Sunteți pe pagina 1din 13

I. ms. rom.

447 BAR

16r

Cuvntu de mblare pre la munci


Sfnta Maria vrea s vadz cum s muncescu rodul cretinescu. Oe bl(s)vi!1
Sfnta i preaslvita2, doamna roditoarea nu ami<n>tre, ce a lu Dumnezeu, Maica lu Hristosu
<se scul> i merse s vaz toate muncile 3. i merse n mgura Eleonului i s rug lu

16v

Dumnedzu, Fiiului seu, lu Isus Hristos i dzise 4: n numele Tatlui i Fiiului i a Sfntului
Duhu, s deting ctr mine arhanghel Mihail s-mi spuie din ceriu 5 i de pre pmntu! i
era acela ceas detins arhanghel6 Mihail cu patru sute7 de / ngeri cu elu: o sut despre
rsrit8, alt sut9 despre apusu, alt sut despre amiadzdzi, alt sut despre meadznoapte.
i srutar preasvnta10 maica lu Hristos i dziser11:
,,Bucur-te12, cinstita lumiei,
bucur-te13, viaa Fiiului,
bucur-te13, c e14 pornca Sv<>ntului Duhu!
Bucur-te13, trie ceriului, i ceriul s nchin ie!
Bucur-te13 prorocestivei ce se-au15 prorocit!
Bucur-te13, c e14 dechis ie16 pn la scaunul lu17 Dumnedzeu!

17

i dzise4 preasfnta maica lui Hristos ctr arhanghel Mihail:


Bucur-te, arha // nghele c eti18 ludatu cu ceia <cu> cte ase aripi, cu heruvimii i
cu serafimii!
Bucur-te,

arhanghele,

clctoriu

munciloru

stai-nai<nte>,

nai<n>te

despuietorului19 Tatlui stai!


Bucur-te, arhanghele Mihaile, c eti pururea lumin nestins!
1

Sl. n trad.: Blagoslovete, printe! (n.n.)


Scris: ().
3
Scris: .
4
Scris: (); alt interpretare posibil: dzis.
5
Scris iniial , apoi copistul a adugat deasupra lui pe .
6
Scris: .
7
Scris: .
8
Scris: ()()
9
n continuare ters de copist: .
10
Sris: $.
11
Scris: (). Alt interpretare posibil: dzisr.
12
Scris .
13
Scris: ; alt interpretare posibil: ti.
14
Scris: ; alt interpretare posibil: i.
15
Scris: .
16
Scris: .
17
Scris iniial , apoi a fost modificat n i s-a suprascris un .
18
Scris: .
19
Scris iniial , apoi a fost modificat n , n i s-a adugat la nceputul rndului urmtor .
2

199

Bucur-te12, arhanghele, c tu veri bucina la giudeu i veri detepta adurmiii din


veacu20!
Bucur-te, arhanghele, c de toi eti tu mai sus la scunul lui Dumnedzeu!
17v

Aa toi ngerii ludar pre21 maica lu Hristos. i se rug maica lu Hristos dereptu
pctoii i dzise preasfnta22 ctr arhan / ghel Mihail23:
,,Spune-mi ce e n ceriu i pre pmntu?
i dzise4 arhanghelul24:
,,Eu-u25 voiu spune tot.
i dzise4 preasfnta:
,,Cte munci sntu26 iuo s mu<n>cescu gintu omenescu?
i dzise4 arhanghel Mihail:
,,Muncile n-au numru27!
i dechis arhanghel spre apus iadul i vdzu preasfnta22 maica lu Hristos multe
munci gintul<ui> omenescu, brbai i muieri. i era n iadu plngere 28 mare, vrtoase. i
ntreb preasfnta22 Marie29 pre21 arhanghel Mihil:
,,Cine sintu acete i ce pcate au?

