Sunteți pe pagina 1din 397

MUNICIPIULUI BUCURE*TI

XXXVI

II

ANUARUL STATISTIC
MUNICIPIULUI BUCURE*TI
"

1924
www.dacoromanica.ro

MUNICIPIULUI BUCURE*TI
ANII XXX

XXXVI

ANUARUL STATISTIC
L

ICIPIULUI BUCURE*TI

1924-1930

TIPOGRAFIA DE

SI

LEOPOLD GELLER, BUCURESTI, STR. CAMPINEANU 47. TEL. 3-6256

www.dacoromanica.ro

Lucrarea de

e tipArit de

Statistic al Municipiului Bucuresti,

Serviciul

urma

tudinii acordate de D-nii : DEM. I. DOBRESCU,


primarul general al Capita lei, D. I. NICULESCU,
ajutor de primar general

ISIDOR CHRISTEA,

director general financiar.

www.dacoromanica.ro

BUCURE$TI-CAPITALA REGATULUI
Bukar4st die Hauptstadt von

Bucarest la Capita le du royaume roumain

POZITIUNEA

Este aezat la intretierea meridianului


punctul

coordonatele :
26 6' 12" longitudine
44 25' 39" latitudine

paralelei ce trece prin

Greenwich.

Are o altitudine de 82 m. la Filaret, deasupra nivelului


Negre,
unde sunt instalate instrumentele observatorului meteorologic.
Situat pe ambele trmuri le
lung de 21.200 m,
suprafata apei de 233.200 m. p. (ora
suburbane).
canalizatg

Ciurel-Abator

interiorul ce-

4 sectoare, cari
propriu zis).
Lungimea = 10.400 mtr.
taluzele = 312.000 m. p.
Suprafata apei . . . = 114.400 m
Circumferenta
suburbane 46. 3 km.
Lungimea
forturilor 72 km.
Suprafafa
a
(cele 4 sectoare) 7800 hectare.
Suprafaf a Municipiului (oraului
cele 12 comune suburbane)
la
forturilor 37.000 hectare.
Populatiunea 631288 locuitori, inclusiv comunele suburbane
recensgmantul general din 29/XII/930.
N-rul strgzilor gsite la rec.

din 29 XII

Sectorul

H 538
III 63o
IV 502

Numrul intreprinderilor comerciale industriale la 29 Dec. 1930


Numrul
suburbanele la 29
1930
cldirilor construite
1931 (4 sectoare)
Total la lanuarie 1932
No.
ortodoxe
de alte rituri
Brutgriilor
Medicilor din cuprinsul Muncipiului
Avocatilor
pe 1931
Judetul Ilfov
Functionarilor comunali pe 1931
Membrilor
Corpul contabililor sect.

www.dacoromanica.ro

2.207

72939
2054
74993
167
189

1127
3135
1899

pe ig3i

3984

Tablou de primarii Capita

cari

s'au succedat dela 1859

maims de la Capita le succeds de 1859 jusqu'au jourd'hul.

Die Tabelle der

astzi
welchc sich vom Jahre

heute sucsesive

haben.

20. Dumitru Orbescu,


Decemvrie 1891--lunie 1892

38. Colonel Savian Bdulescu, primar Sect. Ill,


1926-15/VII 1927.

49.

2. D. Brtianu,
1861-1862.

21. Gr. Triandafil,


lunie 1892-Fevruarie 1893.

39. Dr. Nicolae Lupu, primar Sect.


1926-15/VII 1927.

50. Al. R. Protopopescu, primar Sectorul


31/X 1930-15/V 1931.

3. B. VlAdoianu,
1863 -1865.

22. N. Filipescu,
Fevruarie 1893-Octomvrie 1895.

40. Dr. loan Emil Costinescu, primar general,


1927-4/II 1929.

23. C. F. Robescu,
lanuarie-1896 Aprilie 1899
Noemvrie 1902- Decemvrie 1904.

41. Barbu Dumitrescu, primar Sectorul

Dimitre

Dumitru Brtianu,
Martie 1866-Martie 1867.

5. Costache Panait,
Martie 1867-Noemvrie 1868.

6. Dr. Panait Iatropol,


Noemvrie 1868-1869.
7.

Gr. Cantacuzino,
Maiu 1869-lanuarie 1870.

8. Eutimie Diamandescu,
Fevruarie 1870-Septemvrie 1870.
9.

Chr. Tell,
Noemvrie 1870-lanuarie 1871.

10. Scar lat Cretzulescu,

Maiu 1871-Decemvrie 1872.


B. VlAdoianu,

Decemvrie 1872-Maiu 1873.

24. Barbu Delavrancea,


lunie 1899-Fevruarie 1901.

16/VII

1929.

44. Dem. Dobrescu. Preyedintele


Interimare a Municipiului Bucureyti,
5/II 1929-30/X 1930.

55. Garabet

56 Mircea Poenaru Bordea, primar Sectorul


57. Al Protopopescu,
1/VII 1932.

46. Chirit Vasilescu,


Comisiei
Interimare Sectorul Ill Albastru,
1929-30/X 1930.
47.

Angelescu, Preyedintele
Interimare, Sectorul IV Verde,
1929-30/X 1930.

48. Dem I. Dobrescu, primar general,


31/X 1930-15/V 1931.

58.

15. D. Cariadi,
Decemvrie 1878-Aprilie 1883.

33. Dr. Gh. Gheorghian.


5 lanuarie 1920-2 Fevruarie 1922.

16. N. Fleva,

34. Gh. Corbescu,


2 Fevruarie 1922-8 Fevruarie 1923.

17. N. Manolescu,
lunie 1886-August 1886.

35. Dr. 1. Costinescu,


8/11 1923-3/1V 1926.

18. D. Campineanu,
Noemvrie 1886-Martie 1888.

36. Anibal Teodorescu,

19. Em. Protopopescu-Pache,


lunie 1888-Decemvrie 1891.

37. D. Grozdea, primar Sectorul H Negru,

4/1V

Vasilescu,
16/V 1931.

Sect.

59. Dr. loan Margescu,primar Sect. IV Verde


16/V 1931-14/VI 1932.
60. C.
Sect.
15/VI 1932-11.IV. 1933.
61. D.

Verde,

primar Sect. IV Verde


1933.

G. Saita,
10 lanuarie 1914-20 Martie 1914.

32. Emil Petrescu,


21 Martie 1914- 5 lanuarie 1920.

primar Sectorul I Galben,

1932.

28/II 1929-30/X 1930.

29. Dr. C. Istrate


17 lanuarie 1913-2 Martie 1913.

14. C. A. Rosetti,
Maiu 1877-August 1877.

Alex. Lupescu, primar Sect. I Galben,


15/V 1931-9/VII 1932.

Negru 16/V 1931-30/VI 1932.

45. Al. R. Protopopescu Preyedintele Corn.


Interimare Sectorul Negru,

28. D. Dobrescu,
24 Martie 1911 -17 Octomvrie 1912.

31.

53. Dem Dobrescu primarul qapitalei,


16/V 1931.
54.

Brtianu,
1907-10 Fevruarie 1910.

13. Colonel G. Manu,


Octomvrie 1874-Maiu 1877.

Verde,

31/X 1930-151V 1931.

43. A. D. Mincu, primar, Sectorul IV Verde,

26. Mihail Cantacuzino,


Decemvrie 1904-Aprilie 1907.

30. Gr. Gh. Cantacuzino,


5 Martie 1913-9 lanuarie 1914.

52. Const. Algiu primar Sectorul

1929.

25. I. Pr. Dumitrescu,


Aprilie 1901-Noemvrie 1902.
Fevr. 1910-13 lanuarie 1911.

27.

51. Chirit Vasilescu primar Sect. Ill,


31/X 1930-16/V 1931.

1929.

42. Dr. Nic. Minovici, primar, Sectorul III,

12. C. Briloiu,
1873-Septemvrie 1874.

1884-Aprilie 1886.

16/VII

Verde,

Bolintineanu primar Sect. I Galben,


1930-151V 1931.

Tablou de membrii Comisiunei Interimare

8.II.1923-3.IV.1926

Les membres de la commission


8.II.1923-3.1V.1926.
Die Mitglleder des provisorischen ernannten Gemeinderates vom 8. 11. 1923-3. IV. 1926

1. Dr. loan Costinescu,


Preyedinte.
2. Mihail Berceanu,
Prim vice-preyedinte.
3. D. P. Niculescu,
Vice-preyedinte.

4. R. Kobici,
Vice-Preyedinte.
5.
Sabreanu,
Vicepreyedinte.

1927.

4/1V 1926-15/VII 1927.

Iv

6. loan Ionescu,
Vice-Preyedinte.

7. Tem. Alexandrescu.
Vice-PreyedInte.
8.

Alexandrescu,
Vice-preyedinte
Ofiter de Stare

9.

Bediteanu,
Membru.

10. Barbu Dumitrescu,

Secretar general, loan Roban

Membru.

V
www.dacoromanica.ro

Consiliul
Le

municipal
Der gesamte Gemeinderat

municipal.

4. IV. 1926-15. VII. 1927

SECTORUL
Consilieri alefi

Consilleri

Teodorescu Primarul Municip.


2. Dr. Gheorghe Gheorghian
3 Marin
1.

4.

Bolintineantt

5. I.

6. Grigore N. Filipescu
7. Filip Chefner
8. Gheorghe Firnescu
9. Chirit Vasilescu
10. Dr. Costinescu
11. Dr. Ernest Juvara
12. Istrate Micescu

consiliul
9.

Rdulescu

10. D. P. Niculescu-Rietz
membru in consiliul
11. R. Kobici,
membru in deleg. perm. a
12. Barbu Dumitrescu,

Consilleri de drcpt
13. General Nicoleanu
14.
Solacolo
15. G. Cherciu
16. Florea Dumitrescu
17. Vasile Dimitriu
18.
Popp
19. S. S. Econom Zamfir Popescu
20. S. S. Econom C-tin Moisiu
21. Dr. N. D. Staicovici
22.
lonescu-Braila
23. Alex. Matac. deleg. perm. sect. 1
24. Silvio Marino
25. stefan Filipescu, deleg. perm. sect.

26. M. Georgescu, deleg. perm.'sect.

de drept
13. Crutescu I
14. D. Constantinescu
15. Preotul Al. Popescu
16. Dr. P. Niculescu
17. Arh. St.
18. Eftimie Predoleanu
19. Toma Dobrescu

SECTORUL III
Consilieri

1. Col. S.
2. Dem. Dobrescu

3. Dr. L. Ghelerter
4. Cezar Simionescu

27.

Catargi
29. Insp.
Radu
30. Insp. N. Vasilescu-Carpert
31. Paul Negulescu
32. Ermil Pangrati
33.
Niculescu
28.

5. Andrei

6. Emanoil Poenaru delgv. perm. sect.


7. I.

8. Dr. Petre Topa, in consiliul general

34. I. Sb6reanu, deleg. perm. sect. I


35. Marius Velescu
36. Mihail Negriseanu

I. D. Grozdea
2. V. Madgearu
3. M. Poenaru-Bordea
4. Dr. X. Scurtopol
5. Dr. Steinhart
6. Pompiliu Ioanitescu
7. T. Sapatino,
deleg. sect. II
8. Victor Ttrseanu,

9.
Cristescu
10. Tom Alexandrescu

consiliul general
11. D. T. Pascu, deleg. perm. a sect. III
12. Dr. Const. Suter In consiliul general

VI
www.dacoromanica.ro

Consiliul general municipal


Le conseil

municipal.

(Urmare)

Der gesamte Gemeinderat

4. IV. 1926--15. VII. 1927

Consilieri de drept
13.

4. Tudor Stroe Ghetu


5. Dumitru Voicu
Petrache
6.

Vasilescu

14. P. Garboviceanu
15. Preotul Gh. Nunescu
16. Dr. V. Voiculescu
Ing. Panteli G. loan.
18.
C. Nicolau
19. V. Costescu.

Doamnele

1. Zoe Ramniceanu
2. Maria
3. A-dina Cantacuzlno
4. Sarmiza
5. Ecaterina Caragea
6. Eleonora Radu Gologan
7. Elena Popp

Consilieri alefi
1. Dr. N. Lupu
2. Ing. Condiescu,
membru In deleg. perm. a sect. 4
3. 1. Mateescu-Capetineanu,
In consiliul general
Petrescu
5.
Dumitrescu
6. Dr. I.
7. Avocat Cadioschi
8. D. Dumitrescu
9.
Toma
10. M. Berceanu, membru consiliul genera
deleg. perm. sect. I
Mina Minovici
12. A. D. Mincu

14.

Buzincu
Roman

15. Dimitrie Georgescu


16. Dr. Stefan Anastasiu
liul general
17. Arh.
C-tinescu-Roda
18. B. D-trescu-Militari
19.

1.
lordan
2. Alex. Dumitru

3.

Mihailescu

Anibal Teodorescu, primar


Dr. I. Costinescu, membru
Dr. Gh. Gheorghian
Alex. Matac
stefan Filipescu
M. Georgescu

perm.
,,

.,

I.

Barbu Dumitrescu
M. Berceanu
II

Ill

In consiCol. S. Badulescu, primar


D. T. Pascu, membru delegatiunei perm.
Emanoil Poenaru, membru delegatiunei perm.

Dimitriu

Primari suburbani delegati

SECTORUL I

D. Grozdea, primar
R. Kobici. membru delegatiunei permanente
T. Sapatino,

Consilieri de drept
13.

in consiliul general

IV

consiliul general

Dr. N. Lupu, primar


Ing. Condeescu,
A. D. Mincu,

www.dacoromanica.ro

perm.

Tablou de Consilierii Municipali dela 16 Julie 1927-4 Fevruarie 1929


Le conseil municipal

16

1927 -4

Die Gemeinderdte vom 16. VII. 1927 bis 4. 11. 1929

1929

Sectorul I Galben
1. Dr. I. Emil Costinescu, primar general
2.

Banciu

3. Gherciu Gheorghe
4. Dumitrescu Florea
5. Dumitrescu Vasile
6. Filipescu
7. Firnescu
8. Georgescu A.

27. Voicu

9.

loan,
Primarul Corn. Suburbane Rosu
Marino Silvio
12. Matac D. AIexandru
13. Mihilescu Cristea,
10.

primarul

25. Vasilescu Karpen


26. Velescu Marius

Militari

14. Dr. Naum Train


15. Negriseanu Mihail
16. Nicoleanu
general
17. Niculescu Gonstantin
18. Radu

loan, Ing.
19.
20. Seinescu Marin
21. Dr. Staicovici N.
22. Stoica
23. Teodorescu Anibal

28. Pop Elena


29. Caragea Ecaterina
30. Gologan Eleonora
31. Dr. Gheorghian
32. Bolintineanu
33. Catargi Lascar
34. Chefner
35. Filipescu N. Grigore
36. I. Ghiat
37. Juvara Ernest
38. Micescu Istrate
39. Moisiu C-tin Petrescu
40. Negulescu Paul
41. Pangrati Emil
42. Petrache
primar Dudesti-Cioplea
43. Pop.
44. Popescu Zamfir
45.
Sarmiza
46. Maria
47. Butculescu
48. Cantacuzino Alexandrina

Roban, secretar general

24. Vasilescu

Sectorului II Negru
1. Barbu Durnitrescu, primar

12. Eftimie Predoleanu

2. R. Kobici

13. lamandi Mihailescu

3. Th. Sapatino
4. Dimitrie Grozdea
5. D. P. Niculescn Ritz
6. M. Poenaru Bordea
7. Dr. X. Scurtopol
8. Dr. Steinardt
9. D. Constantinescu
10. I. Crutescu
11. Toma Dobresai

14. Dr.

Nicolaescu

15. Pr. Alexandru Popescu


16.

Velescu

17. Maria Cmrasescu


18. loanitescu
19. Madgearu Virgil

20 Ttrseanu Victor
21. Dr.

22. Stela Pilat


M. Roseanu, secretar

VIII
www.dacoromanica.ro

Consiliul municipal
Le

municipal W. VII.

VII. 1927-4. II. 1929

(Urmare)

Die

II. 1929.

vom 16. VII. 1927

4. II. 1929.

Sectorul III Albastru


13. D-na Aurelia Col.

Minovici primar

1. Dr.

Savian Bdulescu

2. Temistocle Alexandrescu

14.

3. Em. D. Poenaru
Suter
4. Dr.
Preot
Punescu
6. Dr. L. Ghelerter
7. Andrei

15. Dim. Th. Pascu


16. Dem. Dobrescu

8. Dr. P. Topa

20. Lib. Cristescu

9.

21. D-na Maria Elefterie Georgescu

17. I. Panteli, Ing.


18. P. GArboviceanu

19. Cesar Simionescu

22. Dr. Voiculescu

10. C. Vasilescu
11.

C. Nicolau

Sectorul
1. A. D. Mincu, primar
2. Dr. Anastasiu

Popescu, Secretar

D.

12. V. Costescu

tefAn

Verde
13. Preot Georgescu D. loan
14. Hera Margareta

3. Berceanu Mihail

15. Dr.

4. Buzincu

16. Dr. Mina Minovici

5. Cadioschi N.

17. Petrescu Const. (Titel)

6. Condeescu I.

18. Roman

7. Dimitriu Alex.

19. Tamara C-tin


20. Constantinescu Roda
21. Mateescu Capetineanu

8. Dumitrescu D.
9. Dumitrescu lone!

10. Dumitrescu V. Militari

22. D-ra Duca Gabriela

11. Dumitriu Alex.


12.

E. Ndejde, Secretar

Toma

www.dacoromanica.ro

dela 5 II.

Membrii Comisiunei Interimare


Die

Municipiul
Dem. Dobrescu, Presed, Comis..Intermi.
2. C. Algiu
Membru
3. Ion I. Butz
4.

Dumitrescu

Sect. I Galben
7. Virgil Serdaru Membru
8. Cezar Simionescu
9. Achile

Retras 21.XI.929

10. Henry Trembiski

5. Dimitrie I. Niculescu
6.

X. 1930

Les membres dela commission interimaire nome entre


929 - 30X1930
bis 30. X. 1930
des provisorischen ernannten Gemeinderates vom 5. 11.

"

Marin Seinescu

numit pe ziva de 5 Martie 1929

Romanescu

Sectorul II Negru
Membrii numiti pe ziva de 22 Februarie 1929
1. Avocat Al. R. Protopopescu, Presedinte
2.
Al. Crutescu
Membru
3. C. Dobrescu

Marinescu Membru

7.

8. Osias
9.

Retras 22.XI.929

Mihai

4. Stere 1. lonescu

10. Ion Petrescu

5.

11.

Petre Vasilescu

6. Pr. Marinescu-Frsinei

Sectorul III Albastru


Membrii,nurniti pe ziva de 22 Februarie 1929
1. Chirit Vasilescu Presedinte
Membru
2. Andrei lonescu
3. Al. Niculescu-Duvft
,
4.

7 . C. Stoenescu Membru Retras 21.XI.929


8.
C-tinescu
9. Friedman
I. Pavelescu

Ruse

5. C. Ttmescu
6. lorgu

Retras 21.XI.929

11. Vasilescu Vrare

Sectorul IV Verde
Membrii numiti pe ziva de Februarie 1929
2. Bruteanu Petre Membru

7. Marinescu Nicolae Membru


Alex. Abocat
8.

3. Bucur Ion

9.

1. Augelescu G.,

4. Coporan Alex.
Dr.
5. Dimitriu

Presedinte

Retras 21.XI.929

Const.

10. Tamara Gh.


11. Tnsescu Victor, col.

6. Enescu Aron

X
www.dacoromanica.ro

Retras 21.XI.929

Tablou de membrii alesi ai Consiliului Comunal dela 31. X.

V. 1931.

Les membres lus du conseil communal 31. X. 1930-15. V. 1931.


Die gewlihlten Gemeinderats-Mitgileder vom 31. X. 1930-15. V. 1931.

Municipiul
1. Dem. I. Dobrescu, primar general
Bolintineanu, primar Sect.

2.

3. Calypso Botez, membru deleg. Cons.


Romanescu, ajutor primar, Sect.

4.

Sectorul I Galben
12.

Millian Maximin.

13. Dr. Gh. Rddulescu,


14.

M.

15. Nicolae lorga.

5. Garabet Asian.

16.

6. D. I. Niculescu, ajutor primar Municipiu.

17. Marin *tefnescu

7.

Catargi,

Simion Mehedint

18. Alexandrina Cantacuzino.

membru In deleg. Cons. G-I.

Al. Lupescu,

19.

8. Virgil Serdaru,

membru deleg. Cons Sect. L

9. Gh. Dumitrescu,
membru deleg. Cons. Sect. 1.

20. Gr. Filipescu.

10. Col.

21. Ivan M. Stoie.

11. Dr. Lucian Stnculescu,


membru deleg. Cons. Sect. I.

Sectorul II Negru
Protopopescu, primar.

1.

14. Preot Economu Gh. Crelu.

2. Th. V. Orghidan.

15. Horia Carp.

3. N. T. Popescu-Zorica.

16.

4. Dr. Hie
membru

17. Dr. R. Stein.


deleg. Cons.

N. Costescu.

18. Stere

membru deleg. Sect

5. Preot N. Marinescu-Frsinei,
membru deleg. Cons.

19. Traian Coman.

6. Anghel Dumitrescu, ajutor primar.

20. Zefira Colonel Voiculescu.

7. Ella Negrutzi, membru deleg. Cons. S. I.

21. 1. Dobrescu,
primarul

8.

I.

9. A. Solomon..
10. Gh. T. Manea,
membru deleg. Cons. Sect.
11. Al. G. Donescu.

Colentina.

22. I. R. loanitescu,
comunet Principe le Nicolae.
23. I. Marinescu,
primarul comunei Pantelimon
24. Const.
primarul

Dudeti-Cioplea.

12. Mircea Poenaru Bordea.


13. C. D. Staicovici.

XI
www.dacoromanica.ro

Tablou de membrii alesi ai Consiliului Comunal


Les membres

du conseil communal

(Urmare)

Die

31.X1.1930. 15.V.1931.

Sectorul III Albastru


Vasilescu, primar
1.
2. D. Tnasescu
Ortansa Satmary,
membru delegat
general
4. Cesar Simionescu
5. N. Vasilescu-Vararu.
membru delegat consiliul general
6. Manole Constantinescu.
membru delegat sect.

Al. Vasilescu-Valjan
14. Anastasescu D.
15. Ispir
Vasile
16. Vasilescu Vasile,
13,

membru

Steriu
8. Andrei lonescu, ajutor primar
9. Al. Niculescu-Duvaz
10.
loan Pavelescu,

deleg.

sect. III

17 Dr. Weissberg
18. Dr.

Galimir
Lascu

19.

7.

20. Slama G.
21.
Dragu, primarul comunei Lupeasca
22.
Georgescu,
primarul
23. Nenciu I. Ciamur,
primarul comunei Popesti-Leordeni

sect. III

membru

12. Petre Frumuzache.

11. Iacob Friedman

Sectorul IV Verde
1. Pompiliu Ioanitescu
2. I. Vasilescu Notara
3.
Angelescu, ajutor primar municipiu
4. D. Radulescu
5. Constantin Algiu, primar
6. Petre Bruteanu, membru in deleg. sect.
7. M. Ghelmegeanu,
membru in deleg. cons. general
8. Col. Victor Tnsescu
9.
Pantaiopel
10. Dr. N. Dimitriu, ajut. de primar sect.
11. C. Tunescu,
delee. cons sect. IV
meinbru
12. N. A. Marinescu,
13. Al Coporan

de drept desemnati
1. N. lorga
2. Al. Pandele
3. Gh. Eftimescu
4. Preot Leonida Dumitrachescu
5. Th. V, Orghidan

14. Emil Dan, membrul deleg. cons.


15. Maria Pilat
16. M. Berceanu
17. Dr. I.
18. G. Orleanu
19. Gabriel
Matak
20.
21. A. Nedelescu, primarul
Militari
22.
primarul comunei Rosu
23.

Vasilescu,

primarul corn. Regele Mihai


24. Const. Anghelache,
primarul comunei

General al Municipiului
6. D. Deculescu
7. Vasile Prodanoff
8. Dr. Heinerich Alperin
9. Bernhard CaPesius

XII
www.dacoromanica.ro

Mmbrii alesi ai consiliului comunal Sect. I. Galben dela

Les membres lus du conseil communal depuis 16 Mai 1931


Die gewhlten Gemeinderatsmitgliedern vom I. und IT. Bezirke vom 16.

Capita lei
1. Dem. I. Dobrescu,
2. G-raI Alex. Lupescu, primar Sect
3.

7. D. I. Niculescu, ajutor primar Municipiu


8. Lascr L. Catargi
9. Virgil Serdaru
Dumitrescu, membru deleg. Sect.
10.

14. Emil Conduratu

17. Simion Mehedinti

18. Marin Stefnescu


19. Alexandrina Cantacuzino
20. Gr. Filipescu
21. Mircea Boamb, dela VI s'a schimbat
Presed. Comis. Interimare

NOTA. - Pe 8

Lupescu

lie 1932

Balmez

12. Dr. Luc. Stnculescu,


membru deleg. Sect.

ai consiliului sectorului II Negru

1. Al. R. Protopopescu,
membru deleg. cons.
2. Th. V. Orghidan
3. Nic. T. Popescu Zorica

15. Horia Carp

N. Costescu
17. Dr. R. Stein
18. Stere Ulmeanu
16.

Rdulescu
4. Dr.
5. Preot N. Marinescu-FrAsinei
6. Ella Negrutzi

19. Trestianu Nicolae


20. Zefira

7. Anghel Dumitrescu, ajutor primar


membru deleg. Sect. II.
8. I. I.
9. A. Solomon
10. George T. Manea membru deleg Sect.

11. Al. G. Donescu, membru deleg. cons.


12. Mircea Poenaru-Bordea, primar Sect.
13. Cristache Staicovici

14. Preot Econom G. Cretu,

deleg. Sect. H.

Voiculescu

C-tinescu,
presedinte, comis. corn. Colentina.
22. Mihail Cosac,
comis. corn. Prjncip.
23. Nic. Tnase primarul comunei
21.

23.

O. Pencu,
presedinte

Dudesti-Cioplea

Pe Julie 1932
dizolvat
numindu-se Presedinte al comis. interirnare
d. Al. Protopopescu

interimare a sectorului II Negru

Membrii
Al. R. Protopopescu, presedinte
2. Anghel Dumitrescu, membru
membru

Julie 1932

prezentat dernisia; iar pe 9


instalat primar d. Garabet

Secretar General, I. Roban


Secretar Sect. I, Oscar Alexandrescu

Membrii

3. 1. L

Maximin, membru deleg. Sect. L

13.

16. Nicolae

4. Calypso Botez, membru deleg. Cons.


Romanescu, ajuior primar Sect. I.
5.
6. Garabet Asian, primar S.

membru

jourd'hui
i931 bis heute.

15. Gh. M. Gheorghiade

Bolintineanu,

membru deleg. Cons.

11. Col.

in prezent.

V.1931

4.

Manea, membru

5. B. Sepeanu, membru

6. Dr. T. Nicolaescu, membru

XIII
www.dacoromanica.ro

ai Consiliului Comunal

Membrii

Les membres lus du consel communal 16 V 1931 jusqu aujourdhui

Continuare Sect.
7. A. Solomon, membru

preed.

Negru

11. V. Condulescu,
pryed.
suburb. Principeel

8. C. Marinescu, membru
9. Stere
membru
10. C.

Die gewahlten Gemeinderats-Mitgliedern

12. C. Zamfirescu,
preyed. com. suburb. Colentina-Fundeni

13. Gr. Stanescu,


preyed. corn. suburb. Pantelimon
Secretar, N. D. Christescu

suburb. Dudeyti-Cioplea

alei ai consiliului comunal sectorului III Albastru


1. Chirit Vasilescu, primar sect. III
Dimitrie Tnsescu
3. Ortansa Satmary,
membru delegat cons.
4. Cesar Simionescu
5. N.
6.
7.

membru delegat cons.

15. Ispir C.

19.

Steriu

20.

ajut. primar sect.


9. Al. Niculescu-Duvaz

Jacob Friedman

14. Atanasescu D.

18. Dr. Galimir

Constantinescu,
membru

loan Pavelescu,
membru delegat

13. I. Al. Vasilescu-Valjean

16. Vasilescu Vasile, membru deleg. sect III


17. Dr. Weissberg

8. Andrei
10.

12. Petre Frumuzache

Lascu
G.

21. loan Vsilescu,


preyedinte comis. Com. Lupeasca
22. V. Catuneanu,
comis. corn. Serban

P. Trancioveanu,
preyed. comis.
Popeyti-Leordeni
Secretar, V. Constantinescu
23.

Membrii alei ai consiliului comunal sectorului IV Verde


1. Dr. I.
*) primar.
2. C. Angelescu, ajut. primar municipiu
3. I. Vasilescu-Notara
4. D. Radulescu *)
5. Const. Algiu *)
sect. IV
6. Petre Bruteanu, membru
7. Marg. Ghelmegeanu,
8.

membru
Victor

Royu

22.

Pantazopol
10. Dr. N. Dimitriu ajutor primar Sect IV
sect IV
C. Tunescu, membru
12. N. A. Marinescu, membru deleg. Sect.
13. Al. Coporan
14. Emanuel Dan, membru deleg. cons.
9.

15. Maria Pilat


16. Mihail Berceanu
17.
Ioanitescu
18.
Orleanu
19. Gabriel
Matak
20
Ionescu,
21.
preyedinte

23. Vasile Tincu,


comis.

Mihai

24. Prof Bazilescu,


preyed. comis. comunei Grivita
C. Algiu.
*) Pe 15 VI 1932 a fost ales
Pe 12 IV 1933 a fost ales primar d. D. Rdulescu

XIV
www.dacoromanica.ro

Secretar,

Tablou de Ofiterii Strii Civile cari s'au succedat dela


Les officiers d'tat

succeds de 1866 jusqu'au jourd'hui

Die Tabelle des Standesamtes welche sich vom

1. C. Vasilescu 1866-1868
2. loan Panaiotescu 1869-1870
3. Alex.
Bacalogiu 1871-1872
4. M. A. Betelei 1873
5.
Sachelarie 1874-1877
6. Nae Ionescu 1878-1881
7. Nicolae R. Munteanu 1882
8. Alex. Serghiescu 1883
9.
Petrescu 1884
10. Constantin D. Dnescu 1885
Petrescu 1886
12.
Petroni 1887
13. Veniamin Hernia 1888
14.
Hagi Stoica
1889-1890
15. Petre Serafin 1891
16.
Velescu 1892-1895
17. Dumitru M.
1896-1898
18. Major Obedenaru 1899-1900
19. Anton Vanian 1901
20. Dumitru M. lonescu 1902-1904
21. Temistocie V. Alexandrescu 1905-1906
22. Constantin Sltineanu 1907-1910
23.

Hodo

1911

24. Mircea Poenaru Bordea 1912


25. Constantin Francovici i
Ion C. Bacalba5a 1913-1914
26. Alexandru Crihan 1914-1916
27. Constantin Dristorian
28. Dumitru Soutu 1918
29. Alexandru Crihan 1919
30. C. Francovici i
1920-1922
I. Popescu
31. Dumitru Tnsescu 1922-1923

1866 bis heute sucsesive geandert haben

32. Mi5u Alexandrescu 1923


33. Nicolae AleXandrescu 1923-1926

SECTORUL I GALBEN
1. Conduratu Emil
2.
Filipescu-1928
2. Henri Trenbiski-1929
3.
Bolintineanu-1930
4. Dr. Lucian Stnculescu-1930

1. Dem. Grozdea-1926
2. R. Cobici-1927
3. Dem. Grozdea-1928
4. Barbu Dumitrescu-1929
5. AI.
1929-1930
6. Anghel Dumitrescu 1930-1932
7. Corneliu Marinescu-1932
8.
Georoceanu-25 Febr. 1933

SECTORUL III ALBASTRU


1. Em. Poenaru-1927
2. Dem. Pascu 1927-1928
3. C. Tunescu-1929
4. Al. Nicuiescu Duvdz-1929
5.
Popcscu-1930
6. V. Vasilescu 1930-1932
7. Andrei Ionescu-1932

1. Aurelian Mincu 1926-1929


2. N. Cadioski 1926-1929
3.
Alexandru 1929-1930
4. N. A. Marinescu 1930 -1932

Tablou de medicii Municipiului Bucuresti


la

1933

5. St. Romanescu-1931-1932
6. Garabet Asian 1932-1933

de circumscriptie medical

Decembrie 1931

Les mdecins communals chefs de circonscriptiones mdisales


Die Stadt-Arzte von Bukarest und die Chefs-Bezirkskrzte

Papagoga,
I
loanitescu,
IV
3. Dr. Dumitrescu Pacanu
V
4. Dr. C.
VI
5. Dr. C. Vasilescu
VII
6. Dr. Niculae Doicescu
VIII
7. Dr. A. Psepelinschi
IX
1. Dr.
2. Dr.

8. Dr. Teodor Niculescu


X
9. Dr. Maria
XI
10. Dr. Dr.
XII med.
Bdscoveanu
11. Dr. Fr.
XIV
12. Dr. V. Voiculescu
XV
13. Dr. Vasile Popovici
XVI

14. Dr.
Georgescu circ. XVII medic.
15. Dr.
Pdltineanu
XVIII medic.
16. Dr. Constantin Rdulescu
XIX med.
17. Dr. Constantin Aibulescu
XX med.

18. Dr. Niculae Enchescu


19. Dr.
20. Dr.
21. Dr.

XXI medic
XXII

Tnsescu circ. XXIII


Scorteanu
XXIX
22. Dr. Atanase Zega
XXV medical

23. Dr. loan Ciulin


XXVI
24. Dr. Jean
XXVII
25. Dr. Olimpia Haram
XXVIII
26. Dr. Ropescu
XXIX

www.dacoromanica.ro

ZAMFIR C. ARBURE
Intemeietorul

11 Noembrie 1848-3 Aprilie 1933


organizatorul Statisticel Municipiului

Cu aceast figur luminat

dispare unul din

a precursorilor.
epoca de mare frmntare
luptat
Zamfir C. Arbure a vietuit
Romnia de azi.
care s'a
de pasiune,
suflet
Intelectual desvrsit, patriot
tinerete, prigoana
marele lupttor de peste Prut, a cunoscut,
tarist surghiunul siberian. Dar a crezut dreptatea ideei a

crturari din nobila

de el neintrerupt timp
Serviciul Statistic Comunal a fost
de 26 ani.
slave
avut profesor de
$coala Superioar de
s pagini de istorie
din activitatea sa publicistic au
27 de ani,
de interes.
moralistic
In fruntea acestui volum rezumativ, i se cuvine omagiul nostru
recunosctor.
cald

XVI
www.dacoromanica.ro

STAT1STICA MUNICIPIULUI BUCURESTI

STUDIU ISTORIC INTRODUCTIV


statistice, a avut
in trile civilizate a
Prin desvoltarea
oficii de
din anul 1859 infiintarea a
de efect
Muntenia Dionisie Pop
statistic, numindu-se capi ai acestor Oficii,
Soarta acestor Oficii, a fost foarte
Martian
in Moldova Ion
guverne le-au dat important, iar altele nu,
schimbtoare, pentrua
mai multi ani,
guvernantii constare a
vinsi de eficacitatea statisticei, s'au gndit la organizarea ei, asigurndu-i
regulamente.
de legi
functionare prin
o
Multumit acestui fapt, am ajuns s fim cunoscuti mai bine, att de
miscarea
a
ce
:
in strintate,
noi,
imigrare
;
bogtiile
trii
din
desprtenii,
emigrare
deceselor,
punct de vedere al productiei agricole, industriei, comertului cu export
import ; statistica sanitar, electoral, administrativ, judeatoreasa,
privat etc., etc.
public
Azi
mai multe directiuni de statistia, servicii biurouri
pe
particulare.
Ministere, institutii publice
la care
In ce priveste statistica municipal, spre a ajunge la
decurs
azi, a avut de suferit foarte multe schimbri modifiari
se
a fost infiintat primul biurou statistic.
de
de
aceast
an, sau mai bine zis epoc
an
pn
prezent, vom constata
cu enul
voltare,
mnate.

Intre anii

membrii consiliului comunal al Capitalei, simtind

nevoia de a avea adunate sistematic attea date afltoare


ajute la buna conducere
care intrau
domeniul statisticei, destinate
a treburilor comunale, au infiintat anul 1875 un biurou statistic. Activitatea acestui biurou nu a fost prea
ci chiar foarte mr-

XVII
www.dacoromanica.ro

ginit, deoarece nu se culegeau dect foarte


date demografice relative la nateri,
desprtenii, strangerea celorlalte date,
mult daa. nu de tot neglijat.
anul 1877, cnd sub primariatul
situatie a urmat pn
consiliul
C. A. Rosetti, urma propunerii lui Ion Procopie Dumitrescu,
comunal, s'a aprobat desfiintarea biuroului statistic
trecerea tuturor atrisfatisticii la directia contabilittei, cnd s'a facut recensmntul
populatiei pe anul 1878.
Care sfritul anului 1878, acest biurou fu
sub conducerea unui functionar de specialitate dela serviciul statisticei Statului, C. C.
Petricari, care a putut
anul 1879 primul Anuar statistic",
anul
s'a
al doilea anuar, dela care
biuroul a fost
din nou desfiintat.
s'a aprobat pe baza propunerii lui' I.
In anul
Bibicescu,
reinfiintarea biuroului statistic, care din cauza compunerii lui
(doi
functionari), membrii consiliului comunal
opinat pe motive de economie
s-1 desfiinteze.

sub primariatul lui Pache Protopopescu,

Spre sfritul anului

general, ce trebuia efectuat sub


lui
care scop s'a dat
M. A. Bdulescu
intreprind efectuarea
conduca acest biurou
recensmntului pe anul 1889.

se constat nevoia unui


conducerea unui biurou statistic,

Rezultatul acestor operatiuni s'a tiprit


prinznd datele demografice, istorice, economice
narea
biuroul fu din nou desfiintat.

statistice. Dup termi-

Intr'o dare de
pe anul 1893-1894 a consiliului comunal de
sub primariatul Nicolae Filipescu, se mentiona cu regret lipsa in Capita l a
civilizat,
deci nedemn pentru o
unui biurou statistic municipal
care biurou
aibe aceleaqi atributiuni ca cele
demografia,
provizionarea, consumatiunea, activitatea serviciilor comunale
eventual
a altor institutiuni cu caracter oficial spre binele
Acest biurou a luat
in anul 1894, sub conducerea
fost prim
lui
Popescu, fost secretar general al Primriei Capita lei
activitate a demisionat
redactor al ziarului Universul", care dup o
Zamfir
concurs la
din postul de ef de biurou, ocupndu-1
C. Arbure, care neintrerupt timp de 26 ani,
condus cu
Dela data numirii lui Zamfir C. Arbure,
adevrata activitate
a desvoltrii statisticei comunale, iar roadele muncei sale
statistic
Buletinul statistic lunar, au fost apreciate la justa valoare de lumea
prin decernarea unor diplome de onoare serviciului,
Consiliul
extraordinar
Comunal de sub primariatul Barbu Delavrancea in

XVIII
www.dacoromanica.ro

din 8

urma cuvntului luat de


Gr. consilier comunal
pe acea vreme, exprim multumirile sale astfel :
Anuarul Statistic al
pe anul
aprut acum, e o
lucrare de merit ce face onoare nu numai Comunei, dar Trei
Crede nimerit de
vre-o decoratie pentru
muncii s se

tervin pentru a se acorda d-lui

lucrare

propune Consiliului

al statisticei, care a condus


se asocieze cu D-sa

a aduce
multumiri a felicita pe acest domn functionar pentru chipul cum prin
lucrrile D-sale face cinste
comunale.
Consiliul
unanimitate se
la propunerile D-lui Consilier

Manno

(Vezi monitorul comunal al Primriei Bucuresti anul XXV No.


pagina 208 din 25
1900).

Aceste lucrri statistice au fost editate direct sub ingrijirea statisticei Primriei Bucureti, dela anul
fr
38 ani, desvolraport cu cerintele vremii. De mentionat faptul
lui Zamfir
C. Arbure, i se
introducerea
anul 1894 pentru prima oar a
tipului de buletine dernografice individuale statistice : naqtere, moarte.

desprtenie, cari buletine sunt complectate de functionarii


respectivi ai oficiilor de stare
special pentru statistic.

In anul 1904 directiunea statisticei generale de pe


Ministerul
de Domenii Agricultur, a aprobat buletinele tip individuale ale Primriei
Capitalei, pe care le-a introdus
pentru culegerea datelor
demografice,
cu instructiuni speciale pentru complectarea buletinelor, de ctre notarii comunelor rurale impiegatii comunelor
urbane
cu actele de stare civil.
Tot lui Zamfir C. Arbure, se datorete
unei biblioteci
format
mod gratuit prin schimb de publicatiuni
pn azi la
volume
brosuri.
In anul 1912, efectundu-se recensmntul general al populatiunei
sub conducerea maestrului statistician
Dr. Leonida Colescu, la care
a putut colabora
fostul conduckor Zamfir C. Arbure
cu
personalul statisticei comunale. Dela demisia lui Zamfir C. Arbure,
Decembrie 1919, cand a fost ales senator
Basarabia, postul de
de
birou al statisticei, fu ocupat scurt timp de colonelul
Ghimpa
d-1
Joan L.
(1920-1921).
Incepnd cu anul 1919, Statul
existenta statisticei, emitnd
un clecret lege publicat
Monitorul Oficial No.
din 20
1919,
relalativ la organizarea serviciilor de statistic comunele urbane rurale,

insrcinnd cu lucrarile statistice secretarii comunelor sau acolo unde

comuna are o
mai mare de 20.000 locuitori, Primria este obligat
a avea un impiegat statistic, salariat din bugetul comunei.

XIX
www.dacoromanica.ro

Tot in acest decret-lege, sunt prevlzute unele sanctiuni pentru acei


sau impiegati statistici cari ar schimba sau refuza procurarea datelor.

reorganizarea statisticei din 5 Decembrie 1925 se


Institutului de Statistic
a Statului in Monitorul Oficial
toate seviciile statistice
No. 271 din 8 Decembrie 1925, din care reese
conforcu caracter public au obligativitatea de a-si executa lucrrile
mitate cu nevile
administrative cheltuelile
prevzute in bugetele
proprii ale
respective:
execUtarea statisticei generale a Romniei se
Pentru conclucerea
infiinteaz prin sus zisa lege Institutul de statisticA general a Statului
urmtoarele organe :
a) Consiliul superior statistic;
b) Directiunea
a Statisticei
c) Serviciile statistice ale departamentelor
ale tuturor administratiilor publice in genere.
In conformitate .cu legea
general al populatiunei
publicat in Monitorul Oficial No. 6o din 21 Martie
sub directa
grijire a Statisticei Municipale, s'au executat primele lucrri pentru prerecensmntului din 29 Decembrie
in Capital, cu care ocazie
Statistica Municipiului Bucuresti, a predat lucrrile cu rezultate aproape
egale de cele finale ale Directiunei recensmntului general, intocmind
totdeodat un plan general la scara 1 :
mentiunea strzilor
gsite
trasate special pe
alt lege recent, caut s asigure calitatea statisticianilor
t.ndu-se un corp technic prin regulamentul Institutului de Statistic&

a Statului din 3o Mai 1932, aprut in Monitorul Oficial


pe baza legei sanitare art. 220, 221, din

123
creiat
193o Monitorul Oficial No.

Tot in baza legei sanitare, s'a infiintat in Martie

de specialitate statistic pentru formarea personalului statistic.

In urma conventiei
de Fondatia Rockefeller cu tara
noastr, a avut de efect a contribui
mare parte la ridicarea
stiintific al statisticei romne, schimband mult faza lucrrilor statistice
prin mecanizarea demografiei adaptarea codificrei buletinelor individuale
Comisiunea nosodemografice statistice, la care s'a mai adugat faptul
logic de la Paris a stabilit pe zece ani o
nomenclatur a maladiilor
la decese,
cauza
la 200 dela 38,
serviciul statistic a
aplicare dela
1932 aceast lucrare, spre a fi acord la curent cu
reorganizarea statisticilor municipale ale celor mai importante orase din lume.
Aprilie
Serviciul Statistic municipal al Capitalei dela data de

1923 a fost atasat Oficialului de Stare civil, ca


Oficiile de statistica
din Italia, motivat
subiectul
mai important al statisticei
dela Oficiile de stare
demografia, material

www.dacoromanica.ro

interventiunei D-lui
Conduratu,
Trecerea aceasta se
actual consilier la
fost director general al oficiului de stare
aprobarea
se
Sectorului I. Galben, care a obtinut atunci
Oficiului de Stare
din Str. Sf.
construiasca un etaj la
Gheorghe Nou 33,
statisticei municipale un local propriu.
la data
buget
Starea
Statistica a figurat
de

1932, dela care data, s'a incadrat in bugetul Directiunei

Generale Financiare a Municipiului


de Stare
au trecut la sectoare
clescentralizarea administrativa, legea din
Februarie 1926.
Astfel
dela 1932 statistica comunala,

extinde

asupra situatiei financiare a primariilor, precum a activittei financiare,


industriale
economice a tuturor factorilor vietei noastre economice din
Capita
serviciului statistic municipal de
Gratie solicitudinei
D. 1. Niculescu, Ajutor de Primar al Municipiului Christea Isidor, Director
General Finaneiar, i se
fondurile necesare chiar
anului
1932, pentru aparitia Buletinului Statistic lunar in format
tiprirea
Anuarului statistic al Capita lei in
dela 1924-1930, lucrarea de
Directorul
.

Bucurgti,

Statistic Municipal

Emil Costinescu

lunie

www.dacoromanica.ro

MUNICIPIUL BUCURESTI
DIRECTIUNEA

FINANCIARA

SERVICIUL STATISTIC

EM. COSTINESCU

Sub director

GEORGE MILLEA

Referent Statistic

$TEFAN BROSTEANU

$ef Birou cl.

MARIA FLCOIANU

Sub

birou

ANA CRUTZIU
VICTORIA

GEORGETA DIMITRIEFF
NATALIA GHEORGHIU

MAGDA TEODORESCU

II
impiegat cl.

www.dacoromanica.ro

STEMA MUNICIPIULUI BUCUREST

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

PLANUL MUNICIPIULUI BUCURE$TI


Originalul Scara 1 :

www.dacoromanica.ro

Cu acest volum, Anuarul Statistic al Municipiului


intr
al 36-lea an de aparitie. Inceput 1895 de neuitatul Zamfir C. Arbure,
Anuarul a aprut regulat, insemnnd an cu an viata Capita in cifre
quente pentru
ce s'au obosit s le cerceteze. Colectia Anuarului Statistic este- poate - cea mai
in care se poate privi drumul parcurs realizrile infptuite in ultimii 40 ani de viat. a Capitalei.

Multurnit numai neobositului organizator Arbure avem azi


sistematic datele asupra
dela
Greuttile
pinate de el, perseverenta dragostea cu care s'a devotat statisticei au
rezultatele frumoase cptate.
fost rspltite

Urmnd
de printele statisticei municipale
la
lumin azi
1924 financiare
economiile ce se fac in toate
au
atins
statistica,
aparitia la timp a Anuarului. Cu toate acestea
s'a
continuitatea materialului anterior, aducndu-se pe
a fost
posibil
aceste timpuri, material nou.
Cu acestea zise trecem la examinarea demografiei Municipiului
1924 pe
servindu-ne acolo unde va fi nevoie de
cifre mai vechi.

www.dacoromanica.ro

POPULATIA IN GENERAL
la 29 Decembrie
ne d posibiliRecensmntul general
comparativ sumar asupra
Municipiului
tatea s facem un
nefiind complect terminate.
Bucuresti,
1912 s'au gsit 341.321 locuitori
in
La numgrtoarea fcut

ani - populatia a fost de 631.288 locuitori, rezultnd o

crestere de 289.967 locuitori sau 84,95/e.


Tinnd
de nouile teritoritorii anexate Municipiului prin legea
administrativ
ai
1930,
in recensmntul
locuitori au

populatia orasului propriu zis a fost numai de 564.575 locuitori, restul de


66.713, reprezentnd populatia celor 12 comune suburbane.
Cresterea populatiei numai pentru orasul propriu zis a fost de
locuitori sau
crestere e datorit
mai mare parte
imigrrei, dela 1912
1930 excedentul de
asupra mortilor
numai de 12.022 locuitori. Atractia Capitalei asupra populatiei din targ
mai ales asupra celei din nouile teritorii, este explicat prin desvoltarea
comertului
prin centralizarea administrativ.
industriei
a fcut o sprtur pronuntat linia normal a
Rzboiul din
se vede
plansa respectiv. In general
cresterei naturale dup
cresterea natural a populatiei este
medie de 2000 locuitori anual cu

exceptia anilor de rzboi cnd deficitul a atins chiar cifra de 10.000


total 17.654 suflete deficit (1916 - 1919).
Repartizarea pe sectoare
comune suburbane a celor 631.288
locuitori e prezentat in tabloul graficul respectiv. At.t din acest tablou
din
se vede c cel mai mare numr de locuitori are secsuburbane).
populatia orasului
torul
Negru reprezentnd
sectorul IV Verde cu
apoi sectorul III Albastru cu
ultimul sectorul Galben cu
Cresterea numrului clgdirilor
cele
populatiei att pe sectoare
Municipiul.
punde cu
locuituri anual (1918)

Densitatea. - Suprafata ocupat de Municipiu la 1912 a fost de


.cu
5614 Ha. ceeace d o densitate de 6o,8 locuitori pe hectar. In 1927
anexarea comunelor suburbane s'a fcut o nou delimitare a
fixndu-se supra fata celor 4 sectoare la 7800 hectare. Pe aceast suprafat
au fost
la recensmnt
locuitori sau 72,4 locuitori pe hectar.
4

www.dacoromanica.ro

MUNICIPIUL BUCURESTI
Densitatea Populatiei
la

9 Decembrie

PE

50-99
..

www.dacoromanica.ro

Ha.
Ha.

densitate

nu este uniform
tot orasul, de aceea
plansa urmtoare am dat rspndirea locuitorilor
circumscriptiile de
politie. Se vede din aceast
cea mai deas
este
Circa 33 35
sectorul IV Verde (cartierele Buzesti Gara de Nord
Filantropia) Circa 5 din sectorul I Galben (Roman
Mare
Obor)
sectorul II
(Labirint,
Imprejurul
acestor centre de densitate, sunt altele mai
dense, populatia rrindu-se
spre periferie
la 37-40 locuitori pe ha.
6
centrul orasului care se
aproape
in densitate
(peste ioo locuitori pe ha.) face exceptie circ. IV (Parcul
care din
cauza vilelor mari a parcului are densitatea de numai 92 locuitori pe ha.

Rezultatul recensmntului general al populatiei din 29 Decembrie 1930


Gospodgrii
(menaje)

DENUMIREA

Locuitorii
stabili

Intreprinderi
Comerciale

Municipiul Bucuresti
I Galben

537

12.201

28.978

117.253

3.511

538

18.069

40.307

162.359

6.176

Sectorul Ill Albastru

630

16.185

38.240

150.364

4.118

Sectorul IV Verde .

502

13.985

35.081

134.599

3.361

Total

2.207

60.440

142.606

564.575

17.166

542

749

3.225

1.088

1.410

6.061

182

1.278

1.512

7.044

87

1.240

1.544

5.759

103

2.568

9.805

105

1.243

1.501

7.263

102

291

355

2.031

10

678

657

3.467

35

1.002

1.473

6.460

76

171

195

8.46

30

1.880

2.204

9.975

109

910

1.269

4.777

83

72.939

158.043

631.288

18.125

Sectorul 11Negru

Comune Suburbane
Bneasa

Colentina

Dudesti-Cioplea
Grivita

Lupeasca
.

Principele-Nicolae .

Pantelimon

Popesti-Leordeni

Rosu

Serban-Vod

.
.

Total Municipiu

Voevodul Mihaiu

--

2.176

'

www.dacoromanica.ro

NASTERILE
din anul 1889 natalitatea Muncipiului
e in
sadere. Cercetnd cifrele de
s'au infiintat registrele de stare
gsim
o natalitate de peste
la mia de locuitori care este
intrecut de mortalitate pn la anul
Cu acest an
excedentul de
odat cu msurile sanitare realizrile edilitare printre
cari canalizarea Dmbovitei a fost cea mai insemnat.
Incep,nd

Curba natalittei
pn la aproape 37 la mie in
cifra cea
mai mare ce s'a inregistrat in
de cnd sunt date statistice.

Din acest
natalitatea scade neintrerupt pn
sub 26 la mie pentru a se ridica in 1912 la 29 la mie.
normall a natalittei o adnc
1918 face in
dup 1918 se ridic
aproape de io la mie,
la 1931
se gseste sub 21 la mie.

ajunge
din 1916-scznd-o
de scdere

1905

Repartizat pe sectoare natalitatea municipiului arat o prolificitate mult mai mare a sectorului III Albastru IV Verde spre deosebire
de a sectorului I Galben.
din totalul populatiei are abia 14 0/0
Sectorul I Galben
21
din natalitatea
a Municipiului.

Denumirea Sectorului

Sectorul I Galben

H Negru

0/0 .

Verde

19

28.8

15.8

15.2

15.2

24.8

25

25.5

20.8
26.8

333
26.1

Se vede din cifrele de mai sus

populatia

31

26.6

27

26.2

a natalit4ii

in

L Galben

Nafterile nelgitime sunt


continu crestere cu toate mijloacele de
prevenire sau de curmare a sarcinei. Astfel pe un
de ani, dela

nasterile nelegitime au crescut necontenit


6

www.dacoromanica.ro

la

culminnd

1918

-DIN

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

proportia nelegitimilor a fost de 29,5 la suta de


comparacu alte orase
din tabloul
se poate vedea locul ce ocup
orasul nostru pentru natalitate nelegitimi.
Dup sectoare, cei mai multi copii nelegitimi sunt
sectorul
Verde unde
29 0/0 din
cei mai
sectorul
Negru cu
Din ioo nscuti au fost nelegitimi:
Denumirea Sectorului

Sectorul I Galben

26

1927

1928

.-

12.2

13.2

III Albastru .

23.8

25.6

Verde

II Negru

1930

22.2

31.6

Aglomerarile din orasele mari


fabrici prin cartierele periferice,
tea
terilor nelegitime.

1929

14.2

16

24.8
29.2

din centrele industriale, mai ales


situatii ce slbesc moralitaconcutinajului
implicit

e de
acest fapt se vede din cercetarile fcute asupra
nelegitimilor
mediul rural
urban.
In
anii 1900-1928 proportia nelegitimilor a fost de
7-8 la suta de
comunele rurale
de 18-20
urbane.

Sunt cazuri
- destul de numeroase consotii
cubinaj un numr de ani, au copii nelegitimi
un timp se
resc
copii. In ultimi
ani (1915-1930) au fost Bucuresti
legitimandu-se 84o5 copii.
4893 castorii de acest

Dac natalitatea copiilor nelegitimi e


de mare mortalitatea
mai
mare.
Din
32.652
nelegitimi
e
anii
de un an, spre deosebire de cei legitimi
la
au murit
34
tot
de timp
la vrsta de. un an au dat
cari pe aceiasi
mortii numai 17%.
7

www.dacoromanica.ro

Nscuti la

de locuitori

nelegitimi

de

Nscuti
Anul

DENUMIREA ORAS ELOR

sex

stare

Total

NELEGITIMI
Total

COPENHAGA

8170

3588

3202

6890

672

608

1180

15,67

17,2

1896

8112

3547

3379

6926

593

593

1Z86

14,62

25,6 23,3 24,7 23,0 22,0 22,1 21,9 22, 23,0

1897

8942

3858

3716

7574

726

649

1375

15,36

1898

8462

3649

3616

7265

613

584

1197

14,14

1899

9245

4016

3884

7900

680

665

1345

14,55

1900

8766

3825

3623

7448

656

662

1318

15,03

1901

8547

3759

3461

7220

650

667

1327

15,53

9091

3379

3094

6473

829

789

20,00

1903

7954

3328

3072

6400

765

789

1554

19,54

1904

8167

3390

3153

6533

849

775

1624

19,88

4,0 4,4

1905

7915

3338

2988

6326

798

781

1589

21,41

7,1 10,1 14,6 16,9 16,7 15,1 13,7 13,5 13,8

1906

8448

3575

3256

6831

807

810

1617

24

1907

8647

3628

3403

7031

814

802

1616

18,69

1908

9156

3877

3578

7455

880

821

1701

18,57

6 17,3 13,8 11,5 9.7 10,3 11,7 11,0

1909

9089

3884

3558

7442

820

827

1647

18,12

Nelegitimi 21,' 20,5 23, 22,6 22,2 23,2 21,7 21,0 16,9 17,2 14,8 15,8 15,4 15,5 18,2 19,0

1910

9151

3828

3662

7482

807

862

1669

18,24

Natalitate 25,2 25,5 24,' 24,2 18,3

1911

9619

3957

3899

7856

908

865

1763

18,33

1912

9976

4145

4017

8162

921

893

1814

18,18

1913

9975

4205

3881

8086

941

948

1879

18,94

1914

10485

4416

4227

8643

918

924

1842

17,57

1915

10601

4305

4289

8594

1012

995

2007

18,93

1916

10289

4230

4141

8371

671

947

1918

18,64

1917

5932

2429

2354

4783

576

573

1149

19,37

1918

.3931

1442

1329

2771

587

573

1160

29,51

1919

8137

3470

3290

6760

685

692

1377

16,92

1920

9694

3960

3614

7574

1045

1075

2120

21,87

1921

10300

4212

4046

8258

1044

2042

19,82

1922

10616

4478

4180

8658

988

970

1958

18,44

21,9 19,8 18,4 20,0 19,9 20,9 22,2

1923

10529

4372

4043

8415

2114

20,08

1924

10448

4288

4003

8291

1971
1037

1037

17,6 19,9 17,2 15,6 13,5 13,6 14,8 14,4

1021

2057

19,88

27,2 25,0 24,0 24,2 25,7 26,7 27,3 31,7 33,1

1925

9928

4118

3734

7852

1090

968

2076

20,91

1926

9699

3909

3637

7546

1061

1092

2153

22,20

1927

10655

4274

4129

8403

1119

1133

2252

21,14

1928

13061

5326

5030

10356

1346

1359

2705

20,71

1929

12802

5329

4849

10178

1308

1316

2624

20,50

1930

13537

5454

5143

10597

1472

2940

21,72

Natalitate 22,7 23,4


Nelegitimi

STOCKOLM

LONDRA

4,1

BUDAPESTA

4,

4,3 4,6 3,8 4,5

35,8 34,2 31,2 30, 27,4 24,2 29,8 28,1 26,8

18,9

3,6 3,

3,9

12,

11,5

14,4 13,4 17,3 14,8 13,4

26,2 27,4

Natalitate 24,7 24,7 24,5 24,3 24,8 21,6 17,' 16,0 18,2 26,9 22,1 20,8 20,1 18,6 17,9 17,1

3,' 3,8

Natalitate 14,'

Natalitate

3,8 4,0 4,4 5,

14,4 14,2 13,2 9,7 8,9 7,7

20,4

19,0 18,1 21,5

18,5 16,5 12,7 10,

15,1

Nelegitimi

Natalitate

Natalitate

6 24,1 25,7 26,6 26,6

27,5 28,3 29,6 31,7 29,2 25,'

Natalitate

21,8 20,6 19,3

Nelegitimi 30,. 31,3 31,8 31,4 29,3 28,4

Datele pentru

7,8 12,8

10,7

12,7

16,0 14)9 13,9 14,4 12,5 12,2

4,6 25,2 24,0 18,8 18,0


15,1 15,6 16,2

28,0 28,3 28,2 24,9 26,0 25, 22,0 19,2 18,3 16,4 16,2

Nelegitimi 18, 18,2 18,9 17,6 18,9 18,6

18,1 17,1 18,0 17,4

9,9 5,4 19,6 17,5 15,2 14,0 14,1 14,6 13,6

14,0 14,7 14,7 14,7 14,2 12,' 13,3 11,0 11,6 11,9 12,4

29,2 28,4 28,9 28,4 27,0

4,1

26,8 20,0 17,9 18,6 18,8 19,3 19,0 11,5 11,6

19,9 19,0 17,6 16,6

Nelegitiml

Natalitate

11,5

14,' 15,2 20,4 22,4 21,0 19,9

17,3 16,7 16,5 13,5 10,4

Nelegitimi

6,6 5,6 4,0 4,0 4,1 4,1

16,7 13,7 11,5 11,1 12,3 13,1 11,1 12,3 12,0

21,8 21,4 20,9 16,4 11,4

WIENA

20,1 19,

4,4 4,0 4,0 4,0 3,9 3,5

Nelegitimi 37,1 36.6

Nelegitimi

BRUXELLES

18,4 17,

23,9 21,7 23,5 22,3 21,4 19,6 23,5 21,9 20,4

19,7 18,0 16,6 16,

Nelegitimi 18,8 17,5


BERLIN

23,3 22,6 20,1

Natalitate 22,5 21,3

Nelegitimi
PRAGA

Total

1895

Natalitate 24,7 25,0 24, 23,8 23,1 23,4 22, 20,3


Nelegitimi 26,8 27,1 27,: 27,9 27,6 27,7

AMSTERDAM

Nelegitimi
la
de

17,7 15,8 17,1

14,5 13,9 12,3


17,5 20,1 21,7

10,3 20,9 24,3 25,1 25,3 24,5 23,5 22,0 21,0

29,5

streine sunt luate din Anuaire Statistique des grandes Villes 1927"

8
9

www.dacoromanica.ro

de r

Co

pe o mai
la i9o5

la

a oprit aceast. ascensiune

ca

serie de ani,
incepe s se urce.
curba natalittei o

destul de repede

1922

ceiacereprezint aproape cstorii la mia de locuitori.


reprezinta numrul csatoriilor
Acest coeficient de
am fi avut datele necesare spre a raporta
portat la populatia totala.
la cifra celibatarilor dela
sus a
divortatelor
populatia presupus propriei
acest coeficient ar fi fost cu
mai mare dat
celor morti
Dar cele
csatorii la mia de locuitori ne
destul de
de
rie manifestat dup
fapt ce se poate
rzboiul
1877-1878.
cifra

de

Femeile cele mai multe se

minore
anii 1895

la anul 1900. Aproape 35 0/0 din totalul


la
ani. Dupa acest an proportia minorilor
la 2o-22
scade vertiginos
total,' fcnd
femeilor peste 25
ani
care se mentine ultimi
ani
38-39
de

-1900 au avut

la femei peste 21 ani, e evidentiat


de
destul. de
marcabila a grupei
26-30 ani care s'a ridicat dela 14 0/0
era
1895 la aproape 22 0/0 in
Celelalte grupe de
curba normal, ridicandu-se
numai
anii 1916-1919 - perioada razboiului - spre deosebire de grupele
la 3o
care
acest timp au
spre deosebire de
manifest dorinta de a se

mai tineri. De unde


anii 1895-1909 brbatii
la 25 ani se
proportie de 20-21
din totalul
azi detin locul prim cu 34
scdere semnificativa se
in grupa'elor
ani care se
din ce
ce mai putin
contracte
o
general
mai multi se castoresc
ani. Dupa.
ani
de castorie apare mai
redus, pentru a reveni dup 4o ani,
ce uneori
trece pe cea de 36-40 ani.
de
ale sotilor
in general cele mai
multe
se contract
brbatii
26-30
cu femei de
de 21-25
femei de aceiasi
21-25

www.dacoromanica.ro

Luat in parte fiecare


prezint variatii semnificative observndu-se tendinta
de a se
cu
de
sau chiar mai
ca ei, Astfel la grupa
de
ani se
vede
1895
femei de 16-20 ani erau
proportie de
la 34,62
In timp ce numrul
cu femei de peste
ani sunt continua cretere.
minori au
soti devin mai
brbatul.

Cstoriile
mari de
mai
vrst

21

25

26-30

schimb diferentele
cazurile
f emeia

complect,
mai

31-35

36-.40

41

F.

B.

1895-1900

7985

1900-1904

7827 30.1

1905-1909 13.244
1910-1914 16.141

35.87

772

15.95

32.85

20.98
21.60

33.05

5,44

34,67 20

1925-1927 13.177

1928-1930 17.088

20.15

14.82

30.56

33.45 21.64

15.29

F.

1.36

9.41
1,21

8.82

4.87

3.85 1.69

1.14 0.22

4.92

1.72

3.903.3t

1.07 0.23

7.65

3.562,95

6.92

3.25 2.44 0.87 0.98

4.85

17.48

25.89

F. B.

0.69 0.58

610.3

1920-1924

B.

8.89

9.68

1915-1919 13.334

51-60 Peste

3.672.50

983

32.58

24.1

50

0.22

DIVORTURI

In anii dup r

zb
se
o
a numrului
divorturilor. Raportate la numrul cstoriilor, proportia divorturilor este
exceptia
12-14 0/0
1926
a ajuns la 16,48
Pn la 1914
maximul divorturilor era intre
ani de askorie.
rzboiu
anii 1919, 1920, 1921, 1922 se produc cele mai multe desprtenii
durata de peste 6
In ultimii ani
dela 1926 nouile
storii se dovedesc mai putin durabile, divorturile
mai multe producndu-se
primii doi
cstorie.
11

www.dacoromanica.ro

dup

IN

A NII

IN
15

1895-1899

6.3

1900-1904

543

16-2021-25 26-3031-35-36 -4041-5051-60

72- 18-

1905-1909

19 -

20

ani

69.13

3.04

1924

1.32

1928-1930

5.26

0.84

895-1899

4.84

55.63

1.62

45.52

1905-1909

0.56

36.69

1910-1914

0.11

1915-1919

0.

1925-1927

0.15

1928-1930

0.02

1895-1899

1.26

39.45

1900-1904

0.86

36.24

ani

35

1.27

49.77

1910-1914

0.01

41.32

1915-1919

0.02

45.87

1920-1924

0.06

47.06

1895 -1899

27.27

1900-1904

24.42

1910-1914

2.27

0.15

1915-1919

14.89

44.80

3.17

12.27

2.72

0.48

4.07

0.84

4.89
1.29

0.60

6.27

23-

5.35

0.02

1.36

6.16

25.68

18.98

36.32

15.18

30.06

1925-1927

34.51

33.07

1928-1630

30.46

12

www.dacoromanica.ro

13.58

1.

13.02

15.77

6.82

35.16

0.21

13.71

38.

1920-1924

0.11
0.41

1.80

45.25

20

2-

11.48

46.20

1928-1930

0.12,

0.32

10.61

34.67

0.42

952

49.48

1925-1927

31 -

3444

795

1905-1909

934

1905 -1909

0.65

1915-1919

1920-1924

30

0.65

1910-1914

1900 -1904

26 -

1-

4.46

1920

25

2.

71.75

1925-1927

21 -

DE:

4.57

1.51

0.21

6-

1.76

0.10

443

I.

4.46

501

dup vrsta
F

IN

la 15 16-2021-2

DE:

IN

DE:

ani

1895-1899

0.2)

1900-1904

0.10

-30

Peste

ani

20.58

21.31

3.22

27.05

23.66

17.52

6.13

1905-1909

24.96

25.86

36 - 40

1910-1914

20.9

29.16

21.21

ani

1915-1919

27.21

23.21

1920-1924

30.78

21.0

1895

553

430

24."

1899

20.60

1910-1914

17.64

1915-1919

18.19

1920-1924

11.24

0.20

4.01

20.20
24.52

20.58

1925-1827
11.25

2-

20.22

21.23

62.19

11.63

1910 -1914

ani

1915-1919

2.89

1920-1924
1925-1927

4.04

4.11

7.96

1928-1930

3.83

7.91

3,94

17.10

16.72

38.42
38.10

16.06

40.29

5,77

4.76

1910-1914

11.08

13.46

26.19

1905-1909

3944

31.69

32.17

36.08

7.14

4.86

1915-1919
1920-1924

17.85

3793

51 - 60

Peste 60 ani

17.52

39- 10-

1900-1904

1900 -1904

0.20

18.25

1928-1930

1905-1909

0.14

18.68

1905-1909

1895 -1899

0.26

4.96

1900-1904

41 - 50

0.10

13.69

1923-1927

1928-1930

0.4'

1.51

1925-1927
1928-1930

www.dacoromanica.ro

415

5.28

16.52

32.83

7.92

2.20

17.65

10.12

29.17

11.31

Divorturile dup durata


No.

ani

2-5 ani

16-20

6-10 ani

peste 20
ani

1911

243

1912

298

41.2

1913

296

452

1914

363

1915

344

27

27

25.8

1920

626

11.6

21

434

15

1921

642

22

16

353

17

1922

589

1923

592

1924

586

1925

612

21.2

1926

720

24?

1927

704

1928

733

1929

676

1930

723

14

22.8
12.6

8.2

47
9

46

45

48

17
3

21.1

15.2

14

6.1

23.2

29,2

26

32.

23

6.6
27

23

5
2

1.6

8.8

53

6?

1.8

MORTALITATEA
Urmrind curba mortalittii dela
ne putem da
de
rezultatele civilizatiei
influenta msurilor sanitare Bucuresti,
Intre anii
populatia Capita lei era
cleficitar
numrul
intrecnd cu mult pe
al nscutilor. Odat
aplicarea programului sanitar care prevedea o
serie de
saniexcedentului.
tare, acest deficit dispare fcnd
Scderea
nu e oprit dect de perioada rzboiului
(1916-1918) dup care revine
la normal, urmnd sub curba
dela 36,5 la mia de
tendinta de scdere. In general mortalitatea a
locuitori

la

(193o).

Cu toate c masculinii se nasc


proportie de
la suta de
femei, moartea secer
ei
ceiace face pe cale natural un
In viat 89
ficit de
la suta de femei.
14

www.dacoromanica.ro

MN11
11111
M1111A
1II IMICA
EMMES3
%'"
111
IMM111MX

Al11111111Wd
111111ME11
URNM

ffamommumku
72

60

52

40

32

28

20

12

www.dacoromanica.ro

24

28

32 36

44

60

64

68

72

76

84

92

112

www.dacoromanica.ro

Recensmintele
o
aproape .egal
sexe (cu o
majoritate
favoarea masculinilor) ceiace denot c marea parte a
o
brbatii.

copii pn la io ani dau .cel mai mare procent de


de cte o ani mortalitatea pe

mortalitate.
pe grupe de
timpul dela 1895-1930 se
10-20

Anii

ani

1895/8.)9
1900/904
1905/909
1910/914
1915/919
1925/927
1928/930

47.07
42.55
39.70
41.00
32.64
36.54
34.06
35.59

20-30

astfel:

30-40

-60

40-50

ani
5.28
5.57
5.66
5.61

6.95

7.62
7.74
8.56
8.25
9.96

6.71

6.20
6.04

11.26

7.98
7.39
92
6.65
8.41
7.47
7.66
8.08

8.19
9.40
9.09

8.25
9.25

8.50
7.68
7.90

10.18
10.03
11.12
9.53
10.12

8.61

9.18

8.31

-70

70-80 peste

ani

ani

7.32

5.27
6.03
6.67
6.96
7.69
6.88

8.71
9.58
9.71
11.08
10.19
11.07
10.22

8.7.51

80
2.92
3.39
3.67
3.45 -

3.55
3.20
3.70
3.48

Din acest tablou se vede c mortalitatea copiilor pn la o ani e


Urmrind
vrstele intre o 10 ani tabloul de mai jos ne
mortalitatea copiilor
an
la
mult mai
ca mortalitatea general
rnarele numr de morti
tot copii
primul an dela natere.
Anii

1895/399
1900/904
1905/909
1910/914
1915/919
1920/924
1925/927
1928/930

0-1
28.37
25.54
24.75
25.23
17.05
25.10
22.89
23.60

1-2 ani
8.30
7.21

6.89
7.17
6.16
5.64
6.13
5.80

2-3

3-4

3.35
3.10
2.62
2.79
2.94
1.56

2.06

1.92
1.91

1.09
1.17

1.84
1.50
1.86
1.84
1.01

4-5

5-10 ani

1.44
1.34
1.08
1.06
1.26

3.55
3.52
2.86
2.89
3.39

0.72
0.67
0.88

2.51
1.36
2.23

la cifra total a nscutilor numai copii morti


la
de un an, se vede
mai lmurit
procentul de mortalitate la
la aceast vrst a
rzboi se
aproape neschimbat dela 1901.
observ o tendint de scdere,
mortalitatea
tot ridicat astfel
a cincea parte din noui nscuti mor pn la vrsta de un an.

www.dacoromanica.ro

Mortalitatea copiilor dela o-t


Morti

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911

1912
1913
1914
1915

1621
1721

19.46
21.53
20.11

1921

1862
1849

20.59
19.79
21.05
18.43
20.34
20.39
20.03

2025
1839
2029
2138
2124

la

de un an

Total
1916
1917
1918
1919
1920

1811

10601

Anii

20.90
20.64
20.49
19.84
21.74

1787
1670
1630

8547
8091
7954
8167
7915
8448
8647
9156
9089
9151
9619
9976
9975
10485

1901

Morti

la

de un an
Total 1010 din

Anii

proportia la 0/0 de nscuti

1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

10289
5932
3931

8137
9694
10300
10616
10348
9928
9699
10655
13061
12802
13537

din nscuti
21.97
31.20
33.76
20.78
25.59

2261
1327
1691
2481
1880

2145
2101
1841
1640
1914
2039

20.20
19.95
17.79
16.52
19.73
19.13

2542
2625
2504

19.46
20.50
18.49

maladii. Tuberculoza se claseaz


fruntea cauzelor de deces
din rnortalitatea
cu
Diarheea
la 2 ani, contribuesc cu
Debilitatea Congenital, specifice copiilor
cu peste 8
15
de
cancerul in
cu peste 5
;

La too de nscuti au murit :


Denumirea Sectorului

Sectorul

1927

1928

1929

1930

Galben .

119

116.8

125.1

113.2

II

Negru

81

.78.6

90.2

83

III

Albastru

63.2

53.8

Verde

51

66.8

58.8

735

pe sectoare, se
sectoare. Repartitnd mortii ca
mortalitatea
vede
curb. Sectorul I Galben care
cel mai mare
de morti
raport
are natalitatea cea mai
numrul nscutilor.
George

www.dacoromanica.ro

111

CIMINIME
II

"

,//111111111111111111WAIPAMEM11111

11/411Mal

1111

111111111Ir
m

/11M11 a
INII1111111
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

TABELA

de media

meteorologice pe anii 1924-1926


Altitudinea 82 m. Observatorul Meteorologic dela Fllaret

Observations Mtorologiques

Meteorologische Beobachtungen

Temperatura

Umezeala
E

Directia

dominant

1924
Februaric
Manie
Aprilie
Maiu
lunie

759.70 -7 11 -3.26

84.13

22.0
752.2 22.5

29.3 16.4 61.5


30.1 15.9 53
21.71 29.1 15.8 60.0
20.4 27.8
8 65.2
30 11.4 16.90
71.8
760,32 2.8
6.3
1
85.1
763.5 -2.7 0.1 -5.1 87
752.1

August
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

2.59

WSW

2.3

752.- -1.3 -1.5 -4.2 84.- 3.7


ENE;
31
755.- 4.6 9.4 0.4 75.
5.4 ENE;WSW;ESE 2.8
751.8 12.0 18
6.2 76.9
6.7
4.755.- 19.5 27.3 12.3 51
9.1 ENE;ESE;N NW 2.7
12.9
ENF;WSW.0 2.2
11.8
2.3
WSW
1.9
3
C;ENE;NE
12.2 NNE;NE;ENE;C 1.8
8
7.8
ENE;NE;NNE
5.1
30

3.4

SW.WSW;C

3.6

WSW;W
SW;WSW;C
WSW;ENE
ENE;E
ENE;ESE
W;WSW;C

2.7
2.7
3.9
2.9
2.5
3.0

W;SW;C
WSW;E;C
C;W;SW
NE;C;SW
SW:WSW;W

2.2
2.4
2.2

7.95 2.4
8.7
50.2
6.4 136.3
198.8
4.8 281.3
5.7 245.0
0 330,5
4.8
3
9
148.9
86.5

0.2 0.06
34.7 6.7
43.5 37.1
21.1 94.4
9 79.3
126.9 65.1
6 58.7

479

5
11.5

25
Februarie
Martie
Aprilie
Maiu
lunie
lulie
August
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

1.7
765.0 -2.1
3.4 8.5 -0.5
756.9
754.5
6.5 12.5
1.3
753.7 11.9 18.9
5.4
751.5 17.6 24.1 12.1
750.3 18.6 25.8 12.9
752.2 22.9
16.8
752.3
1
30.3 15,1
1
11,3
755.6 16.7
4
756.4 11.7 18.5
753.8
8.1 130
755.2 -3.2
0.8 -7.1

86
84.4
64
57
51

62
58
54.5
68.6

5.1
5.
3.1
10.1
10.6
13.1
11.5
10.3

71

82.2
85

3.4

1.9

3.1

5.0
5.9
5.4
4.7
6.9
5.7
4.6
4.0
7.5

121.6
129.6
198.7
3

23.14
265.7
304.9
311.9
220.1
180.0
78.9
69.0

3.1

5.4

33.9
35.0
35.3
81.4
88.2

10.4

90.9
5.7

12.7
13.8

47.9
59.3
64.3
94.3
46.1 93.5
43.1 109.4
89.6
7.0
593 31,5
85,5
8
607.5

26
lanuarie

Martie
Aprilie
Maiu
lunie

August

Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

758.1

758.2
755.0
754.4
751.8
751.0
751.2
755.0
757.52
755.46
759.09
755.57

-2.6
1.7

4.2

0.5
5.2
9.6

-5.0 88.9
-1.0 84.
-0.2 73.

6.4
24.0 10.8
20.9
14.9
22.6 29.8 16.5
20.1 27.9 13.8
17.55 26,20 10.64
13.35 21.47
9.88 1582
13.2
17.0

0.1

21.1

54.
60.
62.
55.
55.9
51.3

3.6
4.5
4.8
6.6
9.3
12.3
12.2
10.6

60.

4.3

NE;ENE
NE;ENE

3.9 8.8
35.9
2.7 8.5
35.9
6.3 149.7
3.6
3.4 5.2 211.9
ENE;WSW
2.4 5.4 289.2
ENE;SW;C
C;WSW;ENE 2.6 5.6 240.0
2.8 4.1 305.1
ENE;W;C
75.8 40.1 286.1
SW.W;C
2.4 40.1 262.9
C;W;WSW
40.5 201.3
W;C;ENE

W;C;WSW
WSW;WENE

20

3.9

6.6

77.1

33.4
69.0
74.9 59.7
53.5 58.6
46.0 93.4
22.9
1.5 71,8
21.7
13.
14.2

46.9
393.4 584.3

17

www.dacoromanica.ro

ABELA

De media observatiunilor meteorologice

anii 1927-1929

Observatorul Meteorologic dela

82

Meteorologische Beobachtungen

Observations Mtorologiques

Temperatura
aerului

MEDIA

Umezeala
aerului

Directia
dominant

1927
lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Maiu

lulie
August
Septembrie

Octombrie
Noembrie
Decembrie

757.03
760.04
754.51
751.88
755.13
754.30
751.65
752.87
754.33
755.41
759.77
757.57

-0.90 2.24 3.21 88.6


4.18 0.15 -7.85 83.6
7.89 14.05 2.66 70.8
13.06 19.51 7.14 54.9
16.44 23.57
22.64 30.01
23.76 30.58
23.89 31.32
96 26.30
12.78
6.13 11.32
5.00 2.24

10.17 59.8
15.75 50.2
17.71 55.0
17.37 52.4
13.84 61.0

74.5
2.27 80.3
7.23 86.3

3.93
3.00
5.80
6.46
9.07
11.29
12.74
12.22
11.05
8.78
6.00
3.01

NE;ENE;C
C;ENE;SW;W
WENE;SWC
W;C;WSW
SE;C;E
C;E;ENE
C;WNW;S
ENE;C;NE
C;W;WSW
ENE;WSW
C;SW;W
NE;C;W

3.6
2.4
3.0
3.8
1.9
1.8
1.9
1.9
1.0
2.2

2.7

8.0 40.5 83.8


7.0
66.2 24.5
5.0 159.1
3.4
5.3 226.4 30.7
5.1 254.4 83.3
3.2 337.3 48.2
4.2 301.2 58.3
339.1 73.1
4.0 224.7 44.3
5.9 119.4 27.5
5.3 114.7 41.8
8.3
42.8 52.6

11.2

8.2
47.5
81.1
55.8
79.9
88.1
87.2
63.5
27.1

31.6
-5.1

28
.

lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie

lunie

August
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

761.15
759.78
759.87
752.00
750.99
754.48
756.03
753.94
757.26
758.48
753.51
757.03

-2.92 0.15 -5.97 89.5


-2.18 2.05 -5.66 76.7
1.08 6.33 -3.07 75.8
12.48 18.22 7.36 67.2
15.07 21.46 9.45 65.5

760.00
759.91
760.01
753.10
752.40
753.78
754.42
753.51
757.34
755.22
758.22
759.15

-4.48 -0.83 -7.64 81.7

19.40
24.46
23.45
18.85
11.36
8.95
0.02

25,97
31.88
31.91
26.63
17.89
12.67
2.49

13.92
17.63
15.98
12.69
6.46
6.02
2.14

66.6
50.5
47.3
60.7
70.0
83.6
87.7

3.52
3.31
4.18
7.59
9.21
12.23
12.72
11.07
10.42
7.42
7.51
4.23

NE;W;C
W;WSW;ENE
ENE;NE;W
ENE;W;NE
W;ENE;NE
W;SW;NNE
C;NE;N
C;ENE;E
C;ENE;E
C;NE
NE;ENE
NE;W

3.5
3.2
3.6
2.7
2.4
1.7
1.6
1.6
1.9
1.9
2.1

7.5

46.2

5.4

141.0
122.8
187.9

6.2
5.5
6.2
4.4 283.3
1.7 368.2
2.3 336.6
3.2 236.9
4.7 183.7
7.7
51.0
8.3
41.8

15.9
30.
37.6
62.5
72.9
140.3
34.7
9.2
45.2
24.3
56.8
37.8

6.4
20.2
23.8
62.8
56.5
49.3

84.4
96.1
59.6
33.7
11.9

29
lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Maiu
lunie
lulie
August
Septembrie
Octombrie

Noembrie
Decembrie

9.75
1.02
7.53
19.76
21.02
21.89
25.42
16.86
14.09
8.21
1.65

5.66
6.28
13.07
26.74
27.75
28.78
32.58
24.07
20.74
11.07
45

13.31 78.5
3.31 70.4

3.42 71.4
13.84 54.1
15.39 58.5
15.81

19.06 46.9
10.95 48.4

8.83 68.8
5.97 87.8
0.51 88.1

3.00
NE;W
1.96
NE;ENE;W
3.77
W;SE;ENE
5.96 ENE;NE;WSW
11.61
12.07
12.21

7.42
8.49
7.44
4.79

ENE;NE;W
ENE;W;E
E;W
ENE;NE
ENE;E
W;WSW
NE;ENE
ENE;NE

18

www.dacoromanica.ro

3.8
3.0
3.1

2.7
1.7
1.3
1.4
1.7
1.4
1.7

2.9

6.5
7.1
5.4
7.0
5.0

87.1

78.3
157.6
141.1

260.6
5.1 263.8
3.5 328.8
3.6 311.4
4.7 204.9
4.9 171.4
42.2
8.0
52.1
7.8

50.3
18.7
5.1

12.1

9.9
28.9
44.0
96.3
81.2
85.9

82.0
22.5
62.0
86.4
5.6 134.9
15.9 93.2
42.0 54.2
43.4 10.4
40.6 7.5

TABELA

De media observatiunilor meteorologice pe anul


Altitudinea 82 m. Observatorul Meteorologic dela
Observations Mtorologiques

Meteorologische Beobachtungen

Temperatura
aerului

MEDIA

Umezeala
aerului

Directia

LUNA RA

dominant
.

1930
760.62
759.14
753.31
750.61
752.53
754.64
750.97
753.80
754.94
755.72
756.53
758.72

Martie
Aprilie

August
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

WSW;WENE
ENE;WS W
5.10
WSW;WE
12.52 19.13 7.12 65.8
7.54
ENE;E;W
16.46 22.50 11.56 67.0 10.01 ENE;WSW;E
20. 26.63 14.40 57.6 10.84
E;ENE;ESE
W;NW;W
23.23 30.18 16.63 51.2 11.70
22.69 29.87 16.84 51.4 11.01 ENE;wNw;WSE
ENE;WE
19.66 27.20 13.70 57.9 10.32
12.39 18.47 7.59 71.0
8.16 ENE;WSW;W
7.59 13.46 2.84 74.6 6.17 WSW;W;WNW
0.98 3.47 -0.91 88.3
4.58
ENE;WSW
-1.14 0.84 -2.70 90.5
0.75 5.46 -2.94 72.9
8.03 15.07 2.34 60.2

Mijlocii anuale

lama
Primvara
Vara
Toamna

lama
Primdvara
Vara
Toamna

755.5 11.4
757.5 1.7

17.1

753.8

19.0

12.5

2.0

752.9 23:4 30.6


757.1
18.5

3.93

1.3

8.8

22.0

4.1

3.72)

2.7
2.4

5.1

139.1

9.4

4.9 184.5
5.6 206.1
6.7 188.9
5.0 262.8
3.1 338.9
3.7 313.4
2.8 266.3
4.5 194.9
4.4 164.3
8.9
24.1

17.5
75.5
88.2
80.5
81.3
61.9
65.7
22.2
16.4
86.0

6.5
-4.5
6.7

68.1

7.8

86.5

3.7

61.8

7.1

16.9 52.5

12.1

8.3 71.9

8,6

756.2

10.8

759.5
754.3

-3.4

0.0

9.6

15.3

754.8 22.4

29.9

756.4

13.1

19.1

8.4

71.4

6.4

756.3

10.3

16.4

3.0

67.6

7.4

2.5

11.7

70.1

7.8

-6.3 84.2

3.3

2.1 -13.2

82.6

31.

2.4

65.3

6.6

16.6 . 6.1

4.6

69.5

7.0

15.8 54.8

12.0

2.4
3.3

E.W.NE.
NE.E.
E.W.NE.SW.
E.NE W.
E.NE.W.

2.3

5.5 2211.0 567.2 517.5


7.8 230.0 98.5 31.7

471.6 126.3 106.1

NE.W.E
NE.W.E.
E.W.NE.
NE.E.W.
NE.EW.

2.4
3.2
2.9

5.7 2099.3 474.5 658.5


7.4 207.2 106.8 33.9

1.5

4.1

1.6

5.8

1.8

5.3

753.9

22.8

26.3

17.2 54.1

12.0

Toamna

756.9

13.1

19.5

7.7 68.3

7.8

755.1

11.9

18.4

5.7

67.0

7.7

83.8

4.1

E.W.SW.
W.NE.E

64.3 7.5
53.4 11.2
67.8
8.2

E.NW.W.
W.E.NE.

7.3 -5.7
20.4 6.1

753.1

22.0

28 1

15.2

18.0

6.8

2.8
3.2

977.6 179.6 254.2


4588 113.6 122.2

5.3

Vara

0.4

5.1

2.8

15.6

12.3

3.4

1.6

9.4

752.1

1.9

2.0

1.9

-4.8

759.6

2.6

5.3 2225.8 571.5 586.3


7.2
183.81155.2 30.0
5.1
639.9 117.4 184.4

522.3 173.0 143.1


988.1 1842 229.8

755.2

13.2

1.2
1.3
1.7
1.9
1.7

W.NE.E.
W.SW.NE.
W.NE.SW.
NE.E.SE.W.
W.NE.SW.

758.6

755.7

L7

pe anotimpuri pe anii 1927 -

Primvara

lama
Primvara
Vara
Toamna

2.1
1.3

5.4
27.7
86.5
62.9
48.5
68.0
89.7
98.5
76.8
45.4
34.0

559.3 109.6 169.2


904.0 154.0 302.
418.5 101.3 157.8

1.4

2305.3 608.7 655.1


7.2 213.2 54.1 40.6
5.7 579.5 181.2 197.9
3.9 915.1 223.7 256.2

1.8

3.9

2.3
1.9

www.dacoromanica.ro

5.8

625.5 104.3 156.2

MI$CAREA POPULA
Mouvement de

TIEI CAPITALEI

population de

Bukarester Volksbewegung

CAstorii

EXCEDENT +

OPULATIA
ANUL

PROBABILA

Fern.

TOTAL

1866

162.000

2579

2497

5076

1867

163.334

2479

2327

4806

1868

165.612

2523

2338

1869

168.402

2651

1870

168.051

2487

1871

168.469

2563

la

la

de

de

Masc.

Fern.

la

TOTAL

de

de
nscutl

la

- 838

2535

5914

116.50

3336

2580

5916

123.10

4861

2901

2126

5027

2438

5089

2748

1995

4743

28.16

2309

4796

4184

3407

7591

45.17

4949

3920

3055

6975

168.908

2647

2381

5028

4020

3013

1873

167.875

2615

2347

4969

4646

3800

8446

1874

169.786

2777

2577

5354

3340

2547

5887

1875

171.783

2806

2582

5388

3298

2537

5835

130.-

1876

175.059

2950

2844

5794

2755

2207

4962

124.8

1877

177.302

2894

2738

5632

3422

2411

1878

177.646

2704

2733

5437

4475

1879

176.674

3053

2909

5962

3374

3915

3205

7120

1880

176.448

3100

2816

5916

33.53

3670

2658

6328

1881

177.659

2970

2915

5885

2700

2160

4860

1882

178.315

2945

2781

5726

2853

2403

1883

178.905

3176

2995

6171

3262

1884

179.845

3025

2994

6019

782

- 166

22

886

+ 346

86

1192

2795

57

1062

- 2026

68

1035

2005

121

- 3477

106

1116
989

3477

533

72

1084

3397

447

55

1018

593

832

81

- 201

64

897
663

512
374

- 2101
- 1158

66

1141

6.42

86

1206

1885

180.945

3137

6396

1886

181.915

3296

3296

6592

100.-

1887

182.754

3305

3148

6453

105.-

1888

183.376

3497

3256

1889

184.488

3432

1890

193.932

1891

85.62

138.64

40.3

412

3586

.8258

1025

5256

9L79

2505

5767

93.45

2905

2360

5265

29.27

+ 470
+ 404
+ 754

2967

2515

5482

118.-

30.29

36.24

3071

2737

5808

112.2

35.31

3180

2620

5800

6753

36.82

3556

2761

6317

9354

3244

6676

36.18

3280

2469

5749

86.11

3360

3289

6649

3198

2581

5779

+ 784
+ 653
436
+ 927
+ 870

203.375

3724

3490

7214

3579

2766

6345

869

1892

212.171

3479

3255

6734

3676

2836

6512

1893

221.730

3838

3620

7458

3590

2883

6473

3909

3771

7680

3309

2669

5978

101.-

102.2

3547

106.-

31.16

124.-

25.76

479

6.32

TOTAL

6.61
5.89

1132
1114
1210

6.76

1105

6.14

1177

+ 1702

1505

1070
1142
1092

1170
1179
5.50

1190

5.60

597

124

1895

242.357

4260

3910

8170

3371

3332

2721

6053

74.09

2117

374

1357

1896

252.045

4140

3972

8112

32."

3685

2980

6665

82.16

1447

469

1506

1897

262.478

4584

4365

8949

3772

2975

6747

2202

490

1547

158

1898

272.100

4262

4200

8462

3869

3202

7071

1391

444

1797

143

105.-

31."

126.8
83.56

26. .

de

1244

+ 222
+ 985

129.6

7784

de

28

122?

125.-

TOTAL

690

41.64

7538

la

morti

66

128?

1872

T-

de

3379
29.42

7033

1894

Divorturi

8.23

795

21

www.dacoromanica.ro

CAPITALEI

MI5CAREA POPULA

Bukarester Volksbewegung

Mouvement de la population de la Capitale

NSCUTI

Castorii

EXCEDENT

Morti

ANUL

TOTAL

1899

282.071

4696

4549

9245

1900

287.233

4481

4285

8766

la
de fete

Fern.

la

103.2
30.52

la

TOTAL

de
femei

la
de

Nscuti
I

morti

TOTAL

de

la

de

1585

5.52

134

408

1383

474

163

11.78

421

1540

5.12

143

928

1428

408

1561

143

9.16

1556

455

1758

227

731

406

1879

77.82

1874

335

2596

1231

329

3132

22.02

+ 2051

456

2826

24.08

1219

414

2811

22.80

392

3064

525

22.58

1598
1774
+ 2415
+ 2032

22.56

2309

22.23

+ 2305

2901

6513

22.67
23.18

3022

6576

3511

3015

6526

3552

3059

7915

3958

3226

7184

4065

8448

3580

2994

6574

4442

4205

8647

4024

3392

7416

118.6

85.76

322.672

4757

4399

9156

28.37

3861

3244

7105

119.-

77.60

1909

326.800

4704

4385

9089

27.81

4305

3565

7870

120.8

1910

331.307

4627

4524

9151

27.62

3407

7553

1911

335.990

4865

4754

9619

4261

3584

7845

1912

341.321

5066

4910

9976

103,2

4060

3501

7561

1913

35.1.748

5146

4829

9975

106.6

4236

3707

7943

1914

362.452

5334

5151

10485

1915

373.152

5317

5284

10601

100.6

4454

3842

8296

78.26

1916

381.279

5201

5088

10289

102.2

6131

4426

10557

102.60

- 268

675

2910

7.63

193.-

- 5516

334

714

1.86

9700

316

- 2170
22.42

20.20

8547

1902

296.347

4207

3884

8091

300.684

4093

3861

7954

1904

305.149

4239

3928

8167

1905

308.789

4136

3779

313.572

4383

1907

317.712

1908

106.6

106.26.76

29.23

11448

10.27

6768

6863

13631

20.91

5630

4677

10307

9694

4891

4036

8927

10300

4178

3377

7555

3005

2927

5932

1918

382.853

2029

1902

3931

1919

389.078

4155

3982

8137

1920

398.240

5005

4689

1921

409.380

5256

5044

122.7

79.63

126.67

121.2
73.35

1922

419.907

5466

5150

10616

25.28

4681

3803

8484

1923

430.012

5449

5080

10529

24.48

4981

3838

8819

129.8

1924

440.899

5324

5024

10348

4290

3566

7856

1925

451.957

5208

4720

9928

3992

3273

7265

1926

461.659

4970

4729

9699

4457

3935

8392

1927

472.035

5393

5262

16655

4658

4116

8774

1928

569.855

6672

6389

13061

5610

4746

10356

21.

1929

599.782

6637

6165

12802

6022

5255

11277

1930

631.288

6922

6615

13537

5544

4890

10434,

35.60

98.6

123.1

106.-

75.79

8176

4420

5291

384.158

21.66

116.1

6157

1917

81.27

116-

79.92
83.76

17.82

122-

759

451

3612

3554

4138

135

1778

7507

6766

4409

de

468

3399

3107

291.923

TOTAL

1738
2253
1781
1515

4108

3659

1901

Divorturi

73.18

86.52

18.18

79.24
18.80

6.08

173

921

209
9.86

206
212

750

8.60

266

946

9.25

277

904

3123

243

7.78

622

3342

298

541

3330

9.46

296

518

3282

9.05

363

3553

344

73

10.22

1996

152

7.61

497

4161

398

767

722

4961

+ 2745
+ 2132

742
711

1710

626

12.62

5263

642

12.20

5414

589

10.88

652

4984

592

2492
+ 2663
+ 1307

593

4073

9.24

586

499

4012

8.88

612

15.25

446

4368

9.46

720

6.48

1881

439

4797

10.16

704

14.67

2705

629

5661

733

1525

653

5630

676

3103

479

12.46

9.18

12-

723

23

22

www.dacoromanica.ro

TABLOU

COMPARATIV

sex, stare

de nscutii vii,

culori pe anii 1924-1930

Ns vivants d'aprs le sexe l'tat civil et l'arrondissement

Lebende Geburten nach Geschlecht, Civilstand und Stadtviertel

1924

1926

1928

1927

1930

1929

STAREA

Legitimi

C/)

. .

82

168

86

74

160

24

13

17

30

15

Gsiti

86

Nelegitimi.

Legrtimi

1026

989

2015

982

848

1830

818

734

1552

700

709

1409

743

708

1451

Nelegitimi

407

407

814

384

369

753

127

133

260

111

120

231

110

135

245

Gsiti

17

15

13

28

13

17

30

19

24

43

17

21

38

Legitimi

940

834

1774

878

854

1732

1102

1102

2204

1186

1136

2322

1200

Nelegitimi.

146

139

285

146

113

259

152

185

337

150

162

312

178

Gsiti

11

11

806

761

1567

761

681

1442

1088

983

2071

1393

1312

Nelegitimi.

89

104

193

104

99

203

358

350

708

415

Gsiti

11

12

1430

1337

2767

1411

1277

2688

901

818

1719

Nelegitimi.

342

321

663

394

351

745

388

377

. . .

19

21

40

20

13

33

13

17

Legitimi

Gsiti

680

1362

613

602

1215

131

242

145

159

304

25

29

54

18

24

42

2484

1270

1113

2383

1283

1240

2523

178

356

197

180

377

229

228

457

11

11

22

17

16

10

26

2705

1458

1396

2854

1371

1290

2661

1380

1225

2605

411

826

483

479

962

410

430

840

418

412

830

17

11

10

21

22

10

17

27

994

970

1964

1148

765

397

394

791

400

30

15

24

. .

Nelegitimi.

682

2194

1143

1014

2157

1172

1068

2240

371

771

397

370

767

441

450

891

13

15

28

10

10

20

16

19

35

693

680

1373

863

752

1615

1006

1008

2014

122

136

258

142

140

282

172

150

322

Gsiti

4288

4003

8291

4118

3734

7852

3909

3637

7546

4273

4127

8400

5326

5030

10356

5329

4849

10178

5454

5143

10597

Nelegitimi.

999

980

1979

1041

949

1990

1025

1045

2070

1073

1087

2160

1293

1299

2592

1257

1251

2508

1405

1399

2804

37

41

78

49

37

86

36

47

83

47

48

95

53

60

113

51

65

116

63

73

136

5324

5024

10348

5208

4720

9928

4970

4729

9699

5393

5262

10655

6672

6389

13061

6637

6165

12.802

6922

6615

Legitimi

TOTAL GENERAL

24

www.dacoromanica.ro

13.537

T
pe luni
les mois et les sexes

Ns

Ianuarie

Monatsgeburten nach Geschlecht

Februarie
N

1924

sexe pe anii 1924-1930

Martie

Apri lie

466 432 893 410 413 823 462 454 916 430 423 853 443 419 862 472 423 895 474 437 911

1925 439 394 833

461 413 874 479 421

1926 453 432 885 368 419 787 436 415

900 481 395 876 444 409 853 384 372 756 385 379
851 436 397

833 421 383 804 380 353 733 421 407 828

1927 465 408 873 446 422 868 462 482 944 436 406 842 447 450 897 422 417 839 492 462 954

1928 564 544

1929

1108 551 526 1077 597 589 1186 503 505 1008 526 495 1021 543 516 1059 586 553 1139

562 482 1044 597 546 1143 600 552 1152 494 495 989 525

1037 535 486 1021 607 505 1112

599 550 1149 560 569 1129 620 620 1240 581 530 1111 552 526 1078 556 549 1105 584 573 1157

August

Septembrie
N

Octombrie

Decembrie

Noembrie

S CU T

TOTAL GENERAL

TOTAL
H

1924 463 425 888 444 422 866 486 408 894 335 375 760 389 393 782 5324 5024
1925 462 413 875

10.348

451 403 854 448 418 866 401 365 766 373 338 711 5208

4720

9928

860 461 410 871 438 395 833 375 365 740 332 342 674 4970

4729

9699

1927 468 475 943 496 489 985 465 457 922 397 422 819 397 372 769 5393

5262

10.655

1928 573 573

1146 559 545 1104 591 591 1182 555 512 1067 524 440 964 6672

6389

13.061

1929 589 564

1153 649 548 1197 556 520 1076 454 506 960 469 449 918 6637

6165

12.802 I

6615

13.537

1926 449

411

1159

1196

1179 533 511 1044 499 491

26

www.dacoromanica.ro

990 6922

Nscuti

religiune pe ardi 1924 -

sex, stare
l'etat civil et la religion

Ns d'aprs le

Geburten nach Geschlecht, Civil, Stand und Religion


A

STAREA

Ortodoxa
B.

