la Chestura unde au fost Watuti i chinuiti oribil, apoi inchisi intr'un grajd. Printre acestia an fost.
1. David Friedman, Rabin 42 alai Str. Municipals Nr. 4.
2. Max Mendel Strut, Frizer 19 ani Str. Malul Rosu Nr. 42.
3. mil ,Cmilovici, Ambulant 49 ani, domiciliu necunoscut.
4. losif Auram, Student 25 ani Str. C. Spirescu Nr. 25.
5. Mendel Mayer, Dentist 20 ani Sir. Rudului Nr. 72.
6. Joffre Margulius, Student 25 ani Str. Bucuresti.
7. Margutius, Comerc. 70 ani (avea cu el 175.000 lei).
8. Harry losepovici, Funct. 26 ani Mag. Royal Shoe".
9. ,5'teinberg, Cafegiu invalid de razboiu.
10. 'tic Iticovici, Funct. 27 ani Mag. Zimmer".
11. Carol Blum.
24. Loroensohn.
12. Nicu Perlmutter.
25. Aladjem.
13. Lony Kaufman.
14. Simchas.
15. Neumann.

16. I. Habat.
17. Marcel Weissman.
18. Moscovici Papagal
19. Landman.
20. Fratii Spinner.
21. Fruchter.
22. Herfcu Leibovici cu sotia.
23. D-na milooici cu copiii.

26. Davidsohn.
27. Sol. Schwartz.
28. Victor Victor.
29. Soliman Jr.
30. Strul Psalt.
31. losub losefsohn.
32. Strauch.
33. Sechier Sr.
34. Friedmann Sr:
35. Leon Leibovici.

110. 10 Noemvrie 1940.

Tribunalul Vaslui ocupa, fara vreun ordin de rechizitie si


farce sa indeplineasca vreo forma, localul scoalei primare evreesti.

125

www.dacoromanica.ro

111. 10 Noemvrie 1940.

Adunarea general' a Asociatiei docentilor universitari, hataraste eliminarea membrilor sai evrei.
112. 10 Noemvrie 1940.

Societatea surdo-mutilor izgoneste dintre membrii sai, pe


toff evreii.
113. 10 Noemvrie 1940.
La Bucuresti, teroarea legionary devine din ce in ce mai violentil. Sute de evrei sunt ridicafi de bande legionare de pe strazi,

din magazine si din locuinte, transportati la sedii legionare (in


special la Casa Verde din str. Roma si cuibul din str. Cercului
far' vreo invinuire
Nr.1 sau la Prefectura Polifiei), unde
sunt batuti crunt, torturati cu instrumente speciale i jefuiti de
tot ce au asupra lor.
Cateva exemple:
Avocat Leopold Filderman, Str. Maria Rosetti Nr. 36, arestat
de polifia legionary a fost dus la Prefectura Polif iei, batut sal batec, apoi desbracat in pielea goals si silit sa danseze intr'un
picior. Aratand ca e bolnav si ii lipseste un rinichiu, a Lost batut
cu predilectie in regiunea renal'.
Ing. Leon Filderman, Str. Maria Rosetti Nr. 36, fratele celui de

mai sus, arestat si condus la Prefectura Polifiei a fost batut atat


de salbatec, incat dupa eliberare, medicul sau crestin, examin'andu-1

a izbucnit in plans. In special a Lost batut in regiunea abdominal', deoarece s'a plans ca este gray bolnav de stomac.
Dr. G. Cum, Ca lea Rahovei Nr. 36, medic plutonier inn. rezervra, s'a prezeniat pentru a da ajutoare sanitare victimelor din
blocul Carlton, imobil in 10 etaje daramat in intregime de cu-

tremur. Aici a fos atacat de o bands de legionari in frunte cu


medicul Dr. Ruptureanu, condus in pumni pan' la Prefectura
Polifiei unde, intr'o camera dela etajul V., o alts bandy de 8 le
gionari i-au aplicat 25 lovituri cu yana de bou peste fesse, spate,
cap si maini, sub pretext ca a venit sa spioneze santierul Carlton.

114. 11 Noemvrie 1940.

Un grup de legionari din Turnu-Severin, in frunte cu legionarul Potop, opereaza o perchezitie in cassa de bani a comercian.126
www.dacoromanica.ro

tului M. Lowenstein, de wade ridica


faira a llsa vreo dovadil
diverse acte personale si tofi bani easiti
in total 471.000 lei
din cari 100.000 lei aparfineau Comunitatii, iar restul reprezenta

singura sa avere. Dupa* ce au luat si cheia cassei de bani, au


plecat, lasand victimei 500 lei pentru cheltuieli.
115. 13 Noemvrie 1940.

Legionarii din Brasov, dau primal atac Impotriva Intreprinderilor comerciale evreesti din Brasov. 0 bandit condusil de chestorul de politie V. *tefanescu, n'avaleste in. atelierul cismarului

Fischman Mauritiu din Ca lea Victoriei Nr. 46, de unde ridict


toate marfurile, sculele, incaltaimintea gala si chiar cea aflata in
lucru.

Cismarul opunandu-se, a fost ridicat si transportat la Chestura unde a fost Mitut si torturat pang ce a consimtit sit semneze un act de donatiune a Intregului situ avut, dare Ajutorul
Legionar", dupil care a fost eliberat, dar somat sit parg.seasca si
locuinta. In aceeasi zi au fost placardate pe toate intreprinderile
evreesti din oral. afire mari cu inscriptia Magazin .Jidovesc".
116. 13 Noemvrie 1940.

La Ocna Muresului (Uioara),/ orasel din kid. Alba, este


arestat comerciarutul Eugen Cohn. i functionarul sat. Hirsch Geza
de o bandy compush' din 6 politisti si 15 legionari cari 1-au condus la Priniarie, unde au fost Va'tuti si chinuiti timp de 9 zile.
pentru a da o declarafie Ca in urn:al cu 4 ani 1-ar fi insultat pe
Cornelia Codreanu, ca'pitanul Legiunii. Dup6 ce Eugen Cohn
a semnat declarafia, a fost eliberat si a fugit la Bucuresti, unde
a fost internal in spitalul Iubirea de Oameni", avand Inc a dupg
18 zile dela arestare (27 Noemvrie): echimoze in regiunea interscapulaea, contuziuni si echimoze in regiunea fessierr.
Toatii aceasta acfiune de teroare a fost o edzbunare pregatiiii de unul din teroristii legionari, Groza, care avand din 1936 0
datorie neachitata fath' de Cohn, acesta 1-a dat in judecaVii.
117. 14 Noemvrie 1940.

Horia Sima, Vicepresedintele Consiliului de Ministri insotit de Alexandra Ghica, directorul Politiei-si al Sigurantei Statului, in trecere prin Ploesti, ordonsa eliberarea evreilor
arestati la 10 Noembrie. Chestorul polifiei legionare Cojocaru,
refuza sit execute ordinal si evreii ritiman mai departe arestati.
127

www.dacoromanica.ro

118. 15 Noemvrie 1940.

Echipe de legionari (delegafi de organizatia Ajutorul Legionar") evacuiaza cu forta i ocupa localurile cercurilor i cluburilor evree*ti din Bucure*ti: Unirea titratilor evrei", Union"
i Mutualitatea", toate in Str. Spatarului i cercul Sefard" din
Ca lea Calara*ilor, punand sitapanire pe mobilier *i mai ales pe
biblioteci, cari cuprind peste 10.000 volume.
Nola.
Mai tarziu dupa prabu*irea regimului legionar, cartile din aceste biblioteci, se gaseau de vanzare prin antidariile
din Bucure*ti.

Cu prilejul evacuarii cercului Unirea" incasatorul Marcus


Solomon, str. Udricani Nr. 8, a fost batut i torturat incat a tre-

buit sa se interneze in spitalul Iubirea de Oameni", cu o plaga


tiiiata in regiunea parietals dreapta.
119. 15 Noemvrie 1940.

Se dispune ca autorizatiile de functionare ale anticariilor,


trebuesc a fi vizate de anticaria legionara.
120. 15 Noemvrie 1940.

Incepe teroarea legionarti in judeful Bihor. In intervalul de


timp intre 15 *i 26 Noemvrie, din inifiativa i ordinul Comandantului Legionar Ioan Georgescu si sub supravegherea legionarilor loan Banda din Hidi*el, Codariu Augustin, notar comunal din Dobroe*ti, Conran Joan, eful postului de jandarmi din
Dobre*ti, Brimbescu si Iona* Gheorghe, brigadieri silvici, Valer *i Mircea Moga, avocafi etc., locuitorii evrei de pe intreg cuprinsul plasei Ceica; au fost amenintati, batuti si maltratati, iar
apoi expulzati din locuinfe i comune, jefuindu-li-se intregul
avut (case, marfuri, mobile, vestminte, bijuterii, numerar, fara
a se cruta nimic, nici miicar jucariile copiilor).
Cateva exemple:
1. Vac luva lui Adalbert Niederman, din Dobre*ti a trebuit sa
semneze un act de vanzare a casei pe preful de 500 lei, dar nici
ace*tia nu i-au fost pllatiti.
2. Eugen Schwartz, comerciant din Dobre*ti, a trebuit sa sem-

neze ca vinde comunei Dobre*ti casa i gradina pentru suma


de 5.000 lei din care s'a scazut o datorie de 4.597 lei la Banca
Nationala *i i s'au achitat 403 lei.
Apoi i s'a sigilat *i pravalia.
128

www.dacoromanica.ro

3. Vaduva lui Kacz Maximilian din Dobreti, a fost deposedata la 25 Noemvrie de casa, pravalie, marfuri, maina de sifon
; 200 stick, platindu-se suma de 5.000 lei.
Aceasta avere a lost preluata d.e Tirluja Dumitru, care la
26 Noemvrie i-a mai luat perdelele, aternutul, mobilele din casa
i 1.900 lei.

4. Richtman Emanuel, din Ceica, in varsta de 75 ani, a fost


jefuit la 29 Noemvrie de o cantitate de fan i lemne de foc i
doua vaci, toate in valoare de 25.000 lei i o pravalie in care se
aflau marfuri de 100.000 lei.

5. losif Ziissman, din Ceica, a fost jefuit la 27 Noemvrie de


casa, pravalie i gradina de 390 stanjeni patraji, marfuri, mobile, vestminte i 600 lei.
6. Julius i Alexandru Gottlieb, din Ceica, an lost jefuiji la 26
Noemvrie, de suma de 120.000 lei, un aparat de radio, un serviciu

de tacamuri (62 piese), doua ceasornice de aur, o verigheta i


doua perechi de cercei.
7. Nicolae Rosenbaum, din Ceica, a fost jefuit de: 35.000 lei,
un ceas de aur, un aparat de radio nou, un. aparat de radio vechiu,
trei acumulatoare, o faja de masa, un serviciu de tacamuri si an
cinematograf-jucarie a copilasilor.
8. Ka los Beniamin, din Ceica, a fost jefuit de: fabrica de sifon

in valoare de 250.000 lei, pravalia cu marfuri de cca. 250.000


lei, o vacs, paie in valoare de 15.000 lei i numerar 8.000 lei.

A lost crunt batut, el i fiul sau.


9. Ludovic Weiss, avocati din Ceica, a lost alungat din. comuna

dupa ce i s'au luat: numerar 18.000 lei, 10 kg. zahar, 25 bucaji


sapun, 4 metri steal, un aparat de radio, un serviciu de tacamuri,
o maina de scris.
10. Andrei Walerstein, frizer din Ceica, a lost isgonit din cash

i din pravalie, care a lost preluata cu toata instalajia pe prej


de 1.000 lei, de datre ucenicul sau Paca Adam.
11. Arpad Richtman, din Beiu, a fost jefuit la 26 Noemvrie
de marfuri de pielarie in valoare de 250.000 lei.
12. Jacob Herman, din Uileac de Beiu, a fost isgonit din pravalia in care avea marfuri de 300.000 lei la 28 Noemvrie, fa."ra a
i se da vreo dovada sau a i se plati contravaloarea..
31446 - 9

129

www.dacoromanica.ro

Mai tarziu, la 17 Decemvrie a lost invitat in casa


brigadierului silvic Iona Gheorghe, unde dupa ce a lost maltratat, a lost obligat sub ameninfarea revolverului, sa semneze
Note.

o chitanta i sa primeasca suma de 58.000 lei.


13. Schwartz Adolf, din Campani, a lost isgonit la 24 Noemvrie din pravalie si casa, lasand pe lac tot avutul.

14. Israel Melchior, din Valani, gasit bolnav in pat, a fost


isgonit din casa, dupa ce i s'au confiscat 9.200 lei si un inel de
aur Ii i s'a sigilat pravalia.
Sofia sa a fost obligate sa semneze un act de vanzare a easel si sa primeasca suma de 8.000 lei.
15. Wald Leopold, din Sitani, a lost obligat sa semneze un act

prin care vinde casa in valoare de 130.000 lei. marfurile si mobilele in valoare de 136.000 lei, totul pentru 5.000 lei.
16. Vadupele lui Weiss Mihai i Weiss Alexandru, din comuna

Lunaspra au fost jefuiti la 22 Noemvrie de urmatoarele: un cointract cu cooperativa Desteptarea" prin care se recunoaste o daforie de 76.000 lei, o cassa de bani, un aparat de radio, cloua inele
de aur, numerar 61.132 lei.
La 25 Noembrie, prin amenintari si teroare, Weiss Alexan-

dru a fost silit sa semneze un act prin care vinde toata averea
mobile i imobila, a sa si a mamei sale in valoare de 700.000 lei,

pe preful de 10.000 lei, ce nu i-a fast platit.


17. Viidurnt lui Nasch Alexandru, din comuna Hidisel, a fost

isgonita din casa si din comuna dupa ce la 22 Noembrie i s'a


luat suma de 50.000 lei iar la 23 Noembrie i s'a luat un aparat
de radio si bijuterii in valoare de 26.000 lei. I s'a sigilat pravalia in care se aflau marfuri de 80.000 lei. In cast si pravalie s'au
instalat Sferlea Ioan Ilie, primar in Hidisel, care a vandut marfurile, insusindu-Si valoarea.

A lost silita sa semneze un contract in alb, prin care vinde


intreaga avere mobile si imobila in valoare de 500.000 lei, pentru
10.000 lei.

18. Brisc Artur, din comuna Ceica, Rabinul Comunitatii, a


lost groaznic maltratat.
19. Freberger, din comuna Ceica, a fost expulzat din comuna.

dupa ce a trebuit sa predea tot avutul, casa


130
www.dacoromanica.ro

9i

pravalie de co-

loniale in valoare de 150.000 lei, pentru 50.000 lei, din cari nu i


s'au plata deck 10.000 lei.
20. Siissman, din comuna Ceica, a fost silit sa vanda pr5v5lia
de coloniale apreciate la o valoare de 200.000 lei, pe pret de

30.000 lei.

121. 15 Noemvrie 1940.

Se dispune ca autorizatiile de functionare pentru trupele


de teatru evreesti, nu se pot da decat cu avizul Comandamentelor militare.
122. 15 Noemvrie 1940.

0 band5 compus5 din legionarii: Herbei Iosif, Pantea Meda


Ion, calf a de cizmar, Albu Adam, calf5 de tiimplar, Lucea Salyin si Cociuba Tudor zis Babescu, colinda magazinele evreesti
din Ineu (Jud. Arad) si someaza pe proprietari s5 facti inventar,
sa semneze acte de vanzare i sa predea magazinele.
Fat5 de refuzul comerciantilor, magazinele au fost inchise
si sigilate timp de 8 zile. La redesehidere, magazinele au fost
ocupate de legionari.
123. 16 Noemvrie 1940.
0 bands de legionari din Brasov evacueaz5. i ocupti cu forta

imobilele din str. Mureseni Nr. 31-33, proprietatea Comunitatii


evreilor neologi, itn cari se afla instalate: Templul Comunitatii,
birourile Comunitatii, scoala primar5, scoala mixta industrialti
i locuinfa Sefului Rabin.
Nola.
fmobile le an fost intrebuinfate pentru sediu 5i
cgmin legionar. Tablele legii de pe frontispiciul Templului au
fost asvarlite, iar templul propriu zis a fost transformat in sal5
de gimnastic5. Mai tarziu a fost asezat5 in curtea templului o
troita.

incluDup5 rasturnarea regimului legionar, imobilele


fost
instalat5
nu au fost restituite Comunitatii, ci a
siv templul
o koala comercialg, care a
prin abuz tolerat de autorifati

ramas acolo pang dupe armistitiul din August 1944.


124. 16 Noemvrie 1940.

Bande de legionari organizate Si instruite, sub conducerea


generals a chestorului de politic V. Stefanescu, a comandantului
legionar Avram si a avocatului Muscatel, incep jefuirea intre
prinderilor comerciale 5i industriale evreesti din Brapv.
Sistemul de jaf este aproape acela,s pretutindeni. 5eful ban131

www.dacoromanica.ro

dei intrand intr'o intreprindere, prezinta proprietarului un act


de vanzare gata imprimat, prin care magazinul, industria sau
atelierul, este vandut Miscarii Legionare" sau Ajutorului Legionar" pe un pref ce reprezinta 20-40% din valoarea facturata
a inventarului de marfuri, fara a se fine seams de valoarea instalafidor, edecurilor, a vadului comercial etc.

In jurul sefului stau legionarii cu priviri ameninfatoare i


cu revolvere intinse. Actul trebue semnat imediat, pentruca
altfel incepe cortegiul de chinuri: arestare, conducere la chesturra, bataie, torture etc.

In aceasta situafiune, aproape toate semnaturile au fost


smulse fara impotrivire. Pe masura semnarii actelor, legionarii
s'au instalat in intreprinderi, preluand cheile, cassele de bani i
chiar numerarul gasit. In 5 zile intre 16-21 Noemvrie, aproape
toate intreprinderile evreesti din Brasov, au trecut in pattimoniul legionar, pe prefuri ridicole cari, in majoritatea cazurilor,
nici nu au fost platite.
Imprejurarea, create de teroarea legionary, a starnit poftele
sasilor din Brasov. Prin organizafia for economics Deutsche
Handel Gremium zu Kronstadt", sasii au fost sfatuifi sa profite
de conjuncture, cumparand intreprinderile evreesti, char dace
au fost preluate de Miscarea Legionary ".
Cateva exemple de intreprinderi jefuite:
a) La magazinul de manufacture i pantofarie Rosemberg,
un grup de legionari au prezentat proprietarei un contract de
vanzare-cumparare, adus gata imprimat, som'and-o sa semneze
imediat si sa predea magazinul. La refuzul victimei, au ridicat-o
si transportat-o la sediul legionar, unde an terorizat-o o zi intreaga, pang tend a venit soful si a rugat-o sa inceteze rezistenf a,
semnand contractul. A semnat si in magazin s'au instalat legio-

narii.

b) Magazinul Wolf, Gantz, Satz", proprietatea Solomon


Siitz, a fost prefluat de legionari fara inventar i cu o simpla evaluare la 3.000.000
lei a marfurilor, care in realitate valorau.
6.000.000 lei.

c) Farmacia Singer" a fost vanduta prin acte autentice in


reguM, unui farmacist refugiat din teritoriul cedat. Cu toate
acestea, in ziva de 17 Noemvrie la orele 9,30 dimineaf a, s'au prezentat farmacistului, sasul Fiedler impreuna cu doi legionari, cari
1-au somat pe proprietar sa be predea farmacia imediat, fara nici

o condifie, urmand ca ulterior sa se stabileasc' un pref. N'au


finut seam~ de actul de vanzare ce le-a fost prezentat si s'au in132

www.dacoromanica.ro

stalat in farmacie. S'au facut reclamafiuni la Parchet, dar n'au


avut nici un rezultat.
d) La magazinul de coloniale Farcar, cel mai mare din
Brasov, s'au prezentat in ziva de 17. Noemvrie: chestorul polifiei legionare, tefanescu, seful legionarilor Avram, avocatul Muscatel yi o domnisoara.', cari au infafisat proprietarului spre semcu ceasul pe
nare un contract de va_nzare-cumparare, somandu-1
masa
ca in doua minute sa semneze si sa predea magazinul
Miscarii Legionare. In caz de refuz trebuia sa-i urmeze la sediul
legionar. Infricosat, comerciantul a semnat i imediat s'au instalat legionarii, atat la centrals, cat si la cele trei sucursale ale firmei.

125. 16 Noemvrie 1940.

26 evrei din Ocna Muresului (Uioara), au fost chemafi in


aceasta Sambata sears la percepfie. Printre cei chemafi se aflau:
Rabinul Meisels losif, hahamul Spitzer Benjamin, (in varsta
de 70 ani, care de atunci a ramas bolnav), Schwartz Hermann,
Kohn Samoila, Schwartz Alexandru. Solomon Ernest, Hirsch Wilhelm, Goldenfeld Manoil, Gluck Mauritziu, Sander Saul, Friedmann
Geza i. Hirsch Martin.
Inchisi intr'o camera a percepfiei, au fost scosi unul cate unul

in alts camera si batufi salbatec, faria motiv Si fara pretext de


catre o bands cornpus4 din: perceptorul Romul Cazacu, subprimarul Vlad Aurel, agentul sanitar Voda Vasile si legionarul Ion
Bo ldea. Dupa ce fiecare evreu sta primit portia de bataie, a fost
eliberat prin usa de din dos a percepfiei.
126. 17 Noemvrie 1940.

Bande de legionari in uniforms, atada in mijlocul nop(ii,


principalele temple si sinagogi din Bucuresti, producand urmatoarele stricaciuni.
a) La Ternplul Coral din Str. Sf. Vineri, s'au spare vitrourile
i cristalele, unele la 8 m. de sol.
b) La Sinagoga Mare din Str. Dr. Schachman, s'a fortat usa
de fier, s'a distrus insigna de fier i s'au spart vitrourile la 3 ferestre i geamurile la 15 ferestre.
c) La Ternplul Fraterna din Str. Maimulari, s'au spart vitrourile la 18 ferestre.
d) La Ternplul .,Unirea SfEintei" din Sir. Mamulari, s'au sfaramat marchiza din sticla riglaiM si vitrourile dela 3 ferestre.
133
www.dacoromanica.ro

Pagubele totale au fost de 340.000 lei.


127. 17 Noemvrie 1940.

Bande de legionari, organizate de prefectul judetului Prahova si chestura de politie, ataca, devasteaza, jefuesc si distrugasezamintele de cult si culturti ale Comunitatii evreilor din
Ploesti.
a) Templul cel Mare din Str. Stefan Greceanu a fost da'ramat,

iar obiectele de cult. mobilierul si odoarele sfinte' au fost aruncate in curte. Nu s'a permis eforilor sa ridice decal sulurile sfinte
si perdelele.
b) Templul Spaniol din Str. Vlad Tepesi a fost devastat, scotandu-se in curte tot mobilierul, obiectele de cult si odoarele
sfinte,

c) La roa/a de bliieti Luca Moise din Str. Basarabilor, a fost


daramat etajul II., s'au scos uile, ferestrele si instalatiile de cainclusiv arlorifer dela etajul I., iar obiectele aflate acolo
hiva si eartile
au fost &irate cu carute de catre legionari.
Nora.
Mramaturile s'au facut sub pretextul avariilor su
ferite de aceste imobile pe urma cutremurului de pamant din 9'
Noemvrie. Arhitectii Primariei Ploesti constatasera insa da acestea erau minime, iar Comunitatea evreilor luase obligatia sa
inceapa lucrarile de reparatii in ziva de 18 Noemvrie. Pofta de
distrugere care a initial aceste daramari s'a evidentiat la a,sezamantul cultural Luca Moise", unde nu a fost dartunata scoala de
fete, care in adevar fusese distrusa si nu mai putea ramane in
picioare, ci a fost daramat imobilul scoalei de baieti care nu avea
nevoie decal de reparatiuni neinsemnate la etajul II.

128. 17 Noemvrie 1940.

Arestarile si maltratarile de evrei continua fara intrerupere


la Bucuresti. Intre multi altii, au avut de suferft urmatorii:
Isac Croitoru, zugrav din str. Siminoc Nr. 4, arestat noaptea, in casa, de politia legionary si condus inthi la Circ. XIII politie si apoi la Prefectura Politiei Capitalei. Desi la cazierul judiciar si la cel al politiei politice si soeiale, nu s'a gasit nick),
fisa pe numele sau, a fost retinut 7 zile in care limp a fost batut
si lovit cu vana de bou, cu
Intins pe ciment cu fata in jos
ranga de fier si baston de cauciuc; a fost bagat in etuva si s'a
dat drumul la aburi; in fiecare zi a fost obligat sa m'anance sapun care i se impingea pe gat cu vana de bou; navalindu-i san134
www.dacoromanica.ro

gele prin nas si prin gin% si inrosind cimentul si myna celui ce


it chinuia, a fost obligat sa le linga. Trecand apoi in cercetarea
unui comisar din Politia propriu zisa de Stat, a fost gasit nevinovat si eliberat.
Dr. S. I. Aronovici din str. Vultur Nr. 131, a fost arestat de
politia legionary sub pretextul ca ar fi scuipat un legionar. Condus la Prefectura Polifiei, a fost intins pe ciment cu fata in jos
si Mint cu violenta pe fesse si pe palmele mainilor. Dupe bataie,
i s'a -Cat parul cu foarfeca, lasandu-i-se peste tot capul niste

linii care reprezentau insigna Garzii de Fier" si a fost obligat


a merge asa, cu capul gol, acasa.
129. 18 Noemvrie 1940.

Incepe acfiunea legionary de teroare si jaf impotriva evreilor din comuna Lupeni (Huniedoara). Proprietarii evrei de imobile sunt incunostiintati prin somaliuni trimise de Miscarea Legionary, ca 'Ana la 1 Decemvrie trebue sa evacueze locuintele,
deoarece acestea au trecut in patrimoniul Statului, contractele de
Inchiriere an fost denunfate, iar chiriile pe luna in curs trebuesc
depuse la organizafia legionary locale.
0 asemenea somafiune a primit bunaoarra viiduraa lui Solomon Kohn, ca'reia i s'a acordat termen de evacuare pang. la 10
Decemvrie, adaugandu-se insa ca atat imobilul cat si pravalia,
precum si toata averea mobil au trecut in patrimoniul Statului.
130. 18 Noemvrie 1940.

Autoritafile din oraselul Vama .(Jud. Campulung) ordoni


prin legionarii: Alexandru Lucian, Miluf Cotlarciuc si G. Preofescu, ca populatia evree,asca sa paraseasca localitatea in termen de
5 zile, deoarece oraselul a fost transformat in comuna ruratta.
131. 19 Noemvrie 1940.

Adunarea generals a anticarilor crestini, hotaraste boicotul editurilor evreesti.


Nola.
,Pans la venirea regimului legionar, mu exista nici

un anticar crestin. In cursul lunei Octomvrie, prin violenfe si


amenintari, legionarii au evacuat pe tofi anticarii evrei, instalafi
in Casa Anticarilor" pi astfel a luat nastere comerful de anticariat crestin.
132. 20 Noemvrie 1940.

Conducerea Uzinelor Comunale Bucuresti, a inlaturat intreprinderile evreesti dela orice fel de furnituri si lucrari.
135
www.dacoromanica.ro

133. 20 Noemvrie 1940.

In baza unui ordin al Directiunii Generale a Sigurantei Statului, organele politieneti din Piatra-Neamt, interzic Conaunitatii evreesti locale de a mai aduna orice fel de fonduri sub formq
de: donatii, cotizatii, contributii directe etc.
134. 20 Noemvrie 1940.

0 seams de evrei, cunoscuti ca oameni cu stare, din ora'selul Aiud (jud. Alba), au fost ridicati noaptea, din pat de catre
chestorul politiei Alba Julia, Traian Hanu si ajutorul de primar
din Aiud, Olteanu. De pilda: comerciantul Emanuel Hartman,
din Piata Elisabeta Nr. 15, dupa ce a fost dus la politie, a fost condus in parcul orasului unde, sub amenintarea revolverelor, a trebuit sa plateasca 100.000 lei pentru a nu fi biatut si, a fi eliberat.
In acela mod s'a procedat cu ceilalti evrei bogati din oral.
135. 20 Noemvrie 1940:

I Izbucneste teroarea legionary in jud. Neamt. Sub conducerea comandantului legionar al judetului, Dr. Silvia Craciunas, ajutat de comandaatii sau autoritatile locale, se porneste in acelas timp in cele 3 rase din judet (Piatra-Neamt,
Thrgu Neamt si Buhusi) si chiar in unele comune rurale, o actiune de maltratare si jefuire a evreilor, de o violenta neintalnita.
La Piatra- Neam(, acliunea a fost condusa de legionarii Mir cea Pop, Amariuc si Coman. Evreii instariti erau vizitati sau pof-

titi la politia legionary, de o bands inarmata. Sub amenintarea


revolverelor, dupa o prima bataie, se cereau bani. Fiecare era
obligat sa semneze un angajament de a plati o suma dinainte fisuma din care o parte
xat4
la care incapea insa si tocmeala
se achita pe loc, iar restul esalonat. Astfel:
Samuel Marcus, veteran si decorat al razboiului de reintregire, a fost obligat sa dea 300.000 lei.
Dupa tocmeala sa angajat sa plateasca 200.000 lei, din cari
100.000 lei
a dat sefului legionar Amariuc la 20 Noemvrie
50.000 ,,
si altui sef, Mircea Pop, la 30 Noemvrie.
Pincu Weinberg. S'a pretins suma de 200.000 lei

din care a platit legionarului Coman


Lupu Weinrauch. S'a pretins 400.000 lei. A platit
136
www.dacoromanica.ro

150.000 lei
100.000 lei

Solomon Drimer. S'a pretins 500.000 lei. A


platit lui Mircea Pop
150.000 lei

mil Herru. A semnat ca va plaji 200.000 lei.


A platit lui Mircea Pop
Moise Laufer a platit lui Mircea Pop
Lesner

ssi

rainaru. Au platit lui Mircea Pop

70.000 lei
50.000 lei
100.000 lei

Hie Horovitz. S'a pretins 500.000 lei, s'a angajat sa plateasca 350.000 lei din cari a achitat

150.000 lei

Adolf Abrainovici. A semnat pentru 75.000 lei.


A platit lui Mircea Pop

15.000 lei

I. Rothenberg. A semnat pentru 200.000 lei. A


platit lui Mircea Pop

50.000 lei

M. Landau. S'a pretins 100.000 lei. A platit

21.000 lei

Froim Moscovici a platit la Polifia Legionary


Hercu. lanovici. S'a pretins 50.000 lei. A platit

15.000 lei

Iancu Emnu, a plait


Hervu Hervovici, a platit

10.000 lei

15.000 lei

35.000 lei

Comunitatea Evreilor din Piatra Neamt. Sub


ameninjarea revolverelor, conducatorii Comunitatii

s'au vazut obligati sa verse legionarilor toate fondurile disponibile in sums de

626.500 lei

Celor ce nu dispuneau de numerar, li s'au luat cu forta, fie


marfuri, fie obiecte personale. Astfel:

Moise Laufer, *eful legionar Mircea Pop i-a cerut bani. DeclarAnd ca nu are, a fost buzunarit i jefuit de un ceas de aur, un

kat de aur i un, toe rezervor.


Hunea Leibufor. A fost jefuit de u_rmatoarele marfuri: 50
metri panza, 5.000 kg. ovaz, 300 kg. secara, 180 kg. floarea soarelui, 300 kg. branza i 400 kg. fasole.
Josef Wolf Pescaru. Arestat de legionarul Mircea ,Pop i nea-

vand bani, a fost jefuit de 15 butoaie muraturi, pe cari polifia


legionary le-a vandut cooperativei Albina" pe pref de 20.000 lei.
137
www.dacoromanica.ro

I. Rottenberg. Jefuit, de o bands sub conducerea legionarului Borzughideanu, de marfuri in valoare de 30.000 lei.
Froim Moscooici. Desii a dat 15.000 lei numerar, a fost jefuit
de legionarul Chirculescu, care i-a luat 58 m. stofa in valoare de
40.000 lei.

Pincu Nathanson. Legionarii Mircea Pop, Gatej, Farcaseanu


i Ungureanu, 1-au jefuit de marfuri in valoare de 40.350 lei.
Hie Horooitz. A fost jefuit de politia legionara, care i-a luat
marfuri in valoare de 10.000 lei.

Berla Froim Fainaru. A fost jefuita de marfuri in valoare de


100.000 lei.

La Buhwi, actiunea de jaf a legionarilor s'a exercitat in special asupra eonducatorilor Comunitatii, cari, pentru a scapa de
ameonintare i pentru a ocroti obstea, au trebuit sa verse legionarilor suma de 400.000 lei.

La Targu-Neamt, teroarea legionara a fost Inc a mai violetha

ca in restul judetului. Actiunea a fost condusa de comandantul


legionar al judetului Neamt, Dr. Silviu Craciuna si de primarul
targului Grigoras Gheorghita (sau Grigora Constantin), asistati
de ajutorul de primar Stefan Butnariu qi legionarii Dumitru Adamescu, Farcaseanu, Petre Armenuc, Petre Stefan Budnariu, Verde.
Savin, Petrut, Alexandrescu, Gheorghiu si Pandele Arhip. Au fost
arestati toti fruntasii evrei ai targului, conducatorii Comunitatii,
medici, farmacisti, comercianti, cari au fost chinuiti sillbatec, pen-

tru a fi jefuiti de bath sau pentru a li se smulge acte de vanzarea imobilelor.


Astfel:
1. Farmacistul Leon iFtern, lt.-col. in rezerva, Presedinte al

ComunitUtii Evreilor. a fost arestat de politia legionara si condus la sediul legionar, unde i s'a cerut s'a depunii suma de 500.000
lei.

Neavand acesti bani, a lost batut groaznic, cravasat i s'a


smuls parul 'din cap, a fost tuns si lovit cu marina de tuns in
cap. Amenintat apoi cu impuscarea s'a vazut silit a semna doua
acte de vanzare a imobilelor proprietatea Comunitatii, catre Dr.
Silviu Craciunas. Actele au fost autentificate de catre judeditorul ocolului Tg. Neamt in ziva de 21 Noemvrie, orele 8 seara, cu
procesele verbale Nr. 828 si 829/940, stipulandu-se valorile de
138
www.dacoromanica.ro

16.000, respectiv 20.000 pentru imobile a claror valoare reala era


de 4-500.000 lei. Nici preful prevlazut in acte nu a fost achitat.
Pentru autentificare a fost silit sa plateasca avocatului Emil
Anton un onorariu de 5.000 lei, iar pentru tuns a platit 500 lei.
2. Bernard Froim, comerciant, fost director de banca, aresta4
de polifia legionary la 20 Noemvrie, a fost Uitut si torturat pans
a doua zi, pentru a fi determinat sa plateasca suma de 300.000 lei.
Neavand banii, pentru a scapa de chinurir s'a vazut obligat a
semna si autentifica, faia a primi un ban, un act de vanzare a
imobilului, proprietatea sa dare Dr. Silviu Craciunas, prevazandu-se in act o valoare de 40.000 lei in locul valorii reale de
250.000 lei.

3. Dr. Herman Morgenstern, a fost arestat si dupa ce a fost


groaznic batut, a fost condus instre revolvere intinse pans la domiciliul sau, unde a platit primarului suma de 50.000 lei, obligandu-se sa mai plateasca Inca 100.000 lei (pe can i-a i dat a doua zi).
A mai fost obligat sa semneze o scrisoare prin care confirms ua

a dat o suma de bath, de buns voie, pentru Ajutorul Legionar.

De pe urma loviturilor a lamas cu o infirmitate la urechea


dreapta.

4. Avram Goldenberg, comerciant, arestat, batut Si chinuit


pentru a plati 300.000 lei, a varsat 120.000 si a semn.at o scrisoare ca va achita in termen de 15 zile, restul de 180.000 lei. Martor

al acestor operafiuni a Lost Capitanul Bosfan din Vanatorii de


Munte.

5. Cerbu Solomon, agent de asigurare, bolfnav in pat, s'a


sa plateasca 100.000 lei ce
in fata revolverelor
se aflau in casa Soc. Dacia Romans ", pe care o reprezenta in
vazut silit

Tg.-Neamt.

6. David HerKovici, comerciant, dupa ce a fost chinuit, a


trebuit sa plateasca suma de 50.000 lei.

7. Buium Avram a fost crutnt batut

5i

obligat sa plateasca

20.000 lei.

8. Avoca Comanqter a '


50.000 lei

sa dea ultimii bani din cask

si marina de scris.

9. Molise Leib Bercovici, a fost dus la polifia legionary de


gardianul Stachie i urn legionar si i s'au pretins 50.000 lei, din
cari a dat sefului politiei Dumitru Adamescu, 40.000 lei.
139
www.dacoromanica.ro

10. David Mendelouici a fost batut pang ce a lamas in. nesimtire. Cand pi-a revenit, a trebuit sa semneze o obligafie de
plata pentru 100.000 lei, din can a illatit 50.000 lei.
11. losif Greif. I s'a pretins 200.000 lei, din can a dat legionarilor Durnitru Adamescu i Raehieru 50.000 lei.

12. H. Gottfried. Dupa ce a fost batut i amenintat cu revolverele, a trebuit sk.serricneze o obligatie de plata pentru 200.000
lei, suma pe care a i platit-o.
13. lancu A. lancu
A trebuit sa plateasca . . . 50.000 lei
14. Benjamin Sapunaru
15. Solomon Bevinler
16. Surica Gross
17. Cecilia Zelicovici
18. Sally Gherfin

99

79

99

79

79

99

7,

PP

97

79

79

If

I)

PP

79

. . 50.0 0 0 "
. . . 25.000 "
.

17

9,

20.000

. . 10.000

5.000

'136. 21 Noemvrie 1940.

In cursul noptii, bande de legionari din Bucureti au lipit


pe vitrinele i Rile intreprinderilor evreeti din centru i din
cartierul evreesc, afie cu inscripfia MAGAZIN JIDOVESC".
Dei s'a reclamat Directiunii Generale a Sigurantei Statului, care
a ordonat ruperea afielor, acestea au fost meiatinute, sub paza
legionara.
137. 21 Noemvrie 1940.

Polifia legionara ridica dela domiciliul parintilor, pe copilul


Teodor Gerber, in varsta de 16 ani, din Str. Traian. Nr. 85. Dupa."

o zi intreaga de maltratari, copilul a fost eliberat.


138. 21 Noemvrie 1940.

Centrala Legionary a anticarilor, interzice tuturor anticarilor, vanzarea carfilor de autori evrei.
139. 21 Noemvrie 1940.

Primaria Municipiului Bucureti inlatura pe industriaii


i meseriaii evrei dela o oferta pe care o cere, pentru furnizaren
unei insemnate cantitati de efecte de corp i imbracaminte.
140. 21 Noemvrie 1940.

0 ordonanta a prefectului legionar al judetului Prahova

indiferent de var(Stanescu), obliges pe toll evreii din Ploeti


Ski se prezinte la munea de daramari i carat
sta sau ocupafie
moloz. Au fost ridicati de acasa prin politie, intelectuali (Dr. P.
Emanuel, Pre. edintele Comunitatii, Dr. Brezis, Dr. Coniver), ne140
www.dacoromanica.ro

gustori, profesori, meseriasi etc. si sib-0 la munci grele in fafa co


fetariei Angelescu si la templele din sir. Stefan Greceanu si sir.
Vlad epes. 0 echipa a fost trimisA la Valeni.
141. 21 Noemvrie 1940.
Bande de legionari ocupil cu forta toate pravaliile evreesti
din orasul Fagaras. Proprietarii au fost izgonifi si magazinele inchise, lipindu-se afire cu inscripfid: Acest magazin se va redeschide Luni, sub oonducere legionary ". Bandifii ramasi stapanii, au
alcatuit simulacre de inventare, apoi sub ameninfa.ri cu revol-

verul, au silit pe proprietari sa semneze contracte de vanzare


in alb.

In felul acesta au fost luate pravaliile urmlatorilor corner1. Vaduna lui Samuel Cohn
2. Lobl Marcu
3. Mendel Oscar
4. Andor Hodof
5. Elena Gemolb
6. Jacob Griinfeld
7. Heinrich Neumann

8. Adolf GemOlb

9. Bernard Kaufmann
10. Albert Licht
11. Regina Ehrenmald
12. Fratii Neumann
13. Jacob Geroolb.

Ministerul Coordonarii Economice a ordonat restabilirea in


drepturi a comercianfilor evrei, dar ordinele nu au fost respectate de Prefectura judefului.
142. 22 Noemvrie 1940.

Polifia legionary din Bucuresti aresteaza pe comerciantul


Solomon Klein, in Tanta. de 58 ani din Calea Vacaresti Nr. 82. A
doua zi, cadavrul sau a fost restituit familiei de catre morga Im
stitutului Medico-Legal, cu indicafiunea ca s'ar fi sinucis, arun-

candu-se in curie de pe fereastra etajului III al Prefecturii Polifiei.

In momentul arestarii avea la dansul suma de 1.500.000 lei,


destinafi pla f ii unor datorii ale creditorilor sAi germani, sums
ce nu a mai fost restituita. familiei. In ziva arestarii, polifia legionary a efectuat o perchezifie domiciliary, ridicand intregul
confinut al cassei de bath.
143. 22 Noemvrie 1940.

Continua teroarea legionary la Piatra Neamf. Presedintele


Comunitafii, Dr. H. Fischer, este arestat impreuna cu fiica sa si
urcafi ambii intr'o marina care-i duce la Tg. Neamf. Aci au fost
141

www.dacoromanica.ro

batuti i chinui(i limp de 3 zile, pentru a fi determinat sa semneze $i sg. autentifice, un act de vanzare al imobilului proprie-

tatea sa din Piatra Neamt, catre Dr. Silviu Craciunas, comandantul legionarilor din judef. Cu toate brutalitatile suferite, a
rezistat si nu a semnat. In cele din urma a fost eliberat in urma
ordinelor primite dela Directia Genera la a Siguranfei Statului
vi numai dupa ce a semnat si predat legionarilor:
1. 0 scrisoare prin care fagadueste ca va dona imobilele sale
din Tg. Neamf, Miscarii Legionare.
2. 0 scrisoare prin care declara ca nu a fost ridicat si arestat,
ei a lipsit din oral in interes personal.
144. 22 Noemvrie 1940.

La Pungesti (comuna rurala, din jud. Vaslui), o seama de


evrei instariti printre cari: Isac Casiel, Kisil Casiel, Iancu Abramovici, Lupu Sin Lupu, Marcu Rosenzweig . a. sunt chemafi la
Prinaarie, unde legionarul Jack Marcopol, mare proprietar din
comuna, le pune in vedere ca:
a) Pana la 10 Decemvrie sa paraseasca comma.
b) Daca nu vor executa ordinul, el, Jack Marcopol, va da drumul nebunilor i va fi vai de ei.
c) Daca se vor muta in alte case din targ, el, Jack Marcopol,
va incendia locuinfele.
d) Toate raarfurile din pravalii, trebuiesc puse la dispozifia
sa, primindu-se in schimb un bon.
Tofi cei convocati au trebuit sa semneze cate o declarafie,
aratand da vor parasi targul de buns voie si nesiliti de nimeni,
iar data nu vor pleca nu vor avea nimic de reclamat in cazul unei
evacuari silite.
145. 22 Noemvrie 1940.

Toate aparatele de radio apartinand evreilor din targul


Brad, au lost ridicate de legionarul Oprisan, functionar la Soc.
Mica.

146. 22 Noemvrie 1940.

Toate aparatele de radio, apartinand evreilor din Aiud (jud.


Alba), cca. 40, in valoare fiecaie de 15-20.000 lei, au fost ridicate
de catre comandantul legionar Maior Augustin, care le-a vandut
pe pref de 3.000 lei bucata, insusindu-si banii.
142
www.dacoromanica.ro

147. 22 Noemvrie 1940.

Izbucneste teroarea legionary la Calarasi (jud. lalomifa). In


mijlocul inoptii au fost ridicati din casele for toti barbatii evrei
(cca. 45), printre cart:
1. Noise sin Faib4 Goldenberg, 14. Moritz Segall
rabinul Comunitatii
15. Leon Elias
2. Dr. Silviu Cohn, medic
16. 'sac Elias
3. Rubin Fainaru (76 ani)
17. Heinrich Goldenberg
4. Sigmund Goldstein
5. Ludwig Goldstein
6. Zindler Rabinovici
7. lsidor Harlopeanu
8. Zalig Pomirleanu
9. lancu Goldenberg
10. Andel Berman
11. lancu Milstein
12. Adolf Milstein
13. Josef Goldstein

18. Leon Moscovici.

19. Meimicu Weintraub


20. Nissim Soif
21. Nissim Sonana
22. Die Sonana
23. Gustav Elias

24. Jaques Finti


25. Piru Ventura
26. Simantof larchi
27. Moscu Leroy.

Toti acestia au fost inghesuiti intr'o hruba la sediul legionar, unde limp de 2 zile si 2 nopfi au fost batuli aproape fara intrerupere, intinsi pe scanduri cu fata in jos si batuti pe pielea goala
cu franghii ude, de dare echipe de cate 4 legionari, care se schimbau pe misura oboselii.
Rabinul Moise sin Faibis Goldenberg a fost chinuit cu mai
multa salbatecie decat ceilalti, pentru a fi determinat sa scrie 2
scrisori (una in romaneste si alta in idis) adresate medicului Dr.
Silviu Cohn, daruia i-a cerut sa salveze neamul, omorind 3 legionari.

Toti au fost obligati sa semneze o scrisoare in alb.


Tuturor li s'a pus in vedere da trebue sa paraseasca orasul

in termen de 5 zile, neavand insa voie a pleca la Bucuresti,


Ploesti, Braila, Galati sau Constanta.

In ziva de 25 Noemvrie au fost eliberati, dar o parte au


fost refinuti, din ordinul ajutorului de primar Nistor, pentru a
matura strazile.

Medicul Dr. Silviu Cohn, de doua on snit in razboiul de


intregirea neamului, a fost dus in centrul orasului, legat de un
stalp al infamiei si in limp ce farmacistul Dutescu it pralmuia si
sangele curgea siroaie pe obraz, copii si haimanalele orasului dansau in jurul lui si rupeau fire sau smocuri de par din cap.
Indata dupe eliberare an inceput presiuni si amenintari adre143

www.dacoromanica.ro

sate comercianfilor pentru a-i sili sa predea intreprinderile lor,


legionarilor. Astfel comerciantul lancu Leroy, din str. Sf. Niculae Nr. 32, invalid din razboiul de intregire a neamului, (myna
amputata in- urma luptelor dela Tatlageac) a fost somat Sa predea asociatului sau, Tudor Ve het, toate drepturile sale asupra
intreprinderii ce aveau in tovarasie, pe pref de 20% din valoare.
148. 23 Noemvrie 1940.

Batranul comerciant din Alba Iulia, Ferdinand Fuchs, care


fusese batut si maliratat oribil la 18 Octomvrie de catre o banda
legionary si care, din. cauza suferinfelor de atunci, mai zace bolnav in pat, este vizitat acasa de o noua banda legionary, condusia
de chestorul Politiei Traian Hanu s Petre Pastiu, comisarul de

romanizare numit de Ministerul Economiei Nationale la intreprinderea sa. In fata amenintarilor se vede fortat sa semneze o
oferta de vanzare a acfiunilor Societatii Generale Transilvanene pentru Coined pe acfiuni" (13020 actiuni proprietatea lui
Fuchs si a copiilor sai din strain)atate). Preful impus nu reprezinta nici un sfert din cel real. Pentru un activ de 45.000.000.
urma sa se plateasc% 15.000.000 lei, din care victima trebuia sa
achite datorii de 4.000.000 lei.

Dupa 2 zile, aceeasi bandy revine cu contractul definitiv de


vanzare, cu conditiunile modificate in desavantajul lui Fuchs,
care totusi, datorita noilor amenintari, este nevoit sa semneze.
Boneficiarii acestui jaf sunt prevazuti in actul de vanzare:
Hie Colhon,rseful organizafiei legionare Alba . . .
5000 actiuni
Petre Pastiu, comisarul de romanizare al intreprin3500
derii
Traian Harm, chestorul politiei Alba Iu lia . . . .
3500
Cacoveanu Remus
255
Gligor Emil
255
Membrii ai poliSivan Vasile
255
.
fiei legionare
Rizolu Ilie
225
Total 13020 acfiuni
90

PP

PP

Of

Nola.
Dupa episoade dramatice, banda de talhari a pus
stapanire pe toata aceasta avere, agonisita prin munca a cateva
generafii de negustori vrednici si s'a bucurat in liniste timp de
5 ani, de rezultatele actiunii for criminate. Batranul Fuchs, nu a
primit nici macar acel pret ridicol convene, s'a Want apoi jefuit si de alte bunuri, ba chiar si de mobila din casa si in cele

144

www.dacoromanica.ro

din urma, scarbit de via

si de oameni, bolnav

istovit, a plecat

din Para.
149. 23 Noemvrie 1940.

Polifia legionary din Bucuresti aresteaza pe copilul Teodor


Gerber, care fusese arestat si la 21 Noemvrie si eliberat in aceeasi zi. Dupe doua zile, la 25 Noemvrie, cadavrtil copilului a fost
predat parinfilor de catre Institutul Medico-Legal.
150. 23 Noemvrie 1940.

Incepe teroarea legionary la Ramnicul Valcea. Cafiva din


cei mai de vaza comercianfi evrei(Samoil Ciment, Israel Grabois,
Me Adler, Isac
Lupu Abram, L. Taubmann, M. Loebell),

au fost ridicafi din pravaliile lor, condusi la sediul legionar si


lui Isac milovici i s'au scos i diinfii din gura
batufi salbatec
iar dupb.' 2 zile (la 25 Noemvrie) au fost eliberafi cu obligafia
i
abandonand bunurile gi marfurile
de a parasi orasul
de a nu reclama cele infamplate.
151. 25 Noemvrie 1940.

Teroarea legionary continua neintrerupt la 'Bucuresti.


Zilnic suet arestafi zeci de evrei, luafi la intamplare, de pe
strada, din locuinfe, dela ocupafiile lor. Uneori fara pretext, alte
on pe motive bine intemeiate (vreun servitor necinstit ce a fost
dat afara, sau vreun datornic care nu 'i -a platit datoria), evreli
sunt batufi chinuifi la Prefectura Polifiei sau la sediile i cuiburile legionare. Victimele nu numai ca nu an curajul Sit reclame
autoritafilor, dar nu indraznesc cnici sa povesteasca familiilor tot
ce an patimit, ingrozifi de perspectiva repetarii suferinfelor. Desi
cazurile sunt din ce in ce mai numeroase, cunoasterea lor este
mai anevoioasa:
Exemple:

Biwa Weiss, comerciant din str. Negru Voda Nr. 2, a fost


arestat de polifia legionai1 i condus la Prefecture unde a fost
sub pretext ca
pane la 27 Noemvrie
batut timp de 3 zile
autorizafia de funcfionare a fabricii sale de mezeluri, ar fi, prea
veche. In tot timpul definerii a fost chinuit oribil, cam in felul
urmator: A fost intins cu fafa in jos pe masa, batut cu vana de
bou i obligat sil numere loviturile pang la 20. La cea din urma
lovitura i se spunea ca a gresit intenfionaf numaratoarea 5i i se
dadeau alte 60 lovituri. Dupe aceia era biitut la talpi papa ce se
invinefeau. A treia zi a fost batut cu scanduri i lovit cu o stied
in cap, papa ce a fost umplut de sange.
31446

145

10

www.dacoromanica.ro

Offel Marcus, din str. General Florescu Nr. 8, arestat de politia legionara, a trebuit sa se interneze duva eliberare, la spitalul
,,Iubirea de Oameni", constatandu-se contuzii in regiunea nazalsi
i endorsa a labei piciorului drept".

Sam Tarter, comerciant de cherestea din B-dul Tache lonescu Nr. 1, a fost chemat la Primaria Sect. III. Albastru unde a
fost batut pe tot corpul si pe cap pang a fost plin de sange, iar
apoi a fost eliberat, dupa ce a platit 10.000 lei penrtu Ajutorul
Legionar".
152. 25 Noemvrie 1940.

La Ploesti, echipe de legionari rechizitioneaza imobilul in


care se afla instalat sediul Comunitatii si declares blocate lemnele
destinate ajutorului de iarna al nevoiasilor, ridicand o parte din
ele.
153. 25 Noemvrie 1940.

Chestorul Polifiei Braila, Gh. Mazilu, impreuna cu o echipa

de politisti legionari, patrund cu forta in localul blaii publice


,,Fundatiunea L. Predingher", proprietatea Comunitatii Evreilor
din Braila, pun stap'anire pe imobil, alunga personalul 1i cu revol
verul in mans, silesc epitropia comunitatii spa doneze institufia
Misearii legionare.
Notes.

Baia Predingher a trecut mai tarziu in proprietatea

Primariei Municipiului Braila, dar nici dupa prabusirea regimului legionar


desi se cunosteau mijloacele oribile prin care
a intrat in patrimoniul Primariei
nu s'a mai putut obfine restituirea ei.
154. 26 Noemvrie 1940.
Im cursul nopfii (la orele 2) evreii instariti din comuna Uioara-Oana Mure ( Jud. Alba), sunt ctiemafi la primarie, unde o

banal compusa din Traian Hanu, chestorul de politie din AlbaJulia, Vlad Aurel, subprimar la Uioara si legionarii Pastiu i
Coza, cere fiecaruia sa depuna o sums de bani, amenintand in caz
contrar cu bataia, tortura sau uciderea. Cei ce au plata sumele
pretinse, au fost eliberafi. Cei ce au incercat sa reziste, au fost
retinuti si chinuiti.
Printre acestia din urma: Beniamin Francisc (care a fast
batut ei apoi bagat intr'un butoi cu apes in care a fost finut timp
de 3 ore), Leeb Martin, Farmacistul Bela Gal.
146
www.dacoromanica.ro

155. 27 Noemvrie 1940.

Un nou sistem de jaf incepe a fi folosit de legionari la Bu-

curesti: 0 ban& puternic inarmata davaleste intr'o casa proprietate evreeasca, izgoneste locatarii si lucrurile for 1i instaleazil
vreun cuib legionar, vopsind imediat fafada in verde (culoarea

legionara). Cand operatiunile sunt terminate, se prezinta proprietarului un binevoitor" care se ofera sa cumpere imobilul,

dar la un pref care sa fins seams

de situafiunea creiata.
Foarte multe imobile an fost vandute astfel de evreii inspaimantati de teroarea legionara.
In aceste conditiuni de exemplu, a vandut imobilul sau din
Parcul Berindei (Ca lea Dudesti), medicul Dr. Leon Sussman, mutat la Braila, Sir. Sf. Petru Nr. 27.

De altfel izgonirea evreilor din locuinte pentru instalare


de cuiburi legionare sau pretinsi refugiafi, e un fapt foarte freevent. Au fost cazuri, in cari evreii plecafi dimineata la treburi,
nu au mai avut unde sa se adaposteasca seara, deoarece intrelimp casa a fost ocupata.
Astfel d-na Eva Goldenberg, din Aleea Modrogan. Nr. 9, re-

venind din oral acasa, a dAsit instalat in apartamentul sau un


grup de refugiafi cari luasera in stapanire tot mobilierul, co-

voare, imbracaminte, lingerie, vesela etc. in valoare de peste


3.000.000 lei, neingaduind locatarei nici mlacar accesul in casa.
156. 27 Noemvrie 1940.

Comitetul Bursei de efecte din Bucuresti hotaraste sa intervina la agentii oficiali de schimb pentru ca acestia sa se serveasca in legaturta cu birourile comitetului, numai de functionari
romani.
157. 27 Noemvrie 1940.
Un fapt foarte semnificativ se petrece la Medias. In lipsa din

ocupate cu primirea gene


oral a conducatorilor autoritatilor
orgaralului Antonescu intr'un colt indepartat al judefului
nizafiile sasesti ocupa 10 pravalii evreesti cump4'rate anterior
dela proprietarii respectivi, cari speriafi de teroarea legionara,
cautau sa lichideze avutul in conditiuni cat mai pufin rele. Ac-

fiunea sasilor a dat nastere la conflicte cu orpnizatiile legionare, suparate ca le-a scapat din many o parte et. prada. De acea

actiunea locals pentru ceea ce Micnistrul de Interne numeste ,.batalia cumparlarii pravaliilor si imobilelor jidanesti" devine inca
mai violenta pe tot intinsul judetului Tarnava Mare, unde sunt
147
www.dacoromanica.ro

jefuite, fara excepfie, toate intreprinderile evreesti din Sighioara, Media si comunele rurale.
La Sighioara, comerciantii si proprietarii de imobile evrei,
sunt convocati sau adusi cu forfa la Chestura Polifiei unde, dupe
ce sunt -linufi arestafi
unii chiar batufi si chinuifi
se V.:id
obligati in faf a revolverelor intinse ale chestorului Vespasian
Lene si ale sefului organizafiei legionare Avocat Barsan, sa semneze acte de vanzare a intregului avut, fara sa primeasca vreun
ban.

Un caz care ilustreaza metodele teroristilor legionari din


Sighisoara, este cel al frafilor Max, losif, Ignat fi Adolf Fried.
Proprietari ai imobilului i fabricei de of et i sifoane din str. Regele Ferdinand Nr. 42, au fost convocafi la chesturta unde sub ameninfarile lui Vespasian Lene si ale avocatului 'Barsan, primii doi
au fost silifi sa semneze un act de vanzare ce le-a fost prezentat,
fara sa cunoasca nici confinutul actului, nici cumparratorul, nici
preful. In acela timp, li s'a pus in vedere sa ingrijeasca de venirea din Bucureti a celorlalli doi frafi, flare de cari vanzarea nu
era valabila.
La 4 Decemvrie au fost arestali din nou, deoarece frafii din
Bucuresti nu sosisera. De data aceasta au fost finufi in arest doua
zile, supui la tot felul de vexafiuni si in cele din urma eliberafi,
dupe ce au semnat un nou act de vanzarea unui automobil in valoare de 300.000 lei, pe pref de 40.000 lei.

Arestali pentru a treia oars in ziva urmatoare pe motiv ca


frafii nu venisera, sunt batufi i chinuifi limp de 6 zile 'Ana la
11 Decemvrie, cand in urma intervenfiilor oficiale facute de Polifia din Sighisoara la Prefectura Polifiei Capita lei, cei doi frafi
din Bucuresti sunt arestafi si trimii sub escorts la Sighioara.
cu adresa Nr. 239658 a Polifiei Sociale Bucureti.

In urma ameninfarilor repetate si faf de dansii i vazand


halul in care se aflau frafii lor, cei doi adusi din Bucuresti i-au
dat seama ca orice rezistenfa este inutile i au semnat tot ce li
s'a prezentat. Fireste ca tofi frafii au fost imediat eliberafi. Din
cauza chinurilor suferite, Iosif Fried a fost internat in spital, iar
Max Fried a fugit cu ceilalfi la Bucureti, unde, prezentandu-se
medicului legist al Tribunalului Ilfov Dr. I. Stanescu, acesta a
constatat la 14 Decemvrie:
Regiunile fessiere ca si fefele posterioare 'ale coapselor sunt

intens echimozate, dureroase spontan si la presiune, constituind


o dificultate foarte accentuate in mers si in a pastra pozifiunea
sezanda.
148
www.dacoromanica.ro

In regiunea sprancenoasa dreapta se gaseste o excoriatiune


masurand 10 mm /3 mm., acoperita cu crustal de sange; regiunea
aceasta este usor edematiata.
Aceste leziuni datand de 3-4 zile, au fost Pacute de un corp
tare si vor avea nevoie, afara de cazul unor eventuale complicatiuni, de 7-8 zile ingrijire medicate.
La Medial, zeci de evrei au fost maltratati pe motiv ca unii
dintre ei au vandut intreprinderile tor, sasilor.
(Prin_tre cei gray batulti au fost: Griinfeld Desideriu, Deutsch
Mauritiu, Deutsch Sigismund, Dr. Suranyi, Spitz Rubens, Czitron
Emanoil, Sandor Isidor i Karr losif (cei din urma, directori la
Soc. I. R. T. I.).
Cu deosebire au fost chinuiti rabinul Moise Reich ri hahamul
Drach, carora li s'au taiat si barbile. 0 buns parte din. evrei, au
plecat din oral, iar cei ramasi, inspaimantati, nu au mai parasit locuintele p"ang la prabusirea regimului. hie() adresa oficiala insusi
Ministerul de Interne, recunoaste nelegiuirile comise, pe cari le
califica insa: atitudine mai aspra fats de evrei".
158. 27 Noemvrie 1940.

Incepe teroarea legionarii la Brad (jud. Arad) unde nu sunt


deck 100 evrei. La orele 8 seara toti evreii proprietari de imobile
au fost ridicati dela locuintele for gt dusi la Primarie unde, sub
teroarea revolverelor si a amenintarilor legiaaarilor: Popa Mihai, primarul targului, Rodica Dumitru, seful organizatiei legionare, Rusu Come!, profesor de liceu, Dr. Mircea Popovici, medic
veterinar, Riscuta, avocat si a altora, s'au vazut obligati a semna
acte de vanzarea averilor Para sal cunoasca pe cumparatori, fare

sal stie continutul actelor si la un pre' ridicol fixat de teroristi.


In felul acesta, au fost jefuiti de averile tor, intre altii, urmatorii:
1. Sigismund 8i Geza Kugel, proprietarii fabricei de liqueruri
i sifoane in valoare de 5.000.000 lei, au fost siliti sal semneze ca

au vandut toata averea profesorului Cornel Rusu, pe pret de


500.000 lei.

2. Vac lima lui Maximilian Kugel i Ludovic Kugel au fost


siliti sal semneze ca au vandut legionarului George Camarzan, cele
2 imobile proprietatea tor, in valoare de 1.400.000 lei, pe pret de
230.000 lei.

3. Dr. Erclos Ignatiu, proprietarul unui imobil in valoare de


1.000.000 lei a fost silit sal semneze ca 1-a vandut legionarului Giurgiu Constantin pe pret de 200.000 lei.

149
www.dacoromanica.ro

4. Vi-Iduva lui Kugel Desideriu, proprietara unui imobil in


valorea de 550.000 lei, a fost silica sa semneze ca 1-a vandut legionarului Sarbu, pe prof de 150.000 lei.

Numai batranul Weisz Eugen, in varsta de 72 ani, a rezistat


si nu a semrnat actul de vanzare ce i se cerea.
159. 28 Noemvrie 1940.

In preaima panoramei pregatita de legionari pentru Ziva


Capitanului" (inhumarea presupuselor ramasite ale lui Corneliu
Codreanu), teroarea legionary atinge un maximum de intensitate
ce nu va fi intrecut deck dupa 2 luni, in zilele rebeliunii. pupa
ce in ajun, regia legionary a organizat o paiaferie juridica care
a reabilitat la Curtea de Casafie, memoria ucigasului Codreanu,
in cursul nopfii s'a procedat la masacrarea demniiarilor urmariti
de razbunarea legionara, inchisi in inchisoarea Jilava si la rapirea i uciderea fostului ministru de final* Virgil Madgearu 0i
a apostolului culturii romanesti Ii
al urei
cu intermitente
antisemite, Prof. Nicolae Iorga. Supraveghind laceastla actiune
si in special asasinarea lui Nicolae Iorga, Horia Sima, Vicepresedintele Consiliului de Ministri, insofit de Alexandru Ghica, Directorul Sigurantei Generale a Statului, au sosit in miez de noapte
la Ploesti, unde au dat ordine si cu privire la cei 60 evrei, arestati in sinagoga in ziva de 10 Noemvrie. Urmarea a fost ca o parte

din acestia an fost eliberati, dar 11 dintre ei au fost impuscati,


iar cadavrele for aruncate in santurile soselelor din jurul orasului.
?e dusumelele Legiunii de Jandarmi Prahova, s'a amestecat
in ziva aceea samgele Prof. Nicolae Iorga si a Rabinului David
Friedman, iar trupurile reci s'au asezat alaturi de covrigarul mil
$milovici, friizerul Max Mendel Strul, dentistul Mendel Mayer i
studenfii losif Avram i Joffre Margulius.

Tabloul era completat prin lugubra ironie, de cadavrele a


2 comisari de politie, ucisi si ei de ura legionary.
160. 28 Noemvrie 1940.

Se terming acfiunea de jaf intreprinsa de legionarii din Caracal asupra averilor evreesti, la inceputul lunei. Singurul ramas
nejefuit, comerciantul de cereale Milan Emanuel, din str. Unirii
Nr. 11, se pomeneste atacat de o bands de legionari cari golesc
magazine de cereale i saci, in cari se aflau marfuri in. valoare
de 400.000 lei. Totodata an ridicat mobilierul din birou i arhiva
comerciala pe care au transportat-o la sediul Micarii Legionare.
150
www.dacoromanica.ro

Bandifii au navalit si in locuinfa victimei de unde, dupa ce an


izgonit pe proprietar, au instalat sediul Fratiei de Cruce".
La festinurile date la acest sediu, la care participau prefectul judetului Libert Tarnoveanu si primarul Constantinescu, au
consumat Vasarile, alimentele si proviziile de iarna ale victimei.
Separat au ridicat din casa covoare, lingerie de pat si corp, imbraciiminte, vesela." si obiecte de valoare, transportandu-le cu geamantanele in oras si in localitatile vecine, unde le-au vandut. Valoarea jafului din locuinta s'a ridicat la 300.000 lei.
161. 29 Noemvrie 1940.

,Medicul primar al orasului Ramnicul-Valcea, inspecteaza


toate pravaliile evreesti si numai pravaliile evreesti si ordona ca
toate sa fie inchise ca insalubre, ceea ce se si executa, fara a se
dresa procese verbale, spre a nu se putea face apel la justifie.
A doua zi dupa inchiderea magazinelor, seful polifiei legionare Radu Popian, a chemat pe fiecare comerciant evreu in
parte, cerand tuturor sa inventarieze marfurile, predandu-le legionarilor, iar apoi tofi spa paraseasca orasul.
162. 29 Noemvrie 1940.

Legionarul Trifan Nicolae zis Cu la din Brad, confisca toate


bicicletele si masinile de scris proprietatea evreilor, fara a plat;
vreo contravaloare, sau a lasa vreo dovada de primire.
163. 29 Noemvrie 1940.

La Lupeni (Jud. Hunedoara) continua actiunea de id a


averilor evreesti. Bande de 10-15 legionari, conduse de primarul
M. Craioveanu, comandantul legionar Sarbu si notarul comunal,
niavaleso in pravaliile evreilor si sub ameninfarea revolverelor,
silesc pe proprietari sa semneze acte de vanzarea avutului. Cei
ce rezista sunt pur si simplu expulzati din pravalii, luandu-li-se
cheile usilor si ale caselor de bani.
0 asemenea rezistenta a opus bunlaoara vgduva. lui Salomon

Kohn, care a refuzat sa semneze actul de vadazare a casei de


locuit in valoare de 300.000 lei si a pravaliei de fierarie cu marfuri in valoare de 1.000.000 lei.

A fost izgonita din pravalie si in locul ei s'au asezat legionarii cari au continuat vanzarea, incasand veniturile.
Dupa trei zile, trei legionari an patruns in camera in care
victima zacea boln,ava cu temperature si in situatia asta, au constrans-o sa semneze acte al caror confinut nu-1 cunostea. La plecarea bandifilor s'a constatat ca an lasat pe masa 20.000 lei.
151

www.dacoromanica.ro

In felul acesta au fost jefuite toate intreprinderile evreesti,


cari au rhinos in sthpanirea bandifilor si in special a cooperativei
legionare Biruinta", pane in anul 1945.
164. 30 Noemvrie 1940.

Din ordinal chestorului legionar Zighianu, sunt arestati la


Caracal, Presedintele Comunithtii Evreilor Dr. Emil Porn, Rabinul
Schleffstein i epitropii Al. Barat, Schmalb, Fa Ionia Aron 91 Gross,
pe motiv ca au distribuit intre inter:1141i evrei din laghrul Caracal,
o sum de 50.000 lei, primiti Bela Uniunea Comunithtilor Evreesti
din Vechiul Regat. Acuzati de actiune comunistil, sunt retinuti 3
zile si chinuifi pentru a preda cifrul pe care 1-ar avea cu Uniunea
Comunithtilor din Bucuresti.
165. Noemvrie 1940.

Sinagoga din Ceica (jud. Bihor) a fost devastat'a


in intregime de bande legionare.

distrusa

166. Noemvrie 1940.

Actiunea legionary de teroare i jaf inceputh la Piatra


Neamt, s'a intins pe intregul teritoriu al judetului, cuprinzand
i comunele rurale. Putinii locuirori evrei ai acestor sate au fost
katuti, jefuiti de tot avutul, apoi izgoniti din comune.
Cateva exemple.

Leon Sinberg, Comuna Farcasa, a fost silit sa piece din sat


de primarul Profir, care i-a confiscat diverse lucruri si unelte c,asnice.

Naftule David, Comuna Balthtesti, izgonit de legionari can


i-au retinut lucruri de lei 6.000
losup L. Marcu, Tibucani, izgonit de Vasile Ion Poiana, oprindu-i-se mhrfuri de lei 8.900.

Mendel Simon, Podoleni, izgonit de legionari, din sat, unde


a lasat un imobil i d suth de prhjini teren arabil.
lancu Sega ller, Ceahlhu, izgonit din comunh, de Gheorghe
Marcovici, rettinandu-i-se mobilele i sculele.

David Kalman, Dragorniresti, veteran si decorat din campaniile 1913, 1916-1918, a fost izgonit din comunh, uncle a 'ask o
cash in vatra satului.
152
www.dacoromanica.ro

Aorarn Lupu, Farcasul Paraul Pantei, izgonit de Vasile Gaina

Simion Pavel, cari i-au luat 60 m. cubi de lemne din comuna


Sabata Si le-au vandut la ,Piatra-Neamt.
Marcu Lamafanu, Comuna Margineni Ca lu Iapa, caruia 5 legonari ii -au luat grau 0i blanuri in valoare de lei 20.000.

mil 7'apu, Comuna Bodestii Precista, fiu de veteran, izgonit


de legionarii Duinitru De lin, Gheorghe Vasile Oanii 1i Popa, retinandu-i-se lucruri casnice, marfuri @i edecuri de 120.000 lei. A
reclamat Parchetului 0i Prefecturii fara rezultat.
David Diamand, Brosteni, i s'au luat lucruri de lei 6.000.

Moritz ,Frniiouici, Brosteni, izgonit din comuna, luandu-i-se


marfuri de lei 9.600.

!tic Hollinger, Comuna Calugareni, izgonit din satul in care


s'a nascut si in care a trait 60 ani, de primarul Anton Almasanu,
luandu-i-se marfuri de lei 40.000. A reclamat Parchetului, dar a
fost silit de Po litia Legionary sa retraga plangerea.
Itic Bercu, Calugareni, a fost izgonit din satul in care s'a
nascut si in care familia sa se afla de 100 ani. ,Primarul Anton
Almasanu, impreuna cu jandarmul P. Iftimie si 3 legionari, i-au
luat marfuri de 100.000 lei.

A reclamat parchetului, dar silit de Polifia Legionary, a trebuit sa retraga plangerea.


167. Noemvrie 1940.

La Bucuresti continua acfiunea de distrugere a inv1atamatului evreesc, prin rechizitionarea imobilelor, in care functionaza colile evreesti. In cursul lunei Noemvrie au mai fost ocupate.

Liceul teordic particular (Director Arno Kahane) din Ca lea


Mosilor No. 128, ocupat de Miscarea Legionary.
Ciiminu/ studentilor eorei, Fundatiunea Mina si Aron Schul-

ler din Sir. Sf. Ion Nou No. 45, unicul cumin studenfesc evreesc,
ocupat cu forta de studenti crestini refugiafi.

Se continua deasemenea cu rechizifiile arbitrare de sooli


evreesti in toata tam (Buzau, Tecuci, Saveni, etc.).
168. Noemvrie 1940.

Primaria orasului Ploesti a soma{ Comunitatea Evreeasca


sa desfiinfeze partea noua a cimitirului,,instalat pe un teren vandut Comunitatii chiar de Primarie. tocmai in acest scop.
153
www.dacoromanica.ro

169. Noemvrie 1940.

Din initiativa preotului Lesu, paroh al bisericii. Postei si din


ordinul ajutorului de primar Ciopala, se procedeaza la distrugerea

i exproprierea cimitirului evreesc din Bueau, infiinfat In anul


1834. Au fost furate sau distruse toate pietrele funerareafara de
2 cari au rezistat daltelor i ciocanelor legionare grilajele mormintelor, usile, ferestrele i pia cile de marmora din capela si in
cele din urma i gardul cimitirului, transformandu-se acest loc
de odilma al mortilor intr'un maidan de popas al carutelor, plin
cu gunoaie, coceni de porumb i
Materialele furate an fost adunate de preotul Lesu si destinate reconstructiei bisericei din parohia sa. Mai tarziu ins5.
probabil ca preotul s'a rasg'andit si le-a dat alts destinatie, caci
au disinsumand o valoare considerabila
toate materialele
parut.
170. Noemvrie 1940.

