Sunteți pe pagina 1din 2

11/24/2014

BunaguvernarelocalasiregionalaNumarul233August2004ArhivaObservatorcultural.ro

Bunaguvernarelocalasiregionala
Autor:AnaLUDUSAN |

Categoria: |

0comentarii

Competitiaglobalaasupraresurselorimpuneunnoutipdeguvernarepolitica
Dacarevolutiileeuropenedela1848saufolositdeideeanationalacadeoenergiepopulara,pentruaintemeiastatenationale
puternice,capabilesaseconfruntepeopiataacuceririiresurselormaialesnaturale,rezultatulconfruntariisintetizindusemai
alesinceledouarazboaiemondiale,azi,ideeanationala,asacumesteeavazutainmodtraditional,numaifacefata
tendintelordeglobalizare,carecerpietecontinentalesibicontinentalepentruaceeasicompetitiearesurselor.Globalizarea
vineinsacuodiversificareatipurilorderesurse,informatia,comunicareasitenhnologiiledevirffiindcapetedeafis.Celetrei
tipurideresurselucreazalaniveltransnationalsideaceeaseimpuneadaptareamodeluluideguvernareaspatiilorpolitice,
pentrucaacestetipurideresursesapoatafiadministratesiinbeneficiulunorstatenationalesaumultinationale,alunor
comunitatitraditionale,darmaialespentruconservareaspecificitatii.Identitatilelingvistice,culturale,spirituale,geografice
etc.constituieresurseinestimabileintrunproiectmoderndeglobalizare.Acesteresursesepotcontrapunetendintelorde
standardizareafiinteiumanesichiarmodeluluieficienteicuoricepretimpuse,acum,demarilecompaniitransnationalesi
care,petermenlung,nufacdecitsadegradezesisaepuizezeresurseleglobale.
ModelulguvernariipemaimultepalierealedecizieipoliticenuesteoinventieaBruxellesului,cimaidegrabaocerintaa
guvernariieficienteintrunspatiualconcurenteiglobale.Cerinteleuneibuneguvernariconfigureazamodelulpoliticcucele
maimarisansedereusita.Acestecerintesint:
1.administrareapoliticaaunuispatiustructuratorganicprintraditieistoricasauprinconfigurarenaturala.Provinciileistorice
aleEuropeisintentitatiorganicecaresaustructuratdealungulistoriei,conforminduseunuimodelrationaldeguvernare.
Acesteprovinciidispundeostructuradecomunicaretraditionalasideunmodelculturalsustinutdeinstitutii.Insulelesau
peninsuleleapropiateunuistatunitarsintspatiicareautendinteautonomisteprinconfigurarealorgeografica.
2.deciziapoliticaseiaincunostintadecauza,acoloundeexistanevoiasociala,farablocajebirocratice.Decizia,inclusivcea
economica,estefundamentatadenevoialocalasiregionala,decideopoliticaeficientaaunuispatiustructuratorganic.Un
maramuresanvaaderamaigreulaunproiectdemediupentruDeltaDunarii,sustinutprinimpozitedirecte,decitlaunulcare
sereferalamestesugurilesitraditiamaramuresana.
3.transparentadecizieiadministrativesetraduceprintrolicitatiepublicasitransparentaasupratuturorbunurilepublice,fieca
evorbadeadministrareapamintului,acladirilor,aretelelordecomunicaresaudedistributie,fiecaevorbadeserviciisau
oportunitatilocalesauregionaleprivinddezvoltareadurabilaacomunitatii.Inacestcaz,administratialocalasauregionala
poateconcesionaunmetrudepamintcuunleu,dacabeneficiilepentrucomunitatesintinegalabilmaimaripetermenlung
decitvinzareaacestuiterenlapretulpietii,cuconditiasaifietransferateacesteprerogative.Acestlucrunusepoatefacefara
riscurimajoredecitprinmobilizarecetateneascasicomunitara,inclusivceaeconomica,intemeiatapeprincipiilecompetitiei
loiale.
4.eficientadecizieiadministrativeinseamnaogestionarerationalaaresurselorlocalesiregionale,adaptareaacestorala
cerinteleglobalesilaceledeinovatie,pentruacontracarainapoiereaeconomicasidemocratica.
5.mobilizareacetateneascasicomunitara,inclusivceaeconomica,reducesubstantialcosturileguvernariilocalesiregionale,
asigurasecuritateasicoeziuneasocialasibunastareanationalaprinparticiparealaFonduldesolidaritate,obligatoriuintro
politicaabuneiguvernari.
Dupacumsevede,schemauneibuneguvernarinuestefoartesofisticatapehirtiesiintroschemalogicafunctionind
ireprosabil,darestedestuldedificildeaplicat,fiindcaceicareguverneazanuauintotdeaunainteresulsaapliceaceasta
schema.