18r

i dzise4 arhanghel:
,,Acete s // ntu ceia ce n-au crezut30 n Tatl i n Fiiul i n31 Duhul Sfnt, dereptu
aceea s muncescu aa.
i vdzu preasvnta32 Mariia33 altu ntunerecu i munc mare i dzise4 ctr arhanghel6:
,,Ce ntunerecu este acesta i cine se muncesc aice?
i dzise4 arhanghel:
,,Multe dzacu n tunerecul acesta.
i dzise4 preasvnta Mariia:
,,Ia, ntunerecul acesta s <se> redice s vdzu munca aceasta!
20

Scris:.
Scris: .
22
Scris: $
23
Scris iniial , ultimul fiind modificat apoi n .
24
Scris iniial $, apoi ierul final a fost modificat n , cruia i s-a suprascris .
25
Scris: .
26
Scris iniial , apoi a fost modificat n .
27
Scris iniial apoi ierul final a fost modificat n .
28
Scris iniial (), apoi copistul a modificat pe n .
29
Scris: .
30
Slova este scris n locul alteia, greu de identificat.
31
Slova este adugat deasupra rndului.
32
Scris: $
33
Scris: ; alt interpretare posibil Marii.
21

200

i dzise arhanghel:
,,Nu poi vede munca aceasta!
v

18

i dzise4 ngerul cela ce strejuiia munca aceea34:


,,Oprit-a / u Tatl nevdzut s nu vadz acete 35 lumin pn cndu se va lumina Fiiul
tu n ceriu vrtosu, mai luminosu de apte ori dect soarele.
i jelui preasfnta22 Mariia36 i rdic ochii ei ctr37 ceriu i dzise4:
,,n31 numele Tatlui i38 Fiiului39 i a Sfntului Duh, s vdzu aceasta munc!
i se luo ntunerecul de pre21 munc i acoperi apte ceriure. i dzce acii nrod multu,

19

brbai i muieri, i plngere28 mare ieiia40 din ei. i lcrm preasfnta Mariia i dzise4:
,,Ce ai lucrat, mieilor41? //
i ei nu audzir glasul ei. i dzise4 ngerul cela ce strejuiia42 munca:
,,C ce nu grii ctr Sfnta Maica lu Hristos?
C din veacu20 se munciia ei i nu pute vede lumina i nu putur cuta n susu c
dzcea smoal pre ei. i dziser43 din munc:
,,O, despuitoare Fiiului tu cel blagoslovitul, de munca aceasta nece44 ne-au45 spus
Avram, mou nostru, nece44 Ioan Boteztorulu46, nece44 apostol Pavel! Ce te-ai47 ivitu tu

19v

noa<o>, preasfnt, cumu ne ntrebi?


i dzise4 preasfnta Mariia ctr arhanghel Mihail /:
,,Cine sintu acete i ce-au48 greitu?
i dzise4 arhanghel:
,,Acete n-au credzutu n Svnta Troie i ntru tine, nsctoare Domnului, n-au crezut
c dintru tine nscutu-se-au15 Isus Hristos i au priimit peli.
i lcrm Preasfnta Mariia33 i dzise4 munciilor:

34

Scris: ; alt interpretare posibil: acei.


Scris: ().
36
Scris: (); alte interpretri posibile: Marie, Marii.
37
Primele slove ale cuvntului, , au fost scrise n locul altora, probabil .
38
Cuvntul este scris deasupra rndului.
39
Scris: .
40
Scris: .
41
Scris iniial , apoi a fost modificat n i au fost adugate celelalte slove.
42
Scris iniial , apoi ultimul a fost modificat n i s-a adugat .
43
(); alt interpretare posibil: dzisr.
44
Scris: (); alt leciune posibil neci.
45
Scris: .
46
Scris: ()().
47
Scris: .
48
Scris: .
35

201

,,Au n-ai credzut i n-ai audzitu c printru numele meu munci-se-va 49 totu cela ce nu
va crede?
i dzise4 preasvnta32 Mariia:
,,S cadz ntunerecul ca50 i de-<a>inte!
i cdzu pre ei51.
i dzise4 arhanghel:
r

