Sunteți pe pagina 1din 9

Pe 60

pe 0.75

kW

i 6

MPa

Evaluarea rapiditatii motorului


Vs

cilindreea unitara:

0.457

pe i n

4 Vs

10 76.502

S D 99.453

mm

0.76502 dm

mm 0.99453 dm

viteza medie piston:

Wpn

S n
30

10

11.603

m
s

REZULTA MAC RAPID

Vt i Vs 2.743

dm

intre 1...1.5

1.3

120 Pe

dm

n 3500

rpm

p0 0.1 MPa

23

1.28

pg 1.13p0

0.113 MPa

T 298

T 15

T T 313

01

k 1.4
K

1.Calculul admisiei
1.1 Coeficientul de umplere v si presiunea la sfarsitl admisiei:
pa 0.85p0

0.085

MPa

pa [ ( k 1) ( 1) ] pg
T
p0 ( 1) k

0.801

01

1.2.Coeficientul de gaze arse reziduale

pg

p0 v 1 Tg

Tg 600

0.032

1.3. Temperatura la sfarsitul admisiei Ta:


Ta

pa

p0 v 1 1

T 320.551
0

2. Calculul procesului de comprimare:


mc 1.365

2.1. Presiunea la sfarsitul comprimarii


pc pa

mc

6.14

MPa

2.2. Temperatura la sfarsitul comprimarii:

Tc Ta

mc 1

1.007 10

3. Calculul procesului de ardere.

Date initiale
Compozitia chimica a combustibilului motorina:
c 0.857

h 0.133

puterea calorifica inferioara:

o 0.010

kJ

Hi 4185 5

kg

coeficientul de utilizare a caldurii z: 0,65...0,80 MAC rapid camera separata de preardere


z 0.72

3.1. Compozitia gazelor de ardere:


cantitatea teoretica de aer:

cantitatea reala de aer:

Lt

1 c
h
o

0.497
0.21 12
4
32

L Lt 0.636

kmol
kg

kmol
kg

cantitatile de gaze de ardere MAC:


Nco2

c
12

0.071

Nh2 o

h
2

0.067

No 2 0.21( 1) Lt 0.029

Nn2 0.79L
0.502

Nf Nco2 Nh 2o No 2 Nn 2 0.67

cantitatea totala de gaze de ardere:

participatiile molare(volumice)ale gazelor de ardere in amestec:


nco2

Nco2

nh2o

Nh2 o

Nf

0.107

Nf

no2

No 2

nn2

Nn 2

Nf

Nf

0.099

0.044

0.75

n nco2 nh2o no2 nn2 1

coeficientul chimic (teoretic) de variatie molara:


N0 L 0.636
Ng N0 0.02

Nf
N0

1.053

este >1 (dilatare molara)

coeficientul total (real) de variatie molara:

Nf Ng
N0 Ng

1.051

c
1

1.051

3.2. Parametrii de stare la sfarsitul arderii:


p 1.3

MAC rapid CSP

pz p pc 7.982
kJ
R 8.315
kmolK

presiunea la sfarsitul arderii:

temperatura la sfarsitl arderii: Tz=1800...2800 K


entalpia molara a gazelor de ardere[kJ/kmol]:
T 1 1000

Tc 1.007 10

Ut 1aer 22047

T 2 1100

Ut 2aer 24526

Ut caer Ut 1aer ( Ut 2aer Ut 1aer)

( Tc T1)
T2 T1

2.221 10

Ut1gar nco2 34443 nn2 21791 no2 23013 nh2o 27696 2.378 10

Ut2gar nco2 39100 nn2 24265 no2 25696 nh2o 31036 2.658 10

Ut cgar Ut 1gar ( Ut 2gar Ut 1gar)

( Tc T1)
T2 T1

2.397 10

z Hi Ut caer Ut cgar
N0
R p Tc
4


Iz
7.522 10
(1 )

presupunem o temperatura

Tz1 2100

Iz1 nco2 106985 nn2 68400 no2 74079 nh2o 88019 7.471 10

Tz2 2200

Iz2 nco2 113039 nn2 72020 no2 75376 nh2o 93246 7.865 10

Tz Tz1 ( Tz2 Tz1)

( Iz Iz1)
Iz2 Iz1

2.113 10

Tz

1.697
p Tc

4. Calculul procesului de destindere:


md 1.26

aleasa din 1.20 ... 1.30

presiunea la finele destinderii:

pd pz

temperatura la finele destinderii:

Td Tz

md

0.299

MPa

md 1

1.073 10

5. Calculul presiunii medii efective:


5.1. Presiune medie indicata:
pi1 pa

mc

md 1

p ( 1)

kp

h 3.34

1
4

md 1

1
1
0.665

mc
mc 1

0.25

pi2 h kp 0.835

pi2
pi1

1.256
p 0.3

pi d pi1 p ( pg pa ) 0.827
m 0.82
pe pi m 0.678

MPa

7. Indicii tehnico economici ai motorului


7.1. Parametrii indicati:
Randamentul indicat
kJ

Rm 8.315

i Rm

pi

kg

p0 v

N0 T

Hi

0.389

Fractiunea din aria de pompaj:

Consumul specific indicat de combustibil

ci

3.6 10
i Hi

221.233

kW h

7.2. Parametrii efectivi:


e m i 0.319

Randamentul efectiv:

consumul specific efectiv de combustibil

consumul orar de combustibil

puterea litrica

puterea specifica

puterea pe cilindrii

Pl

ce

Ch 10

Pe
Vt

dm

Ps

Pcil

Pe
i

10

269.796

ce Pe 16.188

kW

21.875

ci

kW
cil

kg
h

p [Mpa]

Diagrama indicata in coordonate p-V


9

0
-0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2
V

p
a
s
g
b1
b

z
y
c

V
0,085
0,085
0,113
0,113
0,299
0,341449
0,396075
0,468649
0,569116
0,716092
0,948584
1,363008
2,271817
5,440906
7,982
7,982
6,14
1,9697
0,7647
0,4396
0,2968
0,2189
0,1707
0,1383
0,11526
0,09814

1
0,043478
0,043478
1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,073783
0,043478
0,043478
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

S-ar putea să vă placă și