Sunteți pe pagina 1din 32
i.C.S. RED UNION FENOSA S.A. Rapoarte Financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2011 intocmite in conformitate cu standardele ‘Nationale de Contabilitate LCS, RED UNION FENOSA S.A. Rapoarte Financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2011 intocmite in conformitate cu standardele Nationale de Contabilitate Cuprins Pagina Bilan contabil 233 Raportul de profit gi pierderi 4 Raportul privind fluxul capitalului propria 3 Raportl privind fluxul mijloacelor banesti 6 Note la rapoartele financiare Informatie general, Dezvaluit ale politi ‘Active nematerale ‘Active materiale pe termen lung 1 2 i contabile. 3 4 5 Active financiare pe termen lung, 6 7 8 9 Alte active pe termen lung. Stocuri de marfuri si materiale CCreanje pe temen Scurt Capital statutar gi suplimentar 10 Datoriifinanciare pe termen lung. 11 Datorii pe termen lung calculate. 12 Datoriifinanciare pe termen seurt, 13, Datorii comerciale pe termen scurt. 14 Datorii pe termen scurt calculate 15 Venitur din vénzar 16 Costul vinzarilor. 17 Alte venituri operationale 18 Cheltueli comerciale. 19° Cheltuieli generale si administrative . 20 Alte cheltuieli operational... 25 21 Profit (pierderi) din actvitatea de investi 22 Profit din activitatea financiart 23. Economii privind impozitul pe venit. 24 Tranzactii cu pail legate vo vs “ 26 25 Evenimente si angajamente neprevazute . 28 Raportul auditorilor independent cdtre Actionarii,C.S, RED Union Fenosa S.A. 1.C.S. RED UNION FENOSA S.A. Rapoarte Financiare pentru exerctiulfinanciar incheiat la 31 Decembrie 2011 {ntocmite in conformitate cu standardele Nationale de Contabilitate ACTIVE PE TERMEN LUNG. Active nemateriale Active nemateriale ‘Amontizarea activelor nemateriale ‘Valoarea de bilang a activelor nemateriale Active materiale pe termen lung Active materiale in curs de executie Terenuri Mijloace fixe Uzura si epuizarea activelor materiale pe termen lung. Valoarea de bilanf a activelor materiale pe termen lung Active financiare pe termen lung Investiti pe termen lung in parti nelegate Modificarea valoriiinvestitilor pe termen lung. CCreante pe termen lung Valoarea de bilanf a activelor flnanciare pe termen lung. Alle active pe termen lung TOTAL ACTIVE PE TERMEN LUNG ACTIVE CURENTE ‘Stocuri de marfuri si materiale Creanfe pe termen scurt ‘Creanfe pe termen scurtaferente facturilor comerciale Corecti la creante dubioase CCreanie pe termen scurt privind decontarile cu bugetul ‘Creanje pe termen scurt ale personalului ‘Total creante pe termen scurt Mijloace binesti Casa Conturi curente in moned8 national CConturicurente in valuta strana Alte mijloace banesti Total mijloace banesti Alle active curente TOTAL ACTIVE CURENTE. TOTAL GENERAL-ACTIV Nota 31 decembrie 2011 123,685,369 (96,209,426) 27,475,943, 41,443,651 4,184,034 $.697,001,874 (3,318,496,313) 2,424,133,246 10,580,382 (600,000) 5,069,168 15,049,520 187,479,077 2,624,137,786 22,200,426 512,702,665 (129,698,189) 39,334 383,043,810 242,270 367,714,998 442,644 368,399,912 6,780,954 780,425,102 3404,562,888 31 decembrie 2010 114,347,090 (92,665,886) 21,681,204 51,540,443, 4,185,391 $,478,273,927 8,251,307,173) 2,282,792,788 10,580,352 (600,000) 4,968,366 14,948,718 164,741,492 2,484,164,202 23,882,541 497,716,567 (126,980,608) 2,330 24129 370,740,421 241,075 169,482,612 630,359 170,354,046 9,371,509 574,348,517 3,088,512,719