Sunteți pe pagina 1din 29
Starea plană de tensiune în coordonate carteziene Rezolvare cu metoda directă
Starea plană de tensiune
în coordonate carteziene
Rezolvare cu metoda directă
A. Funcţia de tensiuni Airy sub formă de polinoame algebrice B. Funcţia de tensiuni Airy
A. Funcţia de tensiuni Airy sub formă de
polinoame algebrice
B. Funcţia de tensiuni Airy sub formă de
serii simple Fourier
A. F ( x, y ) – polinom algebric Barajul triunghiular supus la presiune hidrostatică.
A. F ( x, y ) – polinom algebric
Barajul triunghiular supus la presiune
hidrostatică. Soluţia Lévy
y
O
ν
t
α
α
stare
p
lană de deforma ie:
μ
E
μ
=
E
=
1
1
2
1 μ
1 μ
A
B
x
4
4
4
F
F
F
2
2
∇∇ F = 0
+ 2
+
= 0
4
2
2
4
x
∂ x ∂ y
y
2 ∂ F σ 2 = = cx + 6 dy x 2 ∂ y
2
F
σ 2
=
=
cx
+
6
dy
x
2
y
2
3
2
2
3
F
F(x, y)= ax + bx y + cxy
+ dy
σ 6
=
ax
+
2
by
y
2 =
x
2
F
τ
=−
−γ =− −
y
2
bx
2
cy
−γ
y
xy
b
b
∂x∂y
⎧ p
= σ cosα + τ
sinα
x
x
yx
l
= cosα; m = sinα
p
= τ cosα + σ sinα
y
xy
y
OA: y = 0, l = 0, m = 1
OB: y = −x tgα , l = −sinα , m = − cosα
,
,
p
= 0
p
=−γ
x
p
= 0
p
= 0
x
x
y
a
y
γ
γ
γ
γ
γ
a
,
a
,
b = 0
,
b
a =−
a
b
c =
d =
2
3
6
2 tg
α
2
3 tg
α
6 tg
α
2
1
1
y +
x
γ
σ
= ⎜
− ⎜
x
+
y ⎟
γ
x
a
b
3
2
tg
α
tg
α
tg
α
σ
=− x
γ
y
a
γ
a
τ
=−
y
xy
2
tg
α
tgα T.E. αα α tgα + − + − + − 2 2 γ x
tgα
T.E.
αα
α
tgα
+
+
+
2
2
γ
x
x
tg
α
R.M.
a
R =
G =
γ
b
2
2
αα
G
y/
R
3
T=R
x/
3
+
M=Rx/
3
/ 2
+
ξ
α
B. F ( x, y ) – serie trigonometrică ∞ F(x, y) = ∑ X
B. F ( x, y ) – serie trigonometrică
F(x, y)
=
X
(x)Y (y)
m
m
m=1
(
IV
IV
2
2
X
Y
+ 2 ′′ ′′+
∇∇ F =
0
X
Y
X Y )= 0
m
m
m
m
m
m
m
(
)(
λ
y
λ
y
λ
y
λ
y
)
F
(
x
,
y
)
=
K
cos
λ x
+
G
sin
λ x
A
e
m
+
B
e
m
+
C
ye
m
+
D
ye
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
=
1
Încărcări simetrice în raport cu axa Oy:
F
(
x
,
y
)
=
Y
( )cos
y
λ x
(R b ère)
i
i
m
m
m
Încărcări antisimetrice în raport cu axa Oy: F x y
(
,
)
=
Y
( )sin λ
y
x
(Faylon)
m
m
m
Grinda perete de înălţime infinită cu încărcare la partea inferioară – pereţi de silozuri de
Grinda perete de înălţime infinită cu încărcare
la partea inferioară
– pereţi de silozuri de mare înălţime (H = 20 - 40 m)
y
forţe de legătură dintre
pereţi şi fundul silozurilor
σ
x
τ xy
c
c
c
c
σ
2
c
y
0
2
cp
=
2(
a
c
)
p
x
1
0
0
a
c
1
p
=
p
1
0
reacţiuni în stâlpii pe
c
a
a
2a
care reazemă
silozul
Încărcarea este simetrică în raport cu axa Oy m π dezvoltare în serie trigonometrică de
