Sunteți pe pagina 1din 7

CALENDARUL

MOBILITII PERSONALULUI DIDACTIC DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR


PENTRU ANUL COLAR 2015 2016

I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru
anul colar 2015-2016 este urmtoarea:
1) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1
septembrie 2015 de ctre unitile de nvmnt i comunicarea acestora la inspectoratul colar:
a) pentru limit de vrst;
b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial.
Termen: 26 ianuarie 2015
2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea cererilor de
ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de nvmnt a personalului
didactic titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul colar
2015-2016:
a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie la
secretariatele unitilor de nvmnt;
Termen: 26 ianuarie 2015
b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare
prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie;
Termen: 28 ianuarie 2015
c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice
prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acord transferul;
Termen: 30 ianuarie 2015
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare;
Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2015
e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de ctre
inspectoratul colar.
Perioada: 6-13 februarie 2015
3) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 i se
menine n activitate ca titular n anul colar 2015-2016, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare,
raportat la data de 1 septembrie 2015:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt:
Termen: 26 ianuarie 2015
b) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie
de datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de
dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea validrii
cererilor consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt;
Termen: 27 ianuarie 2015
c) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind meninerea n activitate ca titular, a personalului didactic care ndeplinete
condiiile legale de pensionare, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1
septembrie 2015, n anul colar 2015-2016;
Termen: 28 ianuarie 2015
d) aprobarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele
didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia
didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar 2015-2016;
Termen: 30 ianuarie 2015
e) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 2-3 februarie 2015
f) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colarTermen: 5 februarie 2015
g) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 6-13 februarie 2015
4) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului
colar:
a) afiarea la inspectoratele colare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete;
Termen: 17 februarie 2015
b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar; Perioada: 17-19 februarie 2015
c) organizarea probelor practice orale pentru completrile i ntregirile de norm didactic;Termen: 20 februarie 2015
d) edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar,
constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 23 februarie 2015
e) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer.
Perioada: 24-27 februarie 2015
5) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei
colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt:

a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete
i incomplete;
Termen: 25 februarie 2015
b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu 1
septembrie 2015;
Termen: 25 februarie 2015
c) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante prin transfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de inspectoratele colare;
Termen: 25 februarie 2015
d) nregistrarea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, cadrelor didactice aflate n restrngere de
activitate, la inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului
colar;
Perioada: 26 februarie-3 martie 2015
e) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele cadrelor
didactice care solicit soluionarea restrngerii de activitate;
Termen: 5 martie 2015
f) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 5-6 martie 2015
g) organizarea probelor practice/orale de profil;
Termen: 6 martie 2015
h) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale la
inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 9 martie 2015
i) depunerea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere
de activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate la unitile de nvmnt,
CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 6-10 martie 2015
j) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu
privire la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 11 martie 2015
k) depunerea i nregistrarea contestaiilor privind acordurile emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul
didactic titular care solicit transfer consimit ntre unitile de nvmnt; Perioada: 11-12 martie 2015
l) soluionarea contestaiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitile de nvmnt;
Termen: 13 martie 2015
m) nregistrarea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar;
Perioada: 11-16 martie 2015
n) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public;
Termen: 17 martie 2015
o) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor;
Perioada: 17-18 martie 2015
p) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar; Termen: 19 martie 2015
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 20-27 martie 2015
6) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete
i incomplete;
Termen: 20 martie 2015
b) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de inspectoratele colare;
Termen: 20 martie 2015
c) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit
pretransfer prin schimb de posturi/catedre n baza consimmntului scris, respectiv pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt la inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului
colar;
Perioada: 23-26 martie 2015
d) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele cadrelor
didactice nscrise la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cu precizarea unitilor de nvmnt la
care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
Termen: 30 martie 2015
e) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 30-31 martie 2015
f) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar, afiarea punctajelor finale la
sediul inspectoratului colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 2 aprilie 2015
g) desfurarea probelor practice/orale de profil, afiarea rezultatelor la sediul inspectoratului colar i pe pagina
web a inspectoratului colar;
Termen: 31 martie 2015
h) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit
pretransfer prin schimb de posturi/catedre n baza consimmntului scris, la unitile de nvmnt care au publicat
posturi didactice/catedre vacante pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum i la