20

,,nctruo veri // s mergi, Preasfnt, Maica lu Hristos, spre apus au spre


ameadzdzi?
i rspunse Sfnta Mariia33 i dzise4:
,,Blmu spre52 amiadzdzi!
i venir patru sute de ngeri, heruvimii i srafimii, i luar preasfnta Mariia i o
duser spre amiadzedzi53, unde era un ru54 de foc. i ieiia par de focu i era ntr-ns multu
nrod, brbai i muieri: unii arde pn n 31 bru, alii arde pn n pieptu, alii pn <n>

20

cretetu, alii era acoperii de foc. i suspin preasfnta mai / ca lu Hristos i ntreb:
,,Cine sintu acete i ce pcate au fcut ceia ce ardu pn n bru?
i dzise4 arhanghel Mihail:
,,Acete sintu carii n-au ascultat de47 <tat>-seu i de mum-sa, ce-au priimitu
blstemul55 priniloru, de<re>ptu aceea56 s muncescu aa.
i Sfnta Mariia ntreb:
,,Dar ceia ce ardu n focu pn n <pie>ptu?
Dzise4 arhanghel:
,,Aceia34 ru au gritu cum voru curvi i au fcut <cu>rvie, dereptu ace se muncescu.
i dzise4 preasfnta Mariia:

21r

,,Dar ceia ce ardu n focu pn n cretetu?


i // dzise4 arhanghel57:
,,Aceia sintu oamenii ceia ce mnnc carne de omu, dereptu aceaea58 s muncescu.
i dzise4 preasfnta Marie:
49

Scris iniial , apoi a fost transformat n i deasupra primului s-a suprascris .


Cuvntul este reluat la nceputul rndului urmtor.
51
Scris: .
52
Scris: .
53
Scris iniial , apoi a fost modificat n i s- adugat .
54
Scris iniial , apoi copistul a anulat , a suprascris slovei un , iar lui un .
55
Scris iniial (), apoi primul a fost modificat n .
56
Scris: ; alt interpretare posibil: acei.
57
naintea acestui cuvnt au fost repetate din greeal, apoi anulate de copist: () (iniial:
) .
58
Scris: ; alt interpretare posibil: aceai.
50

202

,,Au doar poate mnca omu iar carne de om?


i dzise4 arhanghel:
,,Eu totu-i voiu spune, c sintu fetele i muierile ceale ce -au necat i -au59 lepdat
v

21

feciorii cnilor, acele sintu; i ceia60 <ce> vndu frate pre fr<at>e i printe pre fecioru i sou
pre soul seu, de-l vdescu nai<n>te domnilor i nai<n>te ju / deelor, aceia mnnc carne
de om, dereptu ace s munccescu.
i dzise4 preasfnta22 Marie:
,,Dar ceia ce sntu ngrupai pn de38 tot61 n focu cine sintu aceia?
i dzise4 arhanghel:
,,Aceia-su ceia ce-au giuratu pre21 cinstita cruce i dzicu aa-mi agiute Dumnedzu i
sila cruciei!; atunce ngerii tremur 62 nai<n>te cruciei, iar63 oamenii o in a mn i giur

22r

pre21 ea14 strmbu, dereptu ace s muncescu.


i vdzu Preasfnta Maica lu Hristos un om spndzurat de picioare i-l // mnca vermii
i dzise4 Preasfnta:
,,Cine e14 acesta i ce pcate64 are?
i dzise4 arhanghel:
,,Acela au cumprat aur strmbu, dereptu aceea65 s muncete.
i iar vdzu Preasfnta o muiere spndzurat de urechi i ntreb Preasfnta:
,,Ce pcate au fcut?
i dzise4 arhanghel:
,,Aceasta iaste66 ceea ce-au67 ascultatu furiu la vecinul seu i au purtat clevetele
feciorului su, der<e>ptu ace s muncete68.