F.

F.

F.

F. B. F.

F.

1924
Legitimi .

Nelegitimi .
GAsiti

Total .

Legitimi .

Neiegitimi .
.

Total .

3478 3231 11
957 934 4 4 25
41
37
4472 4206 15

3348 3028 2
996
49 37
4393 3971 2

3173 2987
987 1003
36
4195 4037

2 4

- -

549 5
10

21 22 2 2

Total .

.
.
.

107
15 14 4 5

7852

- -

4118 3734
1041
949
49
37
5208 4720

- - --

3909 3637
1025 1045
36
47
4970 4729

7546
2070
83
9699

--

477 3
17 20

497 3

15 122

1927
Legitimi .

Nelegitimi .
.

3541 3378 7
1001 994 2 3 28 44 9

49

Total

53
4425

479 7 6

--

501 8 6 2

489 5 2 2

--

1928
.

4505 4253

Nelegitimi .

1199 1221
53
60
5757 5534

.
.

Total .

9 63 34 4 7 5 9

19

18

30

4482 4084
1178 1179 8 2 39 39 5 4 7 7 2

.
.
.

Total .

5711 5328 21

Gsiti

Total .

51

Legitimi. . 4512 4268


Nelegitimi . 1287 1282
63 73
Gsiti . .
5862 5623

433 8 4 2
18 20

522

31

15 58 55 8

5 2 2

1929
Legitimi .
Nelegitimi

18

24

8 4 2

457 4 4 4 3 4
20 20

- - 535 477

F.

8291
1979

18

501 6

B.

4288 4003
999 980
37
41
5324 5024

483 6 4
21

1926
Nelegitimi
Gsiti .

TOTAL

4 4 4 3 4

78

1990
86

9928

4274 4129 8403


1070 1080 2150
49
53
102
5393 5262 10655

5326 5030 10356


1293 1299 2592
53
60
113
6672 6389 13061

5329 4849 10178


1257 1251 2508
116
51
65
6637 6165 12802

5454 5143 10597


1405 1399 2804
73
136
63
6922 6615 13537

27

www.dacoromanica.ro

dup protectiunea printilor pe anii 1924


la protection des parents

Geburten nach Staatsangehrigkeit der Eltern

1924

5121

4852

16

11

24

30

1925

5032 4557

17

11

26

19

1926

4829 4611

15

17 6

11

1927

5242 5119

5 22'17

12

16

22

1928

6540 6250

6 31 23

13 15

15 11

15 19

1929

6482 6021

23

12

11

7 8

19

1930

6768 6495

37

13

13 8

10

12

1924

1926

1927

3 4

1928
1929

1925

10

- - -

3 2 2

--- 1----- 1

5 10

4 10 28 27

4 6 26 25

4 2

5 8

2 4

4 2 2

10

8 5

7 5

2 3

5 7

4 6

3 10 3

5 6

4 6

4 3

24

5 9

4 2

6 3

11

11

- - - - - -- ---

5324 5024

10348

5208 4720

9928-

4970 4729

9699

5393 5262

10655

6672 6389

13061

6637 6165

12802

6922 6615

13537

16

28

www.dacoromanica.ro

ocupatiunea, profesiunea sau meseria tatlui, la copii


a mamei la copii nelegitimi

Nscuti

Ns d'aprs l'occupation du pire, pour les enfants

de la
pour les enfants naturels Geburten nach
Beschaffigung,Beruf des Vaters bei ehelichen Kindern und der Mutter
unehelichen Kindern

1925

1926

1928

1929

PR OF ES
PROFESIUNEA
e

1. Proprietati

arendasi de
mosii, exploatatori de

blti, proprietari
case, rentieri, pensiopersoane cari
din venitul
.
.
2. Agricultori mijlocii mici
(proprietati
servitori agriduri

61

coli, pdurari,pescari, ciobani,

mari (proprietari, directori, administratori de


mori, ferstraie, mine sau alte asezminte industriale
4. Lucrtori In uzine, fabrici
mine ori ateliere
5. Meseriasi,
.
.
.
(stpani) .
6. Calfe lucrtori
ucenici

137

3.

la meseriasi
Lucritorl
trenurl,
ateliere)

59

489
675

1064

proprietari birji 1225


9. Persoane in slujb la comercianti,
merciali,
bieti de pripltiti de stat,
judet, comun, stabilimente publice
de

preoti, profesori).

Profesiuni libere intelectuale precum : preoti,


avocati, medici,
dentisti, ingineri,

Fr nid o

117

78
1

275

.
.

122

66

78

291 2057

43

535

428

762

38

10

651

740

785

721

797

803

577

294

58

2061
8
83
7546 2153

482

31

97 2243 183 2262 143 2238 184

91 2102 272 2038

924

1155

441

75

742

888
232

403

1325

364

2 526

1000

764

325

67

2 1866

1032

42

1614

1115

58

66

93

1867

147

682

10348

74

657

249

1971
1

886

75

547

983

etc. 495

13. Servitorii pentru servicii


personale.
.
.
.
14.
vagabonzi .
15. Alte ocupatiuni (cari nu
intr In niciuna din categoriile de
sus).
.
17. Necunoscuta

666

1087

11. Militari,

58

1944

la
(Mari de
birjari

8. Comercianti de tot felul,

10.

30

924

683

746

780

17 1160

17 1210

23

373

117 304

930

18 1347

2384 365

472

383

153 304

888

393

531

456

167 261

144 312

1
21
3
39
9
35
2
1597
1755
1752
1861
99
114
116
2 138
2252 10356 2705 10178
10597 2940
10655
13061

29

www.dacoromanica.ro

printilor pe

1924 - 1927

d'apris l'ge des parents

Geburten nach Alter der

FETE

VARSTA TATALUI

a
o

'
I

1924
Mai

de
.

ani
26-30 ani
ani

Peste 40 ani.

216 225 81
271 589 453 32
32 392
5

31
1

Necunoscutd .

1351

--

--

184
67 2
285 592 444 32
32 371
110
4 38
1
3

380 764

443
1359
1240
887

331 367
3458
147 152 299' 2853

77

74

10

37

74 151 2011
7 17
41
78

1925
Mai

de

21 aril

Dela

177 197 60
295 648 390 27

ani
ani
ani

Peste 40 ani.

30 399 708 90
6 26
4

- -

159

174

256

1372

58
381

30 2

1240 2 40 317 656 86

- - -- 7

327 30

37

1598 492

Necunoscutd .
508 1270 1671 561

1925

420

884 399 361 760 1644

1231 2603 378 343 721

2348 179 170 349 2697


84 68 152 201

900 1867

15

49

3734

37

86

158

86

9928

986

1926
de

Mai

21 ani

163

47 4
284 583 402 32

ani
26-30 ani
Dela 31-40 ani

Dela

Peste 40 ani.

171

1313

34 398 699 86 9
6

55
229 524 381 28
143

1226

893

33
2

Necunoscutd.

40 364 676 89
1

34 477
1

36

--

413 1095 1590

3909

487 1185 1632

172

39

394 406 800 1598

1172 2485 366 343 709 3194

2404 175 204 379 2783


1727 88 86 174 1901
61
132
2
6
8 140
36 47 83
83
3637 7546 106111092 2153 9699

1927
Mai

de

21 ani

Dela 21-25 ani


26-30 ani
DeIa
ani
40

195 210

52

312 666 400 27 3

44 431 783 98
4 36
31
3
23

Necunoscutd .
555 1343 1767

208 198 60 2
270 650 423 20
33 426 728 74

46

2-

508 1013 380 476 796 1809


1375 2795 402 384 78
1267

2641 198 184 382 3023


918 1824 86 94 18 2004
61

130

44
4274 50 515 1320 1721

3o

www.dacoromanica.ro

3581

11

53

1119 1133

141

97

rage des parents

Nis

pe anii 1928 - 1930

vrsta

Nscuti

Geburten nach Alter der Eltern

EGITIMI

Nelegitimi

TATALIJI
I

1928
de

Mai

21 ani

268 276

ani

4
1814

52 569 837

1575

46

Peste 40 ani.

Necunoscutd .
742 1755 2039 633

111111

256 235

417 864 486

ani

66

60

125

591

226

499 514

359 799 467 32 2

167

3487 470 426 8961 4383

846 90 9

151

309

69

1179 2

46

53

- -- -

1134 231

113

32

211

115

53

123 238 2551

17

227

60 113

113

10

030 1035. 1346 1359 2705 13061

89

5326 55 687 1591 1992

3522

202 226

1929
de

Mai

21 ani

260 268

Dela

68

ani

Dela

Peste 40 ani.

1210 -

63

- -

608 1267 470 461 931 2198

1645 3417 441 463 90

1605 3 38 505 807 94 8

112

3 56 634

56

367 820 420 20 3

1772

405 841 468 41

26-30 ani

248 269

60

47

18

231

145

de

Mai

21 ani

274 297

69

271 246

381 937 422 23

1781

26-30 ani

55 702 850 95

1712

-48

1171

ani

Peste 40

67
5

Necunoscut .
1030

2003 2005

10

5454 71 696 1819 1937

www.dacoromanica.ro

65 116

116

1099 227
102

24

60

106

2410

3334 248 269 517 3851

28

62

158

1674 3455 495 469

638 836 94 6

- -- -4

51

13

645 1347 533

372 873 390 23 2

ani

Dela

69

1308 1316 2624 12802

76

659 1646 1909

729 1806 2000 653

218

2289 108 103 211 2500

Necunoscuta .
1111111

4321

18

115

119 234 2504

12

12

210

65

73

143

5143 1059 1468 1472 2940 13537

pe anii

locul
Ns d'aprs l'endroit de la naissance

Geburtsort

NSCUTILOR

Cu moase
TOTAL

Cu

4
Acas

spitat sau
alt parte

asemenea institutie
.

Acas

spital sau
In alt parte

10270

78

10348

7576
2266
55
9897

31

7607
2266
55
9928

Total

.
.
.

.
.
.

.
.

Total

asemenea institutie

8202
2146

.
.

78

Total

asemenea institutie
.

8124
2146

31

6
Acas
In

spital sau
part

asemenea institutie
.

7313
2303
83
9699

7313
2303
83
9699

7773
2785
97
10655

7773
2785
97
10655

7
Aeas

In spital sau
In alt parte

Total

8
Acas

spital sau
parte

asemenea institutie
.

-- --

9229
2830
75
12134

835

92

835

91

980

74

9950
2747

74

12802

-- --

' 10261

Total

8896
2747

10156
2830
75
13061

9
Acas

spital sau
In alt parte

Acas

In spital sau
parte

.
..

.
.

.
.
.

Total

11748

980

Total

9380
3142
134
12656

822

.
.
.

asemenea institutie
.

-- --

asemenea institutie

32

www.dacoromanica.ro

105

822

59

59

3142
134
13537

1924 -

NA.scuti gemeni pe

Zwillingsgeburten
MORTI

DE 3

DE 2

No.

Fete

Fete

Sexul

nscutilor
Z

96

'de 2
de 2 fete

.
.

de 1.
.

Total '.

28
26
27

81

15

24
27
28
79

6
5

16

96

192

7 81 17

91

180

50 14 67 26

77

157

84 20 82 28

107

214

96

193

88 21

7
.

1925
de 2
de 2

.
.

de.

Total

. .
de 2
.
de Z fete
.de baiat
Total- .

de 2
de 2 fete .

de 2 Mieti .
de 2
de

60 13 94 15

5
78 14

2
8

12
18

24 10
54 20

26 5
27 10
30 9

de

Total

75
-

34

.
.

de 3 fete

de

..

26

18

fata
Total .

Total .

de 2
de 2 fete

1 fat

4
5
7

de 3

90

71

17

79 16
.

..
de 2
de 2 fete . .
de

1 fat
Total .

22 .6
23 3
68

66 12 69 6

77

33

www.dacoromanica.ro

1924 - .1927

pe

Csdtorii
des poux

Trauungen nach Alter des Ehepaares


C

BARBATI

la 18 ani

Dela
Dela 21

20
25

Dela 26 -30
Dela
35
Dela 36 -40

56
392
296
89
23
2

41 - 50
Dela 51 60

,,

Peste 60 ani

Total

46
375
272
65
24
6

,,

Total

58

Dela 21 - 25
Dela 26 - 30

394
325
79

.,

35

Dela 36 - 40
Dela 41 - 50
Dela 51 - 60

17

Peste 60 ani
Total

13

1504

3
909

38
633
572
211
91

43
6
2
1596

882

33
665
649
207
74
34
6

64
436
372
80
23
8

21 - 25
26 - 30
31 - 35

36 -40
50
60

Peste 60 ani
Total

984

70

21

72
84
90
74
22
3
366

20
33
54
75
22
5
213

151

340
196
125

59
8

882

38
78
79
72
76

11

52

18

14
177

9
35

7
10

12

17

28

47
44

6
366

11

208

132

962

413

208

33
744
716
256
89
43

7
190
356

13

91
13

22
31
49
78
32
2

1018

471

226

127

89

34

www.dacoromanica.ro

18

48
93
109
112

23
55

234

646
397

22
69

21

3
30
37
39
65
28
5

1885

4
12

331
134
41

3
39
93
94
92
70

1668

99
1150
1275

14
200
323
216
120
78
10

- -

la 18
18 - 20

Dela
Dela

789

340
207
121

- -

la 18 ani
18 - 20

31

5
150

86
35

- -

858

la 18 ani
Dela 18 - 20
Dela 21 - 25
Dela 26 - 30
Dela 31 35
36 - 40
Dela 41 - 50
Dela 51 - 60
Peste 60 ani

38
579
542
219

12

11

8
11

11

116

14
31

6
7

43

21

75
52

334
138

47

4368

- ---

105

185

41

62

109
1305
1428
644
363

17

10
17

-- -2

21
15

88
1209
1289
586
381
300

3
1

1432
1564
723
418
374

44

25

135

12

13

13

46

152

45

16

4797

vrsta sotilor pe anii 1928 - 1930


poux

Mariages

Trauungen nach Alter

Ehepaares

BARBAT I

8
Mai

18 ani

Dela

--

105

55

10

--

--

171

21 -- 25

--

622

830

204

42

1706

26 -- 30

--

355

830

514

131

34

1868

31 -- 35

--

132

283

286

137

43

22

904

36 -- 40 ani

20 ani

439

--

19

92

150

60

19

Dela 41 -- 50

--

10

44

82

88

74

63

15

Dela 51 -- 60 ani

--

15

29

24

54

140

17

19

10

55

47

Peste 60 ani

--

Total

--

1245

2142

1262

528

243

182

--

--

377

12

5661

9
ani

--

--

--

Dela 18 -- 20 ani

--

107

42

21 -- 25 ani

--

582

910

208

49

475

114

24

-161

--

--

1756

--

--

1871

26 -- 30 ani

--

391

859

31 -- 35

--

115

245

303

132

34

10

--

--

839

36 -- 40 ani

--

16

81

116

99

50

21

--

384

41 -- 50

--

50

81

103

91

75

15

421

21

59

17

140

60 ani

--

10

25

Peste 60 ani

--

--

16

17

58

1217

2195

1204

532

232

193

50

5630

--

--

Dela 51
.

--

--

Total

0
Mai

18

---

143

Dela 18 -- 20 ani

102

33

21 -- 25 ani

604

860

229

51

15

Dela 26 -- 30

445

872

479

145

33

Dela 31 -- 35

98

268

282

160

54

Dela 36 -- 40 ani

29

73

138

133

67

27

Dela 41 -- 50 ani

11

39

88

84

74

73

13

384

51 -- 60 ani

24

22

55

20

137

--

16

16

55

1291

2151

603

274

182

51

11

5797

--

60

Total

1233

1978

870
469

35

www.dacoromanica.ro

- 1925

religiunea sotilor pe

CAstoril

Trauungen nach Re igion des Ehepaares

Mariages d'apris la religion des poux

UNE

DE

CU

RELIGIUNE

Total
-

1924-'1926
.

Greco-catolica

Catola

43

136

71

31 28

104 131

Protestant (evangh.)

43

102 10

28 2

Gregorian
.

. -

Mahomedan

Alte religiuni

11

7
28

26

-- -9

33 31
1

7 10

46

82 72

252 292
115

15

2777

23 27

19

35 35

26

39

43

49

641

662

5
1

Total

242 110 115 18 45 35

116

4073 4012

religiunea sotilor pe anul 1926

i
.

1926

1926

DE
RELIGIUNE

1926

1926

Greco-

1926

1926

1926

1926

1926

DE RELIG UNE

CU
Orto-

1926

Cato-

Refor-

Evan-

Moza- Maho- Alte

ligiuni

Calvin

Total

6
Ortocloxl

2954

51

102

28

25

26

87

107

31

Protestant (evangh.).

25

24

49

Reformat

10

12

.
.

Gregorian

Mozaia

32

Mahomedan

Alte religiuni
3143

89

30

3171

66

246

112

- - - - - 3

16

44

31

Total

260

115

36

644
9

37

36

www.dacoromanica.ro

33

690

4368

dupa. religiunea
Mariages d'aprs la

1927 -

pe

glon des poux

Ehepaares

Trauungen nach Religion

BARBATI DE
RELIGIUNE

DE

CU
GrecoCato-

Cato. Evangh
Pro-

Grego-

testant Calvin rian

Moza-

ic

).927-1928
.

Greco-Catolich
.

3240 387
41

108 13

(evang.)

29

Reformath (calvin)

Gregorian

21

Mahomedan

62

135 39

36 63 13
9 3

38

12 11
1

7 29 30

4 3503 4212

9 20

20 26

34 29

37 54 3

11

16

- -- -- - 6

88 123 28

11

Total

medan.

"Alte religiuni
49 76 36 37

753

251

331

121

124

48

62

41

38

719 746

Total 3450 414

135

105

12

11

5661

1929
.

Greco-catolich
,

Protestanth
Reformath

Gregorian

24 17

133 46

3824 3908
58

63 76

108

111 27

4 13

8 11

138 39 31 22 16

30

45

45 26 50

13

20 22

19

39 19

23

--

11

13

26

730

--

Mahomedan
Alte eligii

4247

Total

153

343 331

139

77

61

34

34

180

712 767
6

12

4167

16

98 73 27 3

788

2 10

5630 5797

37

www.dacoromanica.ro

pe anii 1924

starea

Cdstorii
Mariages

l'tat civile

Trauungen nach Civilstand des Ehepaares

NecstoDivortate

1924

Divortati

3182

127

176

3485

135

52

32

219

246

61

62

369

Total

3563

240

270

4073

3158

108

160

3426

135

67

36

238

245

46

57

348

Total

3538

221

253

4012

, ,

Divortati .

Necdstoriti
.

1926

Divortati,

3412

119

169

3700

165

75

36

276

271

56

65

392

250

270

4368
4086

Total

1927

.Divortati .

3786

96

204

162

67

50

279

318

50

64

432

Total

4266

213

318

4797

4533

109

202

4844

200

85

62

347

331

50

89

470

Total

5064

244

353

5661

4531

97

203

4831

Necdstoriti
.

1928

Divortati

Necdstoriti
.

1929

215

79

85

379

303

51

66

420

Total

5049

227

354

5630

4770

217

5086

Divortati

Necdsdtoriti
.

TOTAL

Divortati
Total

168

58

296

48

90

434

5234

205

358

5797

38

www.dacoromanica.ro

277

instructie pe anii 1924


leurs instructions

Maries

Trauun

EXPLICATIUNEA

Au

Brbati

in registru

N'au

In registr u

Total
.

registru

Au

N'au

registru

Total
In registru

Au

1926

registru

N'au

registru

1927

N'au

in registru

N'au

487

619

4073

4073

8146

3931

3616

7547

81

396

477

4012

4012

8024

4273

3969

8242

95

399

494

4368

4368

8736

4655

4351

9006

142

446

588

4797

4797

9594

5526

5102

10628

135

559

666

5661

5661

11322

5504

5090

10594

iscgli In registru

126

540

566

5630

5630

11260

Total
Au

132

registru .

iscAli

N'au

7527

Total

1929

3586

registru

Au

3941

in registru

N'au

Total

Total
Au

Femei

tal
Au

tiut

registru

5673

5191

10864

124

606

730

5797

5797

Total

11594

39

www.dacoromanica.ro

meserie) pe anii 1924 -

ocupatie (profesie sau

nach Beruf und Beschaftigung

occupations
.

OCUPATIA.

SAU MESERIA

0
de mosii, exploatatori de
proprietari de case, rentieri, pensionari. persoane ce
din venitul

1. Proprietari,

57

Agricultori mijlocii
proprietari arendasi, muncitori
servitori agritoli, pdurarl,
ciobani i
3

proprietari, directori admidistratori de


industriale

ferstrae, mine sau alte

66

35

36

36

31

31

50

39

47

51

47

50

41

50

55

59

55

59

58

47

48

49

110

27

137

142

37

41

32

32

32

33

20

20

34

34

64

66

72

101

11

112

144

10

1M

159

14

173

161

12

173

369

17

386

312

30

342

275

12

287

519

36

555

339

21

360

322

25

347

366

27

393

459

49

508

449

102

551

367

42

409

471

94

565

751

86

837

715

132

847

747

182

929

619

168

787

946

194

1140

1081

245

1326

809

222

1031

7. LucrAtori manuali la
ferate, trenuri
din ateliere, cdrutasi, birjari,
de strada, hamali
muncitori
palmele salahori
,

382

382

318

326

372

18

390

469

29

498

766

209

975

768

154

922

664

171

835

8. Comercianti de tot felul, hotelieri, proprietari de birji.

386

391

337

344

371

376

422

430

421

430

359

41

400

352

107

459

786

71

857

854

117

971

859

127

986

823

133

956

971

180

1151

1025

239

1264

973

288

1261

480

144

624

476

181

657

509

176

685

692

268

960

673

261

934

654

224

878

789

223

1012

169

173

173

223

223

212

218

231

231

185

185

266

268

469

101

570

424

128

552

531

166

697

538

171

709

534

157

691

71

15

86

73

25

98

71

11

82

78

16

94

113

19

132

80

3697

3961

4057

65 4464

4529

58

4440

4498

96

4461

4557

4. Lucrtori in uzine, fabrici, mine sau alte ateliere mari.


sugari (stpani)

5. Meseriasi

la meseriasi

6. Calfe, lucrtori

la comercianti (functionari, agenti comer.


9. Persoane In
bdeti de prvlie, cheineri.
precupeti
ambulanti

Functionari la Stat, judet, comund, stabil. publ.


preoti
profesori)
.
agenti politienesti

Militari,
12. Profesiuni

libere
avocati, medici,

ingineri, artisti, muzicanti

vagabonzi

378

77

455

366

100

69

75

65

13

78

10

nici o ocupatie

17. Necunoscutd

nici una din categoriile de

15. Alte ocupatiuni care nu


sus
16.

169

intelect. precum: preoti, profesori,

13. Servitori pentru servicii personale


14.

de

, .

57 3642 3699

Total

82 3408 3490

4368

4073 4073 8146 4012 4012 8024

4368

8736

4797

4797

9594

5661

5661 11.322

5630

5630 11260 5797

5797 11594

41

www.dacoromanica.ro

luni

Numrul cstoriilor

anii 1924

Anzahl der Trauungen

par mois

Nombre des

1924

254

419

401

232

332

358

1925

334

380

243

286

285

342

1926

290

324

282

330

295

374

1927

267

395

370

350

297

1928

336

538

444

400

1929

381

361

344

287

535

409

295

370

420

373

272

4073

320

329

455

355

318

4012

451

354

365

450

394

459

4368

493

394

359

474

486

472

440

4797

396

523

477

484

490

514

586

473

5661

410

443

514

474

509

516

550

578

550

5630

482

389

502

533

493

499

624

620

425

5797

Dispense de rudenie la castorii

pe anii 1924 -

Disoences de parents

Ehen

der Verwandschafts

347

de acte de
Cstorii
inzestrare pe anii 1924 dotales

Heiratsgut

ACTE DOTALE
B.

F.

F.

1924

717

- - -

1925

676

1926

596

1927

598

- - - -

1928

568

1929

466

B.

1924

1926

1927

1928

F.

- - - - - -

1929

42

www.dacoromanica.ro

500

Legitimarea cpiilor naturali prin cdstorie pe anii 1924-1930


Legitimations des enfants naturels par la

Kindern durch Trauung

Fete

s'au legitimat

Numrul
care s'au legitimat copii

Total

1924

185

180

365

233

1925

191

198

389

247

1926

187

181

368

241

1927

244

267

511

311

1928

323

300

623

367

1929

231

222

453

280

1930

293

254

547

348

Cdstorii pe colori pe anii 1924


par arondissements

SECTORUL

COLOAREA
.

Sectorul I

Galben

Sectorul II

Negru

Sectorul II

Sectorul IV .

1924

1925

1926

240

248

Trauungen nach Farbe


1927

1928

1929

1930

902

911

1375

1817

2007

2319

1731

761

774

1084

1119

1148

869

1098

Albastru

736

710

1093

1033

1135

1015

1404

Verde

1434

1369

816

828

825

911

896

- - - -

546

516

668

5661

5630

5797

Corn. Suburbane
Total

4073

4012

4368

4797

1974
6000

3500

2000
1500

1000

500

1925

1930

43

www.dacoromanica.ro

statul cruia

Clstoriti dup6. sex


d'apres le sexe et l'etat auquel

anii 1924

appartlent

Trauungen nach Staatsangehr gkeiten

o,

c
o

ANII

E-

i924

3723

3867

32

25 35

23 39

20 31

15

92

3643

3807

38

19 34

19

34

17 35

926

4128

4223

15

9 19

12

19

13 36

14

927

4535

4642

20

12

25 11

16

11

38

14

928

5407

5520

16

14 15

10 25

9 36

11

929

5420

5496

13

18

13

9 22

17

30

15

3o

5634

5707

10

14

13

18

39

quel mombre de mariages

27 21

8 14

10

15

23

12

31

26

17

21

42

32

11

'4

14

13

13

10

16

18

22

10

27

18

13

18

19

21

17

25

42 31

-48

16

33 16

11

14

18 .13

18

12

17

12

10

13

- - 38

17

31

15

3 - 18

14

3 38

22

- - - -27

15

11

18

-4

- - 30

Angaben

sont

Total

a2
a3

1924

Total

Total

Total

Total

1925

1926

1927

1928

582

500

1082

574

458

1032

612

51.5

1127

682

518

1200

10

16

12

15

27

38

20

58

27

14

41

1188

711

mai multde3 ori


.

Total

588

510

1098

586

474

1060

653

535

532

- -

4073 4073

4012 4012

4368

- - -

5661 5661

5630 5630

5797

18

Stand der Scheidungen

EXPLICATIUNEA

--

42

1924-193o

contracteazA pe

a ctea cAstorie
Veufs et divorcs

8 11

779

Total

1930

576

1355

783

569

1352

692

554

1246

19

57

14

12

26

17

25

1243

819

597

1416

799

563

3
1274

45

44

www.dacoromanica.ro

pe anii 1924-1927

sotilor ce se

Divorturi
d'aprs l'Aje des epoux

Alter des Ehepaares

Scheidungen

CU

BARBAT1

Mai mici de 21 ani

Dela 21 - 25
Dela 26
zi-

30

Dela 31 - 35

Dela 36 -40
Dela 41 - 45

- -

10
15

19
51

5
6

48
20
3

4
48
44
34
9

6
34
32

--- - -

- 50

Dela

17
10

Total
21 ani

Mai mici

Dela 21 - 25
Dela 26 - 30
Dela 31 - 35
Dela 36 - 40
Dela 41

Dela 51 - 60
Peste
Total
ani
25

35

Dela 51
60
Peste 60

Total
ani
25

Dela 26 - 30
35

36 -

10

67

2
3

39

24

107

11

10

13

4
2

9
3

76

45

17
5

8
45
40
32

2
1

150

50

Dela

28
75
27
23
3

38

158

11

23

10

586

---

3
2

39
133
125
127
90
45
44
8

12

11

10

109

90

41

22

21

612

6
8
33
32

.1
4

---

53
178

--

13

40
42
22
4
2

2
8
11

184

12
5

9
23
20
14

98

69

31

10

4
10

8
1

29

2
5
4
12

64
39

61

10
8

39

15
32
44
28

23
22

10
3

12
9

80
21

11

38

153

218

134

141

145
102
50

41

10

720

2
51

157

3
4

176

10
3

2
3
2
5

24

12

15

3
3

124
108
44

Total

- - - - -- -- -- -- - ----- -- - 2
8
14

42

3
2

71

4
6

13

146
128

34
22

11

31
17

2
3

8
29
30
29

63
58

Peste

2
8
7
5

2
34

---

16
7

152

6
3

- - - -

Dela 41 - 45
Dela 46

21

141

--- - -

Dela 41 - 45
Dela 46 - 50

mici

6
3

- 40

Dela 21

- -

10
19

Dela 26 - 30
Dela
Dela

142

2
9
29
20

--- - - - -

45

Maimici
Dela

38

- --- --- --- --- - -- -

80

46

www.dacoromanica.ro

42

704

ce despart pe anii 1928-1930

Divorturi
Divorces d'aprs

des poux

Scheidungen each Alter des Ehepaares

FEMEI

CU

BARBATI

IMai mici de 21 ani

Dela

19

20

30

,21

72

68

18

Dela 31 - 35
Dela 36 - 40
Dela 41 - 45

31

62

47

14

52

39

14

17

Dela 26

- -

50

Dela 51 - 60
Peste 60
Total
Mai

'

de 21

Dela 21

53

142

217

136

- - - - - - - 4

31

27

13

19

16

12

10

48

25

101

25

11

29

Dela 26 - 30

12

70

69

10

3
17

Dela

35

39

66

38

Dela

40

15

44

22

17

22

19

15

Dela 41 - 45
Dela 46 - 50

Dela

Peste 60

Total

29

160

210

110

82

- - - -

115

80

11

54

32

42

30

12

676

15

73

18

35

32

69

39

Dela 36 - 40

16

31

46

15

Dela 41 -45
Dela 46 - 50
Dela 51 - 60 ,,

11

20

19

12

13

15

14

17

144

72

50

20

56

143

208

166

59

Total

2
52

28

- - - 4

18

48

10

24

Peste 60

63

30

78

Dela

- - -

143

31

160

185

733

Dela 21 -25

Mai mici de 21

- - - - - - -

2
47

167

- -

64
178
163

120

79

29

49
58
10

723

47

www.dacoromanica.ro

pe anii 1924 -

religiune

Religis Geschiedene

religion

RELIGIUNEA

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Total
1186

582

583

1165

10

66

19

14

33

22

21

43

21

23

12

10

13

6
7

485

486

520
2

Greco-catolicd

25

23

48

22

Protestant

13

11

Reformat
Gregoriand

Nu se

64

religia .

21

4
43

29

18

Total

3
53

67

586

586

1172

612

57

'

82

84

92

612

1224

720

720

1440

704

artarea

94

- 88

186

89

704

733

1408

556

1225

611

- -- -

3
166

614

- - -

110

Divorturi dup protectiune

177

87

733

676

1466

DUPA PROTECTIUNE

Italia

Rusia

14

11

25

176

676

1352

67

70

137

- -

723

723

1446

Total

Total

Total

Total

otal

691
13

648
5

1339
18

723

724
9

1447
19

665

666

10

11

10

1331
21

715
8

612

1224

720

720

1440

704

653

1357

733

733

1466

676

676

1352

723

4
1

7
2

2
2
3

1131

603

16

603
8

33
8

586

1172

612

716

.7

1431
15

723

1446

..

.
.

.
.

.,

..
.

.
.

Alte state

Total

.
.

-3

-.

..
Ceho-Slnvacia
protectie

-- -- -- - - -- - - - -- -- - - 2

60

1398
42

566

17

29

12

89

1218

31

697
23

565

12

609
1

701
19

. Anglia
.

- - -

1206
.16
. 2

Totl

apartin
Austria .
Ungaria
Germania
Grecia .
Turcia .
Bulgaria
Franta

Total

.'.

Total

unei
-

609

1107

Gesetzlich Geschiedene nach resp. Staatsangehrigkeit

Cetteni
Supui strdini

551

strinii pe anii 1924 -

cruia

la protection

Divorces

Elvetia

- - - - - - - -

Mahome
Alte

590
2
37

596

521

2
3

-2

16

- ---

- - --

4
1

2
2

2
5

1
1

- --- 3
2

23

41

13

18

10

www.dacoromanica.ro

--1

-- -- -- -1

19

11

10

1
1
1

- -- - --6

1
1

2
1

3
3

15

49

Divorturi

proiesiune

anii 1924 -

la profession

Divorces

Scheidungen nach Beruf

arendasi de mosii, exploatatori de pduri


persoane care
tresc din venitul
Proprietari

blti, prop. de case, rentieri,

14

14

13

18

12

12

12

14

11

11

64

66

42

13

13

24

24

11

10

10

16

24

25

16

13

11

43

16

13

15

11

20

20

40

35

36

38

13

2. Agricultori mijlocii
mid (prop. arendasi) muncitori
servitori agricoli, pdurari,
ciobani,
.

3. Industriasi mari (propr. directori, administratori de fabrici,


mori, ferstrae, mine sau alte asezminte industriale

10

14

16

88

91

74

75

76

77

50

55

53

58

35

61

63

43

46

63

65

73

19

92

100

108

84

92

79

88

21

27

27

38

38

40

41

55

60

52

58

40

44

75

62

62

61

62

71

72

60

60

80

85

91

114

120

125

133

113

12

125

90

96

129

16

145

131

132

23

155

113

21

134

120

23

143

125

28

153

134

19

153

33

36

36

36

36

39

39

46

46

44

48

90

102

15

117

84

12

96

96

108

104

113

82

12

94

10

10

12

4. Lucrtori in uzine, fabrici, mine ori in ateliere mari


5. Meseriasi,

6. Calfe, lucrtori

ucenici la

7. LucrAtori manuali la f., trenuri,


atelier),
crusi, birjari,
hamali, muncitori, salahori

de

9. Persoane in
la comercianti (functionari, agenti comer.
comisi, beti de prvlie, chelneri,
precupeti
ambulanti

Functionart pltiti de stat, judet, comuni, stabilimente


.
publice (afar& de preoti, profesori)
agenti

personale

14. Cersetori, vagabonzi

69

74

80

84

86

108

15

123

113

36

33

80

87

10

74

18

o ocupa

17. Necun oscut

67

una din categoriile

15. Alte ocupatiuni (care nu


de mai sus)
16. Fr

21

36

12. Profesiuni libere


intelect. precum: preoti, profesori,
etc.
avocati, medici, dentisti, ingineri,

13. Servitori pentru

.
.

Total

15

2
40

din

de strad,

8. Comercianti de tot felul, hotelieri, proprietari de birji

11. Militari, marinari

586

586

1172

576

612

612

584

720

1224

www.dacoromanica.ro

2
671

720

678

1440

18

633

704

704

12

651

11

664

675

13

616

629

20

652

672

1408

733

733

1466

676

676

1352

723

723

1446

ce se desfac pe

durata

Divorturi

Divorces d'aprs la dure du mariage

NUMARUL DESPARTENIILOR IN ANII 1924 - 1930

DURATA
CASATORIEI

SE.DESFACE

Mai putin de

an

1924

Scheidungen nach Dauer der

43

43

77

163

115

140

99

87

98

151

120

111

117

210

225

237

206

191

197

161

Dela 6 - 10 ani

98

118

167

108

198

155

165

Dela 10 - 15 ani

89

86

76

46

65

. 36

50

Dela 16 - 20

29

31

44

18

30

16

30

13

12

13

10

17

10

586

612

720

704

733

676

723

1 - 2 ani

Dela

-5

Dela

25 ani

Dela

Peste 25
Total

pe luni,

No.

Scheidungen nach Monate

ANII
.

181

1924 -

Divorces par mois

1924

Total

35

63

54

57

55

59

64

34

35

57

31

42

57

61

48

45

65

58

57

31

44

48

46

52

586

1926

50

44

79

54

58

69

83

53

54

74

52

50

720

1927

49

54

67

50

74

73

75

49

51

62

46

54

704

1928

72

73

79

48

87

66

79

46

37

57

42

47

733

46

58

59

59

66

65

76

41

42

50

53

61

676

33

50

55

61

75

66

92

68

53

63

59

723

1929
..

www.dacoromanica.ro

Alte date relative la starea divortatilor pe anii 1924


dates relatives aux divorcs

Starea civil a divortatilor


au contractat
castoria ce se desfece

Andere Angaben bezglich der Geschiedenen

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

528

614

615

635

595

629

a492

Nestoriti .
Brbati

34

43

39

31

37

26

32

60

41

67

58

61

55

62

523

533

632

649

659

618

29

36

' 42

21

34

20

17

34

43

46

34

40

38

59

Total

1172

1224

1440

1408

1466

Divortati

Neastorite
Femei

1352

1446

motivul

Desprteniile
numrul copiilor

din astorille desfacute

z z

zimi, violente

Divorturi admise pentru


grave

cru-

Divorturi admise

188

138

84

138

188

227

247

1212

1212

1277

378
1179

116

164

411

232

admise pentru adulprasirea domiciliului

235

221

323

370

298

148

Divort. prin consimt. mutual

14

16

Divorturi pentru alte motive

20

13

16

586

212 612

212 720

227 704

179 733

ter

Total

No. aatoriilor desfacute


din care au rmas copii

Divorturi pronuntate in
voarea

223

Divorturi pronuntate
voarea sotiei

278

260

396

323

335

375

36

43

67

Divorturi pronunt. prin consimtmnt mutual . . .

Divorturi Pronuntate
voarea ambilor .

Total

586

179

1145

1215

316

11

193 676

130

145 723

215

106

212

261

394

370

407

101

63

55

31

612

720

704

www.dacoromanica.ro

733

676

723

Mortii

a copiilor

stare

sex

la
Mods d'aprs le

18 ans filles

et l'tat civil.

dela

ani pentru fete

ani pentru

la

pe anii 1924 - 1927


Tote nach Geschlecht und Standesamt der Kinder im Geburtsalter fr Knaben bis 18 und fr Mdchen bis 15 Jahren

15 ans

BAIETI
ETATEA MORTILOR
-

E
E-

84

41

128

66

27

97

74

21

99

46

18 --

120

57

11

188

86

53

16

155

113

46

15

174

82

39

227

119

62

408

214

97

48

359

230 110 50

199

49

14

262

178

54

12

244

173

52

11

236 161

55

9 225 209

56

8 273 175

62 13

250 231

81

In al 2-lea an

182

39

225

155

28

186

163

33

201 162

31

195 209

47

3 259 172

45

225 254

55 4 313 232

In al 3-lea an

55

62

66

10

78

58

14

75

36

22 --

79 105

13

119

69

12

81

In al 4-lea an

29

36

42

--

26

4 --

30

26

12

57

48

52

In al 5-lea an

22

--

24

12

--

17

22

--

24

13

39

28

32

918

320

95

1333

819

280

85

1184

--

--

57

--

--

Dela

la 7

8 zile

la

la 6

In a 2

Total dela

la

Dela

an

la 5 ani

10 ani

Dela 11

15 ani

Dela 16

18 ani

Total dela 6
dela 6

71

44 2 117

62 11

148 104

43 3 150

73

57 3 153

324 273 132 47 452 237 118 40

395 278

22 456 279

15 434

4 123

52

27

128 119

65

6 190

75

42

64

9 --

73

57

6 --

32

31

7 --

38

49

--

14

21

25

26

--

--

fete

83

57

44

--

31

33

53

--

--

65

78

--

50

--

50

--

--

4 284

70 3

52

56

114

89

105

62

202

194

--

--

----

50

178

--

81

81

52

204
--

4 316 199

859 282 88 1229 698 258 68 10241000 364 691433 843 348 77 12681147 3943815791019 412271458

52
.

18 ani neinipliniti beti

15

390 172 103 49

28 3 129

45

97

--

Dela 10 -- 15 ani

98

74

64

101

55

54

www.dacoromanica.ro

Morti

stare

sex

pentru fete

la
Mods d'aprs la sexe et l'tat civil.

dela natere
pe anii

15 ans

18 ans ;

ani pentru bieti

la

Tote nach Geschlecht und Standesamt der Kinder im Geburtsalter

Knaben bis 18 und fr

15

BAIETI
ETATEA MORTILOR

. .

o
-

E-

213

87

58

148

167

83

256

135

75

218

139

394

161

19

574

316

178

19

260

67

10

337

196

73

In al 2-lea an

240

71

315

226

In al 3-lea an

77

20

97

In al 4-lea an

41

In al 5-lea an

35

1370

466

la

In a 2

la 6 luni Implinite

In a 7 lun

la I an Implinit .

Total dela natere

Dela

lun Implinit .

la 5 ani

66

176

101

53

157

151

65

218

142

60

206

76

217

115

57

181

151

74

228

132

66

203

513

428 187

11

626

324

193

19

536

335

189

16

540

272

179

18

469

14

283

263 103

371

241

15

361

249

97

351

195

85

289

46

274

266

63

334

273

63

343

253

60

316

230

46

278

76

19

84

18

103

82

13

95

90

19

110

90

22

113

46

51

60

55

63

60

68

77

14

91

42

48

43

29

32

39

41

37

40

57

13

70

49

--

58

45

1881

1116

460

48

1624

1382 523

26

1931

1233

495

53

1781

1363

531

30

1924

1152 473

39

1664

- - -

6 - 10 ani

FETE

BAIETI

51

Dela 8 zile

FETE

BAIETI

156

la 7 zile lmplinite .

Dela

108

- - -

94

122

- - -

100

- - -

165

- - -

138

Dela 10 - 15
Dela 11 - 15

Dela 16 - 18 ani neimpliniti

Total dela 6 - 18
dela 6 - 15

,,

fete

- - - - - - - - - - - 59

- -

80

- - -

256

- - -

- -

153

296

- - -

147

- - -

306

- -

186

57

56

www.dacoromanica.ro

le sexe et l'etat civil

Morts d

sus pentru brbati


anii 1924 -1926

etate dela
pentru femei pe

Mortii clup sex, stare civil

ani

sus

Tote nach Geschlecht und Standesamt im Geburtsalter

aprs 15 ans

18 ans ;

dela

FEMEI

BARBATI

BARBATI

BARBATI

CIVIL.-

STAREA

a)

Dela 15 - 18 ani

20

312

55

30

92

67

35

59

92

40

51

128

41 - 45

19

133

50

21

131

24

55

20

164

56 - 60
61 - 70

25
26

3 127

122

.,

12

98

53

13

67

102

5 183

267

40

63

97

93

379

106

82

15

1-

6 314

88

70

100

--

98

107

5 168

310

31

94

48

88

18

5 165

92

70 - 2

3 167

61

84

5 157

99

65

5 167

21

73

13

112

41

90

4 143

16

66 13

99

50

85

9 197

21

29

161

31

114 10

15

176

20

57

29

25

127

19

197

12

73

41

3 130

36

10 230

70

57

27 165

41

17

251

18

70

89

35 28

110

32 463

80

16

141

108

90

42

21

88 12

362 122 58

10

113

96

102

8 201

176

73 113

18

11

155

32 84

20

142

9 211

105

28

154

2 206

15

171

32

88 24

2 150

45 147

94

13

178

16

50 27

98

33 118

12

173

8 86

29

126

25

138 18 2

15

198

62 43

8 123

27 145 17

18 210

27 77

51

160

2 139

26

160

19 4

11

220

50 42

109

18

169 20

12 221

9 73

55

142

5 184

22

167 34 6

20 249

11

75 99

194

26 191 34

17 268

12 100

129

22 102 267

404

18

120 4

15 461

24

255

7 16 390

39

115

5 23 484

11 277

22

35 266

9 340

19

103 2

6 269

15

260

5 315

19

114

49

97

13

3 163

94

9 116

135

54 44

14

21

18

19

15

Peste 100 ani

Total dela 18 ani in sus pentru brbati


dela 15 ani
sus pentru femei .

E-

8 171

91 -100

Frauen ber 15 Jahren

ETATEA
MORTILOR

Ober 18 und

780 1408 409

14

142 2753 451

142

764 977

35

35 54

3 12 -

17

--

21

4 13

7 331

104

18

6 247

260

13

5 416

25 58 286

8 380

111

9 140

31

471

50 2277

909 28

2160

385

2832

156

32
4

1062 31

59

www.dacoromanica.ro

Mortii
Morts

la sexe

l'etat civil

sus pentru
pe
1927 -

etate dela
ani
pentru femei pe

sex, stare

sus

Tote nach Geschlecht und Standesamt Im Geburtsalter

aprs 15 ans

18 ans;

ani

dela

18 und fr Frauen Ober 15 Jahren

Mnner

BRBATI

ETATEA
MORTILOR

FEMEI

F EM

AREA

.C.)

C.)
.

C.)

Dela 15 - 18 ani

111

20

142

21 - 25

324

41

13

379

26 - 30

132

73

212

35

52

99

40

144

79

96

17

66

4 193

2 215

95

14

3 148

166

28 101

30

10

4 173

190

22

80

27

137

90

31

10

45

34 127

15

46 - 50

22 159

13

205

12

69

45

6 134

55

24 169

22

224

14

71

67

156

177

34

13

247

27

67

91

4 196

70

39 343 105

17

507

29 113 293

4 446

71 - 80

20 176 114

316

13

52 270

6 343

35

68

10 13

56 - 60

21

90

91 -100
Peste 100 ani

30

15

24

33

347

49

127

116

-- 1
- -I
3

846 1527 392 20

92 2877 577 864 1016

50

171

134

24

130

83

53 157 16 7

6 239

24 106

5 2

3 257

19

88

182 23

2 13

241

18 105

27

34

-7

279

14

30 227 48 8
125

9 22

18

157

55 49

-4

5 12

--

4 3 225 408

49

122

23

2 167

82

2 240

8 287 93 128

14

6 247

234 43 128

27

3 206

5 214

174 141

5 464 152

39 4 3 176

65 180 16

7 270 36 128

35 10

42 7 5 161

50 241

8 316 27 106

51

4 14 265 16 123

58

2 203

92

95

2 199

17 117

124

5 269

67

189

5 5 200

60 4 3 155

80 146

-- -

- -

31

12

189 27

24 201 24 3

5 257

190

19 106 113

7 5 250

26 221 45 3 18

26 138 322

5 4 495

49

152 10 16 638 30 147 356

9 551

18

43 327

6 2 396

26

148

62 368

3 456

110

10 157

54 78

8 178

17

26

7 320

51

74

28

21

2 162 168

3 2 259 172 104

47 112

32 215

122

91

13

3 205

596

7 371

3 174

27

10

6 419 17

---

135

15

15

197

58
7

Total dela 18 ani sus pentru brbati


dela 15 ani In sus pentru femei .

258 107 134

88

2 2

76 122

150

162

946 1921 477 35

37 2544

3473 649 1027 1206

3
41 2969 1106 2044 522 33

3795 713 1160 1357 56 41 3327

6o

www.dacoromanica.ro

sus pentru bArbati

etate dela ani


sus pentru femei pe

Mortii clup sex, stare


ani

; fines aprs 15 ans


garons aprs 18
le sexe et
Morts
Ober 18 und
Frauen Ober 15 Jahren
Tote nach Geschlecht und Standesamt im Geburtsalter
0

ETATEA
MORTILOR

STAREA
o

Dela 15 -- 18

18 -- 20

21 -- 25

26 -- 30

35

31

36 -- 40

102

--

--

--

103

149

168

--

--

172

126

21

321

55

--

2 380

151

72

--

2 228

141

89

100 134

13

2 254

84

125

4 218

70

15

5 200

69

147

10

236

42

120

37

3 206

42

180

16

250

25

102

54

2 191

51

204

26

292

37

95

56

3 197

20

170

23

219

23

78

55

161

298

21

92

99

3 224

14 525

42

116 297

14

3 472

--

237

41 -- 45

46 - 50

51 -- 55

56 -- 60

41

212

37

61 -- 70

48

346 111

71 -- 80

32

206 111

359

34

54 308

5 409

56

48

--

111

13

15

162

--

--

10

--

26

--

--

--

--

--

--

--

--

1025 1796 399

33

81 -- 90

91 --100

Peste 100

nccunocut

sus pentru brbati


Total dela 18
15 ani in sus pentru

62

www.dacoromanica.ro

--

3314

80

199

31

373040

Mortii clup religiune, sex

pe anul 1924

la religion, le sexe et l'ge

Morts

Tate nach Religion, Geschlecht und Alter

FEMEI

BRBATI

IELIG1UNEA
.

L.

Ortodox

Greco-catolica

Catolia

1201

-.

Protestanta (luteran etc.)


(calvin)

Gregorian (armean)

Lipovan

MozaicA

Mahomedan

180

2208

3589

1061

35

143

181

36

32

39

11

12

16

18

86

Alte religiuni

Nu se

religia

93

1775

2929

6518

142

178

359

38

44

83

12

24

27

18

318

422

16

17

71

11

- -

- -

Total

1333

204

2753

4290

1184

303

385

807

18

- - - 105

15

2276

3565

7856

63

www.dacoromanica.ro

clup religiune, sex


s

pe anii 1925 - 1927

la reli ion, le sexe et

Tote nach Religion, Geschlecht und Alter


5

BRBAT1

.-

RELIGIUNEA

.E

.-O

o
E-

Greco-catolicl

31

108

142

24

11

33

45

11

12

16

12

15

Gregoriang (armeang)

Mahomedang

Alte religiuni

Total

religia

- -

3336

Reformatg (calving)

Nu se

1734

2076

etc.)

Protestant

76

160

1100

931

121

14

316

396

- - - 5

10

15

50

16

24

2585

3992

1024

10

1282 168

2286

1139

89 1967 3195

146

288

44

153

201

33

24

32

25

15

20

22

15

25

- 252

312

708

78

20

-6

30

2160

3273

7265

- 2

6931

1416 177 2307 3900 1328

45

- - - - - 66

6077

2741

E-

308

401

69

12

10

12

14

20

1433 194

232

15

151

187

388

56

34

37

69

14

21

41

15

17

42

21

22

22

351

427

828

68

16

19

36

133

23

32

20

25

14

329

411

54

14

17

16

12

15

143

177

372

29

31

73

18

24

56

16

19

44

30

42

14

7334

34

15

105 2001 3434

323 380

17

34

24

21

41

2544 4116

8774

1229

178

89

64

www.dacoromanica.ro

4459 1268 101 2564 3933

8392 1579 202 2877 4658 1458

65

cluo religiune, sex

1928 ---

Morts d'aprs la religion, le sexe et

Tote nach
8

Geschlecht und

RBATI

RELIGIUNEA

:
.

E
0

1725

Greco-Catolicd

45

Protestantd

Rcformat

2881

4836

1472

136

2335

3943

8779

16

3064 5Q92 1633 125 2670 4428

1755 273

- -

11

137

185

35

184

223

408

55

26

31

29

39

70

12

19

12

22

41

173

233

43

17

24

18

25

9520 1709 270 2612 4591 1493

11

16

26

177

226

459

70

173

252

44

14

15

39

35

41

19

29

54

13

14

27

18

18

29

17

23

52

34

39

18

23

62

75

18

349

442

65

356

429

871

63

16

420

499

59

11

389

459

958

88

14

14

16

11

16

17

20

22

10

16

26

48

24

32

21

19

14

34

55

28

28

56

29

3473

5610

1624

153

2969

4746

10356

Mahomedand

Alte religiuni

13

Total

1881

religia

- 2

256

- - -

- - - - -

1931 296

166 2388 4047

Gregoriand

Nu se

230

25

26

58

12

43

99

12

24

11

15

41

182

229

481

25

31

72

19

37

64

18

44

360 452

950

26

386 498

77

15

17

20

25

30

21

33

13

22

8638

16

27

34

64

58

3795 6022 1781 147 3327 5255 11277 1924 306 3314 5544 1664 186 3040 4890 10434

67

66

www.dacoromanica.ro

Mortii

sex

stare

Tote nach Geschlecht


4

STAREA CIVIL

mai mici de 18 ani

Fete mai mici de 15 ani

1537

1537

1289

1289

1407

1407

1113

1113

780

451

1231

670

471

1141

Ustoriti.

1408

764

2172

1388

690

2078

409

977

1386

388

910

1298

14

35

49

11

28

39

142

50

192

128

61

189

Total

4290

7856

3992

3273

7265

Stare civil necunoscut

68

E
E

NecAstoriti

Divortati

o
E-

24-

pe anii

le sexe et etat

Morts

E-

1627

1627

1781

2137

2227

1369

1369

1572

1572

1777

1777

780

540

1320

846

577

1423

946

649

1595

1104

1503

888

2391

1527

864

2391

1921

1027

384 1065

1449

392 1016

1408

477

1781

2137

o
E-

2231

2227

2231

1928

1928

1850

1850

713

1817

1025

787

1812

2948

2046 1160

3206

1796 1004

2800

1683

522 1357

1879

399 1132

1531

20

31

51

20

50

70

35

46

81

33

55

88

38

80

113

145

40

185

92

37

129

94

41

135

90

42

132

60

37

97

4459 3933

8392

4658 4116

8774

5610 4746

10356

6022 5255

11277

5544 4890

10434

69

www.dacoromanica.ro

ocupatiune,

sau

sex pe anii 1924 - 1927

meserie

Morts d'apris l'occupation (la profession)

Tote nach Beschaftigung,

Mortii care au avut


ocupatiunea
proprie

SAU MESERIA

OCUPAT1A,

Gewerbe und Geschlecht


7

Mortii care au
li
care au
li
care au
avut ocupatia s'a dat ocupa- avut ocupatia
s'a dat ocupa- avut ocupatia
s'a dat ocupatiunea printilor
proprie
proprie
tiunea
proprie
tiunea printilor

s'a dat ocupatiunea printilor

u..

arendasi de mosii, exploatatori de


proprietari de case, rentieri,
.
din venitul
persoane care

1. Proprietari,

2. Agricultori
(proprietari
muncitori servitori agricoli,
3.

mine ori in

uzine,

mari

5. Meseriasi, mestesugari
lucrtori

6.

la

180

92

94

28

de tot

22

163

194

47

241

170

18

46

78

81

30

10

40

96

98

36

22

58

91

18

19

53

120

81

14

95

59

47

106

14

57

71

39

98

212

187

31

218

100

95

361

190

120

235

11

11

86

95

189

30

219

336

53

389

190

149

339

308

53

538

153

691

266

239

505

496

185

251

257

101

83

184

209

217

132

136

58

47

105

121

247

29

276

95

213

246

67

49

26

196

91

42

26

48

33

60

93

552 377

267

644

60

49

109

685 331

323

654

33

16

482

53

535 330

188

518

543

310

101

53

154

64

85

149

102

74

233

468

510

176

686 303

240

543

562

123

88

44

132

230

236

119

100

219

242

248

90

81

171

128

53

53

106

148

16

164

72

52

124

136

11

147

62

43

105

35

281

103

76

179

221

36

257

96

59

155

233

50

283

150

122

272

273

42

28

70

176

hotelieri, proprietari de

la comercianti (functionari, agenti

9. Persoane In

comerciali,
de
atori precupeti ambulanti

de stat, judet. comund, stabilide preoti profesori) .

10. Functionari
mente publice

agenti

11. Militari,

personale

13. Servitori pentru


14. Cersetori, vagabonzi

15. Alte ocupatiuni care nu intr


de mai sus

nici o ocupatie

una din cate-

Total

282

21

24

45

256

258

35

18

53

268

270

25

26

51

273

31

153

34

24

58

140

30

170

32

30

62

171

47

218

28

33

61

151

15

166

29

33

62

72

89

161

31

20

51

54

93

147

18

13

31

57

99

156

28

18

46

60

87

147

34

29

63

16

22

11

10

21

22

29

10

11

13

15

32

35

12

268 1992

2260

412

363

775

20

95

91

186

282

12. Profesiuni libere intelectuale precum: preoti, profesori, avocati, medici, dentisti, ingineri, artisti, etc.

17. Necunoscutd

141

birjari, comuncitori cu

de

16.

ferate, tramvai,

7. Lucrtori
la
de
din din ateliere,

8.

35

arendasi)
ciobani,

mari (proprietari, directori, administrator!


mori, ferstrae. mine sau alte
de
industriale

4. Lucrtbri

145

224

1826

2050

402

351

753

223

1661

1884

367

298

665

11

101

85

186

10

88

68

156

2753

2277

5030

1537

1289

2826

2585

10

10

2160 4745 1407 1113 2520 2832 2564

- - -

238 2116 2354


12

13

25

452 455

907

67

52

119

5396 1627 1369 2996 2877 2544 5421 1781 1572 3353

71

70

www.dacoromanica.ro

Morti

sex pe anii 1928 -

meserie

ocupatiune, profesie sau

Tote nach Beschftigung, Beruf, Gewerbe und Geschlecht

Morts d'aprs l'occupation (la profession)


9

Mortii care au avut


ocupatia
proprie

OCUPATIA, PROFESIA SAU

Mortii cari au avut

Copiii

s'a dat ocupatiunea printilor

cari

arendapi de mopii, exploatatori de


proprietaride case,
persoane
.
din venit propriu

2. Agricultori
mici (proprietati
muncitori
servitori agricoli,
.

3.

270

57

153

16

264

43

307

19

21

234

82

316

20

22

68

52

120

173

14

187

77

38

115

170

28

198

73

64

137

18

12

17

13

14

19

23

53

42

29

71

34

16

50

22

17

39

mari (proprietari, directori, administratori


de fabrici, mori, ferdstraie, mine sau alte
industriale.

4. Lucrtori In uzine, fabrici mine ori


5. Meseriapi, meptepugari (stpani)

6. Calfe lucrtori

ateliere mari.

ucenici la meseriapi

7. Lucrtori, manuali la c. f.,

8. Comercianti de tot
9. Persoane in

comerciali, comis.,
tori
precupeti

17

birjari etc.

hotelieri proprietari

birji.

10. Functionari pltiti de stat,


mente publice
de preoti, profesori)
Militari,

agenti

43

42

30

72

42

578

27

605

396

303

699

675

56

731

391

300

691

522

126

648

341

242

583

91

75

166

50

56

106

90

99

189

61

43

104

62

70

132

55

52

107

762

305

1067

619

453

1072

843

427

1270

636

504

1140

738

357

1095

667

534

1201

271

274

83

65

148

307

15

322

87

68

155

266

20

286

92

58

150

121

62

37

156

163

56

43

99

114

27

71

43

114

58

351

136

126

262

322

68

390

143

115

258

262

75

337

148

118

266

295

39

50

89

302

10

312

58

28

86

214

30

244

53

27

80

202

36

29

65

179

32

211

29

24

53

177

55

232

41

33

74

202

57

38

95

67

96

163

64

118

55

111

166

41

47

88

15

40

186

191

54
28

28

15

19

stabili.

12. Profesiuni libere intelectuale precum: preoti, profesori, avocati, medici, dentipti, ingineri, artipti etc.

13. Servitori pentru servicii personale .


14. Cerpetori, vagabonzi

293
294
171

31

75

15. Alte ocupatiuni (cari nu


goriile de mai sus).
16.

35

la comercianti (functionari agenti


de prvlic, chelneri
.

40

in niciuna din cate.

ocupatie

17. Necunoscuta .

Total

ci

ci

327

ciobani,

Copiii

s'a dat ocupatiunea

ocupatia
proprie

ci

1. Proprietari

Mortii cari au avut

Copiii

li s'a dat ocupatiunea


parintilor

ocupatia
proprie

320

2249

2569

411

428

839

325

2197

2522

490

574

1064

305

1918

2223

461

786

1247

13

21

77

96

173

17

25

42

83

94

177

12

15

27

98

84

182

3473

2969

6442

2137

1777

3914

3795

3291

7086

2227

1964

4191

3195

2941

6136

2165

2133

4298

72

73

www.dacoromanica.ro

Mortii

sex pe anii 1924 -

supusenie

Tote nach Staatsangehrigkeit und Geschlecht

auquel appartiennent les etrangers

Morts d aprs

EXPLICATIA

Cetteni

4145

3455

7600

3838

3167

7005

4302

3813

8115

4515

4022

8537

5491

134

105

239

131

100

231

137

104

241

126

76

202

111

16

36

17

18

35

3933

8392

4658 4116

8774

5610

Supui

Nu se

protectia

11

17

23

29

20

Total

4290

3566

7856

3992

3273

7265

4459

Mortii

sex

4659 10150
78
189

5881

5180 11061

5464

4845 10309

118

62

180

62

34

17

23

13

36

18

11

4746 10356

6022

5255

11277 5544

96
29

4890 10434

apartineau strinii pe anii 1924 -

aratarea Statului

Morts d'apres l'tat auquel appartiennent les etrangers

Tote nach Geschlecht und StaatszugehHgkeit


4

STATUL
0

Austria .
Armenia .
Anglia
Albania

America
Africa

.
.

10

16

11

16

19

28
2
9

13
5
7
2

20
5

Belgia .
.
Ceho-Slovacia

Danemarca
Elvetia .
Franta .
Germania
Grecia .
Italia

lugo-Slavia
Muntenegru
Olanda .
Persia .
Polonia
.
Rusia
Serbia .
Suedia .
Spania .
Turcia .
Ungaria .
Ucraina

.
.

.
.

6
24
2
6

- - - - - - 4

10

17

16

2
3
9

3
6
9
7

5
9

2
2

18

13
13

12
8
9

3
3
25

16
16

23

3
2
8

14
13
18

21
31

32

22

5
1

8
4
7

4
1

13

42
3
7

13

1
1

4
8

21

10

2
5

2
3

6
5

13

4
27
2

11

12

10

15

--

15

14

2
4

8
6
7
12

6
2
16

16

20
20
30

- - - 3

12

2
4
6
18

14

3
3
3

10

4
7

4
6

18

3
9

13

19

6
8

6
9

24
23

13
19

5
7

7
17

-- - 10

4
5
5

10
13
18
31

5
6
8
24

6
2
9

12
10

2
7
12
12

4
4

- - - - - - - - - - - - - - - - - --

-- -- -- - -- -- -- -16

7
18

3
3

12

6
2

2
1

8
3

33

2
11

16
13

2
3
4

2
3
2

4
8
5

3
8
7

2
5

1
1

.
.

Total

E-

E-

10

14

16

17

41

23

10

33

15

34

10
17

3
7

24

2
4

32
2

10
19

19

3
24

11

13

6
39
5

105

239

131

100

231

137

104

241

126

76

202

111

78

189

118

62

180

62

34

96

22
4

17

134

13

76

74

www.dacoromanica.ro

Decese

pe anii 1924 -

cauza

Nach Todesursache und Geschlecht

la cause de la mort

Morts

CAUZA MORTII

E-

Moarte
.
Moarte din intAmplare
Moarte prin sinucidere
Omucidere asasinat
necunoscuth

3975
251

3469

7444
326

75

3706
241

49

15

64

39

14

20

3185

6891

69

310
57

18

Total general

4290

7856

3566

3992

7265

4770

9994

84

213

67

280

39

102

106

45

151

80

31

111

10

19

15

21

19

21

12

33

13

21

5610

4746

5255

11277

5544

4890

10434

4342

3998

8340

5288

4605

347

220

72

292

245

89

58

29

87

60

35

95

63

30

35

12

4459

3933

8392

8774

4658

4116

Nach Sterbeort

Morts d'aprs l'endroit


4

LOCUL
Acas

In alt

parte

2971

2876

5847

2772

1106

565

1671

990

213

125

338

230

130

360

Totaluri

4290

3566

7856

3992

3273

7265

2558

5330

in-

etc.

In spital sau

cas de

pe anii 1924 -

locul unde au murit

Mortii

5224

275

7941

80

3273

5108

334

3815

267

9893 5605

4126

1575

3189

3083

6272

3257

3304

6561

3851

3637

7488

4035

3998

8033 3583

3492

7075

1043

701

1744

1201

699

1900

1556

965

2521

1720

1080

1739

1245

2984

227

149

376

200

113

313

203

144

347

267

177

222

153

375

3933

8392

4658

4116

8774

5610

4746

10356

6022

5255

11277 5544

4890

10434

4459

444

pe anii 1924 -

Mortii

Tote nach Wohnort

Morts d'aprs leurs domiciles


4

DOMICILIUL

.0

.0

.0
O

(-4

Locuiau

comun

.
Suburb

localitate:

3762

3399

7161

3525

3146

6671

3948

3742

7690

4205

3947

8152

4459

3972

--

--

--

--

--

--

519

320

123

443

194

83

277

586

60

233

233

68

301

18

26

26

18

44

46

4459

3933

8392

4658

4116

8774

5610

9092 4442

4068

8510

1111

591

445

1036

1036

505

364

869

16

13

19

5255

5544

4890

10434

4747

4345

430

613

498

320

640

396

22
6022

8431

Urban

.
.

86

Nu se
Totaluri

48

134

107

429

116

545

351

13

15

4290

3566

7856

3992

34
93

141

444
9

3273

7265

4746

1035

77

76

www.dacoromanica.ro

Decese pe etti, pe sex


Dcs par causes par

pe anul

cauza

pe

4
Tote nach Religion, Geschlecht und Alter

et par sexes

10

20

40

60

9 ans

19 ans

39 ans

59 ans

au dessus

mois

et

CAUZA DECESELOR,-CAUSE DES DCS


NOMENCLATURE INTERNATIONALE

2 mois

23 mois

11 mois

Fern.

Fem,

1.

abd.)

Fivre

2. Typhus exanthmatique
3. Fivre et cachxie
4. Variole
.
.
.
.
.
5. Rougeole .
6. Scarlatine .
.
.
.
7. Coqueluche
.
8. Dipthrie et croup
.
.
.
.
9. Grippe
10.

II.

asiatique
nostras

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

19. Maladies organiques du coeur

.
.

.
.
.
.
.
.
.
20. Bronchite
.
.
.
.
.
.
.
- 21. Bronchite chronique
.
.
22. Pneumonie
.
.
.
.
.
.
affect. de l'appareil respiratoire (Phtisie excepte)
23.

30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit.


31. Septicmie puerperale, peritonite,
puerprale
32. Autres accidents puerperaux de grossesse et l'accouchem.
.

35. Morts violents (suicide exc.)

.
.

38. Maladies inconnues ou mal df.

36. Suicide . .
37. Rutres maladies

.
.

Totaux

72
5

- - - - 75

56

170

3
60

4
7
203
5

156
3
2

244

432

.
.

498

.
.

362

et vices de conf.

65

2
4

171

116

- - - 1

220

183

22

21

11

.
.

11

.
.
.

801

2
7
6

-- --

-- --- -- - - - -

439

12

10

6
5
2

et mal. de Bright

13

.
.

11

18

26. Appendicite

7
3
7
6
5

2
3

20

11

13

2
2

2
3

9
4

16

6
226
7

11

21

26
52
2
55
113

9
6

39
11

36

14
13

15

21

- -- --- -- - -- --

9
3

12

28
3

.
.

29.

Total

Fern. Masc.

-- -- -- - - - - -- -- -- -- -- - -- -- - --- - -

24. Affection de l'estomac (cancer exc.) .


de

an .
25. Diarrhe et
2 ans
de
25 bis. Diarrhe et
.
.

-- -- ---

12. Autres maladies epidmiques


.
13. Tuberculose des poumons .
.
14. Tuberculose des
.
.
.
.
15. Autres tuberculoses .
16. Cancer et autres tumeurs malignes
.
.
,
.
17. Miningite
18. Hemoragie et Ramoll. du cerveau

27. Hernies obstr. intest.


28. Cirrhose du foie

--

ENSEMBLE

451

930

57
3

3
8
33
17

7
62

4
85

24

17

24

15
18

18

17

36

18

16

13

19
1

41

21
41

27

7
37

67
2

11

15

22

2
1

27

16

5
55
2
72
177

193

17

12

90

89
9

11

10

4
38

103

47
6

10

20
66

21
16

7
29
4
7

193

422

84

7
17

22

23

49

36

88
22

34

- --

13

129

3
3

21

25
7
23

3
2

22

15

30

17

10

74

16

17

4
48

68

437

1514

615

14
9
49
5

16

50

241
25
7

331
12

84

78

839
1359

520

932

68

113

621

403 1024
59 144
84 222
202 361

85
138
159
74
150
346

II
567

11

14
23

899

229

13
14

7
9

207

84

18
12

81

11

18

- - -- -- -- -_ 7

- - -6

42

-- - - - - - - - - 5

7
26

--

337

- - -- -

103

7
59

- - - - - - - - - - - - 12

1010

1942

127
133

283
347 693
23
58
485 1052
92
78
261

15

63

34

130

116

61

310

100

255

204

11

20
97
97
246
39
173
24
454
590
410
66
459
20

4290 3566 7856


7856

79

78

www.dacoromanica.ro

Decese pe etti, pe sex


Dcis par

pe

cauza mortii pe anul 1925

et par sexes.

par

Todesursache nach Alter und Geschlecht

CAUZA DECESELOR. - CAUSE DES


NOMENCLATURE INTERNATIONALE ABREGE

mois

12 mois

10

20

40

2 mois

mois

23 mois

9 ans

19 ans

39 ans

59 ans

et
au desus

ENSEMBLE

Masc.

abd.)

2. Typhus exanthmatique
.
3. Fivre et cachxie paludennes

.
.

.
.

,
,

1.

Variole

5. Rougeole
6. Scar latine

.
.
.

.
.

10

lra nostras

.
.

maladies epidmiques
.
13. Tuberculose des
.
.
14. Tuberculose des mninges .
.
15. Autres tuberculoses
.
.
.
16. Cancer et autres tumeurs
17. Miningite simple . .
.
.
18. Hmoragie et
du cerveau
12.

19. Maladies organiques du


20. Bronchite aigu . .

.
.
.
.
.
.
21. Bronchite chronique .
22. Pneumonie .
.
.
.
.
.
.
.
.
23. Autres affect. de rappareil respiratoire (Phtisie excepte)

24. Affection de restomac (cancer exc.) .


25. Diarrhe et entrite de
an
.
25 bis. Diarrhe et entrite de
2 ans
et Tiphlite
27. Hernies obstr. intest.
.
28. Cirrhose du foie
26.

..

.
.

.
.

29. Nphrite
et mal. de Bright .
.
.
cancer. et
malad. des org. gnit.
30. Tumeurs
31. Septicmie puerperale, pritonite, phlbLite puerprale.
32. Autres accidents puerpraux de la grossesse et

33. Dbilit congnit et vices de conf.


34.

35. Morts violents (suicide exc.)


36. Suicide
37.

.
.

Totaux .

3
8
2

3
6
3
4
6
5
9

2
13
1

5
12

98

17

66

141

2
185

145

175

5
i

24

2
5

16

10

16
13

---

4
6

7
4
10

17
6
8
2
8

--

--

--

--

71

76
3

- 5

2
2
135

54

2
1

-95
--

153

--

--

----

102

- -

700

458

www.dacoromanica.ro

42
36

11

29

16

44

51

68
8
39
149

--

--

-50
20
9

21

23
7

9
2

--

---

6
6

----

---

--

--

--

--

--

---

----

--

45
2
8

17
5
7

--

27
2

207

202

798

--

14

--

--

--

-2

---

216

197

340

143

409

--2
8

51

41

96
1

5
89
3
58
176

7
4
23
7

2
10

3
8

18

13

5
63
555

38
363

101

44
88
218
37
104
322
9

118
187

74
99
207
52
117
384

--

18

8
105
8
6

28
544
69
45

--

---

11

6
15

11

51

--

43
2

--

20

48

117

--

10

--

15

18

87

11

----

8
9

10

10

10

40

---

---

---

--

--

13

228
29

316

211
241

5
75

2
58

28
9

62

10
16

11

11

61

31

585

803

486

917
1862

13

--

10

1289

15
81
19

51

1383

59

24

37

2
33
5
7

15

19

--

68

131

4
85

181

21

---

- -

38
82

22

14

16
21

23

10

12

--

29
23
5
6

31

--

430

852

15

10

2
5

----

214

206

9
164

394

23
283

3
75

--

--

302

13

17

---

-----

--

26

46
2

--24
--

----

12

3
53

14
5

398

2
1

6
53

2
60

11

maladies

38. Maladies inconnues ou mal df.

- - - - - - -- - - -- - - - - -

Cholra asiatique

-- -- - -- - - -

.
.
.

7. Coqueluche .
.
8. Dipthrie et croup
9. Grippe .
.
.

--

Total

Masc.

307
37
200

13

487
28
29
206
3
26
45
123

12
175

326
98

16
31

918

425
89
706
27
41
1031

97
74
441
13

66
96
269
20
165
12
386

18
135
14

405
55
335
28

945 3992 3273

7265

12

--

14

7265

pe sex

Decese

anul 1926

cauza

Des par causes, par age et par sexes

Todesursache nach Alter und Geschlecht

3 mois-

12 mois

20

10

40

60

ENSEMBLE

et

CAUZA DECESEOR. - CAUSE DES DCS.

2 mois

11 mois

23 mois

INTERNATIONALE

9 ans

39 ans

19 ans

59 ans

au dessus

Total

Masc

abd.)

1.

exanthmatique

2.
3.

et cachxie paludemies .
4. Variole
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5. Rougeole .
6. Scarlatine .
.
.
.
Coqueluche

8. Dipthrie et croup
9. Grippe
.
.
asiatique
nostras

.
,

20. Bronchite
.
.
.
.
21. Bronchite chronique .
.
.
22. Pneumonie
.
.
.
.
23. Autres affect. de l'apparell respiratoire

24. Affection de l'estomac (cancer exc.)


25. Diarrhe et entrite de

an
25 bis. Diarrhe et entrite de
2
26. Appendicite et
.
.
.
.

5
3
5
5
2

Suicide
37.

-- -- -- - -- - --- -- -2

117

66

4
56

2
60

maladies

Totaux

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2
2

15

----

2
9

188
2
2
164

3
2

179
1

---

--

14

12

2
50

26

21

18

15

15

16

17

--

17

15

2
8

4
1

--

--

-93

-98

-7
5
--

--

--

112

100

--

29
78

--

--

--

-28

72

21

---

---

-2

--

-2

--

-2

--

-- - - - - - 2

--

155

--

12

20

32

---

--

--

10

11

21

10

10

11

54

21

671

470

1141

--

-3
84

87

51

138

100

74

174

167

198

365

--

12

10

101

342

198

21

247
9

--

3
83
2

39

22

18

11

16

23

71

83

66

--10
1

--

2
--

--

--

20

65

80

20

37

3
70

75

10

3
44

--

18

91

135

152

287

41

37

125

122

177

193

358

361

17

11

719
28

-5

2
43
22

-6

23

47

41

105

623

1335

10

25

17

22

15

712
82

45

127

12

10

13

15

--

--

--

--

--

--

-5

-3

-4

-2

--

--

--

11

17

115

14

51

75
494
199
19

16

12

13

18

55

10

14

10

67

44
34

174

172

--

--

--

78
-3

62

--

29
57
--

346
45

67

149

216

30
--

95

14

52
23
20

27

--

--

--

--

--

--

256

341

10

137

-32

-5
59

10

34

12

13

16

--

-2

--

---

2
--

--

--

---

-4

-6

--

--

--

282

249

236

251

531

12

-2

928

--

13

862

--

22
25
--

436

---

---

492

---

--

378

484

--

--

20
5

--

3
8

30

26
3

--7

--

--

36

24
3

--

185

23
3

--

32

220

38. Maladies inconnues ou mal df.

-5

2
3

- - - - 1

--

-6
2

10

2
2

12

ans

--

6
6

10

2
4

- - 1

3
2

.
.

--

excepte)

--

des org. gnit.


puerperale .
accidents puerpraux de la grossesse et l'accouchem.
32.
33. Dbilit congenit et
de conf. .
.
.
.
.

18

30. Tumeurs non cancer. et autres


31. Septicmie puerperale,
34.

35. Morts violents (suicide exc.)

et mal. de Bright

29.

18. Hemoragie et Ramon. du cerveau


19. Maladies organiques du
.

28. Cirrhose du foie

.
12. Autres maladies epidemiques
13. Tuberculose des poumons .
.
14. Tuberculose des
.
.
15. Autres tuberculoses .
.
.
16. Cancer et autres tumeurs malignes
17. Meningite simple
.
.
.

27.

.
.

.
.

----

487

37
13

7
--

99
101

31

488
285

85

610
370

37

-7

10

33

21

15

64

36

100

11

23

26

63

38

81

63

240

190

430

--

219

896

696

825

621

1036

1085

206

425

1592

1446

2121

14

28

4457 3935 8392

8392

83

www.dacoromanica.ro

pe sex

Decese pe

pe

cauza mortii pe anul 1927

et par sexes.

par causes par

Todesursache nach Alter und Gesehlecht


-

mois

12 mois

11 mois

a
23 mois

CAUZA DECESELOR - CAUSE DES DCS

2 mois

NOMENCLATURE INTERNATIONALE

abd.)

Fivre

.
2. Typhus exanthmatique
et cachxie paludennes
3.

.
.

ans

4.

5. Rougeole
6. Scarlatihe
7. Coqueluche

.
.

Diptherie et croup
9.

Grippe

,
.

5
6

7
8
6
3
3
14

11

10

.
.
.

16. Cancer et autres tumeurs malignes ..

.
.

4
2
3

15.

17. Miningite simple . .


.
.
18. Hrnoragie
ll. du cerveau
19. Maladies organiques du
.
20. Bronchite
.
.
.
21. Bronchite chronique .
.
.
22. Pneumonie .
.
.
.
.
23.
affect. de l'appareil respiratoire
24.
de l'estomac (cancer exc.)

.
.

.
.

.
.

1
1

3
3

25. Diarrhe et entrite de

4
3

an
.
.
.
.
Diarrhe et entrite de
2 ans .
.
.
26. Appendicite et Tiphlite
.
.
.
.
.
.
27. Hernies obstr.
28. Cirrhose du foie
.
.
.
.
.
.
.
29. Nephrite
et mal. de Bright .
.
.
.
30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit. fern.
phlbite
.
31. Septicemie puerperale,
et
32. Autres accidents puerperaux de la

49

54

8
9
17

Senilit

35. Morts violents (suicide

36. Suicide . . .
37. Autres
.
38. Maladies inconnues ou

.
.

19

- - -2

-- - ---

2
5

8
3

6
8
8
2

10
15

5
13

5
73

3
3

199

193

2
4
194

4
202

2
1

2
3

18

14

10

14

117

101

2
4

9
4
14

15

22

3
3

9
345
18
33
39

8
176
3

13

9
257
9
22
47
7
13

102
5
2

109

55

41

.
.

9
3

36

46

132

12

16

57

28

2
26
1

12

4
2

10

15
18

6
6
25

20

19
61

13

17

11

24

17

37

30
2

14

13
14

838

406

319

284

246

516

548

11

2
432

2
32
8

10

13

12

216

..

6
5

15
109

230

4
9
3
9

102
13

- -- - - - - - - - -- - - - - - - - -

15
16

- 2

26

25

10

.
.

11

- -- - - - - - - - - - 12

25 bis.

33. Dbilit congnit et vices de conf.

13

5
8
6
3
8

excepte)
.

- - - -- - - - -f
--- -- - - -2

339

1064

308
647

603

ENSEMBLE

dessus

9
6
5

225
471

33

138

37
38
4

928
1650

- 61

6
113

18

75
2
44

4
47
8
8

10

67
20
18

7
14
30

10
21

13

52

47

61

12

663

65

105
211

92
215
73
128
355

8
115
9
7

27
726
85
50

17

99
23
10

41
31

30

16

-- - -- -20
4

10

35
1

62
2

722

831

584

22
11

38

37
6

95

99

42

99
264

288
19
9
95

350
8
6

303
292
276
82
300

1015

1071

415

- 71

704 1430

37

10

99

48 109
459 1122
154
67 159
252 467
46 119
152
280
373 728
22
39

52

21
31

17

36

13
12

13
16

18

-- -- -- -4

63

2
79

16

31

4
89

173

Total

32

32
102

4
49
22
84

21
16

34

Fern.

15

.
.

59 ans

Fern. Mase.

asiatique
.
.
nostras . .
.
epidemiques
13. Tuberculose des poumons ..
14. Tuberculose des
.

--

39 ans

19

Masc.

-- - - -- - -- -

60

et au

Masc

1.

40

20

10

351

92

116
80
540
255
23
89
95
194
36
141

39
567
643
368
121

216

516
42

4658 4116 8774

2086

85

www.dacoromanica.ro

Decese pe etti, pe sex

cauza mortei pe anul 1928

pe

Todesursache nach Alter und Geschlecht

et par sexes

par causes, par

mois

mois

11 mois

23 mois

10

20

40

60

9 ans

19 ans

39 ans

59 ans

au dessus

ENSEMBLE

et

CAUZA DECESELOR - CAUSE DES

2 mois

. NOMENCLATURE INTERNATIONALE ABREGE


Masc.

Masc. Fern.

(Typh. abd.)
exanthematique
et cachxie paludennes

1.

2.
3.
4.

Variole

5. Rougeole

6. Scarlatine

..

7. Coqueluche
8. Diptherie et croup
.
.
Grippe
.

22.

27. Hernies obstr.

du foie

2 ans
.

-- -

18

15

13

35. Morts

violents

36. Suicide

37. Autres

38. Maladies

(suicide
.

ou

exc.)
.

df.

Totaux

20

18

45
38

530
68

1310

--

--

100

11

275

241

-104
7

25

--

--

130

6
---

--

405
30

301

225

74

40

11

--

--

44
42

33
50

2
24

780
97

116

86

95

112

7
64

114

228

16

--

92

300
50

202
528
142

27
46

12

49

50

68

169

119

--

59

204

196

25

108

91

13

15

---

--

-14

--

18

-2

82

--

--

--

--

--

--

280

580

--

-8

--

--

158

12

106
10

227
22

121

--

15

54

16

78

14

18

112

158

--

---

30

--

25
--

--

---

-46
--

54

12

341

30
786

-47

--

--

--

139

-47

--

15

62

--

--

11

18

10

10

13

12

37
88

30
9

67

180

115

146

--

--

254

1081

861

714

1190

662

534

646

563

340

294

316

634

33

231

1209

49

112

106

119

--

--

17

42

-4

25

42
-3
--330
29
8

--

14

18

32
29

-24

31

42
--

-4

12

10

26

-6

57

26
--

---

1656

763
52

-3

893

121

10

91

63

52
49

--

-58

98

39

69
72

17

60

33

--

18

37

10

273

19

-37
32

--

15

19

20

365

13

881

22

--

351

32

---

175

424
20
24

19

---

176

457

--

102

224

12

3
89
228

16

165

17

---

14

147

--

1196

15

18

2
4

7
3

71

10

27

---

---

6
53

puerprale

2
29

12

24

15

---

--

----4

---

---2

25

-3

27

--

18

14

8
--

16

--

24

10

17

--

37

--

13

5
6
2

--

118

--

84

--

18

--

9
26

--

33

17

--

131
-

16

--

--

--

15

-2

32. Rutres accidents

17

30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit. fern.

34. Senilit

2
3

19

2
2

33. Dbilit congnit et vices de conf.

--

--

31. Septicmie puerperale, pritonite,

--

et mal. de Bright

--

--

--

8
5

exceptee)

an

--

167

25. Diarrhe et enterite de


25 bis. Diarrhe et entrite de
26. Appendicite et
.

24. Affection de l'estomac (cancer

29.

23. Autres affect. de l'appareil respiratoire

28.

18. Hmoragie et
du cerveau
19. Maladies organiques du coeur
-21. Bronchhe chronique

autres turheurs malignes

20. Bronchite

*des

17. Miningite

16. Cancer et

maladies epidemiques
13. Tuberculose des poumons
tuberculoses

12.

15.

.
.

.
.

hiatique
nostras

640

324

294

-548

1942

1081

1795

2
--

121

411

741

13

313

125

438

5
107

66
462

40
327

789

--

25

17

42

1202 5610 4746

10356

106

2392

87

86

www.dacoromanica.ro

etti, pe sex

Decese
Dcs par causes par

pe anul 1929

cauza

pe

Todesursache nach Alter und Geschlecht

et par sexes

mois

mois

10

20

40

60

19 ans

39 ans

59 ans

et
au dessus

2
.

DES
INTERNATIONALE ABREGE

CAUZA

1.

Fivre

abd.)

exanthmatique

et cachxie paludennes
Variole

5. Rougeole
,.
.
6. Scarlatine
.
7. Coqueluche
.
Dipthrie et croup
Grippe
12. Autres

.
.

.
.

.
.

epidmiques

tuberculoses

.
.

16. Cancer et autres tumeurs malignes


17. Mningite simple

13. Tuberculose des poumons


14. Tuberculose des mninges
15.

18. Hmoragie et Ramon. du cerveau


19. Maladies organiques du coeur .

de l'estomac (cancer exc.)


an
25. Diarrhe et entrite de

25 bis. Diarrhe et entrite de.


2

ans

26. Appendicite

.
.

24.

---

-- - --

- - - - -

35

29

8
2

5
3

18

14

5
5

6
6
2

2
2

28
2

22
3

20
6

17

10
8

anilit

35. Morts violents (suicide exc.)


36. Suicide

maladies .

.
.

2
4

9
274

.
.
.

.
.
.

38. Maladies inconnues ou mal df.

.
.

,
.

Totaux

2
1

10
1

116
5
5
8
159

263
2
9
223

51

3
2

6
3

543
1021

478

5
7
5
4
2
3
2

5
22
24

17

3
2

18

21

14

18

91

139

17
17

13

11

236
5
20
80

11

2
9

494
25
46
43
27
20
49

345

30

- -- --

137

101

5
5
2

3
8

96
3

11

23
2

10

50
37
9

7
9
144

19

8
5
7
2

5
88

2
9

41

5
25

44

2
102

901

630

18

11

122

115

128

113

109
3

253
89

289

88
207

185

150

415

406

54
3

21

27

26

13

2
91

206
8

145
3
8

123

60
2
45
7
7

75

2
67

14
139

41

18

32

24

18

22
9

2
12

12
12

5
25
28
48

21

21

17

75
80

61

141

58
26

53

62

141

177

318

17

78

125
19

203

3
485

364
328
329

342
495

706
823
448
144
774
94

1366

72
33
9

37

2
11

128

25
913

84
13

13

1253

934

1112

50

14

389

425

356

326

306

290

2187

11

17

76

851
59
43

178

153

123

58

11

6
56
37
146
8

11

12
4

682

20

40
24
53

138

814

1382

32
20
83
17

13

16

7
187
1531
152
237
542
143
335
821
58
42
1764
182
119
631
331
45
122

62

4
3

3
93
14
70
72

41

23
3
108
7

2
322
32
7
162
4

803

1324

6
3

15

15

11

55

24

46

11

22

13

42

643

51

2
5
2

2
5

739

5
3

16
2
18

18

17

18

15

- - - - - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - -

,
.

- -- -- -64

.
.

excepte)

288

accidents puerpraux de la grossesse et l'accouchem.

Dbilit congnit et vices de conf.

92

27. Hernies obstr. intest. .


.
.
.
.
.
28. Cirrhose du foie
.
.
.
.
.
.
29. Nphrite
et mal. de Bright
.
.
.
30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit.
31. Septicmie puerperale, pritonite, phlbite puerprale
32.

113

- 12

2
4

2
7

Total

- - - - - .- - - - - - - - - - - - -- - -- - -. - - - -

- - -- -

ENSEMBLE

Masc. Fern.

Masc. Fern.

20. Bronchite
.
.
.
.
21. Bronchite chronique .
.
.
22. Pneumonie
.
.
.
.
23.
affect. de l'appareil res-piratoire

37.

Cholra astatique
Cholra nostras

.
.
.

.
.
.

9 ans

23 mois

11 mois

Masc. Fern,

2.
3.

2 mois

1915

10

14
5
125
5

2690

119

105

453

321

19

6022 5255 11277


11277

89

88

www.dacoromanica.ro

Decese pe etti, pe sex

pe

cauza rnortei pe anul 193o

Dcs par causes, par ages et par sexes

Todesursache nach Alter und Geschlecht

mois

CAUZA DECESELOR.
CAUSE DES DCS
INTERNATIONALE

2 Mois
Fern.

(Typh. abd.)
exanthmatique
.

1.

2.

3. Fivre et cachxie
4. Variole
.
.

.
.
.

.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.

.
.
.

5. Rougeole .
.
.
6. Scarlatine .
.
.
7. Coqueluche
.
.
8. Dipthrie et croup
.
9. Grippe
.
.
.
lra asiatique
.
Cholra nostras . .
12.
maladies
13. Tuberculose des poumons
14. Tuberculose des mninges
15.

tuberculoses

.
.

.
.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

16. Cancer et autres tumeurs malignes

17. Mningite simple

.
.

.
.

18. Hmoragie et Ramon. du cerveau


19. Maladies organiques du coeur .
.

20. Bronchite
.
.
.
.
.
.
.
21. Bronchite chronique .
.
.
.
.
.
.
22. Pneumonie
23.
affect. de l'appareil respiratoire (Phtisie excepte)
(cancer exc.) .
.
.
.
24. Affection de

25. Diarrhe et

an

de

25 bis. Diarrhe et
26.
et

27. Hernies obstr.

2 ans

de
.

.
.
.
28. Cirrhose du foie
29.
et mal. de Bright

des org.
30. Tumeurs non cancer. et
31. Septicmie puerperale, pritonite, phlbite puerprale
32.

33. Dbilit congnit et


34.

de conf.
.

35. Morts violents (suicide exc.)


36. Suicide
37.
38.

accidents puerpraux de la grossesse et l'accouchem.


.

5
3

12

9
3
7
2
95

3
3

119
1

65

7
70

3
7
3

8
4

5
10

5
8

327

6
2

10
3

maladies .

12

inconnues ou mal df.

6
619

39 ans

59 ans

et
au dessus

230

181

96

I
15

I
14

I
6

270

214

--

Masc. Fern.

2
3

59

18

7
2

2
3

567

667

552

124
2
27
2

5
5
2

6
20
34

4
2

5
4

317

90

23
5
3
2

5
94
2
7

93
3

104

16

13

4
2

296

17
5
14
3

-- -

114

299

19 ans

9 ans

4
2
4
2
5

23 mois

Totaux

21

- - - -- - -

18
10

60

18

27

40

16

-- -- - -- 30
3

20

8
1

10

- - -- -- - -- -- - - -- -

2 ans

Masc. Fern. Masc. Fern.

---

Masc.

12 mois

2
96

17

24
2

6
35
32
6
4
8

7
77
25
9

3
5
5

5
8

12

6
114
19

7
5
3

3
2

11

15

11

325

208
6

88
6

17

11

47
8

106

125

12

11

17
65

45
129
3
3

41

12
15

3
43
2
4
104

-- -13

12

29

42

3
2

--

33
26
g

10
10

35

17

75
43

16

16

3
3
3
5

3
3
2
2

12
17

11

10

16

17

29
49

79
2

14

--

3
176
5
61

80
163
3
7

4
15

2
115
3
96
214
3
5
72
27
9

104
281

55
304

98
169
356

179
419

63

16
701

585
141

348
775
54
33

35

19
16

72
80

- - --- -- - - -

62

47

48

148

84

25

11

304
33

51

19

54

128
13

6
73
8

16
124
3

892

1005

746

1119

1203

5544 4890 10434

78
7

275

260

1085

374

180
118

15

14

12
115
21

21
19

5
314

584 1285
64 176
119
619
244
37
59 131
155
146 294
50
168 261
22
380 789
409 737
90 324
37 144
262 640
76

2
138
7
54

42

186
95
807 . 583 1395

66

10

442
27
20
42

457

49

10

48
118
2
3
22

15

19

10

13

23

19

10

11

13

Total

Fern.

15

Fern.

ENSEMBLE

12

18

30
45

27
22
109

15

18

29
7

12
10
5

11

24
54
33

16

27
4
1

17

- -

12

93

2
392
15

409
328
234

107

113

378

91

www.dacoromanica.ro

luni, pe sex

Decese

mortei pe anul 1924

pe cauza

Todesursache nach Alter und Geschlecht

Dcs par causes. par mois et par sexes

lanuar.

CAUZA DECESELOR
-

--

abd.)

exanthmatique

2.

et cachxie paludennes

3.

Variole
5. Rougeole
4.

.
.

6. Scarlatine

Cholra asiatique

11. Cholra nostras

maladies epidmiques
13. Tuberculose des poumons .
Tuberculose des mninges .
15.

12.

60

16. Cancer et autres tumeurs malignes

35. Morts violents (suicide exc.)


36. Suicide
37.

maladies

5
5

14

1:

10

15

7
12

24

39
2
3

57

50

17

3
30
4

10

7
1

27

25

19

18

15

.
.

12

13

26
23

37

35

23

4
13

3
28

22

1
1

34
4

4
73
2

2
2

Decemb.

Noemb.

Octomb.

50
9
5

58

42

61.

30

42

10

19

11

11

16

16

11

10

10

16

11

12

10

16

14

27

30

35

27

3
5

39

6
4

5
3
14

13

19

19

13

55

42

38

6
5

11

22

11

35 29
24

34
9

24

26

24

10

26
1
1

25

38

31

29 338
657

629

422
772

3
1

34

32

30

144

12

15

11

12

27

12

32

29

24

23

2
4

30

5
8

10

10

10

14

138

84

222

19

17

13

16

13

15

159

202

361

74

53

127

283

25

17

32
4

32

42
5

10

32

34

14

35

10

33

19

14
1

15

23

13

9
1

16

15

150

- -

31

346

133
347

11

12

23,

38

20

58

24

64

47

567

485

1052

64

28

92

50

28

78

263

231

499

20

9
5

9
4

15

14

136

125

261

15

20

63

34

97

60

37

97

15

9
2

130

116

39

246
39

61

- - 7

13

693

--

27

112

173

24

24

20

27

25

19

15

23

15

26

18

17

15

12

245

209

454

22

15

25

16

24

18

18

32

20

24

33

42

251

339

590

32

17

24

23

26

28

26

27

10

310

100

410

51

15

66

16

30

11

18

20

18

17

204

459

20

17

13

29

26

25

10
17

656

1024

23

13

59

10

403

12

14

85

11

621

26

3
8

62

35

39

27

22

40
29

17

113

10

37

- -- - - - 1

4
20

- - --

45

14

9
6

68

12

26

24

23

25

362 294 392 295 397 369 330

691

39

36

10

36

35

21

26

23

13

61

61

395

13

39

51

47
12

10

u..

26

21

6
11

16

.
.

21

50 97
2 8

21

12

11

- --

44 74

11

8
21

Totaux

8
72

df.

6
31

38. Maladies inconnues

32 60

- - - - -- -

-- -

Sept.

Aug.

lulie

- -

32. Autres accidents puerpraux de la grossess2 et


.

27. Hernies obstr. intest.


.
.
.
.
28. Cirrhose du foie
.
.
.
.
.
.
29. Nphrite
et mal. de Bright .
.
.
30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit.
31. Sptiamie puerperale, pritonite, phlbite

33. Dbilit congnit et vices de conf.

6
.

de estomac (cancer exc.) .


25. Diarrhe et entrite de
an
25 bis. Diarrhe et enterite de
2 ans

17. Mningite simple . .


.
.
.
.
18. Hmoragie et
du cerveau .
.
19. Maladies organiques du
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20. Bronchite
21. Bronchite chronique .
.
.
.
.
22. Pneumonie
.
.
.
.
.
.
23. Autres affect. de
respiratoire (Phlisie

26. Appendicite et

--

- .

-- -- -

lunie

Coqueluche

8. Dipthrie et croup
9. Grippe
.
.

Mai

Aprilie

1.

Martie

r.

687

766

597

22
2

270

344

306

20

519

10

657

574

20

372
651

279 4290

3566

7856

7856

93

92

www.dacoromanica.ro

pe sex

Decese pe

pe

pe cauza

1925
Todesursache nach Alter und Geschlecht

pir causes, par mois et par sexes

Febr.

lanuar.

CAUZ A DECESELOR
Fivre

Variole

5. Rougeole
6. Scarlatine
7. Coqueluche

Cholra asiatique
lra nostras

49

22.

11

11

14

11

15

36
4

26

70

23. Autres affect. de l'appareil respiratoire (Phttisie exceptee)


24.
de l'estomac (cancer exc.) .
.
.
.

4
3

an

26. Appendicite et

2 ans

entrite de

25. bis. Diarrhe

35. Morts violents (suicide


36. Suicide
37.

maladies

.
.

38. Maladies inconnues ou mal df.

2
4

2
25

4
12

7
:

Totaux

25

31

38

25

384

18

48

1031

97

34

11

52

46

48

25

12

14

11

18

11

18

12

14

12

285

508

18

26
27

358
631

19

13

17

11

27

29

21

10

20
6

28

1-

342 232 356

304

574

584

645

15
4

12

9
5

99

23

17

17

14

207

21

10

16

38
36

74

101

918
118
18

218

425

52

89

117

221

32

70
27

26

29

22

37

40

39

68

45

74

40

37

4
20

28
544
69

23

13

15

10

11

236

20

442

37

41

24

17

- -

118

10

13

40

66

13

17

3
2

3
1

3
6

13

10

63

555

61

- -

6
21

30

- -

20

13

--

20

13

31

14

647

27

9
33

18

355 29

11

38

12

4
29

18

11

29

45

16

35

31

4
22
3
23

__

12

31

- -

15

8
13

27

8
18

17

21

7
16

25

32

13

18

15

16

23

14

29

46

38

13

18

2
---

- 1

3
8

49
3

37

42

56 43
4

14

25

49

23

11

36

13

36

31

- -

Noemb.

9
44
8

8
10

17

12

4
2

18

21

12

3
60

5
42
7

20
24
36
4

.
.

25 - 24

33. Dbilit congnit et vices de


.

10

32. Autres accidents puerpraux de la grossesse et


.

11

27. Hernies obstr. intest. .


.
.
.
.
28. Cirrhose du foie
.
.
.
.
.
.
.
29. Nphrite
et mal. de Bright .
.
.
.
30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit. f.m.
31. Septicmie puerperale, pritonite, phlbite puerprale .

Snilit

51

2
2
53
8

13

43

.
.

27 42
8
12
9

71

17

2'

17

3
6

25. Diarrhe et entrite de

2
50

18. Hmoragie et Ramoll. du cerveau


19. Maladies organiques du coeur .
20. Bronchite
.
21. Bronchite chronique

.
.

15. Autres tuberculoses .


.
.
16.
et autres tumeurs malignes
Mningite simple . .
.
.

des

14.

13. Tuberculose des poumons

Oct.

Sept.

Aug.

epidmiques

12.

8. Dipthrie et croup
.
.
9. Grippe
11.

Mai

Apr.

abd.)

exanthmatique

2.

Mart.

17

10

11

13

63

13

41

237

96
7

16

146

- - - 8

48

123

269

20

20

117

165

12

12

24

17

19

16

17

13

15

19

19

17

211

175

386

15

28

15

28

26

16

26

20

32

241

326

567

27

26

28

27
4

24

22

307

98

405

3
15

20

370

27

646

341

647

23

37

18

55

14

14

23

20

23

200

135

335

301

554

274 324

552

14

252 378 323

3992

576

-701

28

327

7265

95

94

www.dacoromanica.ro

Decese pe luni, pe

pe cauza
Febr.

Mart.

Apr.

Mai

CAUZA DECESELOR
abd.)

1.

exanthmat'que
Variole

' .

5. Rougeole
6.

.
.

7. Coqueluche

8. Dipthrie et croup
9. Grippe
.
.

.
.

- -

10.

asiatique
.
.
nostras .
.
.
12. Autres maladies epidmiques
13. Tuberculose des poumons .
Tuberculose des
.
.
.
15.
tuberculoses

..

1.

61

13

22

de l'estomac (cancer exc.)