unitile de nvmnt la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer pentru obinerea acordului
de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 1-7 aprilie 2015
i) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice
titulare i comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Termen: 8 aprilie 2015
j) depunerea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt, de ctre
personalul didactic titular care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la comisia de mobilitate a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar;
Perioada: 8-9 aprilie 2015
k) soluionarea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt;
Perioada: 14-16 aprilie 2015
l) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public;
Termen: 17 aprilie 2015
m) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 17-20 aprilie 2015
n) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar; Termen: 21 aprilie 2015
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 22 aprilie 2015
p) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 23-30 aprilie 2015
7) Rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular n
nvmntul preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015,
n anul colar 2015-2016:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt; Perioada: 22-24 aprilie 2015
b) afiarea la avizierele i pe site-urile inspectoratelor colare a listei unitilor de nvmnt i a posturilor
didactice/catedrelor la care sunt ncadrai suplinitori fr studii corespunztoare postului, respectiv a listei unitilor de
nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate;
Termen: 22 aprilie 2015
c) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie
de datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de
dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea aprobrii
cererilor consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt;
Termen: 27 aprilie 2015
d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a
avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul
colar 2015-2016;
Termen: 28 aprilie 2015
e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd personalul
didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar, care nu a depit cu 3 ani vrsta de
pensionare raportat la data de 1 septembrie 2015 i care a solicitat rencadrarea n funcia de personal didactic;
Termen: 29 aprilie 2015
f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 29-30 aprilie 2015
g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 4 mai 2015
h) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 5-8 mai 2015
8) Repartizarea, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat, a cadrelor didactice
calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la inspectoratele colare;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) verificarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 30 aprilie-4 mai 2015
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare, n edin public organizat de inspectoratul colar;
Termen: 5 mai 2015
d) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 5-6 mai 2015
e) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 7 mai 2015
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 8-15 mai 2015
9) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016, pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care au dobndit cel puin definitivarea n

nvmnt sau care vor dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1 septembrie 2015, n baza mediei de
repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012:
a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza
mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012, conform prevederilor art. 60 din
Metodologie;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe
perioad determinat n anul colar 2015-2016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Termen: 30 aprilie 2015
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele colare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul
de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 20152016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea dosarelor i a situaiilor transmise de unitile de
nvmnt, de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul
inspectoratului colar.
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2015
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 6-11 mai 2015
10) Ocuparea prin concurs naional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar:
a) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a
soluionrii cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, a cererilor de rencadrare n anul colar 20152016 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare,
raportat la 1 septembrie 2015, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea n baza art. 253 din
Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a cererilor de prelungire a duratei contractelor
individuale de munc, n anul colar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe
perioad determinat, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Termen: 6 mai 2015
b) nregistrarea, analizarea i soluionarea cererilor de concediu fr plat n consiliile de administraie ale
unitilor de nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare;
Pn la 6 mai 2015
c) afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de
nvmnt i la inspectoratele colare;
Termen: 7 mai 2015
d) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru
concurs;
Termen: 8 mai 2015
e) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2015, la inspectoratele colare;
Perioada: 11-19 mai 2015
f) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare i
desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 19-21 mai 2015
g) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n
original, conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare a
absolvenilor din promoiile anterioare, atrage dup sine anularea nscrierii la concurs.
Perioadele: 22-25 mai 2015;
9-13 iulie
2015 pentru
absolvenii promoiei 2015
Not. n mod excepional, absolvenii promoiei 2015 pot s prezinte adeverina de absolvire i s valideze fia de
nscriere n data de 15 iulie 2015. Absolvenii promoiei 2015 pot participa la proba scris n cadrul concursului naional
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup prezentarea adeverinei de
absolvire.
h) Afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor
speciale la clas;
Termen: 26 mai 2015
i) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas;
Perioada: 27 mai-26 iunie 2015
j) desfurarea probei scrise;
Termen: 15 iulie 2015
k) afiarea rezultatelor;
Termen: 20 iulie 2015
l) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 20-21iulie 2015
m) rezolvarea contestaiilor;
Perioada: 22-23 iulie 2015
n) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 24 iulie 2015

o) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea 2015, conform
art. 61 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de
munc pe perioad nedeterminat, la nivelul judeului n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas
n profilul postului, ct i proba scris ori n alte judee n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n
profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
Perioada: 27-28 iulie 2015
p) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n
posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat i reactualizarea listei posturilor
didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad determinat;
Termen: 29 iulie 2015
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 30 iulie-28 august 2015
11) Detaarea n interesul nvmntului:
a) nregistrarea acordurilor la unitile de nvmnt; nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror
restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele
colare;
Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 20 august 2015
c) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate
prin concurs;
Perioada: 17-19 august 2015
d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de administraie
ale unitilor de nvmnt i transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul nvmntului la inspectoratele
colare;
Termen: 20 august 2015
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n
interesul nvmntului;
Termen: 21 august 2015
f) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului. Perioada: 22-28 august 2015
12) Detaarea la cerere:
a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice titulare
care solicit continuitate pentru detaare la cerere n anul colar 2015-2016;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaare la cerere n anul colar 20152016;
Termen: 30 aprilie 2015
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea,
pentru cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, detaare n interesul nvmntului pentru restrngere
nesoluionat, continuitate pentru detaare la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau concurs specific;
verificarea i avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i
consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015
d) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 19 august 2015
e) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 19-20 august 2015
f) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 20 august 2015
g) soluionarea contestaiilor, afiarea listelor finale la inspectoratele colare, validarea i revalidarea fielor de
nscriere;
Perioada: 20-21 august 2015
h) soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice i de detaare n interesul
nvmntului pentru restrngere nesoluionat;
i) soluionarea, n edin public, a cererilor de continuitate pentru detaare la cerere;
j) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, care au obinut cel puin
media 5 (cinci), n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2015;
k) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, n ordinea descresctoare a
punctajelor;
l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la
cerere i ca urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor;
Termen: 24 august 2015

13) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, a


candidailor cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (9) din
Metodologie, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit
prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, precum i a
candidailor care solicit angajare pe perioad determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare
sesiunile 2014 sau 2013:
a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice angajate
cu contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit prelungirea duratei contractelor individuale de
munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe
perioad determinat n anul colar 2015-2016;
Termen: 30 aprilie 2015
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, a
candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 20152016, conform art. 85 din Metodologie i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de
repartizare/notelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 sau 2009; verificarea i
avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul
juridic al inspectoratului colar;
Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-19 august 2015
d) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 20 august 2015
e) validarea i revalidarea fielor de nscriere;
Perioada: 20-24 august 2015
f) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform
art. 61 alin. (9) din Metodologie, n vederea ncheierii unui contract individual de munc pe perioad determinat, la
nivelul judeului n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba
scris ori n alte judee n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n ordinea
descresctoare a mediilor de repartizare;
Termen: 25 august 2015
g) soluionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016,
pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, conform prevederilor art. 60
i art. 85 din Metodologie;
h) repartizarea candidailor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de repartizare de la concursul
din sesiunea 2014 i/sau sesiunea 2013, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
Termen: 26 august 2015
i) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 27 august 2015
j) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 25-28 august 2015
14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate n regim de plata cu ora:
a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de plat cu ora la unitile de nvmnt i la inspectoratele
colare;
Perioada: 25-26 august 2015
b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitilor de
nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata cu
ora personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic
pensionat;
Termen: 28 august 2015
c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i
incomplete rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora i a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a
candidailor repartizai n etapele anterioare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase vacante/rezervate;
Termen: 28 august 2015
d) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;
Termen: 31 august 2015
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Termen: 1 septembrie 2015
f) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual
de munc pe perioad determinat la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i
transmiterea situaiei la inspectoratele colare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase vacante/rezervate.
Termen: 1 septembrie 2015
15) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor, validarea i revalidarea fielor de nscriere; Perioada: 1-2 septembrie 2015
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 3 septembrie 2015
c) desfurarea probei scrise;
Termen: 4 septembrie 2015
d) afiarea rezultatelor;
Termen: 7 septembrie 2015

e) depunerea contestaiilor, analizarea i rezolvarea acestora;


Perioada: 7-8 septembrie 2015
f) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 9 septembrie 2015
16) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a testrii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor de nscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2015
b) desfurarea probei scrise n cadrul testrii;
Termen: 3 septembrie 2015
c) desfurarea interviului n cadrul testrii;
Perioada: 3-4 septembrie 2015
d) afiarea rezultatelor;
Termen: 7 septembrie 2015
e) depunerea contestaiilor, analizarea i rezolvarea acestora;
Perioada: 7-8 septembrie 2015
f) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 9 septembrie 2015
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, n edin
public:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor candidailor prevzui la art. 84 alin. (13) care solicit detaare la cerere n
baza punctajului;
Perioada: 2-3 septembrie 2015
b) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 4 septembrie 2015
c) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 4-7 septembrie 2015
d) soluionarea contestaiilor, afiarea punctajelor finale la inspectoratele colare; Termen: 8 septembrie 2015
e) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;
f) repartizarea candidailor conform art. 96 alin. (2) din Metodologie;
Termen: 9 septembrie 2015
g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 10 septembrie 2015
h) repartizarea candidailor conform art. 102 alin. (1) din Metodologie;
i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
Termen: 10 septembrie 2015
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 11-14 septembrie 2015
Not: n perioada 31 august-11 septembrie 2015 se pot efectua detari n interesul nvmntului pentru
cadrele titulare anterior concursului naional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015, precum i pentru cadrele didactice debutante
repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie
2012, 2013 sau 2014, prevzute la art. 31 alin. (10) din Metodologie, care au promovat examenul naional pentru
obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea 2015, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(4) din Metodologie.
Aceste detari nu se consider n afara Calendarului i nu se analizeaz n cadrul comisiilor paritare constituite la
nivelul inspectoratelor colare, iar pentru aceste detari nu este necesar avizul Ministerului Educaiei Naionale.
II. Transmiterea la Ministerul Educaiei Naionale a situaiei statistice globale privind repartizarea
candidailor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 25 septembrie