22v

i lcrm Preasfnta i dzise4:


,,Bine au vrut fi s nu fie nscutu acesta om. /
i dzise4 arhanghel:
,,Preasfnt, nc n-ai vzut muncile ceale mari.
i dzise4 arhanghel:
59

Scris: , primele dou slove fiind adugate deasupra rndului.


Scris: ; alt interpretare posibil: cei.
61
Scris: ().
62
Scris: ().
63
Scris: .
64
Scris: ().
65
Scris: ; alt interpretare posibil: acei.
66
Scris: ; alt interpretare posibil, iste.
67
Scris: .
68
Scris: ().
60

203

,,Preasfnt, nctruo69 veri s ieimu70?


i dzise4 preacinstita71:
,,S ieim spre apus!
i s apropiiar heruvimii72 i srafimii, patru sute de ngeri, i luar Preacinstita
Maica lu Hristos i o duser spre apus. i vdzu Preasfnta un nuor de focu tinsu i pre 21
mijlocul nuorului era pature n par de focu i spre eale dzce nrod multu, brbai i muieri.

23r

i vdzu // Preasfnta i suspin i ntreb pre arhanghel Mihail:


,,Cine sintu acete i ce pcate au fcut?
i dzise4 arhanghel:
,,Acete sntu ceia ce nu se-au15 sculat sfnta duminec de73 diminea74 de s mearg75
la beserec, ce-au dzcutu ca i morii, dereptu76 ace s muncescu.
i dzise4 preasfnta22:
,,Doar au fostu betegi aceia oameni de n-au avut ce face.
i dzise4 arhanghel:
S se-ar77 aprinde casa acelora de tute patru unghiurele78 i s o ncungiure

23

foculu / i n-ar pute iei afar, ce ar arde aciia, aceia numai ce n-ar ave pcat. Iar79
cum s-ar trage de suptu focu s ias afar, aa s s trag i la besearec.
i vdzu preasfnta22 ntr-alt locu nete scaune de focu i ede pre 21 ele nroade
multe, brbai i muieri, i par de focu mbla ntr-<n>ii de-i arde i munciia 80. i

24r

ntrb Preasfnta pre21 arhanghel Mihail:


Cine sntu acete i ce pcate au? //
i dzise4 arhanghel:
Acete sintu ceia ce nu se-au15 sculatu nainte preotului cndu vine de la
besereca Domnului Dumnedzeu81, dereptu ace s muncescu.

69

Scris: (), fiind adugat ulterior, iar prima slov a ligaturii () modificat ntr-un .
Scris: ().
71
Scris iniial , apoi a fost modificat n i s-a scris, la nceputul rndului urmtor, .
72
Scris iniial , fiind modificat apoi n .
73
Scris: ().
74
Scris iniial () , apoi a fost anulat, iar transformat n .
75
Scris: ().
76
Scris: .
77
Scris: .
78
Scris iniial (), apoi a fost modificat n .
79
Scris iniial , apoi copistul a adugat pe .
80
Scris: .
81
Marginl dreapta, copistul textelor II i XIV propune nlocuirea cuvintelor aflate pe rndurile 24
(incipit ceia, finit Dumnedzeu) cu giudeele ce giudec[...] de celu giudec [...] der<ep>t[].
70

204

i vdzu preasfnta un copaciu de fieru82 i stlpurele lui de fieru i de38


stlpurile era83 spndzurai84 nrod multu, brbai i muieri85, de limbi. i lcrm
preasfnta i ntreb pre arhanghel Mihail:
Cine sint acete86 i ce pcate87 au?
i dzise4 arhanghel:

24v

Ace / te sintu ocrtorii, i blstemtorii, i clevetnicii, i menciunoii, i


tlharii, i ceia ce despartu88 frai de frai.
i dzise4 preasfnta:
Cine89 poate desp<r>i frate de frate90?
i dzise4 arhanghel:
Ascult, Preasfnt, de va veni un omu nebotezatu 91 i spurcatu i va veni
ctr cretini i ar vrea s se92 botedze, iar cretinul93 va dzice c eti spurcatu, deci

25r

cel nebotedzatu94 nu va priimi botedzul, ce-l va ntoarce i nu-l va botedza, acela


desparte // frate de frate, dereptu ace s muncescu.
i vdzu preacurata i95 alte multe munci: oameni spnzurai de unghi i le cura
sngele din unghi i limba loru era legat n par de focu i nu pute gri Doamne 96,
miluiate97-ne! i Preasfnta s rug lu Dumnedzeu s s dezlege limbile lor i se94
dezlegar98 lim<bi>le lor. i ntreb:
Cine sintu acete i ce pcate au?
i dzise arhanghel:
Acete sintu ceia ce n-au fcutu voie lu Dumnedzeu i mult au hulitu pre
25

slujitorii besereciloru, iar dintr- / nse se-au adpatu slugile lu Dumnezeu.


i dzise Preasfnta:
82

Scris iniial: , apoi copistul a adugat deasupra rndului ntre i , un .


Scris: ; alt interpretare posibil ira.
84
Scris: ().
85
Scris: .
86
Scris iniial , apoi copistul a anulat i a adugat n continuare .
87
.
88
este scris peste o slov greu de identificat.
89
n continuare scris i apoi anulat de copist ().
90
Scris: .
91
Scris iniial , apoi a fost modificat n .
92
Scris: .
93
Scris iniial , apoi a fost modificat n i s-a adugat .
94
Scris: ().
95
Cuvntul a fost adugat de copist deasupra punctului care desprea cele dou cuvinte alturate.
96
Scris: ().
97
Scris: ; alt interpretare posibil: miluite.
98
Scris iniial , apoi s-a suprascris un deasupra lui , iar ntre i a fost scris .
83

205

Cum au fcutu, aa s le fie!


i iar s leg limba lor.
i dzise arhanghel:
Blmu, Preasfnt, s-i artu iuo se muncescu preoii!
i vdzu Preasfnta preoii spndzurai de unghi i focu ieiia din cretetul loru
i-i arde. i ntreb Preasfnta:
Cine sintu acetei ce pcate au fcut?
i dzise arhanghel:
Acete sntu popii ceia ce-au sttu<tu> naintea nfricatului scaunu lui Hristos,
r

26

nai<n>tea Tatlui nevdzut // cndu zdrobescu trupul lui Hristos i cinstitul singele Lui
i n-au pdzitu, ce-au cdzut frme giosu ca stelele luminate. i de frica aceea ceriul s
nla suptu picioarele lui Hristos i s cutremura, iar ei n-a<u> nelesu, dereptu aceea
se muncescu aa.
i vdzu Preasfnta nete oameni mnc<n>du-i nete feri cu arepi i trei
capete, i cu doao capete i-i mnca de ochi, cu al treile de gur cu par de focu. i dzise
arhanghel:

26v

Acetia / sntu ceteii ceia ce-au cetitu i n-au nelesu i n-au fcut cum dzice
Sfnta Evanghelie.
i vdzu Preasfnta nete oameni spndzurai i ntreb pre arhanghel:
Acete sintu ceia ce-au nvat pre alii, iar nii pornca lui Hristos n-au
pdzit, dereptu aceea s muncescu.
i dzise arhanghel:
mblmu, Preasfnt, s vedzi iuo s muncescu clugrii!

