Sunteți pe pagina 1din 11

Nr.

Crt
1 Aparitia finantelor a fost generata de:
2 Care din urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare nu este falsa?
3 Conceptia interventionista este specifica:
Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor publice in economiile
4
contemporane este data de urmatorii factori conditionali:

Intrebare

5 Finantele publice prezinta urmatoarele trasaturi:


6 Care din aspectele de mai jos sunt specifice finantelor clasice?

7 Care din aspectele de mai jos sunt specifice finantelor moderne ?

8 Care din aspectele de mai jos sunt corecte ?

11
12
13
14
15
16

17

18

3. relatiile financiare sunt relatii banesti ce determina un transfer de putere de cumparare;


5. majoritatea resurselor financiare sunt mobilizate la fondurile publice cu titlu definitiv si fara contraprestatie.

1. plata in bani;
2. venit al statului;
3. intregul patrimoniu al statului.
3. prin transferul de valoare are loc si un transfer de putere de cumparare;
5. exprimarea in forma baneasca este o caracteristica de baza a relatiilor financiare;
Relatiile financiare au anumite caracteristici. Care asociere a afirmatiilor de mai
6. in cazul transferului financiar apar modificari in patrimoniul partenerilor;
jos este adevarata?
10. fluxul financiar nu presupune echivalenta si contraprestatie imediata;
12. transferul de valoare se realizeaza, intr-o anumita masura, in conditii de rambursabilitate.
2. luarea unor masuri in legatura cu moneda nationala;
Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii numai finantelor publice, in raport cu 3. formarea resurselor financiare publice, in principal, prin masuri de constrangere luate de autoritatile publice si in
finantele private?
proportii mai mici pe baze contractuale;
4. gestiunea finantelor publice este supusa dreptului public.
Contributia principala la constituirea fondurilor financiare publice o are:
b) Produsul intern brut
Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia de b) mai larga, deoarece vizeaza, pe langa constituirea si repatizarea fondurilor din economie, si modul de utilizare a
repartitie:
resurselor
Distributia fondurilor financiare are drept beneficiari :
c) persoanele fizice si persoanele juridice
De la constituirea fondurilor publice sunt excluse:
e) niciunul din raspunsurile de mai sus
La formarea fondurilor necesare statului, pentru indeplinirea functiilor si
c) atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiva, cat si cele din sfera social-productiva, contributia
sarcinilor sale, participa :
individuala variind, ca marime, de la o categorie la alta.
1. intre sfera productiva si cea social-productiva;
2. intre sectoare, ramuri si subramuri;
Consecinta aplicarii principiului depersonalizarii este aceea ca apar redistribuiri
3. intre unitati administrativ-teritoriale, zone ale tarii si, in anumite conditi, pe plan international;
de resurse, pe multiple planuri, si anume:
4. intre stat si populatie;
5. intre grupe ale populatiei si intre indivizi.
Care din enumerarile de mai jos reflecta mijloacele de infaptuire a menirii sociale
b) functia de control si functia de repartitie
a finantelor?

9 Cuvantul finante a avut sensul de :

10

Raspuns
c) aparitia claselor sociale
b) Reprezinta un transfer valoric de resurse sau de putere de cumparare
a) Statului providenta
c) manifestarea relatiilor banesti, care fac posibile formarea si repartizarea resurselor statului in forma baneasca,
precum si existenta statului
2. asigura formarea si repartizarea in forma baneasca a resurselor statului;
5. satisfac nevoile colective ale tarii.
1. servesc statul consumator;
3. studiaza gospodaria si economia financiara a statului;
4. insista asupra aspectelor teoretice ale finantelor.
2. statul trebuie sa fie unul al bunastarii
3. apartin perioadei neocapitaliste
5. se afirma tot mai mult conceptia interventionista

19 Menirea sociala a finantelor se infaptuieste prin indeplinirea urmatoarelor functii: b) de repartitie si de control
20 Controlul financiar nu se efectueaza:
21 Dimensiunea calitativa a rolului finantelor nu se refera la :
22 Pentru combaterea riscurilor se constituie:
Frecventa si amploarea redistribuirilor de resurse prin intermediul finantelor
23
depinde de factori ca:
24 Fondul bugetar se constituie din:

e) se efectueaza in toate fazele de mai sus (productiei, repartitiei, schimbului,consumului)


b) bunurile si utilitatile publice oferite de stat prin actiunile sale
d) fondurile de asigurare
d) toate variantele de mai sus (nivelul de dezvoltare al fiecarei tari; doctrina politicii guvernamentale; climatul
economic, social si politic intern si international)
1. impozite si taxe;
4. ajutoare financiare nerambursabile;
5. imprumuturi interne si externe;
6. venituri nefiscale din administrarea sectorului public.
c) functia de control si cea de repartitie se influenteaza si completeaza reciproc.
c) prin mobilizarea si repartizarea fondurilor
c) relatii financiare propriu-zise

25 Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte?