Primraria orasului Vaslui someaza Comunitatea Evreilor sa


procedeze de indata la evacuarea osemintelor din cimitirul evreesc, care dateaza de mai bine de 150 ani.
171. Noemvrie 1940.

Primaria orasului Piatra-Neamt a intocmit formele pentru


desfiintarea i exproprierea cimitirului evreesc.
172. Noemvrie 1940.

Legionarii confisca aproape in toata tam aparatele de radio

aflate in posesia evreilor. Fara, nicio forma, vreo dovada de


primire, ci pur i simplu unul sau mai multi legionari intrau iu
casa evreului, ridicau aparatul i apoi fie ed i1 depuneau la pa.
lijie sau la vreun sediu legionar, fie ca it foloseau personal sau
it vindeau, pastrand contravaloarea. In felul acesta s'au furat
aparatele de radio ale evreilor la 'Botosani, Vaslui, (aparate in
valoare de peste 2.000.000 lei), Turnu Magurele, Caracal, Bucecea, Orastie (Albrecht Rubinstein, Ludwig Mahler, Grunfeld Simion, Roth Desideriu), Pascani (42 aparate), Su lija Eva Pincas,
Herman. Iticovici, Tauba Gottesman, (aparate ridicate de legionarul M. Catana) Petrosani (50 aparate) Lupeni, Buhusi, Piatra
Neamt etc. Se pare ca la baza acestui jaf, a fost un ordin circular
al Ministerului Afacerilor Interne, care dispunea ridicarea apa154
www.dacoromanica.ro

ratelor de radio aflate in posesiunea evreilor suspecli". Un asemenea ordin a primit bunaoara seful polifiei de siguranfal din Pia-

tra Nearaf, care s'a pomenit foarte incurcat, deoareoe pe listele


sale de
" nu se afla niciun evreu posesor de aparate
de radio. Pentru a executa insa ordinul, s'a intrunit in conferinfa
cu dirigintele postei, care avea listele abonafilor la radio, a extras
de acolo numele abonafilor evrei si a declarat suspecti" junratate din ei, hotarand sa ridice aparatele tuturor cari in ordinea
listei alcttuite de el, purtau numere Para sof, ceea ce a si executat.
173. Noemvrie 1940.
Toate marfurile din toate pravaliile evreesti din Gaie0.i ( Jud.

Dambovif a) au fost ridicate prin violenfa i ameninfari de legionari. Numai caliva comercianfi an reusit sa." salveze i sa trausporte o parte din marfuri, platind in schimb sume enorme de bani.

Proprietarii de imobile an fost sili(i sa vanda proprietafile pe


sume derizorii, tot in urma violenfelor si ameninfarilor legionare.
Astfel comerciantul Leiba Chaim Sapu. naru, s'a pomenit cu
cu revolo bands de legionari in frunte cu Ion Ghifescu cari
verele intinse
i-au cerut sa le vandt proprietatea sa din B-dul
Olanescu Nr. 27 in valoare de 1.500.000 lei pe pref de de 250.000

lei. Rezisfand in primul moment, a reusit sa fuga la Bucuresti.


Ghifescu a arestat atunci pe toiri evreii ramai la Gaeti, in frunte

cu rabinul, pe care i-a batut si chinuit, pentru a afla adresa lui


Sapunaru din Bucuresti. Pentru a curma aceastia nenorocire, SOpunaru s'a predat lui Ghifescu si a semnat actul de vanzare pe
numele ficei lui Ghifescu, Maria si a logodnicului ei Stan Niculai.
Din preful de 250.000 lei, Ghifescu a mai refinut 45.000 pen-

tru a rasa victima sa piece la Bucuresti. Din restul avutului victimei, Ghifescu a mai furat .marfuri si obiecte din casa in valoare
de 300.000 lei.

Dupa aceia tofi evreii ce se mai aflau in Gaiesti, au fost izgonifi, astfel ca din 137 suflete nu a mai ramas in ora niciunul.
174. Noemvrie 1940.

Aproape in toata fara, pravaliile evreesti sunt impodobite


pe vitrine si usile de intrare, cu afire purtand inscripfiile Magazin jidovesc" sau Pravalie jidoveasca" sau Nu cumparafi dela
Jidani" sau Atenfiune! Piavalie jidoveascal Crestinii nu infra"
sau chiar Judisches Geschaft" (Calarai, Turnu Magurele, Plo155

www.dacoromanica.ro

esti, Buzau, Sibiu, Fagaras, Urziceni, Orastie, Oltenita, Roman,


Bucuresti etc), In unele orase (Butau, R. Valcea) actiunea capata
prin patrule
forme violente, legionarii impiedeaad cu fonta
intrarea crestinilor in magazinele, a caror propriepermanente
tari sunt evrei
175. Noemvrie 1940.

La inceputul lunei, un grup de tineri evrei din Braila maau fost ridicati din strada i dusi la
joritatea elevi de scoala
Polifia Legionara, unde din ordinul chestorului Mazilu, au fost
batuti i chinuifi oribil, pentru a semna declaratii ca sunt comunisti. Cei ce au rezistat maltratlarilor, au fost eliberafi dupa 2, 3,
sau 4 zile. Cei care n'au putut rezista indeajuns si au semnat de-

in stare de
clarafiile impuse de chinuitorii lor, au fost trismiii
arest
in judecata Tribunalului Militar Constanta.

176. Noemvrie 1940.

Templul Comunitatii Evreilor din Focsani a fost daramat si


incendiat de o bands de legionari, sub pretext ca avariile cauzate
de cutremurul din 10 Noemvrie, puneau in pericol circulatia.
177. Noemvrie 1940.

Catre sfarsitul lunii, toff comercianfii evrei din Petrosani


(Jud. Hunedoara) au fost chemafi la sediul legionar de dare legion,arul Georgescu-Gorjan, inginer la Soc. Petrosani", care i-a
primit individual, somandu-i ca in termen de 2 zile sta vanda pravaliile unor cumparatori crestini. Dupa trecerea celor 2 zile, pravaliile au fost invadate de bande de legionari, care le-au luat
in stapanire si le-au inchis. Proprietarii au fost chemafi apoi in
biroul avocatului Zano Moldovan, unde au fost constransi sa semneze contracte provizorii de vanzare a intreprinderilor &nitre legionarii instalafi in pravalii, fara a se fixa un pret concret, ci
stipulandu-se ca marfurile se vor plrati cu 50% din valoarea facturata a prefului de cost. Dupa semnarea acestor contracte,
s'au redeschis sub conducerea noilor proprietari, asistafi
insa si de fostii proprietari, cari au ramas in calitate de salariati.
In felul acesta au fost jefuiti de avutul lor, urma'torii co.
tnercianti:

156
www.dacoromanica.ro

:.:

NUMELE
SI PRONUMELE

Obiectul
comerfului

Goldberger Emanuel

Textile

Valoarea
realii

Situafia ulterioarii

6.000.000 Reluat in Martie 1941,


dar Jefuit 3/4 din
m itrfuri.

2
3

Succ. Bieber Iacob


Bieber Eugen

4 Bieber Osias
5

Vegh Herman

6 Vegh Moise
7

Weitzer Josef ina

f)

Idem

6.000.000

Coloniale

3.000.000 Reluat dar romanizat

Parfum.

2.000.000

Pielarie

1.000.000 Reluat dar jefuit, apoi


lichidat de 0. R. A. P.

Textile
n

gi jefuit in intregime.

450.000
1.000.000 Reluat dela legionarul
Niculae Popovici dupii
23. I. 1941, dar jefuit
de 504)/0 din msiirfuri.

Schreber Moise

V ad. Gruber Israel Bonbonerie


Coloniale
10 HerscoDits L.
Macelarie
11 Jiul" Horoat Ion
Pravalie
12 Lipner Maria
mixth
9

2.000.000 Reluat cu lipsuri.

200.000 Jefuit complect.


Idem

300.000

700.000 Reluat aril pagube.


500.000 Reluat dar apoi depor-

tea' In Transnistria
gi jefuita de intregul
avat.

11

Fibra" Goldstein

Confectiuni

Marcus

2.000.000 Reluat, dar romitnizat


i jefuit de intreaga

avere cu concursul

Ministerului Muncii.

16

Baruch Adalbert
Weiczner Emanuel
Wolf fi Izsak

17

Frafii Haemli

18

Ritter Berta

14
15

Hotel
Textile
Pielarie
Confecfiuni

Librarie

500.000 Jefuit complect.

500.000
1.000.000 Reluat dar lichidat gi
Jefuit de 0. R. A. P.
50:).000 Reluat dar lichidat gi
ruinat prin evacuare.

300.000

Idem

Cateva magazine an fost vandute pe preturi mai bune, dar


tot sub valoarea reala, unor negustori sari, cari au fost inlesniti
prin creditele puse la dispozifie de organizafiile economice germane.

157
www.dacoromanica.ro

Acestea sunt:
Israel Eugen
Bandel Armin
Bronstein Mauriliu
Griinberger Ludovic
Simon & Sternberg

drogherie Lei
coloniale
29

mode
pielarie

37

1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000

178. Noemvrie 1940.


Din inifiative locale, in mod arbitrar si ilegal, in unele locolitati, evreii sunt supusi la munci grele.
La Bar lad, au fost ridicafi to evreii valizi, (medici, profesori, negustori), si constituifi in detasamente de muncsa.

La Pungesti (Jud. Vaslui), tofi evreii, indiferent de sex si


varsta (biirbafi, femei, b4trani, copii), au fost constituifi intr'un
detasament de maned i intrebuintati pentru mlituratul stiazilor,
cued-tau' cosurilor, construirea unui drum. 0 parte din ei au fost
pusi la dispozifia bogatasului Jack Marcopol.
La Urziceni
Ialomifa, tofi evreii au fost scosi la faiatul
lemnelor in psadure.
179. Noemvrie 1940.
In aplicarea legii de expropriere a imobilelor rurale evreesti,
agenfii de executare, delegafi. de Ministerul Economiei Nationale
numai dintre legionari, comit cu bun stiinfii, tot felul de abuzuri.
Au declarat bunsgoaea expropriate, avuturile comercianfilor
de vite cari nu an avut vreodata proprietali rurale. Astf el:
Com.erciantului Mendel Simon Simionooici din Botosani, i s'au

ridicat 242 oi, 4 boi si 4 butoaie (450 kg.) cu brza.


Comerciantuiui Iosif Isacescu din Harltiu i s'au ridicat 400 oi.

Comercianfilor Fratii Siipunaru din Bucecea ii s'au ridicat


1200 01.

Comercianfilor Fratii Wechsler din Botosani ii Wan. ridicat


400 oi.

Deasemenea se comit abuzuri de catre delegafi, sau chiar


de antoritafi, cu prilejul exproprierilor de case de locuit.
La Campulung-Bucovina, capitahi de judef, s'au expropriat

ca rurale, proprieWile evreilor Leib Schaffer, din str. Iancu


Flondor si David Drach de pe 8oseaua Nationale, situate in imediata apropriere a centrului orasului. Pentru a se consolida abu

zul, s'a fixat raza orasului la numai cateva sute de metrii de


centru, iar restul teritorului a fost considerat rural.
158
www.dacoromanica.ro

180. Noemvrie 1940.

Primaria orasulni Lorna Vatra a pus in vedere celor 2 comercianti de librarie din oral: Simon Landau Si S. Ziinmet, ca nu

mai au voie sa vends car ti si rechizite Scolare si ca atare le-a


ordonat sa predea aceasta ramura a comerfului lor, primal cqtre
legionarul Paulescu, fratele primarului iar al doilea unui tartar
din Bucuresti, cari vor exercita comertul dupa norme hotarite de
primarie.

181. Noemvrie 1940.

Ca.'tre sfarsitul lunei, o comisiune formats din Traian Hanu,

chestorul de politie din Alba Iulia, Olteanu, ajutor de primar


din Aiud, Maior Augustin, comandantul legionar i seful polifiei

din Aiud, colinda toate magazinele evreesti din Aiud, punand


in vedere proprietarilor ca din ordin de sus, toate pravaliile
evreilor,trec in patrimoniul statului".
In consecinta la fiecare magazin s'a pus un delegat al Mispatronii
carii legionare, cu misiunea de a conduce magazinul
famanand simplii salariati
de a Vastra cheile magazinului
ale casei de bani, de a incasa toate sumele provenite din vanzare
i de a face dupa bunul plat, cumparaturile 1i platile. Dupe 5
zile ,.comisiunea ", careia i s'a alaturat i Ilie Colhon, comandant

legionar al judetului Alba, revive cu ordinul ca fiecare comerciant sa inventarieze marfurile i sa face oferte de vanzare, deoarece din ordin de sus" toate magazinele evreesti urmeaza
sa fie preluate, caci in judeful Alba nu mai pot ramane comereianti evrei.
In felul acesta s'a pregatit jefuirea, intre altii, a urmatorilor
comereianti:

1. Israel Adolf fi fiul, magazin de fierarie, Piata Elisabeta


No. 15.

2. Emanuel Hartman, magazin de manufacture Piata Elisabeta No. 15.

3. Weiss Andrei, droguerie.


4. Bella Bercovici & Fiu, magazin de manufa ctura.
5. Fischer Jacob & Fiu, magazin de manufactura.
6. Marton loan, magazin de manufacture.
Z. Fenichel Andrei, magazin de coloniale.
La magazinul lui Israel Adolf, bainda a facut un fel de perchezifie 1i constatand in neregula autorizatia de functionare a

magazinului, deoarece nu erau prevazute biciclete in obiectul co159


www.dacoromanica.ro

merfului, an confiscat toate bicicletele gasite, in valoare de,


200.000 lei, pe cari dupa cateva zile le-au vandut aceluia comerciant.
182. Noemvrie 1940.

Cu prilejul daramarii templelor i imobilelor comunitatii


din Ploesti si a teroarei dezlantuite concomitent, bandele legionare au jefuit obstea evreeasca din Ploesti de urmatoarele bunuri:
1. Imobilul Comunitafii din Sir. Vlad Tepes, cu mobilierul
arhiva i casa de bani.
2. Mobilierul i odoarele sfinte, aflate in templele i coalele &Aramate.

3. 50.000 kg. lemne, destinate ajutorarii populatiei nevoiase in timpul iernii.


4. 2 lazi cu imbraeaminte destinate aceleiasi populatii nevoiase.

Ordinele de restituire date de prefectul judetului, nu au


fost executate, nici de primarul, nici de chestorul politiei.
183. Noemvrie 1940.

Tofi comerciantii evrei din Targoviste, au fost poftiti la


Chestura, unde chestorul de politie Viitasescu, le-a pus in vedere
ca trebue sa lichideze comertul. Dupa cateva zile, o comisiune
compusa din Presedintele Federalei Cooperativelor locale, Directorul Federalei, doi avocati i doi legionari, au colindat magazinele evreesti, procedand la inventarierea intarfurilor i motivand ca pentru aceasta, este ordin de sus".
184. Noemvrie 1940.
Dupa ce la toate vitrinele i usile pravaliilor evreesti din

Deva, s'au lipit afire cu inscriptia Pravalie evreeascV, Presedintele Comisiei Interimare a Camerei de Comerf a it'd. Hune,
doara, Victor Crisan, a numit comisari de romanizare la toate in.
treprinderile evreesti, salariati cu 3-12.000 lei lunar.
185. Noemvrie 1940.
Camera de Comerf din Turnu SeveTin inviNa pe comerciantii
evrei sa-si clarifice situafia in legAturA, cu Staiutul Juridic, iar pe
unii din ei sa-si lichideze comertul.
186. Noemvrie 1940.
Populatia evreeasca a Iasilor, terorizata, maltratatb.' si jefuitla time de 2 luni. capata pu f ina linite in schimbul sumei de
lei 6.000.000, plg.tit5 comandatntului legionar al judetului, Vlad
6turza.
160
www.dacoromanica.ro

187. 1 Decemvrie 1940.

Ministerul Afacerilor Interne ordona desfiintarea Po


legionare in toata tam Masura nu micsoreaza intensitatea si violenta teroarei, deoarece in unele parti ale Prii, ordinul nu e ascultat iar in celelalte, este eludat, prin. incadrarea membrilor polities
legionare in Politia de Stat.
188. 2 Decemvrie 1940.

Actiunea sistematic organizata de Miscarea Legionary pen-

tru jefuirea intreprinderilor comerciale si industriale evreesti.


se intinde in toata Cara. La Bucuresti apar primele incercari. Ast
fel la magazinul de manufactura Papagalul alb" din Ca lea Grivitei colt cu str. Buzesti, proprietatea losif Baier, s'a prezentat
legionarul Dumitru Dermengiu zis Dinu, cerand sa i se predea
intreprinderea. Dupra primul refuz a plecat linistit, dar a revenii
violent si amenintator, insotit de legionarul Emil Hotaranu, seful
unui cuib legionar.
189. 2 Decemvrie 1940.

Organizatia Miscarii Legionare din comuna Ineu (jud. Arad).


pune in vedere prin somatiuni scrise, tuturor comerciantilor
evrei din comuna, ca activul din pra-vIaliile for va fi preluat de
Miscarea Legionary si orice contractare separata este nula si va
atrage sanctiuni drastice.
Au fost luate toate intreprinderile. Cateva cazuri:
Ungar Jacob si El, proprietarii unei libliirii si tipografii, au
fost jefuili de activul din pravalie in valoare de lei 800.000.
Rado Adolf, proprietarul unui magazin de alimente, a trebuit sii predea marfurile in valoare de 125.000 lei legionarului
Lucea Sabin.

Czitron Eugen, a trebuit sa predea depozitul sau de cherestea legionarului Cociuba Teodor zis Babeanu.
Veries Ignatie a fost jefuit de un depozit de cherestea in valoare de 300.000 lei.

Pless Maximilian a fast jefuit de un magazin de coloniale.


Sachs Ignatie, a fost jefuit de marfuri (alimente), in valoare
de 80.000 lei, can au fost transportate la cantina legionary.

16t

31446 -- 11

www.dacoromanica.ro

190. 4 Decemvrie 1940.

Un pluton de jandarmi ocupa o casa de rugaciuni a Comunitatii Evreilor din Suceava.


191. 4 Decemvrie 1940.

Camera de Comer' din Bucureti hotarate desfiinfarea comertului ambulant al evreilor i inlocuirea tuturor reprezentanfilor de comerf evrei din ramura textile.
192. 4 Decemvrie 1940.
in legatura cu evreii, botezafi de
Sfantul Sinod a opiniat
mai bine de 30 ani ca botezul primit chiar cu atat limp in urmia,

nu poate inlatura dispozitiile in vigoare pentru ocrotirea rasei.


193. 5 Decemvrie 1940.

La Piatra Neamf, teroarea legionary is forme din ce in ce


mai violente, iar jaful devine general. In locul polifiei legionare
desfiintate in urma masacrului dela Jilava, iau fiinta Garzile
Legionare", formate din macedoneni refugiafi, inarmati cu baionete, revolvere i carabine. Sub conducerea legionarului Stefan
Verescu, garzile patruleaza prin oral, lipind pe uile i vitrinele
magazinelor evreeti, afire mari cu inscripfia:

"Clue eumpara dela jidani este trAdator ; va fi


fotografiat 1 publicat. Intrarea opritii la jidani".
,,Grtrzile de fier legionare".
A doua zi, membrii ai garzilor au revenit la pravaliile evreeti, au deslipit afiele de boicot, au lipit peste firmele comerciale,

afie mari cu propriul for nume i s'au instalat in pravalii, unii


in calitate de stapani, alfii ca tovarai cu proprietarii evrei.
Aproape pretutindeni au luat cheile caselor de bani i i-au insuit confinutul. In felul acesta au fost jefuifi intre alfii, urmatorii
comercianti:

Lupu Weinrauch la care s'a instalat legionarul Dumitru Veriota, luand cheile dela casa de bani i lipind peste firma un afi
cu numele sau.
Solomon Drimmer la care s'a instalat legionarul Mircea Pop,
punand pe firma numele sau.
Bercu Loebelsohn la care s'a instalat un macedonean.
Rafael Goldenberg, A. Nacht, I. Garcu, D. Davidovici, I.
HerKu, H. ,5'apse, Florin, Moscovici, Ana Silberman, M. Kanner,
Victor Hascalovici, Ede Rivet, Ana Kaufman, User Goldstein, 'R.
Blechner, D. Fray, I. Winkler, Samuel Feingold, I. Rotenberg,
162

www.dacoromanica.ro

M. Hascalovici, A. Cuperman, M. Herfcovici, Nuta Isac, S. M. Fischer, Pesa Leia Zanonia, Strut Lazarovici, Maria Fischer, Landau,
Moise Leiboofici, H. Hascalovici, Ilie Horovitz, Leon lablonover,
Avram L. Avram, lancu Horovitz, Elias Herscovici.
194. 5 Decemvrie 1940.

Comerciantii evrei din Targovite, ale caror marfuri fusesera inventariate cu eateva zile inainte, sunt chemafi la chestuura,
unde li se cere predarea magazinelor, in schimbul unui pref ce reprezint'a 10-20% din valoare.

Fara de amenintarile legionare i uneori numai dupe chinuri cari duceau victimele pans la stare de nesimfire, au semnat
actele de vanzarea avutului for intre altii urmatorii:
Ghidale Nachmias, veteran i decorat de razboi, citat pra,
ordin de zi pentru bravura, a semnat 6 hartii al caror confinut
nu-1 eunotea i cari cuprindeau vanzarea easei ce l'a costat
2.500.000 lei i a rnarfurilor in valoare facturata de 3.700.000 lei,

pe pret de 700.000 lei, din cari i s'au numarat numai 540.000 lei.
Rubin Rauchmarger, veteran i decorat de razboi,
toata ziva, pans a cazut leinat, s'a pomenit vizitat la 12 noaptea.
de o bands legionary i pe patul de suferinta a trebuit sa semnezc
ca, vinde imobilul evaluat la lei 1.400.000, pe pref de 95.000 lei i
marfurile in valoare de 1.650.000, pe pret de 220.000 lei.

Viiduva lui lancu Rosenthal, a trebuit sa Vanda marfurile


evaluate la lei 300.000, pe pret de lei 20.000.
Fratii Iancu ,Si Misu Daoidsohn au fost jefuifi de magazinul
de manuf actura.

Menahim Rabinovici veteran i decorat de razboiu, a fost


jefuit de magazinul de manufacture.
Sami Iacobsohn veteran si decorat de razboiu, a fost jefuit
de magazinul de pielarie.
Simon Marcus, veteran de razboiu, a fost jefuit de magazinul
de aparate electrice i radio.
losif Bercovici, veteran de razboiu, a fost jefuit de magazinul
de manufacture.

163

www.dacoromanica.ro

Henri Perl, veteran de razboiu, a fost Jefuit de toate marfurile din magazinul sau de incalfaminte, care au fost transportate
la magazinul Dermata".
Solomon Zaharia, a fost jefuit de un mic magazin de galanterie.

lancu Haimovici, a fost jefuit de magazinul de pielarie.


195. 5 Decemvrie 1940.

Toti comercianfii evrei din Deva (Jud. Hunedoara). sunt de-

clarafi arestafi la primarie, unde ajutorul de primar Nicodem


Borca, asistat de legionarii Crian Victor i lancu Lazar, i-au silit

sa semneze contracte de vanzare a intreprinderilor, Para sa cunoasca nici preful, nici pe cumParatori, Operafiunea a durat 18
ore, pans a doua zi, 6 Decemvrie, cand cumparatorii" au aparu1
i au luat in primire magazinele, Para ca victimele s'a primeascil
vreun ban. Mai tarziu au primit mici aconturi variind intre 1.00010.000 lei.

In felul acesta s'au confiscat urmatoarele intreprinderi:

ti

4
5

6
7

sticlitrie
coloniale
Cziranyi Alexandru Bijuterie
ceasorniearie
Deutsch Ladislau .
mobile
Farkas Serena . . zarzavat
Gal Armin . . .
Piese de auto
Gal Bela . . . .
sticliirie
Max Godel . . . . radio si
fierarie
.

8 Gergely Geza

11

prAvAlie

Hirsch Desideriu
Hollos Antonie .

libra'rie
papetarie

9 Hirsch Iolanda
10

ADRESA

Valoarea
activului

Breier Rudolf fi
William

Obiectul
comerfului

NUMELE
SI PRONUMELE

mixtii

Str. 6 Septembrie Nr. 3

400.000

Piata Unirii
Str. Regina Maria
Plata Unirii
2;

400.000
200.000
20.000
400.000
600.000

300.000

Str. Horia
Str. 6 Septembrie
Str. Horia

30.000
40.000
20.000

Plata Unirii

164

www.dacoromanica.ro

150.000

NUMELE

SI PRONUMELE

12

Ioszef Copel

13

15

Kahan Wilhelm
Kappel Rozalia
Laufer Wiliam

16

Max Maurtfiu

17

Mahler Enzanuila

18

Naftali Mihail

19
20

Pollak & Co.


Pollak Her

21

. .
Roth Ignatie
V ad. Salomon Leopold

14

22

27
28
29
30

Fratii Schachter

31

Berkovits Bernat

textile

6 Septembrie
Str. Regele Ferdinand
6 Septembrie

fierarie
textile
tipografie
libriirie
coloniale
i mixte
dep. de lemne ai. mat.
de cliidit
pravalie
mixte
manufacture
opinci i
cauciucuri
confectiuni
praviilie
mixta

falai

piei brute

6 Septembrie

40.000
400.000
300.000
2.500.000
200.000

Decebal 7

Piata Unirii
Str. 6 Septembrie

1100.000

Str. 6 Septembrie
Str. Regina Maria

10.000
300.000

Str. Horia
Str. 6 Septembrie
Str. 6 Septembrie

30.000
30.000
20.000

Str. Sturza

150.000

9.000.000

Peaviilie

Str. 6 Septembrie

50.000

camionaj

Str. Mihai Viteazu


Decebal
Sir. Regina Maria

800.000
80.000
80.000

.
.

32 Szendrovits Simion .
33 rad. Schwarcz Au-

mixtg

fang
mode
textile
rlim4ite
Pravglie
mixtil

textile
prilviilie

mixte

relic

In acelasi limp

Str. Regina Maria

Valoarea
activului

Schmidt Ludovic .
Schneetveiss Herman

Stern Ana

ADRESA

itim4ite

23 Salomon Wiliam .
24 Steinherz Emanuil
25 Stassel Samuila

Suc. Herskooits
26 Samuel Emeric .

Obiectul
comertului

Sir. 6 Septembrie

I. Creang
Str. 6 Septembrie

Str. Regele Ferdinand

5.000
30.000
1.500.000

40.000

cu aceleasi mijloace, au fost confiscate ur-

m'aitoarele imobile evreesti.

165
www.dacoromanica.ro

Nr. mt.

A7

NUMELE

ADRESA IMOBIL.

$i PRONUMELE

Valoarea
imobil

Pretul

Vad. lui Blum Sigismund


. . . .
(Beneficiar Bembe Nicolae, socrul qefului
organizatiei legionare)

Breier Rudolf . . .
Cziranyi Alexandru
4 F odor Ignatie . . .
5 Fodor Francisc . .
6 Furst David . . .
7 Furst Simion . . .
8 Gombo Ignatie . .
2
3

Str. Saguna
. Begele Ferdinand
, A. Vlaicu
. Spitalului 7
Eminescu
. Horia
. 6 Septemvrie
. 1. Creanga

9 Vac!. I. Gluck

Eduard

200.000

75.000
250.000

Benef: Coma Aurel,

avocat)
10 Goldstein Wiliam

2.000.000
300.000
200.000
150.000
400.000
500.000
400.000
200.000
3.000.000

Regina Maria
6 Septemvrie

11

Inginer Loan Kalman

12
13

Vad. Laufer Julia . Str. Horia


Dr. Marton Adolf .

600.000
1.500.000
600.000
600.000

150.000

14 Vad. Mahler Ignatie

. Saguna
. . . .
i fiul
Kasstner Nicolae . . Decebal
Preisich Pincas . . - Gh. Cosbug
Berkovits Bernal . ,, I. Creanga
Vad. Dr. Szegii
Plata Uniiii
Ernest
Solomon Geza . . . Horia
Steinberger Bela . Str. 6 Septemvrie
Solomon Samuil . .
Samuel Emeric . . . I. Creanga
Schechter Ludovic . . Gh. Baritiu
Schechter Desideriu ,, M. Viteazu
Salomon Adolf , . , M. Viteazu
Dr. Weinmann
.

15
16
1-.-

18
19

20
21

22
23
24
25
26

Viliam

1.000.000
1.500.000
400.000
400.000

3.500.000
80.000
500.000
200.000
2.500.000
200.000
100.000
400.000 1 100.000
400.
120.000
100.000,
800.000
150.000
600.000
600.000
400.000

166
www.dacoromanica.ro

175.000

196. 5 Decemvrie 1940.

Autoritatile comunale din Bucureti, inchid conductele de


apa la institutille publice evreeti, Intre can cateva coli i spitalul Caritas Noua Maternitate", cel mai important aezamant
spitalicesc al Comunitatii Evreilor din Bucureti.
197. 5 Decemvrie 1940.

La consfatuirea comerciantilor de coloniale dela Camera de


Comert din Bucureti, se anunta ea Ministerul Economiei Nationale a dispus ca untdelemnul sa fie impartit numai comerciantilor
romani.

198. 6 Decemvrie 1940.

La miezul nopfii o bands de legionari patrunde in locuinfa


Rabinului Abraham Schonfeld din Aiud, pe care-1 ridica cu forfa
i-1 duc intr'o padure din apropierea oraului, unde-1 chinuesc
tot timpul pans a doua zi, atat de salbatec incat victima a trebuit

sa se interneze in sanatoriul din Timisoara, unde a zacut mai


mult de 3 saptamani.
199. 6 Decemvrie 1940.

La Bucureti teroarea legionary continua neintrerupt. Zilnic


sunt ridicati din case, din magazine sau de pe strada zeci de evrei,
luati la intamplare, can sunt condui la sedii legionare unde sunt
batuti, chinuiti i jefuiti, apoi pui in libertate. Cel mai inspai-

mantator centru de tortura functioneaza la Primaria Sectorului


III Albastru, sub cocnducerea legionarului Mircea Petrovicescu,
nepotul ministrului de interne.

In subsolul primariei a fost amenanjata o camera specials


de tortura, unde au fost folosite cele mai oribile mijloace. Intre
altele era inspaimantator jocul lui Mircea Petrovicescu, care arza

victima cu partea de sus a corpului proiectata pe un panou iar


dansul desena cu focuri de revolver conturul corpului.

Intre multi alfii, au fost maltratati urmatorii:


Marcovici domiciliat in Ca lea Dudeti Nr. 9, ridicat din
strada i dus la Primaria Sectorului III Albastru, a fost schingiuit
in bUtai, sub pretext ca ar fi ascultat postul de radio Moscova.
A fost condamnat sa primeasca 100 lovituri cu vana de bou, dupi
can au urmat alte 50, pe motiv ca numaratoarea primelor lovituri nu a fost exacta.
167
www.dacoromanica.ro

Croitoru comerciant din Ca lea Vacareti Nr, 8, ridicat din


pravalie, a fost batut salbatec cu vana de bou, pe motiv ca nu
ar fi marcat pretul unui obiect din magazin.
Hezer Aronovici comerciant ambulant din str. Bradului Nr.5,

a fost ridicat din str. Carol de un legionar care l'a dus la Primaria Sect. III Albastru, unde a fost batut pang a semnat ca doneaza
pentru Ajutorul Legionar, toata marfa i suma de 4000 lei ce avea
cu sine.
Alexandra Branner, domiciliat in Ca lea Rahovei Nr. 93, s'a
prezentat la Primaria Sectorului III Albastru, Oficiul de Inchiriere, spre a raspunde unei invitatii trimisa patronului sau I. Griinberg. A intrat insotit de un avocat, la legionarul Stoenescu, seful
serviciului. Avocatul a fost poftit sa plece i imediat dupa acea-

sta, Brauner a fost batut in mod Ingrozitor, aplicandu-i-se 72


lovituri pe cap, fesse i picioare. A fost eliberat, dupa ce patronul
sau a acceptat sa primeasca 2 legionari in apartamentul slau. Victima a iesit din localul primariei cu capul vadat i aproape desfigurat, din cauza violentei loviturilor la cap.

Jean .Albini, administrator al imobilului din str. Filiti No. 6,


a fost chemat de legionarul Stoenescu, seful Oficiului de inchiriere al Primariei Sect. III Albastru. Afland ce an patimit evreii
cari trecusera inaintea lui prin acelai birou, a oferit dela Inceput
o garsoniera la dispozilia unui legionar, indicat de Oficiu i
astfel a scapat de bataie.
I. Abramovici, proprietarul imobilului din 'B-dul Maria Nr. 60.
impreuna cu chiriaii sai evrei, Salo Melun, Iu lian Singer, Griinfeld, Leon lancopici, Hoffer 5i Halpern, au fost poftifi seara la

Polifia de specula a Primariei Sect. III Albastru, unde au fost


batuti pa x& an semnat declarafii ca de bung voie consimt la rezilierea contractelor de inchiriere i ca se vor muta chiar a doua
zi din apartamentele ce ocupa. Au trebuit sa execute imediat pro
misiunea data in mijlocul batailor i in locul for s'au mutat legionarii: Constantin Beath Maior Matei, Ilarion Matei, Dr. Nastase si. locotenent Voicila, cari in timpul maltratarilor asteptau
in biroul primariei, ca sa vada eficacitatea mijroacelor de convingere legionare.
Simon Gredinger, comerciant. domiciliat in Parcul Zamfirescu Nr. 24, a fost arras Intr'o cursa, cerandu-i-se de un client OA
aduca la o anumita ora aisle marfuri. Venind in prav%lia diem
168
www.dacoromanica.ro

tului, a fost luat in primire de 3 legionari, care it ateptau, urcat


intr'o marina si dus la sediul legionar din str. Cercului Nr. 1 bis,
unde dupla ce 1-au batut, i-au furat marfurile i suma de 12.000
lei ce avea la dansul, iar apoi 1-au eliberat.
200. 6 Decemvrie 1940.

0 comisiune formats din 2 ofiferi si un agent de polifie, au


rechizifionat .$coala de meserii. Cioeanul" din Ca lea Dudesti
201. 6 Decemvrie 1940.

Srantul Sinod hotaraste rezilierea contractelor de inchiriere


a imobilelor parohiale definute de evrei.
202. 8 Decemvrie 1940.
Politia oraului Radaufi (Bucovina), someaza cele 70 fa-

milli de evrei refugiafi din judetele Suceava, Campulung i Radaufi, sa paraseasca orasul in 24 de ore.
203. 8 Decemvrie 1940.

Comerciantii evrei din Hafeg (Jud. Hunedoara) sunt convocafi la Primarie unde o bands legionary inarmata cu revolvers,
in frunte cu primarul Tigarea Ion, asistat de legionarii Sanzeau

Nicelae, Munteanu Ion. Herban Gheorghe, Suciu Alexandru,


Oancea Lascuti, Biri Ion, P6turi N. funcfionar P T. T., Teodosie
Livia si allii ii someaza sa semneze acte de vanzarea avutului

lor. Adele .erau dinainte pregatite pe biroul primarului, alaturi


de cateva revolvere $i cartusiere si confineau inumele asa numi,tilor ,,cumparafori" si prefuri ce variau intre 10-30% din valoarea
marfurilor. Fats de rezistenta unora, s'a pus paza, la use si unul
cafe unul evreii an fost introdusi intr'o camera alaturata, unde
au fost terorizati 'Jana an semnat.
Sotul comerciantei Fischer Riza din str. Grecilor Nr. 30 a
fost silit spa semneze cu numele san i al sofiei sale ca vinde pravalia cu marfuri in valoare de 1.000.000 lei, pe pref de 280.000

lei legionarului Munteanu Iuliu. A doua zi cumparatorul" a


luat in primire pravalia i in scurta vreme a irosit tot avutul.
In felul acesta an fost jefuiti de tot avutul lor, toti comerciantii
evrei din Hafeg.
204. 9 Decemvrie 1940.

Toti proprietarii de case evrei din Petrosani (Jud. Hune.


doara), au fost adusi la sediul legionar, unde dupa ce au fost tinuti 18 ore in frig, ameninfati Si violentafi individual, s'au vazut siliti sa semneze contracte de vanzarea imobilelor eatre cum169
www.dacoromanica.ro

fiaratori necunoscufi, pe prefuri derizorii fixate de fruntaii le


gionari: Ing. Georgescu-Gorjan, Ing. A. Petrovici, Ing. *tefanescu,
invaltatorul Suciu i avocat Zeno Moldovan. Din preful fixat s'au
plat it proprietarilor numai midi aconturi.

Intre alfii au fost jefuifi de proprieldfile lor, urmsatorii:

NUMELE

Valoarea
reala

PROPRIETARULUI

Marek Mauritiu .
2 Marek Mauritiu
3 Goldberger Emil
4 Schaffer Leopold
1

. .

.
.

Kontz Herman
6 Vad. Dr. Weiss Iosif
7 rad. Pick Sanzoil
8 Kohn Lazar
9 HerKovici L.
10 Lipner Maier
11

12
13
14
15
16
17
18
19

400.000 Un inginer
200.000
240.000

3.000.000

600.000 cu-Gorian

1 000 000
800.000
250.000
1.000.000
600.000
800.000
2.000.000
800.000
1.500.000
3 000.000
400.000
1 000 000
1 000 000
1.000.000
700.000

200.000 dela spital


60.000
50.000
80.000
100.000
100.000
300.000
200.000
400:000
400.000
50.000

Succ. Lieber Jacob .....


Riegerhaupt Alex.

Dr. Molnar Eugen .....


Feldman Iosit
Berkovits Nathan .
Bieber Eugen
Bendel Armin

Bonstein Mauriliu . .....


Bieber Osias

...... .

Beneficiarul

3.000.000
1.500.000
4.000.000

. .

Prelul
fixat

Ing. Georges-

Un legionar

20. Schaffer Leopold, proprietar al unei treimi a hotelulul


Bucureti", in valoare de 1.000.000 lei, a fost silit sa semneze un
contract prin care doneaza partea sa comunei Petroatni.
205. 9 Decemvrie 1940.
Dupsni ce cu zece zile in urma, toate magazinele evreeti din

Ramnicul Valcea, au fost inchise ca insalubre de csatre medical


ef al oraului, Prefectul judefului Bilrbulescu, convoacni pe proprietarii aces-tor magazine, arneninfandu-i cu trimiterea in judecata Tribunalului pentru sabotaj economic, pentrucii au intrerupt activitatea comerciala.
170
www.dacoromanica.ro

In aceeasi sears, comerciantii evrei au fost chemati la politia orasului, unde au fost luati in primire de legionarii Victor
Belici, Radu Popian, Victor Paunescu, Gh. Paraschivescu si Ion
Weber, tofi inarmati cu revolvere, cari sub amenintarea uciderii,
i-au silit sa procedeze imediat la inventarierea marfurilor, in vederea predarii magazinelor.

Inainte de terminarea tuturor inventarelor, alcatuite de


ca,tiva baieti de pravalie (Ion Brasoveanu, Adam Staniloiu si altii,
comerciantii au fost adusi din nou in noaptea de 16-17 Decemvrie inaintea acelorasi bandifi, la sediul legionar din str. Doamna
Florica unde, dupil ce au fost insultati, batuti si iarasi amenintali cu revolverele, au fost siliti se semneze acte de vanzarea avutului for pe pret de cca. 10% din valoarea marfurilor. Tot atunci
au fost obligati sa semneze si cereri de radierea firmelor comerciale.

A doua zi toate magazinele au fost redeschise de catre banditii legionari, cari in bands au constituit societatea cooperative

Desrobirea" in care fiecare membru a adus ca aport cafe o


intreprindere evreeasca jefuita si anume:
Magazinul A. S. Taubman & Co. soc. in nume colectiv din
str. Traian Nr. 124 i 130 comert de manufacture si maruntisuri
cu un activ de peste 4.000.000 lei si o vechime de peste 50 ani
precum si toate celelalte 14 intreprinderi evreesti din oras ale
urinatorilor:

Maier Siinovici, losif Schachter, Heinrich Waldmann, losif


Koch-Sits, Mel Avram Succ., Emil Fussinann, Li li Waldmann,
Margot Solomon, Mina Berger, Tuli Herfcovici, Simion Blayer,
Israel Grabois, Samoilr Ciment i Cafeneaua Gluck.
Activul acestor intreprinderi insuma peste 10.000.000 lei.
206. 10 Decemvrie 1940.

Din ordinul Directiunii Cenzurii Presei, sunt suprimate tattle


periodicele evreesti si anume: Curierul Israelit ", Renalerea

Noastre, Ecoul Evreesc", Cuvantul Evreesc" si revista Cultura".

207. 10 Decemvrie 1940.

Diva' ce o echipa de ago* ai politiei. a plasat a serie de


manifeste cu caracter comunist in curtile si casele catorva evrei
din Giurgiu, se procedeaza la perchezitie in locuintele acestora,
se gasesc manifestele si 1,8 evrei, barbati si femei, sunt adusi

la politie, unde sunt anchetati si WO de seful politiei Joga si


171

www.dacoromanica.ro

comisarul Ispir. Printre acestia: Batranul comerciant Kreisel cu


fiul sau avocatul Kreisel-Cosla, frafii Abramovici, Radu Lustgarten,

Leo Abramovici-Chiristigiu, etc. Toti arestatii stint inchisi in inchisoarea military Jilava si trimii in judecata Curtii Marfiale
Bucuresti.
Nola.

Judecati la 23 Decemvrie, toti au fost achitati in

unanimitate prin deciziunea 1782/940.


208. 11 Decemvrie 1940.

0 comisiune formats din 3 ofiferi i comisarul circ. XIII po.


litie din Bucuresti rechizitioneaza in baza ordinului Ministerului

Afacerilor Interne Nr. 1445 din aceeasi zi, imobilul in care se


afla instalata scoala de fete Instructiunea Goldfarb" din str.
Poetul Cerna Nr. 1 care adaposteste peste 2000 eleve.
Dupa 2 ore imobilul a fost ocupat de Liceul Militar Muzical.
209. 11 Decemvrie 1940.

Incepe actiunea de teroare si jaf a legionarilor din Resita.


O comisie sanitary viziteaza toate magazinele evreesti si numai
magazinele evreesti. dresand tuturor proprietarilor procese

verbale de insalubritate cu concluzii de inchidere, data nu se


fac reparafiuni radicale in termen de 8 zile. In aceasta atmosfera
de fireasca ingrijorare, se fac comerciantilor evrei, propuneri de
a vinde magazinele sau miarfurile pe prefuri derizorii.
Asemenea propuneri an primit in aceeasi zi comercianfii:
Klein Desideriu, Deutsch William, Klein Eugen, Tauber Eugen, Philip Ladislau, Schwartz Geza, [Amy Sigismund, Gnicker
Anna, Beck Alexandru, Griinberger Ludovic, Darany Francisc,
Babars Ladislau, Lowenfeld luliu, Trener Ana, Steiner Francisc,
Goldstein Oscar, Deutsch Ludovic, Deutsch Josef.

Aceasta prima incercare nu a dat rezultate. A doua zi au


fost arestati pentru intimidare, comerciantul losif Deutsch sl con tabilul sau Fischer, iar dupa alte clonal zile comerciantul Francisc
Deutsch. Dupa aceasta, teroarea s'a pornit nestingherita. 14 comercianti an fost adusi la politic unde, dupq ce au fost groaznic
maltratati, an trebuit sa semneze contracte in alb de vanzarea intreprinderilor lor. Restul de 23 comercianfi evrei au fost amenintati ca vor suferi, acela tratament si in cele din urma vor trebui sa cedeze, astfel ca s'au vazut silifi deasemenea sa semneze
contractele de vanzare. Actele au fost intocmite si semnate noa-

ptea in biroul avocatului Gh. Georgescu. Prefurile de vanzare


172
www.dacoromanica.ro

au variat intre 10-15% din valoarea marfurilor, plati.bil treptat


din vanzarea zilnie5.
In felul acesta jaful evreilor din Resita a lost total, asa incat la 25 Decemvrie ziarul local Reschitzaer Wochenschau" (Nr.
50/1940, pag. 4) putea anunta eq in oras nu mai existau decat 50
magazine germane si 37 romanesti.
210. 12 Decemvrie 1940.
Consiliul de Minitri autoriza Ministerul Afacerilor In-

terne de a stabili domiciliu obligator pentru 139 persoane, dintre


care 62 evrei.
Notes.

Domiciliul obligator" inseamna internare in la-

glirul dela Tg. Jiu.


211'. 12 Decemvrie 1940.

0 ancheila platonica, ordonata de Direcfiunea Genera% a


Siguranfei Statului, pentru a stabili imprejurarile in cari au fost
jefuifi evreii din Targoviste, supara pe legionarii locali. Pentru
a se razbuna, din ordinul chestorului de polifie Vataescu, toff
evreii din oral, falq deosebire de varsta sau pozitie socials sau
intelectuala (rabinul, farmacistul, dentistul, comercianfii, veterani sau decorati de razboi), au lost scosi la munca si pusi sa curete noroiul si sa mature strgzile.
Deasemenea s'a interzis evreilor sa paraseasca orasul fares
o aprobare specials.

Pentru a sfida chiar autoritatile superioare, legionarii ter mina actiunea de jaf a averilor evreesti, silind pe ultimii evrei
inca nejefuifi Abram Faibovici i S. Marcus sa vanda bunurile
lor, primul un imobil in valoare de 2.000.000 lei pe pre' de 140.000
lei, iar al doilea un imobil si marfuri in valoare totals de 2.000.000
lei pe pref de 200.000 lei.
A ramas in felul acesta in Targoviste un -singur imobil,
proprietate evreeasca, nejefuit, acel al ing. Samoil Sapirio Olche-

nitchi din str. Matei Basarab Nr. 15. Dupes ce a fost pradat de
covoare si obiecte casnice de catre legionari cari au luat si cheile,
proprietarul s'a vilzut obligat a-1 vinde medicului capitan Petre
Maziliu pe pref de 400.000 lei, adica mai putin de jurdatate din
valoare, actele fiind intocmite de avocatul Aurel Ionescu, seful
legionar al jud. Dambovita.
212. 12 Decemvrie 1940.

La miezul nopfii, o bands de legionari navaleste in imobilul din Iasi, str. Cuza Voda Nr. 83 si sub ameninfarea revolve,

173.

www.dacoromanica.ro

relor, silete pe administratorii imobilului

pe toti chin.

asii evrei sa semneze declaratiuni de rezilierea contractelor de

inchiriere.
Dupa cateva ore, o ban& mai mare, de 30 legionari, au for.
tat evacuarea tuturor locatarilor si a ocupat imobilul.
213. 13 Decemvrie 1940.
La Bucuresti, teroarea legionar se manifests sub cele mai
variate forme. La miezul n.optii, se intorceau
irnpreuna cu sotiile
spre casele lor: Dr. C'. Alfred medic din str. G-ral Manu

No. 33 bis, Dr. P. Draht medic din Str. Buzesti No. 33 si Josef
Dunkelblum din sir. Paleologlu No. 17 bis. Opriti in drum de
cativa indivizi in cam4i verzi, comandati de legionarul Dimancea, au fost dusi intfii la fabrica Damborvita" iar de aci la
un sediu al Corpului Muncitoresc Legionar din Str. Vaselor. Acolo
au mai gasit vreo case evrei culesi tot de pe strada.

Dupa o prima bataie salbateca, toti au fost jefuiti de banii


ce aveau asupra tor, 140.000 Lei. Au fost sili4i sa scrie de,claratii
ca se sinucid de bung voie, dupa care chinuitorii lor au incarcat
revolverele, i-au legat la ochi si fiecarq a fost poftit sa arate ultima
dorinfa. S'au rasgandit insa i dupa o noua ploaie de lovituri, i-au
eliberat, amenintandu-i cis vor avea de suferit si mai mult, dae5
vor povesti ce au patit.
214. 13 Decemvrie 1940.

Legionarii din Bucuresti fac incerairi i pregatiri de tot


felul in vederea actiunei violente de jefuire a intreprinderilor
evreesti, ce se va declansa cateva saptamani mai tarziu. Agenti
foarte potriviti pentru aceasta actiune, sunt comisarii de romanizare. Alesi fara discernamant, numai in baza statelor de serviciu
legionare, toti nepriceputi i cei mai multi declasati, intrebuinteaza puterea ce le dla legea, 'pentru a se pricopsi sau a servi intentiile oribile ale Miscarii legionare.

La fabrica de pungi, proprietatea B. Leibovici din Str.

St.

Apostoli No. 40 e numit comisar de romfinizare legionarul Remus

Boeru. Chiar la prezentare, pune in vedere proprietarului intreprinderii ca trebue sa predea fabrica in cateva zile, unui legionar.
Dupa dousa zile a si venit insotit de legionarii Tica Popescu si
Marin Ion, cari i-au comunicat, ca s'a hotarit de comitetul
lor, sa se preia activul fabricei pe pret de 400.000 lei. Instalatide
fabricei costasera 2.000.000 lei, iar materiile prime i marfurile
dublau aceasta valoare.
174

www.dacoromanica.ro

215. 13 Decemvrie 1940.

0 actiune terorisM, extrem de violenta, e pornita de catre


legionarii din Constanta in vederea jefuirei Intreprinderilor comerciale evreesti de acolo. Bande inarrnate, constituite in special
din macedoneni refugiata, ataca cele doual strazi comerciale ale
orasului, patrund in magazinele evreesti si cu revolverele intinse
someaza pe proprietari sa semneze acte de vanzarea intreprinderilor, iar apoi ii alunga din pravalie. Aceste nelegiuiri s'au petrecut sub ochii Vice Presedintelului Consiliului de Ministrii Horia
Sima, care in aceste dousa zile se afla la Constaata.
0 reclamatie a Federatiei Uniunilor de Comunitd.'ti Evree.sti,

prezentata direct lui Horia Sima, avu darul de a readuce patina


ordine, deoarece autoritiatile judiciare au intervenit cu oarecare
energie si au izbutit sa reintegreze in drepturile for o parte din
victime si anume pe cei cari fuseserd izgoniti din intreprinderi, dar
nu apucasera ss semneze conlracte de vanzare.
216. 13 Decemvrie 1940.
La miezul noptii, presedintede Comunitatii Evreilor din Hateg (Jud. Hunedoara) Dr. Ludovic Deak, este ridicat din pat si dus
la primarie, unde o bandy legionary inarmata Il someaza sa semneze o declaratie de cedare a intregii averi a Comunitatii, (numerar, imobile, valori) catre Statul Roman.
La obiectiunea sa ca o asemenea declaratie nu ar fi valabila

far`. aprobarea Comitetului, i s'a dat ragaz de 8 zile pentru


a obfine aceasta aprobare.
217. 13 Decemvrie 1940.

Se anunta prin press, ca arena sportive Ciocanul", proprietatea Comunitatii Evreilor din Bucuresti, urmeaza sa treaca. in
stapanirea Clubului sportiv legionar Coltea".
218. 15 Decemvrie 1940.

Societatea Marasesti" a fostilor luptatori, considers retrasi


pe tofi membrii evrei, indiferent de categorie.
219. 16 Decemvrie 1940.

La Braila, teroarea legionary inceputia inca din luna Noemvrie, atinge maximum de violenta, sub conducerea chestorului de
politie Mazilu.

Tofi comercianfii evrei sunt convocafi sau dusi cu forfa la


sediul legionar (Casa. Aloman din B-dul Cuza) unde seful legiunei economice" Braila, le impune sa primeasca un fel de comisar
175

www.dacoromanica.ro

legionar in fiecare pravalie. De exempla: Mendel Hervooici, comerciant de coloniale din Sir. Raga la 78 a trebuit sa primeasca pe
legionarul Russu cu 1112 salariu de 10.000 lei lunar.
Pentru intimidare si infrangerea eventualelor rezistente, se
pune la tale o prima actiune violenta. Din ordinul chestorului Mazilu, sunt arestati comercianfii Izidor Solomonide, Jonas Schmartz,
(61 ani) si Leon Abramooici (68 ani). Interogati asupra unei pretinse ascunderi de aur, au fost chinuiti de catre legionarii Braila

si Oarza, intreaga noapte. Au fost desbracati si batuti cu vana

de bou pe pielea goals, fara intrerupere dela 1-5 noaptea

si

dela 8-10 dimineata. Apoi au fost dusi dela Casa Verde la Chestur4 si retinuti pang la 19 Decemvire.
Chinurile inspaimantatoare suferite de victime sunt consemnate in actul medico-legal intocmit la 19 Decemvrie ca i in
dosarul anchetei efectuata in aceiasi zi de catre Procurorul general al Curtii de Apel Galati Zamfirescu si Primul Procuror al
Tribunalului Braila, Oprisan.
220. 17 Decemvrie 1940.

La Buzau, teroarea dezIa'nlnita chiar dela venirea regimului


legionar, s'a desfasurat tot timpul, faith intrerupere. Magazine le
evreesti au fost -Loath' vremea impodobite cu placarde purtand
inscriptia MAGAZIN J1DOVESC"; inaintea pravaliilor patrulau
bande legionare inarmate cari interziceau intrarea cumparatorilor
si evreii erau arestati, cu sau fara motiv sau pretext si condusi la
politic unde erau batuti si chinuiti. Sub o invinuire banala, a fost
arestat bunaoara, Zaharia Solomon, fost presedinte al C,omunitatii.
La politie s'a descoperit insa ca arestarea se datoreaza unei confuzii. Asta nu a impiedecat sa fie batut si perchezitionat. La perchezitie s'a gasit insa asupra sa o lista de subscriptie pentru asi.
stenta juridica a catorva tineri evrei, trimisi anterior in judecata Curtii Martiale, sub invinuirea de comunism. Din

aceasta cauza au fast indata arestati tofi cei 40 fruntasi evrei


Dupa ce tofi an fost batuti salbatee
cari figurau pe aceasta
in beciurile politiei, o parte au fost eliberati, iar patru dintre ei:
Zaharia Solomon, Jacques Adler, Sebastian Eschenasy si Adolf
Zaharia, au fost retinuti si trimisi in judccata Curtii Martiale, pentru sprijin dat comunismului.
221. 17 Decemvrie 1940.

In urma unor ordine superioare, banditii legionari si macedoneni ce se instalasera cu forta in pravaliile evreesti din PiatraNeamt la 5 si 6 Decemvrie, au fost izgoniti de politie. Vazand
176
www.dacoromanica.ro

astfel paralizata actiunea de jaf, autoritlatile locale legionare,


incearca o alta metoda. Sub semnatura primarului orasului, Vultur Orendovici, se trimit tuturor negustorilor evrei ordine scrise
(de ex. odin No. 14929 din 17/XII/1940 adresat comerciantului
Solomon Raufman din str. Cuza Voda Nr. 139) prin care li se cere
primeasca de indata in pravalii pe macedonenii, ce le-au fost
repartizali. Ordinul este dat in numele Ministerului de Interne
sal

si sunt anunlate sanctiuni severe pentru cei ce la inspectia pe


care primarul ameninta ca o va face personal, vor fi gasiti ca nu
s'au conformat. Cei mai multi comercianti s'au lasat jefuili si
au trebuit sa imparta avutul si castigul cu acesti macedoneni. Au
fost insa si unii cari an rezistat. Acestia (Froim Moscopici, Debora 'rnilovici, Pincu Mendel, Solomon Raufinan, M. Kraemer
Weismann etc.) s'au pomenit peste cateva zile adusi la prefectura, unde insusi prefectul i-a obligat sa execute ordinul in deua
ore, caci astfel magazinele for vor fi inchise.
222. 17 Decemvrie 1940.

Se rechizitioneaza fabrica de azime a Comunitalii Evreilor


din Bucuresti.
223. 17 Decemvrie 1940.

Facultatea de medicines din Bucuresti, aduce la cunostinta


studentilor evrei din ultimul an. ca nu le mai permite continuarea studiilor.
224. 17 Decemvrie 1940.
Primaria Municipiului Bucuresti hotaraste schimbarea numelor la 9 strazi, cari purtau nume evreesti.
225. 17 Decemvrie 1940.

La miezul noptii, poliiia din Targul Frumos a ridicat toate


aparatele de radio ale evreilor.
226. 19 Decemvrie 1940.

Pornind actiunea pentru jefuirea intreprinderilor e-vreesti,


Prefectul Judetului Putna, someaza trei batrani negustori din
Focsani, (Elias Goldenberg, Mihail Aoram i Paul Rubinfiein)
sa evacueze imediat pravaliile. Acestia rezistand au fost arestati
sub invinuirea ca in zilele de 8, 13 si, 15 Decemvrie ar fi facut
,.acte de vadit comunism. Simultan cu arestarea, ordona o per-

chizifie domiciliary ce a fost facuta de procurorul Ionescu, asistat


de politia orasului. In procesul verbal intocmit cu aces{ prilej,
procurorul Ionescu.ajunge la urmatoarele concluzii:

177

31445 - 12

www.dacoromanica.ro

Suntem convinsi ca denuntul ce se pretinde ca s'a Pacut


contra lor, nu este detest o inscenare, pornita din ura de rasa $i
razbunare si nu are la baza niciun pit de adevar.
Cu toata aceasta categorica klemAscare a actiunii prefectului, cei 3 batrani au fost ridicati in aceeasi zi gi trasportati in.
lagarul de internare dela Caracal.
227. 19 Decemvrie 1940.

Un al doilea lot de fruntasi evrei din Giurgiu, blarbati i


femei, este arestat de politia orasului sub invinuirea de detinere
i colportaj de manifeste comuniste. Lotul a fost campus din urma-

torii: Jean Moscovici, Isidor Muhlman, Leo Garfunkel, (ridicat


dela Rucuresti de inspectorul legionar Remetea) I. Carp, Lazar
Abramovici, Adolf Michel, Marian Sasson, Rebeca Sasson, Jean.
Moscovici, Ma/Tit Segall, Harieta Segall, Dr. Andrei Lengyel, Dr.
Sever Albulescu, Nicolae Breazu, Avram Paiss, Nitta Aron, Roza
Abramovici, Jaques lose fboici, Misu losefovici, Solomon Jean
Weiss, losif Semo, Moise Semo, Artur Leibovici, Efraiin Of fner,
Manoil Weissmann, Jean Leiter i Leon Aron.
Arestati in mijlocul noptii de catre comisarii Joga* gi Ispir.
dupes ce o echipa de agenti a patruns in secret in locuinte, aruncand ici gi colo manifeste comuniste, au fost inchisi intr'o camera
distrust' de cutremur gi neincalzita, pe un ger napraznic gi acolo
au fost maltratati oribil timp de don't-1 zile i doua nopti, pentru

a li se smulge declaratii ca in adevar au distribuit manifestele.


In mod cu totul deosebit au fost chinuiti: Rebeca Sasson, Roza
Abramovici, Leo Garfunkel, Jean Moscovici, Avram Paiss, Efrairn.
Of fner i Marian Sasson. Constatarea medicala a urmelor maltra-

tarilor indurate de acestia, este consemnata in condica de vizita


medicala a Corpului II de Armata.
Dupes terminarea asa zisei anchete, arestatii an fost trimisi
la inchisoarea military Jilava, spre a fi judecati de Curtea Martiara. Cercetati din nou de magistrati militari, toti au fost gasiti
nevinovati. Toed' aceasta actiune de teroare a fost puss la tale
pentru a ingadui legionarilor din Giurgiu, jefuirea evreilor din
oral de tot avutul lor. In timpul detinerii la politie si la'Jilava,
toate intreprinderile si gospodariLle evreesti au fost pradaie in
conditiuni ce rezulta din urmatoarele exemple:
1. Leon Abramovici. 0 bandy de legionari s'a instalat la depozitul sau de cherestea, vanzand marfa in graba
mai mult pe
credit

la rude si prieteni, iar sumele rezultate le-au incasat fares

178
www.dacoromanica.ro

vreo socoteal5 sau control. In acelas limp, legionarii au fort at usa


locuintei si au ridicat toat5 gospodaria, care a fost impartita in
oral la diferiti necunoscuti.

2. Jaques losefovici a fost pr5.dat de atelierul fotografic cu

toate instalatiile si materiale in valoare de 300.000 Lei, pliitindu-i-se 28.000 Lei. Legionarii i-au scos din degete, 2 inele de
valoare si din buzunar un ceas de aur, eliberandu-i o dovad5 ca
acestea au fost primite pentru Miscarea Legionar5.

3. Rubin Goldenberg proprietarul unui magazin de rdaruntiuri nu a fost arestat printre asa zisii comunisti, dar a fost batut
si silit s5 predea pr5v5lia cu mfarfuri in valoare de 150.000 Lei
pentru
4.000 lei, semnand totodaili gi o declarafie c.5) a predat
de bung voie.

4. S. Michel. Nici el nu a fost arestat, dar dup5 chinuri sal batece a trebuit sh predea legionarilor masinile de cusut si materialul de lingerie, in valoare de 300.000. Lei, ce apartineau fiicelor
sale si unor clienti.
5. Haim Alias, tinichigiu, a fost obligat sa predea atelierul si
railrfuri in valoare de 100.000. Lei. primind ca pref.... 4000 Lei.

6. Samuil 'Marcus a trebuti sa predea un magazin cu marfuri

evaluate" arbitrar de legionari la 96.000 lei, pentru suma de


13.000 lei

7. Solomon Jean Weiss. In timpul arestarii, legionarii au pus

ladite atat la piavillie cat si la locuinta, iar dup5 eliberare, din


cauza teroarei, nu a indftaznit sa se rein.toarc5 in Giurgiu i sa
rupg lac5tele, astfel ea a riimas cu sofia si copiii la Bucuresti.
avand numai imbr5c5minteade pe ei.
8. Jean Leiter idem.

9. Avram Paiss. In timp ce era arestat, banditii legionari au


spart usa locuinfei si an jefuit toatil gospodaria, care a fost transportata in locuri ramase necunoscute.
10. I. Carp. In timpul arestarii o femeie de serviciu a vrut
duc5, haine si rufe, dar a fost intalnita de legionari, cari, i-au furat
geamantanul cu tot continutul.
11. Dr. Sever Albulescu. In timp ce era arestat, sofia sa a fost
silita sa predea mobilierul, primind suma de 30.000 lei si semnand
179
www.dacoromanica.ro

o declaratie ca a predat de buda voie. Odata cu mobilierul, banditii an ridicat si argintaria, biblioteca, vestmintele, o colectie de
monezi si un album filatelic de valoare.
228. 20 Decemvrie 1940.

Organizafia legionary din Darabani (Jud. Dorohoi) intocmeste formalitati pentru daramarea unui numar de 25 imobile
proprietate evreeasca, pe motiv ca closetele acestora sunt prea
aproape de biserica.
229. 21 Decemvrie 1940.
Dupia deposedarea prin violenta i jaf a proprietarilor evrei
din Deva, un numar de 17 victime an reclamat parchetului. Inainte de desbaterea cererilor, chestorul polifiei Corneliu Bradian,
a convocat pe reclamanfi, cerandu-le sa retraga plangerile. Ace-

stia an rezistat la inceput, dar in cele din urma au trebuit sla se


supuna dupa ce
pentru intimidare
cativa dintre ei (Furst
Eugen, Furst Simon, Szelei Alexandru i Steinberg Adalbert) an
fost batuti si maltratati in arestul politiei.
230. 21 Decemvrie 1940.

Comisiunea inlerimara a Bursei de Efecte din Bucuresti hotaraste excluderea tuturor intreprinderilor evreesti din Asociafia
Bursei si indeplartarea tuturor remizierilor evrei.
231. 22 Decemvrie 1940.

La Alba Julia, teroarea legionary s'a exercitat in 2 etape,

fiecare avand obiectivul dinainte determinat. Comerful de manufacture din oral si aproape tot comertul de manfactura din Tran-

silvania, gravita in jurul Societatii Comertul Ardelean", proprietatea lui Ferdinand Fuchs, jefuit Inca la 27 Noemvrie, Avutul
considerabil al acestuia, a deschis primele pofte ale legionarilor
din Allba Julia, astfel ca toata greutatea primelor acte de teroare
au cazut asupra sa. E drept ca simultan cu maltratarea lui Fuchs,
au fost chinuiti si alfi evrei. Aceasta insa numai in masura necesara intimidarii si timorarii, pentru a infrange rezistenta lui Fuchs.
data averea acestuia jefuita s'a putut trece la eel de al doilea obiectiv: jefuirea restului de comercianfi evrei.
In mijlocul nopfii, tofi comercianfii evrei au fost adusi la
polite unde erau asteptati de intreaga bands, care a operat in judeful Alba: Ilie Colhon, seful organizatiei legionare, Traian Hanu
chestorul polifiei, inspectorul Ghimbaseanu si cativa din asa numiii comisari de romanizare, ce fusesera instalafi anterior la intreprinderile evreesti. Dupe ce s'au amintit suferinfele indurate
180
www.dacoromanica.ro

de Fuchs, care in cele din urma a trebuit sa se supuna, s'a cerui


tuturor comerciantilor sa semneze acte de vanzare, filed sa cunoasca c.ontinutul. Neputinciosi in fata puterii teroristilor, toll
an trebuit sa cedeze. Au fost astfel jefuiti toti comerciantii evrei
din Alba Iulia, printre cari:
1. Magazinul de sticla'rie si depozit de aparate de radio Mauritiu Rubinftein din piata Mihai Viteazu, cu marfuri de peste
3.000.000 Lei a fost preluat de legionarul Popa pe pret de 800.000
lei, din care nu a platit nimic.
2. Magazinul de coloniale i Mina' Izidor Lobstein din Str. I.
G. Duca cu marfuri de 2.000.000 lei, a fost preluat pentru 300.000
lei, fara a se plati vreun ban.
3. Magazinul de textile Eugen ludovici din piata Mihai Viteazu, cu marfuri de 2.000.000 lei, a fost preluat pentru suma de
500.000 lei, din care s'a platit un mic avans din banii pe cari
jefuitorii i-au gasit in cassa de bani a victimei.
4. Magazinul de textile Pasternak Lupu din piata Mihai Viteazu, cu marfuri in valoare de 1.200.000 lei, a fost preluat pentru
400.000 lei.

5. Magazinul Popular", proprietar N. SzegO cu marfuri in


valoare de 1.500.000 lei, a fost preluat pentru 450.000 lei.
6. Magazinul de coloniale Nathan Adalbept din str. Doro-

bantilor cu marfuri in valoare de 1500.000 lei a fost preluat pe


pretul de 400.000 lei.

Desi in toate contractele de mai sus s'au stipulat preturi,


aproape nici una din victime nu a primit vreun ban. La fel s'a
procedat si cu ceilalti comercianti, la cari in asteptarea inventarelor,
nu s'au precizat preturile. De exemplu:
7. Fratii Griinfeld, confectiuni, piata Mihai
Lei 2.000.000
Viteazu, marfuri in valoare de
8. Izrael Adolf & Fri, fierarie marfuri in valo-

are de
9. Firma Klarman, postavarie din piata Mihai
Viteazu, marfuri in valoare de
10. Herz Samuila maruntisuri, piata Mihai
Viteazu, marfuri in valoare de

11. Kertesz Arnold, coloniale, piata Mihai Viteazu, marfuri in valoare de

3.000.000

1.500.000

12. Deutsch Nicolae, textile, piata Mihai Viteazu, marfuri in valoare de


13. Abraham Bernat, sticlarie, piata Mihai Vi-

teazu, marfuri in valoare de

1.500.000

300.000

400.000
,,

1.500.000

141

www.dacoromanica.ro

232. 22 Decemvrie 1940.

0 acfiune foarte violenta, patronata din umbra de prefectul


judefului Turda, Petre Hanu is primarul orasului Turda Dr.

erbu Ioan si condusa de comandanfii legionari Popp Amos Horafie, carciumar, fost vizitiu la un evreu din Ludus, ajutat de Bors,
subprimar, Olteanu, comandantul polifiei legionare, Victor Coman,
comisar legionar, frafii Mitida si Ion Dancila, mari proprietari.
Coroiu, Susman, Ing. Dragan, 1i alfii, a avut ca rezultat jefuirea
aproape a tuturor comercianfilor evrei din Turda, de intregul for
avut.

Bandifii din Turda an uzat de un sistem original. Pravaliile


ce urmau a fi jefuite, erau inchise, pe motive sanitare, din ordinul
subprimarului Boros. A doua zi o bandii legionare na.'vtlea 1i pu-

nea stapanire pe marfuri, iar proprietarii erau silifi sa semneze


actele de vanzare. Cei ce rezistau erau adusi la prinitarie unde
erau batu f i si chinuifi, pane cand istovi fn, cedau.

In felul acesta an fost jefuifi aproape toff comercianfii evrei


din oral, printre cari:
1. Elek Emmerich (depozit de manufacture din piafa Mihai
Viteazu) a carui pravalie cu marfuri in valoare de 1500.000, dupra
ce a fost inchis'a de primarie, a lost ocupata de legionari, cari au
navalit apoi noaptea in locuinfa si l'au silit sa semneze actul de
vanzare &lire controlorul financiar Coroiu.
2. Seiller Emmerich (magazin de incalfaminte din piafa Mihai Viteazul) a trebuit sa predea pravalia cu marufuri in valoare
de 600.000 lei pantofarului Ceclan Ion, care impreuna cu o banda
de legionari a navalit noaptea in locuinfa victimei, silindu-I sa
semneze actul de vanzare. Neprimind nici un ban din pref, a aratat
ca nu are din ce trai. Rllspunsul a fost ca i se va plati 20 de lei,
pentru o funie de spanzurat.
3. Czitron Rozalia (magazin de manufacture din piafa Mihai
Viteazul) a trebuit sa predea pravalia cu marfuri in valoare de
2.000.000 lei, coomativei legionare Zorile" fare a primi vreun
ban din pref.
4. Ungerleider Vasile (parfumeria Centrals" din piafa Mihai
Viteazu) a fost somat de legionarul Olteanu sa-i predea pravIalia
cu marfuri in valoare de 1500.000 lei. Rezistand a fost ridicat i
dus la polifie, unde, dupe o prima bataie, a fost eliberat. Seara
au navalit in locuinta sa 6 legionari cari au blatut-o pe sofia sa,
iar pe dansul l'au ridicat din nou i l'au dus lute() pivnita unde
182
www.dacoromanica.ro

l'au batut i cbinuit pans ce a semnat cateva acte farq sa le cunoasc'd continutul. Mai tarziu a aflat ca vanduse magazinul, Cooperativei legionare.

5. Farkas Leopold (bodega) a fast arestat de comisarul legionar Coman, sub pretext ca ar fi traficat cu valute stritiine. Cu
prilejul acesta, comisarul i-a furat 84.000 lei. Apoi Pa batut Oar
ce a semnat in alb, un act de vanzarea pravaliei.
6. Perl Filip, atelier de confectiuni, a fost preluat de Totu
Vasile

7. Frankel Martin, magazin de incaltaminte, a fost preluat


de Suciu Teodor.
8. Auslander losif, magazin de mode, a fost preluat de Bucur
Joan.

9. Czitrom Arthur, magazin de manufacture, a fost preluat


de Cooperativa legionara.

10. Depozitul fabricei de here Ursus", concesionat lui Auslander Herman, a fost preluat de fratii Dancila.
11. Depozitul si fabrica de cherestea a lui Papp Filip a foss
preluata de .o bandy de legionari, can l'au batut pe proprietar,
pentruca verificand contabilitatea intreprinderii, au gasit in cass6
o lipsa de 38.000 lei.
Pentru complectarea actiunii de jaf, Banda legionara din
Turda s'a deplasat si in judef, unde an fost deasemenea predate
toate intreprinderile evreesti.

a) La Ludusul de Mures intreprinderile Heller i Farkas


au fost preluate de frafii Mulct la.
b) La Campia Turzii, legionarul Duca Lica, fratele primarului, impreuna cu 6 legionari a silit pe Gluck Alexe sa-i vanza
casa in valoare de 500.000 lei, pe pret de 150.000 lei, din care n'a
primit deeat 10.000 lei; Frenkel Sigismund a fost batut impreuna

cu sofia sa Si copiii, ca sa semneze un act de vanzare a casei,


evaluate la 400.000 lei pe pre' de 130.000 lei.

c) La Viisoara Feder Henric, a fost arestat si batut de comandantul polifiei legionare din Turda, Olteanu, pant)" ce a semnat un act de donafie a Marfurilor ce valorau atunci 200.000 lei.
d) La Cameras, batranul Erczman Adolf, amenintat cu moartea, s'a lasat pradat de o bandy de legionari, can i-au ridicat 3
183
www.dacoromanica.ro

garnituri de treerat, 3 tractoare si 3 vagoane de cereale in valoare

de 150.000 lei.
Nora.
Dupes patru ani, la 16 Septemvrie 1944, dupes ce

regimul legionar se prabusise de mult, dupes ce prin armistitiul


dela 23 August a fost inlaturat si regimul de dictatura fascists
a lui Antonescu, batranul Erczman Adolf, nu si-a mai putut salva
viata. A fost omorat impreuna cu alti 125 de evrei din satul sau,

intr'un macel dintre cele mai oribile, organizat de trupe maghiaro-hitleriste, cari navalisera in aceasta regiune.