25. Diarrhe et entrite de


25 bis. Diarrhe et
26. Fippendicite et Tiphlite

27. Hernies obstr. intest.


28.
du foie

an

14

141

10

15

15

24

47
1

42
3

55

4
92

57
4

14

18

22

14

35

16

16

11

18

12

25

20

14

Totaux

346 28

14
10

16

12

11

12

13

56

43

13

16

12

10

21

10

20

33

33

15

18

41

26

2d

7
23

10

13

22

33

26

26

10

100

16

22

167

19:

75

12

16

135

15

287

27

358

361

719

17

11

28

27

491

712

623

1335

82

45

127

38
249

37

35

23

24

2
2

12

17

19

21

11

11

13

22
3

7
5

35

25

'

18

23

15

36

334

440 35 526 448

11

974

96

34

385 33
724

20

23

22

18

16

23

22

21

15

11

19

33

20
8

21

29

18

25

13

16

2
12

13

24

12

16

17

787

23
33
6

26
7

392 359 406 381 334


751

30

40
25
35

640

- - 312
604

292

324
630

306

77

'

20
21

24

583

51

75

24

494

100

199

44

99

99

55

67

101

34.

19

11

14

15

174

45

67

14

216

18

33

33

31

31

265

223

488

261

34

610

285

85

370

64

36

100

17

15

240

430

14

28

362

295

4457

28
3

296 287

115

7
15

80

20

5
11

12

365

11

138

17

51

19

87

17

34
5

24

12

20

15

50

1141

47

33
28

50
671

14

4
27

22

30

4
51

27

2
27

25

28

15

22

15

71

44
8

18

10

13

39

30

14

31

37

15

2
28

61

18

12

16

6
4

6
10

32

23

34

11

5
1

45

19

32

795

3
34
5
5

51

24

618

13

629

10

32

12

14

33

86

2
3

17

31

35

10

25

80
7

18

37. Autres maladies


.
.
.
38. Maladies inconnues ou mal def.

12

5
1

10

12

17

11

10
6

34 42
6
4
5

70

4
11

62

73

- -

35. Morts violents (suicide


36. Suicide

4
70

2
60

9
9
7

17

14

15

87

17

15

76
7

15

30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit.


phlbite puerprale .
31. Septicemie puerperale,
32. Autres accidents puerpraux de la grossesse et l'accouchem.
et vices de conf. .
33. Debilit
.
.
.
.

et mal. de

29.

4
68

2 ans

de

41

- -

20. Bronchite
21. Bronchite chronique .
.
.
.
.
.
.
22. Pneumonie .
.
.
.
.
.
.
.
,
23. Autres affect. de l'appareil respiratoire (Phtisie exceptee)
24.

.
.
.
\17. Mningite simple
18. Hmoragie et Ramoll. du cerveau

19. Maladies organiques du coeur

- - -

- - -

16. Cancer et autres tumeurs malignes

Octombr. Noembr. Decemb.

--

Sept.

Aug.

Julie

__

--

et cachxie

3.

1926
Todesursache nach Alter und Geschlecht

lanuar.

2.

pe

mois et par sexes

Dcis par causes,

657

393

8392

8392

97

www.dacoromanica.ro

pe cauza

eces e pe luni, pe sex

pe anul 1927

par mois et par sexes

Dces par

Todesursache nach Alter und Geschlecht

Febr.

Martie

Aprilie

Mai

CAUZ A DECESEL.OR
1. Fivre typholde

3. Fivre et cachxie paludennes


Variole

7.

8. Dipthrie et croup
9. Grippe
.
.

5.

6.

$carlatine

64

Affection de l'estomac (cancer exc.)


25. Diarrhe et entrite de

an

41

26. Appendicite

de
.

2 ans

27. Hernies obstr. intest. .


.
.
.
28. Cirrhose du foie
.
.
.
.
29. Nphrite
et mal. de Bright
.
.
.
30. Tumeurs non cancer. et autres
des org. gnit. fern.
31.
puerperale, pritonite, phlbite puerprale .
32. Autres accidents puerpraux de

grossesse et l'accouchem.

33. Dbilit congnit et vices de conf.


.

.
.

38. Maladies inconnues ou mal df.

Decemb.

Noemb.

32

31

63

38

36

46
3

663
84

459
70

1122

4
3

25

3
24

49
3

11

- -

64
7

47
:

70

14

20

13

24

27

16

10

28

31

.3
95

14

91

16

90

--

17

2'

10

57
8
9

19

14

10

12

13

16

29

37

2
91

2
69
5

3
74

10

'

14

7
20

10

7
5

--

26
2

43

19

38

241

10

13

31

22
2

1
1

43

54

10

10

49

37

72

19

23

28

22

27

45

48

9
21

44

37

47

28

53

27

19

16
3

27
7

22

20

16

22

24

13

36
20

18

33

26

22
27

16

29

23
3

338

20

18

355 360 429 33

708

715

98

765

35
8
453
827

46

119

12

12

128

152

280

32
2

22

37

25

355

373
22

728

38
6

8
27

22

37

33

31

41

11

2
6

47

17

25

28

11

19

14

29

13

21

35

27

32

695

16

- 2

35

49

61

30
6

13

17

39

14

41

55

27
726

704

1430

85

31

116

50

30

12

269

120

80
540
255

16

23

52

37

89

59

36

95

11

95

99

194

3
6

36

3.

42

141

14

99
39

33

23

26

25

18

27

303

264

567

20
26

22
6

29

2:

38

292

351

18

28
27

92

643
368

276
82

39

121

19

36
2

18

300
32

216

343

277 349

14
5

402 382 351


784

26

11

26

31

10

31

159

467

67
252

27

92

12

27

14

22
8

30

5
2

154

215
73

41

20

25

67

17

8
47

37

837

33

796

19

14

752

18

451

34

20

34

43

23

41

21

38

11

13

7
3

20

33

27
37

26
30

57
9
9

7
13

3
5

61

13

2
101

77

--

28

Rutres maladies .

.
,

35. Morts violents (suicide exc.)


36.

20

1. 18
38 23

13
.

81

8
.

.
20. Bronchite
.
.
.
21. Bronchite chronique .
.
.
.
22. Pneumonie
23. Autres affect. de l'appareil respiratoire (Phtisie excepte)

25 bis. Diarrhe et entrite

18. Hmoragie et Ramon. du cerveau


19. Maladies organiques du coeur .

Octomb.

2
1

16. Cancer et autres tumeurs malignes


17. Mningite simple

- -

.
.

Cholra asiatique
.
.
Cholra nostras . .
.
12. Autres maladies epidmiques
13. Tuberculose des poumons .
Tuberculose des mninges .
15.
.
tuberculoses

Sept.

Aug.

abd.)

exanthmatique

2.

lunie

344 314
634

320

620

641

15

292 4658

10

4116

42

8774

8774

99

www.dacoromanica.ro

pe cauza

Decese pe luni, pe sex

mortei pe anul 1928

Dcs par causes, par mois et par sexes

Todesursache nach Alter und Geschlecht

CAUZA DECESELOR
(Typh. abd.)

1.

2. Typhus
3. Fivre et

.
.

Variole
.
5. Rougeole
6. Scarlatine .
.
.
7. Coqueluche .
et
croup
8.
9. Grippe
.
.
asiatque
10.

1.

- -

70

3. 70

16. Cancer et autres tumeurs malignes


17. Mningite simple . .
.
.
cerveau
18. Hmoragie et
19. Maladies organiques du coeur .

33

47

41

3
98

accidents puerpraux de la grossesse et l'accouchem.

37. Autres maladies


.
.
38. Maladies inconnues ou mal

89

11

4 13

Totaux

28

14

6
8

- -

11

7
9

30

29

22

35

39 21
9 31
2
4
36 39

28

36

18

6
51

- -

74

17

- -

:
5

3
1

4
5

13

28

2. 22

21

9
20

10

33

24

29

53

10

27

18

45

20

18

38

17

13

38

26

2
2

300

92

50

142

15

12

21

17

13

176

175

351

43

46

51

31

457

424

881

83

66

5.

37

46

55

43

35

26

17

2
7

3
3

10

10

15

14

19

33

24

57

88

893

763

1656

106

52
33

158

49
300

280

4
3

2.

121

12

10

22

69
72

52

121

49

121

119

231

54

54

112

46

112

158

30

30

445
330

341

786

411

741

313

125

438

66

106

789
42

39

2
3

227

39

42

44

46

39

40

25

31

17

14

36

30

23
26

26

20
6

32

33

462

40
327

25

17

5
31

39

495 361 442 384 608

512

1124

930

30

44
3

32

418 438

37

808

494

413 402

907

756

82

23

11

46

73

4:

6
39

826

228

6
3

52:

16

42

202

49

68
86

16

12

116

10

24

856

www.dacoromanica.ro

19

97
7

24

147
1311

81

11

61

530

5
17

86

780

16

47

9
58
7

7
49

69

38
41

13

16

19

37

892

43
6

82

33
5

36
6

29

479 420 494 398

899

54
6
5
32

11

737

11

17

742

14

31

388 34

14

37

400 34

7114

30 41

24

38

3 1
5 10

63

29
33

3
36

5:

79

3
2
5

13

85

12

.
.

72

2
4

55
12

40

36. Suicide

40

10

28

29

13

28

35. Morts violents (suicide exc.)

21

13

36

3
5

28

9
32

13

11

65

1.

11

16

5
5

17

87

16

58

11

12

91

19

34.

14

9
14

14

11

14

--

19

et vices de conf.

2.

Noemb. Decemb.

Octomb.

--

33.

5
14

32.

30. Tumeurs non cancer. et autres malad. des org. gnit.


31. Septicemie puerperale, pritonite, phlbite puerprale

Sept.

Aug. .

26. Appendicite et
27. Hernies obstr. intest.
28. Cirrhose du foie

16

an

91

lulie

25. Diarrhe et entrite de


25 bis.
et entrite de

et mal. de Bright

32

2 ans

20. Bronchite aigu


.
.
.
.
.
21. Bronchite chronique .
.
22. Pneumonie .
.
.
.
.
.
.
.
,
23. Autres affect. de l'appareil respiratoire (Phtisie excepte)

24. Affection de l'estomac (cancer exc.)

Mai

maladies epidmiques
13. Tuberculose des poumons .
Tuberculose
.
15. Autres 'tuberculoses
.
.

29.

12.

Apr.

--- -

.
.

Mart.

Febr.

lanuar.

458

42:

886

5610

4746 1035.

10356

Decese pe luni, pe sex

mortei pe anul 1929

pe cauza

Todesursache nach Alter und Geschlecht

par causes, par mois et par sexes

lanuar.

CAUZ A DECESELOR
1. Fivre

abd.)

exanthmatique
et

2.
3.

13

13

12

.
Cholra asiatique
.
.
11. Cholra nostras . .
12.
maladies epidmiques
13. Tuberculose des poumons .
14. Tuberculose des
.

15.

tuberculoses

54

.
.
Mningite simple . .
18. Hinoragie et Ramoll. du cerveau
19. Maladies organiques du coeur .
.
.
.
.
20. Bronchite
21. Bronchite chronique .
.
.

maladies .

47

35

41

29

23

Totaux

45
3

44
3

38. Maladies inconnues ou mal df.

11

32
7

59

14

3
20

122

14

21

26

28

38

47

40
6 24
51

437 42. 488


857

931

91

91

15

10

12

7
75
43

5'

12

11

11

34 24
6
43
11
22

32
61

33
28
26

15

23

37
9

25
32

46
2

30
4

33

34
3

www.dacoromanica.ro

37
8

17

34

37
4

43

82

81

4
9
44

45

45

47
1

40
2

66

51

46

39

15

23

3:

11

40
6

16

19

851

123

182
119

28

631

10

178

15

331

15

31

45

9
7

75

122

80

- .- -

19

141

17

13

14

78

12

32

21

24

364

18

20

39

328

49

706
823

21

22

20

329

11'

448

24

18

10
21

61

58

10

13

14

105

21

19

17

45

453

13

49

6022

525

31

16

35

28

35

953

913

348

1035

42

73

17

29

43

58

520

76

45
535

821

25

3
41

447

391 451

838

14

335

29

15

11

38

415

12

14

33

542

- :

22

15

39

34

185

8
31

15

54

72

10

89

57

253

9
17

152

237

5
30

61

22

902

27

51

47

24

13

3
2

13

80

22

10

854

102

32

371

968

20

536 432

13

17

11

13

9
39

1340

40

14

716

4
1

38
7

11

51

11

7
5

12

197 19:

4
66

17

3
22

18

14

11

21

- -

27
5

5
7

25
7

1531

12

11

63

88

39

10

17

11

901

46

11

11

187

45

16

14

41

10

19

102

17

30

93

74

18

14

51

17

2 ans

29

61

35. Morts violents (suicide exc.)

18

18

11

25

10

11

14

19

11

10

11

22
4

14

accidents puerpraux de la grossesse et l'accouchem.


.

10

32

33. Dbilit congnit et vices de conf.

88

28

18

13

15

13

63

12

17

et

129

86

114

27. Hernies obstr. intest. .


.
.
.
.
.
28. Cirrhose du foie
.
.
.
.
.
.
29. Nphrite aigu et mal. de Bright .
.
.
.
30. Tumeurs non cancer. et
des org. gnit.
31. Spticmie puerperale, pritonite, phlbite puerprale .

37.

26.

36. Suicide

4 73

affect. de l'appareil respiratoire (Phtisie excepte)


de l'estomac (cancer
.
.
.
an

10

18
11

98

12

103

- - -

17

.
.

Noemb.

Oct.

25. Diarrhe et entrite de


25 bis. Diarrhe et entrite de

34.

22.

32.

16. Cancer et autres tumeurs malignes

23.

- -- -

Sept.

Aug.

8. Dipthrie et croup
9. Grippe
.
.

lunie

Variole

5. Rougeole
6. Scarlatine
7. Coqueluche

Mai

Martie

r.

386 370 35

837

727

485
1035

141

318

58

203
19

144

774

11277

11277

Decese pe luni, pe sex

pe cauza

mortei pe anul

par causes, par mois et par

Todesursache nach Alter und Geschlecht


Mart.

Febr.

Mai

CAUZA DECESELOR
abd.)

1.

exanthmarque

2.

et cachxie paludennes

3.

4.

5.

6. Scarlatine

7. Coqueluche

asiatique
11.

14. Tuberculose des mninges

16. Cancer et

le

18. Hmoragie et

19. Maladies organiques du coeur

11

71

61

74

41

17

23

20

17

chronique

22.

15

23

de restomac (cancer

24.

Diarrhe et
bis.

arrhe

du foie

29. Nphrite
30.

2 ans

entrite de

et

27. Hernies obstr. intest


28.

an

de

26. Appendicit et

35. Morts violents


36. Suicide

(suicide
.

6
109

11

12

10

25

34

34

35

2:

16

12

20

17

23

19

17

14

26

35

37

31

36

35

3:

--

78

exc.)

38. Maladies inconnues ou mal df.

52

22

22

38

18

91

53

41

36

42

10

19

53

5:

77

16

30

13

14

10

13

2
7

18

33

43

34

25

43

23

23

11

10

38

24

24

28

443 38: 407 33' 487 381 488 422

534

527

23

31

39

12

15

11

31

41

831

746

12
21

25
3

868

61

54

115

12

21

91

186

588

1395

104

76

180

28

24

22

18

98

43

141

19

19

169

179

348

37

33

43

356

419

775

26

28

54

16

17

33

65

61

701

584

1285
176

34

26

29

66

27

95

30

12

807

21

15

24

53

13

21

314

23

13

38

67

11

17

59

16

10

42

138

12

'

13

5
:

12

24

37

15

42

19

13

51

6
24

12

13

55

45

11

16

7
17

24

55

69

32

34

34

30

22

20

11

19

37

12

14

910

940

3
:

36

31

27

36

41

33

32

3'

25

23

25

20

17

29

25

28

16

38

18

971

15

25

920

765

118

585

112

64

66

53

119

13

10

335

284

619

130

114

244

--

19

18

37

72

59

131

80

75

155

13

12

148

146

294

--

50

50

11

93

168

261

22

22
789

--

23

51

36

31

27

26

409

380

28

35

41

26

48

328

409

737

24

22

22

14

234

90

324

107

37

144

28

25

27

378

262

640

35

41

76

30

496 448 483 437 405

944

21

55

304

13

63
281

13

--

77

accouchern.
.

4.

13

19

13

15

20

27

13

11
1

3
15

84

19

-8

41

20

57

55

17

23

2
8

74

phlbite puerprale .

22

81

des org. gnit.

33. Dbilit congnit et vices de conf.


.

32. Autres accidents puerpraux de la grossesse et

non cancer. et autres

5
.

31. Septicmie puerperale,

37.

64

de Bright

et

15

12

- -

affect de l'appareil respiratoire (Phtisie excepte)

23.

25

20. Bronchite
21.

- -

du cerveau

1
1

Dece

Octomb.

malignes

autres

17. Mningite

tuberculoses

13. Tuberculose des poumons

15.

maladies epidmiques

12.

8. Dipthrie et croup

Grippe

--

Sept

Aug.

lu

460
866

41.

406

846

441

408
827

419 5544

4890

10434

10434

105

www.dacoromanica.ro

locul unde au murit

Mortii

cauza mortei pe anul 1924

sex

Todesflle in den

dans les

.=

umirea
Spitalelor

o
.

Coltea

Colentina

B.

150

F.

80

B.

189

F.

99

Brancoveneasca

Spitalul de copii

Zerlendi

Caritas

Spit. Milit. Central

Spit. de tub. Filaret"


Centrul Milit. de tub.
Spitalul Xenocrat.

Azilul de noapte

F.

164

B.

100

F.

55

B.

109

F.

78

B.

72

F,

27

B.

16

F.

20

B.

207

--

La domiciliu (acas
parte
.

Total
.
Total general .

----2

--

- -

-- -

15

22

10

10

--

21

- -

11

60

- -

13

39

42

42

B,

45

43

B.

19

10

17

4
17

38

12

4
3

--

B. 2997

F. 2820

8
13

23

856 36

- -- - -1

17

22

39

11

14

13

- -2

-- --

31 373

68

45 403

59

30
5

56

--

43

13

12

--

23

14

--

--

12

10

23

11

20

55 76

80

49 117 278

10

37 472

33

28 245 133

26

45

87

--

17

299

10

440

20

120

--

16

22

95

13

26

85 138 159

74 150 346

11

38

63

50 268

15

63

60 130

- 61

--

84 202

53 133 347

12

20 485

29

28 231 125

34 37 116

113 1024 144 222 361

127 283 693

23

58

92

78 499 261

14

25

181

2
13

--

4
7

41

566

12

19

B.

B.

F.

41

F.

sanatorii

Total

- -

193

Alte

164

Filantropia (Maternit.)

29 304 40 62 161

41

20 97

97 246

18

14

--

24

18

195 241

125

317

54

38 176
159

245 251 310

51 255

12

39 112

24 209 339 100

15 204

39 173

24 454 590 410

66 459

20

11

07

www.dacoromanica.ro

locul uncle au murit dup

cauza mortei pe anul 1925

sex

dans les hpitaux

In den Krankenhllusern

Numirea
Spitalelor

cn

cn

Coltea

Colentina

B.

141

F.

94

F.

111

93

Filantropia (Maternit.)
Brancoveneasa

Spitalul de copii
Zerlendi

Caritas

2
1

- - -

14

B.

101

F.

60

B.

94

F.

80

B.

71

67

F.

47

41

B.

21

9
2

- - -

- -

- -

B.

194

Spitalul de tub.

B.

39

38

F.

29

27

B.

55

54

Centrul Milit. de tub.


Spitalul Xenocrat

Azilul de noapte

Alte aziluri

sanatorii

Total
Total

Total general

13

-1

12

11

12

2
8

B.

179

16

B. 2820

F. 2533

B. 3992

23

F. 3273

14

7265

37

-- 1

11

13

13

18

10

13

23

16

31

1
1

66

- -

35

11

17

15

15

38

--

--

30

12

30 304

46

62 127

31

91 324

18

22 454

37

25 236 115

22

28 105

21 256

32

55 172

30 88 283

10 426

16

19 183 117

26 100

24

63 555 71

99 207

52 117 384

18

28 544

70

45 246 116

40 51 146

48

38 363 47

88 218

37 104 322

13 487

27

29 195 122

26 45 123

20 117

8 101 918 118 187 425

89 221 706

27

41 1031

97

74 441 238

13

66

20 165

16

11

35

14

B.

F.

162

La domiciliu (acas
In
parte)

Spitalul Milit. Central

17

F.

146

33

F.

www.dacoromanica.ro

32

2
4

96 269

20

4
21 137

98

36 198

14

12 175 326 100

19 137

14

12 386 567 405

55 335

28

186 228

115

150 310

49

211 241

11

cauza morti pe anul 1926

sex

locul unde au murit

den

Dcs dans les

Numirea
Spitalelor

z
Coltea

84

10

12

26

11

12

123

F. 189

F.
B

Colentina

11

F. 124

Filantropia

Brncovenesc

- --

Spitalul de copii

14

Caritas

93

76

90

63

14

- --

7
4

3
87

56

2
3
4

Filaret

162

(
B

38

27

(B

88

alt parte

Azilul de noapte

Total genera

- - -

3 16 12

25
70

116

B 3274

3137

B 4457

16

F 3935

16

- - - - -

2
2

29

11

30

12

10

10

33

20

10

32

--- -

- - -

31

67 111

349 35

148

14

13

8392 32

9 32

21

20 65

----

50 671

87 100 167

30 470

51

80

1141

74 198

138 174 365

16

11

3
1

- -

- -

14

3
11

13

10

23 395 57

16

11

2
8

10

13

12

26 626

45

24 239 98

28

42 139

24

30 127 321

10

23 573

35

30 231

96

28

20 135

19

49

358

17

712

82

249 99

11

55

174

67

40 152 361

11

24 623

45

44

34 172

45 149

31 223 349

115 287 719

28

51

99 101 346

45 216

31 488 610

127

75 494 199

19

10

34

11

7
3

28

12

--

49 104 297

. (

Total

Total

F
AcasA

26

Militar Reg. Elisab.

Spitale

Spit Central Milit

132

11

224 254 113

44 170

11

40

20 146

261 285

240

14

36 190

14

100 430

28

5 185 337

85

111

www.dacoromanica.ro

Mortii

cauza mortei pe anul 1927

sex

au murit

locul

Todesflle in den

dans les hpitaux


V

o
)

B.

94

F.

54

18

Colentina

Filantropia (Maternit.)

F.

171

183

130

Brancovenesc

100

F.

Ecaterinat

Leagnul

B.

tub.
.

tub.
.

de noapte

B.

B.

78

85

F.

61

alt parte
F.

Total general

10

23

-1

13

--

10

13

18

--

6
5

- .6

10

59

18

13

21

4
1

11

7
21
11

20

16

10

15

16

------

14

15

92

384

349

32

4
1

4
1

B.
F.

Total

14

sanatorii

Total

28

10

1
1

B.

- -

{
.

Centr. Milit

Alte

174

--

F.

Milit. Ctr. Reg. Elisab. B.

Zerlendi

81

B.

Cartas

Xenocrat

102

Spit. de copii .

F.

31

:774

63

--

408

52

122

52 104 282

16

24 639

43

35 261 119

34

30

67

27 352

55

50 194

37 138 331

20

14 645

22 24 266 134

21

23

84

16

29

52

73 128 355

17

27 726

85

50 269 120

52 59

95

42

70 67 252

46 152 373

22

14 704

31

30 271 135

99

39 264 351

154 159 467

119 280 728

39

41 1430 116

80 540 255

23

36

46

15

47

22

18

17

36

99

--

109

48 459

15

112

www.dacoromanica.ro

14

--

16

37 36

99

89 95 194

36

4
10
14

36 141

10

250 284 133

58 196

16

49

21 161

303 292 276 82 300

32

12 218 332

92

39 216

10

39 567 643 368 121 516

42

dup locul uncle au murit clup

cauza mortei pe anul 1928

sex

dans les hopitaux

den

Todesllle

4)

O.

Numirea
Spitalelor

E
E
C

z
Coltea

Colentina

Filantropia Maternit.

B. 116

F.

59

B. 179

11

B. 198

148
108

Spitalul de copii

227

Brancovenesc

10

141

-- -

13

- - -

20

15

11

107

79

Ecat.

Caritas

Militar Reg. Elisab.

-- ---

35

F.

21

(B

180

--

45

Sanat. tuberc. Filaret


Central Milit tub.

28

28

98

91

82

Zerlendi

23

22

13

17

18

10
17

14
16

10

12

13

10

19

36

21

10

12

-- - -

_
4

47
54

_
2

15

18

16

35
1

10

13

44

10

17

16

- -

10

27

-3

19

19

85

Alte aziluri

sanat.
315

Spitale

La dom. acas
parte .

in
.

F. 186

B. 909

37

F.

Total
B. 610 16
Total
4746 17
33
Total general .

- ---- - -2

- -

11

11

4 24
2 29

5
10

18

15

45 38

53

15

20
18

--- --- --

51

30

14

12

17

14

14

12

--

52 467

46 62 123

55 127 380

15

30 384

53 54 209

40 137 338

19

97 116 228
68
300
1310 165 202 528

92 176 457
50 175 424
142 351 881

19

86 780
530

www.dacoromanica.ro

29 768
23 687

56 29 295 120

22 277 106
33 893 106 49 300 121
52 33 280 106
20 24
39 57 1656 158 82 580 227

32 44

29
69
10 52
121
5

12

5
11

4
77

36 89
72 119
49
121 231

4
2

32

54

13

35
46
112

14

16

16

128

70

10

344 299 130

52 244

62

19 200

10 278 383

445 330 313

66 462
30 341 411 125 40 327
30 786 741 438 106 789

11

25
17

cauza mortei pe anul 1929

sex

Mortii cluo locul uncle au murit

in den Krankenhusern

dans les hdpitaux.


=

o
E
E

Numirea
Spitalelor

Coltea
Colentina

B.

146

F.

92

B.

196

10

F.

121

11

Filantropia (Maternit.)
Brancoveneasca

B.

190

F.

133

208

Spitalul de copii
.

F.

130

---

----

---

11

- -- --- - - --- -- -- -- -- 2

29

25
10

8
8

17

13

F.

20

Spit. Milit. Central

Spit. de tub. Filaret"


Centrul Milit. de tub.

B.

174

B.

42

F.

35

B,

119

-- -- -2

- -- --

F.

sanatorii
Alte Spitaluri

82

F.

136

F.

Total
.
Total general .

F. 4027

22

18

F. 5255 28
46

--- -2

2
10

51

33

27

41

38

29 34

42
93

12

14

70

72

- -

39

115

- - - -13

14

13

13

5
13

19

23

24

--

111

33

38

32

13

29

12

16

15

13

25

12

17

26

10

18

11

- 2

-----

19

3
3

32

51 501

14

15

3
8

11

178

32 55 92

29

33 44 121

28

29 25 913 123

76 348 178

15

75

80 141

43 283 153

301

47

61 177

332

89 185 415

54 150 406 29
143 335 821

7 187 1531 152 237 542

www.dacoromanica.ro

34 275 151

85 630 64 115 289

10

49

88 122 253

67

2 102 901

58

17 851

42

1764

59

--

182 119 631 331

788

20

84 223

13

16 747

45

26

39 124 328 28

16

39 72 143

13

2 48 451

15

16

63

10

-----

193

B.

La domiciliu (acas
In
parte

Total

B.

--

126

Zerlendi

12
10

B.

17

Caritas

12

16

14

25 44

45 122 141 318 58 203

12

4
14

21

115

166

242

38

16 202

364 328 327 107 453

19 342 495 119


19

-49

13

8 279 454

78 58 125

39 321

706 823 446 146 774

49
45

au murit dupA

Morti clup locul

cauza. mortei pe anul

sex

in den Krankenhilusern

Dcs dans les


'

Numirea
Spitalelor

Coltea

:'
a)

B.

119

F.

94

----

196

Colentina

B.

Filantropia

182

254
187

Brncoveneasa

F.

Caritas

-- -- - - ---

29
15

111

231

42

F.
B.

B.
.

112

273

Spitalul de copii
Leagnul

- --

11

10

29

17

106

100

77

72

31

25

32

B.

86

F.

96

18

--

58

38

10

10

11

17

-9

10

18

--

2
3

------

2
8

12

--

B.

736

F.

570

Total

B.

544

23

Total

F.

Total general

alt. parte)

13

F.

La domiciliu (acas

10

- ---- - 1

- -

- 23

42

3
2

29

21

10

3 176

61

2 138

54

12

12 115

21

5 314

---

16

20

37

--

--

10

18

10

13

26

56 483

51

39 144

40 128 282

25

16 615

72

46 328 122

39

47 104

53 434

49

40 228

19 144 328

24

15 521

491 45 276 112

11

35

51 106

19

50

95 807 104

63 281

98

356

26

701

130

19

72

80 148

93

91 588

55 304

43

419

28

17 584

64 53 284 114

18

59

75 146

50 168

22 380 409

176 119 619 244 37 131 155 294

50 261

13

186

76

11

19

141 348 775

180 120 585

www.dacoromanica.ro

54 33

112

26

11

Alte spitaluri

11

11

83

--

11

84

sanatorii

B.

Alte aziluri

34
25

B.

B.
F.

Azilul de noapte

Spitalul de tub. Filaret

12

155

B.

18

16

de tub.

29

12

Spit. Milit.

Centrul

118

6
327 308

98

73 183

22

41302 373

40

17 152

22

328 234

378

35

90

37 262

41

22 789 737 324 144 640

76

'1926-1931

sectoare pe

sex, stare
Morts

Tote nach Geschlecht, Standesamt und Bezirk

l'arrondissement

Neastoriti

Necunoscuti

UL

Sectorul I Galben
1926

1100

1034

2134

446 366 812 150 159 309 350 206 556

1927

1050

954

2004

428 354

1928

1104

921

2025

1929

1090

984

907
1094

1931

295 412

37

45

782 156 147

303 344 189 533 102 258 360

20

26

415 310

725 164 136

300 391

186 577 102 272 374

32

17

49

2074

400 342

742 183 133

316 376 185 561 113 313

18

11

29

860

1767

416 401

817 U8 133 281 288 125 413

48 197 245

11

969

2063

561 421

982 156 161

63 219 282

16

20

36

317 293 148 441

II Negru
1926

1185

1145

2330

514 450 964 146 126

272 391 254 645 110 308 418

25

32

1927

1063

1089

2152

482 461

943 121

105

226 333 222 555 104 299 403

24

26

1928

1182

1068

2250

534 429 963 141

124

366 198 564 112 308 420

29

38

1929

1232

1273

2505

501

498 999 146 146

292 424 225 649 135 390 525

20

28

1293

1201

2494

511

411

717 112 311 423

19

13

32

1286

1238

2524 466 394 860 224 199 423 475 309 784 119 334 453

73 224 297

22

11

33

549 108 274 382

22

11

33

299 357 206 563 117 274 391

20

27

416 233 649 121 269 390

21

13

34

1931

922 203 197

400 448

Sectorul III Albastru


1926

759

706

1465

220

1927

1136

1106

2242

457 441

1928

1070

993

2063

410 383 793 166 133

1929

1214

1086

2300

444 398

842 210 171

331

1059

978

2037 442 361

803 195 161

356 327 179

78 266 344

17

11

28

1036

1134

2170

722 233 199

432 383 184 567 104 315 419

14

16

30

88 236 324

31

39

1931

400 322

486 124

222 275 154 429

898 195 179

353

IV Verde
1926

901

841

1742

347 296 643 123 131

1927

1018

840

1858

332 279 '611 212 119 331 379 216 595

81

217 298

13

21

1928

1131

1003

2134

370

395 421 268 689

89 255 344

1929

1171

994

2165

287

663 270 139 409 434 278 712

89 284 373

11

1100

1006

2106

330 288

618 248 174 422 430 269 699

90 268 358

1088

1029

2117

297 275

572 242 208 450 457 268 725

89 277 366

1931

703 249 146

254 312

120

www.dacoromanica.ro

482

MORTALITATEA
E

TUBERCULOZA

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

MUHICIPIUL
e

DECESELOR
Procentul

de

r
7

1921

*930

7927

1924

1927

DE

www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro

Mortalitatea de tuberculozA dela 1895-1930


Sterblichkeit an Tuberculose

Mortalite de tuberculose

TUBERCULOZA

COP!!
Mortalitatea

ANUL

Copii

0/0

ani din total din copii

absolut

1895

6053

2876

4751

1096

242

22.-

1896

6665

3115

45.73

1100

212

19.27

1897

1898

0/0

din morti
niai mari
15 ani

25.06
5.54

6747

2961

841

164

7071

3682

916

187

7507

990

199

45,40

1039

209

849

224

44,57

1035

217

23.11

1108

230

24,60

42.53

1231

268

1900

6513

3879
2957

1901

6766

3147

1902

6576

2937

1903

6526

2958

1904

6611

2812

1905

7184

2784

1438

213

1906

6574

2579

1204

279

1907

7416

3181

42.89

1112

256

1908

7105

3025

1025

223

1909

7870

3249

41.28

1275

291

21.29

1910

7553

3276

1195

292

21.11

1911

7845

3411

43,48

1488

502

1912

7561

3196

42.26

1576

700

44,41

1913 *)

7943

3213

1525

614

40.26

1914

8176

3663

1429

766

1915

8296

3600

1383

553

40.-

1916

10557

4000

1651

697

42.21

1917

11448

3722

2047

813

1918

13631

4424

2200

894

1919

10307

3098

1930

700

1920

8927

3746

1290

425

16.69

1921

7555

2894

1109

311

17.11

1922

8484

3318

1498

387

1923

8819

3284

1587

447

1924

7856

3041

1390

393

1925

7265

2731

1223

327

19.76

1926

8392

3233

1453

377

20,85

30."
27.67

1899

37.89

1927

8774

3623

1435

433

1928

10356

4227

1677

464

1929

11277

4486

40.-

1920

499

4383

42.-

1693

450

1930

10434

*) Dela 1913 mortalitatea copiilor

dela

5.13

21.88
23.46

20.10

23.-

20.21

20.06

20.63

14.69
17.67

21.84

14."
36.26

17.06

28.27

20.92
26.58

de 0-19 ani.

123

www.dacoromanica.ro

Morsi de tuberculoz

strazi

No. casei pe anul

Morts de tuberculose d'aprs l'adresse

1924

Todesflle von Tuberkulose

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strazilor
No. casei

5)

Report

Spitale, sanatorii
Spitalul Brncovenesc
Colentina

37

4
15

Filantropia
Conea
Caritas
Zerlendi

16

11

8
6
68

10

Alba, 25

Alexandrescu Gr., 92, 106 .

Fund. Alexe Tel,

Militar cent. Reg. Elisabet.


de

Inchisoarel
5anat. pt.
Sanatoriul Diaconeselor
Central

Filaret"

30

49

66
20

41

42

Strada Bradului, 32, 35, 55 .


Birjari Vechi, 13, 65 bis
Bucium, 23
,,

Bibescu Voda, 8

2
1

de noapte
orbilor Vatra

de Vagabonzi

45
2

Sf. Apostoli, 29, 38


Aprodul Purice, 15

A. C. F. R., 33

8,

A. No. 8 R. M. S.

.
.

- -

Boerescu V., 2
Boerebista, 10, 5

Banu Manta, 36

.
.
.

4
1

Brndusi, 56
Brasoveni, 12
Barbu

- -1
1

17

Bordel, 14, 7

Bravilor, 14

3
3

Anton Pan, 7

2
2

Antim, 19

Barkrel, 21
Bateriilor, 15 A

Agricultori, 54, 65, 97 . .


Aurel Vlaicu, 75, 133, 142
Atelierului, 26
Austrului, 35

Abrud, 4, 50, 77 . .
Aquila, 38
Alex. cel bun, 36 bis

38

.
.
.
15 .

Bucovina, 27, 42

14

Berechet,

Strada P. S. Aurelian, 31

Biserica Alexe, 20 .
Brezoianu, 3
Luther, 21

3
339

Brosteni, 42

Leaganul Sf. Ecaterina


Azilul de
Reg. Elisabeta"
de copii G. E. Cantacuzino

,,

Gr. Alexandrescu
Dr.
de

Ana Davila, 2,

Assan,

Sf. Elisabeta
Centrul

38

I Assan, 4, 12, 20
Arh.

,,

353

Strada Arionoala, 5

Btrnilor, 35

Balcic, 12

rasa, 4
1

Belvedere, 21
I. C. Brtianu, 2
Basarab, 218

Strada B., C. F. R., 38

--

Athena,

.
.

1
1

Baicului, 6, 7, 12, 32, 35,


os.

11

48, 78
Basarab, 44

--

383

183

Bonaparte, 17

reportat

353

124

www.dacoromanica.ro

reportat

dup

Morti de

pe anul 1924

No.

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

strAzilor

No. casei

No. casei
u..

Report

383

Fund. Berceni, 37
lei, 5
Baicu, 4, 20, 33

2
2

Bolintineanu, 25
Ilfov

BAneasa,

Claudiu, 18
Cuzasi, 10, 16

Const.

C
Strada Gh. Cosbuc, 15 . .
Campoduci, 38, 40 . . .
Cranga
.
.
11 bis .
V.
Cotofeni Tei, 9, 11, 22, 57

Colonel
Ciurel, 6, 10, f.

Carol Knappe, 11

Cobalcescu, 26
Chiristigii, 16, 24
Carol, 40

14,

Constantinescu, 32, f. n.
Carolina, 14

Columb, 9
Chitilei, 11, 3

reportat

11 .

,,
1

,,
,,

434

67,

93,

1
1

..

128, 180, 285 .

.
.

27

2
2
2

- --1

1
1

D-na Ghica, 14, 17, 35


D. C. F. R., 45 . .

Dumitrescu N., f. n.

.
.

2
2

Dumitrescu II, 72, f. n.


Dumitrescu III, 11, 37
Delea Veche, 30, 42 .

Dobrici, 15, 31
Dogari, 22
Dnciulescu II, 15 bis
8 .
Domnita

21

Str. Discordiei, 5

Const. Grant, 16, 24 .

1
1

66,

Prel. Campoduci, 10
Curtea Pref. Jud. Ilfov
Curtea Cimitirului
Cutavei, 12

,,

Crmidarii de jos, 23

- 1

Col. M. Ghica,

Ceair, 4, 12, 14, 18, 29, 44

Chepler, 10
Cantetnir, 71
.

Calea

Fund. Cocos, 12, 25

46,

5
2

Cotofeni, 2, 48, 56

Coriolan, 19, 20
Campineanu, 10
Clugreni, 1
Crepuscul, 7

15,
37
10

Cantonului,

.
11

Caragea, 20, 32, 51 . .


Cornul Capri, 14, 18, 20
Crisana, 19

,,

15, 17,

Calafat, 56
Const. Mina, 16, f. n.
Calusei, 19

Const. Bonea, 32 .
Clucerului Vechi, 13,
Catinca Grecescu, 8

Colentina,
116 b
Cotroceni,

- 1

Ctel, 8
Crucea de piatr,

Crivineni 3, 6, 26, 52, 53

Carol Davila, 25, 29

os.

--

434 216
1

Corbescu,

67

Cluj, 2, 16, 79, 100, 107 .

Calimache, 6
Cometa, 24, 56
Clucereasa Elena, 6,
21, 49, 91

Ctuneanu, 14

Mihai Bravu, 9, 62, 73, f. n.


127, 186, 212, 318, 334,
345

Report

-- t.Strada Crsnaru, 126

183

De reportat

.
.

--

470

244

125

www.dacoromanica.ro

Morti de

dup. strzi

No. casei pe anul 1924

(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei
Report

13
19

,,
,,

.
.

60

Dasclu,
lea

10

Darzale, 5
,,
,,

1
Duca
Dimitrie Ghica, 24

Dintre grle,

Dinicu Golescu, 57, 65


Doamnei, 7 bis, 16, 32
lea Dudesti, 24, 47, 99, 194
6, 30, 62, 167
Prel.
Fund. Dristor, 4, 12, 13, 24 .
Dreptului, 15
,,
f. n.,
Drumul

Strada Ferari, 24
Foisor, 9 bis, 11, 34 bis, 86,
109,

1
1

2
4

Episcopul

59,

Epicol, 32, 42
Elena Doamna,

61

Fund. Fntnichii II, 3


Hurari, 15, 17

5
2
1
1
1

Elena Ferechide, 33

--

..

.
.

Eduard Grant, 14, 26, 46, 49

Endchit

15

E. R. M. S., 1, 21, 23
Fund. Econom Cezdrescu, 4 .
De reportat

Gabroveni,
.

107
24

Gh. Manolescu,
Glucoza, 5 . .
508

Gdndaci, 25 bis . . .
Golesti, 11 bis, 14, 23, 33
Gura Oborului, 24, 39, 46
Gh. Vasilescu, 9 . . .

44
29

276

126

www.dacoromanica.ro

.
.
.

19
.

De reportat

71

Boiangiu, 12,

Epuri, 40

Strada Gen. Lahovarg, 61, 100

- -

G
14
Gramont,
Gheorghiu, 19

B-dul Ferdinand,
Floreasca, 73

--

55,

74

8 .
Frosa
Finari, 13
Franzelari, 17, 22 .
Francmazond, 8, 46,

52, 62,

68

Dr. Felix, 23, 64, 91 bis

E
Strada Elena Cuza, 12, 13, 14, 80, 98
Eliade
vii, 16 . . .

Foca, 8
Fat-Frumos, 17
Florilor, 8
Filofteia Gheorghiu, 22,
f. n.
Fecioarei, 20
Fundeni, 4, 22
Ferentari, 18
Filomela, 12
Filaret, 38
Frunzei, 49
Filimon N., 40

7 bis

111

Fntnichii, 11, 20
Fluerului, 11
Filantropia, 4, 17

Despot Von, 47

276

Duzilor, 34
Diditel, 5 bis

508

Dobrin N., 15
,,

470

Dorobanti,

No. casei

Strada Dim.
4, 17 .
Dumtru Ruse, 11 . .
,,
Vod, 64, 66 .
,,
,,

Tuber-

2
2

- - 1

1
1

545

306

.dup6. strzi

Morsi de

No. casei pe anul

(Urmare)

Tuberculoz

Numirea strzilor
No. casei
Report

Tuber-

Numirea strzilor
No.
Report

545

G. No. 19, No. 5, C. F. R.


os. Grozvesti, 3, 19,

54 b., 64

57, 94, 100,

lea
105,

179,

186,

Fund. Gherase, 15
Grand, 16, 20

Gib, 26

128

Gara de Nord

579

5,

Lupeasck

Lkureanu, 2, 17
,,
,,

b.

108,
71, 118,

124

Lutari II, 5, 113


Labirint, 15, 123 .

bis

Luterank 20, 35
Livedea cu duzi,

3
4
3
2

2
2

Lucaci, 31, 45, 87

Hagi

Laptelui, 12, 24, 34

Hagi-Tudorache, 8 bis

2
1
1

Hrtnoaia, 5

,,

Strada

39

Impackei, 14

Ion Maiorescu, 52 .
Isvor, 4, 46, 62, 98
,,

Dr. Yatropol, 27
Deana

Cosinzeana,

20

Lunei,
,,

Ionit Matache, 22

Iancu Costea, 23

Ingineri, 23 bis

10

bis

Italian, 12
Iordache Golescu,
.
Inginer Teodoru, 41 bis
Ioana, 5, 13

I., R. M. S., 5, 17, 26


Sos.

61

-1

15

1
1

In drum spre Spitalul

Strada Mecet, 5, 9, 39,


Morilor,

61

15

Mtsari, 15, 29 .
Mihail Cornea, 29,

53

vii, 14, 18, 26

28, 32

Maica Domnului,
Mircea Vod, 35

3,
.

Mgurele, 7, 36 bis, 23, 54,


Strada Kepler, 15

579 3

Mircea Eustatiu, 17 .
Mrgritar, 4
De reportat

83, 119,

Sos. Kiseleff, 12

18, 24
Masina
28 bis,
Mitrop.
Mitrop. Veniamin, 17 .
Mrcuta

De reportat

Lascar Catargiu, 10, 15


lea Laptelui, 46
.
Linia Foisor, Mosia

bis,

32, 44

Iacobescu
Iorceanu, 49

Lzrescu, 62
Leon

.
Locotenent, 16
Lupitei, 5, 14, 19
Lupului, 14
Luncii, 3

Lupeasca Veche, 75
LogofAtul Tut, 3
Lipscani, 3

--

Strada Hagi Dinu,


Hotin, 40
Honzig, 11

32

Strada Laborator, 25, 36, 60, 62,


5

148,

187

620

367

127

www.dacoromanica.ro

strzi

de tuberculoz

No. casei pe anul 1924

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

strzilor
casei

N-umirea

No. casei
Report

620

Strada Mirslu, 18
Mai Tei, 137

Report

36

Mircea, 5, 13, 18, 20


Maidanului, 19

9
14

Mincu II,

Olimp, 5

19 .....

Dr. Obedenaru, 20,


1

os.

9,

Strada Principesa Ileana, 6

Popa

14 Martie, 22, 50

Mieilor, 13
Minotaur, 81
Dr. Marcovici, 5

10 Mai, 28
Mesterul Manole, 23
C. Marinescu, 53 .
Manu Cavafu, 34

--

39

--

..

Fund. Moceanu, 9
Prel. 10 Mese, 23
N
12,

,,

62,

15,

126

2
41

-- -

2
1

1
.

67
.

i
2

109
.
.
.

2
1

---1

rece, 76

P. Poenaru, 7

54

Dr. Negel, 1

Popa Soare, 33,


lon, 50, 86, 105,
Pictor Luchian, 4 .
Petre Ciobanu, 3 .

Pits, 18
Putu cu

Nisipari, 1

Panduri, 2, 3, 30 . .
Principatele Unite, 33, 57, 71
Piscului, 43

Nanu, 17
Niculcea, 2, 12 .
al Litei, 30,

PIevnei, 152
Pascului, 28
Porumbaru, 34

Pa

Petre Ispirescu,
Popa Tatu, 12

3
.

Popescu,
Parfumului, 29

20, 88, 114, 230, 284,


Giurescu, 29

Petrescu V., 28

Popescu Asan, 4
Pasteur, 11

354, 375

51, 59
Ghica, 22-24, 26
5,

Codrilor, 18, 25

Popa
,,

,,
1

B-dul Mrsesti, 37

Nicopole,

Ovidiu, 14

2
2

--

400

10 Mai Grand,

Strada Nerva Traian,

647

Odor, 8

Mate! Voevod, 38, 42, 56, 62,


99, 131

Pascal, 40

Pees, 31
Poetului,

Strada Olari, 24, 59


Orzari, 33, 55, 88

Olteni, 14
Occident, 24
Octavian, 2

2
i
1

Orfeu, 8

Oboru Nou, 29 . .
De reportat

647 400

128

www.dacoromanica.ro

20 bis

Paris, 3
Paulina, 13
Popa
Poterasi, 9

5
1

Popa Istrate, 10
Popa Nan, 73

1
1

Plugari, 24

De reportat

682

-424

Morsi de tuberculoz

no. casei pe anul 1924

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strazilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

Report

682

Sos. Pantelimon, 5, 44, 64, 122,


119,
158, 207, 150

Report

Pache, 52
Prel. Polon, 53, 153
Fund. Peles, 5

Scarltescu, 39

Sabinelor, 11, 22 bis, 58, 71,


78

Sf.

Petre Ispirescu, f. n., 20


Pirotechniei, 30 b. . .
Parcul Bonaparte, 25, 105, 150
Strada Paraschiva Marinescu, 15

,,

3, 21, 30, 44 bis,


68, 102, 105 .

Radu Vod, 3
Rcari, 22, 32
Radu Boiangiu, 9 .
Rond, 5, 11,
.

4, 38, 225, 269, 285,


300, 307, 310, 321, 335, 367,
276

Fund. Ratiu, 41

Sf. Gheorghe Tei, 4

Sf. Ion Nou, 21

4 bis

.
.

Strada Sarbeasc, 19

28,

2
1
1
1

-1

.
.

13, 42, 47,


.

.
.

2
2
2

14

--

11 ...... -

Fund. Sebastian III,


Calea

13 Sept., 8, 10, 65, 89, 118,


138, 75, 186, 189, 190, 196,

--

Vod, 123, 153, 154,


163, 223

176, 182, 227, 237, 260, 206,

11
1

Sf. Vasile
9, 70, 85
Spoitori, 8
Simbol, 20
Borcea, 12, 20 .
erb8nescu Tei, 31 . .

Sf.

Secerei, 50

Sevastopol, 9
De reportat

--

38

89, 92, 160, 164, 220


.

.
.

26, 49

cel Mare,
19

3, 7

Stefan

S
10,

Sirenei, 4, 35 .....

,,

Salvator, 8,

Spaniol, 11
Sf. Nicolae, 79 .
Silistra, 14, 20, 30

Stefnescu

Radu dela

Stucu II,

Rdulescu, 29

Silviu, 14, 21
Sf. Vasile, 9
Srnarandache, 18
Sf. Spiridon, 21

Rdsboeni, 3, 35
RegenerArei, 5

Scheiul de sus, 28

131, 185, 189


Soimului, 14
Sfintilor,

RAsuri,

11

Slciilor,

- - -

Sf. Nicolae Tei, 58, 63, 111,


2

Spiridon Tei, 9, 11
Sebastian, 29, 61, 64, 65
Sf. Petre, 17, 31, 51 .

60,

Sf.

Strada Roman, 143, 193, 276


Radulescu Rssan, 6, 22 .

Salcmi, 2, 6 .....

54,

Silvestru, 37, 61 .
Schitu Maicilor, 5

- 461

Pipil, 2
Popescu, 11
Podul Regele Carol

Raion,

738

Strada Shnonide, 10

trada Tudor

738 461

17, 34

De

.
.

781

497

129

www.dacoromanica.ro

Morsi de

no. casei p,e anul

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea str'zilor
No.

Strada Traian, 12, 28,

Report . .
102, 185

781
3

497
2

39

Tutunari,
19
.
Turntoriei,
Turda, 1, 14, 46, 107

2
2

Report

Strada Visini, 17
Vitan, 29,

72

2
3

State, 22
Voevod, 35, 43, 50

Vasile Gherghel, 4

Teiul Doamnei, 50
T.

V.

Ureche,

813
5

2
1

bis

11
.

Turturele, 15, 24 .
14, 27
Tudor

Viorica, 10
Vlcov, 42
Venerei, 2 bis
Vistieriei, 1
Victoriei, 83, 85, 125 . .
Vcresti, 62, 103, 109, 133,
253, 268, 274, 297,
153,

5 .
Turntoriei
Vladimirescu, 22

8, 30, 63, 81,


120,

67, 101, 103

Virgil
8,
Viitorului, 114, 151 .
Vitejescu, 16
Vldoianu, 9, 18, 38
.
.
Vespari, 22,
Vidin, 6, 11

Veche, 15, 37
8,

'72,

134

6, 29, 32

350, 391

Sos. Viilor, 7, Str. C. No. 9, 77 c ,


b

Strada

9, 17

1,

Ildricani, 3,
Unirei, 58

Fund, Vitan Vechi, 55

Vaselor,
Vultur, 62

18

Strada Vultur, 26,

113,
.
95, 110, 147,

Vasile

57, 219
Verde, 39,

intre vii, 80

Strada

Zoe Grand, 34

10

Vespasian, 4, 17

Zinca Golescu, 36

Virgiliu, 45

Ziduri, 11, 25

De reportat

813

524

Total

'

1390

www.dacoromanica.ro

Morsi de

no. casei pe anul r925

dup

Todesfle von Tuberkulose

Morts de tuberculose d'apris l'adresse

Tuber-

Tuber-

Numirea

Numirea strzilor
No. casei

casei
Report

sanatoril

Dr. Auducaride,

12

8
70
40
9
4

Colentina
Co

Caritas
.
.
Regina Elisabeta
Meseriasilor
Militar Centr. Reg. Elisab.
.
.
Inchisorii Vacresti

,,

Sanatoriul pt. tuberculosi Filaret


Diaconeselor
Central

Sf. Elisabeta

Fund. I Assan, 2,
4
23

franc. St. Vincent de Paul


Dr. Antoniu .
.
Centrul Militar
tuberculosi

Sf. Ecaterina . . .
Reg. Elisabeta
Azilul de
de copii G. E. Cantacuzino
Triajul de vagabonzi

,,

.
.

1
1

1
1
1
1

F. R. Grand,
Barierei, 6, 26 . .
Bradului, 1, 13 . .

2
2

32,
.

Baicului, 4
Brosteni, 19 bis, 48
Btrnilor, 38
89,

.
1

31,

59, 69,
5

125,

Bravu vechi, 19 . . .
hlihai Bravu, 14, 105, 156, 159,
226, 274, 322, 329 . . .
Bonaparte, 22, 45 . . . .
Aleea Blank B., 2
Fund. I Baicului, 20, 45 . . . .
Baicului, 23

-4

2
1

2
1

C
1

S., 34

Armeneascd, 12

B-dul Brtianu, 23
Basarab, 25,

Aurel Vlaicu, 25, 36, 58, 94


Artei, 12
Alex. Ordscu, 28 . .

R. M.

Banu Manta,

N. Blcescu, 55

Barbu Lutaru, 3,

Altarului, 18

A.,

Bacus, 12

11

Antitn, 38
Aprodul Purice, 6
Atellerului, 10
Albinelor, 11, 27

B., C.

- 160

- --

Burghelea, 14
Broscdei f n
Banat, 6

30

Apolodor,

Bucium, 50
Belvedere, 5, 14
Buzesti, 88
Barbu Catargiu,

.,

Strada Agricultori, 80, 127 .


Axente Sever, 59 . .
Aurora, 57,
24, 28
Splaiul
,,
Anastase Panu, 10 .
Anton Pan, 2

328

,,

55
3

2
1

39
9
12
41

.....

Strada Ardeleni,

Spitalul Brfincovenesc
Filantropia
Zerlendi

.,

ci

Axente Pavel, 51 . . .
Aureliu
N. D-trescu

De reportat

1
1

Crucea de piatr, 9

328

Strada Cdmpineanu, 3 . .
Carol, 23,
Crsnaru,
Clusei, 19, 57, 63, 64
Cluj, 13, 89, 109
Caragea, 6, 73 .

Chiristigii, 16

www.dacoromanica.ro

De reportat

367

191

no. casei pe anul 1925

strzi

de tuberculoz.
Urmare)

uber-

Numirea strzor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei
Report

Strada C. Pare. Bonaparte, 5

Carolina, 6, 39 . . . .
Campoduci, 13, 34, 44, 74
6, 7, 10, 15

21, 36, 40, 70, 276


23

V.

132

2
2
2

2 cart.
2 5os.
3

R. M. S.,

15

22

.
.

Dosu Cantonului, 21
Davldescu, 2
Duzilor, 8, 19 .
Dionisie, 4

Drumul la Tel, 40, 63


Dobrici, 24, 27

.
1

7,

Strada Dragos Vod, 7

..

25

Cornescu, 87

Darzale, 24

11

21

25, 9

Drumul

Despot Vod. 27,

47
42

lea Veche, 30,

Cpitan Petre Carp, 16

Dejugdtoarei, 2
Dogari, 25

25, 147
2

Ceair, 3, 30

Clucerului, 12
Colonel Georgescu, 5
Ctuneanu, 10
Chindiei, 14
Crivineni, 13 bis, 32, 54

16

Campului, 7

Dionisie Fotino, 49
Dristor, 37
D-na Ghica, 47

Dnciulescu, 33

M. N. Durnitrescu,

2
1

V.

n.

Dumitrescu, f. n.

V. Dumitrescu II, 20, 25, 30


N. Dumitrescu I, 20, 61 .
V. Dumitrescu III, 47, 61

Cosminului, 8
Chiti la, 10
Corbescu, 4

Dudesti, 2, 29, 46, 62, 103,

C. Grand, 26

Despot Vod, 2, 35

202, 220, 234

Costin, 23

Mina, 17

Ceair, 25
Cotofeni, 11

Prel. Campoduci, 36
De reportat

Epicol, 32, 37, 44, 86,

132

www.dacoromanica.ro

2
6

Elena Cuza, 20, 34, 121


Elena Caracas, 7, 22 . .
Eliade
vii, 16, 46 .

406

Dristor, 16
Prel. Dorobanti, 45, 66, 173
D-na Ghica, 80 . .

13

Concordiei, 14
5os. Colentina, 42, 116
B-dul Carol, 27
Fund. Crivineni, 10, 4

2
2

lea Nou, 12

Candiano Popescu, 65

Colonel

225

Cantonul Expozitiei
Cutavei, 14

Costache Stamate,
Ciurel, 50, 52

Carol Davila,

406

Colonel M. Ghica, 24, 27, 60


Cuza

Report

191

Carol Knappe, 15 . .
Constantinescu, 2, 42
Cotofeni, 43, 61
.
Ciclopi, 33
Cahul, 12, 40
Cosinzeana, 20, 22
43

367

De reportat

96
.

3
2

450

Morti de tuberculoza

no. casei pe anul 1925

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Nurnirea
No. casei

Report

Strada Elena Clucereasa, 21,


Eliseu, 16
Echinox, 39, 72 bis
E.,

R. M.

S., 1,

Elefterescu, 32
ErbriL, 25

E., C. F. R., 4
Epuri, 16
Emancipal, 37

Gh. Eustatiu,
Epureanu, 19

Numirea
No.

.
1

2
1

,
1

Elena D-na, 32

Economu Cezarescu, 15

---

Gura Oborului, 44 .
5

272
2

1
1

Grdinari, 40

--

Gherase, 11,
Ghiocei, 36

General S. Poetas, 25 bis

--

General Berthelot, 4

483

6
13

.
.

lea Grivitei, 55, 110, 253, 216,


208, 323
5, 21, 29
sos.
B-dul Ghica, 32

3
2

1
1

27
.

Filaret, 37, 63 . . ,
Foisor, 7, 11, 18, 115 bis
Ferentari, 18
Finari, 27, 37 . . . .
Dr. Felix, 12, 97 . . .
5, 12,
Florilor, 1,
Filomela, 9, 13
Fluerului, 18

.
.

Filofteia Gheorghiu, 63

Strada Hramului, 17
Hatmanul Rrbore, 3, 4
,,
B. P.
2 . .

2, 3

Herscu

1
1

Herstru, 108
Intrarea
13 bis .
Hotel Bratu
.

Honzig, 50
Hagi Dinu, 4
.

.
.

Foca, 23

Fulgului, 6
Fntnilor, 20
Ferentu,
Fund.

Strada Isvor, 10, 73, 84

Ionescu Tei, 5, 28, 31 bis

Fabrica de chibrituri
B-dul Ferdinand, 104

--

37

19 .
Strada Gheorghe
Gheorghe Costaforu, 16
Gh. Grand, 4
General Lahovanj, 80

20, 94, 98
8

De reportat

3
1

36, 41, 57
1

General
Boiangiu,

Costea, 11 . . .
Iancovescu, 7, 21, 22, 32

18

Berceni

Gr. Plesoianu, 18
Ghica

.
.

Plata Gen. Badoglio


11, 42

Strada General Iptescu, 20

F
Strada

Report

450 251

P. Ispirescu, f. n., 42

Stnescu, 12

Matache, 16
Ion Millescu, 11 .
Incurcata, 22

Ingineri Tel, 5
Ion
I.,
M.
5
I.,
W.

483

www.dacoromanica.ro

19

De reportat

1
1

.
.

515 299

no. casei pe anul 1925

Morti de tuberculozA
(Urmare)

Tuber-

Tuber-

strzilor
No. casei

No. casei
Report

515

Prel. Inclinat, 87

'os. Iancului,

37, 56,

Fund. Impcrei,

67, 99

- Strada Maidanului,
Monetriei, 8
Vod, 56

Report

17

P. Marinescu, 11, 14

Cmpul P. Ispirescu f n

Strada Justitiei, 4

Mitrop.
Meteor, 19

Jarcaleti, 8
Fund. Joitei, 17

Musat Rdulescu, 8
Mtsari, 14

Mitrop. Grigore, 37
Mincu T., 25
Manu Cavafu, 3 .
Maior Tutu, 8 .
Minotaur, 72 . .

10

Strada Kepler, 22
Strada Laborator, 87, 123, 146, 184,
193

Lzureanu, 7, 15
Laptelui, 31
Livedea cu

15, 33

Labirint, 35, 125, 213


Lptari, 11, 14 bis .
Lutari, 17

Lucaci, 92, 105 bis

,,

Calea

Strada Maica Domnului, 6, 21


Mgurele, 7, 12, 77, 83, 92,
29, 32

Masina de pine,
Manu,
Mrcuta in vii .
Meilor, 17, 13, 22
Mincu

Fund.

--1

.
.

--1

-1

50,

Oprescu, 9

31,
44

St.

Oborul Nou, 11
Olteni, 73
Strada Popa Nan, 26, 41

1
1

.
.

Popa Lazr, 26

Plugari,

Petrescu IV, 17
.
Popa Savu, 20
De reportat

4
.

- 554

www.dacoromanica.ro

17, 23

-- 1

Maria Dumitrescu, f. n.
Mibail Cornea, 37, 77 .
De reportat .

Plcintei, 4, 50
Petre Carp, 35
Piettei, 23
Piscului, 8, 43, 55

10

f n

G. Nicoleanu, 20
erban, 12

Strada

4, 23
Mate! Voevod, 8, 135 . .
Maria Bornescu, 1, 5, 21,
29,
,,

32

154
9,

--- -1

Mcelari, 6,

376

330

Norilor, 9 bis

-.

Strada Nicolae Filimon, 1, 22

Leonida, 6, 39, 89

54,

Nic.

Lupeascd, 29
Luteran, 35
Fund. Laborator, 156
Lutari, 5

19

C. Marinescu, 51
Fund. G. Moceanu, 7
Prel.
, f n

3
2

71

554

Mitrop. Dosoftei, 21

.
.

.
.

---2
2

2
1
1

583

350

Morsi de tuberculoz dup

no. casei pe

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

No. casei
Report

'

Strada Popa

No. casei
583

Piata

15, 18

Pandele Dim,
83,

87

Codrilor, 9, 64
Pa las, 4

Tatu, 19, 88, 103


Povernei,

Rdulescu
2

Paleologu,

Rditei, 2, 9, 15

bis,

Putu lui Zamfir,


Pitis, 38

bis

11

Pericle Gheorghiu, 16

Psculescu, 55

--

3
1

392
2

Reginei, 6
Rea Silvia, 20
lea Rahovei, 6, 93, 149, 153, 267,
269

Parcul Rahova, 397

II Raion, 37
III Raion, 14
Raion Gropi,

-- 1

I Raion, 6, 7, t4

..

Rsboeni

Poterasi, 2

Rond, 46

Radu dela

Principatele Unite, 59
Puisor, 2, 21, 28 . .
Ploesteanu, 1

8, 23

Psculescu
28
Panduri, 29, 44 .
Petrescu III, 1 .
Popa
5, 20

,.

Strada

Elefterie,

Sf. Vasile Tel, 7, 55, 70

Pitar .Mos, 13

Sabini, 4, 18, 21, 31, 34,

Pe les,

35,

14

49,

Sos. Pantelimon, 21, 22, 35, 47, 48,


53, 80, 73, 155

Fund. Penescu, 10
Popescu

Prului, 4,

30
Pietei, 3, 14
Pache, 9, 136

Rozelor,

'

Stefan Negulescu, 20, 46


Sfintilor, 78
serban
95, 123 .
Sf.
Stucu I,

37
5,

38

7, 66

.
.

..

110, 141, 150


Serbnescu
2

2
.

Sf. Nicolae Tel, 27, 57, 58,

234

619

2
1

2
1

- 3

37

Sf. Nicolae, 111 . .


Scheiul de jos, 8
Sebastian, 36
De reportat

www.dacoromanica.ro

- -1

Silistra, 11, 27, 52, 53


Smeurat, 6

Raionului, 82, 121, 119, 162,


163, 176, 197
Rureanu,
Romank
150, 198, 202,

De

214

Seneca, 9
Silvia, 14

9,

-5

58, 70, 105


18, 27, 42, 44

Scaune, 20

Stucu H, 3,

Rondul Bisericei,
Regenerrei, 13
Retoride, 51, 55

13 Septembrie, 94, 150, 200,

Sos. Panduri, 55

B-dul

15

236

619

6, 36,

17

,,

10

93, 120,
152,

Strada Rcari, 17, 32


Dr. Rmniceanu, 3

Report

350

667

432

Morsi de tuberculoz dup strzi

no. casei pe anul 1925

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea
No. casei

strzilor
No. casei

Report .
Rssan, 4, 20

Strada

Report

667
2

Spoitori, 8
Vod, 74
Suvenir, 2

700

464

Strada Uranus, 74
Undrea, 30
Unirei, 58

Secerei, 5

Dr. Sergiu
Sptarul

7, 14

Vineri,

Speranfei, 43
Soimului, 14
Svulescu,
Sf. Petre Tei,
Silvestru, 43

Strada Virgil
88
Vaselor, 17 bis, 49

.
.

Surorilor, 25
Simbol, 20

Vasile Lupu, 5 bis

Sf. Petre, 18

Virginia Blescu, 20

Fund. I Sebastian ,

156, 170, 176

fn

Vladescu, 12, 14, 16, 26

Verde, 26

Simbol, 17

Sebastian f n

Vidin
14
Viorele, 40
Veseliei, 41
Dr. Varnali,

Mare, 10, 111, 131,

5os.

Vaporul
19
.
Viitor, 113, 119, 130, 140,

11

164

Strada Sirene, 31, 53, 58, 65

Vladoianu, 10

Vasile Lascr, 212


Verzisori, 52

Strada Turda, 1, 131

2
2
2

Traian, 24, 40, 163, 252

Tudose State,

11,

Vitan, 3 bis, 95

18

Voinescu, 39
Verei, 12

Calea

Veche, 3, 6, 17
10, 40

Tudor
13
Toamnei, 92, 134
Tugomir Voevod, 65

Vod (Vii),
Teiul Doamnei, 78,
Tutunari, 3

82,
286, 287, 408

Calea Victoriei, 31

256, 273, 378,


3

Fund. Vapor, 29
2

Sos. Viilor, 13, 35, 105 . .


Vergului, 29 a, 286, 315
Vitan, 165
Vama Fintrepozite

15

82,

100

Triumfului, 53

Turtucaia, 7
Vod, 15, 51, 113
Fund.

Tepes

Strada Ziduri, 17, 27, 44 bis, 58

8, 24, 28
2

Topor, 23
B-dul Tbcariei, 54

Zamfir
5 . .
Zaharescu, 11, 26, 27

Zamfir Olaru, 16

Total

Aleea Tonola, 9

De reportat

700

www.dacoromanica.ro

728

495

1223

strzi

Morsi de tuberculoz

no. casei pe anul 1926


von Tuberkulose

Morts de tuberculose d'aprs l'adresse

Tuber-

Tuber-

strAzilor

Numirea strgzilor
No.

No. casei
Report

sanatorH
Spitalul Colentina,
Mare

39

19

Filantropia, B-dul Col. M.


Ghica

345

41

Apolodor, 17
P. S. Aurelian, 1
Fund. Asan Radu, 26

Sanat. p. Tuberculosi Filaret,


Viilor
Spit. Zerlendi, Calea

Vod

38
80

27
60

13

68
6
2

Boiangiu, 1, 3, 17 bis, 5; 5
Blaj, 9

Barierei, 11
Basarab, 79

13

Caritas, Calea Dudesti . .


Reg. Elisabeta, str. Francma-

42
,,

Brancovenesc, B-dul Maria


Militar Central p. Tuber.

.
.
Coltea, str.
Leagnul Sft. Ecaterina, str.

Sanat. Dr. Antonlu, str. Ghica, 8 .


Spit. Central Vcresti
Sanat. Diaconese,
Central, str. D-ta
Tnchisoarea

Spit. Casei Meserii str. Occident

,,

Minerale, 14, 43
Abrud, 6, 27, 53, 68
Aurel

7,

117
.

Strada Anastase Pan, 10

11

Agricultori, 21, 91, 127


Axente Sever, 55, 61
Academiei, 30
Albinelor, 5

General Averescu, 5
Tudose
Strada Alexandria, 3, 36

13, 16

De reportat

2
1

Banu Manta,

14,
Bornescu, 1, 4

--

- - - I

45, 80
.

--

.
.

21

Blanari, 20

Strada Brtiei,
Brlei, 11

--

6
.

Balcic,

10;

9;
.

Bidulescu, 9
Biserica Alexe
Barbu Catargi, 13

34

Barbu
Brutus, 2
Bradului, 24
2

Fund. Barbu, 9

Antonic, 7
Anton Pan, 5
Ardeleni, 5

Ana Davila,

Brezoianu, 17
26, 29

Bibescu
2

Botescu, 14, 20 .
Baicului, 3, 5, 9,

28, 89

Fund. Asan, 4, 19, 22


Austrului,

Grand

3
2
2

G-ral Berthelot,

15

A
Strada

91

--

22, 36, 52
Bordeianu, 8, 37
Brasoveni, 16
Berzei, 84

330

3
2
2

Buzesti, 35,

Mare
2
4

---

17, 22, 21, 47, 60


Bona-Parte, 15, 43 . . . .
Strada Dr. Botescu, 13, 14 . . .
Bucium, 2, 4, 5 . . . .
B-dul Basarab, 38, 78, 89, 92, 147 .
Strada
26, 34
Brosteni, 19 bis, 41 . .
Bozianu, 22

de Copii, str. Grig.

166

7.

Broscriei, f n
De reportat

--

395

19

137

www.dacoromanica.ro

no. casei pe anul 1926

Morti de tuberculozd dup. strzi


(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

ci

Report

395

Strada Bragagiu,
Banat, 6

- ptrada

--

Bucovina,

1
1

Strada Campoudci, 17,

16, 16, 35, 41, 146,


303

Cielop, 33
Constantin Grant, 25

"

Calornfirescu,

46, 8,

Cantemir, 45, 71
Fund.
Strada

Cmpineanu, 17

Clucer, 74
Cornu Capri, 21

Cartierul C. F. R., 43

Cuza E.,

Cutitul de Argint, 70 . .
Crivirieni, 5, 18, 23, 25, 30;
Cotofeni, 37, 44, 57 . . .
Fund. Ciurel, 14, 40
Cotit, 15
Strada Crivalului, 4
Cornescu, 35
Claudiu, 14
3, 10, 20, 67
Caragea
Comoarei,
,,

Cart. R. M. S., 2, 15
ampului, 3, 18 . .
CMdrari, 2
14, 22

'

--

Cezar Boliac, 43

21

De reportat

'
.

1
1

29,

29

-1

.
1

32

2 Strada G-ral Danielopol. 2 . . .


bis, f. n.
Dr. Stan
1
Despot-Vod, 29, 38, 43
Dudesti, 16, 22, 30, 34

Dristorului, 4, 8, 33, 37,


Dorobanju, 1, 15 . . .

3
2
1

Fund. Dobrescu. 28

Mitrop. Dosoftei, 55, 60


.

Dumitrescu Vasile, 29, 29,


Diamandi V., 5, 8 . .

Delea-Veche,

M. Dumitrescu II

448

www.dacoromanica.ro

De eportat

Dnclulescu, 28

Dionisie, 8, 42

Dragos-Vod, f. n., f. n., f. n.

Crdun, 18
Chitilei, 9, 19,
Cluj, 59, 91

Cernat, 43
3

86

Ceairului, 3, 5, 11, 14, 16

Cezrescu E., 31
Catuneanu, 31

Ceres, 19

52

Carol Davila,

Cometa,
Clucereasa, 41

234

5, 30

Constaenescu,

Cornea Mihail, 30

3
1

94, 127

II
Strada Canonicul Bunea, f. n., 3, 10
Curtea Vila Grand, 17
Cuza Al., 10, 44, 52, 52 . .
Strada Craioveanu, 36 . . . .

448

"

.
.

Cotroceni, 11, 27, 30

.
.

Stamate, 7

Carol Davila, 109, 157, 147


coientina, 11,

28
1

Carol, 30, 57, 61


Cuza-Vod, 2, 126

13

24, 28, 34,

6,

222

Cart.

Elena,
abrica

Crlova, 12
.Fund. Cedrilor, 8, 19
Strada Cazrmei, 35
Crsnaru, 12, 20
/

41, 45,

210,

Report

193

.
.

-1

481

267

no. casei pe anul 1926

Morti de tuberculoz dup6.


(Urmare)

Tuber-

Tuber-

strzilor

No. casei

No. casei
Report

Strada Dinu Hag!, 59


Dr. Davila, 4

481

Calea Dorobanti,
30, 52 . . .
Drumul la
f.n., f.n., f.n.
Doamnel, 57

Doamnei, 90
Strada Dumitrescu Nae, 22
Darzale, 48

512
2

295

41

Flueruhui, 38
Ferentari, 21
2

Floreasca, 47
Fabrica Chibrituri
Fdinari, 66

- - -1

Fdt Frumos,

Foca, 26

- -

P., 15, 45,

5os. Doamnei, 5
'Fund.

Report

- Strada Filimon,
2, 53
Frunzei, 35

267

Pe Drum
G

E
Strada Elena Teodorescu, 20

Emigrat 20

Elefterescu, 22, 26, 68

Eliade in

16, 34

vii,

Eliza Popescu,

21

Eliade Mosi, 23 .
Elena Caracas, 25

Echinox, 32, 39, 64, 55


G-ral Eustatiu, f. n.,
Sft. Elefterie,
.

n.

Strada Elena Cuza, 75

Ecoului, 29

Elizeu, 16

--

-1

--

86

2, 4, 30
Filantropia, 105
.
Fundeni, 6, 12 . .

Florilor, 14
Foisor, 13, 110

120

104,
5

18

13, 29

De reportat

2
1

512

295

-3

- 1

V., 43 f

Strada

- Strada

- 1

Gogosi, 21
Gura Lupului, 18
Grant, 12, 33

Hurari, 16
Fecioarei,

63,

- 1

G-ral Georgescu, 41

Ghit

85

Gramont 30, 32

Tei, 7, 29 .
Grigorie Mitropolitul, f. n.
Gara Obor, 4, f. n. . .
Ghica

Dr. Felix, 6, 6, 45, 53, 103

Groapa Floreasca
Strada Gherghinei,

F
,,
,,

Grant
1

96,

B-dul Elisabeta, 54

Grdniceri, 2
Golescu, f. n.

Eminescu, 11

Strada Col. M. Ghica, 3, 31, 30,

Emanuel V.,
Elena

31, 21

5os.

Eremia, 14
Econom.

Calea Grivitei, 38, 84, 155, 217, 233,


244, 288, 305, 305, 133 .
Strada Ghica D-na, 6, 12, 22, 33, 34,
39, 49, 65, 33, 33 . . .

Gh. Gheorghiu, 56 .
Grant Eduard, 7 . .
Sft. Gheorghe Nou, 8
Dinu, 57, 14 .
Heliade in vii, 20, 32
De reportat

1
1

550 333

139

www.dacoromanica.ro

no. casei pe anul 1926

Morti de tuberculoz
(Urm are)

Tuberculoz

Numirea
No. casei

No. casei
Report

Strada Hotin,

28, 35,

17,

Hramului, 15, 23

Heliade, 14, 9
Ing. Hrjeu, 6

.
.

Horiei, 38
Honzig, 80

i
1

50, 81,

f. n., f.

3
2

11, 20, f. n.

Ingineri,

Ionit Matache, 24, f. n.


Strada

2
5

67

30,

11

30

,,

"

bis, 30, 61,

11

Italian, 8, 24
Ignatiu, 64
Ion Simigiu, 14
Iorceanu, 9, 31

49 .
Ionescu Tei,
Ionescu Gion, 105 .
Iosef Mitrop., 60, 28

Ileana Cosinzeana, 4, 4
35

Principesa Ileana

1
1

Lucaci, 16, 110

Laborator, 47, 85

Strada Keppler, 17
Knappe Carol, 3, 71 .
Kavafu Manu, 9, 62

De reportat

.
.

2
590

.
.

2
1

.
1

19, 31
Mmcu, 16, 29

.
1

II, 41 . . . ..
7, 39, 39, 78, 96
Maica Domnului, 11, 53
22

161, 178,
.

2
1

5
1

Mosilor, 8, 196, 205, 242, 246,


5

2Q3, 278

Strada Marconi,

19,

Bravu, 22,
320, 340, 340

--

M
Strada

79

Lebedei, 14

"

- -

Licurg,

Isvor, 14, 37
Sft., 3

81

2
50,

46
4

Liberttei, 11
Lnriei, 120
Lutari, 14, 30, 33
Lascr V., 73, 188
duzi, 43
Livada
Logof. Tutu, 32

19

13,
Strada
Sos. Jianu, 16, 32, 38

,,

590 366

Calea Laptelui, 48
Strada Lunei, 19

Ion Alexe, 6

61, 67,

Lcusteanu
Lahovari
Lahovari

Calea

Iancovescu, 38,

Iancului, 11,

5, 22

Lupeasca, 23, 23, 35,


78, 78
Fund. Lptari , f n
2
Strada Lptari
Lirei, 12 bis

Iancu Costea, 28

Sos.

Strada Luptei,

n.,

n., f. n.

Iptescu

Strada Ispirescu

Report

550 333
1
3

Hagi Ghit, 24, 49

f. n.,

Numirea

Manu

13

Mntuleasa, 33
Matei Voevod, 2
9, 10

366

140

www.dacoromanica.ro

- 1

De reportat

630

395

no. casei pe anul 1926

Morsi de tuberculoz
(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei
630

Mrculescu, 24

--

Mtsari, 6
Ajun, 4, f n
Fund.
Strada Mihilescu, 21 .
Mircea, f n
Mrtisor prel., 36
5

Moroiu C., 26, 6

f.

23

28, 14, 33, 33,


n., 46, 87, 86, 90, 107

Strada Nae a

Prului, 24, 30 . .
Pascal, 26, 52
.
Plantelor, 24, 67, 75

Piscului, 29, 42, 49

195,

'

5, 87

Placintei, 4, 32
Popa-Soare, 58

B-dul Pache,

1
.

Orscu Alex,
Oprescu, 5
Olimpului, 84

26
,,

,,

4
2
1

3
3

,,
10

666

417

5
1

2
.

2
1

Punasul Codrilor, 24

1
1
1

17

1
1

Pui,5or, 30
Pnculescu, 30

Fund. Penescu, 8
Strada Putului, 4

os. Pantelimon, 14, 16, 33,

De reportat

Pits, 7

P
33,
207, 214,
17, 71, 109,
1b3, 216, 204, 204
.
.
.

Popescu Eliza, 43,

Parcul Rahovel, 16
Strada Plugari, 6,
.

13

Pasteur, 13, 31
Fund. Prului, 30, 37

Occident, 19
.

52

Strada

Strada Popa-Nicolae, 6, 8

Psculescu Tei, 3, 43
.
.
Petru-Rares, 5
Popa-Farcas, 53 . .

Oborul de vite, 3, 20
Oborul Nou, 27 .
Orzari, 47

--

Strada Popovici,
Petre
.

Parcul Carol, f. n.

Niculcea, 1
Norilor, 15

,,

198, 266

Nicolae Filitnon, 51 .
Nerva Traian,
87
Nicu or, 3

Olari,

48

666 417
2
1
4
1

'Calea Plevnei, 110, 114, 152,

122, 166,
145 .

27, 38

Nicolae

Niculina, 38
Niculescu, 52

Strada

Princ. Ferdinand

108,

7,

Principatele Unite, 25 .
Panduri, 16,
34, 34,

Muceniei, 9
Maidanului, 17
Matilor,

,,

21, 23 . .
Papa-Nan, 33, 25, 70, 70, 124
Prel.
45, 79
Strada Pieptnari, 41
Popa Iancu, 2, 68 . . .

16
Strada Mrcuta
Mesterul Manole,

138,

Strada Petrescu I,

B-dul Maria, 4

..

Report

395

,,

Mnescu

Numirea strzilor
No. casei

Report

Strada Marinescu, 43

Tuberculoz

--- -- 1

.
Pirotehniel, 20
Pomul Verde
Popescu Assan, 11
Popescu, 8

De reportat

709 456

141

www.dacoromanica.ro

no. easel pe anul 1926

strzi

Morti de tuberculoz
(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strazor

Numirea strzilor
No. casei

No. casei

Report

709

456

Rahovei, 3, 6, 57, 711, 98, 109,


124, 182, 172, 248, 251, 295,
303,

Strada

382

41

Report .
Strada 13 Septembrie, 102, 142, 148

g
1

Rspntiilor, 37

Rond, 4 bis, 60

,,

Fund. Rondul Bisericii, 16, 17 .


Roman, 94, 142, 138, 150,

Fund. Gropi, 13
'Strada Regulus, '7
Ritoride, 23, 58

,,

M. S., 7, 6

R.

Strada

69,

,,

-1

Semilunei, 4

--1

Stan

10, 20

17

jos, 7

1
1

45, 6, 19, 100,


166, 189, 223, 223, f.n., f.n.
Mare, 43, 37, 20, 49,
.
104, 108, 112, 244, 244,
11, 38,
f.
Strada
Strada

6
5

2
1

Spiridon
17
Silvestru, 18

Sincai, 10

Selari, 4
5tefsneseu Assan, 20

Sft. Spiridon, 20 . . . .
Sptarul Borcea . . . .
Silistra, 7, 55, 101, 105, 105;

T
2

.
.

Stucul II, 16, 5


Stucul III

Stupinel, 10

Statia B.

10, 19

Silvia

De reportat

Strada Timpului, 25

105
.
Sevastopol, 20
.
Stucul I, 42, 41, 25

9,

8, 12, 14, 14,

15, 20

,,

Strada Simbol, 8, 8,

Barbu, 7
Stoian
Sevastopol, 35
31 f n
Svulescu

172,

.
Radu-Vod, 41
Rdulescu Tei
C.
Rosetti
Grand, 11
Rinocerului, 17
.
.
Rsboieni, 6,
Dr.
9

Scheiul
Secerli,

dela Afumati, 6, 6 bis


Raion I, 2, 107, 5, 7, 107;

Stere Bondoc, 7
31

Siminoc, 3
SAlciilor, 2 bis
Sub

Scrltescu, 44
Smrndache, 21
Sirenei, 42

498

4
4
2

40, f.
Sabinelor, 17, 36 . .
9,

Stefan Pop, 23

195

248, 269, 289

755

755

498

Vasilescu

,,

Turtucaia, 9, 28, 90
Tutu logoft, 32 .

Toamnei, 17, 73, 128,

Turda, 11, 98, 112, 130, 147


.
.
.
.
Trinittii, 39,
Teiul D-nei, 38, 50, 106, 106

Fund. Turcu Tel, 9 . . . .


Strada
4, 31 bis, 52, 63
De repottat .

142

www.dacoromanica.ro

2
2
2

3
1

797 541

de tuberculoz

strzi.

no. casei pe anul 1926

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

Report
Sft.

Treime Tei,

797 541

10

Trgul-Vechi, 25
Tbcari, 79
Traian, 12, 18
Turntoriei, 12
Tudor tef an, 26
Trifoi, 15

en

Report

trada Vrjitoarei, 6 bis

.
.

818

Vitanului, 2, 29, 34, 45, 57,


81, 93, 101, 113, 34, 45 . .
Viilor, 7, 81, 81, 124, 124, 124,

70, 128, 128

Strada Vaporul Assan, 29, f.n.,

n.

Viorica, 10, 1
Vesellei, 32, 25, 36, 37, 52
Vasilescu, 8

270

Tugomir Voevod , f

Vultur, 85, 122,

143,

568

4
2
2
2

111,

111

Vapor, 14
Strada

5 b., 32, 14, 74,


94,

94,

114,

158

Visin,

13

Vineri, 18
vos. Vergului, 87, f. n., f. n.
Strada Vatra Luminoas

28
7

Strada Unirei, 46
Ursului, 32
Uranus, 87

Vespari, 50
Vlaicu

58

V
Strada Vaselor, 42
Vespasian, 15, 21, 37

155

Strada Zidurilor, 6, 33, 33, f. n., f n.


Ziduri in vii, 89, 89, 102
Grant, 15, 18, 20 .

Vidin, 14, 11

Zamfir

Vldolanu, 4, 12, 38

Zamfir Anghel,
Zefirului, 5

Victoriei, 93, 145, 190


Verde, 24, 40, 48, 60
Vcresti, 12, 34, 74, 106,
275,

403,

15,

31

Vasile Lascr, 78

2
5

Verzisor, 9

reportat

Zamfir
Zori

18

20

37
.

zi, 108, 25

Zece Mese, 15,


Zaharescu, 11
Zablovschi, 86

818

5
2
3

15
.

Total

858

595

1453

143

www.dacoromanica.ro

Morsi

no. casei pe anul 1927

strzi

tuberculozA

Tuberkulose

Morts de tuberculose d'aprs l'adresse

Tuber-

Tuberculoza

Numirea strazilor
No. casei

Numirea strazilor
No. casei

azilu.ri

Colentina
Filantropia
Zerlendi
de
pli

86

40
60

26

12
27

Militar Cent. Reg. Elisab.

26

Brncovenesc

6
78
9
8

5anat.

Caritas
.

Militar de
Leagnul Sft. Ecaterina .
Sanat. Dr. Antonin
Central Vcresti .
Sanat. Diaconeselor
Central
inchisoarea
Meserii
Spit.
Sanat. Grig. Alexandrescu
Francez
de

Strada

Strada Belizarie Luther, 3


Barierei, 15
Bidulescu, 11
Bariera

49

- Strada Berzei, 4

Baicului II, 30, 33, 8

Strada
2

141

Fund.

F. R. Grivija, 57

Aurora, 2, 2 .....

3
2

18

-1

F. R., 87
.

Strada Const. Crsnaru,

112, 116,

192

Cdrmidaril de jos, 29, f. n.,


f

Fund.

reportat

Brtianu I. C., 9
Strada Barbu Lutaru, 15

Aurel Vlaicu, 151, 58, 157,

Ardeleni, 7
Antim, 68
30 August, 23
. .
.
.
Alexandrina, 6
A. Cart. R. M. S., 24, 24 bis

fn

Bacus, 3
B. Cart. C.

18

Banu Manta, 52,


Basarab, 75, 151
Strada Broscriei, 26

Atelierului, 12 bis, 10, 8

I, 12
Berechet, 23
Blaj

58

Strada Bucovina, 33

Agricultori, 15, 58, 34, 103,

bis

Biserica
2

Berthelot, 101, 104

Buzesti, 5, 61,

Strada

Manta, 2 bis

Fund.

Strada

Minerale,
.
.
Aquila, 39, 44
Abrud, 13, 41, 58, 60 .
B-dul Alexandru I. Cuza, 6, 15, 20

Bordei, 3, 8
Bradului,
Brasoveni, 20

2
1

Averescu,

Fund.

159

- -- ---- -

347

Strada Atanase
Fund. Afumati, 5

Pref. Politiei Capit.


Atelier Grivita, 6
Fund. Assan, 8, 24, 22
48
.
Strada

Bncei, 24

327

C.

.
.

Abator, 19, 20

16

84

Strada A.

De reportat
list, 30 bis

Strada Arhiereul

.,

303, 273, 158, 103,


205, 194, 207

347 1 59

144

www.dacoromanica.ro

De reportat

5
378

2
185

no. casei pe anul 1927

Morsi de tuberculoz
(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei
Report

378

Curtea Pirotehniei

Ceair, 23, 24, 40, 5, 26


Strada

21, 48, 10

19,

10, 9
.

Sos. Cotroceni, 27
Strada Constantin Grand, 30 .
Chiristigii, 26
..
Cazrmei, 45
Spat. Cantonului, 46, 44 . .
Prel. Campoduci, 99, 28, 19
Strada Cezar Boliac, 54 . .
Canonicul Bunea, 8 ,
Sos.

Chitilei,
Colentina,

,Strada

.
1

38

Sebastian, f. n., f. n.,


Constantin, 24 . .

Comorei Tei, 14, 3


36

.
.

.
.

Constanta, 10
,,

Fund.

Carol
Cocosi, 14

Crucea de

85
Crivineni, 55, 32, 35, 32, 2
4
bis,
67

Strada Cantendr, 57, 80, 56, 28

Cezrescu, 4
23

Curtea R.
S
Strada Cutarida

--

, f
n
Carol Davila, 109 . . .
Cornul Caprei, 18, 19,

Caragea-Vod, 20, 57

De reportat

19

24

1
1

160, 43

Strada Delea-Veche, 42, 42, 11 bis,

12

Danielopol, Gh., 2, 2
20
.
Dumitrescu

62,

11

,
.

.
1

Dumitrescu V, 3, 63, 21, 4,

Dionisie Fotino, 8

--

Prel. Dorobanti, 50, 76, 66, 24, 28,

2
3

Cameliei, 21, 16
Cauzasi, 9

Cerkez,
Colorian, 25

Strada Darzale, 33
Calea Dudesti, 75, 234, 242, 147

Dobrescu Ion, 21,


Doamna Ghica, 14,

2
1

Clucerului, 18
Costaforu,

,,

Strada

Cmpineanu, 15, 15

fn

Cart. C. F. R. Grand, 21

27, 6 . .
Strada
M., 1 bis, 6
Ciurel, f. n., 12, 10, 2 .

Cmpul Ispirescu, f. n.
Carol Knappe, 20

155,

Chepler, 56

.
.

.
.

8, 23

Crciun, 14

23,

56,

os. Crngasi, 58,


R. M. S., 5,

--

2
2

Rosetti

C.

f n

121,

155, 123
Cart. C. F. R.,

224

Cmpul Gherghiceanu
Cantacuzino Gr., 27 .

Ciocan, 26, 19

Costache Stamate, 3

Constantinescu, 42, 23, 34,


,,

430

Coltei, 12

Cotofeni, 17, 49, 151, 75,


17,

Report .

- Strada Corbescu, 25

18

Str. Despot-Vodti, 5
Fund. Despot-Vod, 2 .
Strada Decebal, 24
Dnciulescu II, 29
,,

14
78

47,

.
.

47

Duzilor, 8, 16 .....
68

Fund. Dristorului, 28
Dona, 13, 26 . .
Str.
De reportat
224

10

www.dacoromanica.ro

Dumitrescu Nae, 13, 15


Dinu

.,
,,

258

de tuberculoz

anul 1927

no. casei

strAzi

(Urmare)

Tuberculoaz

Tuber-

strzilor i

Numirea strzilor
No. casei

No. casei

Report

Report

460

E
.
Strada Elena Teodoru, 33 .
Elena Grand, 18, 24, 10, 19
Elena Cuza, 82, 33, 32, 110

,,
,,

Elizeu, 12,

25, 7

E. Cart. R.

S., 6, 6, 21

2
3
3
3

16, 17

..

Ecoului, 56

Echinox, 47 bis .
Elena Doamna, 40
13, 29 .
Eliza Popescu, 31

Elefterescu, 36
Epicol, 94, 43

1
1

Elena, 26,
Episcopul Radu, 18
Sf. Elefterie, 5 ,

Fund. GrozAvesti, 38, 60 . .


Strada
15, 41,
.
lea Grivitei, 108, 306, 215,
331, 264, 56, 179, 331
Ghica,

os.

Strada
2

Foisor, 111, 116, 134

Calea Floreasca, 45, 53

Ferdinand, 119, 119


Frosa Sarandi, 10
Fratii
Filomela, 10

14

1
1

Tone, 32 .
Ghica Doamna, 30,
Grand C., 30, 36

60

Gherghina Serbnescu,
Ghica Col., 54

3
2

N., 3
2

Brnzaru, 24

Honzig, 1, 7 bis, 36, 101


Heliade, 14

Filaret, 63
Fluerului, 21
15,

GrAniceri, 9, 15

Tei, 2
Gara Filaret

11 Februarie, 15

Ghiocei, 23
Gherghinei, 9

Filimon N., 14, 30

Gherase, 4, 85
Obor, 18, 12
Strada
Boiangiu f
,,

FAinari,

Giulesti, 15
Giurgiului,
Gherghel V., 29, 94, 97

f. n., f. n., 26, 11


31, 9, 9, 69 .,
Ferentari,
Strada Florilor, f. n., 23 , . .

2, 4

Corn. Grivita f n
Cura Obor f n
- Strada GrAdinari, 26, 49
1

--

5, 27 . .
Gogu Zamfirescu, 8, f. n.

10

,,

498 288

46

Strada Grand

Eremia, 2

,,

3
1

25

Horatiu, 5 bisi, 14, 5 bis


- Fund.
Strada Hagi
4, 81, 98, 6
tlagi Dima, 1
.

42

39, 97
Florescu Lt., 18

Fundeni, 20

bis

,,

Frunzei,

Pr. Ionescu Gion,

11

De reportat

498

'

146

www.dacoromanica.ro

De reportat

65 .
.

535

321

Morti de tuberculozd.

pe anul 1927

no.

(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Ionit Matache,
22 .
Dr. Iatropol, 28 . . .
Ileana Cosinzeana, 27, 24

Isvor,
81, 130, 117
Iovita, 25
Iancu Costea, 15, 26 .

Strada Locot.

2
3

- 1

2
3
2

19

.
17,
14,

vii, 10, 14

Mrcuta

Mocanului,

,,

,,

Lunei, 9
Lutari, 17
Lnriel, 37

,,

Livedea
Labirint,

12

3
2
2
1

Mgurele, 4, 81 .
Major Corovu Ion,

19

Maidanului, 4, 17

.
Mntuleasa, 31
Mirslu, 3
Maica Domnului, 53,

Miron Costin, 1

134,

183

Locot. Negel, 11
Lucad, 58 .
Lipscani, 81

LogofAtul Tut, 46

Mitropolitul
.
Mitropolitul Dosoftel, 1
Mangaliei, 14
Mrculescu, 6, 10, 15, 26

18

Licurg, 10
B-dul Lascr Catargl, 15

,,

De reportat

.
.

,,
1

M., 1
Marginel, 27, 16 . .
"Laptaru, 4 ,
Micsunele, 14, 12
.
Marin Craioveanu, 15
Manu Cavafu, 32 .

573

1
1

Marconii Tel, 33

21

Mihail Cornea, 93
.

2
I

Mecet, 12
Duzi, 44, 52

2 Strada Monetriei, 8, 8,
9, 2, 12, 12
Fund.
- Strada
22, 28
Mtsari,

11

Macovei,

Luteran,
Logofatul

7
14

343,
133,
20, 49,
bis, 15,

10 Mai, 23, 23
Mircea Eustatiu, 5,

Strada Laborator, 124, 141, 127, 156


Lupeasca, 82, 57, 35 . . .
Cal. Laptelui, 20, 32

Mcelari, 30, 12, 7

Strada Knappe, 82

- -

573 349

strada Luceafr,

14, 151, 24, 11, 1


35, 159, 153
Strada Matei-Voevod, 79 .
Meteori, 18, 50 . .
124, 29, 131
Calea

2, 116, 61, 153,


249, 35, 200, 282,

a, 69
Strada Minotaur,
Mihai Bravu, 30,

Ioanei, 5
Prel. Iptescu, 2, 20
61, 61 . .
11
,,
Cart. R. M. S.,
Illea Independentei, 12 .

Leon Mihalovici,

Stnescu, 8, f.
.
Caragea,
.

Report

Paulescu, 24 .

535

amp. Ispirescu, f. n., f. n., f. n., 59


Strada

Numirea strzilor
No. casei

Report . .
Ignaliu, 11, 66 . . . .
Ion, 11
Sos. Iancului, 1, 5, 11, 105 . . .
Strada
23, 60, 26 .
Iorceanu, 12

,,

Tuber-

De reportat

1
1

3
1

620 387

.
.

www.dacoromanica.ro

Morsi de tuberculoz dup strzi

no. casei pe anul 1927

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea
No. casei

Report .
Ghica Col., 41 .
Strada Mitropolitul
5, 38
Marin
23
.
.
.
Maria Bordnescu, 51 .

620

1
1

--

ci

Report

Lucaci,

Strada Nicolae Filimon, 2, 1, 12


erban,

Nicolae

Nicolae Donici
Nicoleanu

30
.

17

Sf. Nicolae
67, 135, 108
Nicusor, 6
Sft. Nicolae, 37 . . .
Nisipari, 7
Nicolae Tone, 17, 20 .
27

Golescu, 18

Niculescu Becheru, 16

21

Pascal, 40, 21,


Calea Plevnei, 272, 119, 258 .
Strada
lui Zamfir .
Popa
2 . . .
.
.
.
.
Popa tefan,
.
Povernei, 27 . . .
Psculescu, 22, 45, 51, 45
Fund.
12, 14, 37, 37,

-1

Popa
Primverii, 35

115

2
2
1

3
3
1

.
1

Popp, 5
Strada Principatele-Unite, 52

Col., 21

652 418
2

Strada Popa Stan, 3

Niculcea, 31, 42, 49, 7, 31


Nerva-Traian, 81
. .
Nicolae Tabacu, 6 . .
Nistrului, 23, 23
.

a Piscului, 52, 10 . . .
Popovici, 13, 16 . . . .
47,
Punasul Codrilor,
Plesoianu Gr., 100, 108, 56

Porumbaru, 13

Piata Floreasca, f. n., 5

Sos. Panduri, 3, 41

Strada

Strada Orero Colonel, 6

Octavian, 18

Orzari, 49, 5, 56, 63


Cpanez, 3

Olteni, 76, 76, 49

--

11

Obor, local sectie, 10


dent,

,,

21

Octav Cocorscu

110, 18,
10,

Petrescu IV,

18, 105,
.

Petre Ispirescu, 4

Petrescu III, 2 bis

Popescu, 33, 49 . .
De reportat

.
.

652

41:

www.dacoromanica.ro

.
.
.

- .- -- 1

Ploesteanu, 19

79
43

Precupetii-Vechi, 55, 29, 6


,,

Popa Radu, 43
Pe drum spre Zerlendi

1, 13, f. n.

48, 83, 83
Petre Ciobanu, 4 . . .
Paris, 4, 25
Sft. Petre
35, 11 .
Petre Carp, 17 . . .
,,
. .
.
Pirotehniei, 14
Fund. Panduri, 28

88, 109

Strada Preoteasa S., 20

.
.

Pasteur, 20

P
Sos.

91

Soare, 17

Popa-Nan, 19
Pandele Dinu,
Radorin

De reportat

686 451

Morsi de tuberculoz dup strzi

no. casei pe anul 1927

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

Report

Strada

Strada Radu dela


Gropi, 14

47, 37,
.

2
.

Calea Rahovei, 249, 303,


134, 289,
382, f.
240, 42, 398, 339, 313

Strada
14
Fund. Raionului, 66, 143, 195, 161,
f
, f n
Fund. Raionului II, 10, 6 . .
Strada Rdulescu Tei, 36, 10, 12, 89
Fund. Rondul Bisericii, 23, 1, 17, 11, 1

Radorin, 2
Strada Roman, 225, 254, 120, 110
Dr.

30

Racovil Grand, 40, 29


Rssan, 4
34

(Belu), 20
Rsboeni, 30, 10, 1

.
.

Radu Boiangiu, 16
Ritoride, 3
Rodului, 16

93,

17

Sirenelor, 49, 66, 82, 4

Strada Sub
Justitiei
Strada
Vasile Tel, 49

--

De reportat

2.

31, 21
7. 12 .

.
.

Salvator,

,,

1
1

1
1
1

Senatului, 31
Stoian
Barbu, 14

- -2

13

Strada Servitutii, 7,
Strbun, 5

2
1

Solacolu, 115

Spatele Cantonului, 46
.

55, 42, 4
erbnescu Tei, 67 . .

--

Vod, 217, 77, 77, 111,


92, 165, 220
Strada
Gh., 2, 11 . .
5tirbei Vod, 20, 34
Stefan MihMleanu,
Calea

Mare, 43,

73,
1

47,

2
2

15, 218,

62

f. n., 16

Strada

15

T
-- Strada Trgovistea-Veche, 22, 10, 16,

2
1

Fund.

39, 18

.
.

Spoitori, 6
Silistra, 21, 47, 44 . .
Sevastopol, 22
Smaranda Preoteasa, 14 .
Sebastian, 71, 19 . .
Sabinelor, 4, 40 . . .

Strada
Militaru, 15
Dr. Staicovici, 5 .
"
Spiru Gheorghe, 33

2
1

499

Sebastian III, 42
Strada Scheiul de jos, 15
- Fund.
Fund. Dr. Sergiu, 40, 36, 40

Strada

Salvator, 39

3
4

727

B. Mi

Bellu

22

,,

100,

Fund. Simbol, 7, 16, 2


Strada Seneca, 30

Sft.