26 Functia de repatitie a finantelor se infaptuieste:
27 Relatiile de asigurare sunt considerate:
Care din urmatoarele fluxuri banesti nu pornesc de la stat catre diversi beneficiari
28
d) impozitele platite de agentii economici
?
2. control direct;
29 Dupa modlul de executie, controlul poate fi :
3. control indirect;
5. control incrucisat.
Relatiile de asigurari si protectie sociale intervin in formarea si repartizarea
d) asigurarii materiale a persoanelor active si a familiilor lor pentru cazurile de pierdere temporara sau definitiva,
30
fondurilor destinate:
partiala sau totala a capacitatii de munca sau a locului de munca
31 Termenul de credit se refera la :
2. relatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinata si este purtator de dobanda
In sfera mecanismului financiar cuprindem:
32
c) aparatul financiar
Alegeti varianta falsa
33 Parghiile financiare sunt:
c) metode economice de conducere indirecta a economiei
b) caracterul diferitelor fonduri banesti care se constituie in economie, sursele de formare a fondurilor, obiectul si
34 Deosebirile esentiale dintre finantele propriu-zise si credit provin din:
caracterul transferului realizat prin cele doua relatii banesti
35 Ratiunea financiara a impozitelor priveste:
b) procurarea de venituri pentru finantarea cheltuielilor publice
4. fondurile financiare;
36 In sistemul financiar includem:
5. fluxurile financiare.
1. sunt incorporate in mecanismul de functionare a economiei;
2. se caracterizeaza printr-o oarecare stabilitate, dar mai ales prin elasticitate si flexibilitate;
3. sunt categorii valorice activizate de stat;
37 Trasaturile definitorii ale parghiilor financiare sunt:
4. au virtuti stimulatorii si forta coercitiva;
5. au actiune conjugata si efecte complementare;
6. sunt metode economice si nu administrativ-birocratice.
1. subventiile;
3. accizele;
38 Fac parte din categoria parghiilor financiare utilizate de stat:
4. impozitul pe profit;
6. taxele vamale;
8. alocatiile.
La nivel macroeconomic, indicatorii economico-financiari, ce reprezinta puncte
39 de control pentru buna functionare a mecanismului financiar, sunt:
d) volumul profitului la nivelul fiecarei unitati
Alegeti varianta falsa

40 Alegeti afirmatia incorecta:


e) mecanismul financiar nu dispune de capacitatea de autoreglare
41 In cadrul domeniilor de activitate a politicii financiare nu includem:
e) domeniul de integrare a institutiilor de stat in cadrul agentilor economici privati
Pentru coordonarea politicii financiare cu politica valutara, monetara si de credit,
42 Ministerul Finantelor Publice nu colaboreaza cu Banca Nationala a Romaniei la e) reglementarilor din domeniul preturilor produselor si tarifelor serviciilor.
elaborarea:
1. fondul de rezerva;
43 Politicile contraciclice de echilibrare a bugetului folosesc drept parghii:
3. fondul de egalizare;
6. amortizarea alternativa a datoriei publice.
44 Functiile pe care le indeplineste impozitul in perioada contemporana sunt:
e) toate variantele de mai sus (functia financiara, functia economica, functia sociala, functia politica)
3. sunt utilizate, cu preponderenta, pentru alimentarea unui fond de resurse financiare;
Categoriile valorice utilizate in procesul de construire si repartizare a fondurilor 4. servesc pentru dirijarea catre beneficiari a resurselor banesti acumulate la unul sau mai multe fonduri, fara sa
45
de resurse financiare pot constitui parghii numai in masura in care:
indeplineasca o anumita misiune economica;
6. de regula, nu se angreneaza organic in mecanismul de functionare a economiei.
46 Politica financiara actioneaza nemijlocit:
b) in sfera repartitiei
47 Politica financiara, in raport cu politica economica a statului:
d) este un domeniu specific al politicii economice a statului.
48 Politica financiara a statului in domeniul veniturilor nu cuprinde stabilirea:
c) destinatiei veniturilor
49 Politica promovata in domeniul cheltuielilor publice nu presupune:
b) sursele de finantare ale acestora
50 Politica financiara reprezinta:
c) o parte integranta a politicii economice a statului
51 Domeniile de manifestare ale politicii financiare sunt:
b) veniturile si cheltuielie publice
52

In definirea politicii financiare trebuie sa tinem seama de urmatoarele elemente:


Care din elementele de mai sus nu au fost enuntate corect?