27r

i mer // se i vdzu mncndu-i vermii neadurmii. i ntreb Preasfnta:


Ce pcate au fcut?
i dzise arhanghel:
Sntu ceia ce-au purtatu pre pmntu obradzu ngerescu i apostolescu,
patriiarii slvii i slujitorii ceriului, s-au audzitu i n-au fcutu cumu-i ngerete i
apostolete, dereptu ace s muncescu.
i vdzu Preasfnta nete muieri spndzurate de unghi i par de focu ieiia /

27

din rostul loru i le mnca nete fieri. Eale striga: Miluiete-ne, Doamne, c noi ne
muncim mai vrtosu de toi. i vdzu Sfnt Marie i ntreb:
Cine sntu acelea?
i dzise arhanghel:
206

Acestea sintu preutesele celea ce, dup moartea popilor, eale s-au mritatu,
derept aceea s muncescu.
i vdzu Preasfnta i alte muieri dzecndu n focu i le mnca vermii. i dzise
arhanghel:
28r

Acestea sintu // clugriele ce-au visu n mnstire i n curvie se-au datu pre
sine, dereptu aceea s munceascu.
i dzise arhanghel:
Pas, Preasfnt de vedzi unde s muncescu fr de numru nroade <de>
pctoi!
i mers i vdzu nroade, brbai i muieri, i ru de focu i par ieiia din ei
i arde i pre faa pmntului. i lcrm Preasfnta i dzise:
Cine sintu acetia i ce pcate au?

28v

i dzise arhanghel:
Acete si / ntu svetnicii i hulitorii i ocrtorii i clevetitorii i svditorii, i
cu clevetele sale au spartu case i soi de soi au despritu -au spartu posturile; i
beivii i scumpii i nemilostivii; i giudecii i episcupii i patriarii; i mpraii ceia
ce n-a<u> fcut voia lu Hristos; i curvarii i iubitorii de argintu i ceia ce-au

29r

cumpratu marh strmb i necuraii.


i audzi Preacurata i lcrm // i dzise:
O, vai de vo<i>, pctoilor!.
i dzise arhanghel:
Ascult, Preasfnt, nc n-ai vdzut munca cea mare!
i dzise Preasfnta:
Blmu, Mihaile giudectoriu, s vedemu muncile cele marile!
i sosir herovimii i srafimii, patru sute de ngeri, i rdicar pre preacinstita
a lu Hristos Maic i o dusr n a stnga. i vdzu acolo un ru de focu i ntunerec

29v

mare i viermi neadurmii i smoal clocotindu ca focul spr-nii i ca mare sfr / ia. i
era acii nroade i strigare i se afunda pctoii i nu pute zice Miluiate-ne, Doamne,
giudectoriu dereptu! i-i mnca viermii neadurmii i scrca cu dinii. i vdzur
pctoii din munc i strigar cu glas i dziser:
Doamne, milostive, Fiiul Tatlui, n-am vdzutu lumin den veacu, ce acum vedemu
tine, roditoare Domnului!
i strigar toi ngerii cu glas:
Bucur-te, preablagoslovit roditoare Domnului, purure feciurie!
207

Bucur-te, lumin nestins!


30r

Bu // cur-te i tu, arhanghele Mihaile, rugtoriul dereptu sufletele tuturoru!.


i vdzur pctoii i jluir. i vdzu preacinstita jelaniia ngeriloru pintru pctoii
i lcrm. i strigar pctoii i dziser:
Bine a<i> venit printru noi c sem n tunerecul den veacu!
i dzise preacurata:
O, va<i> de voi, pcto<i>loru!
i ntreb pre arhanghel:
Ce ru e acesta i cine este ntru elu?
i dzise arhanghel:

30v

Aceasta iaste smoal cu unde de focu i se muncescu ntr-<n>su jidovii ceia ce-au
rstignit / pre Domnul nostru Isus Hristos i toi ceia ce n-au credzut n Tatl i n Fiiul i
Duhul Sfntu i s-au lepdat de cinstita cruce i de sfntul botedzul i au fcut <cu>rvie cu
cumtr-sa i vecinii sei i cu aproapele seu, i otrvitorii, i tlharii, i <..a>u necat feciorii
mici.
i dzise preasfnta:
Dup credina loru s le fie aa!
i se acoperi ntunerecul iar.
i dzise arhanghel ctr sfnt Maria:

31

Cine ntr n aceasta munc n-are acela a vede lumin n veacu. //


i dzise preasvnta:
O, va<i> de voi, pctoiloru, c fr de svrire ve vei munci!
i dzise arhanghel:
Blmu, preacistit, s-i artu un iazeru de focu unde se muncescu gintul ominescu
cretinescu!
dzise preasfnta:
mblmu amu s vedemu!
i vdzu unde arde i s munciia fr sam muli i dzise preasfnta:
Ce-au greitu acete?
i dzise arhanghel:

31v

Acete sintu ceia ce s-au botedzat i se-au fgduitu cruciei, iar ei au fcutu lucrul
diavolului i -au pierdutu vreme de poci / n, dereptu aceea s muncescu.
i dzise preacinstita maica lu Hristos ctr arhanghel:

208

Face-voiu o cerere de la tine s m i eu muncescu cu cretinii, c se-au greitu fiii lu


Dumnedzeu.
i iar gri preasfnta ctr arhanghel:
Roag-te i te nal n al aptele ceriu i cu toi voinicii ngereti de te roag dereptu
pctoi, doar ne va asculta domnul nostru, Isus Hristos, s miluiasc pctoii!
i dzise arhanghel:
r

32

Viiu Dumnedzeu Hristos al // lumiei, mare numele lui i laudu de eapte ori n dzi i
de epte ori n noapte cndu-i aducu cntece dumnedzeieti, rogu-m i dereptu pctoi i nu
m ascult Dumnedzeu.
i dzi<se> preasfnta ctr arhanghel :
Dzi ngeriloru s m ia s m puie nai<n>tea Tatlui nevdzutu!

32v

i dzise arhanghel ngerilor i sosir amu herovimii i serafimii i luar pre preasfnta
Maria de o puser nainte Tatlui nevdzutu. i-i tins m / inile sale ctr scaunul nfricat
i-i ridic ochii si ctr fiiulu seu, domnul ceriului i al pmntului, i se rug i gri:
Miluiete, Doamne despuietoare, cretinii, c vdzuiu munc de nu o pociu rbda i
eu m voiu munci cu ei!
i veni glas i grei:
Cumu-i voiu milui?
i dzise preasfnta:
Au nu se-au botedzatu n numele tu? Nu m rogu, despuietoriu, dereptu
necredincioii jidovii.

33r

i rspuns Hristos i dzise:


Cum se aibu eu a-i milui cndu fra // ii sei i miei<i> mei n-au miluitu?
i iar dzise preasfnta Marie:
Miluiete, Doamne, cretinii i caut pre faptul minilor tale, c n toat vreme s-au
mritu numele tu pre pmntu!
Aa iar gri preacinstita:
Agiut-mi, Doamne!
i dzise Dumnedzeu ctr ea:
Nu iaste om pre pmntu cela ce m va chema s nu-l eu ascultu, iar ei n-a<u> vrutu
se cheme numele mieu.

33

i se ntoars preacinstita i dzise:


Unde este prorocestvia / lu Muisii prorocu? Unde-su prorocii i prinii ceaie ce n-au
greitu necedinioar nemic? Unde e sfntul apostol Pavel, iubitul lu Dumnedzeu? Unde e
209

sfnta dumenec, lauda cretinilor? Unde e puterea cinstiteei cruci, ceea ce Adamu i Eva
izbvi den blstemu?
Atunce arhanghel Mihail i toi sfinii ngeri strigar i grir:
Miluiete, Doamne, cretinii!
34r

i dzise Dumnedzeu:
N-au mblatu pre lege lu Moisi proroc i pre // evanghelia mea i pre nvtura lu
Pavel apostol i aceia giudeca-se-voru.
Ei nu avur ce mai rspunde sfinii, numi ce ziser:
Miluiete cretinii pctoii, Doamne, c lege ta o au pdzitu, ce pctoi sintu!
i dzise Dumnedzeu:
Ascult, preacinstit, se-au fcutu ru, ri sintu, nu li se-ar da dup protiva loru, ce