227, 269, 89, 44,


260, 233,
61, 203, 135, f. n. .
29, 58
Strada

,,

I, 2

Fund. Sebastian, f. n., 7, 2, 5 .


Strada Schitu Magureanu, 55, 3, 55

- Statia
1

Radu-Vod, 7

Caka 13 Septemvrie,

.
.

Dr. Ratiu, 16
,,

Report

686 451

19,

727

www.dacoromanica.ro

7, 7,

19,

f.

n.

De reportat

2
767

6
532

no. casei pe anul

de tuberculoz dup
(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Ni

Numirea strzilor
o. case

Numirea strzilor i
No. casei
Report
16, 25 .

Tudor

Turda, 136, 35,


Trinittii, 74, 43, 3

767
,

.
.

Strada Trifan, 3

2
1
1

D-nei, 106, 155, 59,

57, 90
Telegraf, 2
Tudose State, 13, 69
Treime Sf-at, 44 . .
Tunsului,

,,
,,

30,

34

.
.

Turtucaia, 83
Traian, 246, 69, 71
Tnase Vasilescu, 9

-2

Voevod, 70

Tonola Mee,

19,

19

Report

n., 48, f. n., f. n., f.

13, 34 .
Vatra Luminoas, 65
Verde, 44

,,

6
11

571

35

1
1

Visarion, 31
Viting, 13

Vasile Spiroiu, 62, 35

Vntorului, 8
Vistierilor, 7, 11
Verzisor,
Viesparilor, 26
Sft. Vineri, 30

Vidin, 12

Fund. Vitejescu, 17

Strada Virgil
Strada Ursului, 15
Fund.

814

Strada Vasile Lascr, 190, 190 .


Tepes, 27, 70 . .
"
os. Vergului, 27
Strada Vasile Gherghel, 71, 96
2
10 bis . . .
Vespasian, 37, 47 . . .

Strada Tepes-Vod, 23, 112, 32, 178,

Tranu Ion,

Viilor, 47,

n.

T
159

22, 18, 10, f.

Strada Vaporul

os.
.

Toamnei, 128, 22, 31, 22, 31


Tbcari, 75
Strada

532

77

27, 231

Viespilor, 4

411, 306, 64, 320, 152, 19,


322,

268,

12,

393

Strada Vaselor, 14, 6,

1, 6

2
3

Viorele, 22

5os. Vitan, 133, 111, 51, 24, 36, 195,


.
164, 50, 24, 80 . .
De

"

3
.

Viitorului, 170, 168, 130, 6, 170


Vultur, 37, 107, 50, 143
27,

Strada Zefirului, 5
Zoe Grand,

21, 208,

104, 106,

814

571

50

15

Zori de zi, f. n., f. n.

Zahanale, 14, 14,

Zamfir
24
.
Zaharia, 7 bis . .
Zidurilor,
f n
Total

www.dacoromanica.ro

Total general

839

596

1435

Morsi de tuberculoz
Morts de tuberculose

strzi

no. casei pe anul 1928

l'adresse

von Tuberkulose

Tuber-

Tuber-

N urnirea strzilor
No. casei

Nurnirea strzilor

No. casei
Report

479

C. F. R. (Grand)

Strada

D-ta

Spitalul Brancovenesc,

83 (Cart. Steaua)

lasa, 4

14
6

Caritas
Central
.

98

411

Purice, 15

Ferdi-

nand 50
de btrdni Reg. Elisabeta, Col
M. Ghica 39
de noapte
Sf. Eeaterina, P. S.
Rnstitutul Medico Legal . . . .
.
.
.
.
Corn. Suburband
Colentina

82

Fund.

2
1

Pantelimon . .
Principele Carol
Principele

Prundu Ilfov

Progresul

Serban

Voevodul

De reportat

479

2
1

2
1

1
1

- 1

B.

C.

F. R.

Buzesti,
Biruintei, 8, 12, 31, 36
Bogdnescu, 1

Barbu

6
8

24

Baicului, 10,
Berzei. 101

31

9, 42

Banu Manta, 80 . .
Bateriilor, 14, 17 . .
De reportat

www.dacoromanica.ro

Bratului, 26
1

25

6
2

Brdndusi, 46, 73, 85


Bis. Pantelimon, 10

- - --- 2

Strada B. 134 (Parcul Rahova)


50

Dudesti Cioplea
.

48
Splaiul
Atelierele C. F. R. (Grivita)

12

Alexandru, 17

5, 14, 21, 24, 64


39 . .
7
3

62
5

Calist, 3 bis .
9, 19 . .
Vlaicu, 58, '157

"

49

bis, 26, 59 bis

10

Zerlendi,
189
Sanatoriul Casa Meseriilor, Polizu 34
Central,
20 .
Diaconeselor,

10

Angelescu 86
Pantelimotn

Arad, 30
6, 17

Militar Reg. Elisabeta, G-1

Dr.
Dr. Gerota, Bd.

245

Pan, 20

18

49

8
15
14

Durnitrescu, 8

27

Gr. Alexandrescu
Filantropia, Col. M. Ghica 5
Viilor, 124
Filaret,
Inchisoarea

Iacobescu, 10
Davila,
.

,,

de

,,

85
27

35

Centrul Militar de tuberc


Serban
218
Colentina,
Mare
Coltea, Coltei 30

in alt parte

Spitale

1
1

508 277

Morsi de tuberculoza

pe anul 1928

no.

(Urmare)

Tuber-

Tub er-

Numirea str.zilor
No. casei

Nurnirea strAzilor
No.

Report

Strada Bradului, 37
Baicului I, 4, 24
,,
Bncei, "2

508

Report

277

-- -1

Strada CuHul Patriei, 10, 34

Col.

61, 72, 108


17

Boteni, 2

Berechet Tei, 9

Bucium, 58
Basarab, 13, 30, 48, 53, 73
Brtianu, 6
soseaua Bonaparte, 14,
.
,
,,

Fund. Banu Manta, 4

Bacus f n
I Baku, 31

Crivt, 12

Cosminului,

- -

C.

C.

Baicului, 31
Brlei, 3

A. Roseti, 8

B-dul C.

1
1

105

Cotofeni,

62
14

12, 17

21 bis

Clucerului, 30, 57
Calafat, 31, 53 .
Ceair, 12, 26

.
1

9, 29
.
Catinca Grecescu, 4, 24, 60
Cuza
9, 30, 34 . .

2
2

Clrasi, 16, 235 . .


Cornescu, 9, 31, 35, 77

2
4

36

.
.

Crisana 25
Cornul Caprei, 12,

19

119

Cpit. Vasilescu, 5
Ciurel, 24

14 bis, 34
Caragea. 28, 77 .

--

1
1

D
1

Dosul Cantonului, 5, 6,
Domnita Anastasia, 15
Dobroteasa, 6
Davidescu, 10
Ruse,

Drumul la Tei, 15

53
.

1
1

Delea

Delea Veche, 2

.
.

35

21, 26, 33
Decebal, 17
Dumlnicel, 39

www.dacoromanica.ro

149,

Sergio, 22 . .
Fotino, 11, 12, 13

Dr. Boiceseu, 13

152

--

209

554

Dragos
19, 32
Dudesti, 22, 50, 103,

R. M. S., 30

De reportat

Ciurel, 4

Dr.

Crivineni, 50
6

--

- -

11

Carol, 30, 53
CodrIlor, 12, 17 bis
Cantemir, 30

2,

---

Aleea

Clrasi, 5

7, 16, 18, 53, 98,

Ciurel, 84

103

de

20

--

Colentina, 11, 24, 53, 56,


87, 92,
147, 158, 183
Crngasi, 22, 51, 61, 68,

Strada

Cutitu de

bis, 40

19

Cameliei

554 308
2
2
1

Coglniceanu, 42
Cercului, 3

11

Cernuti, 5
Catuneanu, 33

.
.

Cluj, 68, 89

93

.
.

De reportat

-1

592 343

Morti de tuberculoz.

no. casei pe

1928

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

strzilor

No. casei

No. casei
Report

Strada Dr. Felix, 7, 37


Dr. Teohari,
Dr. Rafiu, 6
Dinc

31

.
.

.
.

oseaua Doamnei, 2 bis, 34

Dnciulescu II, 23
Despot
2
.

Splaiul Dr.

--

Fundeni, 4,

Plata Dr. Botescu, 6, 9

1
1

16, 28

Elena Polizu, 9
Eduard Grand,

25

Eliza Caracas, 22

Eroilor, 32, 60
Ecoului, 7, 20

2
.2

Ecat. Teodoro

41

E. (Cart. R. M. S.), 23
Epuri, 39
Econ. Cezrescu, 27, 32
.

-2

Filaret,
Fratii Brtulescu, 10
De reportat

2
1

2
3

.
1

,,

.
1

General Dragna, 7

Petre Popovt, 8,
2
12

11

Gener. Eremia Grigorescu 25


23, 31, 33 . .
Tone, 22, 28 . .
Ghit Boiangiu, 46 . . .
Adamescu, 16, 19 . .
Grdinari. 63
Gogu Zanifirescu, 21 . .
6

Gh. Manu, 11

Gr.

Ghiocel. 15

General Stan Poetas,

,,

32, 72

Gh.
5, 8,
39, 41

General

F
Strada Finari,

29, 87

General
1

20

Elisabeta, 5, 7
Parcul Elisabeta, 7

.
.

General Anghelescu,
Cernat, 22,
General Lupu, 23

Elena Doamna, 30, 58, 59


Elefterescu, 61
Elena Clucereasa, 122 .

trada Gr.
32, 53 . .
General Berthelot, 12, 62 b.

111

Cartier. Fabrica de Chibrituri


Plata Floreasca, 15, 17

Fratii
.
27,
Florilor, 19
Calea Floreasca, 17, 77 . . .
B-dul Ferdinand,
120, 130
Fund. Ferentari, 49
Furari, 17
,,

2
2

Elena Cuza, 98
.
Episcopul Radu, 13, 53
Elena Caracas, 15, 31
Eliseu,

,,

626 374
I

Elena, 11, 25, 30, 48, 62

Filofteia Gheorghiu, 10
Fabrica
Chibrituri,
Frosa Sarandi, 12
Fntnichi, 33
Felicia
1
.

E
trada

Fratii Becheru, 43

18, 20

Fluerului, 29
Foisor, 38, 109,
Frunzei, 14

Foca, 17,

61
.

Frumos, 9, 27

Strada

Dumitru Lptaru, 2

,,

Report

343

Dumitru Florescu, 1 . .
Prelung. Dorobanti
Doamna Ghica, 57 . .
Dorobanti, 32, 61, 192, 200

Fund. Delea

592

626

www.dacoromanica.ro

1
1

De reportat

--

659

406

Morsi de tuberculoz dup strzi

no. casei pe anul 1928

Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei
Report

Strade Gh.
17
.
.
General C. Popescu, 39

lea Grivitei, 127, 147, 161, 179,


181, 216, 275, 307, 312, 390 .
Ghica, 57

oseaua Giurgiului, 6
Giulesti, 60
.

II

-- Strada Iorceanu, 8
- --Mg. Zablowski, 36

659

Report

,,

7
1

Caraca,s,
Ianovici, 26
Iacobescu,

Ionit Matache,

Ion

Soseaua
Fund.

Hagi Ghit, 80

bis

125

11 b., 22, 57 b., 61


Dobrescu, 20 . . . .

Hohn, 2

J.

17

Hagi Dima, 64
Horia, 60

M.

21

Jianu,

1
1

Hipodromul Floreasca

- Strada
-- Locot. Caranda, 23

Kisseleff, 1

Strada Ion Maiorescu, 4, 43 . .


Impcgrei, 13, 49, 55, 60
7, 75
Iordache Golescu,
Gripescu, 22

Ion Cioc, 2, 21

16

4
4

7,

,,

11,

15

Lupeasc, 33, 120, 132

2
2

Lutari, 39

Ileana Cosinzeana, 7, 31, 36,

'

'

Ion Ghica, 8

696

(Parcul Rahova), 48
De reportat

4,

15, 25

Isvor, 110, 117 . .


Ing. Cutarida, 40 b.
Ipsilante, 2
Ion Marinescu , f n

Ion Procopiu, 17

2
.

.
.

Ignatiu, 57

De reportat

154

www.dacoromanica.ro

.
.

- 1

75

Polizu

2
2

- -

Luncei, 4

Lascr
13, f.
Livedea cu Duzi, 23
Lupeasca
41,
Lzureanu, 17
Lupeasca Veche, 76 .
Laborator,
133, 182
Leonida, 13
Laptelui, 5, 32 .
Lainici, 35

66

Ion

--

10, 28

- -- Strada Keppler, K12, 44


1

16

18

B-dul I. C. Brtianu, 42

19

Stradela

Horei, 20
Heliade, 15,
Honzig, 50

52

Ismail, 60
Ing. Rmniceanu, 23

1
1

Heliade in vii, 20, 22, 24, 36

Grand, 20

Ha

Inclinat, 113
Isbandei, 1

Grdinari, 4

696

Grozvesti, 18, 50

Fund.

culoz

Numirea strzilor
No. casei

730

453

Morsi de

no. casei pe anul 1928

(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei
Report
41

Numirea strzilor
No. casei

--

,,

31, 46, 47, 100,135


74, 137, 141
Matei Voevod,
Mrculescu, 2, 3, 6, 24
Mihai Bravu vechi, 17, 38, 140
Manu, 20, f n
Mincu I, 15
Meseriilor, 12
erban, 35 . .
Maria

2
2
5
2

Mitrop. Iosif, 23, 25, 37, 41

--

MAcelari, 16 bis
Mangaliei, 13

1, 59
18
.

6, f.

Mihalovici
lu, 9 .
Splaiul
Giurescu, 13

1
1

Mircea

.
17 .
Manu Cavafu, 3, 32,
Mincu II, 15, 20,
Micsunele, 5
36

Mitropolitul Dosoftei,
Meteori, 42
Mos Rjun, 26, 36 . .
Mircea, 16
Major Caravia, 1 bis
MAnstirea Neamt, 54

Marin Musa

Nicusor, 6
Niculae Filimon, 1, 54

Nae al

496
1
1

Nicu Dorobantu, 17

"

56,
Olteni, 12

17, 67 . . .
Mihai Bravu, 7, 20, 25, 51, 66,
89, 153, 200, 220, 232, 274

-.-

19

10, 20
13, 14 .

Strada
,,
r

,,

3, 4,

Petre Ispirescu, 6, 28, 58, 79

2
2

Panduri, 12,
Penescu, 6, 20
Poterasi,
Primverei

770

Popa

13

.
1

Popovici Ion, 15 . . . .
Principesa Elena, 8, 28,60, 86
Plevnei, 40, 84, 120, 158,
Petrescu H, 13, 19, 26 . .
reportat . .

www.dacoromanica.ro

Pitagora, 20

- 1

Oituz, 7

43

Oita Marin,

Olteni-Belu, 61
Oltenitei, 30

Mihail Cornea, 75
47, 179, 269, 350
Fund. Mrculescu,
. . .
Mnstirea
reportat .

66 bis

Morilor, 22

Octavian Cocorscu, 69, 84

B-dul

19

15

Fund. Nit Lptaru, 13

1, 29

Litei, 10, 23

Niculae

2
2

Macovei, 22
Manejului, 4

Miron Costin, 9

770

Nae Popescu, 4

Niculescu Becheru, 11
Niculcea, 31, 37 . .
Nae Dumitrescu, 3, 17

Mures, 22,49

,,

Strada Maica Domnului,


Masina de
Maria Dumitrescu,

,,

11

,,

Report

730 45

Strada Lptari, 13
Lnriei,
Lotru, 53

Tuber-

2
2

803

523

Morsi de tuberculoz

no. casei pe anul 1928

strzi

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea
No. casei
Report

Strada Petrescu III,

2, 10

Petrescu IV, 2
Petrescu VI,
.
.
.
Petrescu VII, 17, 59 . .
Petrescu XII, 14 . . .
Petrescu XIII, 22, 30 .
Principe le Niculae
2, 6
Precupetii
19
.
.
Principesa Deana,
.
.

V. Lucaci, 3, 16

Popa Tatu, 69
Petrescu XV, 8

Report . .
Sos. Pantelirnon, 28, 37, 75, 77,
152, 156,
176, 199, 210
Panduri, 7
Fund. Popescu
9
Petre Ispirescu , f n
Pleso'anu, f
Parcul Principe le Carol
Ferdinand

803
2

Strada

4
2

Regina Maria, 3

6, 22, 25,

Roman, 40, 186

Popa Nicolae
vii, 6
Pericle Gheorghiu, 32

12

Rasboeni, 5, 20

Rsboeni Tei, 10

Vod, 12

93

Radu Cutarida, 8
.

18

Principe le Ferdinand, 10

31

2
.

842

9, 58

15, 16
251,

140, 223,

Const.

Elena, 13

Servitutil, 14
Sabinelor, 69, 74, 90

Spiridon, 21
Sirenelor, 17
Scheiul

PieptAnari (Cart. C. F. R.)

38

Fund. Rsboeni, 4
Rsboeni III, 2

Strada

B-dul Pache, 15, 17

340, 344, 354, 375, 382,

Penes Curcanul, 11
Puisor, 59
117
Popa Nan,

Prunaru, 5
Plantelor,
Aurelian, 37
P.
Putu
rece, 51

2
3

Regele Carol, 3
lea
1

Radu dela

Popa Farcas, 25
Pomul Verde, 9, 25
Popa Nicolae, 9

C. F. R.)
Craioveanu,

R.

50

Ciobanu, 35
lade, 11

De reportat

18

Rdulescu Tei, 28, 55


Raion, 19,
85, 132

Putu cu Tel, 6, 10, 38

Poetul Cornea, 20
Paul Greceanu,
Pictor Romano, 4

Regina Elisabeta, 6, 9
Bisericel, 1, 21, 23

Zamfir, 16
Pretorian
lu, 10 .
Psculescu Tei, 8, 38,

P.

P. Marinescu, 9

Pascal,

Minist.

Ploesteanu, 32

27

543

Polizu,

Popa Savu,

842

de sus

61
.

Stefnescu Tei, 8, 23, 40


.
.
Serbnescu Tei,

www.dacoromanica.ro

De

3
.

891

584

Morsi de tuberculoz

strzi

no. casei pe

Urmare)

Tuber-

Tuber-

strzilor
No. casei

Strada

Numirea strzilor
No. casei

Report
13, 41

Petre
Srneurat, 5
Spaniola, 2

891

-1

46

Report

584

274, 258

Sf. Vasile Tei, 16, 30, 67


.

Stirbei
136, 148
Sf. Constantin, 12 .
Stan
6, 16 .

Sf. Niculae Tei, 68, 79, 111,


, f n

2
.

vii, 21

Toamnei, 116

Silistra, 27, 35, 39, 59, 61


Smeului, 1, 2
1, 8, 35 . . .
Sf. Treime, 18
Scheiul de jos,

101

53

--

39

Spoitori,

Tonola, 8,

I, 18

Fund.

19

Stucu

--

Sf. Voevozi, 49 bis

Strada Unirei,
Ursului, 9, 14

coala Ciocan, 12
.

65
- Strada Vasile Lascr,
27, 30
3

- 1

Iunie, 98
Udricani, 14

218,
2

11

220, 143
Soseaua
cel Mare, 76, 89,
216, 218
Fund.
7
I Sebastian, 14, 25 . . .
Simbol, 17
Sebastian f n

reportat

Tudor Vladimirescu, 16,


Tugomir Voevod, 30 . .

7, 8, 39

36, 176,

12

Trifan, 8
Tricolor, 8

stefan Stoica, 16 bis


Sf. Gheorghe Tei,
.
Suter, 17
Schitul Maicelor, 30 .
Sibiu, 17
14 . .
Sf. Vineri
Spirache
15

30

Tudor State, 28

Sf. Spiridon

Calea

137

,,

f n

,,

Tunari, 63
Trinittei, 31, 70
Turda, 115, 126, 149
Traian, 89, 220 .
Tnsescu, 9
7, 25, 32
Turtucala, 15, 54, 108

63,

106

923

8
3, 61,

Strbun, 23, 28 . .
Sptaru Borcea , f n
Siminoc, 10 bis . .
.
Sf. Elef terie, 25

Strada 13 Septemvrie, 13, 19, 74, 90,


92,
183, 208, 212, 225,

Schitul de jos
Sptarului, 25

Saturn, 41
Sebastian,

923

627

"

Viting, 18
Veseliel,
Vlad
Virgil

10

1,

4, 38,

77, 82
Vldescu, 18, 30 . .
reportat

3
2

960

659

157

www.dacoromanica.ro

Morsi de tuberculoz

casei pe anul 1928

strAzi

(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

Report

Strada V.
II, 15, 57
V. Dumitrescu III, 29, 38

960
.

659
I

Verzisori, 62
Verde 25, 59, 63

en

Report
lea Victoriei, 9, 130, 152

oseaua Vitan, 81,

121

Fund.

676
3

Viilor, 8, 16, 95, 107, 172

Vasile Gherghel, 92
Vladoianu, 4, 19, 40
Voinescu, 11, 30

979

10

Vapor, 33

I Vaporul lui

21, 22

V. Mrcineanu, 7
Vladislav, 35

Vulcan,

rStrada Zamfir

Virginia Balescu, 21
31

32

Zece Mese, 6
Zoe Grand, 1, 50, 35

Vatra Luminoas, 26
Vasile
Viitor, 97

Zece Mai Grand, 23

111

Vaporul lui
Vitan, 44, 67

28

Zahari a

Total

60, 212, 289, 305,


320, 325, 334, 364, 407 . .

De reportat

Total general

4
979

67

www.dacoromanica.ro

993

684

1677

Morsi de

no. casei pe anul

dup5.

Morts de tuberculose d'aprs l'adresse

Todesflle von Tuberkulose

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

Report

parte
.

,,

14

Caritas
Central
Central Militar de
Colentina
Coltei
de copii

Filantropia
Filaret
Inchisoarei

2
22
115
36
9
29

Militar Regina Elisabeta

Sf. Ecaterina

spitale

19

27

suburb.

,,

Bucurestii Noul
Colentina

Grivita
Lupeasca
,,

Aurel Vlaicu, 37, 152


Al. Lahovarl, 25 . .
Avram Iancu, 71 . .
Alex. Iacobescu, 17 .
Atanase Savulescu,
Albisoar, 30
Aristia, 8
I. Cuza, 27

---

- -

2
2

- - --_
1

1
1

1
1

24
24

1
1
1

Barbu Lautaru, 5

4
9

Rosu

Bucur, 17,

10

Regele Mihai

,,
,,

Total

559 288

A
.
.

Aleea Grand, 16 .
Abrud, 12, 13, 144
Albinelor, 6, 43, 45
Apele Minerale, 50

(Cart. C. F. R.)
A. 24 (Cart. R. M. S.)
.

--

Balcic, 24
Baicului, 8, 15, 44, 70, 85,140
Manta, 43,
.
.
.
Baterlilor, 16
Bucium, 41

fn

Bucovinei, 13
Brosteni, 19 bis, 39, 70

37, 54

565 296

Brandusi, 23

5
2

1
1

Berechet, 9
Bratului,

Blruintei, 8
6, 11, 41, 48, 49
Barierei, 6
Bratocea, 2
Bncei,

- 1

B. 47 (Cart. C. F. R.)
1

B. Delavrancea, 25

21

De reportat

.
.

--

erban

Principele Niculae

A.

--

Ureche, 10
Aureliu, 23 bis
20, 39

Plata Amzei,

10

565 296
2

Fund.

Dudesti Cioplea
Fundeni .

Alexandru cel Bun, 1, 24, 38


Arad, 30

Armeneasc, 48
Manole, 1

79, 81

10
.

Ardeleni, 23
Atelierului, 8, 30 . .
Aurel Hesenat, 4 . .
Petrescu, 6, 8 .
Pan& 23, 33

119

Sanatoriul Central

Alte sanatorii

,,

29

Zerlendi

Atena, 10

11

12
41
13

Diaconeselor
Dr.

80, 56

Strada

36

B. (Luther), 14 bis .
De reportat

43

599

-3
1

332

159

www.dacoromanica.ro

Morsi de

pe anul. 1929

no.

(Unnare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

20
7

,,

599

.
.

B. Caragea
Blaj, 22, 43

16

Buzesti, 3
Brasovului, 5
oseaua Basarab, 8, 17, 18, 23, 34,
44, 83, 97, 147 . . . .
fund. Baicu II, 19 bis . . . .
Bolintului , f

C.

Roseti, 20

Const. Mina, 15
Cluj, 1, 32, 38
Caragea, 7, 20

Caluneanu, 5, 10

Calimachi, 16,

41

Crivineni, 34, 63

.
.

Clucerului, 39
Cortului, 6
Cornescu, 11, 27

Candiano Popescu, 25

Corbescu, 17, 36

Cometa, 36 bis

40
155

Cotofeni, 26, 34, 39, 75, 77

6, f n

31

Campul Ispirescu, f. n. . .
Calugareni, 14
Constantinescu, 2, 27, 47, 56
Calafat, 6
Col. Georgescu, 20 . . .

De reportat

641

364

33

Capri

Cep ler, 8

2, 173, 205, 279, 298


Colentina, 2, 11, 31, 39, 75,

lea

87, 93, 155

- 2

CrAciun, 18
Cornelia , 9

1
1

Cuza, 30
Fund. Colentina, 7

www.dacoromanica.ro

Fund. Coriolan

i6o

Crivineni, 8,
1

Cotofeni, 11

- -

Cornu

Cezar Boliac, 32

Ciresi, 26

Carpati, 49
Curtea de

2
2

---

.
.

Caras, 5
Catinca Grecescu, 22, 50

Carol Knappe, 42, f.


Carol Davila, 51, 101
Vasilescu,

-----

364

25, 30
Chiristigiu, 30

Preotescu, 2

5, 13, 14

Col.

Cuza

Colorian, 5 bis
Carol, 5

Cap.

Coblceanu, 2

Cameliei, 15
Colisceni, 17

,,

Cocioc,
.

.
.
.

.
.

Codrilor, 38

Strada Ceair, 14, 25, 30


Const. Grand, 9

16

Coglniceanu, 9

Chr. Staicovici, 18
1

C. 45, 48, (Cart. C. F. R.)

Cutitu de argint, 4, 70

Cap.

641

Campoduci, 8, 54 . . .
Calomfirescu, 3 . . . .
29, 40, f.n.
Campul

Berzei, 77

Strada Comoarei,. 5
Crsnaru, 6, 12, 96, 111, 112
,,
Cerna, 25, 33

15

Report

332

39

Biserica
Bardului, 45

Numirea strzilor
No. casei

Report

Strada

Tuberculoz

De reportat

679

398

Morsi de

strzi

no. casei pe anul 1929

(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei
.

Nurnirea strzilor
No. casei

.
E

ci

Report

Tuber-

Report

679 398

Strada Epurilor,
Strada Dristorului, 11, 89 . .
Dionisie Fotino, 6, 42, 78
D-na Ghica, 9, 60, 66 .
tefan, 9,
.
.
Dumitru Lptaru, 2 . .
Dr. Locusteanu,

.
.

2
3
2
1

Dogari, 12

D anciulescu,

24

Dim. Ruso, 16
Dr. Botescu,

Dr. Staicovici, 1 .
De lea Veche, 8, 17

Drepttei, 22
Dragos VodA, 23, 44, 48
D-tru Ruse

24

---

D. Florescu, 18

Despot

43

D. Sturza f n
Drumul

82

Dr. Turceanu, 8

Dionisie, 61
Dr. Davila, 11
Dragomir, 17
D. Romnul, 5

Eliade
7
Esculap, 14
Eminescu, 20, 8, 40

E. 23 (Cart. C. F. R.)

Elena Caracas, 13 .
E. Gherghiceanu, 63

Emigratului, 20
Elisabeta, 56

--

Strada Florilor, 75, 82


8, 26
Fratilor, 25
Ferentari, 5,
152

35,

97,

f n

Frunzei, 38

Filantropia, 73
Franomason, 14

.
.

Fluerului, 21
Sarandi, 12

64

E
15

.
.

Foisor, 32, 140

9,

18

Franclin, 2
Floreasca veche, 70

718 41

11

www.dacoromanica.ro

--

1
1

---1

F. 159 (Parc.
Ferdinand, 6 (Parc)
.

3
2
1

71,

De reportat

- 1

Elena, 25
Elena Cuza, 12, 105, 124, 140

Fund. Dristor, 12, 28, 22 bis

E. 8 (Fabr. Chibrit.)

Ft-Frumos, 10, 35 . .
9, 19 .
Fratii

trada Erbriei,

-1

Prelung. D-na Ghica


Dorobanti, 34
Splaiul Dr.
8
D. Niculescu , f n

5oseaua Doamnei, 37, 38, 57


Fotino, 12

Fund. Eroilor, 16

lea Dudesti, 21, 24, 72, 142, 147, 255


Dorobanti, 56

Emilia Popescu, 53

21

Elefterie, 43
Echinox, 64, 92
Episcopul Radu, 21

Davidescu, 22

21

Ed. Grand, 2, 11, 48


Epicol, 32, 48, 67, 92

"

Ecat.
Eroilor, 31
Emancipat,

419

Ec. Cezre..cu

95

Elena Clucereasa, 21, 41, 45,

718

42

De reportat

.
.

752

451

no. casei pe anu1 1929

Morsi de tubercu1ozA clup strzi


(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

No. casei
Report

752

de chibrituri, 2

Strada

Filaret, 24, 79
Fantnei, 16, 30

20

--

Fratii Becheru, 6
Ferdinand, 34, 45

1
1

Fermel, 8
F. 191 (Cart. C. F. R.)

F. Z.

451

Report .
Giurgiului, 42, 52, 64, 99,
n
, f
f. n. . .
Grozvesti,
Giulesti, 49, f n
Grecescu, 6
Gib, 1
.
.
61
.
Fund. Grdinari

Gherase, 37
Gara Obor,
, f n
General Demostene, 65 . .
Radovici, 15 . .
General

General Stan Poetas,

Gr.

Gitnari, 10, 23 bis, 31

Ion Creang, 15, 22

Gh.

63

Gherghiceanu, 21
Ghit

783

www.dacoromanica.ro

--

35, 47, 61

.
1

-3

21

Ion Marinescu,
De reportat

162

I.

Ionit,

33

16,
.

I. Dinc, 20, 42 .
Ion Tranu, 6
:: I. Matache, 20, 24

28
Costea,Zablowskg,

De reportat

---

Ileana Cosinzeana, 29, 44,56

12

Calea Grivitei, 64, 420, 457, 264, 398

Strada Gh. Pop, 15

B-dul Ghica, 46, 56

.8

6, 18

Inclinat, 8

35 .

4, 13,

Ion

'

29

29

G. D. Palade, 59, 72

Ion Maiorescu, 43

.
.

Ing. Pizone, 9
I. (Cart. R. M.

Ing. Vernescu,

Dantelopol, 2
Gastonas,
Gara de Nord

17

Groapa Floreasca, f. n.

Hagi Preoteasa,

Gh. Pope.scu, 39 : . . .
Boiangiu, 5, 27, 59, 66

Hagi Ghit, 85

'

GrAdinari, 7, 61
41

3, 7, 11, 20

General Dr. Teodori, 10

,,

2
.

--

Nicoleanu, 2, 4, 33
General Eustatiu, 9 . . .
General Averescu, 18 . .
General Voiculescu,

Hersculescu 7
Hagi Tudorache,

General Lahovari,
92 . .
General Cerckez, 7 . . .
16 . . .
General
18, 99,
General

Gheorghiu, 40

Hagi
Horei,

-.

3
2

G.

488

I, 6

Fund. Florida, 6

,,

783

.
.

818

516

Morti de

strzi

pe anul 1929

no.

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei

Report

Ion Ciot, 11, 75

Ing. Cularida, 22
Ion Preotescu , f

Report
Mincu, 18, 23
Mcelari, 1, 16, 20 .
Maior I. Corvin, 21
Maltopol, 16
Mirslu, 27
Mantistirea ,Neamt, 14

818
1

Ioana, 2

I. Ludescu, 11
Ion Dobrescu, 11
,

Ing. Soreanu, 47

Ion Sirnigiu, 4

oseaua
15,
Iulia, 20, f.

Mrgritar, 5
Manu Cavafu,
Ajun, 3, 19

87, 20

844 561

1
1

.
.

36
.

2
2
2

Major Giurescu, 17,

Mate! Voevod, 23, 37, 38


Mitrop. Dosoftei, 7, 11, 19,

2
.

Masinei, 20

Strada Justitie, 12,


21, 28, 45
J. (Cart. R. M. S.), 26
Judetului,

13, 18

M.

Masina de

18

26,

18,

MI Mari
.

EStrada Laptelui, 18, 34

Lotru, 15, 26, 55


Laborator, 107, 156, 213
Logoft Iordan, 48 . .
Lnriei, 6,
52, 92
Lutari,..16, 27 . . .
Livedea cu Duzi, 27

,,

32

105

Meteor, 49

..

..

Macovei, 29

'

35

bis

44,

35, -43

Mitrop, Grigorie, 10, 66

Mincu' II, 5, 13'

De reportat

.
.

Prelung.
Fund.

2
2

Mircea, 19
Mtsari,

844 561

www.dacoromanica.ro

37

9
1

-.

De reportat

6
1

12, 59

61,

124, 203, 255, 305, 366, 312


.

Maria, 13, 89

Mrculescu I, 34
Magurele,
79, 193, 220

- -1

299, 322

216,

Bornestu, 51,

M. Popescu,
.
Matei Bravu
Musat Rdulescu, 8
M. Cornea
Maritini, 35
. .

5oseaua Mihai Bravu,


Mrculescu,

(Astra) 3

Labirint, 22, 141 ,


Lupeasca, 42, f n

Mures, 7, 66

Calea

trada

Maria Tnase, f. n,

Lt. Negel, 14

Lupeasca

MAmulari, 11

19

13,

28

,,

Lascr Catargiu, 14, 9, f.

Iptari,

Mircea, 11
Marinescu, 12
3, 6, 59
Maica
Maidanul Grozvesti, f.

..

883

596

de

no. casei pe anul 1929

dup.

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor

Nurnirea strzilor
No. casei

No. casei
IL.

Report

883

Report

596

Strada Petrescu XI, 4


XVI, 25

N
Strada
Nerva

Filimon, 7, 11, 17,72


55, 67 .
31

N. Merisanu, 8

Nistrului,

Negiu

15

Berceni, 98

60

Popa

Popa Nan, 56, 86, 179


Petre Cocorascu, 89 .
Pericle Gheorghlu, 53
Polizu, 14

12, 42 .

48, 56

29

Princip. Maria, 38

29

3
3

--

Popescu Asan, 8 bis, 36

29

Mos, 16
Pascal
Princlpele
Plugari, 26

.
1

32

Petrescu III, 2 bis

.
.

Petrescu,

59
15

XVII

Petre Ispirescu, 4, 60, 92, 96


Popa
22, 23, 26 .
14,
f

30

cu

Plevnei, 29, 84, 145, 150,

Pop, 14, 27
Popa
5, 28
Putu
.

Putului, 19

10

7, 9

17

Poetul Cornea, 8,

--

Parcul Domnitei, 55

27, 33

15

P. S.

.
.

Precupetii

3, 26

2
2

Petre

Prof. Bolintineanu, 71
Predescu, 25
P.
P.

f n

Primaverei
,,

Orientului, 32

Strada Psculescu
Pr. Ferdinand

67

Principesa Elena, 40, f. n.


Popa Soare, 43 . . . .

Opri5,
Opanez, 24, f. n.
Oituz, 43

2
1

0
Strada Olteni, 15, 16, 27, 40
Orzari, 14, 22, 59, 80
Octav Cocorscu, 69, 79, 85

630

Obor

31

39

Parcul

Nae al

P.

.
Obedenaru, 7,
9, 63,
Precupetil

N.

Niculcea,

922

ap rece, 8, 38, 62

Negoiu, 9

.
.

.
.

.
.

139

erban, 6, 17

60, 73, 80, 109, 123,

N. Dumitrescu
N.

Petrescu VII, 11 . .
Petrescu X, 8, 25 . .
De reportat

Petru Cercel
35, 52, 95, 108,

Soseaua

109,
2
.

922

140, 151

www.dacoromanica.ro

Panduri, 3, 11, 37,


De reportat

.
.

2
661

no. casei pe anul 1929

Morti de tuberculoz
(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea
No. casei
u..

Report

Pache, 87

lung. Pascal
Aleea Pictorian, 12
Petroianu, 11
Fund. Prului, 26

--

Strada Sirenelor, 13,


Sf.
Sf.

Petre Ispirescu f n

,,
1

19

strada
,

53, 56, 73, 260, 341,


f n

Regina Maria, 17, 304, 103,


105

Rozelor, 4, 9
Radu de la
,

25,

22, 36

Asan, 5
Rcari, 5, 7, 16, 68

.
.

Tel, 70

Ion Nou, 3

Smeurat, 8 bis, 9

18
8

fn

Raion
11
Rahovei, 382, 400

de jos,

-- 2
1

2
2

Sacele, 2, 10

Soveja, 32, f n
Serbilnescu Tel, 28

Smeului,
Schitu

70

www.dacoromanica.ro

--

Sillstra, 13, 159


Stnescu

- Calea
993

Servitutei, 4
Sf. Petre Tei, 36
26
Sf.

,,

--

De reportat

5coa1ei, 3, 40

11 bis, 16,

70
.
.
14, f. n.

de sus,

117

2
3

Serian Popescu, 32

Siret, 11, 61 f n

Regele Ferdinand, 40

Sp. Haret, 7
1

57
,

705

Simbol, 7,

993
2

12, 16, 74, 78

St.

R. Grand, 51
Radu Popescu, 8

25

24 . .
Regele Carol
. . .
3, 6
Radu Craioveanu, 2
.
Radu
ai, 3, 17, 28, 34
Ferdinand),
R.
Retoride, 4

Sf. Vasile

20,

Spiridon, 22, 36

fn

66, 82

$trada

Rondul

Parc Rahova, 16, 74


Fund. Raion, 7

Satucu I, 2,
Stucu II, 7,

Stoian Militaru, 113, 50, f. n.


30, 77, 103 .
Sahinelor,
Tel, 108 . .
Sf.
Sf. Niculae Tel, 30, 179, 135
Sf. Elefterie Nou, 14, 18, 46
Stan Tabr, 25, 28 . . .
Sf. Apostoli, 25, 59 . . .
Stoian
Barbu, 16 . .
Sptarului, 16
Sebastian, 11 bis, 13, 93, 119,
67, 129, 161, 213, 183 . .
Sf.
Sf.

Rucar, 32, 40
55, 91, 99, 162

,,

36

28

Poponete,

Report

960

13

140, 218

reportat

2
1
1039 742

no. casei

strzi

Morti de

1929

(Urmare)

Tuber.

Numirea
No. casei

Numirea strzilor
No. caseii
Report

eel Mare, 62,

Soseaua

118, 155, 166, 232


Fund.

1039

.
.

Sebastian, 14, 24, 26


Sknbol, 1

Report

74

108,

44
Strada V. Dumitrescu
Dumitrescu In, 27,
68, 77
23

.
66,

25, 35

Virginia

6 bis

1,

7, 12, 68,

145, 157, 160


88

Trifoi, 19

Virgiliu, 31, 36,

2
2

T. Vasilescu, 24 . .
Turda, 34, 46, 92, 109
Turturele, 18
34, 4, 28
Tudor

Virg.

Verei,

Teiul Doamnei, 7, 19, 45


T. Gheorghe, 24 . . .
Traian, 224
39

Tone, 24
Traversei, 36
Calea 13 Septembrie,

.
.

Vatra

138,
5

Vod, 7

15

1, 102, 146, 352, 387

.
.

Vitan, 74, 98, 111, 167, 183,

203, 293

91, 97

Victoriei, 20, 152

.1

197, 124,

Vergului, 27, 316

74,

16,

22, 42

Vasile Tel, 62
Viorele, 9
Verde, 16, 43

Treime Tel,

Fund.

15,

Vidul Tel, 5

,,

35

Tbdcari, 4
30

V. Glherghel,
14

26

33

Tutunari,

Visteriei, 19

Viitor, 18, 27, 150, 153


6, 22 . .
VaporuI

-1

Vultur, 111

Strada Tepes Vod,

Voinescu, 14

1074 770

f n
.

Viilor, 6, 22, 55, 90

Fund. Vapor, 27
Veseliel, 27, 49
Vespari, 4
Viitorului, 22

--

4
1

--

Unirei, 36
Ursului,

Zamfirknghel, 24, 26
,,

Zinca

Zefir, 5
Strada Vaselor, 67
Vaporului,
Vasile

V. Dumitrescu
50,

Zoe Grand, 25, 42

19, 23, 46,


.

De reportat

Zaharescu, 16
Zidurl, 50
vii, 44, 46
Ziduri

10 August, 8

1074

4
770

166

www.dacoromanica.ro

- 1

Aleea Zoe,
1

Total
Total general

1111

80'

1920

casei pe anul

de
Mods de iuberculose

Todesflle von

Vadresse

Numirea strzilor
No. casei

N umirea strzi1or
No. casei

Report .

Spitale

454

Pavlicheni

Spitalul Colentina,
Mare

Popesti Leordeni
Satul Popesti Conduratul

cel

Corn.

FHantropia, B-dul Colonel

M. Ghica, 5

Corn.

Brancovenesc,

102

Strada A. Cart. C. F. R., 29

Spitalul Militar Regina Elisabeta",


Str. G-1 Angelescu, 86

de copii

18

Sos. Viilor, 99

Spitalul

31

Fund.

Alion, 2
26, 24

Strada

S. Aurelian, 37
spitale
sanatorii

.
.

14

10

62

Bneasa

list, 20
Angelescu

112

Alexe-Tei, 56, 98 . . .
Grig., f. n.
Anton Pan, 27
Argentina, 28

Arad, 3
Artei, 1, 7
Aristia C., 30
Fund. Aristia, 11

Bucurestii Noi

2
1

Aurelian, 23
Aurora, 13

Colentifna

Principele Nicolae . .
Satul Progresul
Corn. Pantelimon
reportat

Avram lanai, 12 .
de Noapte, 4

Axente Sever,

4
454

35

18

--1

._

1
1

i
1

.
.

63

Averescu General,

Assan I, 22, 20
.

--

Strada Atelierului, 20
.

Anti-aeriank 5

comune suburbane

61

405

Be lu

Abrud, 30, 116


.
Agricultori, 12, 65, 42, 105
Alexandria, 10

10

Coitei

Lupeasca
Mi
, f
n
Mare le Voevod

bis

Filaret,

de

Abator, 8

Colentina , f

83

218

Brzesti
Chitila-Triaj
Titan
Dudesti
Dobresti
Fundeni
Grivita
Serban

--

lea

Centrul Militar

Sate

17

180

ban

Rosu

238

Zerlendi,

2
2
i

Aleea B., 17
238

B. Poligonul de Tragere, 29
De reportat .

482

262

167

www.dacoromanica.ro

Morti de tuberculoz

no. casei pe anul

strzi

(Urmare)

Tuber-

Tuber.

No. casei

No. casei
Report

Strada

69,

36

Baicului, 4
Baicului I, 11, 31, 53, 31, 33
B.
Rahovei, 25 . .
Balcic, 4, 5, 6
,,
Bateriilor, 4
. .
Basarabiei Tel, 30
Bncei, 43
Barierei, 41
Basarab, 90, 27, 13, 110 .
Strada Berindei, 32, 47, 88 . .
Brtiei, 46
Berceni
35, 15, 46 .
Bistrita, 33
Biruintei, 4
.
.,
Blescu Virginia, 5
Bibescu VodA, 22 . . . .
19,
13, 85 . . .
Berthelot General, 82, 53 .

Aleea Blank Louis,


Strada Botescu Dr.

18

482

Brndusi, 24, 18, 31, 51

Report

26
1

L Caracas, 8, 18,
Calimachi, 55, 59
1

Cahul, 16, 32,

Cazrmei, 15, 49

Strada Bragadiru,

Boranguri, 81
Bolintineanu, 20

Strada Brosteni, 24, 15


Biserica
Buzesti, 31, 30

Calafat, f n
Ceair, 16, 38, 38

Brasoveni, 27, 24, 49, 28, 11


Broscriei, 35, 31, 26 .
Fund. Bordeianu, 349
Strada
C. D., 13 . .

B. N. (Colennia), 69

Banu Manta, 74

3
1

-1

67

2
1

Calea Clrasilor, 20, 21, 107, 188,


214

Strada

Sebastian, f. n.
De reportat

.
.

2
2

- - -

Ciobanu Stan, 3, 9

1
.
1

Cornescu, 11, 39

Chitila, 107

Crivineni,

.
.
.
.
Craioveanu, 28
2
Crngasi, f. n., 10, 11 . .
2 Fund. Cocos, 16
1
Strada Crsnari, 12,
34, 124 .
Cosbuc, 16
Colentina, 16, 18, 56 78, 129
Strada
19, 11 .
.
Coriolan, 5, 7
Costea, 1. 20

526

297

Fund.

34

Ciurel, 7, 12, 52

Strada Cluj 53

Strada C. Cart. C. F. R. 7, 18
Cantemir, 45, 86,

Chisinu, 19

Cioc Ion, 11, 13

Ciobanu

E. Cezrescu, 30, 32
C.

Cerna, 18, 32

27

de jos, 10

bis
.

1
..

Carol, 30

Cantacuzino , f

Bornescu M., 29

526 297

10
14

Borncscu

f n
Campoduci, 21, 17 .
Clusei, 4, 21, 21 .
Crsean, 85
Cmpul Catavei, 13 .
Caragea Vod, f. n., 22

Casin ,

13, 22, 44, 87

Strada

Cocorseu
91 .
Coglniceanu M., 26
24, 19
Conloarel
G., 12 . .
Crivineni, 13

www.dacoromanica.ro

De reportat

--

- 1
1

.
.

556

Morti de tuberculoza dup strzi

no. casei pe anul

(Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor

No. casei

Report

Strada Cotofeni
Cuza-Vod,
,,

13, 38, 47, 50


48

Cuza I.
19
.
.
Cernat General, 40 .
Cuza Elena, 81, f. n.,

556 348
3
1

- 1

110,

53,

Crisana, 25

Report

373

Dumitrescu, 10
Strada Dumitrescu

- 1

le III, 46, 85
Dumitrescu Vasile I, 64 . .
Dumitrescu Maria, 23 . .
lea Dudesti, 29,
75, 152 . .

-- - Strada E. CartierulE C. F. R., f.n., 85 --Elisabeta, 29, 49


- B-dul
Strada Elena, 4
1

Catargiu Lascr, 2, 5
Strada Sft. Constantin,
Cutarida R., 4
Clucer, 54
Carp Petre, 21
Canonicul Bunea,

10

E. Cartierul Steaua, 18
Ecoului, 24, 34
.
.

1
1

Echinox, 92

-1

.
Elena Doamna
Elena Clucereasa,
Eliade, 21
Elena Polizu, 39 .
Eminescu Mih., 123
Emancipat, 12 bis
Enache V., 35

Strada D. Cart. C. F. R., 52


D. Cart.
Daicareanu

11

68

- -

.
.

10

Davila Carol, 93

Dan V., 29
,,

Dionisie
De
Veche, 5,
,,

Eugenia,

Decebal, 58
Diamandi
19 .
Dorobanti, 4
Fund. Dobrescu, 25
Strada
Nicolae, 25
,,
,,

30
4, 9,

1
1

13

Eliza

- -

Sft. Elefterie Nou, 14


Sft. Elefterie, 8 . .
Reg;na Elisabeta, 7 .
Popescu,

13,

Eliza Filipescu, 1

Eremia, 29

Eroilor, 3

,,

17

14,
.

61, 106, 93

2
1

3
2

Strada F. Cart. C. F. R., 6


Fund Finari, 25
Strada
Fund.

26, 31

-- Strada Popa
Fund. Filomela, 6
Ferdinand,
- Strada N. Filipescu,

Duminecei, 9, 13, 30,

599

41

15,

2
1

50, 78, 113,


4

133

373

--

Duzilor, 16

De reportat

2
1

Prel. Dorobanti,
61, 82 . .
Strada
3
Dristor, 117, 168, 183, 208
Dristor, 9, 28 bis . . .
Strada Drumul Lacul
53 .
Drumul Serei, 78, 82 . .
11, 34, 47
,,

Epicol, 56
Episcopul Radu, 59

9
.

Epuri, 52

n., 25

Despot Von, 55 . .
Delavrancea Barbu, 27

Dobriciu, 34
Doamnei-Tel, f.
B-dul Domnitei, 37

Report

.
.

626

402

169

www.dacoromanica.ro

Morti

tuberculoz

strzi

no. casei pe

ar)

Tuber-

Tuber.

Numirea strzilor
No. casei

strzilor

No. casei
a)

Report

Strada Filaret,

56

49,

Ferentari, 160
Regele Ferdinand,
11 Februarie, 17
,,

626
2

95, 158

Filip Gh. D., 7, 8

18
.
.

Dr. Felix,

101

Fund. Dr.

- Strada Gripescu
Gura Oborului, 25
-- Strada Gruia,
Golesti, 8
Cmpul Gheofghian, f.

Florilor
7
Foca, 22
Foisor, 46
Francmazon, 12

1
1

12, 69

Hagianopol R., 4
Hagi Dina, 3, 9 .

Gemeni,
Georgescu, 25
Georgescu Colonel, 24 . .
Ghica Tel, 4, 10, 16, 34, 56 b.
Ghica Colonel, 5, 75, 281, 299

5os. Giulesti-Tignie
Gherase, 101
.

Fund. Gherase, 15
Strada General Cerkez, 17 .
4, 31, 36
3-dul Golescu

14,

2
3

1
1

18

13
14, 14, 32
.
1, 9, 11

2
1

Ileana Cart. C. F. R., 45


Ileana Cosinzeana, 25, 42 .

Ipsilante , f

Ispirescu Petre, 8, 11, 34,

46, 102, 196 . . . . .


Inclinat, 14, 45, 65, 79, 95,
97, 121, 137

32

Grand R., 26
Grozvesti, 5, 5, 18, 19, 30, 48
Strada
R., 3 . . . .
reportat

22,

10,

Grand Gh

36, 54, 72, 85

Strada Grand Eduard, 7, 13, 56


Grand Zoe
.

3
3

36 . . .
Ghica Ion, f.
Sos. Giurgiului, 27, 35, 80 . . .
Giulesti, f. n., 2, 2, 6, 57, 59
. . .
.
.
Strada Ghetu L,

1
1

20

23

Strada Gherghel V., 98 .


Splaiul Giurescu Major, 49

Hagi
Hadeu, 22

.
.

- Fund. Heliade
Vii,
Holdel, 23
Honzig,
Horia,
1 -J
Cart. R. M.
- Strada I.Iatropol
Dr.,
ancovescu, 35
5, 35, 77, 117
- Iancului,
Iacobescu,
-- Fund.
Strada
1

Hagi Preoteasa, 24

3 bis

51

30

Frunzei, 9
Fratilor, 32

Grand

25

14

Fgrseanu, 47 bis

Gavrilescu
Gane Nic. 119

437
2

- --

19

D. Florescu, 15

Strada

666
4

5
- Strada General Grigorescu,
Catinca X, 2
Greceseu Catinca
-- - Fund. Grozvesti,
Gramont,
- Strada Grdinari,
1

Report . .
lea Grivitei, 9, 15, 94, 147, 147, 253

666

Ionescu Tel, 30, 45, 52

Ing4ner Iorceanu, 10
Ioanei, 3

706

437

www.dacoromanica.ro

De reportat

47

casei pe anul 5930

de tuberculozA
(Urm are)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor

Numirea strzilor

No.
Report

.
18

Strada Maiorului-Tei, 1

2 --

Dr. Irimescu, 19

16

Manolescu I., 43 . . .
Mgurele, 3, 69, 133, 225
General Manu, 6 . . .
Mrculescu, 12
.
. .
Mare le Voevod, 96, 115 .

Mrsesti, 7, 67
Strada Marin Musa 36

249

Labirint, 10, 127, 159,


Lainici, 2, 16, 21, 23

Lantului, 14
Laptelui, 5, 42, 42
G-1, 29

33

I, 4, 31

--

--

184

30,
3

27

Petre, 8

Strada Mina C.,

.
1

"

4
1

16

G., 9

134, 184, 199, 253


Sfrada Morilor,
is
f n

Lutarl, 11

Strada Liiptaru N., 2


.

15

28

16, 29

Luceafr, 7
Luptei, 18, 20
Lupu Vasile, 45
29, 83

jun, 10
Ajun, 5, 8, 12
I
67
.
trada Moroiu
Moroiu C 17

Strada Nae

28

$trada G. Maiorescu,
9, 15

3,

38, 43
.

De reportat

742

501

Nicolae

www.dacoromanica.ro

1
1

Negoianu, 25

--

31

alea

11

Meteori, 2
Mihai
Moca

Mihai
381, 248, 375, 315, 299, 161
.

13, 14, 22
.
3, 124, 5, 313

2
2

23

23

Mitropolitul
2

501

12,

Mesterul Manole, 41
Mircea, 6

171

98
16

17,

742

Strada Militari, 5

Laborator, 42
Strada Laborator, 44, 182, 203, 237,

Livada
Lucaci,

Strada Mgureanu
.

Fund.

Kalimachi, 13
Carol Knape, 62

Manolescu

4, 8

.
.

Strada Manu Cavafu, 14

Marinescu C.,

Strada Kepler,

73

15

Jianu, 38, 48

Masina

B-dul Independentei, 8 .
Logoatul, 4, 5

Lotru,

Report

471

19

18, 39
Justitiei, 8, 13

Strada

706
1

Fund.

casei

Strada Judetului, 11, 21, 33,


Sft. Ion Mosi, 19, 1

Filimon, 1,

7, 78

De reportat

776

1
1

537

Morti de tuberculoz clup strzi

no. casei pe anul

Urmare

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei
Report

Strada Nicolau Teodor, 7

.
.

Nicusor, 9, 15

Lt. Negel, 19
Niculcea,

--

47

Sft. Nicolae

54

- -

44

bedenaru, 20
,,

Octavi-Belu,
Olari, 40

$oseaua Oltenifei, 14, 56, 168


Strada Olteni, 58

Piscuiul, 22, 47, 60, 67


Petrescu I, 34

18

Petrescu XVI, 11

Petrescu XV, 8

Primverei Tel,

.
.

P
$oseaua Panduri,
11, 85 . .
Strada
23
Soseaua Pantelimon, 23, 68, 70, 72,
.

.
56

51

34

--

10

Petre Tei, 10, 26

Peroni, 9

De reportat

- --- -- -1

1
1
1

.
.

Stan G-1, 54
Popa
6 .
Popa Stan, 13 .

Popa Ion, 10
Popa
Popa

Polizu
12
Popa
77
Popescu, 10, 55

Panduri, 98

Prgarilor, 34, 47, 56

Predeal, 3

Pascal, 21, 26
Pache, 87

Poterasl,
5

Strada Psculescu, 9, 25, 28, 51

Pstor, 10
Fund. Prului, 32
Strada Paulina, 1
Punasul Codrilor,

Porumbaru, 6
5
Fund. Pufu cu
Pufu lui Zamfir, 59

Popescu Candiano,

140, 143, 168

83

--

86

13, 49,

Procopu Parc, 17 .
Procopiu I., 15, 17
Pomul Verde
Popa Tatu, 86

Petrescu X, 30
Plesoianu Gr. 26, 43 .
130, 136 . . . .
Calea
Strada Pleso!anu C., 39, 46, 54, 58, 98

572

-- 2

Petrescu IX, 16
Petrescu IV, 26

24, 29, 41,

f. n., 21, 41

Fund.
Strada

805
3

Progresului f n
Principesa Ileana, 32

.
1

Ordscu AI., 13

Paris,

Principele Mihal, 3 .
Praporgescu General,

69

Olimpului, 40
Oltarului, 16
Opanez, 19, 26, 59

Strada

Petrescu V f n

Nicolae, 21, 50
Nucului, 45

Oituzului, f
Obrinetti

Nicopol, 23

Report

22, 35, 46, 47


- Strada Pitis,
Pirotechniei,

537

.
.

--1

68

7, 31

62
.
.
112, 164

1
1
1

R
2
3

--

841

602

Strada Rcari,

10,

Roman, 17,

805 57

172

www.dacoromanica.ro

De reportat

dup

de

pe anul

no.

Urmare)

Tuber-

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea
No. casei
Report
Rspantiilor, f. n., 13

.
.

Report

841

57

,,

Scheiul de sus, 5
13 Septembrie,

13 Septembrie, 8
Vod, 168
Calea

Raion Gropi, 15 .
Parcul Rahova, 4
Strada Rondul Bisericei,
19

- Strada

Rodului, 32
Radu dela Rfumati, 40
Renasterei, 3

Dr. Ratiu,

Calea Rahovei, 382, 397, 297, 240,

Strada Ruse Gogu, 14


Regele Carol, 38
Dr. Racovitz, 6
Fund. II Rzboeni, 10
Raion, 1 .
Strada Rumeoar, 11
.

.
.

11

Regele Mihai , f n

S
I, 5, 9, 12, 29
Rtanase, 28
Saul, 2 bis

58

2, 45,

Simigiu Ion,

2
,

880

--1

1
1

2
'

31

Stefnescu, 5, 6, 11, 19, 27


Fund. Suceava, 10
Stela, 15
Stefan cel Mare, 12, 82, 155
Maior
Sub Tei, 5, 17
Stnescu Petrari, 1 . . .
Spiroiu, 62
Stroescu
Stnescu

16

De reportat

5
73

Silistra, 69
Sirenelor, 30, 63 . . .
Barbu, 17 . .
Stoian
Stefan Negulescu, 25 . .
Spioni, 28
Soltuzului, 11
tefan Stoica, 16, 36 .
Soveja, 33
Sft. Spiridon Tel, 15, 33 .

Sachelarie, 27

Srbeasa, 19, 2

215,

16

Regina Maria, 13, 25, 79

18, 116,

Siret, 14, 34, 45

--

Siminoc, 8

3
Rodica, 1, 6,

,,

- Fund. Sinibal, 17

Radii

Racovitza Grand,
Rsuri, 19
Radulescu Musat,
Ranetti G.,

172, 70,

Senatului, 3
Serban Nicolae,

Salvator, 26
Sabinelor, 51,

115, 33 bis
Serbnescu-Tei, 55, 58,

3
.

Rditei, 37, 63

634

Gh

Strada Sebastian,

28,

Fund. Sebastian, 93
29,

880

130, 250, 103, 130

Rotari,

15,

Scoalei, 66
Scheiul de jos, 17

20

Rebride, 58
Rdulescu Assan, 1 . . .
Raion, 159, 56, 87, 131, 93;
98, 87, 67
Rdulescu-Tei, 47,
41, 36

Strada Stucu II, 18

Stamate Costache, 15
Sturza Dimitrie, 1 .
De reportat

--

3
1

-1

.
.

2
1

668

173

www.dacoromanica.ro

no. casei pe anul

strzi

Morti
(Urmare)

Tuber-

Numirea strzilor
No. casei

Numirea strzilor
No. casei
Report

Strada

74
23

Stan

.
25,

Report

917

Vaporul
Vatra

Turtucaia, 18, 108


Turcului, 5
Traian, 4, 18,

- 58, 70

son. Viilor, 90
Strada Visan I,

11, 17

Tugomir Voevod, 53
Tutunari, 9
Tocilescu, 12

168

2
3

.
..

13

41,

6trada Vizantea,-6

fn
.

Prof. Dr. Ursu, 15

Doamna Veliciu, 40
4

Scarlat Vrnov, 8
Voevodul Mihal, 35
Vlahut-Tei, 2

20, 25
Zablovskg, 38,

Zamfir

f. n.
I Vaporul Assan, 9 bis
De reportat

172

Ecatefina Teodorolu,

52

45

Vultur, 98, 104


Voevod, 33

22

Strada Elena Teodorescu, 52

Viorele, 49
VasHe Tel,
Voinfcului, 27'

Trnava, 18
.
Transilvania, 28
vii, 15, 21

Fund. Vaporuluf,

16

I. Tranu, 16

Prelungirea
Strada

61

56,

.
.

81, 81, 183, 190, 197

- Strada Viitor
Viitorului,

129, 32, 50, 114,

Fund.

6, 27, 39

Strada Verde, 40
.
Vidroiu, f n
Vidin Tel, 3, 5, 44
Vitan,

3
28, 37, '96,

689

162, 385, 320, 11,

Calea

405, 306, 320, 301 bis


'Strada Vasilescu
n.
Fund. Vespelor, 4

Aleea Tonola, 10
Strada Turda, 105, 207

943

26

943

41

3
.

Ziduri,
Gogu Zamfirescu, 10
Total

www.dacoromanica.ro

Total general

174

37,

Zori de Zi,
2

3
.

.
.

974

719

1693

fr a fi

vii,

pe

ca

Nes-morts et ns vivants morts avant d'tre


Tot- und Lebend eborene Tote als
eborene nicht
4

Nscuti morti
Religiunea

emeldet
8

250

400

13

Protestant

armean
Reformat

Lipovean

2
1

7 19

Total

-- -

6 11

18 10 28

23

10

34 17

17

8 16 73

259

237

9 20

31 274 593 257 242 499 250 196 446 227

317 257 574 327 253 580 269 208 477

481 211 201 412 205 154 359 227

253 580 269 208 477

Nscuti
Nscuti vii, morti
inte de a
fi decl.

nasterea .

religia

23 58 32 22 54 27 20 47
1

religi .

Mahomedan

Nu se

1924-1930

112 46 41 87 45 42 87 26 17 43

61

319 274 593 257 242 499

196 446 253

20 55

439 352 277 629 363 290 653 270 210 480

de a li se
pe anii 1924 - 1930

morti
.

37 73

declarat
NEDECLARATI

VII,
.

o
F.

F.

924
1925
26
1
27
1928
29
1

171

144

137 128

761

B.

79

315

71

265

62

122f

167

95

86

215

181

199 175

11.8

83

374

201

188 145 139 108


11701 119

B.

396

F.

39

27

21

24

34

25

12

16

32

145

83

132

482

F.

66

13

16
17

18

16

247

580

21

188

477

-f

ii

81
.
.

45

111

28

87

34

87

26

17

43

291

26

55

34

74

175

www.dacoromanica.ro

pe anii 1900,-1930

sex

Sinuciderile

Selbstmord nach Geschlecht und Alter

Suicide

1900

1902

1901

1905. 1906

1904

1903

1908

1907

1910

1909

L'GE

ans

ans

De 20

39 ans

11

2 14

ans

13

dessus

27

11

Total

Total General .

38

ans
10

19

2 14

5 20 10 17 12 22

8 37

10

17

18

7 12 12 20

5 11

4 11

14

18

10

11

39 17 40 23 51 14 29 10 27
56

63

1911

1912

65

7 27

70

72

92

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

11

5 11

7 29 12 25 12 32 17 28

De 40

59 ans

15

5 15

8 25

Total general .

5 22

51

40 16 45 25 51 21 74 18
56

4 34

38

23

34

39 ans

Total

39

De 20

dessus

11

14

11

6 11
3

6 14

14 14 17

16

4 12

11

14 63 23 66 24 61

26 76 31 75 32 34 15 31 23 31

54

65

86

90

87

107

107

49

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

32 35 33

63

68

1929

1930

ans

De 10

19 ans

De 20

39 ans

21

De 40

59 ans

15 20 13 19

7 12

10 21
17

7 13

6 11

8 11

7 10

7 19

9 32 21 37 16 37 18 50 24 51

19

3 33

11

10

9 37

dessus

Total

Total general .

44 31 47 20 42 22 51 15 37 18 64 36 82 39 66 40 105 39 107 37
75

67

64

66

55

176

www.dacoromanica.ro

100

121

106

144

144

APROVIZIONAREA
a) PRETURILE
b)

c) CONTROLUL,

12

www.dacoromanica.ro

a) PRETURILE

www.dacoromanica.ro

1920

1921

1822

1825

1827

www.dacoromanica.ro

1928

1930

1831

www.dacoromanica.ro

Statistica preturilor

indicele de scumpete
articole de

vietii la

necesitate

Statistique des prix et


du
de la vie
Statistische Preise der verteuerten Lebesnmittein vom Jahre 1914 zum Jahre 1930

ocentul la

ARTICOLUL

1914 1924 1925 1926 1927 1928 1929

1930

loo
kgr.

de lux
Malaiu

,,

Lapte de vac

litrul

Unt topit

kgr.

de oaie

Grsime de vac
de porc
Gini

0.31

8.21

13.87

14.87

15.42

13.41

14

10.16

0.41

12.31

20.42

19.08

19.45

18.33

18

0.21

7.27

8.62

7.92

8.12

9.62

12

0.45

10.71

12.75

12.92

1.46

65.25

70

76.67

4,89 141.66 139

140

14

44.81

32.2

90

98.33

90.

6064.3

145.83 151,66 150

145.40

2873.4

29.73

76.66

4135.3

42.3

1.81

54.58

55.25

61.66

59.25

1.10

46.29

38.67

36.66

38

33.58

60

34.75

3059.9

1.55

68.08

70

74.25

60.50

59.58

72.16

58.83

3681.5

37.81

75

268

3402.

35.0

156

144

3241.

33.41

141.66 116.25 143

133

3408.

35.0

222.50

3235,

33.3

394

2417.6

25.17

667.4

7.67

159.58 145

,,

3.79 117

117.50 138

6.67 205

204

15.65 430

0.43

255.83 242.92 259,16 261

413.75 507.50 482

10

Fasole

,,

0.37

13.66

11.83

10.42

Linte

,,

0,46

16.25

14.80

12

0.18

4.75

4.08

0.48

6.48

77

296.66 259.58 335.42 383

131.25 150

Cartofi

35.85

4380.9
3122.2

4.31 132

uscat

3485.3

9.41

14.50

perechea

,,

14.70

14.66

271

Curcanl

32.77

15.54

7.65 261

Rate

3177.4

4.58
6

387

425

3.30

7.87

11.30

7.33

9.67

17.33

28.58

12

3132.

32.32

13.05

11.16

22

12

2508.6

26.08

4.75

5.16

2.90

1511.

16.11

10.30

13.70

14

6.83

1322.9

14.24

0.51

14.50

17

20.50

21.20

23.16

25.25

23.66

4539.

46.39

Orez

0.57

27.25

27

29.83

30

34.42

34

32.50

5601.

57.01

de rufe
Lemne de foc cer

0,75

32.50

35.66

38.83

43

43.33

44.75

38.33

5010.

51.1.

kgr.

0/00

35.25 1008

1049

1421

1283

1087.50 1254.16 1287

3551.

36.51

841

1208

1108

033.- 1104.16 1041

3267.

33.67

1312.50 1512.50 1391

3606.2

37.0.

2625.- 2659

,.

1eau

30.95 771

,,

cojite

37.53 1181

1241

1600

1491

70.10 2500
6

2416

2437

2525

koks
,,
Petrol
litrul
Vin vechiu bun
ordinar
,,
,,
Bere

,,

Rachiu de drojdie

Zahr tos
Jimbl

kgr.

58

6.87

34.60

1.35

22

5.04
26.83

6
29.83

0.81

15

19.41

24

25.25

40.
24.50

0.70

17.40
44.

18.83

19.08

19.50

21 41

1.1.20

22.83

53
37.20

51.25

1.22

29

34

33.71

0.325
0.23

0.28

48.66
26.66
27.25

47.33
34.75
29.08

42.66

3763.

38.63

6.92

2206.6

23.06

40
26.50
23
54.58

37.75

2696.

25

2986.

27.96
30.86

24.83
60.50

3447.
5950.

35.47

46
35.33

49
37.33

3983.
2959.8

40.83

15.70

4730.77
3161.

- - - - - 5.67

10.98

10.08

9.37

8.40

12.06

12.33

11.60

9.33
11.58

10
12

2708

7.50
9.87

3425.

60.50

30.59
48.31
32.61

35.25

179

www.dacoromanica.ro

Tablou statistic cu

medii de detaliu

ale articolelor

Tableau comparatif des prix en Mail de quelques articles de premire necesite

la
s'au
scumpit preturile

Cu

medii

Articolul
.

1914

consurnatie

kgr.

de lux

,,

3 Mlaiu
4 Lapte de

litru

B.

Unt topit
7
de oaie
8 Grsime de

kgr.

pereche

12

Rate

13
14

Curcani

15

uscat
Faso le uscat

16
17

18
19

kgr.

inte
Carton
Varz
kgr.

20

Orez

Sdpun
de
rufe
22
23 Lemne de cer foc /00kgr

4 60

41

14 70

9
6 60

3485?

30

3122.2

21

9 41

45
46

14 50

,,

25

,,

cer cojite
cocs

26
27

Petrol

n
1

28 Vin vechi bun

29 n
30 Bere
31

,,

de drojdie

76 66

43 75

10

34 75
58 83
268

19 80

182 91

4 31
3 79

144

125

133

102 50

6 67

222 50

173 33

3402.3241.3408.3235.-

15 65

394
3 30

356 66

2417.6

4 45

667.4

8 66

3132.-

-43

12

46

tos

kgr.

35

albd

12

4539.-

3347.-

32 50
38 33

28 83
30

5010.-

49579
3900.-

3551.3267.3606?

3066.2807?
3164.-

3763.-

34948

1391

1225

2708
6 92

2520
31

81

37 75
25

70

24 83

24

50

55

20

49
37 33
15 70
7 50
9 87

28

4
16

44 50
37 50
13

5
7

www.dacoromanica.ro

61.64
20.65

24.84

3502

23.91

3341

29.25.98

7.67

26.08

1602.-

32.22

32.32

17 58

1116
900

23

934.9

23 66

4480

22.78

6 83

1287

14.84

3508

1501.-

2206.6

2696.2986.3447.5050.3983.-

1875.-

16.01

16.88

14.22

17.62

34.47

5701

3706
38.63
23.06

35.94

27.96

22.96

30.86

3547

3428

40.83

37.08

5400.-

2959?
3161.3425.-

1914
1931

2498.6

2508.6

1041

22

8 16

51

35

1700.2384.2291.2800..

38 55

3 04
8 17

48

2 90

30 95
37 53
70 10
30

18

75
35 25

1384.2095.3043.2411.4749.1965.2317.-

81

101

Fat de

14-1931 pe

70 80

11

145 40

,,

34
36

litru

ordinar

32
33

90

la

B. 1914-1930

Lei

16

21

24

B.

10

7 65

11

Lei

31

55

de

10

1931

4 89

de

1930

ori

s'au mrit
preturne

la
la

Lei

De

Procentul

Pe
o

Numere-indice

'

2074:

32.61

2400.-

35.25

de

necesitate, pe anii 1930-1931 comparate

1914.

Tabellarische Aufstellung der Detall-Preise von Lebensmitteln vom Jahre 1930-1931 zum Jahre 1914

Cu

Articolul
de
consumatie

Pe anul
1914

Lei
37

Carne de vac

38
39

,,

40
41

kgr.

ramtor
berbec

3617,8

37.17

31.14

23 16
46 50

29.87

24.

2 05

29 58
60 08

3496.2887.-

12

63 58

50 37

72 37

68 75

88

90 28

72 50
87

182

51

143

52 Porumb

121

125

125

55

--

92
47 95

56
57

,,

1914 astfel:

104

133

127 25

3192.-

31 37

5806.5175.2393.2309.2756.2373.2226.1621.-

4 04
4 04
60

,,

114 16

101

121

87

47 25
31

66

20 58

4537 50

2833

3445
3456

3091 66
2908 30

2654
2210
2733
3125

1566

1170

995

3579

635 40
3345

27.18

22.68

5576.2902.4702.3894.2725.-

2 55

54

3215.8

2 41

-80

53 Orz

B.

36 37

49

kg.

Fat de 1914
la
la
1914-1930 1914-1931 pe 1930 pe 1931

46 75

30
99

48
50

preturile

1931

36 75

18

47 Ceg

4397.3

30.02

3311.8

39.94

2474.2

28.25

3821.2

59.06

1456.6

15.56

1756.-

18.56

18.26

21.86

2400.1171?

2513.25

27,64

de anul

medie de
ori
vietii mai scump ca 1914.
Pe anul 1931 se inregistreazA precum urmeaz:
13 articole cu de 10-20 ori mai scumpe
24
"
,

"
Sau In medie de
ori
vietii mai scump ca al anului 1914,
de
anului 1930 cu o scdere de

www.dacoromanica.ro

23.26

2857.7

Sau

28.52

3330.-

1225.1

c pe anul 1930 s'au scumpit cele 57 articole

31-40
41-50
51-55

56.76

48.02

articol cu de 7 ori ceva;


4 articole cu de 10-20 ori;
15
21-30
24
31-40
6
41-50
5
51-60
2
61-62

16
2
2

ori

s'au mrit

la

28

03

42 Crap

43
44 Somn
45 Morun
46 Nisetru

De

Procentul

Pe anul

Lei

Numere-indice

34
43 87

,, miel

Pe
1930

B.

vitel

,,

au

la

scumpit preturile

Statistica preturilor

fat de 1914

indicele de scumpete pe

articole de prim necesitate

vietii la

de la vie
ce du
Statistique des prix et
Statistische Preise der verteuerten Lebensmitteln vom Jahre 1930 zum Jahre 1914

Procen-

1914 1924 1925 1926 1927 1928 1929

ARTICOLUL

1914

3215.8

33.15

43.87 3617.8

37.17

61.25

46.75 3496

35.96

35.79

37.25

29.58 2887

29.87

60.60

62.93

60.08 2830.7

29.30

55.- 115.- 100.-

63.58 5576.

56,76

34.90 67.95

127.-

112.50

72.37 2902.

30.02

31.16 66.33

149.- 142.-

90.28 4702.

48.02

47.12 77.70

152.- 159.-

101.87 3894.

39.94

36.- 51.- 107.- 153.- 169.-

114.16 2725.

28.25

133.-

3192.

32.92

Carne de

1.03

28.92

29

32 37.08

Carne de

1.18

37.50

39

48.58 48.75

47.95 46.66

Carne de

1.30

48.04

49

53.08 53.83

62.16

Carne de berbec.

0.99

27.83

28.90

27.95

33.40

Carne de miel

2.05

48.12 42.85

58.33

66.91

1.12

18.77

20.37

31.45

2.41

22.83 30.25

1.88

16.75

18.87

Morun ,

2.55

25.97

Nisetru,

4.04

28.83

Crap

Salu

Stiuc

.
.

39.08

38.83

34.15

4.04 37.83

47.- 56.-

0.80

13.70

16.-

21.04 30.95 50.20

67.50

47.25 5806.

59.06

0.60

8.64

12.12

16.66

14.72

22.33

31.62

31.66 5175

52.75

10708

9975 18100 10666

4537.50 2393.

24.93

3445.-

2309.

24.09

109.70

123.- 152.-

mia de kgr.

182.-

6652 10791

143.-

5900

8608

8875 10283 17400 10354

Porumb

121.-

4912

6175

6062

4416

7183

6537

3456.-

2756.

28.56

Orz

125.-

5203

6962

6125

5777

7554

6345

3091.66 2373.

24.73

125.-

4872

7245

6187

5750

7187

5600

2908.30 2226.

23.26

92.-

2002

2125

3733

3041

4138

2500

1566.-- 1621.

17.21

47.95

1108

1295

1766

1250

1444

1110-

4408

6487

5791

5400

6875

2050

- -

2700

1550 2825-

Pae de

Mei
.

182

www.dacoromanica.ro

995.3579.-

1907.54

20.07

2857.7

29.57

- -

Statistica

pe

anul 1914

Statistique des prix par

Statistische Preise per Monat

ARTICOLUL

Crap

Somn.

Morun

1.10

1,15

3.05

2.35 2.40

- -

2.76

2.25 2.25

2.70

3.-

3.20

Nisetru

..

Carne de vac

Carne de vitel

10

2.-

1.50

0.78

1.10

0.85

0.97

1.23

1.12

3.30 2.25

1,70 1.80

1.70

2.88

2.68

2.41

1.70

1.28

1.33

1.60

1.50

1.78

1.42

1.88

2.25

2.10 2,17

2.10

2.35

2.66

2.55

3,40 2.98

3.15 2.30

3.60

6.10

7.50

4.04

3.40 2.98

2.30

3.60

6.10

7.50

4.04

3.50

0.85

0.70

1.15 0.97

0.90 0.68

0.63 0.50

0.55

0.98

0.90

0.80

0.45

0.40

1.55 0.70

0.65 0.64 0.52 0.35

0.40

0.50

0.45

0.60

1.10

1.10

1.10

1.05

1.10

1.10

1.10

1.-

0.90

0.90

0.90

1.03

1.25

1.25

1.20

1.25

1.25

1.20

1.20

1.20

1.05

1.10

1.18

1.35

1.40

1.30

1.20

1.30

1.20

1.25

1.30

3.15

3,50

3.60 3.40

1.50

- 5.- 5,- -

60
.

1.20

Came ae

1.40

1,40

1.32

1.30

Carne de berbec .

0.95

1.05

1.-

- -

2.81

2.56

2.40

2.20

165

166

160

170

170

195

187

185

185

195

200

210

182

Carne de miel

mia de kgr.

1.20

- - - - - - - - - - -

0.99

0.90

1.05

2.49

Secar

155

136

128

140

140

165

150

135

135

150

145

140

143

Porumb

100

120

116

110

118

120

129

130

130

132

124

126

121

Orz

147

126

120

119

130

120

129

125

120

130

108

132

125

OvAz

115

122

110

120

128

125

124

137

125

137

130

134

125

93

100

100

98

100

100

81

100

75

87

85

90

92

45

48

46 42,50

43

48

48

52

50

52

49

42 47.95

Pae de

www.dacoromanica.ro

pe luni

Statistica

anul 1924

Statistique des prix par mois

Statistische Preise per-Monat

ARTICOLUL

Crap

16.75 16.75 16.75

19.-

19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

19.50

18.77

25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.- 25.-

22.83

1025

50 20.50 22.75

Somn

15 50

50 15.50

Morun

23 50

50 23.50 26.25

Nisetru

26-

- 26.- 28.- 30.- 30.- 30.- 30,- 30.-

17.- 17,- 17.- 17,- 17.- 17.-

Carne de vitel

7.50

7.50

16.75

34.- 35.- 36.- 39.47.- 47.-

27.-

25.97

30.- 30.- 30.-

28.83

39.- 39.-

37.83

14.- 14.- 14.- 14.- 14.- 14.- 14.- 14.-

13.70

Carne de miel

mia de kgr.

20,--

--

39.-

8.64

34.- 31.- 25.-- 28.- 28.- 27.- 26.37.50 37.50

35.-

49.- 46.- 45.-

28.- 28.- 27.- 25.- 32.-

39.-- 39.-

9.-

31.50 33.50

46.50

17.50

27,- 27.- 27.- 27.- 27.- 27.-

9,25

25.- 26.-

Carne de berbec

Pae de

7.50

13.50

Carne de

Orz

13.- 13.- 13.-

17.50

19.50

17.50

35.- 37.- 39..

19.50

57.50 47.50 47.50

40.-

39.50

40.50

49.- 52.- 54.30.50 2950

51.50

28.92
37.50

48.50 48.04

30.- 29.- 28.- 27.-

- - - - - -

27.83
48.12

5000 5000 5000 5050 5400 6250 6250 7500 7250

8250

8625 10250

6652

4650 4900 4700 4800 5C00 5800 5900 6200 6350

7000

7250

8250

5900

4050 4400 4350 4250

4550 5100 5600 5100

5750

5500

6000

4912

4000 4500 4000 4600 4400 4550 4800 5555 6050

6750

6500

6750

5203

4150 4300 3700 4300 4400 4400 4775 4750 5350

6100

5750

6500

4872

2600 2600 2900 2650 1350 1600 2100 1950 1850

1300

1500

1625

2002

1275 1200 1100

850

1075

1200

1108

900 1250 1250 1000 1100 1100


1250 4250 4300 5700 5850 5100

- - 1600

www.dacoromanica.ro

1900

2650

4408

2050

pe luni

Statistica

anul 1925
Statistische Preise per Monat

par mois

StatIstique des

ARTICOLUL

a)

Crap

23.- 23.- 23.-

20.37

26.- 26.-- 26.- 30.- 30.- 30.- 30.- 28.- 28.- 28.-

30.25

19.50 18.50 18.50 18.50 18.50 20.50 20.50 20.50 20.50

Somn

50

Morun

50 16,50

16.-

16.50 20.50 20.50 20.50 20.50

30.- 30.- 30.- 37.-- 38.-

27

Nisetru

20.50

18.87

38.- 38.- 38.- 38.- 34.-

- 43.- 43.- 47.- 43.- 53.- 53.- 53.- 53..

20.50

30.- 30.- 30.- 30.- 30.- 40.- 40.- 40.- 40.- 41.- 41.- 41.- 36.-

20.50

14.- 18.- 18.- 18.- 18.-

8.- 8.- 13.- 18.- 18.- 18.-

9.- 8.-

Carne de

27.- 28,- 29.- 31.-

Carne de vitel

36.-

39.50 40.50

48.50

44.- 47.- 45.-

Carne de

16.50 16.50 16.50 16.50

40.-

31.50

47.- 47.- 47.- 47.16.- 16.- 16.- 16.12.50

12.50

12.50

29.- 28.- 30.- 29.- 30.-

28.50

29.- 29.-

37.50 37.50

39.- 39.-

40.50

47.50 49.50 47.50 52.50 52.50

42.50

12.12

38 - 40.- 39.-

55.- 50.- 50.- 49.-

Carne de berbec . 25.- 27.- 29.- 22.- 20.- 21.- 31,- 28.- 29.50 30.50 28.- 26.- 28.90
Carne de miel

mia de Kgr.

65.- 55.-

47.50

35.-

30.50

31.- 36.-

- - - -

0 10000 10500 12500 14000 13000 10000 18000 10500 11000

42.85

8500

9500 10791

7300 7250 9500 8750 10500 10250 8000 9750 9250

8000

7250

7500

8608

Porumb

6100 6000 6250 7000 6500 6000 6000 6250 6250

5750

5500

6500

6175

Orz

6250 7500 9000 9000 9000 8250 6250 6250 5400

5250

5550

5850

6962

6250 7800 8400 8750 8500 8000 8750 6250 5750

6500

5750

6250

7245

1450 1750 1450 1850 1900 2050 2800 1950 2450

2500

2750

2600

2125

Pae

1150 1100 1150 1450 1500 1300 1250 1450 1350

1250

1250

1350

1295

5750 5750 7000 8000 8000 8000 8350 7500 6000

5000

4000

4500

6487

www.dacoromanica.ro

Statistica preturilor pe luni

anul 1926

Statistlque des prix par mois

Statistische Preise per Monat

a)

ARTICOLUL

Crap

23.- 23.- 23.-

34.50 35.50 34.50 34.50 34.50 34.50 33.50

28-

- 28.- 35.- 36.- 36.- 36.- 36.- 36.-

Somn

2050

50 20.50

Morun

38-

- 38.- 49.- 49.- 49.- 49.-

Nisetru.

36.- 36.- 36.- 36.-

35.-

49.-

34.90

32.50

32,50

32.50

31.16

52.50

52.50

52.50

47.12

21.50 21.50 21.50 21.50 21.50

25.- 25.- 25.-

21.04

18.-

18.50 18.50 16.50 18.50 18.50

18.- 18.- 18.-

16.66

12.50

Carne de

29.- 29.- 29.- 34.- 31.- 40.-- 32.- 32.-

Carne de vitel

52.50

45.-

52.50

45.-

42.50 47.50 47,50 47.50 42.50

52.50

54.-

52.50

53.-

52.50

12.50

60.-

52.50 47.50 47.50

35.- 35.- 35.- 32.52.50

48.58

55.- 55.- 55.-

53.08

52.50 52.50

Carne de berbec . 26.- 30.50 27.- 30.- 27.50 30.- 27.50 26.50 26.50 28.Carne de miel

62.50

60.- 56.-

60.-

- 16.- 22..

Carne de

40.- 40.- 40.-

41.- 41.- 41.- 52.- 52.- 52.- 52.- 52.- 52.- 60.- 60.- 60.- 51.-

- 47.- 60.- 60.- 60.- 60.- 60.- 60.-

33.50 33.50 31.45

70.-

62.50 62.50

55.-

47.50

55.- 55.-

28.- 28.-

- - -

27.9
58.33

mia de Kgr. 18000 9500 9500 1100011000 875010000 975010250 10250 10250 10250 1070:
Secar

11000 7250 7750 9000 9000 7000 8750 8750 9500

9500

9500

9500

887

Porumb

7500 5250 6000 5250 5250 5500 6000 6000 6500

6500

6500

6500

606

Orz

7500 5750 5750 6750 6750 6000 5500 5500 6000

6000

6000

6000

6125

6750 6250 6250 7000 7000 6000 5500 5500 6000

6000

6000

6187

3500 3250 3500 3500 3500 3750 3750 3750 4000

4000

4000

4300

3733

Pae

1750 1250 1250 1150 1200 1850 1900 1850 2500

2000

2000

2500

176.

Mei

9000 6250 7500 7500 7500 3750 4250 4250 4750

4750

4750

5250

5791

www.dacoromanica.ro

pe luni

Statistica

anul 1927
Statistische Preise per Monat

Statistique des prix par mois

ART1COLUL

.
Crap.

Morun .

Nisetru .

Somn

40-

62.50

70.-135- 47.50 60- 46.- 50.- 40-

.
.

27.50 38-

8.- -

Carne de

50- 80.- 80.- 100.-

66.33

50- 50.- 50-

72.50

150.- 120.-

77.70

30.95

16- 12- 12.-

14.72

22.50

10- 10.- 15-

17.50

18.- 21.-

37.- 39.50 37.- 35.- 37.50 38.- 37.- 37.50 32.50 39.- 36.- 39.- 37.08
52.50 47.50 47.50 47.50

47.50

40.- 44.-

48.75

45.- 48.-

62.50

55.- 55.-

53.83

34- 34- 27.- 37.-

31.-

33.40

66.91

- 36.- 32.50 35.- 35.- 32.50


110- 90.- 62.50 55.-

45.- 39.-

47.50

- - -

9250 - 8500 -

7100 8000 7500 7200 6850

6850 20000 18500

10000 -

7800 8500 8000 7800 6600

6850 18500 18500 10283

Orz

37.50

34- 20- 25.- 30.- 21- 21.- 20- 30.- 45.- 60.-

49.50 52.50

67.95

109.70

55.- 70.- 51.- 46.-

mia de Kgr.

70.- 90.-

60.- 100.-

Carne de

90- 90.- 55-

102.50

50.-

Carne de miel

50.- 65.- 55.-

107.

44.50 62.50 51.50 50.-

berbec.

47.50

45-

65- 65.- 50- 135.- 110.- 130.-

Carne de

Carne

22.50

95- 60- 60.- 35.- 35- 42.50 40-

- 135- 120- 75- 72 50 60.- 180- 135-120- 110- 80.- 180- 220- 10090.-

80.- 70- 62.50 65-

II)

9975

3700 4000 4000 3150 3900 4100 5900 5100 4150

4250

4850

5900

4416

5500 5250 6000 5535 6250 5900 5350 5400 5300

5700

6250

6900

5777

5000 5000 5500 5350 6400 5900 6000 4900 5500

5700

6750

7000

5750

2650 2600 2500 2350 7500 2700 3550 2100 2300

2600

2750

2900

3041

1150 1350 1100 1100 1500 1100 1050 1100 1250

1100

1300

1900

1250

6500

6250

7000

5400

2700

Mei

5550 3000

Mei

- 2600

2750 6750 6900 6100 6000

2700

187

www.dacoromanica.ro

Statistica preturilor pe luni

anul 1928
Statistische

Statistique des prix par mois

per Monat

ART1COLUL

95.-

140

130-

140

140

60

115.-

120-

145

140-

140

150

90

127.-

155-

160

150-

160

170

160-

150

160-

160

180

140

145

160-

150

150

160-

180

180

140 153.

70-

90

150-

145

165

145-

160

160

55

123.-

70

50 42.50

45

40-

45

55

55-

50

45

60

50.21

22

19

20.-

20 26.50

25

29 26.50

20

24

19

22.3

39

43.- 44.-

37.50

45

49.-

50.-

110

130

95

90.-

110

190

130

85.-

Somn

130

160

135

135-

Morun

130

160

Nisetru .

160

120

150

145-

100

120

105

45

20

Carne de

Carne de

Crap

49.50

55 62.50 62.50

Carne de berbec .

34

33.- 34.- 36.-

Carne de miel

90

70.- 43.- 55.-

mia de

gr.

Porumb
Orz

,,

160

39 37.50

37.50

50

49.50

50 46.50 46.50 47.50

67.50

65 67.50

39

60.-

62.50

149.-

40.- 39.-

39.0:

47.50 44.50

47.95

62.50 62.50

55.-

39.-

31.50

31.- 36.-

- - -

35.79
60.60

10000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 17401

5700 6000 6250 7750 6750 6750 6500 10500 10500

6500

6500

6500

6900 7250 7500 7750 8250 6500 9000 6750 6750

8000

8000

8000

7250 7250 8500 8750 8250 7750 6500 6250 6250

6500

6500

6500

3250 3400 6500 6750 6250 3600 3000

2250 2250

Pae de

1900 1350 1750 1750 1250 1250 1250 1250 1250

Mei

9750

Mei

152.-

12000 19000 19000 19000 19000 19000 18000 18000 19000 18111

19000

20000

160

140-

Carne de

110

6500 6750 7250 5500 5500

1000

188

www.dacoromanica.ro

- - - - - - 2200

1200

1800

7183

7187

413:

6875
1550

Statistica preturilor pe luni

anul 1929

Statistique des prix par mois

Statistische Preise

Monat

ARTICOLUL

z
Crap

130

130

140

Salu

160

150

160

Somn .

180

180

Morun .

180

Nisetru

120

90

60- 70-

90

100.-

65

65.- 100.-

160

130

75

75- 75-

105

115.-

70

75.-

170

150

160

110- 135-

140

135.-

140

180

180

170

160

130- 150-

160

160.-

190

190

190

180

170

150

150- 170-

160

160.-

180

120

160

165

159

140

150- 155-

160

95

65

70

90

90

50 52.50

60-

60

52.50

55

70.-

67.50

25

26

42

38

37

30 27.50 29.50

27

30.-

30

37.50

31.62

Carne de vac

39.-

35.50 38.50

38.-

38 42.50 41.50

40.- 40.-

40

40.- 36.-

38.83

Carne de vitel

47.50 47.50 47,50

48.-

50 52.50

49.-

42.50 45.50

45 42.50

42.50

46.66

60.- 60.-

62.50

65

55

60.-

57.50

61.25
37.25

Carne de

62.50

Carne de berbec 38.- 38.- 38.-

65.- 60.- 65.-

62.50

- -

112.50

115.- 142.-

145.- 159.160

160.- 169.-

150

155.- 152.-

35 32.50

32.- 34.-

36

55.- 34.-

55 48.50

.45-

35.-

8000

6500

5500

7750 7000 6500 6500

8000

6000

5000 10354.-

Porumb

8500 8500 8000 7500 6600 7250 6500 5750 5100

5000

5000

4750 6537-

Orz

8000 9000 9000 6750 7500 6150 6500 4500 4250

5500

4250

4750 6345-

7000 7000 7000 7150 6000 6150 6000 4000 3750

5000

3750

4400 5600-

3350 3150 3000 2750 3150 1600 2100

1700

2100

2100

2500-

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1125

1000

1125

1250

1110-

Carne de miel

145-

65.- 55.-

mia de Kgr. 18000 19000 19000 15000 8500 8500 7000 6500 6500

Secar

Pae de
i

Me pAsresc

18900 18000 18000

- - - - -

2400 2700 2600

8100

- 2450 2450

6650

5000
3500

4500

- -

- 3250

62.93

6062.50

3250 2825-

189

www.dacoromanica.ro

Statistica preturilor pe luni

anul

des prix par

per Monat

Statistische

.0

.0

ARTICOLUL

Crap

78 - - 65.-

75

95

75.-

52.50

45.-

- -

85

110

95.-

72.50

55.- 55.- 55.- 51.-

57.50

72.37

110

125

95.- 80.- 60.- 75.- 75.- 80.- 80.-

90.28

50

52.50

57.50

Somn

100-110-

Morun

145- 110- 110.-

135

110- 90.- 70.-

Nisetru .

55- 125- 125-

150

115-

155- 180- 110-

180

150

62.50

65

60

45.-

37.50

35.- 36.- 35,-

40.- 37.50 34.-

34

35 30.50

30.-

22.50 27.50

Carne de

36.- 36.-

35

38.-

Carne de

47.50 50.-

50.

46.- 45.-

52.50 52.50

54 51.50

Carne de

50 45.-

Carne de berbec . 31.50 34.Carne de miel

mia de Kgr.

130- 75.-

92.50

32

77.50

50.-

52.50 63.58

77.50

75.-

87.50 101.87

85.- 90.-

87.50

100-

50

114.16

125- 120- 110- 105- 105- 120- 140- 133.47.25

43.50

26.- 27.-

26-

31.66

36.- 33.- 35.-

34.50

33

30 34.15

43.- 42.-

38.50

43.-

38

42 43.87

40.50

45.-

43.50

43.50

41

42 46.75

32.- 32.- 33.- 28.-

31.50

27.- 26.-

24

24

45 41.50

37.50

50.- 45.-

36.-

33

- -

29.58

60.08

5250 5900 5450 5400 5000 4850 4600 4300 4250

3500

3000

2950

,,

4050 4500 4750 3950 3750 3503 3200 3050 3000

2500

2500

2600

3445-

Porumb

,,

5000 4750 3500 3700 3400 3250 3300 3450 3250

2800

2700

2375

3456-

Orz

,,

4500 4500 4000 3400 3250 3050 2750 2550 2500

2100

2150

2350

3091.66

Ovaz

,,

4050 3500

3100 3200 3050 2850 2800 2550

2000

2150

2350

1600 1800 1900 1850 1850 1700 1800 1300 1250

1150

1250

1350

1566-

Pae de

1000

900

800

1100

950

995-

Mei

3350 3500 3600 3900 3800 3700 3950 4000 3600

3200

3100

3250

3579-

Mei

950

950

950

950

950 1250 1200

- - - - -

190

www.dacoromanica.ro

Statistica preturilor pe luni

numere indice pe 1931 fat de 1914

Statistique des prix par mois et nombres indice en 1931


Statistische
per Monat der Lebensmitteln vom Jahre 1931 zum Jahre 1914

ART1COLUL

40.- 50.- 42.50 40.- 36.- 40.-

50.37

75

41.- 50.- 47.50 45.- 41.50 62.50

68.75 2752?

90

52.50 60.-

60.- 60.- 60.- 72.50

72.50 3756.38

110

105

67.50 65.-

65.- 57.50 55.- 65.- 87.-

160 160

150

135

80

175 180

175

160

90 82.50 95.- 115

30

28.50 26.-

70

80.- 77.50

30

130

90.-

80 97.50 92.50

Crap

Salu .

Somn .

90.-

Morun .

120

115

Nisetru

130

160

.-

2.50

57.50

40.- 40.30 25.-

Carne de vitel

112.50

23.- 26.- 25.- 27.-

29.-

29

26

26

28

27.-

42.- 35.- 34.-

36

36

36

37

39.-

38.- 33.-

35

35

37

35 39.50

24.-

24

22

23

30

55.- 42.50 34.50

32

25

- -- - - -

16.- 18.50 18.- 18.- 16.- 16.-

26.-

3311.76 34.11
2474.25

92.50 90.- 127.5

20

berbec 26.- 26.- 24.-

Carne de miel

70.- 75.- 70.- 72.50 69.- 77.50 104-

22

0.50 38.50

Carne de

41

25.-

Carne de

Carne

31.37
20.58 3330.

23.- 22.- 28.-

27.18

34.- 31.-

36.70

31.14

35.- 33.-

36.37

27

19 17.50 16.50 23.16

24.40

25

37

46.50 2168? 22.68

mia de kg. 3200 3000 2800 3225 3100 3000 2650 2700 2275 2250 2750 3100 2833

15.5

3000 3250 2900 3000 2500 2500 2650 2600 2150 2150 2500 2650 2654

1756.- 18.5

2400 2400 2600 2200 2250 2650 2250 2400 2200 1900 1600 1675 2210

1726.- 18.2

2800

2850 2850 3000 3000 2750 2350 2250 2200 2800 3000 2733

21.8

2900 2950 2850 3200 3300 3550 2350 3150

Orz

1475 1525 1550 1450 1350

Pae de

950

Mei

4250

650 550

2900 3750 3550 3125

950 1200 1000 750

600 600 600 1000 700

800 1050

550 550

2400.-

1170

400 475

3600 4000 4050 2250 4050 3600 2700 2550 2600 2550 3345

191

www.dacoromanica.ro

necesitate pe

articolelor de

anul 1914

ise der notwendigsten Bedarfsartikeln per Monat

Prix par mois de quelques articles de consommation

.0

ARTICOLUL

Kgr.
.,

lux

,,

0.30 0.30 0.30

0.3

0.30 0.30 0.30

0.30 0.32

0.30

0.35

0.35 0.31

0.45

0.45

0.45

0,42

0.42

0.38

0.35

0.40

0.40

0.40

0.40

0.45 0.41

0,25

0.20

0.20

0,20

0.20

0.20 0.20

0.25

0.20

0.20

0.20

0.20 0.21

0.40 0.40 0.40

0.40

0.50

0.50

1.40

litru 0.50 0.50 0.50 0.45 0.45 0.40

Lapte de
.

1.60

1.40

1.40

1.60

1.50

topit .
Kgr.
5.- 5.- 5.- 5.oaie .
,,
1.60 1.60 1.60 1.70 1.80
,,

porc

,.

Curcani

1.60

1.60

1.55

1.60

11.-

8.45

8.90 5.80

6,-

,,

Linte

Cartofi

,,

buc.

rufe

,,

Petro
Vin vechiu bun
,,

Bere
Rachiu drojdie

tos

4.95

5.-

4.75

4.89

1.95

1.90

1.95

1,65

1.81

1.60

4.20

7.90

6.70 5.10

23.40

24.-

15.50

11.- 13.-

87

3.65

1.50

1.60

1.60

1.45

1.40

1.40

1.55

5.75

5.70

6.-

8.20

9.75

10.-

7.65

4.-

3.90

4.25

4.- 4.-

4.31

3.40 3.60

4.-

72

4.25

3.79

5.50

5.36

6.25

6.50

6.67

10.-

11.35

12.25

14.-

15.65

0.32

0.27

0.35

0.26

0.30

0.35

2.96 3.35

5.- 5.-

- -

0.40 0.50 0.60 0.70 0.70 0.25


0.48

0.50

0.40

0.40

035

0.50 0.20 0.45

0.55

0,60 0.50

0.20

0.50

0.40

0.57

0.50

0.60 0.46

0.40 0.20

0.20

0.20 0.12

0.10

0.12

0.12

0.15

0.15

0.45

0.42

0.20

- -

- - -

alba

--

0.50

0.55

0.50

0.50

0.50

0.51

0.55

0.55

0.60

0.55

0.60

0.57

0.70

0.70

0.80

0.70

0.80

0.75

35.- 35.- 32.- 37.- 33.25 33.75 36.- 39.- 34.- 34.- 34.35.50 32.50 30.- 26.50 33.- 30.- 29.- 30.- 34.- 30.50 30.- 30.50
36.- 36.50 39.30 39.- 38.- 39.50 36.50 42.50 36.- 35.- 35.70.- 70.- 70.65.- 65.- 65.- 74.-

35.25

0.60 0.60
0.80

0.60

0.60

0.60

0,85 0.85

0.70

0.48

- -

0.30

,,
,,

0.70 0.70

,,

,,

0.18

1.20 1.40
0.80 0.80

Paine

0.37

0.35

0.70

0.55 0.55 0.55 0.50

0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30


1.40 1.40 1.40 1.40
1.40
0.80 1.- 1.- 0.80 0.80 0.80
0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

30.95
37.53
70.10

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

1.40

1.40

1.40

1.40

1.35

0.80

0.80

0.80
0.70

0.70

1.-

1.-

1.20

1.20

1.22

0.70

0.70

0.80
0.70

1.- 1.- 1.- 1.- 1.- 1.- 1.-

1.-

1.-

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.22

1.22

1.22

1.22

1.22

1,23

1.23

1.22

1.23

1.23

0.23

1.22

0.32
0.33
0.22 0.23
0.24 0.24 0.23
0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

0.33

0.32
0.24
0.28 0.29

0.33

0.33

0.23

0.23

0.23

0.28

0.28

0.33 0.325
0.23 0.23
0.28 0,28

buc. 0.32 0.32 0.32 0.32

Jimb

0.43

0.40

0.30

litru 0.30

,,
Kgr.