53 Raspunderea pentru infaptuirea politicii financiare a statului revine:


54 Cheltuielile publice exprima:
Diferenta dintre cheltuielile publice si cheltuielile bugetare este reprezentata de
55
faptul ca:
56 O avansare de produs intern brut reprezinta:
57 Cheltuielile publice inglobeaza:
Cand elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este mai
mare decat 1 :
Delimitarea cheltuielilor bugetare in cadrul celor publice se bazeaza pe cateva
59 principii :
Care din principiile de mai sus nu au fost enuntate corect?
Care din urmatoarele afirmatii privind clasificarea functionala a cheltuielilor
60
publice este falsa?
Clasificatia folosita de institutiile specializate ale ONU are la baza doua criterii
61
principale:
58

62 Cheltuielile consolidate se calculeaza:


63

Care din urmatoarele trasaturi nu caracterizeaza cheltuielile publice conform


criteriului rolului acestora in procesul reproductiei sociale ?

a) ea reprezinta un domeniu specific al politicii monetare si este circumscrisa obiectivelor acesteia.


c) Ministerului Finantelor Publice
a) relatii economonico-sociale in forma baneasca, prin care se repartizeaza fondurile publice
a) cheltuielile bugetare se acopera numai din bugete, pe cand cheltuielile publice au ca mijloc de acoperire a lor si
venituri proprii
d) cheltuieli cu investitiile
1. cheltuielile colective locale;
2. cheltuielile efectuate de administratia centrala de stat;
3. cheltuielile finantate din fondul asigurarilor sociale de stat;
6. cheltuielile organismelor internationale din resursele publice prelevate de la membrii acestora.
e) exista tendinta de utilizare intr-o masura mai mare a produsul intern brut pentru finantarea cheltuielilor publice
b) au titlu rambursabil si sunt utilizate conform destinatiilor pentru care s-au aprobat aceste sume.
d) nu reflecta obiectivele politicii bugetare a statului.
3. clasificatia economica;
5. clasificatia functionala.
c) prin insumarea cheltuielilor efectuate de diferite categorii de administratii publice, minus transferuri intre bugete,
minus operatiuni financiare.
b) cheltuielile pozitive reprezinta acele cheltuieli ce nu au drept efect crearea de valoare adaugata.

Care din urmatoarele tipuri de clasificatii nu este folosita in domeniul cheltuielilor


d) clasificatia FMI
publice?
65 Cheltuielile de transfer cu caracter economic sunt:
a) subventiile
66 Cheltuielile publice nu includ:
d) cheltuieli efectuate din fonduri constituite la nivelul agentilor economici.
1. cheltuieli de personal;
3. bunuri si servicii;
In cadrul clasificatiei economice a cheltuielilor publice din Romania, cheltuielile
67
4. dobanzi;
curente cuprind:
6. rezerve;
7. transferuri
68 Cheltuielile fara contraprestatie au caracter de:
a) alocatii bugetare
69 Cheltuielile virtuale sau posibile reprezinta:
a) cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii.
2. cheltuieli definitive;
70 Clasificatia financiara imparte cheltuielile in:
4. cheltuieli virtuale;
5. cheltuieli temporare
Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt delimitate dupa clasificatia
71
e) cheltuieli temporare
economica?
72 Cheltuielile reale reprezinta:
b) un consum definitiv de produs intern brut
e) propagarea in timp si spatiu a unor fenomene economice impreuna cu neasumarea datoriei contractate de
73 Care din urmatorii factori nu influenteaza cheltuielile publice?
regimurile politice anterioare
e) toti factorii de mai sus influenteaza cresterea cheltuielilor publice (factorii demografici, factorii economici, factorii
74 Factorii care nu influenteaza cresterea cheltuielilor publice sunt:
sociali, urbanizarea)
Daca se considera criteriul momentului in care se efectueaza si modului in care
75 afecteaza resursele financiare, atunci una din urmatoarele cheltuieli nu se
c) cheltuieli fara contraprestatiei, reprezentand finantare definitiva.
regaseste in clasificatia financiara:
76 Cheltuielile bugetare:
c) au o sfera mai restransa decat cele publice
77 Care din urmatoarele cheltuieli nu reprezinta o cheltuiala reala?
d) cheltuieli privind dezvoltarea si modernizarea unui spital.
78 Nivelul cheltuielilor publice nu depinde de :
e) cantitatea de bani aflata in circulatie.
Maximizarea bunastarii sociale apare ca urmare a :
79
d) cresterii capacitatii de dirijare a vietii economice de catre sectorul public
Care afirmatie este incorecta?
Avand in vedere criteriul forma de manifestare utilizat in clasificatia financiara,
80 cheltuielile publice sunt:
b) cheltuieli definitive, ce presupun restituirea fondurilor banesti alocate de stat
Care afirmatie este incorecta?
Eficienta cheltuielilor se realizeaza in cele mai bune conditii de optim social
81 atunci cand:
e) maximizarea profitului sectorului public, ceea ce duce la degajarea de resurse financiare suplimentare.
Care raspuns nu este in concordanta cu enuntul ?
In buget, cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia economica, pe:
82
d) titluri, articole si alineate
Alegeti varianta corecta si completa.
83 Semnificatia economicitatii este:
c) raportul dintre eficacitate si gradul de realizare a obiectivelor prevazute.
e) toate categoriile de factori de mai sus influenteaza cresterea resurselor financiare publice. (factorii monetari,
84 Care din urmatorii factori pot determina cresterea resurselor financiare publice?
factorii demografici, factorii politici si monetari, factorii sociali)
85 In buget, cheltuielile sunt structurate, dupa clasificatia functionala, pe:
b) parti, capitole, subcapitole si paragrafe.
64

