Sunteți pe pagina 1din 7

Educatie

antreprenoriala
Firma

Cuprins
Capitolul 1:Ce este o firma
Capitolul 2:Organizarea firmei
Capitolul 3:Organizarea structurala
Capitoul 4:Structura organizatorica

Ce este o firma
Activitatea umana ce se desfasoara in grupuri
mai mici sau mai mari intr-un mod organizat.Aceste
grupuri le numim oranizatii. Sunt de 2 tipuri:
-nonprofit:scoala,spitalul
-cu scop lucrativ
Firma este o organizatie lucrativa in care se munceste in

scopul realizarii unor obiective economico-sociale.Prin


aceasta se intelege o munca desfasurata cu un scop sau
obiectiv rational. O categorie de activitati este multimea
organizatiilor caracterizate prin acelasi obiectiv sau
obiective comune. Stiinta care se ocupa cu firma se numeste
management. Parintele managementului modern este Tayler.
Cand se pune accentul pe persoanele care trebuie sa
desfasoare astfel de activitati ,poarta numele de functii.

Organizarea firmei
Stabilirea activitatilor si a proceselor
necesare pentru atingerea obiectivelor
fundamentale ale firmei constituie
organizarea procesoala.Rezultatul
organizarii procesoale sunt:
-functiunile
-activitatile
-sarcinile
-atributiile

Organizarea structurala
Componentele organizarii structurale
sunt:
-postul
-functia
-compartimentul
-nivelul ierarhic
-relatiile organizatorice

Componentele
stucturii
organizatorice

Postul:reprezinta elementul primar al structuri organizatorice


reprezentand obiectivele.
Functia:reprezinta toate posturile care au caracteristici
asemanatoare
Compartimentul:totalitatea persoanelor care efectueaza munci
omogene pentru acelasi amplasament.
Nivelul ierarhic:totalitatea subdiviziunilor egal departate fata de
consiliul de administratie

Relatiile organizatorice:sunt relatiile care se stabilesc intre diviziunile


organizatorice

S-ar putea să vă placă și