4.50

9.-

0.70 0.75

,,

5.- 5.- 4.50


2.- 2.- 2.-

22.-

,,

,,

,,

1.46

9.-

0.55

,,

leau

1.60

8.80

,,

Lemne cer

1.60

4.07 4.20

kgr. 0.50 9.50 0.50

Orez

1.35

3.50

kgr. 0.35 0.36

Fasole

1.30

1.10

1.70

perechea 3.50 4.87 4.80 5.30

Rate

1.40

1.40

0.22
0.28

192

www.dacoromanica.ro

de prim& necesitate pe luni


Prix par

de quelques articles de consommation

1924

der notWendigsten Bedarfsartikeln per Monat


.0

ARTICOLUL

7.50

de lux

10.

Unt topit Kgr.


oaie Kgr.
Grsime
porc.

50 11

10.25

6.50

,,

Lapte de vacAlitru

7.50

5.50

7.50
11

6.50

8
11

8,21

7.50
11.50 14
7

15

14

8.50

13.50

16

12.31

8.25

7.27

11.

10.50 11

11

10

10

10

10

10

11

12

12

10.71

46.

55

66

64

70

70

65

65

65

75

70

72

65.25

145

140

130

140

145

135

140

140

150

155

140

140

141.66

50.

52

54

50

52

54

52

54

59

55

59

64

54.58

45.

45

45

46

49

47

49

49

48.50

46

44

42

46.29

61

65

62

65

70

80

80

75

78

215

220

250

390

425

261

68.18

60.

61

60

310

350

190

175

175

210

225

120

140

140

145

140

140

130

125

120

120

130

130

132

120

135

130

135

120

120

105

95

100

105

115

120

117

200

260

250

220

190

175

175

160

170

180

240

240

205

Curcani perechea 450 475

500

430

390

420

450

450

400

400

390

430

10

perechea

Rate perechea

Kgr.

4.25

10

10

10

12

14

14

13

14

16

14

12.50

14

13.66

18

16

18

18

18

18

16.25

4.25

Fasole

13

13.50 14

Linte

15

15

Cartofi

3.75

bue.

4.50

5.50

4.25

11

8.50

5.50

4.50

7
14.50

14

12

13

14

16

15.50

17

23

30

29

29

28

29

29

28

27.25

29

32

33

32

32

34

30

31

32

32.50

1000 950

880

900

900

1050 1025 1100

1200

1200

825

740

720

700

800

900

900

771

15

25

25

29

23

36

34

35

leau

825

cojite

1150

cocs.

4.75

4.25

14

Lemne foc
,,

4.50

7.50 7.50 10
13

Orez Kgr.
rufe Kg.

22

6.50

16

750

14

700

700

700

1008

1200 1100 1030 1100 1100 1100 1200 1200 1300

1400

1300

1181

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

2500

2500

2500

6.25 6.25

5.50

Petrol

6.50

6.25 6.25

Vin vechiu bun 1.

24

20

20

20

20

22

22

21

24

25

24

24

22

12

12

14

15

16

16

16

14

16

17

16

18

15

14.50 14.50 14.50 15

18

18

19

19

19

19

19

19

17.40

48
28
30

52

50
26

50

27.50

27

10

10

44
22.83
29
5.87
8.40

.,

ordinar

Bere

Rachiu drojdie

37
20

tos

Kg. 28

5
8

5.50

21

20

44
20

27.50 28
5
5

27

30

44
20
30
5

38

40

42

20

5.50

22

42
24

33

32

950

45

27
28

7
7
9.50 9.50

26

193

www.dacoromanica.ro

necesitate pe

articolelor de
par

de quelques articles de consommation

anul 1925
per Monat

Preise der notwendigsten

ART1COLUL

Kgr.

de lux
Mlai

12 14

14.50

18 17

16

13

13 13

12

12

12

13.87

17 19

22

22 25

22

21

20 20

19

18

20

20.42

8 10

litru

Lapte

Unt topit

,,

Grsime

porc

,,

perechea

uscat Kgr.
Fasole

,,

Linte

Cartofi
buc.

Gris

Kgr.

Orez
rufe

10

12

12

13

14 11

12

13

14.50

12.75

70 75

70

70 70

70

70

70 70

70

70

70

70

150

155

140 140

140

140

130 130

135

130

140

139

60 62

60

62 54

52

48

55 53

52

50

55

55.25

45 42

42

42 42

40

39

40 36

34

33

29

38.67

63 62

60

62 65

70

72

72 80

80

75

75

70

160

175

220

240

275

350

350

450

271

130 125

140

145 140

130

120

125 130

130

130

130

131.25

115

130

125

120

115

110

120

110

117.50

280 220

240

190

180

160

170

200

210

240

204

350 450

420

450

420

350

400

400

450

425

413.75

10 10

12

19

16

14

12

15

13

11

10

11

1L83

9 11

12

8.50

14

14.80

0/00

10

10

12

13

14 13

20 20

18

18

4.50

50

3.50

3.50

3.50

4.50

4.08

20

3.25

3.50

4.50

4.50

6,48

16 16

17

17

13

13

15

20 18

20

20

20

17

27 28

30

28

28

28

26

26 26

26

26

26

27

31

35

35

40

37 35

37

40

45

35,66

1050 1050 1100

1100

1160

1049

950

900

850

841

31 30

Lemne cer

8.6

10

14

Rate
Curcani

9
13

Kgr.

oaie

8.50
12

13

1100

32
980

15

18

14

1000 950 1000 1000

leau

900 900 850

cojite

1250 1300 1200

1200 1200 1200

1250 1200 1200

1350

1350

1241

koks

2500 2500 2500

2500 2250 2250 2250

2250 2500 2500

2500

2500

2416

5.04

Petrol
ordinar

Rachiu drojdie

albd

Kgr.

850

25 28

28

26

26 28

28

32

29

26.83

18

18

19 19

20

20

20 20

20

19

22

19.40

19 19

19

19

18

18

19

19 19

19

19

19

48 50

48 52

. 52

48

48 48

48

28

26

26 26

28

29

27 28

28

27

26 27

49
30
27

48

26 28

28 27

45
26
28

27

27

9f

11

12 13.75

14

141

10

10

10.98

12

12

11

11

11

12.06

5,75

24 23

tos

800

26

18

Bere

800

24 22

Vin vechiu bun

750 750

121

11

5.75

-- -

194

www.dacoromanica.ro

5.50

48.66
26.66

articolelor de

anul 1926

necesitate pe luni,

Prix par mois de quelques articles de consommation

Preise der notwendigsten Bedarisartikein per Monat

a)

ARTICOLUL

kgr.
lux

,,

Lapte de

litru

kgr.

Unt topit
de oae
de

de porc
perechea
Rate

13 12.50 14.50

17

14

17

18

18

14

14

14

14.87

20

20

18

20

20

17

20

20

20

18

18

18

19.08

7.92

12

14

12

12

13

14

13

12

12

13

14

14

12.92

80

80

80

80

80 76.67

12.50

70

70

70

70

80

80

80

135

140

135

130

150

130

150

140

140

150

140

140

140-

60

65

60

65

70

60

60

60

60

60

60

60

61.66

30

34

30

32

32

30

32

50

50

50

35

35

36...

64

75

75

70

70

80

80

80

74.25

250

350

350

280

240

240 296.66

400

350 300

250

300

250

135

150 110

150

160

160

160

140

140

160

170

170

125

130 125

140

140

150

140

130

130

150

150

150

260

280 250

320

280

220

280

220

220

240

250

250 255.83

600 600

550

600

600

600

400

400

400

420

420 507.50

6.-

10

10.42

Curcani

Ceapa uscat kgr.


Fasole
,,
Linte
,,
Cartofi

,,

Varz
,,

Orez
ordinar

,,

Lemne foc cer


,, leau
,, cojite
(koks)

,,

10

19

10

10

10

10

10

10

15

15

10

14

10

14

12

12

10

12

150.138.-

12.4

4.58

6.-

20

20

20

22

22

22

20.50
29.83

21

18

24

18

32

28

30

28

28

36

34

34

40

36

40

40

40

40

36

36

1400 1350 1400 1300

1300 1400 1400 1400 1400

1500

1600

1600 1421-

1100 1000 1100 1000

1100 1200 1300 1200 1200

1300

1500

1500

1500 1500 1500 1600

1500 1600 1600 1600 1600

1600

1800

1800 16.00-

2500 2500 2500 2500

2250 2250 2500 2250 2500

2500

2500

2500

21

18

28

30

28

22

40

38

40

40

litrul

Petrol

- -

12082437-

28

28

28

28

30

32

32

29.83

24

24

24

24.-

6.

Vin vechiu bun

30

30

30

28

ordinar

24

20

24

24

28

24

24

24

24

19

19

20

19

19

19

19

19

19

19

19.08

48

36

46

45

45

55

50

50

47.33

19

Bere

Rachiu drojdie

tos

kgr.

50

48

50

45

34
27

30

34

38

36

32

35

38

38

30

36

36

34.75

27

27

27

30

30

29

30

30

30

30

32

10

10

12

10

11

11

29.08
10.08

12

12

15

12

13

13

11

11

11

12.33

11

12

9 10.50
15

195

www.dacoromanica.ro

Bedarisartikeln

Preise der

mois de quelques articles des

Prbc

anul 1927

necesitate pe luni,

de

ARTICOLUL

kgr. 12

de lux
Mlaiu

16

16

17

20 20

14

18 17

20 21

14

15

14

15.42

20

20

19

19.45

8.50

9.50

9.50

9.50

13

16

16

15

14.-

18

20

18

20

litrul 14

15

13

14 13

13 14

kgr. 75

70

60

50 50

65 85

70

90

90

80

71.36

kgr. 150

160

140

140 130

140 140

150

140

160

150

150

145.83

61

67

60

55 55

45 45

58

16

7.50

Lapte de

14

topit
oaie

50
13

8.12

-- -

55

70

70

70

59.25

45 45

35

36

35

32

38.- -

60

60 60

65 55

60

55

62-

65

63

60.50

- - - -

porc

6.50

310

350

220

160 160

160 180

180

240

375

380

400

259.58

160

165

170

170

160 150

170

160

.145

150

150

159.58

150

145

160

150 150

130 130

130

150

135

130

140

141.66

Gate

260

270

225

260 200

200 210

200

200

370

250

270

242.92

Curcani

570

400

700

600 600

400

275

400

375

500

482.-

5.50

5 10

13

11

7.87

12

11

15

10

15

9.67

19

13

13

13

13

9.50

20

20

Cartofi

4.50

4.50

Varz

15

21

22

31

38

0/0

perechea
Rate

uscat kgr.
Fasole
Linte

kgr.
Orez

ordinar

- 4.50

6.50

4.50

3.50

5.50

4.75

14 14

13

10.30

19

22 22

16

19

24

21

21

21

21.20

33

28

28 24

30 32

23

30

32

32

32

42

42

44 44

39 46

46

35

40

45

45

30.43.-

Lemne foc cer 0/00 1450 1450 1500

1450 1200

1250 1200 1200 1200 1100

1200

1200

1200 1300

1100 1100

1100 1100 1100

1000

1100

1000

1108.-

1400 1400

1400

1400

1491.-

2500 2500 2500 2500 2750

2500

2500

2525.-

1200

leau

1600 1600 1600

cojite

Petrol

2500

2500

(koks)
litrul

5.50 6.50

6.50

1600 1600 1450 1350

2500
6

5.50

6.58

30 32

28

30

39

38

43

34.60

36

38

36

35 35

Vin ordinar

24

22

26

27 27

26

24

23

22

27

29

25.25

Bere

19

13

22

22 22

19 19

19

20

19

20

20

19.50

Rachiu de drojdie

48

50

55

55 55

45 50

45

55

55

55

53.-

33

34

36
34

-- --

36 36

32 45

38

43

35

38

Vin vechiu bun

tos

,,

kgr.

8.50 10
11

11

12

12

11

40

34.-

10

10

10

9.37

12 12

12

12

12

11

11

11.60

10

196

www.dacoromanica.ro

articolelor de

necesitate pe luni,

Prix par mois de quelques articles de consommation

anul 1928

Preise der

Mcnat

a)

3-

ARTICOLUL

Kgr.

de lux
Malaiu

14

14

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

13.41

21

19

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18.33

9.50

9.50

10

12

12

9.50

9.62

16

15.50 14

15

17

16

14

16

16

16

15

16

15.54

80

80

60

70

90

100

100

100

100

100

100

90.-

150

150

140

150

150

150

160

150

150

160

160

150 151.66

80

80

75

70

75

75

80

70

75

75

75

70

75.-

31

30

30

32

32

35

34

35

34

38

40

32

33.58

58

69

58

58

58

60

60

58

60

58

58

60

59.58

400

350

250

275

275

300

350

325

350

350

400

400 335.42

145

150

140

150

145

150

140

140

140

150

150

140

9.50 9.50

Lapte de

litru
Kgr.

Unt topit
oaie
Grsime

porc

suta
perechea
Rate
Curcani

uscat Kgr.

125

130

120

110

120

125

125

120

125

140

150

125

270

260

270

250

260

250

250

260

260

260

250 259.16

450

370

350

375

375

375

350

400

400

400

400

400

850 13

12

13

16

13

12

10

10

10

11.30

10

14

13

17

16

17

15

30

30

20

17.33

10

25

26

11.16

5.50

5.50

5.16

13

13

Linte

13

9.50

7
5

,,

bucata
Kgr.

Orez

ordinar

Lemne de cer.
,,

0/00

de leau
cojite

6.50

3.50

4.50

12

15

16

22

22

18

21

22

24

25

33

34

28

33

33

34

45

45

40

42

40

38

18

18

10

13.70

25

25

26

26

22

23.16

38

38

38

36

36

32

34.42

45

45

45

45

45

45

4333

1200 1050 1200 1100 1000 1000 1000 1000 1100

1100

1100

1200

1000 1100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1100

1200

1000

1600

1600

1400

1312.50

1400

Koks

145.-

270

Fasole uscat
Cartofi

-a)

1350 1300 1300 1200 1150

2500 2500 2750 2750

Petrol
litru 6.50 7
38
Vin vechiu bun
38
25
27
ordinar

1100 1150

1200

6.87

36

42

38

43

44

44

38

38

38

36

40.-

22

24

24

25

24

30

25

24

24

20

24.50

Bere

20

19

22

22

20

22

24

24

24

20

20

20 21.41

Rachiu drojdie

50

50

50

50

50

55

55

55

50

50

50

50 51.25

41

45

34

42

45

47
33

48
33

47

45

40

40

38 42.66

33

33

35

35

Tuica
tos

Kgr.
8

10

10

10

10

10

10

10

34
8

33.71

8
11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

11

11.58

9.33

197

www.dacoromanica.ro

necesitate pe luni,

de

1929

Preise der notwendigsten Bedarfsartikeln per Monat

Prix par mois de quelques articles de consommation

ARTICOLUL
C

kgr.

de lux

de

kgr.

Unt topit

de oaie

de

14

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

12

12

12

12

12

12

16

14

14

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14.66

100

98.33

14

16

16

15

15

100

100

100

100

100

80

100

100

100

100

160

160

160

160

145

150

140

140

140

140

70

75

75

75

75

75

78

80

80

80

80

80

77

37

37

36

36

36

37

36

40

40

40

44

44

38.60

75

75

80

80

72.16

150

55

60

65

80

78

60

80

78

376

475

475

300

350

350

300

340

350

380

450

450 383

180

180

170

160

160

150

140

140

100

175

180 156

150

155

155

140

140

140

130

135

110

150

150

165 143

280

270

270

260

250

255

240

250

250

260

270

280 261

500

475

475

440

400

380

350

400

380

380

480

10

10

10

7.33

36

38

38

38

38

40

40

15

16

14

15

15

28.58

33

34

33

28

28

26

22

10

10

15

12

12

22

20

20

20

20

20

20

10

27

26

26

24

24

26

27

26

26

20

26

26

25.25

35

36

33

34

36

30

34

36

36

30

32

36

34

45

45

45

45

45

44

46

46

45

42

45

44

44.75

Lemne foc cer

1100

1100

1100

1400

1350

1300

1250

1150

1200

1300

1400

125416

Lemne

1100

1200

1400

1100

1100

1050

1050

950 1000

1000

1100

1200

110414

1400

1400

1500

1500

2500 2500 2750 2750 2500 2500 2750 2750

2750

2750

2750 2659

de porc
0/0

perechea

Rate

Curcani
uscat

kgr.

Linte
,.

kgr.

1600

Lemne cojite

koks
Petrol

htru

Vin vechiu bun

1600

1600

1600

1600

1500

1450

1400

425

5
14

38

38

40

38

38

40

40

42

44

40

40

40

25

26

26

26

26

25

26

26

26

30

26.50

Vin ordinar

30

Bere

20

20

20

20

20

24

24

24

26

26

26

26

23

Rachiu drojdie

55

50

55

50

50

55

60

60

40

60

60

60

54.58

45

40

45

44

40

45

50

45

50

50

50

48

46.

33

36

36

36

35

36

35

36

35

34

35

37

3133

10

10

12

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Zahr tos
buc.

198

www.dacoromanica.ro

Preturile articolelor de

necesitate pe luni,

Prix par mois de quelques articles de consommation

anul

Preise der notwendigsten Bedarfsartike n per Monat

a)
2)

ARTICOLUL
.2

ea

Kgr. 14

14 13.50 13.50

13

10

10

10.1

17

17

16

15

10

10

10

10

14.7

10

15

15

13

14

14

15

15

80

80

80

80

lux

,,

18

18 17.50 18

,,

10

12 10

litru 14

15 14

Lapte de
Unt topit

11

15

9.41

90

100

100

100

90

90

90

80

. Kgr. 150

150 145

150

160

150

140

120

80

80 80

80

90

80

75

65

70

75

75

70

76.6

30

38 40

40

36

36

38

36

35

30

30

28

34.7

65

65 67

68

65

60

60

58

50

50

50

48

58.83

oaie .

,,

porc

140 140

150 150

145.4

300

275

200

210

250

250

250

250 260

300 320

268

perechea 130

170 170

160

150

140

140

130

140 140

120 130

144

130

160

150

140

130

130

120

120 130

110 120

133

250

280

260

220

200

200

180

170 180

210 220

222.51

460

580 380

400

380

360

320 320

360 380

394

Curcani

2.50

Fasole

17

14 14

14

15

14

12

10

12

Linte

18

20 16

13

12

12

10

12

2.75

2.91

kgr.

Cartofi

1.50

3
12

- -

10

3.50

3.31

6.8

kgr. 26

26 26

25

25

24

26

20

24

22

20

20

23.6

Orez

36

36 34

34

32

30

32

32

30

30

32

32

32.51

Sapun rufe

42

42 40

40

40

40

38

38

35

34

36

35

38.3

Lemne cer

0/00

1400

1400 1350 1400

1350 1250 1200 1150 1200 1250

1200 1300

1287

1100

1100 1200 1000

1000 1050 1000

950 1000 1050

1000 1050

1041

cojite

1500

1500 1450 1500

1450 1350 1300 1250 1300 1350

1350 1400

1391

koks

2750

2750 2750 2750

2750 2750 2500 2550 2750 2750

2750 2750

2708

Petrol
litru 7
Vin vechiu bun
40
ordinar
,, 24
Bere
Rachiu

Zahar tos
alba

40
26

38

36

35

36

24

26

26
26

22
24

60

60 60

60

60

60

52

40 44

50

50

50

60
48

Kgr. 36

36 36

37

38

24
60
48
37

24
24

36
22

26

40 38
26 26
26 26

38

10

10 10

10

12

12 12

12

10

10

17

17 10

17

17

17

15

24

7
38

24

6
38
22
24

60

24
60

48

52

38

38

38

7
9

6.50
8.50

54
38
5

15 14.50

62

7
38

24
24
64
52

6.94
37.75
25

24.83
60.51

49

37.3
7.5
9.87

14

14

14

15.71

5.50

38
5

199

www.dacoromanica.ro

pe luni

Statistica

numerile indice pe anul 19

medie

Stat stique des prix par mois et nombies


Preise
Vonat der

ce en 1931
m Jahre 1931

ART1COLUL

kgr.

de lux
Malaiu

Lapte de

litr.

4.60 1384

11

10

10

6.60 3043

31.4

14

12

12

10

11

11

11

11

12

12

10

10

11.30 2411

25.11

80

80

79

70

65

65

60

70

70

70

70 70.80 4749

130 110

100

100

100

90

80

90

90

85 101

80

Unt topit

140

de oaie
Grsime

18.-

50

50

45

45

45

40

38

38

34

38

42

24

22

20

20

20

20

20

20

18

20

18

16

19.80 1700

46

45

46

40

35

35

35

36

38

37

36

36 38.75

40

38

42

38

38

38

38

40

40

39

37

34

280 210 180

150

140

Rate
,,

Curcani

120 120 110

100

100

210 220 200

180

400 460 380 320

38.50 2384

24.84

160 150 150 150 190 200 225 182.91 2291

23,91

90

90

2800

29.-

110 100 100 100 102.50 2604.5

27.04

190

180 150 150 160 140 140 160 173.33 2498.6

25.28

300

320 320 320 350 350 360 400 356.66 2178.9

223:

kgr. 350

4 3.50

4 350

4.45

12

12

11

8.66 2240.5

8.16 1673.9

17.7

3.04 1588.9

16.88

12

10

16

10

22

20

20

20

18

18

20

18

17

16

12

12

30
35

30
35

30

30

30
30

30
30

28

28

28

28

26
26

26 28.83 4957. 9

30

30
30

28

32

Fasole
Linte
.

kgr.
Orez

de rufe
Lemne
cer

3.50

30

26

30

cojite
1100 1100 1200 1250 1250 1200 1200 1225
1350 1300 1350 1200
2750 2750 2750 2750 2750 2750 2250 2250 2500 2250 2250 2250 2520
rbuni koks
litru
4
4
4
4
4
4
4
Petrol
4
4
Vin vechiu bun
36 35 32 34
32 30 32 30 32 30 28 28 31
vechiu
34 18 18
14 14
18
20
16 14
12
12
12 16
Bere

24 24 24 24
24 24 24 24 24 24 24 24 24
Rachiu drojdie ,,
60 60 58
55
54 54 50 60 54 50 50
55
,,

,,

0.700 kgr

45

38

48
38

38

44
37

50

38
5
8

42
37
5
7

13

12

12

12

12

12

48
38

48
38

44
38

12

12

10.3

1602.- 17.0
17.58 3347.- 34.47

1250 1200 1250 1100 1100 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1116
900 900 800 800 800 900 900 900 900 900

50

934.9

8.17

1000 1000 1000

tos

24.17

60

,,

perechea 130 130 130 130 130 120 120 120 130 120 120 120 125

Cartofi
Varza

20.65

,,

,,

21.95

1965

43.75 2317

de porc
de

2095

50.57

3900.- 40.3066.2807. 9

29.07

3164.05

3494. 8 35.94
1233.33

13.33

2196.29

22.96

1875. 3
3328.57

34.2:

19.75

400.-

40
37

40

44,50 3608.33

35

37.50 2973.77 30.7


5 2074.- 21.7

40
38
5
7

14

14

14

14

13

200

www.dacoromanica.ro

2400.- 25.3900.- 40.-

vitelor

prefurile

Obor

medie pe

1924 - 1930

www.dacoromanica.ro

Obor

vitelor vndute

medie pe luni, pe anul 1924

pretul

Anzahl der verkauften Viehstticke am Marktplatze per

Nombre des animaux vendus au march et leurs prix par mois

Total
lanuarie

Februarie

Martie

Mai

Aprilie

Septembde

August

lunie

Decembd e

Octombrie

general

animalelor

500

500
Arm6sari .

15000

500
Cai

40

30
15000

20000

500

1000

80

15000

20000

15000

500

500

500

10000

500

500

1000

500

500

1000

14000

10000

15000

14700
1025

500

500

322

4000

10000

1125
781

500

500
20

8000

18000

10000

87
15000

500
3

5000

5000

15000

1125

1000

500

190

41

16000

500
26

500
15000

500

1000
101

14000

500
16

5000

5000

32
12000

500
16

16500

500

500
41

15000

180
10001

14000

12000

500

500

7000
26

15000

15000

27

2000

500

500

15

69

60

500
.

500

500

1000

14

12

6250

5000

6000

500
lepe

59

15000

15000

500

500
88

161

61

15000

15000

20000

--

--

3000

3000
78

187

86

8000

--

--

--

14

2000

lapte

15

10

8000

1500

40

19

3000

3000

1500

6000

4000

15

36

2000

Vitei.

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5000
30

500

--

sterpe

--

--

--

--

--

--

--

--

12000

3000

130

503

3500

5000

7000

10000

8500

2000

3000

2000

6000

8000

4000

5000

6000

--

--

--

247

9700

14000

2050

1500

1500

216

20

5300

6000

6000

--

44

--

13

8500

--

--

3000

887

4000

5000

5000

__

3410
50
8000

370

300

500
956

1403

1016

__

14000

900

300

300
1006

684
4000

2
8000

300

300

3000

1500
1

6000

808
5000

9200

8000

6700

19

7000

300

300

27

12

4000

5000
4

18

4000

3000

4000

4000
8

1008

5000

--

2500

4250

--

300

30

2750

29
10000

12000

--

481

--

500

7000
300

300
.

11000

1500

6000

Porci

1001

12000

3000

2000
21

18

41

20

4000
--

24
12000

3000

4000

3000

12000

3000
6

--

3040

3000

3000

36
8000

--

--

18

5000
cu

2800
9

1500

32

500
--

10000

3000

10000

12000

1500
sterpe

7000

3000
167

10000

2000

6000

3000

2000
Vaci

3000

1500
--

14

14170

6000

12000

1000

Manzati

21

8000

76

194

14000

850

1000

500
54

1500

5000

3000

2000
51

14000

59
15000

14000

10000

500

500
68

57

7000
3000

--

48
12000

2000
.

4000

500

500
61

9267

8000

6000

5000
1000

Catri

--

--

14000

14000

203

202

www.dacoromanica.ro

vitelor vndute

Obor

e luni, pe anul 1925

medie

Nombre des animaux vendus au march et leurs prix par mois


lanuarie

Februarie

Anzahl der verkauften Viehstcke am Marktplatze per Monat

Martie

Maiu

Aprilie

August

Octombrie

Noembrie

al

DecembrIe

Felul
a)

-z

1000

Armsari

500

1000
17

10

1000

14000
1000

500
20

500

--

500

17500

--

5000

500

500

5000

1000

--

15000

--

5000

--

500
41

1000

500

500

16000

15000

16000

1500

1000

8
20000

1500

1000

16000

20000

1000

104

15000

5000

1500

1000

16000

20000

1562

500

636
162

14

5000

5000

6727

86

500

38

71

16000

570
12000

500
28

5000

875
28

1000

6000

183

12000

15000

23

11

41

19

15000

18

500

87

500

20

60
16000

21

21

15000

59
15000

20000

1000

28

16000

2000

22

16000

500

12

25

15000

26
14000

8500

500

1000
21

20000

500
32

17500

500
20

17000

67

83

500

18

1000

1000

70

17500

lepe

Septembrie

41

15000

12000

4000

2000

313.

12000

7000

11181

15545

42

500
12000

31

--

500
2

lapte

10000
--

Vaci sterpe

--

.
.

Manzate

--

12000

12000

--

4000

--

3000

18

21

12000

12000

12000

4000

19

1500
18

4000

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4000
6

12000

2000

6000

16

--

12000

--

12000

4000

2000

4000
16

--

4000

5000
2

4000
38

12000

--

--

Vaci

2000
41

12000

12000

--

--

2000

5000
12

19

8000

12000

2500

--

4000
12000

2000

--

4000

3000

12000

12000

1500

2000

14

21

4000

4000
12000

14

12000

85

105

18

6000

4000

--

6000
lapte

te

10000

sterpe

--

4300

6000

300
504

4000

441

6000

--

--

--

10000

--

--

300

900

300
644

--

---

--

500
1232

--

---

--

--

300
Porci

--

--

--

--

4000

460

300
80

4000

4000

300
1500

5000

500

100

700

6000

632
,

04

300
1041

6000

7000

366

300
1604

7000

11694

5166

205

www.dacoromanica.ro

Obor

vitelor vndute
Nombre des animaux vendus au

medie pe luni, pe anul 1926

et leurs prix par mois

lanuarie

Februarie

Martie

Anzahl der verkauften

Apri lie

Maiu

Felul animalelor

z
Armsari .

Tauri

39

47

81

500
20000

500
16000

500
10000

500
16000

Vaci

lapte

Vaci sterpe

50

lapte

Bivolite

22

120

1000

16000

5000

44

1000

41

2000
5000

124

3500
8000

3000
12000
3000
5000

13

29

74

31

62

500
20000

41

1000

15000

1000

5000

5000

18

500

1000

- -

5000

4000
7000

8000

1600

4000

7000 313

500

888

1000

5000
1000

20000

201

150

176

22

4000
12000

2000
6000

300
5000

--

5000
16000

20

3000
5000

14000

300

197

7000
10000

30

16

5000
8 12000

300
8000 844

Decembrie

on te ar al

2000
20000

22

1500
20000

292

1000

2000
20000

141

400

500
20000

20000
1000

500

20000

20000

500
5000
1000

20000

--

7000

3000

8000

201

500
8000

166

500
20000

19

500
15000
149

500
15000

21

331

500

25000
500
25000
500

8000
161

4000

500

500

4000

4000

8000

12000

1660

803

1788

--

300
7000

12000

298

612

900
19750

875
18250

708

7416

17833

2150
9500

500
12000

5000
80

41

1500

56

20000

10000

80

15000

- - - - - - - -- - - - - -6

1000
20000

1000

12000

4000

187

1500
20000

2000

31

800
22000

1000

500

Noembrie

48

15000

12000

20000

16000

10000

2000

1500

16

500

5000

42

16

14

1000

6000

16000

1000

4000

44

16000

1000

7000

12000

61

1000

20000

16000

7000

20

CU

Octombrie

6000

Bivolite sterpe

114

1000

20000

4000

Vitei

Bivoli

16

Z
33

Septembrie

August

am Marktplatze per

300
4000

32

8000

- -- -

5000
12000

19

--

300
997

206

3000

7000

112

300

1888

5000

31

3003

300
5000

4000
12000

4000
18

12000

3000

2500

6000

6000

--

5000

42

5000

5000
12000

150

3000
120001

3000
6000

5000

5000

2000

12000

12000
2

8000
500

19

14000

222

500
7000

1200

14

14000

2000

5000

10000

10000

500
6000

202

636

10

12000

4000

2228

14

3003

38

3818
12272

3136
6363

5000
10000

12000

4250
15

18192

10500

385
5250

207

www.dacoromanica.ro

obor

vitelor

medie pe luni pe anul 1927

pretul

Anzahl der verkauften

am Markplatze per Monat

Nombre des animaux vendus au march et leurs prix par mois

Martie

Aprilie

Felul animalelor

Maiu

lunie

Septembrie

August

lulie

Februarie

lanuarie

Octombrie

Decembrie

Noembrie

z
11

1000
20000

41

1000
20000

Armsari .

Cai

20

1000

1000

15000

20000

1000

500

15000

20000

500

500

3000

1000
19

80

25000

18000

1000

1000

25000

50

16000

108

1000
14

1000
16

Crlani

110

67

10

7000

1000
100

1500

1000

17000

20000

1000

1000

71

16

1500

20000

lepe .

Tauri

Boi

28 15000 440

5000

4 12000

Vaci

lapte

5000
14000

14000

- - -

Bivoli

Bivolite sterpe.

5000
19

15000

- - -

500
16
12000

500
10
12000

6000

5000
12000

7000

6000

16

2000
8000

60 10000

21

-.

1014

300
5000 1501

16

500

6000 2240

500

4000

2441

500
5000

6021

8000
28 13000

1000

1000

7000

15000

1000

1000
15000

1000

22

8000

16

500

1000
18

17000

15000

500
5000

16

1500

1500

13000

18000

5000
13000

5000
19

12000

6000
12000

1000

1000

29

16

5000
17

17000

00

18

1250
129

16583
1083

832

18333

500

708

7000

7417

4000

5000

18

4000

8000

- - - --

- 1404

300
900

14

www.dacoromanica.ro

500

300

4000

4000

8000

2006

800
4000

6000
14000

18000

12000

6000

6000
12000

12583

5450
142

3500
161

- -

--

500
6000

1259

500
8000

2226

4875

229

3000
2

500

1121

4000
17

2 12000

3000
8000

1083

1000

30

6000

8000

2669

15000

10000

12000

500
4000

30

8000
32 12000

3000

14000

8000

36 20000

84

3000

15

lapte

17000

1000

17000

7000
1000

5000

3000

Vitei .

1500

Porci

140

Vaci sterpe

Bivolite

114

5000
60

1000

1000

2000
15000

1500
62 20000

1000

20

31

1000

500

1000

20000

1000

500

12000

8000
12

14000

475
24801

4917

209

vitelor vndute

Obor

medie pe luni, pe anul 1928

Nombre des animaux vendus au march et leurs prix par mois


Februarie

lanuarie

Anzahl der verkauften ViehstUcke am Marktplatze per Monat

Martie

Mai

Aprilie

lunie

August

lulie

Septembrie

Octombrie

Noembrie

Decembrie

Total

Felul animalelor
;

3000
Armsari .

1500
6

1500

3000

Cai

66

1000
.

16000

1500

1500

1500

20000

18000

16000

1500

1000

2000

1000

900

500

Tauri

3000

1500

1500

17000

20000

18000

44

--

15

5000
.

Vaci sterpe

1500
18000

--

--

--

--

--

16000

854
--

117

7272
1000

1000

1000

78

3000

--

7000

1363

680

23
16000

4000

18000

16818

5000

16

12000

17250

18000

500
6

7000

1000

850

41

15000

500
12

5000

60

42

4428

8
12000

--

--

111

10000

11418

6000

6000

15000

14000

--

6000

6000

12000

12000

800
18

--

--

--

--

5000

--

--

--

--

59
11777

3000

3000
62

12000

14000

12000

--

5225

6000

20

3000
--

10

--

--

--

--

--

--

--

72

6000

7000

Vitei

500

4
10000

1000
61

20000

1375

1000

1000

29
18000

500
10

7000

84
20000

5000
14000

6000
cu lapte

--

40
12000

--

--

1000

10000

1500

60

1000

92
15000

128

16000

14000

1000

1000
11

2000

28
16000

8
5000

lepe

54
21000

1545

1000

1000

15000

1000

156

1000

1000
16

20000

10000

78

71

20000

2000
10

21

18000

20000

2500

1500

13

6500

800

--

--

800

5500

--

--

--

--

--

--

--

--

13

4250

Bivoli

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5000

7000
Bivolite cu lapte

--

--

--

--

6000
13

14000

14000

4000
Bivolite sterpe

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

8000

8000

500

500

6000

6000

--

--

300

1664

500

500

400

750

1143

4000

4200

624
2500

3000

300

500

5000

458

500
824

1087

19325

5000

4000
.

--

4000
--

--

--

--

10000

210

211

www.dacoromanica.ro

Numrul vitelor vndute

pretul

Obor

medie pe luni, pe anul 1929

Nombre des animaux vendus au march et leurs prix par mois

Anzahl der verkauften

lanuarie

Februarie

Martie

Maiu

Apri lie

Felul animalelor

z
Armsari .

Cai .

lepe

Tauri

23

3000
1500

32

29

1500

16000
1000

1500

16000

11

8000
67

1500

1000

20000

15000

- 59

1500

20000

48

12

6000

12000

12000

14

1000
18000

1000

20000
500

7000

7000

1000

71

- - - - 4000

1000

500

15000

6000

18000

1000

136

19

6000

6000

14000

14000

28000

122

1000
20000

96

Vitei

6000

12000

12000

lapte

Bivolite
Blvolite

rci

1000

12000

4000

500
4000

742

670
3000

4000

17000

500
5000
WOO

28000

14

84

1000

1000
18000

500

500

8000

20000

69

1000

20000

4000
10000

16

500
12000

6000

6000

12000

12000

500
4000

- - - - - -

14

z
14

41

20

70

12000

14000

3000

5000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500
601
4000

16

20000

12

3000
12000

10000

12

5000

13

20000
1000
18000

36

1000

1000

18000

1500

1000

17000

15000

1500

17000

17

1000

64

1500

18000

4500

5000

12000

10000

16

14000

- -

- -

699

Total

129

1136
17500

32

1000

17000

635

1.125

18750

800

680

2000

5909

1500

1208

20000

18833

7000

4000

sterpe

20000

Decembrie

- - - - - - - - - - -

12000

14

z
16

Noembrie

1000

500
6000
63

28000

Octombrie

1000

10000

20000

18000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

lapte

Vaci

1000

14000

7000

42

Septembrie

August

Julie

atze per Monat

am

5000
12000

4000

8000

105

16

10000

86
12000

49

8000

- -

1555

1401

5000

4000

5000

500

500

7000

7000

3600

1000

212

8000

16984

5083

10000

- - - - - - - - - - -

12000

3666
7570

1310

636

12727

4000

10750

5000
12000

213

www.dacoromanica.ro

medie pe luni, pe anul

Obor

vitelor vndute

Anzahl der verkauften ViehstOcke am Marktplatze per Monat

Nombre des animaux vendus au march et leurs prix par mois

lanuarie

Februarie

Martie

1000

1500

1500

1500D

1000

1000
.

22

18000

17000

1000

1200

17000

50

14000

1291

14000

1500

1000

1000

1358

1500

703
15000

1000

15166

36

71

17000

1000
16

16750

15000

1020

1000
110

6
6000

1000

1000

17000

16000

13

31

18000

18000

60

7000

1500

1500

1500

1500
105

8000

16000

1500

1000

1000

1000
4

1500

1000

1500

15000

17000

16000

18000

1000

1000

28

Total

16

41

18

18000

1000

17000

1000

1500

1500

6000

1000
.

17000

1000

16000

112

2200

6000

lepe

1500

65
16000

Decembrie
o

12

16000

16000

1500

38

47

1000

1500

6
17000

1800

Cai

1500

1500

16

Noembrie

z
.

Octombrie

lul animalelor

Septembrie

August

Aprilie

6745

1500

1000

17000

15000

3000

1000

1375

476

46

17

15750
1500

1500

--

--

--

--

--

--

--

--

--

49
14000

14000

4000
.

4000
4

12000

4000

6000
12

12000

--

--

--

--

--

10000

--

4500

5000

4000

--

60
10143

8000
3000

--

--

--

--

---

6000
--

2000
.

--

--

12

3000
12

4000

-4000

6000

6
12000

10000

--

10

12000

12000

4000
9

7000

5555

12

--

--

--

36

--

6000

7000
800

--

10666

10000

4000
12

4000

6000

5000

4000

10

4000
--

--

8000

5000

7
10000

sterpe

--

--

--

1200

6000

1000

900

23

16

1400

--

--

--

--

--

--

--

lapte

--

--

--

--

--

--

--

7000

--

--

--

--

500
.

596

422

--

--

7000

--

--

8000

700

700

4000

--

--

--

--

--

--

--

8000

--

--

13

11

2943

2044
5000

5000

8333

500

500

919

1421

4000

6000

545
1708

5000

14261

4909

7000

2000

2000
.

10000

2003

4000

6000

6000
--

500

600

864

542
5000

1866

--

Bivofite

3600

--

--

--

--

--

--

4
7000

7000

215

214

www.dacoromanica.ro

Vue

de l'abattoire Communal.

Abatorul Comunal - Vedere general.

www.dacoromanica.ro

Generalansicht vom Gemeinde Schlachthaus.

b)

www.dacoromanica.ro

vitelor

Consumul
Nombre des animaux abattus dans l'abattoir communal, par

tiate

Februarie

anul 1924

Abatorul Comunal

et quantits

Fleischverkauf und Anzahl der geschlachteten

Aprilie

lunie

Maiu

August

Septembrie

Octombrie

Noembrie

TOTAL

Decembrie

Animalele
Q
.

2500

Vaci

34

8500

52

13000

73

11250

75

18750

46

11500

36

9000

37

9250

57

14250

Q
.

41

10250

11

622000 2540

508000

3092

618400 3940

788000 5223 1044600

749800 3474

694800 5456

910

136500 1514 227100 1451

217650 1194

179100 1791

268650 2357

353550

1945

291750 1332

199800 1628 244200 2735

410250 3671

550650 1182 117300 21710 3196500

311570 2471

123550 1193

149475 2008

150600 1647

123525

1142

85650 1353

101475 1943

145725 1869

132175 2397

179775 2779 208425 25754 1887015

90460 5283

105660

3754

75080 2893

57860 3190

63800 3164

63280 2121

175070 4451

308

6160

90

1800

455

10010

17

3400

31

6200

59

11800

83

16600

68

13600

54

10800

43

8600

1000

1200

24

4800

17

Bivolite

143

28600

179

35800

246

49200

345

69000

285

57000

267

5340

152

30400

20

4000

35

7000

122

24200

42

Malaci

Berbeci

19

342

1156

20808 1244

269

4842

144

794

14292

562

10116 1840

Tapi

11

198

Capre

Porci

1772

141760 5841

Scroafe

5103

408240

Miei

118500

507200 3110

Purcei

502

730000 2536

11100

Oi

7500

968800 5308 1061600 3653

222

Vitele

30

4844

2501

Vitei

2750

21

46925 9384400

1412

18240 2741

54820 4523

420

162

464280 4356 348480 3846

- -

- -

28 1923

9615 8849

23004

42420 1031

307680 4381

350480 4021

51105

306630 31098

321680

186588

- - - -

- -

33120

3131

545

11810

3400

44

8800

451

90200

8400

21

4200

1857

323140

5346

96228

7754

139606

11

198

56358 1111

19998

- -

252880 4304

344320 4330

346400 6471

- - -

- -

- - -

5103

- -

- -

- - -

117857

9355

598400

- -

3826 306080 3161

1871

- -

22392 2927

20620 30420

8710 696800 55019 4398520

671481

Cai

Total

16226 1889340 19757 2135095 22553 1556229 35024 1410307 67351 1878260 47321

1626787

16655 1448607 14459 1445189 19470 1920607 18961 1793841 21335 2056233 20364 2174843 319476 21335338

219

www.dacoromanica.ro

Abatorul Comunal

numrul vitelor

Consumul

anul 1925

Flelschverkauf und Anzahl der geschlachteten

Schlachthause

Nombre des animaux abattus dans abattoir communal, par mois et

lanuarie

lulie

Martie

Februarie

Apri lie

August

Septembrie

Octombrie

Noembrie

Decembrie

TOTAL

Tunic

Animalele
.
C.)

Tauri

14

4666

Vaci

3500

7750

56

14000

27

4860

34
81

14580

39

9750

933200 5321 1064200 4263

852600 2269 308420 3455

621900 3721

744200

865

129750 1371

205650 2475

371250 1463 219450 1785

267750 1568

235200

2663

199725 3149

236175 4091

306825 2303

150660 2801

210005

- -

92660 4744

94880

2511

- - - - - - - Vitei

846

16290

610

12000 1876

46900 2617

52340 4633

- - - - - - - - - - Bivoli

33

6600

54

5600

Bivolite

60

12000

72

14400

136

C.)

11200

25

4500

103

18540

41

27200

94

16920

283

50940

89

8500

31

4515

903000 4653

1324

198600

7750

55

13750

39

9750

83

Capre

Purcei
Miei

28

lezi

166

2718

860

43

80

40750 25441

178087 78377

364350 1341

201150 2948 442200 20331

2238

11190 2230

111500 3377

168850 4005

200250 3523

260625 2803 210225 35694 2204210

4341

86820 3161

65860 3443

68860 3099

61980 2484

49680 35147

711490

63220

24

4800

10

2000

27

5400

74

14800

167

33400

78

15600

692

130640

28

5600

81

16200

78

15600

133

26600

75

15000

182

36400

1311

254660

86060 4690

84420

19566 18068

330054

82000

3690

69138 3406

- -

207250

548639 39170

235020

23634

95241 1797819 56523

61308 4503

80

1037

- - -- - - - - - - 64152

1440

5513 275660

- -

8641

- -

7243

362150

3564

64152

80

1440

432050 9690 481509 60385 3480379

- - - - - - - -

- - - - - .

- 3564

3466 173300 3838


32070 4145

23750 1484582
16013 1843099 19111 2006485 26253 2072163 38057 1225

122440

205

- - - - .- - - - - - - - - - - - - - -

520

290250 2429

3939
14470 8150

16250

124050 1935

- - - - - - - -- - - - - - - - - -

140 2894

65

827

3841

720

6755 540400 5569 445520 4984 398720 3775 302000 4009

- -

Scroafe

40

- - - - - - - - -

Tapi

Porci

1494

12000

930600 5491 1098200 6166 1233200 6839 1367800 3732 746400 55091 10803720

- - - - - - - - - - Berbeci

48

157999 1040740

7243

362150

1509968 24272 2019630 28222 2364380 27297 2448157 23069 2017830 396125 22555725

1765995

221

www.dacoromanica.ro

tliate

vitelor

Consumul

Abatorul Comunal

abattus dans l'abattolr communal, par mols et quantits

Nombre des

Februarie

Martie

anul 1926

Fleischverkauf und Anzahl der geschlachteten Viehstilcke Im Gemeinde

lunie

Maiu

Septembrie

August

lulie

Octombrie

Decembrie

Noembrie

TOTAL

Animalele

Abator

Tauri

C.)

56

14000

76

19000

64

16000

9000

36

37

9250

107

25750

56

14000

83

20750

73

18250

85

21250

83

20750

168

-924

231000

4252 850400 3967 793400 3067

613400 2411

482200 3673

734600 3648

729600

3154

630800 3321

664200 3729

745800 4232

846400 3882

776400 3051 610000 42387 8477200

Vaci

3248

487200 2611

391650 3422

513300 2715

407250 2151

322650 2934

440100

2663

399450 2005

300750 3102

465300 3794

569100 3118

467700 2868 430200 34631

Manzati

2391

179325 2723

204225 3126

234450 2160

162000 3494

187050 2090

156750

2110

158250 1796

134700 2332

174900 3375

253129 3472

260400 2915 218625 30984 2323804

77900 3366

67320 3241

64820 3027

54486 2674

53480 2068

Vitei

2368

Vitele

47360 1487

29740 2833

78820 5387

56660 3691

107740

101240

3895

11

2200

16

3200

202

40400

18

3600

Bivolite

26

5200

27

5400

179

35800

37

7400

62

12400

95

243750

69

17250

66

13200

75

18750

173

43250

358

89500

278

18600

119

23800

117

23400

221

44200

87

21250

263

52600

301

60200

305

261

4698

1513

27234

366

92628 1325

23850

638

Malaci
397

7146

61

1098

31

558

252

14

17

306

Capre
8026

401300 6268

313400 5845

77783

292250 3999

397

1985 4702

lezi

Total 21172 1996116 21938

388915

211550 4125

206250

32503

162515

1784623 26273 1840338 47834 1514237 95928 1993061 50944

2065453

199950 4231

Purcei
Miei

1423

527000

1775

358850

6588 14461

260298

23510 7504

37520 32753

163765

61000

2938

52884 3925

- - --

01

Porci

780926

Bivoli

Berbeci

41360 39099

4503

204

70650 4938

225150 4616 230800 5758

1020

88884

5146

287900 7217

- - -

11482

7109

127960

360850 7525 376250 9992 496100 72105 3601750

- -

- - -

78063

390315

19709 1600104 19399 1546570 23335 1885854 27312 2293693 24251 2155764 22649 1986855 400744 22662668

222

223

www.dacoromanica.ro

Februarie

Abatorul Comunal pe anul

numrul vitelor

Consumul cArnei
abattus dans abattoir communal, par

Nombre des

Flelschverkauf und Anzahl der geschlachteten Viehstcke im Gemeinde Schlachthause

et quantits
Maiu

Aprilie

August

Septembrie

abator

66

16500

176

44000

93

23250

45

11250

155

38750

41

10250

91

z
22750

53

42

Z
10500

71

17750

Z
4

1000

250

938

211500

Boi

2972

594400 2487

497400 2390

478000 2530

506000 2235

447000 2224

444800

2132

426400 2396

479200 3187

637400 3485

697000 5652 1130400 4893 978600 36583 7316600

Vaci

3331

499650 3049

457350 2748

412200 1160

174000 2574

386100 2406

360900

2476

371400 2661

399150 3315

497250 3824

573600 1583

237450

2792

209400 3115

233625 2681

201075 1948

146100 1868

140100 2111

158325

2249

168675 2121

159075 2977

223275 3482

261150 3497

262275

--

--

96500 4956

99120

4038

80760 3261

65220 3549

70980 3811

76220 3131

62620

1310

--

--

Vitei

Bivoli

1298

25960 1160

23200 1670

33400 3045

60900 4825

942 141300 30069 4510350

2975 223125

31816 2386200

26200 36054

721080

136

34000

201

50250

131

32750

228

57000

180

45000

79

19750

115

28750

79

19750

36

9000

123

30750

85

21250

100

25000

1493

373250

157

31400

185

37000

135

27000

192

38400

205

41000

103

20600

139

27800

133

26600

51

10200

159

31800

349

69800

327

65400

2135

427000

86886 3532

63576

732

13176 21415

385470

--

Berbeci

--

106

--

1908

42

756

92

1656

11

198

17

Tapi

Capre

Scroafe

Total

183

3294

--

--

--

7342

367100 6522

326100 6558

277900 4418

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

958

4790 6237

--

75

2427

43686 3796

5032

251600 5446

68328 5650

101700 4827

--

--

15

Cai

306

31185

220900 5028

169368

251400 4850

242500

380885 33155

198930

182704150108

1558469

452

2260

--

270300

7269

363450 8781

439050

589150 83059 4401850

802400

--

--

-- 145322

787493

--

18215 178039317895 167447122735 151841641905 138411693264

19151 1424081 19946 1502873 26076 1923755 28563 2214206 27863 2650771 23063 2062201 388784 21520793

224

www.dacoromanica.ro

numrul vitelor

umul
Nombre des animaux abattus dans l'abattoir communal, par

Fabruarie

Martie

et guantits

Abatorul Comunal

'

Maiu

Apri lie

lunie

August

lulie

Animalele
.

anul 1928

Flelschverkauf und Anzahl der geschlachteten

Septembrie

Schlachthause

Octombrie

Noembrie

Decembrie

TOTAL

Tauri

22

5500

Boi

4228 845600 4657

Vaci

1173

175950

Manzati

3549

266175 3756

Vitei

1112

843

22240

270

200

46440

40

172000 1069

213800 1277

255400

1107

221400 1145

229000 1232

262920 3708

259560 2191

153370 3068

214760 2021

141480

1864

130480 1842

19340 1444

36100 4118

102950 4187

204675 4148

103700

3180

86800 2179

10895

1761

942

188400

1240

190

38000

401

80200

278

55600

143

28600

357

71400

Bivolite

340

68000

359

71800

475

95000

508

101600

669

133800

664

132800

18

450

20

29

580

26

520

20

400

1080

100

80

Tapi

40

Capre
9540

763200 9463

946300 8326

832600 5995

Scroafe

599500 6142

997

lezi

53

265 1225

8575 5348

37436 27508

192556 67581

359

380600

99700 2426

242600

473067 48980

342860

328

2154

125

500

936

65520

20273 2204950 21515 2448285 24824 2364746 44013 1887856 89251 2787226 70483

2463775

Cai

Total

22960

3392 678400 4590

614200 3806

Purcei
Miei

363

860

168600

57500

Porci

66960

668600

- -

54

248

681400 3343

230

Berbeci

62750

510000 3407

Bivoli

Malaci

251

834000 2550

931400 4170

Vitele

1350

98010

109626

435

Z
117450

Z
118130

2363

637480

918000 5349 1069800 7035 1407000 6258 1251600 5469 1093800 54448 10889600
246400 1425 285000 2047

409400 1603 320600 14723 2885950

1813

126910 3409

238630 3431

170170 2147 150290 32799 2243685

79500 3483

87075 2779

69475 2574

64350 2735

68375

865

21625 31592

879405

44025 1415

35375 1746

43650 1751

43775 1611

40275

885

22125 12588

326920
420100

117

23400

56

11200

1200

41

8200

69

13800

155

31000

2043

483

96600

201

40200

302

60400

489

97800

513

102600

464

92800

5467 1093400

178

4450

116

29000

149

3725

194

4850

180

4500

145

2900

980

49875

1785

35700 3549

70980 5035

100700 6602

132040 5651

113020 1714

34280 24366

487320

1128

22560 1874

37480 1637

32740 2584

51680 2154

43080 1058

21160 10544

210880

22

440

21

420

122

2440

61

1220

74

1480

32

640

44

880

30

600

- - - - -

228

4560

180

3600

3841

384100 4259

425900 5013

501300 9367

936700 8907

890700 9085 908500 83744 8183600

2134

1813

181300 3661

366100 3353 335300 4417

441700 6114 611400 24915 2491500

369

2583

875

61250 1003

70210 1564

109480 2196

153720 2231

151064 1057342

487

2675

156170 1717 120190 10850

759500

2062539 25647 2332680 30815 2833210 41517 3870485 40639 3822840 31840 3548800

32627392

27

www.dacoromanica.ro

Februarie

lanuarie

Abatorul Comunal

vitele tiate

Consumul
Nombre des animaux abattus dans l'abattoir communal, par
Mutie

Mai

Aprilie

anul 1929

Fleischverkauf und Anzahl der geschlachteten

et quantItis

August

Septembrie

Octombrie

Gemeinde Schlachthause

Noembrie

Decembrie

TOTAL

Animale

tiate

abator

.-

708000 2726

545300

3939

787800

3990

789000 5204 1040800 5567 1113400 6102 1220400 4157 831400 5320510632100

397600 2543

508600 2576

515200 2620

524000

1989

397800

1295

259000

170940 2609

182630 1901

133070 1926

327420 1472

103040

1329

93030

1417

99190 1583

23925 2058

51450 2811

70275 4781

119525 4022

100550

3260

81500 2395

59875 2462

61550 2115

36750 2375

59375 2560

4952

990400 4690

938000 2858

1832

366400

1982

396400 1988

2364

165480 2442

42390

180

48600

Vitele

790

10750

290

7250

785

19625 1470

Bivoli

251

50200

218

43600

233

46600

356

71200

290

58000

250

50000

Bivolite

460

581

116200

448

89600

714

142800

873

174600

583

116600

Malaci

121

3025

30

750

80

2000

169

4225

Berbeci

218

4360

54

378

39

780

21

720

127

2540

49

980

99

1980

12

240

393600 2069

413800

110810

1980

113

376800 1841

368200 24587 4917400

138600 2322

162540

1873

131110 23218 1817860

53075

2075

51875

1222

1884

46875

1744

43600

1583

39575

719

17975

18513

453825

19000

40

8000

24

4800

34

6800

41

8200

22

4400

1854

370800

397

79400

159

31800

167

33400

193

38600

114

22800

138

27600

4827

965400

3620

163

3260

202

5050

153

3825

225

5625

275

6875

109

2725

1878

44380

81

567

2367

47340 3341

66820 5099

105980 4070

57

399

1227

24540 2265

45300 3130

62600 4486

'

81400 3568

71360 1674

33480 20532

413185

89720

3993

79860

1919

38380

17399

347169

--

--

100

559

11180

7302

715320

147

2940

100

2000

232

4640

75

1500

79

1580

28

560

58

1160

21

420

7116

735600 7183

718300 4935

493500 4704

410400 3618

361800

3920

392000 2917

291700 4704

470400 5465

546500 5983

598300

4592

459200 3029

302900 3444

344400 3010

301000 3006

300600 2204

220400

2419

241900 1808

180800 2816

281600 4403

440300 4812

481200

--

--

55545770952

496664

175

1225

1962

--

--

806

953414370
4030

--

7185011862
--

7081279351
--

329

1739

121730

1196

83720 1154

80780 1109

77630 1139

27794 3298540 25984 2908207 39304 2979075 33870 2524812

1645

995

--

--

867

60690

3476482 92576

2698305

193630

727350

1875

837300 7356

2220

30550 29086

47850

8373

111

1869

1914

'2408

--

--

Total

630

1968

138

60200

3400

35

180

24300

504090

571600 3540

5480 1096000

159

30510

90

198

33480

957

Cai

37260

51300

124

23200

Purcei

48600

190

21600

928

Porci

53460

49680

80

Vitei

Capre

184

62910

233

3942 394200 63100 6250000


64

--

2972

20804

17

320 35607 3554620


--

77070

1107

77490

1622

11354 2109

147630

2311

161770

1635

2220

1340 181601 1227686

--

1101

111

1334

114450

6670

17089 1207941

28002 2381464 23176 2017895 31277 2681994 34694 3158230 35176 3312065 26543 2732130 503671 34169199

229

228

www.dacoromanica.ro

Consumul
Nombre des animaux abattus dans l'abattoir communal, par

numArul

Mate

Capital pe anul

et guantits

Fleischverkaut und

der geschlachteten Viehstcke

Gemeinde Schlachthause

Martie

Februarie

lanuarie

Aprilie

lunie

Mai

Septembrie

August

Octombrie

Noembrie

Decembrie

TOTAL

Animalele
a)

abator

a)

C.)

6
Tauri

90

24300

98

5364 1072800 4808

Vaci

Malaci

116

31320

76

20520

109

29430

105

28350

123

33210

141

38070

195

52650

301

81270

289

78030

302

60400

1945

504010

806400 2592

518400 3134

626800 3684

736800

3196

639200 3577

357700 4435

441500 4469 538900 4753

950200 4410 882000 48454 8532300

1589

317800 1498 299600 1633 326600 1500

1750

350000 1894

378800

1724

344800 1435

143500 1700

170000 1346

134700 1936

387200 1069 213800 19074 3366800

2583

180819 2126

148820 1602

112140 1090

76000 1082

75740 1227

85890

1927

64860 1139

79730 1692

118440 2176

152320 2744

192800 2049 142940 21437 1430499

22200

650

16250 1581

39525 2063

51575 3942

98550 4148

143700

2935

.46775 2475

61875 2427

60675 2646

66150 2218

55450 1997

.49925 27970

712650

697

17425

395

9875

877

21925

1517

37925 2190

54750 2321

58025

1871

17200 1776

44400 2032

50790 1942

48550 1466

36650

817

20425 17901

417940

174

34800

106

21200

112

22400

166

33500

229

45800

138

27600

86

73800

143

14300

113

11300

19500

63

12600

47

9400

1572

312

62400

395

79000

417

83400

383

76600

671

134200

358

71600

369

62890

289

28900

376

37600

330

33000

184

36800

274

54800

4358

135

3375

94

2350

134

3350

184

4600

284

7100

32

800

111

2775

186

4650

139

3475

138

3450

82

2050

60

1500

1579

8585

21

420

2845

- -

Vitei

Vitele

26460

961600 4032

769

15380

266

5320

85

1700

Tapi

60

160

56900 4303

326200

39475

2297

45940 2940

58800 2389

47780

959

19180

86060 3644

72880 3961

79220 3279

65580

806

16120 19990

399800

180

52

1040

36

720

61

1220

158

3160

57

1140

50

1000

77

1540

184

3680

- -

- -

- -

Porci

7448

744800 4455

445500 3833

383300 2890

289000 3856

385600 3934

393400

3435

343500 3867

386700 5184

397400 6279

627900 7092

709200 8576 857600 60842 5963900

Scroafe

3918

391800 3643 364300 3029 302900 1987

198700 2326

232600 12584

218400

2798

279800 2676

267600 3622

362200 4524 452400 5368

536800 6303 630300 42778 4237800

- - - - - -

- -

293342 93879

657153 53260

372820

861

6027

855

223

1561

31

50890

617

43190

898

73375

824

2749628 74546

2561356

Capre

Purcei

- -

Miei

47

320 1274

lezi

100

6370 6871

48097 41906

10

225

29

145

100870 1241

86870

659

46130

40

171

344

2408

344

2408

198098 1384129

620

471

3546

13553

966225

Cai
1525

Total

106750 1441

25544 2995069 21251 2487555 25573 2270152 57045 1946497

114358

64680 1300

91000 1656

115920 1337

93590 1328

23188 2045292 22862 1578785 29265 1918030 32989 2413800 33338 3207490 29341

230

489300 29227412

231

www.dacoromanica.ro

Tablou de consumul pinei pe


cantitti fabricatl
anitor 1924-1925
cuprinsul Municipiului Bucuresti
Pain fabriqu selon la
et la quant par
Brot-Erzengung per Qualitt und Quantitt

Konsum-Tabelle

LUNA

Kgr.

Kgr.

ANUL

TOTAL

Jimbl

integral

4
lanuarie.

160

2447202

Februarie

164

2651346

Martie

160

2625538

Aprilie

157

2603513

2081838

2401113

Mai

157

2031541

3420891

1805248

157

2233294

3827540

1553637

151

2500020

3806679

1191686

lulie

4374867
4124995

----

4772878

August .

161

2309166

3297135

1894746

Septembrie

163

2039051

3523140

2199403

Octombrie

164

2274335

3491928

2206947

Noembrie

163

2676271

3359683

1916878

Decembrie

159

2844227

3222874

1473615

29235504

30031708

29916013

2305432

1640410

866316

Total

Kgr.

89183225

1719541

6531699

6822069
6776341

7398416
7086464
7257680
7614471

7498385
7501047

7761594
7973210
7952832
7540716

5
lanuarie.

Februarie

158

2167931

159

2512149

Aprilie .

152

3231263

154

Mai

lunie

lulie

7009888
5465399

7977548

4757601

7988864

3802359

4863608

8665967

158

3963222

5230372

9193594

158

2648117

5759966

8408083

160

2667766

3771989

2501870

Septembrie

160

1681088

3837730

1819879

Octombrie

163

1698749

4079254

2041755

Noembrie

164

1583174

4042166

1987607

Decembrie

159

1501381

3094237

1606993

29762632

20465786

10824420

August

Total

232

www.dacoromanica.ro

32638444

8941626
7338697
7819758
7612947
6202611

93691282

Tablou de consumul
anilor 1926-1927

cantitti fabricatl

pe

cuprinsul Municipiului Bucuresti

Pain fabriqu
Konsum-Tabe le

la qualit et la quantit par mois


per
und Quantitt
Kgr.

LUNA

cursul

Kgr.

Kgr.

ANUL

TOTAL
integrala

Februarie
Martie .
Aprilie

Mai

7333918

166

1552747

4045300

1735871

164

1586690

3551337

1603180

162

1753925

3963899

1847014

--

7564838

162

1523975

3510193

1430379

--

6464547

--

6741207

160

2667767

3771989

2501870

--

8941626

164

1883112

4374078

2368318

--

8625508

162

1456707

3578476

1331266

--

6366449

August .

163

1960506

3952895

1745891

158

1258459

3455685

1845303

--

6559447

7659292

157

1227047

3798884

1847371

--

6873302

Noemnbrie

162

1687093

3800273

1825646

--

7313012

Decembrie

159

1437294

3342526

1742156

--

6521976

19995322

45145535

21824265

--

86965122

1179352

3854250

1573278

--

6606880

3774665

1705938

--

6386820

Total

Februade

Aprilie

lunie

176

171

168

1020915

3638042

2180394

--

6839351

166

1166832

3175864

1915012

--

6257708

169

1193502

3417916

1946465

--

6557883

August .

167

1000524

3675382

1781797

--

6457703

167

953578

3372717

2415384

--

6741679

167

817302

3799256

2198919

--

6815477

'.

167

1413103

3653424

1962471

--

7028998

167

1164198

3514875

2553948

--

7233021

179

1036406

3841774

2522893

--

7401073

179

1242521

3503719

2081924

--

'6828164

13094450

43221884

24838423

--

81154757

Deceinbrie

Total

233

www.dacoromanica.ro

cursul
pinei pe
fabricata
Tablou de
cuprinsul Municipiului Bucuresti
anilor 1928-1929
Pain fabriqu
Konsum-Tabelle

la qualit et
par
Brot-Erzeugune per Qualitt und Quantitt

Kgr.

Kgr.

ANUL

LUNA

TOTAL

Paine alba

integrala

8
lanuarie.

Februarie

Martic

Aprilie

Mai

29259311

82660795

6722427

179

1364527

2518101

2112504

178

1322789

2724814

2050547

164

920778

3577793

2511614

164

1111677

3349889

2303525

165

1077685

4141070

2983864

lunie

163

906959

3542951

2396682

Julie

154

851092

3129155

2229264

August .

161

993852

3408739

2483899

Septembrie

165

862947

3671366

2873148

Octombrie

163

1016440

3719506

2674782

Noembrie

163

1263255

3542957

2508030

Decembrie

162

993165

3389977

2131452

12685166

40716318

Total

Kgr.

5995132

6098150
7010185
6765091

8202619

6846592
9511

6886490

7410728

7314242
6514694

9
lanuarie.

165

1085815

3471868

2164744

Februarie

163

840791

3505828

2242939

Martie

160

1005130

3397810

2341057

Aprilie

163

1092613

3395098

2481680

Mai

163

1008428

3400532

2360357

lunie

163

968481

3394381

2491029

142

887685

August .

144

806137

2731302

2154169

Septembrie

138

815098

2939912

2322104

Octombrie

127

961341

2804072

1852209

Noembrie

160

786842

2727042

2312686

Decembrie

147

1148015

3033893

2156629

11406376

37738446

27049043

lie

Total

2169440

www.dacoromanica.ro

6589558
6743997
6969391

6769317
6853891

5993833
5691608
6077114
5617622

5826570
6338537
76193865

Tablou de

anului 1930

cantitti fabricat in cursul

pe
cuprinsul

Bucuresti

Pain fabriqu selon la qualit et la quantit par mois


Ober Brot-Erzeugung per
und Quantitt

LUNA

Kgr.

Kgr.

Kgr.

ANUL

TOTAL

0
ianuarie.

183

809353

3211751

2653318

Februarie

177

796650

3106631

2415227

Martie

189

963253

3705876

2913967

Aprilie

182

962173

3573125

2898840

181

858274

3205909

2611847

198

952916

3974684

3053012

191

1018374

3154731

2765187

Mai

lunie

Julie

August .

183

834505

2844580

3672097

Septembrie

199

815344

2989938

3255440

Octombrie

196

727518

3104444

3492666

Noembrie

191

685467

3130307

3535839

200

830075

3051312

3447431

10303902

39053288

36714871

Decembrie

Total

APITUL

6674422

6318508

7583096
7434138
6676030
7980612
6938292

7401182
7060722
7324628
7351613

7328818

86072061

TIE
Kgr.

159

29235504

30031708

29916013

158

29762632

20465786

10824420

161

19995322

45145535

21824265

170

13094450

43221884

24838423

165

12685166

40716318

29259311

152

11406376

37738446

27049043

189

10303902

39053288

36714871

32638444

89183225
93691282
86965122

81154757
82660795
76193865
86072061

235

www.dacoromanica.ro

pe anii 1924, 1925, 1926,

de pete vndut

Das Quantum von verkauften Fische in der Hauptstadt

Le poisson vendu en ville

Centre de desfacerea
pestelui

August

Septembrie

Octombrie

Noembrie

Decembrie

Total general

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

290439

lanuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Maiu

lunie

lie

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

4
Biuroul de
Sf.
Gheorghe"
.
.
Sindicatul Pescarilor

22994

93741

46813

48932

63273

85778

172059

188153

287623

374584

270430

2451

1192

8042

3210

4308

6171

5378

4178

925

1659

3754

832

3020

9597

3787

4637

7213

11756

9494

Total

29199

94573

51025

66571

70270

94723

1855443

205287

301295

375509

272089

299666

94929

322474

211030

163660

50716

137982

249794

58843

54182

110152

42943

58407

1555112-

10677

19295

22497

63476

28394

66130

394204-

16815

8640

20719

7942

1895

110208-

Sf. Andrei"

Sindicatul Pescarilor

Sf. Nicolae

9227

37514

633172045650

Frigul" S. A. pentru

distrib. pestelui in Capit.

Frigul" S.

A.

distrib. pestelui in Capit.

Administrafia P.A.R.I.D.
Din apele reg. I.

Din apele

Tulcea

Total

48725

58775

35180

18764

46649

7548

46649

7548

7321

793

1463

--

16815

8640

20719

59216

68263

74685

7942

199711895

130179-

Administratia P.A.R.T.D.
Din apele
Bucuresti
apele reg. Ill Tulcea

Total

206

206

1729

1729

7321

793

53

53

991

991

59216

pentru distributia pestelui


a
Administratia Genera

Dela Octombrie 1924 Biuroul Pescariilor Statului Sf. Gheorghe" devine Frigul" S. A.
Dela lanuarie 1927 Soc. Frigul" se desfiinteazg, iar Ministerul Agriculturei Domeniiilor,
mai cunoaste exact cantitatea de peste consumat In Capitala.
Ameliorarea Regiunei Inundabile a
dministratia P. A. R. I. D. (Administratia
Deci cifrele pe anii 1930,
1931 sunt
totul partiale, reprezentnd cantitgtile de peste vndut
Bucurestiului
pe calea comertului particular.
in detaliu a pestelui.
urcarea
Prin desfiintarea Soc. Frigul s'a

68263

84430

Capita
vinde

35249

5330

29066250324-

112654

5330

340986-

77405

la licitatie

vadul bltilor, astfel

nu se

are
Capita biurou propriu pentru desfacerea
pestelui din anul 1930.
biuroul de
al P.A.
D., cea mai mare cantitate de peste ce se
pe pietele

236

www.dacoromanica.ro

4-

cursul anilor

Distribuirea apei

Wasserverbrauch

Eau

Cantitatea
Cu

LE

LU

pompele

distribuit

Cu presiunea

Total

Maximum zilnic

Minimum
Cu

pompele

Cu

Cu

Total

siunea

pompele

Cu presiunea

Media zilnic

Total

Temperatura rezervorului

Cu

pompele

siunea

Total

m. C.

C.

C.

C.

m. C.

m.

4
lanuarie
Februarie
Martie .
Aprilie .
Maiu .
lunie
.
lulie
.

August .
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

2277000
2153000
2535000
2564000
2694000
2616000
3089000
3414000
3333000
2938000
2730000
2807000

330000
316000
270000
224000
233000
253000
215000
140000
106000
133000
123000
136000

2607000
2469000
2805000
2788000
2927000
2869000
3304000
3554000
3436000
3071000
2853000
2943000

33147000

2479000

35626000

132000
120000
126000
72000
79000
82000
35000
2000
2000
2000

2700000
2422000
2415000
2480000
2590000
2355000
2728000
2741000
2481000
2427000
2233000

2283000

--

2832000
2542000
2541000
2552000
2669000
2437000
2763000
2743000
2483000
2429000
.2233000
2283000

29855000

652000

30507000

2281000
2096000
2203000
2149000
2350000
2343000
2459750
2377000
2315000

5000

2286000
2096000
2203000
2149000
2350000
2343000
2459750
2377000
2315000
2418000
2211000
2177000

Total

66000
75000
84000
88000
86000
88000
98000
108000
103000
81000
84000
85000

97000
79000
88000
102000
107000
99000
109000
118000
124000
104000
101000
100000

76000
77000
73000
63000
70000
72000
78000
82000
77000
73000
66000
66000

2000
2000
2000
1000
1000
2000

81000
82000
77000

95000
98000
86000
103000
96000
87000
96000
96000
90000
86000
78000
81000

7000
10000
5000
4000
4000
5000
3000
2000
1000
1000

60000
66000
64000
58000
68000
70000
73000
69000
70000
70000
63000
52000

5000

81000
83000
76000
86000
88000
85000
86000
83000
83000
85000
83000
76000

5000

18000
12000
10000
9000
9000
11000
9000
6000
5000
7000
6000
6000

101000
89000
97000
105000
107000
102000
113000
120000
126000
107000
103000
103000

73500
74200
81700
85500
86900
87200
99700
110100
111000
94700
91000
90500

lanuarie

februarie

Martie

.
Aprilie .

August .
Septembrie .
Octombrie .
Noembrie .
Decembrie .
Total

4400

84000
85100
90500
93000
94400
95600
106600
114600
114500
99000
95100
94900

30
30
30
31
31
31

32
33
33

in cond.

+
+ 12C

+
+

,,

,,

In cond.
,,

34

.
.
.

1000
1000

--

lauuarie
Februarie
Martie .

Aprilie .
Maiu .

August .
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie

.
.

Total

2211000
2177000

27379750

------

-----

aer

,,

50C

In cond.

- 40C aer

73000
74000
81000
82000
77000
73000
66000
66000

--

99000
105000
87000
106000
97000
90000
98000
96000
90000
86000
78000
81000

87100
86500
78000
82700
83600
78500
88000
88400
82700
78300
74400
73600

81000
83000
76000
86000
88000
85000
86000
83000
83000
85000
83000
76000

73600
74900
71900
71600
75800
75600
79400
76700
77100
78000
73700
70200

lulie

10500
10900
8800
7500
7500
8400
6900
4500
3500
4300
4100

Maiu
lunie
lulie

4000
8000
7000
3000
6000
6000
4000
2000
1000
2000
2000
2000

57000
65000
73000
79000
77000
79000
90000
102000
99000
74000
79000
83000

65000
66000
64000
58000
68000
70000
73000
69000
70000
70000
63000
52000

------

4300
4300
4000
2400
2500
2700
1100

--

100

---

--

---

91400
90800
82000
85100
86100
81200
89100
88400
82800
78400
74400
73600

73600
74900
71900
71600
75800
75600
79400
76700
77100
78000
78000
70200

34

34
3416

34
33

+
+
+

34
34
34
34
34
34

,,

,,

12C ,,

+
+
,

+
+
,

cond.

,
6,30C aer

aer

+
12C

+
+
+
+

,.

+
+
+
+
,,

12C

+
+
+
+
+

170.506 aer

In cond. apel

3470

34
34
34
34
34

aer

,,

335

34
34
34
34
34

in cond

,,

+
-I-

27384750

239

238

www.dacoromanica.ro

Distribuirea

cursul anilor 1927-1928

Eau distribue

Cantitatea apei distribuit


Cu

pompele

Cu presiuuea

m.

7
uarie

2211000

Februarie

2150000

Martie

2327000

Aprilie .

2225000

Maiu

2450000

lunie

2408000

lulie

2651000

August .

2663000

Septembrie

2459000

Octombrie

2572000

Noembrie

2457000

Decembrie

2654000

Total

29227000

8
.

2706000

Februarie

2454000

Martie

2638000

Aprilie .

Maiu

3106000

lunie

2831000

lulie

3271000

2831000

August .

3128000

Septembrie

3254000

Octombrie

3140000

Noembrie

2963000

Decembrie

3029000

Total

35351000

C.

Minimum zilnic

Total

Cu

pompele

siunea

Media zilnic

Maximum

Cu pre-

Total
pompele

siunea
mijlocie

C.

Total
C.

2211000

64000

2150000

69000

2327000

66000

2225000

63000

2450000

68000

2408000

75000

2651000

76000

2663000

74000

2459000

68000

2572000

72000

2457000

75000

2654000

70000

64000

80000

69000

81000

66000

83000

63000

87000

68000

87000

75000

86000

76000

92000

74000

92000

68000

91000

72000

88000

75000

88000

70000

100000

83000

95000

76000

92000

73000

97000

Cu
pompele

Cu presiunea

mijlocie
C.

C.

80000

71300

81000

76800

83000

75000

87000

74200

87000

79000

86000

80300

92000

85500

92000

85900

91000

82000

88000

83000

88000

81900

100000

85600

95000

87300

92000

84600

97000

85100

109000

94400

114000

100200

105000

94000

120000

105000

119000

100900

122000

108500

110000

101300

108000

98800

111000

97700

Temperatura rezervorului

Total

71300

34

76800

34

75030

34

74200

34

79000

34

izoc.

80300

34

izoc.

85500

34

85900

34

izoc.

82000

34

83000

34

81900

34

85600

32

87300

32

84600

32

85100

32

94400

32

100200

32

94000

32

105000

32

100900

30

108500

32

101300

32

98800

32

97700

32

C. aer

+
Aer

isoc.

29227000

2706000

83000

2454000

76000

2638000

73000

2831000

78000

3106000

86000

2831000

83000

3271000

91000

3128000

79000

3254000

80000

3140000

89000

2963000

84000

3029000

73000

78000
86000

114000

83000

105000

91000

120000

79000

119000

80000

122000

89000

110000

84000

108000

73000

111000

aer -

no

aer

conductS

aer

In

aer
aer

conduct8

+
+
+

In

in

aer
60

conducta

60

11 In conduct

35351000

241

240

www.dacoromanica.ro

Distribuirea apei

cursul anului 1929 -1930

Eau distribue

-Wasserverbrauch

Minimum

Cantitatea apei distribuit

Cu presiunea

Cu presiunea

Total

pompele

Cu

Total

pompele

pompele

Cu presiunea
natural

C.

C.

Media

Maximum zilnic

C.

Cu pre-

Temperatura rezervorului

Total

Total
natural

C.

C.

C.

C.

C.

9
lanuarie

2849600

--

2849600

82000

--

82000

111000

Februarie

2588000

--

2588000

85000

--

85000

100000

Martie

2697000

--

2697000

78000

--

78000

100000

2714000

--

2714000

80000

--

80000

96000

83000

--

111000

91900

100000

92400

--

91900

32

92400

32

- 13 aer

aer

+ 12
94000

87000

96000

90500

121000

121000

117000

87000

32

90500

32

99700

99700

32

117000

110300

110300

33

Maiu

3092000

--

3092000

83000

--

lunie

3308000

--

3308000

104000

--

3327000

--

3327000

88000

--

88000

117000

117000

107300

107300

33

August .

3315000

--

3315000

97000

--

97000

110000

110000

107000

107000

33

3061000

--

3061000

92000

--

92000

116000

116000

102000

2957000

--

2957000

86000

--

101000

101000

95400

95400

33

2672000

2672000

82000

82000

100000

100000

89067

89067

33

2594000

75000

--

75000

91000

91000

83700

83700

33

71000

--

71000

85000

--

85000

78400

--

78400

33

--

--

+5

- 6 aer
+ 7 aer
21

Octombrie

Total

2594000

--

35174600

35174600

2431000

2431000

--

12
12 In

12 aer
14 In

+
50

in

aer

0
.

Februarie

Martie

Amilie

Mai

--

2143000'

69000

--

69000

84000

--

84000

76500

--

76500

33

2448000

--

2448000

71000

--

71000

85000

--

85000

78900

--

78900

33

2478000

--

2478000

66000

--

93000

--

93000

82600

--

82600

33

2788000

--

2788000

80600

--

8060e

106100

106100

89900

89900

33

3000800

--

3000800

85000

--

85000

119700

--

119700

100000

--

100000

33

88000

--

88000

115000

--

115000

102751

--

102751

--

--

3185300

August

3198700

--

3198700

82500

--

82500

118000

--

118000

103183

--

103183

35

Septembrie

3028800

--

3028800

94000

--

94000

108000

--

108000

100960

--

100960

--

2852900

--

2852900

84000

--

84000

100500

--

100500

92000

--

92000

2516000

--

2516000

75000

--

88000

--

88000

83900

--

83900

--

2604000

77000

--

88000

--

88000

84000

--

84000

Noembrie

Decembrie

Total

- 50C

2143000

32674500

77000

32674500

242

www.dacoromanica.ro

In cond.

110400

aer
conduct

Tabloul cantiatilor de
Le sucre vendu

vndut

ville

Vndut

CAMPANIA

1. X. 928.

total

Pret niediu

,Pret mediu

tos sau cubic

X. 926. - 30. IX. 927

1. X. 927.

der Hauptstadt

Das Quantum von verkauften Zucker

30. IX. 928

- 30. IX.

cubic

vag.

Lei

1482

32.99

1580

32.99

35.74

1420

1. X. 929. - 30. IX. 930


1. X. 930. - 30. IX. 931

'

1. X. 931. - 30. IX. 932

36.09

1410

36.71

39.46

1500

36.71

39.46

'

1475

Tabloul

de lemne distribuite prin serviciile

administrative municipale pe anii 1924-1930


Le bols pour chauffage distribu par les services municipeaux
Holzverbrauch
Gemeinde-Verwaltung

LUNILE

1930

1924

1925

1926

1927

1928

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

Kgr.

lanuarie .

2903200

3104300

1359726

1792960

1537250

1492350

Februarie

1916600

1468225

954115

1643400

1144225

4355770

3150400

Martie

1298630

970594

1170060

804500

1087650

7466680

1521100

Aprilie

560359

410888

528300

293000

524600

1607000

539965

Maiu

906334

282385

528300

599500

629200

999720

327720

440000

261600

903736

669000

141600

416890

958880

1266500

1129825

1771109

741650

632000

August .

1666650

720618

879661

629500

1065740

1067500

793000

Septembrie

2542500

1474188

2835525

2281250

2121920

2860580

968500

Octombrie

3741034

3301843

2112717

2133625

3642370

2296960

2841700

Noembrie

2860586

1822000

1148875

1805550

1984190

2435549

Decembrie

1738042

1822000

1233295

1409200

2366880

2537190

lulie

'

Total

2599691

661830

22171390 17723094 16687249 13970555 15741305 27249895 19934474

244

www.dacoromanica.ro

7.600.

000

1.200.

000

5.400.

6.200. 000

600. 000

3.000.
2.100.

2.000.
0.00.

1.400.

1.200. 00

I
1925

www.dacoromanica.ro

e) CONTROLUL

www.dacoromanica.ro

Confiscari efectu ate la Abator

1924-1927

cursul

Konfisziertes Fleisch im Schlachthause

dans l'Abattoir

Confiscations

alimentelor
lanuarie

Februarie

Martie

Sept embrie

lunie

lie

Wombrie

1924

Ficati

4
5
6

kgr.

Spline

Capete
Rinichi

Total

7360

10437

14951

9884

11486

7236

2391

7364

7485

12304

9455

13443

113796

6826

6913

7252

5095

6150

5917

5894

5253

8915

10518

9145

8450

86328

11407

11001

14191

8366

9813

8731

7734

6572

3045

14783

12631

12656

120930

217

--

--

--

227

158

1928

87

297

29

135

--

--

--

278

288

--

25810

28633

36687

23746

27748

22146

16106

19219

19583

37607

31233

34712

8330

11624

14417

11841

16092

12351

7481

4569

9947

9157

12287

16832

134928

8201

6038

10880

6782

9221

8075

9966

9448

8590

12135

13829

103165

10937

9784

13713

10459

13665

12931

13095

12631

17088

21116

19448

169734

10

395

21

323230

1925
1

Ficati

3
4
5
6

kgr..

Spline
Rinichi

Capete

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

-1

--

11

28

55

85

245

128

150

1612

111

133

259

161

166

91

Total

27582

27581

39274

29244

39145

33448

32342

27167

31254

38628

33532

50263

409460

kgr.

17567

16570

11585

10981

8072

6791

10262

4082

9172

10758

6823

9571

122234

1926
I

Ficati

Spline

Capete

16347

11818

11889

11090

11122

8886

7187

6214

12538

13440

11525

10168

132225

18710

17556

17167

15745

15681

11097

9791

9500

15239

18119

16040

15513

180158

204

432

66

Rinichi

7
Total

111

--

--

--

--

284
3

280
--

--

--

--

74

126

--

--

--

126

170

--

--

--

11

247

242

2362

11

--

--

--

--

52691

46061

40928

38097

35046

26901

27367

19870

37159

42752

34636

35496

437004

14163

10539

11624

7036

9763

8974

8725

7437

7175

8048

4656

12174

110314

7949

8346

4515

2747

3520

3235

3413

4598

7735

7747

7196

42

61043

8924

9080

5671

2471

4193

3930

4345

5778

6791

6456

9624

165

67428

--

--

--

--

--

--

1927
1

Ficati

6
7

Spline

kgr.

4
5

401

--

Total

31444

-177

--

28143

-94
--

26
-12280

76

--

--

--

--

--

--

--

30

57

45

166

86

128

52

1338

16169

16541

17858

21867

22337

21604

12434

240135

-17552

246

247

www.dacoromanica.ro

cursul anilor 1928-1930

Confiscdri efectuate la abator


l'abattoir

Confiscation effectues

Schlachthause

es Fleisch

Felul alimentelor

Februarie

Martie

Aprilie

lunie

lulie

August

Septembrie

Octombrie

Noembrie

Decembrie

TOTAL

1928
Diferite
2

kgr.

15

15

12479

11478

15820

11048

11728

9384

7449

6878

8751

18026

19078

23362

155481

9312

6806

7026

4917

6303

5509

5548

5731

5688

9538

13133

9465

88976

6733

6975

5805

4435

5583

4701

5644

5129

6095

9066

10712

9724

80602

131

108

32

59

52

71

86

82

168

88

1639

593

Ficali

Pulmoni

Capete

Rinichi

Spline

28655

25368

28820

20432

21904

26693

18496

8269

8152

1472
1

Total

kgr,

23673

19663

18712

17824

20616

36798

43517

42642

326720

14087

22562

8040

7430

7140

10803

12728

15436

15846

181165

6324

8478

7893

5670

6141

8460

8667

8656

12392

9118

98220

8514

5932

7591

8887

6614

7065

8124

6789

11686

9226

87166

14

142

393

111

297

123

1894

1929
.

Ficati

Pulmoni

Rinichi

Capete

Spline

Organe

.
.

,.

175

Total

31821

.
.

kgr.

99

92

36

20735

20959

27739

185

43505

31149

.30268

39529

20365

144

129

28304

40024

34314

368712

211

217
36

20833

16598

14383

10225

11979

11585

4235

8146

9917

16485

17491

15413

157290

Ficati

6467

7677

6725

5431

7079

8022

5417

5746

8197

11223

9061

8788

89833

Pulmoni

6992

8939

6583

5435

8542

8828

8072

5259

7340

10840

10171

8276

95277

Rinichi

10

46

Capete

302

120

212

327

150

152

194

221

204

184

2467

Spline

Inhne

15

14

28783

17877

19310

25657

36930

32671

344949

285

Total

34578

116

3330

27994

21221

27818

38780

249

www.dacoromanica.ro

Confiscri efectuate
Confiscations des aliments

alimentelor
confiscate

Carne de

kgr.
mAnzat

vitel

berbec

1380

,,
,,

4481

51430Q

37141/2

47761/2

4111/2

18271/3

82

855

332

porcind

1591

2661/2

9081/2

79

456

70

365

30759

42331

,,

Pulrnoni bou kgr.

246

porc
de bou

kgr.

Ficat de

de

Ficat de oaie
Ficat de porc
Ficati scleroi

,,

'

51

104

2.56

Ficati alterati
Organe

.
.

,.

.,

,,

porc

Diferite organe

20

917

4973

260

vitel

12

oaie

949

8590

1069

480

7850200

405

6471/2

10

218
463
531200

271/2

22251

46994

29

864

198

2228
245

257

127
551

165

12

10

11902

1018

324

900

16659

oaie

,,

miel

,
Konfiszierfe Ware im Laufe de Jahres

1081

,,

cursul anilor 1924

ville

64

250

www.dacoromanica.ro

12

26

13121/2
10
5

--

12

Confiscri efectuate
Felul alimentelor
confiscate

miel kgr.
porc

kgr.

de

capr

,,

13

21/2

200

afumat

porc buc.
Ficati

Creer bou

Rinichi oaie .,

Rinichi

de porc kgr.

Diferite arnuri

Picioare de
.

Epuri bucgti

Purcel de lapte

buati

.
.

Piel miel bucti

Piei oaie

113700

25

24

340

888

72

2350

365

4
88

34515

7348

36051
1

2
3

84

63

293

30

Sorici

110

Cartabosi kgr. .

80

kgr.

1/2

20845

Patricieni

kgr. .

Piei cal

kgr.

Piei

kgr.

kgr.

Raci bucgti

Konfiszierte Ware im Laufe de Jahres

Diferite

cursul anilor 1924

en ville

Confiscations des

57

13

13

50

47

13

15

70

1/2

251

www.dacoromanica.ro

Confiscari efectuate

cursul anilor 1924 - 1930


Konfiszierte Ware im Laufe de Jahres

Confiscations des aliments en ville

Felul alimentelor
confiscate

kgr.

Lapte dulce

Lapte btut

litru

kgr.

laurt .
BrAnzeturi

bucati

Conserve alimentare
Mezeluri

kgr.

Carne

Ciuperci

Legume

34

12

173

621/4

368

88

21

15.600

1464

12301

12729

5853

7226

6770

12420

22892

191

630

10

10

825

38

660

46

478

252

24

4544

120

115

171

140

1279

469

1056

80

14832

29237

2997

1864

3772%

1770

1777

220

722

241

630

678

36

42

Cartofi

137

1/2

1394

Jumri .

2900

167

4000

6881/e

12

3545

23

Miez de
61

Icre de crap
Icre de mandciuria
Cascava1

3421/e

Covsit

40

Chfftele

10

Smochine .

Portocale bucti

Mere

. kgr.

Prune

500
1040

70

450

3029

. kgr.
3200

Fructe diferite
.

litru

67

..

.
.

Diferite

Bulion

. kgr.

268

160

665
11

252

www.dacoromanica.ro

Probe

cursul
allimentaires pris en vine

1924

Auigehobene Lebensmitteln in der Stadt

Felul alimentelor ridicate

E
.

0.

4
derivate kgr.

Lapte dulce

109 137

197

163 127

1835

149 115 169 147

118 153

1674

153 133 158 170 206

131

151

134

142 150 124 153 120

5
Lapte

derivate kgr.

Lapte

derivate kgr.

6
UnturA

102

87 168 154 132 260 236 223 220

- -

180 112

1874
1

7
Lapte

iderivate kgr.

Lapte

derivate kgr.

127

142 185 157 153 678 410 199 214 199

208 179

2851

215

227 297 134 229 293 164 140 231 416


54
11
2 18 24

261

198

2805

8
UnturA

de porc

Alte alimente .
Mezeluri .
Icre de Mandciuria

Alte alimente

. kgr.

Alte alimente

162

71

211

173

2175

80

73

689

265 280

3200

218

1112

51

149

28

49

40

207

197

191

56

48

52

70

41

26

26

32 122 102

392 310 254 135 165 370 434


42

97 143

23

13 175 168

97

9
.

kgr.

.
.

Total

vitel
purcel

43

123 108 154 168 151 215 159 296

268

Crnuri

Carne de vacA
porc

- - - -10

11

Carne de vacA
Carne de
Carne de vitel

Lapte i derivate
.

132

40

9
derivate kgr.

Lapte

38

,,

- 18

kgr.

---

746
150
48
944

mod clandestin

anii 1929-1930

-- -- -

-- -- -- - - - - - - -33 328 326 200


223 110
12
28

85
28

49

163

55

110

-1440.300

318
16

148.-

4.-

253

www.dacoromanica.ro

EE

laboratorul comunal de
Tablou de numrul probelor analizate
Decembrie 1925, felul probelor
pn la
intervalul de timp de la
cum s'au gsit la
analyses dans le laboratolre municipale depuis le I Janvier 31 Dcembre 1926
Proben-Anallsen im eigenem Laboratorlum vom 1. Jnner
31. Dezember 1925

Tablou des

FELUL PROBELOR

FELUL PROBELOR

ANALIZATE

ANALIZATE

pub.

sur.
2 ,,
3
minerald
4 ,, mineralizatd
.
5 Asfalt .
6 Arome
7 Bomboane .
8 Boia de ardei
.
.
BrAnzeturi .

pr. zise

10 Bauturi

313

313
4
1

63

--

3
101

631
6

31
231

4
4
2
66
25

41 Mezeluri
42 Mustar
43

44 Orez
45 Otet

Report .

46

47 Paste
132 48 Piper boabe
860 49
pisat

16

21

20
6

86

technice
de parfumerie
biologice .

3522

183

31

167

167

12 Bere .
13 Bitum .

51

52

56

53 Pistil .
54 Pesmet
57 55 Prdjituri

12

14
24
3
56
2
3

56
57
58

59 Rahat
60 Seu

15

Ceai
Cacao

16
17
18

Cafea pisat

crudd

surogat

de
Ciocolatd
20
21 Conserve

16

19

.
.

.
22
Culori
23
24 Cap de sifon
25 Calcul vezical
.
26 Esente
27

4 62 Sardele

63
1

64 Sifon

67
25

29 Fasole

68 Sirop
16 69 Staniol
2 70 Unt
1

.
30 Halva
31 Icre
.
.
32 Lapte dulce

89: 1527

btut

34
.
35
.
36
.
37 Malai ,
.
38 Miere
39 Medicamente

40 Magiun

De reportat

71

de peste
73 Unt de cacao

351

1832 1341 3522

79

Total general .

254

www.dacoromanica.ro

-1

comestibile
Ulei mineral
40 76 Unsoare
.
3 77 Vinuri
.
20 78 Vegetalind
1

22

4 74
110 75

39

2 72
1

pisat
36
79 66 Smochine .
de cupru
25 67

21

33

.61

8.

31

14
15

68

11

--1

77
13

34
1

12

2
111
14
1

- - 2

57
2

111

5
25
6

2
690
2
9

607 2781 1553 4941

laboratorul comunal de chimie


Decembrie 1926, felul probelor
la

probelor analizate
timp de la
s'a

Tablou de
intervalul

analiz.

des echantillons
dans le laboratoire munlcipale
Proben-Anallsen im eigenem Laboratorium vom 1.

FELUL PROBELOR

le
31 Dcembre 1926
bis 31. Dezember 1926

FELUL PROBELOR
,,

ANALIZATE

Z
din cond.
de
.
mineralizatd

2
3
4
5

Bomboane .
Boia de ardei

zise

18

,,

Culori

Conserve
20 Cicoare

22
23
24

Carne de

25
26
27

Cap de sifon

38
27
15

De reportat

8 45 Prune

16

16

46 Prjituri
7 47
17 48

2 49
37 50

pisat

,,

10

-'

57
27
15
10

17

Piper boabe

.
.

62
63
64
65
66
67
68
69
70

.
.

59

59
6

231

3
.

1'

144

6
:

14

20
8

76
27

28

12

.
.
.

53
1

Uleiuri comestibile
Ulei de in
coton .

15
3

floarea soare.
Regal
.
Vanilie
.
Vinuri

.,

Total general

14

230
18

Produse technice
biologice
de
parfumerie
54

.
1037 1997
1
2
.
6
19
25 71 Vinuri spumoase
.
.
2
51 72 Zahar. .
49

30: 2296 1359 3963

.
.

Paste

56 Stafide
57 Sirop .
2 58 Sifon .

.
.

55 Rahat
1

37

36 44 PescArii

32 Halva .
.
33 Lapte dulce
34
btut
35
.
.
36 MAlai .

Orez
42 Otet .
43 Pesmet

135 3963

30:

41

3 60 Unt

40 Medicamente

19

31

38 Mezeluri

de albine
de bere

28 Drojdie
29 Esente
30
.

6 51
7 52
.

Curmale

19

21

19

surogat

mAcinat
frank

Report
37 Magiun

117 39 Mustar

207

boabe
12 Ciocolatd .
13 Cafea boabe
14
prdjit

295

11

16
17

14

15

7 Bere

Ceai .
10 Cacao

3
627

.
.

101

728
3
3

57

1584 5505

255

www.dacoromanica.ro

Tablou de

probelor analizate
laboratorul -,comunal de
lanuarie
la
Deeembrie 1927 felul
s'au
la

de timp

Tablou des echantillons analyses dans le laboratolre municipale


Laboratorium vom 1.
Probn-Anallsen im

31 Dcembre 1927
le
31. Dezember 1927

FELUL PROBELOR

FELUL PROBELOR
n

ANALIZATE

ANALIZATE

2
3
4

din conduct pub.


,
distilat
.
din d. sur.
,.

10
11

Bere
.
.
Branzeturi .
.
Boia de ardei .
Buturi alcool. pr. zise

- 951

15
16
17
18
19

Ciocolat
Cicoare
Cafea
Cafea prjit .
mdcinat

20

surogat .

'

7
.
.

41

38

3
3

18

artificiald

32
.
33 Grsimi
.
34 Halva .
de
35
.
36
37 Kefir .
38 Lapte dulce

.
.
.

.
.

De reportat .

. .

18

--

- 1255
36

2545

-1

-1

Mutar
Magiun

3
1

12

14

Motorine .
Medicamente
prjit
.

4
2

Orez .

Qtet

8
.
.

71

16

11

11

.
.
.

11

15

66

3
67

biologice .

14

192

970 388

14
1

irimic
.

73
58

87

Uuleiuri comestibile

5 72 Vinuri
.
.
73
,,
liquroase

74
1
75
1924 76

42
8

Sulfat de cupru .

2 68
69 Unt
70
1

Z7

Miere

3882
17

Produse de cofetrie
62
de parfumerie

18 67

97

Siropuri

66

367 254

Mlai

3 63
64
2 65 Seu

61

17

Report.
Lapte btut
.
Limonnzi gazoase

2
Pesmet
.
8 55
.
7 56 Piper boabe
79 57 Piper pisat
1
58 Prune afumate
3 59 Paste
5 60 Plumb
.

.
.

10

- -

23
24
25
26
27 Cap de sifon .
de albine
28
.
29 Esente
31

frank
Culori alimentare .
pentru vopsit.
Conserve alimentare
.
.
Carne
,. preparatd .

de

300 39
1
40
55 41
11
17 42
2 43
1
44
1
45
4 46
115 47
8
48
200 1151 49
50
43
17
13 52
2 53

Acid carbnnic
Antiseptic pent. lapte
.

Ceai .
14 Cacao

22

55

12
13

21

gazoas

5 Asfalt

6
7
8
9

16

spumoase

Total general

256

www.dacoromanica.ro

579 379

60
26
1034
13
5

3
9
5603

probelor analizate
laboratorul comunal de chimie
timp dela
pn la Decembrie 1928, felul probelor
cum s'au gsit la analiz.

Tablou de
intervalul

Tablou des echantillons analyses dans le laboratoire municipale depuis le Janvier 31 Dcembre 1928
Proben-Anallsen
eigenem Laboratorlum vom 1. Jnner bis 31. Dezember 1928

FELUL PROBELOR

FELUL PROBELOR
ANAL1ZATE

din conducta pub.


din d. sur.

2
3
Gazoas .
de colognia
4
5 Asfalt .
.
.
.
.
6
7 Bomboane .
.
8 Boia de ardei .
9
.
.
.
.

.
.
.
.
.

21

- - --

2:
21

Carne tocat
Conserve .
Culori.
Cheag.
Cap de sifon

.
22
23
24
.
25
.
26
p.
gaze
27
28 Drojdie de bere
.
.
29 Esente
de otet .
,,
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

Flit

.
.
.

.
.

Grsimi
Halva .

Ketir

Lapte dulce
btut
.
41
pulverizat.
42
pasteurizat
43

---

52
53
1
54
1
55
s
56
2: 57
21 58
59
87 60
7 61
6 62
63
1
22 64
65
66
67
1
68
69
70
1
1

81

157.
1

247

2447 121

- -

Magiun
.
Medicamente

Orez
Otet

.
.
.

.
.

3
50
3
65
2
2

50
3
57

Pesmet
Prjituri
Paste

Prune

.
.

87
32

19
7

,
.

Pudr de carne .
Produse biologice

3
65
10
17
13

87
35
3
4
8
1

.
.

138

technice

Rahat .
Sirop

.
.

3
2

.
.

comestibile

82 Ulei de
36 83
1
84
1
85 Vinuri .
1
86
.

121t 4057

2
46
3
17

Piper boabe
pisat

4057
7
10

51

de

De reportat .

.
.

3
1

Mezelurl
Miere .

.
73 Sapun
.
.
.
4 74
.
.
1
75
.
.
76 Staniol
77 Sulfat de cupru.
13 78
pentru
1
79 Unt .
.
.
80

47

.
.

Report .
.
Lapte uman
gazoas
de
Mlai ,
.
.

71
7 72

.
.