Încărcarea este simetrică în raport cu axa Oy
m
π
dezvoltare în serie trigonometrică de forma:
p
(
x
)
=
a
cos
x
m
a
m
a
a
1
2
2
a
=
p
(
x
) cos
λ
xdx
=
p(x)cos
λ
xdx
;
λ =
=
m
m
m
m
a
L
a
a 0
a
x ∈(0, a − c), p(x) = p
0
x ∈(a − c,a), p(x) = − p
1
a
c
a
2
2 p
p
0
1
a
=
p
cos
λ
xdx
p
cos
λ
xdx
=
⎜ ⎛ 1 +
sin
λ
(
a
− ) =
c
m
0
m
1
m
m
a
a
λ
p
m
0
0
a
c
2 p a
m
π
0
m
=−
(
1)
sin
c
=
p
p(x)
=
p
cosλ x
m
m
m
m
π
c
a
m
λ y −λ y λ y −λ y F ( x , y ) =
λ y
−λ y
λ y
−λ y
F
(
x
,
y
)
=
A
e
m
+
B
e
m
+
C
ye
m
+
D
ye
m
cosλ
x
m
m
m
m
m
m
Principiul lui Saint-Venant:
A
= 0
2
m
∂ F
y →∞
σ
=
0
y
2 →
x
C
= 0
m
F
(
x
, y
)
=
(
B
+
D
y
)
λ
y
e
m
cos
λ
x
m
m
m
m
2
∂ F
2
D
2
m
λ
y
σ
=
=
λ
⎜ B
⎟+
D
y
e
m
cos
λ
x
x
m
m
m
m
2
y
λ
m
⎣ ⎝
m
2
∂ F
2
σ
=
=−
λ
(
y
B
+
D
y e
)
λ
m
cos
λ
x
y
m
m
m
m
2
x
m
2
∂ F
[
]
λ
y
τ
=−
=
λ
λ
B
+
D
(1
λ
y
)
e
m
sin
λ
x
xy
m
m
m
m
m
m
∂∂ x y
m
p 2 p m 0 m y = 0, σ = p(x) B =− =
p
2
p
m
0
m
y
=
0,
σ =
p(x)
B
=−
=
(
1)
sin
λ
c
y
m
m
2
3
λ
λ
c
m
m
p
2
p
m
0
m
τ
= 0
D
=
λ
=−
=
(
1)
sin
λ
c
m B
xy
m
m
m
2
λ
λ
c
m
m
p
F
,
y
=−
m
y
(
x
)
(1
+
λ
y e
)
λ λ
m cos
x
m
m
2
λ
m
m
λ
y
σ
x ∑
=
p
(1 −
λ
y e
)
− λ
m
cos
x
m
m
m
m
− y
λ
σ
y ∑
=
p
(1 +
λ
y e
)
m
cos
λ
x
m
m
m
m
λ
y
τ
=
p
λ
ye
m
sin
λ
x
xy
m
m
m
m
σ p x 0 y a Secţiunea din câmp x = 0 Secţiunea de pe
σ p
x
0
y
a
Secţiunea din câmp
x = 0
Secţiunea de pe reazem
x = a
a c = 2
a c = 5
a c = 10
a c = 2
a c = 5
a c = 10
0,00
1,00000
1,00000
1,00000
-1,00000
-4,00000
-9,00000
0,25
0,16720
0,27104
0,28417
-0,16720
0,14686
0,51594
0,50
-0,13757
-0,11111
-0,10541
0,13757
0,40000
0,48299
0,75
-0,16149
-0,19492
-0,19841
0,16149
0,29650
0,32528
1,00
-0,11755
-0,15889
-0,16479
0,11755
0,18879
0,20175
1,25
-0,07339
-0,10395
-0,10861
0,07339
0,11201
0,11858
1,50
-0,04246
-0,06138
-0,06435
0,04246
0,06343
0,06690
1,75
-0,02346
-0,03421
-0,03593
0,02346
0,03472
0,03656
2,00
-0,01256
-0,01840
-0,01933
0,01256
0,01852
0,01948
y ≥ 2a
σ ,σ ,τ → 0
x
y
xy
y = 0
σ
=
σ
=
∑ p
cos
λ
x
=
p(x)
x
y
m
m
m
a c = 10 σ σ y/a σ x 0 x 0 y 0 2,00
a c
= 10
σ
σ
y/a
σ x
0
x
0
y
0
2,00
H = 2a
1,75
1,50
(Navier)
1,25
1,00
0,75
+
0,50
0,25
+
0,00
a
a
x=0
x = a
x=a
x= 0
c/ 2
c/ 2
c/ 2
c/ 2
= p
= 9p
σ max
0
σ max
0
Comparaţie cu Rezistenţa Materialelor: 0 H = 2a 2 T.E. M 0,285 p a σ
Comparaţie cu Rezistenţa Materialelor:
0
H = 2a
2
T.E.
M
0,285 p a
σ
0
max
σ
=
=
= 0,4275 p
=
max
0
2
W
4
a
4
6
L 2
0
12
c
1
2 = Δ M
2
2
2
L
L
0
0
24
24
2
T E
.
.
