Sunteți pe pagina 1din 6

28.5.

2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/41

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 574/2014 AL COMISIEI
din 21 februarie 2014
de modificare a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al
Consiliului privind modelul care trebuie s fie utilizat pentru ntocmirea unei declaraii de perfor
man pentru produsele pentru construcii
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de stabi
lire a unor condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei
89/106/CEE a Consiliului (1), n special articolul 60 litera (e),
ntruct:
(1)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 oblig fabricanii de produse pentru construcii s
ntocmeasc o declaraie de performan atunci cnd un produs pentru construcii care face obiectul unui stan
dard armonizat sau este conform cu o evaluare tehnic european care a fost eliberat pentru acesta este introdus
pe pia. n conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, aceast declaraie ar
trebui s fie ntocmit utiliznd modelul stabilit n anexa III la regulamentul respectiv.

(2)

n conformitate cu articolul 60 litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, Comisiei i este delegat sarcina de
a adapta anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 ca rspuns la progresul tehnic.

(3)

Modelul prezentat n anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 ar trebui s fie adaptat, pentru a rspunde
progresului tehnologic, pentru a garanta flexibilitatea cerut de diferitele tipuri de produse pentru construcii i
de fabricani i pentru a simplifica declaraia de performan.

(4)

n plus, experiena practic n punerea n aplicare a anexei III arat c productorii ar avea nevoie de instruciuni
suplimentare pentru ntocmirea declaraiilor de performan referitor la produsele pentru construcii, n conformi
tate cu legislaia aplicabil. Furnizarea acestor instruciuni ar asigura, de asemenea, o aplicare armonizat i
corect a anexei III.

(5)

Productorilor ar trebui s li se acorde o anumit flexibilitate n ntocmirea declaraiilor de performan, n


msura n care acetia furnizeaz, ntr-o manier clar i coerent, informaiile eseniale necesare n temeiul arti
colului 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(6)

Pentru a identifica fr echivoc produsul vizat de o declaraie de performan cu privire la nivelurile sau clasele
de performan, productorii ar trebui s coreleze fiecare produs la respectivul produs-tip i la un anumit set de
niveluri sau clase de performan prin intermediul codului unic de identificare menionat la articolul 6 alineatul (2)
litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(7)

Scopul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 este de a permite identificarea i trasabili
tatea oricrui produs pentru construcii unic, prin intermediul indicrii de ctre fabricani a unui numr de tip,
lot sau de serie. Acest scop nu este deservit de o declaraie de performan, care ar trebui s fie, ulterior folosit
pentru toate produsele care corespund tipului de produs definit n aceasta. Prin urmare, nu ar trebui s se impun
ca informaiile cerute n temeiul articolului 11 alineatul (4) s fie cuprinse n mod obligatoriu n declaraia de
performan.

(1) JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

L 159/42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.5.2014

(8)

Atunci cnd organismele notificate sunt identificate n mod corespunztor, enumerarea tuturor certificatelor,
rapoartelor de ncercare, calcul sau evaluare eliberate ar putea deveni foarte lung i mpovrtoare, ns nu aduce
o valoare adugat pentru utilizatorii produselor care fac obiectul unei declaraii de performan. Prin urmare,
productorii nu ar trebui s fie obligai s includ aceste enumerri n declaraiile lor de performan.

(9)

Pentru a consolida eficiena i competitivitatea sectorului european al construciilor n ansamblu, ar trebui s li se


permit fabricanilor care furnizeaz declaraii de performan i care doresc s beneficieze de simplificare i de
instruciuni, cu scopul de a facilita furnizarea acestor declaraii, s poat face acest lucru ct mai curnd posibil,

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 se nlocuiete cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Declaraiile de performan eliberate nainte de intrarea n vigoare a prezentului regulament, care sunt conforme cu arti
colul 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 i anexa III iniial la acesta, se consider conforme cu prezentul regula
ment.
Articolul 3
Prezentul regulament intr n vigoare n a treia zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 februarie 2014.
Pentru Comisie
Preedintele
Jos Manuel BARROSO

28.5.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/43

ANEX
ANEXA III
DECLARAIA DE PERFORMAN

Nr. ............................

1.

Cod unic de identificare al produsului-tip: ................................................................................................

2.

Utilizare (utilizri) preconizat (preconizate): ............................................................................................


......................................................................................................................................................

3.

Fabricant: .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4.

Reprezentant autorizat: ........................................................................................................................


......................................................................................................................................................

5.

Sistemul (sistemele) de evaluare i de verificare a constanei performanei: .......................................................

6a. Standard armonizat: ............................................................................................................................