233. 23 Decemvrie 1940.


La Ploesti, teroarea legionary care se potolise dupes masacrul
din noaptea de 27-28 Noemvrie, reincepe cu egala violenta, in ve-

derea unui nou obiectiv: jaful intreprinderilor industriale si comerciale evreesti.


Prima victims este fabricantul M. Loewenstein, din Str. Vlad
Tepes Nr. 16. care a fost poftit de o bandy legionary, la biroul de

distribuire al ziarului Cuvantul" oficiosul Miscarii legionare.


A venit insofit de sofia sa, fiica si avocatul sau, Acesta din urma
a fost alungat, iar Loewenstein a fost constrans, sa semneze un
act de vanzare catre ziarul Cuvantul" a imobilului Hotel Carol
Palace, pe pret de 7.000.000 lei, Para sa primeasca vreun ban.
Dupes ce au terminat cu succes aceasta talharie, pofta de jaf
a legionarilor din Ploesti, s'a deschis mai nesatioasa. L'au arestat din nou pe Loewenstein si dupes o definere de cateva zile,
Ian silit prin aceleasi mijloace, sa semneze un act prin care inchiriaza Federalei Bancilor Cooperative din Jud. Prahova, fabrica de pallarii Aurora", cu o chirie anuala de 140.000 lei, urmand ca materiile fabricate, marfurile si debitele clientilor ssai,
in valoare totals de 15.000.000 lei. sa fie lichidate, pe masura fabricarii, vanzarii si incasarii. S'a platit suma de 70.000 lei, chiria
pe un semestru, dar nu i s'a mai dat nici o centimes din debite,
materii prime si rnarfuri.
Cu acela sistem al arestarii si ameninita'rii cu moartea, a
fost jefuit magazinul Hora Taraneasca" proprietatea lui Gabriel
Papp, cea mai importanta intreprindere de manufacture din oral.
234. 23 Decemvrie 1940.

Acfiunea de jaf intreprinsa la Aiud Inca in luna Noemvrie.


de catre Banda legionary care a operat in tot judetul Alba (Ilie
Colhon, Traian Hanu, Olteanu etc.) este reluata 5i terminates intio
singura zi. Toti comerciantii evrei au fost vizitati de banditi cari
184
www.dacoromanica.ro

i-au obligat sa predea avuturile.


ce patimisera inainte si
ce au pLitimit in restul judefului cei ce au incercat, fare succes,
sil reziste, evreii s'au supus.
Cliteva exemple:
1. Israel Adolf, proprietarul magazinului de fierarie din
piata Elisabeta Nr. 15, a fost obligat la 23 Decemvrie, sa. predea
Societafei Transilvaneana din Alba Iulia", Intregul activ in valoare de lei 3.500.000 pe pret de lei 400.000.

2. Berkowitz Adalbert, proprietarul magazinului de stofe si


confectiuni din Pinta Regele Ferdinand, a fost obligat a preda
activul comercial in valoare de lei 2.000.000 pe pret de lei 400.000.
In magazin au fost instalati preotul Morusin si croitorul Maxim
Gheorghe.

3. Hartman Emanuil, proprietarul magazinului de manufac-

ture din Piata Elisabeta Nr. 15. a fost obligat a preda activul
de lei 3.000.000 pe pret de lei 400.000. In magazin s'au instalat le-

gionarul Alexandru Gruia, functionar la penitenciarul Aiud.


4. Fischer Jacob, proprietarul magazinului de manufacture
din str. Elisabeta, a fost obligat a preda activul de lei 600.000 pe
pret de lei 160.000

5. Wolf Alexandru, proprietarul magazinului de incaltaminte


si galanterie din Str. Mihai Viteazu, a fost obligat a preda activul
de lei 600.000 pe pre' de lei 110.000.
6. Fenichel Andrei, proprietarul magazinului de coloniale din
str. Elisabeta, a fost obligat a preda activul de lei 600.000, pentru
preful de lei 160.000
8. Otto Berger, proprietarul fabricei de otet din str. Avram

Iancu, a fost silit a preda fabrics, in valoare de lei 700.000 pe


pret de lei 300.000, unui anume Blindea.
235. 23 Decemrrie 1940.

Dupe ce o prima incercare a legionarilor din Constanta de


a jefui iffireprinderile evreesti, a esuat in parte la 16 Decemvrie,
in urma unei ciudate interventii a lui Horia Sima, aetiunea reincepe mai violenta si e dusa pada la capat.
Toli comerciantii evrei au fost convocati la Camera de Comert unde Presedintele Camerei, Vicepresedintele Teoforescu i
comandantul legionar Gheorghe Stoia le-au pus in vedere sii pre185
www.dacoromanica.ro

dea imediat intreprinderile lor, legionarilor ce vor veni sa le


ceara. Daces vor rezista, nu se poate garanta linistea i viaf a lor
si in orice caz spa final seams toti ca marea e mare si mutes ".
Pentru intimidare ai infrangerea eventualelor rezistente, in
aceeasi zi si in zilele urmatoare, bande legionare inarmate au co-

lindat pravaliile evreesti, au ridicat la intamplare diversi negustori pe cari i-au dus intio cases parasites a germanului Mauch,
unde au fost chinuifi, 13'00 cu vana de bou pe pielea goat&
descalfati apoi i batuti la talpi, pang au semnat contractele de
vanzare.

Astfel, au fost, unii chinuifi


lor, urmatorii:

tofi jefuiji de intreprinderile

gi

to;
C.)

ADRESA

NUMELE VICTIMEI

z
1

Isac Matatia

Str. Atelierelor Nr. 9

(Victims a $i murit dupii cateva


luni, din cauza batailor suferite.
Infreprinderea a intrat in strip&
nirea legionarului Cornel

Valoarea
jafului

1.500.000

Butifrescu).

Hainzovici Sura
3 Haimovici Maka
4 Galbinsky Moise
5 Gruberg Heinrich
2

Mitrop. Saguna 33

..
.

6 Bercovici Marcu
7

.....

Grunberg Lupu

8 Isovici Ana .

9 Cohn Moise
10 Bercovici Avram
11 Copel Adolf . .
12 Solomon Tili . .

Scharf Abraham
14 Rudic Ione! . .

HerKovici Rwla
Ianchel Sraier

13

15
16

17 Goldenberg Iancu Marcel


18 Roizman Efraim
19 Serter Rubin

Miron Costin 63
Mihail Cogalniceanu 14
Daciei 68
Stefan Cel Mare 52
Bolintineanu 8
Cuza Vodii 34
Stefan cel Mare 123
Tomis 18

fon Lahovari 14
Bolintineanu 11
Stefan cel Mare 114
Granilor 31
Grivilei 47
, Decebal 18
Carol 58

186
www.dacoromanica.ro

1.020.000
500.000
280.000

250.000
3.500.000
2.618.000
500.000
15.000
250.000
150.000
230.000
100.000
60.000
500.000
502.000
40.000
30.000
1.250.000

a.t.)
Li

ADRES A

NUMELE VICTIMEI

......

Haim Pincu
22 Panici Jack
23 Bercovici Elias
24 Grunberg Nachman
25 Leroy Solomon
26 Anto$ Zoltan . . .
27 Cohen Isaia
28 Eigher Saie
29 Naftali Herman
30 Friedman Heinrich

..

luster Clara
32 Hervovici Iancu
33 HerFovici Mihai
31

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Steinberg Moise
Steinberg Bella . .
Blumenfeld Zeida
Goldenberg Mip
Lazarovici Moritz

Hertanu Marcu
Silber Ezra
Galbinschi Israel . .
Galbinsky Hung
Galbinsky Sara Leia

Bercovici Bercu
47 Tonberg Mircea Vasile
48 Blum Corol
49 P.Isculescu Rubin

Romavanu Isac
Israelovici David
52 Matatia B. Moise
53 Rosenfeld Iosif
54 Rotman Marcu
55 Perifovici Ihil Filip
56 Snifter Surica
50
51

85.000
15.000
500.000
. Mangaliei 110
600.000
, G-ral Manu 19
200.000
, Stefan cel Mare 31
200.000
. Cal'arasi 4
1.500.000
Vantului 7
800.000
, V. Beatianu 33
180.000
a Mihai Viteazu 8
2.500.000
,, Olteni 11 bis
125.000
$os. Mangalei 14
20.000
Str. aluggreni 7
35.000
Bd. Ferdinand 51
200.000
Str. V. Bratianu 33
50.000
200.000
a
a
.
,, Jack Lahovary 15
150.000
10.000
a
If
a
, Cuza Vodrt 39
30.000
a Stefan cel Mare 100
1.800.000
, Bolintineanu 10
120.000
Mercur 7
150.000
180.000
a V. Beatianu 24
, Anghel Saligny 16 _4.000.000
400.000
. 16
a
a
280.000
,,
a
a
a
150.000
, V. Bratianu 22
20.000
Cuza Vodrt 82
1.000.000
, Ion Rath' 48
100.000
" Cuza Voda 65
50.000
. Mihrtileanu 26
26.000
. Daciei 40
800 000
Mihai Viteazu 9
5.000
, V. Briitianu 47
50.000
Bd. Ferdinand 20
110.000
Str. G-ral Manu 17
180.000
Carol 235
,,

. .

34 Davidsohn Beniamin
35 Davidsohn Moise

Jufului

, Toads 13

20 Fainstein Zissu
2J

V aloarea

I. G. Duca 19
Stefan eel Mare 58

ft

187
www.dacoromanica.ro

Nr. mt.
4.4

ADRESA

NUMELE VICTIMEI

s.:

57 Ciprut Cato
58 Friedman Sara
59 Haimovici Avram
60 Hananel David .
61 Margulies Nathan
62 Bringer Solomon
63 Diner Moise
64 Matatia Nissim
65 Hariton Buium
6(

Stefan cel Mare 110

rat Mann 53
,.
.

Idelsohn Marcu

67 Heller Sofia
68 Spier Bercu .
69. Granberg Aron

. ......

,,

Carol 153
Scarlat Viirnav 26
Miron Costin 22
G-ral Manu 69
C. Negri 62
St. cel Mare 100
T. Maiorescu 44

St. eel Mare 27


Miron Costin 24
Jupiter 10
Mitrop. $aguna 21

Valoarea

jafului

20.000
250.000
300.000
1.000.000
150.000
400.000
150.000
1.500.000
3.000.000
100.000
500.000
3.000.000
600.000

236. 24 Decemvrie 1940.

La Bueuresti teroarea legionara, in special cea exercitata de


catre Primaria Sectorului III Albastru, sub conducerea legionarilor Vasile Mailat, ajutor de primar s.i Mircea Petrovicescu, continua neicatrerupta si nestavilita, ajungand la proportii inspaimantatoare. Activitatea terorista s'a intensificat deoarece sl obiectivul a devenit mai important.
Vasta actiune de jefuire a averilor evreesti din toata tara,
sprijinitia prin tolerant& impunitate si impulsiunea autoritkilor
superioare, a ajuns in Capitals. Incepe jefuirea comercianfilor si
industriasilor evrei din Bucuresti.
Zeci de oameni sunt adusi zilnic la sedii legionare, in special la Primaria Sectorului III Albastru, unde functioneaza asa
numita
Comunala a speculei. Dupa o prima bataie, li se
cere de &dire seful serviciului, Mircea Petrovicescu, sa predea de
indata magazinul, atelierul sau fabrica. Cei ce rezista sunt coborifi in pivnita, intio camera de tortura, special amenajata si chi -

nuifi pans la istovire. Ajunsi in aceasta stare, cei mai multi


cedeaza.

1. Marcus Lazarovici, proprietarul depozitului de lemne din


Cal. Mosilor Nr. 158, a fost invitat la acest birou la inceputut 1unei. I s'a cerut sa doneze pentrit .,Ajutorul Legionar" 212 vagoane
de lemne. S'a supus. Rechemat dupa cateva zile, i s'a cerut sa pre188
www.dacoromanica.ro

dea depozitul cu m5.rfuri in valoare de 260.000 lei ciltre legionarii


Aurel Alexe i C5pitan. Cristu, pe pret de 80.000 lei. Pentru a
seapa de b5taie a promis, dar a -vandut depozitul altcuiva. Drept
pedeapsa a fost ridicat la 24 Decemvrie, adus la biroul lui Petrovicescu si in mijlocul petrecerei ce acesta organizase pentru s5r-

hatorirea Ceaciunului, a fost b5tut cu vana de bou pe cap, pe


corp i pe picioare, pang a cazut in nesimfire. Ca s5-1 trezeasc5
l'au batut apoi cu palmele si cu sticle de yin. Tortura a durat dela
orele 4 p. m. pan5. la 12,30 noaptea cand, eliberat a trebuit st se
interneze in spital.

2. Leon Beresteanu, comerciant de sticlarie din Sos. Mihai


Bravu Nr. 1 si 7 a fost invitat de Petrovicescu care i-a cerut sa
predea unui legionar, unul din magazinele sale. I s'au cerut si
50.000 lei pentru Ajutorul Legionar", pe cari i-a depus imediat.
Pant st se hot5rasc5 dac:a st se lase jefuit de unul din magazine,
a fost b5tut atat de th`ilbatec incat a trebuit s5 fie ridicat de serviciul de salvare i dus direct la sanatoriul Central" in stare
grave cu palmele umflate i vinete, fessele i pulpele negre Si
maxilarul inferior deplasat i umflat.
3. David Berqteanu comerciant de sticl5rie din Sos Mihai
Bravu Nr. 5, a fost invitat de Petrovicescu s5 predea magazinul,
legionarilor Billfaretu i Tarhisescu i s5 pliiteasea 100.000 lei pentru Ajutorul Legionar". A platit banii si a sc5pat astfel de blitaie.
A fugit Si s'a ascuns i in lipsa lui, legionarii au inchis i sigilat
priavali a.

4. Mayer Bachmann, proprietarul fabricei de silpun din Sos.

Vitan Nr. 6, a fost vizitat de legionarul Bogdan, care i-a cerut


sa"-i pridea fabrica, pentruc5 alfel ii va pilrea rtu ". In adev5r
dupil cateva zile a fost chemat la Primtiria Sectorului III Albastru
unde a fost intai cruet b5.tut, apoi a trebuit s5 semneze o declarat-le c5 nu a avut nimic de suferit si in cele din urmii, a fost silit
sa predea legionarului Costin, fabrica cu instalatiunile in valoare
de 700.000 lei, pe pret de 70.000 lei, din cari nu i s'a platit decal
jum5tate.
237. 24 Decemvrie 1940.

La Petrosani (Jud. Hunedoara) autorit5tile locale legionare


au declarat rechizifionafi pentru niunc5 o seamy de tineri evrei.
cari au fost obligati s5. lucreze la amenanjarea unui teren de patinaj. In a doua zi de Criiciun, un grup de 40 evrei, (medici, avocati, comercianti) au fost constituifi in detasamente de munea .i
189
www.dacoromanica.ro

trimisi la defileul Bumbesti-Livezeni, unde au fost constrani a


munci 2 zile, fara mancare si fara plata, la curatirea zapezii.
238. 27 Decemvrie 1940.

Doda zile dupa o vizita facuta la Lugo) de catre Horia Sima,


vicepresedintele Consiliului de Ministrii, apare o schimbare importanta in conducerea autoritatilor locale. Chestorul polifiei Dr.

Neamfu, este inlocuit prin legionarul Jura, in varsta de 24 ani.


Explicatia acestei numiri au avut-o evreii din Lugoj a doua zi
cand comerciantii evrei s'au pomenit chemafi la polifie unde
chestorul, asistat de alti 2 legionari cu revolvere intinse, i-auconstrans a semna acte de vanzare a intreprinderilor pe pref de
25% din valoarea marfurilor, platibil esalonat in 18 luni, intr'un
cont blocat la Banca Carasana. Cei ce au schifat gesturi de rezistenfi, au fost condusi in arestul politiei cu ameninfarea ca vor
sta acolo 'Dana vor semna, astfel ca in cele din urma toff cei ce se

aflau atunci acolo au cedat si au semnat. A doua zi cumparatorir in znajoritate baieti intre 20-25 de ani, niacelari, plugari,
calfe de barbieri si femei fara ocupafie, s'au prezentat si au luat
in primire intreprinderile.
In felul acesta au fost jefuifi de avutul lor, toti comerciantii
evrei din Lugoj si anume:
Deutsch Adalbert
Oskar Kohn
Emanuil Gal
Alexandra Brauch
Eduard Neuman
Klein Bernat
Hirschl Armin
Tiirkl Elemer
Eugen Karman
Ama lia Kirschner
Simion Poper
Sigismund Pick
Vad. Iuliu Schwartz
Fischner Jacob

Herman Linenberger
Emerich Kartnan
Vad. Friderich Friedlander
I. Blum i Fii
Frida Hegyesi
Starus Victor
Bronfeld Alexandra
Vilhelm Huszar
Ludovic Sziklai
Klein Selma
Jacob Neuman
Eleonora Ringroald
Pavel i Alexandra Epstein

Iuliu Gera
Sigismund larooitz

Reichenbach Isidor
Francisc Kurtag
Arcadie Holizer
Robert Szameth
W. Dreichlingher
Braun si E. Hirschl

Messing Emanoil

Blanka Kurtag
Mikes Marcel
Reisz Marton

Weksler ysi Klein

190
www.dacoromanica.ro

0 singurti rezistenta tenace s'a putut opune teroarei legionare din Lugoj. Comerciantul de textile David Spitzer a avut
norocul" s' fie gray bolnav de cancer si tocmai in vremea aceea
se internase intr'un sanatoriu din Timisoara pentru a 11 operat.
Cum semn'atura sa era indispensabird pentru perfectarea jafului.
banditii legionari au incercat toate mijlocele pentru a-I aduce.
A fost arestat fiul sau, avocatul Dr. Filip Spitzer, chiar in incinta
iribunalului, chestorul a venit personal si-1-1 aresteze pe liatran,
prefectul a trimis o telegramil sub proprie semnUturil, amenintand
cal data batranul nu se prezinta, intreprinderea va fi confiscate,
ca fiind abandonaiiii etc. In cele din urma, vilzand ca Incercarea
a esuat, prefectul
Tiberiu Mitar
a delegat un legionar care
s'a instalat in pravalie. supraveghind activitatea intreprinderii si
pastrand cheile dela cassa de bani.
239. 28 Decemvrie 1940.
Se confisca
{bra liberare de dovada,
radio ale evreilor din Lugo'.

toate aparatele de

240. 28 Decemvrie 1940.


Prim'aria municipiului Constanta comuniat Comunittitii

Evreilor ca potrivit dispozitiunilor in vigoare, este cu totul oprit


ea familiile jidovesti sa angajeze personal de serviciu crestin".
241. 28 Decemvrie 1940.

A doua zi, dupe o vizita facuta de Horia Sima, Vicepresedintele Consiliului de Ministrii la Caransebes, incepe jefuirea intre-

prinderilor si imobilelor evreesti. Toff comerciantii si proprietarii de imobile an fost ridicafi de gardieni publici, din locuinte,
din pravalii sau depe strada si condusi la polifie, uncle o comisiune compusa din legionarii Valeriu Miloiu, seful polifiei, Taru
funcfionar C. F. R., Carpan Ion si lanculovici, avocati, le-a pus
in vedere, sub amenintari si uzand de violentri, ca trebue sa predea imediat magazinele, obligandu-i din semneze contracte de
vanzare, cu confinut necunoseut. Cei ce au incercat sa reziste, au
fost condusi in beciul polifiei si trimisi inteo incapere umeda,
la capatul puterilor
farii caldura si Fara mancare, pada cand
au cedat si au semnat. Pe rri:isurti ce se semnau actele. fiecare evreu

era eliberat s1 condus de asa numitul cumparator. care primea


cheile si infra in stapanirea avutului jefuit.
In felul acesta an fost tefuiti toti comercianfii si proprietarii
de imobile evreesti din Caransebes si anume:
191

www.dacoromanica.ro

-2.

=
1

NUMELE
Frafli Pollack

Beneficiari: Gh. Babuti


si Dragota

Frafii Pollack .

Fra /ii Pollack .

4 Violeta Strausz

1500.000

250.000

300.000

70.000

2.000.000

400. 000

Str. Banul Borbelli

2.140.000

250.000

, Regele Mihai

3.000.000

500.000

Piata Unirii

2.000.000

400.000

Str. Episcop Poparu

2.000.000

280.000

Bd. Regele Mihai, 6

1.000.000

200.000

2.000.000

500.000

900.000

130.000

880.000
800.000

200.000
110.000

,,

,,

99

Beneficiar: Francisc
Stoll, calla'

Sigismund Wiener

Beneficiar: Gh. l3ujor,


tamplar

6 Robert Halle . . .
Benef.: Kurt Krepple,
bucitar si Gh. Tisma

Pretul
impus

1.200.000

Benef.: Stolojescu funct


5

reala

10.000.000

Piata Unirii

Benef.: N. Sterrinescu
funct. C. F. B.

Val oarea

ADRESA

SI PRONUMELE

..

f1

nariu, calla

Emanoil Grunberg

Beneficiar: Dimitrie
Berariu, pens. C. F. R.

Eugen Donner.

Beneficiar: loan Olariu,


croitor

9 Ana Goldschmidt
Beneficiar Popovici,
functionar C. F. R.
10

Ghera f i L. Griinberger . . . . . Plata Unirii


Beneficiar: D. Berariu,
pensionar C. F. R.

Eugen Friedmann

12
13

Adalbert Princz
Andrei Salgo .

14

Aoram Stern

. .

11

Benef.: loan Caraula

Benef.: Dimitrie arpan


.

Benef.: Stefan Diagan,


tabacar

15

Elena Friedman

, Lugojului 10
, Paul Chinezu 1
,.

Ovid

80.000

Adalbert Englaender , Regele Mihai 15

350.000

85.000

Isabela BerkoDitz

250.000

Bd. Regele Mihai 7

Benef.: Nicolae Cristoi,


tabacar

17

800.000
500.000

Benef.: Const. Nicosia

16

Str. Ardealului 13

Beneficiar : Balsiescu
calla - rotar

Str. Paul Chinezu 9

18 Simion Loemenfeld

& Co ,

.. . ..

Benef.: Nicolae Cristoi,

,,

Ardealului

250.000

50.000

200.000
25.000

65.000

tab/car

Margareta Halle .
20 Ghizela Pollak .
19

, Episcop Poparu
Ardealului

www.dacoromanica.ro

Dupa terminarea acestei actiuni o parte din bands s'a deplasat in comuna apropiata Chaba-Bistra, unde impreuna cu pri-

marul comunei, Moise Roi, au jefuit in toiul noptii, uzand de


aceleasi mijloace, pe evreii de acolo si anume:
Edmund Koos a trebuit sa predea imobilul evaluat la 350.000
si pravalia cu marfuri in valoare de 200.000 lei, lui Pamfil Dragut,
functionar la Soc. Lomas, pe pret total de 100.000 lei.

Pollak Alexandru a trebuit sa vanda" unui necunoscut imobilul in valoare de lei 400.000, pe pret de 80.000 lei
In aceeasi zi, o alts parte a bandei legionare din Caransebes,

a jefuit si pe evreii din Comuna Caransebes-Nou si anume:

Weisz Adolf, deli Inca la 12 Decemvrie vanduse pravalia


catre comerciantul Iu liu Lepsi pe pret de lei 720.000, a trebuit sa
semneze din nou ca vinde aceeasi pravalie, unui necunoscut, pe
pret de lei 200.000.

Andor Maximilian, a trebuit s'a ,;vanda" imobilul in valoare


de lei 500.000 pe pret de lei 125.000 fara sa stie macar tine e cumparatorul.
242. 29 Decemvrie 1940.

Toti evreii refugiati din judetele limitrofe in orasul Ra&anti (70 familii) au fost adusi la politic, tinuti arestati o zi 5i o
noapte si apoi eliberati dupa ce au semnat declaratiuni ca in 2
zile vor parasi orasul.
243. 31 Decemvrie 1940.

0 comisiune formats dintr'un ofiter roman, un ofiter german si un legionar, viziteaza imobilul din Ca lea Dudesti Nr. 24,
in care e instalat sediul Comunitatii Evreilor din Bucuresti, interesandu-se de numarul incaperilor si cubajul camerilor.
In aceeasi zi sunt declarate rechizitionate si ocupate de
trupe germane, italiene si romane toate scoalele evreesti, ce au
mai ramas libere si anume:
1. $coala profesionala i liceul de fete Filip i Raola FocOneanu", din Str. Anton Pan No. 44.
2. Liceul Comercial Cultura" din Str. Zborului 13.
3. Liceul teoretic Cultura" din Str. Mircea Voda, 20.
4. Acoala primary complimentary Malbim Mischontznikydin Str. Prelungirea
193

31446 - 13

www.dacoromanica.ro

5. ,,S'costa primarg lacob si Carolina Lobel" din, Str. Mircea


Voila No. 20.

6. 5coala primarg Moria A. E. Gaster" din Str. Epureanu.


7. ,,Ccoala primarg de fete Fraternitalea Zion" din Sir. Sf.
Vineri No. 13.

8. .5'coala primarg de fete Progresul Culturei" din Sir. Salvator.

9. ,coala primarg Cu/tura Max Aziel" din Str. Sevastopol.


244. Decemvrie 1940.

Primaria Municipiului Constants. ordonra evacuarea imo-

bilului in care se afla instalat azilul de batrani Alinarea" din


B-dul Maria Nr. 65
245. Decemvrie 1940.
La Itcani-gara, comuna din judetul Suceava, locuita de cca
300 evrei, teroarea este condusa de primarul Strobl.
Prima victims este avocatul Dr. I. Goldstein, fost primar,

care a fost batut si amenintat cu moartea chiar .de Strobl, pentruca la o ancheta intreprinsa de seful postului de jandarmi, a
declarat ca i s'au ridicat ilegal toate gqinele din gospodarie.
Din ordinul aceluia primar Strobl au lost adusi la primarie
in zi de sambata o seams de evrei habotnici, intre caH: Burgh
Haham Wolf, Mayer Goldenberg, Leib Brander, Moses Windisch,
Abraham Katz, Feimel Mayer, Schama Alter Silber din 'Suceava,

si altii carora 1i s'au taiat barbile. Victimele au indraznit sa reclame parchetului care a ordonat o ancheta, dar fata de teroarea
exercitata de Strobl, s'au vazut constransi sa declare procurorului
cia, din propria for vointa an venit la Primarie si au rugat sa li
se taie barbile. Tot din ordinul lui Strobl, s'au confiscat diverse
bunuri dela locuitorii evrei si anume:
N. Lupooici, birjar. I s'au luat 2 cai, o sanie, tot f anul din
grajd si diverse unelte. A ramas fara niciun mijloc de existenta.
Brettschneider, i s'au luat caprele de lapte.
Wachs, idem.

Salomon Peritz, i s'a confiscat o importanta sums de bani


din cari i s'a restituit mai tarziu numai o parte. Totodata i-a lost
inchisa pravalia.
Marcus Blei. Din ordinul primarului, i-a fost inchisa pravalia.
Moise Mordche Wald. Idem.

In cele din urma primarul a comunicat locuitorilor evrei


prin presedintele comunitatii Dr. Hellmann, eft in baza unor ordine verbale" ce ar fi primit dela autoritatile superioare, popu194

www.dacoromanica.ro

'Oa evreeasca va fi evacuata din comuna. De aceia a saituit"


ca fiecare sq piece benevol, din vreme, pentruca altfel evacuarea
va fi subita si niraeni nu va putea sa mai duca ceva din lucruri.
246. Decemvrie 1940.
Din ordinul autoritatilor inferioare locale, in diferite orase.
(Braila, Buzau, Constanta, Targoviste. Petrosani) evreii din toate
paturile sociale (rabini, profesori, medici, comercianfi, meseriasi
etc.) au fost ridicafi cu forta si obligati sa curefe zapada de pe
strazi.
Nota".
In sedinta Consiliului de Ministri din 11 Ianuarie
1941, Conducatorul Statului s'a aratat revoltat de aceasta barbarie, ceea ce nu l'a impiedicat ca in iarna urmatoare sa ordone el
insusi aceasta mAsura pentru toata tam, ordin executat cu mai
multa salbaticie deeat chiar in vremea legionarilor.
247. Decemvrie 1940.
In unele orase din far (Braila, Targoviste etc.) evreii nu
pot parasi localitatea fara autorizafii speciale.
248. Decemvrie 1940.
Organele politiei ridica fara a prezenta vreun ordin si fara
a rasa vreo dovada, cele 15 aparate de radio ce se aflau in pose-

siunea evreilor din Blaj. 0 parte din ele au fost vandute prin
oral pe preturi ieftine. Deasemenea au fost confiscate 170 aparate
de radio apartinand evreilor din Buhusi.
249. Decemvrie 1940.
La Sibiu, teroarea legionara, deslantuita chiar dela instaurarea regimului si accentuates in primele zile ale lunii Noemvrie,

s'a desfasurat neintrerupta, capatand cele mai variate forme inla politalnite in restul 'aril. Arestari nedrepte i maltratari
fie si in padurea Dumbrava"
izgoniri din locuinte, boicot al
magazinelor evreesti si in sfarsit jefuirea tuturor intreprinderilor
evreesti cari au fost vandute silit pe preturi derizorii unor asa
numiti cumpariatori" romani si germani.
Intre multe altele, s'au pradat intreprinderile urmatoare:
1. Fratii Polak, magazin de faina.
2. Friedman Marcus, magazin de textile.
3. Friedman Herman, magazin de incaltiiminte.
4. Friedman Ferdinand, magazin de -incaltaminte.
5. Hollaender Bernat, magazin de vopsele.
6. Rieger Henrik, magazin de coloniale.
193

www.dacoromanica.ro

7. Aschner Alfred, magazin de confectiuni.


8. Isac Bernhard, magazin de confectiuni.
9. Griinberger losif, magazin de tricot*.
10. M. Berkonits.

250. Decemvrie 1940.

In pregatirea unei vaste actiuni banditesti, tinzand la acapararea intregului comert evreesc din Bucuresti, actiune ce se
va desfasura in primele zile ale anului 1941, intra in arena Doi
organe legionare, intre cari mai de seamti este Camera de Comert
i Industrie a judetului Ilfov. De acord cu presedintele Dumitru
Garibaldi, vicepresedintii Dumitru Ifrim si Petre Bolintineanu,
invites pe 'rand pe coinerciantii evrei
mai tarziu ii vor aduce
cu forta
si le pun in vedere ca Legiunea a hotarit ca intreprinderile for sa fie predate unor legionari ce vor fi indicati ulterior. Printre primii au fost poftiti o serie de comercian.ti de incaltaminte si anume.
D. Negreanu, proprietarul magazinului din Ca lea Victoriei No. 2.
Armand Popper, proprietarul magazinului American Shoe"
din Str. Lipscani Nr. 53.

Segall, proprietarul magazinului Run Over" din Str. Lipscani Nr. 70.
Comerciantii Wolf i Ificooici, proprietarii magazinului de

muzica Gramofonul" din B-dul Regele Albert Nr. 7, s'au vazut


obligati, in urma presiunilor, sa cedeze magazinul unui legionar.
Deasemenea proprietarul depozitului de cherestea Hangu"
din Ca lea 13 Septemvrie Nr. 128, Natan Weintraub, dupes ce a refuzat a preda intreprinderea sa legionarului Banu, s'a pomenit
cu depozitul inchis de Serviciul Sanitar, Care nu a ingaduit redeschiderea decAt dupes ce proprietarul a hotarat sa cedeze. Legionarul a devenit proprietarul depozitului.
0 actiune violenta a dus in cateva zile la lichidarea comertului evreesc de hoteluri din Bucuresti. Din 25 de hoteluri ex-

ploatate de evrei, unul a fost rechizitionat pentru a se instala


prefectura judetului Ilfov (Esplanade), alte doua au fost rechizitionate pentru armata germana (Grand-Lafayette si Europa), unul
a fost cedat quasi de bunavoie (Majestic) iar toate celelalte au
fost preluate prin violente, amenintari, batai, cruzimi, de catre
refugiati macedoneni.
Antreprenorul hotelurilor Marna, Nissa, New-York, si Gociman", S. P. Zissu, a fost adus la Prefectura Politiei, biroul po196

www.dacoromanica.ro

lifiei sociale unde a fost bUtut cu vana de bou i cu rangi de fier


pans cand, icavinetit si desfigurat, a acceptat sa predea primele

3 hoteluri. Cel de al patrulea, a fost luat chiar de proprietarul


imobilului care a izgonit personalul hotelului si s'a instalat, continuand exploatarea fare a da nimanui socoteala.
Cu aceleasi mijloace au fost predate si celelalte hoteluri
anume:
Brasov
Coroana

Exploatarea Nissim
Schapira
,,
Dr. Schachmann
,,
D-na Crefeanu
,,

Carpati
Continental
Concordia
Viena
Victoria
Carol
Luvru
Lux

Princiar
Venetia
Gabroveni
Unirea
Roma
Regina
Romania

si

,,

Cahanescu
Carol Aronovici
Mittelman

,,

Mip Rosenzweig

,,
,,

"

Braunstein
Weintraub

Nudelmann

251. Dethmvrie 1940.

Din ordinul legionarului Gaftoiescu, dela Ajutorul Legionar" se declare sechestrat si se tidied' un depozit de efecte uzate
de imbracaminte, trimise de evreii din America spre a fi distribuite
evreilor nevoiasi din Romania.
252. Decemvrie 1940.
Primaria Municipiului Bucuresti ordona Comunitatii evreilor din Bucuresti se desgroape o seams de cadavre de origin
etnica vreeasca (intre altele osemintele fruntasului socialist Ion
Dobrogeanu-Gherea) si sa le reingroape in cimitirele evreeti.
253. Decemvrie 1940.
Organe ale polifiei din Turnu Severin, confisca toate aparatele de radio apartinand evreilor. La comerciautul M. Loevenstein,
proprietarul unui magazin de librarie i articole fotografice, au
fost confiscate si aparatele de fotografiat precum si materialele
fotografice.
197
www.dacoromanica.ro

254. 1 lanuarie 1941.

Incepe la Vaslui actiunea de teroare stalbateca pentru jefuirea intreprinderilor evreesti, actiune condusa de seful organizatiei legionare C. Pivniceru, politaiul orasului A. Zablowschi,
sefii legionari C. Gheorghescu si P. Tig lea, ajutati de legionarii
C. Lazar, Sandu *tefainescu, Puiu *tefi-inescu, Gh. Archieri, Gh.
Bujor Voitinovici, Siamate si Dima.
Un numgr de 23 comercianti evrei dintre cei mai imporianti,
au fost ridicati dela domiciliile for si condusi la atelierul de croitorie legionar din str. I. C. Bratianu unde, dupes ce au fost bUtuti
si amenintati cu tot felul de chinuri si cu moartea si dupes ce, pentru a fi intimidati S'au tras mai multe focuri de army in aer, toti
au fost nevoifi a semna chitante de vanzare a intregului avut comercial, in totalitatea sa, (fond de comert, msarfurioedecuri), fares
vreo specificatie sau inventar si Para sa cunoasca." pretul sau Sal pri-

measca vreun ban.


Ulterior, cu acelea*i miiloace, aceeasi comercianti au fost
obligati a seinna acte scrise la marina al csairor continut nu 1-au
cunoscut, dar li s'a atras atentie, des vor trebui Sal se prezinte la

Tribunal pentru autentificare iar in caz de refuz, toti vor fi impuscati pe loc, iar membrii familiei deasemeni omorati.
In felul acesta au avut de suferit urm6torii:
1. Solomon Leibovici, Str. Hagi Chiriac No. 24.
2. Josef Marcus, Sir. Hagi Chiriac No. 63.
3. Moise Davidovici, Str. I. C. Biatianu No. 34.
4. S. L. Moscovici i S. Staimann, Str. Hagi Chiriac No. 59.
5. Isac Mayer, Str. Hagi Chiriac No. 11.
6. Oisie Mendel, Str. Principesa Maria No. 18.
7. David Horovitz, Sir. Hagi Chiriac No. 57.
8. Israel Segall, Sir. Hagi Chiriac No. 15.
9. Moritz Aronovici, Str. Hagi Chiriac No. 17.
10. Marcel ,5'milovici, Str. Principe le Nicolae No. 4.
11. Strul Guttmann, Str. Principe le Nicolae No. 22.
12. David Steinberg & David Schechter, Str. Bratianu Nr. 28.
13. Samuel Epstein, Sir. Principe le Nicolae No. 2.
14. Israel D. Zuckermann, Sir. I. C. Big.tianu. No. 7.
15. Samuel Haberman, Str. I. C. &Miami No. 22.
16. Josef Goldenberg, Str. *fan. eel. Mare No. 117.
17. David Braunstein, Str. Hagi Chiriac No. 60.

18. Rebeca Dtelbrg, Str. Hagi Chiriac No. 60.


198
www.dacoromanica.ro

19. Leiba Cais, Str. I. C. Bratianu No. 48.


20. Rap la H. Cais, Str. I. C. Bratianu No. 42.
21. Paulina L. Cohn, Str. Principesa Maria.
22. Mqa S. Goldenberg, Str. *tefan. cel Mare.
23. Pincu Goldstein, Str. I. C. Bratianu No. 50.

Profitorii acestor operatiuni sunt oameni farce nicio pregatire, din preajma celor ce au organizat jaful.
Astfel:
Aneta Solomon, sora lui Pivniceru, a devenit proprietara a
trei magazine dintre cele mai importante: Solomon Leibovici, (vialoare cca 4 milioane); I. Marcus, (valoare cca 4 milioane) si I. Marcovici.

C. Gheorghescu, sef legionar a devenit proprietarul magazinelor: Moise Davidovici (valoare 2.500.000 lei) si Pincu Goldstein
(valoarea 1.500.000 lei).

P. Tiglea, sef legionar, a apatat trei magazine si anume:


Israel Segall ( valoare cca 700.000 lei), Moritz Abramovici (valoare
600.000 lei) si David Horovitz (valoare 800.000 lei).

Pandi si presedintele Camerei de Comerf Alexe Onceanu,


s'a pretat la aceste operafiuni de jaf, insuOndu-si magazinul Rasela H. Cais, cu marfuri de 700.000 lei, pe pref de lei 80.000 din
cari nu a dat decat 30.000.
In urma unor reclamatiuni adresate Sigurantei Generale a
Statului, s'a facut o ancheta de catre D-1 Chestor Marinciu.
Primele cerceari au decurs normal luandu-se declaratiunile
victimelor Strul Moscovici si Martha Goldenberg.

Dupa ce a fost audiat insa comerciantul David Steinberg,


a fost condus intr'o camera algturata unde un grup de 10-12 legionari 1-au batut atilt de crunt, incat sotia sa afland de cele ce
s'au petrecut, a inebunit si a fost interuata in spital.
Dupd: acest incident, ancheta nu a mai continual.

255. 1 lanuarie 1941.


Hoedrindu-se crearea unei cooperative legionare la Ramnicul-Sarat, s'a cerut comercianfilor evrei J. Griinberg i M. Zinde-

lovici sa d'aruiasca fiecare niarfuri de cate un milion. Refuzand


199
www.dacoromanica.ro

la inceput, s'au pomenit cu perchezitii domiciliare pentru cautare


de arme si manifeste comuniste, perchezitii executate salbatec,

mergand pans la ridicarea parchetelor si a dusumelelor. Apai


primul dintre ei a fost ridicat din strada i dus la legionarul Vasiliu unde a fost batut si torturat. pans a fost determinat sa semneze o declarafie prin care se oblige sa predea marfurile cerute.
In fafa acestei situafiuni, si cel de al doilea a cedat si a doua zi
marfurile au fost ridicate.
256.

2 lanuarie 1941.
Vaduva Roza lia Reininger (in varsta de 71 ani) din Arad, a

fost adusii bolnava la Prefecture, unde a fost constransa a semna


contracte de vanzare a imobilelor sale din Arad, B-dul Ferdinand
Nr. 22, 48 si 63-65 si str. Gh. Lazar Nr. 23, catre legionarul Ing.
Matei Vasile, cu pretul ce se va conveni cu ocazia predarii". Incercand sa reziste a fost amenintata ca va fi inchisa si dupe ce i
s'a refuzat chemarea unui medic, caci i se facuse eau, s'a va'zut
silita sa cedeze si a semnat.
257. 3 lanuarie 1941.

Din ordinul Direcfiunei Generale a Siguranfei Statului se


opereaza o perchezitie severe la locuinta D-rului W. Filderman,
Presedintele Federafiei Uniunilor de Comunitati Evreeti din Tara.
Cu acest prilej se ridica aproape in.freaga sa arhiva politica
si profesionala.
258. 3 lanuarie 1941.

To .i cornerciantii evrei din Tulcea, (Moise Taller, Leibu Granberg, Fra(ii Seidler, El ly Sanft i 1. Finke4lein), au fast poftifi la

Camera de Comert a judetului si obligati, prin amenintari, sa


predea intreprinderile, catre necunoscufi indicafi de legiune, pe
prejuri derizorii.
259. 3 lanuarie 1941.

La Harlan, (Jud. Botosani) se desfasoar'a neintrerupt o actiune de teroare violenta condusa de o bands legionary in fruntea
careia se all% primarul orasului cizmarul Ion Bolfan, ajutorul de

primar Botezatu, dirigintele oficiului P. T. T. Gramada, seful


politiei legionare Rasca, medicul veterinar Dr. Pantelimon Scripca

si medicul spitalului Dr. Tibuleac. Cu prilejul unor perchezitii


facute in casele catorva notabili evrei (Dr. Louis Rosen, Dr. H.
200
www.dacoromanica.ro

Pop licher, aoocat Rozen, losef Nachman, Fratii Vararu, etc.), an


fost imprkstiate de agentii legionari, manifeste comuniste, in baza
carora, toti cei pechezitionati au fost arestati, batuti si
dutia

cateva zile de cercetari"

trimisi in judecata Tribunalului


Militar Iasi care, gasindu-i nevinovati, i-a eliberat.

260. 4 lanuarie 1941.

In satele din sudul Bucovinei, bandele legionare terorizeaza


populatia evreeasck pentru a o determina sk fugk, pkrasind avutul.
O asemenea bandk compusk din legionarii Simion Rizan,
Valdi Sindelar si Ion a lui Mihai Chicifoi, a nkvklit in casa lui
Osias i Cipora Liquornik din Bklaceana (jud. Suceava). Sofii
Liquornik si copila for in varstk de 9 ani, au fost batuti cu ciomege si o bucsa de Caruta si an trebuit sti zack un timp indelungat
din cauza fracturilor si a luxatiilor.
O altk bandk condusk de legionarii Simion Stefan Ciuhan
si Mihail Pavel Sasu a atacat in aceeasi noapte casa lui Rubin i
Gusta Tennenhaus din aceeasi comuna, au spart geamurile, au

fortat usa si i-au Witt pe proprietari cu ciomege si nuiele pant


ce i-au lasat in nesimtire, cu vanktki si fracturi. A doua zi victimele impreunk cu restul evreilor din Balkceana, an fost isgonifi
din sat.

La fel s'a intamplat la Ilisesti unde, dupki ce a fost bktut


evreul Ehrlich, toti evreii au fost isgoniti, neavand voie sk duck cu
ei mkrfurile, ci numai cateva obiecte de gospodkrie pentru transportul carora, primarul i-a obligat sa plateasck o taxa de 2500 lei.

In comuna Scheia (jud. Suceava) primarul legionar Nicolae Vasile Cristureanu a isgonit familia Moise Redlich (8 persoane),
declarand ca pentru aceasta a prima ordine verbale, dar

ca clack se vor plange cuiva ,.vor fi impuscati ca iepurii".


Tot asa au fost isgomiti Ancel i Schulim Fleischer, singurii
locuitori evrei din Comuna Corlata-Drkgoesti.
261. 5 lanuarie 1941.
Se opereaz din ordinul Prefecturii Politiei Capita lei a
doua perchezifie la domiciliul d-rului W. Filderman, ridicandu-se restul arhivei sale politice si profesionale.
11

201
www.dacoromanica.ro

262. 6 lanuarie 1941.

Se opereaza o seams de perchezitii in casele evreilor din


Craiova.

263. 6 lanuarie 1941.


Pe inserat i tarziu noaptea an fost ridicati de legionari, din
case, din sinagogi sau de pe strada, vreo 30 evrei din Harlan, printre cari: lancu G. Schwartz, Moise Zeitinger, Zeilig Iticescu, Moise

Iticescu, lancu Kaufman, Michel Halpern, Heinic Bara, farmacistul Bittman, Zaharia Baraf, Avram Rosenthal, Marcus Iticescu,
Su lim Argintaru, Leiba Abramovici, lancu Bur Ah, etc.

Dusi la corpul de garda al Regimentului 2 Artilerie Calareata, au fost intai perchizifionafi 1i jefuifi, iar apoi desbracati in
pielea goals, intinsi pe un cal de lemn pentru instructie i in
pozitia aceasta, batuti pans la sange cu centiroanele 1i cu patul
armelor, incat unii au ramas in nesimfire.
In atmosfera astfel pregatita, bandele legionare au navalit
in peavaliile gi locuintele evreilor si au luat in stapanire cu forta
uneori dupa batai i maltratari = aproape intregul avut. Tanarul Heinic Baras a refuzat sa predea cheia magazinului tatalui
sau si a fost batut pans i-a fost rupta o coasts.
Au fost jefuifi de avutul din pray alii i gospodarii, urmatorii:
User Segall, Simon Butnaru, Zeilig Griinberg, Fratii crifraru;
louven Bara; losef Lozner, Nathan Idelovici, Isac Schapira, Mendel

Ichil, David Zaharovici, Rafael Honig, Safir Herman, Livadaru


Meilich, Zeilig losub, Aronesei Oisie, Leiba Abramovici, Zillier
Riven, Bacal Faibis, Caufman, Aron Aronsohn, Sulam Wolf, Fifel
David, Marcu Itic Solomon.

Alfii au fost pradati numai de o parte din marfuri, de obiecte


personale sau de gospodarie. Buna'oara:

Meilic Livadaru, i s'au furat 25 butoaie cu branza.


Simon luftaru, i s'a furat ceasul de aur.
Herman Rosen, i s'a furat calul 1i caruta.
Motel Sapirin, idem.

202
www.dacoromanica.ro

losub Moscovici, Horowitz Froim, Sch5nfeld Noise, au fost pra-

dati de toate marfurile din pravalie. Mai tarziu o parte a fost restituita iar pentru rest au trebuit sa semneze declaratii ca le-au
daruit pentru Aiutorul Legionar".
Moritz Gat lan, i s'a furat o marina de cusut.
Herru P. Cohn, idem.

Papa la prabusirea regimului legionar, populafia evreeasca,


cca. 2000 suflete a trtiit in permanents panics. suportand in afara de

teroare violenta, tot felul de restricfii pe can autoritatile locale


legionare le-au impus. Unii evrei an fost isgonifi din oral, (farmacistul Bittman alungat de politaiul orasului Simu, prin amenin-

tare cu moartea). Altii au fost opriti de a iesi din oral, (Rosen,


d-na Silber, d-na Arginiaru, coborate din tren sau din autobuz).
Moara localii, expropriate dela un evreu si condusa de legionari, a incetat a mai furniza faina brutarilor evrei, iar brutarii
crestini nu aveau voie a vinde paine evreilor.
Bacanilor evrei nu li s'a mai distribuit cota de untdelemn,
jar bacanii crestini nu au avut voie sa vanda acest aliment evreilor.
264. 8 lanuarie 1941.

Comerciantii evrei din Braila can Inca de la 16 Decemvrie au

fost obligati de politie sa primeasca in pravalii legionari salarizati, cu film de comisari de romanizare, sunt invitafi la Chesturh
de unde sunt trimisi la Casa Verde, iar aci legionarul Braila, seful legiunii economice, le cere sa predea magazinele.
Unii din ei rezistand (bacanul Mendel Herfcvvici din str. Re-

gala Nr. 78, proprietarul hotelului Bristol" etc.) au fost batuti.


Apoi asa numifii comisari de romanizare, au Inchis pravaliile i
an retinut cheile.
265. 8 lanuarie 1941.

La Craiova sunt arestafi, sub Invinuire de sabotai economic,


comercianfii evrei Leon H. Leon, Moritz Leroy i Martin Hertz.

203
www.dacoromanica.ro

Arestarea a fost facuta din ordinul Prefectului, pregatinduse astfel atmosfera in care 46 se desfaoare o violenta actiune de teroare i jai ce urma sa izbucneasca dupa 2 zile.
266. 10 lanuarie 1941.

Toti comerciantii evrei din Craiova, sunt couvocati printr'o


adresa semnata de vicepresedintele Camerei de Comert, Willy
Ianischewsky, la sediul Camerei, la o consfatuire pentru a se discuta chestiuni in legttura cu comertul exercitat". S'au pomenit
adunafi intr'o camera in care se aflau: Vicepresedintele Willy
Ianischewsky, Chestorul politiei Valcu i cativa legionari inarmatt. S'au incuiat usile i s'a cerut celor prezenti sa predea intreprinderile si in acest stop toti au fost constrai*
prin diverse
amenintari printre cari se aminteau mereu perchezitiile operate
cu 4 zile inainte si arestarile dela 8 Ianuarie
sa semneze cate
2 acte si anume:
1. 0 cerere adresata Camerei de Comert pentru radierea firmei comerciale.

2. 0 declaratie de predare a magazinului, catre persoane


necunoscute, la un pret arbitrar 'fixat ce urma a se plati esalonat
in 12 luni, incepand din luna Aprilie.
Intimidati de atmosfera de panics ce de 4 zile domnea in
oral ca i de neputinta in care se gaseau fats de puterea autoritatilor constituite in bands, negustorii evrei au semnat. Comisarul Va lcu sfUtuia pe fiecare sa cedeze imediat, pentruca altfel
vor avea de indurat suferinfe groaznice. Intre altele a mai adaugat:
Astea toate vi le spun din putinul omenesc ce mai e in mine".
In timpul discutiei dela Camera de Cornell, s'a operat radierea firmelor gi nouii proprietari s'au prezentat i an luat in
primire intreprinderile, dupa ce s'a facut un simulacru de inventar. S'au inventariat numai marfurile, desi s'au preluat edecurile
(unele foarte costisitoare), mobilierul si chiar banii gasiti in
cassele de fier. Comerciantul L. Aronooici a fost pradat de suma
de 420.000 lei, deli a dovedit ca o parte din bani apartineau unei
culi al carei casier era.
Au fost jefuiti de avutul for comercial:
204
www.dacoromanica.ro

EVREUL JEFUIT

Jacques Rosenfeld
Bertha Rottenberg

Str. Kogalniceanu 3
, Lipscani 10

Mayer Griinberg . .
lancu Solomon. . .
Avram Solomon . .
Albert Brill . . . .
Marton Wilhelm . .
Hermann si lancu
Herscu
Richard Weintraub
Solomon Segal . . .
Solomon Segal . . .
Penchas Brull . . .

Oscar Griinberg .
Oscar Feldstein
.

Gabriel Ioel .

Iulius Ioel
Iosef Solomon
Sarni Flacks . .
Morel Galiniir .

Cuza Voclii 8

,
,

Madona Dudu 11
Unirii 53
Lipscani 20
26

,,

,,

.
,
,,

I. C. &Miami 2
Lipscani 38
Unirii 29
Copertari 3
Lahovari
Unirii 114

, Madona Dudu

Calomfirescu
Carmen Sylva 9
B-dul Carol 38

.
. .
,

Marcu Moscovici .

.
.

0. Nachmansohn
David Lehrer . .
Heinrich Salom .
Lazar Sanft . . .
.
Savu Salom .
Abraham Medina
L. Aronovici . .
D. Nachman . .

72

Madona Dudu 5

Str. Unirii 66
Comuna Brabova
Str. Buzesti
, Lipscani

Ion Gh. Cruceanu


lleana Cusneriuc
Gh. Gavrilescu
Const. Ganea

Gh. Fulgusin si Ion


Dudu
Nicolae Neagoe
Motea Costicii

Margareta Mirescu
Gavrilai Moldovan
The Drligan
H. Muller
Jon Voicu, seful poliiiei legionare
Traian MUrculescu
Politia legionary
Const. Standilie
Mitica Signescu i
Stefan Popescu
Virgil Parvulescu
Preotul Stefan Stoica

Unirii

.
.

Alex. D. Botilg
Borlea Craciun

Buzesti
Lipscani

Tangsescu Nicolae
Constantin Dascalu
si Ilie Porumb
Mihail Calinescu
Const. Stancalie

D-na Dr. I. Trifan

Unirii 80

.
.

Buzesti 8

,,

Moise Solomon. . .
Michel Leibovici . .
Rosina Lobel Cianovici
Marton Francisc . .
Martin Hertz . .
Sami Danitti . .
Bercu Cohn . . . .

Jean Hodar .

LEGIONARUL
PROFITOR

ADRESA

If

,9

Lipscani

www.dacoromanica.ro

Toate aceste nume sunt citate cu titlu de exemplu, caci au


fost jefuite toate cele 106 intreprinderi evreesti din Craiova.
Exceptie au facut numai reprezentantii intreprinderii de bijuterii
Moise Mendel & Fii i comerciantul Geza Deutsch. In aceeasi zi
Mauriciu si Lazar Menidel ca i Geza Deutsch au fost arestati sub

invinuirea de sabotaj economic si au fost plimbafi pe jos prin


centrul orasului, legati ca borfasii ordinari. Li s'au inscenat procese de sabotaj economic, dar Tribunalul i-a achitat, in condifiuni
oarecum dramatice. Izbucnise rebeliunea 3i Inca nu se stia tine

va invinge. Procesul a fost prelungit pans ce s'a putut afla dela


Bucuresti ea rebeliunea a fost inabusita ei atunci Tribunalul a
pronunfat achitarea.
267. 10 Ianuarie 1941.

Toti cei 40 comercianti evrei din Turnu Severin, au fost


chemafi la Camera de Comerf unde presedintele Camerei i seful
polifiei Hancu, le-a pus in vedere ca in acel moment magazinele

sunt ocupate de legionari $i ca la intoarcerea acasa, fiecare e


obligat a preda avutul comercial, persoanelor indicate de Legiune.

Sub diverse amenintari s'au smuls tuturor celor prezenfi


cereri de radierea firmelor, taxele de radiere i declarafiuni prin
can

se oblige a ramane pe langa magazine pentru a inifia pe

nouii proprietari, in poua for meserie.


La inapoierea dela Camera de Comerf, comercianfii evrei au
gasit in adevar toate pravaliile ocupate i s'au alcatuit inventarele, dint valoarea carora urma sa se plateas&a." 30% in numerar,

iar restul in polite blocate timp de 12 luni.


Cateva exemple de comercianti Jefui$i, deli toate intreprin-

derile au fost preluate, cumparatorii" incasand din prima zi


tot produsul vanzatii.
M. Loewenstein, librarie i magazin universal.
A. Elias, bijutier.
D. Farchi, magazin de perii.
Goldsmith, magazin de confecfiuni.
M. M'oise, magazin de manufacture.
I. Marcus, curelar i caretas.
D. Athias, depozit de lemne.
E. Elias, ceasornicar.
R. Cohen, magazin de manufacture.
Davidovici & Co., depozit de cereale.
R. Haim, magazin de manufacture.

206

www.dacoromanica.ro

Mo0. David de Mayo, magazin de manufacture.


M. Suzin, mag. de manufacture.
1. de Mayo, mag. de manufacturil.
A. Solomon, depozit de lemne.
I. Goldenberg, agentura si comision.
268. 10 lanuarie 1941.

Organe ale polifiei din Bucuresti, recrutate din membrii ai


fostei politii legionare desfiintate, opereaza numeroase si severe
perchezifii in case evreesti, in special in cele ce apartin fostilor
membrii ai lojelor masonice sau ordinului Bnei Brith. Pretextul
este cautarea de arme si acte privind siguranta. statului. Pretutindeni locatarii sunt imobilizati intr'un colt sub paza unui legionar cu revolverele intinse, in timp ce ceilalfi membrii din
bandy scotocesc pretutindeni si ridica tot ce socot de valoare:
numerar, devize straine, bijuterii etc.
O asemenea perchezifie s'a operat in locuinta industriasului
Wilhelm Blumenfeld din sir. Avram Iancu No. 16. Operatia a
durat dela orele 10 seara pane la 4 dimineata. Fireste ca nu s'au
gasit niai arme si nici documente privind siguranta statului. In
schimb legionarii an ridicat suma de 4.000.000 lei, acfiuni in valoare de cca. 3 milioane, o cutie cu bijuterii si un aparat fotografic. Dupe multi cazna, dupe cateva conciliabule telefonice cu
chestorul legionar Ilie Stange, s'au putut rascumplara cele de mai
sus in schimbul unei importante sume de bani.
Note.
Dupa prabusirea regimului legionar s'a operat o
perchezifie si la domiciliul lui Ilie Stange. S'au ga'sit cu acest
prilej:
1.901.064 lei in bancnote romanesti.
92.300 franci francezi in. bancnote.

6.000 franci francezi in monezi de aur.


340 lire otomane.
1.415 dolari
1.615 lire sterline.

145 franci elvetieni.


500 leva.
3.400 dinari.

Este de presupus ca totalitatea acestor valori an fost insusite


cu prilejul descinderilor operate de Stange si subalternii lui in
casele evreesti.
207

www.dacoromanica.ro

269. 11 lanuarie 1941.

Organele politiei Craiova ridica filed a lasa vreo dovada


toate aparatele de radio ce apartin evreilor din oral.
270. 11 lanuarie 1941.

Tofi comercianfii evrei din Slatina, sunt convocafi la Camera de Cornell, unde sub amenintarea revolverelor, sunt constransi sa semneze cereri de radiere a firmelor si acte de cedarea
intreprinderilor catre necunoscufi, pe preturi derizorii.
271. 11 lanuarie 1941.
Incepe actiunea de confiscare a intreprinderilor evreeti din
Pitesti. Prin violente si amenintari bande de legionari au reusit

sa is in sta'panire magazinul de stofe i furnituri de croitorie


Millis si depozitele de vanuri Abramovici i Leibooici.

272. 11 lanuarie 1941.


Incepe actiunea de confiscare a intreprinderilor evreesti din

Tecuci. Din ordinul autoritifilor au fost inchise 10 magazine,


cele mai importante din oral, impunandu-se proprietarilor ca pans
in 5 zile acestea sa fie predate.
Nora.
Rebeliunea urmata de prabusirea regimului legionar.
a impiedicat ca acest jaf sa se realizeze.
273. 13 lanuarie 1941.

La Sibiu teroarea a continpat neintrerupta din prima pfiea


in ultima zi a regimului legionar. La inceputul lunei lanuarie batalia intreprinderilor jidanestr era complect castigate. Unii evrei
apucasera ins sa predea magazinele for unor negustori sari, in
condifiuni mai putin dezastruoase decat cei jefuiti de legionari.
Acest lucru nu a fost pe placul legionarilor cari n'au intarziat
sa se razbune.
Umul din cei ce predasera intreprinderea sasilor, a fost si
marele comerciant Josef Grunberger. A fost intai poftit la polifie,

de unde i s'a dat drumul. Pandit insa de legionari la poarta politiei, a fost ridicat yi condus la un sediu legionar, unde a fost
batut i cihnuit de Luni pang Vineri.
A. doua zi dupe arestarea lui Grunberger, o bandy de legionari a navalit in casa comerciantului Jacob Melamed pe care 1-au

ridicat impreuna cu 5 medici ce se aflau in casa: Dr. Antal,


Dr. Griinhut i Dr. Honig. Numai ultimul a fost eliberat in ziva
urmatoare in schimbul unei mari sume de bani. Ceilalfi au ramas arestafi si chinuifi pans Vineri 17 Ianuarie.
208

www.dacoromanica.ro

VICTIME ALE POGROMULUI

Sigmund Collin.

Fruntw; al obtaei evreeti.

loser Weissman.
l ninths al comm tului romanesc.

to

/Pt

No

........

Oscar Andrei.

Ing. Peppi Ionel Hirsch.


SOCRU $1 GINERE.

IX

www.dacoromanica.ro

VICTIME

Av. Leon Blimcs.


CUMNATI.

Dr. Elias Berghof.

IC

:1,t

Iosef Guttman.
FRAIL

x
www.dacoromanica.ro

Tanen Guttman.

of

ALE POGROMULUI
F;

r/
11:4
ffie

Av. Mil lo Beiller.

Major Sarni Roder.

Moise Mariazis, institutor.

Cantor Ozias Kopstiick.

XI
www.dacoromanica.ro

VICTIME
""ff-

(,"
r

-{
.11

,s

,F

[I-

"

r,
_r.

p,

Lazar Man.

Sunda Katz.

..g;';.F77
f.

Ata

4e#

-1.
11111151111o.

'

,,
Na...

Leon Neubauer.

XII
www.dacoromanica.ro

Misu Kaufman.

ALE POGROMULUI
fr--

Leon Goldenberg.
Elev inginer.

rlife [

Y,'"77 7- '
.

.r.

.4'i,-

t
.1

'.

''t

Lucian Rosen (16 ani)


lids la 2 Noembrie de politia lepollard.

L.-7u:

O
t 4)

3
/..fr)

rme -

1,

Vin[ F
OS 71 711

o,- re)

117

.4

woi4

nte

PRIM FRhMhHIERU

./

St:

V. <1

so.

Trei morminte: Moise Franghieru, Carol Franghieru, Eduard Braunstein


Un singur ucigas: Mircea Petrovicescu.

XIII

www.dacoromanica.ro

TEMPLE

d.

a.
Y.

. tt

Dfi
glA
N.

iII

11..)
)41.

"
61. fib s.

EN_ r

t.3

Templul Beth Hamidras Vechiu". P-fa Sf. Gheorghe. Jefuit si incendiat.


A ars in intregime.

XIV

www.dacoromanica.ro

INCENDIATE

Temp

Spaniol din Str. Negru Vodil. Jefuit Si apoi incendiat

xv
www.dacoromanica.ro

TEMPLE JEFUITE

;.4'
or
it

.;

Cassa de bani a Templulni Coral din Strada SF. Vineri. Sfilramatil cu sculele
tfilbarilor legionari

golitil de tot conlimitul.

Vestibulul Templiditi Fraterna" din Str..Miimulari. Devastat, stropit cu


incendiat. Focul 'a oprit la intrarea in bisericii.
benzine

XVI

www.dacoromanica.ro

SI DEVASTATE

XVII

www.dacoromanica.ro

VDODVNIS 3HVW

ti

as -"'*1.:

www.dacoromanica.ro
IiitTOAtttV

7.

-ftisproa......

",,,/,":17,1111,
,KATY

?h.

XIX

www.dacoromanica.ro

,;.?

eltiz

50.
n

..

ca.

=-3

load
4'ti

-44

';

'.4

f"."`

Stv
,

'

www.dacoromanica.ro

Templul Spaniol din Sir. Spank,

--

Devastat

4.1'

_ANS',)
.

.
.

vi

in parte distrus.

LOCUINTE SI GOSPODARII DEVASTATE SI JEFUITE

Locuinta unei vilduve de ritzboi. Bahia Dr. Wolfshaut, Calm Dude 4ti Nu. 59.

www.dacoromanica.ro

LOCUINTE DEVASTATE

rl

41

-`

.2,

M. Klar. Str. Col. Orero No. 11. Suifrageria.

Is

1.

Idem. Dormitorul.

XXII
www.dacoromanica.ro

JEFUITE

6;,,

ih
J

-r

. .

46414Y---

k404,..h.ts

NI. Rabinoviei, Calm Dudef,ti No. 178.

..r3:4"'"'""-

Berea Eloise: Str. Laborator No. 97.

XXIII
www.dacoromanica.ro

MAGAZINE INCENDIATE

Oa*

.I

13

_A

r-1

4-.1..

-2-le

Laboratorul, Ehrlich" Dr. W. Hornstein. Ghidale Croitoru, Meanie.


Ca lea

4.

V5cilresti No. 29.

Y3 I'.

rr

ass

Et;
,r1,k7,..
-7r.

4-..ma,..r-:
=,--.

-=r-

-.-_,...t.....'...,... ,,,,,,,, ',,,,._,L7, 1.-

,,_,

."-..,--....-1..m _r

Alexandra Goldman, galanterie, Ca lea Ware Oi No. 44.

XXIV

www.dacoromanica.ro

Odata cu aceste arestari s'au operat o seamy de perchezitii


in case evreesti, insotite toate de violente, Watai si jaf.
Astfel: la comerciantul de faina Pollak s.a ridicat suma de
500.000 lei. In timpul perchezitiei a intrat in cash' ceausul Comunitatei avand la el 8500 lei incasati pentru Societatea Sacra. Si
acesti bath au fost luafi.
La comerciantul Heinrich Rieger s'a deschis cassa de bani
i s'au furat numerar, efecte i bijuterii in valoare de 300.000 lei.
Tofi cei perchezitionati au fost ridicafi i dui la un sediu
legionar, unde au fost batuti i maltratafi pans Vineri, cand au
fost eliberafi data cu ceilalji evrei.
274. 18 lanuarie 1941.

O bandy de legioaiari compusa din Andrei Georgescu, Ion


Geambasu, Vasile Manu, Ion Ionescu si altii, condusi de seful sectorului legionar Harsova, Petre Ion, ridica dela domiciliul sau
din Constanta pe comerciantul Alexandru Spiegel, i-1 transports
cu o masina de piata la Harsova, in celalalt capat al judetului.
Victima este inchisrd intr'o camera a sediului legionar, unde
2 tarani cari inainte fusesera batuti de legionari, sunt obligati la
randul for sa-1 bath' pe Spiegel. Nemultumiti de loviturile ace stora, au mai adus i pe un al treilea Oran arestat si el si in cele
din urina i-au inlaturat pe toti si in locul for au trecut Petre Ion
i ajutoarele sale.
Alexandru Spiegel, desbra cat de pantaloni psi fara ghete, a
fost intins cu fafa in jos pe o masa, batuta in cuie de dusumea
ca sa nu se miste yi legat cu franghii de maga, peste picioare i
peste umeri. In aceasta pozitie a capatat cateva sute de lovituri,

pe tot corpul si la talpi. Loviturile erau date in ritm de patru,


de catre patru batausi deodata, asa cum se bate fierul cald la
patru ciocane". Ultimele lovituri de cravar, dupa ce victima a fost
deslegata, au fost date peste organele genitale.
A doua zi de dimineata, Spiegel, impreuna cu trei %rani au
fost scosi in stracla, legafi la un .,stalp al infamiei" i tinuti astfel
pans pe inserat, pe un ger napraznic care obliga paznicii legionari sa se schimbe din 2 in 2 ore. Spiegel era desculf, pentru ca
picioarele se umflasera din cauza bataii si nu s'a mai putut incAlta.
In jurul stalpului au fost adunafi copiii de scoala i indemnati sa arunce cu bulgari de zapada. Din cauza suferintei, Spie-

gel nu mai putea fine capul ridicat si deaceea i s'a trecut intai
un lat in jurul gatului, iar mai tarziu i s'a proptit o tepusa sub
barbie.
31446 - 14

209
www.dacoromanica.ro

La ora 9 seara Spiegel a murit si Petre Ion se mandrea ca


va fi decorat pentruca a omorat un jidan".
275. 19 Ianuarie 1941.

Actiunea legionary pentru acapararea comerfului evreesc


din Ploesti, inceputa Inca din luna Decemvrie, capita o deosebita
amploare in cursul lunei Ianuarie, sub conducerea legionarilor
avocat Zozo Grigorescu i Preofescu. In 20 zile, aproape toate intreprinderile evreesti an trecut in stapanire legionary, fara plats

cu promisiunea di se va achita mai tarziu 10% din valoarea


.marfurilor. Sistemul aproape uniform, utilizat de legionarii
din Ploesti, era: navala unei bande Inarmate in magazine, isgonirea proprietarului evreu si a personalului, inchiderea in vederea inventarului pe care-1 intocmeau dupa bunul plat si in sfarit redeschiderea sub nouii stapani, cari vindeau marfurile, insusi

sindu-si sumele incasate.


Cateva exemple:

Ing. M. H. Lupescu avea un magazin de piese de automobile


in str. Tache Ionescu. Dupa ce, la Inceputul lunii Ianuarie, i s'au
ridicat marfuri in valoare de 200.000 lei, in numele Legiunii, pe
la 10 Ianuarie magazinul a fost ocupat de o bandy de legionari, inchis de ei cateva zile pentru facerea inventarului, dupa terminarea caruia a fost redeschis de aceeasi legionari, cari au pornit sa
van& marfurile, impartind Intre ei sumele incasate.

losif Habat avea libraria din str. Kogalniceanu No. 8. Dupa


o incercare neizbutita de a jefui pravalia la 3 si 4 Ianuarie, legionarii, sub conducerea avocatului Zozo Grigorescu, an revenit
in cateva randuri, mulfumindu -se cu o gainarie: an furat stilouri
in valoare de cca. 17.000 lei.

La 17 Ianuarie au venit in numar mare, inarmafi si in lipsa


proprietarului care
ameninlat in ajun cu moartea
fugise
la Bucuresti, an isgonit personalul, an ocupat pravralia, au tras
obloanele si au Inceput sa intocmeasca inventarul.
Not5.
N'au apucat insa decal sa fure ceva din marfuri,
pentruca rebeliunea izbucnita peste 4 zile, a Impiedicat perfectarea jafului.

Fra(ii Goldenberg, &mean inagaztinul Moara de giur" din


Piafa Independenfii. Magazinul a fost ocupat de o bandy de legionari, cari 1-au finut inchis cateva zile, pentru a face inven210
www.dacoromanica.ro

tarul", iar apoi 1-au redeschis, vanzand mlirfurile

i incasand
prefurile.
Cei de mai sus s'au plans Parchetului Tribunalului Prahova
i Parchetului General al Curtii de Apel Bucureti, cari au incercat s'a facsei ordine, dar n'au izbutit.
Incurajafi de primele succese, bandele legionare din Ploesti
au aplicat sistemul la toate intreprinderile evreeti, reuind sa is
in st6panire pans la rebeliune
urmatoarele
intre altele
magazine.

Dan Eschenasy
F rafii Feller . . .
D. Feldmann . .

Klein

Marcu Weissler
Max Aronovici .
H. Friedmann .

.
.

mag. galanterie Papagal"


mag. vopsele Ciimila"
mag. vopsele Monopol`
ceasornicitrie ,Ora thee
mag. galanterie Victoria'
articole dentare
mag. galanterie ,Manusa
AlM"

Str. Unirii
Piata Fructelor

Str. Francezii

Lipscani

mag. galanterie Lira de

Horovitz

Aur"

I. Marchitz

mag. galanterie Monica'


maglb"
: galanterie ,Crinul

Grun

Unirli

Piata Fructelor

Braunstein fi Abramovici

Frafii Brickmann
Cahane
HerKovici
Guttman

postilvitrie

dep. cherestea

parfumerie Ninon*
Meanie ,Economiai
piel5rie

postavarie

. .
Filip Simion
Samuil Jean Hellen. . .
brand .

Str. Francezii
Lahoyary

Ro mama

mag. in ciilfaminte

Londra"

La acesta din urroU, legionarii inarmati au Otruns in prava'lie in seara de 12 lanuarie, cerand facerea inventarului pentru
a prelua magazinul. Patronul, finut tot timpul sub teroarea revolverului, de catre legionarul Ion Ithidulescu, a cedat i a predat
magazinul eatre Micarea Legionarr prin ay. Caracas. Pentru
un activ de 1.500.000 lei s'a pRitit preful de 30.000 lei, dar Micarea Legionara a preluat in scris obligatia de a plaiti creditorii
intreprinderii, inclusiv datoriile la fisc. Dupes cateva zile banda
de legionari a navgit noaptea in locuinta victimei unde, tot sub
teroarea revolverelor, a reluat scrisoarea. Din aceasta cauza co211
www.dacoromanica.ro

merciantul Hellenbrand, sheacit prin jaful legionar, s'a pomenit


si cu mobila sa rufaria din cash sechestrate si ridicate de fist,
pentru garantarea plata impozitelor datorate.
276. 19 lanuarie 1941.