M
0,165 p a
σ
0
max
σ
=
=
= 0,2475 p
=
max
0
2
W
4
a
21
6
Banda elastică cu încărcare locală în echilibru – ilustrarea principiului lui Saint-Venant 0 0 2
Banda elastică cu încărcare locală în echilibru
– ilustrarea principiului lui Saint-Venant
0
0
2
1
0
L = 2 a, H = 2 h
L ≥ H
F (x, y) = ∑ ( A ch λ y + B sh λ y
F (x, y)
=
(
A
ch λ
y
+
B
sh λ
y
+
C
y ch λ
y
+
D
y sh λ
y cos λ
)
x
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
π
λ =
m
a
a
1
2 p c
a
0
0
a
=
p
(
x dx
)
=
p(x)
=
+
a
cos λ
x
0
m
m
a
a
2
−a
a
c
2
2 p
2
p
sin
λ
c
x∈[−c,c] ,
p(x) = p
0
0
m
0
a
=
p
(
x
)cos
λ
xdx
=
cos
λ
xdx
=
m
m
m
a
a
λ
a
m
0
0
*
2
p
sin
c
p
c
0
a
0
λ
0
p
(
x
)
=
+
cos
m x
a
m
π
m
σ
y
σ
0
y
0
* y =±h σ =− (x) τ = 0 p y xy 4 p sh
*
y =±h
σ =− (x) τ = 0
p
y
xy
4
p
sh
λ
h
+
λ
h
ch
λ
h
0
m
m
m
A
=
sin
λ
c
m
m
3
λ
a
2
λ
h
+
sh 2
λ
h
m
m
m
B
=
0
m
C
=
0
m
4
p
sh
λ
h
0
m
D
=−
sin
λ
c
m
m
2
λ
a 2 λ
h
+
sh 2
λ
h
m
m
m
p c
4
sin
λ
c
⎜ ⎛ ch
λ
y
0
p 0
m
m
σ
=−
sh
λ
h
− y
sh
λ
y
⎟ +
h
ch
λ
h
ch
λ
y
λ
⎥ cos
x
y
m
m
m
m
a
a h +
2
λ
sh 2
λ
h
λ
m
m
m
m
m
m
π
m
π
m
π
m
π
sin
c
sh
h +
h
ch
h
p c
4 p
m
π
a
a
a
a
0
0
y = 0
σ
=−
cos
x
y
a
π
m
m
π
m
π
a
m
2
h +
sh 2
h
a
a
mπ m π a >> c sin c ≅ c a a P 2 P
m π
a >> c
sin
c
c
a
a
P 2 P
sh
λ
h +
λ
h
ch
λ
h
=− −
m
m
m
σ
cos
λ
x
y
m
2 a
a
2 λ
h +
sh 2
λ
h
m
m
m
~ 1,5 H
2
0
2
1,34
1,34
2
4
2
42
Banda elastică supusă la compresiune axială pe direcţia lungă – diagramele tensiunilor normale la secţiunea
Banda elastică supusă la compresiune axială
pe direcţia lungă
– diagramele tensiunilor normale la secţiunea
transversală în cazul solicitării axiale
0
0
h >> a
2c << 2a
0
0
p c 4 p sin λ c ⎡ ⎛ ch λ y ⎞ ⎤ 0
p c
4
p
sin
λ
c
⎡ ⎛ ch
λ
y
0
0
m
m
σ
=−
⎢ sh
λ
h
− y
sh
λ
y
⎟+ h
ch
λ
h
ch
λ
y
cos
λ
x
y
m
m
m
m
m
a
a
h
+
sh2λ h
λ
m
m
m
m
m
π
λ
=
m
a
h
+ sh 2λ
h
≅ sh 2λ
h
m
m
m
a << h
p c
2
p
sin
λ
c
m
[
()
()
0
0
σ
=−
(
1
+
λ
h e
)
λ
y
h
λ
y
h
]
m
λ
ye
m
cos
λ
x
y
m
m
m
a
π
m
m
m
π
c << a
sin
c
c
a
a
P
= 2
p c
0
P
P
[
(
)
σ
=− −
λ
(
h
y
)
+ 1
]
λ
y
h
e
m
cos
λ
x
y
m
m
2
a
a
m
Încărcare distribuită uniform la capete Forţă concentrată aplicată centric σ y 0 0 1-1 σ
Încărcare distribuită
uniform la capete
Forţă concentrată
aplicată centric
σ y
0
0
1-1
σ 0
− 0,2082σ 0
~
d
σ
y
σ 0
2,5657σ 0
d
2-2
σ 0
− 0,6677 σ
0
1,3869σ
0
3-3
σ 0
− 0,9729σ
0
σ 0
1,0273 σ
0
Aplicaţie M.E.F. Grinda perete de înălţime finită cu încărcare la partea inferioară E = 300000
Aplicaţie M.E.F.
Grinda perete de înălţime finită cu încărcare
la partea inferioară
E = 300000 daN/cm
μ = 0,2
2
t = 40 cm
100 kN/m 2
4 m
6 m
Tensiuni normale σ x
Tensiuni normale σ x
Diagrama σ x în câmp
Diagrama σ x în câmp
Diagrama σ x pe reazem
Diagrama σ x pe reazem
Tensiuni normale σ y
Tensiuni normale σ y
Diagrama σ y în câmp
Diagrama σ y în câmp
Diagrama σ y pe reazem
Diagrama σ y pe reazem
Tensiuni tangenţiale τ xy
Tensiuni tangenţiale τ xy
Diagrama τ xy pe reazem
Diagrama τ xy pe reazem