86

In aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor inscrisi in bugetul anual sau in


programele plurianuale, cel mai important obiectiv care trebuie atins este:

b) eficienta utilizarii resurselor

87 Resursele financiare publice nu includ:


88 Veniturile din capital:
89 Veniturile ordinare cuprind:
Care din urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare au ca efect
imediat aparitia inflatiei:
91 Principala categorie de resurse publice o constituie:
90

92 Dupa regularitatea cu care se incaseaza la buget veniturile publice se impart in:

c) resursele populatiei
1. cuprind venituri din valorificarea bunurilor statului;
4. cuprind venituri din privatizare;
5. cuprind venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului.
1. venituri fiscale;
2. contributiile pentru asigurarile sociale de stat.
e) finantarea prin emisiune monetara fara acoperire.
b) impozitele
a) venituri ordinare si venituri extraordinare

93 Veniturile extraordinare sunt resursele:


c) la care statul recurge in situatii exceptionale
Care din urmatorii factori nu influenteaza direct posibilitatea acoperirii cererii de
94
d) istorici
resurse financiare?
95 In categoria veniturilor publice interne nu se includ:
c) salariile personalului angajat la institutiile publice
2. modificarea ponderii veniturilor publice in PIB;
4. modificarea nominala absoluta a veniturilor publice;
6. modificarea nominala relativa a veniturilor publice;
Care varianta de raspuns cuprinde toti indicatorii care reflecta dinamica
8. modificarea reala absoluta a veniturilor publice;
96
veniturilor publice?
9. elasticitatea veniturilor publice fata de PIB;
11. indicatorul de corespondenta dintre modificarea veniturilor publice si modificarea PIB-ului;
12. modificarea nivelului mediu al veniturilor publice exprimata in USD pe locuitor;
13. modificarea reala relativa a veniturilor publice.
97 Veniturile publice extraordinare sunt:
a) emisiunea baneasca fara acoperire in economia reala
98 Un impozit este considerat stabil daca:
b) randamentul sau ramane constant de-alungul ciclului economic
99 Stopajul la sursa presupune:
d) retinerea si varsarea impozitului la stat de catre o terta persoana
100 Impozitele:
e) au un caracter nerambursabil.
101 Printre elementele impozitului nu se numara:
c) incasatorul.
102 Referitor la cotele procentuale progresive, putem afirma urmatoarele:
c) pot fi cote regresive.
103 Rolul impozitelor se manifesta pe plan financiar deoarece:
d) constituie mijlocul principal de procurare a resurselor statului
5. gradul de fiscalitate;
7. cotele proportionale din PIB;
104 Printre elementele impozitului nu se regasesc:
9. deducerea TVA;
10. deducerile personale de baza si suplimentare.
2. stabilirea marimii materiei impozabile;
105 Asezarea impozitelor presupune:
3. determinarea cuantumului impozitului.
1. sunt impozite nominative;
106 Precizati care din urmatoarele afirmatii caracterizeaza impozitele reale:
3. capata de cele mai multe ori un caracter regresiv.
107 Metodele de evaluare a materiei impozabile se impart in :
d) metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe probe.
108 Impozitul portabil presupune:
b) deplasarea contribuabilului la sediul organului fiscal pentru plata impozitului.
109 Elasticitatea impozitului presupune:
b) modificarea permanenta a lui in functie de necesitatile de venituri ale statului;
110 Impozitele directe se aseaza :
a) nominal in sarcina persoanelor fizice si juridice.
111 Caracterul obligatoriu al impozitelor reprezinta:
b) obligatia contribuabililor de a datora si plati impozite, in conditiile legii.
112 Evaluarea pe baza semnelor exterioare:
a) este specifica impozitelor de tip real.

113 Asieta impozitelor este:

c) actiunea de asezare a impozitelor.