Dealungul primelor 3 shpthmani ale anului 1941, teroarea


legionafla s'a accentuat in toath tam, dar a luat formele cele mai
violente in Capita lii. Se pornise in plin bhttlia" intreprinderilor
evreesti din Bucuresti. Initiative le particulare cari obtinuserh suecese in lunile anterioare, au fost oprite. Chiar si actiunea Inceputh de Camera de Comerf si Industrie, a fost Ihsath pe un plan
secundar.

Planurile de organizare a jafului au fost elaborate la a0


numitul Consiliu. Economic Legionar, de chtre comandantul Ilie
Garneatta, iar executarea a fost incredintath unei institufiuni
proaspete: Corpul Muncitoresc Legionar (C. M. L.) condus de o
brutes, incercath, Dumitru Groza, autorul masacrului dela Playa.
care luera sub ordinele directe ale lui Horia Sima, Vicepreedintele Consiliului de Ministri si Alexandru Ghica Directorul General al Siguranfei Staiului. La vechile centre de tortures, in fruntea chrora au rhmas sediul central legionar din str. Roma si Primaria Sectorului III Albastru, s'au adhugat centre noui cum a fost
cel din str. Cobillcescu Nr. 1 cuibul Sphrghtorilor de fronturi"
si mai ales sediul central C. M. L. din Ca lea C41hrasilor Nr. 37.
Au mai funcfionat si centre periferice printre cari trebue subliniat cel dela prinahria comunei suburbane *erban-Vodh, condus
de fiorosul primar, preot. Stefan Mihhith.
Cu toath energia depush de executanfii acfiunii, rezultatele
cpbtinute 'Ana' in ziva rebeliunii au fost de minima importanth,
pe de o parte din cauza rezistenfii opuse de comercianfii evrei,
incurajati' si sprijinifi de conducerea politich evreeasch, pe de
alth parte din cauza eh in toiul acfiunii a survenit rebeliunea.
Sate de comercianfi evrei au fost invitafi sau dusi cu forta
la centrele legionare unde, dupes ce s'a cerut predarea magazineunii din
lor, au fost ameninfafi, bhtuti si chinuifi pans tend
ei, epuizafi de suferinth au cedat.
Printre multi al ii, au phtimit urmatorii:
Marcu losopp, era proprietarul unei tipografii din str. Vasile
Laschr Nr. 47. Pe la inceputul lunii, luciatorii sai, aproape toff
legionari, au formulat pretenfii bhnesti cu privire la presupuse
diferente de salariu, din urmh cu 10-12 ani. Patronul terorizat,

212
www.dacoromanica.ro

a acceptat satisfacerea tuturor cererilor, dar atunci lucratorii,


incurajati de primul succes si sprijinifi de o bandy trimisa de Miscarea Legionary, au na.'valit la 15 Ianuarie in atelier si an pus
stapanire pe intreprindere.
Patronul, impreuna cu fiul sau, Victor losopp i asociatul
Moise Alperin, au fast dusi la sediul legionar din Str. Cercului Nr. 1

his, unde, dupa ce au fost maltratafi in celule separate, au fost


adusi intr'un birou in care s'au adunat si lucratorii si aci au trebuit sa le cedeze tipografia i sa se angajeze a le plati 212.000 lei,
reprezentand pretenfiile pe trecut si 120.000 ca fond de rezistenta
pentru noua conducere.

Marcu Iosopp a plecat, sub paza unui legionar, pentru a


aduce banii si in aceeasi zi, cadavrul sau, oribil mutilat, a fost
gasit in curtea imobilului din Splaiul Unirii Nr. 1.
Heinrich Hardt, proprietarul depozitului de cherestea Bistrita din sos. Oltenifei Nr. 202, a fost chemat in seara de 17 Ianuarie la Primaria suburbans Serban-Voda, unde primarul MiWO, legionarul Ing. Stefanescu si altii i-au cerut sa predea depozitul cu marfuri in valoare de 1.200.000 lei, pe pref de 80.000
lei, majorat apoi la 200.000 lei, din care insa victima trebuia sa
plateasca datoriile intreprinderii de 320.000 lei.
Incercand sa reziste a fost batut, chiar in biroul primarului,
pans a acceptat sa semneze.
D. Wincigster, proprietar al tesatoriei mecanice Franca" din
sir. Inc,linata Nr. 1, a fost ridicat in ziva de 13 Ianuarie din fabrics&
de o bands de legionari, cari 1-au dus la unul din sediile C. M. L.
din sos. Viilor Nr. 25, unde a fost batut i constrans sa scrie sotiei

sale ca se sinucide din cauza jenei financiare.

De aci a fost dus la sediul central legionar din str. Roma


unde, dupa ce a fost din nou batut, a fost silit de comandantul
legionar Tudor Radulescu, sa semneze un act de transmitere a
fabricei catre Miscarea Legionary.
De aci, insotit de un legionar inarmat, a fost trimis la sediul
central C. M. L. din calea Calarasilor Nr. 37, unde din ordinul
sefului legionar Tudose, a fost din nou blatut cu palme, pumni
i bastoane timp de 3 zile, pang la 15 Ianuarie, orele 12 noaptea
cand a fost eliberat, dupa ce a semnat un nou act prin care vindea legionarului Ovidiu Teodorescu din str. Banu Udrea Nr. 13,
fabrica cu toate instalafiile, materiile prime si marfuri in valoare

de cateva milioane, pe pref de 530.000 lei. Cheile fabricei an


fost luate de cumparator", care s'a instalat imediat ca proprietar.
213
www.dacoromanica.ro

Matei Alias, proprietarul magazinului de articole muzicale


,.Barbu Lautaru" din B-dul Regele Albert Nr. 5, a rezistat vreme
indelungata amenintUrilor i presiunilor exercitate de o bands
condusa de legionarul Carol Scheffler din str. Precupetii Vechi
Nr. 34, care voia se' is intreprinderea. La 14 Ianuarie o bands inarmata, a navalit in prb.valie, a tras obloanele si a inceput inventarierea marfurilor. Proprietarul a fost ridicat si dus la Camera
de Cornell de doi legionari cari dupe' ce 1-au lasat sub paza, in
hall, vreo 30 minute, au revenit i 1-au urcat intr'o masinq, 'spunand ca merg spre magazin. Marina a pornit insa spre marginea
orasului si pe tot parcursul, victima a fost chinuita i amenintata,
pans ce a semnat un act de yanzarea magazinului.
Samuel Scharf, proprietarul magazinului de articole muzicale
Gama" din B-dul Regele Albert Nr. 7, a fost terorizat gi ameninfat de aceea.si bandy de legionari in frunte cu acelas Carol Schef-

fler. A reusit 4a intarzie executarea jafului pans la rebeliune


i astfel a scapat Para pagube.
Josef Leichner, proprietarul magazinului de blanuri din str.

Soarelui, a fost vizitat in ziva de 15 Ianuarie, de doi legionari


can s'au prezentat in numele organizafiei C. M. L. si in lipsa
proprietarului, au isgonit personalul si au luat in stapanire magazinul, punand pe use o firma cu inscripfia: Organizatia C. M.
L. Ing. Gh. Clime".
Mipu Griinberg, proprietarul unui deppzit de fier vechi din
calea Mosilor Nr. 253, a fost vizitat in ziva de 10 Ianuarie de un
legionar, care i-a declarat, in 'numele comandantului legionar al
fierului vechi, ca marfurile i incasarile sunt blocate gi trebuesc
finute la dispozifia Legiunii. Legionarul s'a instalat in locul proprietarului, insusindu-si gi sumele provenite din vanzare.
Cu acela.s sistem au fost jefuiti toti cei 15 comercianti evrei
de fier yechi. Acfiunea a fost condusa de avocatul legionar Demetrescu dela Comandamentul fierului vechi din sir. Cobalcescu
Nr. 1.

Adolf Wald, proprietarul magazinului de textile din str


Oituz Nr. 7, a lost ridicat de o bands legionary care 1-a condus
la sediul central C. M. L. din calea Calarasilor, unde a fost batut
cateva zile, pentru a fi constrans sa predea intreprinderea.
lancu Meirovici, proprietarul magazinului de manufacture'
din sos. Mihai Bravu Nr. 12, a fost atacat la 17 Ianuarie in prav214

www.dacoromanica.ro

lie, de o bands de legionari cari 1-au batut iar dupa aceia au tras
obloanele, au flacut un fel de inventar si au luat intreprinderea
fara a plati vreun ban.
In ultimele zile inaintea rebeliunii, organizatia C. M. L. a
dat un asalt masiv in centrul comercial din Plata Sf. Gheorghe.
Bande legionare, in fruntea carora se afla legionarul Campeanu
(fost vanzaitor la magazinul Dinischiotu), an luat la rand pravithile evreesti, cerand proprietarilor sa prepare inventare pentru
predarea magazinelor. Cuprini de panics, fats de tot ce vedeau
ca se petrece in jurul lor, negustorii au Incercat unii sa vanda
marfurile sub pretul de cost, altii sa lichideze in pripa tot activul.
Au avut de suferit intre multi altii, urmatorii:
Rafe& Wechsler . .
Solomon Fischman .
.
Leon Feldman
Marcel Horovitz . .
Marcu Finkelstein. .
. . .
losif Lazier
Milu Steinberg . . .
Jacob Presser . . .
Leon Blumenfeld . .
. .
Schermann . .

mag. galauterie
mag. biciclete
fotograf
wag. de eaciuli gi pieltirie

V,

mag. de vopsele
mag. art. muzicale
mag. de lingerie
mag. Leosil"
mag. Izvorul C5magilor"

Str. Bileafiei 36
Lipscani 104
_
Calea ViicAresti 6

Str. Carol 84
Calea Vgaresti 4
B-dul Maria 2
Str. Bilritiei 44
B-dul Regele Albert 7

.
,.

Iv

31

,.

277. 19 lanuarie 1941.


Speriat de proportiile atinse de teroarea legionary care terminase aproape cu jefuirea evreilor i incepuse sa atace coruer-

ful i industria romaneasca, Generalul Antonescu se hotaraste


sa intervie cu energie. Printeun decret-lege desfiinteaza comisarii
de romanizare si in aceeasi zi demite pe Ministrul de interne, pe
Directorul general al Sigurantei Statului si pe Prefectul politiei
Capitalei. Coincidenta face ca in aceeasi zi sa fie ucisdin motive
un ofiter superior german. Al fost semnalul rebeliunii,
banale
ce avea sa izbucneasca doua zile mai tarziu, aducand cu sine doliu i mina in mijlocul populatiei evreesti din Bucuresti.

215
www.dacoromanica.ro

REBELIUNEA

www.dacoromanica.ro

Pogromul desfaurat la Bucureti in zilele de 23 Ianuarie


1941, din inifiativa unora din membrii guviernului roman in
frunte cu Vice-Preedintele Consiliului de Minitri, a fost organizat si executat de aparatul politienesc al. Ministerului de Interne,
al Siguranfei Statului i al Prefecturii Polifiei Capitalei, precum i
de toate organizatiile 'politice cu fiinta legala in acel timp (Micarea Legionara, Cuiburile legionare, Corpul Muncitoresc Legionar, Consiliul Economic Legionar, etc.), la can s'au adaugat o buns
parte a tineretului (studenfi i elevi de coala.'), o mica parte a
muncitorimii Si drojdia mahalalelor.
Ororile comise atunci au avut aspectele cele mai diverse, dintre cari mai importante: I. Aresarile si mattrafarile; II. Asasinatele gi masacrele; III. Jafurile, devasfarile, darlimarile gi incendierile de temple, sinagogi si institutiuni eoreefti; IV. Devastarile,
inceddierile fi jaf unite intreprinderiloiJ fi gospoariilor evreefti.
I. ARESTARI, MALTRATARI.

In timpul rebeliunii au fost arestafi i maltratati in Bucureti Cateva mii de evrei. Ridicati din case, din strada, din sinagogi, dela instituliunile evreeti etc., {Irk deosebire de sex, vargta
(copii dela 15 ani i _batrani de peste 70 ani, ba chiar i de 85), au
fost adunafi la nenumarate centre de tortura, dintre can cele mai
importante an fost urmatoarele :
Prefectura Politiei Capitalei.
Sediul C. M. L. Ing. Gh. Clime", din Calea Calarai Nr. 37
Comisariatul XV de Politie, din Str. Matei Basarab.
Comisariatul XII de Politie, din Calea Moilor.
Sediul Uniunii Comunitatilor Eoreefti, Str. Dr. Burghelea Nr. 3
Sinagoga Malbim", din Sir. Bravilor Nr. 4.

219
www.dacoromanica.ro

Sediul Central Legionar, din str. Roma.


Sediul Legionar, din str. Cercului Nr. 1.
Moara StrauleFti, dela Bucuretii Noui.
Primaria comunei Jilava.
a. Maltratarile dela Prefectura Politiei Capita lei.
Aci au fost adunafi i chinuifi cateva zeci de evrei arestafi

Inca in ziva de 20 Ianuarie i unii adui dela alte centre (de


exemplu: Circ. XII de Politie). Intre alfii, urmatorii:
1. Sigmund Goldfarb, Preedinte al Comunitatii Evreilor din
Bucureti.
2. Moise Orecovscky, Conduciltor al Oficiului Palestinian (Oficiul de emigrare).

3. Dr. M. Cotic
4. M. Lindner
Membrii in comitetul Oficiului Palestinean.
5. A. Schapira
6. C. Haimovici
7. Dr. Albert Aftelion, Medic din B-dul Elilsabeta Nr. 61.
B-dul Maraeti.
S. David Aschenazy,
din Str. Raion Nr. 23.
9. Heinrich Sabetay,
10. Meier Weiner,

11. lancu Aron,


12. lancu S. Aron,
13. Lazar Aron,
14. Av. Pincu Katz,
15. Iuliu Rauch,

din Focani.
Str. Sordony Nr. 6.
Str. Sordony Nr. 6.
Str. Sordony Nr. 6.
Str. Sordony Nr. 6.
Hotel Bulevard.

Toti au fost chinuiti in mod ingrozitor. Baltuti, f6r5. intrerupere, cu ce se nimerea, cu palme, pumni, pat de arms, cased' mi-

litara, vans de bou etc., an ajuns in asemenea stare incat la un


moment dat doi dintre definufi: D. Aschenazy i Dr. A. AfMlion,
an sarit pe fereastril, dela etalul al III-lea, primul ramanand mort
pe loc, iar al doilea, gray ranit, a zacut multi vreme dupil aceea.
In diminea(a zilei de 23 Ianuarie, un numar de 15 arestafi,

alei la intamplare, au fost incarcati intr'un autocamion, legafi


cu mainile la spate i condui pe Splaiul Unirii in dreptul A.batorului Clomunal, pui cu fata la zid i impurati.
.

b) Maltratarile

jafurile dela Circumscriptia XV de Politie.

La circumscriptia XV de Politie din Str. Matei Basarab, s'a


organizat maltratarea evreilor de catre comisarii legionari Robescu
220
www.dacoromanica.ro

i Jipescu, ajutati de o echipa de cca. 40 legionari, in varsta de


15-25 ani, in majoritate lucratori la fabrica Parcomet". Cel mai
fioros dintre danii a fost un anume Ignatescu.
Victimele au fost ridicate din case, de pe strada i dela Organizafia Sionista din Str. Anton Pan etc.

Printre cei arestati:


Horia Carp, fost senator, fost secretar-general al Comunitatii
Evreilor din BucureA, ziarist i publicist de valoare, in varsta de
72 ani.

Matatias Carp, Secretar-general al Federatiei Uniunilor de Comunritati Evreeii din Romania, fiul celui de mini sus.

Jean Vereanu, din Aleea Ceau Radu Nr. 6, veteran i decorat de razboiu.
Jack Vereanu, fiul celui de mai sus.
Samuel Alba la, din Sir. Ceau Radu Nr. 5.
B. Alba la, fiul celui de mai sus.
Felner, din Str. Parfumului.
Harry Rosental, din Str. Viinilor Nr. 2.
Spiner, din Str. Ceau Radu.
Buzatu Haim losub.
Davidsohn, din Targul Lespezi.
S. Semi lian, din Sir. Negru Voda Nr. it, ziarist.
Un grup de 20 linen intre 16-21 ani, ce urmau sa piece in Palestina, au Lost ridicati dela Organizatia Sionista. din Str. Anton
Pan. In total au fost adunati la acest centru de tortura peste 150
de evrei.
Tofi acetia au fost batuti aproape in permanenta, incepand

din ziva de 21 Ianuarie orele 18, pang in ziva de 23 Ianuarie


orele 13.

Au fost jefuiti de tot ce s'a gasit asupra tor: acte, bani, ceasornice, bijuterii (chiar i verighetele din deget), stilouri, batiste,
fulare etc.
Toti an fost tungi cu o foarfeca de -Cajal iarba.
Tuturora li s'au vent cu forta, pe gura, cantitati masive (100-

150 grame) de sare amara, intiun amestec de petrol, benzina Si


otet. Dupa ce au inghitit doze at'at de puternice de purgative, top
au fost adunati intr'un spatiu ingust din pivnita i tinuti vreme
indelungata sub paza stricta, pentru ca nimeni sa nu poata iei
de acolo. Au innotat in propria for murdarie, pang la eliberare.
221

www.dacoromanica.ro

In tot timpul color 46 ore de detinere, veneau la fiecare teas


vizitatori dela alte centre legionare, ramaneau numai 10-15 minute, in care timp bateau pe toata lumea i apoi plecau. Cel mai
salbatic dintre acestia, a fost un oarecare Pi 1ton, care cu teava i cu
patul revolverului a lovit fares crufare pe cine si undo nimerea.
Fiecarui definut i s'a gasit un cap de acuzafie pentru care a
fost pedepsit cu 50-100 lovituri cu vana de bou.
Bunaoara:

Horia Carp a fost acuzat ca a strans sute de milioane prin


cutia fondului national.
Matatias Carp a fost acuzat ca in calitate de Secretar-general
al Uniunii Comunitatilor Evreesti a mituit cu 100.000.000 lei pe Sub-

secretarur de Stat Rioianu. Cu toate chinurile, nu s'a putut obtine


o recunoastere scrisa a acestei invinuiri, calaii mulfumindu -se, in
cele din urma, cu o declarafie de sinucidere din motive familiare.
B. Alba la a fost Invinuit ca a furat 268.000 lei dela Colectura
Gheorghe Stanoiu i neputand acoperi suma a declarat ca se
sinucide".
Declarafii de fapte imaginare si de sinucidere ca si cereri

oatre Procuror de a nu se autopsia cadavrele, s'au smuls aproape


tuturor evreilor arestafi la acest centru de teroare.
In cele doua zile i doua nopfi de rebeliune, s'au desfasurat
in birourile i pivnita acestui comisariat de politic, scene de o
cruzime i salbaticie inca neintalnita. Oameni, cercetafi in pielea
goals pentru a fi loviti peste partile de trup, nebrazdate inca de
loviturile sau ranile anterioare; barbati dezbracafi papa la goliciune completes de femei cari bateau numai organele genitale; parinfi intinsi pe masa de tortura alaturi de copiii lor; un tats silit
sa Intinda fiului sau revolverul pentru a se sinucide s. a. m. d.
In trei randuri s'au facut pregatiri de executare in massa, in
felul urmator: an fost adunafi tofi evreii din cele trei celule din
pivnita Intr'una singura, prin ale carei gratii se putea impusca.
S'au adus lampi de petrol spre a fi luminate victimele. S'a dat
tuturor apa cu indicafiunea ca e o caritate pentru condamnati.
S'a ordonat tuturora rugaciunea din urma, pentru biruinta legionara. S'au tras cateva focuri in aer, iar apoi s'a spus ca s'a amanat
executarea. Cea de a treia Incercare a dat tuturor impresia irevocabila a sfarsitului. In ultimul moment a intervenit un miracol salvator: vizita unui grup de legionari straini de grupul care a operat,
222
www.dacoromanica.ro

can au provocat o noun amanare si pufin dupes aceea a venit eliberarea.


Birourile comisariatului au fost folosite st ca depozit pentru

marfurile iefuite din locuinfele

pravalide evreesti din cartier.

c) Ma/trariiri/e si jafurile dela Sediul C. M. L. Ing. Gh.


Clime" din Cele& Calara,silor Nr. 37.

Aci au fost adunati aproximativ 200 evrei.


Printre acestia:
1. Sigmund Collin, casier at comitetului Comunlittitii Eoreilor
din Bucurecti.
2. S. Rioensohn, secretar-general al Comunitatii.
3. Izidor Goldstein, secretar administrativ.
4. Moise Mariazis, institutor.
5. Rabin H. Gutman

6. lancu Gutman
fiii celui de mai sus.
7. Josef Gutman
8. lsac Gruber, din Str. Bradului Nr. 24.
9. David Griinberger, din Cal. Mosilor Nr. 110.
10. Tiberiu Griinberger, din Str. Pictor Luchian Nr. 12.
11. Mayer Marcus, intendentul Templului Coral.
12. Fany Marcus, satia sa.
13. Cantorul Ozias Copstiick.
14. Dr. Weissberg, din Str. Logofatul Udriste Nr. 14.
15. I. Weissman, din Sir. Mihai Voda Nr. 21.
16. Jean Jacques Adlersberg.
17. lancu Leibovici, din Fundatura Pipaila Nr. 3 A.
18. Francois Heller, din Str. Sf. Vineri Nr. 19.
19. D-na Heller, mama celui de mai sus.
20. Jules Zimand, nepotul celei de mai sus, si altii.

Introdusi intai, unii intio cura din podul casei, altii in subsol, dupes ce au fost lefuiti de toate obiectele de valoare, an fost
transportati in nenumarate randuri jos si sus, trecand prin ploaie
de lovituri cu ciomege, scarnduri, vergi de fier -etc., caci pe fiecare
treapta a scarilor se aflau indivizi cari loveau in permanents, unde
si pe tine nimereau.
Femeile au fost duse intai la subsol si batute cu vana de bou

pe fata si pe corp, iar apoi tliberate.


223
www.dacoromanica.ro

Barbatii au fost batuti i chinuiti in permanents dela orele


19 pang. in zorii zilei. Bataia cea mai crunta a fost aplicata in camera numita baia mica" unde o femeie a trei tineri voinici, bateau
intai cu palmele, apoi cu vana de bou i cu vergi de alama, pe
maini, pe fafa, pe fese si la talpile picioarelor.
In scurtele pauze dintre batai, arestatii trebuiau sa facer exercitii de gimnastica in genunchi, culcat, etc.

Daca cineva a cerut sa bea apa, i s'a dat o oala in care rabinul Gutman se spalase de sangele ce-i curgea dinteo rang
la cap.
In zorii zilei de 22 Ianuarie, arestatii dela acest sediu an fost

distribuifi la intamplare in doua grupuri i transportati in autocamioane:

Primul grup in padurea Jilava unde an fost impuscati; al


doilea grup la Bucurestii Noui, la Ferma Capitanului" (Mioara
Straulesti).

d) Maltrararile si jafurile dela Moara Straule0i.


Aci au fost adusi 79 evrei.
Au fost finufi doua zile si o noapte fara alter mancare decal o
optime dintr'o paine.
Tofi au fost batuti si incontinuu amenintati cu moartea, prin
vorbe a prin gloante trase peste capul lor.
Duper doua zile de chin, jefuifi de vestminte i incaltaminte,
desculfi, cu capul go1 i numai in eamasa, au fost scosi in zapada

la drumul mare si eliberafi, dupa ce s'au mai tras cateva gloante


dupa dansii. In halul acesta au trebuit sa umble 16 km., 'Ana' in
eras.

e) Ma ltratarile dela Primaria Plana.


Aci au fost adusi cea ce scapa8erg cu viafa din masacrul din
padurea Jilava.
Printre altii:

1. Rabinul H. Gutman.
3. Sapsa Dascal.
4. Corneliu Solomon.
2. Cantorul Osias Copstuck.
5. Dr. Eugeniu Solomon, care venise sa-si caute fratele.
224
www.dacoromanica.ro

Nu se cunosc bate chinurile suferite de cei ce an fost adunati la acest centru de torture, caci aproape toti an fost din nou
impurati i au murit.

Rabinul H. Gutman, care in doua randuri a scapat de


gloantele ucigailor, a fost insa batjocorit, batut i i s'a smuls parul
din cap i din barbs.

f. Maltrararile fi jafurile dela Sinagoga Malbim.

situate in plin
cartier evreesc, a fost ocupata din seara de 21 Ianuarie pana in
dimineata zilei de 23 Ianuarie, de un grup de cca. 40 rebeli, din
care se pare ca faceau parte urmatorii membrii ai cuibului legionar Rarau Bourul:
Sinagoga Malbim din., Str. 'Bravilor Nr.

4,

Mihailiu Gh., Str. Florilor Nr. 34; Sandu D-tru C-tin, Prel.
Martisor; Biron C-tin, Cal. Vacareti Nr. 336; Rooaga D-tru,
Livedea cu duzi Nr. 47; Valceanu Ilie, Sir. Morilor Nr. 13; Anton
Voinea, Str. Caramidarii de jos Nr. 20; Anglielache Radu, Prel.
Martisor, Aleea 10; Soceanu Malrin, Sir. Albinelor Nr. 59; Matei
C-tin Euminea, Str. Salter Nr. 14; Epure Stelican, Fund. Vacareti
Nr. 11; Stanciu Niculai, Str. Viorele Nr. 59; Rata Vasile, Str. Lanariei Nr. 76; Mitroi Ioan, Str. Sutter Nr. 5.
Dupe ce au escaladat gardul, an chinuit i jefuit pe servitorul Haim Blanaru, s'au instalat in biserica de unde au furat tot
ce au socotit de pret, au distrus restul i au transformat lacaul
de rugaciune, Intr'un centru de ingrozitoare torturi.
0 parte din rebeli stateau postafi la colful strazii Vacareti
Si acostau trecatorii evrei, pe cari cu forta ii aduceau in biserica,
unde erau luati in primire de cei dinauntru, cari ii jefuiau de tot
ce aveau asupra for (bani, ceasuri, bijuterii, acte etc.) i apoi ii
chinuiau batandu-i cu rangi de fier, vergele de alama, drugi de
lemn etc., iar apoi ii eliberau, ca sa face loc altora.
In felul acesta, au fost jefuiti i chinuiti, la acest centru de
teroare, vreo 300 evrei.
Cateva exemple:

225

51446 - 15

www.dacoromanica.ro

Domiciliul

Numele si Proiumele

..$

Gabriel Schwartz

Clica Josef
Iancu Stoleru

Sumele
I

Str. Olteni, 68

jefuite
Lei

16.300

. Cantemir, 13

548
846

, Poetul Cerna,
Nr. 11 etaj
, Valcaresti, 109

4 Lazar Zisu

4.830
1.200
1.800

Turturele, 32
, Al. VlAhuta
Nr. 28 bis
. Spl. Unirii 38
apart. 16
, Lanttriei, 6

5
6

Visel Samuel
Mina Solomon

Geringer Adolf

Max Herman

9
10

Marcu Nadler
Iosub Nachiu

, Aurora, 10

2.500
15.000

11

Lupu Redler

, Stelea, 24

6.500

12
13

Gerscovicf Boris
Ansel Iancu

,,

V lahuttt, 28 bis

14

Farm. Herscovici

Bravilor, 10

15

Almasanu Leon

Pitagora, 11

16
17

Iancu Binder
Solomon Schwartz

18
19

Bucur, 7

David Catz
Guralnic fosub

lie A. Wechsler

Lupu Josef
23 Taub Moise

I. Procopiu, 30
Cal. Serban-Vodti

1.600

4.500

15.000
10.000

Str. Sarsaira, 2
. Florilor, 42

750
4.850

, Bucur, 19

15.000

24
25

Weisbrun Adam
Casvan Avner

26

Arnold Herscu

27

Goldenberg Mayer

28

Julius Bacalu

30 Meilich Volevici
31 Sane Benglovski
32 Marcel Kahane
33 Solomon Litman

A. lancovici
Grosman Jacques

36 Leibovici Herman

0 verighettt, un ceas

tellus
Toate actele
Toate actele, mlinusi,
stilo
Toate actele
Toate actele
Toate actele, verigheta
si ceasul
Toate actele $i un ceas

de aur
Un ceas de aur mare
si acte
Toate actele
Un ceas de argint Omega, doutt costume si
toate actele
Ceas, inel, lant, toate
actele
Toate actele
Buletinul Populatiei

Un ceas,- un toc de aur


si toate actele
Toate actele si diverse
obiecte
Acte

Toate actele si un port.


tigaret
Toate actele
Toate actele si diverse
obiecte

Trinitglii, 2
Cantemir, 84
Mircea Vodil

1.000

550

Toate actele, un ceas


si verigheta
Toate actele
Toate actele
Un ceas de aur si toate

actele
Toate actele
Un ceas, stiloul si toate
actele
800 Ceas, toc, toate actele

27

Aurora 13
Mihai VodS, 27

3.000
600

, Banu Marici

29 Lica Bacalu

34
35

Spl. Unirii, 75

Nr. 81.

20 Solomon Aron
21
22

62.000

Alte bunuri jefuite

ne, 5
Cal. Dudesti 202

55.000

Str. Bucur, 25
. Bucur, 25
. Anton Pan, 13
, Bravilor, 12
, Rovine, 3

5.000
2.000
1.000
2.000
800

Buzesti, 54

.
.

Col. Orero
D-na Chiajna
Nr. 6

18.000
2.600

Calea Wet-fresh 71

8.300

200.000

226
www.dacoromanica.ro

Inel cu briliante si safir,


verigheta, toate actele
Verigheta, actele
Un inel, actele
Acte
..

Actele si o servieta

Ceas Longines, portmoneul, toate actele

Toate actele, un toc s


un ceas Longines
Un ceas si toate actele
Verigheta si actele
Un ceas si actele

.r

"
...*

Numele yi Pronumele

37 Leibovici Ithlius
38 Barasch Mendel
39 Barasch David
40 Haim Bliinaru

41

Favel Blrtnarn

Domiciliul
Ca lea ViicAreti 71

Str. Spaniolg, 3
. Spaniola 3
. Bravilor, 4

. Bravilor, 4

42 Julia Bllinarn

Bravilor, 4

43 Boris Isac

Bravilor, 16

Sumele

jefuite
Lei

1.400
1.240
1.130

16.500

5.000

14 Martie, 20
Calea Dudesd, 17

7.600
1.400

46 Iacobsohn Jaques
47 Adolf Durhofer

Str.Tepe-Vodg 66

12.600
28.000

135

Actele

Actele si doug inele

Actele
3 costume, 2 pardesiuri,
1 palton, rufirie i toate
actele

2 costume, 2 perechi
ghete si acte

Actele si toatii imbriiciimintea

44 Moses Solomon
45 Smil Fischer

B-dul Mileasesti,

Alte bunuri jefuite

Un ceas Longines, douii


tocuri si actele
Un pardesiu
Un ceas Doxa, actele
si dantura
Ceas, inel, stilo si acte
Un ceas Doxa, portvizit
yi toate actele

Doi dintre cei maltratati aci, Maximilian Hertzberg i Lazar


Rudich, an fost condusi probabil la sediul C. M. L. Ing. Gh.
Clime'', din Calea Calarasilor Nr. 37, caci cadavrele for au fost
gasife la Jilava.
g) MaltratArile ssi jafurile dela .sediul Federatiei Uniunilor de
Comunitati Epreqti, Str. Dr. Burghelea Nr. 3

Sediul Federafiei Uniunilor de Comunitafi Evreesti a fost invadat de o bands de 24 legionari, in frunte cu C. Maruntu, in
noaptea de 21-22 Ianuarie. Dupa ce an escaladat gardul si au
spart o usa, au patruns in birouri uncle au clevastat tot ce au gasit.
Au urcat apoi in locuinf a ,efului Rabin Dr. Alex. Safran, unde
deasemenea au devastat apartainentul. jefuind tot ce era de pref.
Dup'6 ce au terminat, au urcat mai departe in apartamentul locuit
de proprietarul imobilului, Ing. C. Solomon cu sofia si fiica, pe
cari i-au coborit in pivnifa, in timp ce o parte din bandy distrugea
toata gospoditria si jefuia lucrurile de valoare.
Incepand de a doua zi dimineafa, bandifii au arestat in pivnita pe tofi cei ce an intrat in. curtea imobilului sau pe evreii intalniti in strada. Intre altii, au fost inchi i aci :
Sarah Dr. Safran; Sofia Eminentei Sale Seful Rabin Dr. Al.
afran.
227
www.dacoromanica.ro

Av. A. Schrvefelberg, Conducatorul operei de asistenta a Federafiei Uniunilor de Comunitati.


F. Aderca, scriitor.
Ing. Solomon, cu sofia i fiica.
Sotirescu, industrial.

H. Solomon, Casierul Federatiei Uniunilor de Comunitgfi,


care a fost adus de acasa pentru a deschide cassa de bani, din care
au furat tot confinutul.
Tofi au fost jefuifi de obiectele de valoare ce aveau asupra
lor. Unii au fost rau batufi. (Ing. Solomon, fiica sa si F. Aderca).
In cele 2 zile si 2 nopfi cat au ocupat imobilul, birourile au
fost transformate in depozit in care s'au adunat deavalma, lucruri
furate din casele evreesti din cartier.
IL ASASINATE BSI MASACRE

In cele trei zile de rebeliune au fost ucisi 120 evrei.


Majoritatea uciderilor s'au savarsit in padurea Jilava. Altele
s'au operat pe Sp lain]. Unirii in dreptul Abatorului Comunal, pe
soseaua Fundeni, pe soseaua Pantelimon, la Bucurestii Noui, pe
strada sau in case particulare.
S'au ucis farce crutare doi, trei sau chiar patru membrii din
aceeasi familie:

TATA. $1 FIU : Bernard i Jacob Kaufman; Herman pi


Tully Morgenstern; Moise pi Haim Franghieru; David ci Tiberiu
Grunberger.
SOCRU $1 GINERE: Oscar Andrei f i Ing. Peppi lonel Hirsch.
FRATI: lancu fi Josef Guttman.
CUMNATI: Av. Leon Blimes fi Dr. Elias Berghoff.
SOT, SOTIE, FIU $1 GINERE: Leon, Rebeca fi Henry Ro-

senthal i ginerele lor Lazar 'Man.


Cateva exemple de modul cum au fost omorafi:

A. Masacrul din padurea Jilava


Dupes ce au fost torturafi, {Ira motiv i farce vreo invinuire,
o noapte intreaga la sediul C. M. L. Ing. Gh. Clime" din B-dul
Domnitei Nr. 53, condamnafii la moarte, aproximativ 90, au fost
inciircati in autocamioane, inghesuiti pans la refuz i transportati
pe soseaua Giurgiului. Pe teritori-ul comunei Ferdinand, in drep228
www.dacoromanica.ro

tul padurii Jilava, camioanel.e s'au oprit si victimele au lost coborate si impuscate cu. revolverele dela doi pasi. Fiecare a primit
2 sau 3 gloanfe
mai ales in cap
atat cat asasinii socoteau necesar.

Dupg terminarea macabrei operatiuni, ucigasii au plecat.


Cateva victime cari, prin miracol, fusesera numai ranite, an reusit
sa fugal si sa se salveze.
A doua zi ucigasii sau tovarasi de ai lor, an revenit la locul
masacrului, jefuind cadavrele de tot ce be mai ramasese: vestminte,
incaltaminte si dinfii de aur din gura.
Dupa restabilirea ordinei, in padurea blestemata 1) au fost gasite 86 cadavre svarlite in zapada in pielea goals, iar toti cei ce
avusesera dinfi de aur, aveau gura oribil mutilata si dinfii scoi.
a) Uciderea celor doi copii ai Rabinului H. Gutman.

In ultima marina a transportului trimis dela sediul C. M. L.


Ing. Gh. Clime". se aflau Rabinul H. Gutman cu cei doi fii ai
sai, Iancu si Josef.

Cand camionul s'a oprit in marginea padurii, s'au auzit impuscaturile cari proveneau dela masacrarea evreilor din primul
transport.
Rabinul a coborat impreuna cu copiii sai. Tinandu-i de
mans pe amandoi, au fost culcati la Omani, cu fafa in zapada.
S'au tras mai multe gloanfe in tofi trei. Tatal nu a simfit nimic in
truptl sau, dar in mainile cari strangeau mainile copiilor, pulsurile
acestora an batut din ce in ce mai incet, pans s'au oprit.
Ucigasii plecasera si se coborise linistea in aceasta imparatie a mortii. Rabinul, singurul in viata printre zeci de cadavre,
s'a ridicat de langa trupurile reci ale copiilor si, iesind in sosea,
a intalnit dbi jandarmi, cari 1-au Indemnat sa piece.
Mergand in nestire pe sosea, a fost zarit de sentinele germane cari 1-au dus la primaria Jilava. Aci se mai gaseau Inc a. 7
evrei dintre cari 4 raniti.
Toti an fost opriti la primarie toata ziva de Miercuri, iar
seara dusi din nou in padure, culcafi cu fafa la pamant si impuscati. Pentru a doua oars, rabinul nu a fost atins. A ramas in intuneric printre cadavre pang ce an venit doi legionari inarmati, cari
an desbracat si jefuit vestmintele morfilor. Acestia au voit din nou
1) 0 parte din victime, cele aduse de primul carrion, au fost ucise in
cam*, langa podul de pe Sabar.

229
www.dacoromanica.ro

sa-1 impuste, dar in cele din urma 1-au iertat, ind.emnandu-1 sa iasit

din padure spre satul Darasti.


Spre ziva a ajuns iarasi la primaria Jilava. Infuriafi de faptul ca nu mitrise, legionarii de aci 1-au chinuit toga ziva de jai.
A fast batjocorit, batut i i s'a smuls parul din cap si din barbs&
spunartdu-i-se ca noaptea va fi din nou impuscat si ca de data
aceasta nu va mai putea face nici o minune ca sa scape.
Intre timp a fost eliberat de jandarrai. Insofit de un locotenent s'a reintors in padure, unde printre zeci de cadavre despuiate complect de vestminte, si-a regasit copiii. Cu un creion chimie
al ofiterului udand cu propria sa saliva pielea rece a cadavrelor,.
a scris numele for pentru a fi identificate.
b) Uciderea lui Oscar Andrei owi a ginerelui sau

Ing. Peppi lonel Hirsch.


Oscar Andrei i ginerele s'au Ing. Peppi lonel Hirsch, locuiau
in acelas imobil in Str. Petre Locusteanu Nr. 4.

In prima noapte a rebeliunii, la miezul nopfii, un grup de


rebeli au atacat casa. Bataile in usa i strigatele for au desteptat
din somn pe locatarii casei, cari s'au intrunit in apartamentul
dela etaj spre a se isfatui. Se aflau acolo Oscar Andrei cu sofia,
Peppi Ionel Hirsch cu sofia i cu copilul de 8 luni mi Inc o hid/
a primului. Auzind loviturile de topor din ce in ce mai violente,
cari spargeau obloanele i usile apartamentului de jos, tofi eel
prezenfi inspaimantati, au urcat in pod iar printer, lucarna au
iesit pe acoperis si in intuneric, au trecut intr'un imobil vecin, intrand intr'un alt pod si coborind pane la apartamentul unor locatari cari au refuzat sa deschida. Acesti locatari, intre cari o domnisoara Periefeanu, fosta secretary a Conservatorului de muzica,
i-au isgonit cu strigate fioroase de afara, afare, pe cei ce se aflau
in fata for in culmea desnadejdii Si apoi au chemat pe rebeli cari
continuau sa spared' usile.
Victimele,
intre cari una pastra in brafe copilasul scos din
leagan
i bandifii, au coborit in apartamentul lui Oscar Andrei
pe acelas drum, catarandu-se pa acoperis prin zapada.
In apartamentul lui Oscar Andrei, totul era ravasit. Talharii
se ospatasera 1i jefuisera ceeace au avut la ind.emana; ceasuri,.
inele, portofelul die pe noptiera.

Au batut victiun ele, apoi cativa au ridicat pe Oscar Andrei


si pe Ing. Peppi Ionel Hirsch. Nu se -tie ce an mai suferit acestia
pana tend au fost omoriti. Cadavrele for au fost gasite Vineri
230
www.dacoromanica.ro

dimineata langa Jilava, in dreptul podului de pe Sabar, until


laugh' altul, despuiati de vestminte.
Intre jefuitori, se afla si servitorul atelierului .,F'oto Luvru",
proprietatea lui Oscar Andrei.
B. Masacrul dela Abator.
In zorii zilei de 23 Ianuarie, un autocamion al fabricii Podsudeck, incarcat cu 15 evrei luafi la intamplare dintre arestatii ce
se aflau la Prefectura Politiei Capita lei, a oprit pe Splaiul Unirii
in dreptul Abatorului comunal.
Printre acestia :
Moise Orecoosky, Str. En. Vacarescu 45, Conducatorul serviciului de emigrare al Oficiului Palestinian.
lancu Aron, Aleia Sardony 6.
lancu S. Aron, Aleia Sardony 6, varul celui de mai sus.
Lazar Aron, Aleia Sardony 6, fratele celui de mai sus.
Dr. Elias Bergholf, Sir. Voinicului 8.
Ao. Leon Mimes, Str. Voinicului 8, cumnatul celui de mai sus.
Heinrich Sabetay, Str. Raion 23.
Meier Weiner, Fo
Julius Rauch, Hotel Bulevard.
Victimele au fost coborite cu mainile legate la spate, puse cu
fata la gard i impuscate, fiecare primind mai multe gloante dintre cari cele mai multe in cap si gat.

Dupa terminarea macabrei operatiuni i dupa ce au mai


tras cateva gloante in cei ce pareau di mai raised, ucigasii au Ocean). Au sciipat cu viafa, dar gray r'niti: Lazar Aron $i Meier
Weiner.
intrec puterea de
1) Ororile stivtirsite cu r'amrtsitele acestor martiri,
imaginatte a unui creier omenesc. Descrierea for este 0 sarcina nespus de grea.
a avut
in calitate de procurorr militar
S'a incumetat s'o facii cel care
sarcina Inc ti Si mai grea, de a ancheta imediat dupil comiterea lor, masacrele
fiiptuite de bestiile legionare. aipitanul de rezerva, avocat I. N. Vladescu,
procurorul militar, evocand scenele cede mai insprtimetnatoare ce i-a fost dat
sa vadtt, redti urnititorul sugestiv tablou:
TA ABATOR. Sub pretexttd unei raiscari cu caracter politic, legionarii
,,au ucis in massy la Jilava, la abatorul comunal, la Btineasa.

Trupurile celor ucipi la abator au lost atarnate de ceafii, In ctirligele


folosite de parlagii.
Au fost astfel asasinati, peste o sura de oameni.
Asa i-a fost dat sti moarti avocatului Millo Beiler, ridicat de acasii, din
mijlocul familiei sale, de catre un comisar sef de politie, legionar.
soartil an avut-o fratii Julia pi Heinrich Rauch, ridicati din
camereTe for dela hotelul Bulevard.

Reamintesc numele acestor trei nenorociti, fiindca to-0 trei au fost gii-

231
www.dacoromanica.ro

a. Uciderea celor doi cumnati, Dr. Elias Berghoff


0 Av. Leon Blimes.

Fostul avocat Leon Mimes, in varsta de 37 ani, nu mai pracflea die multa vreme profesiunea, deoarece incepand din primavara 1939 pana in toamna 1940, a fost aproape toata vremea con
centrat ca ofifer de rezerva la unitatea sa. Nu a putut cunoaste indeajuns nici bucuria de parinte, caci copilul sau s'a nascut cand a
inceput concentrarea.

Cand a desbracat haina military, era de o lung. radiat din


Bayou.

In seara de 21 Ianuarie a fost desteptat din somn de o cumnata, care disperata, 1-a anuntat ca fratele sofiei sale, Doctorul
Elias Berghoff, a foist ridicat de rebeli si ea s'ar putea obfine elibe-

rarea acestuia cu o suma de bani, data ar veni cineva la o intalnire ce fusese stability la o simigerie de pe Calea Vacaresti.
Nu a ezitat sa infrunte pericolele cari in seara aceia pandeau
la tot pasul in cartierul Dudesti-Vacaresti. A adunat cum a putut
suma de lei 100.000 si s'a dus sa-si salveze cumnatul.
Nu se stie unde a fost, cu tine s'a vazut i ce a suferit pang
cand a aparut impreuna cu cumnatul sau intr'o celula a Prefecturii
Polifiei Capitalei, unde se mai aflau cativa evrei: Pavlovici, Schapira, Lindner, etc.
Se stie numai cg. au fost groaznic maltratati toata ziva de 22

Ianuarie, iar in dimineata de 23 Ianuarie an fost incarcati in Camionul care i-a dus la Abator, unde au, fost impuscati.
b) Uciderea celor doi veri, lancu Aron fi Iancu S. Aron
0 a avocatului Pincu Katz.
lancu Aron, proprietarul magazinului Zebra" din Str. Bar&
fiei Nr. 27, locuia in aleia Sardony Nr. 6, in imobilul in care la
etajul III locuiau verii sai, Iancu pi Lazar S. Aron, iar la etajul 2,
avocatul Pincu Katz.
In ziva de 22 Ianuarie, pe la ora 6 seara, auzind sunand la
apartamentul locuit de Iancu Aron, fratii I. si L. Aron au incercat
s. coboare. Pe scarg. au fost intampinati de un grup de rebeli inarmati, cari i-au obligat a suna la apartamentul avocatului Pincu
sift cu pantecele spintecale adanc, de dare marsavii asasini, cari folosind un

cutit de macelarie in acest stop si maestri in arta de a chinui, au prins


la glitul celor asasinati. (Jurnand de dimineatii." No. 57 din 21 Ianuarie 1946).

intestinele pe cari le-au smuls din trupurile victimelor si le-au inodat cravats

232

www.dacoromanica.ro

Katz. Acesta deschizand, au intrat tofi inauntru, unde au gasit i


pe Iancu Aron cu sofia, pe sofia lui Katz bolnava in pat i pe copilasul acesteia.

Au patruns in apartaraeut intregul grup de rebeli (10-12) si

au inceput a bate fara mila pana la sange, in cap, pe fata, in


buria, pe Iancu Aron. -Tani sau incercand sa intervina, a Lost im-

pucat in umarul drept.


Dupa aceasta tofi Varbatii au Lost urcati intr'un. taxi i condui la Prefectura Politiei Capita lei unde, in branci si lovituri, an
fost coboriti i rostogoliti pe scarf pana la subsol.
Aici, dupa ce au fast perchezifionafi si iefuiti de tot ce aveau

asupra lor, au fost mtuti cu vana de bou pe cap, pe trap, pe picioare, in cateva randuri.
Pe la orele 4.30 dimineafa, an Lost urcafi intr'un autocamion,
fiecare cu mainile legate la spate, dusi la Abator i impuscati. Cadavrele lui Iancu Aron, Iancu S. Aron si Pincu. Katz au Lost 0:site a doua zi la Morga.

Lazar Aron, cu doug gloante in cap, s'a putut taxi 'Ana in


ora si a Lost internat la spitalul Caritas-Noua Maternitate.

C. Masacre in case particulare


Afara de masacrele in massa dela Nava Si Abator, s'au mai
sa'varsit in zilele rebeliunii si masacre si ucideri in case particulare :

a) Masacrul din familia Moise Franghieru.

In apartamentul din Intrarea Colentina Nr. 15, se aflau in


ziva de 22 Ianuarie:
Noise Franghieru, capul familiei, veteran si decorat al razboaielor

1913

si

de

1916-1919

54

ani.

53 ani,
Malca Friinghieru, sofia sa
Haim (Carol) Friinghieru 28 ani.

Hoissie Friinghieru

Aron Franghieru
Haia Friinghieru

ani
16 ani
14 ani
19

copiii sai.

Pe la orele 8.45 seara, dupa ce au escaladat gardul, un grup


de 4-5 rebeli inarrnati au patruns in casa cu revolverele intinse,

condusi de o vestita bestie Mircea Petrovicescu, nepot al ministru233


www.dacoromanica.ro

lui de Interne, fost conducator al unuia dintre cele mai inspa.'imantatoare centre de tortures, eel dela Primaria Sectorului III Albastru.
Dupes cateva intrebari, au cerut lui Moise si Haim Franghieru
sa treaca la perete pentru a fi impuscati. Acestia refuzand, au fost
impuscati acolo unde se aflau. Haim Franghieru a murit imediat,
iar fatal sau s'a chinuit panes la 4 dimineata, cand
dat sufletul.
Apoi, seful bandei, a tras in ceilalfi membrii ai familiei, ranind cu patru gloante pe batrana Ma lca Franghieru (un glonte i-a

trecut prin plamani, iar altul i-a sfaramat braful stang) si cu trei
gloante pe Hoisie Franghieru.

Pentru a complecta masacrul, an mai tras cateva glom* in


patul in care se aflau sub plapuma copiii Aron si Haia, cari insa
nu au fost nimerifi.
A doua zi dimineata (Joi 22 Ianuarie, orele 10.30) patru indivizi dintre cari unul din ucigasi si trei imbracati in sergenfi de
strada, au venit din nou i, amenintand pe cei prezenfi cu moartea, au ridicat cadavrele, pe cari le-au transportat cu masina Legrain' Nr. 16.358.

Cadavrul lui Moise Franghieru, oribil mutilat, a fost gasit


dupa 10 zile la gura canalului colector dela Abator.
Cadavrul lui Haim Franghieru nu a fost gasit.
In cimitirul din ,cos. Giurgiului, pe aleia martirilor, alaturi de
mormantul bajranului Moise Franghieru, strajuieste de 5 ani, o piatra la capaitai, cu numele lui Carol Haim Franghieru. Ea acopera

Omani gol, fara oseminte, mormant al nimanuia si al tuturor


calor fara de mormant.

b) Masacrul din familia Eduard Braunstein.


Ucigasii cari an savarsit crimele salbatice din casa Franghieru,
au intrat dupa o ora (22 Ianuarie ora 21) in casa din Intrarea Colentina Nr. 4, unde locuia familia E. Braunstein i unde se mai
afla un cumnat al acestuia, Solomon Fischer.
Au procedat la fel ca la primul masacru. Au escaladat gardul,
an patruns in casa, an pus cateva intrebari si au inceput sa trag6.
Dupes primele gloante s'a prabusit Solomon Fischer, cu maxilarul inferior fracturat.
Imediat dupa aceia a fost impuscat E. Braunstein, care s'a mai
chinuit pang la miezul noptii. Sofia si fiul sau au scApat ascunzandu-se.

A doua zi, aceiasi sergenti" cari au ridicat cadavrele din


casa Franghieru, au ridicat i cadavrul lui Braunstein.
234
www.dacoromanica.ro

c) Uciderea copilului Rodrigues Maurras Brickman.

Jaques Brickman, veteran i ranit in razboiul de intregire, locuia in imobilul din Str. Mihai Voda Nr. 9, etajul I, in spatele Prefecturii Polifiei Capita lei.
In ziva de 23 Ianuarie, pe la orele 11, sofia i fiul sau Rodrigues Maurras se aflau in camera dinspre strada, cand dupa o detunatura puternica, d-na Brickman i-a Vazut copilul prabuindu-se
i sangele curgand abundent din tampla.
Tatal a alergat disperat jos dupa un medic, dar a fost intampinat de un legionar inarmat, care 1-a intors in apartament i fares

a fine seams de durerea parintilor, a amenintat pe locatari cu


impucarea, daces vor povesti cuiva cele intamplate.

Dupes ce s'a ospatat, a luat vreo 300 lei i, sub amenintarea


revolverului, a manat pe cei ai casei prin toate oclaile ca pe o turma
de vite i a plecat.

Intre limp copilul murise. Cadavrul sail a fost examinat nn


seara de 24 Ianuarie de catre medicul legist, care a ingaduit inmormantarea.
Glonful a fost tras de sus in jos, caci in traiectoria sa a gaurit
fereastra interioara mai jos decat cea exterioara.
D. Cateva crime izolate
a) Masacrarea familiei Rosenthal.

Familia Leon Rosenthal, compusa din Leon Leibu, tata, Rebeca, mama, Henry, Nathan i Roza casatorita Balan, copii, locuia
in B-dul Elisabeta Nr. 6, deasupra cinematografului Trianon.
In ziva de 23 Ianuarie, pe la orele 11 dimineata, o bands de
rebeli, in frunte cu un anume $tefa'nescu, directorul cinematografului Trianon, au patruns in cases, pe care au devastat-o i pradat-o de tot continutul: mobile, imbraarninte, bijuterii, servicii,.
aternut, numerar 120.000 lei, lasand-o complet goals.
Rebelii au ridicat intreaga familie pe care, sub amenintarea
revolverelor, an condus-o in strada. In invalmaeara, copiii Nathan
i Roza, au reuit sa dispara. Cella lti membrii ai familiei au fost
condui intr'o directie necunoscuta, iar cadavrele for (mama, tata
i fiu), au fost gasite asvarlite in strada la Bariera Moilor.
Din aceiai familie a mai fost omorit, in alte imprejurari, cu
o zi inainte, si Lazar Balan, ginerele lui Leon Rosenthal (soful fiicei
sale Roza).
.

235
www.dacoromanica.ro

b) Cadavrele din marina fabricii de piiirte Grozaoescu.


Jzi Galanrler, 29 ani, domiciliat in Str. Apostoli Nr. 59.
Leon Marcus, 32 ani, domiciliat in Str. Sf. Apostoli Nr. 65.

Yictimele de mai sus an fost ridicate de acasa de bande de


rebeli i condase in directii necunoscute.

Cadavrele for au fost gasite intio main a fabricii de paine


Grozavescu, pe oseaua Bonaparte.

c) Uaiderea maiorului Sami Roder.

Sami Roder, farmacist, maior in rezerva provenit din activitate, veteran al razboiului de intregire a fost ridicat in noaptea
de 21-22 Ianuarie de o banda de legionari, cari 1-au condus in
directia comunei Fundeni.
A doua zi, cadavrul maiorului Roder a fost gasit de lucratorii
din fabrica sa, in comuna, Fundeni, langa un pod de pe osea, strapuns de opt gloanfe, fare palton i desculf.
d) Ucideren comerciantilor Bernard 0 Jacques Kaufman.

Bernard i Jacques Kaufman, tata.' i fiu, din Str. Termopile


Nr. 4, an fost atacati in noaptea de 21-22 Ianuarie de o banal de
cca. 30 rebeli, inarmafi cu revolvere, cari au forfat ua dela intrare, au maltratat groaznic victimele in cask i apoi le-au ridicat
cu forta, pornind intr'o direcfie necunoscuta.
Cadavrele for (Bernard Kaufman impurat in gat i Jacques
Kaufman strangulat, cu urmele mahratarilor, cu dinfii scoi din
gura), au fost gasite Sambat5 25 Ianuarie la Morga.
Dupe savarirea crimei, banda de rebeli s'a inapoiat i a
jefuit intreaga cask de tot ce era mai de pre(, mobile, covoare, argintarie, vestminte, lingerie, obiecte de valoare i probabil i o importanta suma de bani.
e) Jefuirea. i uciderea indusiriasului Josef Weissmann.
Josef Weissmann, frunta al comerfului romanesc, era proprietarul intreprinderii tehnice i sanitare, din Str. Mihai Voda 21, cea

mai importanta in aceasta ramura de comer(. Inzestrat cu aptitudini deosebite, ii crease un nume respectat atat in jars oat i
in steaidatate i o situafie de multi invidiata.

236
www.dacoromanica.ro

Cand s'a pornit i in Bucureti


intreprinderilor jidaneti", a fost printre primii atacafi. Pe la mijlocul lunei Decembrie,
l'au vizitat doi legionari: Ing. Hossu i Traian Boeru, secretar general al Institutului National al Cooperatiei, asasin al prof. Nicolae
Iorga i V. Madgearu. I-au cerut sa le predea intreprinderea, acordandu-i un r5gaz de gandire. Cand au revenit, dupes o saptamana,
Josef Weissmann le-a raspuns ca atata vreme cat legea nu-1 obliges,

el nu preda nimic. Boeru i-a replicat atunci: Regret ca nu am


ajuns la intelegere, dar in curand d-ta ai s i regreti acest lucru".
A trecut o lung. Weissmann a ramas statornic la hotarirea sa,
dar fr5mantat mereu de ameninfarea bestiei. A. rezistat iotui sfaturilor celor din jurul sau, cari it icademnau sa piece. Nu a uzat

de paaportul i vizele, obtinute cu multa greutate, la staruinta


unor industriai straini. Nici macar in ziva blestemata, nu a voit
sa-i. paraseasca sotia bolnava i caminul, pentru a-i apara vieata.
Marti 21. Ianuarie, pe la orele 7 seara, o patrula legionara s'a
interesat daces Weissmann e acasa. Dupes 3 ceasuri, a vent o banda
intreaga. Sa fi fost 20-25 de bestii. Toti imbrbicafi la fel, cu scurte
de aba i cisme, tofi icaarmati cu revolvere i purtand pe piept lanterne maxi electrice, aproape tofi cu fig-uri infioratoare, impodobite

cu plete lungi, destrabalate. Se pare ca banda era formate din


membrii ai politiei legionare centrale, ai circumscriptiei XXI i lucratori dela Monitorul Oficial i ca era condusa de un anume Popov.

Din curie, banditii s'au impartit in 2 echipe: una a invadat


birourile intreprinderii dela parter, iar cealalta a patruns, pe ua
de din dos, la etaj, in apartamentul lui Weissmann. Ambele echipe
au jefuii tot ce le-a fost la indemacna i an distrus tot ce n'au putut
transporta. Au furat i au carat cu ei toata imbriicamintea, Incalfamintea, lingerie, covoare, tablouri, obiecte de arta, bijuterii etc. Au
faramat in bucatele toata mobila, oglinzile, cristalurile, etc.
Pe Josef Weissmann l'au coborit intaiu jos in birouri, iar apoi
l'au dus la sediul Corpului Muncitoresc Legionar (C. M. L.), din
Ca lea Calarailor).

Aici l'au chinuit vreo 2 ceasuri i pe la miezul noptii l'au readus acasa, cu fata brazdata de lovituri i cu dare lungi de singe,
prelingandu-se din gura. I s'a cerut sa deschida cassele de bani.
Cu greu i-a convins ca can avea cheile la dansul, deoarece erau
pastrate de procuristul sau Daniel Merlaub., Doi banditi an fost
trimii in Str. Schitul Maicilor, la domiciliul acestuia, dar s'au intors curand pentruca Merlaub se baricadase in cases si a refuzat sa
deschida. 0 parte din banda ra tarit pe Weissmann. la Merlaub,
silindu-1 sa ceara el singur cheile. Merlaub s'a supus si a trebuit sa
237
www.dacoromanica.ro

suporte i el o perchezitie, dar farce efecte suparatoare. Talharii


erau grabiti sa se reintoarca acolo unde nadajduiau o prada substantiala.

Au revenit in Mihai Voda, in miAcul banditilor ce ramasesera pe loc, cari se cazneau zadarnic sa sfarame cassele de bani.
A.vand acum cheile, au putut sa jefuiasca tot continutul, atat al
cassei de bani din birou. cat i a celei din locuintit Ambele con sfatuit
fineau atunci peste 8.000.000 lei, perntruca Weissmann
retrasese toate
insistent de comisarul de romanizare Paul Sterpu
depozitele dela banci, pastrand la dansul toti banii.
Catre dirnineata banditii au plecat, luandu-1 cu ei i pe Iosef

Weissmann, pe care l'au impurat. Cadavrul sau, gol si descult,


strapuns de 7 gloante in cap, a fost gasit de jandarmii din comuna
Cate lu, pe Soseaua Pantelimon, in dreptul comunei Balta Alba
Ill. INCENDIERI, DARAMARI, DEVASTARI $1 JEFUIRI
DE TEMPLE $1 SINAGOGI

In acela limp cu maltratarile i omorurile, echipe flumeroase, ce pareau orgainizate dinainte, au atacat aproape toate templele i sinagogile evreeti.
Toate bisericde atacate au fost jefuite de odoarele scumpe, iar

apoi unele au fost incendiate, allele daramate, iar restul devastate


i jefuite.
Sistemul de lucru utilizat in toate operatiunde, dovedea pregatirea i executarea intocmai a unor ordine. In adevar, toate templele qi sinagogile au fost atacate in doua reprize. In prima zi, s'a
.operat jaful i in a doua zi devastarea, distrugerea sau incendierea.
Dupa evaluari sumare, facu.te imediat dupa rebeliune, pagubele cauzate prin incendierea, distrugerea i jefuirea lacaurilor
.sfinte, intreceau suma de 35 milioane lei, la valoarea de atunci.
1. Ternplul Spaniol din Str. Negru Voda, a fost atacat de un
grup numeros in seara de 21 lanuarie, cand a fost jefuit de tot ce

era de pref.
A doua seara a fost atacat din nou de o bands numeroasa
venita impreuna cu o cisterns de petrol. Cladirea a fost stropita
cu petrol i s'a dat foe. A ars 'Ana in temelii1).
1) Procurorul militar, ay. I. N. Vladescu, zugraveste tabloul infiorator
al incendierilor de lacasuri sfinte, faptuite de paganele bande legionare:
Towle sinagogile din Capita la am fost deposedate de podoabele for
,.scumpe $i in urma. aproape toate an fost date prada focului.
Stint si astazi impresionat, cand scrim aceste randuri, de ceeace am
Tazut in bezna noptii din 22-23 Ianuarie 1941.

238
www.dacoromanica.ro

2. Sinagoga Beth Hanzidra Vechiu" din Ca lea Mosilor Nr. 78,

a fost atacata de un grup care a arestat pe credinciosii gasiti la


rugaciune, ducandu-i la sediul C. M. L. Ing. Gh. Clime". Agresorii an iefuit toate obiectele de pref si apoi an dat foc. A ars
intreaga cladire.

3. Templul Podul Mogopaia" din Str. Atena, infiinfat in


anul 1840, a lost daramat cu topoare, tarnacoape; rangi de fier etc.
Desi an ramas perefii exteriori si acoperisul, nu se deosebeste cu
mimic de bisericile incendiate. Cu deosebita salbatecie a fost daramat amvonul. Au lost arse si rupte sulurile sfinte, cartile de rugaciune *si odoarele cultului. Tot ce era de pref: argintarie, numerar
142.000 lei, rente lei 25.000, a fost furat.
An mai fost jefuite si ruinate si cateva camarute ce alcatuiau
un azil de batrani in curtea templului.

4. Templul Coral din Str. Sf. Vineri Nr. 13, infiintat in anul
1866, a fost atacat in prima zi a rebeliunii, pe la orele 5 de o bands
de cca. 30 rebeli. Credinciosii venifi la rugaciunea de sears, au
lost retinufi si apoi condusi, cate doi, la sediul C. M. L. Ing. Gh.
Clime" din Ca lea Calarasilor Nr. 37, unde an suferit ingrozitoare
maltratari. 0 parte din ei au fost dusi apoi in padurea Jilava -i
impuscati.

Au fost astf el ucisi:

Clantorul Ozias Kopsiiik care la ora 5, sub paza rebelilor, a


mai oficiat ultimul serviciu divin.
Coristul Klerman Andrei.
Jean Jacques Adlersberg care vertise sa rosteasca rugaciunea pentru odihna sufletului mamei sale, decedata catva timp in
urma.
Pincas Elias.
Maier Marcus, intendentul templului.
Francois Heller.

Nathan Herrooici.
Temp lul Spauiol din Str. Negru Vodd, era o imensd aorta, ce lumina
lugubru, central Capita lei.

Legionarii inlanfuifi intr'un imens cerc, danfuiau driiceste in biltaia


focului, cantand aria Tinerefii Legionwre", in timp ce isbeau in furia for
sdlbatecd, cu tocurile ciubotelor, trei femei despuiate, pentru a le da pradd
flirenrilor.
Nenorocitele vietime, in dureroasa b r desperate, Wait vazduhul cu
urlete de sfasietoare durere.
Cine ar crede ca spun adevdrul, cand evoc aceste scene de barbarie ale
agenfilor platili ai lui Hitler, legionarii dragi ai lui Ion Antonescul".
(Jurnalul de dimineafd" No. 57, din 21 Ianuarie 1945).

239
www.dacoromanica.ro

In aceeai sears banda de rebeli a revenit cu un camion i au


pradat mobilier de tot felul, au devastat biroul, au spart casele de
fier i au furat bani, argintarie i odoare sfinte.
5. Templul Fraterna" din Str. Mamulari Nr. 10, infiintat in
anul 1858, a fost devastat, jefuit i incendiat de o banda de rebeli
in noaptea de 22-23 Ianuarie.

Dupa ce au jefuit ceea ce era de valoare, rebelii au distrus


altarul, au rupt i ars suluri sfinte, filacterii, carti de rugaciune i
obiecte de cult.
Apoi au stropit cu benzins i an dat foc. A ars ua i intregul
vestibul, dar incendiul s'a oprit la intrarea templului.
6. Templul Unirea Sitinta" din Str. M'amulari Nr. 3, infiintat

in anul 136, a fost atacat prima (Jura in dupa amiaza zilei de


21 Ianuarie, de vreo zece indivizi inarmati, cari au jefuit tot ce era
de pref.
Dupa ce an devastat i pradat locuintele cantorului i inten-

dentului, s'au intors in templu unde an rupt, spart i distrus tot


ce au gasit, dela obiectele sfinte pang la faianta closetelor. Au scos

in strada i au rupt i svarlit in noroi, sulurile sfinte, ciirtile de


rugaciune, etc.

A doua zi au revenit i dupa ce au chinuit intendentul ca sa


deschida biserica, au impratiat benzins i au dat foc. Cu toate
acestea focul nu s'a intins, ci a putut fi stins repede.
Dupa terminarea paganei operatii, rebelii au mai furat ce
mai ramasese dupa jaful din prima zi i apoi au plecat.
7. Sinagoga Mare" din Str. Dr. Beck Nr. 11, infiintata in anul
1845, a fost centru de teroare i obiect de jai i distrugere, in tot
timpul rebelittnii.
Incepand din dupa amiaza zilei de 21 Ianuarie, cand o prima
echipa a terorizat cu revolverele pe credincioqii veniti la rugaciunea
de vecernie i pans la innabuirea rebeliunii, halide cari se schim-

bau din cand in cand, au operat prad''ciunile i distrugerile. Au


distrus cancelaria i arhiva (continand documente vechi de peste
100 ani), sala festiva, interiorul templului mare i al celui mic. Tot

ce a fost de pref au furat.


La un moment dat au voit sa dea foc, dar au renuntat impresionati de lacrimile servitoarei cretine Lucretia Canjea. S'au
mulfumit numai sa distruga cu salbatecie violenfa, altarul, baldachinul, lampadarele aurite ce strajuiau altarul, candelabrul, orga
mare i mica, vestmintele clerului, vitrourile, sulurile sfinte i curtile de rugaciune. Totul a fost rapt i prefacut in fandsari.

240
www.dacoromanica.ro

31VICIN.3DNI 2NIIZVOVVV

F1

1.

.6
E.,==[...:'_.1

"a.

51..r...r. '4;

..:' E .
..t.-

...'

a i"'

&'30....

rY

.- iZ

ay----1 "v'l---.5"
,. .

17'

-.1.
.

..
1S 15.'

C-

r
-

ar e.... ...ava

David Reinsteiu, librarie, Ca lea Dudeti No. 80

Max Margulies, Ma. de manufacture. Ca lea Dude ti, 178.

www.dacoromanica.ro

MAGAZINE DEVASTATE SI JEFUITE


t:741':

',-

:Y:

...' .

16

...I

7.-" -'.*--

- I.,

"01 ' .

i..

s.-...v -, r 05

_.,"::

'

'._

i,

-,....::.44-11141
..:...,-, .._-,

iti.

..,

i1

Iii

....

-.

....,

-fr

...

v...

-,,.

A
II

...

=Y- ,

4-

www.dacoromanica.ro

%,

I'

'

,,

ak

,3
NS.

,....\.,
:-

Tome. Alms. de i ern] fn m info

: 7&

y ..,N, ..

,_
dr

f:

111

.......; 4

.i

..,:l.

t
%

Toma. Mae. de ;nen] him info

-:

.1:=;1

,
1'

1.4

im

k )4

f.i;g1

1-

T.

Ci*/

=0'

?Pe7;;;.`,..y.

;-

'RV

NM

'

-7.

;I

15-7F-'-',

Illt

-....,- -,- ';:---5

"4-.-

_
d,-r)

---

-.

-,,
...

'-e,.;

...; -.444! r; f Nig

.rc, ,,,,,

.C`
-11-,f-a-

.,

'7..

4IC -

Al. Solomon, farmacie, Calea Dndevi No,

www.dacoromanica.ro

2S,

MAGAZINE DEVAS
riAd

3:7;

ot,
.=

11

1: I

.L.

Aurel Weissman, Mag. de inealtaminte, Str. Baratiei No. 46.

r-

AD

4411

bL
.

go,

'IV

q.

1.1

jk

'

Moise Moritz. Meanie. Str. Col. Orero No. 8 bis.

XXVIII
www.dacoromanica.ro

TATE

I JEFUITE

1.1

Berea S. Moise, frizerie, Str. Al. Liu .ct N ).

A. Frischl5nder, Mag. de arme

5.

articole de sport, Stradela Lipscani.

XXIX

www.dacoromanica.ro

MAGAZINE DEVASTATE $1 JEFUITE


eN
,

ArAGAz.

iNI,,,LED!

Lr
o
1

"a

\\

1*-

4-

06

P-41

www.dacoromanica.ro
Filly
Locker, hairarie, Str. Putriei No.

1,

'*1

lj

D.4-

.11111111

{f

%. h

LA-

-ltie -'''''''''.

!......,

41

4 Iiivt''
- .4 \...A\,
a

''

A.14:

,.

ve
.

It

1!

>X

c-a-<.o.:_'.-...'-. .

`Ni

El,

,...--

1;

- :

Aptcr, Str. Foiwr No. 75, galanterie.

/ ji

Maria Apter, Str. Foiwr No. 75, galanterie.

.11

.. . ,

!11

w
L

El

www.dacoromanica.ro

HAIDAMACII

y--"A

7A

ed.

/r)

Grupuri de pogromisti, dintie cei ce au


Nitta, chinuit i ucis suflete evreesti.

si au devastat, incendiat i jefuit odoare sfinte i bunuri evreeti,

XXXII

www.dacoromanica.ro

Ultima echipa venita numai pentru furt si jaf in noaptea de


22 Ianuarie, s'a caznit in zadar sa sparga casa de bani si nereusind, au distrus-o.

8. Sinagoga Malbirn" din Str. Bravilor Nr. 4, infiinfata in


anul 1864, a fost ocupata de o banal de rebeli can au transformat-o timp de doua zile intr'un centru de teroare, jaf si maltratare.
Um, numar de cca. 300 evrei acostafi in strada sau ridicati din
locuinfele din Imprejurimi, au trecut prin pumnii, ciomegele, ra'ngile de fier'si vergelele rebelilor instalafi in sfantul Meas. Im afara
de ace,ste salbaticii, rebelii au distrus arhiva si cancelaria bisericii,
au smuls din perete cutia milelor si au jefuit tot ce era de pref.
9. Sinagoga Beth El" din Sir. Emigratului Nr. 3, a fost distrusts in Intregime. Cu salbatecie Ingrozitoare s'a distrus cu topoare si tannacoape, altar, mobilier, ziduri, usi, ferestre etc. S'au
rupt in bucafi suluri sfinte sl odoare bisericesti. S'au furat obiectele
de pref.
10. Sinagoga mica a Comunitafii Evreilor spanioli, din Str.
Spaniola, a fost de asemearea devastate. Rebelii au incercat sa o
incendieze, dar au renunfat, la staruinia vecinilor crestini, cari se
temeau ca un eventual incendiu sa nu is proporfii.
Au rupt si sfaramat totul, dela altar "Ana la use.
11. Sinagoga Cizmarilor din Str. Labirint Nr. 10, infiiniata in
mini 1861, a fost ocupata de rebeli Inca in dupe amiaza zilei de
21 Ianuarie si transformata in centru de teroare si jaf. Credinciosii
gasifi la rugaciune, ca si trecatorii acostafi in strada, au fost jefuiti de tot ce aveau asupra lor.
A doua zi rebelii au revenit, au jefuit obiecte de pref si au ars
in mijlocul bisericii suluri sfinte, carfi de rugaciune si obiecte de
cult.