Decenuexistainteresuluneibuneguvernari?
FiindcapartidelepoliticesenascdupapropozitiaclasicaaluiRobertMichels(PoliticalParties,NewYork,Dover,1959),
aceeaalegiidefieraoligarhiei,corolaralteorieiparticipariialuiMancurOlson(TheLogicofCollectiveAction,Harvard
UniversityPress,Cambridge,Mass.,1965),prinexploatareauneinevoisociale.Dinexperientapartidelormodernerezultao
http://www.observatorcultural.ro/index.html/Bunaguvernarelocalasiregionala*articleID_11508articles_details.html?&articleID=11508&printPage=1&setWin

1/2

11/24/2014

BunaguvernarelocalasiregionalaNumarul233August2004ArhivaObservatorcultural.ro

tipologieaacestora,unateoretica,desigur,darcareneajutasaintelegemcumajungelesaapliceobunasauoproasta
guvernare.Existapartidepoliticecareexploateazanevoiasocialapeprincipiirationalesimorale(partidedemocratice)in
folosulbineluicomun,sipartidepoliticecareexploateazanevoiasocialamobilizindfrica,frustrarile,saracia,intruncuvint,
insecuritateaeconomica,sociala,culturala,etnica,religioasa,degensidealtanatura(partidenedemocratice,autoritare),in
folosulunuigrupdepersoane.Oguvernaredemocraticasesoldeazacuobunaguvernare,oguvernareautoritaraesueazain
saraciesiinsecuritate,fiindcaserupedenevoiasociala,derealitate.
Pentruovizibilitatemaimareauneibuneguvernariestesuficientsaurmarimcomportamentulunuiactoreconomic,sazicem
localsauregional,intreisituatiipoliticedistincte.
1.Actoruleconomicregionallucreazaintrunstatcentralizat,cumestealnostru.Politicaeconomicalocalasiregionalase
decidelaBucurestiprinparlamentulnational,pringuvern,princontrolulstatuluiexercitatdecatreinstitutiaprefectuluisiprin
ceaaConsiliuluiJudetean,careesteordonatorsecundardecredite,adicaominainplus,decelemaimulteorinecontrolabila,
pentrurealocariledelabugetulcentralaletaxelorsiimpozitelorcolectatedinregiune.Pentrucaadministratialocalasi
regionalaestesocotitadoarunpolitistalaveriinationale,actoruleconomiccautasprijinpentruproiectelesalelaBucuresti.
Costurilesintmultmaimaridecitincazulnegocieriiinregiune,iarsanselecaputereacentralasaaderelaproiectullui
economicsintmultmaimici.Inprimulrindpentrucaverificagreuoportunitateaproiectului,iarapoidincauzacabeneficiile
localesauregionalealeproiectuluinuintereseazaadministratiacentrala,eaavinddefinitealteprioritati,deundeunposibil
esecalproiectuluiregional,chiardacaacestaestefoartebinefundamentatpenevoilocalesiregionalesichiardacaaduce
beneficiilocale,regionalesinationaleprininfuziadebunastarelocalasiregionala.
2.Actoruleconomiclucreazaintrunstatcuregiuniadministrative.Politicafiscala,realocarilebugetaresprelocalitate/regiune
lefacetotBucurestiul.ChiardacapoliticadedezvoltarelocalasiregionalaestedecisainConsiliilelocalesiincelejudetene,
acestelegislativelocalesintlegatelamini,fiindcabugetullocal,maialesceldeinvestitiisicelpentrudezvoltare,depindede
realocariledelabugetulcentral.Onegocieresioconciliereaintereselorlocale,regionalesinationaleintreceletreipaliere
administrative,dincaredoarpalierulnationalareprerogativepolitice,seinfaptuiestecucosturienormesicurezultateminore
pentrupalierulregionalsilocal.Actoruleconomicaretreibariereadministrativecareiiblocheazasauiiconditioneaza
proiectul.Administratialocalaiispune:itisustinproiectul,dareucucemaaleg?

http://www.observatorcultural.ro/index.html/Bunaguvernarelocalasiregionala*articleID_11508articles_details.html?&articleID=11508&printPage=1&setWin

2/2