306 44
44 45
46
1
47
1
48
49
50

41

12 Bitum .
.
13 Ceai .
.
14 Cacao
15 Cafea
prjit .
16
17
mdcinat .
18
surogat .
19 Cafea Frank
.

20 Ciocolat

3
27
1

pr.

10

--

30

.
.

.
.

.
.
.

.
.

Total general .

17

www.dacoromanica.ro

in fert p. vop.
.
.

15

-- - -

1
1

152
194

49

201

43

21

18

237
39
7

- - - - -7
1

293
2

561

37

330
2

3479 1425 5465

laboratorul comunal de chimie


Tablou de numrul probelor analizate
pn la 3i Decembrie 1929, felul probelor
intervalul de timp, dela
cum s'au gsit la analiz.
Tablou des echantillons analyses dans le laboratoire municipale depuis le Janvier 31 Dcembre 1929
eigenem Laboratorium vom 1. Jnner bis 31. Dezember 1929
Proben-Analisen

FELUL PROBELOR

FELUL PROBELOR

ANALIZATE

ANALIZATE

Ap din cond. publ. .


2
3

4
5
6
7

potab, din div. sur.


cont. f. tif.
din

gazoas
Arome
.
Asfalt .
Acid sulfuric
Bcmboane .

9 Boia de ardei
10 BrAnzeturi .

.
.

Benzin
13 Ceai .

14

12

39 Miere

40 Magiun

6 41 Msline

42 Orez

43

19

319

18

11
1

239

zise

11

38

12

294

Report .

--

20

51

Cacao

16

Cafea pisat

17
18
19

cruda

Carne tocat .
Cear de albine

8 55
2 56

20 Culori

Crust de cazane
22 Cap de sifon .
21

52

.
23 Esente
.
.
24
25
.
.
26
.
27 Halva
.
.
28
29 Lapte dulce
btut
30

uman

31

32 Limonzi gazoase
33

Mazre

36 Mezeluri .
37 Medicamente

De repor

11

.
.

1268
12

67

45

788 2056

.
.

15
.

16

54

bae
Produse de parfumerie
.

61

4
11

14

47

53

33

Smochine

.
.

.
.
.

Vopsea
Vasilin

75 73
2 74 Zaharin

14
14

20

www.dacoromanica.ro

- - - -- 25'- --

22
3

61
21

320

32
203

182

86
2
4
3
7

12

17

171

14

42

17
191

9
32
203
224
6
2

6
2

Total general

258

34

Perhydrol
Piper pisat
Prjituri .
Produse technice
Pesmet
.
Prune afumate

62
.
63 Unt .
.
64 Untur
.
65 Uleiuri pentru vopsit.
comestibile .
66
67
minerale
.
.
68
.
69
licuroase
70

2 71
15 72

2042 1088 3789

.
.

2 57
.
.
58
1
4 59 Siropuri
3 60 Salpetru

Paste finoase
444 46 Plesnitori .
311 47
de carne

15

659 2042 1088 3789


6

45

38 48
14 49
50

38

44

946 285' 1263 5068

Tablou de numrul probelor analizate


laboratorul comunal de
intervalul de timp dela
la
Decembrie
felul probelor
cum s'au gsit la analiz.
Tablou des echantillons analyses dans le laboratoire municipale depuis le 1 Janvier 31 Dcembre
bis 31. Dezember 1930
Laboratorlum vom 1.
Proben-Analisen im

FELUL PROBELOR

ANALIZATE

FELUL PROBELOR
ANALIZATE

din conducta pub.


potabill din d. sur.
din bazinele Cap.
cont. de

30'
71

Report .

309
71

39 Limonzi .

65 40 Mlai .

4
5

din

11

15 42

de colonia .

4 43

gaz oas

7 Arome
.
8 Bomboane .
9

Boia de ardei

10
11

12
13

14
15
16
17
18
19

17

20

21

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cear .

.
.

19

11

11
1

.
.

Ghiat

De reportat .

41

44

19 45

60

2724

.
.

5 50
.
.
.
19 51 Paste finoase .
.
27 52 Piper pisat
.
1
53
,
.
1
54 Plumb
.
4 55 Produse technice
2 56 Pesmet
.
,
47 57 Produse de parfum.
1
58
.
.
.
59 Rahat .
1
1
60
.

4290

.
.

.
.
cupru .

12

2
7

60

8
11

3
2

22

13

Unsoare
Valone

Vinuri .

Total general .

11

8
.

.
.
.

20

58

75

- -

187

comestibile
minerale
.

11

176

Sulfat de
.
Substante antiseptice
Sardele

Unt de

62

- -

97 48 Orez .

Unt

963 4290
48

14

Sapun
Siropuri

2724

49

60

21

21

1955
16

14 62
1
63
14 64
9 65
1
66
4 67
2 68
4 69
2 70
2 71
77 2733 72
39
55 73
2 74

.
.

Mezeluri .
Medicamente
Miere .
.
Melas
.
Motorin .

28 46
570 47 Otet

7 61

Halva .

32
.
.
.
33 Jumari.
.
.
34 Kefir .
35 Lapte dulce
36
,,
37
orez .
38
uman

11

Esente vegetale
de otet .

11

42

Buturi
pr. zise
Benzin
.
.
.
.
.
Bere .
Ceai .
ea
.
boabe
,,
.
,' frank
.
Ciocolat .
.
.
Cacao.

Carne tocat
Cap de sifon
22 Conserve .

121

121

4
305
244

- 12

10

77
1

15
13

---

3
29
2
26
2
2
4

294
24
35

13

43
50
12

--

14

4
4

16

228
1
1

91
1

935 3707 1179 5821

259

www.dacoromanica.ro

Crematoriul de gunoae din

(Grozveti).

Crmatoire du funier de Bucarest

Crematorium von Mist in Bukarest.

www.dacoromanica.ro

IGIENA

ASISTENTA

www.dacoromanica.ro

Morbiditatea

mortalitatea

Comunall pe anul 1924-19 27

Directiunea

la

Infektionskrankheiten und Infektionssterblichkeiten

Morbidit et mortalft infectieuses

Total

4
1924

Negru
Albastru
Verde
Veniti de

Total

---- --------- 5
1

12

1925
Galben
Negru
Albastru
Verde
Veniti de

Total

27

11

Negru

Albastru

Verde

Veniti de afar

32

1927
Galben

Negru

Albastru

Verde

de

Total

19

268

31

1094 27

2
18

--- - -2

50

100

100

11

539 26

3 230 10

3 146

2 187

135

26

37

--

3 242

57

8 17

17

19

18

11

33

36

--5

32

27
36

3
5

37 12

29

10

6
3

32

61

6 21

3 32

45

2 14

10

79
41
31

- - --

2
1

173 37 20

3 14

16 54

5 24

--- -- -----

6 12

111

- - -

2 164 26 28

3 29

- - ----

--

2 68 15

9
1

327 15 70

52

12

15

20

33
38

11

56

12

21

21

19

10 10 11

10

1544 127

- ---4

9
8

73

40

30
32
343

64

50

10

2
7

--

30

36 -

13 15

49

31

57

69

65

33

13

1429 215

36

132 19

34

62

--

15

2
1

67

29

22 14 25 21

11

26

6
8

- -

273 46 10

- - - --3 25

- - --

12

1104 180

- -

- ---

115 24 12

3 83 17

- -

2 10

34

9 243

11

92

49

---

151

180 21

75

11

5 861

78

41

20

2 247

35

14

---

11

22

----- - --

8 724 32

------ -

----

112

24

--

--

---

Galben

Total

---------- 4

223
213

--

39

38
29
183

2045 174

263

www.dacoromanica.ro

Morbiditatea

Directiunea Sanitar Comunal pe anii 1928-1930

cleclarat la

mortalitatea

Infektionskrankheiten und Infektionssterblichkeiten

et mortallt infectieuses

I-

Culoarea

8
Galben

Negru .

3 3

Albastru

12

Verde .

Veniti de afar

Total

---

17 47 6

11

Albastru

Galben

- 152-

Negru

Albastru

Veniti de afar

Total

29 6 2

50

--

35 5

8 2 19 4

--

5 2

- -

27 2

73 5

10 24 2

74 2

- 21

470

---

35

2 2 91

10

85 2

13

58

65 5

-64

8 2

49 5 3

26

6 3 2

6 2

11

12

10 10

13

35

14

31

11

--

- -

4 2

23

26

115 17

149

31

2357

200

791

- -

57

618
552

2974

16

155

18

2
7

35

21

209

20

196

804

815

485

706

50

13

7 3

7 3

5 2

-29

16

2 3

- --

13

28

93

- - -

6 2 8 7

69 4

34

5 4 4 2

32

2
1

4 31405

66

63

1003 113

24 2

67

15

4 3 5 4

128 2 9
1

581

22

48

106 3

2733

12

33

-- - -

321

39

158

Verde

14

2012

25

2 2 89

63

1495

- -

Verde

3 39

57 2 17

Negru

15

321 10 24 5

- - -

Galben

2 84

44 5 2

33 7 2

Total

Total

916

161

72

1430

- 12

1120

774

-4240
265

264

www.dacoromanica.ro

Asistenta comunal a copiilor gsiti

pe luni

cursul anului 1924

Enfants abandonns

Verlassene Kinder

Februarie
PRMIRILE

Martie

Aprilie

lume

Septemb.

August

Octornb.

Noemb.

Decemb.

MUTATIILE FACUTE

IN CURSUL LUNILOR

4
Copii gsiti

cursul lunilor

Primiti

Morti
Dati

asistati In cursul

adoptie

Dati in captuire

Total

cursul lunilor

lunilor

teri pentru diferite motive

la

Dintre care : la crescAtoare la mahala


Orfani

gsiti : In atelierele centrale Comunale

La mamele

La Soc. Acop. Maicei Domnului

Grdina de copii (os. Panduri)

Societatea Testoarea

In azilul Cantacuzino

a atelier. de olrie din

Institutul Materna .

La moia d-lui Seceleanu lalomita

271

15 26

10 13

613

274

285

26

17

27 16 19

337 288 625 343 284 62 345 283 62: 354 285 639

291

11

-- -4

11

21

13 -

14

149 95

2 12

19 18

17

15

37 19 20

292

277

271

34 18

302 65.

304

17

288

303
26

15 11

19 26

45

23 23

65

6 10

617

285

285

146 98 244

150 110

260 149 111

250

126

126

4.

21

331 271

292

61

281

5::

134 109

24

115

124

25

105

24 141 101

43

297 639
13

21

99

15 28

294 63

141

269 596

13

31

315

281

14 12

61

95 236 141 93

644

271
141

15 11

12 10

11

58 12

58 12

251

121

2 - 20

20

la finele lunilor

13 13

629339 285 624

11

18

269

279 585

159 104

26 141 103 244

102

114 215

599

271

21

11

20

71 58 12

7 24

14

10

- 20 20

20

58 12 70

56 11

17

61

266

285

124

8 12

20

251

10 11

29

67 56 11

67 56 11

67 54

11

285

24

20

20

67 56 11

123

62.

331 271

60

65 54

11

281

17

29

' -29

29

56 13

56 14

70

10

10

10

292 61

6 11

-29

31 277

21

269 5

10

279 585

267

www.dacoromanica.ro

a copiilor

Asistenta

pe luni

cursul anului

Enfants abandonns

Verlassene Kinder

lanuarie

Februarie

Martie

Aprilie

lulie

Maiu

August

Decemb.

Noemb.

Octomb.

MUTATIILE

PRIMIRILE

--

CURSUL LUNILOR

5
asistati

gsiti

Primiti

cursul lunilor.

In cursul lunilor

Dati in adoptie

cursul lunilor .

Total

7 12

60 52 112

Rmasi la finele lunilor

231 487

diferite motive

Din care: la crescAtoare la maliala .

La azilul Cantacuzino

La ateler. de

gsiti : In atelierele Comunale

La mamele

din Mlureni

(5os. Panduri)

Societatea Testoarea

Institutul Materna

Rmai la finele lunilor

La

d-lui Seceleanu lalomita

11

46 23 14

37 17 22

39 13 20

541

267

265

260

272

22 13 20

10

-3

11

13

5 15

141 112 253 142 120 26

151 126 277 147 128 275

123

151 112

107 112 219 109 110

112 108

116 113 229

119

121

7 15 12

11

15

5 16

13

33

11

12

563 288 261

23 22

16

22 10

36 19 12

13

112

109

24 134 96

25

129

144

155

11

20

9 11

20

8 10

33

270 588

11

14 15 11

26

4
5

26

13

7 11

261

31 20 13

270

254

549 290 258 548 298 257 555

275

276

252

238 531

251

511

33 10

549 299 264

520

531 297 252

25 21

534 293

54

301
18 11

258

54

257

252 550

94

22

100

125 81 206

151

30

150

13

10

300
164 323
21

La Soc. Acop. Maicei Domnului


Grdina

274 246 520 283

16 14 30

517

Dati in cdptuire

Orfani

20 12 32 15 15 31 19 19

511

49:

231 48

587

231 487

511

251

520

238

252

264

261

258

54

257

252 550

269

www.dacoromanica.ro

Asistenta

pe luni

cursul

1926

Enfants abandonns

Verlassene Kinder

lanuarie

Februarie

Martie

Maiu

lunie

596

278

285

18 15 33 15 21 36

20 26

Iue

August

IN CURSUL

asistati

cursul lunilor

cursul lunilor

Primiti

cursul lunilor

Morti
Dati

adoptie

Dati

aptuire

Total

Stersi pentru diferite motive

crescatoare

In azilul Cantacuzino .

In atelierele de

9 23 18 23 41

573
5

5 10

59
5

4-

8 11

2
2

7 13

7 18
1

11

11

304

63

14

10

258 55
21

29 28

286 61.

295 61
4 10

13 13

Noembrie

10 23

26

55

176

191

115 74

18

106

112

380

202

147

82 60

9 15 5 10 15

304 251 555 14 272 586 320 276 596 308 278 586

285

15

188

17

36 16 14

30 20 17

195

201

Decembrie

7 10

37

-- -

383210 198 408


37 14

205 420
18

187

188

6 10

66 64

130 50 66

112

119

11

187

188

16

5
13

383

22

206 430

258

123

187

21

59

19

178

285

127

-----

586

251 55

atelierele centrale comunale

Orfani

La mamele

mahala .

14

251 55

55

Rmasi la finele lunilor


Din care :

Octombrie

6
gsiti

Septembrie

MUTATIILE

PRIMIRILE

198

191

116 51 65

116 49 63 112

124

124 279

.
.

191

171

6 12

6 10

16

371

--

261

din Malureni

La Soc. Acop. Maicii Domnului


Grdina de copii

Panduri)

Societatea Tesatoarea
Institutul Materna

La mosia d-lui Seceleanu (lalomita)

Rmasi la finele lunilor

258 55'

176

375

--

198

191

400

271

270

www.dacoromanica.ro

Asistenta

pe luni

gsiti

cursul

1927
Verlassene Kinder

Enfants abandonns

lanuarie

Februarse

Mart e

lunie

Mai

Aprilie

Septemb.

August

Octomb.

Noemb.

Decem .

MUTATIILE

PRIMIRILE

IN CURSUL LUNILOR

7
asistati
Primiti

cursul lunilor

cursul lunilor
.

In cursul lunilor

Total

209 191 400 220 200 42 229 198 427 238 213 451
18 17 35 25 13 3

227 208

adoptii

Dati

captuire la institutii

Stersi pentru diferite motive

lnapoiati Printilor

finele lunilor

masi

Din care : la crescAtoare


Orfani

mahala

La mamele

In azilul Cantacuzino

La Soc. Acop. Maicii Domnului

GrAdina de copii (Sos. Panduri)

Societatea Tesatoarea

Institutul Materna

finele lunilor

La

d-lui Seceleanu (Ialomita)

25 46

20

6
2

6 12

6 18

9 18

107 53

115 53

-1

275 54
4

20 25

118 55

120

41 23
312

260

282

296

-2
480

28 21

21

11

299

317

334

351

69.

28

49 25 31

19 22

21 21

42

327

451

289

--

10

372 738

356

348 69

11

257

275

289

299

257

275

289

299

61

317

334

351

364

317

334

351

364

La atelierele de olrie din

47

gsiti in atelierele centrale comunale

21

245 213 458 257 224 481 259 238 497

Dati

28 26 5

233

360
3

220 200 42 229 198 427 238 213 451 247 233 480

272

273

www.dacoromanica.ro

Asistenta

1928-1929

cursul

gsiti

Verlassene Kinder

Enfants abandonns

lanuarie

Februarie

Aprilie

Septemb.

August

lunie

Maiu

Octomb.

Decemb.

Noemb.

MUTATIILE

PRIMIRILE

IN CURSUL LUNILOR
12

8
asistati In cursul lunilor

Copii gsiti

cursul liinilor

Primiti

365 364

12 18

Total
lnapoiati printilor

Morti In cursul lunilor

Dati In adoptie

Stersi pentru diferite motive

la finele lunilor

23 24 47 32 34 66

23 43

27 23

417 422 839


6

441

885 448 437 885

----

7 11

8 11

9 12

22 24

463

472

464

461

350 362 71

370 738 382 375 757 406 394 800

587 562 1149

587

10

13 11

14

25

94

922 504 484


106

988 542 534 1076


104 50 46

531 1092

5 12

437

57 47

501

15

46 54 52

77 36 27

19
4

89 473 449

84 46 31

2 437

43 41

823

391

Dati in captuire la /nstitutii

406 394

50 362 712 368 370 738 82 375 757

449

17 10

12

10

534

484

11

1149

9
Copii gsiti

asistati

cursul lunilor

Primiti

cursul lunilor
.

30 45

Total

617 607

Morti In cursul lunilor

Dati In adoptie

la finele lunilor

Dati In

la institutii

pentru diferite motive

628 619 124 687 671

117

23 16 39

91 709 1400

43 38 81 67 58 125 49 54 103

44 55

55 64

736 725 1461

739

773

695 677

634 625 i
5

679 684 1363

4 12

- -

591 587 1178 28 619

--

119 61 58

789 1548
11

16

17 34

119 26 38

769 149

4 12
1

16

619 660 1279 608 653 1261

24 756 1480 710 742

51 41 40

790 1531
11

14

25
1

81

24 28

782
6

93
1354

688 1331
1

52 48 45

11

58 25 26

51

-2

687 671

4 13

731 1429 702 731 143

48 36 84

679 684

25 18

691 709

1363

42 35

77 49 50

99

731 1429 62 731 1433 724 756

20 33

53 125 113

10 742 1452 619 660

32 26

608 653 1261 624 665 1289

275

274

www.dacoromanica.ro

a copiilor gsiti.

Asistenta

cursul

luni

Enfants abandonns

Verlassene Kinder

Februarie

Martie

Aprilie

lunie

tembrie Octombrie

lulie

Noembrie

Decembrie

MUTATHLE

IN CURSUL

O
E-

0
(-

E-

E-

asistati in cursul lunilor .

Copii

Primiti In cursul lunilor

107

30

731 861

15

Total

Morti tn cursul lunilor

adoptie

la institutii

Stersi pentru diferite motive

Inapoiati

Dati

Dati

Orfani

crescAtoare la mahala .

In azilul Cantacuzino .

In atelierele de

763 894

7 14

32 35 6
759 893
5

742882 1624

901

898

38 37 75

36 36

27 20

780 919 1699

910 1687

904
8

12 12

937 173

10 21

912

16 18

19 21

926

933

917 17

922 1711

11

774908

833 151.
24 19

1 9 10

19

62 901

1663

720 848

727 858

742 882

117

83 86

120 82

14

27 28

14

25

11

-168

904 176'

908

912

833

125

100 101

624

559
173

36
1565

70

898 166

10 26

--

16 19 3

839 1529

852 155'

12

839 15

229 316
597 637 1234

gsiti in atelierele centrale comunale

La mamele

43 46

11

la finele
Din care :

727 858

510 583

93 173

551 599

529 627 ii

244

132 108

535 618 1153

93 173 266 93 173 26. 93 173 266

24 125 110 23 128 112

617 115

627 1186

619

173

173

173

77 910

904

115

24 125

620
267

173

26

173

267

201 105 109

104 125 229

557

339 738

267

173

26

173 267

din Malureni

La Soc. Acop. Maicii Domnului


de copii

Panduri)

Societatea Testoarea
Materna

----

La mosia d-lui Seceleanu (lalomita)


la finele lunilor

'.

720 848

27 858

742 882

765 898 166

762 901

276

908 168,

912

833 151

90 839

597 637 1234

277

www.dacoromanica.ro

Activit de la

de Secours de Bucarest pour les

din Bucureti pe anii 1925-.1926

de Salvare

Activitat ea

Die Ttigkeit der Rettungsgesellschaft im

1925-1926

gicale

Aceidente chirur

Sinucideri

des Jahres 1925-1926

LUNILE
t

lanuarie

99

oZ o

43 142

11

7 16

2 13

26 127

6 10

2 2

Februarie .

Martie

272

58 330

201

76 277

August

154

248

Septembrie

138

Octombrie

Noembrie .

169 101 270 15

4 13

11

Decembrie

165

84 249 18

Total

1794

167

Maiu.

lulie

112

151

2
6

9 3

5 38 15

11

18 12

15

2 21

18

12

2588 114 54 49 47

10

10

04 30 27

51

16

11

2 45

10

5 29

14

21

11

12

18

4 23
9

19

8 37

25

11

2 31

11

5 16

3 40

16

48 78

231

221

181

11

5
5

52 219 18 10

2 11

Februarie .

Martie

151

242 19

Aprilie

206 153 359 24

7 18

229 147 376 17 11

9 15

3 16

252

89 341 29 13

7 16

222 122 344 43 16

5 14

5 13

August

218 115 333 33 11

3 21

4 15

Septembrie

260

Octombrie

267 108 375 49 13

5 11

4 16

Noembrie .

299

94 393 45 15

3 26

Decembrie .

244 106 350 47 11

2 16

9 14

Total

. 2683 1221 3904

5 12

14 41

3 10

364 43

124

140

2 12

64

18 39 11

20

12 5

18

11

22

25 51 16 53

3 27

19 31

6 47

2 24

5 23

9 39

5 13

3 29

28

17 41

25

14 53

2 28

14 51

22

11
1

158 24

-24

31

15
91

18

12 31

3 21

10

2 26

19 47

18 33

456 60 67

-1

23
13

25

13

138 551 87

250

278

127

98

43

151

89

44

151

58 39

101

39

18

158

48 98

219

97

330

159

95

277

163

77

136

73

227

141

96

21

268

155

85

270

132 103

249

1549 853

2588

127

74

53

56

3 84

64

59

73

78

68

37 87

34

11 149

170

-3

16

16

9 12

3 22

3 14

10 13

4 10

151

151

17

14

27

22 89 166

54

24

6 79 163

67

10 60 157

60

24 62 172

80

18 81

171

88

28 86 135

77

258:

4 13

21'

1436

14 74

51

80

17 75

66

50

25 63

87

67

32

29 57 208

65

25

22 81 203

70

15

15 66 142

89

16

341

34. 24 72
33

142

68

17 74 117

59

36,. 16 74

95

71

37

26 59

88

82

24 10

39

28 68

95

75

25 13

351

30 61

64

77

263 824 1358

853

23

9 83 44 56

---

--

137

29

47

16 13

71

5 16

- - - -3

61

12

142

73

63 47 70

- --

54

142 16 53

5
1

85

22

6
Ianuarie

----- -

5
15

29

86

130

55

208

121

87

242

208

96

55

247

82

236

64

41

3: 224

76

204

84

45

273

74

257

90

127 254

88

209

97

10

1'

114

259

341

344

364
375

51

477 979 4

393
350

3904

279

www.dacoromanica.ro

din Bucureti pe anul 1927-1928

Activitatea Societtii de Salvare


de la

der Rettungsgesellschaft

Die

de Secours de Bucarest pour les annes 1927-1928

Laufe des Jahres 1927-1928

Sinucideri

Accidente chirur
N

LE

---

11

4 17

419 19 17

6 14

8 16

59 341 15 13

8 17

14

4 21

9 17

3 21

18 33 13

16

3 31

24 4

395 171 566 11 22

8 32 16 23

23 34 25 15

8 44

28 76 14

284 105 389 19 19

5 19 15 18

9 39
7 18 3

15 32

12

19

2 26

245 169 414 17 18

6 30 15 20

4 35 3

21 32 19

14

3 34

29 2

246 154 400 17 16

3 25 14 12

28

Octombrie

287 148 435 15 14

7 29 18 13

3 36 3. 28 38 17 12

4'

13

Noembrie

319 198 517 23 29

8 31 15 21

9 35

Decembrie

359 153 512 20 28

5 28 11 28

5 33 57 28 35 34 16

Total

213 20

152

lanuarie

401

192 593

11

Februarle

529 114 643

Martie

563 122 685

11

Aprilie

481

117 598

Maiu

lunie

lulie

lanuarie

227 125 352 24

Februarie .

293

82 375 16 14

Martie

338

81

Aprilie

282

Maiu

221

Septembrie

lulie

August

156 377

15

13 12 15 17

19

222

3496 1601 5097

14

5 12 14

17 55

4 31

19 7

3 35

16 39 26 17

2 43

14 5

2 21 3

13 32 13

10

4 28 21

5 20 14

2 22 3

37 13

27 36 15 15

6 39

3'

24 33 18 16

35

29

2 49

35

35

26

16 28

2 22

14 22

3 27

4 12

18 31

7 12

11

14

4 12

508 201 709 28 16 15 13

13

4 18 21 26 31

357 172 529 23 18 13 14

336 184 520 31 18

9 20 15 14

3 21

18

31

21

3 26

16

22

19

19

2 18

23

2'

16

2 1 ' 23

5 11

86

41' 27

61

84

84

13 61

86

66

377 19 96 114

57

96

341

16

23 98 278

39 75 152

26

20

21

14 12

517 27 80 118

54

23 81 104

60

2461 64 70 98

1450

854

19 76 102

80

28 13

3 19

16

17

19

10

20

3 25

25

14

Septembrie

481 240 721

19 15

6 18

5 19

4 22 31 19 24

29

18

15

Octombrie

505 289 794 22 13

4 13

4 18

27 3. 22 28

2 23

26

13

Noembrie .

510 309 819 24 14

9 16

18

13 26

2 25

16

'

Decembrie

361

226 587 19 16

5 23

3 15 35

9 23

3 34

22

Total

21

15

136 24 22 11

3
2

15

15

31

26

501 55

70

-1

17

13

43

9 39231

685 13 65 104

90

598 17 58 113

79

709 28 92 136

88

66

126 260

70

375

314

88

419

16

227
241
71

23

107

52

26 79 135

79

566

88

3'

389

249 106

5'

414

117

400

275 126

435

353 123

41

517

512

336 126
1176 51

316 415

41

593

92

501

111

331 418

96

365 475 173

22 102 137

64

79

100 136

82

81

106

134

81

587 19 97 128

67

- 39
- 4.1
- 27

945

41

721 24 79 145

1499

341

377

87

408 103

262
8

160

52

2 7

352

165 252

643

122

136

62

59

17 62 110

15 22

39

3 10

72

60

6 23

295 59 71 26 295

3 11

31

23 40

37

29

8 20

74

4 13

74

138

8 15

5465 2401 7866 222 155 81

58

433 235 668 24 15

11

13

44

5 12

11

35

18

13

August

3 14

14

14 4

26

7 12

7 25 25 16

-- 11 ---

82 26 24 10

16 44

11

414

44

13 25

28

598
61

709

529
520

201 328 140

34

49

685

336 245

668

385 239

97

721

452 241 101

794

483 320

819

344 221

587

49292139

7866

281

www.dacoromanica.ro

Activitatea Societtii de Salvare


de la

de Secours de Bucarest pour les

din Bucureti pe ani 1929-1930


Laufe des Jahres 1929-1930

Die Ttigkeit der Rettungsgesellschaft

1929-1930

TE

Accidente chirur

Sinucideri

cale

LUNILE
-

o
9
Februarie

Martie

Aprilie

Maiu

lunie

lulie

354 211 565 21 20

5 25

15 18

2 23

12 21

10

13

5 22

12 4

13 10

2 28

20 5

12

9 15

38

18 51

16

2 18

14 22

39

16

23

508 181 589 12

3 12

4 16

494 194 688 17

5 17

3 15

11

533 188 721 26

5 24

5 10

1178 21

17

4 25 13 17

13 21

6 32

4 15 19 13

4 20 41

16 22

3 35

18

18

2
1

1021

671

575 133 708 13 27

9 10 14

4 11

19 25

2 31

16 3

11

August

537

8 24

6 11

14

2 29

19 4

20

Septembrie

562 113 675 10 33

11

3 18

3 13 4

16 25

4 10

4 25

14

13

Octombrie

565 147 712 12 31

8 11

4 16

14 24

28

11 32

Noembrie

572 136 708 24 14

5 18

5 13

3 17

12 21

2 30

15 38

Decembrie

361

226 587 19 16

5 23

4 11

3 15 3

9 23

3 34

22 2

355 161 236 58 70

362

Total

lanuarie

Februarie

99 636

6753 1908 8661

698

8 31

5 10

236 53 181 79 154 19 38

617 155 772 14 10


587

123 794

6 19

4 13

14

16

18 22

18

151

9 14

2 19

16

7 17 16 14

2 18

10

12

14

19

33

18 37 11

11

12

6 38

24 35 23

20 11

38

8 16

33

675 21

38 81 83 152 491 146

675

28

5 10

90

19 75 64 164 496 161

712

5 13

7 18

341

65

799

27

772 59

13 71 113

452 291

29

772

36

733 281

17 82 106 147

334 256 143

733

13

4 10

67

18

121

15

313 242 122

677

22

:0

22

110

14' 329 215

86

630

26

58

24 59 94 161

344 255

97

696

28

25

26

6 15 67 280

65

67 71

4 16 3

25

lulie.

573 104 677 19 25

8 21

17 28

8 21 2

15 20

4 29

11

August

529 101 630 22 28

3 18 12 31

4 12 2

17 24

3 31

13 27 20

583 113 696 26 31

5 12 13 34

5 18 2

14 20

2 23

10

15

4 16 11 35

2 14

16 25

35

13

20

14

11

38 188 47 28

796

25

316

27

459 315

5 24 10 43

258 62 80

475 294

125

636

31

698

22

272 40 55

32

293

402 264

7367 1384 8751

772

19

lunie

52

543 177

Total

12 61 83

8661

93

102

6 26 39 36 29

14

1661 5919 2202

15

2 18

587

36

8 14

8 15

2 28

344 221

772 19 40

17 23

19 67 97

29

671

4'

497 162

636

Maiu

8 12

136

461

81 100

11

587 76

161

708

13 71 63

13

16

23 63

544 121

49

2 21

68 94

29 72 90

794

71:

26 76 119 186 583 158

11

87

15

13 24

580 118 698

20

6 18

721

Decembrie

20 16

19

26

4 16

3 22

7 22

5 10

1178

11

692 107 799

14 19

123 163 729 363

7 18 21

721

14 90 93 126 504 173

688

35

9 16

98

51

Aprilie

7 12

9: 482 155

15 4

27 105 72

3 29

135 726 15

86

39

591

689

14 21

482 161

4 12

Noembrie .

74 68

21

24

29

19

636 118 754 20 36

306 245

11

565

26 58 76

56 296

672 124 796 10 26

Octombrle

19

Septembrie

31

28

19 16

97 733 24 39

22

Martie

101

---

3.

631

18

414
875114649

151

377 262 115

109

13 80 95 12

481

201

44

726

451

188

59

698

2960 831

8751

22 76 91

1711

283

282

www.dacoromanica.ro

Activitatea Orematoriului Comunal Cenua" pe anul 1928 - 1929


Crmatoire

des Gemeinde-Crernatoriums

Die

Serviciul
oficiat

EXECUTATE

cadavrele

Sexul

Da

Nu

Februarie

12

12

17

14

16

16

Martio

Aprilie

12

12

12

28

24

26

26

lunie

34

20

14

33

33

23

12

22

15

20

21

August.

.
.

Maiu

- 2

34

2
1

Octombrie

14

12

14

Noembrie

Decembrie .

12

197

137

60

20

177

176

Total

11

12

15

16

10

12

27

27

31

33

20

22

14

14

10

12

10

19

178

192

30

Septembrie .

9
lanuarie

Februarie

30

16

14

27

30

Martie .

25

Aprilie .

70

45

Iunie

57

40

lulie

61

43

18

August .

18

12

SeptembrIe .

Octombrie

11

Noembrie

Decembrie .

25

19

21

24

284

192

92

15

'266

261

69

69

55

54

59

59

18

18

- -

Maiu

Total

69

70

54

57

59

60

18

18

11

11

25

284

www.dacoromanica.ro

204

283

Activitatea Creniatoriului Comunal Cenua" pe anul


Crmatoire

des Gemeinde-Crematorlums

Die

Serviciul
oficiat

EXECUTATE

ILE

de unde

s'au adus
cadavrele

Sexul
a

0
lanuarie

20

16

ebruarie

Martie .

12

Aprilie .

50

30

20

Maiu

34

24

10

lunie

18

20

10

12

49

50

34

104

lulie

August

Septembrie .

20

17

10

12

Octombrie .

15

Noembrie

Decembrie .

Total

297

180

26

16

14

15

117

17

232

22

Activitatea Companiei de pompieri


Tablou cu numrul incendiflor pe

cursul anilor 1924-1930

Nombres d'incendies

Die Ttigkeit der Bukarester Feuerwehr

23

36

17

26

11

1926

40

26

24

24

26

927

50

22

26

35

928

43

67

47

1929

70

95

1930

43

41

13

10

18

19

17

17

16

17

20

30

36

22

13

24

38

36

25

13

38

24

19

13

19

10

23

180

35

20

20

52

303

86

13

22

37

73

361

139

32

32

28

27

50

421

184

20

20

33

22

21

42

435

199

22

23

18

28

33

33

335

132

285

www.dacoromanica.ro

pe

Mersul serviciului de ecarisagiu

93o

Abdekerei

DUPA SPECIE

Equin

CAN

ANUL

NA

e
1924

1256

1925

1373

1926

1116

1927

1047

1928

1158

1929

13'71

1930

1152

Sectorul I

- - - - -

16

23

35

4477

386

37

5046

477

697

4061

1486

415

38
24

4197

185

24

9202

57

188

41

14401

21

182

20 15866

755
618

156

500

708

155

3155

174

597

736

130

2892

52

1146

19

1476

40

180 km.

400 km.

238000 kgr.

480000 kgr.

1929
1930

100
100
100

140
140
120

241500 .,
89600
82500

522000
212000 ,,
194000

circulatie mare

Sectorul

140 km.

70 km.

Sectorul III

1927
1928
1929
1930

1927
1928
1929
1930
1926

--

75
80
102

--

De pe strzi

800 m. c.
900 m. c.
1000 m.
1250 m.
24000
33000
57000

40 km.

20 km.

40

20

175

communal

5266

605

360 km.

,,

5
6
7
8
9
0

374
550
845
901

748
532

550

8763

506

10423

322

- - -

24

40

41

13

41

117

40

- - - - - - - -

249

47

586

155

117

57

13

128

10

10

348

189

15

68

127

100

80

107

101

306

74

11

37

Municipiul Bucuresti
der Stadt

stropitori
tracfiune
Sectorul Galben
La 31 Decembrie 1930 erau in functiune urmatoarele vehicule:
Sectorul Galben
Groapa
17 stropitori mecanice
La 1929 s'a 1nfiintat
stropitori tractiune
12
pentru carat gunoiul
la
Groapa
11 furgoane
La 1930 s'a desfiintat
110 cotigi
362 tomberouri.
Sectorul II Negru
Sectorul Negru
Groapa Vergu
7 auto-stropitori tractiune

c.

65000 kgr.

Voinea
Lucescu
Zissu

103000
104000
210000

--

9 auto-camioane
auto-camionete
70 cotigi
tractiune
8 furgoane
248 tomberouri.

Marcuta

Sectorul
Albastru
Groapa Valea

216 m.

450000 kgr.

Cu tractiune

8 sacale cu 2

225 cotigi
Verde

Cutarida
Fraieru

Rampa Plevnei
S'a

603
636
795
1464
1160
1500

(din care 5 cu o capacitate de

3 cu capacitate a 700 litri).


saca cu un cal capacitate 500 litri
8 sacale tractiune
capacitatea 3000 litri.
18 m4ni pentru carat
a 1500 kgr.
furgoane pentru
a 1000 kgr.

Groapa Ciurel (gunoiu menajer)

Oficiale

1000 litri

Sectorul IV Verde
Barometerdienst der Gemeinde

Sectorul Ill Albastru

B-dul Geniului
Davidescu

EXECUTATE
Particulare

6394

198

Punctele de descarcare al gunoiuVECH1CULE 1NTREBUINTATE


lui ridicat zilnic de pe
Stropilul strzilor Capitalei se face in cartierele centrale cu
menajer
stropitori tractiune mecanica,
In cartierele periferice cu

260 m. c.

230000 kgr.

Serviciul Barometric Comunal

900

255

22

Die Tatigkelt der Reinhaltung in den

Menajer

1400 m.

2522

pe sectoare

2500
2700

27000 kgr.

-160 m.

180 km.

6180

Salubrittii

1927

160
180
180

859

2101

De 2 ori pe zi

,,

- -

1578

Odat pe zi

circulatie

30000 m. p.
37000 m. p.
45000 m. p.
59000 m. p.

Service

DE

12000 m. p.
15000 m. p.
25000 m. p.
32000 m. p.

Municipiu

521

ANII

1927
1928
1929
1930

Sectorul IV

443

Activitatea

de salubrit

Activit du

Nr.
Sectorului

- - - 1

600 kgr.

Sectorul
1927

S'a desfiintat in 1928


Negru
S'a dasfiintat in 1930

9 masini pentru
50 cotigi
240 tomberouri
2 furgoane

gunoiul

cu tractiune animal
4 auto-stropitoare
10 stropitori cu

287

286

www.dacoromanica.ro

Activitatea dispensarelor comunale


pe anii 1924

serviciul de desinfectiune
1930

Activit des dispensaires municipaux et service de dsinfection pour les annes 1924-1930
Die Ttigkeit der Krankenhilfsstelle und der DesInfektionsdienst im
des Jahres 1924-1930

EXPLICAT A

1926 1927 1928 1929 1930

Outati de medicii

comunali la domiciliu

la dispensarii

2182

2401

2562

2460

13502

13600

23603

10419

3391

3712

24255

29001

39621

Vaccinri

7048

8830

9800

10128

12402

10416

20579

Revaccinri

15502

29247

20040

20595

26362

22925

10835

etuve la part.

2607

1851

1933

3229

3652

3915

4986

156

111

92

145

153

290

536

394

206

97

508

794

1051

1507

1158

2550

937

1940

1800

1944

2327

30021

38655

57547

58741

58552

58974

3557

7380

3904

8042

7037

4749

5844

91

360

419

262

463

366

347

Desinfectii
,,

la stabil. publice
scoli

Lehuzele asistate de moase


comunale

No. barometrelor
Varul consumat kgr.

Substantele desinfectante
intrebuintate
Creolin litri
Formol

1348

1102

1252

2349

3957

Petrol

488

618

630

636

677

2055

985

kgr. .

5647

3795

4681

7685

7592

5988

7383

197

91

122

125

138

364

835

26

131

35

185

174

130

272

300

Var

Lysol

,,

kgr. .
Acid

www.dacoromanica.ro

5237

de Noapte

Activitatea

cursul anilor 1924-1930


Die Tiltigheit des Nachtazils

Activit de Asile de

Adapostiti

Adapostiti cu

Total

ANII

General

19 24

15234

1403

16

16653

231

80

220

531

17184

19 2 5

23325

3494

114

26933

503

255

51

801

27734

19 2 6

13259

3737

545

17551

915

333

117

1365

18916

1927

19997

2892

710

23599

182

84

118

384

23983

192

34455

7575

972

43002

879

366

215

1460

44462

929

23964

7649

651

32264

2885

1423

467

4775

37039

15595

5045

3020

23660

3947

1283

610

5840

29500

193

OspAtArii

Beherbergen

Auberges

servite de:
Ospatria
Gratuit

Femeii"
Cu

Cu

Cu

78778

60600

61404

61186

9 2 9

36394

62609

64494

1519

196761

93

16538

61194

64329

10036

255944

19 24

79204

69058

926

78931

19 2 7

52785

9 2 8

Gratuit

87591

72463

289

www.dacoromanica.ro

Dispensarul Comunal (prostituate) pe anii 1924-1927


Dispensalre Municipal (prostitue)

Gemeinde Krankenhilfstelle (Prostitution)

prostituatelor

4
Aflate la 1nceputul lunei
cursul lunei

461 386 392 399 409 415 427

78

386 392 399 409 415 428 441

Inregistrate sntoase
.
Inregistrate sntoase clandestine
Inregistrate bolnave
.
.
.
lnregistrate bolnave clandestine .

368 373 28 20
41
73 185 100
18
19 52 28
25 32
16
7

la

lunei

.
.
.

10

77

13

53

14

50

11

15

13

13

452 467 480 493 502


40 52 355 412 437
96

70

47

32

22

31

12

35

22 125

81

65

67

65

57

56

44

29

4 113 115
69

441 452 467 480 493

77

5
Aflate la inceputul lunei
in cursul
la

lunei

..

502 402 417 423 425 434 439 442 448 456 461 469
5 15
7
2
9
5
3
7
8
5
8 13

15

38

36

31

34

57

57

Inregistrate sntoase
.
lnregistrate clandestine .
.
Inregistrate bolnave .
.
lnregistrate bolnave clandestine

402 417 423 425 434 439 442 448 456 461 469 482
7 356 334

67
30
69

68

68

67

87

13

36
68

80
73

47
48

42
37

55

50

69

31

64

81

5
70

47

70

95

98

80

76 -

- -

Aflate la inceputul lunei


In cursul lunei
Rmase

lunei

lnregistrate sntoase .
.
.
Inregistrate clandestine
Inregistrate bolnave .
.
lnregistrate bolnave clandestine

482 389 396 401 405 409 419 425 428 429 467 491
2
7
5
4
4 10
6
3
2 38
24 22
95
1
389 396 401 405 409 419 425 428 429 427 491 513
2 70 114 55 36 19 35 45
4 32 39 28
41
24 37 61 19 15 39 54 81
6 15 13
34 15
9
9 13 17
2
3 104 21 24 37
33 49 40
53 74 59 47 26

- - -

7
Aflate

513 534 471 480 491 504 516 523 527 534 556 578

Inceputul

Adugate In eursul lunei


la

lnregistrate sntoase
Inregistrate clandestine
lnregistrate bolnave
.

21

18

11

81

11

13

12

- - - -

22

22

- -

10

534 471 480 491 504 516 523 527 534 556 578 587

125 131

409 340 345 354

53

47

51

51

47

58

Inregistrate bolnave clandestine

135

137 425 433 382 389 491

521 544 559

72

67

72 102

78

58

51

40

38

79

52 141 138

43

35

34

28

49

33

52

77

61

51

32

38

.290

www.dacoromanica.ro

61

Dispensarul comunal (prostituate) pe anii 1928-193Q


Dispensaire Municipal (prostItue)

Gemeinde Krankenhilfstelle (Prostitution)

Micarea prostituatelor

Z
8

2
Aflate la Inceputul lunei

587 587 591 486 493 503 510 524 524 531 546 571

18

40

ScAzute .

2 123

34

AdAugate in cursul lunei

14

11

26

587 590 486 492 504 510 524 524 531 546 572 587

550 549 448 468 475 1448 2627 2104 1741 1910 538

Inregistrate sntoase clandestine

73

73 156 128

90 214 183

48 114 128 121

Inregistrate bolnave

37

42

38

24

29

25

27

24

40

34

34

16

55

68

83

55

50

44

47

25

86

83

71

44

la

lnregistrate sntoase

Inregistrate bolnave clandestine

58

9
Aflate la Inceputul lunei
In cursul lunei

494 508 519 180 181 153

386 400 414 448 456


.

14

14

34

24

14

14

11

..

400 414 448 448 480 494 508 519 524 181

375 385 418 427 447 113

Inregistrate sntoase clandestine

92

45 126 104 138

25

29

30

29

33

lnregistratte bolnave clandestine .

60

42

85

78

80

Aflate la Inceputul lunei

cursul lunei

36

45

Rmase la

lunei

lnregistrate sntoase

bolnave

la

lunei

lnregistrate sntoase

64

153 156

72

96

68

57

64

69

78

70

53

61

80

35

183 240 251 261 267 271 280 296 298 304 304 306

57

11

10

16

3
1

57

32

31

32 132 131

304 306 307

240 251 261 267 271 280 296 298


73

111

79

Inregistrate sntoase clandestine


Inregistrate bolnave

Inregistrate bolnave clandestine

23

45

62 115

79

70

291

www.dacoromanica.ro

de plasare

Oficiul

pe anii 1924-1927

de placement

Arbeilsvermittlungstelle

5
Oferte de lucru
In cursui

MESERIA SAU PROFESIA

Cereri de

Administrator de

Guvernante
Chelneri

Servitori.

SpAlatorese

1506

20

1019

1039

13

441

441

270

270

12

13

25

21

30

41

3650

3691

2573

137

49

137

131

73

73

971

971

.-

132

132

129

35

944

908
1376

1513

329

1070

166

Distribuitori

Cu condicute: servitori (oare)

Cu angajamente: servitori (oare)

Feciori

Cameristi

Coafeuri

Femei la toate .
Femei la fabrici.

1492

6488

Muncitori agricultori

4606

de

1882

Perechi

4961

4037

.
.

924

4343

1513

15

26

2622

32

2471

2503

131

111

32

940

706

20

726

1376

2752

1283

1283

2566

285

268

738

674

178

134

63

63

488

488

98

52

52

42

68

182

182

936

985

47

830

877

80 1030

386

386

255

255

360

360

50

50

33

33

44

44

354 2583 2937

45

67

22

202

202

572

572

93

93

91

91

85

1122

992

160 1152

944

497

497

490

1165 1196

1165
2

58

162

162

470

470

85

92

125 1069

727

490

479

1196 1091

479

- - - - - - 1

4488

5171

121

121

2
11

11

17

35

16

23

21

16

15

15

36

15

15

5147 7347

292

991

341

45

149

149

619

619

92

90

888

717

161

66

790

856

341

247

247

45

41

41

945 2940 3885

156

156

148

148

584

584

484

484

138

90

86

86

855

703

139

842

611

605

2711

2735

605

583

2735 2709

3
1

- - -

611

583

2709

23

499 3913 4412

4040 10026 14066

611

1091 2711

918

970 3588 4558 1065 3422 4487

36

73

1902 1902 3804 1844 1844 3688 1778 1778 3556 1845 1845 3690 1788 1788 3576 1737 1737 3474

674

cursul
F.

Lucrtori
plasati

In

F.

576 576

M.

Cereri de lucru
cursul anului

anului

376 2904 3280


22

lucru inscrise

F.

M.

958

268

15

9860

424 424

49

de

Lucrtori
plasati
cursul anului

393 3015 3408

26

cursul
F.

47 979 1026

in

F.

111

98

129

5995

25

632

3865

178

248

632

8190 12533

166

248

738

854

82

1070

329

841

82

M.

Cereri de lucru

crise
cursul anului

Total

F.

F.

- - - - - - - -

Cu angajamente

Oferte de

Lucrtori plasati
cursul

cursul

Cu condicute : servitori (oare).


Cu angajamente: servitori (oare).

4742 5353

5111 7119 12230 5339 10255 15594 7040 7797 14837 7076 7393 14469 7443 11269 18712

293

www.dacoromanica.ro

pe anii 1928-1930

de plasare

Oficiul

Arbeitsvermittlungstelle

Office de placement

8
Oferte de lucru

Cereri de lucru In
cursul anului

cursul

SAU PROFESIA

F.

F.

Cu angajamente

Administrator de
Buchtari

Guvernante

Servitori

Portari

SpMtorese

Vizitii

Rndasi

Perechi

de prvlii

Muncitori agricultori

Meseriasi

Distribuitori

Feciori

Coafeuri

Oameni de scrviciu
Arga

Cu condicute : servitori (oare)

Cu angajamente. servitori

la toate
Femei la

1150

316

298

298

49

49

48

207

207

213

213

729

729

686

686

1267

316

- - - - - - -

2.39

239

351

Cereri de lucru
Inscrise
crise
cursul anului cursul anului
F.

F.

- - - -

154

351

208

Oferte de

Lucatori

Cereri de lucru
inscrise in
cursul anului

cursul anului
F.

LucrMori
plasati
cursul
F.

290 1059 1349

967

1121

194 1052 1246

279

279

293 293

48

48

43

207

207

625

625

197 197

731 731

208

298

298

420

168

145

296

296

40

40

180

180

730

730

420

248

179 1717 1077

1351

974 1119

156

266

266

38

38

190

190

728

728

248

250

173 1250

684

853 1009

203

858 1061

276

276

267

267

38

38

36

36

209

209

211

211

609

609

597

250

368

597

804

973

121

120

136

798
253

253

32

368

181

1094

613

209

209

561

561

108

181

721

1179

152

1331

1320

152

1472

1097

144

1241

1924

1924

3848

2130

2130

4260

1859

1859

3718

2028 2028

406

2392 2392 4784 1922 1922 3844 1519 1519 3038 1757 1757 3514 1415 1415 2830

1257

1360

1360

1210

1210

1102

1102

1391

1096

1509

1512

1783

2701

2678

2678 3198

1257

- - - - -

1177

18

8860

1195

1330

2899

3197

18

3197

2701

4676

4676

12

12

12

12

9174

505

18

1391

1004

1004

731

731

945

945

642

642

676 1816

- - -

1078

4660

9902

- - - - - - - - -

1348

4660

9154 18014

- - - - - -

2899

214

936

1082

Oferte de

Lucrtori plasati
In cursul anului

M.

- - - - - - 185

4250

4250

12

12

4715

5220

4621 4621

8977 9151

8812 13129 21947

294

www.dacoromanica.ro

3 1786 1373

3198 2594

4790 4790

1374 1161

734 1895 1475

730 2205 1140

2594 2376

2376 2732

2732 2178

4392 4392

537 4174 4711

18128

4203 4203

4134 4134

3825 3825

772 4495 5267

11012 9669 20681 8890 12858 21748 6877 8561 15438 8453 8711 17164 7077 12372 19449

Activitatea Institutului Medico-Legal Profesor Dr. Mina Minovici"


cursul anului 1924

L'Activit de l'Institut
Profisseur Dr. Mina Minovici"
gesetzlichen Medicinischen-Institutes Professor Dr. Mina Minovici" im Laufe des Jahres 1924

Autopsii

rniri
Examene de loviri
Examene de atentate la pudoare
Examene de alienati
chimico legale
.
Diverse expertize

.
.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

Total

Israeliti
Francezi

TE"

1351

21

Unguri .
Italieni .
Germani

Tigani .
Greci .
Armeni .
Ceho-Slovaci
Austriaci
Rusi
.
Sai
.
Albanezi

Polonezi
Necunoscuti adulti .
Necunoscuti, noi nsculi

3
.

21-

25

fetui

Total

3
5
28

raniri
Loviri
.
Omucideri
.
Asasinate
.
Sinucideri
Morti subite .
Omoruri scuzabile
Pruncucideri .
Avorturi provocate
Nscuti morti .
Necunoscute .

13

Dela 30-40 ani

71

3
3

Dela 40-50 ani

76 14 90

Dela 50-60 ani

74 18 92

Dela 60-70

43 19 62

Dela 70-80

17

2
1

19

2 21

80-90 ani

Total

19

Cadavre cu nume cunoscute


necunoscute

Cadavre

45 17 62

31

19 50

23 94

8 25

608

31

Total

Cadavre reclamate

462 177 639

Din care sau recunoscut 16

6 14

3-

7 20

70 31 101

Dela 0-10 an!

24 22 46

10 27

160 73 233
132 19 151

Dela 20-30

17

23 21 44

49 13 62

2
3 12
21 46

Oscuti

Total

462 177 639

Dela 10-20 ani

,,CAUZELE
.
Morti naturale.
Moarte accidental .
Omor prin imprudent

Fetui

T E"

8
3
2

.
.

3-

4731
14 35

5 -9

2123

Clasificarea cadavrelor dup:

Clasificarea cadavrelor dupa:

,,NATIONALIT

639
746
125
446
102
65

ingropate

639

familie 319

Cadavre nereclamate

-8

8
22 15 37
3 2 5

Ingropate de

ministratia Institutului

320

Total , 639

462 177 639


I

296

www.dacoromanica.ro

Activitatea Institutului Medico-Legal Profesor Dr. Mina Minovici"


cursul anului 1925

L'Activit de l'Institut Mdico-Lgal Profisseur Dr. Mina Minovici"


Die Tatigkeit de gesetzlichen Medicinischen.Institutes Professor Dr. Mina Minovici" im

Autopssii

Examene de loviri i rniri


Examene de atentate la pudoare
.
Examene de alienati
Analize chimico legale .
Diverse expertize

.
.

.
.

Romni .

Israeliti.
Francezi

468 Fetui

Sai

.
.

Albanezi
.
Polonezi
Spanioli
Neeunoscuti adulti
Necunoscuti. noi

.
.

.
.

.
.

fetui

Total

Omor
Loviri
Omucideri

Asasinate

Sinucideri
Omoruri scuzabile.
Pruncucideri .

Avorturi provocate
Nscuti morti .
Necunoscute

2
3
4
7
2
2
4

--

7
2
4

4
1
1

6
1

7
20 20
18

10

9 19

37 24 61

20 ani

48 14 62

Dela 20- 30 ani

65 45 110

Dela 30-

69 19 88

74 20 94

61

36 15 51

25
5

Dela

ani

Dela 40- 50 ani

Dela 50- 60 ani


Dela 60- 70 ani
4 Dela 70- 80 ani
6
1
Dela 80- 90 ani
25
40 Dela 90-100

162 27 18'

13

16

7 13

11

16

36 21 57

'

Total

24 85

7 32

4
635

Cadavre cu nume cunoscute

597

Cadavre cu nume necunoscute

38

Total

635

5 18

101 281

Total

635

imprudenta

Dela 0- 10

9 19
3

10 21

10

Morti naturale (din cari 61 morti subite) 180


.

11

Noi nAscuti

,,CAUZELE

Moarte accidental

.
.

3
4

12 31
1

19

ETA

E"

459
85
68
2292

Clasificarea cadavrelor

Clasificarea cadavrelor

Tigani .
Greci .
Armeni .
Ceho-Slovaci
Austriacl

151

.
.
.
.

Total .

Unguri .
ltalieni .
Germani

635
894

.
.

des Jahres 192 5

17 17

Din care sau recunoscut 10

Cadavre reclamate
Cadavre nereclamate

Ingropate de familie 296


1ngropate de

ministratia lnstitutului

442 193 635

Total

339

635

297

www.dacoromanica.ro

Activitatea Institutului Medico-Legal Profesor


cursul anului 1926

Mina Minovici"

L'Activit de l'Institut Mdico


Professeur
Die Ttigkeit des gesetzlichen Medicinischen-Institutes Professor Dr. Mina Minovici" im Laufe des Jahres 1926

Autopsii

Exr mene de loviri

Examene de atentate la pudoare


Examene de alienati
.

.
.
.

Analize chimico-legale
Diverse expertize

Clasificarea cadavrelor

.
.
.

.
.

.
.

Unguri
ltalieni
Germani

Tigani
Greci

.
.

r
Armeni
Ceho-Slovaci
Austriaci
.

Albanezi
Polonezi
Turci .
Bulgari .
Englezi

.
.

Necunoscuti adulti
Necunoscuti. noui
Embrioni

23

..

--

8 31
2
2
5
5
14 15 29
2
8 2
8 9 17
3

--

-2
2
3

3
2

-1

fetui

Total

8 18
22 28 50
10

Morti naturale (din

149 29 179

Omor prin imprudenta

15 13 28

rniri.
.
Omucideri
.
Asasinate
.
Omucideri
Omoruri scuzabile
Pruncucideri .
Avorturi provocate
morti .
Necunoscute .

..

22

Loviri

Total

12

13 25

10

15 25

65

Noi

0- 10 ani

36

20 ani

36 15 51

89 50 139

80 29 109

68 15 83

62

53 15 68

20

Dela 20- 30 ani


30- 40 ani
Dela 40- 50
Dela

7 13
28 28

16 16 32

60 ani

Dela 60- 70 ani


Dela 70- 80 ani
Dela 80- 90 ani
ani

Total

79

10 30

5 12

474 213 688

Cadavre cu nume cunoscute

649

Cadavre cu nume necunoscute

39

Total

688

Din care au fost recunocute 15

49 27 76

23

7 14

EC

474 213 688

subite) 195 80 275

embrion)

2621

Embrioni

,,CAUZELE

Moarte accidental

Clasificarea cadavrelor

E
.
.

72

Total

Israeliti .
Francezi

688
1057
182
535
87

raniri

Cadavre date la Facultafe 80


Cadavre reclamate
Cadavre nereclamate

ingropate de familie 339


1ngropate de

ministratia Institutului

Total

298

www.dacoromanica.ro

349

688

Activitatea

Medico-Legal Profesor Dr. Mina Minovici"


cursul anului

L'Activit de l'Institut Mdico Legal Professeur Dr. Mina Minovici"


Die Thtigkeis des gesetzlichen Medicinischen-Inshlutes Professor Dr. Mina Minovici" im Laufe des Jahres 1927

Autopsii

Examene de loviri

Examene de atentate la pudoare


Examene
alienati
Analize chimico
Diverse expertize

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.
.

644
986
224

631

84
76
2645

Total

Clasificarea cadavrelor dupa :

Clasificarea cadavrelor

NATIONALITATE"
.

,
.

.
.

Unguri .
.

Germani
Tigani .
Greci .

Armeni
Ceho-Slovaci

343 143 486 Embrioni


17
8 25
Fetusi
3
26 7 33 Noi nscuti
2

6
5

4-

Austriaci

.
.

..

Polonezi
.
Turci .
.
Bulgari .
.
Englezi
Necunoscuti adulti
Necunoscuti noi
Embrioni

.
.

2
3

,
.

fetusi

Total

6 15

10- 20 ani
Dela 20- 30
Dela 30- 40 ani
Dela 40- 50 ani
Dela 50- 60
Dela 60- 70 ani
Dela 70

.
.
.

Dela 80- 90 ani


Dela 90-100

--

173 83 256
147 32 17

.
.

20

4 12

59 22 81

90

72 21

63 23 86

49 17 66

41

8
8
3

4
5 13
3
3

7
13

--

121

93

12 53

26

15
.

cunoscut

644

445

Cadavre aduse cu nume necunoscut .


Din care s'au recunoscut 19

. 576
.

28

. 40

Total . 644

- 13

.
.

Total

Cadavre: noi nscuti, fetusi,

2 2

.
.

7 13

18 48 34

.
..

33 41 74

Total

Moarte accidentald .
.
.
Omor prin imprudent
.
.
Loviri
cari au cauzat moartea
.

80 ani

Cadavre aduse cu

Morti naturale din care 44 morti subite

Omoruri scuzabile
Pruncucideri .
provocate
Avorturi fetusi
Nscuti morti .
Necunoscute .
Embrioni

8 21

CAUZELE

Omucider
Asasinate
Sinucideri

13

19 17 36

.
.

1-

--

0-- 10 ani

3
4 10
4

Ucrainieni
Sasi

E T A T E"

Romni .
Israeliti .

Cadavre date la Facultate


adavre reclamate

37

ingrepate de familie 372

Cadavre nereclamate ingropate de


ministratia institutului

445 196 644

. 235

Total . 644

299

www.dacoromanica.ro

Activitatea Institutului Medico-Legal Profsor Dr. Mina Minovici"


anului 1928

L'Activit de l'Institut Mdico Lgal Professeur Dr. Mina Minovici"


des gesetzlichen
im Laufe des Jahres 1928
Professor Dr. Mina

Die

.
.

Examene de loviri rniri


Examene de atentate la pudoare
Examene de alienati
Analize chimico legale
Diverse expertize

Total .
Clasificarea cadavrelor

Greci

Austria ci

7
1

Sagi
.

4
5
3
2

Bulgari .
.
.
.
Albanezi
.
.
Neennoscuti adulti .
Embrioni, fetusi
noi nscuti

Total

fetusi

22 12 34

0 - 10 ani

48 42 90

Dela 10 - 20 ani

55 18 73

Dela 20 - 30 ani

89 46 135

Dela 30 - 40 ani

96 39 135

Dela 40 - 50 ani

66 24 90

Dela 50 -60 ani

Dela 60 - 70 ani

Dela 70 - 80 ani

Dela 80 - 90 ani

23 17 40
3 2
2
1
3
4 3 7
4

Embrioni

402 188 59

Francezi

Polonezi

E T A T E"

care 31 de religie

Unguri .
Italieni .
Germani

3019

Clasificarea cadavrelor

NATIONALIT ATE"
Romni
Jugoslavi

742
1218
274
552
148
85

4
2

54 31 85

50 17 67

18 11

Total

501 241 7421

3 4
32 16

Dela

29
4

501 241 742

CAUZELE
Morti naturale din care 102 morti subite

Morti
omor prin imprud. ac.
de munc, C.F.R. aut. tramvai etc.

Cadavre aduse cu numele necunoscut


dincare s'au recunoscut 24

113

22

171

rniri cari au cauzat moartea


Omucideri
,
.
.
.

19

3 22

10

.
Asasinate
.
Sinucideri
.
.
.
.
scuzabile .
.
Pruncucideri. .
.
Avorturi provocate urmate de moarte
embr.)
Avort. (ngscuti morti,
.
.
.
Necunoscute .

8 3 11
49 27 7.

Loviri

Total .

31

Cadavre date la Facultate

58

9
17 17

Cadavre recIamate

1ngropate de familie

Cadavre nereclamate
lngropate de ad.
ministratia Institutului

384

300

25 10 35
3

.
.

501 241 742

www.dacoromanica.ro

742

Activitatea Institutului Medico-Legal Profesor Dr. Mina Minovici"


in cursul anului 1929
L'Activit de l'institut Mdico Lgal Professeur Dr. Mina Minovici"
Die Ttigkeit des geschlichen Medicinischen-Instituses Professor Dr. Mina Minovici' im Laufe des Jahres 1929

Cadavre intrate In institut . 800


Din Sectorul I Galben
.
.
II Negru
.
III Albastru
.
.
IV Verde
.
Judetul
.
.
.
Total

.
.
.
.

Autopsii

187
132

Examene de loviri
rAniri
Examene de atentate la pudoare
Examene de alienati
Analize chimico
.
Diverse expertize

249
156
76

mobilele dric, proprietate a sectoarelor.


Clasificarea cadavrelor
:

RomAni

459 180 639 Fetusi .


2
2
Dela 017 7 24

.
.

-4

Elvetieni

Austriaci '

Americani
.
.
Sasi
.
.
.
Polonezi
.
Rusi
.
Bulgari .
.
.
Albanezi
Necunoscuti adulti .
Fetusi
noui nscuti

f
2
.
1

2
15

3
2

4
3
7

2
2
2
2
2

4 19

40 33

Total

800

.
.

247
620
249
105

.
.

3220

..E T A T E"

din care 39 de religie

Cehoslovaci

Clasificarea cadavrelor

E"

Jugoslavi
Unguri .
Italieni
German!
Greci .
Armeni

Total

Aceste cadavre au fost transportate cu auto-

. 1199

10 an

18 26 44

58 55 113

Dela 10- 20 ani


Dela 20- 30 ani

Dela 30- 40 ani

Dela 40- 50 ani

Dela 50- 60 an

Dela 60- 70 ani


Dela 70 - 80 ani
80- 90 ani
Dela 90-100 ani
100-110 ani

69 21 90

97 44 141

86 28 114

85 17 102
69 23 92

49 17 66

26

5 31
1

Total

561 239 800

800

561

CAUZELE

naturale

cari 67

subite) 223 90 313

Morti
omor
(accid. de munc, c.f.r.,

187 56 243

Loviri

tran.
rniri cari au cauzat moartea

Omoruri

Asasinate
.
.
.
Sinucideri
.
.
.
Omoruri scuzabile
.
.
,
Pruncucideri .
.
.
.
Avorturi provocate urmate de moarte

22

12

3 15

6
75
2

112

22

Necunoscute

Cadavre date la Facultate


Cadavre reclamate

42

Ingropate de familie 44

7 14 21

Avorturi

Total

23

Cadavre aduse cu numele necunoscut


(din care s'au recunoscut 25)

Cadavre nereclamate Ingropate de administratia institutului .


.
. 277
.

Total . 800

301

www.dacoromanica.ro

Activitatea Institutului Medico-Legal Profesor Dr. Mina Minovici"


cursul anulu 1930

L'Activit de l'institut
Professeur Dr. Mina Minovici"
des gesetzlichen Medicinischen-Institutes Professor Dr. Mina Minovici" im

Die

des Jahres 1930

Cadavre intrate in institut 705


Din Sectorul 1 Galben
Negru
HI

146

164.

203
173

IV Verde

.,

Judetul

Autopsii

19

Total
Aceste cadavre au
transportate
automobilele
proprietatea sectoarelor
Clasificarea cadavrelor dup :

NATIONALITATE"

Germani
Greci
Armeni .
Cehoslovaci
Elvetieni
Austriaci
Sasi
.

10
.

2
6
2

Polonezi

.
.

4
4

Rusi
.
Bulgari .
- Albanezi

.
Turci .
Necunoscuti adulti
Fetusi
noi nAscuti

Total

-1

69 53 122

43 26 69

Dela 20 - 30 ani

79

Dela 30 - 40 ani

82 39 121

Dela 40 - 50

85 17 102

Dela 50 - 60 ani

50 20 70

42 10 52

Dela 70 - 80 ani

16 10 26

Dela 80 - 90 ani

Total

15 15
16 35

Cadavre reclamate

37 116

482 223 705

Cadavre date la facultate

19

10 261

150 40 190
17
17

117

3305

Cadavre aduse
numele necunoscut
din care s'au reeunoscut

.
.

la 10

60 - 70

4 29
1
5
61 31 92*
4
4
5 7 12

198 104 302

25

239
743

16

10 -20

482 223 705

Dela o zi

4
5

Asasinate
.
.
.
.
Sinucideri
.
Omoruri scuzabile
.
.
Pruncucideri .
Avorturi provocate urmate de
.
.
Avorturi fetusi
.
.
Necunoscute .

705

. 1183

4
6
7
3

13 2 15
28 20 48

CAUZELE MORTII"
Morti naturale din
76 morti subite
omor prin impr.
Morti accid.
de
c.f.r. aut. tramvai, etc.
Loviri rniri
au cauzat moartea
.

8 18

2
4

.
.

X A T E"

Total

Clasificarea cadavrelor

398 182 580

Total

din care 35 de

Francezi
Unguri .

Examene de loviri rAniri .


Examene de atentate la pudoare
Examene de alienati
Analize chimico legate
.
Diverse expertize
.

27

56

Ingropate de familie 412


-

de ad237

482 223 703

Total

705

*) Se mentioneaz
in
de cele 92 cazuri de sinucideri urmate de moarte, au mai
lost 110 cazuri de tentativl de sinucideri.

302

www.dacoromanica.ro

MICAREA DETINUTILOR
DIN

PENITENCIARUL

www.dacoromanica.ro

din Penitenciarul Vcreti pe anul 1924

Micarea

numai acei cari fac parte din populatiunea Bucuretiului

Mouvement de la Prison de Vacarestl

Bewegung der

DETINUT 1

FELUL

Preverliti

Total

Condam.

NATIONALITATE

Greci

Recidiv.

Bulgari

MISCAREA DETINUTILOR

Im Zuchthauge

Evrei

Unguri

Altele

.0
E

Aflati la
Intrati

lanuarie 1924

210

Total

87

27

297

10

37

141

20

1254 169

4214 428

5468 597

44

3777

385

1464 196

4301 438

5765 634

46

3918

405 207

952 137

1883 272

28

1160

81

272

3207 305

18

Liberati

931

135

Transferati

406

33

2801

2139

Fugiti
Morti

211

12-4

12

3764 410

1346 168

la 31 Decembrie 1924

13

537

28

28

46

655

3319

56

377 205

371

109

67

381

115

73

171

120

188

14

297

37

89

176

11

5468

597

100

190

11

5765

634

96
539

79

149

49

39

266

52

41

82

205

50

32

356

38

149

- - - - -

28

599

190

13

5110 578

10

163

68

178

Total esiti

10

u..

161

272

99

354

10

71

16

622

90

13

10

190

11

3207

305

13

5110

578

655

56

instructiune
Indust.

de

Prof.

metal.

MISCAREA DETINUTILOR

lanuarie 1924

Prof.

405

67 217

533

55 111

166

3028 419 120

34

439

82 231

540

55 119

172

3194 441

132

34

Liberati

138

40 109

237

28

48

74

886 183

52

16

Transferati.

298

39

93

287

27

66

85

1873 210

58

14

Intrati

Total

Gratiati
Fugiti

166

22

12

78

5 126

13

174

92

5 134

13

180

41

48

46

44

77

13

87

49

.-

46

121

129

37
104

4 265

106

4 277

49

86

47

146

Total

437

la 31 Decembrie 1924

79 202

526

29

14

55

115

159

13

2773 394 110


421

1883 272

3207 305

47

22

30

85

20

www.dacoromanica.ro

3 125

13

133

95

96

4 234

206

20

91

17

4049

304

1419

293

4255

324

1510

310

1378

140

505

132

3 2280

169

927

136

- 4

- 4

3
4

5468 597
5765 634

Morti .

carte

carte Nu

2
.

Total

15

r,

Militari

14

34

Arte

Function. Amplolati
Capit.
publici

intelec.

a)

Aflati la

Oamenl
de
serv.

Prof.

13

- - 1

5110 578

- - 1

3675

309

1435

269

580

15

75

41

11

Penitenciarul Vcreti pe anul 1925

Micarea

numai acei cari fac parte

populatiunea

de Vacaresti

Mouvement de la

Bewegung der Hftlinge im Zuchthause

DETINUTI

FELUL DETINEREI
Total

Condamn.

Reveniti

NATIONA LITATE

Greci

Recidiv.

Bulgari

Italieni

Unguri

Evrei

Altele

DETINUTILOR
.0

Aflati la

lanuarie 1925

Intrati

iberati
Transferati

28

118

28

537

655

1432 168

2675 293

461

1550

196

3212 321

4762 517

727

95

393

78

Total

93

1697 188

1995 202

2388 280

970

56

599

- --

- - -

28

2834

95

.0

10

27

16

107

61

471

111

28

3433

259

97

109

71

498

127

30

1087

98

48

55

44

244

42

11

1876

140

30

35

24

175

64

19

13

10

511

114

524

124

208

46

229

71

- - - - -

655

56

4107

461

4762

517

1697

2388

280

Gratiati

Morti

Total

1127 175

la 31 Decembrie 1925

423

233

25

- -

12

2979 296

21

--

4106
656

12

2983

241

78

450

18

19

- -

46

- -

- 3

90
19

68

419

106

79

21

30

438

117

86

DETINUTI
Propr.i

Function.

cladiri

Militari

Aflati la

lanuarie 1925
.

360

Total

362

.
.

Gratiati

137

.
.

Fugiti

Morti

Liberati.
Transferati

162

14

70 119

7 258

21

70

73 148

7 272

21

74

25

51

4 118

26

36

71

3 127

13

29

Total

la 31 Decembrie 1925

299

63

122
12

26

7 245

--

27

22

196

2392 311

111

40

209

2813 358 133

44

102

96

421

871

132

61

.-

13

55

1514 210

21

2
12

82

97

14

91

34

44

58

38

86

103

133
81

50

69

33
28

23

33
10

23

251

4107 461

294

135

- 1697

188

127

-2388

280

4762 517

- -

11

12

.-

2406 345 114

198

656

46

407

carte

580

15

75

41

2963

213

1144

248

3543

228

1219

289

1102

103

595

85

1792

114

596

166

- _

471

47

13

4106

carte Nu

Total

MISCAREA DETINUTILOR
E

12

instructiune

de Profes. Lucratori Profesiuni Oameni Profesluni


agricole de pielar. metalurg. de serv. intelect.

Industrii
aliment.

- - - - - - - 1

13

19

92

23

14

21

82

131

61

33

12

4106 471

- -

2913

1093

253

630

26

36

11

307

www.dacoromanica.ro

pe anul

Penitenciarul

Micarea

numai acei cari fac parte din

26

Mouvement de la Prison de Vacarest

Bewegung der

DETINUTI

FELUL DETINEREI
Preveniti

Total

Condamn.

ONALIT ATE

Greci

Recidiv.

Zuchthause

Bulgari

Italieni

Unguri

Evrei

Altele

MISCAREA DETINUTILOR
E

Aflati la
Intrati .

lanuarie 1926

1016 129

Total

1439 150

423

233

25

656

46

- -

450

18

19

19

79

21

- -

200 114

16

249

12

67

22

749

104

29

713

97

29

5890

5107

6546 589 697

84

3693

218 133

16

268

12

70

22

828

125

29

799

104

29

6546

589

238

35

1478

198

531

59

12

4330

354

414

61

1064 137

1478 198 150

30

673

72

55

82

32

222

46

17

Transferati

815

68

3515 286

4330 354 454

48

2487

131

78

10

175

38

14

544

75

11

Gratiati

Total eviti

- - 2

4604 425 .5836 554 605


503

21

14

24

21

1232 129

207

710

35

21

78

3185

508

92

- - - -

- - - - - - - - - - - -

204 133
14

16

257

- -

11

70

20

768

121

28

- -

60

12

Function.

si Comerc.si

industr. Militari

94

21

5836

554

30

10

710

35

instructiune

Industrii Lucrtori Profes. Lucatori Profesiuni Oameni Profesiuni


aliment. de cladiri agricole de
intelect.
metalurg. de serv.

24
769

MI$CAREA DETINUTILOR

46

656

3243

- -

84

la 31 Decembrie 1926

5890 543 697

414

Liberati

86

Total

tiu carte

tiu carte

Aflati la
Intrati

lanuarie 1926

63

12

26

27

13

1024 152 190

2407 200 108

Total

1087 164 216

2434 200 121

237

72

435

62

54

778. 102 139

1488

104

66

Total

Liberati

Transferati
Gratiati

Morti

la 31 Decembrie 1926

59

11

407

13

19

21

799

75 293

53

350

36

83

26

32

90

1206

88 312

74

355

35

92

26

34

27

79

30

81

11

31

61

212

44

238

25

55

18

36
43

299

103

145

17

35

16

104

- - -

422

5890 543

454

6546 589

102

308

1478 198

4330 354

- - -

630

10

26

36

2819

267

3071

276

3449

277

3097

312

833

101

645

97

2276

159

2054

195

--

- -

1020 161 211


67

3
17

1943 168 120


491

32

79
11

1185
21

88 291

74

21

319

36

308

86

26

33

139

- -

24

410

5836 554

14

10

3127

261

2709

293

322

16

388

19

309

www.dacoromanica.ro

numai acei care fac parte din populatiunea

pe anul 1927

din Penitenciarul

Micare

FELUL DETINEREI
Preveniti

Total

Coondam.

DUPA NATIONALITATE

DETINUT

Bulgari

Greci

Recidiv.

Altele

Evrei

Italieni

Unguri

MISCAREA DET1NUTILOR

Intrati

lanuarie 1927

207

Total
Liberati

ansferati
Gratiati

503

21

Morti

35

92

508

14

11

4936 435

6118 579 758

99

3970

261

114

46

529

111

506

1389 165

5439 449

6828 614 850 104

4478

275

125

46

589

115

536

97

36

177

32

163

37

243

75

244

58

478

62

1369 152

1847 214 237 39

1159

604

79

3507 276

4111 355 444

61

2939

23 - - -

3 - 20 Total eiti

1086 141

la 31 Decembrie 1927

303

4900 428

24

539

80

34

91.

710

35

195

15

6118

579

203

15

6828

614

68

1847

214

126

4111

355

23

5986

569

842

45

2
19

5986 569 681

100

4121

248

45 169

357

27

842

21

10

1182 144

Fugiti

710

14

la

Vactireti

Bewegung der Haftlinge

Mouvement de la Prison de

119

41

421

107

95

168

195

15

129

Dupa instructiune

Propriet Comerc.
Function.
puplici particul.
capit
banc.

Industrii Lucratori Prof es. Lucratori Prof es. Oameni Profes


alimeut. de
agricole de piel. metalur. de serv. iutelec.

Arte

Militari

carte Nu

Total

carte

MISCAREA DETINUTILOR
.

Aflati la

lanuarie 1927

Total

67

385

68

31

491

32

4423 434

27

11

21

21

85

282

15

127

452

71

36

4914 466

28

96

Liberati

182

29

159

12

50

Transferati

218

40

28

3169 272

16

42

Gratiati
Fugiti

303

131

335

62

26

15 148

371

62

32

73

128

21

11

69

179

37

21

20
21

9
12

24
30
11

19

- 353
-397

- -

- -

137

6118 579
6828 614

207

1847 214
4111

23

Total
la 31 Decembrie 1927

400

69

52

36

4301 431

613

16

388

19

2897

276

3221

303

-3219

292

3609

322

- 944

102

903

112

-1825

175

2286

180

Morti

355

322

35

28

92

253

50'

11

142

307

58

64

32

21

30

- -

- -- - - -2785
- -434
2

14

-344
53

-5986

842

569

277

3201

45

15

408

3ii

3io
www.dacoromanica.ro

pe anul

din

numai acei cari fac parte din populatiunea Bucuretiului

Mouvement de la Prison de Vacaresti

Bewegung der

FELUL DETINEREI
Total

Condamn.

Reveniti

DETINUTI

Recidiv.

1ONALITATE

DUPA

Greci

Romni

Italeni

Unguri

Bulgari

MISCAREA DETINUT1LOR

.0

Aflati la

lanuarie 1928

303

24

Intrati .

Total

Transferati.

539

842

21

7842 648 790 121

4738

302

175

120

54

193

47

174

106

20

505

63

2396 259 187

43

541

70

4027 276

4568 346 428

59

2959

26

25

24

466

7004 605 615 102

5879 480
372

24

838

19

43

175

19

4594

294

144

21

26

- - - -

- - - - - - - - - - - - 26

15

PR

MISCAREA DETINUTILOR

114

6251 499

1815 204

916

169

Fugiti..

Ramasi la 31 Decemvrie 1928

106

275

55

1125 125

748

4381

7000 603 621 117

Total

5712 478

581

357

45 169

Gratiati

Morti

im Zuchthause

110

218

817

103

243

946

109

251

305

48

55

- - - - - - - - 452

- - -

Propr.
particul.

publici

capit.

98

49

757

97

154

189

12

97

Function.

lndustrii Lucratori Profes. Lucratori Profes. Oameni Profes.


aliment. de clad. agricole de
intelect.
metalurg. de

698

45

7000

603

7842

648

2396

259

4568

346

26

7004

605

838

43

instructiune

Comerc
Arte
banc. lndustr.

842

.0

Militari

Total

tiu carte

stiu carte

.0

Aflati la
Intrati

lanuarie 1929

Total

52

613

53

77

10

479

75

482

7000 603

462

81

16

543

79

535

7842 648

48

155

39

197

49

66

259

258

30

606

4733 326

412

658 127 149

5346 361

133

178

51

45

Transfcrati

334

57

85

Gratiati
Fugiti

64

50

Liberati

1523

219

Matti
Total
la 31 Decemvrie 1928

512
46

130
19

19

- - -

242
243

8
.

35

842

-2396

45

259

4568 346

- 434

15

408

30

-3313

290

3687

313

- 3747

305

4095

343

1123

125

1273

134

-2140

159

2428

187

26

26

- 3276

284

- 471

21

4878 339
468

22

114

414

79

19

48

455

16

88

79

485

-7004

605

50

838

43

4
17

3728-321
367

22

313

312

www.dacoromanica.ro

din Penitenciarul Vcresti pe anul 1929

Miscarea

parte din populatiunea Bucurestiului

acei cari

Mouvement de la Prison de Vacaresti

Bewegung der

FELUL DETINEREI
Total

Condamn.

Reveniti

DETINUTI

Recidiv

Greci

Romni

TIONALITATE

DUPA
Bulgari

MI*CAREA DETINUTILOR

Zuchthause

Evrei

Unguri

Altele

Aflati la

lanuarie 1929

Total

Liberati

466

Transferati
Gratiati

Fugiti

Morti

24

372

19

838

1558 154

4913 464

6471

2024 178
887

704

15

327

38

59

40

3288

335

38

74

44

874

87

14

47

79

1830

210

18

25

1101 113

3144

5285 483

7309 661 1276 132

88

1256 113

2143 201 344

69

3395 342

4099 411 851

1604 157

420

15

248

15

27

119

19

17

6533 628 1238 132

2845

304

33

443

31

4929 471
356

21

- - - -

248

21

Rmasi la 31 Decembrie 1929

144

10

Total esiti

19

43 175

12

24

776

33

38

- - -

- -

189

873

218

1073

113

52

40

1291

117

52

31

367

31

20

678

86

26
6

- - - - 2

49

12

97

838

91

6471

61

1062

58

188

7309

661

343

29

103

2143

201

589

28

74

4099

411

32

248

11

19

24

74

40

- - -

1094

197

117

52

57

- - -

93

particul.

776

instructiune

Function.

6533

188

PR
Industrii Lucrtori Profes. Lucrtori Profes. Oameni Profes.
aliment. de cldiri agricole de piel. metalur. de serv. intelect.

MISCAREA DETINUT1LOR

.0

Propr. si Comerc. Arte


banc. industr.
capit.

Stiu carte Nu

Militari

carte

u.

Aflati la
.

lanuarie 1929
.

Total

- -

468

22

- -

165

1121

174 162

2652 240 112

21 276

1286

162

3120 262 112

21

19

19

295

Liberati

414

59

73

16 838

80

39

13 103

Transferati

720 122

82

17 2005

173

63

8 173

42

10

42

Gratiati

Fugiti

Morti

Total

Rmasi la 31 Decembrie 1929 .

- -

88

1206 136 160

226

7 120

1254 138 160

314

7 120

48

304

29

65

90

56

450

85

79

192

46

72

16

21

289

3 225

2895 261 110

420

24

64
64
34
27

58

48

266

316

58

48

26

16

27

28

85

302

12

7 112

64

838

207

43

6471 618

7309 661

-- 2143

201

4099 411

- -

1185 188 160


101

58

48

316

- - -

19

24

6533 628
776

--

33

--

471

21

367

4494

411

1977

4965

432

2344

1491

121

652

2600

285

1499

155

15

93

19

207

- -

23

4288

421

2245

677

11

99

207

3i5
www.dacoromanica.ro

numai acei cari fac parte

pe anul

din Penitenciarul

Micarea

populatiunea Bucuretiului
Bewegung der

Mouvement de la Prison de Vacaresti

Preveniti

Total

Condam.

DUPA NATIONALITATE

DETINUTI

FELUL DETINEREI

Bulgari

Greci

Reckliv.

im Zuchthause

Evrei

Unguri

DETINUTILOR

Aflati la
Intrati

lanuarie 1930

420

Liberati

356

21

12

776

33

443

31

4261

313

43

344

48

38

139

5919 544

7495 683 634

76

1996 160

6275 556

8271 716 672

76

Total
.

638

54

1742 141

2380 195 234

30

1292

92

Transferati .

979

72

4004 390

4983 462 421

45

2679

221

38

Fugiti .

Morti

Total esiti

la 31 Decembrie 1930

24

373

25

5776 532

57

75

13

41

13

10

- - -

93

1051

86

564

84

7495

683

1144

87

564

84

8271

716

- -

368

16

184

20

2380

195

699

67

363

50

4983

46

873

124

15

1070

124

15

287

36

735

79

10

197

12

- -

314

43

36

703

30

11

1022

115

12

1067

48

77

83

de
clad.

MI$CAREA DETINUTILOR

Lucr.
de

Prof.
agric.

pielrie

Oamenl
de
serv.

Prof.

metal.

776

- -

- - - - - - - - - - - - - - -

4001

12

41

26

24

7399 659 660

872

- -

23

1623 127

11

25

547

71

7399

17

13

872

57

o
Function.
Propriet. Comerc, Arte
publici particul.
capit.
banc. industr.

Prof.

intelec.

Militari

Total

carte Nu

carte

.0
a)

la

lanuarie 1930

Total

3 255

773 132

42

874 137

44

4 2602

2377 139

24

12

93

3942 411

95

27

99

4362 435

25

420

Liberati

271

41

794

49

14

26

104

Transferati.

588

89

32

3 1599

76

48

2585 294

107

41

58

776

8
2
10

- -- - - 1

45

45

6
1

33

33

93

7495 683

93

8271 716

46

2380 195

28

-4983

462

- - - - -

677

11

99

22

5893

473

1602

211

6570

484

1701

23

1832

135

548

60

3928

322

1055

140

Gratiati
Fugiti

11

rti

20

25

Total esiti
la 31 Decembrie

864 131

.
.

10

41

4 2399 125

19

15

203

74

99

3777 399
585

36

42

11

74

-7399

659

19

- 872

57

- - -

24

5795

459

775

25

1
.

97

200
32

317

316

www.dacoromanica.ro

la pompelor centrifugale pentru alimentarea cu


Salle des pompes centrifugales pour l'alimentation de

avec de l'eau

a Bucuretiului
Destilierungs-Pumpensaal der Bukarester Wasserversorgung

www.dacoromanica.ro

EDILITARE

www.dacoromanica.ro

Sectorul I Galben

de pavaje executate de Municipiu

Ausgefhrte Strassenpflaster-Arbeften

Travaux de pavage execul es

Felul pavajului

10473
26682
14385
94802
51521
3248
40145
14079

.
.
Bruta
Abnorma .
Bolovani .

.
.
Granit
.
Asfalt
Bazalt
.
Macadam
Alicarie .
Impietruire
Dale beton

2702
1826

Total metri p. .

259863

Brut
.
Abnorm
Bolovani
Cioplit
Asfalt .
Matrix.
Macadam
Impietruire
Gudroriare

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

m. p.
.

.
.

.
.

Dale bazalt .

Lespezi
Bolovani .

Suprafata total m. p.

Borduri m. 1.
Granit
Bolovani
Beton .
Brut .

Terasamente
Valoarea

c.
execut. Lei .

Borduri beton, m.

Terasamente m. c.

1.

10236

15567

4256

37870
Podul

Poduri :

Pd.Pasarela"
dela Halele
Centrale

Val. lucr. execut.

31945332

64520503

1929

1930

394095

230851

20059
24677
15400
88702
145418
81951

1430-8
48328
34916
11789
48620
70750

306737

1927

1928

175656

189792

261746

20005

42971
17514
4764

85039
17900
4884

56085
28460
18939

15038
98406
8670
24124
4300

1001

Felul pavajului

3366

Asfalt
Dale

27227
5386
2147
3163

1926

p.
.

5467
11834
704
112026
133712

5071

Felul pavajului

Cubic.

55605
49947
18613
1732
18297

10782
1396
8881

23657

19071

9861
2551
2199

8945

4435
1819
5346
197
7274

199313

3385

--

3658
14230

2140

97970

43681

37643
8609
6419

26538
30860
28632

12207
7981
662

32481

11940

10539
12292

208863

346898

492065

274532

928

30400

48920

45892

928

--

6750

3050

1519
22131

36351
9519

11002
3201
26055
5634

1690

36447

40862215

48990532

74274053

118464683

133708600

101

320

www.dacoromanica.ro

--

Lucrri de pavaje executate

Sectorul II Negru

Travaux de pavage

Ausgefhrte Strassenplaster-Arbeiten

1927

192

Felul pavajului

68.710

1928

1929

148719

140.450

1930

209580

215371

15.687

1743

884

Bruta

6821

20094

17064

18109

1334

Abnorm

6116

331

1273

29711

65154

Bolovani

29.006

98909

93341

124932

106455

9337

18537

30923

20543

16626

5021

16003

14573

1832

4058

Cioplit

Granit

Asfalt. .

Bazalt .

Matrix..

Macadam

Alicarie.

Impietruire

m. p.

Trotuare

1097

7450

7171

30479

44608

57265

15178

98957

110284

9267

6614

7294

6497

5900

20477

12044

8744

14263

41907

28641

7331

386

Dale beton ,

2018

bazalt .

2966

Bolovani

Bruta. .

pavala

Suprafata

Boroduri bolovani

1961
.

m. 1.

granit

beton

bruta

Terasamente m. c.

Valoarea lucrrilor

,,

Lei

775

Lespezi

920

Asfalt .

1654

42545

76041

170929

193327

266845

314328

2924

1332

16259

23869

14685

1835

6157

. 8435

20837

12100

3330

3178

12395

37.905.962

41.386.128

51.696.791

149

6205

30083

3.940.179
13.367.928

26295.718

17.308.107

321

www.dacoromanica.ro

Sectorut III Albastru

de pavaje executate

Strassenplaster-Arbeiten

Travaux de pavage executs

1926

Felul pavajului

m. p.
Granit

Bolovani

Asfalt

Calpuri

Bruta

Cubica .

1928

1929

1930

58.132

91.148

91130

137045

8602

30983

13212

22069

31056

42683

51362

71294

108761

2027

4825

70.020

1140

3540
.

1927

11715

6148
.

7650

1350

6847

7453

4597

620

Abnorma

2400

Macadam

6371

m. p.

10421

12751

25223

48493

54977

Trotuare

2536

6450

9873

7825

17505

5625

1747

2240

3065

8908

Dale de beton

924

4965

2400

Alicarie

Bolovani

1.

Bazalt

Suprafata totala pavata

4554

13110

32638

26164

80441

70883

116371

139623

192022

416

3175

3000

4727

1050

4220

10654

12989

15313

2655

2921

6606

1336.

G.ranit m.1.

Bolovani

Beton

Gresie .

Terasamente m. c.

Valoarea lucrrilor

1860

Lei

13.083.272

19.228.520

www.dacoromanica.ro

40.610.100

37.079.240

4153

57.039,930

Sectorul IV Verde

de pavaje executate
Travaux

Ausgefhrte Strassenplaster-Arbeiten

pnvage

Felul pavajului

Cubica

m. p.

36186

250

46565

Matrix .

1040

Bolovani

22052

Asfalt .

2173

5143

771

1435

1255

Bruta

Macadam

2838

Bazalt

m. p.

Trotuare

8762

37032

10213'

10926

13629

525

790

120

9456

Lespezi

..

Bolovani

Cioplita

15

2249

1605

93

Mozaic

Terasamente m.

Valoarea lucrarilor lei

71490

137946

225078

207716

4731

Borduri
Granit m. 1.

1106

1348

pavata

2112

12373

Suprafata

30891

13010

46496

30215

Asfalt

560

730

3090

147131

195767

12983

57906

26639

43629

Beton

24925

82

3196

194733

198439

2430

94317

Bruta

Matrix .
.

Dale bazalt

350

610

5709

759

6378

1051

2500

2800

1613

2378

14187091

40544665

36949794

75053148

323

www.dacoromanica.ro

de pavaje executate pe anii 1924-1930 in Municipiul


Travaux de pavage

Ausgef

Strassenplaster-Arbelten

Trot.

lul pavajului

Bruta
.
Abnorma
Bolovani
Cioplita .
Granit .
Asfalt .
Bazalt .
Matrix .
Macadam
Alicarie .
ica .
Impietruire
Gudronare

Dale beton

Bolovani
Matrix .
Cioplita
Alicarie
Bruta
Suprafata

306737

350592

434939

595930

893244

13808

18398

19250

20059
47383

10473

26682

29401

14385

704

24760
9517

40467

331

16311

36111

112026

137719

234709

301015

480695
168073

1930

32882
50282

94802
51521

133712

3248

47768
8602

30983

13212

40145

27227

21926

18939

136644

14079

5386

32235
2430

100541

70484

72077

100070
374136
65246
22069

1832

4058

2147

2772
25923

--

2702

1826

Borduri
Granit .
Beton .
Bruta
.
Bolovani
Mozaic .
Gresie .

1929

5467
11834

1928

259863

Trotuare m. p.
Asfalt m. p.
Dale beton
bazalt
Lespezi .

1927

1925

Carutabil m. p.
m. p.

1926

1924

m.

5071

10782

42090

3658

2140

42971

85039

2171

4482

21680

7171

44605

85572

198612

230367

250904

12903

20341

92909

47373

124936

5493
10872

12103

18226

42439

18285

13590

14559

40441

116

197

1348

14491

29531

57670

67476

40933

13110

--

30047

32638

26164
10539

730

4554
4731

259863

306737

395197

520511

794542

1123611

1045502

10236

15567

7165

56092

47939

104071

130886

2949

8585

9332

14485

36466

149

13619
28336

5985

42450

45056
5634

4067

5552

26913
5709

36858
759

10236

4256
.

--

8881

15567

525

3163

4300

Terasamente m. c.
Valoarea lucrrilor lei

--

920

790

9519

33)99
6378
4153

37870

7917

69030

2800

1613

2378

31945332 64520503 76348146 108701861 193334780 233879845 317498469

324

www.dacoromanica.ro

BUCURESTI-

-LUCPAP1LE
-1924 -1930 -

1924

1925

1926

1927

www.dacoromanica.ro

1928

1929

1930

www.dacoromanica.ro

PIETRI

DE NISIP

DELA PANTELIMON
FABRICA DE DALE

BORDURI

www.dacoromanica.ro

a carierei de nisip

Situatia exploatrei

pn la

GENERAL

t otal fata de
beneficiile

Teren-Clad.

de cost

De
beton

ale Municipiului

von Sand
von Pantelimon und von den
-Fabriken der Stadt emelnde Bukarest.

und

REPAR ATIUNE

ANUALE FABRICATE

c.

In eigener Regie den

Die

L'exploitation dela carriere de salele et plerraille de Pantelimon et des fabriques des dalles et bordures Muncipale

EXTRASE

a Fabricelor de dale

Pantelimon

dela

Bucuresti dela infiintare

AMORT1SMENT
V

Maini unelte
si

din

aparate

Costruc
masini unelte

50/e

25 11783

100

1065

9 2 7

28 14010

112

2124

117

128

734

484

- - -

786925

4300000

180000

70000 12.500/0536925

- - - -

946120

4440000

180000

84000 16.500/0682120

Beneficiul total de 13.196.593 se descompune

cum

1) Un beneficiu sub pretul de cost


In analiza

Care este de 6.498.358 - 900.000


-3.306.022-2.292.335

9 2 8

14692

160

2371

210

761

12 96582

230

8953

3058923

9605061

9 2 9

50 22900

160

4530

210

1940

12 301203

230 24296

7433877

14555924

180000 10%1095592

93

50 24886

160

3822

210

497

12 124308

230 12440

3828770

14555924

180000 10%1455924 15%2192846

13912

4416

522093

16054615

TOTAL

88271

45689

1348000

106.599 M. C.

la
Nisip
Dale
Borduri

180000

900000
-

10V00506

3306022

2) Un beneficiu general sub pretul pietei


peste preturile de cost al analizelor

11848593+

Care este de :

=10.904.2582)

Total general, beneficiu 13.196.593 Lei

1348000

17.402.615

lanuarie 1931
.

.
.

granit .
Schelete fier .

500 m.
2.000 m.
14.000
3.000 m.

X 50 =
c. X 160 =

. 200.000 kgr.
.

2.000

X 12 =
X 230 =

=
=

25.000
320.000
168.000
690.000
190.000
45.000

pentru
se
In 1930 Intreprinderea ar fi avut fonduri spre fi putut lucra
sus,ar
de
punctul
anul 1931 atunci beneficiul total anual sub pretul de analiza
beneficiul
+ 2292335=4192335 lei,
fi fost sporit
ar ft fost
putin 1900000
suma.
total dela No. 2 ar fi fost deci el sporit

1.348.000

327

326

www.dacoromanica.ro

Tablou de constructiuni

reparatiuni perioada

1924-31 Dec. 1925

Construction et reparations

Bauungen und Ausbesserungen


Autorizatii liberate

Constructii

aratarea lunei

Reparatiisimple

radicale

SUMA
Suma

Suma

suma

L U N. A

TOTALA

Incasata

Lei

B.

Lei

Lei

B.

Lei

B.

B.

4
50

lanuarie

13059

90

11

Februarie .

25

39985

20

22

4864

20

61

13834

--

--

19

61128

40

175

--

53

45024

40

50

30

2125

--

178

73604

80

Martie

87

57645

30

Aprilie

144

807704

50

97

25485

50

48

3620

--

289

836810

161

120875

90

133

39977

80

78

4765

--

372

165618

70

188

136911

25

129

44728

--

71

4300

--

388

185939

25

177

141943

40

118

31831

65

30

1475

--

325

175250

05

188

211293

55

77

20164

15

29

1925

--

294

233382

70

123

80511

10

61

46741

--

--

--

--

184

127252

10

8440

25

lunie

August

Septembrie

Decembrie.

Total .

Februarie

85

96974

90

30

125

--

119

105540

15

38

49497

90

20

4429

30

575

--

67

54502

20

50

7143

70

25

--

25

41838

20

1242

1791072

40

765

295708

55

306

19110

--

2313

2105890

95

14

18558

10

12

2765

--

465

--

34

21788

10

61

49629

45

45

12026

70

19

780

--

125

62436

15

117

25093

75

50

4036

40

315

174531

45

4232

50

321

279028

71

--

474

276685

25

148

145401

Aprilie

150

249304

05

111.

25492

16

60

Maiu .

187

201644

60

152

66285

65

135

245

316891

40

137

77648

60

44

9030

50

496

200

335852

20

126

52352

15

92

6782

--

418

394986

35

92

73455

70

34

20323

50

10

500

--

136

94279

20

117

356666

--

51

20588

75

52

3250

--

220

380504

75

35

64

266730

50

lulie

August
Septembrie

101

Total .

50

45

3725

--

210

581775

85

49

159834

60

10

1552

60

24

1189

--

83

162576

20

25246

70

18

7932

15

140

--

29

33318

85

1372

2243804

45

877

578791

51

612

42885

40

2861

2865481

36

328

www.dacoromanica.ro

reparatiuni perioada 1

Tablou de constructiuni

1926-31 Dec. 1927

Constructions et reparation

Bauungen und Ausbesserungen

Autorizatii liberate
artarea lunei sumelor
Constructii
Reparatii radicale
Reparatii simple
SUMA

Suma

Suma

Suma

TOTALA

Lei

B.

Lei

B.

Lei

Lei

B.

6
lanuarie

21841

Februarie

48

2077M

Martie

148

235938

Aprilie

190

Maiu .

lunie .

lulie .

August

24662

275

50

15

8487

5'0

80

32

7297

25

350

50

103

49324

75

45

2280

291523

60

94

24420

25

56

3350

199

387846

45

109

48148

90

63

3665

262

566534

90

43151

95

85

5325

153

443474

20

86

105553

30

53

3410

126

328000

70

59

9311

40

22

3052

Septembrie

76

105014

40

36

13249

50

27

1400

Octombrie .

36

145310

50

27

7299

75

14

175

Noembrie .

36

84762

55

21

26185

50

200

Decembrie.

38

120547

50

19

27176

50

380

Total .

1321

2938549

80

712

369546

55

404

475

35

30804

20

89

215342

05

294

287543

25

340

319293

85

371

439660

35

458

615011

85

292

552437

50

217

340364

10

139

119660

90

77

153385

25

61

111148

05

64

148104

2437

3252758

35

18

19869

90

33

37424

71

144939

159

314186

15

lanuarie

17644

Februarie

21

34834

Martie

33

82458

Aprilie

87

Maiu .

71

90

1950

26

61676

10

12

805

261284

42

51292

15

30

1610

328999

05

56

22335

37

2800

30

11

39

32672

28

37628

50

32

3175

433017 , 75

406

40767

107

352112

70

64

27565

lulie .

118

401587

60

78

36420

August

126

423194

95

83

47596

Septembrie

139

574842

50

97

62365

64

4978

592

Octombrie.
Noembrie .

117

428325

83

314178

Deceinbrie.

36

241272

Total .

3460733

50

50

56

4200

48

4680

61

5780

59

6955

37

5725

28

4712

164

354134

05

227

383877

70

244

442687

60

270

476570

95

295

644162

50

218

483028

150

351562

50

96

282075

50

1945

3934516

95

329

www.dacoromanica.ro

Tablou de constructiuni

reparatiuni

sumelor ncasate pe

arAtarea, No. autorizatiunilor

1928

Bauungen und Ausbesserungen

Constructions et reparations

Autorizatii liberate
Constructiuni

15

9739

Sect. Ill
Sect. IV

16

32748

27

32057

198

71

94117

00

16

4035

Sect. I

19

22364

Sect.