114 Actiunea de transmitere a sarcinii fiscale de la platitor la suportator reprezinta:

b) repercursiunea impozitelor.

115 In cadrul evaluarii administrative a materiei impozabile:

c) contribuabilul are dreptul sa conteste valoarea materiei impozabile.

116 Criteriul teritorialitatii utilizat in practica fiscala inseamna luarea in cosiderare a : d) tarii in care se realizeaza veniturile sau se afla averea.
117 In cadrul evaluarii pe baza declaratiei contribuabilului:
118 Nu se regaseste printre metodele de evitare a dublei impuneri procedeul:
119

Supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de


c) dubla impunere juridica internationala
timp de catre doua autoritati fiscale din tari diferite poarta denumirea de:

120 Stabilirea obiectului impozitului are ca scop:


121 Dupa trasaturile de fond si forma, impozitele se impart in:
122 Dubla impunere reprezinta:
Referitor la dubla impunere economica enuntam urmatoarele:
123
Care dintre enunturile de mai sus sunt adevarate?
124 Dupa obiectul impunerii, cunoastem urmatoarea clasificare a impozitelor:
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

c) stabilirea marimii materiei impozabile se determina de catre organele fiscale pe baza datelor furnizate de
contribuabil
a) imputarii progresive.

1. constatarea materiei impozabile


3. evaluarea materiei impozabile.
e) impozite directe si impozite indirecte.
d) supunerea aceleiasi materii impozabile apartinand aceluiasi subiect de catre doua autoritati fiscale.
1. apare ca urmare a supunerii aceleiasi materii impozabile la doua sau mai multe impozite;
4. in anumite cazuri, dubla impunere economica poate capata caracter international.
1. impozit pe venit;
2. impozit pe avere;
6. impozit pe cheltuieli.

Echitatea fiscala presupune:


c) impunerea sa fie generala, neexistand scutire de impozit in functie de nivelul veniturilor.
Care raspuns este fals?
Care dintre urmatoarele masuri de politica fiscala nu se bazeaza pe principii sociale) instituirea unor impozite pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei.
politice?
Capitatia este:
a) un impozit in suma fixa
Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impozitele directe este
c) suportatorul este consumatorul final.
falsa:
2. impozite ce se stabilesc in functie de venituri si de avere;
Impozitele directe sunt:
5. impozite ce se incaseaza direct de la subiectul impozabil.
Accizele sunt:
c) taxe speciale de consumatie.
Statul poate institui monopoluri fiscale:
c) asupra productiei si/sau consumului de bunuri
Care dintre urmatoarele afirmatii pot releva preferinta statului pentru impozitele 3. reclama cheltuieli modice de asezare, percepere si urmarire;
indirecte?
5. devin operationale intr-un interval mai scurt.
1. este caracteristica impozitelor directe;
Precizati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere juridica
3. reprezinta supunerea la impozit a aceleiasi materii impozabile si pentru aceeasi perioada de timp de catre doua
internationala sunt adevarate:
autoritati fiscale din tari diferite.
Sediul permanent nu presupune :
b) un depozit de marfuri, unde marfurile sunt depozitate numai in scopul stocarii, expunerii sau livrarii.
Care sunt cele trei criterii in functie de care statele contractante convin sa
delimiteze intre ele dreptul de a impune diferite categorii de venituri sau avere?

136 Incidenta fiscala:


137 Numai una din urmatoarele afirmatii este adevarata:

c) rezidenta, nationalitatea, sediul permanent.


c) studiaza modul in care povara unui impozit este difuzata in economie.
e) impozitul asupra veniturilor obtinute din salarii se percep prin stopaj la sursa.

Consolidarea bugetara presupune:


Alegeti varianta corecta si completa.
139 Principiile de politica economica cer ca impozitele sa se stabileasca:
140 Numai una din afirmatiile urmatoare este adevarata:
Bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale cuprinde:
141
Alegeti varianta falsa.
138

142 In statele de tip unitar sistemul bugetar cuprinde:

143 Componentele bugetelor locale in Romania sunt:

a) eliminarea transferurilor dintre bugete.


e) spre a incuraja unele activitati economice.
e) taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, sumele colectate contituind venit la buget.
b) veniturile si cheltuielie regiilor autonome de subordonare locale.
1. bugetele locale;
3. bugetul fondurilor speciale;
4. bugetul autoritatilor publice centrale;
5. bugetul asigurarilor sociale de stat.
1. bugetele proprii ale judetelor si al municipiului Bucuresti;
3. bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

