Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Denumirea activitatii: Activitate matematică


Tema: ,,Unde este locul meu”
Tipul de activitate: Consolidare
Forma de realizare: Joc logic
Scopul activităţii: Consolidarea deprinderii de a construi submulţimi după criteriul mărimii
Obiective operaţionale: - să separe piesele trusei după criteriul mărimii;
- să folosească atributele corespunzătoare;
- să selecteze prin comparare piesele după mărime;
- să numere mulţimile formate;
- să-si dezvolte gândirea logico-matematică.
Sarcina didactică: Separarea pieselor de acelaşi fel după criteriul mărimii, mulţimilor formate
Regulile jocului: Copiii vor selecta piesele conform cerinţei şi vor verbaliza acţiunea făcută: ,,am ales piese mari şi
piese mici”
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea, aplauze
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, problematizarea
Material didactic: Pentru fiecare copil trusa Logii I în coşuleţ, două pătrate din carton
Material bibliografic: ,,Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii”
Dima Silvia, ,,Jocuri logico-matematice pentru preşcolari şi şcolarii mici”
Durata: 20’
Strategiile didactice
Momentele Conţinu ştiinţific Evaluarea
Metode şi Mijloace de Forme de (instrumente şi
activitatii
procedee învăţământ realizare indicatori)
I. - aerisirea sălii de grupă;
Organizarea - măsuţele vor fi aranjate sub formă de clasă;
activită - distribuirea materialului pe măsuţe;
ţii - intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă;
- stabilirea ordinii şi disciplinei.
II. Captarea Se va face prin intuirea materialului din
atenţiei coşuleţe, ,,prietenii noştri”,(piesele trusei
Logi I) şi cele două pătrate din carton. conversaţia frontal
- ,,Ce aveţi pe măsuţe?”
- ,,Ce mai aveţi pe măsuţe?”
- Astăzi, copii, în activitatea noastră ne
III. vom juca ,,Unde este locul meu”, si vom conversaţia frontal
Enunţ aşeza fiecare prieten la locul său.
area
scopului
şi a
obiective
lor
IV. - Copii, piesele din coşuleţul vostru sunt
Reactualizare toate la fel? conversaţia Piese Logi I frontal
a Se va preciza că piesele nu sunt la fel pentru
cunoştin că nu au aceeaşi formă, culoare, mărime.
ţelor
V. 1. Explicarea regulilor jocului
Prezentarea Educatoarea, care este conducătorul jocului
noului explică copiilor că vor trebui să aleagă toate explicaţia frontal
conţinut piesele mari şi să le aşeze în pătratul mare şi Se apreciază
şi toate piesele mici pe care le aşează în pătratul răspunsurile
dirijarea mic. corecte.
consolidări 2. Jocul de probă
i şi Educatoarea ia pe rând câte o piesă mare şi demonstraţia frontal
sistematiză una mică şi cu ajutorul copiilor o aşează în
rii pătratul corespunzător.
cunoştinţel
or
VI. 3. Executarea jocului propriu-zis
Obţinerea La semnalul educatoarei copiii selectează munca
perform toate piesele mari şi le aşează în pătratul mare independentă Piese Logi I frontal
anţei şi piesele mici le aşează în pătratul mic. mari şi mici dirijat
(asigurare
a
conexiunii
inverse)
VII. 4. Complicarea jocului
Asigurarea În complicare se vor face câteva exerciţii de
retenţiei numărare şi de recunoaştere a atributelor
şi a pieselor. conversaţia
transfer - ,,Câte pătrate din carton aveţi pe măsuţă?” frontal
ului - ,,Ce culori au piesele din pătratul mare?” problematiza Piese Logi I dirijat
- ,,Câte culori sunt?” rea
- ,,Ce forme au piesele din pătratul mic?”
- ,,Câte forme au piesele din pătratul mic?”

VIII. Se adună piesele în coşuleţe, apoi se


Evaluarea distribuie fiecărui copil câte o fişă de muncă munca fişe de muncă Se evaluează
perform independentă şi creioane colorate. independentă independentă individual fişele
anţei ,,Coloreaza cu rosu figurile geometrice mici
si cu albastru pe cele mari.” creioane
colorate
IX. Se fac aprecieri generale asupra modului în
Încheierea care s-au comportat copiii la activitate, au conversaţia frontal
activită lucrat la măsuţe şi au rezolvat sarcina de pe
ţii fişă, apoi se iese ordonat din sala de grupă.