......................................................................................................................................................
Organism (organisme) notificat(e): ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................
6b. Documentul de evaluare european: .........................................................................................................
......................................................................................................................................................
Evaluarea tehnic european: ................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Organismul de evaluare tehnic: ............................................................................................................
Organism (organisme) notificat(e): ..........................................................................................................
7.

Performana (performane) declarat (declarate): ........................................................................................


......................................................................................................................................................

8.

Documentaie tehnic adecvat i/sau documentaie tehnic specific: ............................................................


......................................................................................................................................................
Performana produsului identificat mai sus este n conformitate cu setul de performane declarate. Aceast declaraie
de performan este eliberat n conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe rspunderea exclusiv a fabri
cantului identificat mai sus.
Semnat pentru i n numele fabricantului de ctre:
[nume] .............................................................................................................................................
n [locul] ......................................................... la [data eliberrii] .........................................................
[semntura] ........................................................................................................................................

L 159/44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.5.2014

Instruciuni pentru ntocmirea declaraiei de performan


1. GENERALITI

Aceste instruciuni au ca obiectiv orientarea fabricanilor la ntocmirea unei declaraii de performan n conformi
tate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectnd modelul din prezenta anex (denumit n continuare modelul).
Aceste instruciuni nu fac parte din declaraiile de performan care trebuie emise de ctre fabricani i nu ar trebui
s fie incluse n aceste declaraii de performan.
La ntocmirea unei declaraii de performan, fabricantul:
1. reproduce textele i titlurile modelului care nu sunt indicate ntre paranteze drepte;
2. completeaz spaiile libere i paranteze drepte, prin introducerea informaiilor necesare.
Productorii pot, de asemenea, s includ n declaraia de performan trimiterea la site-ul internet unde copia decla
raiei de performan este pus la dispoziie n conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011. Aceast trimitere poate fi inclus dup punctul 8 sau n alt loc n care nu afecteaz lizibilitatea i
claritatea informaiilor obligatorii.

2. FLEXIBILITATE

Cu condiia ca informaiile obligatorii cerute de articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 s fie furnizate n
mod clar, complet i ntr-o manier coerent, la ntocmirea unei declaraii de performan este posibil:
1. s se utilizeze o structur diferit de model;
2. s se combine punctele modelului prin prezentarea grupat a unora dintre acestea;
3. s se prezinte punctele modelului ntr-o ordine diferit sau utiliznd unul sau mai multe tabele;
4. s se omit anumite puncte din model care nu sunt relevante pentru produsul pentru care este ntocmit o decla
raie de performan. De exemplu, acesta este cazul n care declaraia de performan este bazat fie pe un stan
dard armonizat, fie pe o evaluare tehnic european eliberat pentru produs, ceea ce face ca cealalt alternativ
s nu fie aplicabil. Aceste omisiuni ar putea viza, de asemenea, punctele privind reprezentantul autorizat sau
privind utilizarea documentaiei tehnice adecvate i a documentaiei tehnice specifice;
5. s se prezinte punctele fr a le numerota.
n cazul n care un fabricant dorete s emit o declaraie de performan unic care s acopere diferite variante ale
unui produs-tip, cel puin urmtoarele elemente trebuie s fie enumerate separat i clar pentru fiecare variant de
produs: numrul declaraiei de performan, codul de identificare conform punctului 1 i performana (performan
ele) declarat (declarate) conform punctului 7.

3. INSTRUCIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI


Punctul
modelului

Numrul decla
raiei de perfor
man

Instruciuni

Acesta este numrul de referin al declaraiei de performan prevzut la articolul 9 alineatul (2)
din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Alegerea numrului revine fabricantului.
Acest numr poate fi identic cu codul unic de identificare al produsului-tip indicat la punctul 1
al modelului.

28.5.2014

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

Punctul
modelului

Punctul 1

L 159/45

Instruciuni

Se indic codul unic de identificare al produsului-tip menionat la articolul 6 alineatul (2) litera (a)
din Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
La articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, codul unic de identificare deter
minat de fabricant pentru a urma marcajul CE este corelat cu produsul-tip i astfel cu setul de
niveluri sau clase de performan reprezentative ale unui produs pentru construcii, astfel cum
sunt prezentate n declaraia de performan ntocmit pentru acesta. n plus, pentru destinatarii
produselor pentru construcii, n special pentru utilizatorii finali ai acestora, este necesar s
existe posibilitatea de a identifica fr echivoc acest set de niveluri sau clase de performan
pentru un anumit produs. n consecin, orice produs pentru construcii, pentru care a fost
ntocmit o declaraie de performan ar trebui s fie corelat de fabricant cu produsul-tip
respectiv i un anumit set de niveluri sau clase de performan prin codul unic de identificare,
care funcioneaz, de asemenea, ca o referin menionat la articolul 6 alineatul (2) litera (a) din
Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

Punctul 2

Se indic utilizarea preconizat sau lista utilizrilor preconizate, dup caz, a produsului pentru
construcii, astfel cum sunt prevzute de fabricant, n conformitate cu specificaia tehnic armo
nizat aplicabil.