144 Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcatuiesc: c) veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale.
145 Adoptarea bugetului de stat se face:
146 Elaborarea bugetului se stat se face de:
Ca principala balanta financiara, bugetul public s-a intocmit pentru prima data in
147
Europa in:
Prin buget se aproba:
148
Alegeti varianta corecta si completa.
149 Din bugetele locale sunt finantate, de regula, cheltuieli pentru:
150 Prin bugete locale intelegem:
151 In practica bugetara romaneasca, potrivit principiului anualitatii, se aplica:
Legea finantelor publice nr. 500/2002 se aplica in cazul elaborarii, aprobarii,
152 executarii si raportarii:
Alegeti varianta incorecta de raspuns.
Bugetul local este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an
153
veniturile si cheltuielile:

154 Care dintre urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat?

155 Metoda evaluarii directe a veniturilor si cheltuielilor bugetare presupune:


156

Metodele clasice utilizabile pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetare,


in contextul aplicarii principiului realitatii bugetului, sunt urmatoarele:

d) de Parlament.
d) Ministerul Finantelor Publice
c) Anglia, pe baza prevederilor inscrise in Magna Charta, semnata in 1215.
d) veniturile si cheltuielile sau, dupa caz, numai cheltuielile.
b) desfasurarea activitatii administratiei publice locale.
d) instrumentele de planificare si conducere a activitatii financiare la nivel local.
d) metoda de gestiune.
c) bugetelor scolilor speciale.
c) unitatilor administrativ-teritoriale.
1. poate functiona cu excedent;
2. poate functiona cu deficit;
3. este un act de previziune;
4. este un act prin care puterea executiva este imputernicita de puterea legislativa sa cheltuiasca si sa perceapa
venituri, in acord cu prevederile legale;
5. este un act anual.
d) dimensiunea analitica a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de cheltuiala.
c) metoda automata sau a penultimei, cea a majorarii sau diminuarii si metoda evaluarii directe.

157 Solutiile tehnice pentru echilibrarea ciclica a bugetului sunt:

1. constituirea unui fond de rezerva bugetara;


4. amortizarea alternativa a datoriei publice;
5. tehnica fondului de egalizare.

In incercarea de a da o mai mare suplete bugetului public, practica financiara


158 contemporana din multe tari accepta o seama de abateri de la principiul
universalitatii bugetului, vizand, printre altele:

b) realizarea unei corelatii per sold a unora dintre institutiile publice (universitati, institute de cercetare stiintifica,
unitati de ocrotire a sanatatii publice s.a.) cu bugetul corespunzator.

Principiile bugetare, statornicite si aplicate in practica financiara a statelor


moderne, sunt urmatoarele:
160 Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt:
O institutie publica incaseaza o taxa de 2 lei pentru un serviciu public care
161 presupune cheltuieli de 10 lei. Pentru a respecta principiul universalitatii,
institutia publica trebuie sa includa in buget:
In Romania anul bugetar:
162
Alegeti varianta falsa.
159

163 Prin ce se caracterizeaza metoda de gestiune?

d) universalitatea bugetului; unitatea bugetului; realitatea bugetului; anualitatea; specializarea bugetara; echilibrarea
bugetara; specificitatea cheltuielilor; publicitatea bugetara.
b) anulate de drept.
a) venituri de 2 lei si cheltuieli de 10 lei.
c) in mod exceptional se poate incheia pe 31 iunie in anii in care moneda nationala este denominata incepand cu 1
iulie.
2. inchiderea automata a conturilor bugetului;
4. veniturile restante si cheltuielile neefectuate se vor inscrie pe masura realizarii lor in bugetul anului urmator;
5. creditele aprobate si necheltuite se anuleaza.

164 Metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune:


165 Sunte exceptate de la principiul universalitatii :

a) evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare.


d) donatiile si sponsorizarile
2. dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejiul aprobarii acestora;
3. publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor normative de aprobare a bugetelor si a conturilor anuale de
In Romania, sistemul bugetar este deschis si transparent, acest lucru realizandu-se
166
executie a acestora;
prin:
4. dezbaterea publica a conturilor anuale de executie a bugetelor, cu prilejiul aprobarii acestora;
5. mijloacele de informare in masa, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului.
a) veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se apoba pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de
167 Principiul specializarii bugetare stipuleaza ca:
cheltuieli, grupate dupa natura lor economica si destinatia acestora.
La nivelul procesului bugetar, principiul unitatii monetare se aplica:
168
c) tuturor operatiunilor bugetare.
Alegeti varianta corecta si completa.
169 Metoda de gestiune utilizata in stabilirea operatiunilor bugetare presupune:
Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.
Acest principiu este:
171 Clasificatia bugetara este:
Care din urmatoarele metode nu este o metoda moderna de dimensionare a
172
veniturilor si cheltuielilor bugetare?
173 Principiul universalitatii bugetare prevede ca:
170

a) durata executarii bugetului este limitata strict la 1 an.


d) principiul echilibrului.
e) obligatorie pentru elaborarea bugetelor institutiilor publice si a societatilor cu capital de stat.
b) metoda de reevaluare a optiunilor bugetare.
c) veniturile si cheltuielile sa fie inscrise in buget in sumele lor totale.