59

43085

80

82340

192

185739

- 22
- 66

Sect.

87

231274

30

Sect.

90

Sect.

Sect. IV
.

4557

86794

- 32

13758

101

88291

20

32

11057

115

103676

- 40

9665

393

510035

50 135

36075

45

72

329319

85

222728

- 42

95

96120

92

34

9092

Sect.

81

66414

- 92

34244

375

714582

77 205

65863

75

13

246351

10 115

5895

177882

- 56

27209

111650

04

60

16826

72029

- 110

14223

607912

14 341

126

262900

77

Sect.

180

142873

Sect. HI

113

137808

56

17180

Sect. IV

103

67389

- 68

18850

522

610970

Sect. Ill

117

Total .

37

680

10

725

630

6455

125

1580

Sect. Ill

- - - -

75

60

15

9739

19

33375

31

32255

94

98832

00

Trotal

46

37539

90

50949

39

33735

106

86997

281

209220

95

264101

13

1950

135

102502

70

650

143

99998

65

375

164

113716

74

34207

65 602

580318

60

56

26535

362309

85

12

1025

20

1200

13

600
29360

2175

39

2792

21

3000

64153

45 153

58412

65235

10270

62

4242

57222
28

1520

12

475
16507

165
181

239825

186

101258

681

809806

52

315

302691

10

245

207266

50 216

131268

244

89252

1020

730478

09

265

338405

60

306

204337

197

156508

183

86714

951

785964

89

Septembrie

94

81282

50

39

11324

82

64500

- 95

29500

453

632736

50 242

92028

Sect. I

76

229689

16466

Sect. II

133

90167

- 56
- 27

12424

3900

14

845

20

1450

400

97

6595

- 29

1425

1400

86

87575

85

34

9830

Sect. IV

56

48800

- 67

21700

351

456231

85 184

60420

61

4075

Sect. I

104

287466

13573

- 24

1650

Sect. II

83

58798

Sect. III

78

114132

Sect. IV

54

319

- 37
- 22

5656

- 17

- 36

7679

501596

80 122

35574

62

4625

12193

- 21

1310

- 41
- 36

700

750

9666

- 13

52898

37

11

8800

- 42

8400

196

249266

90 156

40138

Sect. I

23

81663

Sect. II

17

34136

- 28
- 12

Sect. Ill

22

16262

19

5748

Sect. IV

2400

16

4800

Total

65

134461

75

19718

1963

-I

11647

40

1839

Sect. Ill

12

26190

Sect. IV
Total
TOTAL GENERAL .

2107

21

41783

55

1350

41200

80

9879

Seet. II

925

8666

75993

150

27

111575

Sect. III

1100

3484 4739434

55

6930

2240

660

1830

1000

24

5453

1855

603847

975
300

- 55
- 11

3335

1425

325

50 809

931

153

94056

185

94400

731359

50

417039
125864

161

Sect. III

Sect.

Decembrie .

24384

Lei

Lei

Total .

29

Sect. IV

100635

Sect.

Noembrie

26820

122

Sect.

99

Sect. II

Total .

Octombrie .

B.

386319

Total .

67

106413

- 66
- 42

Lei

155

Sect.

August

B.

Suma

Suma

Sect. I

149

lie

65 160

23

158487

23462

31232

50445

29

Lei

lune

Suma

Suma

Sectorul

B.

42

70

45

L UN A

Lei

Lei

21901

127

660

Total .

7234

1595

Sect. IV

lunie

9450

Constructii
Suma

680

31

Sect.
.

- 17
- 23

Sect. IV
.

B.

a sumelor
Reparatii
simple
Reparatii radicale

Autorizatii liberate cu

Suma

627

32950

Sect. I
.

40

a sumelor
Reparatii simple

3210

34

Tutal .

Maiu .

60

Sect. Ill

Sect.
.

Lei

Sect.

Sect.

B.

19572

Total .

Aprilie

Lei

13

Total .

Suma

Sect.

Total .

Februarie

,radicale

Suma

Sectorul

lanuarie .

lune

247580

50

70650

520726

85

165

302689

121

65379

124149

40

103991
137

98505

85

99

49579

503

541796

40

104

63752

61

17500

407

292739

90

62

90018

39

37307

125078

86409

22335

90

40

60

22

7260

2741

169

156920

40

100

15

13710

95

10

2594

20

28020

55

3107

195

47431

55

162313

6148 5505594

70

- -

331

330

www.dacoromanica.ro

autorizatiilor

reparatiuni pe anul 1929

Tablou de constructiuni

sumelor

pe
Bauungen und Ausbesserungen

Constructions et reparations
Autorizatii Hberate cu

Suma

Sect

91

Sect. 11

Sect.

Sect
Februarie

10577

12034

1327

38936

30

Sectorul

87832

40

4007

22313

--

1003

96

33

36678

76

153835

36

Sect

36

22290

10

Sect

59

60535

--

Sect

36

51427

40

Total .

Sect

Sect I

--

--

13361

--

Sect

30

Sect

89

80000

Sect

79

53405

399

418495

--

--

2172

8795

3C

25465
1

20

3733

--

1778

--

10

39146

19

9678

--

53

149242

50

132942

--

45815

--

36

12053

--

14

1725

142

59593

--

50

--

20

8675

26

Sect III

60

60929

--

31

9200

--

13

2800

-- 104

72929

--

--

--

40

38850

--

Sect

50

13142

--

31

7787

--

1325

--

88

22254

--

325

-- 107

162955

66

291

237274

-- 136

43169

--

51

7275

478

278718

100

--

50

47855

60

51

81331

--

32

12576

75

10

800

93

94707

75

--

80

Sect II

79

40256

--

29

13

731

121

47664

--

--

52

Sect

77

105616

--

19

5500

--

10

500

106

111616

--

Sect

53

47515

--

39

5404

--

722

101

53641

--

260

274718

-- 119

30157

75

42

2753

-- 421

307628

75

20

23382

--

29

6691

--

18

1025

--

67

31098

--

21533

--

20

4677

--

575

--

62

26785

400

--

73

41080

--

77

347

53552

252890

22946

--

49

2840

-- 173

216165

-- 123

Total .

40

Septembrie

--

Total .

--

Sect I
Sect II

2123

-- 235

176375

--

137

83190

45

17

1225

Sect.

93

76814

19053

--

400

-- 206

96267

--

375

488894

20

76515

25 107

6588

-- 751

571997

45

Seet.

67

244665

--

34298

75

39

2500

--

182

281463

75

Sect

147

116465

--

14930

--

35

2868

--

235

134263

--

Sect

86

105309

74

10963

50

13

700

--

139

116973

24

--

August.

--

25

14438

--

16

1105

-- 176

106208

--

74630

25 103

7173

-- 732

638907

99

14865

--

39

3125

180

300078

60

Sect

95

282088

Sect

168

147397

--

13686

--

20

1900

-- 244

162983

--

Sect.

116

100000

--

8000

--

19

1682

171

109682

--

481381

20079

--

125

464 1010866

56630

--

84

6832

141

501585

37

38080

--

25

2600

--

Sect

27

12301

--

41

8306

--

525

121

95296

-- 115

22274

--

43

2525

Sect I

16

23220

--

18

4534

75

200

--

Sect

19

35590

--

18

--

25

Sect

15

13265

--

2289

--

Sect

10

10431

--

22

3430

--

60

82506

--

67

14542

75

10

Sect I

3262

--

14

4018

25

Sect

5692

--

12

11449

--

Total .

Deambrie.

Sect III

Sect

--

Total .

60

TOTAL GENERAL .

332

www.dacoromanica.ro

--

Sect

Total ,.

35

92

15251

Total .

502075

Sect

-- 305

85

4463

--

20

Sect

59

23441

1008

74

--

17

20

--

83481

--

66714

Total .

79117

88896

125

5C

77

196

--

1425

38816

--

30051

17

62

90665

19

54

--

--

50

83

28

129752

14129

72

Sect.

913

38

Sect HI

Total ..

13

6896

35

--

213065

34

10981

199946

117388

223

--

--

44

--

89

19265

--

1525

Sect

--

5'

Total .

117858

26

40

7840

--

135

31189

Lei

91989

2'

154987

35

Lei

30

--

142

167232

--

7:13

--

lulie

96

Lei

150

92

68

Sect.

50

3C

87057

--

23

Sect

15

--

13845

Lei

--

--

17

--

--

--

7011

50

210

135397

11

1731

Sect

Sect.

Maiu .

Total .

Aprilie

70

--

Sect I

76479

7947

Sect
Total .

Suma
incasat

ei

T A L

Suma

Sectorul

Repara ii simple

Suma

Suma

a sumelor Incasate

Reparatu radicale

Constructii

Suma

cu

AutorizatH

a sumelm

lunei

radicale ReparatH simple

Constructii

711

21114

11

3688566

-120095

--

37

27954

75

--

38

39904

--

225

--

27

200

--

35

14061

--

650

-- 137

97698

75

--

--

--

17

7280

25

400

50

--

10

6142

--

598

--

--

12047

--

518

25

1254

--

26723

25

--4705 4192261

30

27

5534

701465

464027

--

-- 279

--

25

55 529

75
39667

--

52

pe anul

Tablou de constructiuni

autorizatiunilor

arAtarea,

pe luni

sumelor

Constructions et rparations

Bauungen und Ausbesserungen

Autorizatii liberate cu artarea Iunei


a sumelor
Reparatii radicale Reparatii simple
i
Suma

Sectorul

Lei

Ianuarie

2762
14176

Sectorul

863

Sectorul

2387

17

20188

Seetorul I

13

12288

50

4362

Sectorul H

54

46936

- 13

3359

Sectorul Ill

15

9163

45

2478

Sectorul 1V

39

31337

1205

121

99724

95

36

11404

50

46

66552

40

28

6181

79823

- 39

10749

25202

40

25

7662

11

10

77430

- 66

8883

28

249007

80 158

33475

29

7816

- 43

11289

8960

75

10

Sectorul Ill

Sectorul

Total .

602
2724

Sectorul II

94

165813

Sectorul Ill

69

54693

80

Sectorul

57

46815

- 65

11780

Total .

275

343669

40 174

39846

60

- 19

50

450

350

11

33

3250

18

1250

35

3932

1300

135
7

6617

Lei
7

3577

11

14941

1405

2989

B.

72

50670

23

11666

45

49

32592

111579

45
40

22912
16651

Lei

78

73383

163

92572

59

33114

175

86663

475

285732

91

102

85414

35

172

181034

125

64954

55

125

58730

524

390132 90
48048
187576

119

61734

30

164

62998

65634

Sectorul

138

49999

77

63170

54

48888

323

Sectorul I
Sectorul

Total .

August

Octombrie

22625

--

22

17522

Sectorul III

31

19156

90

26

5338

50

Sectorul

38

20587

- 32

5872

148

88944

90

Sectorul I

42

Sectorul II

38

16573

- 18
- 29

Sectorul III

21

15398

70

23

Sectorul

15

10043

- 24

116

102502

Sectorul I

16

22773

05

250

88375

157

81795

75

67304

- 76

14241

49172

15

49

489

297563

6734

Sectorul

5705

50

450

100941
142

89773

102

72711

84

47762
311188

874
14679

2179 1996951

69

25400

525

77

21984

269

123662

4325

25

25

1725

616

4615
4170

350
50

3241

23

905

525

3367

50

12

14539

5004

11

31160

2513

1756

309

212
5644
347316

50 18
951244

11

50

25
25

50

41042

6883

50

41

87

6177

38062

Sectorul III

30236

895

650

40

3382

36

91

11

11

10881

7218

2850

5419

11

30393

Sectorul II

TOTAL GENERAL

www.dacoromanica.ro

94

Sectorul

Total .

334

70

89

- 20
- 11

Sectorul

15

50

54

108

Sectorul IV

Sectorul IV

Decembrie

Sectorul

600

14901

264983

14

65

43

875

492

2000

12086

74422

11

50

80940

32

90

25

1660

160

7672

--

75688

23

1175

62

92394

26576

16

Sectorul Ill

60

25

Sectorul

33767

- 422

10

18600

10 123

60645

1675

46453

- 47

227691

120

28

64

61165

475

75

97

37170

2175

Sectorul H

11282

271 272342 55 118

13

58

68625

75

50

40033

750

60591

275

4244

34

- 13

184

Total .

4705

51

30

55 19

21

75122

Total .

Noembrie

1975

8617

77

8280

360356

295947

525

18

28

6317

558

288

325

B.

21

1250

Lei

B.

- 31

6390

44860

16

Lei

90

73

68

75

9163

B.

39407

75

Sectorul

17039

650
3965

Lei

Suma

66118

58018

43444

13

B.

Suma

Sectorul IV

Septembrie

Suma

Sectorul Ill

Total .

65

54

Sectorul IV

51

210

Sectorul

17613

5723
17643

Suma

Sectorul

65

- 172

50

250

Sectorul III

244191

-5
55
-8

268

25

650

41675

. .

2000

165968

33

- - - -

18

50

Suma

Lei

375

122

Setorul

76347

Total .

lunie

542

55

Sectorul
.

765

Sectorul I

Sectorul

Maiu

27

815

- - - - - -

Sectorul

Aprilie .

B.

Sectorul

Seotorul I

Lei

Total

Martie .

B.

Suma

Sectorul

Total .

Februarie .

Suma

artarea lune si a sumelor


Reparatii radical- Reparatii simple

Autorizatii

68231

75

55

22101

41

16951

244

135387

27998
11254

8996

51

78

- 40
- 28
- 20
- 16

5363
53612

161

- 13
- 13

- -3
- 45

8836

51

5163

5338

50

1086

100

20424

51 392

33267

-3815 2377535

Tablou

Activitatea Directiunei C. L. O.
lucrrile executate pe servicii
anii 1924 - 1925

L'activIt de la Direction de la Maison des travaux de la ville

Perioada

Die Ttigkeit der Direktion C. L. O.

lanuarie - 31 Decembrie 1924

Perioada

Totalul lucrArilor

Totalul lucrArilor
executate de serv.

executate de serv.

LUNILE

Ian. - Decembrie 1925

Alinieri

1924-1925
lanuarie
Februarie
Martie
Aprilie

21

453

23

622

26

634

19

Iunie

304
479

1101

881

286
342

1223

23

1116

427

1543

478

1217

516

1464

287

904

22
23
23
20
24
24
26
23

1143

22

989
709
797
12767

26
25

21

25

739
948

August.
Septembrie .
Octombrie .
Noembrie .

22

617

25

Decembrie .
Total

27

677

23

21

384
382

509
312
325
415

276

8087

4680

Media

757
920

de

24
282

363

325
437
280
370

510
774
661

Activitatea Dir. Cadastrului pe servicii


du service de Cadastre

1054
1031

1398

1011

881

310

1191

897

394
320
377
417
464

1291

622
554
580

450
220
7523

942
931

914
585

365
4446

11969

de

Media

4626

688
947

anul 1926
Die Tatigkeit des Grandbuches

Serv.

Serv.

No.

Bunuri
No.

Comisia

de

Serv.
sistemat

No.

Constr.

6
Februarie
Martie .
Aprilie

.
.

lulie

August .
Septembrie
Octombrie
Noembrie
Decembrie
Total

--

NotificAri certificate
96 acte
schite
103 notif. 64 acte

142

222
226

12

48

25
11

239
384
675
846

358

56

406
553

71

803
455
377
455
343

185

178

8
3

154

144

301

147

18

215

173

196
5289

147

17

2708

312

89

12

www.dacoromanica.ro

- - 1

32

57

26
,.

,.

.,

12

8
12

398 notif. 141 acte

,.

Activitatea Directiunii Cadastrului pe servicii


L'ActivIt du service de cadastre

anii 1927-1928
Die Tatigkeit des Grundbuches

Serv.
alinieri

Echipa de

Serv. Improprietriri

No.

Notific3ri Certificate

Constr.
I

7
lanuarie .

61

98

227

Aprilie

217

Mai

lunie

Julie

februarie

302
.

316

260

August .

249

Septembrie

228

Octombrie

242

Noembrie

204

Decembrie

184

Total .

2588

48

Februarie

52

Martie

287

56

10

64

119

10

147

10

204

18

236

28

228

34

194

37

172

27

215

18

232

21

176

14

2043

233

53

15

64

19

81

155

acte vnz.
10

118

18

188

53

,,

97

195

155

136

73

37

36

42

,,

64
53

,,

58
92

,,

74 ,,

36

110

483

1233

,,

8
.

Aprilie

.
.

Mai

321

288

83

27

609

204

108

31

lunie

382

222

100

25

lulie

412

231

83

31

August .

393

225

60

36

Septembrie

250

325

88

23

OctOmbrie

226

389

33

30

152

181

34

27

Noembrie
.

129

113

31

14

Total .

3261

2178

818

433

Decembrie

28 notif. 64 acte vnz.


36

- - -

71

46

44

21

40

32

10

41

89

37

,,

14

,,

29

15

13

20

33

11

344

357

.,

,,

337

22

www.dacoromanica.ro

Directiunii Cadastrului pe servicii

1929-1930
Die Tatigkeit des Grundbuches

du service de Cadastre

Echipa de
Alinieri
o.

LUNILE

lucrarilor

Serviciul Improprietarirei

Certificate

Notificari

9
172

35

34

173

103

14

19

126

118

52

15

401

191

359

200

49

17

134

337

75

30

363

91

59

23

August .

203

100

74

11

Septembrie

89

198

18

Octombr ie

246

104

63

14

Noembrie

189

114

90

12

Decembrie

88

233

32

65

Total .

2489

1961

561

261

83

56

Februarie

Martie

Aprilie .
Maiu

lunie

13

- -

5 notif. 27 act. vnz.

-- -- - - -- -- -- - - - - - - - - -

----

16

,,

25
13

22
18

,,

12

9
9

159

lanuarie.

78

282

Februarie

141

292

Martie

246

243

102

114

Aprilie

24

223

38

87

Maiu

196

217

59

87

Itmie

211

175

126

91

Julie

91

August

228

93

55

Septembrie

144

62

98

Octombrie

80

125

72

88

113

67

72

112

85

1508

1937

857

577

Noembrie
Decembrie

Total

31

51

338

www.dacoromanica.ro

,,

,,

Activitatea Casei Grdinelor Publice


L'activit de la Matson des

Tatigkeit der

Publics

Grdinelor
Squarurilor din Capita
lice, Monomentelor
ce sunt 1ntretinute de Directia Genera a Casei Grdinelor
lice, Monumente

Serele

Square

Pepiniera Lacu
(Pipera)
Parcul Carol .
.
.
Cimitirul Belu .
.
.
Cimitirul Sf. Vineri .
.

.
.

.
.

.
.

Tablou de numrul arborilor existenti


Sectorul 1

2
3
4

.
.

.
.
.

,.

*oseaua Kiselef

572611 m. p.

.
.

136877
446522
300000
179995
100032

.
.
.

.
.

31 XII 1931

fiecare sector
3530 Buc.

.
.

.
.
.
,

2991
5223
7417
3180

Total general
22341 Buc.
Aceti arbori sunt de urmtoarele esente:
Ulmus vegetas, Ulmus capestris, Tilia Europaea. Rubinia Bessoniana,
Acer platanoides, Acer pseudo platanus, Populus Canadensis, Populus pyramidalis, Sophora japonica, Gleditscya triacanthos, Aesculus hippocastanum.

bugetul anului 1931 pentru


Tablou cu sumele prevzute
din Capital, ca: seminte, materiale, m.na de lucru etc.
DENUMIREA FONDULUI
.

Lucrtori zileri

Sect. I

393592

--

520000

13500

--

356569

--

2250

10800

9000

10800

1243250

204139

416092

380869

Pepin.

Cimit.
Bellu

Cimit.
Vineri

1150000

330000

162000

27000

189000

72000
32000

36000

36000
42000

45000
20000
13500

189000

27000

247500

1170000

nisip

26000

45000

Seminte
plante .
Instrumente
.

Total

Cetin de brad
Diverse materiale

Sect. IV

Sect.

Sect.

DENUMIREA FONDULUI
ALOCAT

179839

Kiseleff ,.Lac

Lucratori zileri

nisip

470000
18000

420000

13500

13500

520000

22500

27000

27000
80000
22500

663500

649500

54000

40000

--

Cetin de brad
Diverse materiale

plante
Instrumente scule

18000

40500

32500

9000

162000
182350

Total

533000

496500

1526500

444500

6557850

Seminte

78000

339

www.dacoromanica.ro

Electricitate

Rezultatul exploatArii SocietAtii de


Le resultat

Electrica

Total

Filaret

Kw. o

Kwo.

Kw. o

Kw. o

Filaret
Kw. o

1924

10502241

17628782

1528335 29659358

1925

10266122

18944415

5786480 34997017

1924
Das Resultat der Ausbeutung der Gaz- und Elektrizlttsgesellschaft

Energie consumat. pentru


ale uzmelor
treb.

Functionarea Uzinelor electrice


cursul anilor
Anii

din Bucureti, pe

de Gaz et d'Electricit de Bucarest

de la

Pierd. de

fir

retea

Elect. Total

Kw. o

Retea subteran telefonic

energie

Luna

Kw. o

Kw. o Kw. o

- - - - - - - - - - -

7249190 39330945

1404485

1484040

2960412

47763567

1362075

1971364

4845518

Fir

Anii

Lei

Cablu telef.

m.

B.

m.

31 XII

1924

11512

31 XII

1925

11512

31 XII

1926

11512

3.569.615 91
4.060.115 77

1926

10880665

1927

10509675

37036836

1928

10521655

46570460

3343042 60435157

1225881

2354889

5014626

31 XII

1927

17224

1929

11878820

59551020

4018176

1293560

4227776

5931704

31 XII

1928

34151

12618

20.274.568 03

31 XII

1929

53826

13708

8.542.198 20

31

1930

70413

21583

217056

Numrul abonatilor
puterea instalat

Vnzarea

Energie distribuit

39824225

27919208

1930

75448016

rentului

Kw. o

No. Abon.

Anii

Kw. o

1924

19157117

14213667

12466

1925

24730890

16574687

1926

36370533

1927

42918049

7823319

34663

846

19665685

18273

40025

1154

23040398

22231

47595

1654

28146

58415

3056

kvo.

,,

1928

51839761

1929

63994976

33176468

35069

68006

4391

1930

39824225

39824225

42491

79751

5565

Luna

Anii

m.

Retea subteran de
tensiune

Part.
m.

5000 Volti
m.

m.

m.

Racorcluri subterane
Propr.

Luna

Retea subt.
de luminat
public

Locat.

Total

Luna

Anii

773

31 XII

1924

1033

31 XII

1925

114

3700

1373

31

1926

353

5215

97 buc. cu o lung. 1380 m.

31 XII

1924

773

31 XII

1925

1033

31

1926

1373

31 XII

1927

6856

4485

11341

31 XII

1937

1003

31 XII

1928

10007

4503

14510

31 XII

1928

1694

,,

31 XII

1929

12888

4520

17480

31 XII

1929

2486

.,

31 XII

1930

16142

4551

28693

31 XII

1930

3620

,,

26436

,,

59384

30000
m.

m.
12397

1924

192243

17203

24495

951

31 XII

1925

202240

22274

34536

1323

94252

31

1926

219974

25279

41162

1581

103747

31 XII

1927

247771

35516

62901

2177

128637

XII

1928

297750

49505

106317

3645

175498

10403

19784

1929

329047

66587

158393

5314

225689

10403

21749

1930

350748

79187

186716

6256

260148

23478

25749

31

11

pe

15289

aerian
tensiune

22.041.270

Puterea instalatd
567

subteran
mica tensiune

- -

No. becurilor

28872

7.225.646 28

12397

Situatia

14534

la finele anului

15054

Numrul abonatilor

Puterea racordat
Kw.o

42491

www.dacoromanica.ro

80346

76834

Activitatea Uzinelor Comunale Bucuresti. - Gazul aerian


Die Tatigkeit des Bukarester

L'activit des Usines Municipale de Bucarest

gazului

gaz
Anii

Becuri alimentate
de contori

Vnzarea

Metri cubi de
m.

Anii

m.

Luna

Anii

31 XII

1924

12544

Luna

Anii

Becuri

31 XII

1924

151555

1924

16500000

1924

9160893

1925

8168488

1925

8169488

1925

11318

1925

138520

1926

8022913

1926

8022913

1926

10270

1926

128415

1927

8468400

1927

8468400

1927

9347

1927

122385

1928

8985535

1928

8008

1928

112310

1928

1929

9024596

1929

9024596

1929

6745

1929

103760

1930

9147667

1930

9147667

1930

5922

1930

98000

Lungimea retelei
de gaz

pe
Anii

lin. m.

Racorduri executate
Particulari

Public

m. lungime

consum. Luna

Anii

m. 1.

Anii

31 XII

1924

297169

1924

107

1-925

297210

1925

80

1926

297427

1926

79

1788

1927

297129

1927

66

1928

296803

1928

66

32

1463

1924

7284

1925

7241

1926

7212

1927

7097

1928

7164

1929

7136

4955107

1929

297305

1929

66

44

1527

1930

7132

5372162

1930

298487

1930

48

42

3014683

342

www.dacoromanica.ro

1581

1150

Activitatea Uzinelor Comunale Bucureti


L'activit des Usines Municipale de Bucarest

Abonati noui la
No. de camere

Abonati taxati
contor

cubi'de
consurnat prin contori

Anii

Abon.

camere

Luna

Ani

31 XII 1924

21847

303213

31 XII

1924

46877

1925

22600

311414

1925

1926

23207

312401

1927

29753

324481

1928

34944

1929

31991

Luna

des Bukarester

Die

Luna

Anil

31 XII

1924

9873227

101125

1925

15539670

1926

259081

1926

16751639

1927

167890

1927

17776040

379129

1928

29696

1928

18667084

416066

1929

31900

1929

20672530

.,

Canale

Numrul camerelor
taxate

Tubulare

Luna

Anii

Camere

Anii

m.

31 XII

1924

776929

1924

5882

1925

845246

1925

,,

1926

181370

1926

,,

1927

40959

1927

,,

1928

65137

1928

14582

8600

1929

18294

1929

23654

6577

5140

de scurgere
Total

Ovoide

m.

Anii

2761

8643

1924

268

1385

8011

1925

268

823

5963

1926

274

1927

563

23182

1928

656

30231

1929

969

m.

Cmine de inspectie
Anii

Anii
1924

180

1925

Lei

B.

1924

6.032.276

54

1925

4.723.653

77

1926

126

1926

5.423.827

70

1927

43

1927

10.771.551

80

1928

467

1928

15.734.214

48

2929

598

1929

15.293.062

20

N.B.-Darea de seam pe anul 1930 nefiind

nu s'a putut extrage datele.


343

www.dacoromanica.ro

Analiza apei de
Limitele ntre care variaz compozitia chimic a apei de alimentare a Capitalei
L'analyse de l'eau potable

des Trinkwasser

Rezultate

Limpede,
miros
gust
dcosebit

Proprietti fizice
Reactiunea

. Slab

limpede,
miros
gust
deosebit

miros
gust deoseb it

limpede
mhos gust
deosebit

slab

slab alcalin slab alcalin slab

limpede,
miros gust
deosebit

limpede,
miros
gust
deoseb it

slab

Compozitia

Substante organice

1,05 m. g.

0,9-1,5 mg.

0,9-1,5 mg.

Amoniac .

abseut

absent

absent

absent

absent

absent

Azotos

absent

absent

absent

absent

absent

absent

Azotic

urme

urme

urme

urme

urme slabe

urme slabe

Clor

absent

urme

urme

urme

urme

absent

absent

0,9-1,5 mg, la

1,80-4,20 mg. la 1,80-4,20 mg. la

I. de permang.
potasiu

de permang.
potasiu

absent

Acizi calculati ca

anhidride .

Sulfuric

Oxizi de fer, alu-

mangan absenti

miniu

Oxizi de calciu.

Oxizi de magneziu

104,2 mg. la L

urme
minimale

87-124 mg.

urme
minimale

urme

84-124 mg.

mg.

mg.la 1. 16-20,1mg.

11-14,8 mg.

84-124 mg.

16,8 mg. la L 16-20,1 mg.

80-134 mg.la

11-14,8 mg.

uscat
la

Duritate
germane

mg, la L

grade
.

Starea bacteriolocm/c. .

13,5 mg. la 1.

238-311 mg.

11,6-14,8 mg.

la L

5-6

la

238-311

la I, 238-311 mg. la L 174-290 mg.

11,6-14.8 mg.

la

5-6

174-290 mg. la L

11,6-14,8 mg.

la 1.

10-15,4 mg. la

5-6 baclerilpe 6-7

cm.3

344

www.dacoromanica.ro

cm.3

cm.3

10-15,4 mg.lal.

bacicrii pe
cm.3

www.dacoromanica.ro

Muncipiului Bucuresti, pe servicii la 31 Decembrie 1931


le services.

L'Inventaire de IrIchesse mobile et imobile Municipale


Inventar der Stadtgemelnde Bukarest.

SUMA

DE.NUMIREA
Z

CAPITOLUL I
Imobile (cuprins terenuri, constructii

CAPITOLUL

4
5
6

.
.
Abatorul Comunal .
Atetiere
garaje .
.
.
de comunicatii Colentina .
Ci de comunicatii Pantelimon

C. L. Or. (planuri
Compania Pompieri.
.
Directiunea Administrativ

1.315.108.200

18.134.786
9.728.098
4.737.299
5.612.015
12.019.880
11.143.550
342.330
21.330
4.118
51.902
4.967
395.954
266.355
2.484.909
1.640.730
209.404
2.184.263
864.280
1.907.545
738.294
72.470.670

,,

lzvorul Nou
Depozilul Obor
Colentina .

10
11

12

Ecarisajul Comunal .

Dir. Asistentei - Triaj

Dir.

.
.

4
5
6
7

4
5
6

Total

harngament:

Abatorul Comunal .
.
.
.
Ateliere
.
de Comunicatie.
Ecarisajul Comunal .
.
Serviciul de desinfectii .
Directiunea administrativa
.
.
Parcul Snagov .

Mobilier, biblioteci
2
3

Laboratorul de Chimie
Serviciul de Desinfectii
Parcul Snagov .
.

b) Vehicule, animale
2
3

Fabrica de Ghiat

,,

,,

7
8

.
.

Total

.
.

201.878
1.084.800
2.963.000
969.967
2.545.000
1.400.000
56.191
9.220.836

obiecte de

secritariat
Administratia general
.
Serviciul Personalului
.
.
.
.
.
Directia financiar .
Arhiva
registratura general
.
.
.
Serviciul licitatiilor .
.
Directiunea contencios .
.
.

II

Cim. Colentina
lancu Nou
,,

,,
,,

unelte:

aparate

a) Mobile:
2
3

instalatii

De reportat

346

www.dacoromanica.ro

644.615
169.100
1.575.666
63.510
76.320
111.669
2.640.880

------

----

------

Inventarul Municipiului Bucuresti, pe servicii la


L'Inventaire de la richesse mobile et
Inventar der Stadt

Decembrie 1931
le services.

Municipale

de Bukarest.

SUMA

Report
7
8
9
10

Perceptia I
.
Direc(iunca arhitecturii
Directiunea C. L. Or.
.
Directiunea AdmInistrativ

Cimint. Colenlina
lancu Nou

11

12
13

de Stare Civil

Izvorul Nou
Depozitul Obor
Colentina
.
.

Directiunea Asistentei
Triajul
.
.
Cantina
31
Cantina
32
Cantina Voevodul Mihai
Azilul Cantacuzino .
Orf. Dr. Zigura .
.
Orf. Radu
.
Sanat. Aggigea .
.

14
15

16
17
18
19

20
21

22
23

24
25

Directiunea Veterinara
Compania Sergenti Comunali.
Ci de comunicatie Colentina.
de comunicatie Pantelimon

Parcul Snagov..

.
.
.

.
.

.
.

Abatorul Comunal .
Ecarisajul comunal .
Laboratorul de chimie
Serviciul de Desinfectii
.
.
Pompieri .
Muzeul Comunal .
Ateliere Garaje .
Directiunea

.
,
.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.

Total

.
.

1.605.081
1.859.980

222.960
120.675
279.991
4.380
77.897

.
.
.

2.640.880
158.630
139.910
298.335
256.440
27.960
3.835
10.010
1.320
20.155
35.050
620.760
196.230
205.230
25.220
27.000
136.380
49.368
893.792

.
.

--

491.524
696.240
185.760
871.213
3.103.600
1.824.980
1.550.689
19.179.085

432.859
4.806.968
128.756
17.924.157
23.292.740

d) Materiale (sold

depozite)
Abatorul Comunal
.

2
3
4

de comuuicatii
Ecarisajul Comunal
Ateliere, Garaje

.
.
.

.
.
.

.
.

Total

CAPITULAT1UNEA GENERALA

Imobile
2
3
4
5

Masini aparate

.
unelte.
harnasamente
Vehicule animale
bibliotecd
Mobilier obiecte de

Materiale

.
.
.

.
.
.

Total

1,315.108.200
72.470.670
9.220.836
19.179.085
23.292.740
1.439.271.531

-347

www.dacoromanica.ro

Municipiului Bucureti la

Situatiunea General a mprumuturilor


Situation genrale des empremts de la Municipalis de Bucarest du

1931
Generaisituation der Stadtsanleihe Bukarest am

Jativrir 1931

Plti

Valoarea imprumutului

pIM.

Iarmarie

din

Germania prin B. N. sub


ocup. pt. care atrlm. jus.

Rmas de plat la
restanta)

1931

de amortizat la
lanuarie 1931

Ian. 1931

Total
Capital
Anil

188

1928
1945

41/2

189

1938

41/2 28.650.000

Total

189

1941

32.500.000

72.818.500

5.000.000

190

195

16.149.000

19

195.

26.000.000

190

1961

10.500.000

191

1951

820.000

195

37.000.000

1960

30.000.000

Loc.
191

Expr.
1912

Pr
19211

119.388.000
1981

Lei

B.

Lei

Lei

B.

Lei

Lei

B.

9.313.826 25 11.668.500
49.889.508 75

33.380.234

21.320.400
34.327.090
13.703.703
1.070.825

- -

46.491.825
30.388.390

9.913.826 25

862.000

29.142.904 25

941.000

2-358.183

7.656.213

11.883.693

9.009.151 25 22.214.900 50

1.293.000

.073.012

8.520.945

7.010.563

7.899.425

6.422.286 7

45.511.096 25 84.597.083 51 20.839.605 5

1.999.700

204.000

2,852.500

6.608.000

8.048.500
26.007.000

2.070.600

5.464.159 15
15.509,248

22.349.100

4.472.036
5.205.310
1.527.914

7.531.297

684.137 51

120.707

1.949.645

14,370.755

- - -

24.325.600

5.817.763
426.763

12,248.572 50
17.030.626

- -

3.096.000

68.704.279 60164.221.696 65

924
1925
926
1927
1928
929
930

Rest
curs.
anului
i

15.531.508

11

9.926.903

2.081.758 75

627.464

402.690

1.787.244

4.240.945

1.713.534 - 2.185.320

- - -

83.293

257.374 50

902.855

2.838.255

471.786

1.159.780

- -

2.272.575
11.049.500
19.392.000

8.500.300

340.667 50

616.000

2.122.182 50 3.025.037 50 34.147.500

3.958.482

2.093.518

1.864.964
1.681.400

1.681.400

93.381.000

713.098 75 1.281.419 50 1.994.518 25 97.929.400

Berlin
Deutschebank

Handels

7.586.486 25

709.553 75 Banca
5.811,152
11.977.990

alte

Idem

6.172.406
prin

386.687 50

32.121.070
11.264.246

- -

Primarie

112.457.888

Bucureatl

5.012.719 8429.323.041 5131.793.197 41 61.116.238 91316.547.168 75 185.487.479

Sold. dep. la

Dela

1922 - 2 Maiu 1929 .

Dela 26 Noembrie 1929 - 31 Martie 1931

finele anului

Dela 3 Maiu - 13

166.798.328

39.907.534

206.705.862

49.872.905

156.832.957

156.832.957

35.390.260

192.223.217

46.453.295

145.769.922

145.769.922

67.582.886

213.352.808

47.843.877

165.508.931

165.508.931

81.017.352

246.526.283

63.696.438

182.829.845

182.829.845

80.217.323

263.047.168

76.144.803

186.902.365

186.902.365

85.865.003

272.767.368

74.811.682

197.955.686

332.849.433

85.721.499

247.127.934

197.955.686

5.504.727

Depuneri prim.
inceputul anului
cursul anului

- - - - -

Taxa scontului perceput de Banca


a Romniei pe
1922-23 Februarie 1933

Cassa
de
Depunerile spre fructificare i restituirile pe intervalul 1924-1930
Sold la

Lei

B.

17.480.490

IN

1.352.501 25 30.117.270 25

31.398,689 75

417.675.500 -390 516.093 40 101.128.316 31 201.028.613

6.183.536

19.124.144

19.510.845

B.

41.902.624 66 27.307.393 7

TRACTATE

5.464.159 15
14.349.468

6.831.210

1.432.877

3.096.000

59.256.229 75

B. IMPRUMUTURI CO
2.727.424 05

Capital

5.408.167

43.384.781 25

18.823.096 25 31.298.476

93.183.569

6.173.712

Capital

Lei
Lei B. Lei B.
Lei
CONTRACTATE IN GFRMANIA

B.

A. IMP-RUMUTURI EXTERNE

31/2100.000.000 --- 143.856.577 75

Total general

Capital

Capital

Lei

Anii

Capita

Dela 14

Dela

1929

- 25 Noembrie 1929

Aprilie 1931 - 3

lar dela 4 Martie 1932, taxa de

1932

este de

349

348

www.dacoromanica.ro

Municipiul

pe anii 1924-1930

Situatia
La situation

Municipale

Die finanzielle Situation der Stadtgemeinde Bukarest

PLAT!

INCASARI
i

Bugetul Municipiului

B.

B.

578.927.991

34

446.429.359

08

1925

630.726.146

57

339.808.508

79

1926

634.919.922

15

620.636.678

26

533.267.270

03

444.550.890

08

709.271 389

27

691.824.031

64

1924

1927

1928

1929

502.203.185

93

501.285.117

67

405.965.049

77

434.547.742

75

217.732.443

50

181.485.227

75

1928

335.619 237

27

242.874.024

80

1929

308.747.911

67

287.643.382

75

208.140.569

47

205.450.346

70.254.477

52

106.740.343

66

101.172.898

65

106.996.983

60

117.804,220

05

161.018.703

51

169.925.089

01

77.222.029

38

63.215.149

76

121.184.424

30

121.171.038

29

1930

1927

1930

1927

,.

Buget Sectorul I

,,

Buget Sectorul H Negru

1928

11

1929
1930

1927

II

Buget Sectorul

Albastru

1928

III

1929

III

1930

1927

,.

1928

IV

1929

IV

1930

IV

96

109.859.953

90

104.814.167

51

180.913.272

90

179.325.140

11

Verde .

72.112.699

67.254.326

96.862.118

96.047.211

42

124.877.129

17

III

Buget Sectorul

150.141.109
.

164.051.481

350

www.dacoromanica.ro

19

142.175.811

BNCI

SOCIETATI COMERCIALE BUCURETI

BILANTURI PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL

www.dacoromanica.ro

Situatia capitalurilor subscrise a conturilor debitoare, creditoare-depuneri

profit & pierdere pe anii 1928, 1929

1930

situation des capitaux sonscrits aux compts credlteurs, dpt compts debiteurs et pertes et profit des banques et des Socits Comerciales aux annes 1928-1930
Die Situation der gezeichneten Summen auf
der Debitoren Creditoren Einleger Gewinn und Verlust in den Jahren

No.

Monit.
Oficial

Conturi

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

Capital

depuneri
B.

Coltei, 11

6811929

16011930

Agricola .

Lipscani, 19

4411929

4611930

Agronomilor

C. A. Roseti
.35

5311931

Soarelui, 8

1.000.000

1928

90.000.000

1929

90.000.000

1930

41.000.000

1928

15.000.000

1929

15.000.000

1930

15.000.000

1929

86

261.400.613

23

85

404.897.267

20.748.436

50

46.863.814

75

3.700.000

24.831.348

60

11.365.453

60

3.600.000

28.089,508

60

41.416.764

30

2.894.230

--

43.841

65

2.730.704

20

48.353

60

1930

1.000.000

1928

3.000.000

Victoriei 172 1929

10.000.000

5.314.126

1930

10.000.000

--

2.958 444

59/1929

1928

50.000.000

58/1930 Anglo-Romn

1929

80.000.000

88/1931

1930

80.000.000

72/1929

1928

5.555.370

95

Grivitei, 205 1929

6.255.783

66/1931

1930

1.000.000

64/1929

1928

150.000.000

74/1930 Bercovitz L.

Lipscani, 24

1929

150.000.000

80/1931

1930

150.000.000

72/1929

1928

8.000.000

74/1930

8.000.000

78/1931

1929
1930

105/1929

1928

20.000.000

260/1930

8.000.000

1929

20.000.000

142/1931

1930

20.000.000

48/1929

1928

20.000.000

Sf. Ionia, 9 1929

20.000.000

1930

20.000.000

1928

50/1930 Carpati .

78/1931

Centrala-Cooperativ . . Brezoianu 17 1929

13

1930

568.350.000

55/1929

1928

50.000.000

31/1930

Poincar 1929

50.000.000

65/1931

62/1931

1930

--

1.854.713

7311930

Basarab .

19

523.973.599

25

73/1930

9.970.397

188.876.307

2.279.815

g6

1928

127.550

50.000.000

65.289

9.05i.088

38.750
7.030.808
2.916.385
2.599.277

- -

29.937

489.318

70

637.199

65

385.753

10

---

2.091.234
731.303

201.603.944

22

9.630.578

281.083.331

90

276.237.764

26

11.239.030

99

253.985.365

60

240.824.396

76

11.858.296

18

576.887

10

- -

621.467

26.642.224

45.526.916

85

48.054.997

77

4.051.404

81

43.993,306

95

49.712.098

49

3.073.495

90

3.877.489

11

1.600.000

629.202.378
735.360.599
10.219.544

10.319.907
12.309.048
34.134.751

31.151.954

29.478.284

113.235.509

69.843.648
34.565.493
34.778.013

www.dacoromanica.ro

89

5.963.650

--

1.780.180

61

488.773.478

------

- - -

248.321.184

5.852.154

---

- - -

- -

--,

B.

554.202.251

Albina Carpatilor . . . Grivitei, 192 1929

Amza

- -

Paguba

12

5.000.000

PIERDERE

Beneficiul
B.

- -

PROFIT

217.403.928

1930

4411931

14

- - -

10511931

1.511930

12

1930

1928

Albano Greco

2211929

11

1929

B.

- - -

1928

Abondenta

Conturi
cure nte
debitoare

curente creditoare

90.520

420.669.389

18.958.407

445.731.82

17.474.570

485.023.584

16.075.995

3.716,666

34.738.395

29

2.679.602

71

28.581.729

54

3.056.358

22.453.633

54

1.796.592

1.174.331

1.881.035

51.610.572
95.100.343

67.588.563
61.919.256

1.440.000
1,440.000

960.000

117.749.908

08

7.588.158

7.452.853
4.859.948

- - - -

- -

Suite

Urmare

No.
Monit.
Oficial

Numele
intreprind.

Adresa

Conturi curente
creditoare

Anii

16

17

B.

22

350.000.000

1.565.808.820 21

527.766.361 25

45.811,381 78

1930

350.000.000

1.518.304.327 30

471.211.277 39

24.158.550 48

56/1929

1928

100.000.000

1.465.715.182

1929

100.000.000

1.707.208.277

56/1931

1930

100.000.000

1.274.998.986

38/1929
37/1930 Comercial

1928

100.000.000

1.853.308.696 80

1.089.985.357 98

24.478.589 27

1929

300.000.000

3.221.975.561 67

936.772.114 01

70.694.692 58

98/1931

1930

300.000.000

3.930.494.275 42

1.745.352.012 27

1928

1929

30.000.000

119.022.318 75

1930

30.000.000

1928

859.234

70/1930

Bursei 3

Italiana

83/1930 Cornea

Lipscani 3

Doamnei

87/1930 CrAngasi-Cara-

Ciu-

86.020.299

- -

978.033.477
705.916.583

- - - -

27.154.661

27.212,541

15.716.752

3.779.945

71.220.654

4.479.013
86.678

951.001

66/1929

1928

10.000.000

12.292.247 20

2.035.375 08

Carol 10
84/1930 Creditul Bucu. .

1929

10.000.000

10.963.831

2.855.368 08

25.762 10

4.484.613 08

192.720 20

- - - -

- - -

42.

1930

1928

Credit. Public

1929

10.000.000

- - -

65/1931

1930

1.000.000

18/1929

1928

10.000.000

41/1930 Credit. Social

10.000.000
1930

1928

Credit.Univers. Sf.

11

89/1930

Banca

Casa

de cred. vo-

78/1930

- -

250.000

1928

5.000.000
5.000.000

1930

5.000.000

1928

12.500.000

Doamnni 12 1929

12.500.000

1930

12.500.000

1928

200.000.000

68/1929

agricultur

200.000.000

75/1931

1930

200.000.000

78/1929

1928

1.000.000

58/1930 Demobilizatilor

79/1929
43/1930
62/1931

- -

1930

Lipscani 104 1929

iaj corn..

49/1930 Dacia-Traian

1929

10.000.000

1929

5.000.000

1930

5.000.000

1929

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

51.794

245.004

05

15.652.315

-- -

92.657

1.151.480

510.888 31

799.796

754.560 21

227.331 75

584.355 97

01

- - -

- - -

11

95.011

94.725

27.250

634.167 05

- - - - -

692.046

6.725.059 50

740.740 50

34.711.441

39.230.152

582,537.052 89

116.015.935

15

41.602.584
45.380.890
42.523.560

594.337.968

360.209.393
765.017

199.616

4.335.833
4.818.372
676.300

www.dacoromanica.ro

36.476.656

730.212.420
258.504.992

729.906 50

4.205.002

- -

30.753 50
2.467.385
2.306.861

22.255.018 81
22.253.544

15.493.033

69.320
26.983

753

1.571.293 50

457.825 50

3.716.988

437.698

6.433.087

--

- -

6.078.836 50

4.487.660

1.515.392 85

5.966.888

7.402

-- - -

- -

3.328.186

305.881 24

105.108

4.186.001

69.644.361

819.616 50

25.205.720

1930

55/1931

28

904.779.402

1929

casi

43/1929

27

45.772.137

76/1931

245/1931

26

- -

1.019.602.453

88/1931

77/1929

25

B.

1.591.501.189

88/1931

24

B.

350.000.000

18/1931

23

B.

1929

84/19

21

Paguba

Beneficiul

1928

78/1929

20

PIERDERE

106/1930 Chrisoveloni

89/1931

19

PROFIT

114/1929

18

Conturi curente

depuneri
i

Fortsetzung

- -

- - -

- - - --

--

No.
Monit.
Oficial

29

30

31

32

33

Numele

Adresa

intreprind.

Lei
1928

de contr. a hid.
i corn.
M. Blank

1929

79/1931

1930

1928

Coltei

97/1931

1930

4.000,000

93/1929

1928

15.000,000

Coltei 27

1929

20.000.000

94/1931

1930

20.000.000

24/1929

1928

15.000,000

90/1930 de credit forest.

Lei

- -

19.222.926 95

15.584.968 50

19.295.021

13.965.325 62

14.032.670

- -

2.285.322.004

Stavropol. 6 1929

400.000.090

2.975.732.302

1930

400.000.000

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

1928

20.000.000

Victoriei

68/1930

Chica

depuneri

20.000.000

99/1931

1930

20.000.000

1928

20.000.000

Stavropoleos 1929

20.000.000

71/1929
105 1930

devize
.

89/1931

38/1929
28/1930

Dichiu . .

Roman 145

94/1931

94/1929

industrie

38

Victoriei 31

89/1931

1930

20.000.000

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

1928

50.000.000

1929

50.000.000

1930

50.000.000

4.115.763

19.457.989

200:000.000

76/1930

4.084.847

15.961.937

1928

3.086.928

31.867.880

74/1929

de depoz.
scont

4.024.456

33.657.198

15.000.000

307.097

13.425.211

3.469.202.171
11.016.898

13.164.262
5.834.186

898.618.111

2.161.373.602
2.466.889.808
14.841.238

3.756.570

- - - - -

156.724

'

1.253.424

2.601.554
2.005.051

1.421.400

de intrep. com.
.
industr.
1930

43/1929
40

41

61/1930

1928

scont

Eug. arada 1929

80.000.000

68/1931

1930

80.000.000

72/1929

1928

45.000.000

87/1930

45.000.000

102/1931

76/1929
42

10.000.000

71/1930
90/1931

i
.

1930

45.000.000

1928

75.000.000

1929

75.000.000

1930

75.000.000

65.500.987
107.841.440

82.240.359
502.167

557.210

554.138

28,317.729 25

27.239.717 70

1.921.326 25

30.631.489 10

23.845.495

2658.264 75

36.578.335 34

33.928.573

110.989.814

102.011.852
131.124.207
116.594.219
10.795.212
10.075.867
7.998.821

139.447.871

130.442.870

3.571.348
5.303.921

5.620.684

4.929.298
4.964.693
3.848.436
1.500.000
1.380.000

800.000

7.908.002 79

78.534.737 35

95.961.119 37

7.124.518

64.987.305 35

103.589.566 99

139.399.359

113.775.969

82.445.123
100.407.353
110.832.979

96.846.108

www.dacoromanica.ro

---

- -

547.627.742
490.289.516
390.705.927
146.416.423
125.772.454

-- -

- -

14.500.000
10.270.000

4.450.000
9.549.804

16.308.007 49

137.854.866

16334.409 58

148.954.418

-- - -

--

6.317.973

117.945.769 24

5.255.804 25

311.622.703

--

93.198.185 31

334.648.823

-- --

2.083.689 30

107.494.466 35

374.701.836

1.364.480

2.396.035

1928
39

Lei

Le

20.782.367

PIERDERE

Beneficiul

Le

1930

58/1930 de cred.

PROFIT

Conturi curente
B.

23/1931

84/1930

37

B.

15.000.000

cred. popular D-nei bis 12

91/1931

36

25.000.000

10.000.000

77/1929

35

1929

100/1930 de credit corn.

22/1930

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

87/1931

34

Fortsetzung

Urmare 2

Suite

9.939.791

----

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

71/1930 Fortuna

Stavropoleos 1929

No. 8

84/1931

50/1929

44

50/1930

40.000.000

1928

71/1929

Lipscani, 20

a
.

1930

40.000.000

1928

60.000.000

1929

60.000.000

1930

10.000.000

1928

45

48/1930

Grivitei. 19

46

47

48

53

55

56

_
_
_

20.000.000

56/1929

1928

125.000.000

1929

125.000.000

35/1931

1930

125.000.000

92/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

1930

20.000.000

100.000.000

111/1931

1930

100.000.000

36/1929

1928

4.028.400

55/1930

20.000.000

Rur.

Marmorosch
57/1930 Blank

Doamnei, 8

1928

125.000.000

Filipescu 1929

125.000.000

140/1931

1940

125.000.000

74/1929

1928

25.000.000

1929

25.000.000

80/1931

1930

25.000.000

22/1929

1928

100.000.000

1929

600.000.000

26/1931

1930

600.000.000

97/1929

1928

6.500.000

1929

6.500.000

1930

6.500.000

1928

20.000.000

1929

20.000.000

84/1931

1930

20.000.000

26/1929

1928

5.000.000

1929

10.000.000

34/1931

1930

10.000.000

74/1929

1928

3.000.000

135 1929

3.000.000

1930

9.000.000

135/1930 Minelor .

83/1930 Muntenia.

gros

Lipscani 7

21/1930

Marconi

73/1930
90/1931
46/1929

54

1930

Academiei2 1929

154/1930

133/1929

52

79/1931

100.000.000

132/1931

51

B.

1928

102/1930 Mercur .

50

1929
1930

/1931

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital
i

43

Fortsetzung

Urmare 3

Suite

71/1930

Pietei .

23/1930 Poporului

Rahova Bra59/1930

Doamnei

Bursei 4

'

B.

Conturi curente
debitoare
i

B.

PIFRDERE

PROFIT

Paguba

Lei

Lei

98.561.943 50

79.101.505 44

7.018.129 82

79.599.435 35

82.282.032 58

6.413.951 69

60.853.327 30

57.880.548 08

- -

1.052.341.131 08

898.690.948 96

16.123.593 96

1.011.251.075 64

871.465.768 78

14.569.389 66

830.608.904

10.013.250

864.625.849

5.522.949 23

1.174.070

4.447.557 91

1.790.500

3.473.131

3.017.750

11

1.500.670 36

3.033 68
100.000

417.580.403 77

7.585.732 20

2.119.906.118 56

440.344.456 26

12.568,199 37

2.544.274.692 80

1.117.460.730 79

7.822.151 99

2.350.048
5.271.272

3.971.000
4.362.231

26.176

648.802
593.830
609.366

3.926.282.671 71

1.317.703.337 78

65.563.442 87

3.933.722.159 33

329.570.278 66

55.018.359 76

3'799.598.216 85

383.231.938 94

60.542.618 79

25.194.022 90

17.794.749 50

2.309.711 60

44.086.998 45

18.810.449

2.254.750 20

12.018.204

18.441.415 50

2.312.067 75

299.123.669

102.653.138

61.386.237

--

59.555.914

285-605.340

287.968.111
287.475.757

73.238.963

7,188.219.318
9.370.761.009
5.076.884.815
292.620.829

328.467.390
271.646.645
112.535.167
100.393.590

88.840.710

174.629.878

286.823.274
28.070.036
48.088.329

15.350.612.093

4.675.215.199
11.749.180.357
267.060.291

260.126.642
226.918.400
86.770.944
96.989.622
90.648.319

1.442.202

- - -

3.727.018

2.827.113

859.688

187.857.144

6.700.808

--

190.696.983
187.857.144

6.382.275

3.725.689
3.127.951

3.316.870
1.954 340

73.037.213 07

47.826.714 05

2.150.931 04

89.253.267 47

64.123.764 64

4.500.000

86.518.906 55

65.098.830

4 258.553 50

182.403.050 30

109.862.155 45

517.339 55

227.373.644 15

143.015.882 85

642.501 60

233.278.785

137.793.248 40

601.359 15

www.dacoromanica.ro

1.821.821.768 44

2.090.496

5.762.380

- - - - - - - - - - - - - - -

Fortsetzung

Urmare 4

Suite

Adresa

Conturi curente
creditoare i

Anii

Conturi curente
debitoare

PROFIT

B.

130/1930

57

N.

No. 21 .

Rod . . .

163/1931

58

credit

30/1930

Serban
No. 246

1928

280.000.000

1929

280.000.000

1930

280.000.000

1928

20.000.000

1929

20.000.000

1930

20.000.000

1928

23.318.000

1929

24.624.500

Smardan 5

a
Orientului

Doamnei 27

37/1930

Salariatilor
publici

Al. Lahovari

No. 27

87/1931

1930

79/1930 Sfatului
82/1931

negustoresc

48/1929
59/1930 Sindicatului
83/1931

67

Agricol Ilfov

43/1929
49/1930 Sporul Muncei
54/1931

372

Victoriei, 60

30.000.000

1929
1930

30,000.000
30.000.000

1928

40.000.000

1929

40.000.000
40.000.000

1928

33/1929
31/1930 Tbcarilor din Oituz, 24
.
32/1931
218/1929

1929

20.000.000
20.000,000

1930

20.000.000

1928

20.000.000
20.000.000
20.000.000

1929
1930

1928

22/1931

1929

30.000.000
30,000.000

1930

30.000.000

1928

85/1930

70

44/1929
41/1930 Urban
69/1931

Total pe

--

- ---

36.469.923 50

19.978.531 16

37.219.028 40

18.868.626 94

36.777.903

- -

2.843.095

182.867

- -

524.632 50
1.031.887

1.930.276.338

2.671.913.289
3.263.087.299
60.571.209
61.663.921

42.320.462
4.610.515

13.418.700 35

17.574.947

25.178.528
18.621.324

32,557.986
39.969.721
34.949.119

72
72

40

63276.699
57.984.444
15,440,443
16.058.727
17.273.598

34.526,334
45.361.073
1.749.374

70

--

2.330.088.555
2.108.264.854
2.365.922.850
44.936.983
58.290.290
49.917.453
3.529.451

15.463.009

14.773.197

30.787.573
135.459.216
148.525.049
131.914.055
18.471.897
19.703.757

24.218.935

90
42

--

4.777.692

605.030
1.428.789

84.183.013

- -

67.198.688
112.847.856

1930

50.000.000
50.000.000
80.000.000

1928

2.945.040.820

20

27.257.791.970

40 28.149.937.672

1929

3.950.430.603

70

33.168.665.194

84

17.565.299,719

1930

4.953.927.001

25.967.052-730

454.742
907.096
6.704.000

8.225.269
88.616.900
110.738.679
129.304.622

- -

-- -

---

--

2.216.295
2.216.295

72
72

--

1.434.611 80

814.160

17

1.404.063

76

48.656

42

9.929.455
9.312.860
7.500.653
3.412.135
3.222.504
1.904.801

1.312.070

42
42

--

3 997.716

42

1928

www.dacoromanica.ro

4.315.059

79.956.543
84.183.013

5.578.496

30.105.048.751

97.738.808

65

15.000.000

133.445.412

3.883,024
3.522.590
2.843.075

1930

122.292.717

117.025.361

75
45

4.631.327

1929

- -

11.595.194
21.809.828
9.162.818

15.000.000

Victoriei, 7

--

639.805

300.167

6.000.000

Doamnei, 23 1929

2.483.800

1930

--

471.382

545.899
1.122.161

40

- - -

2.043.328

28.019.500

30
60

----

39.970.416

- -

13.368.89

8.766.951

- - -

6.000.000

51.1929

Tezaurului

25.544.352 05

114 1929

106/1931

69

25.376.000

1928

1930

68

- -

38/1929

35/1929

5.000.000

000.000

79 bls/1931

66

1928

- - -

1930

56/1930

65

20.000.000

187/1931

49/1929

64

1930

5.000.000

48/1931

63

20.000.000

1929

44/1930 Romneasca .

62

1929

1930

61

20.000.000

17 1929

40/1931

59

1928

1928

de
Econ.

Paguba

Beneficiul

Intreprind.

100/1929

PIERDERE

--50

25
08

--

20

283.281

70

20

420.766

80

1.176.177

21

12.300.000

--

--

48

772.994.611

80

2.679.602

71

37

848.215.819

25

6.637.135

21

24

818.434.515

31

9.774.268

56

11.295.603
11.672.833

Suite

Urmare 5

No.
Monit.
ificial

22/1929

Adresa

Lei
SOCIETATI
FINANCIARE

1928

9/1931

1930

10.000.000

1928

4/1929

53/1929

RBoamnacan

38/1930

502.678.563

1.253.627

1928

10.000.000

371.304

318.119

925.682

Bd. Ferdin 61 1929

10.000.000

257.391

25.275.470

1.903.012

1930

10.000.000

1928
1929

17/1929

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

100.000.000

1928

5.000.000

Doamnei 2

22/1931

120/1931

Casele
pr.

Sf. Ionia 9

1929

5.000.000

1930

5.000.000

1928

Comp.

27 1929

reprezentante

1930

26/1929

37/1930

2.000.000

Bonaparte 57 1929

200.000

44/1931

1930

200.000

51/1929

1928

2.000.000

1929

2.000.000

65/1931

1930

2.000.000

119/1929

1928

30.000.000

1930

30.000.000

Izvorul"

53/1930

Zorilor 2

131/1931

28/1929

12

1928

1.553.862.600

Doamnei 15 1929

2.108.114.400

46/1931

1930

2.459.425.100

70/1929

1928

30.000.000

34/1930

func.

urban .

84/1930 Creditul
biliar . .

93/1929

82/1930 . Creditul

ectrice Matei

91/1931

65/1929

Creditul Romnesc . .

14

71/1931

30.000.000

112/1931

13

- -

120/1930 Creditul extern

11

1930

30.000.000

1928

60.000,000

2 1929

60.000.000

1930

000.000

1928

40.000.000

23 1929

40.090.000

1930

60.000.000

761.861

397.497

748.959

596.392

19.691.960 88

158.993.578 29

8.124.956 25

1.963.793 72

36.982.856 48

--

8.048.783 25

20.338.388 60

23.135.900 12

701.882 10

30.691.964 60

31.587.459 73

628.560 26

43.628.671 60

28.754.145 50

- -

- -

- -

5.723.037

2.624.498

200.000

Coperativa

- -

596.736.660

- -

255.257

250.000.000

4.000.000

50/1930

143.878 30

245.474

1930

1930

- -

924.133

Paguba
B.

199.535.886

Bd. I. C.
Casa de aj.
cred. a Corpului Bratianu

Casa

- --

73.889

Lei

224.816.160

61/1931

17/1930

128.584

B.

250.000.000

Casa de credit
.

- -

1.075.218

PIERDERE

Beneficiul

Lei

Le
1.305.000

curente

Lipscani 33 1929

51/1931

10.000.000
10.000,000

Activa

78/1931

B.

Dr. Manolescu No. 12 1929

6/1930

Conturi curente
creditoare
debitoare

Numele
intreprind.

Fortsetzund

5.218.896 20

141.349

106.940 95

184.240 05

75.756 30

25

147.872 05

85.609 55

27.097.496 68

20.209.173 50

429.974

23.622.756 68

19.693.282 50

316.469 50

23.736.537 50

18.653.463

46.640

55

75

4.386.553 70

63.498.306 15

47.920.774 30

20.932 80

78.520.909 30

10

6.657.525 28

12.138.527 62

10.318.661

21.654.876 83

8.260.737 04

16.276.611

3.163.770

16.997.049 86

- -

23.292.458

43.297.390

14.752.374

41.104.128

18.496.389

43.076.856

23.115.724
34.574.626
23.838.644

38.398.503
75.529.433

74.850.954

23.688 362 69

25.405.494

33.012.214 48

38.939.696 30

13.763 866 78

69.227.729 34

www.dacoromanica.ro

- -

2.429.127
2.209.948

5.097.718

5.014.029
4.307.000

B.

-- - - -

167.992 85

70.229

Lei

17

- - - --

4.967.339 80

1.179.184

2.459.275 40
4.102.095 77

- -

- -

No.
Monit.
Oficial

Numele

Adresa

Intreprind.

Anii

102.210.655

10.000.000

108.628.669

1928

108.283.600

8.880.348

1929

115.019.200

35/1931

1930

57/1929

dreuCrarledit

Doamnei

16

General
Bertelot, 6

34/1930 Despina
Doamna .
63/1931

reprezent.
Comert

112/1930

C. A. Roseti

62

1.082.295.525

62

9.810.506

03

406.790.379

116.349.200

16.469.996

78

96.905.758

1928

100.000

1.837.606

1929

100.000

1.891.918

1930

100.000

2.163.824

3.000.000

5.917.770

37

1930

3.000.000

658.677

37

--

28.537.557

2.237.921

2.469.473
2.757.851

82/1929

1928

5.000.000

3.656.120

1.536.933

1929

5.000.000

90.399.757

78.495.981

1930

15.000.000

109.665.474

169/1931

26/1929
Banca
34/1930 N.-l de Credit National
8
Industrial
56/1931

1929

53/1931

24

mob. Lipscani 33
imobil.

. .

No. 26

74/1929
46/1930 Uniunea Comer.

Macca
No. 30

1.943,609.051

1.770.427.098

Total pe .

. .

123.778

--

299.905

1.005.880

912.442

508.033

89.665.184

- - -

69.246.243
42.182.313

23.061

40

53.611

--

-- - - -

14.500.770 18
6.708.679 68

10.955.710 78
2.174.464 97

3.490.917 99
1.830.104 37

21.273.195 40
18.010.198 40
19.374.098 40

20

2.327.178 60

157.215 20

3.557.578
31.245,094 40

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

1928

8.000.000
8.000.000
8.000.000

1930

137.342

30.000.000
30.000.000

20.000.000

1929

2.807.851.257
2.227.932.292
2.039.725.882

41

22.150.019

1930

1928

-- -

2.386.415

11.909.800

1929

--

- - ------ --

1.242.545

5.000.000

1928
1929

1930

30/1931

87.104.914

-- -

1929

1930

128/1931

75

287.769 65
510.197

65/1930

Bd.

11.587

488.064
714.089

-- -

1928

104/1929
99/1930 Reprezentanta

75

884.822
3.000.000

1930

intrep. indus. Bd. Domnitei 1929


No.
fInanciare

92/1929
101/1930 Progresul Agr.
106/1931

10.037

2.593.377.652

1930

6311931

83

500.000.000
500.000.000
500.000.000

102/1931

16.684.505

1928

1928

pt.

28

2.000.000

1930

- --

32

5.000.000

1928

Soarele

- -

26.918.680

1930

Stavropoleos 1929
No. 5

Oltenilor

53/1931

- - - -

90

- -

1930

rom. de
intrep.urb. rur.

28.698.163

24.367

129/1929

84

- -

2.513.665

20

14.728.626

Blnari, 37

17.502.569

56.038.104

Imobiliari

Paguba

2.105.200

9.963.796

69/1930

Beneficiu

32.363

56.931.488

PIERDERE

PROFIT

70

5.000.000

21

28

28.094.941

5.000.000

Xenopol,/5

140/1931

27

80.036.717

1929

Entrojal

19

26

--

10.000.000

1928
1929

1928

23

Conturi curente
depitoare

43.646.423

No. 37

131/1931

22

10.000.000

34/1929

20

1930

109/1931

18

Conturi curente
creditoare
depuneei

40/1930 de Comert

17

Capital

1928

37/1929
15

Fortsetzung

Urmare 6

Suite

11.827.400

2.684.356.000
3.254.145.822
3.753.074.300

--

45.430.665 79
58.647.191 79
43.964.208 29

57.424.832
24.909.992
20.212.288

--

3.266.246.212 13
2.777.317.202 73
2.938.509.824 79

www.dacoromanica.ro

1.683

15.797.323 39

1.041.292 28

24.096.348 80
10.135.975 95

1.239.481 19

699.006 15

- -- --

319.845

1.984.737

26.005.542
21.220.216
4.609.916.243 82
3.388.106.144 53
3.144.847.867 39

3.045.680

136.450.431 12

7.114.701 36
11.281.657 99

89.210.272 59

46.374.197 56

157.176.770 37

Urmare 7

Suite

No.
Monit.
Oficial

Numele
intreprind.

Adresa

Anii

Conturi curente
creditoare
debitoare

Capital

Lei

Fortsetzung

B.

Lei

B.

Conturi curente
debitoare

PROFIT

PIERDERE

Beneficiul

Lei

B.

Lei

B.

Lei

B.

SOCIETTI DE
1928

116/1929
I

115/1930 Adriatica

Splaiul
Brncov.

112/1931

62/1929

1928

40.000.000

1929

40.000.000

1930

50.000.000

Agricola

96/1931

1928

5.000.000

N. Filipescu
1929
No. 21

5.000.000

151/1931

1930

7.500.000

58/1929

1928

5.000.000

1929

5.000.000

120/1929

149/1930 Aquila

70/1930 Ancora

Victoriei

95/1931

60/1929
5

68/1930

Asigurarea
Romneasca

Ion Ghica 11

12

1929

12.000.000

1930

12.000.000

1928

12.000.000

d.147.837

4.666.151

31.215.553
14.839.558

2.971.996

- -

152.138

5.636.787

311.238
5.342.977

6.374.402 60

776.952 60

1.367.124 30

599.139 39

426.087

2.371.852

743.094 43

2.169.672

16.598.000

2.112.296

3.131.413

1.952.043

2.846.524

1.308.951

1.444.731

1.066.480

1.451.695

21.816.325 61

3.407.365 85

2.460.000

56.152.543 40

3.470.000

62.808.328

1.646.883

15.434 48

1.528.053 87

868.732 61

1.339.765 08

914.411 76

62/1931

1930

1928

23

1929

9.000.000

1930

15.000.000

86/1929

1928

50.000.000

1929

50.000.000

88/1931

1930

50.000.009

1928

4.000.000

1929

4.000.000

99/1931

1930

4.000.000

82/1929

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

101/1929

1928

10.000.000

102/1930

Filipescu 1929

10.000.000

1930

10.000.000

1928

10.000.000

Victoriei, 2

Doamnei, 12

92/1929

Roseti

10,000.000
1930

10,000.000

3.379.186 20

1.753.913 75

1.595.929 57

2.829.658 69

4.848.560 25

2.328.161 57

1.385.502

7.044.745
113.577.466

27.788.917

60.000.000

170/1931

Bursei, 2

13.087.966

852.189 30

60.000.000

91/1931

6.014.090

15.000.000

1929

87/1930 Steaua-Rom.

9.016.332 52

Victoriei 86 1929

67/1930 Dacia-Romnia Vilson 3

Prevederea .

243.661.107 71

852.422 97

60.000.000

11.633.403 96

27.337 48

1928

89/1930 Nationala

194.828.292 44

197.117.389 02

79/1929

173/1930 Metropola ,

15.000.000

15.000.000

143/1930 Franco-Romn

2.199.230

1928

111/1931

14

12.000.000

12.000.000

96/1931

13

1928

1930

87/1930 Generala

11

12.000.000

112/1929

5.000.000

Ion
108/1931

1930

45.958.797

1930

Asigurarea

120/1930 Britania
129/1931

8.587.814
191.594.478 26

108/1931

60/1929

1930

88/1930

5.000.000

1929

620.992

12.012.301

117.671.957
95.870.651

884.156

812.248

27.694.581

27.266.070
23.619.501

90

735.885 49

17.730.549 43

61.190.431 06

401.609 13

91.295.589 04

116.408.965 16

16.534.682 10

70.149.239 09

53.733.845 66

16.946.824 18

71.657.602 07

76.055.317 46

14.070.291 54

- - - -

---

- -

5.518.682 67

4.477.538

557.983

- -

15.000

67.440.638 91

71.300.806 02

3.146.031 92

29.495.422 37

55.515.173 14

2.348.231 89

22.382.430 12

36.421.580 57

3.019.285 21

- -

3.484.942

13.924.323

25.046.975

7.616.149

6.208.066

2.243.669

6.277.759

1.154.143 33

2.401.922

40.612.915

www.dacoromanica.ro

62.358.086

3.994.167 66
3.920.348
2.139.403

2.932.788
3.307.469
3.288.039

---- - - - - - - - - - - - -

- -

- -

Suite

Urmare 8

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprinderei

B.

1928

12.000.000

1929

12.000.000

1930

12.000.000

1928

246.000.000

1929

354.000.000

1930

293.300.000

1928

Carol, 10 1929

120/1929
15

121/1930 Urania .

Cmpineanu
No. 51

163/1931

pe

BOCIETTI
PETROLIF ERE
97/1929

78/1930

tra-R

109/1931

12

76

3.172.335

09

15.376.434

09

15.658.023

05

2.528.727

57

194.800.750

85

355.931.406

96

73.275.300

85

446.967.674

11

559.056.315

72

78.367.570

18

422.652.324

03

670.940.702

93

59.733.223

64

1.356.000.000

423.129.598

797.997.402

446.331.754

4.325.676

1.356.000.000

10.510.246

70

4965

26

1929

8.000.000

10.281.453

20

1687

76

1930

5.280.000

10.079.145

18

1928

22.000.000

976.509

80

6.866.000

1929

22.000.000

946.583

80

6.707.811

1930

22.000.000

968.626

80

6.502.200

42.999.275

27.848.554

t.

75.000.000
75.000.000

1930
1928

75.000.000

165/1931

1930

100.000.000

181/1929

1928

3.000.000

1929

3.000.000

134/1931

1930

3000.000

93/1929

1928

500.000.000

97/1930 Concordia

Teilor, 24

500.000.000

48

142/1931

1930

650.000.000

110/1929

1928

38.000.000

1929

38.000.000

96/1931

1930

38.000.000

115/1929

1928

30.000.000

107/1931

1930

30.000.000

67/1929

1928

10.000.000

95/1930 Colombia

Consortiul
petrolului

Roman, 10

68/1930 Coroana . .

26

10.000.000

94/1931

1929
1930

119/1929

1928

605.000.000

1929

605.000.000

1930

605.000.000

101/1930 Creditul minier


117/1931

T.

43

-100.000.000

Comp. com. de

- -

- --

12.000.000

Pas. Victoria

- -

Dionisie, 17 1929

23.513.358

8.000.000

1928

168/1930 Cometa . .

285/1930

22

12.790.969

4.988.693

24.195

87/1931

04

38.745

No. 79

186/1930 Carmen-Petrol

3.235.586

30.000.000

85/1931

85

30.000.000

80/1929

113/1929

21.877.218

1930

79/1930 Campurile
petrolif.

22

Bd. Carol, 30 1929

115/1931

4.994.176

1928

105/1930 Atlas-Petrol.

Paguba

335.238.016

1928
.

125/1929

PIERDERE

Beneficiu

B.

PROFIT

249.524.665

1930

curente

413.251.156

91/1931

128/1930 Alcor

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

Adresa

Fortsetzung

10.000.000

56.658.418
95.252.285

- -

159.173.570 59
157.045.698

52.633.539
62.287.839

85

- 17.706.483 11

9.166.272

3.386.372 45

671,501 10

3.615.011 45

343.057

2.947.378 45

302.816

-----

303.821.243
484.320.399

2.846.769
1.801.745

322.854

30

- - -- - - - -

33.701 25

----- - - 169.836

50

3.235.897

686.183

84

- 356.559

20
67

- -- -

- - - -

8.550.475

16.546.929

10.810.219

70

77.672 85

73.964

- - - -

74.541.994 08

49.396.877 70

71

193.075.128 81

131.418.406 03

33.364.995 65

157.982.444 80

144.818.536 15

142.842.906 35

22.788.732 91

536.119.820

505.029.466 49

14.842
122.595.184 64

322.886.061 59

385.334.361

36

131.450.672

291.710.587 95

288.341,167 08

122.932.960

286.618.904 03

--

13.567.768

4.963.548 32

109.891

102.108.431

136.117 25
187.378 40

10.363.916 84

2.031.361 90
3.935.652 40

429.579.940 36

258.321.602 55

61.200.649 70

488.500.565 89

288.042.720 34

30.887.341 08

290.923.276 -

241.584.483

40,709.101

6.702.801

www.dacoromanica.ro

17

52.521

75

- -

2.462.199 4

13.136.582

Numele
Intreprind.

Conturi curente
creditoare

Adresa

4.233.988 99

226.518 54

1929

35.000.000

1.824.448 17

116.643 80

112/1931

1930

35.000.000

1.181.823

11

357.146 85

107/1929

1928

1.200.000

90

513.941 90

88/1930 Drgneasca

1929

1.200.000

344.964 90

543.504 90

94/1931

1930

1.200.000

1928

5.499.788

2.000.000

14.648.892

336.217

1930

2.000.000

16.638.410

3.696.227

1928

Expl. petrolif.

1929

Ralph E. Fain

981.618

126/1930

1928

200.000.000

155.593.402 02

78.298.676

1929

200.000.000

163.990.542

52.687.029

1930

200.000.000

165.124.434

11.250.000

93/1930 Galia

Unirei 173

1929
1930

138/1931

24.649.741 35

100.000.000

9.650.256 30

100.000.000

31.507.939 45

56.652.294

630.373
1.026.929

- - - -

11

3.836.648 65
10.782.359

- -

35.568

2.418.520 60

22.568.574 45

14.619.008 65

- - - -

--

121.865.824 04

189/1929

- - -

- -

15.000.000

- -

---

1930

129/1930 Forajul

uba
i

151/1931

129/1929

198.540

500.000

82/1931

16

- -

94 1929

86/1929

95/1930 Excelsior

PIERDERE

PROFIT

B.

35.000.000

de petrol Rom.

13

17

- -

B.

1928

97/1929

15

Conturi curente

Beneficiu
B.

14

Fortsetzung

Urmare 9

Suite

1.000.000

44.432.808
7.636.337

6.240.852 85

15.249.812 10
I

99/1929
19

20

107/1930

Galianaphta

Manu 6

124/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

111/1930

Getta

1930

1928

85.000.000

1929

85.000.000

1930

85.000.000

124/1929

1928

600.000.000

127/1930

'Bis. Amzei 21 1929

600.000.000

1930

600.000.000

99/1930

Govora .

G. Saita
No. 10

132/1931

R. D. P.

105/1931

23

21

Jupiter

50.0.00.000

Bd. bacia 20 1929

50.000.000

1930

50.000.000

1928

15.000.000

22.000.000
72/1931

134/1929

Moreni162/1931

1928

e5nop.

25

1929

10.000.000

89/1931

26

1930

277/1929
118/1930

40.509.519 60

1.309.367 50

18.890.831 85

1.283.695 30

4.736.025 83

16.750.655 80

419.091 95

5.143.244 18

58.240 95

125.050 75

,33.853 10

84.898 75

33.853 10

40.997

624.614 05

14.857.032 72

2.295.913 65

4.496236

21.498.065 07

5.820.268 05

243.820

29.109.877 67

13.129.761 60

358.100.642

354.939.659
312.624.241

56.472.597
24.459.298
34.414.810

- -

4.032.515
1.671.342

2.141.760

150.742

600.653 05

1928

Bulevardul

124/1931

24

90.000.000

1930

120/1929

22

1929

138/1931

88/1931

21

1928

1930

22.000.000

1928

2.250.000

8.222.891

7.913.818

1.456.086 90

1.955.290 88

4.233.676 24

36.218.347 W

98

16.970.144 46

36.293.794 45

5.314.436

18.054.557 71

241.789 05

1.222.465 25

2.550.732 60

- -

5.571

3.091.041 55

22.914 20

50.875

1929

1930

2.250.000

www.dacoromanica.ro

983.999

320.466 52
178.837 05

1.257.451 85

- 85

Suite

No.
Monit
Oficial

Numele

Adresa

Anii

Bd. Domnitei

No. 48

79/1930
96/1931

124/1929
28

Bd. Brtianu

139/1930 Oleonaphta

30

31

1929

3.000.000

1930

3.000.000

1928

10.000.000

10.000.000
10.000.000

1928

15.000.000

1929

15.000.000

129/1931

1930

15 000.000

128/1929

1928

60.000.000

9 1929

60.000.000

154/1931

1930

60.000.000

108/1929

1928

5.000.000

Clemenceau

129/1930

No. 2

128/1930

Sf.

B-dul Brt.
139/1930 petr. f. Sanielevi.
No. 26

87/1929
32

3.000.000

1930

163/1931

29

1928

1929

No. 26

pt. distrib. prod.


petroleului
72/1930

Budist.
No.

88/1931

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

Lei

84/1929
27

Fortsetzung

Urmare

30.000.000
1930

35.000.000

1928

1.000.000

1929

1.000.000

1930

150.000.000

B.

PROFIT

Conturi
debitoare

879.217

3.548.524 20

4.000.386

1.483.678

2.619.836 50

1.277.312

265.542

3.301.422
3.983.265

5.999

4.704.146

5.999

4.307.397 90

5.908.715
114.259.765
504.526

69.080.743
76.530.121

Lei

6.662.379 60
10 158.618
10.492.789

58.527.044
66.858.006

46.762.142

78.881.653

221.938

- - - - -

- -

6.420.640
7.778.080

439.161.196 88

345.044.567 88

68.328

448.645.000 58

346.401.678 13

68.431

319.156.507 31

346.574.962 31

1.752.007

58.763.787

430.535 50

1.419.472
1.762.214

5.473.659

3.036.626 01
3.036.626

- --- - -

3.036.626

55.000.000

417.367 53

58.231.439

78.314.184

50

2.429.438

70.059.623

Paguba

Beneficiul

Le

Le

Le

4.638.249

PIERDERE

3.441.835

79/1929

33

132/1930 Petrolul

1928

60.000.000

Stavropoleos 1929

60,000.000

1930

60.000.000

1928

40.000.000

1929

40.000.000

80/1931

1930

40.000.000

122/1929

1928

600.000.000

N. Golescu 7 1929

600.000,000

1930

600.000.000

1928

50.000.000

Bd. Carol, 30 1929

50.000.000

134/1931

1930

50.000.000

114/1929
135/1931 Petrol

1928

1.000.000

Paleologu 14 1929

1,000.000

134/1931

1930

1.000.000

123/1929

1928
1929

100.000.000

130/1931

1930

100.000.000

99/1929

1928
1929

175.000.000

1930

175.000.000

1928

122.000.000

1929

122.000.000

169/1931

76/1929
34

35

77/1930 Petrolifera

120/1930 Petrol Block

Mosilor, 23

132/1931

123/1929
rcoulruel

37

38

39

Grozesti

134/1930 Petrol Latina

102/1930 Petrol Mina

123/1929

Petrol
Rornnesc .

40
134/1931

I. G. Saita
No. 10

100.000.000

175.000.000

122.000.000

8.603.299
11.092.957
16.417.984
109.108

109.108

300.000

- - - -

3.076.310
8.897.813

1.947.647

3.770.720

38.539 80

149,863.656 86

130.632.530 28

19.253.800 76

130.315.171

130.834.232

15.668.311

157.027.969

132.524.619 50

15

6.304.567 10

- -

- - - -

39.316.357 42

7.584.634 36

1.262.997 48

38.938.792 47

9.143.056 51

2.255.064

45.423.033 59

10.316.270 78

68.949.819 68

- -

97.345.813 03

11.025.687 50

124.818.629 48

10.050.942 25

74.935 03

33.798.304 46

10.976.955 41

5.015.084 60

33.739.490 19

7.903.075 65

571.245 50

33.214.065 89

5.143.353 05

99.623,374
94.637.112
108.793.908

5.088.703 10
6.185.734

www.dacoromanica.ro

57.810.326
59.887.862
71.000.925

140.288 50

3.420

2.079.504

529.863

- -

287.115 07

--- --- -- - - - - - - - - -

12.907.586

11.479.891 30

No.
Monit.
ficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

Prahova

41

300.000.000

Bd. Carol 10 1929

300.000.000

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000,000

1928

300.000.000

300.000.000

144/1929

1928

15.000.000

1929

15.000.000

1930

15.000.000

1928

600.000.000

1929

600.000.090

1930

600.000.000

1928

500.000.000

133/1930

95/1930

neau

Redeventa

. . .

10

122/1931

135/1930

Filipescu
No. 6 .

African

140/1931

87/1929
46

1928

82/1930

Americana

300.000.000

Victoriei 126 1929

500.000.000

1930

1.250.000.000

108/1931

70/1929
47

84/1930
109/1931

107/1930
151/1931

49

28 1929
1930

de Petrol

48

1928

Ind.

Comertul
Petrolului

112/1929
88/1930

95/1929
102/1930

Romolea

110

111/1931

88/1929
51

137/1930

Sondajul

Doamnei, 4

14811931

99/1929
52

53

54

98/1930

Sondrum

Boteanu 5

8.202.172 02
43.866.940 63
130.172.611

170.733.568
154.298.091

3.922.443

13.366.882 75

92.011.008
96.120.003
106.769.621

93.675.317 91

2.552.905 10

48.069.190 69

562.799 05

48.630.614 75

697.149 50

256.674.586
345.602.751

336.592.046

1.258.606.502

413.107.278

205.120.530
196.526.007

98.112.339

670.101.432

480.299.297
519.668.716

15.037,149 28
28.638.107 09

1929

818.750

516.504

1930

818.750

1.453.367

1928

1.600.000

1930

1.220.000

1928

50.000.000

1929

50.000.000

1930

50.000.000

1928

200.000.000

1929

200.000.000

1930

200.000.000

1928

100.000.000

1929

1929

84/1931

1930

700.000.000

182/1929

1928

1.000.000

1929

1.000.000

1930

1.000.000

134/1931

119.113 22

65.180.312

59.750.960 44

700.000.000

Teilor 24

11.340.948 65

8.372.663
11.370.740

63.097.959 92

1928

xip

21.511.361

3.879.707 72

- - -

14.903.358

400.000.000

71/1929

285/1930

15.776.460 98

100.000.000

Roman 21

7.760.531

PIERDERE

B.

45.000.247

1930

Sospiro

- -

113/1931

89/1930

PROFIT

Conturi curente
are

400.000.000

Saita 10 1929

47/1931

50

1930

126/1929

45

300.000.000

129/1931

95/1930

Biserica
Amzei, 28

Rafineriile
dingher

109/1931

44

1930

75/1929

43

B.

1928

134/1931

ente
creditoare
depuneri

Capital
i

122/1929

42

Fortsetzung

Urmare 11

Suite

2.101

- -

20.101

81.291 13

79.586 09

- -

27.444.772
1.108.749

3428.831

687.314

- 37.960.011

21.078.764
37.663.568

- -- -

6.262

148.927 05

366.900

- - -

21.916

456.790

12.197.520 15

796.270 10

3.025.054 88

18.694.263 20

1.737.230 72

7.695.993 65

17.549.289 98

52.000

3.103.972 40
1.501.701 61

--

597.707 49

118.941.475 18

1.953.840 74

321.025 10

112.918.703 78

3.876.554 94

603.154 66

116.747.241 52

6.055.499 65

31

488.904.931 65

4.599.191 65

611.270.518

3.072.914

173.912.421 95
287.304.161 75

351.771.998 55

746.991.966

232.171 28
257.171 28
260.171 28

www.dacoromanica.ro

4.727.883 95

4.523.474 45
15.920.396

3.128.890

- -

--

2.228

26.669
4.060

Fortsetzung

Urmare 12

Suite

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

B.

55

56

58

59

20.736.312 06

106/1929

1928

1.000.000.000

1.400.536.907

1929

1.000.000.000

1.569.829.117

134/1930 Steaua Rom.

Bd. Carol, 5

1.803.667.315

1930

97/19291

1928

10.000.000

79/19301 Stela Petrolif.

1929

10.000.000

95/1931

1930

5.000.600

114/1929

1928

5.000.000

135/1930 Telega Moreni Paleologu 14 1929

60.000.000

135/1931

1930

60.000.000

131/1929

1928

5.000.000

Bd. Carol, 30 1929

5.000.000

134/1931

1930

5.000.000

172/1929

1928

135.000.000

1929

135.000.000

1930

135.000.000

132/1930 Texas

The Danube
oil trading

A. D. Xeno5

110/1930 Triumful .
111/1931

102/1930 Unirea .

4.173.364
3.577.001

10.210.075 20

26.955.992
40.316.528

6.825.701 35

17.977 10

7.361.612 45

4.816 21

2.701.231

4.696

45

27.256.028

277.784

1.427.963 80

4.169.897

134.385.195 40

2.849.852 50

164.814.938 70

8.260.756

178.547.316 25

6.103.477

42.000

65.501.954

505.000
301.931

5.386.128 23

-- - - -

802.787 80

- - -

8.459.624 78

- - - -

1,147669.213 13

418.279.499 53

11.990.837 39

150.000.000

1.290.816.824 56

416.233.333 87

23.061.639 29

1930

300.000.000

1.135.832.437 56

493.569.807 07

18.095.598 59

10.000.000

10.000.000

1930

10.000.000

2.333.011 42

76.008

- -

377.414

- -

680.829 20

- -

16.783.395 55

8.396.360 95

- -

-- - - - - --

89.172

- -

1929

30.000.000

45.484.096 30

45.269.002 40

7.889.230 60

1930

30.000.000

47.221.438 48

60.669.762

6.175.260 92

- --

1928

9.977.800.000

9.135.030.352 52

4.373.383.962 49

433.762.126 30

45.504.279 47

1929

10.183.618.750

9.631.201.853 62

4.025.531.456 41

615.977.369 07

62.452.798 62

1930

12.144.768.750

8.680.917.384 05

3.748.084.829 10

804.496.564 52

238.640.184 85

1928

12.000.000

- -

1929

12.000.000

--

1930

12.000.000

1928

32.624 -

3.000,000

17.389.474 53

7.219.263 91

1.143.594 73

3.000.000 -

18.886.087 55

7.935.296 01

1.111.761 14

17.886.785 56

8.927.422 18

1.045.851 02

695.775 19

252.091 49

742.695 61

277.464 04

814.676 -

204.610 -

1930

3.000.000

60/1929

1928

5.000.000

1929

5.000.000 5.000.000 -

1930

2.314.439 42

73/1931

I. G.

2.404.443 22

16.208.941

-- -

Victoriei 128 1929

- - - - -

- -- -

278.324 15

150.000.000

1928

--

- - -

1928

Berthelot 1929
No. 90

- -

G-1 Berthelot 1929

77/1929

37/1931

14.697.297

554.071

SOC. MINIERE
45/1929
Almasel
58/1930 Porcurea .
55/1931

369.499.636

22.369.376 04

876.095

165/1931

162/1930

559.628.398

8.473.230 41

100.000.000

Victoriei, 5

82/1930 Baia

513.687.887

8.769.934 01

1930

1928

Total pe

25.559.978 31

352.625

129/1930

2.644

100.000.000

95/1931

umupma

2.494

100.000.000

94/1929
.

- -

4.787

1928

95/1931

124/1930 Unirea petrolif.

Sf. loan Non 1929


No. 28

94/1929

64

1.786.272 80

100.000.000

124/1929

63

33.760.791 35

-1930

101/1931

62

4.151.128 55

167/1931

129/1930

61

93.881.417 65

- - -

70.000.000

B.

2.485.536 25

1929

Dionisie 31

126/1930 Starnaphta

Paguba

B.

PIERDERE

70.043.902 65

70.000.000

148/1931

57

1928

121/1929

PROFIT

Conturi curente
debitoare

926.836
1.075.242
1.213.870

www.dacoromanica.ro

--

- - - -

18.572

341.814
147.623

136.935

- - - 304.180 54

- -

326.899 43

Fortsetzung

Urmare 13

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

1928

8.000.000

1929

12.000.000

107/1931

1930

12.000.000

162/1929

1928
Stavropoleos 1929

6.431.260

1930

2.104.776

98/1930 Calea

128/1930 Carbon

1928

Carierile din
87/1930
84/931

99/1929

240/1930

10

11

12

13

14

61.379.787 83

29.259.850 34

179.285 57

- -

- -

- -

- - - --

- - -

1929

1.000.000

1.150.717

119.877

1930

1.000.000

1.570.313

416.541

125.000.000

73/1929

1928

2.500.000

N. Golescu 2 1929

2.500.000

105/1931

1930

2.500.000

12211929

1928

500.000

111/1930

Ionescu 43 1929

500.000

1930

500.000

1928

5.000.000

1929

5.000.000

139/1931

1930

5.000.000

128/1929

1928

150.000.000

1929

350.000.000

1930

350.000.000

64/1929

1928

160.000.000

96/1930

Cantacuz. 1929

160.000.000

73/1929

din Banat

99 1930

No. 19

Rom. de

164 1931

Lignitul

160.000.000

1928

15.000.000

6.000.000

1930

6.000.000

1928

95.000.000

93 1929
97 1930

1930

G. Cantacuz. 1929

122 1931

17

10.288.537 75

1930

122/1931

16

76.276.354 40

125/1931

132/1931

15

56.388.358 28

125.000.000

G. Manu

Bd. D-tei 48

95.000.000
1930

- - - 18.820.002 21

--

79.000.000

- - -

10.033.497

290.113.958 99

313.809.653 25

2.690.210 56

4.751.306 56

- 9.181.196

280.727

62

8.696.688 32

147.817 48

26.814.101

--

661.759 56

1.650.415

566.560 75

1.649.394

511.681

2.594.581

500.408

37.383

54.682

- -

- - - --

156.829.753 17

53.818.969 36

48.572.780 16

162.414.138 05

238.559.717 43

36.289.878 11

172.340.834 77

270.503.639 88

22.157.556 56

7.619.685 04

294.640 04

7.405.244 69

508.964 09

7.412.431 19

387.041 09

- - - -

54.928.291 86

31.999.908 55

9.254.809 35

64.141

280.000
592

301.786

56.955.765 30
13.525.811

3.347.201

259.587.254

423.254,206 63

www.dacoromanica.ro

5.305.698
5.335.345
5.303.431

9.441.301 75

10.270.143
50.772.591

21.918.890
23.382.623

1565.704 30
798.705

25.708

21.763
1.976

--

191.673

182.161

87.810

13.222.038 92

- - -

1.426.596

364.728.495

103.051.001 53

1929

128/1930 Industriile min.

91

14.917.848

25.651.095

125.000.000

Carol 10

3.979.474 91

110.000.000

1928

Indumin

15.526.582 55

1928

92/1929

90/1930

3.260.334 91

5.159.394

5.000.000

92/1929

12.267.167 45

148.960

1930

102/1930

1.765.872

1.685.534 26

99/1931

33.017.568

12.000.000

Victoriei 96 1929

93/1930 Forackhy Rom.

3.205.060 83

1930

1928

Danubeco

--

16.594.362

6.061.958 08

184/1931

32.336.490

2.133.663 38

371.101

1928

Filaret 19

B.

- -

110.000.000

Rom.

10.840.143

15.053.043

12.000.000

95/1931

12.204.470

Paguba

Beneficiul

B.

PIERDERE

PROFIT

1929

B. Domnitei 1929
No. 48

Creditul

- -

No. 6

97/1930

3.507.960

Conturi curente
debitoare

B.

95/1929

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

-10

119.238 10

128.697

10

- -- -774.273

--

- - 8.908.084 60
502.890
881.478 20

- --

5.026.157 65

Urmare 14

Suite

Conturi curente
creditoare i

Capital

Lei

18

75/1930

23

Lonea

1928

180.000.000

1929

30.000.000
180.000.000

77/1931

1928

71/1929
102/1930

20

21

590.000.000

Dionisie 68

Lupeni

109/1931

1930

590.000.000

100/1929

1928

100.000.000

1929

125.000.000

85/1931

1930

125.000.000

107/1929

1928

12.000.000

113/1930

102/1930

Roman 38

Mica

Mine le de aur B. Musolini

12.000.000

No. 36

112/1931
1928

114/1929

22

Mine le de aur Vicroriei, 31


110/1930 din

125/1929

115/1930

Mine le de

Verendin

25

10.000.000

Bulev. I. C. 1929
Brtianu 79

5.000.000

77.420.403 77

74

7.189.343 31

34.164.908 52

32,850.293 04

234.035 14

45.305.829 52

33.851.563 70

94.277 86

89.386.153 75

508.258.977
460.964.813

454.439.668
426.512.315

89.823.728

247.167.746

44.832.484

150.223.475 77

144.620.349 86

25.460.044 22

146.053.921 40

161.166.323 44

23.440.493 06

100.506.645 05

152.503.286 75

17.278.650

368.637.633

1.103.634 37

89.507

3.146.308 87

4.841.246 95

92.692

2.125.720 81

44.573 63

3.753,330 81

32.573 63

4.571.664 81

185.189 98

2.660.959 83

276.773 50

2.697.850 83

276.773 50

2.724.801 83

276.773 50

1928

11.000.000

755.934

10.094.690

48/1930 Miniera

1929

1,200.000

4.000

1930

1.200.000

18.250

1.204.000

103/1931

106/1929

1928

10.000.000

47.995105 70

4.448.350

104/1930 Mirafor

1929

10.000.000

75.011.735 70

2.553.990 90

154/1931

1930

10.000.000

74.917.467 20

2.872.191 50

- -

- -

Doamnei 4

84/1930

- -

1928

0. M. I. R. .

Academiei 2

1929

2.000.000

1930

2.000.000

1928
1929

1.500.000

108/1931

1930

1.500.000

75/1929

1928
1929

820.000.000

108/1931

1930

820.000.000

72/1929

1928

50.000.000

92/1930 Pietroasa

102/1930 Pietroani

1.500.000

820.000.000

50.000.000
1930

1928

30.000.000
.

1929

20.000.000

84/1931

1930

20.000.000

49/1929

1928

12.000.000

44/1930 Sulfq Bioxid

1929

12.000.000

1930

12.000.000

103/1930 Schitu

55/1931

Lei

B.

54/19291

105/1931

31

PIERDERE

eficiul
B.

5.000.000

29

30

PROFIT

1930

100/1929

5.000.000

125/1931

27

10.000,000

1928

26

10.000.000

98/1931

24

12.000.000

1930

103/1931

23

590.000.000

Conturi curente

depuneri

Le
73/1929

Fortsetzung

7.236.777 50
2.858.014

1.218.250

558

2.574.342

- - -

543.427

--

- - 103.050 50

- -

1.298.971 90

911.741 14

5.271 40

1.090.158 42

1.039.369 35

1.536 69

376.050

630.666

2.179.107

490.400.256 45

761.688.163 24

124.144.887 43

212.364.575 91

466.265.165 16

122.775.450 03

231.755.499 93

287.537.194 29

61.951.365 35

15.184.233 83

10.986.489 82

5.508.462 22

16.625.713 77

6.340.338 20

2.446.462 41

16.461.493 55

6.022.029

- - - - -

- - - - -

1.452 016

8.234.243

531.393

2.860.393

www.dacoromanica.ro

- - - --

1.167.149

77.830
85.730

71.620

746.280 25
661.090 75
781.172 10
5.281.048 88

5.320.256 38
5.347.207 38

- - -2.389.852 30

- -

546.847 50

- - - -

- 113.114

--

- -

Suite

Monit.

Lei

74/1929
102/1930 Turcoaia Granit

tavre -

oleos 6

115/1931

Total pe .

15.914.974 36

2045.302.526 89

1.263.645.905 12

36

1929

2.605 207.960

1930

2.722.804.776

1928

10.000.000

1928

Chibriturile .

Fabrica de
Chibrituri

de Bazalt
dela
Cotroceni . Negustori

104/1931

1929

Escor

1.649.358

3.000.000

7.589.316 76

1.767.440 81

3.000.000

6.954.187 03

1.311,255 93

- -

- - -

873.728

4.141.463 06

28.334 14

851.436 30

3.998.221

150.000.000

1928

2.500.000

1929

2.500.000

1930

2.500.000

8.430.670 28

- -

8.653.168

610.637 72

5.175.534 55

605.445

1929

150.000

1930

150.000

1928

30.000.000

1930

3.500.000

76/1929

1928

3 000.000

mater.
41/1930 Fabr.
artificial
/1931

55/1930 Fabr. de oxigen Laborator


140/1931

58/1930
75/1931

Fabr. de prod.
e
Braniski

Fabr. rom. de
de
74/1930 cartu

Mare

97/1931

de
47/1930
90/1931

uleiuri

Phoenix"

Sos. Viilor

3.000.000

1930

3.000.000

- - - -

- -

767.109 41

519.282 59

5.956.196 73

519.282 59

- -

5.426.667 47

1.802.090 21

237.618 44

5.930.785 48

1.897.144 27

29.897 21

6.271.574 99

2.048.915 07

58.834 18

- -

- -

3.664.714 90

231.128

88.500

4.778.621 90

880.181

81.236 53

108.354.765

- -

1.584.692 50

- - -

1929

.10000.000

7.231.263 95

1930

10.000.000

5.897.183

1929

5.000.000

1.845.985

1930

5.000.000

492.841

1928

Stefan cel

1929

1928

Pala de 51

1928

180.042.211

- -

110/1931

- -

3.500.000

Sf.

231.935.58-1

1.226.860 58

1929

165/1930

84.335

4.112.560 36

150.000

Fcaeblruila

20.438.305

1.165.576 35

1928

45/1929

123.562

- -

46/1929

Mecet 25

15.689.659

92

7.500.000

tigle

8.235.453 81

1930

crmizi

2.966.856

8.048

166/1931

58/1930

- - - -

1929

Doamnei,

58.262.327

.1930

1928

74/1931

12

296.333.694 40

1.962.462.950 63

1930

112/1930

1.570.345.589 61

2.512.931.260

1929

126/ 1929

17.118.895 52

1.892.952.168 99

1928

3.000.000

63/1931

335.129.222 53

2.994.026

75.293.908 -

1928
.

6.844.704

916.508 65

522.440

- - - - - - -

1929

1.500.000

1.184.764 70

1.013.354 80

50.553 75

1930

1.500.000

1.902.077 20

750.078 50

24.926 80

1928

25.000.000

- -

1929

25.000.000

1930

25.000.000

- -

- - -

B.