12. Sinagoga Poalei Zedek" din Str. Canternir Nr. 10, infiin-

fata in anul 1859, a fost devastate si jefuita. Au fost arse suluri


sfinte, carti de rugaciune si obiecte bisericesti.
Au fost furate obiecte de pref.
Cu aceeasi salbatecie au fost devastate si jefuite urmatoarele
lacasuri sfinte:

13. Sinagoga Ajutorul", Parcul Mica, Aleia Eisenberg.


14. Sinagoga Baron M. Hirsch", Str. Bradului Nr. 55.
15. Sinagoga Craiover Rim", Str. Halfon Nr. 14.
31446 -16

241

www.dacoromanica.ro

16. Sinagoga Tinichigiilor, Sir. V. Car lova Nr. 1.


17. Sinagoga. Credinta", Parcul Radorin Str. A. Nr. 48. E

18. Sinagoga Talmud Tora", Str. Traian Nr. 5.


19. Sinagoga Voin,ta", Str. G. D. Pa Bade.
20. Sinagoga Matmiach Epa", Ca lea Mosilor Nr. 273.
21. Sinagoga Unirea Fraterna", Sir. Oltenia Nr. 84.
22. Sinagoga Eisig Hie", Fund. Vanatori Nr. 9.
23. Sinagoga Beth lehuda", Sir. Pascal Nr. 42.
24. Sinagoga Dr.. W. Filderman", B-dul Basarab Nr. 173.
25. Sinagoga Hudop", Bucurestii Noui, distrusa in intregime.

Institutiuni evree#i jefuite pi devastate


Comunitatea Evreilor din Bucurefti, Ca lea Dudesti Nr. 24, a
fost atacata in dupa amiaza zilei, de 21 fanuarie de o bandy de re-

beli cari, dupa ce au ridicat pentru a maltrata si ucide pe unii


dintre cei prezenfi, au devastat cateva birouri si an furat registre,
dosare si 5 masini de scris.
Mai tarziu, au adus, sub amenintarea revolverului, pe casierul Comunitalii Sigmund Collin, 1-au silit sa deschida casa de
bani si an furat tot confinutul.
Pagube : numerar
masini de scris .
obiecte de pref .

lei 2.128.300.
. .
.

100.000.-61.700.

Total Lei 2.290.000.


Uniunea Comuniratilor EvreeTti, Sir. Dr. Burghelea Nr. 3, a
fost atacata de o banda de rebeli cari an ocupat localul 2 zile, transformandu-1 intiun centru de teroare si jaf.
Afars de ceea ce au pradat dela treetitorii acostafi pe stradii

si dusi cu forta in birouri, an adus, sub ameninfarea revolverului, pe casierul Uniunii H. Solomon i 1-au silit sa deschida casa
de bath din care au furat tot confinutul de lei
45.000.

......

IV. INCENDIERI, JEFUIRI,


DEVASTARI DE MAGAZINE
SI LOCUINTE EVREE$TI

In toate cele trei zile de rebeliune, au fost distruse si piadate


nenumgrate locuinfe i magazine evreesti. Farce crufare, cu sabaticie neinchipuita, sirgzi intregi, atat din cartiere comerciale cat si
din mahalale s'arace, au fos devastate, jefuite sau incendiate.

242

www.dacoromanica.ro

Pe Calea Facarefti, dela B-dul Maria 'Ana la capat, pe toatet


Strada Colonel Orero, pe toata Ca lea Dudesti, nu a ramas o pravalie
evreeasca nedevastata.
Aproape la fel s'a operat pe Ca lea Rahovei dela Str. Antim
pana la bariera, pe Ca lea Mcvi lor dela Str. Traian pana la Campul
Mosilor, pe os. Mihai Bravu, .Fos. Pantelimon, $os. Colentina etc.
1. Magazine i locuinte incendiate.
Multe locuinte i pravalii, dupes ce au fost iefuite, au fost in-

cendiate. Agresorii erau pregatifi pentru a da foc ca'ci au venit


utilafi cu cisterne de petrol, cu bidoane cu benzines si ajar cu
grenade incendiare.
Cateva exemple de incendii:
1. Cinematograful Gloria" din Ca lea Vacaresti.
2, Imobilul din Ca lea VaCaresti Nr. 29, peste drum de eineinatograf, uncle se aflau mai multe magazine intre can laboratorul
de analize medicate ale D -ralui W. Hornstein.
3. Imobilul din Str. Colonel Orero Nr. 18, proprietatea Posmantir.
4. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 1, in care se afla tipografia
Diamant.
5. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 74, in care se afla magazinul
I. Weinfeld.
6. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 79, in care se afla magazinul
A. Weinfeld.
7. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 83, in care se afla magazinul
S. Weinfeld.
8. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 131, in care se afla magazinul
M. Rechnitz.
9. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 152, in care se afla magazinul
M. GherTin..
10. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 167, proprietatea Bachis, in
care era instalafa fabrica ,,Opinca de cauciuc".

11. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 178, proprietatea Adolf


Barat. Parterul in care se aflau cateva magazine si etajul cu locuinte, au fost mistuite ins intregime. Pompierii venifi la locul sinistrului, au fost impiedicafi sa intervina.
12. Imobilul din Sir. Raion Nr. 64, in care se afla magazinul
lulian Beni'umin.
243
www.dacoromanica.ro

13. Imobilul din Str. Pops Nan Nr. 173, in care se afla magazinul Amalia B!au,stein.

14. Imobilul din Cal. Vacaresti Nr. 44, in care se afla magazinul Alexandru Goldman.
15. Imobilul din Str. Mircea Voda Nr. 71, in care se afla atelierul i locuinta lui Herman Knapp.
16. Imobilul din Cal. Dudesti Nr. 117, in care se afla magazinul Penchas Ignatz.
2. Magazine si locuinte devastate i jefuite.
Devastarile i jafurile au inceput in prima sears a rebeliunii,

si au continual de-a-lungul celor 3 zile, pans tarziu in noaptea


de 23 Ianuarie.

Fara vreo deosebire, de-a-valma, pravalie cu pravalie, locuin-ta cu locuinta, casa bogatului si a saracului, dela magazine cu
ridicata pang la cosul cu covrigi al ambulantului, dela apartamentul instaritului pans la bordeiul cersetorului, nimic nu a scapat de
urgia toporului devastatorului si de camioanele jefuitorilor.

244
www.dacoromanica.ro

INDICATOR NOMINAL

al victimelor devasfarilor, jafurilor i incendierilor


din zilele pogromului legionar

www.dacoromanica.ro

a. In Ca lea Dudeti
1. MARTHA SILBERSTEIN, Cal. Dudesti Nr. 1, tinichigerie, impozite anuale lei 17.600. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 150.000

locuinta
117.000
1)
2. ZISSU DIAMAND, Cal. Dudesti Nr. 1, tipograf
impozite anuale lei 24.600. Veteran al campaniei 1916-1918

Lei

267.000

Lei

159.000

Lei

130.000

Lei

860.000

pagube

Lei

170.000

6. RUBIN SILBERMAN, Cal. Dudesti Nr. 6, magazin de galanterie, impozite anuale lei 17.375. Devastat
gi jefuit magazinul, pagube
7. I. WEINER, Cal. Dudesti Nr. 7, bonbonerie, im-

Lei

300.000

Lei

310.000

Lei

1.100

Lei

67.000

Lei

4.000

decorat cu Crucea comemorativg" 4 barete. Incendiat Si


jefuit tipografia, pagube
3. RACHELLE WECHSLER, Cal. Dudesti Nr. 1, atelier fotografic, impozite anuale lei 5.500. Devastat si jefuit'
atelierul pagube
Lei 100.000
locuinta
30.000
1)
4. MAX HERTAN, Cal. Dudesti Nr. 4, b5.anie, impozite anuale lel 26.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 700.000
160.000
locuinta
5. HASCAL BOLDUR, Cal. Dudesti Nr. 6, rnezeluri,

impozite anuale lei 23.000. Devastat si jefuit magazinul,

pozite anuale lei 33.000. Veteran al campaniei 1910-1918.


Devastat si jefuit magazinul, pagube
8. ARON IANCOVICI, Cal. Dudesti Nr. 8, chelner.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube
9. IOSEF WEBER, Cal. Dudesti Nr. 10, nacelar,
impozite anuale lei 34.500. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
10. ISAC HERSCOVICI, Cal. Dudesti Nr. 10, croitor.
Devastat locuinta, pagube
i

247
www.dacoromanica.ro

11. IOSUB COHN, Cal. Dudesti Nr. 10, coloniale, im-

pozite anuale lei 23.320. Veteran din rlzboiul 1916-1918.


Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 345.000
locuinta
44.000
12. MENDEL SCHWARTZ ROMASCANU, Cal. Dudesti Nr. 11 bis, croitor, impozite anuale lei 10.600. Vete11

10

Lei

389.000

Lei

230.000

Lei

600.000

Lei

80.000

Lei

45.000

Lei

130.000

Lei

15.000

Lei

470.000

Lei

60.000

ran al campaniei 1916-18 decorat cu Crucea comemorativit" 4 barete. Devastat $i jefuit:


magazinul pagube
locuinta

11

Lei
11

80.000
50.000

13. SAMY IUSTER, Cal. Dudesti Nr. 11 bis, galanterie $i maruntisuri, impozite anuale lei 15.500. Fin de
veteran decorat. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 450.000
locuinta

150.000

11

14. PAULINA si Dr. ZISSU OPINCAR, Cal. Dudesti Nr. 11 bis, jefuit locuinta, pagube
15. SMIL BLANK, haham, Cal. Dudesti Nr. 14.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
16. HAIM ARONESEI, Cal. Dudesti Nr. 14, frizer,
impozite anuale lei 16.500. Devastat
pagube

si

jefuit frizeria,

17. SIMON COHN, Cal. Dudesti Nr. 14, boiangiu.


Devastat $i jefuit magazinul, pagube
18. PINCU PENCHAS, Cal. Dudesti Nn. 15, !naltamirite, impozite anuale lei 20.009. Devastat si jefuit
magazin, pagube:
mall&

Lei

405.000

numerar
65.000
19. LAZAR GROSS, Cal Dudesti Nr, 17, magazin de
coloniale, impozite anuale lei 10.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
20. AVRAM MOSCU, Cal. Dudesti Nr. 17, chelner.
Jefuit Imbraciiminte de
11

11

Lei

4.000

Lei

45.500

Lei

8.000

Lei

192.000

21. ALTER FAGADAU, Cal. Dudesti Nr. 20, cafenea,

impozite anuale lei 25.000. Veteran al campaniilor 1913


si 1916-1918. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei
24.000
21.500
locuinta
22. SOLOMON ABRAMOVICI, restaurator, Cal. Du11

desti Nr. 20, impozite anuale lei 25.000. Devastat restaurantul, pagube
23. NAHMAN HENIG, Cal. ,Dudesti Nr. 21, ceasorni-

car, impozite anuale lei 10.800. Devastat si jefuit:


Lei
magazinul pagube
locuinta

11

29

248
www.dacoromanica.ro

150.000
42.000

24. MISU HELLER, Ca lea Dudesti Nr. 24, portar, De-

vastat Si jefuit locuinta, pagube


25. ETY BRAUNSTEIN, Cal. Dudesti Nr. 24, ambubulant5., jefuita:
5.000
marfuri pagube
Lei
15.000
locuinta
If
26. HAIM S. COGAN, Cal. Dudesti Nr. 26, ceasornicar, impozite anuale lei 21.000. Jeluit Si devastat
magazinul, pagube
27. AL. SOLOMON, Cal. Dudesti Nr. 28, farmacie,
moqtenire Al. Solomon, colonel de rezerva Si. ranit in
razboiul din 1916-1918. Devastat Si jefuit farmacia,
pagube
28. ILIE TEICHMAN, Cal. Dudesti Nr. 29, cofetar,
impozite anuale lei 12.000. Veteran al campaniei 19161918. Devastat Si jefuit magazinul, pagube
29. TIPRA CROITORU, Cal. Dudesti 31, modish;, impozite anuale lei 19.000. Devastat atelierul, pagube . . .
30. BETTY GLUCKMAN, Cal. Dudesti Nr. 32, fotograf, impozite anuale lei 26.500. Devastat Si jefuit atelierul,
pagube
31. ARON SCHAPIRA, Cal. Dude*ti Nr. 32, galanterie Si -mAruntisuri, impozite anuale lei 31.886. Devastat
$i jefuit magazinul, pagube
32. HAIM BOIANGIU, Cal. Dudesti Nr. 32, colecturn (loterie), impozite anuale lei 20.000. Devastat Si jefuit:
Lei 115.000
magazinul pagube
175.000
locuinta
33. SOLOMON FAIBI$, Cal. Dudesti Nr. 33, furnituri de croitorie. Devastat Si jefuit locuinta, pagube . .
34. SOLOMON FAIBIS, Cal. Dudesti Nr. 33, galanterie, impozite anuale lei 15.000. Veteran al etzboiului
1916-1918. Devastat Si jefuit magazinul, pagube . . .
35. FEIGHELES ISRAEL, Cal. Dudesti Nr. 34, maf

92

IP

gazin de incgItaminte, impozite anuale


vastat Si jefuit magazinul, pagube

Lei

20.000

Lei

20.000

Lei

350.000

Lei

600.000

Lei

32.300

Lei

35.000

Lei

100.000

Lei

520.000

Lei

290.000

Lei

198.000

Lei

630.000

Lei

458.000

Lei

256.000

Lei

200.000

Lei

450.000

lei 17.700. De-

36. CAROLINA SCHAPIRA, Cal. Dudesti Nr. 34, galanterie, impozite anuale lei 23.000. Devastat Si jefuit:

magazinul pagube

Lei

25'.000

5.000
locuinta
37. BELA BERCOVICI, Calea Dudesti Nr. 34, mezeluri, impozite anuale lei. 16.600. Devastat Si jefuit
magazinul, pagube

38. IOSIF MENDEL, Cal. Dudesti Nr. 34, ceasornicar, impozite anuale lei 16.000. Devastat Si jefuit:
Lei 3c0.000
magazinul pagube
60.000
numerar
91

*249
www.dacoromanica.ro

39. MOISE BLUMENFELD, Cal. Dude$ti Nr. 35, ma-

gazin de coloniale, impozite anuale lei 12.450. Devastat


$i jefuit:
81.000
magazinul pagube
Lei
42.000
locuinta
If
40. SOLOMON SPRINTZ, Cal. Dude$ti Nr. 36, pa1Arier, impozite anuale lei 6.800. Devastat $i jefuit magazinul,
pagube

41. RUHLA BLUMENFELD, Cal. Dude$ti Nr. 37,


ceainarie, impozite anuale lei 21.000. Vaduv5, de veteran.
Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 150.000
150.000
locuinta
,
42. LUCIA GRUNBERG, Cal. Dude$ti Nr. 38, fieritrie, impozite anuale lei 48.300. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 1.200.000
locuinta
360.000
43. MORITZ STEINFELD, Cal. Dude$ti Nr. 40, cofetar, impozite anuale lei 12.000. Veteran al campaniilor
1913 $i 1916-1918. Devastat $i jefuit magazinul, pagube .
44. AVRAM PERL, Cal. Dude$ti Nr. 42, parfumerie,
impozite anuale lei 9.700. Devastat $i jefuit magazinul,

Lei

123.000

Lei

120.000

300.000

91

Lei

21

)2

Lei 1.560.000

pagube

45. BERNARD MEIEROVICI, Cal. Dude$ti Nr. 44,


mezeluri, impozite anuale lei 16.500. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
46. SOLOMON SEGAL, Cal. Dude$ti Nr. 45, industria$. Devastat imobilul, pagube
47. ELIAS MEIER LEVY, Cal. Dude$ti Nr. 46, cofetar, impozite anuale lei 17.200. Decorat din r5,zboiu.
Devastat $i jefuit magazinul, pagube
48. NATAN WEINTRAUB, Cal. Dude$ti Nr. 48, mezeluri, impozite anuale lei 21.000. Devastat $ii. jefuit magazinul, pagube
49. MORITZ HARTMAN, Cal. Dude$ti Nr. 49, macelar. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
50. ZIGU WEISSMAN, Cal. Dude$ti Nr. 50, functionar, veteran al campaniei 1916-18. Devastat pi jefuit
locuinta, pagube
51. SIMON GRXINBERG, Cal. Dude$ti Nr. 50, chelner. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
52. ANA COHN, Cal. Dude$ti Nr. 50. Devastat $i
jefuit locuinta, pagube

Lei

35.000

Lei

75.000

Lei

40.000

Lei

30.000

Lei

60.000

Lei

100.000

Lei

18.000

Lei

30.000

Lei

11.000

Lei

7.000

Lei

24.000

53. SIMON FEIGA MARCOVICI, Cal. Dude$ti Nr. 53,

croitoreasa. Devastat $i jefuit locuinta, pagube:

250
www.dacoromanica.ro

54. HERMAN P. IACOBSOHN, Cal. Dudesti Nr. 53,


galanterie, impozite anuale lei 31.500. Veteran al campaniei 1910-1918, decorat. Devastat Si jefuit magazinul,
pagube
55. MORITZ MARGULIUS, Cal. Dudesti Nr. 55, ga-

lanterie, impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit:


magazinul pagube
Lei 400.000
locuinta
45.000
56. SIMON NEUMAN, Cal. Dudesti Nr. 55, pielarie,
impozite anuale lei 44.000. Veteran al campaniilor 1913
Si 1916-1918, rrinit la Turtucaia. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
57. KATZ IOSCA, Cal. Dudesti Nr. 56, ceasornicar,
impozite anuale lei 24.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 630.000
locuinta
200.000
42.000
numerar
58. BENO CATZ, Cal. Dudesti Nr. 56, trtmplar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
59. ISAC ROSSMAN, Cal. Dudesti Nr. 59, furnituri
de croitorie, impozite anuale lei. 21.000. Devastat $i jefuit:
Lei 500.000
magazinul pagube
31

11

locuin4a

53.000

)7

Lei

240.000

Lei

445.000

Lei

200.000

Lei

872.000

Lei

40.000

Lei

553.000

Lei

105.000

Lei

500.000

60. BELLINA Cpt. Dr. WOLFSHAUT, Cal. Dudesti

Nr; 59, vacluvit de razboiu. Devastat si jefuit locuinta,


pagube
61. LEON GOLDENBERG, Cal. Dudesti Nr. 60, pie-

inapozite anuale lei 54.000. Veteran al campaniilor


1913 si 1916-18. Devastat si jefuit mgazinul, pagube . .
62. SOFIA CHEFNER, Cal. Dudesti Nr. 60, frizerie,
impozite anuale lei 12.500. Devastat si jefuit magazinul,

'Axle,

pagube

Lei

40.000

Lei

42.000

Lei

70.000

63. NATAN BLUM, Cal. Dudesti Nr. 61, palgrier.


Veteran

al

campaniei

1916-18.

Devastat

$i

jefuit

magazinul, pagube
64. IOSIF HELLMAN, Cal. Dudesti Nr. 63, electrician,

impozite anuale lei 9.400. Devastat si jefuit magazinul,


pagube
65. ISAC LEIBOVICI, Cal. Dudesti Nr. 63, vopsela-

rie, impozite anuale lei 17.375. Devastat si jefuit:


Lei 300.000
magazinul pagube
175.000
locuinta
66. TONI LANGHAUS, Cal. Dudesti Nr. 64, galanterie, impozite anuale lei 15.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
67. TONY IANCOVICI, Cal. Dudesti Nr. 65. Devastat
71

yi

71

jefuit locuinta pagube

Lei

475.000

Lei

250.000

Lei

10.000

251
www.dacoromanica.ro

68. BERNARD SCHWARTZ, Cal. Dude$ti 68, maga-

zin de coloniale, impozite anuale lei 36.000. Devastat $i


jefuit magazinul, pagube

Lei

65.000

Lei

700.000

Lei

86.000

Lei

450.000

Lei

74.500

Lei

118.500

Lei

10.000

Lei

500.000

Lei

28.000

Lei

24.000

Lei

214.000

Lei

28.000

Lei

365.000

Lei

250.000

69. SOLOMON B. LUPU, Cal. Dude$ti 70, galanterie,

impozite anuale lei 17.500. Devastat $i jefuit magazinul,


pagube
70. SANVIL HERSCU, Cal. Dude$ti Nr. 73, cismar,
I

impozite anuale lei 9.000. Devastat $i jefuit:


Lei
atelierul pagube

56.000

30.000
locuinta
71. NICU SMILOVICI, C al. Dude$ti Nr. 73, ceasornicar, impozite anuale lei 14.8 00. Ranit din rilzboiu. De11

12

vastat $i jefuit:
magazinul pagube

Lei

340.000

110.000
locuinta
If
72. HAIM I. DAVID, Cal Dude$ti Nr. 73, functionar.
jefuit locuinta, pagube
73. OZIAS ROSEN, Cal. Dude$ti Nr. 73, $epcar, vete11

ran al campaniilor 1913 $i 1916-18. Jefuit:


locuinta pagube
numerar
1

Lei
11

100.000
18.500

74. SILVIO ISMAILINEANU, Cal. Dude$ti Nr. 75, ar

tist. Devastat $i jefuit locuinta, pagube


75. IANCU WEINFELD Cal. Dude$ti Nr. 75, magazin de galanterie, impozite anuale lei 14.6Q0. Jefuit $i
incendiat magazinul pagube
76. HAIM MARCOVICI, Cal. Dude$ti Nr. 75, tinichigiu, impozite anuale lei 22.600. Veteran al campaniei
1916-18. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
77. ANA ABRAMOVICI, Cal. Dude$ti Nr. 75, devastat $i jefuit locuinta, pagube
78. MARCU AVRAM, Cal. Dude$ti Nr. 75, sticl.rie,
impozite anuale lei 11.800. Devastat $i jefuit magazinul,
pagube

79. SOLOMON MANDLER, Cal. Dude$ti Nr. 76, func-

tionar, devastat $i jefuit:


locuinta pagube
Lei
20.000
numerar
8.000
80. MARCEL GRUNBERG, Cal. Dude$ti Nr. 78, fie91

11

rgrie, impozite anuale lei

60.000.

Veteran din ilzboiul

1916-18, decorat. Devastat $i jefuit:


magazinul pagube
Lei 185.000
locuinta
. . .
. . . . .
180.000
81. VAISLER MAIER, Cal. Dude$ti Nr. 78, Mamie,
impozite anuale lei 20.000. Devastat $i jefuit magazinul,
f)

pagube

252
www.dacoromanica.ro

82. ILIE. DAVID ILIE, Cal. Dude*ti Nr. 78, magazin


de coloniale, impozite anuale lei 26.000. Veteran al campaniei 1916-18, decorat. Devastat Si jefuit magazinul,
pagube
83. VAIgLERt HERSCU, Cal. Dude*ti 78, functionar.
Devastat i jefuit:

locuinta pagube
Lei
66.000
numerar
36.000
84. AVRAM VEINFELD, Cal. Dude*ti Nr. 79, galanterie, impozite anuale lei 20.700. Devastat Ii jefuit:
magazinul pagube
Lei 1 000.000
37

locuinta
480.000
numerar
100.000
85. GROSS HAIM, Cal. DudWi Nr. 80, cismar, veteran al campaniei 1916-18, ars:
pagube
8.000
Lei
rufiiria
20.000
,
86. FANY SCHONES, Cal. DudWi Nr. 80, arsa
gospodrtria, pagube
87. HAIMOVICI IOSIF MOISE, Cal. DudWi Nr. 80,
fotograf, veteran al campaniei 1916-18. Devastat Si jefuit
magazinul, pagube
88. DAVID REINSTEIN, Cal. Dudeti Nr. 80, librar,
impozite anuale lei 29.800. Incendiat Si jefuit magazinul,

Lei

100.000

Lei

102.000

Lei 1.580.000

scule,

pagube

Lei

28.000

Lei

20.000

Lei

40.000

Lei 1.500.000

89. HERMAN PEEL, Cal. Dudqti Nr. 82, mezeluri,


impozite anuale lei 21.000. Devastat Si jefuit magazinul,
pagube
90. HERO HERMAN, Cal. Dude5ti Nr. 82, galanterie,

impozite anuale lei 16.975. Veteran din campaniile 19161918, decorat cu Avantul Tarii". Devastat Si jefuit:
magazinul pagube
Lei 150.000
locuinta
500.000
3/
91. SIMON WEINFELD, Cal. Dude*ti Nr. 83, maga11

Lei

100.000

Lei

650.000

Lei

275.000

Lei

300.000

Lei

23.000

Lei

15.000

Lei

60.000

zin de galanterie, impozite anuale lei 9.600. Devastat si


jefuit:

magazinul pagube

Lei

236.000

39.000
locuinta
92. IACOB MOISE WEISBUCH, Cal. Dudeti Nr. 83,
ceasornicar, impozite anuale lei 13.000. Devastat Si jefuit
magazinul, pagube

93. SIMELIA SEGAL, Cal. Dude*ti Nr.


.
reas5,. Devastat Si jefuit locuinta, pagube
94. SABINA BERCOVICI, Cal. Dude%i Nr. 89; lingereasa. Devastat Si jefuit locuinta, pagube
95. DAVID COJOCARU, Cal. DudeVi Nr. 92, galanterie, impozite anuale lei 8.400. Devastat Si jefuit
magazinul, pagube

croito-

..... .
83,

253
www.dacoromanica.ro

96. JEANNA ZISSU, Cal. Dude*ti Nr. 102, profesoara.

Devastat *i jefuit locuinta, pagube


97. FILIP MARCOVICI, Cal. Dude*ti Nr. 103, ambulant. Jefuit, pagube:
3.800
Lei
marfa
800
numerar
98. CLARA SEGALL, Cal. Dude*ti Nr. 103, ambu-

Lei

178.400

Lei

4.600

lant,. Jefuit marfa de

Lei

6.000

Lei

25.000

Lei

40.000

Lei

220.000

Lei

130.000

Lei

100.000

Lei

450.000

Lei

900.000

Lei

10.000

Lei

260.000

Lei

15.000

Lei

65.000

Lei

150.000

99. SAMUEL WECHSLER, Cal. Dude*ti Nr. 105, galanterie *i corsete, impozite anuale lei 12.200. Veteran din

campania 1916-18. Devastat *i jefuit magazinul, pagube


100. AVRAM GRECU, Cal. Dude*ti Nr. 105, boiangenie, impozite anuale lei 10.000. Veteran al ilzboiului
1916,-18. Jefuit magazinul pagube
101. AIZIC MARCUSOHN, Cal. Dude*ti Nr. 107, magazin de coloniale, impozite anuale lei 16.000. Devastat
*i jefuit:

magazinul pagube
Lei 120.000
100.000
locuinta
If
102. SOLOMON ABRAMOVICI, Cal. Dude*ti Nr. 107,
croitor, impozite anuale lei 6.000. Devastat *i jefuit:
Lei 100.000
magazinul pagube
30.000
locuinta
f)
103, BERCU GRUNBERG, Cal. Dude*ti Nr. 117, croitor, impozite anuale lei 10.000. Devastat *i jefuit atelierul,
pagube
104. PENCHAS IGNATZ, Cal. Dude*ti Nr. 117, florar,
impozite anuale lei 12.500. Devastat *i jefuit magazinul,
pagube
105. F. PASCAL, Cal. Dude*ti Nr. 117, lingerie, impozite anuale lei 16.500. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 800.000
100.000
locuinta
106. IULIUS BLUMENFELD, Cal. Dude*ti Nr. 119,
tinichigiu, impozite anuale lei 28.000. Veteran din campania 1916-1918. Devastat magazinul, pagube
11

107. PEISICH OISIE, Cal. Dude*ti Nr. 123, coloniale, impozite anuale lei 19.400. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 200.00)
60.000
locuinta
.
ff
108. HAIM CEAU$U, Cal. Dude*ti Nr. 123. Veteran al
campaniei 1916-1918. Jefuit locuinta, pagube
109. BLIMA BERCU, Cal. D'ude*ti Nr. 129, frizerie,
impozite anuale lei 7.500. Devastat *i jefuit:
frizeria pagube
35.000
Lei
locuinta
30.000
,
110. SOLOMON SPRINTZ, Cal. Dude*ti Nr. 129, bo-

iangerie, impozite anuale lei


magazinul, pagube

12.100.

Devastat *i jefuit

254
www.dacoromanica.ro

111. HAIM ISAC, Cal. Dude$ti Nr. 129, fotograf, impozite anuale lei 10.000. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
30.000
Lei
40.000
,
locuinta
112. MANOLE REICHNITZ, Cal. Dude$ti Nr. 131,
magazin de coloniale, impozite anuale lei 24.500. Devastat
$i jefuit magazinul, pagube:
113. MARCU LEHRER, Cal. Dude$ti Nr. 131, instalator, impozite anuale, lei 7.800. Veteran din ritzboiul
19161918, ranit. Devastat $i jefuit atelierul, pagube . .
114. AVRAM STENTZLER, Cal. Dude$ti Nr. 131,
ceasornicar, impozite anuale lei 6.600. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube

Lei

'70.000

Lei

350.000

Lei

40.000

Lei

20.000

Lei

15.000

115. SIMON REICHMAN, Cal. Dude$ti Nr. 131, frizer,

impozite anuale lei

9.000. .Tefuit $i devastat magazinul,


pagube
116. TOIL HIRSCH, Cal. Dude$ti Nr. 133, vopselil-

rie, impozite anuale lei 22.000. Devastat $i jefuit:


magazinul pagube
Lei

800.000

615.000
locuinta
117. MORITZ HERSCOVICI, Cal. Dude$ti Nr. 133,

functionar. Devastat $i jefuit locuinta, pagube

118. AIZIC GHEBTER, Cal. Dude$ti Nr. 133, librarie


$i manufacturg impozite anuale lei 8.000. Veteran al campaniei 1916-18. Devastat $i jefuit magazinul, pagube . .
119. MOISE PASCAL, Cal. Dude$ti Nr. 133, jefuit
locuinta, pagube
120. HERS ROSENBLUM, Cal. Dude$ti Nr. 133. Devastat $i jefuit:
locuinta pagube
Lei 130.000
20.000
numerar

Lei 1.215.000
Lei

183.000

Lei

70.000

Lei

170.000

Lei

150.000

Lei

9.000

Lei

15.000

Lei

100.000

121. SAMI ABRAMOVICI, Cal. Dude$ti Nr. 134, voia-

Oor, jefuit numerar


122. DAVID SCHAPIRA, Cal. Dude$ti Nr. 137, curelar, jefuit scule, pagube
123. IANCU GRASSIAN, Cal. Dude$ti Nr. 137, ceasornicar, impozite anuale lei 14.755. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
124. ARON VULIS, Cal. Dude$ti Nr. 142, ciocht, jefuit
10.000
Lei
ImbriicAminte pagube

numerar

it

1.800

125. SCHWARTZ TICA, Cal. Dude$ti Nr. 142, m5.celar, impozite anuale lei 23.000. Devastat si jefuit

magazinul, pagube
126. DAVID ABRAMOVICI, Gal. Dude$ti Nr. 1,43,
mezeluri, impozite anuale lei 36.000. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube

Lei

11.800

Lei

50.000

Lei

250.000

255
www.dacoromanica.ro

127. MATILDA KORNBLUM, Cal. Dudesti Nr.

144,

m'aruntisuri. Devastat $i jefuit magazinul, pagube . . .


128. IANCU BRAUNSTEIN, Cal. Dudesti Nr. 147,
restaurant, impozite anuale lei 22.800. Veteran al campaniei 1916-1918. Devastat $i jefuit restaurantul, pagube .

Lei

12.000

Lei

120.000

Lei

40.000

Lei

355.000

Lei

40.000

Lei

350.000

Lei

235.000

Lei

200.000

Lei

37.000

Lei

400.000

Lei

145.000

Lei

30.000

Lei

50.000

Lei

4.009

129. $APSA IOSUB, Cal. Dudesti Nr. 149, mezeluri,

impozite anuale lei 12.500. Devastat si jefuit magazinul,


pagube
130. TEODOD GRUNBAUM, Calea Dudesti Nr. 152,

someur, functionar izgonit din slujba. Devastat $i jefuit:


Lei 315.000
locuinta pagube
40.000
numerar
75

131. BERNARD SCHWARTZ, Cal. Dudesti Nr. 152,

functionar. Devastat Si jefuit locuinta, pagube


132. ISRAEL SCHWARTZ, Cal. Dudesti Nr. 152, magazin de galanterie, impozite anuale lei 13.500. Veteran

al campaniei 1916-18. Devastat Si jefuit:


magazinul pagube
numerar

Lei

300.000
50.000

133. SILVIA REICHMAN, Cal. Dudesti Nr. 154, ma-

gazin de galanterie, impozite anuale lei 13.500. Devastat


Si jefuit:

magazinul pagube

Lei

170.000

65.000
locuinta
7/
134. ENRIC BRANOVER, Cal. Dudesti Nr. 154, droguerie, impozite anuale lei 15.000. Devastat Si jefuit
13

magazinul, pagube

135. IOSEF SCHWARTZ, Cal. Dudesti Nr. 154,


cismar, impozite anuale lei 5.500. Devastat Si jefuit:
magazinul pagube
20.000
Lei
17.000
locuinta
/7
136. MI$U KRAFT, Cal. Dudestil Nr. 156, vopselArie.
Veteran al campaniei 1916-18. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
137. SANDU GROSS, Cal. Dudesti Nr. 156, fiu de
veteran, frizerie. Devastat Si jefuit:
magazinul pagube
50.000
Lei
locuinta
.
60.000
numerar
35.000
138. ANA IANCU, Cal. Dudesti Nr. 156. Devastat Si
11

..

17

jefuit locuinta, pagube

139. PAUL SCHONFELD, Cal. Dudesti Nr. 156, contabil. Devastat Si jefuit:

locuinta pagube
numerar

Lei

40.000
10.000

140. DEBORA BERCOVICI, Cal. Dudesti Nr. 156. De-

vastat Si jefuit locuinta, pagube

256
www.dacoromanica.ro

141. JOLLES WOLKENFELD, Cal. Dudesti Nr. 160.

rabin. Devastat si jefuit locuinta, pagube


142. RUDI KATZ, Cal. Dudesti Nr.
jefuit scule, pagube
143. BACHI;., Opinca de cauciuc",

160,

Lei

400.000

Lei

6.000

instalator,

Cal.

Dudesti

Nr. 167, fabrics de opinci. Devastat, jefuit si incendiat


intreaga fabrics, pagube
'

Lei 35.000.000

144. SABINA BERNSTEIN, Cal. Dudesti Nr. 168, gaJanterie, impozite anuale lei 8.700. Devastat si jefuit

magazinul, pagube
145. ITIC DAVIGNER, Cal. Dudesti Nr. 177, macelar. Veteran din razboaiele dela 1913, 1916-1918. Decorat
cu Avantul Tarii" si Crucea Comemorativa", impozite
anuale lei 24.000. Jefuit magazin, pagube

Lei

80.000

Lei

60.000

Lei

80.000

Lei

90.000

Lei

445.000

Lei

900.000

146. FROIM WEISSBACH, Cal. Dudesti Nr. 177, pieMale, impozite anuale lei 10.000: Devastat si jefuit maga-

zinul, pagube

147. HERMAN SEGAL, Cal. Dudesti Nr. 178, someur,


veteran al campaniilor 1913 si 1916. Devastat si jefuit:

locuinta pagube

Lei

60.000

numera
30.000
148. RUBIN PETREANU, Cal. Dudesti Nr. 178, so-

meur. Devastat si jefuit:


locuinta pagube
Lei 370.000
numerar
75.000
149. MORITZ RABINOVICI, Cal. Dudesti Nr. 178,
cojocar, Veteran al campaniilor 1913 si 1916, snit, decorat
cu Avantul Tarii". Devastat si jefuit:
Lei 450.000
magazinul pagube
300.000
locuinta
/)
150.000
numerar
150. ADOLF BARAT, Cal. Dudesti Nr. 178, magazin
de manufacture, impozite anuale lei 26.000. Veteran al
razboaielor 1913 si 1916-18. Devastat si incendiat:
Lei 1.500.000
magazinul pagube
800.000
locuinta
151. BERNARD SINGER, Cal. Dudesti Nr. 178, depozit de lemne, impozite anuale lei 33.500. Jefuit:
Lei 200.000
depozitul pagube
400.000
locuinta
3/
152. MAX MARGULIUS, Cal. Dudesti Nr. 178, galanterie, impozite anuale lei 154000. Veteran din razboiul
1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube
153. HEINRICH BARASCH, Cal. Dudesti Nr. 180,
magazin de biciclete, impozite anuale lei 10.001. Jefuit:
Lei
27.000
locuinta pagube
38.000
numerar
11

Lei 2.300.000

Lei

Lei

Lei

600.000

250.000

65.000

257

31446 -- 17

www.dacoromanica.ro

154. HERMAN MENDELOVICI, Cal. Dudesti Nr. 181,

frizer, impozite anuale lei 8.500. Devastat si jefuit frizeria,


pagube

Lei

60.000

Lei

470.000

Lei

90.000

Lei

1.180.000

130.000
120.000

Lei

250.000

159. AVRAM BRAUNSTEIN, Cal. Dudesti Nr. 223,


frizer, impozite anuale lei 8.500. Devastat sl jefuit:
28.000
frizeria pagube
Lei
4.000
numerar
,>

Lei

32.000

Lei

255.000

155. SAUL LEIBOVICI, Cal. Dudesti Nr. 213, curelar,

veteran al campaniilor din 1913 si 1916. Impozite anuale


lei 11.800. Devastat si jefuit:
Iei 400.000
magazinul pagube
locuinta
numerar

50.000
20.000

11

156. CAROL ISCOVESCU, Cal. Dudesti 215, someur,

veteran al campaniilor 1913 5i 1916. Devastat si jefuit:


60.000
l_pi
locuinta pagube
30.000
numerar
157. SIMON COHN, Cal. Dudesti Nr. 219, magazin

de manufacturg impozite anuale lei 29.000. Veteran al


campaniilor 1913 si 1916-1918, decorat cu Crucea Comemorativa" 4 barete. Devastat si jefuit:
magazinul pagube

Lei

locuinta
numerar

,,

158. MICHEL LEIBOVICI,

Cal.

Dudesti

functionar. Devastat si jefuit:


locuinta pagube
numerar

725.000
280.000
175.000

Nr.

Lei
ft

219,

160. MARIA HAIMOVICI, Cal. Dudesti Nr. 223, ma-

gazin de galanterie, impozite anuale lei 8.200. Devastat si


jefuit magazinul, pagube
161. HERSCU REBECA, Cal. Dudesti Nr, 228, galan
impozite anuale lei 6.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
terie,

Lei

20.000

162. BERNARD HER$COVICI, Cal. Dudesti Nr. 241,

cismar, impozite anuale lei 7.200. Jefuit scule si marfa,


pagube

Lei

30.000

Lei

140.000

163. IANCU BERCOVICI, Cal. Dudesti Nr. 245, vop-

selarie, impozite anuale lei 11.400. Veteran din campania


1916-1918. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
80.000
Lei
locuinta

,,

11

258

www.dacoromanica.ro

60.000

b) Iii" cartierul Dudeti


164. SCHEIVA TROBIS, Str. Col. Orero Nr. 4, Devastat qi jefuit locuinta, pagube
zer,

Lei

51.000

Lei

66.000

Lei

420.000

Lei

156.000

Lei

200.000

165. ISIDOR LOBELSOHN, Str. Col. Orero Nr. 6, friimpozite anuale lei 10.100. Devastat si jefuit

magazinul, pagube

166. DIANA WALDMAN, Str. Col. Orero Nr. 6. De-

vastat Si jefuit locuinta, pagube


167. MOISE CIUBOTARU, Str. Col. Orero Nr. 8 bis,
functionar. Devastatl si jefuit:

locuinta pagube
numerar

Lei
11

36.000
120.000

168. FANNY MOISE, Str. Col. Orero Nr. 11, coafez6,,


impozite anuale lei 17.700. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
169. MARCU KLAR, Str. Col. Orero Nr. 11, blAnar,

impozite anuale lei 46.000. Devastat si jefuit:


magazinul pagube
Lei 1.000.000
1.650.000
locuinta
1.000.000
numerar
170. MAYER FINKELSTEIN, Str. Col. Orero Nr. 11,
functionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
171. MICHEL SCHILLER, Str. Col. Orero Nr. 11,
'
someur, veteran, ,decorat din r5zboiul 1916-1918. pe-

Lei 3.650.000
Lei

330.000,

vastat si jefuit locuinta, pagube

Lei

145.000

172. MOISE HRAMOI, Str. Col. Orero Nr. 11, agenturti si comision. Devastat si jefuit:
Lei 390.000
locuinta pagube
160.000
numerar

Lei

550.000

Lei

111.000

173. SAMY NADLER, Str. Col. Orero Nr. 13 A, lin


genie, impozite anuale lei 6.824. Devastat si jefuit:
62.000
magazinul pagube
Lei
locuinta

If

57

49.000

174. IOSIF KATZ, Str. Col. Orero Nr. 12, someur,


veteran si decorat din rilzboiul 1916-1918. Devastat gi
ijefuit locuinta, pagube

Lei

21.000

175. S. DEUTSCH, Str. Col. Orero Nr. 15, rabin. De-

vastat $i jefuit:
locuinta pagube
numerar

Lei

59.500
92.500

Lei

152.000

176. ROSA FINKELSTEIN, Str. Col. Orero Nr. 16.


Devastat si jefuit locuinta, pagube
177. PH. POSMANTIRER, Str. Col. Orero Nr. 18,

Lei

117.800

proprietar. Devastat $i jefuit locuinta, pagube

Lei

730.000

72

259
www.dacoromanica.ro

178. MOISE MORITZ, Str. Col. Orero Nr. 8 bis, magazin de coloniale, impozite anuale lei 32.000. Veteran $i
decorat din razboaiele 1913 $i 1916-18. Devastat si jefuit:
Lei 2.060.000
magazinul pagube
160.000
locuinta
II
II
1.000.000
numerar
If
179. KRAMMER RASCHELLA, Str. Col. Orero Nr.
14. Devastat si jefuit:
locuinta pagube
40.000
Lei
10.000
numerar
II
180. HERMAN SCHWARTZ, Str. Col. Orero Nr. 4,
comerciant, veteran din razboiul 1916-1918. Devastat si

Lei 3.220.000

Lei

50.000

Lei

255.000

Lei

100.000

Lei

15.500

Lei

1.800

Lei

50.000

Lei

250.000

Lei

125.000

Lei

5.000

Lei

4.000

Lei

12.900

Lei

432.000

Lei

60.000

Lei

148.000

jefuit:

locuinta pagube
numerar

Lei
,,

250.000
5.000

181. LUPU GIWNBERG, Str. Col. Oren) Nr. 11, ta-

piter, impozite anuale lei 11.500. Devastat $i jefuit magazinul, pagube


182. MORITZ GRUN, Str. Col. Orero Ni. 11, someur.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube
183. OSIAS MELICK, Str. Col. Orero Nr. 19. Devastat locuinta, pagube
184. ZALMAN LAZAROVICI, Str. Col. Orero Nr. 4,
someur, jefuit locuinta, pagube
185. RASCHELLA LANG, Str. Col. Orero Nr. 24.
Devastat si jefuit:
Lei 150.000
locuinta pagube
100.000
numerar
,,
186. Dr. IOSIF ROSSMAN, Str. Col. Orero Nr. 28.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
187. IANCU KLEIN, Str. Col. Orero Nr. 1, ziarist,
cercetas, voluntar de rAzboiu. Maltratat la sinagoga cismarilor, jefuit de
188. IANCU SEGALL, Str. Col. Orero Nr. 11, cismar,
veteran din campaniile 1913 $i 1916-1918. Devastat si
,jefuit locuinta, pagube
189. IOSIF SCHWARTZ, Str. Col. Orero Nr. 12, ambulant, jefuit:
mArfuri

pagube

numerar

Lei
If

8.600
4.300

190. RACHELLA BLUMENFELD, Str. Col. Orero Nr.

24. Devastat si jefuit locuinta, pagube


191. MARCU SIN FROIM, Str. Col. Orero Nr. 4,
croitor, impozite anuale lei 9.100. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
192. HERSCOVICI FRIEDRICH, Str. Col. Orero Nr.
3, croitor, impozite anuale lei 10.300. Devastat $i jefuit:
atelierul
locuinta

pagube
,,

Lei
,,

260

www.dacoromanica.ro

50.000
98.000

193. OTILIA HER$COVICI, Str. Col. Orero Nr. 20,


dentista. Devastat si jefuit locuinta, pagube
194. EMIL MARCULESCU, Str. Col. Orero Nr. 28,
fost comerciant. Devastat gt jefuit:
locuinta pagube
81.000
Lei
numerar
48.000
/I
195. MOISE GHESRER, Str. Raion Nr. 31, functionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
196. DAVID STURMER, Str. Raion Nr. 28, zugrav,
veteran din rilzboaiele 1913 $i 1916-18. Devastat $i jefuit,
locuinta, pagube
197. FAIBI$ GOTTESFELD, Str. Raion Nr. 31, testitor, impozite anuale lei 15.500. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
198. IUDITA MARCULESCU, Str. Raion Nr. 43. Devastat gi jefuit:
locuinta pagube
Lei 30.500
4.000
numerar
/I
199. SANDU LEIBOVICI, Str. Raion Nr. 34, mIcelar.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
200. FI$EL BUTNARU, Str. Raion Nr. 43, lucrgtor.
Devastat Si jefuit locuinta, pagube
201. AVRAM KANNER, Str. Raion Nr. 53, ambulant. Devastat $i jefuit:
milrfuri
pagube
Lei 20 000
22.000
locuinta
202. LEON CROITORU, Str. Raion Nr. 53, croitor.
Devastat si jefuit magazinul, pagube
203. MARCU WEISSLER, Str. Raion Nr. 59, magazin de coloniale, impozite anuale lei 13.700. Cercetas de
razboiu. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 150.000
240.000
locuinta
204. SURICA AL$EK, Str. Raion Nr. 19, croitoreasrt,
jefuit:
>1

)1

)1

71

marina de cusut

locuinta
205. SEGALL MARCU, Str. Raion Nr.

Lei

12 000
12.000

19,

croitor,

Lei

50.000

Lei

129.000

Lei

200.000

Lei

5.000

Lei

200.000

Lei

34.500

Lei

56.000

Lei

51.000

Lei

42.000

Lei

30.000

Lei

390.000

Lei

24.000

Lei

19.500

impozite anuale lei 11.500, veteran al campaniilor 19131916. Devastat si jefuit:


5.500
Lei
atelierul pagube
14.000
locuinta
206. IULIAN BENIAMIN, Str. Raion Nr. 64, coloniale, impozite anuale lei 32.000. Jefuit $i incendiat maga-

zinul, pagube
207. BERTHA EININGER, Str. Raion Nr. 53, maga
zin de galanterie, impozite anuale lei 14.600. Devastat si
jefuit locuinta, pagube

Lei 1.000.000

Lei

155.000

261
www.dacoromanica.ro

208. IRA KANNER, Str. Raion Nr. 53, fost zugray.


Devastat $i jefuit locuinta, pagube
209. NATHAN WASSERBLATT, Str. Raion Nr. 64,
fost comerciant, 'quit in luptele dela MAra$e$ti. Devastat
$i jefuit locuinta, pagube
210. MORITZ MOSCOVICI, Str. Raion Nr. 101, ma-

Lei

10.000

Lei

120.000

Lei

156.000

Lei

12.000

Lei

115.000

Lei

42.500

214. FROIM WECHSLER, Str. Raion Nr. 116, magazin de galanterie, impozite anuale lei 8.600, veteran al
razboiului 1916-18. Devastat yf jefuit magazinul, pagube

Lei

100.000

215. BENI GLASSMAN, Str. Raion Nr. 172, articole


de voiaj, impozite anuale lei 12.090. Devastat $i jefuit:
Lei 320.000
magazinul pagube
locuinta
200.000
,

Lei

520.000

216. E. SCHWARTZ, Str. Raion Nr. 172, magazin


de vopsele, impozite anuale lei 12.400. Devastat magazinul, pagube

Lei

80.000

Lei

200.000

Lei

250.000

Lei

21.000

Lei

80.000

Lei

75.000

gazin de coloniale, impozite anuale lei 10.900. Devastat


qi

jefuit:

magazinul pagube
locuinta

Lei

90.000
66.000

211. HER$ TIPLITZIG, Str. Raion Nr. 20, servitor.


Devastat $i jefuit locuinta, pagube
212. MARCUS MAIER, Str. Raion Nr. 43, ambulant,
jefuit:

marfuri pagube
Lei 100.000
15.000
locuinta
213. SIGMUND COHN, Str. Raion Nr. 107, tinichigiu,
impozite anuale lei 2.400. Veteran al campaniilor 1916-18.
Jefuit:
12 000
scule
pagube
Lei
30.500
locuinta
11

217. OZIAS HABER, Str. Raion Nr. 172, functionar.


Devastat $i jefuit locuinta, pagube
218. CHARLOTTE SOLOMONOVICI, Str. Raion Nr.

magazin de galanterie, impozite anuale lei 9.500.


Devastat $i jefuit magazinul, pagube
217. JENY SOLOMON, Fund. Raion Nr. 6, ambulanta., jefuit marfuri, pagube
176,

218. TIMBALARU FISCHER, Str. Vitan Nr. 23, frizer, impozite anuale lei 10.200. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
219. ARON DAVID, Cal. Vitan Nr. 69, $omeur, veteran, decorat $i ranit din razboaiele din 1913 $i 1916-1918.
Devastat yi jefuit locuinta, pagube

262
www.dacoromanica.ro

meur. Devastat ai jefuit:


locuinta pagube
numerar

Lei

240.000
30.000

Lei

270.000

Lei

678.000

Lei

90.000

Lei

620.000

Lei

690.000

Lei

10.000

Lei

10.000

Lei

7.000

Lei

15.700

pagube
230. MENDEL SCHACHTER, Cal. Vitan Nr. 48, croi-

Lei

46.200

tor. Devastat i jefuit locuinta, pagube


'231. IOIL EREMIA, Cal. Vitan Nr. 48, functionar.
Devastat ai jefuit locuinta, pagube
232. IANCU STERMAN, Cal. Vitan Nr. 77, aomeur.
Devastat i jefuit locuinta, pagube
233. LEIBU STERMAN, Cal. Vitan Nr. 77, frizer.
Devastat ai jefuit:
Lei 120.000
locuinta pagube
10.000
numerar
234. IOSEF COHN, Cal. Vitan Nr. 48, aomeur, veteran al campaniilor 1913 ai 1916-1918. Devastat ai jefuit
locuinta, pagube
. .

Lei

39.000

Lei

90.000

Lei

170.000

Lei

130.000

Lei

92.000

221. SAMUEL SMILOVICI, Cal. Vitae Nr.

77,

ao-

meur. Devastat af jefuit:


locuinta pagube
Lei 650.000
numerar
28.000
222. MISULAM EPSTEIN, Cal. Vitan Nr. 77, Mattua-mecanic. Devastat i jefuit locuinta, pagube . . . .
223. LUPU SPIEGLER, Cal. Vitan Nr. 77, functionar; veteran, decorat din rilzboiul 1916-1918. Devastat i
jefuit locuinta, pagube
224. STRUL *MIL, Cal. \Titan Nr. 77, magazin de
coloniale, veteran ai decorat din r5.zboaiele 1913 ai 19161918, impozite anuale lei 18.000. Devastat

magazinul pagube
locuinta
7)
numerar

jefuit:
Lei
15

.,

300.000
310.000
80.000

225. ADOLF HERSCOVICI, Cal. Vitan Nr. 17, frizer,


impozite anuale lei 17.100. Devastat ai jefuit frizeria,
pagube
226.' LEON IANCOVICI, Cal. Vitan Nr. 17, frizer, je-

fuit Imbracilminte, pagube


227. ANA KRUG, Cal. Vitan Nr. 81, lucatoare. Devastat locuinta, pagube
228. NEUMAN BERNARD, Cal. Vitan Nr. 81, croitor,
veteran din campaniile 1913 ai 1916. Devastat Si jefuit:
10.000
atelierul pagube
Lei
5.700
locuinta
229. SLOIM ESANU, Cal. Vitan Nr. 5. lingerie, vete)1

ran al campaniilor 1913 ai 1916, decorat cu Cruces Comemorativa' 3 barete. Devastat ai jefuit magazinul,

11

263
www.dacoromanica.ro

235. MAIER ROSENSTEIN, Cal. Vitan Nr. 34 b, vete-

ran al campaniilor 1913 $i 1910-18. Sticlarie. Devastat


$i jefuit:
50.000
Lei
magazinul pagube
350 000
locuinta
40.000
numerar
236. MARCUS DAVID, Cal. Vitan Nr. 61, ambulant.
1

Lei

440.000

Lei

4.000

Lei

25.000

Lei

10.000

Lei

20.000

Lei

5.000

Lei

330.000

Jefuit de marfa, pagube

Lei

5.000

243. CLARISSE RAHMILOVICI, Cal. Vitan Nr. 10,


ambulantg. Jefuit marfuri, pagube
244. MAX SCHAPIRA, Cal. Vitan Nr. 77, ambulant.

Lei

10.000

Devastat $i jefuit locuinta, pagube

Lei

50.000

245. CAROL ROSNER, Str. Vulturi Nr. 73, magazin


de coloniale, impozite anuale lei 16.200. Devastat $i jefuit:
Lei 120.000
magazinul pagube
150.000
locuinta

Lei

270.000

246. IOSIF ILIESCU, Str. Vulturi Nr 125, someur.


Devastat $i jefuit locuinta, pagube

Lei

5.000

Lei

6.000

Lei

140.000

Lei

174.000

Lei

40.000

Lei

215.0 0

77

Jefuit de marfa, pagube


237. OLGA LEWY, Cal. Vitan Nr. 77, servitoare, je-

fuit locuinta, pagube


238. SILBERMAN HASCAL, Cal. Vitan Nr. 201, am

bulant, jefuit:
marfA
pagube
Lei
5.000
5 000
locuinta
239. CHARL MOISE, Cal. Vitan Nr. 20, chingi. De-

vastat $i jefuit atelierul, pagube


240. OISIE BINDER, Cal. Vitan Nr. 24, tamplar.
Jefuit de scule, pagube
241. STRUL AVRAM, Cal. Vitan Nr. 60, tamplar,
impozite anuale lei 16.000. Devastat $i jefuit:
Lei 100.000
atelierul pagube
230.000
locuinta
242. BURAH VICTOR, Cal. Vitan Nr. 81, ambulant.
11

97

71

9)

247. MARCU SILBERMAN, Str. Vulturi Nr. 125, am-

bulant. Devastat $i jefuit locuinta, pagube


248: STEINBERG GHERS, Str. Vulturi Nr. 137, mgcelar. Veteran al campaniilor 1913 *IL 1916-18. Decorat.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube
249. SULIM ITICOVICI, Str. Vulturi Nr. 137, colector (lozuri), veteran din razboiul 1916-18. Devastat $i jefuit
locuinta pagube
Lei 150.000
24.000
numerar
250. WILLY SIMON, Str. Vulturi Nr. 70, droguist.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube

251. ENRIC SCHEIN, Str. Vulturi Nr. 48, someur.


Devastat locuinta, pagube

264
www.dacoromanica.ro

252. JACK WOLFF, Str. Vulturi Nr. 99, magazin de


coloniale, impozite anuale lei 7.400. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube
253. GHIZEA GOLDSTEIN, Str. Vulturi Nr. 50, magazin de coloniale, impozite anuale lei 9.000. Devastat *i
jefuit magazinul, pagube
234. IANCU HAIMOVICI, Str. Vulturi Nr. 123, croitor. I s'a luat ma*ina de cusut, pagube
255. IACOB HAHN, Str. Vulturi Nr. 125, ambulant
Devastat locuinta, pagube
256. IOSIF NADLER, Str, Vulturi Nr. 130, ambulant.

I s'a luat un co* cu marg. de

257. HERSCU RABINOVICI, Str. Vulturi Nr.

Lei

240.000

Lei

6.000

Lei

10.000

Lei

5.000

Lei

2.000

Lei

4.000

Lei

3 000

Lei

5.000

Lei

10.000

Lei

30.000

Lei

16.000

Lei

40.060

Lei

22.500

Lei

20.000

Lei

60.000

Lei

85.000

Lei

20.000

125,

ambulant. Jefuit locuinta, pagube


258. HERSCOVICI JEAN, Str. Vulturi Nr. 123, croitor. Jefuit locuinta, pagube
259. GOLDA ZEIDNER, Str. Vulturi Nr. 173. Jefuit
locuinta, pagube
260. KAMELINSKY DAVID, Str. Vulturi Nr. 71, am-

bulant. Jefuit marat de


261. HERMAN LANZET, Str. Vulturi Nr. 94, lemnar.
Devastat *i jefuit:
10.000
Lei
locuinta pagube
20.000
numerar
tt
262. IANCU FISCHEL, Str. Vulturi Nr. 145, frizer,
impozite anuale lei 6.800. Jefuit *i devastat:
6.000
Lei
pagube
10.000
locuinta
263. HAIM IACOB, Str. Vulturi Nr. 125, ambulant.

scule,

1,

Pt

Jefuit marfa, pagube


264. MICHEL SCHWARTZ, Str. Vulturi Nr. 78, lucrator tipograf, jefuit in stradil
2.500
Lei
diferite obiecte
20.000
numerar
265. M. COHN, Str. Vulturi Nr. 76, ambulant. Jefuit
marfuri, pagube
266. ISIDOR FLITTMAN, Str. Vulturi Nr. 130, ma.

celar, jefuit marfuri, pagube

267. ITIC STRULOVICI, Str. Vulturi Nr. 103, maga-

zin de coloniale, impozite anuale lei 14.800. Veteran *i


decorat din campania 1916-1918. Devastat *i jefuit:
70.000
Lei
magazinul pagube
15.000
locuinta
It
t1

268. Dr. LUPU AVRAM, Str. Olteni Nr. 8, medic cer-

ceta* de ilzboiu. Devastat *i jefuit:


locuinta pagube
numerar

Lei

15.500
4.500

265
www.dacoromanica.ro

269. ROSENZWEIG SOFIA, Str. Olteni Nr. 60, croitorie, impozite anuale lei 9.000. Devastat locuinta, pagube
270. MOISE GRUN, Str. Olteni 68, someur. Devastat
ei jefuit locuinta, pagube
271. HERMAN LOBELSOHN, Str. Olteni Nr. 65. De-

Lei

35.000

Lei

20.000

Lei

30.000

Lei

120.000

Lei

27.000

Lei

228.000

Lei

30.000

Lei

20.000

Lei

26.000

Lei

20.000

functionar. Devastat *i jefuit locuinta, pagube

Lei

6.000

280. RASCHELLE PERLMUTTER, Str. Traian Nr. 4,


bacAnie, impozite anuale lei 11.300. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
65.000
Lei
locuinta
,
20.000

Lei

85.000

Lei

140.000

Lei

103.000

Lei

650.000

vastat ei jefuit locuinta, pagube


272. ZALMAN IUSTER, Str. Olteni Nr. 14 bis, sobe.
19.150. Veteran, decorat al campaniilor 1913. Devastat ei jefuit magazinul, pagube . . . .
273. MARIA GOLDSTEIN, Str. Olteni Nr. 16, ceasorniarie, impozite anuale lei 28.000. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube
274. ANA ROSEN, Str. Olteni Nr. 65, magazin de
manufacture, impozite anuale lei 10.000. Devastat si
jefuit:
Lei 100.000
magazinul pagube
128.000
,
locuinta
275. AVNER SCHWARTZ, Str. Olteni Nr. 65, eo-

impozite anuale lei

meur. Devastat ei jefuit locuinta, pagube


276. MARCU GOLDENBERG, Str. Olteni Nr. 52, *omeur. Devastat si jefuit:
17.000
locuinta pagube
Lei
3.000
numerar
277. MENDEL ROSENBERGER, Str. Olteni Nr. 68
haham, devastat ei jefuit:
8.000
locuinta pagube
Lei
18.000
numerar
278. MORITZ LITTMAN, Str. Olteni Nr. 65, eomeur.
Devastat ei jefuit:
15.000
locuinta pagube
Lei
5.000
numerar
ft

279. ALEXANDRU BERCOVICI, Str. Olteni Nr. 68,

281. PINCU SAIA, Str. Traian Nr. 19, Meanie, impozite anuale lei 21.100. Veteran din ilizboiul 1916-1918.
Devastat ei jefuit magazinul, pagube
282. ESTERA BRENN, Str. Traian Nr 39, bacanie,
impozite anuale lei 16.000. Devastat ei jefuit:
magazinul pagube
58.000
Lei
locuinta
45.000
/)
283. HANA BITTMAN, Str. Traian Nr. 75, farmacistg, impozite anuale lei 93.000. Devastat ei jefuit maga)9

zinul, pagube

266
www.dacoromanica.ro

284. SOLOMON SEGALL, Str. Traian Nr. 106, maga-

zin de vopsele, impozite anuale

lei 17.375

Devastat si

jefuit:

magazinul pagube
locuinta

Lei

200.000
148.000

Lei

348.000

Lei

3.000

Lei

166.000

Lei

5.000

Lei

12.500

Lei

15.000

Lei

6 000

Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei
25.000
1.800
numerar
282. RASCHELLA RO$CU, Str. Traian Nr. 36. De-

Lei

26.800

vastat .i jefuit locuinta, pagube

Lei

6 000

283. HER$COVICI S. HERVIAN, Str. Traian Nr. 45,


gazetar. Devastat si jefuit locuinta, pagube

Lei

56.000

rarie. Jefuit atelierul, pagube

Lei

40.000

285. CAROL LEIBOVICI, Str. Traian Nr. 6, ambulant. Jefuit mgrfuri, pagube

Lei

3.000

Lei

500.000

Lei

120.000

Lei

20.000

Lei

25.000

285. MOISE S. MARCUS, Str. Traian Nr. 15, simigiu,

impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit magazinul,


pagube

286. ISAC PELTZ, Str. Traian Nr. 21, scriitor. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
287. M. MENDELOVICI, Str. Traian Nr. 26, frizer.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube
288. BLUM LIPOT, Str. Traian Nr. 27, boiangiu.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
289. MARCU KATZ, Str. Traian Nr. 18, ambulant.

Jefuit marfa de

290. TOKAY SAMUEL, Str. Traian Nr. 16, ambulant.

Jefuit numerar
291. SCHWARTZ LAZAR, Str. Traian Nr. 27, paznic.

284. HERSCU MOSCOVICI, Str. Traian Nr. 112, fie-

286. LUPU HOROWITZ, Str. Nerva Traian Nr. 102,

magazin de galanterie, impozite anuale lei 16.500. Veteran din razboaiele 1913 $i 1916-1918. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
287. HEINRICH COJOCARU, Str. Nerva Traian Nr.
104, croitor, impozite anuale lei 5.000. Veteran si decorat
din razboiul 1916-18. Devastat si jefuit magazinul, pagube
288. HELINKAN WECHSLER, Str. Nerva Traian
Nr. 59, frizer, impozite anuale lei 3.000. Voluntar al campaniei 1916-18, decorat. Devastat $i jefuit magazinul
pagube
289. AVRAM MOSCOVICI, Str. Nerva Traian Nr. 34.

magazin de coloniale, impozite anuale lei 21.800. Veteran


al razboiului 191161-1918, decorat cu Barbatie si Credinta". Devastat si jefuit magazinul, pagube

267
www.dacoromanica.ro

290. MOISE BEINICH, Str. Nerva Traian Nr. 98,


farmacie, impozite anuale lei 70.000. Veteran al campaniilor 1913 si 1916-18, ranit. Devastat si jefuit:
Lei 120.000
farmacia pagube
200.000
locuinta
ff
291. FERNSTEIN DAVID, Str. Nerva Traian Nr. 93,

Lei

320.000

zugray. Jefuit locuinta, pagube


292. FILIP WEISSMAN, Str. Nerva Traian Nr. 62,
frizer. Jefuit scule de
293. LEON MOSCOVICI, Str. Nerva Traian Nr. 72,
galanterie, impozite anuale lei 19.600. Devastat si jefuit:
Lei 300.000
magazinul pagube
38.000
locuinta
40.000
numerar
294. CAROL HERSCOVICI, Str. Nerva Traian Nr. 86,
croitor. Devastat si jefuit:
30.000
atelierul pagube
Lei

Lei

25.000

Lei

1.000

Lei

378.000

13.000
locuinta
295. MISU SEGALL, Str. Nerva Traian Nr. 87, zu
gray. Jefuit:
scule
pagube
Lei 10.000
16.000
locuinta
296. WOLF STEINBERG, Str. Nerva Traain Nr. 93,
croitor. Devastat si jefuit locuinta, pagube
297. LUPU BURAH, Str. Nerva Traian Nr. 180. De-

vastat si jefuit locuinta, pagube

17

11

31

11

Lei

43.000

17

31

Lei

26.000

Lei

30.000

Lei

30.000

Lei

20.000

Lei

10 000

Lei

291.000

Lei

50.000

Lei

150.000

Lei

412.000

.....

298. SEGAL HERTZ, Str. Nerva Traian Nr. 66, scrii-

tor. Devastat si jefuit locuinta, pagube

299. FRIEDMANN MOISE, Str. Nerva Traian Nr. 66.

ambulant. Jefuit locuinta, pagube


300. ILINKA SOLOMON, Str. Cantemir Nr. 5, maga

zin de coloniale, impozite anuale lei 20.200. Devastat si

jefuit:

magazinul pagube
Lei 140.000
locuinta
151.000
,,
301. MINA BERMAN, Str. Cantemir Nr. 80. Devastat
si jefuit:

locuinta pagube
Lei
20.000
numerar
30.000
302. RAFAEL NEUMAN, Str. Cantemir Nr. 90, pielarie, impozite anuale lei '24.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
303. MICHEL GOLDENBERG, Str. Cantemir Nr. 2,
boiangerie, impozite anuale lei 29.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 350.000
71

locuinta

11

11

268
www.dacoromanica.ro

.,

62.000

304. SAMI COHN, Str. Cantemir Nr. 18, depozit de


lemne, impozite anuale lei 17.700. Devastat .i jefuit:
20.000
depozitul pagube
Lei
41.000
locuinta
2)
28.000
numerar
305. MARCU ROTTMAN, Str. Cantemir Nr. 48, am-

bulant. Jefuit un cos cu mail& de


306. ARON GRUPMAN, Str. Cantemir Nr. 79, ambulant. Jefuit un cos cu marf5. de

Lei

89.008

Lei

800

Lei

2.000

307. VALERIU HERSCOVICI, Str. Cantemir Nr. 86.


Devastat *i jefuit locuinta, pagube
308. MIS-1J MARCUS, Str. Cantemir Nr. 73, electri-

Lei

1.300

cian.

Lei

4.500

I s'au furat scule de

309. ANTON CRUPPMAN, Str. Cantemir Nr. 79, am-

bulant. Jefuit marfa. de


310. MARCU MANOLOVICI, Str. Cantemir Nr. 80,
ambulant. Jefuit mail& de
311. STRUL MORITZ, Str. Cantemir Nr. 80, tamplan veteran din campania 191.6-18. I s'au furat scule de
312. HERMAN MIHALEC, Str. Cantemir Nr. 80,

Lei
Lei

2.000
7.000

Lei

10.000

curelar. Jefuit scule de

Lei

22.000

313. DORA FELDMAN, Str. Cantemir Nr. 1, lingereasa... Jefuit atelierul, pagube
314. SURA MOISE EISENBERG, Str. Cantemir

Lei

70.000

Lei

15.000

Lei

10.000

Lei

18.000

Lei

3.700

Lei

23.000

Lei

5.000

Lei

13.000

Lei

14.000

Nr. 4. Devastat *i jefuit locuinta, pagube


315. DAVID SABETAY, Str. Cantemir Nr.
vastat *i jefuit locuinta, pagube

De-

5.

316. DAVID IASLOVITZER, Str. Cantemir Nr. 12,


cismar, impozite anuale lei 6.500. Devastat si jefuit atelierul, pagube
317. DAVID MARCUS, Str. Cantemir Nr. 73, ambulant, veteran al campaniilor 1916-18. Jefuit marfa,' de . .
318. SEGALL IANCU, Str. Cantemir Nr. 80, ambulant. Jefuit:
marfa
pagube
7.000
Lei
numerar
16.000
319. HALUBARIN ISAC, Str. Cantemir Nr. 84, functionar. Jefuit de numerar
320. BENI MANEVICI, Str. Cantemir Nr. 1, ambulant. Jefuit:
97

marfa,
pagube
locuinta
321. CAROL SCHONFELD,

chelner. Devastat *i jefuit:


locuinta pagube
numerar

Lei

5.000
8.000

Str. Cantemir Nr.


Lei

4,

10.000
4.000

269
www.dacoromanica.ro

322. LAZAR MERCADO, Str. Labirint Nr. 20, librar,


impozite anuale lei 18.000. Devastat $i jefuit:
11.000
Lei
magazinul pagube
35.000
locuinta
323. BRAUNSTEIN FIFI, Str. Labirint Nr. 34. De99

vastat $i jefuit locuinta, pagube


324. HERSCOVICI ISAC, Str. Labirint Nr.

Lei

46.000

Lei

150.000

Lei

70.500

Lei

200.000

Lei

48.000

Lei

293.000

Lei

10.000

Lei.