174 Care din urmatoarele venituri pot fi afectate direct unor anumite cheltuieli?

a) donatiile si sponsorizarile

175 Exercitiul bugetar este o perioada egala cu:


176 In buget, veniturile sunt structurate pe :
177 Legea nu permite majorarea creditelor bugetare aprobate la titlul:
Orice cheltuiala publica trebuie sa se regaseasca obligatoriu in:
178
Alegeti varianta corecta si completa.

d) 12 luni.
c) capitole si subcapitole.
c) cheltuieli de personal.
e) economica si functionala.

Operatiunea prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a


clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o
179
c) virare de credite bugetare.
alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor
bugetare de efectuare a operatiunilor respective, poarta denumirea de:

180 Alegeti varianta corecta:


181 Bugetele anexa reprezinta:
182 Constituie exceptii de la principiul universalitatii:
Care din urmatoarele principii este considerat ca fiind "bolta de aur" a gestiunii
183
bugetare?
184 Conturile speciale evidentiaza:
185 In bugetele extraordinare nu se inscriu cheltuielile ocazionate de :
186 Respectarea principiului universalitatii bugetare presupune elaborarea:
187 Metoda de exercitiu presupune :
Care dintre principiile enuntate mai jos fac parte dintre principiile bugetare
188
clasice?
Care dintre urmatoarele trasaturi caracterizeaza regula de neafectare a veniturilor
189
bugetare?
190 Ce factori influenteaza anul bugetar?

191 Se constituie in exceptii de la principiul universalitatii bugetului urmatoarele:


192
193
194
195

e) conform principiului anualitatii, toate operatiunile de incasari si plati efectuate in cursul unui an bugetar in contul
unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectiv.
e) bugetele in care se inscriu veniturile si cheltuielile unor institutii publice si ale unor intreprinderi de stat care nu au
in mod obligatoriu personalitate juridica.
e) resursele provenind din donatii.
b) principiul echilibrului bugetar.
a) incasari ce nu reprezinta un venit propriu-zis pentru bugetul de stat si plati care nu au un caracter definitiv.
a) exercitiul bugetar curent.
b) bugetelor brute.
a) prelungirea perioadei de executie a bugetului cu 3-6 luni.
1. anualitatea;
3. specializarea bugetara.
2. depersonalizarea veniturilor bugetare .
1. regimul de lucru al Parlamentului;
3. caracterul economiei;
4. traditia in activitatea bugetara;
5. nivelul de dezvoltare al economiei.
d) resursele provenind din donatii care nu majoreaza resursele publice si au o afectatie speciala, in conformitate cu
vointa celui care efectueza donatia.
c) inscrierea intr-un singur document a veniturilor si cheltuielilor publice in sumele lor totale.
c) universalitatii
a) aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului de stat.
a) permite un control parlamentar eficace.

Unitatea bugetara reprezinta:


"Bugetul brut", "bugetul mix" sunt concepte ale principiului:
Publicitatea bugetara exprima:
Principiul unitatii bugetare:
Faza din procesul executiei bugetare, in care se verifica existenta angajamentelor,
se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de
196
c) lichidare
exigibilitate a angajamentului pe baza documentelor justificative care sa ateste
operatiunile respective, poarta denumirea de:
e) pe ansamblu, pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, dupa caz, si pe ordonatorii principali de
197 Aprobarea bugetelor de catre Parlament se face:
credite.

Operatiunile ce compun procesul bugetar poarta amprenta specificului national al


198 cadrului legal si administrativ in interiorul caruia se deruleaza,dar, procesul
d) este un proces de decizie, preponderent politic, cu caracter democratic, este ciclic si cu un larg impact public.
bugetar, ca intreg, are urmatoarele trasaturi comune:

199 Etapele parcurse in executia cheltuielilor publice au urmatoarea ordine:

200

Proiectele de buget se intocmesc luand in considerare contextul macroeconomic,


precizat de Ministerul Finantelor Publice in documentul numit:

201 Ordonantarea cheltuielilor se efectueaza inainte de :


202 Lichidarea, ca faza a executiei veniturilor bugetare, consta in:

1. angajare;
5. lichidare;
3. ordonantare;
4. plata.
c) scrisoare-cadru.
b) plata.
d) stabilirea marimii impozitului.