Punctul 3

Se indic numele, denumirea comercial nregistrat sau marca nregistrat i adresa fabrican
tului, conform cerinelor prevzute la articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011.

Punctul 4

Acest punct trebuie inclus i completat doar n cazul n care a fost desemnat un reprezentant
autorizat. n acest caz, se indic numele i adresa de contact a reprezentantului autorizat al crui
mandat acoper atribuiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE)
nr. 305/2011.

Punctul 5

Se indic numrul sistemului sau a sistemelor aplicabile de evaluare i de verificare a constanei


performanei produsului pentru construcii, astfel cum este prevzut n anexa V la Regula
mentul (UE) nr. 305/2011. Dac exist mai multe sisteme, se declar fiecare dintre acestea.

Punctele 6a i 6b

Deoarece un productor poate ntocmi o declaraie de performan fie pe baza unui standard
armonizat, fie pe baza unei evaluri tehnice europene eliberat pentru produs, aceste dou
situaii diferite prezentate la punctele 6a i 6b ar trebui s fie tratate ca alternative, doar una
dintre ele urmnd s fie aplicat i completat ntr-o declaraie de performan.
n cazul de la punctul 6a, i anume n cazul n care o declaraie de performan se bazeaz pe
un standard armonizat, se indic toate informaiile urmtoare:
(a) numrul de referin al standardului armonizat i data eliberrii (referina datat); precum i
(b) numrul de identificare al organismului (organismelor) notificat(e).
Atunci cnd se furnizeaz denumirea organismului (organismelor) notificat(e), este esenial
ca denumirea s fie furnizat n limba original, fr traducere n alte limbi.
n cazul de la punctul 6b, i anume n cazul n care o declaraie de performan se bazeaz pe o
evaluare tehnic european eliberat pentru produs, se indic toate informaiile urmtoare:
(a)
(b)
(c)
(d)

numrul documentului de evaluare european i data eliberrii;


numrul evalurii tehnice europene i data eliberrii;
numele organismului de evaluare tehnic; precum i
numrul de identificare al organismului (organismelor) notificat(e).

L 159/46

RO

Punctul
modelului

Punctul 7

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

28.5.2014

Instruciuni

La acest punct, declaraia de performan cuprinde:


(a) lista caracteristicilor eseniale, astfel cum sunt stabilite n specificaiile tehnice armonizate
pentru utilizarea sau utilizrile preconizate indicate la punctul 2; precum i
(b) pentru fiecare caracteristic esenial, performana declarat, prin nivel, clas sau printr-o
descriere, n ceea ce privete aceast caracteristic sau, pentru caracteristicile pentru care nu
este declarat niciun fel de performan, acronimul NPD (nicio performan determinat).
Acest punct poate fi completat prin utilizarea unui tabel care s prezinte legturile dintre
specificaiile tehnice armonizate i sistemele de evaluare i verificare a constanei perfor
manei aplicate respectiv fiecrei caracteristici eseniale a produsului, precum i performana
aferent fiecrei caracteristici eseniale.
Performana trebuie s fie declarat n mod clar i explicit. Prin urmare, performana nu poate fi
descris n declaraia de performan numai prin introducerea unei formule de calcul care
urmeaz a fi aplicat de ctre beneficiari. n plus, nivelurile sau clasele de performan prezentate
n documentele de referin sunt reproduse n declaraia de performan n sine i, prin urmare,
nu pot fi exprimate numai prin introducerea trimiterilor la aceste documente n declaraia de
performan.
Cu toate acestea, performana, n special n ceea ce privete comportamentul structural al unui
produs pentru construcii, poate fi exprimat prin trimitere la documentaia de producie respec
tiv sau la calculele dimensiunilor structurale. n acest caz, documentele relevante se anexeaz la
declaraia de performan.

Punctul 8

Acest punct trebuie inclus i completat ntr-o declaraie de performan dac s-a utilizat docu
mentaia tehnic adecvat i/sau documentaia tehnic specific, n conformitate cu artico
lele 36-38 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, n scopul de a indica cerinele pe care le
respect produsul.
n acest caz, la acest punct, declaraia de performan indic urmtoarele:
(a) numrul de referin al documentaiei specifice i/sau documentaiei tehnice adecvate utili
zate; precum i
(b) cerinele pe care le respect produsul.

Semntur

Se nlocuiesc spaiile indicate ntre paranteze drepte cu informaiile indicate i semntura.