320.000

Lei

19.500

Lei

6.000

Lei

22.000

Lei

40.000

Lei

50.000

Lei

445.000

41, in-

ciustria$. Devastat $i jefuit:


8.)00
Lei
locuinta pagube
62.500
numerar
325. ZISSU SCHWARTZ, Str. Labirint 112, functionar.
Veteran $i decorat din razboaiele 1913 $i 1916-18. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
326, ISAC HELEAWSKY, Str. Labirint Nr. 112, functionar. Veteran din r5.zboiul 1916-1918. Jefuit de numerar

Str. Labirint Nr. 114, fierArie, impozite anuale lei 30.000. Veteran $i decorat din
327. G. WEINTRAUB,

rdzboaiele 1913 $i 1916-18. Devastat $i jefuit:


Lei 120.000
magazinul pagube
43.000
locuinta
,
130.000
numerar
328. MAIER $i IANCU ANETER, Str Labirint Nr. 10
ambulanti. Devastati ei jefuiti, pagube
392. WEISS LUPU, Str. Labirint Nr. 34, voiajor, ye11

99

99

teran al campaniei 1916-18, decorat cu Crucea Comemorativ5." 3 barete. Jefuit:


locuinta pagube
Lei
50.000
270.000
numerar
.
9,
330. SOLOMONESCU ARMAND, Str. Labirint Nr.
114, functionar. Devastat $i jefuit:
locuinta pagube
Lei
16.000
numerar
3.500
9,
99

331. DAVID LEIZER, Str. Labirint Nr. 33, ambulant (fost director de $coa16). Jefuit de un co* cu marf5. de
332. SOLOMON ROSENTHAL, Str. Labirint Nr. 33,
ambulant. Jefuit:
marfri

pagube

Lei

20.000

numerar
2.000
333. IOSEF SCHWARTZ, Str. Al. Moruzi Nr. 41, o
m e u r. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
334. FANNY KEI5, Str. Al. Moruzi Nr. 43. Devastat
$i jefuit locuinta, pagube
335. ISAC SCHLESINGER, Str. Al. Moruzi Nr. 43,
magazin de coloniale, impozite anuale lei 16.400. Veteran
11

din r5zboiul 1916-1918, decorat cu Crucea Comemorativ5," 2 barete. Devastat $i jefuit:


magazinul pagube
locuinta
numerar

Lei

99

1/

270
www.dacoromanica.ro

9/

335.000
98.000
12.000

336. HERMAN PREIS, Str. Al. Moruzi Nr. 59, magazin de coloniale, impozite anuale lei 20.000. Devastat magazinul, pagube
337. ARON PENCHAS, Str. Al. Moruzi Nr. 9, librar,
impozite anuale lei 18.200. Veteran din rgzboaiele 1913 *i
1916. Devastat $i jefuit:
25 000
magazinul pagube
Lei
570 000
locuinta
338. BERCU MENDEL, Str. Al. Moruzi Nr. 43, someur. Veteran al rgzboiului 1916-18. Devastat Si jefuit
locuinta, pagube
339. H. OBERLANDER, Str. Al. Moruzi Nr. 43, someur. Devastat si jefuit locuinta, pagube
340. IONAS CIUBOTARU, Str. Al. Moruzi Nr. 43,
.someur. Devastat si jefuit:
44.000
locuinta pagube
Lei
numerar
,.
,.
1.000

Lei

40.000

Lei

595.000

Lei

15.000

Lei

73.000

Lei

45.000

Lei

109.000

Lei

1.000

Lei

56.000

Lei

10.000

Lei

25.000

locuinta
75.500
317. IOSUB COHN, Str. Anton Pan Nr. 13, magazin
de coloniale, impozite anuale lei 8.200. Devastat si

Lei

165.500

jefuit magazinul, pagube

Lei

26.000

Lei

75.000

Lei

890.000

341. AVRAM GRUNBERG, Str. Al. Moruzi Nr. 45,

sifoane, impozite anuale lei 21.700. Devastat $i jefuit:


30.000
magazinul pagube
Lei
71.000
locuinta
8.000
numerar
342. BERCU ROSENFELD, Str. Al. Moruzi Nr. 41,
77

71

ambulant. Jefuit marfg de


343. FEIG AVRAM, Str. Al. Moruzi Nr. 18, siniigiu,
impozite anuale lei 13.900. Devastat si jefuit:
20.000
magazinul pagube
Lei
locuinta
34.000
2.000
numerar
344. ISIDOR ISRAEL, Str. Agatha Barse,cu Nr. 32.
17

7/

Devastat si jefuit locuinta, pagube


345. AVRAM HELLER, Str. Agatha Barsescu Nr.
23, someur. Veteran al campaniei 1916-18. Devastat si
jefuit locuinta, pagube
346. ESTERA GRUNBERG, Str. Aurora Nr. 23, bgcanie, impozite anuale lei 10.800. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
90.000
Lei
71

348. FORSCHMIDT AVRAM, Str. Anton Pan Nr. 20,

someur. Devastat $i jefuit locuinta, pagube


349. IANCU LAUFER, Str. Anton Pan Nr. 39 bis,
magazin de coloniale, impozite anuale lei 32.600. Devastat
Si

jefuit:

magazinul pagube
locuinta

Lei

500.000
390.000

271
www.dacoromanica.ro

350. WILHELM SCHACHTER, Str. Anton Pan Nr.


20, ambulant, jefuit:
5.000
Lei
pagube
marfa,
15.000
numerar
,,
351. RUBIN FEUERSTEIN, Str. Anton Pan Nr. 7.
Jefuit, pagube:
60.000
Lei
locuinta pagube
10.000
numerar
/2
352. JEAN SOLOMON, Str. Anastase Panu Nr. 36,
functionar. Devastat si jefuit:
Lei 155.000
locuinta pagube
10.000
numerar
,,
353. DAVID MARCOVICI, Str. Anastase Panu Nr.
36, someur. Veteran al campaniilor 1913 si 1916, decorat.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
354. SOLOMON HERMAN, Str. Dr. Burghelea Nr. 3,
57

inginer, veteran al campaniilor 1913


vastat si jefuit locuinta, pagube

Lei

20.000

Lei

70.000

Lei

165.000

Lei

120.000

si 1916' -1919. De-

Lei

1.560.000

Lei

5.500

Lei

900.000

Lei

375.000

Lei

145.000

Lei

164.000

Lei

10.000

Lei

700.000

Lei

4.000

Lei

10.000

355. H. SOLOMON, Str. Dr. Burghelea Nr. 3, func-

tionar, jefuit de numerar


356. ARNOLD SCHWEFELBERG, Str. Dr. Burghelea Nr. 9, avocat. Veteran din razboiul 1916-18. Devastat
si jefuit locuinta, pagube
357. Dr. ALEXANDRU SAFRAN, Str. Dr. Burghelea
Nr. 3, .Sefrabin al Cultului Mozaic din Romania. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
358. IANCU AVRAM, Str. Brandusi Nr. 1, someur.
Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei 115.000
numerar
30.000
,
359. ROTSTEIN HERMAN, Str. Brandusi Nr. 18,

magazin de colonials, impozite anuale lei


vastat si jefuit:

20.000. De-

magazinul pagube
Lei 154.000
locuinta
. . .
10.000
,,
,,
360. NUHAM LEIBOVICI, Str. Brandusi Nr. 18, ambulant. Jefuit marfuri, pagube
361. MOISE CIUBOTARU, Str. Bradului Nr. 13, M.

amie. Veteran al razboiului 1916-18. Impozite anuale

lei 21.600. Devastat si jefuit:


magazinul pagube
locuinta
,,
numerar
GIIERSIN

Lei
,,

,,

300.000
100.000
300.000

Bradului
Nr. 12, croitor, impozite anuale lei 11.000. Jefuit magazi362.

CERNAUTEANU,

Str.

nul, pagube
363. LEIBU SEGALL, Str. Bradului Nr. 9, someur.
Devastat si jefuit locuinta, pagube

272

www.dacoromanica.ro

364. RA$ELA RUBIN$TEIN, Str. Bradului Nr. 44.

Devastat $i jefuit locuinta, pagube


366. LUPU MOHNBLATT, Str. Ciocanul Nr

ceaprazar, impozite anuale lei 40.000. Veteran al campaniilor 1913 ei 1910-18. Devastat 5i jefuit:
magazinul pagube
Lei 225.000
locuinta
180.000
366. DAVID GOLDENBERG, Str. Ciocanul Nr. 3,
9)

Lei

10.000

Lei

405.000

Lei

6.000

Lei

11.000

Lei

25.000

Lei

20.000

Lei

288.000

Lei

10.000

22,

91

ambulant, jefuit de marfa de

367. STRUL MOISE IOINA, Str. Ciocanul Nr. 27,


cismar. Jefuit:
atelierul pagube
5.000
Lei
locuinta
6.000
367. IOSEF ALPERN, Str. Ciocanul Nr. 26, eofeur,
veteran din campania 1916-18. Distrus auto-taxi, pagube
368. IANCU BALIMBERG, Str. Ciocan Nr. 1, ambuff

lant. Devastat ei jefuit locuinta, pagube


369. BERCU S. MOISE, Str. Al. Ciurcu Nr. 5, frizer,
impozite anuale lei 11.500. Devastat ei jefuit:
Lei 176.000
magazinul pagube
72.000
locuinta
40.000
numerar
)5
370. KRUG JACK, Str. Al. Ciurcu Nr. 19, tapiter.
f

Jefuit unelte ei imbr6thminte de


371. IONEL ONOFREI, Str. Al. Ciurcu Nr. 19, croi-

tor. Veteran din campania 1916-18, decorat cu Crucea


cu barete. Devastat ei jefuit locuinta,
pagube
372. ALEXANDRU STANISLAV, Str. Al. Ciurcu Nr.
19, zugray. Jefuit:
32.000
Lei
pagube
unelte
17.500
locuinta
Comemorativ5,"

31

373. ARON GRUNBERG, Str. AL Ciurcu Nr. 22,


fierar. Veteran din campaniile 1913 ei 1910-1918. Jefuit
unelte de
374. MARCU BEINGLASS, Str. Al. Ciurcu Nr. 5,
croitor, impozite anuale lei 11.400. Devastat ei jefuit magazinul, pagube
375. SIMON SILBERMAN, Str. Al. Ciurcu Nr. 19,
ambulant. Jefuit marfuri, pagube
376. STRUL ILIE, Str. Al. Ciurcu Nr. 26, croitor.
Devastat ei jefuit:
10.800
Lei
locuinta pagube
1.200
numerar
377. HERMAN LIEBERMAN, Str. Corbescu Nr. 16,

croitor. Devastat ei jefuit locuinta, pagube

Lei

16.000

Lei

49.500

Lei

7.800

Lei

14.500

Lei

4.000

Lei

12.000

Lei

65.000

273

31446 - 18

www.dacoromanica.ro

378. MORITZ SCHLESINGER, Str. Corbescu Nr. 27,


someur. Devastat $i jefuit:
locuinta pagube
Lei
20.000
16.000
numerar
379. WOLF DRUCKMAN, Str. Corbescu Nr. 31, ingi11

ner. Devastat $i jefuit locuinta, pagube


380. HERMAN ROSENTHAL, Str. Corbescu Nr. 31,
voiajor. Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei 400.000
numerar
600.000
381. ZEILIG IOSUBACU, Str. Corbescu Nr. 31, func-

tionar. Veteran si decorat din rdzboiul 1916-1918. Devastat si jefuit locuinta, pagube

Lei

36.000

Lei

10.000

Lei 1.000.000

Lei

280.000

Lei

85.000

Lei

39.000

55.000
locuinta
9/
t/
385. THEODOR GRUNBAUM, Str. Corbescu Nr. 49,

Lei

155.000

functional.. Devastat $i jefuit locuinta, pagube


386. IOSEF SCHWARTZ, Str. Corbescu Nr. 56, cismar. Devastat si jefuit:

Lei

245.000

Lei

83.000

Lei

40.000

Lei

75.000

Lei

5.000

Lei

5.000

Lei

1.500

Lei

5.000

Lei

22.000

382. WOLF ISRAILOVICI, Str. Corbescu Nr. 43, fost

avocat. Devastat si jefuit locuinta, pagube


383. TOBIAS MA'RCOVICI, Str. Corbescu Nr.
scriitor. Devastat si jefuit:

66,

locuinta pagube
Lei
29.000
10.000
numerar
384. DEUTSCH ABRAHAM MAIER, Str. Corbescu
Nr. 43, magazin de coloniale, impozite anuale lei 9.000.
Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 100 000

20.000
Lei
atelierul pagube
63.000
locuinta
/I
387. SOLOMON IOSEF, Str. Corbescu Nr. 76, coloniale, impozite anuale lei 7.500. Devastat 5t jefuit magazinul, pagube
388. ADELA GRtNBERG, Str. Cornul Caprei Nr. 12.

Devastat $i jefuit locuinta, pagube


389. LEON SEGALL, Str. Cornul Caprei Nr. 33, ambulant. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
390. COHN DAVID MAIER, Str. Cornul Caprei Nr.
33, ambulant. Devastat si jefuit locuinta, pagube . . . .
391. CILLY HALSTEIN, Str. Cornul Caprei Nr. 4.

Devastat si jefuit locuinta, pagube


392. BENIAMIN COHN, Str. Cornul Caprei Nr. 43,

ambulant. Veteran al rdzboiului 191618. I s'a luat un


cos cu marfd de
393. MOISE $AIE, Str. Cultul Patriei Nr. 11, frizer.
Veteran al rdzboiului 1916-1918. Devastat si jefuit:
2.000
magazinul pagube
Lei
locuinta

19

274
www.dacoromanica.ro

9/

20.000

394. MOISE SIN SLOIM, Str. Cultul Patriei Nr. 11


bis, frizer, impozite anuale lei 3.800. Jefuit:
magazinul pagube
30.000
Lei
locuinta
100.000
395. ARON RIVEN STRUL, Str. Cezar Boliac Nr. 47.
croitor, impozite anuale lei 6.500. Veteran al campaniei
1916-1918. Devastat $i jefuit atelierul, pagube
396. WIESENTHAL SAVILL, Str. Calugareni Nr. 24,
publicist. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
397. MUNI$ ABRAMOVICI, Str. Cire$oaia Nr. 10,
ambulant. Jefuit marfuri, pagube
389. HAIM MINTZER, Str. Crucea de Piatra Nr. 10,
legator de carti. Devastat $i jefuit locuinta, pagube . . .
399. LEON MUNCIK, Str. Crucea de Piatra Nr. 4,
ambulant, veteran din ra'zboiul 1916-1918. Jefuit marl/ de
400. MENDEL SCRIITORU, Str. Campoduci Nr. 41,
muncitor. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
401. ROSEN DAVID, Str. Campoduci Nr. 46, ambulant. Veteran 1916-1918. Jefuit:
marfa
pagube
10.000
Lei
locuinta
7.000
402. ISIDOR FREIBERG, Str. Campoduci Nr. 41,
functionar. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
403. HER$CU SULIM, Str. Campoduci Nr. 46, ambulant. Jefuit:
marfa
pagube
25.000
Lei
20.000
locuinta

Lei

130.000

Lei

12.000

Lei

15.000

Lei

20.000

Lei

5.000

Lei

5G0

Lei

5.000

Lei

17.000

Lei

25.000

Lei

45.000

Lei

2.000

Lei

6.000

Lei

515.000

Lei

150.000

408. MARCU A. RIGLER, Cal. Calara$i Nr. 187, vopselarie, impozite anuale lei 68.000. Devastat $i jefuit maga
zinul, pagube
409. SOLOMON CIFFER, Cal. Calar*i Nr. 187, ma-

Lei

115.000

gazin de galanterie, impozite anuale' lei 11.400. Devastat


ei jefuit magazinul, pagube

Lei

120.000

77

P)

404. IOIL IDEL IIAIMOVICI, Sir. Campoduci Nr. 52,

ambulant. Jefuit marfuri, pagube


405. RUBIN GOLD$TEIN, Str. Campoduci Nr. 49,
ambulant. Veteran $i decorat al campaniei 1916-18. Jefuit marfuri, pagube
406. IONEL

IOSEF

GALANTER MARCULESCU,

Cal. Calara$i Nr. 53, inginer. Devastat $i jefuit:


Lei 250.000
locuinta pagube
265.000
numerar
407. HAIM COHN, Cal. Calitra$i Nr 28, magazin
de coloniale, impozite anuale lei 36.000. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
77

275
www.dacoromanica.ro

410. MIRON BLUMENFELD, Cal. Cglarasi Nr. 220,

magazin de galanterie, impozite anuale lei 18.060. De


vastat si jefuit:
magazinul pagube
locuinta

Lei

464.000
58.000

Lei

522.000'

Lei

100.000

Lei

263.00

Lei

28.30

411. TONI I. MORITZ, Cal. alarasi Nr. 288, frizer.


Impozite anuale lei 22.000. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
412. PINCU PASCANU, Cal. CaTarasi Nr. 232, ma-

gazin de franghii. Devastat si jefuit:


locuinta pagube
numerar

Lei
,

210.000
53.000

413. SOLOMON BERCOVICI, Cal. 0116-rasi Nr. 28,


frizer, impozite anuale lei 12.300. Devastat si jefuit magazinul, pagube
. . . .,..... .
. . . . . . . . . . . .
414. ROZA BRAUN, Cal. Calarasi Nr. 3, corsete, impozite anuale lei 24.000. Devastat qi jefuit magazinul,
pagube
415. LEIB HERS SEGALL, Cal. Calgrasi Nr. 3, magazin de mAruntisuri, impozite anuale lei 29.500. Devastat
si jefuit magazinul, pagube

410. GRUNBERG AVRAM, Cal. Calarasi Nr. 28, galanterie, impozite anuale lei 15.400. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
417. MARTIN GOLDENBERG, Cal. Citlarasi Nr. 34,
cismar, impozite anuale lei 22.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube '
Lei 230.000
locuinta
,
25.000
If
10.000
numerar
/3
418. LEON BERCOVICI, Cal. CalArasi Nr. 178, croitor, impozite anuale lei 9.000. Veteran al campaniilor 1913

si 1916-18, decorat. Devastat si jefuit atelierul, pagube


419. BRAUNSTEIN IANCU, Str. G. Dem. Teodorescu Nr. 20, croitor, impozite anuale lei 9.800. Devastat
jefuit magazinul, pagube
420. JEAN WOLFTHAL, Str. Dristorului Nr. 47, voiajor. Jefuit:
marfa
38.000
pagube
Lei

locuinta

5)

1,

25.000

421. MARCEL IOSIF, Str. Florilor Nr. 20, magazin


de coloniale, impozite anuale lei 21.500. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
l_ei
250.000
163.000
locuinta
/7
32.000
numerar
422. SOLOMON FRIEDMAN, Str. Fleva Nr. 8, am-

Lei

500.000

Lei

200.000

Lei

150.000

Lei

265.000'

Lei

80.000

Lei

100.000

Lei

63.000.

Lei

445.000

73

bulant. Jefuit marfuri de


423. SEGAL GHERMAN,

Lei

Str.

16.000

Foisoreanu Nr. 7.

Devastat si jefuit locuinta, pagube

276
www.dacoromanica.ro

Lei

30.000'

424. SAMI POLINGHER, Str. Filibiliu Nr. 1, maga-

zin de coloniale, impozite anuale lei 17.000. Devastat *i


jefuit magazinul, pagube

Lei

410.000

Lei

50.000

Lei

107.000

Lei

76.000

Lei

336.500

11

Lei

390.000

Pf

Lei

310.000

Lei

180.000

Lei

23.000

Lei

10.000

Lei

40.000

Lei

4.000

Lei

10.000

Lei

10.000

Lei

60.000

425. IULIA GOLDSTEIN, Str. Filibiliu Nr. Devastat


locuinta, pagube
426. ARON GOLDSTEIN, Str. Foi*or Nr. 26, mezeluri, impozite anuale lei 13.600. Devastat yi jefuit magazinul, pagube
427. COPEL COPEL, Str. Foi*or Nr. 26, functionar.

Devastat *i jefuit locuinta, pagube


428. AVRAM HANTMAN, Str. Foi*or Nr. 26, decorat

cu Coroana Romania' in gradul de ofiter. Devastat *i


jefuit locuinta, pagube

429. ISAC SOLOMON, Str. Foi*or Nr. 69 bis, frizer,


impozite anuale lei 13.000. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
L'i 150.000
locuinta
240.000
430. ERNESTINA FINKELSTEIN, Str. Foi*or Nr. 69
bis, vopselArie, impozite anuale lei 12.400 Devastat *i
jefuit:
magazinul pagube
80.000
Lei
locuinta
230.000
431. MARIA APTER, Str. Foi*or Nr. 73, magazin
de galanterie, impozite anuale lei 13.000. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 150.000
30.000
locuinta
9,
432. CALMAN GRISARU, Str. Foi*or Nr. 108, croitor. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
433. PRIEFFER ISAC, Str. Foi*or Nr. 13, muzicant.
I s'a furat acordeonul de
434. HERSCOVICI AVRAM, Str. Foi*or Nr. 2, croitor,
impozite anuale lei 15.000. Veteran al campaniei 1916-1918.
Devastat *i jefuit:
30.000
Lei
atelierul pagube
10.000
locuinta
9)
435. SOLOMON CROITORU, Str. Foi*or Nr. 4, croi-

tor. Veteran al campaniilor 1913 *i 1916-18. defuit atelierul, pagube


436. HERMAN SCIIXCHTER, Str. Foi*or Nr. 29,

fotograf, impozite anuale lei, p.m. Devastat *i jefuit


atelierul, pagube
437. TONI TEITELBAUM, Str. Foi*or Nr. 39 bis,
,croitoreasii. Devastat *i jefuit locuinta, pagube
chier,

438. ROSENBERG IOSIF, Str. Foi*or Nr. 4, cauciuimpozite anuale lei 15.000. Devastat *i jefuit

atelierul, pagube

277
www.dacoromanica.ro

439. ILIE SCHWARTZ, Str. Foisor Nr. 13, chelner.

Veteran din campania 1919. I s'au furat hainele si pal-

tonul, pagube
440. FANY SCHNECK, Str. Foisor Nr. 24, croitoreasa. Jefuit locuinta, pagube
441. DAVID HERS OBERLANDER, Fund. Faurar
Nr. 15. Devastat si jefuit locuinta, pagube
442. SANDU ELIAS, Fund. Faurari Nr. 18, zugray.
jefuit locuinta, pagube
4.43. SAMUEL BABAS, Fund. Faurar Nr. 29, ambu-

Lei

5.000

Lei

15.000

Lei

182.000

Lei

2.500

Lei

500

Lei

9.000

Lei

70.000

Lei

100.000

Lei

1.000

Lei

5.700

Lei

15.000

Lei

28.000

Lei

245.000

1.700
,
t,
numerar
453. MATILDA WEISS, Str. Lupitei Nr. 36. Devastat
si jefuit locuinta
454. IANCU WOLFF, Str. Lupitei Nr. 9, caruta.
Jefuit cal si caruta, pagube
,
455. SAUL WEINTRAUB, Str. Lupitei Nr, 20, am-

Lei

2.200

Lei

5.000

Lei

5.000

bulant. Jefuit marfuri, pagube

Lei

6.000

456. IZU ALTER, Str. Laborator Nr. 39, ambulant.


Devastat si jefuit locuinta, pagube

Lei

15.000

lant, veteran al campaniei 1916-18. Jefuit de main, de


444. AVRAM HERSCOVICI, Fund. Faurar Nr. 23.
haine vechi. Jefuit:
pagube
palton
3.000
Lei
6.000
numerar
445. MAIER SOLOMON, Fund. Faurar Nr. 21, palarier. Veteran al razboaielor 1913 si 1916-18. Decorat.
IP

Jefuit:
scule
locuinta

pagube

Lei
If

25.000
45.000

446. M. H. HER$COVICI CORNEN, Fund. Faurar


Nr. 23, ziarist. Veteran al campaniei 1918. Devastat si
jefuit locuinta, pagube
447. GHERSON SCHWARTZ, Fund. Faurar Nr. 18,

zugray. Jefuit scule, pagube


448. IANCU MIHSIL, Fund. Faurar Nr. 25, anticar.
Jefuit marfuri, pagube
449. MOTTEL DAVIDOVICI, Fund. Faurar Nr. 25,
ambulant. Devastat si jefuit locuinta, pagube
450. MICA MOSCOVICI, Str. Emil Garleanu Nr. 14,
ambulant. Jefuit locuinta, pagube
451. Dr. SOLOMON GHERTENSTEIN, Str. Fr. Hi llel

Nr. 10, medic. Devastat, si jefuit locuinta


452. SOLOMN SCHOR, Str. Lupitei Nr. 24, someur.
Veteran al campaniilor 1913 si 1916-18. Jefuit In strada

un teas

pagube

Lei

278

www.dacoromanica.ro

500

457. AL. ROTHSTEIN, Str. Laborator Nr. 95, maga-

zin de coloniale, impozite anuale lei 14.500. Devastat si


jefuit:

magazinul pagube
Lei 120 000
locuinta
60.000
458. BERCU MOISE, Str. Laborator Nr. 97, zugrav,
impozite anuale lei 10.000. Devastat qi jefuit:

Lei

180.000

Lei

110.000

Lei

4.800

Lei

7.000

130.000
locuinta
,
462. FRIDA SEGALL, Str. Log. Udriste Nr. 3, mo
distil. Devastat atelierul, pagube
463. SAMUEL HONIGSBERG, Str. Log. Taut Nr. 41,
ambulant. Veteran al campaniilor 1913 $i 1916-18. Je-

Lei

230.000

Lei

5.000

fuit marfa de

Lei

8.000

Lei

4.000

Lei

10.000

99

locuinta pagube
90.000
Lei
numerar
. . .
20.000
459. HEINRICH ROSE, Str. Laborator Nr. 14, sepcar. Jefuit marfuri, pagube
460. IOSIF BRANISTE, Str. Laborator Nr. 22, voiajor. Devastat si jefuit locuinta, pagube
461. A. NURNBERG, Str. Lazar Nr. 5, magazin do
haine gata. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 100.000
71

464. MORITZ STURM, Str. Logofatul Taut Nr. 1,


zugray. Desbracat si jefuit in strada de acte si haine,
pagube

465. MALI SOLOMON, Str. Logofatul Taut Nr,


Devastat $i jefuit locuinta, pagube

1.

466. FUHRIVIAN ELY, Str. Logofatul Taut Nr. 7, am-

bulant. Jefuit de marfa de


467. ABA GRISARU, Str. Logofatul Taut Nr. 29,
ambulant. Jefuit marfa, pagube

Lei

4.500

Lei

5.000

Lei

10.000

Lei

41.000

Lei

10.000

Lei

5.000

Lei

4.000

Lei

6.500

468. WOLF LANDESMAN, Str. Logofatul Taut Nr.

29, ambulant. Jefuit marfa, pagube


469. SALLAY GUGER, Str. Log. Taut Nr. 61, ambulant. Jefuit marfuri, pagube
470. ADLER MOISE, Str. Laptelui Nr. 25, ambulant.

Jefuit marfa, pagube


471. DAVID LEIBU, Str. Laptelui Nr. 32, ambulant.
Veteran din campaniile .1913 si 1916-18, invalid. Jefuit:
2.000
Lei
pagube
marfa
3.000
locuinta
Jefuit
472. LECI ITIC, Cal. Laptelui Nr. 4, ambulant.
locuinta, pagube
473. WIZA BEHAR, Cal. Laptelui Nr. 11; lingereasa.
Devastat $i jefuit:
4.500
Lei
locuinta pagube
2.000
1/
numerar
99

279

www.dacoromanica.ro

474. USER SOLOMON, Cal. Laptelui Nr. 12, am-

bulant. Jefuit mail& de

Lei

11.000

Lei

2.000

Lei

3.000

Lei

3.000

Lei

4.000

Lei

3.000

Lei

8.000

Lei

2.000

Lei

6.500

Lei

2.500

Lei

2.000

Lei

10.000

Lei

4.000

Lei

5.000

Lei

14.000

6.000
locuinta
490. SANDU LAZAROVICI, Str. Morilor Nr. 52, parfumerie, impozite anuale lei 9.700. Devastat si jefuit

Lei

28.000

magazinul, pagube
491. BEER STRUL, Str. Morilor Nr. 53, frizer, impozite anuale lei 7.000. Devastat magazinul, pagube . . .
492.. GOLDSTEIN SANDU, Str. Micsunele Nr. 22,

Lei

120.000

Lei

20.000

ambulant. Jefuit mad& de

Lei

500

Lei

6.000

475. PAUL HORNSTEIN, Cal. Laptelui Nr. 3, am-

bulant. Jefuit de marfuri de


476. ADELA WEISS,

Cal. Laptelui Nr. 7.

Jefuit

locuinta, pagube
477. RASELLA LEWY, Cal. Laptelui Nr. 7. Jefuit
locuinta, pagube
478. BETTY WEINSTEIN, Cal. Laptelui Nr. 3, lingereask Jefuit locuinta, pagube
479. ADELA si MATILDA IANCU,
Nr.

7.

Laptelui

Cal.

Jefuit locuinta, pagube

480. DAVID LEIBOVICI, Cal. Laptelui Nr. 3, ambu-

lant. Devastat si jefuit locuinta, pagube


481. IOSEF PICU, Cal. T.,aptelui Nr.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube

ambulant.

5,

482. HEINRICH KATZ, Cal. Laptelui Nr. 16, ambulant. Devastat si jefuit locuinta, pagube
483. HAIM HERSCOVICI, Cal. Laptelui Nr. 42, ambulant. Devastat si jefuit locuinta, pagube
484. CIUBOTARU MEER, Cal. Laptelui Nr. 45, am

bulant. Devastat $i jefuit locuinta, pagube


485. SOLOMON MOSCU, Cal. Laptelui Nr. 5, croitor.

Jefuit scule, pagube


486. ISRAEL SCHAPIRA, Cal. Laptelui Nr. 6, ambulant. Jefuit marfuri, pagube
487. MARCU MARCOVICI, Cal. Laptelui Nr. 9, frizer, impozite anuale lei 8.500. Devastat frizeria, pagube
488. GHIDALE RABINOVICI, Cal. Laptelui Nr. 32,
ambulant. Jefuit:
8.500
marfa
pagube
Lei
5.500
numerar

489. FROIM BRAUNSTEIN, Cal. Laptelui Nr. 44.


richtuitor, veteran al campaniei 1916-18. Jefuit:
22.000
Lei
atelierul pagube

493. OSIAS FRIEDMAN, Str. Micsunele Nr. 24, comerciant. Jefuit In strathl, pagube:
diferite obiecte

numerar

280

www.dacoromanica.ro

Let

3.000
3,000

494, NATHAN ROSENTHAL, Str. Muzelor Nr.

omeur. Omoriti pgrintii, un frate


vastat *i jefuit:
locuinta pagube

1,

un cumnat. DeLei

578.000

numerar
120.000
,,
495. ARNOLD IOSIF, Str. Mlicelari Nr. 22, tapiter.

Jefuit de scule, pagube

496. RASELA SEGALL, Str. MAcelari Nr. 7, ambulant,. VAduv5. de razboiu: impozit anual lei 1.000. Jefuit
m5xfuri, pagube
497. AVRAM KENER, Str. M5.celarj. Nr. 26, ambulant, veteran al campaniei 1916-18. Jefuit:
marfa
pagube
30.000
Lei
numerar
2.000
,,
498. SAMUEL STARCK, Str. Mace lari Nr. 32, ambu91

lant. Jefuit mArfuri, pagube

Lei

698.000

Lei

6.000

Lei

22.000

Lei

32.000

Lei

30.000

Lei

340.000

499. SAPSA RAFALOVICI, Str. Maior Borocsin


Nr. 4, magazin de coloniale, impozite anuale lei 13.100.
Devastat i jefuit:
magazinul pagube
Lei 270.000

locuinta

70.000

500. ESTERA NAGEL, Str. Mircea Vod6, Nr. 71.


Devastat *ii jefuit locuinta, pagube
501. MANOLE ORDNUNG, Str. Mircea Von, Nr. 2,
librarie, impozite anuale lei 19.000. Devastat i jefuit
magazinul, pagube

Lei

70.000

Lei

100.000

502. MOISE STANGHER, Str. Mircea Vod5, Nr. 71,


omeur. Devastat i jefuit:
Lei 210.000
locuinta pagube
114 000
numerar

Lei

324.000

Lei

30.000

Lei

344.000

Lei

600.000

Lei

952.000

1,

503. HERMAN KNAPP, Str. Mircea Voda Nr. 71,


tinichigiu. Jefuit i incendiat:
1.000
Lei
magazinul pagube
29.000
locuinta
If
504. GHITA SCHREIBER, Str. Mircea Vod6, Nr. 39,
magazin de coloniale, impozite anuale lei 26.670. Devastat
i jefuit:
Lei 250.000
magazinul pagube
94.000
locuinta
505. IOSIF GOLDSCHMIDT, Str. Mircea Von. Nr. 7t,
lingerie, impozite anuale lei 23.500. Devastat i jefuit:
Lei 250.000
magazinul pagube
350.000
0
locuinta
,,
71

71

506. SULTANA LEWY, Str. Mircea Vod5, Nr. 71. De


vastat i jefuit:
Lei 692.000
locuinta pagube
260.000
0
numerar

281

www.dacoromanica.ro

507. SOLOMON ELIEZER, Str. Mircea Vocla, Nr. 71.


Devastat 9i jefuit:
locuinta pagube
Lei 242.000
numerar
30.000
508. JACK HERMAN, Str. Mircea Vodg Nr. 71, comerciant, impozite anuale lei 6.500. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 400.000
locuinta
,
413,000
numerar
30.000
509. HERMAN FELDMAN, Str. Nucului Nr. 5, someur. Devastat $i jefuit:
locuinta pagube
Lei
95.000
numerar
20.000
510. MALCA HOROVITZ, Str. Nucului Nr. 7. Devastat $i jefuit locuinta, pagube,
511. AVRAM ROSENBERG, Str. Nucului Nr. 17 (Cal.
Vitan 99) comerciant, impozite anuale lei 12.000. Veteran
din rgzboaiele 1913 $i 1916. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
65.000
Lei
locuinta
,
120.000
numerar
50.000
If
512 IANCU GOLDSTEIN, Str. Nistor Nr. 1, ambulant. Jefuit:
mgrfuri pagube
5.000
Lei
numerar
5.000
IP

12

513. LANDMAN ZAHARIA;

Str.

Lei

272.000

Lei

843.000

Lei

113.000

Lei

62.000

Lei

235.000

Lei

10.0'0

Lei

65.000

Lei

10.000

Lei

1.500

Lei

200.000

Lei

115.000

Lei

12.000

Lei

5.000

Lei

8.300

Nicoleanu

G-ral

Nr. 9, comerciant. Jefuit mgrfuri, pagube

514. ARON ABRAMOVICI, Str. G-ral Nicoleanu Nr.

314. Devastat locuinta, pagube


515. AVRAM STRULBERGER, Str. G-ral Nicoleanu

Nr. 50, ambulant. Jefuit mgrfuri, pagube


516. FANNY MANNHEIM, Str. G-ral Nicoleanu Nr.

6, magazin de coloniale, impozite anuale lei 12.000. Devastat si jefuit:


50.000
magazinul pagube
Lei
150 000
locuinta
9,
517, SIMON MALAERU, Str. G-ral Nicoleanu Nr. 31,
93

magazin de coloniale, impozite anuale lei 8.700. Devastat


si jefuit:
75.000
magazinul pagube
Lei
40.000
locuinta
,
,,
518. AVRAM ZALERI, Str. G-ral Nicoleanu Nr. 50,

someur, Devastat si jefuit locuinta. pagube


519. MONTEL SAMI, Str. G-ral Nicoleanu Nr. 50,
ambulant. Devastat si jefuit locuinta, pagube
520. USER SCHWARTZ, Str. G-ral Nicoleanu. 50,
magazin de coloniale. Veteran din rgzboiul 1916-18, de

corat cu Crucea Comemorativg" 2 barete. Devastat si


jefuit magazinul, pagube

282

www.dacoromanica.ro

521. EZRA LEIZEROVICI, Str. G-ral Nicoleanu Nr. 9,

ambulant. Veteran din razboiul 1916-18. Jefuit marfa de


522. GOLDENBERG ZISSU, Str. G-ral Nicoleanu,
Nr. 31, *ofeur, impozite anuale lei 12.600. Distrus autopagube
523. ZAHARIA LANTZMAN,

Nr. 40, ambulant. Jefuit marl a de


524. LEON IANCU,

Str.

Lei

6.000

Lei

80.000

Lei

20.000

Lei

24.000

Lei

90.000

Str. G-ral Nicoleanu

Piti*

Nr. 47, ambulant.

Devastat Si jefuit locuinta, pagube


525. MENACHEM SCHWARTZ, Str. Poetul Cerna
Nr. 20, coloniale, impozite anuale lei 6.500. Veteran al
campaniei 1916-18. Devastat *i jefuit:
.

magazinul pagube

Lei

locuinta

41.500
48.500

526. ADOLF COHN, Str. Ion Procopiu Nr. 14, vete


ran al razboaielor 1913 *i 1916, decorat. Jefuit de numerar
527. ADRIAN SARDINGER, Str. Ion Procopiu Nr. 8,
ambulant. Devastat *i jefuit, pagube
.
528. DANIEL LANGMANTEL, Str. Pascal Nr. 31,
*omeur. Devastat *i jefuit:
locuinta pagube
Lei 150.000
15000
numerar
529. LEON ZIMBLER, Str. Pascal Nr. 71, tamplar,
veteran din razboiul 1916-18. Devastat gi jefuit magazinul, pagube
530. CLARA IEREMIA, Str. Pascal Nr. 71. Devastat
Si jefuit locuinta, pagube
531. DINA GUTRAZ, Str. Pascal Nr. 71, lucraoare.
Devastat *i jefuit locuinta, pagube
532. SEGALL MARCU, Str. Pascal Nr. 71, *omeur.
Devastat *i jefuit locuinta, pagube
,533. SAUL SEGALL, Str. Pascal Nr. 71,
Devastat *i jefuit locuinta, pagube
534. S. H. DAVIDESCU-DAVIDOVICI,

Str.

Lei

10.000

Lei

2.200

Lei

165.000

Lei

10.000

Lei

5.000

Lei

10.000

Lei

5.000

Lei

10.000

Lei

5.000

Lei

25.000

Lei

7.200

Lei

200.000

Lei

10.000

*omeur.

Pascal

Nr. 19, arhitect. Devastat *i jefuit locuinta, pagube . . .


535. STRUL MARCU HAHAM, Str. Pascal Nr. 47,
ambulant. Jefuit marfit, pagube
536. MOTEL CHITARIU, Str. Pascal Nr. 71, ambulant. Jefuit marfa, pagube
537. CHARLOTTE MOSCOVICI, Str. Parfumului,
Nr. 39. Devastat *i jefuit:
Lei 50.000
locuinta pagube
150.000
,
numerar
538. SIMON IANCU, Str. Parfumului Nr. 39, *oIncur. Jefuit numeral-.

283
www.dacoromanica.ro

539. FANNY HAIMOVICI, Str. G-ral Papazoglu 110.


Devastat si jefuit locuinta, pagube
540. MOISE ARON, Str. Petre Carp Nr. 5, ambulant.

Lei

120.000

Veteran din razboiul 1916-18. Devastat si jefuit, pagube

Lei

3.000

541. IACOB HIRSCH, Str. Petre Carp Nr. 10, cismar.


Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei
5.000
numerar
800
542. HUGO SOLOMOVICI, Str. Petre Carp Nr. 28,
,someur. I s'a t.iat cu foarfeca Imbelcaminte de . . . .
543. MAYER SOLOMON, Str. Petre Carp Nr. 33, sep-

Lei

5.800

Lei

3.500

car. Devastat Si jefuit locuinta, pagube

Lei

4.000

Lei

10.000

Lei

183.000

Lei

50.000

Lei

1.000

Lei

20.000

Lei

11.500

Lei

25.000

Lei

30.000

Lei

18.000

Lei

15.000

Lei

128.000

Lei

50.000

11

544. MALI BARASCH, Str. Petre Carp Nr. 10. Jefuit:


locuinta pagube
5.000
Lei
numerar
5.000
545. GHERSON ROTTMAN, Piata Iancului Nr. 11,
11

magazin de galanterie, impozite anuale lei


vastat si jefuit magazinul, pagube

11.500. De-

Parcul

Eisenberg

546. NATHAN

WEINTRAUB,

Nr. 5, magazin de mezeluri, impozite anuale lei


Devastat si jefuit magazinul, pagube

20.700.

547. TOBIAS RAFAILOVICI, Fund. Pipb.i16. Nr.

1,

ambulant., veteran din r&zboiul 1916-18. I s'a luat un


cos cu marl& de
548. IANCU BERGER, Str. PipSila Nr. 8, metale.
Jefuit numerar
549. NATHAN HAIA RUHAL, Fund. Pip6i16. Nr. 1,
ambulantA. Jefuit:
7.500
marfuri pagube
Lei
4 000
numerar
550. CINTILIA COPEL FAIBIS, Fund. Pipttilg. 3 This,
21

11

ambulantg. Jefuit mgrfuri, pagube


551. MORITZ ROTTMAN, Fund. Pipaill Nr. 3 This,
comerciant. Devastat si jefuit locuinta, pagube
552. BERNHARD PODGOREANU,

Fund.

Pip5A1 64.

Nr. 8, comerciant., Jefuit numerar


553. HERSCOVICI AIZIC, Str. Pipg.ilit Nr. 10, ambulant. Jefuit rrarfuri, pagube
554. AMALIA BLAUSTEIN, Str. Popa Nan Nr. 173,
coloniale, impozite anuale lei 6.500. Jefuit si incendiat:
80.000
Lei
magazinul pagube
23.000
locuinta
7)

numerar

11

11

,t

25.000

555. HASBER ANGENOMEN, Str. Popa Nan Nr. 101,

ceasornicar, impozite anuale lei 5.600. Devastat si jefuit


magazinul, pagube

284

www.dacoromanica.ro

556. GHIDALE BENIAMIN, Str. Popa Nan Nr. 173,


magazin de coloniale, impozite anuale lei 8.300. Devastat
Si jefuit:

magazinul pagube

Lei

80.000
20.000

Lei

100.000

557. DAVID BIRPRAIER, Str. Popa Nan Nr. 172,


ambulant. I s'a luat un cos, cu marf5, de

Lei

5.000

Lei

300.000

locuinta

If

558. PINCU SANDULOVICI, Parcul Berindei Nr. 7,


curelar, impozite anuale lei 5.800. Orfan de rgsboi. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 200.000
locuinta
,
100.000
)9
559. ARON DASCALU, Parcul Berindei, Str. A.
Nr. 21, comerciant. Veteran al r5,zboaielor din 1916-1918.
Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei 800.000
numerar
618.000
560. SAMI SMILOVICI, Parcul Berindei Nr. 13, magazin de coloniale, impozite anuale lei 12.000. Devastat
Si jefuit:
magazinul pagube
80.000
Lei
locuinta
125.000
.)
561. HAIM IOSUB KORNER, Parcul Berindei 19,
comerciant. Devastat si jefuit:
20.000
locuinta pagube
Lei
6.000
numerar
If
562. DANIELO GR1.7N, Parcul Berindei 27, functionar. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
563. DAVID BRAND, Parcul Berindei, Str. B, Nr. 37,

Lei 1.418.000

Lei

205.000

Lei

26.000

Lei

20.000

Lei

386.000

Lei

18.000

Lei

40.000

Lei

9.000

Lei

6.000

Lei

250.000

Lei

386.500

industrial. Devastat si jefuit:


locuinta pagube

Lei

290.000

96.000
numerar
564. MAX RABINOVICI, Parcul Berindei 12, ambulant. Jefuit marfuri, pagube
565. LUPU ABRAMOVICI, Parcul Berindei 12, mezelarie, impozite anuale lei 8.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube
566. PERLA BERCOVICI, Parcul Berindei 16. Devastat si jefuit locuinta, pagube
567. IANCU GRtNBERG, Parcul Berindei 9, zugray.
Jefuit scule, pagube
568. SIGMUND CAHANE, Str. Romulus Nr. 75, fost
comerciant. Veteran din razboiul 1916-18. Jefuit -de numerar
569. MANOLE AIZIC, Str. Romulus Nr. 68, industrias. Devastat si jefuit:
Lei 290.000
locuinta pagube
96.500
numerar

285
www.dacoromanica.ro

570. TOBIAS SMILOVICI, Str. Reni Nr. 46, ambu-

lant. Jefuit de marfa de

Lei

7.000

571. AVRAM LAZAROVICI, Str. Rotari Nr. 62, ambulant. Jefuit marfuri, pagube
572. IOSEF ORNSTEIN, Str Silistra Nr. 82, birjar.

Lei

4.000

Lei

10.000

Lei

8.500

Lei

26.000

Lei

6.000

Lei

53.000

Lei

42.0 0

Lei

300.000

Lei

657.000

iangiu. Devastat i jefuit locuinta, pagube

Lei

100.000

581. EDUARD, MAGDER, Str. Trinitatii Nr. 31, comisionar. Devastat i jefuit locuinta, pagube
582. CAROL LEIBOVICI, Str. Trinitatii Nr. 41, am-

Lei

15.000

bulant. Jefuit marfuri, pagube

Lei

2.500

3)

Lei

26.000

,P

Lei

146.000

Lei

12.000

Un cal imptwat, pagube


573. MOISE ITIC, Str. Siminoc Nr. 15, ambulant.
Jefuit marfa de
574. FIKLER FILIP, Str. Trinitatii Nr. 12, ambu-

lant. Jefuit:
marfuri pagube
10.000
Lei
locuinta
16.000
575. GOTTESMAN SULAM, Str. Trinitatii Nr. 12,
ambulant. Devastat i jefuit locuinta, pagube
576. CORENBERG ILIE, Str. Trinitatii Nr. 36, ambulant. Jefuit:
marfuri pagube
16.000
Lei
locuinta
37.000
,9
9,
577. ZISSU GORODETCHI, Str. Trinitatii Nr. 33,
chelner. Devastat Si jefuit locuinta, pagube
578. MARCU FELDMAN, Str. Trinitatii A, Nr 9^,3
71

29

functionar. Veteran din razboiul 1916-48. Devastat i


jefuit locuinta, pagube
579. SOLOMON IOSUB, Str. Trinitatii Nr. 33, magazin de coloniale, impozite anuale lei 18.800. Devastat
i jefuit:
magazinul pagube
Lei 350.000
locuinta
190.000
f/
9,
numerar
117.000
I)
580. BUTNARU FISEL, Str. Trinitatii Nr. 41, bo-

583. MARCU MARCOVICI, Str. Trinitatii Nr. 60,


muzicant. Veteran *i ranit din campania 1916-1918.
Jefuit:
16.000
instrumente, pagube
Lei
locuinta
, 10.000
584. MANASE GOLDIN, Str. Trinitatii Nr. 64, cofetar. Jefuit:
10.000
Lei
1 teas
136.000
numerar
))
585. HERSCU SEGALE, Str. Trinitatii Nr. 140, am-

bulant. Jefuit marfuri, pagube

286
www.dacoromanica.ro

586. NATAN KRAMER, Str. Tepes Vodd Nr. 5, am-

bulant. Veteran al campaniilor 1913 $i 1916-18, decorat


cu Coroana Romaniei" Si Serviciul Credincios". Jefuit:
mdrfuri pagube
Lei
9.000
numerar
25.000
0
587. SCHWARTZ I. SCHEIN, Str. Turturele Nr. 40,
functionar. Jefuit locuinta, pagube
588. ZANGWILL ARONOVICI, Str. Turturele Nr. 40,
cismar. Jefuit:
scule
pagube
4.000
Lei
locuinta
10 000
1/
589. USER SCHWARTZ, Str. Turturele Nr. 40, ambulant. Jefuit marfuri, pagube
590. SOFIA MARGULIUS, Str. Unirii Nr. 23, cofe-

tdrire. Devastat si jefuit:


magazinul pagube

Lei

Lei

34.000

Lei

40.000

Lei

14.000

Lei

15.000

Lei

130.000

Lei

43.000

Lei

800.000

10.000

locuinta
120.000
7,
591. S. L. SRULOVICI, Str. Unirii Nr. 66, profesor.
Devastat $i. jefuit locuinta, pagube
592. GABRIEL FISCHEL, Str. Unirii Nr. 88, galanterie si manufactures. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
593. MITZEL HANA SURA, Str. Unirii Nr. 23.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube
594. MARCU HAIMOVICI, Str. Unirii Nr. 23, maga
zin de coloniale, impozite anuale lei 16.000. Devastat si
jefuit:
magazinul pagube
Lei 180.000
300.000
locuinta
595. IANCU STICLARU, Str. Unirii Nr. 28, ambulant. Veteran al campaniei 1916-18. Jefuit:
11.600
Lei
marfuri pagube
10.000
locuinta
If
596. AVRAM FORSCHMIDT, Str. Unirii Nr. 23,
chelner. Jefuit $i incendiat locuinta, pagube
597. HERSCU CHETRARU, Str. Unirii Nr. 24,
cismar. Devastat $i jefuit:
30.000
Lei
atelierul pagube
32.000
,
locuinta
598. ANA MARCUS, Str. Vlaicu Voda Nr. 79. De7/

vastat $i jefuit locuinta, pagube


599. RA$ELA TIMBALARU, Str. Vlaicu Vodd 71,
ambulant. Jefuit mdrfuri, pagube

Lei 1.750.000

Lei

Lei

480.000

21.600

Lei

100.000

Lei

62.000

Lei

34.000

Lei

4.000

Lei

8.000

600. DAVID COHN, Str. Vlaicu Vodd Nr. 41, ambu-

lant. Veteran $i decorat din campaniile 1916-18. Jefuit


mdrfuri, pagube

287
www.dacoromanica.ro

601. LEON HERSCOVICI, Str. AI. Vlahutil Nr. 34,


chelner. Devastat *i jefuit locuinta, pagube
602. IANCU KOENIG, Str. Al. VlahutI 28 bis, pan-

tofar. I s'a luat un palton de


603. SMIL

ALSANEWSKI,

Lei

20.000

Lei

12.000

Lei

10.000

Lei

1.800

Lei

8.000

Lei

10.000

Lei

10.000

Lei

16.000

Lei

4.000

Lei

246.000

Lei

30.000

Lei

20.004)

Lei

280.000

Lei

9.000

Lei

100.000

Str. Al. Vlahut5, 25,

jefuit locuinta, pagube


604. SOLOMON WILLIS, Str. Al. Vlahutil 28, functionar. Jefuit locuinta, pagube
605. WILLI BLAUSTEIN, Str. Al. Vlahuth" 24, ambulant. Veteran al campaniei. 1916-18. I s'a furat marfa
606. SAMI ILIESCU, Str. Voinicului Nr. 14, ambulant. Jefuit marRi, de
607. ZISSU SCHWARTZ, Str. Voinicului Nr. 14, am-

bulant. Jefuit marfl de


608. SAIA ALI$EI, Str. Vasile Car lova Nr. 2,
meur. Devastat *i jefuit locuinta, pagube

*o-

609. AVRAM SOLOMON, Str. Vasile Car lova Nr. 2

*omeur. Devastat *i jefuit locuinta, pagube


610. LUPU MARCOVICI, Str. Vasile Car lova Nr. 8,
Mamie, impozite anuale lei 12.000. Devastat- *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 125.000
121.000
locuinta
611. DAVID GOLDENBERG, Str. V. Car lova Nr. 1,
voiajor, veteran *i decorat din campania 1916-18. De-

vastat *i jefuit locuinta, pagube

612. ISRAEL BURAH, Str. Vlad Dracut Nr. 6, croi-

tor. Jefuit scule, pagube


613. ROSBERGER ELEMER, Str. Valeriu Brani*te,
magazin de coloniale, impozite anuale lei 17.500. Devastat
*i jefuit:
Lei 40.000
magazinul pagube
100.000
locuinta
/I
3)
140.000
numerar
614. STREISSFELD SAMI, Str. Valeriu Brani*te Nr.
12 bis, tinichigiu. Jefuit:
f

73

scule

pagube

Lei

numerar
615. ELIZA

If

ABRAMOVICI,

4.000
5.000

Str. Zefirului Nr.

3.

Devastat *i jefuit locuinta, pagube

c) In calea raciirefi
616. IONEL AFTALION si NAHMAN KORN, Cal.

Vacgre*ti Nr. 2, lingerie. Devastat *i jefuit magazinul,


pagube
617. BERCU BERCOVICI, Cal. Vg.ciire*ti Nr. 4, ciorAphrie, impozite anuale lei 28.200. Veteran al campaniilor 1913-1916. Devastat $i jefuit magazinul, pagube .

288
www.dacoromanica.ro

Lei 1.400.000

Lei

440.000

618. IOSIF si MENDEL LEIBOVICI, Cal. V5,c5.resti


Nr. 4, pie15,rie, impozite anuale lei 116.700 Devastat si
,jefuit:

magazinul pagube
Lei 800.000
locuinta
300.000
numerar
20.000
619. MARCU FINKELSTEIN, Cal. V5,caresti Nr. 6,
pAlarii, impozite anuale lei 48.000. Jefuit si incendiat:
magazinul pagube
Lei 1.700.000
numerar
178.000
620. FRANZ WEBER, Cal. Vacdresti Nr. 9, articole
de electricitate, impozite anuale lei 20.500. Devastat si
jefuit magazinul, pagube
621. MIHAIL GRUN, Cal. Vg.c5xesti Nr. 9, Wicelar,
PP

PP

PP

Lei

1.120.000

Lei 1.878.000

Lei

165.000

Lei

80.000

Lei

10.000

impozite anuale lei 45.000. Devastat si jefuit magazinul,


pagube

622. IANCU FAIBIS, Cal. VAcgresti Nr. 10, func-

tionar. Jefuit lucruri de

623. DAVID EPSTEIN, Cal. Vg.caresti Nr. 10, paiarii

impozite anuale lei 38.800. Devastat si jefuit magazinul,


pagube

Lei 1.000.000

624. MORITZ PISTNER, Cal. Vaaresti Nr. 14, mezeluri, impozite anuale lei 75.000. Devastat si jefuit maga
zinul, pagube

Lei

500.000

Lei

200.000

Lei

450.000

Lei

12.000

Lei

52.000

Nr. 16, optician, impozite anuale lei 33.000. Devastat si


jefuit magazinul,. pagube

Lei

360.000

630. HEINRICH SEGALL, Cal. Vacaresti Nr. 16,


ceasornicar. Veteran al azboiului 1916-18. .Devastat
si jefuit magazinul, pagube
631. SIEGFRIED SCHERTZER, Cal. Vgaresti Nr.

Lei

50.000

Lei

270.000

615. IANCU GWONBERG, Cal. VO.,caresti Nr. 14, cea-

sornicar, impozite anuale lei 7.700. Devastat

si jefuit

magazinul, pagube
626. LEIBA LEON TAINGIU, Cal. V5,c5,resti Nr. 14,
Incaltaminte, impozite anuale lei 19.200 Devastat si jefuit

magazinul, pagube
627. ISAC FINKELSTEIN, Cal. Vacaresti Nr. 16,
patiserie, impozite anuale lei 37.200. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
628. CLARA SMILOVICI, Cal. V5,caresti Nr. 16, mezeluri, impozite anuale lei 16.800. Devastat si jefuit magazinul, pagube
629. FANY AVRAM SCHWARTZ,

18,
1

parfumerie,

impozite

anuale

Cal.

VAcgresti

lei 164000. Devastat

jefuit magazinul, pagube

289

31446 - 19

www.dacoromanica.ro

632. I. EUGEN MARCOVICI, Cal. Vacare*ti Nr. 20,


farmacist, impozite s anuale lei 125.000. Veteran al campaniei 1916-1918. Devastat *i jefuit:
farmacia pagube
Lei 400.000
numerar
208.000
633. SAMUEL BANK, Cal. Wicare*ti Nr. 21, sticlarie, impozite anuale lei 140.000. Veteran din campania
1916-18. Devastat
jefuit magazinul, pagube
634. AVRAM GOLDNER, Cal. racrtre*ti Nr. 21, manufactura, impozite anuale lei 12.400. Veteran al campaPI

51

Lei

608.000

Lei 1.000.000

niei 1916-10, decorat cu Crucea Comemorativa" cu barite. Devastat *i jefuit:


magazinul pagube
Lei 200.000
locuinta
140.000
,
635. LEON GHERSCOVICI, Cal. Vacgre*ti Nr. 21,
ceasornicar, impozite anuale lei 19,700. Devastat *i jefuit:

Lei

340.000

Lei

770.000

Lei

300.000

Lei

500.000

Lei

970.000

pagube

Lei

162.000

640. GHIDALE CROITORU, Cal. Vgare*ti Nr. 29,


magazin de coloniale, impozite anuale lei 23.000. Devastat
i jefuit magazinul, pagube

Lei

380.000

Lei

30.000

Lei

400.000

Lei

36.000

magazinul pagube
Lei 600.000
numerar
,
170.000
636. BERES STERN, Cal. Vrtcrire*ti Nr. 21, manufacturk impozite anuale lei 7.300. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube
637. ISAC FA1BI$, Cal. Vtidire*ti Nr. 21, manufacturg, impozite anuale lei 17.000. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
6138. IOSUB STEINBERG, Cal. Vgdire*ti Nr. 22,
brutar, impozite anuale lei 200.000. Veteran al campaniilor
1913 *i 1916-18. Devastat *i jefuit:
Le: 600.000
magazinul pagube
370.000
locuinta
639. WILLY WININGER, Cal. Wicare*ti Nr. 24, frizer, impozite anuale lei 19.200. Devastat 5i jefuit frizeria,

641. GOGU MIHALOVICI, Cal. Vacgre*ti Nr. 29,

cofetar, impozite anuale lei 58.000. Devastat gi jefuit


magazinul, pagube
642. Dr. WOLFF HORNSTEIN, Cal. Vricare*ti Nr.
29, laborator de analize, impozite anuale lei 30.000. Incen
diat *i jefuit laboratorul, pagube
643. HAIM STERN, Cal. Viicitre*ti Nr. 30, fotograf,
impozite anuale lei 9.000. Devastat *i jefuit magazinul,
pagube

290

www.dacoromanica.ro

d) In cartierul Vacrtreti
614. AVRAM KAHANE, Str. Aurora Nr. 23, croitor.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
645. ISIDOR SCHWARTZ, Str. Aurora Nr. 23, so.rneur. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
646. MAX HARDT, Str. Aurora Nr. 52, fost cornerciant, veteran al campaniilor 1916-18. Devastat $i jefuit
locuinta, pagube
647. LUDOVIC COHN, Str. Aurora Nr. 54, distiler.
Veteran al campaniei 1916-18. Jefuit:
locuinta pagube
Lei
9.000
numerar
7.000
648. ARNOLD GOLDHARR, Str. Aurora Nr. 54, in
dustrias. Jefuit:

Lei

20.000

Lei

6.500

Lei

300.000

Lei

16.000

Lei

72.500

locuinta, pagube
650. EMIL CLARNET, Str. Aurora Nr. 50, functio-

Lei

15.000

nar. Devastat si jefuit locuinta, pagube

Lei

60.000

Lei

10.000

Lei

558.000

Lei

9.000

Lei

40.000

Lei

25.000

Lei

17.000

Lei

68.000

Lei

60.000

locuinta pagube
58.000
Lei
numerar
,
14.500
649. SCHWARTZ HIRSCH, Str. Aurora Nr. 56, functionar. Veteran al campaniilor 1913 si 1916, decorat. Jefuit

651. SUCHER LEIB, Str. Aurora Nr. 33, ambulant.


Jefuit marfA de
652. WOLFIN RUHLA, Str. Aurora Nr. 42, coloniale, impozite anuale lei 14.400. Devastat si jefuit:
Lei 500.000
magazinul pagube
58.000
numerar
653. ISVAN CURS, Str. Aurora Nr. 43 cismar, veteran din campania 1916-18. Devastat $i jefuit:
6.000
Lei
locuinta pagube
3.000
numerar
664. ALBERT FAION, Str. Aurora Nr. 56, avocat,
orfan de rg,zboiu. Devastat si jefuit locuinta, pagube . .
655. ILIE SCHEINER, Str. Aurora Nr. 46, functionar. Veteran din rAzboiul 1916-1918. Devastat $i jefuit
locuinta, pagube
656. IOSEF KAUFMAN, Str. Aurora Nr. 54, Meatus.
Devastat si jefuit:
Lei 16.000
locuinta pagube
1.000
If
numerar
fost
657. IDELOVICI TINA, Str. Aurora Nr. 67,
,comerciantil. Devastat si jefuit:
IP

loduinta

pagube

-Lei

18.000

50.000
numerar
52,
ate658. RAFAEL KLAPPER, Str. Aurora Nr.

lier mecanic. Devastat si jefuit locuinta, pagube .

. .

291
www.dacoromanica.ro

659. IDA FISCHMAN, Str. Aurora Nr. 54. Devastat


si jefuit:
locuinta pagube
Lei 37.500
numerar 1,
8.000
660. OZIAS SENATER, Str. Aurora Nr. 50, croitor,
veteran din rAzboaiele 1913 $i 1916-18, decorat. Devastat
si jefuit locuinta, pagube
661. SALI BRAUNSTEIN, Str. Aurora Nr. 52, fabria de rAcitoare. Devastat si jefuit locuinta, pagube . .
662. FILIP HERSCOVICI, Str. Aurora Nr. 56, inginer. Devastat gi jefuit locuinta, pagube
663. BERCU KAHANE, Str. Aurora Nr. 42, veteran
din campaniile 1913 si 1916-18. Jefuit locuinta, pagube .
664. WILLY ZWIRN, Str. Aurort Nr. 73, someur,
jefuit locuinta, pagube

Lei

45.500

Lei

85.000

Lei

312.000

Lei

22.500

Lei

15.000

Lei

190.000

Lei

100.000

Lei

'15.000

Lei

530.000

665. IOSIF SCHECHTER, Str. Apele Minerale Nr. 61.

Devastat si jefuit:
locuinta pagube
70.000
Lei
30.000
numerar
666. SALO ABSTANDER, Str. Alba Iula Nr. 9, fost
functionar, jefuit numerar
667. WILLY MARCOVICI, Str. Alba Iulia Nr. 9, industrias. Veteran al campaniei 1916-18. Decorat cu Crucea Comemorativg" cu barete. Devastat si jefuit locuinta,
1)

pagube

668. HAIM BICK, Str. Albinelor Nr. 45, lemnar. Impozite anuale lei 10.800. Jefuit:
30.000
depozitul pagube
Lei
15.000
numerar
669. MARCUS SAMI, Str. Dumitru Anghel Nr. 4,
tapiter. Jefuit scule, pagube
670. AVRAM LESNER, Str. Dr. Botescu Nr. 11, cea-

Lei

45.000

Lei

1.500

sornicar. I s'au furat unelte de

Lei

10.000

671. HAIM LEIBOVICI, Str. Bucur Nr. 2, galanterie, impozite anuale lei 16.000. Veteran al campaniei
1916-18. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
672. AUREL WEISMAN, Str. BarAtiei Nr. 46, ma-

Lei

50.000

Lei

332.000

gazin de Inalt6.minte, impozite anuale lei 19.700. Devastat si jefuit magazinul, pagube
673. A. B. ABRAMOVICI, Str. Bargtiei Nr. 52, Inalta.minte, impozite anuale lei 66.500. Veteran din campania 1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube .
674. LEON MAIER, Str. Mratiei Nr. 51, fiearie,
impozite anuale lei 36.000. Devastat $i jefuit, pagube . .
675. HEINRICH KLEIN, Str. Dr. Beck Nr. 18, croitor, impozite anuale lei 7.300. Devastat si jefuit atelierul,
pagube

292

www.dacoromanica.ro

Lei

45.000

Lei

45.000

Lei

40.000

676. MENDEL MARTIN, Str. Dr. Beck Nr. 4, m6.celar. Impozite anuale lei 15.500. Jefuit m&celAria, pagube
677. NATHAN LACS, Str. Bravilor Nr. 15, voiajor.

Jefuit mall& de

Lei

80.000

Lei

100.000

678. HAIM BLANARU, Str. Bravilor Nr. 4, intendent

la sinagoga Malbim". Veteran al campaniei 1916-18.


Devastat si jefuit locuinta, pagube
679. IANCU ANDRESTER, Str. Bravilor Nr. 10, someur. Veteran din campania 1916-1918. Devastat yi
jefuit:
locuinta pagube
Lei 246.000

Lei

numerar
30.000
680._ SAUL FRIEDMAN, Str. Iuliu Barasch Nr. 19,
meserias. Jefuit scule $i marfg, pagube
681. SCHIEFMAN MAX, Str. Cornetului Nr. 6, ceasornicar, impozite anuale lei 7.900. Devastat si jefuit magazinul, pagube
682. AVRAM GUTTMAN, Str. Carol 60, confectiuni,
impozite anuale lei 48.000. Devastat si jefuit magazinul,

Lei

276.000

Lei

20.000

Lei

230.000

pagube

Lei

100.000

pagube

Lei

600.000

684. ROZA BRAUN, Str. Calomfirescu Nr. 11 bis,


corsete, impozite anuale lei 15.500. Devastat si jefuit magazinul, pagube

Lei

400.000

Lei

280.000

Lei

150.000

Lei

32.000

Lei

409.000

Lei

5.000

Yf

103.030

683. B. DAVIDSOHN, Str. Carol Nr. 59, coloniale,


impozite anuale lei 120.000. Devastat Si jefuit magazinul,

685. JAQUES ROSENTHAL, Str. C5,15.ra5i Nr. 1. mobile, impozite anuale lei 197.000. Veteran din razboiul

1916-1918. Devastat Si jefuit magazinul, pagube . . . .


686. DAVID REIFFER, Str. auzasi Nr. 4, fotograf,
impozite anuale lei 11.500. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
687. L KOLBER, Str. CAuzasi Nr. 1, frizer, impozite
anuale lei 13.000. Devastat $i jefuit:
20.000
Lei
frizeria pagube
12.000
,
locuinta
688. IANCU ZAHARIA, Str. Cauzasi. Nr. 5, croitor,
impozite anuale lei 11.500. Veteran din campaniile 1913
Yf

si 1916-18. Devastat $i jefuit:


Lei 150.000
magazinul pagube
252.000
locuinta
7.000
f
numerar
689. CLARA BERCOVICI, Str. Ciiuzasi Nr. 1, devastat si jefuit locuinta, pagube
690. S. BARAT, Str. Cauzasi Nr. 1, parfumerie. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
11

If

Lei 1.000.000

293
www.dacoromanica.ro

691. BERNARD

ACKERMAN,

Str. D-na Chiajna

Nr. 24, distilerie de spirt. Veteran al campaniei 1916-1918.


Jefuit:
marfuri pagube
Lei 188.000
locuinta
190.000
0
0
60.000
numerar
692. MANASSE SCHRABER, Str. Cerbului Nr. 8,
marochiner. Impozite anuale lei 6.500. Jefuit:
atelierul pagube
Lei
30.000
locuinta
. .
40.000
0
0
693. ZISSMAN, Str. Calugareni Nr. 24, tamplar,
veteran si decorat din campaniile 1913 si 1916-1918. Jefuit locuinta, pagube
694. ALBERT MASSLER, Str. Decebal Nr. 9, Incaltaminte, impozite anuale lei 230.000. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
695. SAMOIL BERCOVICI, Str. Ion Dobrescu Nr. 3,
77

17

Lei

438.000

Lei

70.000

Lei

15.000

Lei 1.520.000

instalator. Jefuit scule, pagube

Lei

5.000

696. FALIK MAYERSOHN, Str. Florilor Nr. 14, tam plar. Jefuit scule, pagube

Lei

4.500

Lei

6.000

Lei

7.000

Lei

165.000

Lei

59.000

Lei

209.000

Lei

40.000

697. ARON TEITELBAUM, Str. Florilor Nr. 9, someur. Jefuit locuinta, pagube
698. AMALIA RUBINSTEIN, Str. Florilor Nr. 18,
coloniile, impozite anuale lei 11.800. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
697. AVANTUL", Str. Gabroveni Nr. 25, postavarie.
Devastat si jefuit postavaria, pagube
698. DANIEL FESSLER, Str. Herescu Nasturel 4,
croitor, impozite anuale lei 16.000. Devastat $i jefuit:
locuinta pagube
Lei 14.000
45.000
numerar
699. SOLOMON LITTMAN, Hanul cu Tei Nr. 24,
comerciant. Veteran din campaniile 1913 si 1916-1918, decorat. Jefuit la sinagoga Malbim de:
33

un ceas Longines
numerar

Lei

5.000
204.000

700. SCHWARTZ HAIM, Str. Sft. Ion Nou Nr. 15,

croitor. Veteran al campaniei

1910-1918.

Devastat si

jefuit:
20.000
Lei
magazinul pagube
20.000
. . . . . . . . .
locuinta
P
7/
701. ESTERA BERGHEL, Str. Sf. Ion Nou Nr. 1,
rame $i oglinzi, impozite anuale lei 52.000. Devastat magazinul, pagube

Lei 1.200.000

702. IOSIF MENDELOVICI, Str Sf. Ion Nou Nr. 1,


tipograf, impozite anuale lei 32.000. Devastat si jefuit,
Lei

pagube

294
www.dacoromanica.ro

25.000

703. HERS MAREMAN, Spl. Independentei Nr. 23,


tinichigiu. Jefuit scule, pagube
703. NEUMAN AVRAM, Str. Sft. Iosif Nr. 19, mezelar, impozite anuale lei 14.000. Jefuit mezeldria, pagube

Lei

5.000

Lei

103.000

Lei

10.000

Lei

895.000

al campaniei 1916-18. Jefuit locuinta, pagube


707. SOLOMON FINKELSTEIN, Str. Lazar Nr. 5,
haine vechi, impozite anuale lei 10.500. Veteran al campaniei 1916-18, rgnit. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
80.000
Lei

Lei

20.000

locuinta
3.000
ff
708. MANASSE WEINTRAUB, Str. Lazar Nr. 4-6,

Lei

83.000

Lei

52.000

Lei

12.000

Lei

49.000

Lei

8.000

Lei

38.000

Lei

98.000

Lei

8.000

Lei

150.000

mar. Devastat $i jefuit atelierul, pagube

Lei

22.000

717. FISEL ROSENBERG, Str. Mgmulari Nr. 3, cantor. Devastat qi jefuit:


85.000
Lei
locuinta pagube
15.000
numerar

Lei

100.000

704. LEIBU SEGAL, Str. Langriei Nr. 17. Devastat


Si jefuit locuinta, pagube
705. SELIG DOCKMAN, Str. Lanariei Nr. 42, coloniale, impozite anuale lei 10.500. Veteran din razboiul
1916-18. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 200.000
locuinta

numerar

)1

If

545.000
150.000

706. ISAC KITMAN, Str. Lazar Nr. 5, croitor, veteran

pielgrie, impozite anuale lei 30.526. Veteran din campaniile 1913 $i 1916-18, decorat cu Crucea Comemorativg"
cu barete. Devastat qi jefuit magazinul, pagube . . . .
709. RUBIN BROTTMAN, Str. Lazar Nr. 3, croitor,
veteran din campania 1916-18. Devastat si jefuit magazinul, pagube
710. LEON ZIMMEL, Str. Lazar Nr. 5, ambulant,
veteran din campaniile 1913 Si 1916-18, decorat cu Virtutea Military ". Jefuit marfg, pagube
711. SAMUEL KONIGSBERG, Str. Logofatul Taut
Nr. 41, ambulant. Jefuit marfg, pagube
712. HAIM HAIMANN, Str. Logolgtul Taut Nr. 26,
ambulant. Devastat $i jefuit:
8.000
Lei
mgrfuri pagube
locuinta
numerar
713. JUSTIN

22.000
8.000

11

OXENBERG,

Str. Legislator Nr. 5,

functionar. Jefuit in stradg de


714. STELLA BASS, Str. Legislator Nr. 5. Jefuit
numerar
715. MARCEL DRAHT, Str. Lipscani Nr. 100, ceasornicar. Jefuit scule, pagube
716. MOZES COLOMAN, Str. Mgmulari. Nr. 21, cis-

295
www.dacoromanica.ro

718. ISIDOR MOSCOVICI, Str. Milan Nr. 72, someur. Devasat si jefuit locuinta, pagube
719. DAVID SCHALEK, B-dul Maria Nr. 6, galanterie, impozite anuale lei 24.000. Veteran si decorat din
razboiul 1916-18. Devastat si jefuit magazinul, pagube
720. IDEL POLACK, B-dul Marasesti Nr. 147, fost

avocat. Jefuit:
locuinta pagube
Lei
30.000'
numerar
3.000
If
721. FROIM MEILIC, B-dul Marasesti Nr. 102, frizer,
impozite, anuale lei 8.400. Devastat si jefuit frizeria
pagube
722. LOBEL RAYMOND, B-dul Mardsesti Nr. 123.
Devastat si jefuit:
locuinta pagube
24.000
Lei
numerar
1.000
723. SAMUEL WECHSLER, B-dul Marasesti Nr. 147,
11

fost comerciant. Devastat si jefuit locuinta, pagube . . .


724. IACOB CAMPUS, Str. Morilor Nr. 29, functio-

Lei

50.000

Lei

40.000

Lei

33.000

Lei

15.800

Lei

25.000

Lei

174.000

Lei

232.000

Lei

235.000

Lei

210.000

Lei

90.000

nar. Veteran din r6,zboaiele 1913 si 1916-1918. Devastat si

jefuit locuinta, pagube


725. ARON ZAHARIA, Str. Morilor Nr.
Devastat si jefuit locuinta, pagube

1,

dentist.

726. L. STEUERMAN, Str. Morilor Nr. 2, comerciant.

Devastat si jefuit locuinta, pagube


727. I. M. KLEIN, B-dul Mdrasesti Nr. 106, functionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
728. BERNARD MAYER, Str. Gh. Marzescu Nr. 37.
ambulant. Jefuit marfa, pagube

Lei

3.800

729. SOLOMON SEMILIAN, Str. Negru Voda Nr. 11,


publicist. Jefuit:

locuinta pagube
numerar

Lei
,

115.000
5.000

Lei

120.000

Lei

13.000

Lei

24.000

Lei

10.000

Lei

600.000

730. PINCU SEGALL, Str. Negru Vod5, Nr. 22, croi-

tor. Veteran din campaniile 1913 si 1916-18. Devastat si


jefuit locuinta, pagube
731. ISAC SCHILLER, Str. Olteni Nr. 54, functionar.
Devastat si jefuit:
Lei 20.500
locuinta pagube
3.500
numerar
732. GOLDA RUHLA SEGALL, Str. Olteni Nr. 15.

Jefuit locuinta, pagube


733. H. L. RABINOVICI, Str. Oituz Nr. 8, manufacturn, impozite anuale lei 60.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube
734. MARCU SCHAPIRA, Str. Pitagora Nr. 32, ambulant. Veteran al campaniei 1916-18. Jefuit de marf5.. de

296
www.dacoromanica.ro

'

Lei

5.300

735. FRIEDRICH

HAIMOVICI,

Str. Poetul Cerna

Nr. 26, frizer. I s'au furat unelte de


736. FILIP LOCKER, Str. Patriei Nr.

1,

Lei

1.000

Lei

530.000

Lei

25.000

Lei

21.000

Lei

9.500

Lei

38.400

Lei

11.000

Lei

25.000

Lei

205.000

Lei

34.000

Lei

590.000

Lei

550.000

Lei

34.000

Lei

17.500

haina'rie,

impozite anuale lei 69.000. Devastat $i jefuit magazinul,


pagube

737. SIGMUND SCHAPIRA, Str. Papazoglu Nr. 4,


curelar. Jefuit atelierul, pagube
738. MINA VIANU, Str. Putul cu Tei Nr. 10. Devastat ai jefuit locuinta, pagube
739. AVRAM WOLF, Str. Ion Procopiu Nr. 21, ambulant. Jefuit:
ma.rfuri

pagube

numerar

Lei

If

8.200
1.300

740. RUFLERS SAMSON, Str. Ion Procopiu Nr. 15,


ambulant. Veteran si decorat din campaniile 1913 si
1916-18. Jefuit:
mdrfuri pagube
Lei
8.400

numerar
741.