1.751.126.913 07

57.902.387

14.000.000

118/1929
135/1930 Bauxita

Lei

64.266.545

14.000,000

'

'

- - - -

1930

1929

Paguba
B.

2.178.469

10.000.000

Doamnei 4

Lei

B.

32.110.742 42

1929

- -

Lei

28.471.261 67

14.000.000

1930

Beneficiul
B.

140/1931

Aluminia .

108/1931

Lei

.23.457372 -

118/1930

B.

1928

SOC. CHIMICE
93/1929

PIERDERE

creditoare
depuneri

Numele
Intreprind.
I

32

Fortsetzund

15

161.593.575

63.985.999

180.631.988

59.852.281

www.dacoromanica.ro

3.429.729

9.923.139

537.182

29.728

--

927.249 92

910.385 64

888.168 48

20.996.668

--

7.873

110.749 35

- -

228.886 95
44.086 55

504.861

- -

13 974

- 2.993.928

Urmare 16

Suite

Oficial

Conturi curente
creditoare

Numele
Intreprind.

depuneri

Intreprind.
B.

14

101.423 40

1.959.200 90

3.077.634 08

7.000.000

8.196.728 40

1.601.606 18

1929

7.000.000

8.430.998 40

2.086.546

- - -

109/1931

1930

7.000.000

18.622.627 30

2.276.932

38/1929

1928

37.000.000

57.454.478 65

37.000.000

139/1931

1930

20.000.000

55/1929

1928
.

Victoriei, 11

109/1931

1930

1928

Iras .

Coltei,

37.000.000

75.000.000

1930

100.000.000

1928

8.000.000

4.184.745

8.000.000

4.184.745

79/1930 Muresu1 .

1930

8.000.000

62/1929

Prima Soc.

1928

55.000.000

83/1930

Rom. de
Explosivi

1929

55.000.000

1930

55.000.000

1928

5.000.000

1929

5.000.000

97/1930

1930

187/1930 S. A. R. P. A. C.

1929

1.000.000

179/1931

1930

1.000.000

117/1929

1928

15.000.000

1929

15.000.000

106/1931

1930

15.000.000

1928

96/1930

204/1930

S. P.

C.

Sf.

36

Sticla

1929

1.000.000

69.264.714
46.113.067

773.875 20

50.780.895
68.555.704
51.365.941

- -

- -

30.826.783 13

2.012.098 76

20.532.114
20.199.640

44.035
37.921

118.133

21.875.451

52.819.848

14.128.187 20

3.482.278
210.950

5.284.826

31.192
14.649

6.339.893
11.894.801

13.771.606

11.646.279

60.000

20.000.000

1929

20.000.000

109.283.555

1930

20.000.000

73.802.284

1928

2.000.000

23.644.199 60

4.329.188 50

1929

2.000.000

7.944.100 90

4.722.330 60

1930

2.000.000

1.406.137

2.300.649 60

Vod

91/1930

Turdot

Rahovei 5

162/1931

Union

Labirint 191

1928
1929
1930

--

3.000.000

--

10.396.106

www.dacoromanica.ro

14.824.336
14.413.605

44.020.705
49.967.383

31.093.446

3.329.829

187.773 56

957.170 43
1.487.983 10

- - - - 362.807 10

292.072 05

- -

9.268.210

418.224 27

3.688.724 50

- - -

-I

3.879.430 47

B.

524.124 30

1928

Tretorn

10.793.155 52

3.105.454 75

21/1929
7/1930

14.443.544

708.684 65

1930

45.482.009

4.513.421 22

3.702.671 30

9.863.882 15

1.114.531

112/1931

85/1931

26

- - -

1929

162/1931

25

- -

25.000.000

1928

24

111.310 23

- -

1928

105/1931

23

60.423.473

57/1929

117/1929

22

3.224.863 99

2.975.206 60

103/1931

21

11.423.151 15

24.837.872 60

2.000.000

Victoriei, 29

47.661.450 56

1930

Victoriei, 29

1.025.342 60

111/1931

26.521.283 38

4.105.984 35

74/1929

20

- -

2.000.000

102/1931

19

1929

75/1930 Mrseti

Paguba
B.

3.733,889 56

20.000.000

16

18

B.

10.597.742 25

1929

29/1930 Hermes

17

PIERDERE

2.330.617 98

20.000.000

83/1930

15

PROFIT
Beneficiul

B.

Conturi curente
debitoare

7.473.385 88

1928

Fabricile unite
111/1930

75/1929
13

Fortsetzung

- -

- - -

1.397.119

443.110
731

42.436

930.780

525.074 20

1571

- - -

--

119.041 75

38.432 20

- - - - -- -

176.869

3.372.288

11.105,124

777.465 50
352.623 10

- -

Urmare 17

Suite

No.
Monit.
ificial

Numele
Intreprind.

Adresa

10.300.000

87/1930 Uzinele Chimice Basarabia 45 1929

10.300,000

Romne

84/1929
28

74/1930 Uzinele Solvay C. A. Roseti


31
86/1931
61/1929

29

Lipscani 106

66/1930 Zimmer &


74/1931

Total pe

1930

10.300.000

1928

400.000.000

1929

400.000.000

1930

400.000.000

1928

30.000.000

1929

50.000.000

193-0

50.000.000

1928

1929

771.950.000

1930

957.450.000

1928

20.000.000

SOCIETTI
30/1929 INDUSTRIALE
15/1930
33/1931

Agra

laal

87/1930

1929

12.000.000

1930

12.000.000

1928

15.000.000

Italian bis 6 1929

15.000.000

1930

15.000.000

Dionisie 82

98/1931

1928

90/1930 American
110/1931

Lipscani, 16

Motors

71/1929
4

48/1930

1929

3.500.000

155/1931

1930

3.500.000

68/1929

1928

3.000.000

Cazrmei,89 1929

3.000.000

1930

3.000.000

1928

5.000.000

122/1930

79/1930

Atachi

Berndorf

142/1929
8

10

170/1930 Brown

Pitar Mosu

132/1931

1930

20.000.000

65/1929

1928

35.000.000

1929

35.000.000

81/1930

Marconi, 3

82/1931

1930

35.000.000

51/1929

1928

50.000.000

1929

100.000.000

1930

100.000.000

112/1930 de ciment I.
Cantacuzino
85/1931

Doamei, 4

Paguba

10.974.234
13.816.597

B.

153.736
137.873
121.303

Le

107.517.052 26

34.267.486 46

62.611.996 15

54.970.921 25

1.495.999 70

55.337.083 80

57.704.684 60

1,738,454 75

35.388.479 65

57.944.568 40

782,879 95

543.916.494 86

315.963.263 19

75,600,663 61

1.762.954 83

670.517.612 77

442.367.978 20

76,568,068 01

7.240.779 85

63

602.196.101 07

56,424,988 86

38.419.606 48

15.917.668 57

20.755.229 77

- -

7.939.044 60

9.960.838 52

108,577 60

88.501.596
49.981.231

45.852.623 22
28.867.238 97
7.041.728

4.393,902
4.359.846

- -

20.000.000

3.500.000

14.445.181

Lei

- - -- -

20.000.000

1928

B.

40.584.895 15

1928
1929

420.000.000

PIERDERE

85.888.607 67

1.141.206

PROFIT
Beneficiul

42.180.064 14

10.000.000

1930

zei

58.838.577

1930

420.000.000

Bis.
No.

52.181.656

1.021.590

1929

120/1930

52.788.755

10.000.000

420.000.000

128/1929

- -

1928

As tra

131/1931

20.000.000

113/1929
5

1930

74/1931

Conturi curente
debitoare

Lei

1929

Ancora

Le

1928

120/1931

Conturi
creditoare
depuneri

Capital

Le

82/1929
27

Anii

Fortsetzund

78.316.594

31.189.005
87.424.

81.916
81.910

29.714.474

108.577 60

- -

1.481,237

58.279

- -

- -

14.511.297 26

166.769 10

- -

361

66

21.040.451 34

9.520.217

20.468.420 50

302.272 39

18.302.222

8.391.132 75
6.319.367 25

114.464 39

768,564.197 59

673.664.439 74

53.854,530 21

492.002.729 79

415.877.593 20

45.526.940 95

460.904.429

338.902.686

26.500.960 96

207.000

207.000
207.000

- -

- - -

29.031.941 02

11.033.719 70

25.192.621 87

9.728.221 35

1.012.855 67

84.553.938

- -

3.676.253

99.786.805
96.120.038
104.541.313

- - -

72.942.494

4.164.618
143.542.158
151.516.006
129.846.983

573.301

48.997

1.125.434

- -

- - - - - - -

201.792

32.487
8.200.076
8.422.277
3.134.071

40.548.424 52

34.812.127 01

10.308.879 82

36.120.571 77

28.250.520 02

1.871.074 25

3.905.529 68

22.552.184 37

2.286.659 49

www.dacoromanica.ro

- - -

156.800

--

3.300

201.995
1.129.385

4.012.855 67

Suite

Urmare 18

Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

11

12

4.788.246 59

97/1929

1928

30.000.000

119.875.199

Sf. Dumitru 3 1929

30.000.000

109.096.756

1930

30.000.000

108.230.055

1930

30.000.000

34.082.824

1928

4.000.000

15.215.745 80

9.191.312 70

1929

4.000.000

21.811.612 20

13.520.734 20

59.715

1930

4.000.000

24.937.231

11.423.097

72.557 17

1928

4.000.000

17.577312 54

16.146.331 36

632.712 47

4.000.000

18.339.823 42

14.600.174 66

475.919 20

1930

4.000.000

19.697.751 44

3.126.480 61

1928

10.000.000

10.939.847

1929

10.000.000

10.679.278

108/1931

1930

10.000.000

12.026.151

91/1929

1928

150.000000

94/1930

1929

150.000.000

90/ 1931

1930

150.000.000

1928

124/1930 E. Wolff

1928

Academiei
4

erroemail

C.
No. 26

55/1930 Ferrostal

141/1930 Fichet

87/1930 Fontana

93/1930

105/1930
77/1931

57/1929

Domnitei,

Helvetia

u
.

L. Catargi 5

Indus tria
5

3.000.000

1928

120.000.000

1929

137.160.000

1930

200.000.000

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

102/1929

Industriala
Balcic

9811931

16

1928

20.000.000

1929

5.000.000

1930

5.000.000

1928

7.500.000

Soseaua
1929
133/1930
fost M. Ferero Doamnei 55

7.500.000

84/1931

1930

7.500.-000

73/1929

1928

24.000.000

190/1929

24

1929

3.000.000

3.000.000

89/1931

23

No.

.
Aeronautica
Romana

58/1930

92/1930

1929

Piata Rosetti
No. 8

80/1929

22

- - -

1.648.086 74

78/1931

21

5.000.000

230/1929

20

1930

98/1929

18

- -

209/1931

165/1929

17

Pa:ulia

B.

3.901.311

122/1931

16

2.625.155 90

114/1929

15

- -

B.

5.000.000

102/1931

14

PIERDERE

1929

144/1931

13

- -

1928

Victoriei, 50

82/1930 Ebilag

PROFIT
Beneficiu

B.

Conturi curente
debitoare

creditoare

Capital

Anii

Fortsetzung

plumbului

87/1930 Intreprindelile
Fm. Costinescu

Salciilor 33 1929

24.000.000

82/1931

1930

24.000.000

84/1929

1928

3.000.000

Campineanu 1929

3.000.000

1930

3.000.000

116/1930 Intreprinderile
Ganz
103/1931

60.021.075
60.699.218
53.232.050

16.519.760

7.175.944 60
8.213.492 60
8.457.263 60

2.204.766
2.924.120
657.806

229.475

46.437

203.696 66

933.912 7
144.891

508 .269
1.188.934

02

21.282029 97

97.211.001 73

52.709.654 71

28.621.146 10

48.432.743 09

30.294.083 32

18.000.000

9,454.644 40

4.772.038 50

47.248

8.472.355 40

4.346.132 50

40.343 30

8.986.300 05

4.024.404 50

38.096 6

182.634.754 60

5.298.770 60

15.538.121

262.528.430 30

66.528.438 90

16.569.561

244.867.466

61.544 991

23.783.221

6.786.453 70

2.122.308 45

14.125.344 70

7.148.225 70

1.190.481 45

15.423.871 70

7.765.745 70

540.320 45

16.681.784 70

44.113.980 35

158.010 80

24.331.713

191.489.914

140.512.031

24.643.441 85

1.284.688

24.110.762 85

988.197

45

892.647

631.186

5.215.331 60

11.074.524 15

10.460.292 35

7.385.679 60

5.006.330 20

14.067 45

21.463.366 48

21.797.267 70

5.466.297 30

30.680.121 05

22.194.920 58

5.701.686

27.642.435

23.868.235 69

3.342.747 28

11.659.668

719.687 45
450.580

53.223.444 66

37.437344 47

548.856 85

84.243.458 32

66.864.146 55

14.947 88

94.043.337 19

76.730.897 27

www.dacoromanica.ro

352.260

No.
Monit.
Oficial

100/1929
25

26

Conturi
Numele

Adresa

Intreprind.

Anii

1928

lntrepr. G-le
tecn ice Ing. T.

108/1931

1930

30.000.000

116/1929

1928

15.000.000

1929

15.000.000

1930

15.000.000

1928

3.000,000

1929

3.000.000

128/1930

Macazul

Atena 29
.

98/1929
115/1930 Masini aparate
f. Budich

Preda 10

90/1931

124/1929

28

29

Metalica

10.000.000

98/1929

1928

5.000.000

1928

1.000.000

Episcopiei 3 1929

1.000.000

1930

1.000.000

1928

100.000.000

104/1930

Motorul

123/1930

Noua Soc. a

100.000.000

Vulcan

1930

100.000.000

1928

3.000.000

N. Filipescu 1929
No. 29

3.000.000

139/1931

1930

1.000.000

96/1929

1928
1929

10.000.000

104/1931

1930

10.000.000

78/1929

1928

1.000.000

Sf. Apostoli 1929

1.000.000

1930

1.000.000

147/1930

Orenstein &
Koppel

94/1930 Otelriile Poldi

81/1930 Otelul Boelder

No. 70

10.000.000

1928

8.000.000

81/1930 pt. aprovizion- Roma 8


area Industriei

1929

8.000.000

92/1931

1930

8.000.000

74/1929

1928

2.000.000

1929

2.000.000

1930

2.000.000

1928

15.000.000

1929

15.000.000

1930

15.000.000

1928

2.000.000

Victoriei 33 1929

2.000.000

1930

2.000.000

Conducte

82/1930

Izvor 42

83/1931

98/1929
106/1930

Prima Fabria
de

63/1931

38

10.000.000

102/1920

37

1930

109/1931

36

10.000.090

No 31

165/1929

35

Metalurgia
89/1930 Sig. Hornstein Sos. Bsarab 1929

131/1931

34

10.000.000

1930

115/1929

33

1928

157/1931

96/1931

32

3.000.000

10.000.000

104/1929

31

1930

129 1929

124/1930

101/1931

30

30.000.000

B.

30.000.000

No. 188

72/1929
225/1930 Reprezentanta

Metalurgica

214/1931

mnel, 4

Conturi curente
debitoare

creditoare
depuneri

Lei

107/1931

27

Fortsetzung

Urmare 19

Suite

Lei

PROFIT

PIERDERE

uba

Beneficiul
B.

Lei

B.

Lei

Le

24.511.808 86

55.446.578

6.365.504 05

35.222.215 78

58.027.839 08

5.818.885 82

64.696.831 01

85.026.370 37

5.142.605 54

105,621.658 81

38.304.996 60

44.266 61

119.067.018 57

47.293.347 15

118.406.817 30

43.466.845 23

- -

9.467.613 75

3.565.669 05

58.636 82

8.098.570

2.357.036

- -

26.095.226 28

8.387.104 04

175.436 25

21.558.063 35

5.175.592 70

113.683 85

26.770.096 34

3.716.131 80

17.497.986 55

7.878.227 65

513.716

17.290.429

449.011

8.431.636

2.230.084

14.202.254

9.530.851 75

376.708

- -

801.390

- - -

111.194.347 78

74.083.364

9.058.357 23

284.000
185.220

5.363.485

--

4.655.349 33

227.803.725

200.911.020

2.549.498

- - - -

26.718.041 41

27.075.798 53

498.123 75

2.988.672 29

28.104.446 45

256.384 70

22.840.336 02

22.484.426 84

309.410 76

34.804.526 35

19.933.650 27

136.529 58

39.993.240 13

26.964.061 54

183.777 30

38.265.920 88

22.287.774 92

379.146 09

18.965.558 64

26.599.594

11

436.267 72

13.751.109 02

20.916.258 03

406.462 87

10.175.271 50

18.955.847 35

376.152 86

3.078.182 09

4.552.295 21

- -

3.491.628 46

3.802.866 58

2.894.905 16

2.710.992 36

7.854.411 02

4.654.280 40

7.421.113 02

2.630.208 50

7.745.353 02

2.686.241

'23.445.129 65

293.137

23.139.936 65

110.245

22.937.410 25

230.015 95

- -

278.043

929.203

1.064.824

2.259.011

2.342.974

www.dacoromanica.ro

46.268 31

3.813.784
6.377.867

456.221 89

12.363

125.429.754 61

2.178.458 56

14.653

165.858.237 35

- -

- - - - -

135.662 90
73.241

65.515

108.210

- - 53.370 49

887.900 90
576 02

24.435 07
4.502 85

2.019 83

326.055

- -

449.602

120.933 65

Fortsetzung

Urmare 20

Suite

Conturi curente
creditoare
depuneri

Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Anii

Capital

Conturi curente
debitoare

PROFIT

PIERDERE

Paguba

Beneficiul

39

1928

Romn a
Ferate

M. Blank 4

1929

134/1931

1928

126/1929
40

Mare

48/1930

AlneeL

11711931

41

42

516.282

1930

367.173

20.000.000

1.110.252
4.976.261

--

191.755
191.755

259.288

15.000

2.620.000

54.111.036 53

89.680 75

1929

12.000.000

55.581.010 07

30.782.217 52

12.000.000

73.089.189

46.299.140

17.375 67

23.235 50

1928

40.000.000

53.187.503 25

50.022.546 56

4.185.127 86

1929

40.000.000

52.848.436 95

35.503.192 97

37.554.671 60

22.340.412 09

Bis. Amzei

123/1930

Rodela

81/1930

Rep.

160/1930

40.000.000

1928

3.000.000

1.493.150

3.000.000

4.792.991
12.971.709

10.000.000

8.793.695

1929

15.000.000

932.618

1930

15.000.000

265.761.201

Florescu
No. 11

Victoriei, 51

Sacomet

1930

1930

3.000.000

1928

1928

- - -

146.448

3,426,424
3,107,463
2.603.809

- -

235.915 27

16.483

33.090

1.540.679

66/1930 Sopeco

1929

4.000.000

96/1931

1930

4.000.000

7.854.030 17

8.407.507 60

68.904 92

71/1929

1928

10.000.000

20.323.023 55

11.456.885 10

- -

844.915 60

10,864.923 55

13.156.483 85

208.428 31

Tractoria

Victoriei, 51

1929

94/1931

1930

12.000.000

105/1929

1928

750.000.000

1929

750.000.000

1930

750.000.000

1928

60.000.000

D. Sturza, 2 1929

60.000.000

Povernel, 2

115/1930

128/1929

173/1930
185/1931

de
modelat
emailat

Lanz

Batiste, 4

137/1931

124/1929

met.

129/1930
132/1931

Cugir

97/1929
89/1930
67/1931

1930

129/1929
149/1930

met.

No. 229

1928

2.000.000

1929

2.000.000

1930

2.000.000

1928

600.000,000

1929

600.000.000

1930

600.000.000

1928

65.000.000

1929

65.000.000

1930

65.000.000

1.646.515.001

1.983.220.485

1.154.332.187

1.693.960.158
1.392.230.515

878.193.772

- -

129.464.982

81.870.309
72.657.434

66.274.090 30

8 823.373 36

8.374.261 58

69.542.106 04

13.326.153 48

10.633.580 65

81.356.512 98

7.639.841 96

11

15.163.896 24

50.402023 40

45.767.325 85

39.644.931

35.623.912 65

17.978.814

255.567.052 85

153.231.976 05

236.431.236 41

111.558.802 66

255.173.940

124.456.670

20.594 83

29.011

85 232.483 98

88.455.358 10

6.526.462 12

57.022.426 16

43.927.243 82

4.338.287 42

63.820.888 60

63.991.271 23

4.334.201 99

www.dacoromanica.ro

--

11.502.844 94

- - --

- - -

51.379

11.323.338 52

278.180.780

- - -

882.431

7.565.478 39

- -

12.704.884

1.560.005 91

- -

- -

16.401.978

---

1.282.134

79.903.528 18

117/1931

52

191.755 70

12.000.000

51

766.474 45

1928

69/1931

50

2.699.000

121/1929

45

49

7.690.753 75

20.000.000

165/1931

48

16.420.130 26

- - - - -- -

1930

126/1929

47

53/1931

98/1931

46

- -

6.000.000

2.699.000

1928

61/1929

44

- -

2.699.000

131/1931

43

- -

1929

Motors

45/1930

4.632.291 38

229.362

--

--

- - - 15.408.398 53

- - - -

51.838 70

35.448.820 05

- - - -

36.286.123

No.
Monif
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

111/1931

94/1929

met.

197/1931

82/1929
55

Uzinele met.
99/1
unite Titan125/1931 Nadrag-Calan

Clemenceau,

No. 3

5.000.000

1930

5.000.000

1928

10.000.000

87/1930

34/1931

80/1929
105/1930 Cehoslovaca

Berzei 94

29.474.044 34

58.598.765 12

30.589.371 50

388.623.641 29

231.128.173 72

61.911.193 12

300.000.000

325.190.963 94

238.131.149 39

60.067.762 20

300 000.000

319.419.395 79

188.997.809 53

43.104.532 46

15.000.000

9.007,148 50

78.255 50

-- -

45.069 50

- -

4.869.341,299 48

3.901.708.951 83

347.819.032 10

67.206.775 71

4.835,471,245 92

3.264.784912 99

284.026.783 67

72.819.790 05

37

2.956.774.878 99

209.138.781 77

92.444.363 90

1930

3129859000 - -

1928

18.000.000

1929

41,612.112 84

15.000.000

10.875.888

15.000.000

11.694.480

3.046.699.000

3.253.699.000

1.397.746

6.000.000

810.789

1.259.407

--

23,000.000

1928

6.000.000

1929

6.000.000

25.000.000

- - -

- -

4.270.398 10

43.646.609 80

3.179.896 10

44.265.264 30

10.480.649 10

8.545.539
13.670.485
19.152.559

1930

6.000.000

95/1929

1928

15.000.000

1929

15.000,000

1930

15.000.000

1928

1.000.000

17.888,593 50

1929

1.000.000

21.971.323 50

15/1931

27/1929

de

122/1930

155/1931

1.408.810 45

1.000.000

62/1929

1928

50.000.000

24.556,284

113/1931

Stavropoleos 1929

50.000.000

28.704.956

84/1931

1930

50.000.000

13.717.035

1928
1929

Fabr. Rom. de
Colentina

No, 30

1.387.362
4.458.963

3.253.766

15,213.582 85
13.946.852 50

81.482

1930

- -

42.744.770 30

238/1931

M. Blank 4

57.761 50

1.874.594

291/1929

108/1930 Echipamentul

5.000.000

155/1931

Isvor 78

24.676.760 30

61.172.445 44

1929

5.000.000

1929
1930

111/1930 Doppieri

54.457.738 26

- - - -- --

1928

Basarab. 79

Aurora

201.251 95

300.000.000

1930

169/1929

41.625.865

- - -

26.887.293 50

--

659.132

- - - -

- -

60.718.174
49.186.270

45.541.725 92

2.170.053 15

85/1929

1928

3.000.000

4.353.062 02

4.028.397 54

448.260 30

1929

5.000.000

7.153.125 70

5.470.028 79

384.372 36

1930

5.000.000

6.482.475 12

5.993.843 59

164.987 41

1928

5.000.000

7.742.640

2.542.066 65

99/1931

1929

1930

5.000.000

6.228.710

2.289.436 65

5.698.000 -

1.276.036 65

www.dacoromanica.ro

260.187 63

- - -

43.663

3.615.637 75
768.701 50

817.024

2.510.574

313.067

844.112
2.119.141

1.467.438 05

659.530
.3.204.010

4.084.367
27.343.812 90

5.160.451

453.989 47

660.116 33

10.194.780

200.000.000

96/1930 Firul

10.392.414

1930

45/1929

59.065

288.693

- -

60.902.465

1.791.068 37

1.008.797 65

60/1931

85/1930 Fadepa

15.082.268 32

1928

1928

SOC. TEXTILE

3.322.060 21

10.000.000

1929

169/1929

20.460.269

Lei

1930

1930

Total pe

Paguba

Beneficiul

Le

Le

10.000.000

1929

108/1931

PIERDERE

1929

1928

B-dul
Domnitei,

PROFIT

1930

98/1929

56

1928
1929

Conturi curente
debitoare
B.

met.

99/1930

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

19/1929

54

Fortsetzung

Urmare 21

Suite

- - - -

7.772.659 8
917.033

9.172.383 3

Suite

Urmare 22

No.
Monit.
Oficial

Numele

Conturi curente
creditoare

Capital

Adresa

Fortsetzung

Conturi curente

PROFIT
Beneficiu

79/1929

lo

4.000.000
4.000.000

92/1931

1930

4.000.000

83/1929

1928

556.835

28.600

55

28.600

Stavropoleos

120/1930

No. 6

134/1931

12

13

1930

1928
1929

9.755.892 85
11.024.466

11.909.874 05

556.835

- - - -

- -

4.471.207 90

434.723 45

2.841.567 90

118.650 85

5.841.995 20

618.430
459.700

440.700

- - - -

77.294

--

1930

10.000.000

41.994.577 72

12.205.112

234.058 45

99/1929

1928

30.000.000

95.788.698 05

27.509.375 20

87.770 42

168/1930

Pas. Imobil. 1929

30.000.000

17.279.995

118/1931

1930

30.000.000

49.692.530

1928
1929

10.000.000

1.280.362 95

4.133.192 50

10.001000

1.111.356 95

1.510.930 50

1930

7.000.000

26.333.632 95

2.146.073 25

- -

- -

86/1929
14

1928

Victoriei 26 1929

85/1930 fost M. Neum.

Paguba
B.

Radu

68/1930 Ideal

No. 20

142/1931

1928

Incomtext

1929
1930

10.000.000

14.043.102

21.195.371

48.526.155

8.571.291

-- - - - --

157.503 55

B.

65.870
125.735

144.735

-- -

6.196.447
166.400

-- - ---

1928
16

Industria lutei
84/1931

Stavropoleos 6

1929

40.000.000
1928

17

Florescu

243/1930 ndustr.

18

Isvor 78

26/1930

3.000.000
1930

1.200.000

Matase Zwichy

22

1930

10.000.000

134/1931

1930

10.000.000

44/1929
58/1930

1928

50.000.000

1929

50.000.000

49/1931

1930

50.000.000

60/1929

1928

60.000.000

1929

60.000.000

1930

60.000.000

1928

400.000.000

1929

400.000.000

1930

650.000.000

Boteanu 4

Industria
Bumbacului

Stavro-

poleos

77/1931

23

37.913.355

1.652.895
13.605.627

20.873.788
35.859.689

1.288.358

1.577,925

L569.305

3.228.594

600.000

Doamnei 14 1929

112/1930 Mez

82/1930

29.942.680

141.230

226.439
107.815

122/1929
128/1930 pt. Industria
Textila . . .

Lipscanii

Noi 30

35.759.957
63.044.329

12.737.228

26.570.677

- -- -

2.967

71.766

12.667.293 08

44.030.492 20

73.846.439 94

84.817.647 90

7.163.912

69.832.224 44

76.768.230 40

6 .741.098

89.342.656
73.896.753

71.008.262
86.746.362
63.827.143

- -

39.888.879 93

72.116.240

144.654

Mina 8

1928

21

32.864.927

1928

68/1931

20

7.000.000

1928

89/1931

19

7.000.000

7.000.000
1930

68/1931

40.000.000

9.363.308 52
11.779.432

10.770.509

--

753.922.638 40

578.509.720 80

34.840.813 82

1.038.601.702 36

565.563.731 61

33.819.633 69

271.243.134 12

27.165.198 69

585.494.668

www.dacoromanica.ro

- -

- - - -

- - -

394.986

191.396

5.823.034

Suite

Urmare 23

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Numele
Intreprind.

24

B.

85.776.971

106.697.665

59/1930 Prejmar

1929

50.000.000

104.355.050

130.100.783

1930

50.000.000

71.379.691

110.603.759

1928

Prima
73/1930 de

Lipscani 19

84/1931
132/1929

106/1930 Saturn

Radu

108/1931

132/1929
27

120/1930 Sfinx

Decebal 8

139/1931

79/1929
28

29

85.294.728

23.277.197

1930

25.000.000

70.574.674

15.326.699

1928

15.000.000

25.715.579

.3.633.975

1929

15.000.000

15.000.000

1929

15.000.000

1930

15.000.000

113/1930 Standard

Stavropoleos 6

1928

100/1930

Texo

1930

lunie 67

Textila

Textila franco95/1930 rom. f. Birman

Textila

1929
1930

3.000.000

1928

1.000.000

Sf.Nic Selari 1929


No. 9

500.000

Apostoli
71

1930

500.000

1928

4.950.000

1929

4.950.000

1930

4.950.000

1928

1.000.000

130/1930

Florescu 1929
No. 11

155/1931

1930

83/1930
146/1931

87/1931

1.000.000

1929

mec.
f.

Draghiceanu

Union-Text.

1930

1.000.000

1928

12.000.000

Sos. Bona- 1929


parte 5

12.000.000

1930

12.000.000

1928

5.000.000

1929

5.000.000

75/1929
100/1930

42.883.164

.-

54.806.545

1928

Teshtura

37/1931

70/1929

20.000.000

1928

241/1930 Textila
214/1931

110/1929

10.000.000

20.000.000

6/8

114/1931

37

25.000.000

1928

93/1929

36

1929

62/1929

221/1929

35

32.040.413

40.000.000

2/1931

34

7.230.100

40.000.000

33

25.000.000

1930

102/1931

32

1928

102/1931

73/1929

31

20.000.000

25.000.000

Bursei 2

84/1931

30

1930

1929

Sighipara

Sos. Viilor
No. 47

20.000.000

1928

84/1930

- - - -

1929

1930

1930

PIERDERE

Pa:uba

B.

50.000.000

PROFIT
Beneficiul

B.

1928

26

- -

Conturi curente

53/1929

128/1931

25

Conturi
creditoare
depuneri

Capital
i

Fortsetzung

1.195.219 25
1.250.500

9.383.335
24.275.481

7.346.348
5.081.183
9.538

- -

- - - - 236.523

80.857

44.305.523 19

3.204.197 81

41.676.806

54.021.156

3.935.533

49.293.020

14.573.996

59.720.387

22.813.539

19.963.124

26.890.707

12.145.483

16.140.547

21.906.680
13.811.322
11.003.486

2.489.390

1.035.276

11.404.528

1,585.788

- 2.774.678

2.227.414

2.140.362

5.465.181

2.024.723

19.898.578

2.280.295 25

387.647 90

47.406.241 29

4.067.861

125.808

34.403 50

404.765 36

87.514

791.389 36

11.212

534.445 36

66.721

66.911.523 85

42.040.962 40

1.073.857 40

66.360.423 90

48.718.654 95

1.509.610

67.531.295 90

50.345.458 30

1.007.766

2.517.647 15

54.531

2.716.810 15

2.756.968 65

87.450

1.615.401 15

2.372 288 65

24.545

4.704.458

- -

149.378

2.000

25.441.143 60

12615.418 44

1.418.945 35

28.528,026 50

835.777 63

26.134.592 36

18.834.595 38
13.186.673 94

1.413.755 90

561.756 80

www.dacoromanica.ro

5.482.306 70

18

3.007.236 03

663.200

24.053.890

134.779 68

1.405.572

565.804 9

Urmare 4

Suite

No.
Monit.
Oficial

Adresa

Anii

Fortsetzung

Conturi curente
creditoare

Capital

Conturi curente
debitoare

depuneri

Intreprind.

PROFIT

PIERDERE

Paguba

Beneficiul

38

1928

Lt.-Col.
Papazoglu

Venus

63/1931

Total pe .

104/1931

Sf. C-tin 24
Arif

135/1929
2

1.128.021.964 72

30

16.978.420 83

1.890.953.239 16

1.237.091.849 88

80.502.396 98

14.170.861 23

1.478.539.424 75

165.000.569 15

57.856.338 88

50.462.841 70

-- -

828.506.835 50

1.413.372.335 45

1929

928.006.835 50

1930

1.420.806.835 51

1928

30.000.000

1929

30.000.000

1930

30.000.000

1928

3.000.000

129.156

26.562.580 75

21.487.705 20

31.004.362 15

26.700.823 85

27.321.538

22.124.383 10

- -

2.386.938 65

26.386.337 20

- -

5.114.572 50

48.787 75

- -

- -

4.184.900

213.360 25

7.085.031 50

3.626.800 90

111/1929

1928

126.075.000

94.578.938 04

109.517.844 84

56.530.276 60

1929

126.075.000

144.477.398 98

109.877,318 03

50.134.804 35

1930

126.075.000

142.958.885 02

65.698.989 37

23.735.114 18

1928
Berthelot 1929

800.000

1930

800.000

1928

1.400.000

1929

1.400.000

120/1931

1930

1.400.000

97/1929

1928

45.000.000

Brezoianu 11 1929

45.000.000

114/1931

1930

45.000.000

107/1929

1928

3.000.000

Berthelot 1929
No. 34

3.000.000

1930

3.000.000

112/1930

97/1930

105/1930

Carpatina

Dedea-Bistra

Domuc

Drajna

Foresta
223/1931

Bacaloglu 4

o. 34

Baca-

132/1929
155/1930
132/1931

166/1930

Forestiera

123/1931

Banatului

6.000.000

1930

6.000.000

1928

32.500.000

Forestiera
din Nadrag

Clemenceau 1929
No. 3

32.500.000

Forestiera
Feltrineli

223/1931

Forestiera

32.500.000

1928

150.000.000

1930

150.000.000

1928

2.350.000

Berthelot

Union

107/1929

97/1930
223/1931

1930

Visarion 4 1929

107/1929

97/1930

Bucure

1930

2.350.000

1928

8.000.000

GI.Berthelot 1929
No. 34

8.000.000

1930

21.618.491

9.961.423

8.000.000

1.226.579

636.468

414.485

17.749.605 92

142.481

14

23.611.416 19

102.666

6.867.965

53.008

35.188

- -

26.002.069 02

- -

297.649 37

12.405,497 80

15.999.979 20

16.384.473 05

30.197.189 45

12.611.658 55

16.211.979 25

38.359.125 95

9.414.908 70

5.621.919

480.597

227.220.981

184.774.211

206.549.986

175.913.738

152.337.473

29.366.688 70

Manu 19 1929

95/1929
96/1930

800.000

1928

82/1929

12

- -

- --

7.632.658

3.000.000

5 112/1930

11

- -

1930

111/1929

10

13.050.6911

Rahovei 157 1929

223/1931

15.000.000

- -

166/1931

107/1929

- -

- - -

Blneasa

120/1931

1930

1928

98/1929
98/1930

1929

31.011.278

5.421.699

139.315.549

270.043 23
210.712

510.004

42.319

2.110.493 86

18.266.015 29

4.667.082 63

1.676.707 92

18.790.475 26

5.189.818 63

1.683.673 82

6.362.668
8.539.521

73.707.285
110.119.272
109.691.330

51.041.657

78.154.549

7.505.377
10.073.488

63.644.561

69.186

14.563.058

303.733

35.291.513

304.243

24.946.969

68.491.525

21.243.226

60.644.038

11.075.182

www.dacoromanica.ro

2.960.569

- -

-- -

- - -

- -

5.128.860 38

9.599.469 55

15.258.667 82

30.950.736

1.293.289

1.026.943 15
h42.319

1.787.988

- -

- - 27.035.463

803.241

755.469

--

Suite

Urmare 25

No.
Monit.
Oficial

Intreprind.

Adresa

Anii

Fortsetzung

Conturi curente
creditoare

Capital

depuneri

B.

13

Intreprinderea

Victoriei 7

15211931

100/1929
15

Lotru

103/1930

01. Praporgescu 17

114/1931

111/1929
16

17

113/1930

Moroeni

1928

10.000.000

27.149.724 94

19.374.805 18

1929

10.000.000

14.368.400 62

9.649.020 06

1930

10.000.000

14.363.400 62

9.464.469 06

1928

3.400.000

59.322.521 80

18.533 727 53

3.400.000

79.611.224 29

24.969.600 45

96.841.957 12

32.082.732 57

Berthelot 1929
No. 34

108.500.000

961.610.233

1930

101.772.500

824.618.363

1928

2.000.000

11.191.063 06

31

2.000.000

1.775.333 90

2.236.632 15

2.000.000

5.057.143 90

3.019.629 15'

pt. expl. de
paduri f.

103/1930
1930

114/1929

1928

000.000

97/1930

Berthelot 1929
No. 34
1930

20.000.000

1928

12.000.000

1929

12.000.000

1930

12.000.000

83/1929

1928

8.000.000

87/1930 Rahova

1929

8.000.000

83/1931

1930

8.000.000

1928

1.500.000

lemnului

79/1930

rom. mec. de
butoae

97/1930 Rastosnea
223/1931

G-1. Berhelot

20.000.000

1.500.000

No. 34

1930

1.500.000

80/1920

1928

3.000.000

80/1930 Rsina

1929

3.000.000

1930

3.000.000

108/1931

150/1930

1928

Vadului

1929

2.550.000

163/1931

1930

2.550.000

105/1929

1928

13.416.000

103/1930

1929

13.416.000

1930

13.416.000

1928

15.000.000

Sos.Basarab 1929

15.000.000

1930

15.000.000

Forestierd

146/1931

96/1929
26

3.184.299 85

- -

803.880.369

107/1929

25

343.341.051 65

108.500.000

93/1931

24

428.094.588 76

1928

72/1929

23

1930

15.000.000

1929

114/1929

223/1931

22

- -

3.400.000

114/1931

20

- -

Sf. Ion Nou


No. 20

99/1929

19

17.038.924 09

95/1930
140/1931

s. i. L.

No. 27

49.379.736

67.049.212

72.619.402

24.004.932 65

220.928.778
266.216.202
135.533.468

1.616.578
13.435.384

2.672.404

--

--

30.475 64

- - - - - -

- -

- -

41.209
90.240

32.745 60

43.258 85

29.938.522 13

8.979.817 60

75.607 46

33.915.672 38

11.990.001 35

34.348.885 74

9.160.084 95

95.353.927

255.635

10.471.765

13.481.221 72

190.282 38

14811.386 02

211.263 38

023,924 02

220.882 38

9.773.400

19.284.664

--

- - - -- -

149.708

- -

26.663.977 25

30

2.031.684 95

18.325.191 45

2.203.152 25

23.256.523

6.285.980 10
4.563.965

25.639.623 15

7.357.215 05

30.314.092 35

9.602.279 80

24.059.959

www.dacoromanica.ro

1.906.144

8.277.219

--

35.366 31

--

5.714.300 15

---

22.954 55

72.141.237

7.522.316 28

--

3.554.221 25

35.236.995 80

- -

- -

11.721.232 50

30.459.192

B.

- - -

8.000.000

1930

120/1930

Paguba

30.862.318 78

1929
1930

- -

152/1931

223/1931

18

Beeficiul

B.

PIERDERE

- - - - -

1928

Sf. Ion Nou


No. 20

PROFIT

- -

1928

138/1931

Conturi curente
debitoare

-268.673 79
262.491 76

9.781.543 43.819.556 138.050.4641 -

67.131 -

317.110

- - - - -

23.204.738

1.019.500 95

2.023.278 71

- - -

6.819.956

163.013 69

115.856 30
27.216

- 836.798

- - - - -

2.316.363

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

1928

1930

750.000

1928

6.000.000

Berthelot 1929
No. 34

6.000.000

223/1931

97/1930 Valea
Trotuplui
223/1931

Total pe .

PIERDERE

B.

1.304.917

13.140.071

4.200.000

395.325

395.325
16.932.185

40.032.467

1.304.917

4.204.807

611.241

2.052.160.975 87

832.843.429 10

82.598.277 85

45.277.464 74

1930

630.513.500

2.434.771.498 84

973.202.472 50

34.548.163 70

227.952.400 85

- -

- -

- -

105.527 45

- -

- -

1929

30.000.000

144.014.143

57.412.112

107/1931

1930

30.000.000

150.187.027

102/1929

1928

50.000.000

96.327.416 06

21.163.328 94

1929

30.000.000

82.520.083 61

39.955.873 31

1930

30.000.000

92.593.842 01

48.350.633 51

55/1929
8

63/1930 Talpa
85/1931

73/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

1930

20.000.000

1928

10.000.000

Verziori 22 1929
106/1931

1930

W.000.000

95/1929

1928

15.000.000

1929

15.000.000

1930

15.000.000

1928

125.000.000

1929

105.000.000

1930

109.500.000

Doamnei 4

106/1930 Ursul
118/1931

Total pe .

--

1928

Mare 139

Assan

- - -

88/1931

1930

50.000.000

52/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

85/1931

1930

20.000.000

66/1929

1928

30.000,000

Viilor 20 1929

60.000.000

98/1931

1930

60.000.000

92/1929

1928

3.000.000

Viilor 55

60/1930 Flora

58/1930

86/1930
66/1931

Henrich Frank

1929

34.193.120 65

108/1931

- -

19.836.565 24

163.214.207 80

Lipscani 16

17.267

582.152

91.110.982 54

30.000.000

pt. furnituri
83/1930 militare
incltminte

21.640

753.315.780 96

1928
16

- - -

225.408

1.794.988.195 78

- - -

29.776.336

6.085.130 55

83/1930 Bourul

- -

611.691.000

87.543.977

4.500.000

102/1929

1928

1929

1Academiei

Paguba

1930

1928

Bata

Beneficiu

6.000.000

1930

SOC.

132/1031

B.

26.532.140

Conturi curente

- -

750.000

750.000

97/1930 Valea Fiadului

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

107/1929
27

Fortsetzung

Urmare 26

Suite

3.000.000

Aurora
1930

3.000.000

72.250.562

215.536

-- -

50.851.087 45

- -

2.527.886

46.207.811 90

102.825 21

49.706.784 27

55.107.290 08

876.980 97

94.293436 24

65.288.404 95

2.005.254 42

95.605.094 20

69.593.006 46

1.729.678 70

17.910.336 01

487.028 27

16.017.362 60

26.713.871 50

868.868 91

41.232.573 95

37.307.115

755.450 81

44.840.149

8.657.286

2,127.694 08

50

- - - -

373.178.273 47

132.763.716 89

1.364.009 24

97.420.152 10

355.133.567 79

192.607.859 45

3.192.484 54

92

400.121.239 60

227.510.418 47

2.590.656 96

4.952.142 08

19.089.716 34

4.389.641 21

18.288.542 34

3.237.597 69

14,417.571 89

9.101

- -

--

56.863.961 20

14.609.457 03

183.742

685.432

- -

17.244.699
14.536.730
16.695.506

,-

87.929.069 53

- -

6.093 167
6.017.648
9.352.584

1.049.551 45

5.195.982 53

2.270.951

1.397.077

7.148.164

5.003.501 70

1.409.841 75

4.770.008 91

730.105 95

4.580.350 90

767.237 75

www.dacoromanica.ro

- - - -

716.272

361.252 75

293.384 92
296.562

265.349

6.313.870 44
10.288.382 22

8.459.624 78

--- -

703.089 9

832.946
473.161 21

No.
Monit.
Oficial

88/1929

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

1928

M. Stefnescu
Ltnriei 93
Orivita

1929

1928

Moara
Bucuresti

Bona-

8.000.000

117/1929

1928

40.000.000

1929

40.000.000

47/1931

1930

40.000.000

63/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

149/1931

1930

20.000.000

87/1929

1928

5.000.000

Moara
Comercial

cel

Mare 63

Moara
Romneasc

148/1931

121/1929

99/1930

Otet Vultur

1928

400.000

1929

400.000

1930

400.000

35.000.000

152/1931

1930

30.000.000

1928

Steaua

onaparte

225

1929

6.000.000

1928

120.000.000

110/1930

Rahovei 157 1929

120.000.000

119/1931

1930

60/1929

1928

70.000.000

Sos. Basarab 1929


No. 46

84.000.000

69/1930

ABRICI

Luther

41.585.102 70

18.445.770 65

42.257.546 70

20.020.288

40.814.050 70

19.445.732

35.121.207

77.883.530
98.435.481

21.945.572

32.860.220
42.220.212
28.225.085
52.494.550
47.542.221

23.261.418

8.848.461 10

2.665.461

8.399.146

1.707.776

638.748

8.729.697

- 4.108.567

1.297.929

- -

1.041.320
1.589.402

253.450

192.604.295 76

50.759.969 25

19.516.701 40

166.626.443 21

57.432.684 40

7.160.640 85

32.425.271 09

67.386.655 36

23.603.922 66

58

101.000.606 56

23.067.029 32

61.917.437 33

118.671.457 13

17.882.612 82

45.993.713 10

11.872.697 20

- -

43.859.869 50
40.722.070

8.389.656 60
6.401.177 10

28.352.038 45

11.732.969 84

23.706.032 60

11.326.405 65

27.901.552

13.416.562

16.000.000

88/1930

Sos. Viilor 44 1929

16,000.000

109/1931

1930

16.000.000

71/1929

1928

15.000.000

1929

15.000.000

1930

25.000.000

1928

24.000.000

1929

24.000.000

1930

24.000.000

54.486.291

- -I- --

32.600
27.820.071

- - - -

133.911

61

18.518.091 48

13.791.229 47

1.820.516 50

26.666.203 53

18.854.313 53

1.790.965 94

24.505.654 48

15.168.243 01

347.347 61

17.956.532 23

20.732.268

5.774.716 60

18.254.164 58

26.505.613 95

5.930.354

17.988.899 43

24.442.560 30

1.107.249 50

www.dacoromanica.ro

2.066.416 71
1.414.346

629.047

-2.816.793

48.633 50

33.825.768

1.631.049

77.776

151.649.525 61

14.368.261

736.167

373.604 40

15.556.129

- -

1928

90/1931

13.621

-- - -

- -

102/1929

Suchard

7.454

535.670 50

71/1930

15.347.581 80

8.830.000

Traian 59

- - -

1930

76/1929

- -

13.119.325 50

8.830.000

152/1931

- -

Lei

- -

23.665.470 80

1929

Octavian 42

1.544.650 16

57.259.226

9.000.000

Regina Maria
40/1930

47.388.764! 36

40.755.828 28

- -

1928

25/1931

Paguba
B.

120.000.000

Putu cu
rece 35

Lei

1930

25/1930

B.

1.316.830 04

39.214.075

Lei

55.717.593 47

6.266.432

PIERDERE

71.820.820 81

7.424.226

1930

90/1931

18

10.000.000

1929

173/1930

110/1929

17

1930

1928

110/1931

16

10.000.000

Mare 130

12

15

- -

1930

parte 35

82/1930

14

PROFIT
Beneficiul

B.

- -

- -

10/1931

92/1930

13

25.000.000

8.000.000

136/1930

Lei

35.000.000

Conturi curente
debitoare

depuneri

1929

15/1930

Conturi curente
creditoare

Capital

Le

1930

10

Fortsetzung

Urmare 27

Suit e

- -

- -

-- -- - - -

4.388.200 45
10.326.741 40

14.382.836 90

9.601.325 05

Suit e

Monit.
Oficial

Numele

Adresa

Intreprind.

Anii

1928

125/1929

B.

20

108/1931

1930

52.000.000

159/1929

1928

100.000.000

Stavropoleos 1929

100.000.000

288/1930 Crisciatic

PIERDERE

debitoare
Beneficiu

B.

54.726.794

- --

40.579.752 65

45.292.337

7.858.446 85

126.839.724 30

21.837.018 05

5.411.964 14

611.545.882 41

36.775.448 56

--

16.838.969 05

65.695.905

- -

- -

- -

- -

100.000.000

1928

750.000.000

431.084.841

14

102.948.745 70

51.965.838 40

1929

750.000.000

350.960.602 37

15.968.570 02

M.041.977 92

145/1931

1930

750.000.000

437.850.489 83

19.470.334 99

47.042.138 01

9/1929

1928

50.000.000

48.985.053 91

17.772.392 70

100.000.000

55.805.110 04

30.146.084

4.829.344 40
5.844.018 81
10.850.949 40

87/1929

22

Coneturi curente

1930

9/1931

21

52.000,000

101/1930

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital
i

19

Fortsetzung

28

Caimatei, 5

81/1930 Danubiana

1930

ltcani

Victoriei 11 1929

- - -

63/1931

1930

100.000.000

74,400.308 62

34.357.877 30

282/1929

1928

25.000.000

102.909.374 64

- -

142.431

145.092

97.725.469 83

323.650

721.959

11

Victoriei, 11 1929

lucica

23

--

9/1931

1930

25.000.000

283/1929

1928

500.000.000

1.407.835.425 96

479.084.667 52

- -

25.028.486 51

500.000.000

1.110.837.227

444.939.242 31

32.635.392 06

Lujani

54

1929
1930

9/1931

--

- 1.865.360 95

- -

6.631.492 35

25

89/1929
109/1930

1928

Pasagiul
Comedia, 2

Bneasa

27

110/1930

Bragadiru

14.000.000

1928

24.000.000

Rahovei, 157 1929

24.000.000

119/1931

1930

24.000.000

114/1929

1928
1929

4.000.000

55/1930
122/1931

1930

28

Total pe .

98/1930

A. E.

116/1931

103/1930
101/1931

82/1929
3
76/1931

4.000.000

4.000.000

1928

Lipscani,

113/1930
176/1931

14.000.000
1930

110/1929
26

14.000.000

Grivita, 3

30.657.725
23.005.412
41.153.884

110.410.259 86

1.046.503

73.058.165 06

2.227.477 25

205.435 50

128.995 44

1.764.964 25

123.469

116.536 50

--

10.466.218 50

- -

2.970.225.342 22

1.119.823.264 52

163.314.973 57

16.759.032 15

3.364 533.762 34

1.109.027.858 27

161.530.382 82

11.480.312 30

3.101.678.801 31

1.081.295.797 22

137.320.241 01

28.465.727 45

164.411.900 50

107.310.594 62

- -

46.795 22

166.838.158 82

120.638.242 10

123.901.594 60

95.490.375 85

1.931.368.389

1929

2.048.218.200

1930

2.180.211.575

1928

2.250.000

40.000.000

1928

20.000.000

Lipscani, 24 1929

20.000.000

1930

20.000.000

- -

26.326.535 32

1928

1930

681.318

11.044.431

40.000.000

- - - --

1.858.217

--

1929

1.155.360 21

14.981.575

2.250.000

65.502.621 20

1930

1930

375.387

105.371.495 75

20.085.158

- -

367.292

2.579.110 04

14.988.200

2.250.000

669.833

137.967.887 01

1929

1929

3.715.116

134.551.787 55

23.302.819 24

1928

Centrala de

27.780.184
20.186.533
10.083.369
11.179.312
10.002.723

www.dacoromanica.ro

687.007

6.603.350
4.956.947
10.316.568
11.612.650

7.455.000

35,443 75
.

620.049 08

12.610
51.351 26

-,
113.084
116.490

2.165.465

2.149.085
1.718.424

--

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Numele
Intreprind.

Anii

B.

1.000.000

135.326.380

102.432.138

A. Roseti 1929
No. 23
1930

1.000.000

215.466.795

161.184061

1.000.000

212.597.685

139.056.015

1928

Al. Lahovari

No. 32
1930

60.000.000

13.154.927

1928

50.000.000

8.346

50.000.000

1.224.818

1930

50.000.000

4.549.101

1928

64.000.000

Millo 2 1929

192.000.000

124/1931

1930

192.000.000

96/1929

1928

141/1931

63/1929
61/1930

Difuziune
Radiofonica

-1Berthelot
No. 60

59/1931

92/1929
82/1930

Electrica

Domnitei, 8

91/1930
98/1931

180/1930

Energia

Lipscani 16

de de gaz
Electricitate

- -

600.739

5.101,825

500.000

272.413 60

38.812 60

1929

500.000

15.812 40

1930

500.000

- -

1929

1.500.000

1930

21.000.000

1928

1.000.000

70/1930

- -

151.445

- -

32.133

40

57.896

- -

81.035.065 31

18.205.320 41

83.917.436

37.068.082 18

447.653.280 90

99.971.380 36

20.274.568 03

229.708.679 05

31

301.894.505 60

18

22.041.270

3.189.248 3.431.768 947.386 -

83.775

41.503.437 50

7.591.984 -

3.802.428
5.744.363

96.027

897.724.441 50

61.859.921 -

18.000.000
18.000.000

1930

18.000.000

1928

2.700.000

1929

2.700.000

1930

2.700.000

1929

1.000.000

2.334.663

1930

344.689

213.696 287.759 -

1928

25.000.000

4.034.574 85

5.937.609 50

1929

25.000 000

8.159.858 20

83/1931

1930

25.000 000

4.828.128 30

9.641.074 20

783.299 75

.98/1929

1928

50.000.000

185.152.284 71

155.853.614 67

1929

1.000.000

4.464.600 85

- - - -

180.261.411 07

151.763.452 63

- -

1930

1.000.000

175.122.042 02

146.819.445 65

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

10.943.412 11.548.477 11.141.976 -

tecnice

ovei 10

70/1931

1928

tecnice

14

62

80/1931
./1929

86/1930

107/1930

Jaques

Mecano

Doamnei 21

Doamnei

116/1931

100/1929

117/1930
138/1931

ficiul technic
Roman

Or. Cantacuzino 33

351.742.148

--

5.733.369 44

411.927 48

10.534.299 75

6.073.740 44

405.224 98

13.370.180 66

5.964.774 89

405.580 77

- -

5.648.271

633.723
1.862.256
1.217.274

www.dacoromanica.ro

- 1.058.816 91

- - - - -

Matei Millo 2 1929

103/1930

- - - --

1928

lalomita

- -

11

1.000.000

9.009.997

8.542.198 20

1930

13

17

38.999

19.994.407 05

76.570.030 47

Cosminului 2 1929

75/1929

16

207.393.330 05

57/1929

171/1931

15

- -

21.216.399 73

35.000.000

126/1929
12

61.976

102.169.087 97

1930

Hidro-Caloria

489.929

78.874

204.832.165 43

35.000.000

124/1931

- - -

1.908.064

80.447

15.130.266 24

1929

132/1931

66.296.260 53

1928

176/1930

Paguba

249.249.736 49

1928

108/1931

11

- -

PIERDERE

Beneficiul

B.

1928

85/1930 de Electricitate
60/1931

- -

B.

PROFIT

Conturi curente
debitoare

creditoare
depuneri

Capital
i

84/1929

10

Fortsetzung

Urmare 29

Suite

286.378

- -

- -

753.043
235.001

50.701

50.061

- -

655.311

920.346

211.778 35

38.288.175 57
308.332 :
119.650

Urmare 30

Suite

No.
Monit
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

57/1929

1928

Orient-Radio

18

Matei
No.

lo

84/1931

97/1929
97/1930

Orion

153/1931

31/1929
20

21

40/1930

Orsam

Coblcescu
No. 29

15.000.000

4.379.020

15.000.000

3.139.020

1928

500.000

1929

2.478.234 82
1.682.486 61
1.903.770 03

2.653.967 99

2.900.990 32

3.034.884 44
5.320.079 36

500.000

4.870.389

1928

3.000.000

19.738.421

3.000.000

13.544.395

8.318.632

9.407.376

186.967 15

- -

34.053

- -- - - -

203.994
233.226

1928

1.000.000

13,024.588 34

8.378.966 80

68.830 12

1929

1.000.000

48.972.580 59

29.759,732 48

71.293 63

1930

5.000.000

64.957.251 44

64.673.918 27

103.730 18

- -

720.000

- - -

389.462 12

10.000.000

10.971.999 30

64/1930

Philips

Luteran 6

1928

T.

1929

rescu

1930

Sanitas

1929

102/1931

1930

72/1929

1928

68/1930 Steaua ElectricA Matei Millo 2 1929

1930

Technica

- -

39

1929

-- -

50.000.000

44.612.780 15

50.000.000

30.167.137 89

50.000.000

26.537.004 49

4.962.805

13.837.548

7.753.102
11.257.390 19

1.157.238 10

21.290 75

2.500.000

98.579 22

2.005.250

45.093 14

- -

408

- -

134/1931

1930

20.000.000

12.259.624

26.457.363

- - -

76/1929

1928

45.000.000

11.250.529 93

38.688.442 98

4.070.934 65

1929

45.000.000

16.120.480 13

33.930.426 78

5.439.478 35

108/1931

1930

45.000.000

10.187.829

31.018.826

4.822.253 65

108/1919

1928

10.000.000

21.895.997

1929

10.000.000

37.081.012

1930

10.000.000

4.804.463

1928

466.450.000

1.450.051.259 35

1929

537.950.000

1.658.964.001 63

1930

651.514.689

1928

Technico
Stavropoleos
1929
Jacq. Pauker
No. 6

Tudor

89/1930

89/1930

Watson-Youell

Brtiei 2

70/1931

Total pe

88/1929
96/1930
15/1931

SOC.

M. Blank 4

---

4.000.000

1.654 72

2.500.000

2.500.000

1928

- 9.788.581

4.245.841 45

15.169 47

69/1929

1928

30

1.490.380 38

515.112 72

16.226.039

10.000.000

1930

702.685 70

95

- -

1930

91/1930

14.150.145

- - -

115/1931

95.075

1928

Mihai

81/1929

5.014.569

425.897 78

11

79/1929

138/1931

29

500.000

2.658.102 72

1930

28

4.740.420

Paguba

Lei

Le

12.601.362

85/1931

27

Le

3 000.000

26

Le

PROFIT

1930

35/1931

25

- -

15.000.000

Conturi curente
debitoare

57/1931

22

24

B.

1930

Cristian Tell
No. 31
1929

84/1931

23

Conturi curente
creditoare i
depuneri

Capital

Lei

Fortsetzung

- 344.787 28

- -

864.847

- - - -

8.990.600

695.315.064 74

48.733.382 74

84.192.687

43.581.842 81

11.205.268 97

2.245.625.465 72

816.121.717 01
950.300.821 32

60.367.383 84

8.059.595 47

10.000.000

737.487 65

14.508.839 60

73.445 86

- -

1929

10.000.000

317.072 50

252.687 60

1930

10.000.000

- -

www.dacoromanica.ro

18.140.687

20.416.403
6.375.015

- -

- -

856.555

4.667.013

3.967.691

235.334 61

Suite

Urmare 31

No.
Monit.
Oificial

Numele

Adresa

1928

Cldirea
Remneasa

Bd.

No. 39

54/1931

1930

74/1929
3

35.864.253
43.600.020
12.246.427

Paguba

Le

Lei

11.873.750
15.117.066

17.802.077

47.830.703 22

28.386.258 34

4.239.274 19

20.000.000

39.434.637 09

16.674.125 84

2.233.227 88

1928

20.000.000

48.039.639

1929

20.000.000

48.091.434

69/1931

1930

20.000.000

50.180.587

104/1929

1928

5.445.485 23

3.553.655 18

104/1930 de constr. f. F. Academiei 15

1929

1.000.000

7.923.020 28

4,207.278

105/1929

1930

1.000.000

9.567.122 88

4.798.121

Constructia Sf.

74/1930

Lipscani 24

Schmidt

1928

Drumul

C. A. Rosetti
11

70/1930

120/1930

1930

1.200.000

1928

13.597.500

Brezoianu 62 1929

16.785.400

G-l de Constr. Doamnet. 4


lucr. Publice

1930

1929

18.000.000

- --

--

8.824.518

8.557.659

510.637

28.629.276

38.242.506

22.220

30.793.498

14.117.168

94,018.422

18

- - 748.976

101.969.894

20.000.000

30.089.076 29

31.171.059 04

20.003.000

18.279.962 99

17.464.345 42

610.524

230.818

154.909 25

- -

--

6.853.929
3.426.160

4.138.343

- -

- -

1.692.236 50

1928

5.000.000

17.458.292 25

2136.028 18

1.459.919 17

1929

5.000.000

16.128.078 47

1.904.231 18

127.839 78

108/1931

1930

5.000.000

14.410.063 50

1.283.383

315.001 29

131/1929

1928

8.000.000

12.490.850

15.021.482 61

lungirea 1929
100/1930 lntreprinderea
Dorobanti 38

8.000,000

35.924.744 73

23.616.448 96
17.038.925 09

94/1931

1930

8.000.000

30.862.318 78

36/1929

1928

50.000.000

1929

50.000.000

B-dul
47/1930 Locuinte eftine Domnitei
49/1931

1930

12

1928

Muntenia

Victoriei 40

121/1931

31/1929

46/1930 Proprietatea

Wilson 3

27/1931

141/1930

121/1931

137418.887 50

189.037.454 12
152.149.251

98

5.000.000

43.332.780 65

17.607.886 60

1930

20.000.000

42.525.356 40

10.137.993 40

1928

5.754.750

1,824.636

1929

5.754.750

1.033.304

1930

5.754.750

2.311.566

1928

1.000.000

43.695.738

1.000.000

46.869.630

1928

--

1930

Stavroeos 7

1929

Stavropoleos
1929
No. 15

139 1930 Union

50.000.000

131.197.680

34.255.524

737.700
530.660

1.600.000

10.129.572 75
10.490.000

9.254.582

773.649

960.446
1.035.982

- - -

1929

1.000.000

27,335.427 69

28.182.603 60

84.555 41

1930

1.000.000

22.680.439 57

23.547.824 19

14.794 21

www.dacoromanica.ro

1.584.320 65

13.184

20.000.000

442.027

- -

1930

Victoriei

- -

79.001

108/1930 Imobiliara

15

38.658.722

B.

20.000.000

Carol

112/1929

14

120.000.000

Lei

1930

116/1931

13

47.637.618

Beneficiul
B.

4.631.003 26

91/1929

11

120.000,000

PIERDERE

28.775.427 99

84/1931

44.657.034

PROFIT

49.271.744 85

Constructia

119/1931

- -

60.000.000

Conturi curente

20,000.000

78/1929

B.

deun
peri
Lei

1929

59/1930
98/1931

Conturi curente
creditoare

Capital

Lei

55/1929

59/1930

Anii

Fortsetzung

71.604 5
105.370 58

8.306.195 81

7.522.316

260.509 30
10.107.391 65

- - -- -- -

90.910
88.410

Suite

Urmare 32

No.
Monit.

Numele

Conturi curente
creditoare

Capital

Adresa

16

1.168.115

38.150.660 40

708.605

30.000.000

25.898.572 50

514.528

295.024.929 27

203.908.178 60

42.814.438 46

520.995.392 93

402.505.684 25

26.743.055 38

556.550.761 72

342.229.746 68

34.807.190 38

74.846.888 13

34.259.008 02

6.274.061 59

95.521.204 61

26.307.882 70

96.146.753 05

15.040.216 59

- -

46.345.728 67

87.967.974 94

40.465.274 15

58.340.063 86

107.457.380 88

36.290.786 75

103.429.420 10

85.193.763 72

6.317.640 55

87.400.993 95

5.759.147 65

59.102.097

74.143.261 60
27.683.261 50

5.244.596 13

224.622.036 90

207.420.746 68

53.056.976 29

241.262.262 42

207.908.525 18

42.049.934 40

- - -

268.043.640 05

128.351.934 09

47.792.502 13

5.666.888 33

1929

313.540.150

1930

330.954,750

1928

40.000,000

M. Blank, 4 1929

40.000.000

1930

40.000.000

1928

120.000.000

Matei Millo 9 1929

240.000.000

1930

240.000.000

1928

72.000.000

1929

72.000.090

1930

72.000.000

1928

232.000.000

1929

352.000.000

1930

352.000.000

1928

1.000.000

1929

1.000.000

1930

1.000.000

213/1929

1928

100.000.000

212/1930

Academiei 3 1929

100.000.000

227/1931

1930

100.000.000

$8/1929

1928

3.000.000

Doamnei 4 1929

3.000.000

1930

3.000.000

1928

90.000.000

47.026.691 33

48.978.195 64

148/1931

1930

5.000.000

466.682 25

865.108 10

- - - - -

69/1929

1928

500.000

4.128.812 30

2.525.510 05

82.888 20

Quinet 2 1929

500.000

3.597.145 55

2.326.485 35

22.922 60

1930

500.000

4.662.483 60

3.468.601 35

3.020 20

6.000.000

12.198.365

6.184.305 67

678.995 20

18.023.143 85

6.956.873 82

682.636 20

18.619.236

9.031.320

752.128 68

120/1930

ARICI

Cmpulung

Letea

57/1931

56/1929
28/1930

Petrifalau

Doamnei, 4

87/1931

Total pe

72)1929

107/1931

$1

Ion

97/1930
Al.

3 132/1930 Centrala
59/1931

93/1929

Cultura
National

58/1930
94/1931
124/1929

30.000.000

240.052.250

44/1930

Lei

1928

Victoria

36/1929

uba

Lei

1930

Academiei

108/1931

Le

26.700.000

68/1929

Beneficiul

Le

1929

Total pe

PERDERE

PROFIT

1928

58/1930
61/1931

Conturi curente

de puneri

Le
122/1929

Fortsetzung

151/1930

Luceafarul

Dona 5

6.000.000

153/1931

1930

1928

1929

Maiorescu

1.000.000

108/1929

1928

61.762.000

1929

61.762.000

1930

61.762.000

Victoriei 13

- -

1930

Socec

6.000.000

117/1931

99/1930

215.604

112.794.790

1.991.993

2.394.136 70
2.529.428
121.304.738
135.176.799

119.133.598

55.628.456

- - -

- -

42.547.906

8.832.701

- -

102.956 86

99.418.291 75

61.337.763 43

11.410.109 14

133.307.322 44

79.946.279 06

17.118.543 25

191.349.665 91

53.655.279 81

6.300.976 46

www.dacoromanica.ro

58.703

- 277.590 70
606.074 30

- - -

1.693.282

5.666.888

- -

673.286

- - -

86.916.082

- -

27.843.969

214.764 86

12.107.626

1.119.592 25

71.604 5
4.866.508 6:

--

93.775.412

2.631.177

- -

11.665.457

1.089.986 65

- -

1.507.896

82.607.981

2.478.246 95

- -

4.653,736 17

- - 2.215.866 25
3.000.000

8.456,865 87

- -

734.431 55

- -

- -

- - - -

64.792

Urmare 33

Suite

Monit.

Conturi curente
creditoare
depuneri

apital

Adresa

Intreprind.

B.

82/1929

Tipografiile
Romne Unite

Rahovei 42

67/1931

Total pe

ZIARE

93/1929

1930

201.262.000

1928

20.000.000

1929

2.000.000

203/1931

1930

2.000.000

109/1929

1928

26.000.000

Brezoianu 11 1929

26.000.000

1930

26.000.000

1928

48.000.000

1929

48.000.000

1930

48.000.000

Const. Mille

Lupta

No. 12

Universul

Victoriei, 114
Adria

1929

1930

Fabr. rom. de

caroserii at.
reparatii

Drurnul la

Tei, 14

1928

Cristea

Victoriei, 88

- - -

4.000.000

1928
1929

1930

2.000.000

- -

B.

10.339.139

Conturi curente
debitoare
i

9.457.866 50

5.130.549

9.458.243

3.367.19C

305.260.877 04

189.255.191 48

31.081.728 05

2.493.456 g

347.912.618 76

157.362.296 26

17.038.886 34

4.405.297 85

85.229.794 13

27.037.645 40

1.247.559

90.922.462 58

31.098.252 85

1.102.112

94.140.895 43

25.229.260 25

1.001.716 70

- -

2.817.078 10

2.078.947 15

2.894.820 75

2.136.100 15

5.801

2.358.565 75

1.108.218 75

17.765

46.419.025 71

31.733.312 10

7.318.345 83

67.048.006 32

32.694.326 01

77.357.205

32.695.695

2.450.467 11

134.465.897 94

60.849.904 65

8.565.904 83

160.865.289 65

65.928.679 01

3.558.380

173.856.666 18

59.033.174

1.165.224 94

- -

24.594.044 57

898.252

29.066.732 39

1.806.206

11.059.485 15

65/1929

1928

160.000.000

160.000.000

102/1929

1928

15.000.000

Lipscani, 16 1929

15.000.000

1930

15.000.000

1928

10.000.000

1929

10.000.000

95/1931

1930

10.000.000

115/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

1930

20.000.000

1928

205.000.000

1929

230.000.000

1930

236.000.000

Noel

83/1930

Victoriel, 90

120/1930

Vnzarea
92/1930 produselor Fiat

128/1931

3-5

Total pe

145.743 24

11

- -

339.177

4.084.423 28

1930

8.456.865 8

25.000.000

77/1931

26.580.171 51

1930

206.653.639 34

126/1931

Victoriei,53 1929

25

298.886.277 33

29.840.829 38

Leonida

B.

1.150.000

71.342.693 96

68/1930

PIERDERE

3.929.896 90

25.000.000

PROFIT
Beneficiul

B.

1929

101/1930

47/1929

196.262.000

2.000.000

110/1931

1929

1928

106/1931

285.262.000

145/1929

169/1931

1928

20.000.000

Total pe

23.000.000

1930

122/1931

1930

92/1931

121/1930

23.000.000

No. 9

194/1930

1929

Const. Mille 1929

96/1930

Fortsetzung

174.739.733

226.589.074
146.878.859

114.734.521 09

95.682.022
135.856.395

66.190.992

74.783.358
66.413.456

172.027.943
146,873.690
123.997.267

37.561.008 96
7.478.445

35.130.276
25.185.128
18.580.753
12.295.998

107.272 61

- - - - - - -

52.689.510
25.270.940
579.817

193.402

3.748.328
1.478.921

1.530.396

- -

- 1.530.396

--

612.136 96

- --

15.036.271 93

- -- 35.953.870

--

- - - -

2.127.724

- -

105.940.135 98

28.115.755 55

140.779.346 53

31.496.698 10

92.756.714 88

35.210.511 89

461.605.382 07

262.889.835 51

57.274.731

18

35.953.870 30

609.176.494 49

234.270.415 48

27.050.535 61

3.721.262 82

471.482.144 73

248.566.476 43

918.994

www.dacoromanica.ro

18

3.721.262 82
1.012.192 72

18.788.325 61

Fortsetzung

Urmare 34

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Lei

1928

16.013.388 70

216.242.545 35

16.571.390 15

15.409.161 20

4,000.000

22.821.763 95

22.996.014 53

372.910 50

4.000.000

19.693.157 77

22.951.545 75

452.683 12

4.000.000

20.335.827 77

24.332.364 25

441.113 62

Bd. Maria, 4 1929

2.000.000

26.701

91/1931

1930

2.000.000

- -- -

- - - -

101/1029

1928

232.000.000

61

232.000.000

61.410.177 21

1930

232.000.000

44.691.256 35

- - - -

1928

45.000.000

Berthelot 1929
No. 15

49.500.000

1930

49.500.000

1928

1.000.000

1929

1.000.000

1930

1.000.000

1928

15.000.000

Lipscani 110 1929

15.000.000

1930

15.000.000

1928

3.000.000

112/1930

84/1930

Carmen

M. Blank,

1929
1930

1928

Columbus

Comp. inter. a
paturi P-ta Regele 1929
119/1930 vag.
139/1931

107/1929

81/1930

exp.

de navigatie
e
pe

Carol

90/1931
1929

80/1930
834/1931

Hamburg
America
Linie

Grivitei, 183

115/1929

120/1930
134/1931

Intercontinentala

72/1929
43/1930 Internationala

Bd. Brtianu

71/1929

Loidul maritim

de navigatie

Lipscani 24

117/1931

10

1930

3.000.000

1928

14.629.500

1929
1930

14.629.590

Grivitei 23

1929
1930

2.000.000

115/1929
120/1930

1928

2.000.000

Lipscani 110 1929

2.000.000

134/1931

1930

2.000.000

33/1929

1928

20.000.000

32/1930

1930

1929

144/1929

Romitaly

20.000.000

1928

Rom. a
fer. particulare

153/1931

20.000.000

rescu

48/1931

140/1930

23.708.448
22.463.921

28.603.390
199.363

569.239
307.376

Grivitei 128

1930

458.272.500

1928

3.000.000

1929
1930

295.417

492.995

8.395.315 95

- -

1.001.000

285.969

714.475

9.565.824

19.463.107

106.822

36.478

9.914.428 53

24.524.753 83

25.836.620 79

343.779 48

46.868.022 04

43.643.845 06

191.913 98

13.362.700 40

16.685.225 97

- -

8,155.828 50

12.469.810 11

160.509 03

4.813.956 69

3.724.442 71

9.170 41

12.895.156 02

3.948.322 88

5.670.040 24

327.428 85

- - -

- - - -

3.041.277 80

2.741.801

12

2.315.339 53

6.300.080 10

64.251 21

4,666.010 58

8.252.881 99

20.651 93

2.867.224 20

5.386.058 88

5.658.037 64

1,639.569 95

1.675.219 97

3.784.869 22

571.856 60

1.708.413 06

2.798.474 79

128.133.000

- -

- - -

1.044.148 10

3.372 11

3.000.000

568.264 20

810.276 50

3.000.000

664.614 17

918.389 85

--

--

www.dacoromanica.ro

- -- -

216.534

840.654

- - -

54.487

232503

306.846

75

11.866,463

1.006.200

1.097.562 76

16.073.906

5.154.926

- -

5.358.553

1.902.102 42

3.630.893 75

1928

Nordeutscher
Loid Bremen

41/1931

13

- -

3.000.000

No. 23

41/1931

14

1930

60.000.000

Lei

Le

Le

18.031:869

Auxiliara

12

1929

60.000,000

Paguba

12.351.383 40

116/1931

11

30.000.000

PIERDERE

Beneficiul

Le

1928

PROFIT

132.196.782 20

N. Golescu
No. 20

105/1931

Conturi curente
debitoare

117.923.270 55

79/1929
100/1930

curente
creditoare
depuneri

Capital

- -

255.996

155.441

635.381

80.641 54

8.593
1.472

Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

100/1930 Schencker & Co. Stravapoleos 1929


6
1930
106/1931

20.000.000

34.083.932

59.811.018

1928

2.000.000

1929

2.000.000

1930

2.000.000

1928

150.000.000

1929

150.000.000

79/1930

de
ionaj

R. Mica

64/1930

S. T. B.

Armeneasa
No. 3

1930

150.000.000

89/1929

1928

3.000.000

81/1930

Smarda

Caimatei, 5

268/1930

Taxico

15

Viteza

16

Total pe
,,

102/1929

BALNEOCLIMATICE

103/1930

Coasta de argint
Balcic-Ecrene

1929

Sinaia

- - -

77.850.281

51.211 20

16

68.278.050 78

32.474.630

71.023.307

- -

595.167

13.771.951 68

1.076.816

11.653.189 36

104.736

6.593.871
14.819.474
17.881.457

32.385.366 87
34.038.005
38.989.808

16.220.742 85

19.314.600 43

2.844 4.

- -

617.477
822.456

2.176.718

1.008.716

11.418.719 15

27.757 52

2.015.000

98 53

8.263 20

119.023 27

1.098.360

5.796.510

108.625

185.059.973 72

60.974.963 21

600.704 38

414.089.372 87

189,909.429 22

74.921.987 72

227.972 0

1930

1.050.402.000

633.185.494 75

168.051.742 81

79.539.169 20

1.477.607

1928

10.000.000

59.962.772 04

19.462.591 61

--

23.382.497

26.418.352 53

3.614.011 22

138.203 76

29.510.425 15

7.911.695 37

1929

10.000.000

6.000.000

1929

6.000.000

1930

6.000.000

1928

3.500.000

C. Esarcu 2 1929

3.500.000

1930

3.500.000

1928

4.000.000

Bd.

4.000.000
4.000.000

122/1929

1928

20.000.000

1929

20.000.000

1930

20.000.000

89/1931

- -

572,500.000

1928

- -

190.488

1.051.551

1929

1930

Techirghiolul

645.645 80

51.986.336

1.912.544

357.297.614 14

114/1931

208/1930

1.678.080

553.629.500

15.000.000

pt. expl. de

24.956.289

1928

1930

Doamnei 4

balneare
climaterice

3.000.000

15.000.000

76/1929
40/1930

3.000.000

1929

140/1931

1928

15.000.000

208/1930

120/1931

6.000.000

1928

122/1929

97/1930

1930

2.200.000

95/1931

6.000.000

1930

Pas. Imobil.

92/1930

129/1929

6.000.000

1928
12

80/1929

1928

1930

140/1931

3.000.000

Lipscani 16

110/1931

1930

1930

1929

Zoe
Romniceanu

107/193 1

20.000.000

50/1931

216/1929

Le

50.590.448

229/1931

20

B.

26.684.045

145/1931

19

Beneficiul

20.000.000

51/1929

18

B.

PIERDERE

PROFIT

Lei

1928

90/1931

17

Conturi curente
debitoare

depuneri

90/1929
16

Conturl curente
craditoare

Anii

110/1929
15

Fortsetzung

Urmare 35

Suite

- - - -

8.278.637 75

3.333.968 81

2.301.711 70

7,124.055 40

2.601,782 70

8.669.714 40

4.315.074 70

77.524.433 19

1.849.846 75

79.873.983 35

2.502.246 25

- - - -

178,455.718 60

2.971.307 25

1,030.053 15

- - -

583.364 05

405.947 50
5.250.463

1.464.227

20.475

106.718 45
836.661

238.083 04

13.515 60

238.083 04

13.515 6e

281.730

13.515

6.966.001

2.978.359 85

11.791.431

5.877.492 85

17.124.517

14.382.491 85

www.dacoromanica.ro

- -

573.967 61

159.595

1.427.414 75

528.622 42

3.647 60

860.660 10
47.991 90

22.547

43.715 30

--

288.569 75

47.913

167.748 70

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Ad resa

104/1930

Lei

Bravilor 16

Vulturul

Total pe

.150.000

1929

150.000 -

1928

58.500.000 58.650.000 -

- --

1930

Anon. de Corn.

35

75/1931 Consign.M.Levy

144/1930

Ageco

9 1929

Sf.

1930

ban Vo

Bush service
corporation

78/1930 Comp. Britano-

Comp. Contin. Clemenceanu

de export

No. 7

91/1931

com.

109/1931

No. 10

76/1929

de

5.000.000

1929

1930

5.000.000

1928

1.500.000

1929

1.500.000

1930

1.500.000

1928

10.000.000

Ceho- Stavropoleos

No. 6

14.950.085 77

138.203 76

1.432.997 82

31.999.420 87

1.318.622 90

829.467 51

- - - -

- --

- -

239.292.568 15

- -

- -

8.823.093 33

4.410.420 75

6.737.624 71

1.003.905

52.691.834

17.891.966

2.988.373

25.638,847

68.738.926

14.556.178

2.301.876 11

74.211 50

1.064.560

924.997 60

1.448 50

691.255

10.027.832 02

9.429.621 91

13.497 93

11.822.293 23

11.060.187 07

199.192 01

10.360.479 52

7.916.817 36

1.415.257

7.620.015 72

13.423.392 95

1.317.872

451.799 23

433.452 60

912.228 03

422.064 78

389.446 10

61.768 50

7.875 50

973.996 53

1928

3.000.000

10.126.765 50

15.014.407 62

3.000.000

16.507.430

21.982.765

3.000.000

9.614.712

149/1931

1929
1930

3.000.000

1.387.050

42.359

pt. strein- Pas.Comedia


tate

174.686

12.505.184 82

1.000.000

1928

-- --

13.833.612 69

1930

11.140.532 74

1.000.000

1930

12.755.260 95

43/1930

122/1931

1.551.482 64

1.000.000

de Publi- Lipscani 16
citate

200.663

10.162 90

1928

76/1929
95/1930

11.937.242 05

442.846 68

3.457.340 51

Bd. BrAtianu 1929


No. 23

- -

3.905

9.069.916 6

2.545.484

72/1929

4.238.098 92

- -

10.000.000

Delcredere

50

- - - -

1930

42/1931

12

125.851.852 82

1928

No. 58

Hertzog

25.000.208 09

1.000.000

5.000.000

104/1930

2.305.359 30

394.040

55/1930 de asig. mrf. Stirbei-Vod 1929

105/1929

27.658.757 62

107.837.658

5.000.000

55/1931

153.553.291 07

137.112.485

1928

bagaje

104.448 70

- -

30.000.000

50.000.000

Comp. Europ.

234.318 70

2.067.660

1930

57/1929

- -

69.538.407

5.000.000
1930

97/1931

Lei

111.054.553

Oituz 17

Le

30.000.000 -

1928
5

B.

4.154.162

1928

1930

134/1931

Lei

uba

Beneficiul

56.963.638

1930

B.

PIERDERE

PROFIT

143.457.393

60.000.000 60.000.000 -

1929

180

Lei

Conturi curente
debitoare

30.000.000

--

1928

Antrepozitele

111/1931

3.000.000 -

1928

134/1931

1929
1930

118/1929

--

1928

COMISION

1930

1929

128/1930

B.

1928

104/1931

curente
creditoare
depuneri

Capital

Fortsetzung

Urmare 36

Suite

2.358.590

www.dacoromanica.ro

11.485.124

- -

4.720.542

1.245.697 42

24.720

2.201.251

- 109.757

- -

- -

Suite

No.
Monit
Oficial

13

Numele

Adresa

1928

Lipscani 26

Hachete

18.296.492

39.608.953

17.310.384

92/1930

Bd. Carol 4 1929

113.874.166 90

2.918.736 18

5.486.360 25

1930

81.855.131 65

1.815.246 02

- - -

- -

224 864

1928

Sfintilor 25

Jwa

131/1930

Olteni 25

89/1930

Mag

Antrep. Obor

63/1929

Calea
Mosilor

Brezoianu
No.

73/1930 Oficiul

de

52/1931

220/1930
156/1931

91/1930

192k

- -

265.841 45

1928

5.000.000

4.727.415 50

3.862.681

1929

5.000.000

7.047.505 50

5.742.934

1930

5.000.000

7.103.242

4.946.234

1928

11.000.000

1929

11.000.000

1930

11.000.000

1928

1.000.000

1929

1.000.000

1930

1.000.000

1928

500.000

11.977.734 11

2.258.181

2.148.721

- -

- -

2 000.000

- - -- -

1930

Lei

266.627 50

--

8.937.294 31

4.970.262 05

809.330 29

03

2.949.941 90

792.026 61

13.606.370 23

2.711.441 56

727.737 76

860.779 75

407.315 25

1.106.499

1.338.715

1.565.971 95

1.826.501

34.303.770 51

3.472.704 03

- -

-- -

583.866

- ---

243.496

- -

31.547.878

250.143 45

- -

31.002.508

28.384,803

463.444 43

26.372.757 57

23.276.873 50

- -

1929

Agency Ltd,

1930

500.000

Total pe

1928

138.780.893 10

232,074.307 89

144.821.060 25

21.654.939 29

1.035.672 77

1929

271.874.166 90

316.749.574 44

240.592.798 79

9.294.358 23

10.908177 16

1930

298.855.131 65

285.655.120 36

343.625.741 08

22.136.297 67

1928

- - -

5.710.521 89

- --

- - -

- - -

The Central Bis.Amzei 20


.

Mischzconznichi

Scuna

Coltei, 7

1929
1930

5.000.000

1928

6.000.000

Palat Eforiei

6.000.000

--

54.763

793.528 50

488.406

52.644.366 70

2.101.707 50

54.254.122 45

4.540.185

19.746.712

5.674.833

3.870.424

- - -

1928

25.00(1.000

6.021.952

8.243.485

74/1930 Teatrul Regal Lipscani,

1929

25.000.000

6.016.100

7.116.021

1930

25.000.000

1928

31.000.000

11.696.789

9.037.013 50

4.388.014 40

1929

31.000.000

58.660.466 70

9.217.728 50

1.918.338

1930

36.000.000

74.000.834

9.745.709

2.965.690

Total pe

COM.

Bodega

55/1929

Cina
58/1931

1.640.815 62

99.091 63

82/1929

135.676 39

6.000.000

55/1931

3.444 74

1930

500.000

MOCA

37.006.644

9.676.455 35

74/1931

- -

2.968.656 61

61/1929

19

- -

70.780.893 10

Paguba

Lei

Le

1928

157/1931

18

PIERDERE

Beneficiul

76/1929

152/1929

17

PROFIT

25.000.000

70/1931

16

B.

Conturi curente
debitoare

1930

63/1931

15

Anii

Conturi curente
creditoare
depuneri

Capital

Lei

145/1931

14

Fortsetzung

Ormare 37

1928

Rahovei,155 1929

- -

- -

- -

1.335.100

- -

1930

6.000.000

1.721.563

243.057

1928

5.000.000

4.415.337 95

147.723

Victoriei, 60 1929

5.000.000

4612.87G 95

1.548.772

3.462.098 95

1.246.472

1930

5.000.000

www.dacoromanica.ro

3.899.608
1.918.388

2.910.927

78.765

- 1.251.895 25

488,756 51

1.251,895 25

488.756

- - - 86.516

3572 0

2.855.771

112.705

Fortsetzung

Urmare 38

Suite

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

Anii

Capital
B.

49/1929
55/1930

Unirei
No.

Cointreau

122/1931

70/1929

1928

8.000.000

1929

8.000.000

1930

8.000.000

1928

4.000.000

Distileriile

- -

Conturi curente
creditoare
depuneri

Conturi curente

PIERDERE

2.534.980 36

2.813.635 90

2.787.384 30

2.616.156 05

2.725.213 95

3.000.011

22

07

799.399 93

651.174 18

2.706.940 50

99.134 25

61/1929

1928

5.000.000

1.048.871

546.164 50

121/1930

Victoriei 39 1929

5.000.000

2.056.868 25

255.729 50

106/1931

1930

5.000.000

1.960.242 25

272.376 50

1928

2.000.000

3.321.723 65

- -

3.275.351

2.000.000

5.135.213 33

6.491.616

Martini &

1930

107/1931

- -

,-

1928

6.000.000

5.258.206

CAmpineauu 1929

6.000.000

4.391.201

61/1931

1930

1.000.000

1.002.472

547.177 50

67/1929

28

1.500.000

12.438.439

67/1929

Noua bodega
elvet.

rom.

Picadilly

No. 8

1929

No. 2

1930

91/1931

- - - -

2.610.395 64

4.000.000

Sft.Elefterie 1929
No. 55

52.888

80/1930 Vieux Celestins Sos. Basarab


No. 68
1930
93/1931

162/1929

Paguba

Beneficiu
B.

1.488.805
1.480.738

- -

5.000.000

65/1929
71/1930 Pivnitele

dist.

rom. (P.D.R.)

10

Popa-Tatu
No. 62

Podgoria

----

8/1931

11

47/i930

CRheastetaauurbarnatunld

23/1929
12

24/1930

1930

15.000.000

1928

15.000.000

1929
1930

Pas.

15.000.000

1.000.000

Sosifoiss1e6leff

75/1931

Retuaruorpaan

15.000.000

Epicol 26

81/1931

57/1929

1928

1.000.000
1930

1.000.000

1928

400.000

1929

200.000

1.296.475

1930

1928

Grivitei 160 1929

Strugurele

141/1931

Total pe .

1930

4.000.000

1928

62.900.000

1929

59.200.000

1930

71.200.000

1928

5
78/1931

116/1931

Apollo

85.101

--

44.247.556

83.069

11.972.968

71.750

..--

-- -

73.083
20.433 50

- - -

10.419

123.659

62.263

1.818.903 31

36.340.345

63.054.055 62

4.174.126 63

1.133.182

41

85.405.665 50

3.258.055 15

4.785.448

1.125.229 30

- - -

1930

6.000.000

17.831.196

10.676.887

5.251.695 22

15.024.691

300.000

1.883.694

61.677.581 54

21.847.727

1930

- -

27.736

49.437.226 66

6.000.000

1929

-- -

11.886.951

--

1929

1928

Comp. franc.
parfums d'Orsay Zaverei 8

1.901.217

72.649

.-

40.374.468

83.299

33

- - -

27.505

1.551.480

44.162

10.305.739

1.815.300

- - -

969.939

7.260.605 75

348.359 33

1.228.049

1.622.1341

2.306.188

- - -

- - -

6.481.771

11.616669

70.529 71

8.472.137 70

- -

142.810 10

388.164 98

5.394.174 32

www.dacoromanica.ro

- - -

1.176.582

1.124.794

- - -

38.279

55

Unnare 39

Suite

Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Conturi curente
creditoare
depuneri

Anii

Adresa

Fortsetzung

B.

i
.

Conturi curente
debitoare

50.219.031

7.324.781

7.446.914

1929

50.000.000

69/1931

1930

50.000.000

83/1929

1928

3.000.000

1.762.459 52

1.281.612 25

Vod 1929
No. 107

3.000.000

1.557.972 52

1.530.637 25

1930

3.000.000

1.628.442 87

1.285.171 25

1928

10.000.000

24.773.674 31

5.425.792 15

25.452.038 32

12.866.402 75

24.196.011

16

11.693.418 25 '

160.364.219

109/1930

Coty

Austrului 5

Oja

35/1929
121/1930 Parfumeries
117/1931

Paris

de

10.000.000

Episcop
Radu 15

Stella

50/1930

2.787.595

2.925.007 10

1929

94.000.000

261.492.923 84

109.852.095

3.688.402

370.430 61

1930

94.300.000

1928

3.030.000

1929

Victoriei 128 1929

Poincar 4

Mosilor 74

Cercul Militar

54/1931

149/1931

85/1930

29.796.567 74

145.516

27.507.232 60

276.852

26.580.324 50

84.498

-- - -

35.530.938 60

3.612.675 47

1929

46.477.585 50

56.554.717 50

4.501.284 21

1930

50.000.000

22..
938121

88

35.783.542

55

3.683.845 07

1928

1.086.500

100.000

181.768

1929

1.086.500

292.968 15

81.768

- - -

1930

1.086.500

1930

14.352.433

--

--- -

1928

1.000.000

2.141.682 15

1.581.102 15

15.773 15

1.860.481 65

1.750.564 35

61.425 45

2.016.714 10

1.893.340 12

13.321

1929

- - - -

1.000.000

- -

- -

- - -

5.000.000

8.075.547 50

2.000.000

- -

34.320.197

27.724.747 42

52.143.800 07

41.983.187

22.745.099 62

2.700.259

22.874 645 82

6.858.270

11.571,856 65

6.989.766 85

151/192

1928

6.000.000

1929

6.000.000

1930

6.000.000

11.001.957 47

9.010.906 51
249.008 85
183.092 70

__

50.000.000

1929

9.793.544

32.461.875 44

2.000.000

114/1931

2.365.952 55

50.000.000

1930

poles 9

86.404.818 50

1928

Lipscani 110

Stavreo-

222.347.845 35

512.120 42

1928

BelgoDunrean

- - -

112/1931

92/1930

55.292.308

- -

339.154

45.132.306 15

1930

Automatica

72.983.450

779.386

59.609.528 23

1928

Atlas

3.030.000

10.000.000

1930

M. Voevod
No. 113

3.030.000

172.689.629

108.995.795

1930

Bd. Carol 9

25/1931

1.106.772 12

123.027.980 40

1928

Atlantic

11

237.119.383 83

141/1931

88/1929
43/1930

209.895

88.000.000

38/1931

A. R. R A.

2.574.557 33

1928

28/1929

funebre

101.641 35

142.397.487

1928

92/1929
285/1930 An. pt. pompe

160.535

25.000.000

1930

Colentina

- - - - - -

350.449

25.000.000

24/1931

26/1930

- --

2.184.377

1929
Sos.
Colentina 54

Albina

Anon. de la

2.224.019

25.000.000

COM.

Alfred

1928

67/1931

6.280.452

2.008.209

10.000.000

Total pe ..

72/1929

30.900.534

1930

12111929

11211930

39.945.557

50.000.000

61/1930

Paguba

B.

1928

68/1929

Beneficiu

www.dacoromanica.ro

2.017.439

- - 88.489
71.978
33.034

- - -

401.432

- - -

95

- -

- _
- - - - - -

2.463.958

626.584 34
2.009.414 23
17.685.136 13

22.156.098 95
142.591

15

Suite

Urmare 40

No.

Numele

Intreprind.

Adresa

Conturi curente
creditoare
depuneri

Anii

Lei
1928
10011930

Berensteins
Cie

11

30
1930

1928

Bernard
Kaufman

1929

11

1930

105/1931

Bistricioara

203/1930

Marconi, 3

178/1931

71/1929

Buhler Frres

101/1930

Coltei, 27

40.000.000

104.649.595

89.647.770

40.000.000

79.191.246

75.710.020

20.000.000

Buna

14

54/1930
37/1931

Casa
Francezilor

17

Brtianu 1929

15.000.090

Piata Alex.

12.000.000

1928

3.000.000

1929

3.000.000

1930

3.000.000

2.000.000

PIERDERE

59.269.084

48.120.303

--

13.985.518 10

2.669.184 43

16.797.147

5.906.027

21.491.271 91

Lei

uba
B.

- - - -

438.801

218.661

- - -

8.422.315 87

37.738 09

27.880.859 67

8.908.880 77

145.660 18

22.408.159 55

13.624.303 21

107.776 20

- -

56.123.397 55

8.251.883

48.442.261

3.311.046

36.105227

3.905.760

3.922.485

3.951.214

526.325
10.000
10.000

276.856 55

- -

- -

97.932 90

- -

7.000

1.671.278 45

1.997.573

546.738

Lei

- - -

287.655 9

7.907.409

15.366.764

13.397.927

2.829.248

2.331 3

989.711 90
302.691

10

74/1931

1930

1.010.288 10

123/1929

1928

2.000.000

1929

2.000.000

1930

2.000.000

1929

8.000.000

1930

8.000.000

1928
1929

2.000.000

1930

2.000.000

1928

1.000.000

993.068

6.932

1.000.000

992.322

746

1930

1.000.000

987.870

12.130

1928

80.000

Cerul

128/1930

Cemix

Popa Tatu

Niculcea 4

1928

65/1930 art.

de fier

Roda

Decebal 5

40/1930
61/1931
119/1929

84/1930

Cosmos

Dornnitei

91/1931

49/1929

95/1930

Consumul

Bd. Maria

2.000.000

4.298.529
5.587.684
5.634.124

8.145.413
7.232.569

11.723.998
869.474
475.761

1.076.059

933.441
1.529.916
1.036.469

6.312 953
4.250.921

12.069.614

9.896.520
1.661.554

367.910
305.686

-- 311.625

- -

20.968

61.426 25
2.997 25

91/1931

1930

40.000

- -

57/1929

1928

10.000.000

3.765.585 55

110.073

1929

10.000.000

3.356.911 60

134.951

05

1930

10.000.000

66/1930

Funtionarilor

Cristalul

80.000

Filaret 35

71/1931

64/1931

1928

Crompton

1929
1930

5.000.000

- - -

629.797

www.dacoromanica.ro

2.529.163 60

647.646 10
102.842 23

95.447 89
43.636

- 1.193.006
166.730

1929

61/1931

104/1929

22

1930

228/1931

21

2.000.000

1928

20

1928

30.000.000

122/1931

18

10.000.000

1928

104/1929
16

1930

2.000.000

20/1929
15

10.000.000

2.000.000

21

114/1931

1929

- --

B.

75.592.272

1930

100/1929

Lei

104.737.249

- - -

PROFIT
Beneficiul

40.000.000

1929

95/1931

Conturi curente
debitoare

Lei

B.

1928
12

Fortsetzung

- -

33.186

--

- -- -

12.331

370.091 95

- -

578.680

Suite

Fortsetzumg

No.

Numele

Adresa

Anii

Oficial

B.

1928

6.000.009

1930

6.000.000

1928

550.000

1929

550.000

111/1931

1930

550.000

21/1929

1928

72.000.000

1929

80.000.000

1930

80.000.000

108/1929
166/1930

Cronometrul

Carol 14

188/1931

88/1929
84/1930

25

51/1930

26

Danubiul

Dmbovita

Marconi 3

60/1931

6.000.000

1928
A.

27

Academiei 30 1929

61/1931

128/1929
121/1930

28

108/1931

Delta

29

53/1930

Diana

Serban-Vodd 1928
No. 180
1929

10.000.000

1930

10.000.000

1928

3.000.000

1929

3.000.000

1930

3.000.000

1928

10.000.000

1929

10.000.000

1930

10.000.000

59/1931

123/1930

31

Eol

Victoriel, 88

32

33

Fibra

Sos. Vitan 65 1929


1930

Fratii Wurm

1928

15.000.000

151/1931

1930

15.000.000

34/1929

1928

4.000.000

1929

2.000.000

1930

12.000.000

79/1930

Frigex

Doamnei, 4

1928

92/1930 Frigoriferele
118/1931

35

Fumosan

82/1931

79/1929
36

37

15.000.000

P-ta Roseti 4 1929

163/1930

66/1931

34

10.000.000

111/1930

Furnidesta

Doamnei, 4

1929

20.000.000

1930

20.000.000

1928
1929

1930

30.000.000

1928

1.000.000

C. A.Roseti
No. 3
1929

132/1931

1930

119/1929

1928

153/1931

1928

235/1931

90/1929

3.000.000

Enei 10

- -

1930

51/1929

Gattorno

--

1.000.000

PROFIT

PIERDERE

--

B.

Le

B.

Lei

Paguba
B.

38.615.123 15

7.400.773

363.000

40.397.708

5.844.517

127.000

39.227.525

151

- -

5.254.577

627.794

27.500

601.241

27.500

602.688

27.500

20.426.308 94

15.183.118 88

20.050.099 67

15.268.945

15.543.866

20.010,000

20.698.472

15.138.410

- -

2.256.962

1.595.790 50

1.066.335 22

3.814.262 52

1.456.611

7.332.448 44

1.228.115 53

4.063.057 34

1.110.665

3.570.033

4.225.754 15

199.629

- --

3.088

33.762.779

9.689.059

- 693.492 20

- - -

2.038.598 76

4.528.085 50

104.022

4.368.124

7.705.569
9.739.499
9.736.411

33.174.789

- -

121.190

2.448.190

137.547

571.131

- ---

81.973

20.743.184 47

15.257.881 45

503.600 60

19.422.469 59

15.981.832 59

573.678 62

19.057.437 66

10.517.540 02

382.180

3.655.782 50

2.141.430

9.385.705 50

1.835.598

1.214.579

3.190:328

659.038
95.014

7.999.630

1.472.823

5.361.110

148.119 05
329.021 10

040.144 50

- - -

18.071

- -

-- -24.361 --

--

10.000.000--

-- --

--

462.563 77

- --

6.353.027 58

12.748.184 69

603.406 62

Grivitei, 128 1929


1930

Conturi curente

Beneficiul

Lei
.

24

Conturi curente
creditoare

Capital

10.000.000

www.dacoromanica.ro

Lei

B.

- - - -- -- - - -

8.263.153

- --2.338.017 70

- 95

- -

--

- - - -- .-

- 87.624

170.567 50

-- -733.382 88

---

Urmare 42

Suite

No.
Monit.
Oficial

Numele
Intreprind.

Adresa

depuneri
B.

40

88/1930

2.000.000

2.972.661 55

2.852.590 88

269.575 38

134/1931

1930

2.000.000

3.675.743

3,298.577 82

219.222

Bd.

100/1930

26

Rumpel

1928
1929

10.772.238

17.421.740

14.328.313

809.932

948.457

10.000.000

29/1929

1928

2.000.000

29.108.241 10

2.125.476 80

719.681 95

2.000.000

25.678.913 40

3.233.774 95

519.486 25

2.000.000

23.972.820 70

5.010.904 90

18.055 50

16.160.339 75

3.209.235 48

10.624.396 20

1.873.109 45

33/1930

pt.
de covoare
1930

Bucur, 18

108/1930

Bucur, 18

12

Heilpern M. & T.

3.000.000

1930

3.000.000

1929

1930

Hansa