203 Sumele aprobate prin bugetele publice la partea de cheltuieli reprezinta:


e) limite maxime care nu pot fi depasite.
Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului
legal provizoriu care priveste cheltuielile curente de natura administrativa, cum ar
204
a) cheltuieli cu salariile.
fi:
Alegeti varianta falsa.
205 In cadrul calendarului bugetar, conform Legii finantelor publice, prima etapa este: c) elaborarea indicatorilor macroeconomici.
Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind
206 angajamentul bugetar individual si angajamentul bugetar global, prin care:
Alegeti varianta corecta si completa.
207
208
209
210
211

Executia bugetara vizeaza:


Alegeti varianta corecta si completa.
Executia de casa a bugetului se realizeaza prin:
La nivel local, ordonatorii de credite bugetare sunt:
Alegeti varianta corecta si completa.
Plata cheltuielilor se efectueaza de catre:
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in
competenta:

212 Din categoria ordonatorilor principali de credite fac parte:

213 Conform legii finantelor publice, legile bugetare anuale cuprind:


Conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica carora li se aloca
214 fonduri din bugetele locale sunt:
Alegeti varianta corecta si completa.
Cheltuielile de personal la capitolul "Invatamant" intr-un buget local au fost de
24.000 lei in 2009. Proiectul pe anul 2010 prevede 22.500 lei. Presupunand ca
215 bugetul de stat pe anul 2010 nu s-a adoptat cu cel putin 3 zile inainte de expirarea
exercitiului bugetar 2009, stabiliti limita de cheltuieli in ianuarie 2010 la capitolul
de cheltuieli mai sus amintit:
Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt:
216
Alegeti varianta falsa.
Ministerul finantelor publice transmite ordonatorilor principali de credite o
217
scrisoare-cadru pana la:
Viza de control financiar preventiv (propriu) este necesara pentru:
218
Alegeti varianta corecta si completa.
219 Angajamentul bugetar este:
220

Formarea si utilizarea fondurilor publice si contul de executie bugetara sunt


supuse controlului:

c) se certifica existenta unor credite bugetare disponibile si se pun in rezerva (se blocheaza) creditele aferente unei
cheltuieli, potrivit destinatiei prevazute in buget.
e) incasarea veniturilor si efectuarea platilor.
c) unitatile Trezoreriei statului.
a) ordonatori principali, ordonatori secundari si ordonatori tertiari.
c) contabil.
a) ordonatorilor de credite.
1. ministrii;
2. conducatorii institutiilor publice cu personalitate juridica finantate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
si cel al fondurilor speciale.
1. legea bugetului de stat;
3. legea de rectificare a bugetului de stat;
4. legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat;
5. legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
b) ordonatori secundari sau ordonatori tertiari.

b) 1.875 lei (adica 1/12 din 22.500), deoarece prevederile din proiect sunt mai mici decat prevederile bugetare ale
anului precedent.

d) secretarii de comuna.
a) 1 iunie a fiecarui an.
c) angajarea si ordonantarea cheltuielilor.
e) orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii, in
limita creditelor bugetare aprobate.
b) Curtii de Conturi.

221 Angajarea cheltuielilor din bugetele publice se face numai:


Angajarea oricarei cheltuieli din fonduri publice imbraca doua forme de
222
angajament:
223 Angajamentul bugetar se face in limita:
224 Angajamentul legal reprezinta:
Angajamentul legal ia forma unei (unui):
225
Alegeti varianta falsa.
Angajarea cheltuielilor se efectueaza in tot timpul exercitiului bugetar, astfel incat
226 sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor
fi livrate, respectiv prestate, si :
In situatia in care, din motive obiective, angajamentele legale de cheltuieli nu pot
227
fi platite pana la finele anului, acestea se vor plati:
Lichidarea, ca etapa distincta in cadrul procesului executiei cheltuielilor publice,
228
presupune:
Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza pentru anul bugetar:
229
Alegeti varianta corecta si completa.
In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:
230
Alegeti varianta falsa.
Cine are obligatia de a repartiza credite bugetare aprobate doar pentru bugetul
propriu si pentru bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt
231
ordonatori tertiari de credite bugetare, si aproba efectuarea cheltuielilor din
bugetele proprii, cu respectarea dispozitiilor legale?
232 Pentru actiunile multianuale se inscriu distinct in buget:
Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite incheie angajamente legale in
233
limita:

b) in limita creditelor bugetare aprobate.


b) angajament legal si angajament bugetar.
a) creditelor bugetare aprobate.
b) act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.
d) promisiuni de vanzare.
e) se vor plati in exercitiul bugetar respectiv.
c) din creditele bugetare ale exercitiului bugetar urmator.
b) verificarea serviciului realizat in favoarea statului si stabilirea cuantumului platii ce urmeaza a fi efectuata de catre
stat.
b) veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.
c) legea bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

b) ordonatorii secundari de credite.

b) creditele de angajament si creditele bugetare.


e) creditelor de angajament aprobate in buget pentru exercitiul bugetar respectiv.