II

PI

LEINER IANKL,

Jefuit marfa de

30.000

Str. Ion Procopiu Nr. 15.

742. PASCAL FINKELSTEIN. Str. Poterasi Nr. 26a.


anticar, impozite anuale lei 9.040. Jefuit magazinul
pagube
743. KATZ NATHAN, Str. Dr. Schachman Nr. 1, pie l.rie, impozite anuale lei 30.000. Veteran al campaniei
1916-1918, decorat. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
744. BLECHEROVICI AVRAM, Str. Dr. Schachman
Nr. 3, cantor. Devastat si jefuit locuinta, pagube . . . .
745. ILEANA DOBER, Str. Dr. Schachman Nr. 2 bis,
blanArie. Devastat si jefuit:
Lei 500.000
magazinul pagube
90.000
locuinta
2,
,,
746. AURORA

FRIEDMAN,

Str. Dr. Schachman

Nr. 2 b. Jefuit:
Lei 300.000
trusou
pagube
250.000
numerar
,
747. MENDEL BARASCH, Str. Spaniola Nr. 3, tipograf, veteran din razboiul 1916-1918, decorat. Devastat
ai jefuit:
24.000
Lei
tipografia pagube
10.000
locuinta
7/
.
748. SAMI BLUMENFELD, Str. Ste lei Nr. 2, croitor, impozite anuale lei 16.500. Veteran al "campaniei
1916-1918. Devastat $i jefuit atelierul, pagube
749. ROZA POLONSCHI, Str. $elari Nr. 2, textile,
impozite anuale lei 95.000. Devastat $i jefuit magazinul,

pagube

Lei 1.000.000

297
www.dacoromanica.ro

750. LUPU REDLER, Str. Ste lei Nr. 24, veteran din
campania 1916-1918 fiu da veteran din 1877. Devastat $i
jefuit locuinta, pagube
751. ADLOF FLAMM, Str. $elari Nr. 4, marochin&rie, impozite anuale lei 15.000. Veteran al campaniilor
1913 Si 1916, ranit $i decorat. Devastat si jefuit magazinul,

Lei

25.000

Lei

150.000

Lei

15.000

Lei

22.000

Lei

130.000

Devastat si jefuit locuinta, pagube


756. MORITZ DELGESTEANU, Str. Udricani Nr. 7,
sofeur. Devastat gi jefuit locuinta
757. ALEXANDRU DEUTSCH, Str. Udricani Nr. 4,
functionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
758. MISU MALAERU, Str. Sft. Vineri lqr. 9, mode.
Devastat si jefuit locuinta, pagube
759. SAMUEL AL. SPINER, Str. Sft. Vineri Nr. 17,
ceasornicar, impozite anuale lei 14.800. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
760. ALFRED COHEN, Str. Sf. Vineri Nr. 19, placaje, impozite anuale lei 43.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube
761. BLUM SAMUEL, Str. Sft. Vineri Nr. 37, veteran al rAzboiului 1916-1918. Devastat si jefuit locuinta,

Lei

100.000

Lei

10.000

Lei

20.000

Lei

15.000

Lei

70.000

Lei

70.000

pagube
762. ARTHUR SCHAPIRA, Str. Sft. Vineri Nr. 21,.
macelar, impozite anuale lei 35.900. Devastat si jefuit

Lei

50.000

magazinul, pagube
763. SIMON OZIAS, Str. Sft. Vineri Nr. 21, patiserie,
impozite anuale lei 25.000. Cercetas de rAzboiu. Devastat
$i jefuit magazinul, pagube
764. TONI LONIG, Str. Sft. Vineri Nr. 21, sticl&rie,
impozite anuale lei 25.894. Devastat si jefuit magazinul,

Lei

112.000

Lei

12.700

pagube
765. AMALIA FINKELSTEIN, Str. Sft. Vineri Nr. 20,
croitoreasa., impozite anuale lei 9.200. Devastat si jefuit

Lei

111.000

atelierul, pagube

Lei

62.000

Lei

36.000

pagube

752. MAYER WEISS, Str. Triumfului Nr. 33, pu-

blicist. Jefuit:

pagube

ca.rti

lei

10.000

numerar
5.000
tt
753. ROZA BLUM, Str. Triumfului Nr. 68. Jefuit
locuinta, pagube
754. FILIP BERNSTEIN, Str. Teleormanului Nr. 55,
someur. Jefuit locuinta, pagube
19

755.

BETTY LEIBOVICI, Splaiul Unirii Nr.

87.

766. MARTIN GOLDENBERG, Str. Sft. Vineri Nr. 11,

frizer, impozite anuale lei 25.000. Devastat $i jefuit frizeria,

pagube

298
www.dacoromanica.ro

767. ANA MARCUS, Str. Vlaicu Voc15, Nr. 79. De-

vastat $i jefuit locuinta, pagube


768. ITICOVICI BERCU, Str. Vlaicu Voda Nr. 71,
ambulant. Jefuit marfa de

769. MANOLE CORNBERG, Str. Vlaicu Vod5. Nr. 5,


ambulant. I s'a furat marf5, de

Lei

35.000

Lei

8.000

Lei

13.004

Lei

258.000

Lei

30.000

e) In calea MoOlor
770. IOSEF LITTMAN, Cal. Mosilor Nr. 90, ceasornicar, impozite anuale lei 25.800. Devastat si jefuit magazinul, pagube
771. SAIA CROITORU, Cal. Mosilor Nr. 116, frizer,
impozite anuale lei 4.200. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
772. WECHSLER STRUL, Cal. Mosilor Nr. 123, pieRirie, impozite anuale lei 23.000. Devastat si jefuit maga-

zinul, pagube

Lei 1.200.000

773. SOLOMON ROSENFELD, Cal. Mosilor Nr. 127,


came, impozite anuale lei 12.400. Veteran din campania

1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube . . . .


774. DAVID S. SCHWARTZ, Cal. Mosilor Nr. 131,
croitor, impozite anuale lei 13.500. Veteran din campania
1916-1918. Devastat si jefuit atelierul, pagube
775. NAFTULI FEINGOLD, Cal. Mosilor Nr. 135,
tapiter, impozite anuale lei 14.200. Veteran si decorat din
ra.zboiul 1916-18. Devastat si jefuit atelierul, pagube . .
776. MARTIN SILBERSTEIN, Cal. Mosilor Nr. 145,
galanterie, impozite anuale lei 19.600. Devastat si jefuit:
Lei 345.000
magazinul pagube
119.500
locuinta
f)
10.000
numerar

Lei

3.800

Lei

8.004

Lei

8.500

Lei

474.500

777. DAVID BERCOVICI, Cal. Mosilor Nr. 170, tipograf, impozite anuale lei 12.500. Devastat $i jefuit atelierul,
pagube
778. LAZAR FEIMAN, Cal. Mosilor Nr. 170, atelier

Lei

6.000

de instalatiuni sanitare, impozite anuale lei


vastat si jefuit atelierul, pagube

Lei

10.000

Lei

300.000

Lei

120.000

14.600. De-

779. MIW GRUNBERG, Cl. Mosilor Nr. 179, dentist.


Devastat Si jefuit:
86.000
Lei
cabinetul pagube
134.000
locuinta
80.000
numerar
781. JEANA GRUNBERG MOISESCU, Cal. Mosilor
Nr. 179, modista, impozite anuale lei 11.800. Devastat $i
jefuit:
60.000
Lei
magazinul pagube
60.000
locuinta

299
www.dacoromanica.ro

781. MANASE HERSCOVICI, Cal. Mosilor Nr.

184,

croitor, impozite anuale lei 4.000. Veteran. Devastat si


jefuit:
scule
locuinta

pagube

Lei

30.000
20.000

it

782. S. HEILPERN, Cal. Mosilor Nr. 193, comerciant


de saci, impozite anuale lei 38.000. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
783. SAMUEL ISCOVICI, Cal. Mosilor Nr. 209, tini-

Lei

50.000

Lei

19.200

Lei

118.000

Lei

65.500

Lei

330.000

chigiu, impozite anuale lei 9.800. Veteran al campaniilor


1913 $i 1910-18, citat cu ordin de zi. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
68.000
Lei
locuinta
44.000
/f
numerar
6.000
,t
784. BELLA T. SEGALL, Cal. Mosilor Nr. 229, coloniale, impozite anuale lei 13.300. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
22.500
Lei
locuinta
27.000
)1
If
numerar
16.000
785. I. 'WEINER, Cal. Mosilor Nr. 231, bombonerie,
impozite anuale lei 33.000. Devastat si jefuit magazinul,
97

pagube

786. MOISE GRUNBERG, Cal. Mosilor Nr. 233, pie-

larie, impozite anuale lei 31.800. Devastat Si jefuit:

magazinul pagube
Lei 3.600.000
numerar
,
120.000
787. CZIN IOSEF, Cal. Mosilor Nr. 239, pielarie, impozite anuale lei 56.800. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 2.150 000
93

locuinta

195.000

3)

Lei 3.720.000

Lei 2.34.5.000

788. LAZAR MARCOVICI, Cal. Mosilor Nr. 249, pie15rie.

Devastat si jefuit magazinul, pagube

Lei 1.000.000

789. LAZAR ECKSTEIN, Cal. Mosilor Nr. 251, caretas. Devastat of jefuit:
atelierul pagube
Lei 3.000.000
locuinta
2.200.000
numerar
220.000
3)
790. LAZAR FAIBI$, Cal. Mosilor Nr. 252, croitor,
impozite anuale lei 18.600. Veteran si decorat din razboiul
1916-18. Devastat Si jefuit atelierul, pagube
791. AVRAM BITTNER, Cal. Mosilor Nr. 266, galanterie, impozite anuale lei 19.500. Devastat $i jefuit:
30 000
magazinul pagube
Lei
locuinta
100.000
8 000
numerar
/1
)3

Lei 5.420.000

Lei

415.000

Lei

138.000

31

300
www.dacoromanica.ro

792. IANCU GRUNBERG, Cal. Mosilor Nr. 267, croi-

tor, impozite anuale lei 15.500. Devastat $i jefuit:


magazinul pagube
Lei
39.000
locuinta
23.000
,,
793. ARON ESKENASY, Cal. Mosilor Nr. 270, vopselgrie, impozite anuale lei 22.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube

Lei

62.000

Lei

120.000

Lei

120.000

Lei

390.000

Lei

600.000

Lei

673.000

Lei

160.000

Lei

60.000

Lei

30.000

pagube
802. MARCEL SCHWARTZMA,N, Cal. Mosilor Nr.
289, geamantane, impozite anuale lei 18.000. Devastat si

Lei

40.000

jefuit magazinul, pagube

Lei

300.000

Lei

170.000

Lei

75.000

Lei

19.000

794. SCHALEK AVRAM, Cal. Mosi lor Nr. 274, galan-

terie, impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube


795. BLUMENFELD FEIGA, Cal. Mosilor Nr. 284,
galanterie, impozite anuale lei 17.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
796. BERCOVICI IGNAT, Cal. Mosilor Nr. 291, pie15,rie, impozite anuale lei 19.400. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
797. MOZES BACHMAN, Cal. Mosilor Nr. 292, galanterie, impozite anuale lei 12.900. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 330.000
343.000
locuinta
798. JACOB HIRSCHHORN, Cal. Mosilor Nr. 306,
coloniale, impozite anuale lei 10.900. Devastat si jefuit:
17

magazinul pagube
locuinta
17

Lei
71

100.000
60.000

799. SAIM HAIM, Cal. Mosi lor Nr. 294, mgcelar, im-

pozite anuale lei 22.000. Veteran din campaniile 1913 si


1916-18. Devastat si jefuit magazinul, pagube
800. HALINKAN WECHSLER, Cal. Mosilor Nr. 297,
frizer, impozite anuale lei 20.000. Devastat $i jefuit maga-

zinul, pagube

801. IANCU FELDMAN, Cal. Mosi lor Nr. 297, frizer,

impozite anuale lei 15.000. Devastat si jefuit magazinul,

803. GOLDENBERG MALVINA, Cal. Mosilor Nr. 293,


masini de gatit, impozite anuale lei 23.800. Devastat $i

jefuit- magazinul, pagube


804. IANCU PECINIC, Cal. Mosilor Nr. 316, p5,15.rier,

impozite anuale lei 7.500. Devastat si jefuit:


Lei
atelierul pagube
locuinta
17

)1

25.000
50.000

805. AVRAM GRUNBERG, Cal. Mosilor Nr. 316, ta-

piter. Veteran, decorat din campania 1916-18. Devastat


si jefuit:
atelierul
locuinta

pagube

Lei

13

7)

9.000
10.000

301
www.dacoromanica.ro

806. LAZAR *i MENDEL BLUM, Cal. Mo*ilor Nr.


318, pielarie, impozite anuale lei 70.000. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 965.000
numerar
350.000
807. IANCU BORDER, Cal. Mo*ilor Nr. 319, tinichi-

giu, impozite anuale lei 58.600. Veteran din campania


1916-1918. Devastat *i jefuit atelierul, pagube
808. JEAN RECHNITZ, Cal. Mo*ilor Nr. 325, Minarie, impozite anuale lei 15,760. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
809. AVRAM LEIZER, Cal. Mo*ilor Nr. 326, coloniale, impozite anuale lei 10.400. Veteran din campania
1916-1918. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 60.000
locuinta
120.000
9,
810. IOSIF SILBERGIESSER, Cal.. Mo*ilor Nr. 326,
functionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
811. MOISE FRANGHER'U, Cal. Mo*ilor Nr. 328,
fierarie, impozite anuale lei 28.000. Veteran *i decorat din
campania 1916-18. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
812. IANCU LEIBOVICI, Cal. Mo*ilor Nr. 340, croitor, impozite anuale lei 13.800. Devastat *i jefuit:
Lei
50.000
atelierul pagube
50.000
locuinta
813. MOSCOVICI RASELA,

Cal.

Mo.silor

Nr.

302

www.dacoromanica.ro

Lei

26.000

Lei

300.000

Lei

180.000

Lei

73.000

Lei

250.000

Lei

100.000

Lei

3S0.000

Lei

600.000

Lei

43.000

Lei

230.000

Lei

445.000

Lei

720.000

340,

ceasornicarie, impozite anuale lei 3.200. Devastat *i jefuit:


Lei 170.000
magazinul pagube
210.000
locuinta
814. LEON ZILBERSTEIN, Cal. Mo*ilor Nr. 340,
postavarie, impozite anuale lei 44.000. Veteran din campaniile 1913 *i 1916-18. Devastat *i jefuit:
Lei 300.000
magazinul pagube
300.000
locuinta
),
815. COHN H. COPEL, Cal. Mo*ilor Nr. 342, vopselarie, impozite anuale lei 20.000. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
816. HOLITSCH ALFRED, Cal. Mo*ilor Nr. 350, articole electrice, impozite anuale lei 27.000. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube
817. BERNHARD KATZ, .Cal. Mo*ilor Nr. 353 bis,
haindrie, impozite anuale lei 20.100. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube
818. MOSCOVICI ETTI, Cal. Mo*ilor Nr. 362, cea
sornicar, impozite anuale lei 23.000. Devastat *i jefuit:
Lei 430 000
magazinul pagube
290.000
locuinta
1,
91

Lei 1.315.000

819. PERPER ILIE, Cal. Mosilor Nr. 362, lingerie,


impozite anuale lei 14.200. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 400.000
locuinta
60.000
820. MAX si ADELA GOROVITZ, Cal. Mosilor Nr.
368, hainarie, impozite anuale lei 38.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 600.000
locuinta
250.000
821. NICU N. ATIAS, Cal. Mosilor Nr. 372, librdrie,
impozite anuale lei 26.500. Veteran din campania 19161918. Devastat si jefuit magazinul, pagube
822. BEER STRUL, Cal. Masi lor Nr. 53, frizer, impozite anuale lei 7.600. Devastat si jefuit frizeria, pagube
823. ISRAEL SEGAL, Cal. Mosilor Nr. 133, croitor,
impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit:
atelierul pagube
27.500
Lei
locuinta
12.000
824. BERCOVICI SAMI, Cal. Mosilor Nr. 325, sepcar,
impozite anuale lei 11.900. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
31

Lei

460.000

Lei

850.000

Lei

220.000

Lei

40.000

Lei

39.500

Lei

110.000

Lei

50.000

Lei

16.000

Lei

230.000

Lei

500.000

Lei

183.000

Lei

91.000

f) In cartierul Mo War
825. MARIA BERCOVICI, Str. Avram Iancu Nr. 9,

remailleusg. Distrus aparatul de remaillat


826. ARON DAVID GOLDFADER, Intrarea Avrig 4,

comerciant. Jefuit marfuri, pagube


827. SENDER FISCHER, Str. Brasov Nr. 3, ambulant. Jefuit:
locuinta pagube
Lei 30.000
50.000
numerar
150.000
marf
828. CALMAN SEGALL, Str. Brasov Nr. 9, curelar,
impozite anuale lei 19.000. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
829. SOLOMON SEGALL, Str. Brasov Nr. 9 bis, functionar, veteran din razboiul 1916-18. Devastat si jefuit:
80.000
Lei
locuinta pagube

numerar

103.000

830. HAIA ALBIN, Str. Brasov Nr. 3, brodezti. Jefuit

atelierul, pagube
831. ROZA HAIMOVICI, Colentina Nr. 29, placaje,
impozite anuale lei 27.200. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
832. ERNESTINA TAUBMAN, Sos. Colentina Nr. 39,

mttruntisuri en-gros, impozite anuale lei 11.700. Devastat


si jefuit magazinul, pagube

Lei

Lei

200.000

170.508

303
www.dacoromanica.ro

833. LAZAR AISENER, Sos. Colentina Nr. 16, galanterie, impozite anuale lei 8.000. Veteran din riLzboiul
1916-18. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 155.000
locuinta
210.000
73

Lei

355.000

Lei

457.000

Lei

145.003

Lei

240.000

Lei

270.000

Lei

204.500

Lei

415.000

Lei

960.000

Lei

450.000

Lei

15.000

834. OZIAS GRI.INBERG, $os. Colentina Nr. 25, tini-

chigiu, impozite anuale lei 18.000. Veteran al campaniei


1916-18. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
835. MISU CRETU, Sos. Colentina Nr. 29, richtuitor,
impozite anuale lei 12.000. Devastat $i jefuit atelierul,
pagube
836. HAIM WEINER, Sos. Colentina Nr. 25, perii si
pensule, impozite anuale lei 7.800. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 168.000
72.000
locuinta
837. ILIE ABRAMOVICI, Sos. Colentina Nr. 39, cea
sornicar, impozite anuale lei 9.500. Veteran din campania
1916-1918, rAnit. . Devastat yi jefuit:
Lei 260.000
magazinul pagube
110.000
locuinta
)1
838. IANCU ZELINGER, Sos. Colentina Nr. 47, magazin de vopsele. Devastat $i jefuit:
60.000
Lei
magazinul pagube
138.000
locuinta
/I
6.500
numerar
7/
839. IOSIF GRUNBERG, $os. Colentina Nr. 87, parfumerie. Devastat $i jefuit:
Lei 210.000
magazinul pagube
205 000
locuinta
1/
840. ILIE CAMPUS, $os. Colentina Nr. 18, parfumerie, impozite anuale lei 20.000. Jefuit:
Lei 500.000
magazinul pagube
400.000
locuinta
1/
60.000
numerar
841. DAVID MICHELSOHN, Sops. Colentina Nr. 34,
17

71

11

)1

71

11

11

arhitect. Devastat si jefuit locuinta, pagube


842. SIGMUND LAST, $os. Colentina Nr. 37, tinichigiu, veteran din campania 1916-18. Devastat $i jefuit:
10.000
Lei
atelierul pagube
5.000
,
locuinta
I/
843. MOSCU FINCHEL, $os. Colentina Nr. 124, coloniale, impozite, anuale lei 3.000. Veteran din campaniile

1913 si 1916-18. Devastat $i jefuit magazinul, pagube .


844. ISAC MEIER, $os. Colentina Nr. 78. Devastat si
jefuit locuinta, pagube
845. IACOB CAHANE, $os. Colentina Nr. 4, ambulant. Devastat si jefuit mgrfuri, pagube

304

www.dacoromanica.ro

Lei

20.000

Lei

15.000

Lei

20.003

846. ISRAEL SCHAECHTER, 3d. Carol Nr. 68, cea14.800. Devastat si jefuit
niagAzinul, pagube
847. LAZAR GOROVITZ, Bd. Carol Nr. 45, hilinarie,
impozite anuale lei 216.000. Veteran al campaniei 19161918, ranit. Devastat $i jefuit magazinul, pagube . . . .
848. MORITZ GRUNBERG, Bd. Carol Nr. 51, pictor
de firme, impozite anuale lei 22.400. Devastat $i jefuit
atelierul, pagube
849. JAQUES BERCOVICI, Bd. Carol Nr. 63, galatiterie, impozite anuale lei 22.500. Devastat si jefuit magazinul, pagube
850. DAVID SCHON, Str. Catavei Nr. 12, camionar.

sornicar, impozite anuale lei

I s'a furat un cal de

851. REBECA FELDSTEIN, Str. Crivineni Nr.

Lei

150.000

Lei 2.070.000

Lei

8.000

Lei

17.400

Lei

5.000

Lei

18.000

Lei

115.000

Lei

120.000

Lei

780.000

Lei

263.000

27,

ambulant,. Jefuit marfuri, pagube

852. IOSEF ANCSTER, Str. I. G. Duca Nr. 23, ga-

lanterie, veteran al campaniei 1916-18, impozite anuale


lei 22.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
85.000
Lei
locuinta
30.000
853. HAVA RACHMUTH, Cal. Dorobanti Nr. 93, coloniale, impozite anuale lei 33.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube
854. MOSCOVICI DAVID, Str. Episcopul Radu Nr. 61,
magazin de Incaltaminte, impozite anuale lei 21.000. De11

71

vastat $i jefuit magazinul, pagube


855. MOISE LEIBOVICI, Str. Episcopul Radu Nr.
39, caretas. Devastat si jefuit:
Lei 180.000
locuinta pagube
83.000
numerar
856. I. SORKES, Str. Episcopul Radu Nr. 54, fabrica
textil5 impozite anuale lei 148.000. Devastat si jefuit:
200.000
. . . .
fabrica pagube
800.000
locuinta
7
,

...... Lei

Lei 1.000.000

857. Dr. SAMY KAUi, MAN, Bd. Ferdinand Nr. 108, me-

dic. Jefuit locuinta, pagube


858. LEIBOVICI SIMON, Bd. Ferdinand Nr. 95,
functionar. Jefuit:
3.000
Lei
marfuri pagube
8.400
numerar
859. ISAC SIMION, Bd. Ferdinand Nr. 105, functionar, veteran si decorat din campania 1916-1918. Devastat
si jefuit locuinta pagube
860. LEON SCHWARTZ, Str. Fainari Nr. 36, galanterie, impozite anuale lei 40.000. Veteran al eizboiului
1916-1918, avansat plutonier pe front. Devastat qi jefuit
magazinul; pagube
f

Lei

75.000

Lei

11.400

Lei

80.000

Lei

400.000

305

31446 - 20

www.dacoromanica.ro

861. FANI ANTONIER, Str. D-nay Ghica Nr. 96, camionareasa. Jefuit:
camion si cai, pagube
Lei
45.000
locuinta
281.000
numerar
30.000
//
862. MICHEL HAIM, Str. Ion Maiorescu Nr. 55. Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei 250.000
numerar
250.000
863. ITTA ZISSU, $os. Iancului Nr. 45, frizerie, impozite anuale lei 5.900. Devastat si jefuit:
frizeria pagube
4.000
Lei
locuinta
,,
31.000
numerar
29.000
t
864. MOISE IOSEFSOHN, Str. Maina de Paine Nr.
16, ambulant. Veteran al razboiului 1916-1918. I' s'au fu/1

11

Lei

356.000

Lei

500.000

Lei

64.000

Lei

15.000

PI

rat marfuri de

865. EMANOIL GRUNWALD, Mihai Bravu Nr. 12,


fierarie, impozite anuale lei 32.000. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 2.500.000
locuinta
40.000
866. MOISE ITICOVICI, Mihai Bravu Nr. 44, haiaxle, impozite anuale lei 36.000. Veteran al campaniilor
1913 si 1916-18, ranit de doua ori. Devastat si jefuit:
Lei 2.350.000
magazinul pagube
1.820.000
locuinta
/1
400.000
numerar
,,
867. LUPU SOLOMON, Mihai Bravu Nr. 64, curelar,
impozite anuale lei 26.000. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 220.000
67.000
locuinta
15.000
numerar
868. LEIBU FISEL, Mihai Bravu Nr. 78, sticlarie,
impozite anuale lei 25.800. Devastat $i jefuit:
Lei 225.000
magazinul pagube
20.000
locuinta
869. DAVID SVORISTEANU, Mihai Bravu Nr. 128,
manufacture, impozite anuale lei 32.500. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
870. RASCAL SCHWARTZ, Mihai Bravu Nr. 8, hainarie, impozite anuale lei 29.800. Devastat si jefuit magazinul, pagube
871. LEIBOVICI HAIM, Mihai Bravu Nr. 12, magazin de marunti*uri, impozite anuale lei 9.150. Devastat
i jefuit magazinul, pagube
7/

Lei 2.540.000

Lei

4.570.000

Lei

302.000

Lei

245.000

Lei

650.000

Lei

200.000

Lei

200.000

PP

11

306
www.dacoromanica.ro

11

872. BETTI ZAHARIA, Mihai Bravu Nr. 16, hainarie, impozite anuale lei 18.900. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 180.000
locuinta

Lei

420.000

zinul, pagube

Lei

180.000

874. MOISE WOLFF RACHMUTH, Mihai Bravu Nr


18, htiinarie, impozite anuale lei 16.800. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube

Lei 1.200.000

875. ESTERA LIBER, Mihai Bravu Nr. 64, hAinArie,


impozite anuale, lei 20.600. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 180.000
locuinta
110.000
ft

Lei

290.000

Lei

265.000

Lei

155.000

Lei

300.000

Lei

50.000

Lei

228.000

Lei

204.000

Lei

150.000

Lei

600.000

Lei

20.000

PI

"

2413.000

873. AVRAM SCHWARTZ, Mihai Bravu Nr. 18. hal-

impozite anuale lei 21.000. Devastat $i jefuit maga-

11

876. MATHIAS RIVEN, Mihai Bravu Nr. 20, curelar,


impozite anuale lei 11.200. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 100.000
locuinta
165.000
If
f1
877. AVRAM SACHTER, Mihai Bravu Nr. 64, tini
chigiu, impozite anuale lei 14.200. Veteran al campaniilor
1913 $i 1916-18. Devastat $i jefuit:
atelierul pagube
95.000
Lei
locuinta
60.000
878. SABIN COHEN, Mihai Bravu Nr 76, manufactura, impozite anuale lei 14.800. Devastat $i jefuit maga
zinul, pagube
879. MORITZ HAIER, Mihai Bravu Nr. 84, ceasornicar, impozite anuale lei 3.100. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
880. HERMAN BLUMENFELD, Mihai Bravu Nr. 1.
manufacturA, impozite anuale lei 28.100. Veteran $i de,corat cu diverse ordine. Devastat $i jefuit, magazinul, pagube
881. DAVID LAZAR, Mihai Bravu Nr. 16, hAinarie,
impozite anuale lei 20.000. Devastat $i jefuit:
Lei 200.000
magazinul pagube
4.000
alimente
882. AVRAM BUIUMOVICI, Mihai Bravu Nr. 36, galanterie, impozite anwtle lei 17.00C). Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
883. LAZAR ZVORISTEANU, Mihai Bravu Nr. 41,
galanterie, impozite anuale lei 15.000. Veteran din campania 1916-1918. Devastat $i jefuit magazinul, pagube . .
884. NATHAN ALTER, Mihai Bravu Nr. 44, func71

)1

tionar. Devastat $i jefuit locuinta, pagube

307
www.dacoromanica.ro

885. BLIMA HOROVITZ, Mihai Bravu Nr. 44, curelar, impozite anuale lei 21.000. Devastat 31 jefuit:
atelierul pagube
Lei 500.000
locuinta
50.000
/

Lei

550.000

886. SEAL WOLFF, Mihai Bravu Nr. 139, ambulant. Jefuit marfuri, pagube

Lei

120.000

Lei

15.800

Lei

10.000

PI

Lei

256.000

PI

Lei

650.000

bulant. Jefuit mArfuri, pagube

Lei

25.000

892. LEON FACHTER, Precupetii Vechi 70, galanterie, impozite anuale lei 12.600. Veteran al campaniei 19161918. Devastat si jefuit magazinul, pagube
893. AVRAM SL ALBU, B-dul Pache Nr. 35, ziarist,
veteran al campaniei 1916-1918. Devastat si jefuit:

Lei

150.000

Lei

35.000

Lei

500.000

Lei

175.000

Lei

45.000

Lei

40.000

Lei

6.000

Lei

43.000

Lei

38.100

31

887. LIZA SEGALL, Mihai Bravu Nr. 44, ambulant.

Jefuit marfuri, pagube

888. HENNY AURELIA TISCU, Oborul Nou 27, v5 duvii. de rgzboiu. Devastat $i jefuit locuinta, pagube . . .
8b9. FROIM FELDSTEIN, Oborul Nou 27, tinichigiu,
impozite anuale lei 15.600. Veteran din campaniile 1913
si 1916-18. Devastat si jefuit:
atelierul pagube
Lei 150.000
locuinta
87.000
/3
numerar
19.000
/I
890. MANOLE WEINSTEIN, Oborul Nou 27, curelar;
impozite anuale lei 22.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 400.000
numerar
250.000
891. PINCAS ABRAMI, Precupetii Vechi Nr. 6, am-

locuinta pagube
Lei
30.000
numerar
5.000
894. SIMION WEISSMAN, B-dul Pache Nr. 45, galanterie. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
895. AIZIC CIURARU, B-dul Pache Nr. 156, vopselarie, impozite anuale lei 12.200. Veteran si decorat din
campania 1916-18. Devastat si jefuit magazinul, pagube
896. SMIL LEIBOVICI, Str. Pa lade Nr. 66. Intendent. Jefuit de numerar
897. HENRI PAULMAN, Str. Pa lade Nr. 67. Devastat Si jefuit:
locuinta pagube
30.000
Lei
1(.000
,
numerar If
898. ZEILIG LAZAR, Sr. Pa lade Nr. 82, tinichigiu.
Jefuit scule, pagube
899. CAROL ZICKEL, Str. Plantelor Nr. 56, cornerciant. Jefuit locuinta, pagube
900. ERNEST WOLFF, Str. Princ. Nicolae Nr. 51,
functionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube

308
www.dacoromanica.ro

901.

RUBIN GRUNBERG, Str. Princ. Nicolae Nr.

46, tinichigiu, impozite anuale lei 7.200. Veteran si decorat


din campaniile 1913 si 1916-1918. Devastat si jefuit

atelierul, pagube
902. A. CIURARU, $os. Pantelimon Nr. 43, vopselarie, impozite anuale lei 11.400. Veteran si decorat din
campania 1916-18. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
903. ANA VICTOR, $os. Pantelimon Nr. Si, galanterie, impozite anuale lei 9.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube
904.
MOISE CIURARU, $os. Pantelimon Nr. 43,
vopseltirie, impozite anuale lei 14.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 100.000

Lei

300.000

Lei

70.000

Lei

180.000

Lei

196.000

Lei

150.000

Lei

500.000

Lei

170.000

Lei

195.000

Lei

512.000

galanterie, impozite anuale lei 16.700. Veteran din razboiul 1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube .

Lei

500.000

911. OSCAR GOLDENBERG, $os. Pantelimon Nr.


199, librar, impozite anuale lei 11.500. Devastat si jefuit
magazinul, pagube

Lei

78.000

912. IANCU WECHSLER, $os. Pantelimon Nr. 201,


parfumerie, impozite anuale lei 13.800. Devastat si jefuit:
Lei 500.000
magazinul pagube
68.000
,,
locuinta
It
36.000
,
numerar

Lei

604.000

locuinta
96.000
905. SAMUEL Z. SOLOMON, $os. Pantelimon Nr.
31

11

68, sticlarie, impozite anuale lei 18.900. Veteran din razboiul 1916-1918. Devastat 5i jefuit:
magazinul pagube
Lei 60.000
locuinta
82.000
If
If
numerar
8.000
906. GURMAN ARON, $os. Pantelimon Nr. 62, galanterie, impozite anuale lei 10.300. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
907. LEOPOLD HIRSCH, $os. Pantelimon Nr. 68,
galanterie, impozite anuale lei 10.300. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
908. IOSEF1 RABINOVICI, $os. Pantelimon Nr. 105,
vopselArie, impozite anuale lei 20.000. Veteran al campaniei 1916-1918. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
20.000
Lei
locuinta
160.000
,,
15.000
numerar
ft
909. NATHAN NADLER, $os. Pantelimon Nr. 113,
galanterie, impozite anuale lei 15.600. Veteran al earnt1

11

1/

29

paniei 1916-1918. Devastat si jefuit:


magazinul pagube

Lei

400.000

112.000
locuinta
It
910. DAVID BERCOVICI, Sos. Pantelimon Nr. 120,
11

17

309
www.dacoromanica.ro

913. PAVEL CIUBOTARU, Sops. Pantelimon Nr. 203,

galanterie, impozite anuale lei 15.000. Veteran al campaniei 1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube . .
VICTOR VENIAMIN, Sos. Pantelimon Nr. 247,
galanterie, impozite anuale lei 6.000. Veteran si decorat
din razboiul 1916-18. Devastat si jefuit magazinul, pagube
915. FILIP GRUNBERG, $os. Pantelimon Nr. 255,

Lei

250.000

Lei

380.000

Lei

360.000

Lei

800.000

Lei

12.400

Lei

46.500

Lei

475.000

Lei

456.000

Lei

50.000

Lei

52.000

914.

vopselarie, impozite anuale lei 13.000. Veteran din razboiul 1916--1918. Devastat $i: jefuit:

magazinul pagube
Lei 300.000
locuinta
50.000
/7
numerar
10.000
),
3/
916. HERSCU LESPEZEANU, $os. Pantelimon Nr.

galanterie, impozite anuale lei


jefuit magazinul, pagube
246,

917.

NATHAN WEINBERG,

16.500.

Devastat si

$os. Pantelimon Nr.

273, functionar. Devastat $i jefuit:


locuinta pagube
numerar

Lei
11

9.500
2.900

918. MAYER FISCHELSOHN, $os. Pantelimon


Nr. 87, lemnarie. Jefuit:
lemne
pagube
14.500
Lei
32.000
locuinta
fl
919. Dr. IOSEF RACHBUCH, $os. Pantelimon Nr. 222,

medic. Devastat 9i jefuit locuinta, pagube


920. ABRAM SILBERMAN, $os. Pantelimon Nr. 44,
droguerie, impozite anuale lei 31.500. Devastat si jefuit:
Lei 400.000
magazinul pagube
56.000
locuinta
ff
921. RUCKENSTEIN B. ARON,
$os. Pantelimon
Nr. 222. Devastat si jefuit locuinta, pagube
922. LAZAR WIEDER, $os. Pantelimon Nr. 61, chiYY

mist. Jefuit numerar


923.

L. ISRAILOVICI, $os. Pantelimon Nr. 288, ma-

gazin de manufacture, impozite anuale lei


vastat $i jefuit:

19.000.

De-

Lei 1.000.000
magazinul pagube
500.000
locuinta
924. DAVID DANILOV, $os. Pantelimon Nr. 225,
magazin de manufacture,, impozite anuale lei 22.000. Devastat $i jefuit:
Lei 1.000.000
magazinul pagube
45.000
,
numerar
Y/

925.

Lei 1.500.000

Lei 1.045.000

NICU ISRAILOVICI, Str. Romano, Nr. 160, ma;

gazin de manufacture,, impozite anuale lei


vastat si jefuit magazinul, pagube

310

www.dacoromanica.ro

20.000. De-

Lei

300.000

926. AVRAM WECHSLER, Stefan cel Mare 238, frizer, impozite anuale lei 7.500. Devastat i jefuit:
magazinul pagube
Lei
20.000
locuinta
80.000
,,
20.000
numerar
,,
,,
927. DAVID FELDSTEIN, Stefan cel Mare Nr. 244,
tinichigiu, impozite anuale lei 18.500. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 156.000
locuinta
17.500
,,
,,
928. ISAC GOLDENBERG, Stefan cel Mare Nr. 200,
13

Lei

120.000

Lei

173.500

Lei

800.000

Lei

300.000

Lei

253.000

Lei

500.000

Lei

60.000

Lei

17.000

Lei

303.000

Lei

300.000

Lei

900.000

Lei

18.000

Lei

153.000

dentist. Veteran al campaniei 1916-1918, sotia sa e orfand de rlzboiu. Devastat *i jefuit:


cabinetul

numerar

pagube

Lei

,,

,,

700.000
100.000

ITTA MARCU, j$tef an cel Mare Nr. 242, *epc5.-

929.

rie. Devastat *i jefuit magazinul, pagube


930. MICHEL NICHTSORG, Stefan cel Mare, ceasornicar, impozite anuale lei 26.000. Devastat i jefuit
magazinul, pagube
931. MARCUS LINCKER, Str. Sf. Spiridon 6, pensionar. Devastat si jefuit locuinta, pagube
932. IANCOVICI IANCU, Str. Silistra Nr. 75, ambulant. Jefuit:
30.000
marfuri pagube
Lei
30.000
locuinta
1)
/1
933. PASCU GHELBERT, Teiul Doamnei, tinichigiu.
Jefuit scule, pagube

HAIM HARAP, Teiul Doamnei Nr. 46, galanterie. Devastat *i jefuit:


Lei 250.000
magazinul pagube
934.

locuinta
1)
935. MAYER BRENNER,

/)

Teiul

Doamnei

53.000

Nr. 24,

parfumerie, impozite anuale lei 18.000. Devastat $i jefuit


magazinul, pagube
936. FROIM LEIBOVICI, Str Vaselor Nr. 42, curelar, impozite anuale lei 21.601 Veteran al razboiului
1916-1918, /quit. Devastat i jefuit magazinul, pagube .
MI$U WEISSERMAN, Str. Vaselor Nr. 44,
937.
croitor, veteran din campaniile 1913 i 1916-1918. Jefuit
scule

de

g) In calea Rahovei
938. BERCU STREIT, Cal. Rahovei Nr. 3, dentist
veteran *i decorat din campania 1916 1918.. Jefuit:
40.000
Lei
cabinetul pagube
60.000
,,
bijuterii
53 000
f)
numerar
71

311

www.dacoromanica.ro

1055. SIMON MOSCOVICI, Str. Suter Nr. 8, indugeamantane. Jefuit:


locuinta pagube
2.150
Lei
numerar
10.850
940. AVRAM PANZARU, Cal. Rahovei Nr. 63, lingerie, impozite anuale lei 20.000. Devastat *i jefuit:
magazinul pagube
Lei 650.0(X)
locuinta
175.000
941. BEECH FELDSTEIN, Cal. Rahovei Nr. 69, croitor, impozite anuale lei 3.500. Devastat yi jefuit:
magazinul pagube
20.000
Lei
locuinta
17.00()
942. SANDU FAINARU, Cal. Rahovei Nr. 70. coloniale, impozite anuale lei 18.500. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
943. BERNARD FISCHMAN, Cal. Rahovei Nr. 71,
vopselarie, impozite anuale lei 12.100. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube
944. SOLOMON RUBINSTEIN, Cal. Rahovei Nr. 73,
tinichigiu, impozite anuale lei 9.600. Veteran din campa-

Lei

13.000

Lei

825.000

Lei

37.000

Lei

12.000

Lei

11.000

Lei

1.800

torie. Devastat biroul, pagube


946. WOLF COHN, Cal. Rahovei Nr. 103, croitor.
Devastat *i jefuit locuinta, pagube
947.
DAVID SCHWARTZ, Ca lea Rahovei Nr. 103,
librarie, impozite anuale lei 34.000. Devastat qi jefuit
magazinul, pagube
948. HAIM MICHEL COHN, Cal. Rahovei Nr. 93,
galanterie, impozite anuale lei 5.500. Veteran al campaniei 1916-1918. Devastat *i jefuit magazinul, pagube . .
949. HABOT NATHAN, Cal. Rahovei Nr. 93, frizer,
impozite anuale lei 7.000. Devastat *i jefuit magazinul,

Lei

9.000

Lei

3.000

Lei

650.000

Lei

10.500

pagube
960. DAVID ISCOVICI, Cal. Rahovei Nr. 96, atelier

Lei

40.000

Lei

26.000

Lei

400.000

Lei

550.000

Lei

225.000

71

1)

nia 1916-1918, decorat cu ,,,Crucea ComemorativA" cu


barete. Spart vitrinele, pagube
945.

SALLI BANNVAL, Cal. Rahovei Nr. 81, sp5,15.-

de vulcanizare, impozite anuale lei 24 000. Devastat atelierul *i jefuit scule, pagube
951. IULIUS GOLDSTEIN, Cal. Rahovei Nr. 15, Incaltaminte. Veteran *i decorat din campaniile 1916-1918.
Impozite anuale lei 10.500. Tefuit magazinul, pagube . . .
952. RIFCA MARCOVICI, Cal. Rahovei Nr. 105, blti
norie, impozite anuale lei 26.000. Devastat $i jefuit maga-

zinul, pagube
953. ZEILIG WASSERMAN, Cal. Rahovei Nr. 105,
galanterie, impozite anuale lei 12.500. Devastat *i jefuit
magazinul, pagube

312

www.dacoromanica.ro

954. HASCAL ZWIEBEL, Cal. Rahovei Nr. 105, stofe

Devastat $i jefuit magazinul, pagube

Lei

600.000

jefuit magazinul, pagube

Lei

40.000

956. FRANTZ ABRAMOVICI, Cal. Rahovei Nr. 137,


magazin galanterie. Veteran al campaniei 1916-1918.
Impozite anuale lei 42.000. Devastat $i jefuit magazinul,
pagube

Lei 1.500.000

955. PASCU KLEIN, Cal. Rahovei Nr. 107, hilinarie,

IDA KLEIN, Cal. Rahovei Nr. 107, galanterie


ai manufactura, impozite anuale lei 48000. Jefuit:
magazinul pagube
Lei 1.660.000
957.

locuinta
560.000
958. RUHLA LEIA SAMI, Cal. Rahovei Nr. 111, galanterie, impozite anuale lei 21.000. Devastat $i jefuit

Lei 2220.000

magazinul, pagube
959. SAMI IOSEF, Cal. Rahovei Nr. 113, manufactura, impozitd Lanuale lei 46.000. Jefuit magazinul, pagube
960. IOSIF BROTTMAN, Cal. Rahovei Nr. 116, ar
ticole de menaj, impozite anuale lei 29.200. Devastat $i
jefuit magazinul, pagube
961. SMIL
SILBERSTEIN, Cal. Rahovei Nr. 120,
tipograf, impozite anuale lei ,20.500. Veteran al campaniei
1916-1918. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
962. AIZIC LAZAROVICI,
Cal. Rahovei Nr. 121,
bliintirie, impozite anuale lei 17.100. Veteran al campaniei
1916-1918. Devastat $i jefuit magazinul, pagube . . . .

Lei

800.000

Lei 1.100.000

Lei

215.000

Lei

150.000

Lei

150.000

Lei

650.000

Lei

562.000

Lei

650.000

Lei

40.000

963. HEINRICH GRUNBERG, Cal. Rahovei Nr. 123,

stofe, impozite anuale lei 41.000. Veteran al campaniilor


1913 $i 1916-18, decorat cu Cruces Comemorativa" cu
barete. Devastat $i jefuit magazinul pagube
964. ANCEL ZELMAN, Cal. Rahovei Nr. 125, galanterie, impozite anuale lei 12.000. Veteran al campaniei

1916-1918, ranit de clout). ori. Devastat4 $i jefuit:


Lei 500.000
magazinul pagube
62.000
numerar
965. NACHMAN IOSIF, Cal. Rahovei Nr. 130, MealOminte, impozite anuale lei 21.000. Veteran 1916-1918.
Devastat $i jefuit:
Lei 500.000
magazinul pagube
Lei 100.000
locuinta pagube
50.000
numerar
ft
966. BERNARD LEIBOVICI, Cal. Rahovei Nr. 126,
ceasornicar, impozite anuale lei 10.800. Devastat $i jefuit
magazinul, pagube
967. MARTIN COHN, Cal. Rahovei Nr. 131, pielarie, impozite anuale lei 41.000. Devastat $i jefuit magazinul, pagube

Lei

800.000

313

www.dacoromanica.ro

968. EMANUEL STERN, Cal. Rahovei Nr. 135, galanterie, impozite anuale lei 40.000. Devastat Si jefuit
magazinul, pagube
969. ADOLF BLUMER, Cal. Rahovei Nr. 139, galanterie, impozite anuale lei 41.000. Veteran din rilzboiul
1916-1918. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 1 100 000
locuinta
200.000
1I
970. SANDU WELT, Cal. Rahovei Nr. 141, hilin5.rie.
11

Veteran din campaniile 1913 $i 1916-18. Invalid de r5zboiu. Impozite anuale lei 29.000. Jefuit magazinul, pagube
971.

ISIDOR SOLOMONOVICI,

Cal.

Rahovei

Lei

200.000

Lei

1300.100

Lei

300.000

Lei

200.000

Lei

88.000

Lei

250.000

Lei

30.000

Lei

120.000

Lei

50.000

Lei

700.000

Lei

300.000

Lei

56.300

Lei

50.000

Nr.

142, galanterie, impozite anuale lei 16.100. Devastat si


jefuit magazinul, pagube
972. MARCEL WEINBERG, Cal. Rahovei Nr. 147,
vopsele, impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit maga-

zinul, pagube
973. SIMION MENKES, Cal. Rahovei Nr. 151, ga
lanterie, impozite anuale lei 18.600. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
974. ISAC BUCSBAUM, Cal. Rahovei Nr. 152, ceasornicar, impozite anuale lei 8.000. Veteran din rtizboiul
1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube . . . .
975. BENIAMIN GOLDENBERG, Cal. Rahovei Nr.
156, fabric5, de ape gazoase, impozite anuale lei 31.000.
Jefuit fabrica, pagube
976. IOSIF GOLDSTEIN, Cal. Rahovei Nr. 175, galanterie, impozite anuale lei 13.600. Veteran al campaniilor 1913 si 1916-18. Jefuit magazinul, pagube
977. ISAC WENIG, Cal. Rahovei Nr. 195, fierarie,
impozite anuale lei 80.000. Veteran din r5,zboiul 1916-1918.
Devastat si jefuit:
Lei 300.000
magazinul pagube
400.000
locuinta
978. IOSIF LEIBOVICI, Cal. Rahovei Nr. 209, vopsenirie, impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
979. ANA IOSUB, Cal. Rahovei Nr. 228, galanterie,
viiduv5, de razboiu, impozite anuale lei 6.400. Jefuit:
41.300
Lei
magazinul pagube
15.000
numerar
980. AVRAM LEIBOVICI, Cal. Rahovei Nr. 232, incaltaminte, impozite anuale lei 29.200. Veteran din razboiul 1916-1918. Jefuit magazinul, pagube
981. LEIBA GRUNFELD, Cal. Rahovei Nr. 239, incaltaminte, veteran din campaniile 1913 si 1916-1918. Devastat magazinul, pagube
31

314

www.dacoromanica.ro

Lei T 850.000

982. HERS SCHWARTZ, Cal. Rahovei Nr. 245, frizerie, impozite anuale lei 5.200. Jefuit frizeria, pagube . .
983. LAZAR VICTOR, Cal. Rahovei Nr. 245, mane
facture,, impozite anuale lei 18.000. Jefuit magazinul,
pagube

Lei

24.000

Lei 2.000.000

984. NEUMAN USER, Cal. Rahovei Nr. 247, tinichigiu, impozite anuale lei 7.500. Jefuit atelierul, pagube
985. MAIER SEIDMAN, Cal. Rahovei Nr. 253, impozite anuale lei 15.000. Jefuit magazinul de sticldrie .
986. IANCU WALTER, Cal. Rahovei Nr. 304, ceasornicar, impozite anuale lei 5.400. Devastat si jefuit maga.
zinul, pagube
987. MENDEL COHN, Cal, Rahovei Nr. 399, manu
facture,, impozite anuale lei 9.300. Jefuit magazinul,
pagube
988. BURAH MARGULIES, Cal. Rahovei Nr. 413.
galanterie, impozite anuale lei 21.800. Devastat $i jefuit

magazinul, pagube
989. IULIUS GOLDSTEIN, Cal. Rahovei Nr.

Lei

38.000

Lei

15.000

Lei

5.000

Lei

600.000

Lei 1.000.000
415,

manufacturd, veteran si decorat din campaniile 1913 si


Impozite anuale lei 15.000. Jefuit magazinul,
pagube
990. MARIA WECHSLER, Cal. Rahovei Nr. 432,
1916-18.

ambulant. Jefuit marfil, pagube

Lei

600.000

Lei

8.000

Lei

10.000

Lei

14.000

Lei

32.000

Lei

200.000

Lei

5.1;00

Lei

600.000

Lei

35.000

h) In cartierul Rahovei
991. ARON ISAC, Str. Armoniei Nr. 57, ambulant,
veteran $i decorat din campaniile 1913 si 1916-18. Jefuit
marfa, pagube
992. MORITZ KLEIN, Sir. Armoniei Nr. 39, cismar.
Jefuit:
scule
pagube
Lei
6.000
8.000
locuinta
993. MOISE BERCOVICI, Str. Armoniei Nr. 3, comisionar. Jefuit locuinta, pagube
994. SANDU LAZAROVICI, Str. Antim Nr. 52, tinichigiu, orfan de razboiu. Jefuit:
Lei 100.000
atelierul pagube
100.000
locuinta
/9
995. ISAC ALSCHEK, Str. Sf-tii Apostoli Nr. 36, am)7

)3

33

bulant. Jefuit marfd, pagube


996. ARNOLD VURGRAFT, Str. Sf-tii Apostoli Nr.

41, cerealist. Jefuit locuinta, pagube


997. SMIL POLAK, Str. Antim Nr. 13, intendent al
Templului Ronetti Roman". Devastat $i jefuit locuinta
pagube

315

www.dacoromanica.ro

998. MOISE TUDIC, Str, Antim Nr. 13, director de


coala. Devastat $i jefuit locuinta, pagube
999. GOLDENSTEIN ISAC, Str. Artei Nr. 9, depozit
de petrol, impozite anuale lei 46.000. Jefuit depozitul,

pagube
1000. HEINRICH BERCOVICI, Str. Arionoaiei Nr. 39,

ambulant. Jefuit marf5. de

Lei

48.000

Lei

36.000

Lei

1.500

Lei

14.000

1001. BURAH RABINOVICI, Str. Alb& Nr. 14, can-

tor. Devastat $i jefuit locuinta, pagube

1002. Dr. W. FILDERMAN, Str. Sf-tii Apostoli Nr. 16


avocat, veteran al campaniilor 1913 $i 1916-1918. De-

vastat locuinta, jefuit obiecte de valoare, blAnuri, bijuterii, argintarie, toat5. Imbri-icamintea

$i

incalttimintea,

toatit lingeria de corp si de pat, etc. pagube

Lei 3.500.000

1003. MAURICIU BERMAN, Str. Sf-tii Apostoli Nr.


49, comerciant, veteran al campaniei 1916-18. Decorat
Crucea Comemorativii" cu barete. Devastat si jefuit
locuinta, pagube

Lei

950.000

1004. GUTTMAN MARCUS, Str. Sf-tii Apostoli Nr. 62,

industrias. Jefuit $i devastat locuinta, pagube:


locuinta pagube

numerar

Lei 700.000
226.000

Lei 1.926.000

1005. IOSEPH GALANTER, Str. Sf-tii Apostoli Nr.


59, comerciant. Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei 500.000

numerar

1.478.000

Lei 1.978.000

1006. AVRAM SCHWARTZ, Str. Bacus Nr. 6, cismar.

Jefuit scule si marfa, pagube


1007. ILIE LUPA$CU, Str. Cuza Vod5. Nr. 9, mobile, impozite anuale lei 48.000, Veteran din campania
1916-1918, decorat cu Crucea Comemorativa" cu barete.
Devastat si jefuit magazinul, pagube
1008. GHENZEL MILIAN, Str. Cuza Vod5. Nr. 152,
fierarie, impozite anuale lei 47.000. Devastat si jefuit:
4.500
Lei
magazinul pagube
15.000
locuinta
1009. S. AVRAM BERCOVICI, Str. Cuza Vodg. Nr. 4,
frizer, impozite anuale lei 11.800. Devastat si jefuit magazinul, pagube
1010. MANOLE GOLDSTEIN, Str. Elena Doamna
Nr. 53, galanterie, impozite anuale lei 27.000. Veteran al
campaniei 1916-1919. Devastat $i jefuit mgazinul, pagube
1011. ARON HER$CU, Str. Elena Cuza Nr. 119, coloniale, impozite anuale lei 7.842. Devastat $i jefuit magazinul, pagube
1012. MAXIMILIAN CASTOR, Str. Emigratului Nr.
1f

19

6,

croitor. Devastat si jefuit atelierul, pagube

316
www.dacoromanica.ro

Lei

8.000

Lei

300.000

Lei

19.500

Lei

40.000

Lei

216.000

Lei

30.000

Lei

118.000

1013. CASTOR MALVINA, Str. Emigratului Nr. 0.


Devastat $i jefuit locuinta, pagube
1014. MOISE DASCALU, Str. Emigratului Nr. 6,
cantor. Devastat $i jefuit locuinta, pagube

Lei

98.000

Lei

106.000

1015. SOLOMON BRUCHMAN, Endchitd, Vdcdrescu


Nr. 24, ceasornicar, veteran din campania 1916-1918. Impozite anuale lei 19.000. Jefuit magazinul, pagube . . .
1016. JEANETTE FELDMAN, Str. Filaret Nr. 5, galanterie, impozite anuale lei 10.900. Devastat 6i jefuit

Lei

15.000

Lei

300.000

Lei

257.000

Lei

190.000

Lei

1.450.000

Lei

1.500.000

Lei

10.000

Lei

30.000

Lei

83.000

vastat si jefuit frizeria, pagube

Lei

50.000

1025. W. SCHNEIBERG, Str. Ion Titranu Nr. 5, stofe,


impozite anuale lei 24.500. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
1026. DAVID SCHULD, Str. Ion Tdranu Nr. 5, ambu-

Lei

950.000

Lei

15.000

Lei

300.000

Lei

600.000

magazinul, pagube
1017. REGINA BONI, Ferentari Nr. 149, galanterie,
impozite anuale lei 10.100. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 200.000
locuinta

12.000

numerar
45.000
1018. FROIM LOBEL, Ferentari Nr. 150, coloniale,
impozite anuale lei 16.000. Veteran al campaniei 1916-18.
Devastat si jefuit magazinul, pagube
11

1019. AVRAM WEINBERG, Ferentari Nr. 120, maga-

zin de fierdrie. Veteran al razboiului din 1916-1918. Jefuit


Si devastat magazinul si locuinta:
magazinul pagube
Lei 850.000
locuinta

11

11

600.000

Ferentari Nr. 145,


manufacturd, veteran din campania 1916-1918, impozite
anuale lei 19.000. Jefuit magazinul, pagube
1021. LEA BLUMENFELD, Str. Gramont Nr. 16 bis.
Jefuit locuinta, pagube
1022. SLIMA CROITORU, Str. Horia Nr. 34, ambulant. Jefuit marfe, pagube
1023. BERCU WEISSELBERG, Halelor Nr. 53, ceasornicar, impozite anuale lei 11.600. Veteran al campa
niilor 1913 si 1916-18. Devastat si jefuit magazinul,
pagube
1024. BERCU HABOT, Halelor Nr. 67, frizer, impozite anuale lei 9.000, veteran din rdzboiul 1916-1918. De1020. HAIM HUNA LITTMAN,

lant. Jefuit marfd, pagube


1027 AVI FINK, Str. Justitiei Nr. 62, comorciant.
Devastat $i jefuit locuinta, pagube
1028. IEHUDA BLEICHER, G-ral Mdrgineanu Nr. 5,
1ncaltgminte, impozite anuale lei 20.000. Veteran din razboiul 1916-1918. Devastat $i jefuit magazinul, pagube . .

317
www.dacoromanica.ro

1029. TEODOR BERCOVICI, Str. 14 Martie Nr. 20


vopseI5,rie, impozite anuale lei `,..1.000. Devastat i jefuit
magazinul, pagube
1030. NATAN LEIBOVICI, MaKurele Nr. 200, cerealist, impozite anuale lei 11.000. Devastat *1 jefuit:
magazinul pagube
Lei 30.000
locuinta
3.000
numerar
33.000
I/
1031. Dr. CASSVAN AVNER, Mihai Voc15, medic.
Devastat *1 jefuit:
locuinta pagube
9.000
Lei
numerar
31.000
t)
1032. MARCUS HER$COVICI, Mihai Vodil, Nr. 27,
Post avocat. Batut *1 jefuit in strad5, de
1033. IOSEF WEISSMAN, Str. Mihai Vod5, Nr. 21,
intreprindere technic5, *i sanitara. A fost ucis. Impozite
anuald lei 750.000. Devastat 9i jefuit depozitul *i
locuinta pagube
Lei 6.000.000
8.000.000
numerar
,
1034. DAVID VOGEL, Bd. Maria Nr. 97, fierarie, impozite anuale lei 29.000. Veteran din campania 1916-1918.
Devastat *i jefuit magazinul, pagube
1035. ISAC DAVIDOVICI, Bd. Regina Maria Nr. 93,
galanterie, impozite anuale lei 20.000. Veteran din razboiul 1916-1918, decorat cu Crucea Comemorativ5," cu
barete. Devastat *i jefuit magazinul, pagube
17

Lei

100.000

Lei

66.000

Lei

40.000

Lei

5.000

77

71

Lei 14.000.000

Lei

400.000

Lei

100.000

Lei

190.000

Lei

70.000

Lei

12.400

Lei

5.900

Lei

20.000

1036. MARCU ROSENBERG ROSEANU, Bd. Regina

Maria 39, coloniale, impozite anuale lei 13.000. Veteran

din razboiul 1916-1918, decorat cu Crucea Comemorativ5," cu barete. Devastat i jefuit:


Lei 120.000
magazinul pagube
40.000
locuinta
/7
30.000
numerar
fl
1037. MARCU ARON, Bd. Regina Maria Nr. 37, cea
sornicar. Veteran din campania 1916-18, impozite anuale
lei 4.400. Jefuit magazinul, pagube
1038. IANCU LEIBOVICI, Bd. Ma'rai Nr. 39, vulcanizator. Veteran din campania 1916-1918. Jefuit locuinta
1/

/7

pagube

1039. SIMION MOZES, Str. Militari Nr. 11, ambulant. Jefuit:


m5,rfuri

pagube

Lei

5.000

900
numerar
1040. NUHAM MARCUS, Str. Nicolae Fleva Nr. 8.
ambulant. Veteran din campaniile 1916-1918. Jefuit:
71

imbrAcaminte

numerar

318
www.dacoromanica.ro

Lei

6.000
14.000

1041. VETTA ATIAS, Str. Orfeu Nr. 9, lingereasil


Jefuit scule, pagube
1042. ARON GROSS, Str. Oitelor Nr. 12, voiajor, veteran al razboiului 1316-1918. Invalid de razboiu. Jefuit
locuinta, pagube
1043. HARRY GRQNBERG, Principatele Unite Nr.
55, comerciant. Devastat si jefuit locuinta, pagube . . .

Lei

8.000

Lei

32.000

Lei

250.000

Lei

400.000

Lei

60.000

pagube
1047. OZIAS LEHRER, Cal. 13 Septembrie Nr. 220,
fierarie, impozite anuale lei 33.000. Jefuit:
fieraria pagube
Lei 1.500.000
locuinta
560.000

Lei

40.000

490.000
numerar
,
1048. LEIBA KATZ, Cal. 13 Septembrie Nr. 11, croi
tor, impozite anuale lei 14.300. Veteran al campaniei 19161918, decorat cu Crucea Comemorativit" cu barete. Devastat $i jefuit:
60.000
magazinul pagube
Lei

Lei 2.550.000

82.000
locuinta
1049. ALBERT HEILPERN, Cal. 13 Septembrie Nr.
99 bis, tipograf, impozite anuale lei 15.000. Devastat el

Lei

142.000

jefuit tipografia, pagube


1050. RASELA MERLAUB, Cal. 13 Septembrie Nr.

Lei

200.000

Lei

700.000

Lei

800.000

Lei

700.000

Lei

50.000

1044. MARCU STARK, Principatele Unite Nr. 55, co

merciant, veteran din razboiul 191G-18. Devastat si jefuit


locuinta, pagube
1045. MOISE VEDMEDIEV, Str. Poenaru Bordea
Nr. 16, comerciant. Jefuit locuinta, pagube
1046. PEPI LUPOVICI, Cal. 13 Septembrie Nr. 95,
galanterie. Impozite anuale lei 9.600. Jefuit magazinul,

13

107, galanterie, impozite anuale lei 18.000. Jefuit:


Lei 600.000
magazinul pagube
100.000
locuinta
1051. DAVID SCHACHTER, Cal. 13 Septembrie 117,

galanterie, impozite anuale lei 17.200. Veteran din razboiul 1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube . .
1052. GUSTAV SEGALL, Cal. 13 Septembrie 113, ga-

lanterie, impozite anuale lei 17.000. Devastat $i jefuit:


Lei 600.000
magazinul pagube
100.000
locuinta
1053. SAUL SPINER, Cal. 13 Septembrie Nr. 90, tinichigiu, impozite anuale lei 16.000. Devastat si jefuit
atelierul, pagube
1054. SUSETTE ATIAS, Cal. 13 Septembrie Nr. 94,
fierarie, impozite anuale lei 29.500. Pevastat si tjefuit
magazinul, pagube

Lei 1.150.000

319
www.dacoromanica.ro

1055. SIMON MOSCOVICI, Str. Suter Nr.

8,

indu-

stria. Devastat si jefuit locuinta, pagube


1056. TEXO", Str. Sabinelor Nr. 8, fabrics, textile.
Devastat si jefuit fabrica Si depozitul de marfuri, pagube

Lei 1.340.000
Lei 4.000.000

1057. MARIA PANZARU, Str. Sabinelor Nr. 2, lingerie, impozite anuale lei 18.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 500.000
locuinta

),

50.000

numerar
14.000
1058. MIHAI GROSS, Str. Salvator Nr. 9, functionar
veteran din campania. 1916-18. Jefuit numerar . . . .
1059. JEAN ADERCA, Str. Salvator Nr. 44, ambulant. Veteran din campania 1916-18. Jefuit marfk pagube
1060. STRUL ROSENBERG, Str. Sofia Nr. 55, am.
bulant. Jefuit marfd, pagube
11

11

Lei

564.000

Lei

10.000

Lei

20.000

Lei

4.000

1061. DEBORA ROITTMAN, $erban Voc15. Nr. 149


coloniale, impozite anuale let 22.200. Jefuit bacania,
pagube

Lei

56.000

1062. IULIUS IANCU, $erban Voda Nr. 225, ceasornicar, impozite anuale lei 11.000. Veteran din campa
nia 1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube . .

Lei

40.000

Lei

100.000

Lei

3.000

Lei

8.500

Lei

1.500

Lei

8.000

boiul 1916-1918. Devastat si jefuit magazinul, pagube


1069. LEON GOLDSTEIN, $erban Voda, Nr. 144, coloniale, impozite anuale lei 22.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
1070. MORDHA RABINOVICI, Str. Uranus Nr. 89,
drogbist, impozite anuale lei 17.000. Devastat 5i jefuit:
Lei 150.000
magazinul pagube
100.000
numerar
1071. SAMI FAIBI$, Str. Uranus Nr. 134, galanterie,
impozite anuale lei 13.350. Devastat si jefuit magazinul,

Lei

400.000

Lei

150.000

Lei

250.000

pagube

Lei

200.000

1063. AVRAM HERSCOVICI, $erban Vodisti Nr. 235,


galanterie, impozite anuale lei 30.000. Devastat si jefuit

magazinul, pagube
1064. SAIA WISSENFELD, $erban Voda" Nr. 12, cea

sornicar, impozite anuale lei 5.500. Distrugeri In atelier,


pagube

1065. IOSEF GOLDENBERG, $erban Vodd. Nr. 31,


croitor, impozite anuale lei 17.000. Veteran din razboiul
1916-1918. Jefuit stofa pagube
1066. IOSIF ABRAMOVICI, $erban Vocla Nr. 106.
croitor, impozite anuale lei 12.000. Veteran din razboitil
1916-1918. Jefuit atelierul, pagube
1067. NICU DIAMANT, $erban Voda.' Nr. 106, func

tionar. Jefuit numerar


1068. OSCAR LEIBOVICI, $erban Vod5. Nr. 182, ma
nufactura, impozite anuale lei 15.000. Veteran din rAz-

320
www.dacoromanica.ro

1072. IANCU L. SPIEGLER, Bd. T. Vladimirescu 17,

industrias. Veteran din razboiul 1916-1918 Devastat $i


jefuit:
locuinta pagube

Lei

300.000

numerar
235.000
1073. SAMUEL BARZILAY, Str. Vantitori Nr. H,
fost avocat. Devastat si jefuit:
locuinta pagube
Lei 260.000
numerar
,
140.000

Lei

535.000

Lei

400.000

Lei

30.000

Lei

55.000

Lei

37.100

Lei

10.000

Lei

3.000

Lei

850.000

1080. CALMAN ULNER, Str. Vlaicu Vod5, Nr. 71, ambulant. I s'a furat marfa de
1081. BASEL SLAM, Str. Vlaicu Vodg, Nr. 71, ambu-

Lei

4.000

lantg. Jefuit marfa, de

Lei

5.000

artist. Jefuit locuinta, pagube

Lei

20.000

1083. IOSIPOVICI LEIBU, Str. Vlad Dracul 6, ambulant. Jefuit marfuri de


1084. PINCU HEINRICH, Str. Scarlatescu Nr. 16,

Lei

6.000

Lei

25.000

i) Diferite cartiere
1074. JEAN STEINHARDT, Cal. Grivitei Nr. 226,
ambulant. Veteran al campaniilor 1913 si 1916-18, decorat
cu Crucea Comemorativg" Si Coroana Romanier. Jefuit:
diverse obiecte, pagube
19.000
Lei
numerar
11.000
1075. IANCU GHELBER, Cal. Grivitei Nr. 350, pielar,
impozite anuale lei 19.400. Devastat $i jefuit magazinul,
pagube
1076. BUCA HAIMOVICI, Cal. Grivitei Nr. 360, haiIP

ngrie, veteran din campania 1916-18, impozite anuale


lei 16.500. Jefuit:
32.100
Lei
magazinul pagube
5.000
,
numerar
9,
1077. HEINRICH TEITELBAUM, Str. Dr. Marcovici

Nr. 3, ambulant. Jefuit marfg, pagube


1078. SAMUEL NEUMAN, Str. Ion Dobrescu 3, instalator. Jefuit scule, pagube
1079. MARCEL A. IOSEF, Str. Florilor Nr. 20, magazin de coloniale, impozite anuale lei 14.000. Devastat si
jefuit:
Lei 400.000
magazinul pagube
418.000
locuinta
,,
32.000
numerar
/I
13

)7

1082. SOLOMON SOLOMON, Str. Vitejescu Nr.

25,

functionar. Britut In strada si jefuit de

321

31446 - 21

www.dacoromanica.ro

1085. MORITZ GOLDENBERG, Cal. Grivitei Nr. 342,

galanterie. Veteran al rgzboiului 1913 si 1916-18. Impozite anuale lei 26.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
80.000
Lei
numerar
22.000
1086. BORIS REICHER, Str. Jignitei Nr. 20, rabin.
Jefuit odajdii biserieesti, pagube
1087. H. L. RABINOVICI," Str. Oituz Nr. 8, manufacturg, impozite anuale lei 60.000. Devastat si jefuit
magazinul, pagube
1088. ILIE RABINOVICI, Str. Cguzasi Nr. 6, vopselgrie, impozite anuale lei 51.000. Devastat si jefuit:
magazinul pagube
Lei 100.000
33

PP

600.000
locuinta
//
40.000
numerar
1089. IGNAT WEINBERG, Str. Cguzasi Nr. 3, furPI

PP

Lei

102.000

Lei

40.000

Lei

600.000

Lei

740.000

nituri de tapiterie, impozite anuale lei 34.000. Devastat

$i jefuit:
Lei 1.480.000
magazinul pagube
420.000
locuinta
/P
240.000
numerar
1090. Dr. SAMI LAZAR COHN, Sf. Ion Nou Nr. 12,
31

11

Lei 2.140.000

medic cgpitan in rezervg, veteran al razboiului 19161918. Devastat si jefuit:


locuinta pagube

Lei

740.000

50.000
numerar
/7
1091. MARCOVICI MORITZ, Str. Lang,riei Nr. 54,
galanterie, impozite anuale lei 12.500. Devastat si jefuit:
Lei 650.000
magazinul pagube
185.000
locuinta
1092. PASCAL STEINBERG, Str. Langriei Nr. 62,
librgrie, impozite anuale lei 22.500. Devastat si jefuit:
Lei 420.000
magazinul pagube

Lei

790.000

Lei.

835.000

16.000

Lei

436.000

1093. ISIDOR WACHMAN, Str. Lazar Nr. 5, haine


vechi, impozite anuale lei 66.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube

Lei

412.000

Lei

350.000

Lei

80.000

Lei

500.000

11

locuinta

IP

1094. LEIZER LEIZEROVICI, Str. Lazar Nr. 5, haine

vechi, impozite anuale lei 30.000. Devastat si jefuit magazinul, pagube


1095. RENE ROSENTHAL, Str. Lazar Nr. 5, haine
vechi, impozite anuale lei 19.000. Devastat si jefuit
locuinta, pagube
1096. SIMCA DAVID, Str Lazar Nr. 5, haine vechi,
impozite anuale lei 15.400. Devastat $i jefuit:
magazinul pagube
Lei 400.000
locuinta

PI

JP

.322
www.dacoromanica.ro

100.000

1097. ANCEL LEIB, Str. Lazar Nr. 5, haine vechi.


Devastat ei jefuit:
magazinul pagube
40 000
Lei
locuinta
20.000
1098. B. MIHELSTEIN, Str. Lazar Nr. 5, haine
vechi, impozite anuale lei 12.000. Veteran al campaniei
1916-1918. Devastat ei jefuit magazinul, pagube
. .
1099. DAVID WELTBERGER, Str. Cauzaei Nr. 1,
tipograf, impcizite anuale lei 20.000. Devastat ei jefuit
atelierul, pagube

Lei

60.000

Lei

250.000

Lei

30.000

72

Lei

8.000

11

Lei

280.000

ceasornicar. Jefuit unelte, pagube

Lei

10.000

1103. IUDA IANCULOVICI, Str. Florilor Nr. 20,


strungar. Devastat ei jefuit locuinta, pagube

Lei

110.000

Lei

225.000

Lei

9.000

Lei

70.000

Lei

27.000

73

1100. SIEGFRIED DIAMANT, Str. Cauzaei Nr. 1, fri-

zer. Jefuit:

scule
pagube
2.000
Lei
locuinta
6.000
If
1101. SOFIA LAZAR, Str. Cauzasi Nr. 8, coloniale,
impozite anuale lei 11.000. Devastat ei jefuit:
magazinul pagube
Lei 180.000
100.000
locuinta
1)

1102. IANCU WEINTRAUB,

Str. Lanariei Nr. 67,

1104. A. B. DAVIDOVICI, Str. Mamulari Nr. 3, func-

tionar. Devastat ei jefuit locuinta, pagube


1105. ANCEL ADELA, Str. Mamulari Nr. 21, intendenta la templu. Devastat ei jefuit:
Lei
8 000
locuinta pagube
1.000
numerar
,,
1106. SOLOMON MEIER, Bd. Ma'raeeeti Nr. 162, pall-

tier, impozite anuale lei 16.900. Veteran al campaniilor


1913 ei 1916-18. Devastat ei jefuit:
25.000
Lei
magazinul pagube
45 000
locuinta
1107. OSCAR ROSENBLATT, Str. Legislator Nr. 5,
comerciant. Veteran din campania 1916-18 Devastat ei
jefuit:
Lei 20.000
locuinta pagube
7.000
numerar

323
www.dacoromanica.ro

ANEXE
Lista guvernului si a prefectilor legionari ; Documente
oficiale ; Memorii ale Federatiei Uniunilor de Comunitati:
Declaratii ale victimelor ; Certificate medicale ;

Acte de vanzare sau predare a intreprinderilor;


Tabloul evreilor ucisi in timpul pogromului.

www.dacoromanica.ro

GUVERNUL LEGIONAR
(Decret din 14 Septembrle 1940)

HORIA SIMA, Vice-Presedinte al Consiliului de Ministri, Ministru fara portofoliu.