34v

pre direptu le iaste, c pctoi sintu! C grii c n lege lu Muisi se-au nvat i cuvntul
evanghelie<i> mele n-au pdzitu, ce s li s de ru de / reptu ru, aa s griescu c pctoi
sintu. Acmu li s d dup lucrul loru.
i sfinii ascultar cuvntul lu Hristos i nimic nu cutedzar gri. i vdzu preasfnta
Marie ct rugciune fu a sfiniloru i dzise:
Iat, vdzu, despuietoriu c se opri rugciunea.
i se ntoarse ctr sfinii i dzise:
Unde iaste arhanghel Gavriil, cela ce-mi spuse bucurie i dulce veste c se va nate
fiiulu Tatlui? Acmu nu se roag dereptu pctoi?
i dzise:

35r

Venii, toi // ngerii, ceia ce viia n ceriure, i toi derepii, ceia ce-su derepii lu
Hristos n pria lui i au ndrznire a se ruga dereptu pctoi!
i dzise:
Vino i tu, arhanghele Mihaile, cela ce eti ma<i> susu de toate silele cerului, i dzi
tuturoru se cdemu nai<n>te lu Hristos i se nu ne sculm pn nu se va milostivi
Dumnedzeu i se asculte pre noi!
i arhanghel dzis tuturoru i cdzu nsui pre faa sa i cu toi ngerii i cu toate

35v

cinurele sfiniloru sfinte i cu mil mare. i dzise prealuminata fiiului seu:


Fiiul meu ce / la preaiubitul, detinge i vedzi rugciune dereptu pctoi!
i detins fiiul Tatlui, domnul Hristos, de la sfntul prestol. i vdzur i munciii
din munc i strigar cu glas i grir:
Miluiete-ne, fiiul lu Dumnedzeu! Miluiete-ne, mprat vecinicu!
i dzise Dumnezeu aa:
210

Ascu<l>tai, toi oamenii, c feciu Adam n chipul meu i-l pu n raiu i-i dedu viiaa
r

36

de veacu, iar el clc pornca me n pcatele sale i morii s<i>99 deder iadului. Iar eu
vdzuiu i nu putuiu rbda faptul minilor mele s-i muncea // sc diavolulu, ce veniiu i luaiu
peli di<n> preacinstita feciurie Mariia i la Iordanu m botedzaiu i izbviiu Adam din
munc i m rstigniiu pre cruce. Vruiu s v slobozescu de blstemul dintiu. Ap ceruiu
i-mi deder oetu cu fere mestecatu. Cu mna mea zidiiu omu, e voi n groap m pusetu.

36v

Iari eu meru la iadul, vrjmaul clcaiu i aleii mei nviu. Dedu-le s s botedze i n
cuvntu s fgduiesc numai, / iar lucru nu facu. Aceia s toarn n munca aceasta. Dereptu
aceea n-am a v milui, ce dereptu mila maicei meale i dereptu a ngeriloru rugciune, c
multu m rugar pintru pctoi, iat, da-voiu voao i altora a muli de la nviere mea, din
dzua de Pati, pn la Dumineca Mare, dumineca a toi sfinii, s lcuii n raiu, dup-ace iar

37r

s mearg n munc.
i sfinii toi slvir n Dumnedzeu i ate<p>tar nvierea // lu Hristos.
Slava Tatlui i a Fiiului i a Duhului Sfntu i acmu i pururea i n veciia veacului,
adevr!

99

Completarea grafiei ne aparine i am fcut-o prin comparaie cu alte texte din aceeai familie.

211