Prof. GH. LEON, Secretar de Stat la departamentul Econonliei Nationale 1).

G-ral CONST. PETROVICESCU, Secretar de Stat la departamentul Afacerilor Interne.


Prof. TRAIAN BRAILEANU, Secretar de Stat la departamentul
Educatiei Nationale, Culte i Arte.
Prof. MIHAI A. ANTONESCU, Secretar de Stat la departamentul
Justitiei.
Prof. MIHAIL STURZA, Secretar de Stat la departamentul Afacerilor Straine 2).
GEORGE CRETZIANU, Secretar de Stat la departamentul Finantelor.

Prof. POMPILIU NICOLAU, Secretar de Stat la departamentul


L-ucrarilor Pub lice i Comunicatii.

VASILE IASCINSKI, Secretar de Stat la departamentul Muncii,


Sanatatii i Ocrotirilor Sociale.
Ing. NICOLAE MARES, Secretar de Stat la departamentul Agriculturii i Domeniilor.
Locot.-Col. Prof. NIC. DRAGOMIR, Secretar de Stat la departamentul Coordonarii si Statului Major Economic.
G-ral GH. DOBRE, Subsecretar de Stat la departamentul Apararii
Nationale pentru inzestrarea i administrarea armatei.
G-ral CONST. PANTAZI, Subsecretar de Stat la departamentul
Apararii Nationale pentru Armata.
Corn. GH. JIENESCU, Subsecretar de Stat la departamentul Apararii Nationale pentru Aer si Marina 3).
1) Inlocuit mai tetrziu prin Mircea Cancicov.

2) Demisionat, filth' a se numi un alt titular.


3) Inlocuit mai tarziu la Marina prin Amiral Koslinsky.

327

www.dacoromanica.ro

CONSTANTIN PAPANACE, Subsecretar de Stat la departamentul


Finacate.

PETRE NEMOIANU, Subsecretar de Stat la departamentul Agriculture si Domenii.


CORNELIU GEORGESCU, Subsecretar de Stat la departamentul
Economiei Nationale pentru colonizare si populafia evacuate.
V. DIMITRIUC. Subsecretar de Stat la departamentul Economiei
Nationale pentru Petrol si Exploatari Miniere.
Prof. ION PROTOPOPESCU, Subsecretar de Stat la departamentul
Finante pentru Inventarul Avufiilor Pub lice.
ALEX. RTOSANU, Subsecretar de Stat la departamentul Interne
pentru Po litie si Siguranta.
PREFECTII REGIMULUI LEGIONAR
(Decret din 20 Septembrie 1940)

Alba: BACIU GRIGORE.


Arad: ROTEA ILIE, Av.
Arges: GEORGESCU MIHAIL, Dr.
Bacau: VASILE STOIAN, Prof.
Baia: GRIGORESCU CONSTANTIN.
Bihor: LUCA CONSTANTIN, Col. rez.
Botosani: NICULESCU VASILE, Cap. rez.
Brasov: TRAIAN TRIFAN, Av.
Braila: STERE MIHALEXE, Av.
Caras: ION VINTAN, Prof.
Campulung: CRISTEA RUSU, Av.
Cluj-Turda: VASILE HANU, Prof.
Constanta: NICOLAE SEITAN, Av.
Covurlui: OLTEANU MIHAI. Av.
Dambovita: ST. SPATARU, Col. rez.
Doll: NICOLA ROSULESCU, Av.
Dorohdi: BARBU STROICI.
Fagaras: VIRGIL MATEIM, Av.
Falciu: VICTOR CUBUTIU, AV.
Gorj: OCTAVIAN TUCU, Prof.
Hunedoara: COSTEA IOSIF, Dr.
Ialomita: ION BOGDAN MUNTEANU, Av.
ALEXANDRU VENTONIC, Medic.
Ilfov: EMIL POPA, Dr.
328
www.dacoromanica.ro

Mehedinfi: CRIS AXENTE, Av.


Muscel: PAUL GABASEANU, Prof.
Neamf: EFTIMI GABAN, Farmacist.
Olt: VICTOR GEORGESCU, Av.

Prahova: MARIN STANESCU, fost magistrat.


Putna: PETRE TOCU.
Radauti: SULCINA NICOLAE.
R.-Sarat: Ing. G. VLAD.
Itoman: ION NICULESCU, Av.
Romacaati: LIBERT TARNOVEANU.
Severin: TIBERIU MITAR, Prof.
Sibiu: Dr. FLESERIU ION, Av.
Suceava: GAVRIL IONESCU, Prof.
Tarnava-Mare, ION CREANGA, Prof.
Tarnava-Mica: ION COVRIG NONEA, Prof.
Tecuci: DOBRE ION, Prof.
Teleorman: NICOLAE ZA_HARIA, ,Prof.

Timis-Torontal: ILIE GHENADIE, Prof.


Tulcea: STEFAN PREDESCU.
Tutova: C. BOLINTINEANU, Col. rez.
Vaslui: Al. COSTACHESCU, Col. rez.
Valcea: BARBULESCU VICTOR, Av.
Vlasca: ANIBAL DOLJANSKI, Col. activ.

329
www.dacoromanica.ro

CATEVA DOCUMENTE OFICIALE

Raspunsul Generalului Antonescu la 33 recla-

maguni ce i -au fost adresate la inceputul lune!


Octombrie de Federa(ia Uniunilor de Comunitali
Evreesti.

Comunicat din 22 Octombrie 1940


al Presedintiei Consiliului de Ministrii
S'a constatat ca s'au facut Guvernului numeroase reclamafiuni cari au fost gsaisite caeadevarate.
Astfel Presedintele Federatiei Uniunilor de Comunitati Eyre-

esti din tars, d-1 Dr. W. Filderman, a reclamat ca la Piatra Neamt

nu e voie sa se inmormanteze niciun evreu pana nu se platese


taxe in folosul Miscarii Legionare.

Rabinul sef din Piatra Neamt si Presedintele Comunitatii


Evreilor locale, au dat declaratii in scris ca afirmatia nu este adevarata.
D1-1 Filderman a mai reclamat ca la Negresti (Vaslui), an fost
sigilate magazii de cereale ale comerciantilor evrei.
S'au facut cercetari si s'a constatat ca au fost blocate conform
legii numai cerealele provenind de pe moside expropriate. De altfel
toti au dreptul legal de a face contestatie in fata Justitiei.
Tot d-1 Filderman a mai reclamat ca la Raducaneni (Elkin),
au fost inchise magazinele evreesti. Si aceasta afirmatie este inexacta.
S'a hotarit ca pe viitor toti cari fac reclamatiuni de aceasta
natura sa fie dusi impreuna cu organele acachetatoare la fata locului i data se va constata netemeinicia redlamatiei, sa fie trimisi
in judecata pentru raspacndirea de stiri false si tendentioase.

330
www.dacoromanica.ro

Patronul teroarei legionare, Generaul C.

Petrovicescu, Ministrul Afacerllor Interne, numefte jaful legionar batalia cumpararil priivaliilor fi imobilelor liclanefti9

Bucure0i. 18 Decembrie 1940

MINISTERUL INTERNELOR
Cabinetul Ministrului

MARELE STAT MAJOR


La Nr. 220,127/940

Seetia 2-a

Am mitre a face cunoscut ca, in urma cercetarilor facute,


Prefectul judefului rarnava-Mare, raporteaza:

1. In ziva de 27 Noembrie 1940, pe cand se aflau in gara


Copa-Mica, toate autoritatile publice, prefectul, eful polifiei, comandantul Legiunii. de Jandarmi, in ateptarea t'renului cu care se
inapoia d-1 General Ion Antonescu, Conducatorul Statului de fata
fiind i d-1 General Vasiliu i d -1 Ministru Rioanu, saii din Media au ocupat prin echipe organizate, pravaliile evreeti din cen-

tral oraului, in numar de 10 (zece), pretextand ca au contracte


de vanzare-cumparare cu evreii, cand in realitate ei nici pane astazi
nu au perfectat aceste contracte.

Pui in fata acestui atac prin surpriza i pentru a nu da loc


la conflicte cu minoritatea saseasca i dupe ce prin intervenfia
Micarii Legionare s'a provocat creditele necesare, s'a inceput i
de Micarea Legionara, batalia cumparlirii pravaliilor

,Si

imobilelor

jicliinefii, care au mai ramas in Sighioara, Media i in restul


judefului.

La operafia aceasta de cumparare de imobile, se tauter a se


respecter in total dispoziiile legale in vigoare. FaptuI ca romanii
vor Sal ajunga in aceasta regiune in proprietatea pravaliilor i a
imobilelor iidgneti, explica toata nemulfumirea i agitafia sailor
1) V. No. 157, pag. 147.

331

www.dacoromanica.ro

care s'au erijat acum in ferventi agitatori ai jidanilor de pretinsele

brutalieati la care evreii ar fi supui din partea autoritatilor romaneti. In realitate, ei urmaresc sa inlature pe romani dela orice
cumpttrari de bunuri care apartin evreilor. Prin lumina acestor date
este a se vedea i incidentul din noaptea de 3-4 Decembrie 1940
dela Media.

Organele de control ale Inspectoratului de Politie din Alba-

Julia, au avut o alitudine mai aspra fata de catioa evrei din


Media'', care Doiau sa cedeze praoaliile for exclusio sailor.
Garza cetateneti pe care saii pretind ca le-au instituit cu

prilejul acelui incident, pentru apararea populatiei, sunt in reali-

tate nite echipe ce fusesera instalate in fata pravaliilor i in


curtile pravaliilor evreeti cu aproximativ o saptamana inaintea
acelui incident, cu scopul de a opri pe romani sa intre in tratative
cu jidanii pentru cumpararea pravaliilor sau imobilelor.
In ziva de 4 i 5 Decembrie, Prefectul .judetului a fost la
Bucureti, chemat la Ministerul Coordonarii, iar in ziva de 5 Ianuarie 1941, d-1 Comandant al Garnizoanei i al Pazei teritoriului
judetului d-1 Lt.-Col. Antohi s'a deplasat la Media, luand masuri
de ordine, comunicand Prefectului ca situatia nu prezinta nimic
gray.

In ziva de 8 Decembrie, Prefectul judetului a cercetat personal chestiunea la Media i a constatat ca, populatia romaneasca este profund indignata de atitudinea sailor, care sprijinesc
pe evrei i nu se impacts deloc cu ideea ea, ar putea i romanii sa
cumpere pravalii on imobile dela evrei. Ori, in agitafia i alarma
pe care au dat-o evreii, ca o ironie a soartei, ei se vad aparati i
incurajati in aceasta, tocmai de concetatenii notri sai.
Ministrul Afacerilor Interne,
General (ss) Petrovicescu

332
www.dacoromanica.ro

Ordin al Pritnariei Constan(a, pentru interzicerea intrebuinfaril de catre evrei, a personalului casnic creftin.

Romania
Primaria Municipiului Constants.
Nr. 37739
28 Decembrie 1940

Domnule Pmedinte,

Avem oatoarea a va face cunoscut, ca potrivit dispozitiunilor

in vigoare, este cu totul oprit ca familiile jidovesti sa angajeze


personal de serviciu crestin de ambele sexe.

In eonsecinta, va rugam sa luati masuri, ca tot personalul


crestin, ce se &este in prezent in serviciul familiilor jidovesti, sa
fie concediat de indata, platindu-i-se salariul cuvenit conform legii,

iar pe viitor sa nu se mai angajeze personal de serviciu crestin.


Primar,
(ss) Traian Puiu

Secretar General,
(ss) Ion Cioroianu

Domniei-Sale
Domnului
Presedinte al Comunitatii Israelite de Rit Occidental
Constanta

333
www.dacoromanica.ro

Mode lul unei comunicari de confiscare, trimisa


tuturor Comercian(ilor Evrei din Inert')

Mbilcarea Legionar1
Garnizoana Ineu
Nr. 31
2 Decembrie 1940

Ciitre

Ungar Iacob

Fiul

Ineu
In conformitate cu dispozitiunile primite dela Comandamentul
Micarii Legionare a judetului Arad, binevoiti a cunoaste ca, ma-

terialul din prtivaia Dvs. it va prelua Miscarea Legionary.


Astfel, vi se atrage atentiunea ca, orice contractare facuta
este nulit iar ceeace yeti face fa.'rit cunostinf a noastrii, atrage dupii
sine aplicarea celor mai drastice sanctiwii contra Dvs.
$eful Garnizoanei Legionare Ineu:
I. Herbeiu.

1) V. No. 189, pag. 161.

334
www.dacoromanica.ro

Modelul unei convocari trimise tuturor celor


106 comercian(i evrei din Cralova. Dand ascultare invita(iunii, top.' s'au vazut constranfi a semna
cereri de radiere a firmelor comerciale fi acte
de vanzare a Intreprinderilor fara a prim vreun

ban')

Romania

Camera de Convert si de bdustrie


Craiova
Oficiul Registrului Comertului
No, 125

9 lanuarie 1941

Onor

Firma MOisi A. Mendel Fii

Craiova, Strada Unirei Nr. 92.


Avand de discutat chestiuni in legatura cu comertul exercitat

de d-v., va rugam sa bine-voifi a lua parte neaparat in ziva de


Vineri 10 Ianuarie a. c. orele 10 dimineata, la consfatuirea ce va
.avea loc la sediul Camerei noastre din Craiova, Strada Unirei 91
(Birourile dela parter).
Prefedinte,
(ss) Wilhelm Ianisewsky,
Secretar,

(ss) Tataru
eful Biroului,
(ss) Ioan Popescu

1) V. No. 266, pag. 204.

335
www.dacoromanica.ro

Intervenfia personala .a Prefectului Judefului


Severin, pentru a intatura rezistenta unui coinerciant din Lugoj, care a refuzat a preda intreprinderea sa, legionarilor 9

TELEGRAMA
David Spitzer,

sanatoriul
Bdul Regina Maria 12

Lugoj 1098-40-31-11,30 31 Dec. 1940

Prezentativa imediat la pravalle in Lugoj dumnea


voastra sau sotzia stop in cas contrar
preluam pra
valla pe seama statului ca filnd parasita Prefectul
judetUlui Severin Profesor Tiberiu Mitar No. 302.
cabinet.

1) V. No. 238, pag. 190.

336
www.dacoromanica.ro

Dora procese verbale de perchezifii efectuate

la locuinfa Precedintelui Federa(iei Uniunilor


de Comunitati Evreefti, Dr. W. Filderman.

PROCES- VERBAL

Astazi 3 Ianuarie 1941, orele 16,30 (sasesprezece treizeci), Noi,


Panaitescu Aurelian, comisar ajutor in Directiunea Genera la a Politiei i Sigurantei Statului.

Av'and in vedere ordinul d-lui Director General al Polifiei


i Sigurantei Statului, precum i autorizafiunea Parchetului Tribunalului Ilfov, de a face o perchezifiune domiciliary d-lui Dr. Wil-

helm Filderman, de profesiune avoca.t, domiciliat in Bucuresti,


Str. Sf. Apostoli Nr. 16, in scopul de a gasi acte sau corespondents
in legatura cu Siguranfa Statului,
Constatam prin prezentul proces-verbal, ca astazi data Si orele

de mai sus, impreuna cu d-nii Voinea Nicolae i Alexandrescu


Chirica, ambii din Directiunea Genera la a Politiei, ne-am prezentat la domiciliul d-lui Avocat Dr. W. Filderman, din Bucuresti,

Str. Sf. Apostoli Nr. 16, nude punandu-i in vedere calitatea si


scopul vizitei noastre, am procedat, in prezenta numitului si a d-lor

S. Gruber, M. Hornstein, Fabi Hornstein, D. Rosenkranz, la o


minwtioasa perchezifie a locuintei sale, unde am gasit Si ridicat
unnatorul material:
1. 49 (patruzeci si noua) dosare;
2. 7 (sapte) /nape de carton;
3. 40 (patruzeci) bibliorafturi;
4. 41 (patruzeci i unu) brosuri diverse;
5. 2 (doua) agende pe anii 1939 si 1940;
6. 1 (unu) carnet de legitimafie de avocat in alb fara foto7.

grafie;
1 (unu) dosar continand brosura Asasinul" si diverse acte

dela Loia I. 0. B. B.
Comisar Ajutor, (ss) A. Panaitescu.
Perchezitionat, (ss) W. Filderman.
Marton, (ss) M. Hornstein, D. Rosenkranz, C. Alexandrescu,
S. Gruber, F. Hornstein. N. Voinea.
31446 - 22

337
www.dacoromanica.ro

Se menfioneaza ca toate dosarele biblioraftele, mapele si celelalte, nu sunt i mu an fost numerotate, snuruite i parafate.
Se menfioneaza ca.' la punctul 1 al prezentului proces-verbal
s'a rectificat de noi, ,tergandu -se cu X rosu cuvantul bibliorafte"

i inlocuindu-se cu dosare.
Tot acest material s'a transportat la Directiunea Generala
a Polifiei.
Drept care am incheiat prezentul proces-verbal spre cele legale.

Comisar Ajutor, (ss) A. Panaitescu.


Perchezitionat, (ss) Dr. W. Filderman.
Martori, (ss) M. Hornstein, D. Rosenkranz, S. Gruber, N. Voinea, F. Hornstein, C. Alexandrescu.
Se menfioneaza de noi Panaitescu Aurelian, ca prezentul proces-verbal s'a incheiat in dublu exemplar, din care unul s'a rasat
perchezitionatului.
Comisar Ajutor, (ss) A. Panaitescu.
Perchezitionat, (ss) W. Filderman.
Martori, (ss) M. Hornstein, D. Rosenkranz, C. Alexandrescu,
S. Gruber, F. Hornstein, N. Voinca.
PROCES-VERBAL

Astazi 5 Ianuarie 1941 orele 19.


Noi Padure Aristide, Comisar $ef in Prefectura Polifiei Municipiului Bucuresti, serviciul Polifiei de Siguranta, asistat de Comisarii ajutori Bicolici Nicolae, Vasiliu Gheorghe, Leonescu Dan
si de martorii asistenti mai jos semnafi,
..kviind in vedere delegafia data noua.' de domnul $ef al serviciului de a efectua o perchezifie la domiciliul d-lui Dr. Wilhelm
Filderman, avocat din Bucuresti, Str. Sf. Apostoli Nr. 16, perchezifie autorizata de Parchetul Tribunalului Ilfov prin ordinal telegrafic Nr. 338 din 3 lanuarie (1941,
Astazi data si ora de mai sus ne-am prezentat la locuinta d-lui
Dr. Wilhelm Filderman din Bucuresti, Str. Sf. Apostoli Nr. 16, pe
care ram gasit prezent la domiciliu i Carina punandu-i in vedere
scopul venirii noastre, a acceptat fara opunere sa i se faca perchezitia.
Cu aceasta ocazie s'au gasit la locuinfa numitului si s'au ridicat de noi urmatoarele:
1. 20 (douazeci) mape cu corespondenta privind Uniunea Co338
www.dacoromanica.ro

munitatilor Evreesti din Tara, einigrarea, evreilor, memorii si seri-

sori atat personale cat si din partea organizatiilor pe cari le reprezintg., etc.

2. 1 (un) registru de procese-verbale ale Consiliului Central


al Evreilor.
Toate acestea s'au ridicat ftira a fi numerotate, snuruite si parafate.
De cele ce preced, am dresat prezentul proces-verbal in dublu

exemplar, din care un exemplar s'a luat de noi, iar un altul s'a
lasat perchezitionatului.
Comisar, i'ef, (ss) Aristide Padure.
Perchezitioreat, (ss) Dr. W. Filderman.
Martori, (ss) N. Bicolici, G. Vasiliu, Hornstein, Emilia Dr. W.
Filderman, Comisar D. Leonescu.

Nola. Ambele perchezifii au fost ordonate a doua zi dupe ce d-rul


Filderman predase generalului un memortu in care &rata catastrofa spre care
era tarifa intreaga fat% si-1 avertizase 6. Miscarea Legionary pregiitea un
pogrom de exterminare a evreilor, pentru zilele de 6-7 fanuarie. Raspunstil
generalului Antonescu a fost: Spuneti doctorului Filderman, sil nu fie evreu
fricos".

339
www.dacoromanica.ro

MEMORII ADRESATE GUVERNULUI


ANTONESCU DE F. U. C. E. BSI U. C. E.

Incercare de a salva viafa unui grup de evrei


din Ploefti9
Uniunea Comunitaplor Evree*ti
din Vechiul Regat
Nr. 2034

25 Noembrie 1940

DOMNULE MINISTRU

In ziva de 15 Noembrie a. c., cu prilej-ul audientei ce d-1


Director General al Siguranfei Statului a binevoit a acorda Preedintelui nostru d-1 Dr. W. Filderman, am adus la cunostintai
faptul areslarii la 10 Noembrie a. c., in orasul ,Ploesti a unui grup
de circa 50 evrei, oameni pasnici, impotriva ca.'rora nu se ridica
nicio acuzafiune. Arestatii, printre cari se &eau veteran si decorafi din razboiul de intregire, au fost ridicafi, parte de pe stradii,
iar parte
impreunb.' cu rabinul David Friedman
din sinagog5., in timpul oficierii serviciului divin.
Faptele erau expuse in memoriul nostru Nr. 1988, altiturat in
copie, pe care insa nu 1-am mai depus intru cat d-1 Director General al Siguranfei Statului ne-a comunicat ca.: 1) A fost sesizat
de acest fapt; 2) A fost la Ploesti insotind pe d-1 Horia Sima, Pre-

sedinte ad interim al Consiliului de Ministri si 3) A dat ordin


ca 10-11 dintre arestafi, banuifi de legaturi comuniste, sa fie trimii in judeeata Curfii Marfiale, iar ceilalfi sit' fie imediat liberati.
La 18 Noembrie a. c., am fost informafi ca niciunul dintre arestaf i nu a fost pus in libertate si am incunostiintat despre aceasta
Siguranta Generala a Statului cu memoriul nostru Nr. 1943 pe care
de asemenea it alaturgm in copie.
Intru cat nici pang asta'zi nu s'a executat ordinul, avem onoare
a vb." ruga sa bintvoiti a dispune in'asuri urgente i eficace pentru
eliberarea celor arestafi i pentru prevenirea repefarii in viitor a
unor asemenea fapte.
Primifi, vg rugam, d-le Ministru, asigurarea deosebitei noastre
considerafiuni.

Prerdinte,
Dr. W. Filderman
Domniei-Sale

Domnului Ministru al Afacerilor Interne.


1) V. No. 159, pag. 150.

340
www.dacoromanica.ro

Secretar-General,
Matatias Carp

Memoriu pentru inlaturarea boicotului organizat de Mifcarea Legionara.


Federatia Uniunilor
de Comunitati Evreeti
No. 500

26 Noembrie 1940

DOMNULE MINISTRU

Cu memoriul nostru Nr. 268 din 16 Septembrie a. c., dupa


care alaturam copie, am adus la cunostinta d-lui General Ion Antonescu, Conducatorul Statului si Presedinte al Consiliului de Ministri, faptul ca in oraul Calarasi au fost lipite pe vitrinele magazinelor evreeti, afire cu inscripfiunea MAGAZIN JIDOVESC".
Pe acest memoriu d-nul General a pus rezolutiunea, comunicata
noua prin adresa Nr. 44 C. C. din 18 Septembrie 1940, dupa care
de asemenea alaturam copie. Domnia Sa a dispus ruperea afiselor,
ceea ce s'a executat imediat de autoritati.
Cu toate acestea faptul s'a generalizat in timp i spafiu cuprinzand orasele: Turnu-Magurele, Buzau, Sibiu, Orastie, Craiova,
Brasov, Constanta, Ploesti. Am reclamat aceasta cu memoriile noastre NT. 333 din 16 Octombrie, Nr. 1726 din 21 Octombrie, Nr. 386
din 31 Octombrie, Nr. 398 din 3 Noembrie, Nr. 406 din 5 Noembrie, Nr. 437 din 13 Noembrie, Nr. 464 din 18 Noembrie a. c., d-lui

Director General al Sigurantei Generale a Statului, Para insa a


vedea vreun rezultat in spiritul rezolutiunii Conducatorului Statului Roman. Singurele erase in cari aceste afire au disparut
sunt acelea in cari, prin confiscari de marfuri sau chiar de magazine, sea njuns la disparitia comerfului evreesc, adica la TurnuMagurele, Corabia, Caracal, Gaiesti si Brasov.
In ultimele zile faptul s'a produs si la Bucuresti. Incepand din
noaptea de 20 spre 21 Noembrie .a. c. i continuand in orele de

i de sears, au fost lipite pe vitrinele magazinelor evreesti


din cartierul comercial ce pornete dela Piaf a Sf. Gheorghe catre
Ca lea Vacareti, afire verzi de marimea 60/20 cm. cu inscriptia:
pra_nz

NU INTRATI
MAGAZIN JIDOVESC

Cu Bucuresti, numarul oraelor in care s'au lipit asemenea


afie, ajunge lai 20t.

341
www.dacoromanica.ro

Ne ingadunn sa va atragem atenfiunea asupra deosebitei gravitati ce prezinta asemenea fapte, subliniind ca ele se produc in
momentul in care Statul este silit a apara economia nationala prin
legi exceptionale cum e bunaoara Legea Sabotajului Economic, care
califica drept crima rezultatul acestor fapte.
Avem onoare a va ruga sa bine -voifi a acorda atenfiunea cu-

venita acestor fapte grave Si consecintelor for periculoase, dispunaind masuri imediate i eficace pentru desfiinfarea afiselor i
pentru a preveni repetarea faptelor in alte localitati.
rugam, d-le Ministru, asigurarea deosebitei noastre consideratiuni.
Prefedinte,

Dr. W. Filderman
Secretar-General,

Matatias Carp

Domni ei -Sale

Domnului Ministru al Afacerilor Interne.

342
www.dacoromanica.ro

Cerere de audienta.

Federatia Uniunilor
de Comuniati Evreeti

26 Noembrie 1940

Nr. 503

DOMNULE GENERAL

In tara se petrec fapte de o gravitate exceptionala: oameni


maltrafi, unii chiar morfi in imprejurari necunoscute, avert confiscate, comercianti deposedafi de marfuri i de magazine, familii
intregi evacuate din locuinfe i chiar din ora.r, temple daramate
Si odoare sfinte pangiirite, oameni panici arestati i retinuti zile
i saptamani fara invinuire, femei i copii incepand dela varsta
de Ii ani, comercian4i, profesori, medici, ridicafi din case i dui
in alte localitati pentru a fi pui la munci grele, etc.
Am reclamat amanuntit cazurile d-lui Director General al Siguranfei Statului, dar socotim ca este necesar a le aduce si la cuno-

tinta Domniei Voastre, pentru a se putea dispune masurile eficace de indreptare.


Avem onoare a va ruga sa binevoiti a ne acorda cat mai curand posibil o audienta, dispunand a ni se comunica ziva i ora
la adresa noastra din Sir. Dr. Burghelea Nr. 3, telefon 5.13. 42.
Primifi, va rugam, d-le General, asigurarea deosebitei noastre
considerafiuni.
Prefedinte,

Dr. W. Filderman
Secretor-General,

Matatias Carp
Domniei-Sale

Domnului General Ion Antonescu, Conducatorul Statului Roman


343

www.dacoromanica.ro

7 Decembrie 1940

Uniunea Comunifatilor
Evree4ti din Vechiul Regat
No. 2155

DOMNULE MINISTRU,

Avem onoarea a va aduce la cunotinta ca de pe urma cutremurului de pamant care a distrus oraul Panciu, o buns parte a

populafiei sinistrate s'a refugiat pe un_de a putut in judef i in


special in Focsani. Autoritatile locale neingaduind asezarea acestora
decat pentru 15-30 zile, daces nu sunt nascuti in Jude f, avem onoarea a va ruga sa binevoiti a aprecia situatiunea lor, dispunand ca:
a) Toti cei cari in momentul cutremurului aveau domiciliul in
Panciu sa ramana oriunde in judef, indiferent de locul de natere.
b) Cei cari an avut un comert de orice fel, sa-1 poata continua
in Jude f.
c) Sa se ingadue celor ce vor i pot, sa-i recon.struiasca locuintele distruse de cutremur.

Populatia panceana este astazi risipita, in mare mai-ornate


in iudetul putna i mai ales in Focsani. Cu multa greutate s'a izbutit ca toti sinistratii sa fie plasafi i toti au astazi un adapost.
Cei ce an putut, au dus cu danii bruma de marfuri salvata
dintre daramaturi, pe care vanzand-o pot sa aibe o existenta. Unii
dintre danii ar putea ca din agoniseala anilor de munca, sa-i refaces caminurile, contribuind astfel la recladirea unui ora. l de clonal
on distrus in cursul a doua.' decenii.
Este firesc, este omenesc, este legal sa se aprobe aceste cereri
ale unei populatiuni care este astazi cea mai lovita din tara.
De aceea va rugam sa binevoiti a dispune cele de cuviinta autorita
administrative din Focsani i Panciu, intervenind in acela limp la Ministerul Coordonarii pentru ca, prin Camera de Cornell si Industrie Putna, sa se ingadue comerciantilor refugiafi in
Focsani, sa continue acolo comertul lor.
Primiti, va rugam, d-le Ministru, asigurarea deosebitei noastre
consideratiuni,
Pre,sedinte,

Dr. W. Filderman
Secretar- general,

Matatias Carp
Dom-niei-Sale

Domnului Ministru al Afacerilor Interne.

344
www.dacoromanica.ro

Meinoriu despre teroarea legionary din


Piatra Nearnf9

Uniunea Comunitiitilor

7 Decembrie 1940

Evreeti din Vechiul Regat


Nr. 2158

DOMNULE MINISTRU,

Referindu-ne la memoriul nostru Nr. 2157 din 4 Decembrie

a. c., avem onoarea a va informa ca 'faptele grave dela piatraNeam1, se repeta sub diverse forme, prezentand o situatiune din ce
in ce mai ingrijofatoare.
In locul desfiintatei Po litii Legionare, a aparut o noua institu-

tiune: Garzile Legionare", a caror constituire a fost anuntata


prin afie, lipite in tot oraul, cu cuprinsul:
Pe ziva de 27 Noembrie, s'au infiintat Ga'rzile Legionare sub
conducerea camaradului .5'tefan Verqescu" (fostul ef al Po Niel
Legionare).

Aceste garzi patruleaza prin ora, inarmate cu baionete, revol-

vers i carabine i multi locuitori au de suferit de pe urma intalnirilor cu membrii lor.


Incepand din seara de 4 Decembrie, au lipit pe uile i vitrinele
magazinelor evreeti, afie foarte mari cu cuprinsul:

fine cumpara dela Jidani este trgdiltor; va fi foiografiat


publicat. Intrarea opritii la Jidani".

yt

Unele afire sunt semnate: GARZILE DE FIER LEGIONARE".

A doua zi, la 5 Decembrie, au fost posta(i la intrarea magazinelor evreeei, membrii ai Garzilor, cari n'au rasa/ sa intre in prrioath nisi un client, fie crectin, fie evreu, anunt and tuturora ca pfin'a
in douii zile magazinele evreqti vor fi preluate.
In seara de 5 Decembrie, aceleai Garzi au procedat la inveni) V. No. 193, pag. 162.

345
www.dacoromanica.ro

tarierea marfurilor din unele magazine evreesti, anuntand pe proprietari ca aceste marfuri vor fi validate Sambata, prin licitatie
publics.
Dam cu titlu de exempla cateva nume de comercianfi evrei
cari au avut de suferit:.
11. M. Hascalovici
1. D. Davidovici
2. I. Winkler
12. H. Hascalovici
3. Strul Lazarovici
13. Moise Leibovici
4. I. Herscu
14. Ana Zilberman
5. Samuel Feingold
15. Avram L. Avram
6. Maria Fischer
16. M. Kahner
7. H. Sapse
17. Tama Horovitz
8. I. Rotenberg
18. Ilie Horovitz
9. Landau
19. Victor Hascalovici
10. Florin Moscovici
20. Elias Herscovici
Comerciantului Leon Iablonover care poseda un magazin de
incaltaminte pe Str. Alexandra cel Bun, i s'a impus sa angajeze ca

funcfionar pe un refugiat macedonean, iar acum a fost obligat


sa recunoasca pe acesta ca asociat.
Comerciantii cari n'au putut vinde in ziva de 5 Decembrie
nimic din cauza Garzilor postate la intram, au fost amenintati ca li

se vor dresa

gi

procese-verbale de sabataj, pentruca ar fi tinut

magazinele inchise in zi de lucru.


Nadajduim, d-le Ministru, ca yeti aprecia cum se cuvine gravi-

tatea faptelor expuse mai sus si yeti binevoi a ordona de indata


masuri energice pentru ca aceasta situatiune care ameinta deopotriva ordinea publica si economia nationals, sa inceteze.
Primiti, va rugam, d-le Ministru, asigurarea deosebitei noastre
consideratiuni,
Prefedinte,
Dr. W. Fildermani
Secrelar-general

Matatias Carp
Domniei-Sale

Domnului Ministru al Internelor

346
www.dacoromanica.ro

Memoriu despre teroarea legionary din


Targovifte 9

Uniunea Comunitililor
Evreeti din Vechiul Regat

16 Decembrie 1940

No. 2242

DOMNULE GENERAL,

In urma reclamatiunilor noastre, d-1 Director General al Siguranfei Statului a binevoit a ordona o ancheta in orasul Targoviste.

In timpul anchetei, vinovatii au amenintat pe evrei chiar fata


de delegatii venifi in ancheta si au pus amenintarea in executare
intru cat Joi 12e, Decembrie
adica in dimineata zilei urmatoare anchetei
evreii au fost seosi si pusi sa cur* noroiul psi sa
mature strazile, inclusiv veteranii i decorafii de razboiu, inclusiv
oameni de 60-65 de ani, inclusiv Rabinul Comunitatii.
Lucrul a continuat si a doua zi, iar in ziva de 13 Decembrie
pentru ca delicvenfii sa arate si mai bine ca nu se tern de autoritatile i legile Tarii, au suIit pe veteranul i decoratul de rgzboiu.
Abram Faibovici, sa semneze ea-gi vinde marfurile gi imobilul
pentru 140.000 lei, deli ele valoreaza 2.000.000 lei.
Cum acest fapt este de o exceptiocnala gravitate csaci el constitue nu numai o ilegalitate gi o neomenie, dar i un act de sabotai

al autorit4ii publice, va rugam respectuos sa binevoifi a dispune


sa se is mr.suri de reparafie la Targoviste i de prevenire in celelalte localitati reclamate.
Menfinem reclamatiile anterioare ca oamenii au fost crunt 134-

tuti

schingiuiti, in asa hal Inuit unii- au gi fugit din oral.


Din nenorocire delegatii Siguranfei Generale au luat decla-

gi

') V. No. 211, pag. 175.

347
www.dacoromanica.ro

ratii oamenilor fata de cei ce-i batusera, aa ca de teams au dat de-

claratii ca n'au fost maltratafi. Temerea rezulta i din faptul ca


oameatii cari declara ca li s'au luat averi de sute de mii de lei i ii
d'au dat numai 10%, declara ca ar fi fericifi sa li se mai dea... 10%.
Va rugam respectuos sa binevoifi a confrunta delegatul nostru
cu delegatii Directiei Generale a Sigurantei pentru a constata ade-

varul pe de o parte, iar pe de alta sa binevoifi a ordona ca: sau


marfurile i imobilele sa fie platite la preful real, sau sa fie restituite.

,Primiti, va rugam, d-le General, asigurarea deosebitei mastre


considezratiuni.

Prefedinte,
Dr. W. Filderman
Secretar-general

Matatias Carp

Domniei-Sale

Domnului General Ion Antonescu, Conducatorul Statului si


Preedinte al Consiliului de Minitri.

www.dacoromanica.ro

Memoriu despre teroarea legionary din


Ramnicu-rakea9

Uniunea Comm:art-010r

20 Decembrie 1940

Evreeyi din Vechiul Regat


No. 2287

DOMNULE MINISTRU,

Sesizafi de locuitorii evrei din Rananicul-Valcea, avem onoarea a va expune urmatoarele fapte petrecute in acest ora;
1. Bariii la Politia Legionarg. In zilele de 23, 24 si 26 Noembrie a. c., comeiciantii Samoil Ciment, Israel Grabois, Ilie Adler,
Isac, Smilovici, Lupu Avram (locotenent in rezerva) si Sandu
Winner, au fost ridicafi dela magazinele for si dusi, la sediul legionar si crunt batuti
lui Isac milovici i s'au scos i dinlii din
gura
dupe care au fost eliberati cu obligafia de a parasi orasi de a nu reclama
abandonand bunurile si marfurile
sul
cele intamplate.
2. Inchiderea magazinelor. La 29 Noembrie 1940, in urma
unei inspecfii a d-lui medic primar, s'au inchis toate magazinele
evreesti pentru insalubritate, cu toate ca erau in perfecta stare hi-

gienica si fare dresare de proceseverbale pentru a nu se putea


face apel la justitie.
3. Inventarierea marfurilor. Dupa inchiderea magazinelor,
Seful Polifiei Legionare, d-1 Radu Popian, a chemat fiecare comerciant si a cerut sa-si inventarieze marfurile in trei zile si s
le predea legionarilor iar ei sa piece in orasul for de origine.
4. Ordin de evacuate a pravilliilor. La 9 Decembrie, cornerciantii an fost chemafi de d-1 Prefect, care i-a admonestat ca tin
pra-valiile inchise, fapt constituind un act de sabotaj si i-a incu1) V. No. 150, pag. 145; No. 205, pag. 170.

349
www.dacoromanica.ro

caostiintat ca populatia orasului ester nemultumita pentruca nu are


de unde sa se aprovizioneze.
La replica comercianfilor ca magazinelee au fost inchise de
serviciul sanitar, d-1 Prefect le-a ordonat sa-si evacueze magazinele
pang seara
i sa se mute in alte magazine fapt care nu
s'a mai petrecut pentruca nici nu aveau la dispozifie alte magazine,
ca si pentru motivul de mai jos.
5. Legionarii au inventariat fi Siggat magazinele, plkind proprietarilor un pref ce reprezinta intre 10-14% din valoarea totes
a marfurilor preluate.
Nadaiduim, d-le Ministru, ca yeti binevoi a dispune reintrarea in legalitate, restituirea marfurilor sustrase si pedepsirea vinovatilor si va rugam sa binevoifi a primi asigurarea deosebitei noasire cansideratiuni.

Prqedinte,
Dr. W. Filderman
Secretar-general

Matatias Carp

Domni,ei-Sale

I3omnului Ministru de Interne

350
www.dacoromanica.ro

Memoriu despre teroarea legionary in cateva orate.

Uniunea Comuniatilor
Evreeati din Vechiul Regat

30 Decembrie 1944

No. 2317

DOMNULE GENERAL,

In Tara continua a se petrece fapte ce azneninta gran ordinea


public a.

La Buzau, Braila, Giurgiu, Constanta etc., au fost arestati


sub pretxte imaginare, batuti sau chinuifi, oameni cunoseuti si
respectati de populatie, negustori cinstiti, intelectuali, veterani, decorati, invalizi sau mutilati de razboiu.
Ne ingaduim a va semnala cateva cazuri:
La Buzau fusesera arestati si trimisi in judecata acum cava

timp o seamy de copii, sub acuzare de comunism. Cum unii


parinti ai acestor copii nu aveau a plati onorariile airocatilor, Comunitatea Evreilor a straps o sums de bath in acest stop.
Curtea Martia la a achitat pe acuzafi de inoinuirea de comunism.

Or, acum au fost arestati si crunt batuti fruntasii evrei din


Buzau, intelectuali si comercianti
unii veterani si decorati de
razboiu
pentruca au dat celor achitati putinfa de a se apara
contra inscenarii celor ce i-au arestat.
Pentru a invedera starea de teroare ce domneste hi Buzau,
ne ingaduim a arata ca avocatul mostru Constantin Musat, plecat

sa verifice adevarul faptelor de necrezut ce ni s'au adus la cunostinta, nu a lost lasat sa is contact cu oictimele, ci dimpotriva a
fost finut ca i arestat o jumatate zi, jar apoi condus la gars Fi

supraoeghiat pawl la pornirea trenului, de organe ale Polittet.


La Braila au fost convocati la 16 Decembrie din ordinul d-lui
chestor Mazilu, d-nii Izidor Solomonide, Ionas Schwartz si Leon
Abramovici (cei doi din urma veterani de razboi in v'arsta de 61

respectiv 60 ani). Interogafi asupra unei pretinse ascunderi de


351
www.dacoromanica.ro

aur, au fost chinuiti in noaptea de 16-17 Decembrie de catre


indivizii Braila si Oarza, intiun mod care a starnit revolta d-lui
Procuror General al Curtii de Apel Galati, Zamfirescu, venit sa
ancheteze.

Au fost desbracati si batuti cu vana de bou dela 1-5 noaptea si dela 8-10 dimineata in casa Aloman diu B-dul Cuza, sediul
Iegionar, sectia economics. Apoi an fost readusi la Chestura av
refinuti pang la 19 Decembrie.
Chinurile de necrezut suferite de victime ca i constataritei
medicului legist sunt consemnate in acid dresate in ziva de 19 Decembrie inaintea d-lor Zamfirescu, Procuror General al Curtii do
Apel Galati, Mosciuski, Inspector General juclecatoresc, Oprion
Prim-Procuror al Tribunalului Braila 0 Marilnescu,i Procuror as
Parchetului Braila.
Subliniem ca la Braila s'au petrecut in ultimul limp urmatoarele:

1. Cu cateva saptamani in urma, au fost ridicati din strada,


batuti si chinuiti, vreo 20 tineri evrei, pentru a declara ca sunt
comunisti. 0 parte au fost eliberati, iar cei ce n'au avut suficienta
rezistenta sufleteasca si au semnat declaratiile impuse de chinuitorii lor, sunt si acum arestati, asteptand judecata Tribucnalului
Militar Constanta.
2. Conducatorii Comunitatii au fost obligati prin amenintari
Sal semneze un act prin care doneaza Primariei Braila, baia Comanitatii, instalatie de valoare considerabila (cca. 15.000.000 lei).

3. Niciun evreu nu poate parasi orasul f ara o viza a d-lui


Bosinceanu, iFef al Sigurantei.
La Giurgiu toff evreii cara deosebire de varsta sau de situatie

socials au fost .arestati pentru... comunism. Printre acestia se afla


veterani, decorati si raniti de razboiu (Dr. Albulescu, medic colonel in rezerva, I. Carp ranit in luptele dela Cosna, etc.).
Primul lot de 11 arestati au fost judecati de Tribunalul Milliziar al Corpului II de arrnata si achitati.

Luni 23 Decembrie, copilul unuia dintre arestati

Leon

a fost chemat de catre legionarul Cristescu


electrician de profesie
si insarcinat sa spuna parintelui sau ea daca
va fi achitat, sa trimita procura pentru vanzarea depozitului sau
de cherestea.
In ziva de 29 Decembrie, un funetionar dela depozit a fost
insarcinat sa comunice patrocnului sau ca daca parka in patru zile
acesta nu se prezinta spre a vinde depozitul, se vor trimite patru
agenti ca sa-1 aduca legat pentru a semna actul de vanzare.
Abramovici

352
www.dacoromanica.ro

Comunicari identice s'au facut gi altora dintre cei achitati.


La Constanta. in vederea confiscarii magazinelor evreesti, au
fost ridicati o seams de locuitori, din strada, din case sau din magazine si dusi la o casa, parasita de proprietarul german Mauch,
uncle au fost batuti ingrozitor.
Delegatul nostru vizitand cateva victime (Hananel, Dower,
Isac Matatia etc.), a vazut corpuri idnite de lovituri, fesele erau
negre i la unii carne vie".
Seful legionar al judefului, vorbind comercianfilor evrei con vocafi la Camera de Comer(., le-a spus ca daca refuza a preda

magazinele, nu garanteaza de viata lor, iar daca vor indrasni


sa reclame sa stie ce-i asteapta caci mares este mare i multi".
Ne ingaduim a sublinia ca:
a) Faptele de mai sus sunt pedepsite de lege, care le considers crime (Decretul-Lege din 28 Noembrie).

b) Ele sunt cu atat mai grave cu cat sunt savarsite de autoritati, in localurile sau vazul autoritatilor.
Nadajduim ca yeti binevoi a dispune masuri imediate ce vefi
socoti eficace, pentru reintrarea in ordine si legalitate.
Primifi va rugam, d-le General, asigurarea deosebitei noastre
considerafiuni.
Presedinte,

Dr. W. Filderman
Secretar-general

Matatias Carp

Domniei-Sale

Domnului General Ion Antonescu, Conducatorul Statului


Presedinte al Consiliului de Ministri.

51446.

ssi

353

23

www.dacoromanica.ro

Memoriu despre teroarea legionary in intreaga Ora.

Federafia Uniunilor
de Comunitati Evreqti

9 lanuarie 194t

Nr. 629

DOMNULE GENERAL,

Ca urmare la memorial nostru Nr. 549 din 9 Decembrie 1940,

avem onoare a va inainta alaturat un tablou continand. fapte


grave petrecute in Tara dupa aceasta data sau ajunse la cunostinta noastra dupa prezentarea primului tablou.
Impunitatea de care s'au bucurat primii vinovati ca i faptul
ca nicio masura nu a intervenit ca sa stavileasca ilegalitatile comise, a incurajat pe cei din judetele sau localitatile limitrofe ai
astfel faptele s'au generalizat.
Ne ingaduim a sublinia ca ancheta ce afi binevoit a ordona,
nefacandu-se de catre Parchet, ci in unele localitati tocmai de catre
cei direct vinovati sau de catre cei cari, obligati sa pastreze ordinea, n'au stiut nici sa impiedice raid, nici sa-1 repare dupa ce s'a
produs, victimele an fost silite, sub amenintari, sa declare ca nu
li s'a intamplat nimic.
In localitatile chiar unde nu culpabilii fac ancheta, aceasta.
este condusa in asa fel, incat nu poate da un rezultat. Astfel oamenii nu sunt intrebafi daca, de tine, unde si cum an fost maltratafi, sau 1i S'au luat bunuri; sunt intrebati numai daca an depus
vreo reclamatie i daca cer vreo despagubire, asa ca cei veniti
sa spumy adevarul, pleaca neputandu-1 spune, iar ceilalti nici nu
Tor sa se mai duca.
Pen-fru lamurirea DOmniei Voastre, ne permitem:
a) A va ruga sa trimitefi de urgenta un delegat la Sanatoriile
indicate in prezentul tablou spre a vedea ce se intampla in Bucuresti i yeti avea o slabs imagine de ceea ce se intampla in restul
'154

www.dacoromanica.ro

b) A va depune alaturat constatari medicale pentru zece


persoane din Bucuresti, prevazute in memoriul Nr. 549.
c) A adaoga ca insusi Prasedintele nostru, d-1 Dr. W. Filderman, convocat in legatura cu rechizitionarea Caminului Studentesc
Schuller", pentruca a tinut sa se menfioneze ea cere eliberarea
unor efecte ce apartin administratiei Caminului si unor studenfi
dupe ce a fost invitat sa renunfe la aceasta parte a declarafiei

intrucat se vor lua masuri pentru restituirea acestor lucruri


a fost admonestat ca depune cu... nra.

d) A va supune un extras din ref eratul avocatului nostru


care a luat parte la Targoviste la o ancheta facuta din ordinul
Direcfiunei Generale a Siguranfei Statului:

Tin sa menfionez ca declarafiile date nu erau adevarate

in cuprinsul lor, ci toti an declarat la fel, de teama. Din.


informatiunile culese la fafa locului, lucrurile s'au petrecut
cu totul altfel, dar de teama nu vor sa declare.
Chiar in fata comisiei de ancheta, locuitorii au fost
amenintati ca vor suferi perchezifii si ca regreta ca nu i-a
bagat in lagar".
De aceea avem onoare a va ruga
in interesul adevarului
Si pentru indreptarea raului de care va suferi in primal rand
Tara
sa binevoifi a ordona ca ancheta asupra faptelor ce semnalam acum, sa fie facuta de Parchetele Tribunalelor.
Adaogam insa ca si in acest caz vor trebui date Parchetelor

instructiuni ca sa descopere adevarul cu orice pref, caul unele


Parchete cand li se depune o reclamafiune, nu an curajul sa-i dea
urmare si cer in prealabil instructiuni Ministerului de Justifie sau.
Parchetului General.
Primifi, va rugam, d-le General, asigurarea deosebitei noastre
considerafiuni.

Prqedinte,
Dr. W. Filderman
Secretar-general,

Matatias Carp
Domniei Sale

Domnului General Ion Antonescu, Conducatorul Statului si


Presedinte al Consiliului de Ministri.
355
www.dacoromanica.ro

CATEVA DECLARATIUNI ALE VICTIMELOR


JAFULUI LEGIONAR

Motivarea unui recurs al

lui Ferdinand Fuchs din Alba-Iulia


(Redactor: lstrate Micesco

CUM A OPERAT BANDA.

I. Pe la jumatatea lunei Octombrie 1940, ora 10 seara, vine


la locuinta lui Ferdinand Fuchs chestorul politiei Traian Hanu cu
mai multi membrii ai politiei legionare,
aduce cu forta la Chestura Politiei unde erau adusi ssi alti comercianti bogatasi. Aici este
batut in arestul Poli-tiei. Din arestul politiei este adus in biroul
chestorului Traian Hanu de catre comisarul Nicolae Ganciu, din
ordinul chestorului, unde este lovit cu pumnii in cap de catre inspectorul Ghimbaseanu i apoi este pus jos si batut cu un baston
de cauciuc de catre agentii. Craft' Ion si Gligor Andrei din ordinul
si in fata chestorului Traian Hanu; dupa bataie i s'a cerut sa semneze un act ca renunta la averea sa, dar refuzs" p atunci este,
batut din nou de inspectorul Ghimbaseanu si cade in nesimtire;
dupa ce iii revine, inspectorul Ghimbaseanu ii toarna apa." pe cap
i cu un creion chimic ii de,semneaza pe chelie semnul garzii de
fier.

Om batran, Ferdinand Fuchs astfel maltratat este pus in imposibilitate de a reactiona, din cauza loviturilor primite nu mai
poate parasi patul si conducerea afacerilor sale ramane pe mana
procuristului sau Gavril Crisan si a avocatului' N. Tudoran.
Scopul maltratarii este ajuns si Fuchs este pus in imposibilitate de a-si conduce afacerile.
0 imprejurare favorabila pentru banda este faptul ca apare
legea pentru nominalizarea actiunilor la purtator i astfel la 22
Octombrie 1940 Petre ratiu, comisarul de romanizare, cere ca
Ferdinand Fuchs sa depuna actiunile la sediul societatii gi astfel
Ferdinand Fuchs depune atat actiunile sale, cele trecute simulat
asupra lui Gavril Crisan, cat i pe cele ale ginerelui sau Brigers
si ale fiului sau Ladislau Halasz.
De aster data banda era i in posesia actiunilor, caci Gavril
Crisan era conducatorul societatii p Petre Pastiu, comisar de romanizare, i acum pun la cale perfectarea talhariei.
356
www.dacoromanica.ro

II. La 23 Noembrie 1940 se prezintil la locuinta lui Ferdinand


Fuchs
chestorul
caci maltratarile suferite 11 tineau la pat

politiei Traian Hanu, comisarul de romanizare Petre Pastiu

ssi

ceilalti dela politia legionara, 0i-1 forteala sa semneze o propunere


de vanzare a celor 13.020 actiuni ale societatii cu pret de 15.000.000

lei ce apartineau lui Fuchs i copiilor sai, din care sa se scads


o datorie de 3.222.000 lei catre o Banat' din Budapesta si 600.000
lei catre o firma din Olanda, bani ce se vor depune la Banca Nationala i sa se elibereze dupa ce Ferdinand Fuchs va face dovada degrevarii societatii de aceasta datorie. Plata pretului sit.' se
face odata cu transcrierea actiunilor si in felul urmator: jumatate
din suma sa fie virata in Ungaria jumatate in State le-Unite, pe
numele copiilor lui Fuchs.

Mai aratau ca tranzactia sa fie facuta pe baza situatiei din


15 Noembrie 1940
si este de remarcat ca aceasta situatie este
facuta de comisarul de romanizare Petre Pastiu, care arata ca
averea societatii este de lei 38500.000.

Fuchs sub teroare i amenintare semaieaza aceasta propunere si i se da si lui o copie, semnata de catre comisarul de romanizare Petre Pastiu, cu mentiunea ca primeste propunerea.
III. La 27 Noembrie 1940 se prezinta din nou la Ferdinand
Fuchs aceleasi persoane si-i aduc un contract de vanzare, cu alt
continut decal cel din propunere 0i anume:
Ca Fuchs Ferdinand fiind proprietarul a numai 5280 actiuni,
se obliga a obtine acte de vanzare pentru restul actiunilor: 7000
ale lui Ivan Brigers, 460 ale lui Ladislau Halasz si 290 ale altora,

pe numele cumparatorilor, a caror nume apar in act si anume:


5000 actiun
Ilie Colhon, seful organizatiei legionare cu
3500
Petre Pastiu, comisarul de romanizare cu
3500
Traian Hanu, chestorul politiei Alba-Iulia cu
255
Cacoveanu Remus . l
255
Gligor Emil .
membrii ai politiei legionare
255
Sivan Vasile . . . .
255
Rizolu The . .
.
Total 13020 actiuni
Ca Ferdinand Fuchs este obligat sa plateasca datoriile societatii de 3.222.000 lei si 600.000 lei.
9t

so

Dar, curios, plata nu mai se face imediat prin virarea sucum era prevazut in propunerea
melor in Ungaria si America
ceea
ce
caracterizeaza
teroarea ce s'a exercitat,
semnata
0i
numai dupa obtinerea actelor de transfer a actiunilor ce nu apar357
www.dacoromanica.ro

fineau lui Fuchs si din suma de 15.000.000 pentru o avere de


45.000.000 se va plati cnumai 3.000.000 lei, dupa ce se va dovedi
ca a achitat cei 3.822.000 datoria societatii iar restul de 12.000.000
lei in 2 ani, in rate bilunare de cate un milion lei.

Desi jefuit si de aceste 10.000.000 lei, Fuchs nu poate pleca

in Ungaria spre a scapa de teroarea ce se exercita asupra lui,


616 banda atotputernica isi &idea seama ca actele smulse nu an
nicio valoare juridica farce consimtimantul celorlalfi proprietari
ai actiunilor si atunci extind talharia si asupra lui Ladislau Hae
lasz si Ivan Brigers.
Pentru aceasta, chestorul Traian Hanu si comisarul de romanizare Petre Pastiu si ceilalfi, trimit la Cluj la Halasz pe Isidor
Treitel, director al societatii, ca. sa ()Mina consimtimantul pentru
vanzarea actiunilor sale si ale cummatului sau Bigers. Treitel
transmite toate amenintarile si toate suferintele la care a fost supus
Ferdinand Fuchs si perspectiva de a fi chiar omorit.
Fiul amanita-tat de a-si pierde parin$ii, consimte si (la ratificarea sub ccrndifiunea ea parintii sai vor fi trecuti nevatamati in

. ....... . .......... .

straina tate.
.

Primind declaratia lui Ladislau Halasz la Alba-Iulia, banda


nu este mutt-11mila cu condifiunile ei si dupa 4 zile
din ordinul
chestorului Traian Hanu, a lui Petre Pastiu si celorlalfi inculpafi
pleaca la punctul de frontiera Feleac, Malvina Josef, contabila societafii, insofita de un agent al politiei legionare, .,i -i aduce lui
Ladislau Halasz un text pe care i se cere sa-1 semneze neschimbat,
spunandu-i-se ca numai dupa ce si dace semneaza acest text, mama

si fatal lui vor fi in sigu_ranta si vor avea putinta sa treaca frontiera. Intimidat, Halasz semneaza acest text.
VI. In posesia ratificarii vanzarii, i se da lui Ferdinand
Fuchs si sofiei sale Iolanda, pasaportul pentru a trece in Ungaria.
Isbutita insa si aceasta a treia extindere a falhariei, apetitul
bandei creste, vizand ca intreaga avere a lui Ferdinand Fuchs
sa treaca in patrimoniul lor. Atunci pun la cale o alts talharie.
Insinuand alte incidente probabile panii la iesirea din fara,
Ferdinand Fuchs si sofia sa Iolanda sunt insofifi pans la frontiera
de avocatul N. Tudoian si inainte de a ajunge la Arad, in tren,
banda ii prezinta lui Fuchs un act prin care declare ca renunfa
la ereanta de 6.000.000 lei ce-i imprumufase personal societatii,
crewm #a recunoscuta prin bilanful incheiat chiar de cumparatori.
Sub ameninfarea ca nu i se garanteaza ca va pufea trece granifa
358

www.dacoromanica.ro

si ca va putea scapa cu viata si sub teroarea ce continua a fi


sustinuta de avocatul N. Tudoran, Fuchs este constrans si semneaza aceasta declaratie, prin care se lasg jefuit in folosul bandei
si de aceasta creanta ce era a lui.

Declaratie din Caransebec


Numele firmei: Pollak Alexandru, comerciant, comuna Chaba
Bistra Nr. 29.
Valoarga realer a ca ii: 400.000 lei.
Suma care s'a oferit pentru case: 85.000 lei.
Gumpar5torul pretins: nu tiu, deoarece n'a fost prezent.
DECLARA TIE

In noaptea de 28-29 Dec. 1940 pe la orele 2.30 a biltut un


gardian public la fereastra locuintei sorei male din Caransebes.
La intreharea sorei male a raspuns, ca it tauter pe d-1 Sandor sa
vie imediat la Politic, ca are ordin daces nu vine de buna voie sa
srarga usa si sa-1 ridice. Sora mea a spus ea nu ma lass sa merg
noaptea, numai in caz daces au un mandat de aducere eliberat de
procuror. Eu nu am stiut despre nimic fiindca dormeam intr'o
camera situates in dosul locuintei. Politistul pleaca si sora mea
vein la mine in camera si imi povesti cele petrecute. Peste scurt
timp a batut din nou cineva la fereastra si acum au fost doii gardieni si au spus ca an ordin sa-1 duca pe d-I Sandor la politie. Am

venit si eu la fereastra si i-am intrebat data an un ordin scris


sau nu. Au raspuns negativ, dar totusi trebue sa ma due, si data
nu vreau de bung voie, atunci vor sparge usa si ma vor lua cu
forta. Eu m'am g'andit sa ma duc, fiindca sora mea este o femeie
bolnava, care in mai multe randuri a fost internata in spital. M'am
dus si cunoscand din cele ce s'au petrecut in ziva de 28 Dec. 1940,
cand toti evreii au fost arestati si siliti sa semneze contracte de
vanzare fares voia lor, stiind mai departe cg, acela care n'a vrut
sa semneze a fost depus in arestul din pivnita politiei, m'am hotarit daces mi se va cere, voiu semna si voi protesta mai tarziu in
in biroul comisacontra acestei seranari cu sila. Am Osit ac,olo
pe
d-1
Taru
si
un
domn
care
este angajat la
rului Vasilescu
d-1 Carpaca. D-1 Taru: stn de ce te-am chemat aici. Eu: nu! D-1
Tfiru: ai o casa la Chaba. Eu: da! 1Y-1 Taru: cat valoreaz6, acea
casa. Eu: stau in targuiala cu comuna Chaba-Bistra care vrea sa
cumpere dela mine casa, precum si cele 3 lante de pamant cari
359

www.dacoromanica.ro

sunt blocate. Lor le-am lasat casa cu 400.000 lei. D-1 Taru: trebue
sa vinzi imediat casa i primesti pentru ea 80.000 lei. Cand am

vrut sa protestez, mi-a taiat vorba cu cuvintele: nu vorbi mult,


semneaza fiindca d-ta tii cal not putem i altcum sa executam ordine superioare. Sa iei la cunotinta ca la 1 Mai 1941 trebue sa
to i mufi din acea casa. Mi-a dat in manes condeiul, sr eu dupa
ce am declarat ca nu semnez din buns voie si ma.' supun forfei, am
semnat un contract la care nici nu tiu tine este cum.paraitorul,
nici nu am cetit contractul, ca am fost silit sa semnez si un im.primat in alb. Dupes semnarea acestui contract forfat, d-1 Tam a
intrebat cat valoreaza marfa si mobilierul din pravalia mea care

este in casa mea din Chaba-Bistra. Am declarat ca marfa valoreaza cca. 15.000 lei, iar mobilierul 30-40.000 lei. D-1 Tam: primeti pentru marfa i mobilier 5000 lei in mai multe rate i
cum stii, ea' not nu vorbim mult semneaza repede. Am protestat
si contra acesteia, insa noaptea la orele 3, la polifie in societatea
legionarilor, ai gardienilor, un evreu nu poate sa fac6 altceva, deca't
sa subscrie mai ales atunci cand stie ca are o sores bolnava, care it

ateaptai cu nerabdare. Dupes semnare am fost pus in libertate.


N'am primit niciun exemplar duprt contracte.
Asta imi este declaratia pe care o susfin si o semnez.
Inaintea noastrit':
lndescifrabil.
Pollack Alexandra.

Declara(ie din Beliu-Bihor.


'

No. 1770940.

Domnule Primpretor,

Subsemnatul Maximilian Breuer, comerciant, domiciliat in

Be liu, imi permit sa ma adresez catre d-voastra, ca organul de


polifie locals, cu urmatoarea pla.ngere:
In ziva de 1 Noembrie 1940, la ora mesei, au intrat in pravalia mea din comuna Beliu, 4 domni legionari necunosculi de mine.
sosind in comuna cu automobilul cu numarul de circulatie Clj. 1 i

5 domni legionari din Beliu, cu domnul notar comunal i cu un


jandarm.
Unul dintre domnii legionari necunoscuti de mine a intrebat
tine e proprietarul pravaliei. Prezentandu-ma, mi-a adus la. cunotinta ca au venit sa preia pravalia mea. Can.d am intrebat ca pe ce
baza doreste sa faces aceasta i cand i-am adus la cunotinta ca eu,

360

www.dacoromanica.ro

conform legii din 9 August 1940, am termen pentru lichidarea


pravaliei mele pana la 9 Februarie 1941, mi-a raspuns ca n'a yenit sa discute cu mine chestiuni juridice, ci sa preia pravalia si
m'a somat sa-i pun la dispozitie imediat cheile magazinelor mele
de marfuri, Ca sa inceapa imediat inventarierea.
Eu, vazand ca la procedeul acesta iau parte si autoritatile locale d-1 primar si un jaadarm,. nu m'am opus, i-am predat cheile

cerute si am rugat numai sa pot fi si eu reprezentat la inventariere si sa-mi pot nota datele inventariere,
ce mi s'a admis.
Dupe aceasta, domnii legionari din localitate au inceput inventarierea si domnii legionari necunoscuti de mine, s'au dat in
automobil si au plecat din comuna.
Inventarierea a durat dela ora 2 dupa masts a zilei de 1 Noembrie 1940 pana la ora 1 dupa masa zilei de 2 Noembrie, cand
domnii legionari care pleeara din comuna, s'au reintors. La sosirea D-lor a fost inventariat aproxirnativ 1/3 parte a stocurilor de
despre sari am si eu nomarfuri, in valoare de cca lei 600.000,
tat datele de inventariere.
Domnii legionari cari s'au reintors, vazand ca inventarierea
nu este terminate, au plecat la Primaria locale, unle dupa un
scurf limp am fost chemat si eu.
La Primarie, unul dintre domnii legionari necunoscuti de
mine, in. prezenta d-lui notar si a domnului primar comunal, mi-a
comunicat ca au adus urmatoarea hotarire:
pentru stocurile
1) Sau imi platesc o suma die lei 100.000

de marfuri si pentru tot ce se &este in pravalia mea si in magazinele mele dle marfuri, lasandu-mi mie casa ce o am in Beliu.
2) Sau imi platesc lei 130.000, .in care caz imi iau afara
de pravalie si casa.

Tot atunci mi-au adus la cunostinta ca, cu sumele oferite


nu-mi platesc valoarea ma'rfurilor si a casei, ca recunosc si ei ea
acestea au o valoare cu mull mai mare decal swim oferita, ci imi
dau suma aceasta ca sa pot trai din ea pana ce toti evreii vor fi
&ti afara din Tara si intrucat nu voi semna contractul de vanzare
redactat de D-lor si nu voi primi una din conditiunile oferite, nu
voiu ajunge nici eu si nici familia mea ziva de maine la Be liu, ci
in acea noapte vom fi dati peste hotare.
Eu, de o parte de groaza, de alta parte vazand ca Coate aceam semnat
stea se petrec pe langa asisterrta autoritatilor locale,
361

www.dacoromanica.ro

si hotarirea mi s'a pus pentru semnare .i am primit suma de lei

fiind totodata dat afara din pravalia mea, wide de

100.000,

atunci dispun domnii legionari, care au intrat acolo.


Valoarea stocurilor de m5,rfuri cari mi s'au luat i aranjamentul pravaliei mele este de peste lei 1.800.000.

Dela intamplarea cazului i pan5 astazi, de frica razbunarii

nu m'am indraznit sa ma adresez in scris la vireo autoritate cu


plangerea mea, dar pierzand prin cele ce mi s'au intamplat toata
averea, in fine am fost silit s5, m5 hofarasc de a ma adresa csatre
d-voastra cu plangerea mea, ca s5 fiu repus in drepturile mele,
i avand cumpttr5tor serios crestin de origine etnic5 romana care
este dispus sa cumpere pravalia mea data i pe un pref redus,
prin aceasta a putea asigura existenta mea si a familiei mele pe
un timp mai indelungat.
Domnule Primpretor,

Ma adresez d-voastra cu plangerea mea de mai sus si v5' rog


respectuos s5 binevoiti a ordona anchetarea cazului i dup5 ce se
va constata c5 cele redate de mine corespund adevarului, sa binevoifi a ordona s fiu repus in drepturile mele si sa pot Uchida pritvalia mea in termenul legal, avand chiar un cumpgralor serios,
cretin, de origine etnica roman/
Avand in vedere ca d-voastra nu admitefi ca legile in
vigoare sa fie callcate i cu asistenta autoritatilor legale s5 se sitvarseasca asemenea cargdelegi de on i nine, -- va rog respectuos
inc'odatai s5 binevoiti a ordona rezolvarea cexerei male de posibila

urgenta, ca m5rfurile luate dela mine se valid zilnic si in scurt


timp nu voi avea ce sa primesc inapoi.

Cu profund respect,
Breuer 'Maximilian.
Onor.

PRETURA PLASEI
BELIU

362

www.dacoromanica.ro

Declara(ie din Arad


Arad, 30 XII 1940.

DECLARATIE
Subsemnafii Scheer Elemer, Leipnicker Andrei si Stefan Zseddy prop. cafenelei-restaurantului si hotelului Dacia" din Arad
declaram urrnatoarele:
In ziva de 5 Nov. a. c., am fost chemafi la Polifie de catre cll.

Chestor Preda. D-sa ne-a intrebat data vrem sa vindem intreprinderea. Am zis ca. da data se gaseste un cumparator pentru
4.000.000 lei. D-sa ne-a somat sa o vindem pentru 1.000.000 lei,
deoarece avem deja cumparator pentru preful de 3.000.000 lei. D-1
chestor ne-a oferit 1.000.000 lei si ne-a amenintat.
La o saptamana d-1 Chestor preda, a facut personal O. cu organele oficiale 20-25 persoane, perchezifie la tofi clientii si mai pe
urinal noua. Dupa terminarea perchezifiei
fare vreun motiv
sau rnotivare legala
an sigilat localul si 1-au declarat inchis.

La o saptamana s'au prezentat 3 legionari cari an ordonat


deschiderea biroului sigilat si sub pretextul ca am fi rupt sigiliile
pe care de fapt le-am ridicat in. rata for si la ordinul for
ne -au definut si transportat in padurea orasului, unde ne-au finut
arestafi in localul cinematografului de vara cinci zile nemancati.
Persoane straine
afirmativ legionari
dupa 30 ore de
arest
nemancati fiind noi
s'au prezentat si ne-au intrebat
data suntem de acord a vinde inrtreprinderea cu 1.000.000 lei s'au
nu. Tratativele acestea au durat 5 zile noi fiind in stare de arest
si molestati in continuu ziva-noaptea in diferite forme am acceptat sub presiune ca sa vindem inireprinderea ptr. 2.000.000 lei.
Parea ca an acceptat acest pref cand deodata ni s'a pus in
vedere ca data nu acceptam preful de un milion lei, vom ramanea
pe mai departe arestafi.
si acest pref derizoriu penfortati astfel
Am acceptat
tru intreprinderea noastra de valoare reala de 4.000.000 lei, sa o
vindem pentru un milion lei.
Am dat prima data o declarafie pe urma a trebuit sa facem
contract autentic la ora 2 noaptea in stare de arest, contract pe
care l'a redactat d. dr. Silviu Pascutiu notar public in Arad, care
s'a cleplasat in test soap la arestul dela Sediul Legionar. Actul notarial se gaseste in original la Not. Public.
363

www.dacoromanica.ro

Pretul de un mien s'a depus la d-1 Notar public, not am fost


imediat eliberafi si din preful cumpararii s'au plaitit creditorii intreprinderii, iar not am rmas farg. nimic. Noi n'am ridicat nimic
din aceastg. suma.

Intreprinderea a fost cumpgrata de un anupiit *ere Dumitru., Pantos, si Cristea refugiafi din Oradea, cari mai inainte cu o
siiptiimanii ne oferise 3.000.000 lei, pref iar la indrumarea d-lui
-chestor Preda au acceptat preful redus, prin. presiuni.
Arad la 30 XII 1940.
Leipniker Andrei,
,Ftefan Zsedely
Elemer Scheer.

364

www.dacoromanica.ro

CERTIFICATE MEDICALE

Certificat de spital
Spitalul Caritas-Noua Maternitate"
Foaie de Observatie Clinics
No. 4.061

Numele Croitoru /tic1), etate 19 ani, starea civila, necasitt.


Buc. Str. Siminoc 4, zugray.
Data intriirei in Spital 20 Noembrie. Data eTirei 26 Noembrie
1940.

Diagnosticul

Echimoze multiple. Fisura

a parietalului

slang (? vezi radiografia).


Starea la iefirea din Spital... La cererea bolnavului.
OBSERVA'FIUNI

Bolnavul Croitoru Itic, se interneaza in serviciul nostru


pentru:
1. Dureri in reg. sternala.
2. Plagi contuze si taiate in reg. parietals.
3. Echimoze in reg. fessiera si dorsals superioara.
4. Echimoze in reg. deltoidiana stanga si fata interioara a
gambei st'angi.

5. Echimoze in reg. palpebrala superioara.


6. Oedem si hematom la mana stanga si dreapta.
7. Acuitate auditiva seazuta la urechea, stanga.
8. Dureri si echimoze in reg. scrotala.
A. Pers.
fara importanta.
A. II. C.
fara importanta.
Istoric. In urma lovirii prin corpuri,c,ontondente in zilele de
17, 18, 19, 20, bolnavul simte dureri in reg. sternala, parietals stg.,

unde are si o plaga taiata, in reg. palpebrala dr. Susfine ca nu


poate sa auda cored pe urechea stanga, din care a curs mull sange.
i) V. No. 128, pag. 134.

365
www.dacoromanica.ro

In reg. deltoidiana stg. acuza dureri, ca si in reg. scrotal', pulernic traumatizate. Bolnavul acuza dureri de o intensitate puternica
pe fata plantara a picioarelor, gambiera dreapta, fessiera si d.or-

sal superioara.

Stare prezenta. Bolnav de talie medie, constitutie atletica.


Echimoze in reg. palpebrala si conjunctival dr., parpebrala stg.,
pe fata dorsal a toracelui, pe ambele brafe, pe fese, pe ambele
gambe, pe scrot.

La cap in reg. parietal' stg., se observe o crusts de stage la


nivelul careia acuza dureri la presiune; la acela nivel se percepe
o senzafie de infundare.
Torace. Dureros la apasare in reg. contuzionate. Nu acuza o
durere elective in inspiratiile profunde. La percufie sonor. La auscultatie murmurul vezicul